1 - 22 of 22
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kall Newman, Oliver
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan.
  Rizzi, Sebastian
  Jönköping University, Tekniska Högskolan.
  Volymenheters möjligheter och begränsningar2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att främja användningen av moduler inom den svenska byggbranschen för att möta utmaningar som ineffektivitet, klimatpåverkan och bostadsbrist. Moduler är förkonstruerade byggelement som tillverkas i fabrik och monteras på byggarbetsplatsen. De erbjuder fördelar som minskad byggtid, minskat materialspill och högre kvalitet. Trots fördelarna har modulbranschen ännu inte fått en stor marknadsandel. Studien undersöker möjligheter och begränsningar för byggnader med moduler samt deras utformning och gestaltning. Utöver detta undersöker studien möjligheter att implementera moduler i fler byggnationer. Fokus ligger på den svenska marknaden och lägenhetshus. Genom att beakta lagar, regler och bestämmelser dras slutsatser baserat på befintliga förhållanden, även om eventuella möjligheter vid lagändringar diskuteras. Målet är att optimera användningen av moduler för att minska klimatpåverkan och öka kostnadseffektiviteten inom byggsektorn. Studien använde både tidigare forskning och intervjuer med representanter ifrån byggbranschen. Genom att kombinera flera metoder och hantera validitet och reliabilitet noggrant strävade studien efter att ge trovärdiga resultat. Begränsat antal intervjuer genomfördes med generaliserade frågor och relevant information användes för att tolka och analysera resultaten. Syftet var att bidra med kunskap och insikter från experter inom området. Studiens resultat visar på att byggnationer med moduler erbjuder hög kvalitet och kostnadseffektiva projekt genom tillverkning i fabrik. Resultatet stämde över lag in med vad studien hade för utgångspunkter och vad introduktionen med tidigare forskning tog upp. Intervjuobjekten var i sak enade om moduler och modulbranschen vilken gav ett tydligt resultat. I diskussionsavsnittet av studien utforskas och analyseras resultaten som presenterats i studien, med fokus på samtliga forskningsfrågor och studiens övergripande mål. En grundlig och övertygande diskussion ges, där fördelarna och nackdelarna med användningen av moduler inom studien identifieras och diskuteras. Dessutom belyses framgångsfaktorerna i studien, och möjligheterna till förbättringar presenteras. Diskussionen ger en tillfredsställande insikt i de uppnådda resultaten och försäkrar om studiens kvalitet och relevans.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Brickarp, Linda
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lärares syn på en digital läsundervisning: En kvalitativ studie om lärares användande av digitala verktyg och digitala texter i läsundervisningen på lågstadiet.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie berör digitala verktyg och digitala texter i svenskämnet. Med studien ämnar jag att beskriva hur digitala verktyg och digitala texter används inom den tidiga läsundervinsingenen. Studiens syfte uppnås genom frågeställningarna; hur och i vilket syfte digitala verktyg och texter används samt beskriver de möjligheter och utmaningar som lärare ser med en digital läsundervisning i skolans yngre årskurser. 

  Studien består av semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som undervisar i svenskämnet på lågstadiet. Resultatet har samlats in, bearbetats och analyserats genom att använda tematisk analys samt jämförts med tidigare forskning inom området. I studien har ett sociokulturellt perspektiv antagits som teoretisk utgångspunkt. 

  Resultatet visar att det förekommer skillnader i vilka digitala verktyg som finns i klassrummen och att det påverkar hur de används i läsundervisningen. Vidare framkommer att lärare ser den tryckta texten som primär i den tidiga läsundervisningen och att digitala verktyg och texter i första hand används för att stötta elever och på olika sätt främja läslusten exempelvis genom ett obegränsat digitalt utbud.  

  Slutsatsen i studien är att det inte framkommit belägg för att läsundervisningen har digitaliserats. I stället framkommer att lärare försöker finna sätt att inkludera digitala texter och verktyg på ett sätt som passar undervisningen.

  I studien framkommer att det behövs mer aktuell forskning som beskriver hur digitala verktyg och texter används i undervisningen i lågstadiet och att lärares röster har relevans.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Löfgren, Isabel
  et al.
  Södertörns University, Stockholm, Sweden.
  Sartoretto, Paola
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Rosa, Ana Paula
  Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Brazil.
  Das práticas à circulaçãode sentidos: olhares sobre amidiatização do processo eleitoralna Suécia e no Brasil [From practices to meaning circulation: insights about mediatization of elections in Sweden and Brazil]2023Inngår i: Midiatização, pandemia e eleições: Disputas e transformações nas discursividades contemporâneas / [ed] A. Weschenfelder, A. F. Neto & V. Borelli, Campina Grande, Paraíba: Eduepb , 2023, s. 347-372Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  Leia o livro na íntegra (read the whole book in full text)
 • Jarju, Mariama
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för rehabilitering.
  Lilja, Marlin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för rehabilitering.
  Smärtans påverkan på dagliga aktiviteter hos personer med reumatoid artrit: En scoping review2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt  

  Bakgrund:

  Reumatoid artrit (RA) är en progressiv, långvarig och systemisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av fluktuerande symtom som smärta, trötthet och svullna leder. Sjukdomen kan lindras men inte botas. RA är ett folkhälsoproblem, där den vanligaste åldern för utbrott är vid 40 års ålder och uppåt. Sjukdomsaktiviteten har stor inverkan på de drabbade individerna och deras förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Många känner sig begränsade av smärtan. Upplevelsen av smärta gör att många personerna blir socialt isolerade, då de inte längre kan ägna sig åt de aktiviteter som de upplever som meningsfulla. Många påverkas i sitt arbete, då sjukdomen orsakar både smärta samt minskad handstyrka. 

  Syftet: I denna studie var syftet att genom en Scoping review kartlägga vad tidigare forskning säger om smärtans påverkan på dagliga aktiviteter hos personer med Reumatoid Artrit.   

  Metod: Studien är utformad som en scoping review. Artiklarna var framtagna i databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo. Totalt inkluderades 14 artiklar i studien.   

  Resultat: Forskningsresultaten indikerar att personer med RA begränsas i sina dagliga aktiviteter på grund av smärtan. Trots detta väljer många personer att delta i olika aktiviteter som en distraktion från smärtan. De hittar andra alternativa sätt att utföra aktiviteterna på för att få aktiviteterna att fungera för dem. En stöttande omgivning och en tillåtande miljö visar sig ha en positiv inverkan på aktivitet engagemanget och kan minska begränsningarna.  

  Slutsats: Att leva med RA kan vara en utmaning, smärta begränsar personer från att delta i aktiviteter de upplever som meningsfulla. Detta kan leda till social isolering och ibland tvingas personer med RA att gå i förtidspension eftersom de inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter. 

  Nyckelord: Aktiviteter i dagliga livet, Arbetsterapi, Reumatoid artrit, RA, Smärta.  

   

   

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • Disputas: 2023-12-14 10:00 E1405, Jönköping
  Ohlson, Nils-Erik
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Towards enhanced sales and operations planning: Using machine learning for decision support in an engineer-to-order context2023Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  All companies deal with tactical planning questions and decisions, for example balance demand and supply, to be able to create an acceptable delivery ability without too much inventory or resources/capacities. For that, some companies use Sales and Operations Planning (S&OP) as their tactical planning process. The ongoing customization wave applies to more and more products and there is a general displacement from standard products, manufactured to stock, towards more customized ones where the product is either assembled-, manufactured-, or engineered-to-order (ETO). This displacement brings an increased complexity into tactical planning questions and decisions, which might be new to a company and must be handled efficiently. The use of S&OP in an ETO context is, however, rarely documented.

  The possibility for companies to store large amounts of data and the availability of technologies such as Machine Learning (ML) to make predictions, opens up for an improved decision support for S&OP. ML models are normally trained with large datasets, and this is a challenge in an ETO context since there are normally small datasets to work with. Moreover, the use of ML in S&OP and ETO contexts are rarely documented.

  The purpose of this thesis is, thus, to explore where and how ML can be a useful tool for tactical planning, such as in S&OP in an ETO context. This thesis takes the first steps toward using ML as a decision support for S&OP in an ETO context. Three studies have been performed to map the current state of ML in S&OP in ETO contexts, to understand the challenges and tasks connected to S&OP in an ETO context, and to explore some of the considerations required when implementing ML in S&OP in an ETO context.

  The main findings indicate that implementing ML in an ETO context with the purpose of improving S&OP requires an understanding of challenges and related tasks before starting any ML implementation projects. Further, considerations are required before starting to understand available data and to build data models. Tasks for ML must also be understood and agreed. Mechanisms behind occurring challenges need to be understood as well. What is driving trust for a technology and the business process is also important to understand and prepare for, ahead of an ML implementation. The results of the studies are (i) a model presenting the different parts of S&OP in an ETO context, (ii) specific challenges and related tasks, (iii) a model of critical aspects of trust connected to the process, the technology, and the combination of the two, and finally, (iv) a model for assisting in understanding the mechanisms behind capacity and load in engineering.

  Fulltekst (pdf)
  Kappa (summary)
  Download (png)
  Cover
 • Said, Ava
  et al.
  Svensson, Anna-Linnea
  Lärarens erfarenheter av studiero: Genom intervjuer undersöks vilka metoder som används samt vilka ramfaktorer som behövs för att uppnå studiero2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Jesper, Ahl
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Jakob, Berggren
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Möjligheten att kompetensutveckla nyexaminerade byggnadsingenjörer i rollen som konstruktör2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2023-12-08 09:00 E1405 (Gjuterisalen), Jönköping
  Zhang, Qing
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Mechanical properties of semi-solid Al castings: Role of stirring2023Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aluminum castings have been widely used in the automotive industry to reduce the vehicle's weight. However, the existence of casting defects significantly limits its application. The most common and detrimental defects in aluminum castings are porosity and oxides. The formation of the pores comes from the solute hydrogen and volumetric reduction during the solidification process, resulting in the gas and shrinkage pores, respectively. The oxides can be introduced by either the operation during the process or the originally existing oxides in the melt. To reduce these defects, optimizing the casting process and controlling the melt quality is essential.

  In this work, the Semisolid Metal (SSM) process was used as it can significantly reduce the formation of shrinkage pores. The main focuses were on the influence of stirring intensity on the formation of casting defects and, thus, the resultant mechanical properties. In addition, to control the original melt quality, particularly the amount of oxides, efforts were made to develop proper methods for the melt quality assessment.

  The results show that the slurry-making process, mainly through stirring intensity, can affect the casting defects significantly. On the one hand, the increasing stirring intensity can distribute the primary Al particles more homogeneously, reducing the pores in terms of size and number by increasing the permeability during the solidification process. On the other hand, the increasing stirring intensity can affect the size of oxides differently, depending on the composition, for instance, the Mg content.

  For the alloys with sufficient Mg, the oxides would be MgAl2O4, which are small films with numerous cracks. Under intensive stirring, the oxides can break down into small oxide particles. As a result, intensive stirring can improve ductility by reducing the formation of big pores. However, the oxides would mainly be Al2O3 films for alloys with low Mg content. In this case, the current stirring intensity is insufficient to break the oxide films. Instead, the increased stirring has introduced more oxide films into the melt. Consequently, in the casting with intensive stirring, the increasing oxide films dominated the ductility rather than the reduced porosity.

  The SSM castings exhibit better bending fatigue properties than the casting using the traditional high-pressure die casting (HPDC) process. This improvement is mainly due to the formation of the harder surface liquid segregation (SLS) layer on the SSM casting surface. Furthermore, compared with the standard SSM process, the castings using intensive stirring (hereinafter referred to as the modified SSM process) show similar but more reliable fatigue properties. This reliable fatigue property can be attributed to eliminating the big internal pores through intensive stirring, which results in local stress concentration and significantly reduces fatigue performance. Besides, due to the gradient stress distribution in the bending loading, the surface defects play a significant role in the fatigue properties. With the increase of the specimens’ thickness, the failure mechanisms changed.

  The shrinkage pores in the reduced pressure test (RPT) test play a significant role in the accuracy of melt quality assessment. A good correlation between the bifilm index (BI)/ density index (DI) and hydrogen content is observed for the RPT samples without significant shrinkage pores. In addition, the correlation between the BI and elongation is also strongly affected by the clusters of shrinkage pores due to the conflict between the definition of the BI and the influence of clusters of shrinkage pores on the ductility. Based on this, we proposed an optimized BI where the clusters of shrinkage pores were treated as single pores, increasing the reliability of the correlation between the BI and elongation. 

  Fulltekst (pdf)
  Kappa (Summary)
  Download (png)
  Cover
 • Disputas: 2023-12-15 10:00 E1405 (Gjuterisalen), Jönköping
  Bogdanoff, Toni
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  The effect of microstructural features, defects and surface quality on the fatigue performance in Al-Si-Mg Cast alloys2023Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Global warming is driving industry to manufacture lighter components to reduce carbon dioxide (CO2) emissions. Promising candidates for achieving this are aluminium-silicon (Al-Si) cast alloys, which offer a high weight-to-strength ratio, excellent corrosion resistance, and good castability. However, understanding variations in the mechanical properties of these alloys is crucial to producing high-performance parts for critical applications. Defects and oxides are the primary reasons cast components in fatigue applications are rejected, as they negatively impact mechanical properties.

  A comprehensive understanding of the correlation between fatigue performance and parameters such as the α-aluminium matrix, Al-Si eutectic, surface roughness, porosities, hydrogen content, oxides, and intermetallic phases in Al-Si castings has not been reached.

  The research presented in this thesis used state-of-the-art experimental techniques to investigate the mechanical properties and crack-initiation and propagation behaviour of Al-Si-Mg cast alloy under cyclic loading. In-situ cyclic testing was conducted using scanning electron microscopy (SEM) combined with electron back-scattered diffraction (EBSD), digital image correlation (DIC), and focused ion beam (FIB) milling. These techniques enabled a comprehensive study of parameters affecting fatigue performance, including hydrogen content, surface roughness, oxides, and intermetallic phases. More specifically, we investigated the effect of melt quality, copper (Cu) content, oxide bifilms, surface quality, and porosity.

  The increased Cu concentration in heat-treated Al-Si alloys increased the amount of intermetallic phases, which affected the cracking behaviour. Furthermore, oxide bifilms were detected at crack-initiation sites, even in regions far away from the highly strained areas. Si- and Iron (Fe)-rich intermetallics were observed to have precipitated on these bifilms. Due to their very small size, these oxides are generally not detected by non-destructive inspections, but affect mechanical properties because they appear to open at relatively low tensile stresses. Finally, Al-Si alloy casting skins showed an interesting effect in terms of improving fatigue performance, highlighting the negative effect of surface polishing for such alloys.

  Fulltekst (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  Cover
 • Bahuleyan, Athira
  et al.
  Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Chavan, Meena
  Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Krzeminska, Anna
  Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Chirico, Francesco
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Department of Management, Macquarie Business school, Macquarie University, Sydney, NSW, Australia.
  Process and variance research: Integrating research on university spinoff evolution2023Inngår i: Technovation, ISSN 0166-4972, E-ISSN 1879-2383Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  University spinoffs (USOs) are firms created to commercialize research outcomes or innovative technologies developed by university members. This paper adopts a systematic literature review approach for exploring the trajectory of the USO research field. It categorizes the literature based on two perspectives: the process of how USOs develop and what factors can explain the variance of USO development; the paper critically examines the USO literature through these two lenses. By integrating these two perspectives and examining 120 peer-reviewed journal articles published between 1987 and 2022, we develop a comprehensive model of USO development. The paper contributes to the extant literature on academic entrepreneurship by contending that while the “how” and “what” questions pose unique challenges for USO scholars, they cannot be separated because the process and variance models are complementary and important in advancing research on USOs. As such, we explore and identify specific factors that affect each of the distinct phases of the USO development at the institutional, organizational, and individual levels of analysis which form the basis for a rich future research agenda.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Disputas: 2023-12-12 09:15 E1405 (Gjuterisalen), Jönköping
  Vestin, Alexander
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Supporting smart manufacturing in industrialized house building through product data management2023Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Industrialized house building (IHB) needs to improve efficiency and reduce costs to be able to meet the demand of future building requirements. The discrete manufacturing industry has already begun its transformation with concepts such as Industry 4.0 and smart manufacturing. The focus of these concepts is on systems integration and utilizing different design principles and technologies to improve productivity and competitiveness. So far, smart manufacturing has not been discussed to any significant extent in the context of the IHB industry, even though it might be a way for this industry to improve efficiency and reduce costs.

  The purpose of this thesis is to support smart manufacturing realization in the IHB industry through improved systems integration capability. The objective is to develop a support system that helps to mitigate current product data management challenges in the IHB industry. The research presented here followed the design research methodology (DRM), and three research studies were conducted within the IHB industry, specifically within the context of the wooden single-family house industry.

  The findings emphasized that integrated information and communication technology (ICT) tools are a precondition for realizing smart manufacturing in IHB. A pilot product lifecycle management (PLM) system was developed as a support system to mitigate the challenges encountered in product data management. The support system was developed based on five requirements (integrate product data between ICT tools, extract product data to purchasing items, adaptable to the product realization process, organize product data in different views, and trace revisions on building information modeling (BIM) projects and BIM families) and six functions (extract and interpret product data from the BIM project, property mapping, revision management, different types of document structures, from document structure to item structure, and complete bill of materials). The pilot PLM system was perceived to have value and could, for the case company, mitigate their challenges with product data management and facilitate improved systems integration. Furthermore, 18 enablers for PLM implementation in IHB were identified and categorized into implementing organization, PLM implementation process, PLM system selection and development, and development of product data for PLM.

  Fulltekst (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  Cover
 • Disputas: 2023-12-08 13:00 Originalet, Qulturum, Jönköping
  Holmqvist, Malin
  Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Together towards safer medication treatment for older persons2023Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on promoting patient safety in older persons using medications. Given that medications can unintentionally harm patients, the World Health Organisation emphasises “Medication without harm” as a global patient safety challenge. Older persons are more likely to experience harm, and harm tends to occur when prescribing or monitoring medications. Co-production of healthcare with patients may reduce the risk of adverse events and can serve as a resource to promote safety in healthcare. Accordingly, this thesis aims to increase knowledge of how older persons and healthcare professionals can co-produce a solution for improved medication evaluation and thereby promote patient safety.

  Co-design is an approach that emphasises patient involvement in improvements of healthcare services. Therefore, the thesis was guided by the four phases of the Double Diamond framework for co-design. In the Discover phase experiences of medication evaluations were collected. Older persons were interviewed and data were analysed using qualitative inductive content analysis (Paper I). Critical Incident Technique was used to collect and analyse data from interviews with healthcare professionals in primary care (Paper II). In the Define and Develop phases, a case study design was used to explore older persons’, nurses’ and physicians’ design choices for a medication and their experiences of a remote co-design approach. Collected data were analysed using descriptive statistics along with directed content analysis (Paper III) and thematic analysis (Paper IV). In the Deliver phase, the feasibility of applying a medication plan in primary care, as well as the study methods used were examined. Data were analysed using descriptive statistics and inductive content analysis (Paper V).

  The findings showed that older persons reported having a responsibility to engage in their medication evaluations, even if some felt unable to do so or considered themselves unconcerned. Continuity of care and participation facilitate evaluations, but a comprehensive medication evaluation was lacking (Paper I). Healthcare professionals experienced that medication evaluations for older persons were influenced by working conditions and working in partnership. Actions taken to manage medication evaluations were carried out through working with a plan and collaborative problem-solving (Paper II). A medication plan, linked to the medication list, had to provide an added everyday value related to safety, effort and engagement, and support communication, continuity and interaction. Important functional requirements were to provide instant access, automation and attention, and content requirements were detailed information about the medication treatment (Paper III). Remote co-design can complement or substitute for face-to-face co-design sessions. The approach allowed an accessible environment, and sharing everyday life experiences created learning and awareness of possible risks and strategies that could promote patient safety (Paper IV). The feasibility of applying a medication plan, assessed as usability, varied and the participants’ experiences of usability concerned a de-prioritised medication plan, functionalities, individualisation and resources. The participants’ perceptions of patient safety addressed awareness and information, challenges beyond the medication plan and patient involvement (Paper V).

  Healthcare services could promote patient safety by involving older persons in medication evaluations and in co-designing patient safety solutions. However, implementing a medication plan in clinical practice is complex and requires continuous co-produced improvements at different levels within the healthcare system.

  Fulltekst (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  Cover
 • Levinsohn, Duncan
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Cirkularitet och affärsmodeller2023Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Rapporten fungerar som pilotstudie inför en förväntad fördjupning i området i framtiden. Den beskriver grunderna för cirkulär ekonomi och framförallt, för hur gjuteriföretagens satsning på cirkularitet kan påverka deras affärsmodeller. Med utgångspunkt i regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi (2021), noterar rapporten att industrin många gånger satsar på cirkularitet genom att ta till traditionella sätt att arbeta mer resurseffektivt (områden 1 och 3 i handlingsplanen). Område som påverkar företagens affärsmodeller ägnas mindre uppmärksamhet, men är minst lika viktigt i arbetet mot cirkularitet. Regeringen noterar att detta område (2) påverkar hur företag och kunder konsumerar, och använder material och produkter.

  Med utgångspunkt i tolv principer för cirkulära affärsmodeller (de tolv ’R’) beskriver rapporten olika strategier som företag kan använda för att anpassa sina affärsmodeller till den cirkulära ekonomin. För att relatera dessa modeller till den svenska gjuteriindustrin används två fallstudier (Husqvarna Forest and Garden, och AB Bruzaholms Bruk). Rapporten visar att de två företagen tagit viktiga steg mot cirkularitet i sina verksamheter och att det finns en begynnande, om än otillräcklig, infrastruktur i Sverige som underlättar för cirkulära flöden. Satsningar utomlands möter större utmaningar eftersom kostnader för till exempel, returlogistik är höga.

  Rapporten avslutas med tidiga lärdomar från gjuteriföretagens arbete mot cirkularitet, när det gäller just affärsmodeller. Bland annat lyfts fram vikten av ett fördjupat partnerskap med ett fåtal partnerföretag, projekt som tillåter att gjuteriföretag experimenterar med alternativa affärsmodeller, och insikten att det tar tid för det cirkulära tänket att sätta sig i hela organisationen.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • Abdulhasan Looli, Intisar
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för odontologi och oral hälsa.
  Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syfte med denna litteraturstudie var att undersöka oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom  

   Metod: Studien är en allmän litteraturstudie där sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Dentistry & oral sciences source (DOSS). Vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt relevanta sökord. Resultat: Totalt granskades 22 kvantitativa studier som visade att barn och ungdomar med Downs syndrom hade sämre munhygien, fler orala sjukdomar och bettavvikelser jämfört med barn och ungdomar utan Downs syndrom. De redovisade orala sjukdomarna/ tillstånden var karies, gingivit, parodontit, oral candidos, bettavvikelser, attrition, agenesi och dental erosion. Riskfaktorer som kan påverka utveckling av orala sjukdomar och bettutvecklings störningar var exempelvis munhygienvanor och oralmotoriska faktorer. Slutsats: Barn och ungdomar med Downs syndrom har en ökad risk att drabbas av orala sjukdomar och bettavvikelser. Genom ökad kunskap om den orala hälsan hos barn och ungdomar med Downs syndrom kan tandhygienister arbeta förebyggande och motivera till stöd och omhändertagande för denna riskgrupp.

  Fulltekst (pdf)
  Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom
 • Elias, Khaleel
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Avdelningen för datateknik och informatik.
  Yousif, Fahed
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Avdelningen för datateknik och informatik.
  En studie om ChatGPT som verktyg i programvaruutveckling:Möjligheter och begränsningar2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie presenterar en undersökning om användningen av ChatGPT inom programvaruutveckling. Med den snabba tillväxten av artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på teknikområdet, har verktyg som ChatGPT blivit alltmer relevanta inom mjukvaruutveckling. Studiens huvudsyfte är att undersöka hur ChatGPT kan fungera som ett verktyg i programvaruutvecklingsprocessen och om det kan bidra till att underlätta utvecklingsprocessen för en utvecklare.Genom en kombination av enkätundersökningar och experiment har studien visat att ChatGPT har potential att vara ett värdefullt verktyg inom programvaruutveckling. Detta genom att erbjuda automatisk kodkomplettering och andra hjälpmedel som kan förbättra utvecklarnas effektivitet. Resultaten från denna studie indikerar att integrationen av AI-verktyg som ChatGPT i mjukvaruutvecklingsprocessen kan leda till förbättrade arbetsflöden och ökad produktivitet. Dock bör ytterligare forskning genomföras för att fullt ut förstå fler potentiella fördelar och utmaningar. För att ytterligare förstå ChatGPT:s roll inom programvaruutveckling rekommenderas det att utföra mer omfattande fältstudier där verktyget används i verkliga utvecklingsprojekt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Nguyen, Hoang Dung
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Avdelningen för datateknik och informatik.
  Accessible UX in digital 3D application solutions on the example of the planning experience by IKEA: An empirical mixed-method approach beyond accessibility2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The research investigates the feasibility of applying 2D accessibility guidelines to enhance a 3D digital planning tool's accessibility for individuals with visual impairments. Three primary research questions guide this study.

  It incorporated a mixed-method data collection approach to comprehensively investigate these questions. The study began with a designer interview to understand the current state of accessibility within a 3D planning tool, how designers ensure compliance with guidelines, guideline adherence, and implementation strategies.Subsequently, empirical user testing was conducted involving six participants with visual impairments. This methods aimed to obtain diverse user perspectives, emphasizing the user-centered nature of the study. The designer interview highlighted four critical accessibility issues: keyboard accessibility, information clarity, clear labeling, and focus visibility. Addressing these issues aligned the 3D planning tool with WCAG 2.1 guidelines and resulted in significant enhancements in it's accessibility.Empirical user testing revealed varying degrees of success among different users with visual impairments, highlighting both the successes and challenges of implementing accessibility features, and emphasizing the complexity of designing for individuals with visual impairments. The study identified key features that contributed to an enhanced user experience, including accessibility through assistive technology, effective scanning navigation strategies, and challenges for improvements in areas such as clear descriptions and interaction feedback.

  This research has broader implications, impacting both the practical and scientific fields of accessibility. It offers practical significance for companies like IKEA, emphasizing the importance of a user-centered approach to empower users and gather unique insights from individuals with disabilities. Contributing inclusivity and user-friendliness in 3D planning tools.The findings highlight the significance of accessible user interface elements and the importance of compatibility with assistive technologies. A need for inclusive design methods in the development of 3D planning tools and the creation of specific accessibility guidelines designed for 3D environments.

  In conclusion, this research demonstrates the feasibility of applying 2D accessibility guidelines to enhance the accessibility of 3D digital planning tools. The research contributes to both practical design considerations and the scientific understanding of accessibility challenges in 3D environments.It holds the potential to improve the industry, empower users, and enhance overall accessibility standards. The findings underscore the importance of user-centered design, the complexity of designing in 3D context and to diverse user needs, the interplay between accessibility and usability, and the ongoing need for improvements to enhance the user experience, to create more inclusive and user-friendly 3D digital planning solutions for everyone.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Niiranen, Hanna-Leena
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för rehabilitering.
  Canine-assisted occupational therapy interventions: - a scoping study2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Animal Assisted Therapy has increased within occupational therapy.Occupational threapists may use animals within the profession, but the description of how these occupational therapy interventions are conducted is missing.Aim:This scoping study explored how canine assisted occupational therapy is described and conducted. Material and methods: A scoping review method was applied to explore, summarize and describe canine-assisted octupational therapy practice. Six databases and manual search of identified literature utilized search terms focusing on Animal Assisted Therapy and Occupational Therapy. Qualitative content analysis was used to identify emergent themes. Results: From 148 pappers, after duplicates removed, only four papers, representing two studies, met full inclusion/exclusion criteria, which focuced solely on autistic children. Two themes emerged: social interaction with a therapy dog, and description of activities, skills and goals in canine- assisted interventions. The second theme consisted of subthemes: social interaction and motor skills practice and practicing activities of daily living with therapy dog. Conclusion: Therapy dogs were described as acting agents to facilitate participant engagement and participating as a third member in the therapeutic process. Further research is needed to consider the extent to which CA-OT contributes to clientsachieving their therapeutic goals. Significance: This study highlights how canine- assisted therapy is described and used in occupational therapy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Jansson, Felix
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Erlbacher, Sören
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekonomisk och miljömässig jämförelse av logistikhallar byggda i limträ- och stålstomme2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion – Byggbranschen idag står för en betydande andel av jordensväxthusgasutsläpp och behovet för att minska dessa är stora. Att investera merklimatsmart i nybyggnation ökar och trä har blivit till ett alltmer populärt byggmaterialnär det kommer till flerbostadshus, men logistikhallar domineras fortfarande av stål.Studiens mål är att undersöka skillnaderna i kostnader och utsläpp av växthusgasermellan limträ- och stålstommar för logistikhallar. Detta för att undersöka om trä är ettekonomiskt rimligt och mer miljöeffektivt stommaterial vid byggnation avlogistikhallar än en stålstomme.

  Metod – Metoden som valts till studien är en fallstudie då den kommer omfatta bådeen teoretisk undersökning, granskning av kvantitativa data från ett tidigare projekt samtuppskatta storleken på en trästommes tvärsnitt genom simulering i endimensioneringsmjukvara. Kostnad och miljöpåverkan för en stål- och limträstommekommer att tas fram för att sedan kunna utföra en jämförande analys av de tvåstommaterialen.

  Resultat – Stommarna skiljer sig procentuellt sätt inte så mycket i pris menlimträstommen orsakar betydligt mindre växthusgasutsläpp jämfört med stålstommen.Kostnaden mellan stål- och trästommen skiljde sig knappt utifrån material- ochmontagekostnaderna. Stålstommen står för nästan sju gånger mer växthusgasutsläpp änlimträstommen under produktionsstadiet. I transportskedet har limträ en längretransportsträcka än stål i denna studie vilket är huvudorsaken till att limträstommenspåverkan på miljön är större än stålstommen i detta skede. Monteringsskedet harstålstommen en större miljöpåverkan än trästommen. Utifrån hela stommen under helabygg- och produktionsstadiet hade stålstommen fyra gånger mer i utsläpp änlimträstommen.

  Analys – Om priset på stommen är det huvudsakliga intresset hos byggherren bör inteen stålstomme antas vara det billigare alternativet. Denna studie har största spännvidderav balkar på 24 meter och vid större spännvidder kan förutsättningarna för val avstommaterial se annorlunda ut. Limträ är väl lämpat som stommaterial om ambitionenär att bygga med små mängder växthusgasutsläpp.

  Diskussion – Byggbranschen har en viktig roll i arbetet med att minskakoldioxidutsläppen och uppnå klimatmålen. Trots att trästommen som analyserats inteär optimalt utformad påvisar ändå studien stora miljömässiga fördelar att användalimträ som stommaterial i logistikhallar utan några större skillnader i kostnad. 

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Felix Jansson Sören Erlbacher 2023
 • Disputas: 2023-12-12 13:15 B1014, Jönköping
  Löfström, Helena
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Trustworthy explanations: Improved decision support through well-calibrated uncertainty quantification2023Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The use of Artificial Intelligence (AI) has transformed fields like disease diagnosis and defence. Utilising sophisticated Machine Learning (ML) models, AI predicts future events based on historical data, introducing complexity that challenges understanding and decision-making. Previous research emphasizes users’ difficulty discerning when to trust predictions due to model complexity, underscoring addressing model complexity and providing transparent explanations as pivotal for facilitating high-quality decisions.

  Many ML models offer probability estimates for predictions, commonly used in methods providing explanations to guide users on prediction confidence. However, these probabilities often do not accurately reflect the actual distribution in the data, leading to potential user misinterpretation of prediction trustworthiness. Additionally, most explanation methods fail to convey whether the model’s probability is linked to any uncertainty, further diminishing the reliability of the explanations.

  Evaluating the quality of explanations for decision support is challenging, and although highlighted as essential in research, there are no benchmark criteria for comparative evaluations.

  This thesis introduces an innovative explanation method that generates reliable explanations, incorporating uncertainty information supporting users in determining when to trust the model’s predictions. The thesis also outlines strategies for evaluating explanation quality and facilitating comparative evaluations. Through empirical evaluations and user studies, the thesis provides practical insights to support decision-making utilising complex ML models.

  Fulltekst (pdf)
  Kappa
  Download (png)
  Cover
 • Olsson, Ebba
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Strömberg, Esther
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Tolerans av animerat ljus: Vilken storlek och hastighet är nödvändig för att skapa ett sömlöst och mjukt animerat ljus2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste 10 åren har utvecklingen av LED öppnat stora möjligheter för kreativa lösningar av belysning. Exempelvis kan färgglad och dynamisk fasadbelysning tillverkas. I denna studie undersöks det hur animerat ljus upplevs och hur det skapas en mjuk och sömlös effekt. Detta kan appliceras i flera olika scenarion av programmering av rörligt ljus. Animerat ljus (animering) genereras med LED-belysning och funktionen den har är att växla färg på pixlarna såsom video växlar bild. Studien fokuserar på animerat ljus interiört och exteriört i bilar. Denna studie har genomförts med stöd av Perceived Quality teamet på Volvo Cars AB och fokus har därigenom legat på interiör- och exteriör belysning i bilar. Forskningsmetoden för studien har varit experiment där deltagarna har observerat olika scenarion med animering på en LED-list. Deltagarna fick besvara en enkät och svara på hur de upplever animeringen. Studien visar på att faktorer som hastighet och storlek påverkar hur ljuset uppfattas. Tidigare nämnda faktorer är nödvändiga parametrar för att skapa en sömlös och mjuk animering. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • Al-Sharif, Ebrahim
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan.
  External Digital Communication of Employer Branding Inclusivity: A Multiple Case Study:CGI Inc., Nexer Group & Toxic Interactive Solutions2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: To win the “war for talent” and recruit highly skilled candidates, employers need to distinguish themselves from their competitors by securing employer-of-choice (EOC) status. In competitive industries such as information technology (IT), companies focus on shaping unique employer branding (EB) strategies to help find or retain top talent and the indispensable edge or advantages that come along with them. At the same time, diverse IT employees are contending with different forms of prejudice and discrimination within the industry, making it essential for companies to clearly present their agendas of diversity and inclusivity through EB that communicates a “great place to work” for employees.

   

  Purpose: While there are various bodies of EB-focused research, few studies have empirically explored how diversity and inclusion are communicated across industries. Accordingly, this study explores the use of external digital communication for promoting EB inclusivity deployed by the human resources (HR) and marketing departments of IT companies.

   

  Method: This study uses exploratory research within a qualitative research design, along with an abductive approach, preexisting theories, and empirical data gathered from seven semi-structured interviews and digital communication materials from three IT companies: CGI, Nexer, and Toxic. The data is analyzed using the Gioia method and content analysis. Finally, a revised conceptual framework is developed.

   

  Conclusion: The results of this study show that a range of external digital communication channels are needed to effectively communicate EB inclusivity. This can be achieved by portraying diversity and inclusion in different dimensions, in addition to successful diversity- and inclusion-driven projects, initiatives, and storytelling. It is essential to highlight different demographics within the company, for instance, from junior and senior, to male and female employees, as well as individuals from underrepresented groups. Furthermore, the results demonstrate that the IT industry is in a state of continuous innovation and evolution while also being highly competitive in terms of securing top recruits who can choose between their prospective employers. There is also a need to gain wider perspectives when creating IT solutions for diverse groups worldwide and there is a clear shortage of women in the industry. Therefore, it is important for IT companies to communicate their EB with diversity and inclusion in mind — and in practice through using the revised framework that presents relevant actors, tools, communication channels, and dimensions of D&I. On a managerial level, local and international actors are recommended to work in close collaboration, utilize modern technology, and follow up their external communication to attract potential employees who may one day become ambassadors for the company.

  Fulltekst (pdf)
  External Digital Communication of Employer Branding Inclusivity
 • Labbas, Elisa
  et al.
  Filosofie doktor i ekonomisk historia, Malmö stad.
  Magnusson, Lennart
  Linnéuniversitet.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Sundström, Gerdt
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Tar vi hand om gamla föräldrar?2023Inngår i: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, nr 3, s. 78-81Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ingress: Det finns i dag en allmän uppfattning om att samhället utför det mesta av omsorgen. I själva verket är vi allt fler som hjälper närstående – ofta våra egna föräldrar.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext