Endre søk
Begrens søket
1234 51 - 100 of 170
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Hammarsten, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Almers, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Askerlund, Per
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Hållbar utveckling & naturvetenskapens didaktik.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  School children's special places in a forest garden in Sweden2016Inngår i: NERA 2016, 9-11 March, Helsinki Finland, NERA 44th Congress, Social Justice, Equality and Solidarity in Education: Book of abstracts, 2016, s. 73-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Hjelmström, Martin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Ett verktyg för framtiden eller nutiden?: En studie om hur lärare använder IKT i engelskundervisningen samt dess fördelar och nackdelar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka arbetssätt som förekommer vid användandet av IKT-verktyg i engelskundervisningen samt att undersöka vilka fördelar och nackdelar användandet av IKT bidrar till. Studien är uppbyggd av intervjuer av undervisande lärare i årskurs 4–6 och tidigare forskning inom området. Studien baseras på en fenomenologisk forskningsansats. Resultatet visar att det finns flera olika användningsområden för IKT i engelsk-undervisningen, bland annat översättning, inspelning, direkt respons samt grammatisk feedback. Vidare visar resultatet att användningen av IKT gynnar eleverna positivt genom att bidra till ökad motivation till lärande samt ökad individualisering, samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. I resultatet framträdde även nackdelar förknippade med användningen av IKT-verktyg, exempelvis att tekniken kan vara problematisk när den inte fungerar och att felaktig användning av IKT-verktygen kan hindra elevernas lärande

 • 53.
  Hultén, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Skönlitteratur i svenskundervisningen: Svensklärares uppfattningar om skönlitteratur i svensundervisningen 2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intervjustudien är inspirerad av fenomenografi och berör ämnet skönlitteratur i svenskämnet. Examensarbetet har som syfte att undersöka svensklärares uppfattningar om skönlitteratur i svenskundervisningen. Studien besvarar frågorna, Vilka genrer av skönlitteratur används i undervisningen och i vilket syfte används skönlitteraturen?, Hur ser urvalsprocessen av skönlitteratur ut? samt Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna?

   

  De semistrukturerade, kvalitativa intervjuerna genomfördes med svensklärare som undervisar i grundskolans mellanår. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan genom att de delades in i olika kategorier som visar på lärarnas uppfattning kring de tre frågorna, Vilka genrer av skönlitteratur används i undervisningen och i vilket syfte används skönlitteraturen?, Hur ser urvalsprocessen av skönlitteratur ut? och Hur ser lärarna på sin del i att skapa läslust hos eleverna? Delar ur det sociokulturella perspektivet som scaffolding, den proximala utvecklingszonen och att lära i samspel med andra ger läsaren en förståelse för grunden i de intervjuade lärarnas praktik och läroplanen. Perspektivet påverkar utformningen av undervisning med skönlitteratur.

   

  De olika kategorierna av uppfattningar som utgör resultatet visar på de olika uppfattningar som svensklärarna har kring de tre huvudkategorierna: Syfte med skönlitteraturen, Urvalsprocessen och Läslust. Resultatet visar att romaner är en skönlitterär genre som är överrepresenterad i svenskundervisningen och att genrer som poesi helt saknas. Lärarna i studien ser skönlitteraturen som ett sätt att fly verkligheten, ett sätt att uppnå lugn och ro i klassen samt ett sätt att utveckla elevernas språk. Resultatet visar även att lärarna väljer skönlitteratur som många elever uppskattar men även att lärarna inte alltid gör skönlitterära val själva utan inspireras av både kollegor och olika former av medier. Slutligen visar resultatet att lärarna i studien anser att läslust skapas genom att tipsa eleverna om skönlitteratur, genom att göra skönlitteraturen tillgänglig samt genom att läraren är en läsande förebild för eleverna.

   

  Slutsatsen är att lärarna i studien har många och breda uppfattningar kring skönlitteratur i svenskämnet och att skönlitteratur har en mångfasetterad roll inom svenskundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Issa, Marah
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Uttalsundervisning i svenska som andraspråk: En intervjustudie om faktorer, arbetssätt och arbetsmetoder2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka erfarna lärare i svenska som andraspråks uppfattningar i arbetet med momentet uttal. Detta syfte avser jag uppfylla genom att besvara följande frågor:

  1.      Vilka faktorer påverkar enligt lärarna elevers uttal i svenskan?

  2.      Vilka arbetssätt väljer lärarna att använda?

  3.      Vilka arbetsmetoder använder lärarna i sin undervisning?

  Det teoretiska ramverket i denna studie bygger dels på behaviorismen och dess kontrastiva hypotes dels på den sociokulturella teorin.

  I denna kvalitativa studie har fem behöriga lärare i svenska som andraspråk, som arbetar i årskurserna 4-6 och har lång erfarenhet intervjuats. Intervjuerna har kategoriserats med en kvalitativ innehållsanalys för att identifiera och ta fram teman för innehållet.

  Sammanfattningsvis kan konstateras att hos samtliga respondenter genomsyrar undervisningen i svenskt uttal de flesta momenten i ämnet svenska som andraspråk. Elevernas ankomstålder, modersmål och studieteknik är de faktorer som mest påverkar deras förmåga att tillägna sig ett korrekt svenskt uttal. För att nå detta mål söker lärarna att hitta elevernas proximala utvecklingszon, för att med den som utgångspunkt bestämma vilka arbetssätt (innehållet i undervisningen) som ska prioriteras. De vanligaste arbetsmetoderna är högläsning och imitation, där man tränar uttal av olika kontraster av fonem, kvantitet, betoning och prosodi.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Johannesson, Noa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Jonsson, Adam
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Datorspel: Ett omedvetet lärande: Datorspelandets påverkan på engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån existerande forskning undersöka på vilka sätt datorspel som inte är utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska samt vilka aspekter från datorspel vi kan använda oss av i engelskklassrummet. Det finns många studier som menar att datorspel gynnar barn och ungdomars utveckling av engelskt vokabulär och språkinlärning i allmänhet. Andra studier visar att datorspel stjälper språkinlärning genom att skapa aggressivitet och fokus på fula ord. Det finns många spel som tekniskt sett har beståndsdelarna för att vara en bra miljö för andraspråksinlärare av engelska. Denna studie undersöker vad forskning säger om detta och ställer deras resultat mot och med varandra för en sammanställning. Studien berörs av artiklar som är både svenska och internationella eftersom syftet handlar om engelska för andraspråksinlärare vilket innebär att det appliceras till alla barn och ungdomar som spelar datorspel oavsett ursprung. Artiklarna vi har valt att använda oss av handlar om hur datorspel påverkar språkinlärning på ett eller annat sätt. Vi har valt att avgränsa oss till spelgenren ”mmorpg” (massivley multiplayer online role playing game) av anledningen att det är den spelgenren som enligt forskning tilltalar flest barn och ungdomar i form av intresse. Resultatet visar att datorspel kan bidra till ett utökat ordförråd i engelska för andraspråksinlärning. Dock för att datorspel ska kunna bidra till det på bästa sätt bör andraspråksinläraren ha ett intresse för datorspel eller vara villig att lägga ner mycket tid för att skapa ett intresse. Resultatet visar också att det finns aspekter från datorspel som dess uppbyggnad, design och dess mål- och belöningssystem som kan implementeras i engelskundervisningen för att bygga upp ett intresse om ämnet och skapa motivation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Johansson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Lundin, Lina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  "Om jag vore den skulle jag...": Att nå värdegrunden i svenskämnet genom film och berättelser2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Johansson, Sabine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Palmgren, Robert
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Datoranvädning i svenskundervisningen: Fem gymnasielärares uppfattningar om datorns möjligheter och hinder2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim with this study was to investigate how a few teachers in Swedish, at upper secondary school, are using computers in their teaching, and what approach they have towards using computers in teaching. A qualitative study has been made to accive a result, on this matter, were five currently teaching teachers in Swedish, at different upper secondary schools, have been intervjued. The teachers answered questions concerning how and in what speciefic fields of study they use computers, the computer program and -tools they are using and what benefits and disadvantiges they see with computers in teaching. They also answered questions concerning the availability of computers at the schools which they are working. 

  The study showed that the way teachers are using computers in their teaching, and the amount they are using them varied between the teachers; but all are using computers mainly with the purpose to write texts and to search for information. All teachers also had in common that they are using computers not as frequently and in a different way when grammar is concerned. 

  It appered that the teachers were mainly positive to use computers in their teaching, even if some teachers acknowleadged more disadvantiges than the others. They expressed that the strongest advantages when using computers in teaching are that it makes textediting and searching for information easier. The disadvantiges when using computers in teaching they believed were, among others, that computers can be disturbing in teaching and that the requirements of the evalutation of the sources increases.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Biolinguistics or Physicolinguistics? Is The Third Factor Helpful Or Harmful In Explaining Language?2013Inngår i: Biolinguistics, ISSN 1450-3417, Vol. 7, s. 249-275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Noam Chomsky (2005) proposed that a ‘third factor’, consisting of general principles and natural laws, may explain core properties of language in a principled manner, minimizing the need for either genetic endowment or experience. But the focus on third-factor patterns in much recent bio-linguistic work is misguided for several reasons: First, ‘the’ third factor is a vague and disparate collection of unrelated components, useless as an analytical tool. Second, the vagueness of the third factor, together with the desire for principled explanations, too often leads to sweeping claims, such as syntax “coming for free, directly from physics”, that are unwarranted without a case-by-case causal analysis. Third, attention is diverted away from a proper causal analysis of language as a biological feature. The point with biolinguistics is to acknowledge the language faculty as a biological feature. The best way forward towards an understanding of language is to take the biology connection seriously, instead of dabbling with physics.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Constraining the time when language evolved2006Inngår i: The Evolution of Language: Proceedings of the 6th International Conference on the Evolution of Language, 2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The precise timing of the emergence of language in human prehistory cannot be resolved. But the available evidence is sufficient to constrain it to some degree. This is a review and synthesis

  of the available evidence, leading to the conclusion that the time when speech became important for our ancestors can be constrained to be not less than 500,000 years ago, thus excluding several popular theories involving a late transition to speech.

 • 60.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Constraining the time when language evolved2011Inngår i: Linguistic and Philosophical Investigations, ISSN 1841-2394, Vol. 10, s. 45-59Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The precise timing of the emergence of language in human prehistory cannot be resolved. But the available evidence is sufficient to constrain it to some degree. This is a review and synthesis of the available evidence, leading to the conclusion that the time when speech in some form became important for our ancestors can be constrained to be not less than 400,000 years ago, thus excluding several popular theories involving a late transition to speech.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Från ostkupan till den stora smällen2004Bok (Annet vitenskapelig)
 • 62.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  How can a social theory of language evolution be grounded in evidence?2014Inngår i: The Social Origins of Language / [ed] Daniel Dor, Chris Knight, Jeremy Lewis, Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 56-65Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 63.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  How can a social theory of language evolution be grounded in evidence?2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 64.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  How language did not evolve2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  I-language is not what evolved biologically, and E-language is not what evolved culturally.2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 66.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Neanderthals between Man and Beast: A Comment on the Comments of Barceló-Coblijn & Benítez-Burraco (2013)2013Inngår i: Biolinguistics, ISSN 1450-3417, Vol. 7, s. 217-227Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Seriös kristen geologi: Recension av The Bible, Rocks and Time: Geological Evidence for the Age of the Earth av Davis A. Young & Ralph F. Stearley2009Inngår i: Folkvett, ISSN 0283-0795, nr 1, s. 57-61Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 68.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  The case for Neanderthal language. How strong is it?2012Inngår i: The evolution of language : proceedings of the 9th international conference (EVOLANG9), Kyoto, Japan, 13 - 16 March 2012 / [ed] Thomas C Scott-Phillips, Mónica Tamariz, Erica A Cartmill & James R Hurford, Hackensack, N.J.: World Scientific, 2012, s. 173-180Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Did Neanderthals have language? This issue has been debated back and forth for decades,without resolution. But in recent years new evidence has become available. New fossils andarchaeological finds cast light on relevant Neanderthal anatomy and behaviour. New DNA evidence,both fossil and modern, provides clues both to the relationship between Neanderthals andHomo sapiens, and to the genetics of language. In this paper, I review and evaluate the availableevidence. My conclusion is that the preponderance of the evidence supports the presenceof some form of language in Neanderthals.

 • 69.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  The Talking Neanderthals: What do Fossils, Genetics and Archeology Say?2013Inngår i: Biolinguistics, ISSN 1450-3417, Vol. 7, s. 035-074Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Did Neanderthals have language? This issue has been debated back and forth for decades, without resolution. But in recent years new evidence has become available. New fossils and archeological finds cast light on relevant Neanderthal anatomy and behavior. New DNA evidence, both fossil and modern, provides clues both to the relationship between Neanderthals and Homo sapiens, and to the genetics of language. In this paper, I review and evaluate the available evidence. My conclusion is that the preponderance of the evidence supports the presence of some form of language in Neanderthals.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  The Third Factor does not come for free2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 71.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  What constraints does animal communication place on human language origins?2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 72.
  Johansson, Sverker
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  What, if anything, can Chomsky's Third Factor contribute to the understanding of language?2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 73.
  Karlsson, Beatrice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Andraspråkselever i det ordinarie klassrummet: En intervjustudie kring arbetet med andraspråkselever i grundskolans tidigare år2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andelen andraspråkselever i skolan ökar ständigt och dessa elever utgör nu en del av skolans heterogena elevgrupper. Syftet med denna studie är därför att beskriva hur lärare anser att arbetet med andraspråkselever sker i den ordinarie undervisningen. Med detta syfte som grund ställdes följande frågeställningar:

   Hur undervisas andraspråkselever i den ordinarie undervisningen?

   Vilka pedagogiska utgångspunkter går att urskilja hos yrkesverksamma lärare då de undervisar andraspråkselever?

   Vilka pedagogiska utmaningar anser lärare finns i arbetet med andraspråkselever?

  Undersökningen har sin utgångspunkt i fem semistrukturerade intervjuer där samtliga informanter har minst fem års erfarenhet av arbete med andraspråkselever. Slutsatserna som dras utifrån studiens resultat är bland annat att det finns många arbetssätt som av lärare anses effektiva för att undervisa andraspråkselever. Lärarens förhållningssätt och kompetens samt möjlighet till kompetensutveckling spelar stor roll samtidigt som tillgången till studiehandledning på modersmålet och undervisning på modersmålet är betydelsefullt. Genom studiens resultat framkommer också förslag på hur arbetet med andraspråkselever skulle kunna förbättras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Karlsson, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Henrysson, Sylvia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Spelar modersmålsundervisningen någon roll?: Andraspråkselevers förutsättningar för språkutveckling2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet andraspråkselever i skolan ökar och dessa elever utgör nu en stor del av det heterogena klassrummet. Det är därför viktigt att lärare vet hur undervisningen av dessa elever på ett effektivt sätt ska utformas. Syftet med litteraturstudien är att undersöka, sammanställa och presentera vad forskning säger om förutsättningarna för andraspråkselevers språkutveckling i skolan. Med detta syfte som utgångspunkt formulerades följande forskningsfråga:

  ● Vilka möjligheter och hinder lyfter forskning fram för språkutveckling i skolan för andraspråkselever?

  Materialet som ingår i studiens urval består av både internationell och nationell forskning i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, forskningsrapporter, konferensbidrag och en bok. Ur resultaten framgår att tillgång till modersmålet är den faktor som har störst betydelse för inlärningen av ett andraspråk. Resultaten visar också att lärarens förhållningssätt, kompetens och stöd är viktigt för andraspråkselevers språkliga framgång. Slutligen har tidigare kunskap och erfarenhet samt undervisningsspråket betydelse i andraspråkselevers lärprocess.

  Fulltekst (pdf)
  Spelar modersmålsundervisningen någon roll?
 • 75.
  Kleman, Malin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Extramural engelska: I skolan och på fritiden2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har barns och ungas tillgång till olika digitala medier ökat. De flesta elever möter det engelska språket varje dag på något sätt och de är inte bara konsumenter av språket utan de producerar också engelska i olika aktiviteter på fritiden. Syftet med studien är att undersöka vilket utrymme elevernas extramurala engelska får inom ramen för skolans engelskundervisning och i vilken utsträckning eleverna har användning av engelskan de lär sig i skolans undervisning i sina fritidsaktiviteter. Extramural engelska är ett begrepp som innefattar all den engelska som eleverna kommer i kontakt med utanför skolan. Studien omfattar tre lärare och nio elever i årskurs 4-6 från tre olika kommuner i Jönköpings län. Studien har en fenomenografiskt inspirerad ansats och materialinsamlingen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att lärarna arbetat mer eller mindre med en inkludering av elevernas extramurala engelska i engelskundervisningen. Något som var gemensamt för samtliga intervjuade lärare var att de såg en signifikant skillnad i språkliga förmågor mellan de elever som spelade mycket onlinespel och de elever som inte gjorde det. Flertalet av de intervjuade eleverna ansåg sig på ett eller annat sätt ha användning av den engelska de lär sig i skolan på sin fritid. En slutsats som dras är att det är viktigt att undervisande lärare sätter sig in i var, i vilken form och på vilket sätt eleverna möter engelska i sin fritid för att kunna inkludera det i undervisningen i engelska.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Aleksijevitj – från grymheter till glam2015Inngår i: Jönköpings-Posten, nr 2015-12-10Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 77.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Amor and Eros in Second Life.2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 78.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Calixthe Beyala - écrit-elle pour les Scandinaves?2009Inngår i: Mondes Francophones. Revue mondiale des francophonies. CréolisationsArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [fr]

  Cette étude met au centre la circulation de la littérature dans le monde et s’interroge sur ce qui dans l’œuvre de Beyala attirent les lecteurs en Scandinavie. L’exotisme semble ici être une des raisons les plus importantes. Le développement de sa complexité amène ensuite à observer comment l’exotisme dans l’œuvre de Beyala est reçu en France et en Scandinavie, surtout en Suède. Les différences d’accueil sont en premier à trouver dans la politique du marché du livre, dans les valeurs culturelles et dans la tradition littéraire. Ces critères s’avèrent dicter les prémisses de l’interprétation de l’œuvre.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Calixthe Beyala chez les Scandinaves2010Inngår i: Présence francophone, ISSN 0048-5195, nr 75, s. 167-186Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The study focuses on the circulation of literature in the world and it takes as an example the publication of the literary works of Beyala in Scandinavia. The reception of her novels is analyzed on the basis of commentaries by critics in Swedish media. The analysis shows that the Swedes construct their own image of the author. In order to find interpretation tools they link her texts to their own literary patrimony and they take into account the exoticism inherent in her novels. It thus becomes legitimate, apt to serve current debates in Sweden, for example about feminism and cultural diversity.

 • 80.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Dada är allt!2004Annet (Annet vitenskapelig)
 • 81.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Dagar i Bujumbura: Burundis litterära existens - anteckningar från en resa2015Inngår i: Karavan, ISSN 1404-3874, nr 3, s. 5-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 82.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Dagarna & nätterna (Alfred Jarry): En desertörs roman2005Annet (Annet vitenskapelig)
 • 83.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  De la Belle époque à Second Life2013Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [fr]

  "À l'occasion d'initiations d'adultes (enseignants et étudiants) à SL, j'ai observé dans leurs yeux un émerveillement et une fascination mêlés à un soupçon de peur que j'imagine analogues aux sensations des générations des siècles passés devant le spectacle des trompe-l'oeil. Le point commun entre les productions anciennes et celles de SL réside dans la capacité à produire l'illusion d'un espace en trois dimensions à partir d'un support qui n'en a que deux. Par l'ouverture fictive d'un des plafonds du palais ducal de Mantoue, où la vraie lumière d'un ciel bleu semble se propager à l'intérieur de la pièce, le peintre Andrea Mantegna surprend le spectateur: durant au moins une fraction de seconde, celui-ci croit qu'autour de l'orifice, de vrais chérubins regardent, des airs, ce qui se passe dans le palais."                             

  "De la Belle époque à Second Life" est un livre, le premier de son genre, qui traite du rapport établi entre les notions de créativité artistique, de monde virtuel, de philosophie, d'histoire, de poésie et de sociologie. Clair, bien argumenté et merveilleusement documenté, il a également l'avantage d'être ancré dans une réalité que l'auteur appréhende avec objectivité. L'étude de Y. Lindberg ne néglige en effet aucun des aspects qu'elle doit aborder, et va même plus loin en proposant des ouvertures de la thèse principale à d'autres disciplines, là aussi abordées avec un sérieux et une érudition remarquables. Pour tous les sociologues et les spécialistes du numérique, ou plus simplement pour les intellectuels curieux, une référence.

 • 84.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  De l'actrice fictionnelle à l'acteur réel: La femme de théâtre dans la Suède du XIXème siècle2013Inngår i: Scandinavian Canadian Studies / Études Scandinaves au Canada, ISSN 0823-1796, Vol. 21, s. 40-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In 19th century Sweden it is possible to observe how literary themes about women reflect social reforms for women. This connection serves to justify that the female as a performer on the stage of Swedish society can be studied and understood in the light of the literature from the same period. Thus, the aim of this article is to describe the evolution of the status of women through the fictional theme of the female actress, as depicted by three authors in this comparative study: Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866), August Strindberg (1849-1912) and Anne Charlotte Leffler (1849-1892). Their texts The Queen’s Tiara (1834), Miss Julie (1888) and Skådespelerskan [The Actress] (1873) show that they all were engaged in the debate about the status of women. Their different perspectives offer material to analyse how the female actress as a character was used to express women’s striving to perform as well on the public as on the private scene.

 • 85.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  De l’actrice fictionnelle à l’acteur réel.: La féminité politique dans la littérature suédoise du XIXème siècle2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  From fictional actress to real actor: The political female in Swedish literature from the 19th century.

  This study compares three classical authors in Swedish literature from the 19th century: August Strindberg, Carl Jonas Love Almqvist and Anne-Charlotte Leffler. By using the image of the actress, they have contributed in different ways to women’s emancipation, and their works stem from one question: Who is the woman of modern times?

  1.With Miss Julie, 1888 Strindberg shows his ideas of the intimate theater. In order to make the woman face herself he dissects the female psychology. By using the attributes of the actress he describes the woman as by nature a pretender, without contours and only an imperfect version of Man.

  2.Almqvist introduces in his novel The Queen’s Tiara, 1834, Tintomara, an androgynous actress who becomes the desire of everyone. He critiques caustically but subtly a gendered society that frustrates both sexes and he demonstrates, long before the gender studies, the virtuality of masculinity and femininity in human beings.

  3.Leffler explores in the play The Actress, 1873, the oppressiveness of conventions upon women, for example the incompatibility between art and the female. Her feministic approach reveals the tensions between the patriarchy and the claims from a new generation of women.         

  The three authors turn the actress into a symbol, which can describe three perspectives on gender: 1. The man as the only gender of which the woman depends. 2. Gender as a social construction. 3. A society divided in two genders.

  This fictionalization of the female actress – sometimes admired, sometimes despised – has led to a debate in Sweden about women’s social status. The study is showing that this scenic literature, accessible to a larger number of readers and spectators than before,  give way for women who want to become real actors, not only on the scene, but also in the society.

 • 86.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Kvalificerad konkurrens till kukkonsten2015Inngår i: Jönköpings-Posten, nr 2015-11-26Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 87.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Kön, kropp, materialitet: Perspektiv från fransk genusforskning, Boel Berner & Isabelle Dussauge (red.). Lund: Arkiv, 20142015Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, nr 3, s. 303-306Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 88.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Languages of Amor and Eros in a Virtual World2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The expanding digital environments are no longer just tools to be in contact with people worldwide, but a space and a place where people meet and craft relationships. Social activities are not bound to the actual world anymore, which transforms our interaction with each other and our view on personal relationships (Buckingham Shum & Ferguson 2012: 8. Turkle 2011).

  In the virtual world Second Life, it is possible to study how bonds between people and close relationships are created digitally and how boundaries of sites, groups and couples are made and unmade through the participation of the users. The overall theoretical frame departs from postmodern theories of love by Derrida, Barthes and Lacan. The model is related to relevant netnographic research (Boellstorff 2008. Ben-Ze’ev 2004. Aneesh 2012).

  Findings are intended to contribute to the knowledge about the role of technology in the communicative crafting of emotional bonds. In virtual learning environments, one of the challenges is precisely to engage the participants in ways that make them emotionally and socially involved to remain connected to the space and to the learning.

  The current study is focusing on 11 romantic spots rated as popular by the members. Three levels are distinguished as important to reveal the specificities of the crafting of Amor and Eros inside a virtual world: 1. The surroundings 2. The technological possibilities to perform social activities 3. The features of the love stories.

  The first two themes are observed in the virtual world, in order to gather information about the multimodal characteristics of different types and levels of communication. The third theme is carried out through in-depth interviews with five informants inside Second Life. The results will reveal how different modes, different languages and language levels come into play to enhance the experience of a meeting between people.

 • 89.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Le pouvoir sur le rire et sur le monde: Les bédéistes suédoises élèvent la voix2012Inngår i: Recherches féministes, ISSN 0838-4479, Vol. 25, nr 2, s. 43-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [fr]

  L’humour des jeunes femmes bédéistes suédoises semble actuellement le plus avant-garde en Scandinavie, surtout lorsqu’il s’agit d’exprimer un engagement politique ou féministe. Le colloque (et également l’exposition) des pays nordiques, Changing the woman image – the woman in comics (2011), témoignent tout particulièrement des techniques novatrices et du discours subversif des illustratrices suédoises. Elles recherchent un style et un ton aptes à rompre avec des usages humoristiques devenus clichés.

   

  Malgré cette verve créatrice, les études académiques sur l’humour au féminin en Suède se résument à quelques ouvrages et aucun ne traite du renouveau de l’humour de la plus jeune génération. Je propose une étude de texte et d’image chez quelques bédéistes femmes dont les albums publiés entre 2005 et 2011 ont une notoriété certaine dans la presse suédoise: Nina Hemmingsson, Loka Kanarp et Liv Strömqvist. Leurs œuvres font rire en contestant aussi bien le féminin que le masculin, mais elles ne reculent pas non plus devant une critique à la fois sérieuse et hilarante de l’ordre mondial.

   

  Il s’agit d’un humour qui vise à démanteler, par des situations inattendues voire choquantes, l’irrationnel des comportements normatifs de la société. Comme le signale le magazine Bang (nr 2, 2009), l’humour des femmes suédoises d’aujourd’hui semble avoir un rapport avec le pouvoir : celui ou celle qui fait rire influence son entourage et acquiert ainsi le pouvoir de changer notre vision du monde actuel et d’antan. Cet humour n’a rien de gratuit, mais se veut ouvertement ou secrètement éducatif, sans pour autant être moraliste.        

   

  Tout en expliquant pourquoi ces illustratrices sont perçues comme drôles et d’où vient leur relative popularité, l’article contribuera à un classement théorique des approches humoristiques contemporaines et féminines. L’encadrement théorique admettra une comparaison avec l’humour féminin dans d’autres sphères culturelles dans le monde. 

   

 • 90.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Le regard suédois sur les femmes de la Francophonie2015Inngår i: Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours / [ed] Mickaëlle Cedergren et Sylvain Briens, Stockholm: Stockholm University Press , 2015, s. 44-55Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 91.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Le Regard suédois sur les femmes écrivains de la francophonie2014Inngår i: Médiations interculturelles,:  trajectoires et circulations entre la France et la Suède de 1945 à nos jours / [ed] Mickaëlle Cedergren & Sylvain Briens, Stockholm: Presses universitaires de Stockholm, Acta Romanica , 2014Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on six female francophone writers, referred to in Sweden as from African Sub-Saharan countries. In order to better understand the processes of categorization, the aim is to observe how their literature is received on the Swedish literary market and interpreted by the journalistic criticism. It turns out that journalists are seduced by world literature, where migration and cultural hybridity is at the center. In this context, postcolonial representations of local and global geography, culture and language are promoted, to the detriment of traditionally French and national literature. 

 • 92.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Le regard suédois sur les écrivains femmes de la Francophonie.2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on six female francophone writers, referred to in Sweden as from African Sub-Saharan countries. In order to better understand the processes of categorization, the aim is to observe how their literature is received on the Swedish literary market and interpreted by the journalistic criticism. It turns out that journalists are seduced by world literature, where migration and cultural hybridity is at the center. In this context, postcolonial representations of local and global geography, culture and language are promoted, to the detriment of traditionally French and national literature

 • 93.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Learning the argumentative genre with Wikipedia2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 94.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Les Auteures, femmes et françaises de l’Ailleurs: L’exotisme et l’exotique en Suède.2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [fr]

  Cette étude s’inscrit dans un projet déjà entamé qui vise à déployer les effets de la circulation des lettres dans le monde (Casanova 1999). Dans un précédent article nous démontrons que l’image de l’auteure camerounaise Calixthe Beyala est altérée par la réception de deux de ses œuvres en suédois (Lindberg 2010). Les femmes auteures issues de la francophonie, notamment du continent africain, sont particulièrement intéressantes à étudier, car, souvent, elles apportent des notions, des interprétations et parfois des solutions aux dilemmes postcoloniaux français, telles que la situation de la femme dans une culture postcoloniale et occidentale, la tension des dichotomies comme riche-pauvre, homme-femme, centre-périphérie, inclusion-exclusion.

  L’intérêt pour la littérature mondiale en Suède ne cesse de croître et le site Världslitteraturen.se recense les œuvres extra-occidentales traduites en suédois. Le corpus est délimité aux auteures mentionnées sur ce site. En outre, l’étude est restreinte aux écrivaines issues du continent africain, écrivant en français et qui sont nées après 1960, c’est-à-dire, faisant partie d’une génération encore jeune, susceptible d’avoir vécu et profité de l’émancipation de la femme, des vagues de migration des décennies à suivre, ainsi que de la percée des outils numériques. Chez les huit auteures trouvées, l’exotisme et l’ambiguïté sont au centre. Nous présenterons comment cet exotisme a été reçu et interprété à travers des œuvres publiées en suédois après 2005 par la critique et le marketing en Suède. Le cadre théorique s’appuie sur les conceptions de l’exotisme développées par Said (1978 ; 1993 ; 2000) et Babha (1994 ; 2007), mais également sur la critique récente de ces théoriciens. Les résultats contribueront à repenser la littérature francophone (Moura 1999) et à mieux comprendre l’apport des auteures francophone à la littérature française et occidentale.

 • 95.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Litteratur och historia – en didaktisk möjlighet2015Inngår i: Det historiska perspektivet / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & didaktik , 2015, s. 57-69Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 96.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Progression i en genre: Argumenterandets "state of the art"2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 97.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Reflekterande samtal: delmoment i professionsutveckling för barnbibliotekarier inom ramen för projektet ”Från tanke till handling”2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Satiriska feministiska serier: Nina Hemmingsson och Liv Strömquist2014Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 44, nr 2, s. 83-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Språket och skrivandets betydelse: en textanalytisk studie av elevers och studenters skriftliga produktion2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Literacy-begreppet innefattar i dagens samhälle så mycket mer än bara läs- och skrivfärdigheter, exempelvis information literacy, digital literacy och media literacy. Detta till trots är det förmågan att förstå och skapa text som står i centrum för literacy-utvecklingen. I dagens språkundervisning ska läraren enligt kurs- och ämnesplanerna ta hänsyn till att texten existerar på flera nivåer: visuellt, språkligt, litterärt och genremässigt. De multipla parametrarna komplicerar tydliggörandet av progressionen i förståelse och skapande av text.

  För att utveckla språkämnenas textmedvetenhet i ett medietätt samhälle har det på Högskolan i Jönköping skapats en disciplinöverskridande plattform som bedriver forskning med medie-, litteratur- och språkdidaktisk inriktning. Ett av projekten i plattformen kommer att bestå i en studie av hur progressionen i skriftlig textproduktion ser ut från högstadium via gymnasium till högskola, med målet att skapa underlag för vidare språkdidaktiskt arbete. Detta ter sig speciellt relevant, eftersom forskningen visat att genreprogressionen inom skolan är liten.

  Mot bakgrund av nya kurs- resp. ämnesplaner i den svenska skolan, där vikten av att kunna situationsanpassa sitt språk lyfts fram, kommer undersökningen att koncentreras på två aspekter som brukar bereda problem när elever/studenter ska socialiseras in i skriftspråket, nämligen genreanpassning och mottagaranpassning av text. Undersökningsmaterialet kommer att bestå av kortare texter skrivna av elever/studenter på högstadiet, gymnasiet och på högskolenivå. Skrivuppgiften kommer att vara i princip densamma för alla elever/studenter och kommer att få utföras under lektionstid.

  Materialet samlas in i augusti och analyseras sedan på text-, stycke- och meningsnivå med fokus dels på formaspekter som t.ex. disposition, dels på innehållsliga aspekter såsom olika textuella aktiviteter, t.ex. beskrivning, berättelse, argumentation. Det innehållsliga perspektivet är intressant, eftersom forskningen visat att detta ofta kommer i skymundan i skolans arbete med genrer.

  Den textanalytiska delen av undersökningen kompletteras av en enkätundersökning med sociolingvistiskt relevanta frågor, som kön, ålder och även modersmål samt av en enkät riktad till elevernas/studenternas lärare rörande arbetssätt och -material samt bedömning i samband med genrerelaterad undervisning.

  De resultat som kommer att presenteras vid konferensen kommer att röra en delmängd av de aspekter som tas upp i undersökningen där tonvikten kommer att ligga på progressionen och inte minst på stadieövergångarna, vilka ännu är ett relativt outforskat område.

 • 100.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Strindberg et le féminisme2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
1234 51 - 100 of 170
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf