Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 770
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Rönnqvist, Linnéa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  ”... när jag var där så ångrade jag mig bara liksom.”: En kvalitativ kritisk diskursanalys av framställningen av transpersoner i svensk television.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien fokuserar på framställningen av transpersoner i svensk television. Mer specifikt studeras klipp från de två största svenska kanalerna, SVT och TV4. Från varje kanal har två klipp valts ut, ett klipp med en intervju och ett klipp med någon form av rapportering. Klippen har valts ut strategiskt för att matcha studiens syfte, vilket innebär att de på ett eller annat sätt berör transpersoner.

  För att kunna undersöka och analysera framställningen av transpersoner har kritisk diskursanalys (CDA) tillämpats, både som teori och metod. Studiens teoretiska ramverk utgår även från queerteori och de teorier som grenar ut därifrån, exempelvis teorin om genussystemet.

  Studiens tillvägagångssätt utgår ifrån tre olika nivåer som klippen analyseras utifrån. Den första är textens nivå, där lingvistiska verktyg studeras. Den andra är diskursnivån, där diskurser i texten identifieras. Den tredje och sista är den sociala praktikens nivå där innehållet kontextualiseras och sätts i förhållande till en social omvärld. I analysen identifieras fyra teman. Det första temat, exponerandet av en minoritet i en minoritet, visar att i hälften av analysmaterialet har transpersoner som ångrat sin könsbekräftande behandling exponerats, vilket inte är representativt för majoriteten av gruppen. Det andra temat, heteronormativitet som rådande norm, visar att heteronormen kan utläsas i samtliga klipp genom diskussioner, berättelser och ordval. Det tredje temat, transpersoner som utsatt grupp, visar på en framställning av transpersoner som utsatta. Det fjärde och sista temat, HBTQ som folkbildning, visar en utbildande tendens i materialet. 

 • 52.
  Andersson, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Larsson, Oskar
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Omvänd Celebrity Endorsement: Överförs värden från företag till kändis?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om Celebrity Endorsements, det vill säga samarbeten där kändisar borgar för en produkt eller ett företag i syfte att utbyta värden och förhoppningsvis öka försäljningen. Tidigare forskning inom detta område är fokuserat på vad en kändis kan tillföra företaget. Denna uppsats undersöker fenomenet från andra hållet, det vill säga vad företaget gör för kändisen. Vi vill ta reda på om svenskarna, fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic samt Robin Carlsson, även känd som popartisten Robyn, genom respektive celebrity endorsement-aktion gällande kampanjen “Made By Sweden” med Volvo, övertar värden från företaget. För att applicera våra resultat på existerande teoretiska ramverk och därigenom kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att förhålla oss till tidigare forskning om celebrity endorsement, teorier om hur budskap överförs exempelvis Meaning transfer model, samt marknadsteorier om varumärkesidentitet. Genom tre fokusgruppsintervjuer fick vi av respondenterna fram en image av de två utvalda kändisarna som låg till grund för vår analys. Genom att jämföra intervjupersonernas image med företagets profil kunde vi avgöra huruvida värden hade överförts från företaget till kändisen. Vår studie kom fram till att värden inte överförs från företag till kändis. Värdeord inkodade av företaget fanns inte representerade i den image som våra svarspersoner redovisade gällande de två olika kändisarna. Studien visar dock på att en kändis kan få helt nya värden genom en celebrity endorsement- kampanj. 

 • 53.
  Andreas, Hammarstedt
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Philip, Nilsson
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vart är vi på väg?: En kvantitativ undersökning av det populära tv-programmet På spåret2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 54.
  Andreasson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hildebrand, Louise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  #SponsoredPost: En kvalitativ studie av hur samarbeten mellan Influencers och företag konstrueras på Instagram2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under år 2016 har marknadsföringsstrategin influencer marketing, att låta inflytelserika personer dela budskap om varumärken online i form av sponsrade innehåll, ökat i popularitet. Den här uppsatsen ämnar öka förståelsen kring hur Influencers konstruerar inlägg som är sponsrade av företag på medieplattformen Instagram i Sverige idag. Vår ambition är att bidra med kunskap inom området marknadskommunikation, som företag i sin tur kommer kunna använda sig av i framtida samarbeten.

  I den här studien använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka sponsrade inlägg från åtta olika Influencers inom fyra intresseområden: mode, hälsa, skönhet och livsstil. Ett strategiskt urval används i valet av Influencers och Instagraminlägg. Varje inlägg analyseras med hjälp av ett analysschema som grundar sig i teori och tidigare forskning. Analysschemat innefattar fyra olika teman: visuell kommunikation, skriftlig kommunikation, lagar och riktlinjer samt branding. Samtliga teman avser att besvara studiens övergripande syfte och frågeställningar. Det teoretiska ramverket är definierat utifrån branding, influencer marketing, user- and producer generated content och visuell kommunikation.

  Utifrån studiens resultat kan vi utläsa att samarbeten mellan Influencers och företag på Instagram varierar i sin utformning, speciellt med hänsyn till Influencerns intresseområde. Influencers inlägg inom områdena mode och hälsa tenderar att vara proffsiga och genomarbetade, vilket visar upp en idealiserad bild av verkligheten. Influencers inom området livsstil fokuserar istället på verklighetstrogna bilder som skapar ett intimt förhållande mellan dem och dess följare. Utifrån studien går det även att konstatera att det förekommer brister i hur influencer marketing används, exempelvis direkta uppmaningar till köp och att företag har en alltför stor inblandning i utformandet av inläggen. Studien påvisar att nyckeln till att bedriva framgångsrik influencer marketing är att vara transparent med samarbetet och låta en Influencer, vars intresse och ton stämmer överens med varumärket, förmedla ett genuint och personligt budskap om det. 

 • 55.
  Anselin, Fanny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ucar, Anita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Det absolut värsta jag varit med om": En kvalitativ innehållsanalys av kvällspressens rapportering om knivdådet på Ikea 20152016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är, utifrån ett journalistiskt perspektiv, att undersöka hur kvällspressen rapporterade och framställde Ikea och det knivdåd som ägde rum på företagets varuhus i Västerås, den 10 augusti 2015. Åtta nyhetsartiklar från Aftonbladet och Expressens webbplatser har analyserats. Metoden som har använts är en kvalitativ innehållsanalys med hermeneutisk analysstrategi, för att detaljerat undersöka nyhetsartiklarna genom deras rubriker, ingresser, mellanrubriker och brödtexter. Som analysverktyg användes nyhetsvärderingsteorin och medielogikens dramaturgiska teori.

  Resultatet visar att Aftonbladet och Expressen uppfyller sju av åtta nyhetskriterier i nyhetsvärderingsteorin vid rapporteringen om knivdådet på Ikea. Rapporteringen presenterade, bland annat, kulturell och geografisk närhet mellan händelsen och publiken. Rapporteringen fokuserade på hur olika vittnen (inklusive Ikeas personal) upplevde knivdådet, samt hur Ikea agerade efter händelsen. Resultatet visar också att berättarteknikerna i medielogikens dramaturgi presenterar Ikea som ytterligare ett offer i sammanhanget då Ikea framställs som chockade, empatiska och ansvarsfulla. Knivdådet framställs som oförutsägbart och chockerande.

  Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att det unika och chockerande knivdådet på Ikea hade högt nyhetsvärde och därför bedömdes händelsen som intressant för publiken att ta del av. Ikea framställdes inte på ett kritiskt sätt, eftersom Ikea agerade empatiskt och ansvarsfullt omedelbart efter händelsen.

 • 56.
  Arnoldsson, Joanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Possner, Katja
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  En maktrelation ifrågasätta: En kritisk diskursanalys av Sametingets myndighetskommunikation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. Studien görs med ett teoretiskt ramverk som inbegriper diskursteori, representationsteori och postkolonial teori.

  Resultatet visar att det i Sametingets diskurs framkommer fyra teman: Distans till en passiv stat och närhet till ett aktivt Sameting; Samer har en särställd kultur och unik kunskap som inte iakttas av staten; Statens handling och makt är inte legitim och Rovdjurspolitiken är ett problem som behöver åtgärdas. Genom dessa teman framkommer att kunskap som samer besitter inte framställs på samma sätt som kunskap som svenska staten besitter. Samernas unika kunskap framställs som något som borde ligga till grund för politiska beslut och myndighetsutövning medan statens kunskap framställs vara ogrundad och otillräcklig. Detsamma gäller för framställningen av handlingsutrymme, aktörernas handlingsmöjligheter framställs olika. Samernas och Sametingets handlingsmöjligheter framställs ofta som begränsade medan staten framställs ha för stora handlingsmöjligheter särskilt mot bakgrund av att staten varken själva har tillräcklig kunskap eller tar samernas kunskap i beaktande. Slutligen visar studien att Sametinget ifrågasätter den rådande maktrelationen mellan samer och staten och således i stora drag inte bidrar till att bibehålla rådande maktrelation.

 • 57.
  Aronsen, Rikard
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Nilsson, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  ”Ja då ses vi på lördag!": En semiotisk analys av spelreklam för Stryktipset, med myten om fotbollshuliganism som utgångspunkt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här kvalitativa studien har två reklamfilmer granskats och analyserats utifrån en semiotisk analysmetod med denotation, konnotation och myter som huvudfokus. Efter analysen har även en jämförelse mellan reklamfilmerna genomförts. Studiens huvudsakliga teoretiska ramverk är baserat på just semiotiken och tidigare nämnda begrepp, men fokus har även legat på kontext, symboler, ikoner och index. Materialet som har undersökts är producerat av det statliga företaget Svenska Spel. Det är två reklamfilmer och båda gör reklam för samma spel, nämligen Stryktipset.

  I studien har filmerna undersökts för att dels analysera de manifesta budskapen men även för att lyfta fram de latenta budskap som finns i bakgrunden. Syftet med att göra analysen var att undersöka hur myten om fotbollssupportrar såg ut i reklam för ett spel om pengar med stark koppling till fotbollen. Myten om supportrar som har funnits i de olika reklamfilmerna har sedan jämförts för att se hur den har förändrats mellan åren 2009 och 2017. Eftersom Svenska Spel är ett statligt företag är det viktigt att deras egen policy om att lyfta fram de positiva effekter sporten och deras supportrar har i samhället syns i reklamfilmerna.

  Studiens resultat visar att myten om fotbollssupportrar som framställs skiljer sig mellan de olika reklamfilmerna. Framför allt ser man skillnad i vart supporterskapet är riktat, mot laget eller mot sporten. Myterna som framställs har likheter och båda passar in i den generella mytbildning som finns kring fotbollssupportrar idag. Det förekommer även tecken som har koppling till huliganism men den har inte en stor roll i reklamfilmerna.

 • 58.
  Asplind, Gustav
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Rundqvist, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Att investera i kreativitet istället för pengar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar dagens mediala samhälle där det blir allt svårare för marknadskommunikatörer att nå ut med sitt budskap och skapa en mening hos mottagarna. De som lever i dagens samhälle har utvecklat en reklambarriär som gör att vi inte längre uppmärksammar reklam så som vi gjorde för ett antal år sedan. Okonventionella förhållningssätt är ibland lösningen för att nå ut och förbi reklambarriären hos konsumenter som tröttnat på traditionell reklam. I takt med att medielandskapet ständigt utvecklas blir konsumenten svårare att attrahera. Det har lett till att reklambranschen har blivit tvungna att utveckla sina metoder och tillvägagångssätt för att nå ut.

  Olika faktorer som målgrupp, trender, kunder och varumärkesassociationen spelar roll då en kampanj ska formas. Ett förhållningssätt som är viktigt att kunna behandla och ha kunskap om är gerillareklam. Liksom traditionell reklam har gerillareklam sina för- och nackdelar. I denna studie har vi i avsikt att reda ut de eventuella frågetecken som finns kring gerillareklam. Vi vill även försöka se vilken framtida roll gerillareklam kommer att ha.

  Det relativt nya fenomenet gerillareklam har fått en allt större betydelse för marknadsförare. Gerillareklam innebär att man investerar i en större mängd kreativitet, energi och engagemang än i pengar.

  Insamlingen av data gjordes genom e-postintervjuer med människor som har kunskap ocherfarenhet inom området från arbetslivet. Studien visar tydligt vilka gerillareklamens fördelar är, den är kostnads effektiv, den är oväntad, dess kreativitet samt dess förmåga att skapa PR och buzz. Gerillareklamen har även sina nackdelar, dess risk att bli otydlig samt dess snäva räckvidd.

 • 59.
  Awde, Gulian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Persson Stridsberg, John
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Systembolagets samhällsuppdrag på den kommersiella spelplanen: En kvalitativ semiotisk innehållsanalys av Systembolagets PR2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines political PR in Systembolaget's film-commercials. This study aims at investigating how and when Systembolaget expresses their public service mission in their film-commercials. We have done this by means of a qualitative content analysis, with the help from semiotics connotation and denotation the study was able to extract messages from the film-commercials. As Systembolaget is a non-profit-driven organisation we became curious to see that they act on the commercial market. We analyse the commercials through different PR perspectives aimed at identifying messages. The result shows that only some of the messages correspond with Systembolaget's public service mission. Preventing alcohol dealing, selling responsibly and informing the risks of alcohol, are the messages that are consistent with Systembolaget's public service mission. The result also shows that Systembolaget partly compromises from its public service mission.

 • 60.
  Axelsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lindvall, Viktor Churchill
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Den digitala erans opinionsledare: En kvantitativ studie om studenters attityder gentemot influencer marketing2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att medielandskapet förändras har marknadsföringsstrategin influencer marketing blivit ett allt vanligare verktyg för att fånga både nuvarande och potentiella kunders intresse samt att bygga långvariga och starka kundrelationer. Den här studien har för avsikt att skapa en förståelse för hur studenter, som faller under det köpstarka kundsegmentet millennials, ser på och uppfattar influencer marketing. Vår förhoppning är att kunna bidra med kunskap om attityder inom detta marknadsföringsfenomen. Denna studie tillämpar en kvantitativ forskningsansats och med hjälp av en enkätundersökning samlades data in från 241 studenter på Jönköping University. Enkätundersökningens 19 frågor bygger på Michael Solomons ABC-modell och ämnar kartlägga studenters attityder samt urskilja olika segment inom målgruppen. Resultatet från enkätundersökningen analyserades med hjälp av teorierna om user-generated content och tvåstegshypotesen. Uppsatsens resultat indikerar att studenter generellt sett har en neutral inställning till influencer marketing men anser fortfarande att den är mer intressant än traditionell marknadsföring. Mer än häften av de tillfrågade studenterna har tagit del av något erbjudande och tycker också att produktrekommendationer skrivna av konsumenter är mer intressanta än de produktrekommendationer som är skrivna av företag eller organisationer. Kvinnor är den grupp som följer flest influencers, nyttjar flest erbjudanden och har mest positiv inställning gentemot influencer marketing. I helhet ser vi en korrelation där högre användarfrekvens, intresse för influencers och ett sökande efter inspiration utgör de faktorer som skapar en mer positiv attityd gentemot influencer marketing.

 • 61.
  Axelsson, Dan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Norberg, Viktor
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  "Jag reser mig inte ur soffan för att kolla Facebook": En kvalitativ studie för att undersöka hur sociala medier används via smartphones2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har de senaste åren expanderat med en enorm kraft. Facebook som startades år 2004 är idag världens största sociala media och har i dagsläget över 500 miljoner användare. Om ökningen av användare fortsätter som den gjorde under år 2010 så kommer det år 2012 finnas fler Facebookanvändare än det finns invånare i Europa. Detta gör att det känns oerhört intressant och relevant för oss som medie- och kommuni-kationsvetare att undersöka området.

  Syftet med uppsatsen är att med hjälp av aktiva samtal i fokusgrupper undersöka användningen av sociala medier via den nya tidens mobiltelefoner (smartphones). Detta är viktigt att studera på grund av att fenomenet sociala medier har blivit en viktig del för oss medie- och kommunikationsvetare och kommer vara en stor del i kommunikationsbran-schens framtid.

  Vi har använt oss av aktiva fokusgruppssamtal för att få fram svar på våra frågeställningar.

  Fokusgrupperna genererade ett tydligt resultat som visade att användarna ser den ökade tillgängligheten som den största faktorn till förändringen i deras användning. Dessutom har tillgängligheten skapat ett ständigt pågående samtal på de sociala medierna som tidigare inte fanns där. Den ökade användningen har även medfört ett behov att hålla sig uppdaterad på de sociala medierna.

 • 62.
  Axelsson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Eriksson, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Man valde att haka på när man såg att så många andra gjorde det": En kvalitativ studie om kommuners närvaro i sociala medier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 63.
  Axing, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Elg, Veronika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  "They don´t care about us!": Aftonbladets och Dagens Nyheters framställning av Michael Jackson bortgång2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 25 juni 2009 dog en av världens mest kända artister, Michael Jackson. Detta orsakade stora rubriker i massmedierna och fans över hela världen sörjde. Denna uppsats handlar om hur Michael Jacksons bortgång framställdes i av de största tidningarna i Sverige, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi formulerade följande frågeställningar:

  • Hur framställs och vinklas Michael Jacksons bortgång i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter?
  • I vad mån skiljer sig framställningen och vinklingen mellan de båda tidningarna?

  Genom en kvalitativ textanalys som analysredskap försökte vi besvara dessa frågeställningar. Vi kompletterade med en bildanalys för att få en bättre förståelse för hur bilderna representerar texten. Urvalet bestod av 27 tidningsartiklar under perioden den 25 juni till och med den 9 juli 2009. Sammanlagt blev det 27 artiklar.

  Uppsatsens teoretiska bas är medielogik och representationsteori. Medielogiken var den primära teorin eftersom den utgår från det journalistiska arbetet.

  Resultatet visade att Michael Jackson framställdes positivt genom sin musikkarriär men negativt i privatlivet. Stort fokus lades på minnesstunden och orsaken till Michael Jacksons bortgång. Båda tidningarna använde sig av värdeladdade ord för att förtydliga framställningen av honom. Båda tidningarna har använt sig av både mer och mindre tillförlitliga källor. Undersökningen visade att flera skillnader fanns mellan hur tidningarna skildrade Michael Jacksons bortgång.

 • 64.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Academia and Public Debate2016Ingår i: Journal of Applied Journalism and Media Studies, ISSN 2001-0818, E-ISSN 2049-9531, Vol. 5, nr 2, s. 145-150Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 65.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bridging the chasm: Can theory help media and journalism practitioners2016Ingår i: Towards a Praxis-Based Media and Journalism Research / [ed] L. Barkho, Intellect Ltd., 2016, , s. 160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 66.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Burman’s news model: How to do journalism in the twenty-first century2016Ingår i: Journal of Applied Journalism and Media Studies, ISSN 2001-0818, E-ISSN 2049-9531, Vol. 5, nr 3, s. 485-502Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyses a special case to illustrate paradigmatic rectification in news production that took place at the turn of the century. The special case concerns Tony Burman, a former head of Canada’s CBC and former managing director of the global news channel Al Jazeera English. Burman drew the journalistic community’s attention through ‘editorial remedies’ that saw the emergence of a special way of news coverage rarely practised by mainstream western media. Burman’s news model holds that all people or actors involved in an event determined newsworthy are equal and matter to the story in the same way regardless of their power. This article examines Burman’s news model as a shared mindset among members of a 24/7 news organization, focusing on the principles of objectivity, event and news values.

 • 67.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Qatar University, Qatar.
  Editorial policies and news discourse – how Al Jazeera’s implicit guidelines shape its coverage of middle east conflicts2019Ingår i: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article examines Al Jazeera’s internal guidelines. It focuses attention on the broadcaster’s editorial policies and practices, how they are created, the way they shape news content, and whether they are documented or not. It attempts to shed light on the role of external stakeholders and regulatory devices with a say on the editorial line and subsequently the type of internal editorial policies and practices journalists are required to pursue. It presents a comparative study and analysis of the network’s two major and most influential channels, namely Al Jazeera Arabic and Al Jazeera English, the arguments in support of their editorial policies and practices, and the arguments opposing them. It scrutinizes how different forms of internal guidelines and regulatory frameworks affect the network’s discourse, ties with its financiers, and relations with the outside world. Finally and based on the findings obtained through interviews, and linguistic discourse analysis, the article outlines how internal guidelines come into being in the case of Al Jazeera and how they eventually influence the final product. 

 • 68.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  From Theory to Practice: How to Assess and Apply Impartiality in News and Current Affairs2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  From Theory to Practice is the first scholarly look at the possibilities and challenges of impartial and objective journalism in our digitized media world. This volume brings together contributions from editors at premiere news outlets like Reuters and the BBC to discuss how to assess, measure, and apply impartiality in news and current affairs in a world where the impact of digital technologies is constantly changing how news is covered, presented, and received. In this changing media environment, impartial journalism is as crucial as it ever was in traditional media, and this book offers an essential analysis of how to navigate a media milieu in which technology has sharply reduced the gatekeeping role news gatherers and producers used to have in controlling content flow to audiences.

 • 69.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Qatar University, Qatar.
  Haktology, Trump, and news practices2018Ingår i: The Trump Presidency, Journalism, and Democracy, Taylor and Francis , 2018, s. 77-98Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Hacked and leaked content has become a major source of information for the mainstream news, particularly in the years since Donald Trump snatched the official Republican presidential nomination in 2016. This chapter seeks to identify some salient policies and practices the news media have adopted in their coverage of the rise of Trump to power. Indeed, there is a plethora of literature on the role hackers and leakers as well as news fakers play in today’s journalism (Eggen, 2006; Gunkel, 2005; Jaworski, Fitzgerald, & Morris, 2004; Lievrouw, 2011; Roberts, 2012; Son, 2002; Vegh, 2003). We even have a new theory with a set of principles designed to test, interpret, and predict the phenomenon. Called “haktology,” the theory examines the processes of gaining illegal and unauthorized access to information, its subsequent disclosure to reporters and activists, its transmutation into news reports, and the impact such reports leave on public opinion.

 • 70.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  How Mainstream Media can Learn from Philosophical deliberations of impartiality?2013Ingår i: From Theory to Practice How to Assess and Apply Impartiality in News and Current Affairs / [ed] Leon Barkho, London: Intellect Ltd., 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 71.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  How to convert media and journalism studies into relevant, useful and practical research2016Ingår i: Journal of Applied Journalism and Media Studies, ISSN 2001-0818, E-ISSN 2049-9531, Vol. 5, nr 3, s. 319-326Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 72.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Linking theory to practice: Changing the approach of media and journalism research2016Ingår i: Towards a Praxis-Based Media and Journalism Research / [ed] L. Barkho, Intellect Ltd., 2016, , s. 160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 73.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Media academics versus media practitioners: Who gets it right?2016Ingår i: Towards a Praxis-Based Media and Journalism Research / [ed] L. Barkho, Intellect Ltd., 2016, , s. 160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 74.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Strategies of power in multilingual global broadcasters: How the BBC, CNN and Aljazeera shape their Middle East news discourse2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

   

  This study deals with the Middle East reporting of three gigantic media companies which together are largely responsible for refining and shaping our views of events in the world. The informational and communicative arm of these giants – Aljazeera, the BBC and CNN – is unprecedented in the history of human communication. The BBC, for example, broadcasts in 33 languages and has an army of nearly 10,000 journalists. In only one decade Aljazeera has turned into the kind of media whose power policy and decision makers can hardly ignore. The recent addition of an English language satellite channel has turned the network into a global media player. CNN, the world’s first 24-hour news satellite channel, has services in 12 languages and several English editions covering the four corners of the world.

  But the study is not about Aljazeera, the BBC or CNN as new phenomena in world media and communication. Its purpose, approach, data and analysis focus mainly on their Middle East reporting and specifically how they represent the voices involved in the conflict in Iraq and the ongoing struggle between the Palestinians and Israelis. The investigation is mainly concerned with the language of hard news discourse and how the broadcasters intentionally or otherwise produce and reproduce certain linguistic items and patterns to interpret both the discursive and social worlds of the events they carry.

  The study comprises five papers all published in international journals dealing with issues of critical discourse analysis. Together, the papers highlight the significant role power holders have in shaping the discourse of their institutions. They provide a new theoretical framework to arrive at the discursive patterns and social assumptions to uncover how the strings of power help refine and shape these patterns and assumptions relying on a variety of sources and empirical data besides textual material. The ultimate aim is to increase awareness and consciousness among both reporters and audiences of how discursive choices are made and the social relationships of power behind them are enacted.

  The picture painted in the five papers is not a happy one for readers who have long taken the ‘neutrality’ and ‘objectivity’ of the BBC, CNN and Aljazeera for granted. A vital role of a critical analyst is to help readers first to become conscious of how the more powerful in the society work to control our lives through their discourse and that we cannot be emancipated unless we can recognize how and why they do that. It will be rather shocking for many readers to realize that the language we read and listen to is mostly what the broadcasters intentionally have selected to shape the world of both conflicts their own way and not the way the observers (journalists) want it to be or we as audiences expect it to be.

   

 • 75.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  The Arabic Aljazeera vs Britain's BBC and America's CNN: who does journalism right?2006Ingår i: American Communication Journal, ISSN 1532-5865, E-ISSN 1532-5865, Vol. 8, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The launch of the Arabic language Aljazeera satellite channel nearly ten years ago transformed the television landscape in the Middle East. And over the past three years, the channel has gained global reputation and become a name which governments and decision-makers across the world can hardly ignore. Research on Aljazeera has so far attributed the network’s meteoric rise to fame to what is occasionally described as unlimited access to the coffers of its founders and sponsors, the ruling family in Qatar. This paper attributes the network’s success to reasons other than access to financial resources. Cash is not a problem for almost all satellite channels vying to seize the attention of more than 300 million viewers in a region where television, particularly satellite channels, have become a major source of news and information. The paper finds that Aljazeera has built a dedicated following in both Arab and Islamic worlds through the perseverance of its mostly western-educated editors to show respect for the religion, culture, tradition and aspiration of its listeners – the thing which its competitors like the BBC and CNN sorely lack in their Arabic language services.

 • 76.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  The BBC's Discursive Strategy and Practices Vis-à-vis the Palestinian-Israeli Conflict2008Ingår i: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 9, nr 2, s. 278-294Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the BBC's strategy and discursive practices with regard to the Israeli-Palestinian conflict. It triangulates critical linguistic analysis of the BBC's English and Arabic online reports, with the results of extensive interviews with BBC editors, articles by mainstream media as well as the BBC's guidelines and the editors' blogs. The aim behind the triangulation is to see whether the corporation's beliefs, norms and assumptions vis-à-vis the issue have a hand in the shaping of its discursive features. In order to understand why and how news is differently structured and patterned, Fowler urges critical linguists to contextualize their studies by examining discourse-related moments other than the text itself. The contextualization of the linguistic representations of the conflict demonstrates that BBC language reflects to a large extent the views, assumptions and norms prevalent in the corporation as well as the unequal division of power and control between the two protagonists despite the corporation's insistence on impartiality, balance and neutrality in its coverage of the conflict.

 • 77.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  The discursive and social power of news discourse: The case of Aljazeera in comparison and parallel with the BBC and CNN2008Ingår i: Studies in Language and Capitalism, ISSN 1757-5974, Vol. 1, nr 3/4, s. 111-159Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study pursues a textual analysis of the online news output produced mainly by Aljazeera in comparison and parallel with the online news output of both the BBC and CNN. But it steers away from mainstream CDA literature by focusing on aspects other than texts. The analysis triangulates CDA with ethnographic research which includes observation, stories, field visits, interviews and important secondary data such as media reports and samples from style guidelines. The ethnographic angle is found to be crucial in unraveling both the social and discursive worlds of Aljazeera, the BBC and CNN as it has helped in the drawing of conclusions that extend and occasionally contradict commonly held views on how the three networks create and disseminate hard news and the ideas and concepts mainstream CDA literature employs to explain and understand these processes. The research first lays down the theoretical and methodological framework through a concise overview of the literature and the thinkers CDA scholars have relied on in shaping the discipline. Then the study discusses CDA’s limitations before detailing the scope of issues and questions it wants to answer. Thereafter, it deals with the issues of method and data before moving to a detailed critical analysis of Aljazeera, comparing and paralleling the findings with previous research and in the context of its major two international rivals, namely the BBC and CNN.

 • 78.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  The Theory and Practice of Impartiality in News and Current Affairs2013Ingår i: From Theory to Practice: How to Assess and Apply Impartiality in News and Current Affairs / [ed] Leon Barkho, Bristol: Intellect Ltd., 2013, s. 1-20Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 79.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Theory is not enough: How to convert media and journalism studies into relevant and practical research2016Ingår i: Towards a Praxis-Based Media and Journalism Research / [ed] L. Barkho, Intellect Ltd., 2016, , s. 160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 80.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Towards a pragmatic view of impartiality2013Ingår i: From Theory to Practice How to Assess and Apply Impartiality in News and Current Affairs / [ed] Leon Barkho, London: Intellect Ltd., 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 81.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Towards a Praxis-based Media and Journalism Research2016Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This volume brings together current scholarly debates about how to bridge the gap between theory and practice in media and journalism research. Drawing on work from media scholars and media practitioners that focuses on how both sides can work together for the good of society, Towards a Praxis-based Media and Journalism Research is the first collection to examine how theory and practice can be combined for positive effect. The result will lay important groundwork for scholarship on this new and increasingly important idea in media and communication studies.

 • 82.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Unpacking the discursive and social links in BBC, CNN and Al-Jazeera's Middle East reporting2007Ingår i: Journal of Arab & Muslim Media Research, ISSN 1751-9411, E-ISSN 1751-942X, Vol. 1, nr 1, s. 11-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To understand the language of journalism in relation to the moments of why and how news is differently structured and patterned, English online stories tackling the Israeli–Palestinian conflict, issued by the BBC, CNN and Al-Jazeera, were critically analysed following Fowler and Fairclough's seminal texts. The results of the findings were discussed in interviews with the editors of the three international networks in order to see what links these linguistic features have with the interviewees' social assumptions, ideologies and economic conditions. The article finds first that the discourse within the news pyramid is composed of four major layers: quoting, paraphrasing, background and comment. Second, it demonstrates that there are marked differences in the discourse structures and layers that the three networks employ in the production of the news stories they issue in English. Third, Al-Jazeera English exhibits marked differences in the discursive features and their social implications at the four layers of discourse to report the conflict when compared with both the BBC and CNN. Fourth, the article shows that the differences in linguistic patterns largely reflect and respond to each network's social and political assumptions and practices as well as economic conditions.

   

 • 83.
  Barkho, Leon
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Why practitioners resent academic writing2016Ingår i: Towards a Praxis-Based Media and Journalism Research / [ed] L. Barkho, Intellect Ltd., 2016, , s. 160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 84.
  Barkho, Leon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Saleh, Ibrahim
  Towards a praxis-based media and journalism research2016Ingår i: Towards a Praxis-Based Media and Journalism Research / [ed] L. Barkho, Intellect Ltd., 2016, , s. 160Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 85.
  Becker, Greta
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  From theory into practice: How intertwined are corporate PR, political PR and journalism in reality?: A content analysis of the communication elite in Germany from a biographical perspective2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The relationship between public relations (PR) and journalism is not only a controversially discussed research topic in media and communication science but is also an important issue for practitioners and society in general. The decrease of journalistic jobs stands in direct contrast to the increasing demands for PR professionals. The increasing blurring lines between the fields were analyzed in this study from a biographical perspective. The aim was to find out how intertwined corporate PR, political PR and journalism in Germany are.

  Theoretically based was the study on three theories that deal with the relationship between PR and journalism: the determination theory, intereffication concept and medialization theory. This study transferred the three theories, which view the two professions as strictly separated, from a theoretical influential perspective to a practical biographical one. Hereby, it was analyzed whether an intermixture of journalism and PR takes already place in the professionals themselves. Furthermore, it was examined whether the two professions can still be seen as separated ones as stated in theory or whether this is nowadays no longer applicable.

  The sample size contained a total of 80 CV’s from heads of communication in Germany. A quantitative content analysis was used and the material was coded with a codebook into SPSS.

  The study showed that the view on corporate PR and political PR led to different conclusions. They do have in common that journalism is an important field of departure. 35 percent of the corporate PR personnel have worked in journalism and 57,5 percent of the political PR have journalistic expertise. All in all, the professions of corporate PR, political PR and journalism are only intertwined to a minor extent based on the biographical analysis. Having the majority only changing fields one time one can say that a jumping back and forth between the different fields of communication does not often take place. This needs to be seen of course in terms of declining journalistic job opportunities. In corporate PR no case was found were a PR person turned back to journalism. The opposite was seen in the group of political PR where 10 out of 40 persons transitioned from PR back to journalism.

 • 86.
  Beckman, Clara
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hägerström, Sara
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hur en digital folkrörelse nådde maktenskorridorer: Politikers reaktioner på "metoo"2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie undersöker hur svenska partiledare skrev om folkrörelsen och hashtaggen metoo på sina sociala medier. Metoo är en digital folkrörelse och hashtag, som syftar till att uppmärksamma magnituden av sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor. Under hösten 2017 fick hashtaggen och folkrörelsen metoo internationell uppmärksamhet, när kvinnor världen över berättade sina historier. Denna studie undersöker hur svenska politiker kommunicerade kring metoo i sina sociala medier, samt hur den politiska diskursen har formats i kontexten metoo. För att undersöka den politiska diskursen i metoo har partiledarnas kommentarer klassats in i tre diskursiva teman. Övergripande teori för studien är retorik och metod är kvalitativ textanalys, till detta har även dagordningsteorin använts. Uppsatsens analys konstaterar att metoo har format den politiska diskursen exempelvis genom en personlig kommunikation kring metoo.

 • 87.
  Bell, Jordan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  A presidential mouthpiece: How Fox News reflect Donald Trump and his government's stance on North Korea within their online discourse2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 88.
  Bell, Jordan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  'Setting the joy free' with Cadbury UK: A CDA analysis of how persuasion is communicated within Cadbury UK's social media discourse, according to Aristotle's 'persuasive proofs'2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study uses a CDA analysis in order to take a critical look at how linguistic and visual techniques are used to create positive messages about a ‘modern’ brand, British confectionary company, Cadbury UK, in their social media discourse on Facebook, Instagram and Twitter. The study goes further in exploring how these messages are constructed in a way which according to Aristotle, is ‘persuasive’, looking at how they appealed to emotion (pathos), the character or trustworthiness of the brand (ethos) and how the message created or appealed to logic (logos). The study focuses on critical theoretical perspectives regarding the promotion of consumerism in such marketing operations, whilst also looking at how the messages identified are aimed at ‘persuading’ the audience into accepting consumerist values. This thesis also views social media as a platform upon which much sociological theory still applies such as the idea of ‘self-presentation’ for example, where individuals aim to present themselves in a way which benefits them within a social setting. The main messages identified within Cadbury UK’s social media discourse were: ‘Cadbury UK is a familiar ‘voice’, ‘Cadbury UK is a brand who cares’, ‘Cadbury UK is a source of joy’, ‘Cadbury UK shares festive family values’, ‘Cadbury UK is comforting’ and ‘Cadbury UK is a cultural symbol’. What these messages point out as a general summary is that Cadbury UK had utilised their social media discourse as a way of appearing ‘familiar’ to the consumer, with the aim of creating a ‘friendly’ relationship with them. It was also found that in all cases, pathos played a vital role in making the messages ‘persuasive’. This allowed the brand to communicate with the consumer at a ‘closer’, more emotional level.

 • 89.
  Berglez, Peter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Den globala journalistiken2019Ingår i: Handbok i journalistikforskning / [ed] Michael Karlsson & Jesper Strömbäck, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, s. 433-446Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 90.
  Berglez, Peter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Few-to-many communication: Public figures' self-promotion on Twitter through 'joint performances' in small networked constellations2016Ingår i: Annales. Series Historia et Sociologia, ISSN 1408-5348, Vol. 26, nr 1, s. 171-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how members of a Twitter elite act together on a raised platform, thus performing “before” their manifold followers/audiences. A discourse study of Swedish public fi gures’ Twitter activities resulted in the identifi cation of three discourse types: expert sessions, professional “backstage” chatting, and exclusive lifestreaming. Altogether, they demonstrate how nationally recognized politicians, journalists, and PR consultants socialize on Twitter in a top-down manner that works against broader participation. This “elite collaborative” tweeting can be conceptualized as a particular mode of mass communication, namely few-to-many.

 • 91.
  Berglez, Peter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Kritisk diskursanalys2019Ingår i: Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap / [ed] M. Ekström & B. Johansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 3, s. 225-254Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 92.
  Berglez, Peter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Örebro universitet.
  Nyheter som antingen inrikes eller utrikes, eller både och?2016Ingår i: Journalistik i förändring: Om Mediestudiers innehållsanalys 2007 och 2014 / [ed] Lars Truedson, Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier , 2016, s. 130-134Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 93.
  Berglez, Peter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Smileys Without Borders: A Critique of Transboundary Interaction Between Politicians, Journalists and PR practitioners on Social Media2018Ingår i: TripleC: Communication, Capitalism & Critique, E-ISSN 1726-670X, Vol. 16, nr 1, s. 18-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to contribute a critical theoretical understanding of cross-professional relations on social media, focusing on politicians, journalists and PR practitioners. It is well known that these professional groups establish personal and close relations in offline contexts, but more attention needs to be paid to the role of social media. Here, it is argued that in the context of digital media use, semi-private chatting, humour, and mutual acknowledgment, including the use of likes, smileys, heart symbols, etc., are evidence of a ‘neoliberalisation’ of cross-professional relations. The underlying idea is that the common practice of self-branding undermines representations of professional belonging and exacerbates the blurring of professional boundaries. The critical conceptualisation of such ‘transboundary’ interaction between politicians, journalists and PR practitioners, which is guided by a culturalmaterialist approach, includes the presentation of examples deriving from the Swedish Twittersphere, and suggestions for empirical research.

 • 94.
  Berglez, Peter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Time for the rise of global journalism2018Ingår i: Watchdog for the future: the journalist as pioneer of a new global narrative, Stockholm: Global Challenges Foundation , 2018, s. 53-57Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 95.
  Berglez, Peter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Gearing, Amanda
  Queensland University of Technology, Australia.
  The Panama and Paradise Papers. The Rise of a Global Fourth Estate2018Ingår i: International Journal of Communication, ISSN 1932-8036, E-ISSN 1932-8036, Vol. 12, s. 4573-4592Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article theorizes the work of the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). This work is motivated by the need to link recent large-scale ICIJ projects such as the Panama and Paradise Papers revelations to ongoing theoretical discussions about emergent forms of journalism. It is argued that the ICIJ provides evidence of the emergence of a “global network journalism” characterized by a particular epistemology (a global outlook on social reality) that is embedded in a networked rationale. It is further suggested that this journalistic practice paves the way for the media’s role as a global fourth estate, responding to the budding demand for a new type of reporting that influences political decisions and expressing society’s development toward an internalized sense of globalization. We discuss the usefulness of applying the presented concepts to other cases than the ICIJ and provide suggestions for further studies.

 • 96.
  Berglez, Peter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lidskog, Rolf
  Environmental Sociology Section, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Foreign, domestic, and cultural factors in climate change reporting: Swedish media’s coverage of wildfires in three continents2019Ingår i: Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, ISSN 1752-4032, E-ISSN 1752-4040, Vol. 13, nr 3, s. 381-394Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines domestic media’s coverage of foreign wildfires from a climate change perspective. It explores Swedish newspapers’ coverage of wildfires in Australia, the Mediterranean region, and the USA during a three-year period (February 2013–March 2016), focusing on how and to what extent climate change is viewed as an underlying cause. A central result is that climate change is mentioned far more often in the case of Australian wildfires than of fires in the other two regions. Another finding is that the climate change issue became more prominent after a severe domestic wildfire in 2014. These observations are also examined qualitatively through a combined frame and discourse study where the importance of foreign news values, the use of foreign sources, cultural proximity/distance, and domestication procedures are analysed. In conclusion, foreign, domestic, and cultural factors in climate change reporting in relation to extreme events are further discussed.

 • 97.
  Berglez, Peter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olausson, Ulrika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Global journalism2019Ingår i: The international encyclopedia of journalism studies / [ed] Tim P. Vos & Folker Hanusch, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2019Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Global journalism appears to become increasingly important in the field of journalism studies, however, there is no agreement about how it should be applied in research. This entry presents four perspectives: the global-mapping perspective, which is concerned with mapping and analyzing how journalism works in different parts of the world; the media-technology perspective, which focuses on the potential of cross-border media technology to facilitate the creation of a global public sphere; the ethics perspective, which deals with how journalism should approach other cultures in order to reduce the distance between "us" and "them" and minimize stereotypical depictions of the Other; and the discourse perspective, which associates global journalism with reporting that sheds light on the multitude of cross-border interdependencies between people, processes, and events. The entry also discusses the positions of "globalists" and "skeptics" in the media globalization debate and the role of journalism education in the development of global journalism.

 • 98.
  Berglez, Peter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olausson, Ulrika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ots, Mart
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  What is Sustainable Journalism?: An introduction2017Ingår i: What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism, Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 11-26Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This edited volume, which elaborates on the idea and concept of sustainable journalism, is the result of a perceived lack of integral research approaches to journalism and sustainable development. Thirty years ago, in 1987, Our Common Future, the report from the UN World Commission on Environment and Development (also known as the Brundtland Report), pointed out economic growth, environmental protection and social equality as the three main pillars of a sustainable development. These pillars are intertwined, interdependent, and need to be balanced and reconciled. Economic growth is in this sense necessary for a developing world, but a one-sided focus on economy will eventually lead to a world that is both socially and environmentally poorer. Obviously, the issue of sustainability has not been absent from the field of journalism research; on the contrary, there is plenty of research focusing on journalism and environmental sustainability (e.g., climate change, fracking, renewables, etc.), social sustainability (e.g., democratic and political participation, poverty, inequality), and economic sustainability (e.g., ownership, commercialization, business models). However, where journalism studies traditionally treat these three aspects of sustainability disjointedly, this book attempts to pull them closer together and integrally approach sustainable development in its environmental, social and economic sense.

  The book departs from the premise that journalism has a role to play in global sustainable development—to inform, investigate and to educate in ways that reconcile the three pillars. It also raises questions about the internal sustainability of journalism itself, asking how its rampant need for economically sustainable business models can possibly be negotiated with its social and environmental obligations and impacts. In this way, the concept of sustainable journalism interlinks two current sustainability challenges that are of great theoretical relevance and in urgent need of empirical research.

 • 99.
  Berglez, Peter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olausson, UlrikaHögskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.Ots, MartHögskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism2017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This edited volume, which elaborates on the idea and concept of sustainable journalism, is the result of a perceived lack of integral research approaches to journalism and sustainable development. Thirty years ago, in 1987, the Brundtland Report pointed out economic growth, social equality and environmental protection as the three main pillars of a sustainable development. These pillars are intertwined, interdependent, and need to be reconciled. However, usually, scholars interested in the business crisis of the media industry tend to leave the social and environmental dimensions of journalism aside, and vice versa. What Is Sustainable Journalism? is the first book that discusses and examines the economic, social and environmental challenges of professional journalism simultaneously. This unique book and fresh contribution to the discussion of the future of journalism assembles international expertise in all three fields, arguing for the necessity of integral research perspectives and for sustainable journalism as the key to long-term survival of professional journalism. The book is relevant for scholars and master’s students in media economy, media and communication, and environmental communication.

 • 100.
  Berglund, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Intranät: En teoriprövande studie tillämpad hos Sydved AB2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Under mina tolv veckors praktik på företaget Sydved AB fick jag i uppdrag att kartlägga en struktur för företagets interna informationsflöde. En del av uppdraget var att ta reda på vad Sydveds medarbetare ansåg om företagets interna kommunikation och framförallt dess intranät, ”Outlook”. Enligt Sydveds planer att utveckla och förbättra intranätet, utformade och genomförde jag en enkätundersökning för att få reda på medarbetarnas åsikter om företagets interna kommunikation och intranät.

  Med hjälp av denna studie vill jag få svar på om jag utformade enkätundersökningen korrekt under min praktik på Sydved. Kunde jag gjort på ett annorlunda sätt? Vad säger forskningen om hur en kvalitativ enkätundersökning bör utformas?

  För att få svar på dessa frågor har jag tillämpat en metodutveckling av min enkätundersökning utifrån tre olika studier; litteraturstudie, analytisk induktion samt teoriprövning.

  Resultaten från dessa tre studier har lett till min metodutveckling. Denna nya metod beskriver hur en liknande enkätundersökning med vetenskaplig bas bör utformas.

1234567 51 - 100 av 770
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf