Change search
Refine search result
1234 51 - 100 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Åman, Pia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Seminariepass 1b 1:

  Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling

  I den här studien presenteras samlad kunskap från ett projekt där lärare, genom forskningscirkeln som kollaborativ ansats, har genomfört undersökningar i praktiken. Forskningscirkeln som ansats har sin tradition i folkbildningen och bygger på emancipatoriska ideal, vilket innebär att lärare och pedagoger driver och utvecklar kunskap om frågor som de själva är intresserade av att undersöka. Ansatsens teoretiska hemvist är aktionsforskning och i synnerhet den inriktning som benämns som deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR). PAR är ett samlingsbegrepp för de forskningsmetoder där människor som ingår i ett specifikt sammanhang, såsom skola, observerar, studerar och utvecklar praktiken tillsammans. Utforskandet av praktiken sker kollaborativt vilket innebär att forskningscirkeln sker i skärningspunkten mellan högskolan och skola och där kunskap samproduceras mellan lärare och forskare (Persson, 2008), (Lahdenperä, 2014). Handledarens roll är att vara gruppens facilitator och att bidra med att teori och praktik möts.

  Syftet med presentationen är att visa vad det kan innebära att utveckla systematisk kunskap med forskningscirkeln som ansats men också att diskutera forskningscirkelns potential som möjlig kompetensutvecklingsmodell för lärare och pedagoger. Detta görs utifrån presentatörernas erfarenheter från att vara handledare i forskningscirklar. Att delta i en forskningscirkel innebär att ständig bli utmanad av andras erfarenheter för att få syn på för-givet-tagna tankar om pedagogiska frågor. Detta sker i dialogisk form där både deltagare och handledare lär av varandra. Frågan som adresseras är:

  vilken funktion fyller forskningscirkeln som potentiell ansats för lärares kompetensutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

 • 52.
  Frylén, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Det sköna har ersatts med "kultur": En studie i Miljöpartiet de Grönas historiebruk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid respektive antagningstillfälle. Den här studien avser att undersöka på vilka sätt historia brukas i dessa program samt hur bruket förändras över tid. Studien är en kvalitativ textanalys som utgår från Karlssons typologi för historiebruk. Resultatet av undersökningen visar på ett utbrett pedagogisk-politiskt bruk och ett fåtal exempel på ideologiskt- existentiellt- och moraliskt bruk. Historia brukas framförallt i inledningen av stycken men även när den egna rörelsen ska beskrivas. Programmen bär spår av sin samtid och det finns trender i hur vissa historiebruk till- och avtar där det tydligaste är en ökning av ideologiskt historiebruk i de två yngsta programmen.

 • 53.
  Gegerfelt, Gideon
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Johansson, Alexander
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Surfplattor - ett kompletterande verktyg i matematikundervisningen: En litteraturstudie om surfplattors användning i matematikundervisningen för att utveckla elevers kunskaper i aritmetik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54.
  Georgiadou, Aikaterini
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Training the Next Generation of Early Childhood Education Teachers: Students’ perspectives on academic vs. practice-oriented experiences in university training2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The combination of theory and practice in all forms of teacher training has always been a topic of debate in policy and research. Research examining university training of preschool teachers in Sweden highlights problems in the application of theory in practice in preschool teacher training. Specifically, the kind of problem identified is the lack of opportunities given to students to apply the knowledge gained through the university courses during their internships at the preschools. As a result a “gap” is created between the theory learnt and the application of this theory into practice, which in turn limits the opportunity for professional development. The meaning of professional development is to improve the knowledge and skills that the students have about their profession. The aim of this study is to understand student perspectives in relation to the combination of academic vs. practice-oriented coursework in preschool teacher training in Sweden. Specifically, this study examines the preferences of undergraduate preschool education students in Sweden regarding academic vs. practice-oriented courses, as well as if and how these courses contribute to their professional development. Final year student of a preschool education program at a college in southern Sweden completed an online survey to assess their perspectives on academically oriented and practice-oriented courses of their program. Students, regardless of whether or not they had previous experience working in early childhood education and care, reported that practice-oriented courses helped them with their professional development. Student also declared that the theory learnt through their academically oriented courses generally proved to be applicable in practice. Two types of future research are proposed in order to capture a wider variety of student perspectives about their training program as preschool education teachers.

 • 55.
  Gradin, Lovisa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Lennartsson, Emilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Eye-tracking och elevers lärande i matematik: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att sammanställa och problematisera forskning kring hur eye-tracking som metod kan användas för att synliggöra elevers förståelse för matematik. Eye-tracking är en metod där människors ögonrörelser studeras för att undersöka den visuella uppmärksamheten utifrån fixeringar och sackader. En eye-tracker är en apparat som används för att mäta ögonrörelser.  Studiernas undersökningar utgår från en hypotes om att det finns ett samband mellan ögonrörelser och kognitiva processer. Sammanställningen har sitt ursprung i en litteraturstudie där artiklar har funnits genom sökningar i olika databaser. Tolv vetenskapliga studier valdes ut baserat på inklusions- och exklusionskriterier, och analyserades i detalj. Dessa studier pekar på att eye-tracking kan visa skillnader mellan vilka strategier eleverna använder, skillnader mellan hög- och lågpresterande elever samt skillnader i kognitiv belastning. Studierna visar också att det finns flera möjligheter med eye-tracking som metod men lyfter också fram begränsningar. En möjlighet är att eye-tracking i vissa fall är mer objektiv än andra metoder och en annan är att eye-tracking kan visa strategier som eleven själv inte kan verbalisera. Begränsningar är att den kognitiva uppmärksamheten inte alltid stämmer överens med deltagarens visuella fokus samt att resultatet kan vara svårt att urskilja vid emotionella reaktioner.  Eye-tracking jämförs ofta med olika sorters intervjuer och flera studier förespråkar att kombinera eye-tracking med andra metoder för att samla in kompletterande data. I slutet av texten lyfts de etiska dilemman fram som kan uppstå vid eye-tracking.

 • 56.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Hellquist, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Strömdahl, Helge
  Zelic, Dusan
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter2018In: Journal of Research in Science Teaching, ISSN 0022-4308, E-ISSN 1098-2736, Vol. 55, no 4, p. 503-525Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How do secondary school science teachers justify the model of a particulate nature of matter, and how do the arguments they use relate to historical arguments? To find out, we individually interviewed 11 in-service secondary school science teachers (certified to teach chemistry and/or physics in secondary school, and with 2–30 years of teaching experience) regarding their arguments for the particulate nature of matter and experiments that could demonstrate the existence of particles. The collected data were qualitatively analyzed. Three qualitatively different categories of arguments could be constructed from data: philosophical argumentsindirect experimental arguments, and direct experimental arguments. The indirect experimental arguments, which is the largest category, could be further divided into qualitatively different subcategories: non-specific research and experiments, and chemical, physical and subatomic experiments. Even though several experiments and arguments were suggested by the informants in our study, the arguments regarding the validity of the experiments were quite uncertain and vague. The experiments and arguments were used to corroborate the particulate nature of matter and taken for granted in advance rather than used to justify a model with particles. The outcome was discussed in relation to scientific arguments and experiments and in view of results from previous science education research. Based on our data, teacher education and in-service teacher training, as well as teacher guides, were suggested to be more elaborate regarding contemporary knowledge, with direct experimental evidence for the particulate nature of matter being presented. 

 • 57.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Papadopoulos, I.
  Pairing numbers: An unconventional way of evaluating arithmetic expressions2019Conference paper (Refereed)
 • 58.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Papadopoulos, Ioannis
  Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
  The impact of number pairing on students' ideas on how to evaluate numerical expressions2018In: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 5 / [ed] E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter, Umeå: PME , 2018, p. 238-238Conference paper (Refereed)
 • 59.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Runesson, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Håkansson, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Vasaskolan, Skövde.
  Identifying what is critical for learning ‘rate if change’: Experiences from a learning study in Sweden2019In: Theory and practice of lesson study in mathematics: An international perspective / [ed] R. Huang, A. Takahashi & J. P. da Ponte, Cham: Springer, 2019, p. 441-456Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning study is an adapted version of lesson study developed in Hong Kong and Sweden. It has commonalities with lesson study but is framed within a specific pedagogical learning theory – variation theory. Central in variation theory is the object of learning and what is critical for students’ learning. Hence, as with lesson study, it is a collective and iterative work where teachers explore how they can make the object of learning available to students, but what characterises learning study is the use of a specific learning theory. In this process, special attention is paid to the critical aspects of the object of learning. We argue that to identify the aspects that are critical, the aspects need to be verified and refined in classrooms. In this chapter, we demonstrate how teachers gain knowledge about such critical aspects. Particularly, we show how these critical aspects cannot be extracted only from the mathematical content or the students pre-understanding alone, but evolve during the learning study cycles. For this we use a learning study about the mathematical topic of rate of change in grade 9 in Sweden as an illustration. We describe how an analysis of how students solved tasks in pre- and post-test and during the lessons, as well as how the mathematical content was presented in lessons, helped the teachers identify what was critical for learning to understand and express the rate of change for a dynamic situation.

 • 60.
  Gustafsson, Mikael
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. mikael.gustafsson@ju.se.
  Finns det på kartan?: om lärarstudenters förkunskaper i geografi2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 35-54Chapter in book (Other academic)
 • 61.
  Hansson, Henrik
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Learning Study.
  Keyfactors to promote a sustainable culture of an adaptive form of Lesson/Learning study in Sweden and what the keyfactors implies to leadership2017Conference paper (Other academic)
 • 62.
  Hiller, Sofie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Bengtsson, Ida
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "Vi räcker ju inte till, hur ska vi kunna göra det?": Förskollärares resonemang om barns möjlighet till samspel och relationsskapande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att lyfta fram och problematisera förskollärares resonemang om barn och alla barns möjligheter till relationsskapande och samspel med förskollärare i förskolan. För att svara an på studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar: Hur resonerar förskollärarna om barns möjlighet till relationsskapande med förskollärare i förskolan? Vilken syn på barn framträder i förskollärarnas resonemang?

   

  Vår studie har utgått från en relationell pedagogik som har hjälpt oss att rikta blicken mot möten och relationer samt vad som kommuniceras för att svara an på vårt syfte samt frågeställningar. Det är en kvalitativ studie där fokusgruppsdiskussioner har använts för att samla in empiri. Förskollärarnas resonemang har analyserats med hjälp av den relationella pedagogikens två utvalda nivåer: Pedagogiska möten och Pedagogiska tillvägagångssätt. Resultatet visar att förskollärare kategoriserar barn och att barn därmed ges olika förutsättningar till relationsskapande och samspel med förskollärare i förskolan.

 • 63.
  Hillerström Rundh, Alexander
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Tingberg, Christopher
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Meningsfull fritid och fysisk aktivitet: En fenomenografisk studie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att besvara frågeställningarna: Hur definierar och beskriver fritidslärare begreppet meningsfull fritid? Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en meningsfull fritid?  I Studien användes en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, där även en fenomenografisk analys har använts för att ta fram resultatet.  Fem fritidslärare intervjuades på tre olika skolor. Resultatet visade på att meningsfull fritidsverksamhet består av olika faktorer som grunde sig i individens egna intressen och behov, där elevernas delaktighet och inflytande är viktiga aspekter för verksamheten. Resultatet tyder på att fritidslärare anser att utmaningar är viktiga för att eleverna ska få utvecklas och fritidslärarna betonar variationen av aktiviteter som betydelsefulla för att nya intressen, förmågor och erfarenheter ska utvecklas. Fysisk aktivitet bidrar även till positiva fysiska hälsoeffekter, men även psykiska. Exempelvis genom utmaningar i lekar och fysiska aktiviteter utvecklar eleverna det sociala samspelet med andra människor.

 • 64.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet.
  Bedömning i skolan – vad och varför?2017Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Alla lärare ägnar sig åt bedömning, oavsett årskurs eller skolform man arbetar i. Denna artikel syftar till att reflektera över innebörden i begreppet som sådant, problematisera varför man gör bedömningar i skolan, samt diskutera olika syften med bedömning för olika målgrupper.

 • 65.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande2018Other (Other academic)
 • 66.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande2018Other (Other academic)
 • 67.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  School Development Through Teacher Research: A Swedish Meta-study of Partcipating Schools2018In: School Development Through Teacher Research: Lesson and Learning Studies in Sweden and Tanzania / [ed] Inger Eriksson & Kalafunja M'langa Osaki, Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers, 2018, 1Chapter in book (Refereed)
 • 68.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling2019 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever.

 • 69.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Department for Education and Special Education, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Department of Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour2019In: School Leadership and Management, ISSN 1363-2434, E-ISSN 1364-2626, Vol. 39, no 3-4, p. 352-371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This longitudinal study aims to create in-depth knowledge about the phenomena of middle-leadership and career in school by identifying (1) driving forces for seeking and maintaining middle-leading positions, (2) opportunities and difficulties in maintaining the middle-leading role over time, and (3) underlying thoughts of career disclosed in the respondents’ expressions. Five different reasons for seeking middle-leading positions are identified and driving forces for maintaining the position are categorised as either internal reward/non-observable outcomes or external reward/observable outcomes. Furthermore, the results show that different types of difficulties arise in distinct phases and that middle-leaders’ needs for support therefore vary over time. Additionally, the complexity of teachers’/middle-leaders’ career thinking clearly emerges, and implications for practice are discussed.

 • 70.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Roman, Henrik
  Uppsala University.
  Sundberg, Daniel
  Linneus University.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University.
  Forsberg, Eva
  Uppsala University.
  Mapping and Exploring High Impact Research Reviews on Teaching2018Conference paper (Refereed)
 • 71.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Segolsson, Mikael
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice2019In: Educational Management Administration & Leadership, ISSN 1741-1432, E-ISSN 1741-1440, Vol. 47, no 3, p. 400-420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study reported here is one within a research project aimed at the identification of enabling and constraining factors in a two-year school-development project at a large secondary school in Sweden, where all teaching staff were involved in improving the quality of instruction through collaborative analyses. In this project a development group, consisting of one principal and eight lead teachers/middle leaders, played a vital role. Based on activity theory and an understanding of leadership as practice involving individuals, organization and artefacts, this study sets out to deepen the knowledge of leadership practices in locally situated, teacher-driven, school-development work. Organizational changes occurring when the development group sought to achieve a model for systematic collaborative learning are analysed, with a specific focus on the role of middle leaders. Data were collected through observations and interviews during the project’s planning phase and through subsequent interviews and continuously written self-reflections during its operational phase. Several contradictions on various levels in the activity system are identified, and it is suggested that the school’s way of organizing teacher-driven school-development work – by transforming the rules, division of labor and mediating artifacts of the activity system – enabled collaborative learning and analyses of instruction that involved all teachers at the school.

 • 72.
  Holmgren, Jenny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "...man ska ju kunna ha en förskolegrupp i en container!": En studie om pedagogisk miljö för små barns inflytande i förskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For us who live in a democracy, it feels obvious that we can participate in and influence what is happening around us. What does it look like for our youngest citizens, children 1-3 years old in preschool? What opportunity do they have for influence and participation? In what way do preschool teachers use the educational environment to give the young children greater influence in preschool. There are both international and national governing documents that concern children's right to participation and influence, such as the Convention on Child Rights, Educations Act and Curriculum for preschool. Previous research addresses the ability of young children to participate and influence, both in general and through the educational environment. The purpose of this study is to find out how the educational environment of preschool departments can enable small children's participation and influence. Four preschool departments have been observed and one preschool teacher at each department has been interviewed. The empirical data has been processed according to the hermeneutical circle, where the parts are interpreted on the basis of the researcher's understanding of preschool activities, resulting in eight themes that answer the two questions: How do the preschool teachers describe the concept of educational environment? and How do the activities make it possible for small children through the educational environment? What has emerged is the description of the pedagogical environment as an important part of the pre-school activity that reflects what the child group works with. The children are given influence in the activities through the accessibility of materials, through the proximity of educators and the ability to capture the children's interests and needs, through documentation to give the children access to their learning process and the opportunity to reflect on it and through inspiration in the educational environments to give the children the opportunity to create more types of games in the different environments. The results show that the different departments look different, and the preschool teachers have different ways of talking about and describing the educational environment.

 • 73.
  Hyltén, Ola
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Läromedels varierande innehåll och möjlighet till lärande: En läromedelsgranskning om växande geometriska mönster för årskurs 62019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, the purpose is to analyze how growing geometric patterns occur in mathematics textbooks. The study proceeds from the variation theory and its conceptual apparatus. Therefore, the main focus is how the contextual variation occur in mathematics textbooks. It will also be an analyze of other variation parts, in order to see how contextual parts and other variation parts affects students’ opportunities of learning.  

  The study proceeds from a qualitative method where a content analysis is used in the analysis of mathematics textbooks. In the analysis, four different teaching materials are chosen, all from sixth grade. These gave the opportunity to find many different variations in the mathematics textbooks.

  The analysis of mathematics textbooks led to following result. Analyzing contextual variation parts and other variation parts, showed a great variation in all the mathematics textbooks. However, variation differed in how it occurred and how it gave opportunities for students to learn. 

  Based on the analysis, the results from it can supply how variation were used in the mathematics textbooks. To use the mathematics textbooks as single resources is an opportunity for teachers. On the contrary, it is important that the teaching uses a content with variation in order to develop students’ knowledge.

 • 74.
  Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Vasaskolan, Skövde.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Frågan är vad frågan gör – olika frågeställningars betydelse för hur elever uttrycker och använder förändringstakt i matematik2018In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 6, no 2, p. 44-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to compare the impact of different phrasings of questions as of how students relate and express relations between different quantities in student tasks concerning rate of change. Through a qualitative analysis we compare how students in ninth grade (age 15) respond to two different framings of questions, concerning how fast the volume of fluid in two medicine bags change. The analysis indicates that a comparing question (”which changes fastest?”) can open up a wide outcome space, in which we could observe five qualitatively distinct ways of solving the task. Furthermore, a question that requests a value (“how fast does it change?”) seem to encourage students to make multiplicative comparisons, which is close to the mathematical meaning of rate of change. Finally, we discuss the potential of each question for pointing to different aspects of rate of change, and how they could be used by teachers for different purposes in teaching situations.

 • 75.
  Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  KEY ASPECTS OF EXPRESSING THE RATE OF CHANGE IN LOWER SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS2017Conference paper (Refereed)
 • 76.
  Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Vasaskolan, Skövde.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  What is critical in order to learn the average rate of change?2018In: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 5 / [ed] E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter, Umeå: PME , 2018, p. 55-55Conference paper (Refereed)
 • 77. Höjlund, G.
  et al.
  Lindberg, Viveca
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Osaki, K.
  Framing the cases of vocational skills versus home and consumer studies in Tanzania and Sweden2018In: School development through teacher research: Lesson and learning studies in Sweden and Tanzania / [ed] Inger Eriksson & Kalafunja Mlang'a Osaki, Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers Ltd. , 2018, p. 81-84Chapter in book (Refereed)
 • 78.
  Idebäck, Linda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. Runnerydsskolan, Nässjö.
  Halvardsson, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. Furulidskolan, Aneby.
  Kvinnor och män i media: didaktiska reflektioner kring undervisning i samhällskunskap2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 117-128Chapter in book (Other academic)
 • 79. Isaksson, L.
  et al.
  Kane, E.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Aktionsforskningsprojektet Integrationsfritids: Interimsrapport2017Report (Other academic)
 • 80. Isaksson, L.
  et al.
  Kane, E.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Aktionsforskningsprojektet Integrationsfritids: Nässjö kommun och Högskolan för lärande och kommunikation i samverkan.2017Conference paper (Refereed)
 • 81.
  Jansson, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Jansson, Cecilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Låt dom bestämma själva: En diskursanalys av förskollärares berättelser om att motverka traditionella könsmönster.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 82.
  Jansson, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Karlsson, Lisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Elever förståelse av kommutativitet: En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. En av dessa egenskaper om återfinns i räknesätten addition och multiplikation, är kommutativitet. Syftet med litteraturstudien är att kartlägga vad vetenskapliga studier visar om elevers förståelse av kommutativitet som en matematisk egenskap. Syftet besvaras genom följande frågor: Vilken förståelse av kommutativitet har elever innan de fått formell undervisning om det, vilken betydelse har undervisningens form för elevernas förståelse av kommutativitet samt vilken roll har ordet kommutativitet för elevernas förståelse för begreppet kommutativitet. Resultatet har visat på att det krävs undervisning om kommutativitet i multiplikation, men inte i addition samt att undervisningens form faktiskt har betydelse för elevers förståelse. Trots att kommutativitet nämns i läromedel i tidiga årskurser har det framkommit att ordet kommutativitet inte har någon påverkan på elevens begreppsmässiga förståelse och behöver alltså inte kunna ordet för att tillämpa egenskapen.

  De publikationer som samlats in består främst av vetenskapliga artiklar, men även av en svensk doktorsavhandling. Litteraturen har kvalitetsbedömts och valts ut med hjälp av inklusionskriterier som nämns i litteraturstudien.

 • 83.
  Jensen, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Oliv, Ebba
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  “Det största målet är att man ska ha samma språk med bilder”: En kvalitativ studie av förskollärares användning av metoden bildstöd i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv få förståelse för förskollärares användning av metoden bildstöd i förskolans undervisning. För att få svar på förskollärares uppfattningar om meningen med bildstöd samt vilka didaktiska val som görs i samband med det, har en kvalitativ studie gjorts. Metoden som användes i studien grundar sig på fem semistrukturerade intervjuer tillsammans med fem olika förskollärare. De semistrukturerade intervjuerna analyserades med hjälp av Denscombe (2018) fem steg vid analys av kvalitativ data, vilket synliggjorde förskollärarnas uppfattningar kring bildstöd. I resultatet framkom det att förskollärarna använder bildstöd genom olika metoder, vilka beskrivs som skida/tag, tavellist och ordningsföljder vid rutinsituationer. De olika metoderna av bildstöd uppvisas har stor betydelse för syftet och användningen av bildstöd då det beror på bildstödets tillgänglighet. Den metod som beskrivs vara mest tillgänglig och den mest omtyckta metoden av förskollärarna, är skidan/tagen. Resultatet visar också att det är förskollärarna som hänvisar barnen till bildstödet och att bildstöd i det flesta fall används i kombination med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) samt verbal kommunikation. Bildstödet används tillsammans med alla barn och särskilt med de barn som förskollärarna anser är i behov av metoden.

 • 84.
  Johansson, Agnetha
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Darelid, Evelina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  "Jag vill inte vara i klassrummet!": En studie om fritidshemmets inomhusmiljö och dess betydelse för elevers lärande och utveckling samt meningsskapande2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om fritidshemmets inomhusmiljö och syftet är att undersöka vilken betydelse, fritidshemmets inomhusmiljö har för elevers meningsskapande, samt hur det kan främja elevers lärande och utveckling. Vi ville få reda på hur elever upplever sin inomhusmiljö och dess utformning, samt lärarnas tankar kring miljöns utformningen och dess betydelse för elevers lärande och utveckling. Frågeställningarna som studien har som utgångspunkt är: Hur upplever eleverna sin inomhusmiljö? Hur anser lärarna att fritidshemmets inomhusmiljö har betydelse för elevers lärande och utveckling, samt meningsskapande?

  Studiens teoretiska utgångspunkt är barns perspektiv samt det sociokulturella perspektivet. En kvalitativ metod användes och studiens empiriska material är inhämtad med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt fokusgruppsamtal. Undersökningen gjordes på fritidshem med tio elever i åldrarna åtta till tio år, samt med fyra lärare i fritidshem.

  Studiens resultat visar att lärarna i fritidshemmen och eleverna i fritidshemmen beskriver fritidshemmet inomhusmiljö utifrån olika sätt. Lärarna beskriver mer utifrån lokalernas utformning och tillgänglighet. Hur den fysiska miljön ser ut, hur lokalerna är uppdelade och vilka rum som finns. Eleverna i sin tur hade svårt att berätta hur fritidshemmet såg ut, de beskriver sin inomhusmiljö utifrån sina sinnen. Eleverna berättar mer om upplevelsen av rummet och vad som händer där, vilka aktiviteter som brukar ske. Lärarna i fritidshemmen ansåg att elevers inomhusmiljö har stor påverkan på vilket lärande som ska ske där och hur det sker, att det budskap som miljön sänder påverkar elevers utveckling och meningsskapande. Upplevs miljön som inbjudande och trygg så gynnas lärandet av det. Lärare i fritidshem talar om hur de kan använda sig av inomhusmiljön för att styra vilket lärande de vill ska ske i miljön.

 • 85.
  Johansson, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Widlund, Linnéa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Så en viss bedömning gör man ju”: En kvalitativ studie om förskolepedagogers beskrivningar av komplexiteten kring att bedöma barns behov och anpassa förskoleverksamheten därefter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar undervisning och förskoleverksamhet därefter. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes tre fokusgruppssamtal med tre olika arbetslag. Den framkomna empirin har transkriberats och analyserats genom en tematisk analys samt kopplats till tre socialkonstruktivistiska begrepp: sanning, språk och kultur. Resultatet visar utifrån de sanningar som skapats i samtalen att alla barn bedöms ha någon form av behov i större eller mindre omfattning. Dessa behov bemöts på olika sätt. Olika områden och behov prioriteras inte lika högt. Barnen får därför vänta till en viss ålder för att få denna stimulans. Det finns skiftande metoder för att bedöma ett barns behov och olika aktörer är betydelsefulla för genomförandet av detta. Resultatet visar även problematiken med att kunna möta alla barns behov, grundat i begränsningar som personaltäthet, tidsbrist och historiska kopplingar till begrepp i myndighetstexter. Våra slutsatser är att ämnet bedömning i förskolan är svårdiskuterat, begreppet ges flertalet definitioner samt att alla barns behov inte prioriteras lika högt.

 • 86.
  Johansson, Tom
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Att urskilja det kritiska: En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teaching of growing geometrical patterns should be seen as a bridge between arithmetic and algebraic thinking, that through giving the students tasks that enables generalization of arithmetic expressions. Swedish students’ results show that they perform better arithmetically than algebraically therefore, the aim of this study is to ascertain which aspects that are critical to students’ development from an arithmetic thinking to an algebraic thinking.

  This study is a learning study where a lesson was planned and performed in three different classes in grade 5 and 6. The lessons included a pre-test and a posttest to further validate the study and the tests, combined with the lessons, contributed to the result of the study. When planning and analyzing the lessons the theory that was applied was variation theory which focuses on what is learned, what learning that takes place and what can be improved to further the learning.

  The result of this study shows that it can be critical for students to discern regularities in growing geometrical patterns and also to separate regularity from proportionality. Furthermore, the study found another critical aspect which is to discern the meaning of letters within mathematics. The result also reveals two variation patterns which enables discerning of aspects that appear critical for students.

  When teaching about growing geometrical patterns there are several aspects teachers need to make possible for students to discern. Through utilization of variation patterns that are well prepared and thought through these aspects can be visualized and consequently auxiliary advance students understanding for algebra.

 • 87.
  Karlsson, Camilla
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Lillbacka, Maria
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Högläsningspraktiker i förskolans verksamhet: En empirisk studie med fokus på förskollärarens arbetssätt kring högläsning i förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om arbetssätt om högläsningspraktiker i förskolans verksamhet. En kvalitativ metod där intervjuer ingår har använts för att samla in studiens empiri. Genom enskilda intervjuer med förskollärare har vi fått fram datamaterial som har bearbetats. En mättnad av intervjuerna har uppnåtts för att skapa en tillförlitlighet i vår studie. I analysen av resultatet synliggjordes två områden av betydelse för högläsning som benäms "förskollärarens arbetssätt kring högläsning" och "förskolans miljö och material". Högläsningen anses av förskollärare som en självklar del i förskolans verksamhet. Resultatet av denna studie påvisar vikten av hur ett arbetssätt kring högläsning kan praktiseras.

 • 88.
  Karlsson, Josefine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Karo, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Nu har vi skällt färdigt på pojkarna”: En kvalitativ studie om genus och bemötande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att bidra med kunskap om hur genusarbetet sker i förskolan för att kunna bemöta varje enskilt barn utifrån sina förutsättningar och behov. 

  För att uppnå syftet ämnar studien att svara an på följande frågeställningar:  

  • Hur beskriver förskollärarna deras bemötande gentemot pojkar och flickor i konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan?
  • Vilka bidragande orsaker kan påverka förskollärarnas bemötande av barnen i konflikter? 

   

  Studien är kvalitativ och innefattar två fokusgruppsamtal, där förskollärarnas uppfattningar om deras bemötande i konflikter mellan barnen ur ett genusperspektiv har undersökts. Datainsamlingen är analyserad utifrån en tematisk analys samt med inspiration av genusperspektivet. Analysen har även utgått utifrån studiens centrala begrepp. Dessa begrepp är: genusbemötande och konflikt.  

   

  Resultatet visar att förskollärarna arbetar med att bemöta barnen som individer i de konflikter som uppstår mellan barnen på förskolan. Förskollärarnas kompetens och medvetenhet om genusarbetet i förskolan, anses enligt deltagna vara avgörande aspekter för hur bemötandet sker till barnen. Slutligen visar resultatet på att det finns bidragande orsaker som kan påverka förskollärarnas bemötande till barnen i konflikter så som stressiga situationer, miljöns utformning, samt arbetet på organisationsnivå.

 • 89.
  Karlsson, Linus
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. Rosenlundsskolan, Jönköping.
  Anpassningarnas dilemman: samhällskunskapslärares syn på extra anpassning2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 99-116Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Karlsson, Rebecca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Kollberg, Olivia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Fingrar som verktyg i matematiken under de tidiga skolåren: En litteraturstudie om fingeranvändningens för- och nackdelar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna litteraturstudie belyser vi olika forskares syn gällande fingeranvändningen i matematiken. Syftet med studien var att få en bild av vad forskning lyfter fram om fingeranvändning i matematikundervisningen samt användningens konsekvenser. I studien framkommer både för- och nackdelar med fingeranvändningen gällande elevers talförståelse och aritmetik. Vid datainsamlingen användes databaserna ERIC, MathEduc, Google Scholar, SwePub och Primo för att få fram vetenskapliga publikationer.  För att få fram relevanta publikationer som berör vårt område använde vi oss av inkluderings- och exkluderingskriterier. I resultatdelen jämförs, analyseras och kopplas de olika publikationerna samman. Studien resulterade i att vi fann att fingeranvändningen kan vara både fördelaktig och begränsande. En ståndpunkt som kommit fram genom studien är att fokus ska ligga på hur fingrarna används eftersom det finns både mer och mindre effektiva tillvägagångssätt. Några fördelar som har framkommit är att fingrarna kan ses som ett konkret material samtidigt som det utvecklar del och helhetsrelationer. Fingrarna kan även vara begränsande eftersom de blir otillräckliga när talen överstiger tio och förlorar därmed sin funktion. Forskare är oense om fingeranvändningen har en positiv eller negativ inverkan för elevers matematiska utveckling.

 • 91.
  Karlsson, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Alija, Arnela
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”Dom ska ju inte bara integreras […] vi måste ju integreras tillsammans”: En studie om förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och bidra med kunskap kring hur förskolan arbetar med nyanlända samt bidra med förskollärares beskrivningar av sina erfarenheter av arbetet med nyanlända barnen och vårdnadshavare i förskolan. I studien har kvalitativ metod används och parintervjuer har genomförts med tre par förskollärare från olika förskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige. Den teoretiska utgångspunkten som inspirerat studien är fenomenologi. Fenomenologin fokuserar på att söka efter olika individers beskrivningar, upplevelser och förståelse av ett visst fenomen. Studiens resultat belyser de fyra teman som framkom genom analysarbetet av parintervjuerna, nämligen: “Att vara det första mötet”, “Ett vidgat uppdrag”, “Utmaningen” samt “Inte så annorlunda”. I studien framkom vad förskollärarna beskriver som betydelsefullt för arbetet med nyanlända i förskolan samt vilka svårigheter som kan uppstå. I resultatdelen framkommer även förskollärarnas beskrivningar att arbetet med nyanlända barn och vårdnadshavare inte skiljer sig avsevärt från det traditionella arbetet i förskolan.

 • 92.
  Klasson Eriksson, Ramona
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Sjöström, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Att samspela med nyanlända barn i förskolan: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring bemötande och lek i arbetet med nyanlända barn2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? Vilka uppfattningar har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer. Våra sju respondenter valdes utifrån att de är förskollärare som har eller har haft erfarenheter av att arbeta med nyanlända barn. Bemötandet av nyanlända barn handlar både om kommunikation och det sociala samspelet. I resultatet framkommer vikten av att försöka förstå varandra, både gällande språk och kulturer. Det är även viktigt att ha ett positivt och nyfiket förhållningssätt i mötena med nyanlända familjer. Förskollärarnas deltagande roll i nyanlända barns lek läggs främst fram som ett verktyg för språkutveckling. Detta sker när man tar tillfället i akt och benämner olika saker i barnens lek, menar våra respondenter. Vuxnas deltagande i leken ses även som en väg till att öka barnens trygghetskänsla.

 • 93.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Parent’s perceptions of the quality in Swedish school-age educare centres2017Conference paper (Refereed)
 • 94.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  To author yourself: Teachers in Swedish school-age educare centres describe their professional identity2017In: International Journal for Research on Extended Education, ISSN 2196-3673, E-ISSN 2196-7423, no 2, p. 133-149Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This study aims to construct knowledge about how teachers in Swedish school-age educare centres build on their professional identity by listening to their narratives about their work, their interpretations of their mission and how they apply their intentions. The study takes its point of departure from sociocultural (Vygotsky, 1978) and dialogical (Bakhtin, 1986) perspectives. The analysis starts with Bakhtin’s notion of authoring. The construction of data was carried out in three steps. Firstly, by collecting written narratives from 21 teachers, secondly by oral narratives from ten teachers among the 21 teachers participating in ‘walk-and-talk’ conversations and finally from a commonly created conversation in two focus interviews with eight of the teachers. The results from this study indicate that there is a commonly shared general discourse unifying the professional identity of the teacher in school-age educare centres.

 • 95.
  Klerfelt, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Andersson, B.
  Umeå universitet.
  Teaching in school-age educare and in a practical/aesthetic subject in School? Swedish principals reflect on how to shape a teacher team with different teaching skills2017Conference paper (Refereed)
 • 96.
  Klerfelt, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Ljusberg, A.-L.
  Stockholms universitet.
  Perspectives on the field of  extended education and possible concepts: Sweden2017Conference paper (Refereed)
 • 97.
  Klingberg, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Andersson, Madeleine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Gester - ett verktyg i matematikundervisning: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudiens syfte är att genom didaktisk forskning beskriva gesters roll för matematiklärande. För att besvara syftet har två frågeställningar tagits fram: På vilka sätt kan gester användas i matematikundervisning? Hur kan gester hjälpa elever att utveckla förståelse för matematik? 

  Litteraturstudien är genomförd med hjälp av en litteraturanalys av tio vetenskapliga artiklar som sållats fram i en systematisk databassökning. 

  Studierna visar att gester används på olika sätt i klassrummet. Resultatet tyder på att elever tar till sig kunskap oavsett om instruktioner med gester sker av lärare i ett klassrum, är videoinspelade eller förmedlas med avatarer. Flera av studierna förespråkar att använda gester vid inlärning men att urskilja olika gester och använda dem medvetet.

  Slutsatsen är att använda gester kan vara fördelaktigt vid lärande. Gester garanterar dock inte lärande utan behöver sättas i ett sammanhang där det kompletterar talet. 

 • 98.
  Knudsen, Rebecca
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Olsson, Josefine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "Alla får ju inte rätt till utbildning": En fokusgruppp studie om hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning inom den svenska förskolan.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning och deras tankar om det. Forskningsfrågorna är följande:

  1. Hur beskriver förskollärare barns rätt till utbildning?
  2. Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till utbildning?

  Studien är genomförd med två fokusgrupper med 2 respektive 3 legitimerade förskollärare i varje grupp. Dessa förskollärare är verksamma inom samma kommun. Urvalet av deltagare gjordes utifrån ett kriteriebaserat bekvämlighetsurval. Studien har utgått från ett postmodernt perspektiv.

  Resultatet visar att förskollärare anser att utbildning sker under hela dagen i förskolans verksamhet samt att förskolan endast ska fungera som ett komplement till hemmet. Förskollärarna visar även på en osäkerhet kring barnkonventionen som träder i kraft som svensk lag och hur detta kommer påverka förskolans verksamhet. Förskollärarna beskrev barns rätt till utbildning som att det kan ske genom förskollärarledda aktiviteter eller utifrån barnens initiativ. Förskollärarna beskrev lek, omsorg och trygghet som de viktigaste aspekterna som påverkar barns rätt till utbildning.

 • 99.
  Koza, Melissa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Osmani Haziri, Kaltrina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  ”När jag vill säga nej, då ska jag säga ja!”: En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar sitt ansvar kring barns delaktighet och inflytande2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska vila på en demokratisk grund. Barn ska utveckla sina kunskaper om demokratiska värden. Syftet med studien är att bidra med kunskap om barns delaktighet och inflytande i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka detta ur förskollärares perspektiv, hur de uppfattar sitt ansvar och hur de i sin tur uppfattar att de skapar möjligheter för barn, utifrån läroplanens riktlinjer.

   

  Följande frågeställningar ligger till grund för studien:

  • Vilka uppfattningar har förskollärare kring sitt ansvar för barns delaktighet och inflytande?
  • Hur uppfattar förskollärare att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande?

   

  Studien grundar sig i en kvalitativ metod, datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerande intervjuer. Vi valde att intervjua sex förskollärare om deras uppfattningar kring ansvaret för barns delaktighet och inflytande. I studien används det sociokulturella perspektivet som teoretiskt analysverktyg. Resultatet visar att förskollärare uppfattar att deras ansvar är att lyssna på barn utifrån ett barns perspektiv. Resultatet visar även att förskollärare uppfattar att de skapar möjligheter till delaktighet och inflytande genom demokratiska lärprocesser.

 • 100.
  Kragner, Ulrika
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Kunskapsutvecklande undervisning: En kvalitativ studie om elevers uppfattning av hur lärare gör för att skapa en kunskapsutvecklande undervisning, samt hur elever beskriver vad som utgör en god undervisningsmiljö.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
1234 51 - 100 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf