Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 140
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Alerby, Eva
  et al.
  Kansanen, PerttiKroksmark, TomasJönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Lära om lärande2000Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2. Alexandersson, Mikael
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Utvärdering och skolutveckling: en hjälpreda1984Book (Other academic)
 • 3. Bengtsson, Jan
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Filosofi, didaktik och lärarutbildning1990In: Forskning om utbildning: tidskrift för analys och debatt, ISSN 0345-3588, Vol. 2, p. 4-16Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Berglund, Annie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Sheqiri, Rizah
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Hur undervisar lärare i läsförståelse?: En studie om hur lärare beskriver sitt arbete med läsförståelse2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Annie Berglund
 • 5.
  Bladini, Kerstin
  et al.
  Karlstads universitet.
  Dahlqvist, Eva
  Jönköpings kommun.
  Åberg, Karin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Grupphandledning – en forskningsstudie2014In: Modellskolan: en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare / [ed] Tomas Kroksmark, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 121-140Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6. Edholm, Edmund
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Ämnesdidaktiken, lärarutbildningen och Nationalecyklopedin i postmoderna tider1995In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, no 4, p. 23-46Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Englund, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Att planera och skriva olika typer av texter: - En kvalitativ textgranskning av elevboken Zick Zack Skrivrummet årskurs 42017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish state does not longer decide the selection of teaching materials used at schools. Today, the teachers select by themselves which teaching material that should be used in Swedish schools. Which means that the content in the textbooks doesn’t need to be adapted for a particular syllabus. The aim of this study is to review the content in a textbook, called Zick Zack Skrivrummet, based on the intentions the authors have and discuss the outcome in relation to the theory of genrepedagogy. This study is based on a qualitative method with quantitative elements with a hermeneutic interpretation. The socio-cultural theory as well as genre pedagogy has been used in this study to understand the result. Zick Zack Skrivrummet is based on genre pedagogy and “the curriculum circle” and is adapted to the Swedish syllabus. The study shows that the textbook is adapted to Lgr11 and contains all six different texttypes. Working with “the curriculum circle” in the textbook, the students is getting better at planning and writing different texttypes. The study also shows that the content in the textbook is still the same and have not been updated since it first was relesead in 2011.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ericson, John
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Bjurenfalk, David
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Stöd eller särskilt stöd?: Lärare beskriver sin gränsdragning mellan stöd och särskilt stöd.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Särskilt stöd utgör elevens yttersta garant för skolans ansträngningar att undanröja orsaker till skolsvårigheter. I lärarens praktik krävs definition och gränsdragning för att skilja det särskilda stödet från annat stöd. Syftet med studien är att undersöka hur 7-9-lärare på en skola definierar, avgränsar och erfar arbetet med särskilt stöd. Undersökningen är kvalitativ och genomförd i form av intervjuer, där lärarnas uppfattningar söks.

  Resultatet visar att de uppfattningar av definition och gränsdragning som framträder är situations-bundna och utgör dilemman för den undersökta lärargruppen. Lärarnas utsagor förhåller sig "lös-ningsfokuserat" ofta kritiskt till det rådande läget. Utsagor kring den juridiska styrningen av särskilt stöd uteblir nästan helt.

  De individuella variationer i definition och gränsdragning som framträder i lärargruppens beskriv-ningar tydliggör behovet av att på alla skolenheter aktivt arbeta med samstämmighet kring stödin-satser för elever. Ytterst är detta frågan om rätten till likvärdig utbildning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Grander Berglund, Victoria
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Wolf, Jenny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Professionell identitet: Förskollärares yrkesspecifika kompetenser, i en förskola på vetenskaplig grund.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2011 fick det svenska utbildningsväsendet en ny skollag, i vilken det står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tidigare studier har påvisat att förskollärare känner en osäkerhet inför vad det vetenskapliga begreppet innebär. Den här studien syftar till att undersöka förskollärares yrkesidentitet och yrkesspecifika kompetenser i relation till att förskolan vilar på vetenskaplig grund. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär en syn på människor som deltagare i en social interaktion där handlingar och tänkande är situerade i en social kontext.  Studiens empiriska data härrör från fokusgrupper med förskollärare samt intervjuer med en lektor och en professor. Analysarbetet har genomförts med inspiration av Grounded Theory. Resultatet består av sju olika kategorier. Kollektiv kompetens som praxisbunden och verbal, Kompetens i form av görande, Kompetens som förmåga att hantera en komplex verksamhet, Personlighet som kompetens, Reflektion som kompetens, Se och förstå barns intentioner samt Kompetens och identitet i relation till en vetenskaplig grund. Det framkommer en hög kompetens hos förskollärare när de samtalar om sin verksamhet, men de har svårt att uttrycka sin kunskap i relation till vetenskapliga teorier. När de sätter ord på sin kompetens gör de det i termer av ett görande i en kollektiv och praxisbunden kultur.

  Download full text (pdf)
  Professionell identitet
  Download full text (pdf)
  Professionell identitet
 • 10.
  Hedegaard, Joel
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Hugo, Martin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  IT-spåret: En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten2015Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Hellberg, Carin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Hvit, Sara
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Lyssnande pedagoger och lärande småbarn: En intervjustudie om temaarbete som utmanande projekt2008Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra till en diskussion kring hur temainriktat arbetssätt iförskolan kan vara en kontext för små barns lärande. Frågeställningarna rörförskollärares beskrivningar om temaarbete, barns lärande i temaarbete och hurförskollärarna tar tillvara på barns frågor och tankar. Den metod som använts i studienär enskilda intervjuer. Resultatet visar hur ett temaarbete kan utformas över tid, atttermen temaarbete, även om det brukas på olika sätt, används av förskollärarna som ettgemensamt fokus för pedagogiska val i arbetet. Små barns lärande i temaarbetebeskriver förskollärarna som en del i deras livslånga lärande, att de får med sig någotfrån temat som de har användning för senare. Genom att vara lyhörda för små barnskroppsspråk, genom att lyssna och se hur barnen interagerar med miljö och materialoch genom att arbeta med reflektion kring pedagogisk dokumentation menarförskollärarna att de tar tillvara på barns egna frågor och tankar redan innan de sätterord på dem. Temaarbetet kan utifrån detta betraktas som utmanande projekt för barnenoch pedagogerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 12.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Att arbeta inom lärarutbildningen är en stor fördel - och en prövning2007In: Jönköpings Posten Debatt, no 2007-08-08Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  … att lära andra att lära sig att lära andra att lära sig (något): eller till frågan om att organisera en lärarutbildning vid ett universitet1997In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, Vol. 4, p. 7-22Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Bertil Hammer - Konturer till ett porträtt: Forskning om utbildning1992In: Forskning om utbildning: tidskrift för analys och debatt, ISSN 0345-3588, no 2, p. 16-26Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Bilda eller utbilda?2002In: Göteborgs Posten, ISSN 1103-9345, no 08/20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Condillac, the statue and the child1999In: Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie, ISSN 1436-8668, no 1999-06-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Dags att lägga ned IKEA-pedagogiken2006In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  De politiska ticsen och pedagogiken1999In: Pedagogiska Magasinet, Vol. 1Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 19.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  De stora frågorna om skolan2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 20.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Den obligatoriska skolan i postmoderna tider1998Report (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 21.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Den sofistikerade instruktionen: Datorspelens pedagogik2012In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 21, no 2, p. 375-386Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att utveckla kunskap om datorspelens pedagogik; hur är den uppbyggd, vilka pedagogiska principer bygger den på och går det att överföra den till skolmiljöer?

  En alternativ formulering av studiens syfte är att utveckla kunskap om vad det är i datorspelen som får unga att tillsammans med ett sexpack Red Bull sitta stilla i timmar framför datorn och ägna sig åt datorspel. Finns det en pedagogisk innovation i spelen som i överförd mening skulle kunna få unga, tillsammans med en sexpack Red Bull, att sitta med sin matematikläxa i timmar varje dag – eller sammanlagt 10.000 timmar utöver dem som skolan kräver? 

  Resultatet visar att datorspelen tar pedagogiken till en ny nivå.

 • 22.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Den tidlösa pedagogiken2003Collection (editor) (Other academic)
 • 23.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Den tidlöse pedagogikken2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund2013 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 25.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Det hade jag aldrig trott2010In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Framtid, ISSN 1401-3320, no 4, p. 58-60Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Det är illa ställt med skolan2007In: Jönköpings Posten Debatt, no 2007-08-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didactica Magna: A 350 years old teaching theory1995In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didactics - from art to Science: Research report 1211993Report (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 29.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktik: Från konst till vetenskap1991In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, no 1/2, p. 14-23Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktiken i Didaktiskt Centrum: Vad, hur, när och varför1987In: GU-journalenArticle in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 31.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktiken i grundskollärarutbildningen1989Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktiken i idrottsdidaktiken1990In: Idrottsdidaktik, Lund: Studentlitteratur , 1990Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 33.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktikens Carpe Diem1999Collection (editor) (Other academic)
 • 34.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktikken i kroppsøvingsdidatikken1992In: Barn i lek og idrett: didaktikk for kroppsøving og idrett / [ed] Claes Annerstedt, Oslo: Friundervisningens forlag , 1992Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktiska kulturmöten. Studenten - universitetet - yrket: Hur tre olika yrkesutbildningar hanterar utbildningskulturella möten1996Report (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 36.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaktiska strövtåg1989Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Didaskalos: undervisningsmetodik vid vår tideräknings början med särskild inriktning mot Jesu undervisningsmetodik1993Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Edith Stein: Klassikerporträtt2004In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Eine Qualitätsabsicherung der Universitäten: Was bedeutet das?1995Report (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 40.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  En promille för den bästa skolan2006In: Jönköpings Posten Debatt, no 2006-05-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  En tankes uppgång och fall2002In: Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning, Stockholm: Statens skolverk , 2002Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Fenomenografi och lärares didaktik: konturer till en innehållsbeskrivning av lärares undervisningskompetens1990Report (Other academic)
 • 43.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Fenomenografisk didaktik: En möjlighet2007In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, no 12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Fenomenografisk didaktik: Göteborg Studies In Educational Sciences 631987Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 45.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Forskende lærer i skolan: En tydligire profesjon2012In: Bedre Skole, ISSN 0802-183X, no 3, p. 32-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att utbilda lärare i hur forsknings bedrivs i en lokal skolpraktik utvecklas en vetenskaplig kompetens bland yrkesverksamma lärare. Med en sådan kan lärare studer hur barn och unga lär sig och med den kunskapen som grund göra didaktiska val. Dessa val skapar förutsättningarna för full måluppfyllelse hos eleverna i grundskolan.

 • 46.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Från stadiemetodik till allmän didaktik1997In: Från metodik till allmändidaktik: Institutionen för metodik i lärarutbildningen, Göteborgs universitet 1984-1997 / [ed] Göran Strömqvist, Göteborg: Didaktisk tidskrift förlag , 1997Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Ge mindre pengar till forskningsrådet2002In: Göteborgs Posten Debatt, no 2002-03-14Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 48.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Goda skäl flytta pedagogen: Vems ärenden går kritikerna?1999In: Arbetet Debatt, no 1999-06-21Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 49.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  How Did Jesus Teach?: The evangelists' descriptions of the teaching methodology of Jesus1996In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 40, no 2, p. 103-135Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School Based Research and Professional Development.
  Inledning1989In: Modersskolan / [ed] Johan Amos Comenius, Göteborg: Institutionen för metodik i lärarutbildningen, GU , 1989Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
123 1 - 50 of 140
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf