Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 850
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Ascic, Ivana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ascic, Josip
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Förbättring av leveransservice inom ett produktionsflöde mellan en intern och en extern operationsenhet – från ett tillverkande företags perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose – The purpose of the study is to identify the challenges that arise in the production flow of a manufacturing company between an internal and external operating unit and how these challenges can be managed to achieve higher delivery performance in the production flow. The following two questions where formulated in order to fulfil the purpose of the study:

  1. 1.     What challenges arise in a manufacturing company in the production flow between an internal and an external operating unit.  

   

  1. 2.     How can the challenges in a manufacturing company be managed to improve delivery performance in the production flow between an internal and an external operating unit.

  Method – To answer the questions of the study and thus fulfil the purpose a case study was conducted at Bufab Lann AB in Värnamo. Observations, interviews and document studies were conducted to obtain empirical data. Empirical data was analysed against the theoretical framework of the study to answer the study questions. 

  Findings – Three challenges were identified in a production flow between an internal and external operating unit: Unlevelled internal production flow, lack of supplier collaboration and inadequate information and communication exchange. The challenges interact with each other, where internal problems are reflected and magnified when an external operating unit is included in the processing operation. To manage the identified challenges with regard to delivery performance must initially the internal production flow be levelled and thereafter establish closer relationships with suppliers and improve the exchange of information to suppliers.

  Implications – Synchronizing planned production to the end customer’s delivery date can level the internal production flow while also applying FIFO principles to overloaded stations. To establish good supplier collaboration the number of suppliers should be evaluated to simplify and maintain frequent and routinely information and communication exchange. 

  Limitations – During the study a single case study was conducted with one analysing unit, which is not optimal to obtain generalizable results. Conducting additional case studies in several manufacturing companies would have increased the study´s external validity and thus strengthened the generalizability. The study´s reliability is limited with regard to the views and opinions of the study´s external operating unit since only one interview was conducted with the external party.     

  Keywords – Production flow, delivery performance, supplier collaboration, information exchange. 

 • 52.
  Augustsson, Kristoffer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Boldt, Simon
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Leveransledtidsreduktionens påverkan på finansiell prestanda: - En studie i tidens tecken2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftade till att undersöka hur det finansiella prestandamåttet return on investment (ROI) påverkas vid en leveransledtidreduktion och genom studien skapa ett beslutsstöd som kvantitativt påvisar leveransledtidsreduktionens påverkan på tillverkandeföretags ROI. För att uppnå studiens syfte upprättades två forskningsfrågor:

  1. Hur påverkas ROI av en leveransledtidsreduktion?
  2. Hur kan leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI kvantifieras?

  Metod: En litteraturgenomgång genomfördes för att förklara hur ROI komponenter påverkas av en leveransledtidsreduktion. Litteraturen sammanställdes sedan i en teoretisk referensram, utifrån vilken en proposition skapades. Med propositionen som grund utfördes en fallstudie av enfallsdesign. Empiri till den första forskningsfrågan samlades in genom intervjuer med respondenter från marknads- och produktionsavdelningen på fallföretaget. Empirin mönsterpassades mot den framtagna propositionen, som genom mönsterpassningen utvecklades. Svaret från första forskningsfrågan användes sedan som grund för kvantifieringen av leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI. Under empiriinsamlingen visade det sig finnas begränsningar i tillgängliga data, varpå fiktiva data uppskattades för att kunna genomföra kvantifieringen och besvara andra forskningsfrågan.

  Resultat: Studien visade att det finns många olika sätt som ROI kan påverkas vid en leveransledtidsreduktion beroende på kontexten, utgångsläget och tillvägagångssättet som reduktionen genomförs i. Därför skapades en typologi med 8 scenarios för hur en leveransledtidsreduktion kan genomföras utifrån de sex strategiska ledtiderna (SLT). Forskningsfråga 1 visar utifrån empirin och propositionen påverkan på ROI vid scenario 7 i typologin. Scenario 7 innebär en reduktion av leveransledtiden och försörjningsledtiden genom att reducera den externa ledtiden. Kvantifieringen med fiktiva data påvisade att det är möjligt att kvantifiera leveransledtidsreduktionens påverkan på ROI. Utifrån tillvägagångssättet av kvantifieringen skapades ett beslutsstöd för investering i leveransledtidsreduktion.

  Implikationer: Studien bidrar till praktikers möjlighet att utvärdera en investering i leveransledtidsreduktion mot andra investeringskandidater för att stärka företags konkurrenskraft. Teoretiskt bidrar studien med typologin över hur en leveransledtidsreduktion kan genomföras. Även genom propositionen som visar hur en leveransledtidsreduktion påverkar ROI generellt, kontra den utvecklade propositionen som visar påverkan utifrån scenario 7.

  Begränsningar: Kvantifieringen baserades på fiktiva data vilket gav ett begränsat resultat. Det var istället logiken i kvantifieringen som var intressant, eftersom syftet var att utveckla ett beslutsstöd. Studien är en enfallsstudie, varpå den utvecklade propositionen inte kan appliceras för andra företag utan granskning och jämförelse med deras specifika kontexter.

 • 53.
  Augustsson, Kristoffer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Boldt, Simon
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Tiedemann, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Leveransledtidsreduktionens påverkan på räntabilitet2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det sägs ofta att ’tid är pengar’, men hur mycket är tid egentligen värt? I denna studie undersöktes leveransledtidens påverkan på tillverkande företags räntabilitet. Studie utgår från en konceptuell modell utvecklad av Wikner (2015), där strategiska ledtider definieras samt sätts i förbindelse med de tre absoluta mätetalen intäkt, kostnad och investering. I studien utvecklas en proposition som beskriver hur en leveransledtidsreduktion påverkar ett tillverkande företags räntabiliteten? Propositionen diskuteras sedan med respondenter från ett fallföretag innan den revideras. Den reviderade propositionen ligger sedermera till grund för beräkningen av leveransledtidsreduktionens påverkan på tillverkande företags räntabilitet. Studien resulterar i ett beslutsstöd som kvantitativt påvisar en leveransledtidsreduktions påverkan på tillverkande företags räntabilitet.

 • 54.
  Avdic, Aldin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kling, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ledtidsreducering vid Saab Training Systems Ab: Lead time reduction at Saab Training Systems AB2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på Saab Training Systems AB i Huskvarna. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och säljer kompletta militära träningssystem.

  Syftet med arbetet var att minska ledtiderna, då korta leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Arbetet innebar en kartläggning av nuvarande reserv- och reparationsflöde samt att identifiera problem och komma fram till förbättringsförslag.

  Vidare har vi studerat reservdelslagrets lagernivå och dess kapitalbindning.

  Arbetet genomfördes med hjälp av intervjuer med berörd personal, observationer, enkätundersökning samt statistiska studier. Vi har även arbetat med Supply Chain Operations Reference Model som är en öppen referensmodell med vars hjälp man kan kartlägga, förändra och optimera sin verksamhet.

  Saab Training Systems har som mål att ledtiderna för reservdelsflödet och reparationsflödet skall vara 14 dagar, men i själva verket är det inte så. Dessa ledtider är idag längre, hur långa är dock oklart.

  De långa ledtiderna beror främst på att i flödena förekommer det mycket passiv tid. Tiden uppstår bland annat i väntan på transport men även som en konsekvens av att företaget för tillfället har mycket att göra.

  För att reducera ledtiderna bör Saab Training Systems i första hand reducera den passiva tiden.

  Saab Training Systems bör sänka sina lagernivåer för att frigöra bundet kapital vilket leder till att de minskar risken att produkterna minskar i värde eller blir inkuranta.

 • 55. Axelsson, Jan
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  RULA: en metod för egenutvärdering av arbetsställningar och risker1995Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 56.
  Axelsson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Söderberg, Robert
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Värdeflödesanalys på Saab Training Systems i Huskvarna2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Saab Training Systems (STS) i Huskvarna tillverkar utbildningsmaterial åt all världensarméer. De håller nu på att implementera delar av Leankonceptet i sin verksamhet.En del i arbetet med Lean är att eliminera slöserier i produktionen. För att kunna identifieradessa slöserier är värdeflödeskartläggning ett bra verktyg och det är också det verktyget vi haranvänt oss av under detta examensarbete. Målet med arbetet var att finna sätt att effektiviseraproduktionsflödet på avdelning där produktionen av Personnel Detector Device (PDD) utförs.En PDD är en slags väst som används vid militär utbildning som registrerar om användarenhar blivit träffad av fienden.Grunden till arbetet gjordes genom att författarna genomgick en utbildning i Lean productionsamt i värdeflödeskartläggning. Arbetet gick vidare genom att en kartläggning gjordes avvärdeflödet på avdelningen PDD, intervjuer gjordes med arbetande på plats och studier avlitteratur för att på ett bra sätt kunna lösa uppgiften.Värdeflödeskartläggningen resulterade i att författarna gick vidare med fem åtgärdspunkterutav de sex vi identifierade skulle vara bra att åtgärda. Åtgärdspunkterna var följande:undersöka varför tillförlitligheten i en testkammare inte var bättre än 83 procent, se överbatchstorlek och ställtider, undersöka om två av stationerna ska separeras samt se överlayouten och utforma en ny.Vad som framkom i uppföljandet av åtgärdspunkterna var att felkällorna i testkammaren varisolerad till några få detaljer och genom ett paretodiagram av dessa kunde det bestämmasvilken felkälla som skulle angripas först.Batchstorleken är anpassad efter orderstorleken vilket resulterar i stora batchstorlekar,resultatet som framkom var att de skulle minskas och anpassas efter det dagliga behovet ochkapaciteten, i denna punkt var ställtiden en viktig parameter då värdefull monteringstid gicktill spillo genom att material skulle plockas fram för monteringen. Resultatet blev att STS skase över framplockningen av material till monteringen.De två stationerna som delar samma utrustning är lite ett problem i materialflödet och detkonstaterades att det för att lösa det skulle de två stationerna delas på vilket inte är kräver merän en extra dator och arbetsbänk. Det påverkar också hur layouten ser ut och därför gjordesockså en undersökning om hur en framtida layout skulle utformas. Parametrar som nämntstidigare vägdes in med teori om hur en layout ska utformas och ett förslag presenterades.Författarnas arbete resulterade i att de ovan nämnda åtgärdspunkter bearbetas vidare på STSför att införas helt eller delvis.

 • 57. Baez, Y.P.
  et al.
  Andersson, R.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Can Lean Six Sigma philosophy help to improve collaboration to get more integrated supply chains?2017Ingår i: Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 58.
  Baharmast, Amir Reza
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Exploring purchasing flexibility and its sources: Systematic literature review Exploratory case study2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – Several arrays of literature have studied flexibility at different levels of a supply chain in order to define and conceptualise supply chain flexibility (SCF). Purchasing function is the part of a firm that has a crucial contribution in achieving flexibility on the upstream of a supply chain. The purpose of this study is to explore purchasing flexibility and its sources (how flexibility is achieved) in manufacturing companies. In this regard, the study answers two questions: 1. How is purchasing flexibility defined?, 2. How can manufacturers achieve purchasing flexibility?

  Methodology – A systematic literature review was conducted and a total number of 40 academic papers were analysed to define purchasing flexibility and identify its sources in manufacturing companies. Following the systematic literature review, a case study was conducted to explore the purchasing flexibility and its sources in a manufacturing company.

  Findings – The results have described the different definitions used in the literatures to address the purchasing flexibility. Results have shown that different sources of purchasing flexibility are either attributes of the suppliers network or are the result of the purchasing decisions.

  Study delimitations – This study has focused on manufacturing firms. The systematic literature review was performed on English academic articles in major academic databases, which were accessible through Jönköping University network.

  Contributions – The main contribution of this study is taking the systematic approach to identify sources of purchasing flexibility spread in the literature. The exploratory case study confirms that majority of sources are used by the case company to increase the purchasing flexibility. The study serves as a good tool for practitioners by gathering and compiling a list of sources for purchasing flexibility.

  Keywords – Purchasing, supply chain, flexibility, upstream, manufacturing

 • 59.
  Bakalbasic, Dzenan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Analys av returprocessen på Schenker Logistics AB2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts på Schenker Logistics AB där målsättningen har varit att analysera den nuvarande returprocessen och därefter presentera eventuella förbättringsförslag.

  Den information som ligger till grund för resultatet av detta arbete har införskaffats via observationer och intervjuer med de personer som arbetar i returprocessen.

  Analysen som utfördes resulterade i att ett flertal brister kunde identifieras i returprocessen. Alla dessa brister bidrog till att komplikationer uppstod vid returhanteringen av gods på Schenker Logistics AB. Några exempel på brister som identifierades är att gods som var i godkänt fysiskt skick, returnerades till Schenker Logistics AB utan angiven orsak till returleveransen. Dessutom dokumenterades inte skadeorsaker hos någon part i försörjningskedjan, vilket bidrog till att Schenker Logistics AB var ovetande om skadans uppkomst samt vem/vad som bidrog till att skadan uppstod. Ytterligare brister som kunde identifieras i returprocessen är att fraktsedlar med ett specifikt nummer ofta försvann, fraktsedlar som är synnerligen viktiga för att Schenker Logistics AB ska kunna hantera returgodset. Vidare identifierades brister i form av omotiverat antal hanteringsställen av returgodset både internt på Schenker Logistics AB men även externt. Detta utgör en risk till att returgodset kommer i kontakt med vanligt gods, men även att det kan uppstå fysiska skador på både returgodset och det vanliga godset. Utöver dessa brister finns det några fler som omnämns och förklaras mer i rapporten.

  De förbättringsförslag som presenteras i denna rapport innefattar förändringar som kan leda till att returprocessen på Schenker Logistics AB, men även i hela försörjningskedjan, blir mer kontrollerad och hållbar jämfört mot dagens situation. Förutom en halvering av antalet scenarier som uppstår på Schenker Logistics vid mottagandet av returgods, kan dessa förändringar även bidra till kostnadsbesparingar i form av hanteringskostnader och administrativa kostnader hos både Schenker Logistics AB och deras kund Shell.

 • 60.
  Banavara Srikanth, Karthik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Shetty, Savin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  DEVELOPMENT OF ASSESSMENT CRITERIA FOR RECONFIGURABILITY IN A MANUFACTURING SYSTEM2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To survive in the global market the manufacturing companies need to meet the cus-tomer demands quickly and effectively. Therefore, lot of companies are striving to overcome the demand fluctuation and uncertainty. RMS is a concept which handles uncertainty easily by running the product mix and varying the level of volume accord-ing to the requirement. The reconfigurability level of manufacturing system is as-sessed by evaluating the criteria affecting the characteristics of the system.The characteristics of reconfigurability are scalability, customization, convertibility, modularity, integrability and diagnosability. A RMS achieves quick and cost effective changes through customization and convertibility, it handles volume variations through scalability. These characteristics are achieved with the help of modularity and integrability. A detailed assessment of a manufacturing system based on these charac-teristics will indicate its level of reconfigurability. Hence assessment of a manufactur-ing system for reconfigurability becomes necessary in the current turbulent market conditions.This research presents a method to assess the reconfigurability in a manufacturing system. The research is divided into two parts where, in the first part a qualitative as-sessment method is developed, and it is then tested in the second part. The study uses two research methods namely literature review and case study. Based on literature re-view assessment criteria for each characteristic of reconfigurability are listed and an assessment method is developed. The assessment method uses a radar chart to repre-sent the level of reconfigurability. This is supported with a case study where the de-veloped assessment method is tested and validated.

 • 61.
  Bardh, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Abelsson, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Identifikation av produktionsstörningar och obalanser vid tillverkning av golvskenor2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Our report procedure identification of instability and disturbance in an automatic manufacturing line of processing and assembling of chair sliding rails at Sapas manufacturing department in Vetlanda.

  To obtain a stabile ground we have mapped the material flow to receive a comprehensive view and to visualise connections.

  We have examined cycle times at different stations in purpose to identificate bottlenecks. The result of our examination showed that the bottleneck of the line was the brush station. This leads to that the expected bottlenecks identificated by Sapa gets a delay time and by that a longer cycle time.

  Interruptions has a clear negative influence at the line performance so we have also assemble data through the operators report list and compiled these in order to find out the interruptions effect on the line. The outcome during our assembled period was that the reported interruptions corresponded about 30 percent of the total available production time. This has a clear negative effect on the line productivity and efficiency as we have calculated in order to get the present status.

 • 62.
  Bartoll, Caroline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Karlsson, Marie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ökad informationskvalitet på Nils Hansson Åkeri AB2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This report is a study of information quality that has been carried out at Nils Hanssons Åkeri Ltd. The objective was to focus on the information flow at the firm. This was done by three case studies where two departments, the market department and the traffic management department, were studied. These departments were chosen because there is a natural flow of information between them that has not been evident for everybody involved before.

  Today, the information flow has a difficulty to contribute to the value creation process. The case studies were analyzed by means of an information quality model where the flaws were made visible. A scale model was designed in order to visualise the balance between the material and the immaterial flow. The scale model visualized that the current focus is the material part. The importance of a well functioning information flow is not prioritized. This makes the scale unbalanced and it weighs over to the material side. In order to restore the balance, it is required that everyone concerned sees the information as a product and not as a by-product.

  The case studies led to three improvement suggestions. The first is that NHAB should designate one person that is responsible for the whole information quality process. The next suggestion is to have annual meetings involving the two departments. The third suggestion is to have a central place were the departments can share information. It was also required to have a checklist that can increase the information quality.

 • 63.
  Barzenji, Swara
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Västfält, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Utveckling av produktionslina2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The company is currently in a stage of improvement and has therefore taken the help of students at School of Engineering, Jonkoping University. The current production is batch, production layout is fixed. A bottleneck is created after the first station which leads to large efficiency loss.  

  The meaning of this report was to provide a layout suggestion with balanced workstations to a new production line. The conditions were that the production line would be one-way, driven by customers order and meet a demand of 40 products per week.  

  In order to achieve a result, different methods and tools have been used, these have been time studies, video recording, case studies and interviews with assemblers and supervisor. Theoretical background has been helpful for the choice of methods and work implementation.  

  The result of this work was a series of solutions based on the company’s strategy and the methods that has been used. Solution A uses three stations with the idea to create a suction through the flow and smooth line balancing. Solution B also had three stations with the basic concept to be able to adjust the number of stations. The number of stations can be selected when the demand change between two, three or six stations. The last Solution C meaning was to create a production line where the operations of the same character had their own place. This solution has five stations, creating a large efficiency loss.  

  The conclusion is that Layout proposal B is best for the company. This is because it is the most flexible proposal when it is possible to adapt to a demand from 20- 100 products /week. Proposal for methods development and opportunities for improvement in production can be found in the conclusion and discussion. 

 • 64.
  Bash, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kilstam, Jacob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Carlsson, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kan man tillämpa bilindustrins krav på småserietillverkare?2007Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en del i en högskoleingenjörsutbildning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet är utfört på Huskvarna Prototyper AB (HPAB). Uppgiften var att ta reda på vilka kvalitetskrav som är rimliga att ställa på småserietillverkare och vad småserietillverkarna kan göra för att uppfylla kraven.

  Bilindustrin ställer i dag höga krav på sina underleverantörer. De ska kunna visa att de har dugliga processer och på de detaljer de levererar ska det inte finnas några kvalitetsbrister. För att säkerställa hög kvalité jobbar många företag med statistiska metoder där man med hög säkerhet kan visa att ens måttvariation skiftar inom ett litet intervall.

  Statistisk processstyrning (SPS) är ett hjälpmedel för att säkerhetsställa god kvalité. Genom regelbundna mätningar får man fram värden som man för in i ett styrdiagram. Med hjälp av detta styrdiagram, som består av en övre och en undre styrgräns, kan man avläsa när processen måste justeras.

  Bilindustrin kräver att deras underleverantörer har stabila processer. Detta kan man visa genom att ta fram ett korrigeradat maskinduglighetsvärde, Cpk. QS 9000 med dess Production Part Approval Process (PPAP), är den standard som har tagits fram av bilindustrin kräver att processerna ska ha ett Cpk som är större än 1,33 för att processen ska vara godkänd.

  HPAB har problem med detaljen Scuff Plate som är en detalj till Volvo XC90. Vid fyra olika tillfällen har maskinduglighetstest utförst på HPAB:s quintusspress. I rapporten kan man följa hur Cpk-värdet vid första observationen på 0,15 har ökat till 1,34 vid det fjärde testet. Att Cpk-värdet har ökat beror på att man ändrat inställningar mellan de olika observationstillfällena.

  Författarna har tagit fram en mall för hur HPAB, som mestadels tillverkar små volymer, ska hantera de krav som bilindustrin ställer vid både långa och korta serier.

 • 65.
  Batangouna, Steve Jehu
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Assembly operators and visualization of information contributions on performance measurements.: Case Study at Dalvich Optic2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study analyses the way information regarding performance measurements is shared among employees working at the shop floor at Dalvich Optic in Sweden. This study is conducted because many companies failed to implement a system that facilitates daily performance measurements as they neglected the assembly operators’ role in decision making process. Companies focus on measuring wrong parameters and visualize information about performance measurements in wrong way. The purpose of this study is to demonstrate that new Information Technology (IT) artefacts are designed by experts for use by experts. IT artefacts are designed without taking into account assembly operators’ skills, education and experiences. Thus, limiting assembly operators’ ability to achieve daily production goals. Therefore, this study highlights the role of both assembly operators and visualizing information at the shop floor and their impact on performance measurements and productivity.

   

  After analysis, this study develops a new IT artefact. The implementation of the new IT artefact at the company leads to a new leadership where management meet assembly operators in a daily basis, creating good environment for direct communication. As a result, the company increased its production by 50 percent compared to the previous year and it has doubled the production compared to 2010. The information about production status became visible and accessible to all employees since the information displayed through the new IT artefact was monitored in an easy-to- understand way. The presentation and visualization of information regarding productivity offered assembly operators and managers the possibility to react quickly when any disparity concerning goal achievement arose. As a result, the new IT artefact enhances assembly operators’ participation at the manufacturing process as well. Assembly operators took active role on manufacturing process since information about performance measurement was compiled and maintained by themselves; thus, positively influencing production outcomes. Furthermore, a new IT artefact created an arena where employees contributed to continuous improvements and problem-solving at work.

   

  This study was conducted during a period of six months. Data was gathered through observations, interviews, and meetings with managers and assembly operators at a manufacturing plant. Furthermore, data from books, articles, and journals helped in analysing the way information was visualized and communicated in a manufacturing plant. ADR, Action Design Research method was used to design a new and simple IT artefact that considers employees’ skills, experiences and education.

   

 • 66.
  Bellgran, Monica
  et al.
  Mdh.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Production Development: Design and Operation of Production Systems2009 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 67. Bellgran, Monica
  et al.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Production System Design and Evaluation for Increased System Robustness2004Ingår i: Proceedings of Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 68. Bellgran, Monica
  et al.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Produktionsutveckling2006Ingår i: Ledning i småföretag / [ed] Håkan Ylinenpää, Bo Johansson, Jan Johansson, Lund: Studentlitteratur , 2006, s. 161-197Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 69. Bellgran, Monica
  et al.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Produktionsutveckling: utveckling och drift av produktionssystem2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 70.
  Bengtsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Mireé, Ahmed
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  EFFEKTIVISERING AV MATERIALHANTERINGSPROCESSEN TILL OCH FRÅN SERVICEAVDELNING I SJUKHUSMILJÖ2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar som finns inom materialhanteringsprocessen, till och från en avdelning för service och underhåll vid ett sjukhus, och hur utmaningarna kan hanteras för att uppnå en effektivare materialhanteringsprocess. För att uppfylla syftet har följande två frågeställningar formulerats:

  1. Vilka utmaningar finns inom materialhanteringsprocessen, till och från enavdelning för service och underhåll vid ett sjukhus?

  2. Hur kan utmaningarna hanteras för att uppnå en effektivare materialhanteringsprocess?

  Metod – För att uppnå studiens syfte genomfördes en fallstudie på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Fallstudien har med hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier genererat empirisk data. Insamlad data har tolkats och analyserats gentemot ett teoretiskt ramverk och därmed genererat studiens resultat.

  Resultat – Utmaningarna som identifierats i studien har delats in i fem olika kategorier: bristande processeffektivitet, bristande informationsutbyte, bristande samverkan, variationer och individberoende problem. De verktyg och metoder som beskrivits för att hantera utmaningarna bygger på att utveckla en bättre helhetssyn och högre grad av rutinisering och standardisering. Genom att införa en samordnande transportorganisation skapas förutsättningar för att förenkla och rationaliseraprocessen, effektivisera informationsutbytet, utveckla samverkan och enklare kunnahantera variationer och individberoende problem.

  Implikationer – Under studien har utmaningar för materialhanteringsprocessen i en sjukvårdskontext delats in i fem kategorier. De metoder och verktyg som använts föratt hantera utmaningarna har olika drag och kännetecken. Vid effektivisering av materialhanteringsprocesser är det viktigt för varje specifik verksamhet att ta hänsyntill vilka utmaningar de möter och som är mest kritiska att hantera för att förbättraderas situation.

  Begränsningar – Målet med studien har varit att skapa djupare förståelse för problemområdet genom att studera ett fall. En enskild fallstudie med en analysenhetär dock en osäker grund för att skapa generaliserbara resultat. Önskvärt hade varit att göra ytterligare fallstudier på andra sjukhus. Fokus har dessutom legat på materialhanteringsprocessen till och från serviceorganisationen, genom att bredda perspektivet kring materialhanteringsprocessen på sjukhus kunde fler infallsvinklar erhållits.

  Nyckelord – Materialhantering, Materialhanteringsprocess, Sjukvård, Logistik,Internlogistik

 • 71.
  Bengtsson, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Johansson, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Lean Produktion på mjölkföretag - fungerar det?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kontaktföretaget LRF Konsult är ett konsultföretag som arbetar inom områden som juridik, fastighetsförmedling, ekonomi och skatt. Diskussioner kring lantbrukets förbättringsmöjligheter genom Lean har bedrivits främst av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Examensarbetet kan ses som en förstudie om hur Lean kan verka och fungera i lantbruksverksamheter.Arbetets frågeställningar är att undersöka vilka möjligheter som finns för att förbättra mjölkverksamheter, samt utreda vilken nytta företaget kan erhålla genom en implementering av Lean, vidare även hur en implementering skulle kunna ske.Genom att besöka två mjölkföretag och därmed intervjua företagsledarna skapades en bild av de besökta företagen, som användes till att uppfylla rapportens syfte. Denna bild har analyserats genom lämpliga teoretiska studier och presenteras som två företagsbeskrivningar, varefter ytterligare diskussioner förs. Diskussionerna resonerar kring frågorna i syftet.Det kan finnas viktiga slöserier att hitta och eliminera i lantbruket, det är dock ett omfattande arbete att lokalisera dessa. För att få företagen att arbeta med problemen och komma tillrätta med dessa, krävs viss baskunskap om vad Lean förbättringsarbete handlar om. Nuvarande lantbrukstänkande är snarlikt med Lean inom somliga delar, vilket gör att en implementering av Lean på lantbruksföretagen inte bör vara svår att genomföra i dagsläget.Enligt författarna är det möjligt för ett mjölkföretag att arbeta efter flertalet av Likers 14 principer, dock finns ett antal som bör omarbetas för att vara möjliga att använda på produktion med djur. Författarna kom även fram till att trots att företagen var små, fanns redan kopplingar till Lean. Dock saknades standardiserat arbetssätt.

 • 72.
  Bengtsson, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ohlin, Sebastian
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Potential benefits of Lean orientated goods receiving: A case study on how a Lean philosophy in the goods receiving process could affect a company’s value stream2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the study is to Explore how the lean philosophy can affect the value flow of a manufacturing company’s goods receiving. To answer the purpose two research questions has been asked:1. Which lean tools or methods could be applied on a manufacturing company’s goods receiving?2. How can lean-orientated goods receiving lead to improved value flow?Method – To achieve the purpose a literature review and a case study has been conducted. The case study has had a deductive approach and used the both quantitative and qualitative data. The authors chose the data collection methods interviews, observations and document studies to collect empirical data which have then been analyzed against the theoretical framework with pattern matching to reach a result.Findings – The study has showed that Lean philosophy affects the value stream performance in various ways depending on which tools or approaches the managers have. The authors explored different Lean tools and methods both separately and combined and noticed that to gain as much as possible from Lean tools and methods are most effective when combined to an approach. Although some Lean tools in goods receiving affect the value flow in a positive matter some would probably not. Due to the uneven flow of incoming shipments JIT was not seen appropriate to implement unless shipments could be assured to arrive as planned, when needed and with correct amount of goods.Conclusions & recommendations – By the study findings the authors were able to base two conclusions:1. To take full advantage of Lean tools and methods in goods receiving, these are best to be bundled together to an approach that is in accordance with the Lean philosophy at the organization.2. Good and competent leadership in the Lean philosophy is crucial to ensure continuous improvements in the organization.3. A Lean philosophy adapted in goods receiving is likely to ensure stability and reliability across the value stream which makes improvements possible and might lead to improved value stream performance.Based on these conclusions the authors recommend that when implementing or working with Lean managers should practice participatory leadership to ensure the commitment of workers, to lead by example and to get the correct current state view. It is also recommended that when implementing Lean tools in to the goods receiving process the holistic view is of high importance.

 • 73.
  Bengtsson, Viktor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ljungberg, Robert
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Beslutsmodell för outsourcing2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Examensarbetets syfte är att skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut genom att utveckla en beslutsmodell för outsourcing. För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:

  1. Vilka faktorer bör påverka ett outsourcingbeslut?
  2. Vilka kostnader bör analyseras för att ett outsourcingbeslut ska bli väl avvägt?
  3. Vilka komponenter bör ingå i en beslutsmodell för outsourcing?

  Metod – Examensarbetet bygger på en analytisk konceptuell studie med ett deduktiv och induktiv förhållningssätt, där påverkansfaktorer togs fram genom litteraturstudier. Jämförelser och analyser av redan befintliga teorier gjordes för att identifiera påverkansfaktorer, utifrån dessa faktorer skapades en beslutsmodell för outsourcing.

  Resultat – Resultatet från studien visar att det finns ett flertal olika faktorer som påverkar ett outsourcingbeslut och kan sammanfattningsvis placeras som påverkansfaktorer, strategiska- och konkurrensfaktorer samt kostnadsfaktorer. Den utvecklade beslutsmodellen för outsourcing består av sju steg där varje steg innefattar olika analyser och beslut, de sju stegen baseras på de faktorer som bör påverkas vid outsourcing.

  Förslag till fortsatta studier – För att utveckla beslutsmodellen skulle fler teorier och faktorer som möjligen kan beröras i samband med outsourcing adderas. En ytterligare studie skulle kunna vara att utveckla ett verktyg där organisationen kan gradera hur organisationen förhåller sig till de faktorer som påverkas vid ett outsourcingbeslut och därmed utöka beslutsunderlaget.

  Praktiska konsekvenser – För att underlätta för beslutsfattaren och få en helhetsbild över faktorer och kostnader som påverkas vid outsourcing kan beslutsmodellen användas.

  Originalitet – Det finns enligt författarnas vetskap ingen fullständig beslutsmodell som belyser alla faktorer som kan påverkas vid ett outsourcingbeslut.  

 • 74.
  Berg, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Asanovic, Sasa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Förbättring av produktionsplaneringen på Miljösäck AB2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 75.
  Berg, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell produktion.
  Factors Affecting Production Ramp-Up Performance2007Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 76.
  Berg, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Fjällström, Sabina
  Stahre, Johan
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Production ramp-up in the manufacturing industry: Findings from a case study2005Ingår i: Proceedings of the 3rd International Conference on Reconfigurable Manufacturing, Ann Arbor, MI, US., 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents a case study investigating critical factors affecting production ramp-up. The study was performed in an assembly line of a medium-size Swedish manufacturing company. The context and performance during ramp-up was analyzed. Empirical findings indicate that ramp-up performance depends to a large extent on how earlier phases of the product realization process have been carried out. Specifically, supplier choice, relationships with suppliers, involvement of personal, verification of the match between product and process, resource allocation for critical processes, as well as training of assembly personnel seem to have major impact on performance during production ramp-up.

 • 77.
  Berg, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  A performance measurement framework for evaluation of production ramp-up2005Ingår i: Proceedings of the International Conference on Operations and Supply Chain Management 2005, Nusa Dua, Bali., 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to describe how performance measurement of production ramp-up has been dealt with so far, and to suggest improvements in the measurement procedure. A performance measurement framework supporting production ramp-up evaluation is proposed. Based on the results from both theoretical and empirical studies it can be concluded that ramp-up complexity, ramp-up preparations and activities performed during ramp-up highly influences the production ramp-up performance. When evaluating production ramp-up by comparing actual versus planned performance no information regarding how the objectives were met is given. This also means that no information on what to improve in the ramp-up process is achieved. To enable this information from a performance evaluation of a ramp-up it is therefore essential that ramp-up complexity, ramp-up preparations and activities performed during ramp-up considered. This in turn also means that it is important to identify measures for these areas.

 • 78.
  Berg, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Managing production ramp-up: Requirement on strategy content2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To compete as a manufacturer in today’s environment, with severe competition an rapidly decreasing product life cycles, the ability to manage production ramp-up successfully has become a vital issue. It’s evident when reviewing previous research that knowledge and skills about how to manage a production ramp-up often is lacking. Consequently this means a lack of comprehensiveness which often results in inferior ramp-up management. The intention when managing a production ramp-up strategy is to facilitate decisions that lead to best possible usage of time, financial means and resources when trying to meet preset ramp-up performance targets. In order to accomplish this some sort of production ramp-up management framework needs to be in place. In this paper a proposal for a production ramp-up management framework is suggested. This framework is meant to be a support when deciding upon a new, existing or a combination of production ramp-up strategies to carry out a production ramp-up. The framework suggests that the changes needed in the manufacturing strategy content, critical factors affecting the production ramp-up and previous production ramp-up evaluation should guide when choosing production ramp-up strategy.

 • 79. Bergendahl, Carl Gunnar
  et al.
  Lichtenvort, Kerstin
  Johansson, Glenn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Zackrisson, Mats
  Nyyssönen, Jonna
  Environmental and Economic Implications of a Shift to Halogen-Free Printed Wiring Boards2005Ingår i: Circuit world, ISSN 0305-6120, E-ISSN 1758-602X, Vol. 31, nr 3, s. 26-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – To present the outcome from one case study in the EU project grEEEn (Cost Management System for greening Electrical and Electronic Equipment). The study addressed the material shift in printed wiring boards (PWBs), from the traditional FR4 material containing halogenated flame retardants to halogen-free FR4 materials.

  Design/methodology/approach – The paper presents by way of introduction the grEEEn method. From the product, process and scenario modelling the results from the analysis of cost, environmental profile and legal compliance are presented and discussed.

  Findings – It was found that the shift to the halogen-free material leads to a slight increase in environmental burden. However, the shift to a halogen-free material could mean that toxic substances are eliminated or reduced resulting in an overall improvement of the environmental performance. The shift causes an increase in cost ranging between nearly zero and 10 ? per PWB panel.

  Originality/value – The paper presents results from the first study on the shift from FR4 material containing halogenated flame retardants to halogen-free FR4 materials and comprises an analysis of the economic, environmental and legislative implications.

 • 80.
  Bergendahl, Carl
  et al.
  IVF Industriforskning och utveckling AB.
  Lichtenvort, Kerstin
  TU Berlin.
  Johansson, Glenn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Zackrisson, Mats
  IVF Industriforskning och utveckling AB.
  Nyyssönen, J
  Environmental and economic implications of a shift to halogen-free printed wiring boards2004Ingår i: Proceedings of the Joint International Congress and Exhibition: Electronics Goes Green 2004+ / [ed] H Reichl, Hansjörg Griese, Harald Pötter, Fraunhofer IRB Verlag , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 81. Berger, Anders
  et al.
  Wikner, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Affärssystem och Lean produktion: det bästa av två världar2006Ingår i: Ny verktygslåda för Lean: för snabbt och flexibelt flöde / [ed] John Bicheno, Göteborg: Revere AB , 2006, s. 118-119Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 82.
  Berglund, Henrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Mässing, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Analys av varumottagningen och den interna logistikens effekter i Atollen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In central Jönköping, on Munksjöns northern waterside a shopping centre will be built, on the block Atollen. The construction will begin in autumn of 2007 and will be finished according to plan in 2009. Atollens goal is to counteract the competition from external retailers and strengthen the retail trade in the city centre, leading to more attractive and competitive city centre.

  Atollen will not be a shopping centre in traditional style and design, it will be focused on shopping and experience. The shopping centre shall be a natural venue with a wide and exclusive store mix, concentrated against trend conscious customers. This will be created with the help of a futuristic design and architecture, with light, open and transparent spaces. Atollens central location and design have led to the choice of placing the receiving department in the shopping centres basement. This will lead to a more complex receiving department for Atollens units.

  The objective of this thesis is to analyse the receiving department and the internal logistics effects on sales and tenants ability to pay. To achieve the objective a status report has been established of Atollens commercial parts and the internal logistic flow, from plans and blueprints. The thesis work has been carried out with help of interviews, literature studies and visits to shopping centres in benchmarking purposes.

  The analysis of the receiving department and the internal logistics has been carried out from the areas garage entrance, receiving department, storage/depot and logistic walkway. The analysis has identified a number of problems that can arise in Atollen and potentially lead to a goods supply that is not optimal for the shopping centres units.

  The thesis works conclusion is based on how the authors consider the problems that can arise affect sales and tenants ability to pay in Atollen. The conclusion also presents recommendations of how to avoid that these problems arise. The recommendations involves delivery control, extension of logistic walkway, installation of goods lifts, displays and reference, delivery instructions, security and shop interior.

  Keywords

  Receiving department, Retail turnover, Tenants ability to pay, Internal logistics, Shopping centre

 • 83.
  Berglund, Klara
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Christensson, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Applicering av kundorderpunktsmodeller på utbildningar inom en konsultverksamhet2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Examensarbetets syfte  är att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en konsultverksamhet utifrån kundorderpunktsmodeller som används inom tillverkande verksamheter. Syftet har brutits ned i två delmål:

  1. Delmål: Att beskriva utvecklingsprocessen för utbildningar inom en konsultverksamhet.
  2. Delmål: Att placera in utvecklingsprocessen för utbildningar i kundorder­punkts­modellerna.

  Metod – För att uppfylla examensarbetets syfte genomfördes en fallstudie på teknikkonsultföretaget Combitech AB i Jönköping. För att ge en grund till det teoretiska ramverket gjordes en litteraturstudie. Empiri samlades in genom en fallstudie, innehållande intervjuer och dokumentstudie. Empirin har sedan analyserats mot det teoretiska ramverket och genom mönsterjämförelse placerades kundorderpunkterna in i modellerna. Analysen har bidragit till att uppnå examensarbetets syfte.

  Resultat – De utvecklingsprocesser som identifierades för de tre utbildnings­kategorierna saknade ett standardiserat arbetssätt. I stället var utbildningarna ofta enskilt framtagna och hårt knutna till de enskilda konsulterna. Examensarbetet visar att de två kundorderpunktsmodellerna från tillverkande verksamhet fungerade olika bra för att visualisera graden av kundorderstyrning i utvecklingsprocessen för en konsultverksamhet. Som visualiseringsverktyg fungerade den tvådimensionella kundorderpunktsmodellen lite sämre då den inte visade så stor skillnad mellan de beskrivna processerna. Modellen för utvecklings- och designprocessen var mer nyanserad och fungerade bättre för att indikera vilken aktivitet i utvecklingsprocessen som var kundorderdriven.

  Implikationer – Kundorderpunktsmodellerna är skapade för en tillverkande verksamhet som producerar fysiska varor och genom att testa modellerna på en tjänsteverksamhet utmanas modellens ramverk och funktion. Detta examensarbete har bidragit till att täcka en del av det identifierade teoretiska gapet i användningen av kundorderpunktsmodeller mellan tillverkande verksamhet och tjänsteverksamhet.

  Vidare forskning – För att bidra till att täcka det teoretiska gapet kan förslagsvis den tvådimensionella kundorderpunktsmodellen vidareutvecklas och anpassas helt för tjänsteverksamhet. En person med akademisk kunskap om tjänsteverksamhet och kundorderpunktsteorier skulle kunna bidra med ny teori inom området. Det skulle också vara intressant att undersöka om det går att kombinera de två kundorderpunktsmodellerna som presenterats i detta examensarbete.

 • 84. Berglund, Martina
  et al.
  Harlin, Ulrika
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsområde Industriell organisation och produktion.
  Knowledge gained from product introduction and implications for organizational learning2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 85. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Assessment of production planning and scheduling work using ergonomic work analysis2000Ingår i: Proceedings of the 14th Triennial Congress of the International Ergonomics Association: Ergonomics for the new Millenium, 2000, s. 2:231-234Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Production scheduling is an important and complex activity in manufacturing enterprises. Increasing market demands concerning service has to be managed, offen within reduced time space and decision latitude. This paper reports findings from studying scheduling in a Swedish sawmill with the twofold aim to describe and analyze scheduling work and to assess ergonomic work analysis as a method for this. The conclusions drawn were that sawmill scheduling work was complex and that the scheduler was exposed to a high degree of uncertainty. The scheduling in practice was performed by a group of people, relating to different parts of the entire business processes in the company. The scheduling tools, developed by the individual schedulers, were efftcient and flexible complements to the MPCsystem. Finally, ergonomic work analysis proved to be a useful method for analyzing scheduling work, although there may be difficulties in distinguishing between the prescribed work and work as it is actually carried out.

 • 86. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Human, technological and organisational aspects influencing the production scheduling process2007Ingår i: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 110, nr 1-2, s. 160-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study of scheduling work in practice addresses how the production scheduling processes in four companies are influenced by human, technological, and organizational aspects. A conclusion is that the outcome of the scheduling process is influenced by the scheduler adding human capabilities that cannot be automated, by technical constraints in the scheduled production system and by the available scheduling software tools. Furthermore, the outcome is influenced not only by how the scheduling process is formally organized, but also by the scheduler’s informal authority and the role taken to interconnect activities between different organizational groups. The findings from the study support a number of previous studies done on scheduling in practice whilst giving new insights into their interpretation.

 • 87. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Human, technological and organizational aspects influencing the production scheduling process2005Ingår i: Proceedings of the 18th International Conference on Production Research: The Networked Enterprise: a challenge for a sustainable development, 2005Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The complexity of planning and scheduling, that its activities are comprised of and influenced by technical and social aspects, has been highlighted in earlier studies. The objective of this paper is to assess how the outcome of the production scheduling processes in four companies is influenced by human, technological, and organizational aspects. A conclusion is that the outcome of the scheduling process is influenced by the scheduler adding human capabilities that cannot be automated, problem-solving when the technical system fails, and negotiating between groups of employees to handle incompatible goals. Technology influences by limitations in the scheduled production system as well as the scheduling tools available. The organization, finally, influences the outcome through degree of proximity between employees, meeting structures, the schedulers’ position in hierarchy and their work role interconnecting activities of different organizational parts.

 • 88. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Investigating Scheduling Work Practice with Activity Analysis2002Ingår i: Proceedings of the 34th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society: Humans in a Complex Environment, 2002Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Understanding practice of planning and scheduling is of interest as skill and performance of production schedulers have been identified as important for a company to achieve high productivity and flexibility. However, practice is not easily studied. The objective of this paper is to describe and assess the use of activity analysis as a method for studying the practice of production scheduling. Work activities of schedulers in four wood-working companies were investigated with activity analysis, which is based on analyses of work activities carried out in real work situations. Data collection included interviews with the schedulers and other employees concerning the scheduling task and the work context. Thereafter, each scheduler’s work was observed during five entire days. In the analyses, the observed work activities were described and categorized including time and spatial distribution, own initiatives to activities, interruptions, and relationships with others. Activity analysis was found to be a useful method for analyzing scheduling work. It provided rich data of the work content, sub-tasks, aids used etc, which could be used as an instrument to grasp cognitive aspects of work. Furthermore, activity analysis was easily applicable.

 • 89. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Schedulers’ reality – expectations and dependencies2001Ingår i: Proceedings of the 16th International Conference on Production Research, 2001Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 90. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Schedulers’ work content – a quantified analysis2006Ingår i: Proceedings of the IEA2006 Congress: Meeting diversity in ergonomics, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The objective of this paper is to present a quantified analysis of the actual work activities of four schedulers within Swedish woodworking companies. Data collection was mainly based on observations of work activities. The findings show that about two thirds of the schedulers’ activities belong to what is generally considered to be the scheduling task. The remaining activities are dependent on the schedulers’ individual attributes as well as the context in which they work. Interruptions and disturbances are an important part of the schedulers’ work content, and may cause high workload and stress. A final conclusion is that the scheduling task can be regarded as a service task in an industrial context.

 • 91. Berglund, Martina
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Lamberg, Margrethe
  Åhlgren, Mats
  Ergonomi - Produktivitet - Kvalitet: Förändringsarbete och kompetens1993Ingår i: Ergonomi, produktivitet, kvalitet: kursrapport / [ed] Mikael Johansson och Håkan Linderhed, Linköping: Linköpings Universitet , 1993, , s. 79-89s. 79-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 92.
  Berglund, Sonny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Eriksson, Claes
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Inköpsorganisation och förbättringsförslag i ett medelstort tillverkande företag2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inköp har en direkt påverkan på ett företags lönsamhet, vilket gör att fokus på att reducera inköpskostnader kan leda till stora positiva effekter. Inköp i ett företag är i regel organiserad i en hierarkisk struktur som bör anpassas utifrån de utmaningar ett företag ställs inför. En av faktorerna som påverkar inköpsorganisationens struktur är vilken centraliseringsgrad som används.

  Tenhults Pressgjuteri AB hade år 2011 en omsättning på 90 miljoner SEK och 75st anställda. Företaget har nyligen expanderat kraftigt vilket har lett till strukturella problem i inköpsorganisationen. Dessa problem syns bland annat i ansvarsfördelningen av inköp är otydlig. Företagets ledning har upplevt att inköpsorganisationen har blivit svårare att överblicka och styra vilket har lett till att de överväger att centralisera inköpsorganisationen.

  Examensarbetets syfte är att utreda inköpsorganisationen på Tenhults Pressgjuteri bland annat genom att applicera teorier framtagna för stora företag. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar formulerats:

  1. Vilka styrkor och svagheter finns i inköpsorganisationen?

  2. Vilka förbättringsmöjligheter finns i inköpsorganisationen?

  3. Vilken grad av centralisering i inköpsorganisationen är lämplig?

  Inköpsorganisationen på företaget är fördelat bland olika avdelningar. Totalt har 13 anställda intervjuats under examensarbetet.

  Att ansvarsfördelningen är otydlig har sin grund i företagets förändring sedan det grundades. Att centralisera inköpsorganisationen är ett beslut från ledningen och är inte en nödvändighet enligt de anställda. Företaget brister i många steg i inköpsprocessen. De största bristerna återfinns vid utvärdering av leverantörsprestationer och genomförda inköp. Val av leverantör baseras ofta på pris. Företaget har hög teknisk kompetens bland de anställda.

  Företaget behöver skapa en struktur över inköpsorganisationen. De behöver utveckla strategi och taktik vid inköp och börja utvärdera genomförda inköp och leverantörernas prestationer. De bör använda de inköpsverktyg som finns tillgängliga och använda rätt kompetens vid rätt köp. Slutligen så rekommenderas företaget att fortsätta utveckla de områden som har bedömts som bra för att undvika att dessa blir förbisedda.

  Med hänsyn till Tenhults Pressgjuteris mål att växa 15 % varje år och de förutsättningar som företaget har bedöms den blandade centraliseringsgraden vara mest lämplig. Vissa av företagets inköp flyttas till en central inköpsavdelning medan tekniskt svåra artiklar köps in av lämpliga anställda. Detta alternativ ger god möjlighet för företaget att arbeta strategiskt med inköp och anses vara genomförbart. 

 • 93.
  Berglöf, Patrick
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Lind, Love
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Lagereffektivisering: Framtagande av modell2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 94.
  Bergqvist, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Stenbäcken, Rikard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Styrning av artikelplacering i lager2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet behandlar området lagerhantering med inriktning på frekvensstyrning av lager. Syftet med arbetet är att minska lagerpersonalens körsträckor på lagret vilket ska uppnås genom en artikelplacering baserad på artiklarnas antal plockningar, dvs. deras plockningsfrekvens. För att få fram ett relevant resultat har följande fyra frågeställningar besvarats i arbetet:

   

  • Hur placeras artiklar ut på ett bra sätt med hänsyn till plockfrekvens?
  • Vilka faktorer, om några, behöver tas hänsyn till utöver plockfrekvensen vid placering av artiklar?
  • Hur kan det nuvarande plocksystemet förbättras?
  • Är frekvensläggning med hänsyn till plockfrekvens lönsamt att implementera för företaget?

  Grunden till arbetet ligger i litteraturstudier och den data som insamlats från företagets affärssystem. Övrig insamling har skett genom intervjuer och observationer.

   

  Författarna har arbetat fram ett resultat som är baserat på en indelning och sortering av företagets artiklar. En analys av hur artiklarna var placerade i nuläget utfördes vilket resulterade i att brister i artikelplaceringen kunde identifieras. Den huvudsakliga bristen var artiklarnas placering utifrån hur frekvent de plockades. För att få fram vilka artiklar som var de mest högfrekventa genomfördes en ABC-analys av företagets standardartiklar. Arbetet baseras på de artiklar som klassats som A-artiklar utifrån ABC-analysen.

   

  Artiklar som identifierades bland de högst frekventa var utspridda över hela lagret, vissa långt från plockarnas utgångsläge. Ett antal olika behov och kriterier kunde identifieras och användas för att skapa ett förbättringsförslag. Detta förslag innehåller exakta placeringar av de mest högfrekventa artiklarna och även föreslagna zoner där relativt högfrekventa artiklar bör placeras. I samband med förslaget utvecklades dessutom ett förbättringsförslag för lagrets plocksystem. Detta system baserades på åsikter vid intervjuer och efter var olika artiklar placerats på lagret. Det kriteriet som påverkade plocksystemet mest var storleken på artikeln, detta för att underlätta för plockaren då det blir enklare att ha stora artiklar i botten och små artiklar längst upp på en pall.

 • 95.
  Bergström, David
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Heyle, Jacob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Förhindra förseningar i distributionscentraler: Med syfte att öka leveransprecision2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur distributionscentraler kan förhindra förseningar för att uppnå högre leveransprecision. 

  För att uppfylla syftet har tre frågeställningar utformats: 

  • Vilka faktorer orsakar förseningar i distributionscentraler? 

  • Varför uppstår förseningar i distributionscentraler? 

  • Hur kan distributionscentraler förhindra förseningar för att uppnå högre leverans-precision? 

  Metod – För att uppnå syftet har studien använt en kvalitativ ansats där en fallstudie har genomförts på en distributionscentral i syfte att undersöka vilka faktorer som kan orsaka förseningar. Ett teoretiskt ramverk som behandlar leveransprecision, distributionscentralers funktion, verksamhetsproblem och klassificering av faktorer har använts för att ta fram förslag på hur distributionscentraler kan förhindra faktorer som orsakar förseningar. 

  Resultat – Studien indikerar att alla identifierade faktorer som orsakar förseningar och därmed påverkar leveransprecision kan vara antingen individ- eller systemberoende. Studien föreslår att verksamheter bör fokusera på att förhindra systemberoende faktorer som orsakar förseningar eftersom de även kan förhindra individberoende förseningar. Studien föreslår; genom att förbättra utbildning samt prioritera utveckling av utbildning och standarder skulle verksamheters leveransprecision kunna öka. 

  Implikationer – Det har kartlagts faktorer som kan orsaka förseningar i distributions-centraler. Kategoriseringen tillsammans med klassificering kan användas för att identifiera var faktorer uppstår och vad de beror på. Kategoriseringen tillsammans med klassificering kan användas för att identifiera var faktorer uppstår och vad de beror på. Vidare identifierar studien problem på grund av att standarder inte används, trots att de finns tillgängliga för användare. 

  Begränsningar – Studien är avgränsad till att endast studera produkter som lagerförs i distributionscentraler och tar inte hänsyn till ekonomiska aspekter kopplat till leverans-precision. 

  Nyckelord: Leveransprecision, distributionscentraler, förseningar, individberoende, systemberoende.

 • 96.
  Bergström, Jesper
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Karlsson, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Flödesoptimering i begränsande resurs2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta företag har en flaskhals i sin produktion, alltså en begränsande resurs. När efterfrågan är större än kapaciteten hos den begränsande resursen kan den mängd output som efterfrågas ej levereras. Detta leder till försenade leveranser, missnöjda kunder och i förlängningen till minskade intäkter. Flaskhalsar har därför en betydande roll inom produktion och måste därför hanteras.Företaget MW Power i Sävsjö konstruerar och tillverkar kundanpassade ång- och hetvattenpannor. Företaget har investerat i en ny plasmaskärmaskin som inte har nått förväntad kapacitet. Problemen är bl.a. att ställ, maskinvård och materialtill-försel tar lång tid vilket gör att plasmaskärmaskinens utnyttjandegrad endast är 37,5 %.Syftet med studien är att maximera materialflödet genom plasmaskärmaskinen. För att uppfylla syftet kan detta brytas ner i två problemfrågor. Dessa är; Hur kan maskintiden i plasmaskärmaskinen ökas? samt Hur kan materialflödet till och från plasma-skärmaskinen förbättras så att utnyttjandet av den verkliga kapaciteten ökas?För att svara på problemfrågorna har studien haft en deduktiv ansats där befintliga teorier genom litteraturstudier tagits fram för att sedan applicerats på verkligheten.För att kunna effektivisera plasmaskärmaskinen och processer direkt anknutna till denna har materialflödet uppströms, materialflödet genom och materialflödet ned-ströms från plasmaskärmaskinen kartlagts och analyserats.För att maximera materialflödet genom plasmaskärmaskinen måste ställtider minskas för att kunna öka utnyttjandegraden och därmed nyttokapaciteten.Plasmaskärmaskinen kräver underhåll av operatören vid jämna mellanrum där munstycken och andra slitagedelar i plasmaskärmaskinens brännare måste bytas ut. En SMED-analys har genomförts där det framgår att interna ställ bör göras om till externa ställ. Byte av munstycken och andra slitagedelar är idag ett internt ställ vilket kan göras om till ett externt ställ genom att köpa in fler brännare.Plasmaskärmaskinen har även tillgång till obemannad styrning vilket kommer kunna öka nyttokapaciteten eftersom den då kan vara igång utanför ordinarie ar-betstid.Materialflödet uppströms och nedströms måste effektiviseras genom bättre plane-ring av skärordrar och ett effektivare och minskat returflöde samt genom att prio-ritera materialtillförseln så att materialbrist ej uppstår i plasmaskärmaskinen.Om studien föreslagna åtgärder genomförs kommer materialflödet genom plasma-skärmaskinen att maximeras.

 • 97.
  Berndt, Adele
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Holmberg, Ulrika
  Göteborgs universitet, Sweden.
  Jafari, Hamid
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Hartmann, Benjamin
  Göteborgs universitet, Sweden.
  Ots, Mart
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Mobilapplikationer inom dagligvaruhandeln: Konsumtionens medialisering genom nya digitala tjänster2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en sammanfattning av forskningsprojektet ”Medialiserad shopping”. Utgångspunkten har varit ett intresse för hur digital teknik i allmänhet, och smarta telefoner i synnerhet, påverkar shopping i butik. De senaste tjugo åren har vi upplevt hur e-handelssektorn genomgått en kontinuerlig expansion och hur en allt större del av våra inköp kommit att göras online. Samtidigt hade vi inför projektet en känsla av att kunskapen om matvarubutiker och deras relation till den nya digitala tekniken var otillräcklig – i synnerhet som användandet av smarta telefoner i praktiken innebär att konsumenter tar med sig sina egna datorer till butiken och på så sätt skapar en köpupplevelse som på samma gång är fysisk och digital. Hur påverkar detta oss konsumenter och vårt sätt att handla?

  För detaljhandelns del så ligger ännu så länge utvecklingen av shoppingappar, användande av platsbaserad teknik, individualisering och digitala tjänster i butik i sin linda. Vi har bara påbörjat utforskandet av hur shoppingupplevelsen i butik kan berikas och förädlas med hjälp av digital teknik.

  Inom ramen för detta projekt har vi under de gångna två åren utfört ett antal studier på en rad olika platser, och denna rapport sammanfattar och presenterar några av de viktigaste resultaten från vårt arbete. Vi är givetvis mycket tacksamma gentemot alla de som hjälpt oss längs vägen och vill passa på att tacka Handelsrådet (Andreas Hedlund, Lena Strålsjö och Jenny Dahlerus), deltagande företag, sponsorer och deltagare i referensgrupper.

 • 98.
  Bertan, Franciele Olivo
  et al.
  Universidade Federal de Uberlândia, Brazil.
  Ferreira, Ana Cristina
  Universidade Federal de Viçosa, Brazil.
  Pimenta, Marcio Lopes
  Universidade Federal de Uberlândia, Brazil.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Análise da Integração Interfuncional nos Pontos de Contato de Processos de Desenvolvimento de Sementes2016Ingår i: Proceedings of the 36th Encontro Nacional de Engenharia de Produção, João Pessoa, 3-6 October, 2016., 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  O desenvolvimento de produtos (DP) abrange muitas atividades que devem ser executadas por profissionais de diferentes áreas, cada uma vendo o produto de uma perspectiva diferente, mas de forma complementar (ROZENFELD et al., 2006). Há uma vvertente pouco explorada na literatura sobre esse tema que estuda os pontos de contato, ou seja, as atividades que requerem integração para serem realizadas. Dessa forma, o objetivo deste artigo é caracterizar a integração interfuncional em pontos de contato presentes no DP no setor agroindustrial. Foram entrevistados 10 funcionários de duas empresas multinacionais produtoras de sementes que participavam de diversas fases dos processos de DP, sendo que foi possível obter opiniões sobre as características das fases: inicial, intermediária e final. Através da interpretação dos resultados foi possível criar um modelo próprio para explicar as fases do DP, e quais funções atuam em cada uma das fases. Observou-se que dependendo da área que a pessoa trabalha, ela participa somente de determinadas fases, diminuindo seu conhecimento sobre as fases posteriores e vice versa. Não tendo visão multidimensional, que envolve integração interfuncional, as fases do DP e os objetivos das atividades de DP, podem ocorrer conflitos que prejudicam o desenvolvimento como um todo. Isso ocorre, porque muitas vezes dentro de cada fase tem uma equipe formada de diferentes funções integradas, que possuem uma alta integração, porém na passagem de fases, muda-se a equipe e há uma baixa integração, entre as funções da equipe anterior e a equipe subsequente.

 • 99.
  Bertan, Franciele Olivo
  et al.
  Universidade Federal de Uberlândia.
  Ferreira, Ana Cristina
  Universidade Federal de Viçosa.
  Pimenta, Márcio Lopes
  Universidade Federal de Uberlândia.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Análise da Integração Interfuncional nos Pontos de Contato de Processos de Desenvolvimento de Sementes2016Ingår i: Organizações Rurais & Agroindustriais, ISSN 1517-3879, Vol. 18, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [pt]

  O desenvolvimento de produtos (DP) abrange muitas atividades que devem ser executadas por profissionais de diferentes áreas, cada uma vendo o produto de uma perspectiva diferente, mas de forma complementar (ROZENFELD et al., 2006). Há uma vertente pouco explorada na literatura sobre esse tema que estuda os pontos de contato, ou seja, as atividades que requerem integração interfuncional para serem realizadas. Dessa forma, o objetivo deste artigo é caracterizar a integração interfuncional em pontos de contato do processo de desenvolvimento de sementes, no setor agroindustrial. Foram entrevistados 10 funcionários de duas empresas multinacionais produtoras de sementes que participavam de diversas fases dos processos de DP, sendo que foi possível obter opiniões sobre as características das fases: inicial, intermediária e final. Por meio da interpretação dos resultados foi possível criar uma estrutura de análise composta pelas seguintes dimensões: integração interfuncional, fases do DP e objetivos das atividades de DP. Observou-se que dependendo da área que o colaborador trabalha, ele participa somente de uma determinada fase, diminuindo seu conhecimento sobre as fases posteriores e vice-versa. Dessa forma, não possuem uma visão multidimensional do processo de DP, o que pode ser a fonte de conflitos que prejudicam o processo de DP como um todo. Há, ainda, casos em que dentro de cada fase há uma equipe formada de diferentes funções que possuem alta integração, porém, quando o processo alcança a fase seguinte, muda-se a equipe e pode haver baixa integração entre as funções da equipe anterior e da equipe subsequente.

 • 100.
  Bertilsson, Hannes
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Freijd, Patric
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Prestationsmål inom 3PL: Prestationsmålens påverkan på en ekonomisk och social hållbarhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet med denna studie är Att undersöka prestationsmål inom ett 3PL-företag och dess påverkan på ekonomisk och social hållbarhet. För att uppfylla studiens syfte har två frågeställningar formulerat:

  1. Hur används prestationsmål inom ett 3PL-företag för att öka företagets ekonomiska värde?
  2. Hur påverkas de anställda av de nuvarande prestationsmålen?

  Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett tredjepartslogistikföretag där de använder prestationsmål för att mäta individers prestation. Två stycken datainsamlingstekniker användes för att samla in empiri till studien, intervjuer och observation. Utöver dessa två datainsamlingstekniker har en litteraturstudie genomförts.

  Resultat – Studien resulterade i att prestationsmål har en påverkan både på ett företags ekonomiska och sociala hållbarhet. Prestationsmålen används av tredjepartslogistikföretag för att kunna förhandla ett hållbart kontrakt med sina kunder och tillföra tillväxt till företaget och detta påverkar ett företagets anställda både positivt och negativt.

  Implikationer – Studien har bidragit till att belysa de kunskapsgap som identifierats vilka är att prestationsmål på individnivå är ett relativt outforskat område och att RBV inte har använts inom lagerverksamhet tidigare. och hur prestationsmål påverkar de anställda inom ett 3PLföretag.

  Begränsningar – Studien som genomfördes var en enfallstudie vilket innebär att studien inte är lika generaliserbar som en flerfallstudie. Intervjuernas respondenter hade erfarenhet inom lagerverksamhet och märkte därför ingen större påverkan av prestationsmålen. Studien hade stärkts av att ha respondenter som inte har erfarenhet inom lagerverksamhet då de kan ha en annan syn på prestationsmål.

1234567 51 - 100 av 850
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf