Endre søk
Begrens søket
12345 51 - 100 of 250
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Björklund, Camilla
  et al.
  Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Sweden.
  Kullberg, Angelika
  Department of Pedagogical, Curricular and Professional studies, University of Gothenburg, Sweden.
  Runesson Kempe, Ulla
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Matematikdidaktisk forskning. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Structuring versus counting: critical ways of using fingers in subtraction2019Inngår i: ZDM - the International Journal on Mathematics Education, ISSN 1863-9690, E-ISSN 1863-9704, Vol. 51, nr 1, s. 13-24Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The idea of using fingers as a key component in arithmetic development has received a great deal of support, much of which is based on neuroscientific evidence. However, this body of work pays limited attention to how fingers are used and possible different outcomes in arithmetic problem solving. The aim of our paper, based on an analysis of 126 observations of 4–5-year-olds solving a simple subtraction task, is to discuss different ways of using fingers, with some of the ways appearing more, and others less, powerful. The analysis suggests there is much more complexity to children’s finger-related strategies than prior research has indicated. Empirical findings in our study point to the decisive effects of different ways of using fingers, and in particular for either keeping track of counted units or for presenting a structured awareness of number. Three ways of using fingers emerge in the analysis, which are discussed in relation to their rate of success in solving the subtraction task and with attention to why the differences matter for the success rate. Through this discussion we suggest that the complexity of how fingers are used must be considered. 

 • 52.
  Blomén, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”Språket är ju liksom hela vi på något sätt”: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av multimodalt lärande och estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt nuvarande läroplan ska eleverna ges möjlighet att bearbeta text genom varierade estetiska uttrycksformer. Likaså påvisar tidigare forskning betydelsen av att erbjuda elever olika uttrycksformer att visa förståelse på. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är därför att belysa hur sju verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 förhåller sig till multimodalt och estetiskt textarbete som verktyg i läsförståelseundervisningen. Data i form av sju lärarintervjuer analyserades med sociokulturell teori som utgångspunkt. Studiens resultat visar att begreppen multimodalt lärande och estetiska lärprocesser uppfattas som ett utnyttjande av olika uttryckssätt som ses antingen som ett komplement till eller en vidareutveckling av ett innehåll. Lärarna uppfattar multimodalt lärande och estetiska lärprocesser som verktyg i läsförståelse-undervisningen på olika vis, bland annat som ett verktyg för kroppsligt uttryck samt utveckling av föreställningsförmåga. Estetiskt och multimodalt textarbete ges olika stort utrymme i lärarnas läsförståelseundervisning, från kontinuerligt inslag till sporadiskt förekommande. Alltjämt innehar det verbala skriftspråket en överordnad roll. Lärarna identifierar olika utmaningar vid integration av estetiskt och multimodalt textarbete, såsom stress och tidsbrist.

 • 53.
  Bogren, Beatrice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kritiskt litteracitetsarbete: En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 tolkar, planerar och arbetar med kritiskt litteracitetsarbete i svenskundervisningen.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The school inspection quality review shows that many pupils are not given enough space to talk about the text that they encounter while working critically with texts (Skolinspektionen, 2010). This might be a problem because Jönsson (2009) considers that the joint conversations about texts can lead to a deeper understanding of the text. Teachers own use and understanding of a critical attitude can be reflected in their teaching (Mclaughling & DeVoogd, 2004). The study is a qualitative interview study that is based on the socio-cultural theory. The aim of the study is to contribute with knowledge of how the interviewed teachers in grade 1-3 relate to the term critical review, which methods and approaches there are in critical literacy in the teaching of Swedish, in order to visualize and discuss critical literacy work at school. The data was collected through semi structured interviews where five participating teachers answered several questions. The result shows how the interviewed teachers work and relate to critical literacy work in the teaching. The result also shows that teachers allow for joint and open conversations by asking critical questions about the texts.

 • 54. Bosch, Miriam
  Varför läxor?- En intervjustudie av spanska lärares uppfattningar av läxors syfte och dess betydelse för lärandet.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag intresserar mig för debatten som förts i skolans värld gällande läxornas syfte och dess betydelse för lärandet. Därför är syftet med min studie att beskriva lärares uppfattningar av läxors syfte och betydelse för elevers lärande. Det jag söker svar på är vad som motiverar lärare att ge läxor och hur de beskriver läxornas betydelse för elevers lärande. Studien bygger på en kvalitativ ansats och baseras på 9 intervjuer som utförts i Spanien med lärare som arbetar i den spanska grundskolan med elever 10-12 år gamla. De frågeställningar som ligger till grund för min studie är:

  • Hur definierar lärarna läxor?
  • Varför ger lärarna läxor?
  • Vilken betydelse har läxor för elevernas lärande enligt lärarna?
  • Hur beskriver lärarna sitt eget arbete med läxor?

  Resultaten visar att läxgivningen motiveras med argumenten att tiden i skolan är otillräcklig för att befästa kunskaper, och att vissa ämnen kräver repetition i hemmet för att uppnå kunskapsmålen. Läxor ges för att eleverna skall få ett extra tillfälle att träna hemma det de har lärt sig under lektionen, men på bekostnad av deras fritid. Ett annat argument till att de intervjuade lärarna ger läxor är att eleverna tränas i att ta ansvar både på kort och lång sikt. Dessutom påpekar samtliga lärare att läxor har en positiv inverkan på elevers lärande om läxorna rättas och feedback ges på resultatet. Däremot bör läxor utformas så att tiden för att utföra dem inte överskrider en halvtimme, då lärandet kan påverkas negativt.

 • 55.
  Bosch, Miriam
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Gustafsson, Madeleine
  Högskolan i Jönköping.
  Att surfa sig till matematik. En studie om hur lärare i Sverige och i Spanien integrerar surfplattan i matematikundervisningen.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare som arbetar med barn och elever i åldrarna 1-10 inom olika verksamheter, beskriver att de integrerar surfplattan i matematikundervisningen. Vi utgick från följande frågeställningar:

  • Vilket syfte har lärarna när de arbetar med surfplattan i matematikundervisningen?
  • Hur beskriver lärarna att de använder sig av surfplattan i matematikundervisningen?
  • Vilka möjligheter och hinder finns det med surfplattan i matematikundervisningen?

  För att besvara våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ studie, där det sammanlagt ingår sex intervjuer som utförts i Sverige och Spanien. De intervjuade är lärare som arbetar med barn och elever i åldrarna 1-10 år inom olika verksamheter. Resultatet visar att även om surfplattan är ett nytt verktyg inom skolans värld, är samtliga intervjuade lärare positiva till användningen av den i matematikundervisningen. Det anses vara lättare att locka barnen till matematik med surfplattan då lärandet blir roligt och lustfyllt. Främst använder sig lärarna av surfplattan som ett kompletterande verktyg till matematikundervisningen. Dessutom går det att variera de applikationer som används för att passa lektionens syfte och barnens olika inlärningsförmågor. Nackdelarna med arbetssättet handlar främst om osäkerhet samt brist av erfarenhet bland lärarna vid integreringen av surfplattan i matematikundervisningen. Dessutom kan tekniska problem, som exempelvis att applikationerna inte kan användas med en viss modell av surfplatta, vara ett hinder. 

 • 56.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Can the creativity and actions taken in knitting circles and knitting cafés give the participants a voice in their community and strengthen the identity of individuals?2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 57.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Knowledge or attitudes and values: The Swedish School system and intergenerational learning2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 58.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Lifelong learning in policy and practice: The case of Sweden2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 59.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Lifelong learning in policy and practice: The case of Sweden2017Inngår i: Australian Journal of Adult Learning, ISSN 1443-1394, Vol. 57, nr 3, s. 334-358Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper describes the changes in lifelong learning policy that have taken place since the 1990s in Sweden. Policy documents regarding lifelong learning in Sweden have appeared since 1994. The first of these documents contains general recommendations with regard to lifelong learning, in both a lifelong and a lifewide perspective, concerning pre-school and compulsory school together with adult education and training. Much support for early stages in life can have a tendency to put adult education and learning in second place instead of the whole functioning well together. Regarding lifelong learning in practice, this paper will focus on popular education and study circles. The recently developed knitting cafés will also be accounted for. The paper also asks the question ‘Who is getting education and learning in later life?’ ‘What are the criteria that will give individuals access to these possibilities’ and ‘What results can be expected?’ The theoretical perspective taken in this paper is that social capital is a part of wellbeing, and the paper examines the extent to which this is connected to the social context.

 • 60.
  Boström, Ann-Kristin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Bjursell, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Boberg, Karolina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Learning through intergenerational meetings: When, where and why?2013Inngår i: Changing configurations of adult education in transitional times: The 7th European Research Conference, European Society for Research on the Education of Adults, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 61.
  Brantek, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Persson, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär.": En studie om barns uppfattningar av massage i förskoleklass.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  _______________________________________________________________

  Ida Brantek & Jessica Persson

  "Okej ibland är det tråkigt, ibland är det kul. Ibland är det sådär."

  En studie om barns uppfattningar om massage i förskoleklass.

  "Okey sometimes it´s boring, sometimes it´s fun. Sometimes it´s neither well nor poorly."

  A study of children's perceptions of massage in the preschool.

  Antal sidor: 33

  _______________________________________________________________________________

  Syftet med studien är att undersöka barns uppfattningar om massage i förskoleklass.

  Frågeställningar:

  - Hur uppfattar barnen sin delaktighet?

  - Hur uttrycker barnen att de känner kring massagesituationerna?

  För att få svar på syftet och frågeställningarna genomfördes 14 intervjuer med 22 barn i en förskoleklass där massage är ett återkommande inslag i verksamheten flera gånger i veckan. Resultatet visar att de flesta barn har en positiv inställning till massage. Resultatet visar vidare att delaktighet och trygghet är två viktiga faktorer som kan kopplas samman. De är viktiga grunder som behöver stor plats om massage ska användas i barnverksamhet.

  _______________________________________________________________________________

  Sökord: massage, förskoleklass, delaktighet, inflytande, trygghet, makt _________________________________________________________________________________

  Postadress Gatuadress Telefon Fax

  Högskolan för Lärande Gjuterigatan 5 036 – 101000 036162585

  och Kommunikation (HLK)

  Box 1026

  551 11 JÖNKÖPING

 • 62.
  Bring, Christina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning.
  Rektorers sociala representationer av lärarskicklighet: "Dem vill man ju ha i klassrummet"2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att via fokusgrupper undersöka rektorers sociala representationer av lärarskicklighet samt hur de samtalar om bedömning och premiering av de lärare som de upplever är skickliga. Det resultat som framkommit är att rektorer har en gemensam bild av vad lärarskicklighet är utifrån formell och informell kompetens, men att tonvikten läggs på olika kompetenser i rektorsgrupperna. Det finns en sammastämmighet i att skickliga lärare har en medfödd talang, en tyst kunskap. Hur de ser på vad lärarskicklighet är, får konsekvenser för hur de bedömer och premierar de lärare som de upplever som skickliga.  I första hand är det inte vardagsarbetet i klassrummet som premieras, utan övergripande utvecklingsarbete av verksamheten som helhet.

 • 63.
  Brown, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Heyman, Rebecka
  "Du är inte min lärare": En kvalitativ studie i positionering och maktrelationer mellan lärare, elever och fritidspedagoger2016Independent thesis Basic level (university diploma), 210 hpOppgave
 • 64.
  Bäckstrand, Jenny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers2016Inngår i: 5th World P&OM Conference Proceedings, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Contradictions between individuals and different functions in organizations can serve asbasis for a constant challenge which, as it gets responded to and demand is fulfilled, canhelp people to develop and create viable organizations. (Argyris, 1990). Thesecontradictions, handled in an effective way drives, empowers and enables developmentin organizations. In order to get interdisciplinary functions to collaborate collectivelyboundary objects can be useful (Star and Griesemer, 1989). The purpose is toinvestigate if the lead time tree (Bäckstrand, 2012) can be used as a boundary object tosupport knowledge creation process across functional boundaries of purchasing,manufacturing, product development, sales etc.

 • 65.
  Christina, Keller
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Wass, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Seifeddine, Salem
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Zetterlind, Madelene
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Jarfors, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Vomacka, Peter
  Hackås Precision Foundry.
  Structured knowledge transfer through online education: Mutual benefits for academia and industry2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Scientists are required to disseminate the results of research to the society and companies participating in research projects. The dissemination procedure normally consists of seminars, scientific and layman journal contributions, and conferences that generally are not flexible and timely enought to capture industrial needs. In an effort to accelerate knowledge transfer and technology implementation to sustain and improve competitiveness, Jönköping University has developed a one-year online master programme in cast metals and processes in collaboration with the industry. The collaboration includes development of the curriculum, case studies, lectures and study visits. To explore the development process, we performed interviews and a survey with participating students/professionals, teachers and industrial partners. Our results show that a profound two-way knowledge transfer took place, and that course content and teaching were highly relevant to the industry. Furthermore, industry and academia engaged in new joint research collaborations. Consequently, we hypothesize that the procedure for structured knowledge transfer can be implemented in materials education at advanced level to foster engagement between university, industry and society.

 • 66.
  Clausén, Josefin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Claesson, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Vi har ju inga färdiga leksaker men vi har ju saker att leka med som kan förvandlas till precis vad som helst": En studie om spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande. Studiens frågeställningar berör arbetssätt med spillmaterial i relation till barns meningsskapande och hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt berör både det konstruktionistiska perspektivet där barnen ses som medkonstruktörer av kunskap och kultur och det posthumanistiska perspektivet där miljön och de materiella tingen i vår omgivning ses som verksamma faktorer för barns lek, lärande och utveckling. En kvalitativ forskningsmetod har använts där insamlingen av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och en förskolechef. En observation har även genomförts för att få en vidare blick över vad som händer med materialet i verksamheten och för att berika empirin.

  En slutsats är att arbetet med spillmaterial gynnar barns meningsskapande då det kan möjliggöra utveckling och utmaning av barns språk, kreativitet och fantasi då materialet visar sig vara oförutsägbart och föränderligt där barns egna tankar, idéer och teorier kan få utrymme. En slutsats är också att arbetet med spillmaterial gynnas av ett utforskande arbetssätt och de tre pedagogerna (barn, pedagog och miljö) för tillsammans verksamheten framåt vilket bidrar till barns meningsskapande. I relation till posthumanismens teori om att allt ses som relationellt och sammanflätat kan vi förstå att de tre pedagogerna blir betydelsefulla för barns meningsskapade.

  Vår önskan med studien är att bidra med kunskap om spillmaterialet och dess betydelse och inverkan på barns meningsskapande.

 • 67.
  Cole, Michael
  et al.
  University of California, San Diego.
  Lecusay, Robert
  University of California, San Diego.
  Rosero, Ivan
  University of California, San Diego.
  Creating hybrid after-school enrichment activities2012Inngår i: LEARNing Landscapes, ISSN 1913-5688, Vol. 5, nr 2, s. 35-43Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this commentary we propose a collaborative strategy for the creation of informal learning activities in after-school settings that are also shared sites of learning, re-search, and development. We briefly trace the history of a research program—“UC-Links”—whose defining feature is a form of collaboration between institutions of higher learning and local community institutions responsible for youth in the after-school hours. These collaborations thrive only to the degree that “mutual appropria-tion” can be negotiated between partners, and it is within mutual appropriation that new possibilities for creative cross-generational and cross-cultural informal learning activities are materialized.

 • 68.
  Cole, Michael
  et al.
  Laboratory of Comparative Human Cognition, University of California, San Diego.
  Lecusay, Robert
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning. Laboratory of Comparative Human Cognition, University of California, San Diego.
  Rosero, Ivan
  Laboratory of Comparative Human Cognition, University of California, San Diego.
  Social Imaginaries about digital technologies and education in the afterschool hours: The reality is more interesting than the dream2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In recent years, a great deal of research and government money has been spent promoting the development of a digital infrastructure to support educational activities of grade school children attending after-school programs in a variety of “informal learning” environments. Based upon several years of ethnographic observations in a digitally-enriched afterschool setting in a poor, mostly African American, subsidized housing center, we have found such activities to be rich sites for understanding the way that youth media practices interact with, and enter into, activities specifically designed to enhance children’s learning through the use of powerful and attractive digital tools. The digital tools in this case included carefully designed simulations and stop motion animation. The activities included learning about parallel circuits as part of a physics curriculum and learning about the ocean and inhabitants as part of a curriculum unit on marine science. This research shows in rather stark manner the ways in which activities emanating from the school and the local cultural norms of the child participants in the after-school setting interact, often in conflictual ways that work against the best laid plans of the elders, while revealing educational potentials from hybridization in the circumstances of the local, after-school idioculture. Fostering participatory culture practices: Practical video production in an after-school program.

 • 69.
  Comeau Hellsing, Emily
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hjort, Linda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Den nyanserade bilden av barnet: -En studie av samtalsmallar inför utvecklingssamtal på förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med studien är att förstå hur och vad som beskrivs och bedöms genom de samtalsmallar som används inför utvecklingssamtal på förskolan. Det är en kvalitativ studie baserad på innehållsanalys av insamlade dokument. Innehållsanalysen utfördes genom kodscheman som tas upp av Bergström och Boréus (2008). I analysarbetet har vi inspirerats av diskursanalysen. Studien är baserad på åtta samtalsmallar inför utvecklingssamtal från olika förskolor i en kommun i Mellansverige.

  Studien visar att samtalsmallarna innehöll flera olika sätt att beskriva och bedöma barn. Genom vårt analysarbete fann vi framför allt fem tydliga teman som utgör vårt resultat;

  Det lärande barnet, där barnet genom samtalsmallarna beskrivs och bedöms inom olika områden och ses som lärande eller under utveckling. Barnet som person, baserat på punkterna i samtalsmallarna som utgörs av bedömning och beskrivning av barnets personliga attribut. Det bristande barnet, med grund i samtalsmallarnas fokus på barnets tillkortakommanden och brister. Barnet i verksamhetens kontext, utifrån punkter i samtalsmallarna där verksamheten beskrivs och bedöms och Det positivt framställda barnet, grundat i till exempel uppmaningar i samtalsmallarna om att hålla samtalen i positiv anda.

  Tillika visar studien att flera olika barnsyner ligger till grund för hur barn ska beskrivas och bedömas i samtalsmallarna, samt att det råder motsägelser och bristande direktiv i förskolans styrdokument för utvecklingssamtalens syfte och innehåll.

 • 70.
  Conyer, Taylor-Anne
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk: En kvalitativ studie om hur fyra verksamma lärare arbetar för att utveckla och främja läsinlärning hos elever med svenska som andraspråk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine how four teachers in grades 1–3 describe how they organize teaching to develop reading development inbilingual students' reading acquisition. Based on the aim, two following research questions were concretized: How do four active teachers adapt teaching for students with Swedish as a second language to develop reading acquisition and reading development? What methods do the teachers suggest using in teaching to stimulate and advocate for students with another mother tongue than Swedish? The study is based on a qualitative method and the collection of material is made with semi structured interviews. The respondents in the study comprise four competent teachers in the subject Swedish and Swedish as second language for grades 1–3. A transliteration was made on the collected material and was later analyzed based on a sociocultural perspective. The result shows that teaching reading acquisition with positive meaningful context is encouraging and using different methods in various ways. The methods they use are Bornholmsmodellen, FonoMix, Phonics and Whole language as well as working with concrete materials, images and the body’s’ various senses while learning for students with another mother tongue. Creating an experience where the students' previous experiences and understanding are taken into account is important. Teaching of mother tongue language has a significant importance for the development of the second language reading learning. If students have a strong mother tongue, it can facilitate when the second language is taught.

 • 71.
  Dahl, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Grundskollärares läsförståelseundervisning: En kvalitativ studie om lärares beskrivningar av och tankar om undervisningen i läsförståelse och läsförståelsestrategier2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study is to increase the knowledge of how teachers in grades 1–3 describe that they organize teaching to develop students' reading comprehension and how they motivate their choices. Based on the aim, three research questions were formulated: How do teachers teach reading comprehension and reading comprehension strategies? Why do teachers teach read comprehension and reading strategies that as they do? What do teachers think is important in teaching to help students develop reading comprehension and reading comprehension strategies? The study is qualitative and the data collection method is semistructured interviews. The informants in the study comprise five competent teachers in the subject Swedish for grades 1–3. The collected material was transcribed and analyzed based on a didactic approach and a socio-cultural perspective.

         The result shows that teachers teach reading comprehension and reading comprehension strategies in varying ways. They use reading aloud, reading lessons, book discussions, ”Läsfixarna”, questions and conversations, as well as working methods that allow students to help and learn from each other. The most important elements emphasized by the teachers as contributing to the development of reading comprehension is scaffolding and guidance, starting from scratch, varying working methods, conversation and motivation.

 • 72.
  Dahlström, Robin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vad sades egentligen om de gamla grekerna i skolan?: En undersökning av hur antikens Grekland framställs från 1970-talet till idag i läroböcker på gymnasiet och högstadiet i historieämnet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 73.
  Davidsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Rosenqvist, Frida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Musik i förskolan: En intervjustudie om fyra förskollärares sätt att synliggöra musiskt lärande i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 74.
  de la Peña Aguilera, Cristina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Resilience in young children at risk: A systematic literature review on the studies conducted to date and their outcomes2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Children living in risk environments can experience traumatic events that could affect their future life. Providing these children with the necessary strategies to cope with adversity and to develop in an optimal way is needed in order to avoid trauma or being damaged for the rest of their lives. Because of this reason, a systematic literature review was performed with the aim to examine how resilience is defined and implemented in studies focusing on young children at risk. The search was done through five electronic databases and conducted during the spring semester of 2016. During the research process, inclusion and exclusion criteria were taken into account and different search words were used for each database. According to the inclusion/exclusion criteria a title/abstract screening was performed. Thereafter, for the articles which were not excluded a full text review screening was conducted, which led to the inclusion of 14 articles in total. Articles were analysed using a data extraction tool (protocol). All the articles were about resilience, aimed at children between 0 and 12 years old. Eight out of the fourteen were studies that evaluated the resilience degree in young children, while seven were aimed at developing resilience with specially designed intervention programmes. A range of definitions of the term resilience were found, showing that resilience can be understood as a process or as ability. On this basis, studies focused on resilience were found to be mainly of two kinds: related to observation or intervention, using different methodologies and tools to measure or develop resilience in children. The outcomes found were in line with previous research, showing the great importance of supportive relationships, developing within a certain environment and having a positive self-perception as facts that can influence the development of resilience.

 • 75.
  Demitz-Helin, Lisa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Nyanlända elevers språkutveckling i svensk skola: Lärare och nyanlända elever om betydelsefulla faktorer för språkutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att diskutera faktorer som upplevs som betydelsefulla för nyanlända elevers språkutveckling, utifrån semistrukturella intervjuer med sex lärare och sex nyanlända elever i det svenska skolsystemet. Studien vilar på en sociokulturell grund, där insamlat material analyserats utifrån en interpretativ ansats. De två frågeställningarna, som berör betydelsefulla faktorer för nyanlända elevers språkutveckling, har sammanfattats i tio punkter. Dessa behandlar vikten av lärarens utbildning och kunskaper om andra kulturer och språk, samt betydelsen av en lustfylld klassrumsmiljö, tydliga mål samt höga förväntningar på eleverna. Även tillgången till svenska kontakter utanför skolan ses som betydelsefull för att stärka den svenska språkutvecklingen. Det framkommer emellertid att eleverna upplever svårigheter med att skapa kontakter med de svensktalande ungdomarna. Sammanfattningsvis konstateras det att nyanlända elevers språkutveckling är beroende av nära samspel med omgivningen.

 • 76.
  Dijkshoorn, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Inclusive Education for Refugees and Asylum Seeking Children: A Systematic Literature Review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND In recent years, there has been an increase in the number of children with a refugee background in the Netherlands. All of these children who are under 18 years of age must go to school, but they face many barriers towards inclusion. Appropriately educating this diverse group of children presents schools with challenges. Supportive programs are needed to overcome these barriers and challenges. AIM The aim of this paper was to explore what supports are put in place to foster refugee students’ inclusion in school. METHOD A systematic literature review was conducted to synthesize research on school-based programs and practices. RESULTS A broad range of supports were identified. Most studies addressed access barriers to learning by offering emotional and educational support, while fewer studies focused on opportunity barriers such as negative attitudes and lack of parental involvement. CONCLUSION It was concluded that schools can play an important role in supporting the inclusion of refugee children and their families because of their accessibility, but that more high quality research is necessary in order to assess the effectiveness of supports that minimize barriers towards learning and promote their inclusion in school.

 • 77.
  Egana, Jose
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Singpol, Rungnapha
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Schack i förskolan: En ingång till matematik via schack2016Independent thesis Basic level (university diploma), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ undersökning inspirerad av aktionsforskning. Vi har använt oss av schack som ett verktyg i förskolan som en ingång till undervisning i matematik och för att synliggöra barns matematiserande. Som utgångspunkt för analysen har vi använt oss av begreppet matematisering samt Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter; Design, Lokalisering, Räkning, Mätning, Lek och Förklaring.

   

  Aktiviteten utfördes vid fem olika tillfällen med barn födda 2010. Vid datainsamling användes videoobservationer och fältboksanteckningar. De fem aktivitetstillfällena innehöll en introduktion om schackets spelidé, utforskande av pjäser och brädet, samtal kring strategier samt reflektionsstunder.

   

  Syftet med examensarbetet var att söka kunskap kring vilka av Bishops aktiviteter inom matematik som går att behandla genom att använda schack som ett verktyg för matematikundervisning i förskolan.

   

  De frågor som studien behandlar är:

   

  • Vilka av Bishops matematiska aktiviteter går att behandla via schack?
  • På vilket sätt blir barns matematiserande synbart under schackspel?

   

  Resultatet visar betydelsen av pedagogernas roll att styra upp spelet för att barnen skulle stanna upp och diskutera och reflektera kring matematiska fenomen samt för att föra leken in på matematik. Ytterligare visade resultatet att de av Bishops matematiska aktiviteter som behandlades mest frekvent under matematikundervisningen var Lek och Räkning. Dessa aktiviteter återkommer vid samtliga tillfällen. Förklaring och Lokalisering återkommer vid fyra av tillfällena, Design återkom vid tre tillfällen. Mätning förekommer endast vid ett tillfälle.

  Vi observerade att barnen uttrycker matematiserande under matematikundervisningen via schack på tre olika sätt; Rör sin kropp efter hur de uppfattar rörelsen av schackpjäsen på brädet, Visar med fingrarna, Skapar egna begrepp.

 • 78.
  Eggimann, Pauline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Krivokuca, Natalija
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”Kan jag inte räkna plus istället, jag gillar inte minus”: En studie om elevers användning av subtraktionsmetoder och svårigheter som uppstår vid tillämpning av dem.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka elevers användande av subtraktionsmetoder och vilka svårigheter som uppstod vid tillämpningen av dessa i årskurs 5 och årskurs 8. Studien baserades på en kvantitativ metod och utfördes genom en enkätundersökning. Resultatet visade att en subtraktionsmetod var mer förekommande i båda årskurserna än andra subtraktionsmetoder, varav hälften av eleverna som använde metoden uppvisade svårigheter. Dessa svårigheter var räknefel, ”växling över noll” och ”växlingsfel”. Resultatet visade också att många elever i årskurs 5 och årskurs 8 inte använde fler än två subtraktionsmetoder.

 • 79.
  Ek, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Hur och varför bör lärare arbeta med elevers läsattityd?: En kvalitativ studie om lärares uppfattning om elevers läsattityder.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om elevers läsattityd samt om och på vilket sätt undervisningen anpassas efter attityderna i årskurs 1–3. Studien ämnar bidra med kunskap om hur lärares undervisning kan anpassas till elevers läsattityd för att stödja elevers läsutveckling.

  Forskningsfrågorna som ställs utifrån syftet är: Vad har lärare för uppfattning om elevers läsattityd? Hur skaffar sig lärare uppfattning om elevers attityd till läsning? Hur uppfattar lärare att de agerar utefter elevers olika läsattityd i undervisningen? Hur uppfattar lärare att elevers läsattityd förhåller sig till läsutveckling?

  Studien delar den sociokulturella teorins syn på lärande och har en fenomenografisk forskningsansats som utgångspunkt. Utifrån dem valdes en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer för att undersöka fem lärares uppfattningar om elevers läsattityder. Det insamlade materialet analyserades utifrån en fenomenografisk analysmetod.

  Resultatet visar att samtliga lärare anser att de flesta elever i årskurs 1–3 har positiva läsattityder och vilja att lära sig läsa. Dessutom visar resultatet att bara en av lärarna tar reda på elevers läsattityd på ett systematiskt och medvetet sätt, resterande lärare litar på deras intuition. Till sist visar resultatet att tre av de fem intervjuade lärarna ansåg att elevers läsattityd påverkar deras läsutveckling.

 • 80.
  Ek, Matilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Johansson, Olivia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Attityd! Grundläggande för elevers läsvanor: En litteraturstudie om pojkars och flickors attityder till läsning i årskurs F-32018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det finns könsskillnader i förhållande till elevers läsvanor och läsresultat. Med detta som utgångspunkt är syftet att genom en litteraturstudie undersöka sambandet mellan könstillhörighet och elevers attityder till läsning genom att besvara två frågeställningar: Vad säger didaktisk forskning om elevers attityder till läsning? och Vilka faktorer påverkar enligt didaktisk forskning pojkars och flickors attityder till läsning?

  Forskning visar dessutom att det finns ett samband mellan positiva attityder till läsning och goda resultat i läsförmåga. Studien redogör för att flickor har mer positiv attityd till läsning än vad pojkar har. Den här könsskillnaden gällande attityder till läsning har varit konstant sedan 2001 och det finns flera bakomliggande faktorer som påverkar attityderna. Faktorerna är hemmiljöns läsvanor, identitet som läsare och lärarens roll. Slutsatsen är att det inom dessa faktorer visserligen finns en del könsrelaterade skillnader men att ett främjande arbete med positiva attityder till läsning i hem och skola gynnar både pojkars och flickors läsutveckling. 

  Det analyserade materialet omfattar tio vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling. Samtliga studier i det undersökta materialet grundar sig i den sociokulturella teorin och utgörs av både nationell och internationell forskning.

 • 81.
  Ekstrand, Rebecka
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Högläsning för att upptäcka böckernas värld: En kvalitativ studie som jämför lärares arbete med högläsning i årskurs F–3 respektive årskurs 4–6.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra hur lärare i årskurs F–3 respektive årskurs 4–6 använder högläsning i sin undervisning. Studiens frågeställningar är: vad syftet med högläsning är i årskurs F–3 jämfört med årskurs 4–6, hur lärare i årskurs F–3 respektive årskurs 4–6 använder högläsning i sin undervisning samt om aktiviteter används i samband med högläsningen.

  Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. För att få syn på deltagarnas perspektiv har halvstrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Det är sex verksamma lärare som intervjuats i studien.

  Studiens resultat visar att syftet med högläsningen är att utveckla elevers språkförståelse samt upptäcka böckernas värld. Det ges även mer utrymme åt högläsning i årskurs F–3 än årskurs 4–6. Den vanligaste aktiviteten är att samtala om och diskutera det lästa.

 • 82.
  Ekvall, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv.
  Lagerström, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv.
  Lärares beskrivningar av sin undervisning kring berättande texter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Tidigare forskning har visat att elever i de lägre årskurserna som arbetar med att skriva sig till läsning, kan skriva längre texter eftersom det är fysiskt lättare för dem att skriva på datorn än för hand. Dock har vi inte funnit några belägg för hur elever organiserar och planerar sina texter vid skrivandet av berättande texter på datorn. Syftet med denna studie blev därför att undersöka vilka möjligheter elever i årskurs ett ges för att producera och organisera berättande texter, i en klass som arbetar med datorn som verktyg och en som inte gör det. Undersökningen utgick från två lärares beskrivningar av undervisningen och elevtexter. I studien utgick vi från ett sociokulturellt perspektiv eftersom vi tror att språk och skriftspråk konstrueras i en social kontext. Genom samtal kring texter, användningen av olika verktyg och stöd av en mer kompetent kamrat finner vi att elever kan utveckla sitt skrivande. Genom intervjuer har lärare fått beskriva sin undervisning. Denna undervisning jämfördes sedan med elevtexterna. Elevtexterna från de olika klasserna jämfördes också med varandra. I resultatet framkom det att båda undervisningssammanhangen möjliggör elevers skrivande, planerande och organiserande av berättande texter, fast undervisningssammanhangen ser olika ut. Klassen som arbetade med datorn skrev längre texter med ett bättre ordförråd än den andra klassen. Dock skrev den andra klassen med en mer sammanhängande röd tråd i sina berättande texter. I studien framkom även likheter mellan undervisningens stödstrukturer och hur eleverna organiserade sina texter.  

 • 83.
  Elm, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Högläsningens betydelse i undervisningen: En studie om lärares beskrivningar av högläsningsaktiviteter i årskurserna 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar högläsning och bearbetning av högläsning i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurserna 1–3 beskriver högläsningsaktiviteter som de använder i klassrumspraktiken. Dessa frågeställningar har varit utgångspunkterna för denna studie: Hur beskriver lärare att de använder sig av högläsning i undervisningen? Vad vill lärare uppnå med bearbetning av högläsning? Vilka texter läser lärare vid högläsningen och på vilka grunder väljer de ut texter som används? Studien utgår från en teori om att elevers lärande utvecklas genom sociala aktiviteter där de får stöttning, vilket har sin utgångspunkt i en sociokulturell teori. Fem lärare har deltagit i studien. Kvalitativ metod har använts där både intervjuer och observationer har genomförts för att få en fördjupad och bred förståelse för området. Materialet har analyserats och diskuterats. Resultatet av studien visar att lärarna anser att högläsning är ett viktigt moment i undervisningen som bidrar till elevers språkutveckling. Lärarna använder texter som intresserar eleverna och som bidrar till att eleverna kan relatera egna erfarenheter till innehållet.

 • 84. Elm, Matilda
  et al.
  Gillberg, Isabella
  Högläsning och språkarbete: En litteraturstudie om lärandemöjligheter som erbjuds genom högläsning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid upprepade tillfällen under vår studietid har vi erfarit att högläsning bidrar till elevers språkutveckling, dock har vi inte sett att högläsning är en prioriterad undervisningsaktivitet i verksamheter. Syftet med litteraturstudien är att undersöka språkarbetets möjligheter till lärande med högläsning som utgångspunkt i förskole-klass och årkurserna 1-3 [F-3].

  Ett antal kriterier fastställdes i den här kvalitativa undersökningen och urval gjordes för att finna relevanta texter, som sedan har analyserats och jämförts. Texter i form av vetenskapliga artiklar, böcker och konferensbidrag har behandlats i den här studien. Analysen av studien består av både internationell och nationell forskning och studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultatet visar att elevers språk och läsförståelse utvecklas när högläsning bearbetas genom bland annat textsamtal. Slutsatsen är att det finns många fördelar med att arbeta språkutvecklande genom högläsning då det även bidrar till bland annat elevers begreppsförståelse och identitetsskapande.

 • 85.
  Elofsson, Niklas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Lärande i fritidshem2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har gjort en intervjustudie med utgångspunkt ien sociokulturell syn på lärande. Syftet var att studera hur fritidspedagoger beskriver lärande, hur de uppfattar lärande på fritidshemmen samt vilken roll de uppfattar att kvalitetsmätning har i fritidshemmens och fritidspedagogernas verksamhet.

  I min bakgrundsdel beskrev jag fritidshemmets historia. Jag gav också en bild av hur det ser ut idag. I teoridelen redogjorde jag i korthet för lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt för teori om lärande i fritidshem.

  Jag valde en kvalitativ ansats och en halvstrukturerad intervju som redskap. Tanken med den halvstrukturerade intervjun med öppna frågor var att få berättande svar.

  Intervjupersonerna var ovana att tänka på sin verksamhet utifrån lärandebegreppet. Som exempel på lärandesituationer nämnde de styrda aktiviteter, typiska för det formella lärandet. Det som de genomgående lyfte fram som betydelsefullt i verksamheten är gruppen. Det sociala lärandet och den sociala kompetensen är andra beteckningar på det som man ansåg vara det viktigaste i fritidshemmens verksamhet. Fritidspedagogerna hade olika syn på sin roll i skolans utvecklingssamtal. Flera av dem uttryckte hur svårt det är att mäta det sociala lärandet och fritidslärandet.

 • 86. Englund, Emma
  et al.
  Karlsson, Patrik
  ADHD i fritidshemmet: Lärares uppfattningar om hur en meningsfull fritid skapas för elever med diagnosen ADHD2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 87.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Effectiveness in meetings. Groups dealing with ambidexterity dilemma2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The ambidexterity dilemma, exploitation/exploration, in organizations causes groups trouble in dealing with their tasks during work meetings. The study concludes that the two logics need to be separated in time and space conducted with various communicative actions, to become whole and integrated in the minds of individuals and groups.

 • 88.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Lärande samspel för effektivitet: En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag2014Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. Studien har närmare bestämt fokus på följande frågeställningar: 1. Vad karaktäriserar samspelet inom och mellan arbetsgrupper som det kommer till uttryck i olika möten? 2. Vilka faktorer underlättar respektive försvårar samspelet inom och mellan arbetsgrupper? 3. Vilka konsekvenser får olika typer av samspel för lärande och effektivitet i arbetsgrupper och i organisationer? Studien utgår från ett kritiskt realistiskt perspektiv på lärande i organisationer samt tidigare forskning om lärande, kommunikation och effektivitet i grupper och organisationer. Studien genomfördes under perioden 2008-2010 och var upplagd utifrån en kvalitativ och interaktiv forskningsansats. Datainsamlingen baserades på intervjuer, observationer av videofilmade möten samt frågeformulär. Analysen rör sig mellan två nivåer: samspel inom grupper samt mellan grupper på organisationsnivå. Samspelet inom och mellan grupper analyserades utifrån kontextuella faktorer och med fokus på i vad mån olika kommunikationsmönster kunde kopplas till olika typer av lärande och effektivitet i verksamheten. Ett rationalistiskt effektivitetsperspektiv utmanas till förmån för ett humanistiskt perspektiv där lärandet är en viktig aspekt. Tre slutsatser dras: Effektivitet grundar sig i att kommunikationsmönster och ledning anpassas efter det behov uppgiften för stunden kräver - utförande eller utveckling. Återkoppling och personliga länkar mellan grupper behöver översyn och ledningsrutiner för att underlätta samspelet. Diskrepanser (motsättningar, konflikter och störningar) som synliggörs i organisationen leder till utveckling. De som förblir i det dolda stör utförandet.

 • 89.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Organizational learning in cross-functional teams. A study of a small manufacturing company2011Inngår i: Making Waves, 2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 90.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Påverkansprocesser i vuxnas lärande: kritiska händelser i en reflektionsgrupp2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 91.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Separate to integrate the task as a whole in work meetings?: Two types of learning hindering each other – the duality between execution and development of the same task2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many organizations have difficulties finding the necessary balance between execution and development of the same task. The phenomenon causes conflicting demands on an organization’s resources and can be identified as ambidexterity. In practice, the ambidexterity dilemma has been seen in the discussion of work meetings, which in some situations not are as effective as expected. Even if there has been a lot of research on the ambidexterity dilemma there are still a lack of studies on internal processes during interactions in work meetings (micro practices) according to different tasks. The purpose of this article is to explore how interaction during work meetings can be organized and managed in order to improve work meetings and stimulate learning for ambidexterity when dealing with the duality between the execution and development of a task. The overall question to be answered is – How can the execution and development of a task become an integrated part of the learning processes of individuals and groups? As theoretical framework Dewey’s and Ellströms theories of learning is used as a filter when analysing the interaction in video filmed meeting in an industry. The results indicate that execution and development are two different, equally important logics, in agreement with previous research. This study indicates that the two logics might need to be separated in time and space to become integrated in the minds of individuals and groups. The duality between execution and development becomes a whole when the same people are dealing with both dimensions of the task. The way an organization can meet human power is to ensure that people in the organization get involved in both execution and development but at different times and in different spaces to avoid the two logics interfering with each other.

 • 92.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Teams effectiveness in small medium sized manufacturing company2011Inngår i: Making Waves, 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 93.
  Engström, Annika
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Johansson, Anette
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Effectual learning in SME’s to promote transformation instead of frustration: Towards a design of an intervention study2016Inngår i: The 4th Effectuation Conference, Bodø, June 5-7, 2016., The Society for Effectual Action , 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 94.
  Engström, Annika
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Johansson, Anette
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Working meetings and inspiration for learning2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 95.
  Engström, Annika
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Käkelä, Nikolas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Learning to make a difference in customization settings2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 96.
  Eriksson, Jenni
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Läsupplevelser och läsförståelse ur ett andraspråksperspektiv: En studie om två elevers läsupplevelser och läsförståelse i förberedelse- och ordinarie klass2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om läsförståelse och läsupplevelser i svenska hos elever med ett annat modersmål än svenska, genom att undersöka två lektioner och synliggöra elevens läsupplevelser i de lektionerna. Tidigare forskning visar att det krävs mer forskning på området läsförståelse ur ett mångfaldsperspektiv för att lärare bättre ska kunna bedriva en undervisning som gynnar läsutveckling hos elever med svenska som andraspråk. De teorier som ramar in studien är sociokulturellt perspektiv, transaktionsteorin och hypoteserna om inflöde och utflöde. Genom att syntetisera dessa teorier och hypoteser uppstår ett användbart ramverk. De metoder som använts för att svara på forskningsfrågorna är observation och intervju. Resultatet visar att eleverna möter olika sätt att arbeta med texter i förberedelseklass och i ordinarie klass men att de upplever ett lärande från båda verksamheterna. I förberedelseklassens undervisning var translanguaging ett dominerande arbetssätt medan ett mer traditionellt arbetssätt där läraren hade det främsta talutrymmet bedrevs i ordinarie klass. Slutsatsen är att eleverna upplever ett lärande i de båda observerade lektionerna men att lärandet inte alltid innebär en utveckling av just läsförståelse utan kan istället innebära att eleven lär sig svenska. Högläsning och translanguaging är arbetssätt som eleverna upplever som gynnsam för deras läsförståelse.

 • 97.
  Eriksson, Jennifer
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Jaha, blir det ett grått flygplan?: En kvalitativ studie om hur pedagoger tillför en rik språkmiljö för barn i deras egeninitierade aktiviteter inomhus2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida pedagoger tillför en rik social språkmiljö för barnen i barns egeninitierade aktiviteter inomhus. Studien kommer fokusera på den verbala aspekten utav den sociala språkmiljön.

   

  Studien har genomförts genom observationer under barns egeninitierade aktiviteter inomhus, där pedagogernas samtal med barnen har varit i fokus. Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, som utgår ifrån att människans utvecklas när den kommunicerar med andra kulturella varelser, och där lärare och vuxnas handlingar är centrala för språkutvecklingen. Studiens resultat visar på att pedagoger samtal med barnen i deras egeninitierade aktiviteter inomhus har rum för utveckling. Pedagogernas försök till samtal med barnen skedde ofta genom stängda frågor, som i stor utsträckning inte bidrar till språkutveckling hos barn. Samtalen mellan barn och pedagoger kom sällan igång, då pedagogerna ställde vuxenfrågor som inte intresserade barnen.

 • 98.
  Eriksson, Markus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Karvik, Jesper
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Är rasten ett pedagogiskt tillfälle?: En kvalitativ studie av fritidslärarens roll2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 99.
  Fenelius, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Rydberg, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Delar och helheter: Del-helhetsrelationers inverkan på yngre elevers matematiklärande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnesområdet som detta examensarbete utgår ifrån är aritmetikundervisning. Syftet är att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer inverkar på elevers lärande av sambandet mellan addition och subtraktion. Syftet är även att undersöka hur förståelse för tals del-helhetsrelationer påverkar lärandet av talkamrater. Vidare undersöks vilka andra effekter förståelse för tals del-helhetsrelationer har på elevers matematiklärande. Examensarbetets metod är en litteraturstudie där forskning om del-helhetsrelationer i undervisningssammanhang undersöks. Det insamlade materialet innefattar enbart internationell litteratur mellan åren 1925 och 2013. Materialet består av 13 forskningsartiklar och en forskningsrapport samt två böcker.

  Resultatet visar att förståelse för tals del-helhetsrelationer är en viktig faktor i förståelsen för sambandet mellan addition och subtraktion. Genom förståelsen för tals helhet och delar får elever kunskaper som är användbara vid lärandet av talkamrater. Förståelse för tals del-helhetsrelationer har även positiv effekt på lösningar av additions- och subtraktionsproblem samt på förståelse för positionssystemet och tiotalsövergångar i både addition och subtraktion.

 • 100.
  Firm, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Ströberg, Frida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs?: En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. Syftet med denna litteraturstudie är att visa vad forskning säger om vad elever behöver få syn på för att utveckla och stärka sin taluppfattning.

  Internationella undersökningar från 2012 samt 2013 visade att svenska elevers taluppfattning var under genomsnittet jämfört med andra länder som deltog. Till följd av detta infördes ett lärarlyft samt ett bedömningsstöd inom matematik där lärare får hjälp att på ett tidigt stadium kartlägga elevers kunskaper inom taluppfattning och på så sätt försöka förhindra framtida matematiksvårigheter.

  I denna litteraturstudie har det undersökts vad svensk och internationell forskning visar inom området, för att därefter sammanställa, analysera och jämföra dessa med läroplan, kurslitteratur och egna erfarenheter.

  Resultatet i denna studie visar på grundläggande färdigheter som elever måste få syn på för att utveckla taluppfattning. Resultatet framställer även viss forskning som menar att elever ej utvecklar taluppfattning av sig själva, utan att det är lärarens ansvar att genom en välstrukturerad och noga genomtänkt undervisning ge elever möjlighet att utveckla det, medan annan forskning påvisar att människan föds med en grundläggande taluppfattning och det är genom att undervisningen stöttar denna förmåga som elevers kunskaper stärks.

  Det framkom att satsningen på utveckling av elevers taluppfattning samt stöd i form av lärarlyft i matematik som utvecklades efter de internationella undersökningarna om elevers taluppfattning har gett resultat. Vårt resultat av denna litteraturstudie styrker det då det framkommer att en riktad undervisning inom taluppfattning ger goda resultat.

12345 51 - 100 of 250
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf