Change search
Refine search result
12345 51 - 100 of 206
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Björklund, Camilla
  University of Gothenburg, Sweden.
  Runesson Kempe, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Teaching to change ways of experiencing numbers – An intervention program for arithmetic learning in preschool2019In: Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Volume 2: Research Reports (A-K) / [ed] Mellony Graven, Hamsa Venkat, Anthony A. Essien & Pamela Vale, Pretoria, South Africa: PME , 2019, p. 209-216Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on an eight months long intervention program with eight five-year-olds in Swedish preschool. Four main activities were designed to enable the children to discern part-part-whole relations of the first ten numbers. The aim of this paper is to present how progress in children’s arithmetical skills are associated with the activities they have encountered in the intervention program. Learning outcomes based on pre-, post- and delayed interviews show that the participating children made distinct progress in the way they experience numbers, with long-term effects on their arithmetic skills. In this paper we discuss the analysis of what was taught and what was learnt incommensurable terms.

 • 52.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Kullberg, Angelika
  University of Gothenburg, Sweden.
  Different learning possibilities in preschool mathematics from the same task2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper one specific task in a series of tasks focusing on part-part-whole relations of the ten first natural numbers and finger patterns for structure number relations, is presented and discussed. The tasks were designed, planned and enacted in an intervention program conducted in Swedish preschool during an eight-month period. In the program nine preschool teachers worked in close collaboration with the research team in planning how to enact tasks with their 5-year-old children, in an iterative process. The specific task, called the ‘snake game’, consists of five or ten beads on a string, some of the beads where to be hidden and the children would find out the hidden part by using structured finger patterns. The task was designed in accordance with the variation theory assumptions that certain aspects need to be discerned as dimensions of variations. The aim of the paper is to examine which dimensions of variations that were opened up by the teachers and what was made possible for the children to learn from the enactment of the ‘snake game task’. The data set includes 67 video observations from the teacher’s enactment of the task. The results suggest that what seems to be a ‘non-complex task’ (five/ ten beads on a string) offers rich mathematical experiences and has potential to bring fore important aspects of numbers and number relations. However, depending on which dimensions of variations that were opened up reveals different learning possibilities.

 • 53.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Lindgren, Helen
  Högskolan i Borås.
  Gemensamt fokus på förskolebarns taluppfattning och aritmetiska förmågor: Ett samverkansprojekt där teori och praktik flätas samman2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I forskningsprojektet FASETT[1] flätas teori och praktik samman. Projektet syftar till att generera kunskap om barns tidiga taluppfattning, utifrån delvis andra perspektiv än de dominerande inom fältet, och se hur en pedagogisk verksamhet i samverkan med forskare kan bidra till barns utveckling av aritmetikfärdigheter.

  I projektet arbetade nio förskollärare och 65 femåringar på fem förskolenheter i ett tätt samarbete med en grupp forskare under en åttamånadersperiod. Deltagarna träffades kontinuerligt, diskuterade och fördjupade sig i aritmetiken med fokus på aktiviteter gällande de tio första talens del-del-helhetsrelationer. Aktiviteterna var till viss del välkända, men bearbetade utifrån tidigare forskningsresultat och variationsteorin (Neuman, 1987; Marton, 2015). Utgångspunkten och reflektionerna vid gruppträffarna var intervjuer av barnens olika sätt att uppfatta tal och lösa enklare aritmetikproblem samt lärarnas iscensättande av de planerade aktiviteterna. Genom att gemensamt diskutera de filmade aktiviteterna kunde aktiviteterna förfinas och förskollärarnas didaktik utvecklas för att möta barnens behov. 

  Pågående analyser visar att designen av projektet möjliggjort för förskollärare och forskare att i kollaboration implementera ett alternativt teoretiskt underbyggt sätt att utveckla barns taluppfattning och förmåga att   lösa enklare aritmetikproblem genom att exempelvis använda sig av fingrarna som redskap för att strukturera talrelationer och inte enbart räkna ’ett till ett’.

  Analysen av de barnintervjuer som gjordes innan aktiviteterna introduceras och de barnintervjuer som gjordes efter forskningsprojektets slut visar att förskollärarnas målorienterade processer med största sannolikhet haft effekter på barnens aritmetiska förmågor. De preliminära resultaten indikerar att valet av att fokusera på ett fåtal aktiviteter möjliggjorde för en djupare reflektion kring teoretiska antaganden och vad barn behöver få syn på för att lära sig om tal och talrelationer.

  [1] ”Förmågan Att Sinnligt Erfara de Tio första Talen som nödvändig grund för aritmetiska färdigheter”, finansierat av Vetenskapsrådet 2015-2018

 • 54.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Lundberg, Birgitta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Keerekes, Klara
  Matematik i förskoleklassen VA-MER: Ett samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och Mathematics Education Research2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har en rad förändringar gällande förskoleklassen genomförts. Den 1 juli 2016 fick förskoleklassen en egen del i läroplanen och från och med läsåret 2018/19 blev förskoleklassen obligatorisk och omfattas nu av skolplikten. Det förändrade uppdraget i förskoleklassen samt det obligatoriska kartläggningsmaterialet, har ökat lärares behov av att möta uppdraget. Kartläggningsmaterialet i matematiskt tänkande ska hjälpa lärare att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 3 i grundskolan. Däremot saknas direkta implikationer för undervisning som stimulerar alla elevers möjlighet att utveckla sina förmågor i matematik.

  I ett nystartat samverkansprojekt mellan Vaggeryds kommun och Högskolan för Lärande och Kommunikation kommer kommunens alla lärare i förskoleklass att arbeta tillsammans med forskare tillhörande forskargruppen i matematik (MER-gruppen), i syfte att stärka likvärdighet i utbildningen inom Vaggeryd kommun.

  Syftet med projektet är att se hur en pedagogisk verksamhet i samverkan med forskare kan bidra till att lärarna:

  • utvecklar förmågan att diskutera ämnesinnehåll i matematikundervisningen,
  • utvecklar förmågan att utifrån kartläggningsmaterialet diskutera didaktiska implikationerna för undervisning,
  • gemensamt bygger ett fundament i matematikundervisningen, med stöd av aktuell forskning, i syfte att utveckla alla elevers förmågor i matematik.

  Erfarenheter från ett nyligen avslutat forskningsprojekt där lärare och forskare i tätt samarbete genomförde och reflekterade över undervisningsaktiviteter, visar att detta verkade vara en framgångsrik modell för att utveckla undervisning. Därför väljs ett liknande upplägg i detta samverkansprojekt.

  I den inledande fasen av projektet träffas lärargruppen och forskarna en gång per månad. Träffarna förläggs på kommunens skolor. De påbörjade samtalen mellan deltagarna i samverkansprojektet visar att det finns ett stort behov av att diskutera matematikundervisning och att utveckla ett målinriktat arbete som främjar alla elevers möjligheter att lära matematik.

 • 55.
  Ekdahl, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, South Africa.
  Venkat, Hamsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, South Africa.
  Runesson Kempe, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, South Africa.
  Askew, Mike
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, South Africa.
  Weaving in connections: Studying changes in early grades additive relations teaching2018In: South African Journal of Childhood Education, ISSN 2223-7674, E-ISSN 2223-7682, Vol. 8, no 1, article id a540Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we present aspects of teaching that draw attention to connections – both within and between examples – in order to explore the potential objects of learning that are brought into being in the classroom space and thus what is made available to learn. Our focus is on exploring differences in teaching over time, in the context of learning study style development activity of additive relation problems in three Grade 3 classes in South Africa. In a context where highly-localised and fragmented instruction has been noted, this study reports on the nature and extent of changes in connections in instruction over time. The application of a coding framework focused on simultaneity and connections in teaching points to a richer range of structural relationships within examples, and more connecting work between examples in the second year in comparison to the first year.

 • 56.
  Eriksson, Jennifer
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Jaha, blir det ett grått flygplan?: En kvalitativ studie om hur pedagoger tillför en rik språkmiljö för barn i deras egeninitierade aktiviteter inomhus2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida pedagoger tillför en rik social språkmiljö för barnen i barns egeninitierade aktiviteter inomhus. Studien kommer fokusera på den verbala aspekten utav den sociala språkmiljön.

   

  Studien har genomförts genom observationer under barns egeninitierade aktiviteter inomhus, där pedagogernas samtal med barnen har varit i fokus. Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, som utgår ifrån att människans utvecklas när den kommunicerar med andra kulturella varelser, och där lärare och vuxnas handlingar är centrala för språkutvecklingen. Studiens resultat visar på att pedagoger samtal med barnen i deras egeninitierade aktiviteter inomhus har rum för utveckling. Pedagogernas försök till samtal med barnen skedde ofta genom stängda frågor, som i stor utsträckning inte bidrar till språkutveckling hos barn. Samtalen mellan barn och pedagoger kom sällan igång, då pedagogerna ställde vuxenfrågor som inte intresserade barnen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Ferholt, Beth
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research. City University of New York, Brooklyn College, Brooklyn, United States.
  A case study of a New York City elementary school’s adoption of the playworld activity2019In: Play and curriculum / [ed] M. Han & J. E. Johnson, Lanham: Hamilton Books , 2019, p. 29-46Chapter in book (Refereed)
 • 58.
  Ferholt, Beth
  et al.
  Brooklyn College, USA.
  Lecusay, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Nilsson, Monica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Adult and Child Learning in Playworlds2018In: The Cambridge Handbook of Play: Developmental and Disciplinary Perspectives / [ed] J. Roopnarie and P. Smith, Cambridge University Press, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 59.
  Ferholt, Beth
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research. Department of Early Childhood and Art Education, Brooklyn College, New York, USA.
  Nilsson, Monica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Lecusay, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Preschool teachers being people alongside young children: The development of adults' relational competences in playworlds2019In: Rethinking play as pedagogy / [ed] Sophie Alcock & Nicola Stobbs, New York: Routledge, 2019, p. 17-32Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the productive challenges of working in early childhood education and care is combining researchers’ and teachers’ knowledge and ways of knowing. This chapter presents findings from studies that combine researchers’ perspectives and teacher’s insights. We suggest that a certain type of adult–child joint play, called playworld, (Lindqvist, 1995), can be a means for preschool teachers to bring their personal selves, not just their professional, teacher selves, into their work with young children (Ferholt & Schuck, forthcoming; Nilsson et al., 2018). We begin from a relational pedagogical perspective (Aspelin & Persson, 2011) where concepts of co-existence and co-operation are central. This conceptual framework is applied in a case study using observations from a two-year ethnographic investigation of three Swedish preschool teachers implementing playworld pedagogy for the first time. Their work was influenced by a pedagogy of listening and exploratory learning, originating from the municipal preschools of Reggio Emilia.

 • 60.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, 1, p. 17-33Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 61.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-20192019Conference paper (Refereed)
 • 62.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Anderström, Helena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Manderstedt, Lena
  Luleå tekniska universitet.
  En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal2019In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 48-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här studien presenteras resultatet från en delstudie som ingår i ett större forskningsprojekt om kvalitetsaspekter rörande den verksamhetsförlagda utbildningen inom grundlärarutbildningens försöksverksamhet. Det övergripande syftet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, och att på olika sätt förbättra studenternas möjligheter till god handledning inom ramen för projektet. Syftet med föreliggande studie är att bilda kunskap om på vilka sätt som VFU-handledare och lärarstudenter beskriver användandet av bedömningsmatrisen i handledningssamtal. Studien är genomförd på lärarutbildningens inriktningar år F–3 och 4–6.

  Materialet består av sju skuggningar av genomförda handledningssamtal, fjorton enskilda intervjuer med VFU-handledare och lärarstudenter samt två fokusgruppsintervjuer med studenter. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analyserades sedan med utgångspunkt i en sociokulturell ansats. Resultatet visar att bedömningsmatrisen både tolkas och används på olika sätt under VFU:n och i handledningssamtal. Studenterna efterfrågar en tydligare formativ funktion för användning av matrisen i de handledningssamtal som genomförs inom ramen för övningsskolorna medan VFU-handledarna tenderar att uppehålla sig vid att problematisera innehållsliga aspekter av bedömningsdokumentet.

 • 63.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Manderstedt, Lena
  Anderström, Helena
  Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal2018Conference paper (Refereed)
 • 64.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Gustafsson, MikaelJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.Larsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar2017Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 65.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Lindström, Clare
  Assarsson, Petra
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Nersäter, Anders
  Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip2017Conference paper (Refereed)
 • 66.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Nersäter, Åsa
  Förstelärarens roll förskolutveckling - ett  forsknings- och förstelärarperspektiv2017Conference paper (Refereed)
 • 67.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Åman, Pia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Seminariepass 1b 1:

  Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling

  I den här studien presenteras samlad kunskap från ett projekt där lärare, genom forskningscirkeln som kollaborativ ansats, har genomfört undersökningar i praktiken. Forskningscirkeln som ansats har sin tradition i folkbildningen och bygger på emancipatoriska ideal, vilket innebär att lärare och pedagoger driver och utvecklar kunskap om frågor som de själva är intresserade av att undersöka. Ansatsens teoretiska hemvist är aktionsforskning och i synnerhet den inriktning som benämns som deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR). PAR är ett samlingsbegrepp för de forskningsmetoder där människor som ingår i ett specifikt sammanhang, såsom skola, observerar, studerar och utvecklar praktiken tillsammans. Utforskandet av praktiken sker kollaborativt vilket innebär att forskningscirkeln sker i skärningspunkten mellan högskolan och skola och där kunskap samproduceras mellan lärare och forskare (Persson, 2008), (Lahdenperä, 2014). Handledarens roll är att vara gruppens facilitator och att bidra med att teori och praktik möts.

  Syftet med presentationen är att visa vad det kan innebära att utveckla systematisk kunskap med forskningscirkeln som ansats men också att diskutera forskningscirkelns potential som möjlig kompetensutvecklingsmodell för lärare och pedagoger. Detta görs utifrån presentatörernas erfarenheter från att vara handledare i forskningscirklar. Att delta i en forskningscirkel innebär att ständig bli utmanad av andras erfarenheter för att få syn på för-givet-tagna tankar om pedagogiska frågor. Detta sker i dialogisk form där både deltagare och handledare lär av varandra. Frågan som adresseras är:

  vilken funktion fyller forskningscirkeln som potentiell ansats för lärares kompetensutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

 • 68.
  Frylén, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Det sköna har ersatts med "kultur": En studie i Miljöpartiet de Grönas historiebruk2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid respektive antagningstillfälle. Den här studien avser att undersöka på vilka sätt historia brukas i dessa program samt hur bruket förändras över tid. Studien är en kvalitativ textanalys som utgår från Karlssons typologi för historiebruk. Resultatet av undersökningen visar på ett utbrett pedagogisk-politiskt bruk och ett fåtal exempel på ideologiskt- existentiellt- och moraliskt bruk. Historia brukas framförallt i inledningen av stycken men även när den egna rörelsen ska beskrivas. Programmen bär spår av sin samtid och det finns trender i hur vissa historiebruk till- och avtar där det tydligaste är en ökning av ideologiskt historiebruk i de två yngsta programmen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Gegerfelt, Gideon
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Johansson, Alexander
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Surfplattor - ett kompletterande verktyg i matematikundervisningen: En litteraturstudie om surfplattors användning i matematikundervisningen för att utveckla elevers kunskaper i aritmetik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Georgiadou, Aikaterini
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Training the Next Generation of Early Childhood Education Teachers: Students’ perspectives on academic vs. practice-oriented experiences in university training2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The combination of theory and practice in all forms of teacher training has always been a topic of debate in policy and research. Research examining university training of preschool teachers in Sweden highlights problems in the application of theory in practice in preschool teacher training. Specifically, the kind of problem identified is the lack of opportunities given to students to apply the knowledge gained through the university courses during their internships at the preschools. As a result a “gap” is created between the theory learnt and the application of this theory into practice, which in turn limits the opportunity for professional development. The meaning of professional development is to improve the knowledge and skills that the students have about their profession. The aim of this study is to understand student perspectives in relation to the combination of academic vs. practice-oriented coursework in preschool teacher training in Sweden. Specifically, this study examines the preferences of undergraduate preschool education students in Sweden regarding academic vs. practice-oriented courses, as well as if and how these courses contribute to their professional development. Final year student of a preschool education program at a college in southern Sweden completed an online survey to assess their perspectives on academically oriented and practice-oriented courses of their program. Students, regardless of whether or not they had previous experience working in early childhood education and care, reported that practice-oriented courses helped them with their professional development. Student also declared that the theory learnt through their academically oriented courses generally proved to be applicable in practice. Two types of future research are proposed in order to capture a wider variety of student perspectives about their training program as preschool education teachers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Gradin, Lovisa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Lennartsson, Emilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Eye-tracking och elevers lärande i matematik: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att sammanställa och problematisera forskning kring hur eye-tracking som metod kan användas för att synliggöra elevers förståelse för matematik. Eye-tracking är en metod där människors ögonrörelser studeras för att undersöka den visuella uppmärksamheten utifrån fixeringar och sackader. En eye-tracker är en apparat som används för att mäta ögonrörelser.  Studiernas undersökningar utgår från en hypotes om att det finns ett samband mellan ögonrörelser och kognitiva processer. Sammanställningen har sitt ursprung i en litteraturstudie där artiklar har funnits genom sökningar i olika databaser. Tolv vetenskapliga studier valdes ut baserat på inklusions- och exklusionskriterier, och analyserades i detalj. Dessa studier pekar på att eye-tracking kan visa skillnader mellan vilka strategier eleverna använder, skillnader mellan hög- och lågpresterande elever samt skillnader i kognitiv belastning. Studierna visar också att det finns flera möjligheter med eye-tracking som metod men lyfter också fram begränsningar. En möjlighet är att eye-tracking i vissa fall är mer objektiv än andra metoder och en annan är att eye-tracking kan visa strategier som eleven själv inte kan verbalisera. Begränsningar är att den kognitiva uppmärksamheten inte alltid stämmer överens med deltagarens visuella fokus samt att resultatet kan vara svårt att urskilja vid emotionella reaktioner.  Eye-tracking jämförs ofta med olika sorters intervjuer och flera studier förespråkar att kombinera eye-tracking med andra metoder för att samla in kompletterande data. I slutet av texten lyfts de etiska dilemman fram som kan uppstå vid eye-tracking.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Albinsson, Malin
  Järfälla barn- och elevhälsa, Järfälla kommun, och Department of Special Education, Stockholm University.
  A phenomenographic analysis of students’ use of base-ten material2020Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research indicates that manipulatives, like base-ten blocks, not necessarily strengthen students’ understanding of numerical place-value and the decimal numeral system. This study takes its starting point in the hypothesis that to create functional teaching situations with base-ten blocks, it is necessary to first know students’ prior understanding of such manipulatives. Therefore, here we present a phenomenographic analysis of students’ understanding how such manipulative material can be used to represent multidigit numbers. The data was collected from individual interviews with 58 students in grade 1 (6-7 years old).We identify six qualitatively different categories of students’ understanding, and, based on these, suggest implications for the design of teaching situations.

 • 73.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Hellquist, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Strömdahl, Helge
  Zelic, Dusan
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Secondary school science teachers’ arguments for the particulate nature of matter2018In: Journal of Research in Science Teaching, ISSN 0022-4308, E-ISSN 1098-2736, Vol. 55, no 4, p. 503-525Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How do secondary school science teachers justify the model of a particulate nature of matter, and how do the arguments they use relate to historical arguments? To find out, we individually interviewed 11 in-service secondary school science teachers (certified to teach chemistry and/or physics in secondary school, and with 2–30 years of teaching experience) regarding their arguments for the particulate nature of matter and experiments that could demonstrate the existence of particles. The collected data were qualitatively analyzed. Three qualitatively different categories of arguments could be constructed from data: philosophical argumentsindirect experimental arguments, and direct experimental arguments. The indirect experimental arguments, which is the largest category, could be further divided into qualitatively different subcategories: non-specific research and experiments, and chemical, physical and subatomic experiments. Even though several experiments and arguments were suggested by the informants in our study, the arguments regarding the validity of the experiments were quite uncertain and vague. The experiments and arguments were used to corroborate the particulate nature of matter and taken for granted in advance rather than used to justify a model with particles. The outcome was discussed in relation to scientific arguments and experiments and in view of results from previous science education research. Based on our data, teacher education and in-service teacher training, as well as teacher guides, were suggested to be more elaborate regarding contemporary knowledge, with direct experimental evidence for the particulate nature of matter being presented. 

 • 74.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Papadopoulos, I.
  Pairing numbers: An unconventional way of evaluating arithmetic expressions2019Conference paper (Refereed)
 • 75.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Papadopoulos, Ioannis
  Aristotle University, Thessaloniki, Greece.
  The impact of number pairing on students' ideas on how to evaluate numerical expressions2018In: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 5 / [ed] E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter, Umeå: PME , 2018, p. 238-238Conference paper (Refereed)
 • 76.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Runesson, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Håkansson, Per
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Vasaskolan, Skövde.
  Identifying what is critical for learning ‘rate if change’: Experiences from a learning study in Sweden2019In: Theory and practice of lesson study in mathematics: An international perspective / [ed] R. Huang, A. Takahashi & J. P. da Ponte, Cham: Springer, 2019, p. 441-456Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning study is an adapted version of lesson study developed in Hong Kong and Sweden. It has commonalities with lesson study but is framed within a specific pedagogical learning theory – variation theory. Central in variation theory is the object of learning and what is critical for students’ learning. Hence, as with lesson study, it is a collective and iterative work where teachers explore how they can make the object of learning available to students, but what characterises learning study is the use of a specific learning theory. In this process, special attention is paid to the critical aspects of the object of learning. We argue that to identify the aspects that are critical, the aspects need to be verified and refined in classrooms. In this chapter, we demonstrate how teachers gain knowledge about such critical aspects. Particularly, we show how these critical aspects cannot be extracted only from the mathematical content or the students pre-understanding alone, but evolve during the learning study cycles. For this we use a learning study about the mathematical topic of rate of change in grade 9 in Sweden as an illustration. We describe how an analysis of how students solved tasks in pre- and post-test and during the lessons, as well as how the mathematical content was presented in lessons, helped the teachers identify what was critical for learning to understand and express the rate of change for a dynamic situation.

 • 77.
  Gustafsson, Mikael
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. mikael.gustafsson@ju.se.
  Finns det på kartan?: om lärarstudenters förkunskaper i geografi2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 35-54Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 78.
  Hansson, Henrik
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Learning Study.
  Keyfactors to promote a sustainable culture of an adaptive form of Lesson/Learning study in Sweden and what the keyfactors implies to leadership2017Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Presentation
 • 79.
  Hiller, Sofie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Bengtsson, Ida
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "Vi räcker ju inte till, hur ska vi kunna göra det?": Förskollärares resonemang om barns möjlighet till samspel och relationsskapande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att lyfta fram och problematisera förskollärares resonemang om barn och alla barns möjligheter till relationsskapande och samspel med förskollärare i förskolan. För att svara an på studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar: Hur resonerar förskollärarna om barns möjlighet till relationsskapande med förskollärare i förskolan? Vilken syn på barn framträder i förskollärarnas resonemang?

   

  Vår studie har utgått från en relationell pedagogik som har hjälpt oss att rikta blicken mot möten och relationer samt vad som kommuniceras för att svara an på vårt syfte samt frågeställningar. Det är en kvalitativ studie där fokusgruppsdiskussioner har använts för att samla in empiri. Förskollärarnas resonemang har analyserats med hjälp av den relationella pedagogikens två utvalda nivåer: Pedagogiska möten och Pedagogiska tillvägagångssätt. Resultatet visar att förskollärare kategoriserar barn och att barn därmed ges olika förutsättningar till relationsskapande och samspel med förskollärare i förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Hillerström Rundh, Alexander
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Tingberg, Christopher
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Meningsfull fritid och fysisk aktivitet: En fenomenografisk studie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att besvara frågeställningarna: Hur definierar och beskriver fritidslärare begreppet meningsfull fritid? Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en meningsfull fritid?  I Studien användes en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, där även en fenomenografisk analys har använts för att ta fram resultatet.  Fem fritidslärare intervjuades på tre olika skolor. Resultatet visade på att meningsfull fritidsverksamhet består av olika faktorer som grunde sig i individens egna intressen och behov, där elevernas delaktighet och inflytande är viktiga aspekter för verksamheten. Resultatet tyder på att fritidslärare anser att utmaningar är viktiga för att eleverna ska få utvecklas och fritidslärarna betonar variationen av aktiviteter som betydelsefulla för att nya intressen, förmågor och erfarenheter ska utvecklas. Fysisk aktivitet bidrar även till positiva fysiska hälsoeffekter, men även psykiska. Exempelvis genom utmaningar i lekar och fysiska aktiviteter utvecklar eleverna det sociala samspelet med andra människor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Göteborgs universitet.
  Bedömning i skolan – vad och varför?2017Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Alla lärare ägnar sig åt bedömning, oavsett årskurs eller skolform man arbetar i. Denna artikel syftar till att reflektera över innebörden i begreppet som sådant, problematisera varför man gör bedömningar i skolan, samt diskutera olika syften med bedömning för olika målgrupper.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 82.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande2018Other (Other academic)
 • 83.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande2018Other (Other academic)
 • 84.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  School Development Through Teacher Research: A Swedish Meta-study of Partcipating Schools2018In: School Development Through Teacher Research: Lesson and Learning Studies in Sweden and Tanzania / [ed] Inger Eriksson & Kalafunja M'langa Osaki, Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers, 2018, 1Chapter in book (Refereed)
 • 85.
  Hirsh, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling2019 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka framgångsfaktorer och hinder som upptäckts under processen. Dessutom presenteras studier som gjorts av lärare i verksamheten för verksamheten, följeforskning av mellanledarnas roll samt kollegiets erfarenheter av projektet. Därtill innehåller ett kapitel elevtexter som beskriver deras erfarenheter. Det är mångfalden av perspektiv och det faktum att innehållet är hämtat direkt från praktiken som gör denna bok unik.Projektet som redovisas i boken visar på en betydelsefull motvikt till dagen skoldebatt, som många gånger handlar om sviktande elevresultat, tidsbrist i läraryrket och tidsbrist för att kunna genomföra utvecklingsarbete i verksamheten. Resultatet visar att det går att genomföra framgångsrik skolutveckling med förändringar i såväl undervisningen som skolkulturen i sin helhet, vilket bland annat har lett till högre meritvärden hos elever.

 • 86.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Department for Education and Special Education, Gothenburg University, Gothenburg, Sweden.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Department of Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Teachers leading teachers: understanding middle-leaders’ role and thoughts about career in the context of a changed division of labour2019In: School Leadership and Management, ISSN 1363-2434, E-ISSN 1364-2626, Vol. 39, no 3-4, p. 352-371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This longitudinal study aims to create in-depth knowledge about the phenomena of middle-leadership and career in school by identifying (1) driving forces for seeking and maintaining middle-leading positions, (2) opportunities and difficulties in maintaining the middle-leading role over time, and (3) underlying thoughts of career disclosed in the respondents’ expressions. Five different reasons for seeking middle-leading positions are identified and driving forces for maintaining the position are categorised as either internal reward/non-observable outcomes or external reward/observable outcomes. Furthermore, the results show that different types of difficulties arise in distinct phases and that middle-leaders’ needs for support therefore vary over time. Additionally, the complexity of teachers’/middle-leaders’ career thinking clearly emerges, and implications for practice are discussed.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 87.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Roman, Henrik
  Uppsala University.
  Sundberg, Daniel
  Linneus University.
  Nilholm, Claes
  Uppsala University.
  Forsberg, Eva
  Uppsala University.
  Mapping and Exploring High Impact Research Reviews on Teaching2018Conference paper (Refereed)
 • 88.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Segolsson, Mikael
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Enabling teacher-driven school-development and collaborative learning: An activity theory-based study of leadership as an overarching practice2019In: Educational Management Administration & Leadership, ISSN 1741-1432, E-ISSN 1741-1440, Vol. 47, no 3, p. 400-420Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study reported here is one within a research project aimed at the identification of enabling and constraining factors in a two-year school-development project at a large secondary school in Sweden, where all teaching staff were involved in improving the quality of instruction through collaborative analyses. In this project a development group, consisting of one principal and eight lead teachers/middle leaders, played a vital role. Based on activity theory and an understanding of leadership as practice involving individuals, organization and artefacts, this study sets out to deepen the knowledge of leadership practices in locally situated, teacher-driven, school-development work. Organizational changes occurring when the development group sought to achieve a model for systematic collaborative learning are analysed, with a specific focus on the role of middle leaders. Data were collected through observations and interviews during the project’s planning phase and through subsequent interviews and continuously written self-reflections during its operational phase. Several contradictions on various levels in the activity system are identified, and it is suggested that the school’s way of organizing teacher-driven school-development work – by transforming the rules, division of labor and mediating artifacts of the activity system – enabled collaborative learning and analyses of instruction that involved all teachers at the school.

 • 89.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Segolsson, Mikael
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  "Had there been a Monica in each subject, I would have liked going to school every day": a study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions2020In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study – guided by the overarching research question What aspects of successful teaching unfold in students’ descriptions of the teachers that they perceive as being really good teachers? – is situated within a larger research project aimed at extending knowledge about successful teaching and teachers. It builds on 20 focus-group interviews with 102 students aged 16–18 in ten Swedish municipalities. Based on inductive qualitative content analysis carried out on manifest data level, eight aspects unfold that – from a student perspective – characterise excellent teachers and teaching. These are subsequently problematised from an opportunity-to-learn (OTL) perspective, and in relation to various theoretical understandings of what successful teaching encompasses. It is concluded that such teaching that students perceive as leading to knowledge-development and well-being is characterised by aspects that can be understood – in various ways – as relational, i.e. as unfolding through participative communication in the interplay and interaction that constitute the space between teacher and students. Throughout students’ descriptions it is also obvious that the teachers they perceive as the best are scaffolders and shepherds who manage to balance between simultaneously scaffolding and challenging students cognitively while paying attention to affective dimensions in order to safeguard their social development, self-confidence and self-esteem. 

 • 90.
  Holmgren, Jenny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  "...man ska ju kunna ha en förskolegrupp i en container!": En studie om pedagogisk miljö för små barns inflytande i förskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For us who live in a democracy, it feels obvious that we can participate in and influence what is happening around us. What does it look like for our youngest citizens, children 1-3 years old in preschool? What opportunity do they have for influence and participation? In what way do preschool teachers use the educational environment to give the young children greater influence in preschool. There are both international and national governing documents that concern children's right to participation and influence, such as the Convention on Child Rights, Educations Act and Curriculum for preschool. Previous research addresses the ability of young children to participate and influence, both in general and through the educational environment. The purpose of this study is to find out how the educational environment of preschool departments can enable small children's participation and influence. Four preschool departments have been observed and one preschool teacher at each department has been interviewed. The empirical data has been processed according to the hermeneutical circle, where the parts are interpreted on the basis of the researcher's understanding of preschool activities, resulting in eight themes that answer the two questions: How do the preschool teachers describe the concept of educational environment? and How do the activities make it possible for small children through the educational environment? What has emerged is the description of the pedagogical environment as an important part of the pre-school activity that reflects what the child group works with. The children are given influence in the activities through the accessibility of materials, through the proximity of educators and the ability to capture the children's interests and needs, through documentation to give the children access to their learning process and the opportunity to reflect on it and through inspiration in the educational environments to give the children the opportunity to create more types of games in the different environments. The results show that the different departments look different, and the preschool teachers have different ways of talking about and describing the educational environment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Hyltén, Ola
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Läromedels varierande innehåll och möjlighet till lärande: En läromedelsgranskning om växande geometriska mönster för årskurs 62019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, the purpose is to analyze how growing geometric patterns occur in mathematics textbooks. The study proceeds from the variation theory and its conceptual apparatus. Therefore, the main focus is how the contextual variation occur in mathematics textbooks. It will also be an analyze of other variation parts, in order to see how contextual parts and other variation parts affects students’ opportunities of learning.  

  The study proceeds from a qualitative method where a content analysis is used in the analysis of mathematics textbooks. In the analysis, four different teaching materials are chosen, all from sixth grade. These gave the opportunity to find many different variations in the mathematics textbooks.

  The analysis of mathematics textbooks led to following result. Analyzing contextual variation parts and other variation parts, showed a great variation in all the mathematics textbooks. However, variation differed in how it occurred and how it gave opportunities for students to learn. 

  Based on the analysis, the results from it can supply how variation were used in the mathematics textbooks. To use the mathematics textbooks as single resources is an opportunity for teachers. On the contrary, it is important that the teaching uses a content with variation in order to develop students’ knowledge.

 • 92.
  Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Vasaskolan, Skövde.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Frågan är vad frågan gör – olika frågeställningars betydelse för hur elever uttrycker och använder förändringstakt i matematik2018In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 6, no 2, p. 44-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to compare the impact of different phrasings of questions as of how students relate and express relations between different quantities in student tasks concerning rate of change. Through a qualitative analysis we compare how students in ninth grade (age 15) respond to two different framings of questions, concerning how fast the volume of fluid in two medicine bags change. The analysis indicates that a comparing question (”which changes fastest?”) can open up a wide outcome space, in which we could observe five qualitatively distinct ways of solving the task. Furthermore, a question that requests a value (“how fast does it change?”) seem to encourage students to make multiplicative comparisons, which is close to the mathematical meaning of rate of change. Finally, we discuss the potential of each question for pointing to different aspects of rate of change, and how they could be used by teachers for different purposes in teaching situations.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 93.
  Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  KEY ASPECTS OF EXPRESSING THE RATE OF CHANGE IN LOWER SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS2017Conference paper (Refereed)
 • 94.
  Håkansson, Per
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Vasaskolan, Skövde.
  Gunnarsson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  What is critical in order to learn the average rate of change?2018In: Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 5 / [ed] E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter, Umeå: PME , 2018, p. 55-55Conference paper (Refereed)
 • 95. Höjlund, G.
  et al.
  Lindberg, Viveca
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Osaki, K.
  Framing the cases of vocational skills versus home and consumer studies in Tanzania and Sweden2018In: School development through teacher research: Lesson and learning studies in Sweden and Tanzania / [ed] Inger Eriksson & Kalafunja Mlang'a Osaki, Dar es Salaam: Mkuki na Nyota Publishers Ltd. , 2018, p. 81-84Chapter in book (Refereed)
 • 96.
  Idebäck, Linda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. Runnerydsskolan, Nässjö.
  Halvardsson, Åsa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences. Furulidskolan, Aneby.
  Kvinnor och män i media: didaktiska reflektioner kring undervisning i samhällskunskap2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 117-128Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 97. Isaksson, L.
  et al.
  Kane, E.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Aktionsforskningsprojektet Integrationsfritids: Interimsrapport2017Report (Other academic)
 • 98. Isaksson, L.
  et al.
  Kane, E.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Aktionsforskningsprojektet Integrationsfritids: Nässjö kommun och Högskolan för lärande och kommunikation i samverkan.2017Conference paper (Refereed)
 • 99.
  Jansson, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Jansson, Cecilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Låt dom bestämma själva: En diskursanalys av förskollärares berättelser om att motverka traditionella könsmönster.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Låt dom bestämma själva
 • 100.
  Jansson, Madeléne
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Danielsson, Lisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Matematiskt särbegåvade elever, vilka är de?: En litteraturstudie om identifiering, anpassning och utmaning för matematiskt särbegåvade elever i de tidiga skolåren.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematiskt särbegåvade elever definieras som de individer som har en djupare förståelse för matematikämnet än normalt. De anpassningar dessa elever behöver skiljer sig från hur elever med svårigheter inom ämnet stöttas. Att modifiera undervisningen till en högre abstraktionsnivå är inte enkelt. Att dessutom upptäcka vilka individer i klassen som är i behov av sådan anpassning är inte heller självklart. Syftet med denna studie är således att belysa vad didaktisk forskning säger om hur matematiskt särbegåvade elever kan identifieras och genom anpassningar utmanas. Metoden för analysen är en genomförd litteraturstudie där både svensk och internationell forskning analyserats. Materialet har granskats genom närläsning och komparativ analys.  

  Det analyserade materialet pekar på att en matematiskt särbegåvad elev är nyfiken, effektiv, snabbtänkt och har hög logisk resonemangsförmåga. Dock är dessa elever individer vilket gör att identifiering inte enbart kan ske genom beteendedrag utan behöver kompletteras med tester. Hur matematiskt särbegåvade elever ska utmanas för att nå sin fulla potential råder det delade meningar om. Analysen av den valda forskningen pekar dock på att dessa elever, oavsett anpassningar, mår bra av att vara inkluderade i klassgemenskapen och inte särbehandlas i för stor utsträckning. Studien påvisar också att Sverige behöver mer forskning på området då flera andra länder ligger före i arbetet med hur skolan ska anpassa verksamheten för matematiskt särbegåvade elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12345 51 - 100 of 206
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf