Change search
Refine search result
1112131415 651 - 700 of 708
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 651.
  Vackmyr, Jesper
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  And they lived happily ever after ...: Notions of masculine and feminine gender in movies produced by Walt Disney Animations Studios through the ages2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en genushistorisk undersökning av tre filmer från olika decennier. Syftet med uppsatsen är att utreda hur filmer från Walt Disney Animation Studios framställer manligt och kvinnlig genus, samt i vilken mån filmerna speglar den tid de producerades.

  Metoden är en textanalys av tre filmer. De filmer som analyseras, baserat på specifika urvalskriterier, är Snow White and the Seven Dwarfes (1937), The Rescuers (1977) och Aladdin (1992). Textanalysen uppmärksammar vilka egenskaper som ges till respektive karaktär. De uppmärksammade egenskaperna delas upp i två kategorier: inre och yttre attribut. Med inre attribut avses karaktärernas personlighet och dialog. Yttre attribut avser konkreta ageranden samt det som är möjligt att se med blotta ögat.

  Undersökningen finner att framställningen av manligt och kvinnligt genus har förändrats över tid. Det blir lättare för karaktärerna att tillskriva sig egenskaper som traditionellt sett tillhört det andra genusets.

  Analysen av filmerna visar att de i många avseenden är avspeglingar av den tid de producerades. Vidare är det tydligt att karaktärernas inre attribut är mer stabila över tid, medan karaktärernas yttre attribut varierar mer över tid. Detta uppfattas som att det i filmerna finns en orubblig kärna i de inre attributen. Denna kärna ges dock olika uttryck i de yttre attributen.

 • 652.
  Vackmyr, Jesper
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Religionsdiskursernas spridning: En studie om hur tidskriften Religion & Livsfrågor bidrar till att bekräfta och problematisera diskurser i religionskunskapsundervisningen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to determine to which extent discourses identified within Swedish religious education also exists within the journal Religion & Livsfrågor [eng: Religion & Life Questions]. To what extent does the journal confirm their existence, are they problematized, and is there any way to avoid them?

  Previous research include mainly doctoral theses about discourses within the religious education in Sweden, as well as some research regarding the formation of the academic discipline didactics of religion. This study also relies on one particular study in didactics when choosing the material. The theoretical approach is based on previous research by Karin Kittelmann Flensner. She finds that there exist three discourses within religious education in contemporary Sweden: one secularist discourse, one spiritual discourse and one Swedishness discourse.

  A total of 28 numbers of Religion & Livsfrågor has been analyzed by applying the previously mentioned discourses onto the material. Findings indicate that these discourses also exist within the journal. Sometimes the discourses are problematized, but there are seldom any advices on how to avoid them. It also seems that these discourses existed both before and after Kittelmann Flensner’s study, which seem to indicate that the progress made in academic research aren’t always applied in schools. One way to give the teachers the opportunity to avoid these discourses would be to raise awareness regarding them.

 • 653.
  Vackmyr, Jesper
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Vad spelar det för roll?: Elevers uppfattningar om huruvida religionskunskapsläraren bör vara troende eller icke-troende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to determine the students’ perceptions regarding the teacher's religious positioning and what the students prefer. Another purpose is to show what the students say the result could be if the teacher gives away his or her religious positioning.

  Previous research include several doctoral theses and student papers regarding how students perceive the teachers’ religious position and the religious education classroom as a whole, but research regarding how students say it should be is not found.

  The 91 surveys primarily used in this study contain both qualitative and quantitative questions. The methodology is a thematic analysis of the central themes that occur in the answered surveys.

  Furthermore, this study uses a two-part definition of freedom of religion: positive freedom of religion (the right to be religious and be a part of religious manifestations) and negative freedom of religion (the right to be non-religious and to not be exposed to other people’s religious manifestations).

  Several central themes are found, including: the teachers' own experience, more knowledge about (at least) one religion, objectivity, negativity towards religion, the professional teacher and many more. Among the identified themes one of the most important ones according to the students is objectivity – the teachers’ own opinions shouldn’t be visible in the classroom, though there are exceptions.

  The study finds that a majority of the students means that the teacher’s religious positioning doesn’t matter, as long as the teacher is professional enough. However, a teacher who is a non-believer is generally preferred over a teacher who is a believer. Furthermore, the term “objectivity” is mostly associated with a non-believer.

  In accordance with previous research there seems to exist a secular discourse within religious education that the students don’t notice. Within this discourse the students value the negative freedom of religion higher than they do the positive freedom of religion.

 • 654.
  Viberg, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Westerling, Andreas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Filmens pedagogiska möjligheter i svenskundervisningen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose with this thesis is to explore the pedagogical possibilities of using film in the Swedish subject in high school, mainly so by interviewing teachers working with a subject primarily concerning film analysis (Filmkunskap). We have worked with different issues as the most important is: Why is it important to use a wider text concept to a greater extent in the Swedish subject? The study was conducted with eight qualitative interviews with teachers in the Swedish subject and in the Filmkunskap subject at four different schools. A qualitative survey complements these interviews. The main results of this work is that the use of films differ in a number of points comparing the two examined subjects and it also seems as schools today generally have all the technical possibilities for using film in teaching.

 • 655.
  Vilhelmsson, Lisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dag Hammarskjöld: Generalsekreterare, karaktär, religiös tänkare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 656.
  Waerland, Anton
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Zetterholm, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senare åren har skolvärlden förändrats angående språksituationen i Sverige. Migrationen ökar hela tiden och Sverige blir mer ett mångkulturellt land. För lärare blir uppdraget mer komplext när det gäller att identifiera ifall en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter än en enspråkig elev. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka forskning som behandlar undervisning och utveckling för flerspråkiga elever som har läs- och skrivsvårigheter i åldrarna 6-15 år. Frågeställningarna som resultatet ska svara på är följande:

  1. Hur identifieras läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga?
  2. Vilka faktorer ska tas hänsyn till vid bedömning av flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter?

  Litteraturstudien utgår ifrån är nationell och internationell forskning som undersökts efter våra kriterier för inklusion. Genom sex olika vetenskapliga artiklar sammanställs ett resultat. Ett genomgående resultat de flesta vetenskapliga artiklarna visade är att genom utvärdering av flerspråkiga elevers fonologiska medvetenhet med hjälp av fonologiska tester på majoritetsspråket och andraspråket underlättas identifieringen av läs- och skrivsvårigheter. Ett annat resultat visar hur viktigt det är att läraren tar hänsyn till elevens perspektiv, det vill säga elevens sociala och språkliga bakgrund och hur mycket eleven har blivit exponerad för majoritetsspråket. Det visar även att en lärare inte ska arbeta själv med detta uppdrag utan ta hjälp av alla sina kollegor som specialpedagoger, modersmålslärare och även vanliga lärare då alla resultat visar att det är komplext att identifiera och bedöma ifall en flerspråkig elev har läs- och skrivsvårigheter. 

 • 657.
  Wahlström, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Teaching Writing in Upper Secondary School2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate how writing is taught in upper secondary school as well as what kind of writing is taught, the teachers’ attitudes towards writing and how written production is assessed. I am interested to see if teachers use different methods both when it comes to teaching and grading writing.

  My research is based on recorded interviews with four upper secondary school teachers from two different schools. The teachers were interviewed on their planning, executing and grading of writing within English A and B. I have also carried out extensive reading of earlier research in order to get a complete background.

  The result shows that all four teachers believe that writing is an important part of language learning and they all enjoy teaching it. The main focus is put on the formal aspects of writing, in order to prepare students for the national tests. Only one of the four teachers feel that creative writing is the best way to learn a second language. All teachers go through the formal rules of writing with the entire class before giving them an assignment. The biggest difference between the different teachers is the marking and final grading of the written production, where one teacher does not grade assignments at all and another has developed her own scale.

 • 658.
  Wattsson, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gustav Vasa - folkhjälte eller tyrann?: Historieskrivning kring Gustav Vasa mellan 1920-20182020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Gustav Vasa – public hero or tyrant?

  Historical writing about Gustav Vasa between 1920-2018.

  The purpose of this essay was to see the development in historical writing about Gustav Vasa between the years of 1920-2018. The essay focuses on the historical writing about Gustav Vasa’s personality, his acquisition of power and the uprisings that took place against him. The thesis had, as a theory, that Gustav Vasa’s role as a national symbol, previously has played a major role in the historical writing about him. According to the theory, in that case, the historical writing about Gustav Vasa would change sometime in the middle of the 20th century, which was also the case. It turned out that from the 1920s to the 1950s, there was a predominantly positive writing about Gustav Vasa. After the 1950s, a change in the historical writing about Gustav vasa took place, and the historical writing became less advantageous. What is included in this essay is how and when that change occurred.

 • 659.
  Welin, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ahlberg, A
  Målqvist, Mabel
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Kompetens att möta alla elever2006In: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning, Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten , 2006, Vol. 19, p. 25-45Chapter in book (Other academic)
 • 660.
  Welin, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hurtig, Helena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Meningsfull sex- och samlevnadsundervisning: En kvalitativ studie om elevers skilda uppfattningar av sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 7-92012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bilda kunskap om gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta tidigare sex-och samlevnadsundervisning och vad som enligt eleverna är meningsfullt med sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 7-9. Kvalitativa intervjuer har genomförts med nio elever i årskurs ett på gymnasiet. Studien ämnar använda en fenomenografisk forskningsansats.

  I resultatet framgår fem skilda uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningen. Eleverna uppfattar undervisningen som kommunicerande, trygg och bekväm, förberedande och förebyggande, informativ, samt att skolan har en stor roll i sex- och samlevnadsundervisningen. Det identifieras i resultatet även fyra skilda uppfattningar om meningsfullt innehåll för sex- och samlevnadsundervisningen. Eleverna beskriver att undervisningen blir meningsfull om den utgår från elevens behov och tankar, om undervisningen fokuserar på andra människor, om undervisningen är förberedande samt om fokus på undervisningen är att alla har rätt att veta. Resultatet diskuteras och jämförs med tidigare forskning och med de nu gällande styrdokumenten för årskurs 7-9. 

 • 661.
  Wessman, Sofia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Firefighter or Fireman? Teachers’ attitudes towards gender neutrality in the foreign language classroom2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the extent and significance of a gender decisive language in the foreign language classroom. Focus lies on teachers teaching English as a foreign language and their attitudes towards gender neutrality from a pure linguistic point of view.

  My starting point was previous research done concerning my topic and the survey was performed through questionnaires that were sent out with both qualitative and quantitative questions to thirty teachers.

   

  My findings indicate that the teachers contradict themselves when answering the questionnaire. Their knowledge of gender neutrality is surprisingly low, but they think they know more than they actually do. It is essential to teach more about gender decisive language in schools and at the Teachers’ Education to promote equality. Conclusions can be drawn that this is an issue not dealt with enough and that teachers seem to have a distorted image about their approach concerning gender neutrality.

 • 662.
  Westrin, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Henry och kvinnorna: Mötet mellan man och kvinna i Charles Bukowskis Postverket och Kvinnor2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines sexual relations and the meeting between man and woman in Charles Bukowski’s authorship through the autobiographic protagonist Henry Chinaski in the novels Post Office and Women. The focus of the analysis is based on three aspects of the meeting: The initial meeting, the physical meeting and finally, love. Furthermore, the thesis discusses the taboo of dissociation between masculinity and femininity with focus on Yvonne Hirdman’s gender studies theories. By examining the male norm in addition to male and female sexuality these theories are applied to the novels by using a close reading method.

  In conclusion, the thesis finally declasres that, although the male norm is confirmed bythe protagonist, Bukowski challenges, and criticizes the balance of power between thesexes. The female characters portrayed in the novels express their sexuality and initializesexual relationships in a time when women’s sexuality still was stigmatized.

 • 663. Wischnewski,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  A System to Search for Supernova Bursts with the AMANDA Detector1995In: The XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995, 1995Conference paper (Other scientific)
 • 664. Woodin, Jane
  et al.
  Lundgren, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Castro, Paloma
  Tracking the traces of intercultural dialogue in internationalization policies of three EU universities: towards a framework2011In: European Journal of Higher Education, ISSN 2156-8235, E-ISSN 2156-8243, Vol. 1, no 2-3, p. 119-134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The internationalization of higher education has been a major concern in the last decades for a variety of reasons. This concern has been addressed by policymakers in a number of ways, most commonly through increased international partnerships and recruitment of international students. Much of the underlying motivation for internationalization is underpinned by a desire for raising European universities’ financial and/or academic position. This article argues that it is advantageous for all to develop internationalization policies in a creative, equal and reciprocal manner, focusing on the concept of ‘intercultural dialogue’. Through the consideration of policy documents of three higher education institutions in Spain, Sweden and the UK, we identify opportunities for developing an intercultural dialogue approach to internationalization. Finally, a conceptual framework is proposed through which internationalization could be related to intercultural dialogue in universities.

 • 665.
  Youkhana, Sana
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Code-switching in the foreign language classroom2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is a frequently observed phenomenon that language learners often turn to their native language in the foreign language classroom, i.e. they code-switch, but why is it so? In order to investigate this, this study had two aims; the first aim was about trying to see if the frequency of code-switching differed depending on the questions’ levels of difficulty. This study was conducted on three different upper-secondary schools and involved 24 pupils. The pupils’ age varied from 16 to 19. The hypotheses were that pupils code-switch less when answering basic level questions and more when answering advanced level questions. Small groups were observed and they read a text and answered eight questions. The results showed that the pupils did code-switch more on the advanced level questions and less on the basic level questions. They code-switched 15 times on the basic level-questions and 21 times on the advanced level-questions. However, this is not a big difference since there were only six instances that differed between them. The second aim was about trying to see if one could categorize code-switching. It was based on Sert’s (2005) three categories; Equivalence, Reiteration and Floor-holding and four other categories invented by the researcher of this study; Student-student code-switching, Student-researcher code-switching, Comfort code-switching and Sorry code-switching, thus, seven categories in total. The results showed that the pupils did code-switch differently and that Sert’s categories did exist, but they were not enough that is why the researcher added the four other categories.

 • 666.
  Zander, Ulf
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Clio på bio: Om amerikansk film, historia och identitet2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 667.
  Zander, Ulf
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte2001Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 668.
  Zander, Ulf
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Heroic Images: Raoul Wallenberg as a History-Cultural Symbol2007In: How the Holocaust Looks Now: International Perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2007, p. 126-135Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 669.
  Zander, Ulf
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem: I Danmark och annorstädes2000In: At bruge historie: I en sen-/postmoderne tid, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag , 2000, p. 103-130Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 670.
  Zander, Ulf
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  National Identities and Historiography Before and After the End of the Cold War in the Baltic Sea Region: The Case of the Long Second World War1997In: 50 Years after World War II: International Politics in the Baltic Sea Region 1945-1995 / [ed] Harald Runblom, Gdansk: Wydawnictwo Uniwersyteu Gdanskiego , 1997, p. 63-80Chapter in book (Other academic)
 • 671.
  Zander, Ulf
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Karlsson, Klas-Göran
  Holocaust Heritage: Inquires into European Historical Cultures2004Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 672.
  Zander, Ulf
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Karlsson, Klas-Göran
  The Holocaust – Post-War Battlefields: Genocide as Historical Culture2006Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 673.
  Zander, Ulf
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Liljefors, Max
  Schweden: Der Zweite Weltkrieg und die schwedische Utopie2004In: Mythen der Nationen: 1945 – Arena der Erinnerungen, Berlin: Deutsches Historisches Museum , 2004, p. 569-587Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 674.
  Åberg, Karin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Arbetslag i skolan1999Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetslag i skolan behandlar bl a

  • hur man i arbetslaget kan sätta upp samstämmiga mål och hitta former för gemensam reflektion kring arbetet; exempel på nya pedagogiska arbetsformer och tankar om hur man kan hjälpa eleverna att växa

  • hur man skapar ett gott sam arbetsklimat i arbetslaget; kunskap om grupper och grupprocesser och vad som händer med oss när vi ställs in för förändringar

  • vanliga problem i utvecklingsarbetet och hur de kan hanteras

  • inspirerande exempel från skolor som kommit en bit på väg.

  Diskussionsmaterial

  I anslutning till boken finns ett diskussionmaterial i form av ett häfte med bl a värderingsövningar.

 • 675.
  Åberg, Karin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gruppsamtal i skolan1997Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Social och emotionell träning

  Gruppsamtal kan användas för att lösa konflikter, förbättra samarbete och klassrumsklimat, för att träna samtalet som uttrycksmedel mm. Men alla behöver träning – från det lilla barnet med sin spontana omedelbarhet till den långa, slängiga tonåringen med sitt osäkra sökande. En liten, trygg grupp kan göra att blyghet släpper och elever vågar pröva tankar och åsikter på varandra. Upplevelsen av att andra tar ens åsikter på allvar och möter en med respekt, får självförtroendet att växa.

  I boken finns bl a:

  tips på hur man sätter samman grupper

  olika samtalsteman med diskussionsfrågor och metoder som kan hjälpa till att få fart på ett samtal

  enkla samtalsregler och råd till gruppledaren

  tips på hur man kan använda gruppsamtal i ämnesundervisningen, på klassråd, för konfliktlösning, krisbearbetning mm

  (Priser exkl moms, R = restnoterad titel

 • 676.
  Åkerblom, Annika
  et al.
  Lunds universitet.
  Anderberg, Elsie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Alvegård, Christer
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Svensson, Lennart
  Lunds universitet.
  Awareness of language use in conceptualization: a study of children's understanding of movement and gravity2011In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 55, no 3, p. 255-271Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to examine the role of children’s awareness of the function of language use in expressing understanding. Preschool and elementary school children were asked two questions presenting a problem that could be described in classical mechanics and basic astronomy. They were then encouraged to reflect on their own language use when expressing their conceptions of the physical phenomena they had discussed. The article concerns learning from a phenomenographic perspective, with emphasis on the interplay between language use and meaning-making when developing understanding. Understanding is seen as an activity, while awareness of language use in understanding is regarded as an important aspect. 40 children in preschool and elementary school (six and ten years old respectively) participated in an empirical, qualitative investigation. A particular dialogue format was used, that has been developed within the intentional-expressive approach. Dialogue excerpts where the children expressed awareness of their own language and understanding were selected from the empirical material, and contextual analysis was used to delimit qualities of awareness expressed in these excerpts. The qualities of awareness were grouped in four descriptive categories: 1) awareness of the relation between language form and language meaning; 2) awareness of the nature of understanding; 3) awareness of the expressive function of language for new meaning; and 4) awareness of the function of language use in understanding. A widened definition of language awareness is proposed and discussed, in which awareness of the close relationship between language use and meaning-making is taken into consideration.

 • 677. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  A search for multiplicity fluctuations in high energy nucleus-nucleus collisions1990In: Physics Letters, no 252, p. p 303-Article in journal (Other scientific)
 • 678. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  A search for weakly interacting neutral particles in missing energy events in 450 GeV/c pN collisions1991In: Zeitschrift für Physik, no 52, p. p 219-Article in journal (Other scientific)
 • 679. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  A study of electron-muon pair production in 450 GeV/c pBe collisions1996In: Zeitschrift für Physik, no 72, p. p 429-Article in journal (Other scientific)
 • 680. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  An emulsion study of 16O and 32S interactions at 200 GeV per nucleon selected by transverse energy1990In: Nuclear Physics, no 342, p. 279-301Article in journal (Other scientific)
 • 681. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Charged-particle multiplicity distributions in oxygen-nucleus collisions at 60 and 200 GeV per nucleon1990In: Nuclear Physics, no 333, p. 48-65Article in journal (Other scientific)
 • 682. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Diffraction dissociation of nuclei in 450 GeV/c proton-nucleus collisions1991In: Zeitschrift für Physik, no 49, p. p 355-Article in journal (Other scientific)
 • 683. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Inclusive negative particle p^ spectra in p-nucleus and nucleus-nucleus collisions at 200 GeV per nucleon1990In: Zeitschrift für Physik, no 46, p. 361-367Article in journal (Other scientific)
 • 684. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Inclusive photon production in pA and AA collisions at 200 GeV/u1990In: Zeitschrift für Physik, no 46, p. 369-375Article in journal (Other scientific)
 • 685. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Kaon production in 200 GeV/nucleon nucleus-nucleus collisions1992In: Physics Letters, no 296, p. p 273-Article in journal (Other scientific)
 • 686. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Low-mass lepton-pair production in p-Be collisions at 450 GeV/c1995In: Zeitschrift für Physik, no 68, p. p 43-Article in journal (Other scientific)
 • 687. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Measurement of the transverse energy flow in nucleus-nucleus collisions at 200 GeV per nucleon1991In: Nuclear Physics, no 353, p. p 1-Article in journal (Other scientific)
 • 688. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Proton distributions in the target fragmentation region in proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions at high energies1992In: Zeitschrift für Physik, no 53, p. p 183-Article in journal (Other scientific)
 • 689. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  The transverse energy distribution of 32S -nucleus collisions at 200 GeV per nucleon1988In: Physics Letters, no 214, p. 295-302Article in journal (Other scientific)
 • 690. Åkesson,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Transverse energy measurements in proton-nucleus interactions at high energy1993In: Zeitschrift für Physik C Particles and Fields, ISSN 0170-9739, Vol. 58, no 2, p. 239-249Article in journal (Other academic)
 • 691. Åstrand, Anders
  et al.
  Mannergren, Bodil
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lärarkandidaters klassificering och bedömning av texter avsedda för mellanstadiets elevers upplevelseläsning1973Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 692. Åstrand, Anders
  et al.
  Samuelsson, Ulf
  Mannergren, Bodil
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mellanstadieelevers upplevelser vid läsning av fiktionslitteratur1973Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 693.
  Öijerstedt, Angelica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Den fallna madonnan: En undersökning av ungdomars tankar, åsikter och syn på våldtäkt i Nässjö stad 20072009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med föreliggande uppsats är att studera hur skolelever i Nässjö stad uppfattar innebörden av våldtäkt samt hur detta förhåller sig till tidigare forskning.

  Undersökningen som genomfördes bland niondeklassarna på två högstadieskolor i Nässjö stad 2007 var både kvantitativ i form av en enkätundersökning och kvalitativ i form av kompletterande intervjuer. Den tidigare forskning som användes under huvuddelen av studien var Stina Jeffners avhandling Liksom våldtäkt, typ – om ungdomars förståelse av våldtäkt som publicerades 1998. Jeffner hade i sin avhandling kommit fram till en rad olika förhandlingsutrymmen som var förmildrande omständigheter kring ungdomarnas syn på vad som är en våldtäkt.

  Huvudresultatet visade att i förhållande till tidigare forskning finns det delar av denna studie som stämmer överens med tidigare forskning gällande ungdomarnas attityder till ämnet våldtäkt. de som deltog i denna studie stödde vissa av dessa förhandlingsutrymmen.

  Det fanns även delar av denna studie som inte stämde överens med tidigare forskning. En förklaring till att det skiljer sig mellan Jeffners undersökning och min kan vara tiden. När denna undersökning genomfördes, 2007, var det nästintill tio år sedan Jeffner genomförde sin, 1998. Även om det kan tyckas att tiderna inte har förändrats i någon större utsträckning så kan denna undersökning tyda på att de har gjort det. Elever som var födda på 1980-talet ingick i Jeffners undersökning medan min undersökning innehöll elever som var födda på 1990-talet. En annan förklaring till att undersökningarna skiljer sig kan vara att min undersökning är gjord i mindre omfattning än Jeffners. Det jag har suttit och skrivit är en C-uppsats med 174 elever, som svarande på enkäterna, och åtta intervjuade elever och det hon skrev var en avhandling med 331 ungdomar, som svarande på enkäterna, och 16 intervjuade ungdomar. Jeffners undersökning är nästintill dubbelt så stor, både när det gäller de som deltog i enkätundersökningen och de som deltog i intervjuundersökningen, vilket kan ha inverkan på resultatet.

 • 694.
  Öijerstedt, Angelica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Sverige - Thailand; Tur & Retur: En kvalitativ undersökning av en svensk skola i Thailand.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera en svensk skola utomlands och dess mellanstadielevers och lärares upplevelser av den thailändska religionen. Uppsatsens frågeställningar:

  · Hur upplever eleverna att de påverkas av att gå i en svensk skola utomlands?

  · Hur beskriver lärarna att de arbetar med undervisningen i religion på en svensk skola utomlands?

  · Hur upplever eleverna den thailändska religionen i skolan? Finns det några likheter eller skillnader, enligt lärare och elever, med svenska skolan hemma, när det gäller religionsundervisningen?

  Resultatet av undersökningen visade att eleverna uppskattade den lärarledda tiden som de tyckte var möjlig i större utsträckning på skolan utomlands. Undersökningen visade även att lärarna upplevde att det fanns många likheter med religionsundervisningen i Sverige såsom kursplaner och ämnets innehåll medan de ansåg däremot att det som skiljde dem åt var möjligheten till mycket mer studiebesök och möjlighet till lärarledd tid på skolan i Thailand. Eleverna upplevde buddhismen på olika vis och med olika djup kunskap beroende på hur länge de varit på plats i Thailand.

 • 695.
  Öster, Hans Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Afrikanska Kvinnor är de män?: Om identitet och identitetsksapande riter hos folk från Afrika1996In: Årsbok: Föreningen Lärare i Religionskunskap / [ed] Nils-Åke Tidman, Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR) , 1996Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 696.
  Öster, Hans Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Apocalypse - now": exempel på apokalyptiska rörelser inför millennieskiftet: grunderna i den apokalyptiska tanken1999In: Tro och liv, ISSN 0346-2803, no 4/5, p. 4-20Article in journal (Other academic)
 • 697.
  Öster, Hans Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Cultural bridge building in the classroom1999In: Dialogues in Education: Russian - Swedish Experiences / [ed] Hans Christian Öster, Linköping: Linköpings universitet , 1999, p. 349-367Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 698.
  Öster, Hans Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Culture and religion – Reflection from the Scandinavian horizon in the last centuries2013In: Sovremennai︠a︡ kulʹturologii︠a︡: nauchnai︠a︡ shkola professora L.M. Mosolovoĭ : uchebnoe posobie dli︠a︡ magistrantov i aspirantov, Sankt-Peterburg: Izdatelʹstvo RGPU im. A.I. Gert︠s︡ena , 2013, p. 13-21Chapter in book (Other academic)
 • 699.
  Öster, Hans Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dialogues in education: Russian - Swedish experiences1999Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 700.
  Öster, Hans Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Education as an opening wedge1993In: The Three Angels and the Crescent: A reader: Adventist approaches to Islamic people / [ed] Jonquil Hole & Børge Schantz, Bracknell, Berkshire: SDA Global Centre for Islamic Studies , 1993, p. 217-229Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
1112131415 651 - 700 of 708
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf