Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 28689
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Adler, Niclas
  et al.
  Stockholm School of Economics.
  Westling, G
  New Principles for Managing Knowledge and Communication within an R&D Department1997Report (Other academic)
 • 402.
  Adler, Patrick
  et al.
  UCLA, United States.
  Florida, Richard
  The University of Toronto's Rotman School, Canada.
  King, Karen
  The University of Toronto's Rotman School, Canada.
  Mellander, Charlotta
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS).
  The city and high-tech startups: The spatial organization of Schumpeterian entrepreneurship2019In: Cities, ISSN 0264-2751, E-ISSN 1873-6084, Vol. 87, no April, p. 121-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on Schumpeterian entrepreneurship identifies new high-growth startup companies as key factors in technological innovation and economic growth. While economists have tended to focus on high-growth, high-tech startup firms as the unit of analysis, economic geographers and urbanists have examined the geographic dimensions of entrepreneurship, particularly the rise of entrepreneurial clusters and eco systems. We focus here on a particular type of Schumpeterian entrepreneurship associated with high-tech startup companies, or what we refer to as “tech-startup entrepreneurship.” We contend that the organization of such Schumpeterian entrepreneurship occurs at two spatial scales. At the macro-geographic level, it is highly clustered and concentrated in a relatively small number of global cities or metro areas. At the micro-geographic level, it is highly concentrated in distinct districts or micro-clusters within these leading cities and metro areas. To examine the geographic dimensions of tech-startup entrepreneurship across these spatial scales, we use previously unused data on venture capital-financed startups at the metropolitan and district levels. Our findings support the hypothesis that tech-startup entrepreneurship is organized across two distinct but related spatial scales, which act on entrepreneurial activity through different mechanisms. These findings suggest that local diversity and local specialization can simultaneously potentiate innovation, and that a multi-scalar approach to the geography of entrepreneurship is prudent.

 • 403.
  Adolfsson, Albin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Product Development.
  Konstruktion av campingbord: Utvecklingsprocessen för ett campingbord i aluminium1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 404.
  Adolfsson, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Ruderfors, Beatrice
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Mina grannar ser exakt ut som jag själv: En studie om boendesegregations påverkan på utanförskap och gemenskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Boendesegregation skapar antaganden om olika bostadsområden, antaganden som påverkar människors känsla av utanförskap och gemenskap. Två resursstarka och två resurssvaga områden i två olika städer jämförs för att undersöka respondenternas upplevelser kring utanförskap och gemenskap i respektive område. Studien bygger på två nationalekonomiska teorier, Mismatch hypotesen och Polariserings hypotesen, som förklarar uppkomsten av boendesegregation. Dessutom en kompletterande teori som diskuterar grannskapets effekter på känslan av utanförskap och gemenskap. 16 semi-strukturerade intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet, varav 8 från resursstarka områden och 8 från resurssvaga områden. Studiens resultat visar på en starkare gemenskap mellan grannar i de resurssvaga områdena än i det resursstarka. Resultatet visar också att resurssvaga områden tillskrivs ett utanförskap, som individer boende i dessa områden inte själva upplever. 6 av 8 respondenter dementerar vid intervjuer påståenden om ett utanförskap. Avslutningsvis uppvisar studien på starkare gemenskap i samtliga områden, snarare än ett utanförskap.

 • 405.
  Adolfsson, Klas
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Isaksson, Johan
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Petersson, Linus
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Studenter och hemförsäkringar: En studie av köpbeteende vid högskolan i Jönköping2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem

  The Student union and Länsförsäkringar in Jönköping has an agreement that provides students at Jönköping university with subsidized insurances. The fact that none of the mentioned parties knows what the insurance market at Jönköping university actually looks like makes this an interesting field to study. This thesis will aim to provide the parties with a map of this insurance market and increased knowledge about how students think and behave regarding insurences.

  Purpose

  The overall purpose of this thesis is to increase the knowlegde about students’ buying behavior regarding insurences. We will also investigate if there are uninsured students at Jönköping university and quantify that amount. Furthermore, we will examine if there are any differences between insured and uninsured students that could be possible explanations for the students behavior.

  Method

  We have used quantative phone interviews to map the insurence market and two qualitative focus group interviews to fulfill the rest of our purpose.

  Theoretical framework

  The most of the theory in this thesis is fetched from the area of consumer behavior, but is complemented by theory about financial services.

  Conclusion

  6,7 percent of the students were uninsured and we found a number of different variables that provide differences in how insured and uninsured students behave. These variables are: influences, percived social pressure, percived knowledge, trust for the insurance providers, view on risks and service intangibility.

  We found that a lack of a percieved need is an important cause that some student is uninsured. We also identified a number of different situations where students are easier to affect. These situations are: school start, moving away from home, quit school, house building and starting a family.

 • 406.
  Adolfsson, Linn
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Finance.
  Hoof, Emma
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Finance.
  Internprissättning: Upprättandet av en dokumentation enligt Skatteverkets riktlinjer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internprissättning handlar om de priser som tas ut på varor, tjänster och krediter när de förflyttas runt mellan företag i intressegemenskap. Internprissättning är ett aktuellt ämne i och med att globaliseringen i världen ökar och varor och tjänster förflyttas runt mellanländer på ett helt annat sätt än för några år sedan.

  Skatteverket kräver att internprissättningen inom koncerner ska upprättas enligt armlängdsprincipen. Denna princip bygger på att prissättningen sker på ett marknadsmässigt sätt, precis som om företagen skulle befunnit sig på armslängds avstånd ifrån varandra.

  Syftet med den här studien är att förstå internprissättningen från ett praktiskt perspektiv och för att göra detta så upprättar vi en dokumentation av ett företags internprissättning, i enlighet med Skatteverkets riktlinjer.

  Vår ambition är att vi ska upprätta en korrekt dokumentation som Företaget kan använda sig av och under arbetet öka vår förståelse för ämnet samt väva samman teori och praktik på ett effektivt och resultatgivande sätt. Vi har därför haft tät kontakt med Företaget för att inhämta all information och sätta oss in i organisationens arbetssätt.

  Skatteverket tar upp fem olika metoder som kan användas när internpriser ska fastställas enligt armlängdsprincipen, men det är endast en utav dessa vi använder oss av i studien. Vi utgår sedan från denna metod för att visa att Företaget tar ut marknadsmässiga internpriser.

  Empirin består av dokumentet i färdigställd form. Resultatet blev en dokumentation som beskriver Företagets verksamhet, de transaktioner som sker mellan Företaget och dess dotterbolag samt hur Företaget använder sig av armlängdsprincipen vid internprissättning.

  Under studiens gång har vi insett att det är skillnad på teori och praktik, Skatteverkets riktlinjer för hur dokumentationen ska se ut är väldigt konkreta, men det har ändå varit svårt att applicera en färdig modell på hur verkligheten ser ut i Företaget. Vi tror att den här dokumentationen är ett viktigt verktyg för Skatteverket i sin kontrollprocess, men den är också av stor vikt för företagen eftersom de då tvingas arbeta med och se över sina internpriser. Vilket i sin tur leder till positiva effekter för samhället på längre sikt.

 • 407.
  Adolfsson, Marcus
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Informationsgivningens tvetydighet och konsekvenser: Vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Offentliga uppköpserbjudande utgör en viktig del av den moderna svenska samhällsekonomin. Ett företagsförvärv på aktiemarknaden genererar stora ekonomiska möjligheter och konsekvenser för de flesta intressenter såsom arbetstagare och aktieägare.

  Det är särskilt intressant med tanke på att aktiemarknaden präglas i mångt och mycket av självreglering. Det är således aktörerna på marknaden som etablerar lämpliga regler för vad som skall anses utgöra god sed. Denna sortens reglering är ett avsteg från Sveriges sedvanliga normbildning som vanligtvis utgörs av strukturerad lagstiftning. Det är sedermera intressant till vilken grad det är gynnsamt med en kombination av dels självreglering, dels lagstiftning. Det har anförts att aktiemarknaden är en komplicerad marknad som kräver denna sortens flexibilitet som självreglering medför. Denna framställning har inte ambitionen att strikt väga, å ena sidan lagstiftning som är en oundgänglig del av den moderna ekonomiska infrastrukturen, å andra sidan självreglering som är väl förankrat på aktiemarknaden. Däremot krävs det enligt min mening högre ställda krav på självregleringen för att uppnå en balans bland de olika intressegrupper som finns representerade på aktiemarknaden och därmed upprätthålla förtroendet för marknaden.

  Informationsgivning är en central del av aktiemarknaden. Med tanke på självregleringen, krävs att rättvis och korrekt information finns tillgänglig till samtliga aktörer under ett och samma tillfälle. Allt i enlighet för att bevara förtroendet. Däremot är due diligence-processen ett vedertaget avsteg från likabehandlingsprincipen som ett led i ett offentligt uppköpserbjudande. Det är brukligt att budgivaren företar en due diligence där denne har möjlighet att bilda sig en uppfattning huruvida målbolaget infriar de ställda förväntningarna och förhoppningarna med företagsförvärvet. Processen fungerar som ett verktyg för att allokera risker som är förknippade med detta stora åtagande samt avgör ofta om ett förvärv är för handen eller ej.

  Innan takeover-direktivet fanns inga särskilda regler för offentliga uppköpserbjudanden. För Sveriges vidkommande implementerades direktivet med dels självreglering, dels lagstiftning. 2 kapitlet 1 § lag om offentliga uppköpserbjudanden stipulerar numera att aktiebolag skall ”följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden”. Det innebär bland annat att alla noterade aktiebolag har underkastat sig att följa NBK:s takeover-regler. Däremot är reglerna idag utformade aningen egendomliga när det angår due diligence-processen som ett led i ett offentligt uppköpserbjudande. Det föreligger enligt min mening oskäliga risker för budgivaren som är förknippade med ett offentligt uppköpserbjudande.

  Problematik uppstår då budgivaren väljer att inte lämna något bud på målbolaget efter en genomförd due diligence. Eftersom då bortfaller målbolagets skyldighet att informera marknaden om förhållandet som rimligen förväntas påverka värderingen av målbolagets aktie. Däremot kvarstår budgivarens skyldighet att varken avyttra eller förvärva aktier i målbolaget med anledning av att denne fått selektiv information som inte övriga marknaden tagit del av. Eftersom budgivaren numera innehar selektiv information, som skall offentliggöras om denne inte vill vara belastad med handelsförbud. Det innebär således att om budgivaren förvärvat aktier innan genomförd due diligence att denne inte kan avyttra aktierna. Det blir särskilt betungande i det fall att budgivaren genom en due diligence insett att dessa är övervärderade eller till och med värdelösa. Danmark och Storbritannien har däremot valt en annan implementering av direktivet. Enligt min åsikt borde Sverige blicka västerut och lära av det land som varit förfadern och utvecklaren av takeover-reglerna sedan 1960-talet, avseende offentliga uppköpserbjudanden. I min slutsats föreslår jag därmed en förändring till nuvarande takeover-regler.

 • 408.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Applying the ICF-CY to identify children's everyday life situations: A step towards participation-focused code sets2013In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 22, no 2, p. 195-206Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With the long-term goal to create a screening tool with code sets for children’s everyday life situations (ELS), the purpose of the present study was to identify ELS for children and youth aged 0-17 years. The views of professionals and parents in Sweden, South Africa, and US were integrated based on linkages to ICF-CY. The chapters Self-care and Major life areas seemed most obvious include ELS. At 2nd ICF-CY level, eleven categories emerged as ELS with Hygiene (d510-d530) and Recreation and leisure (d920) as the most obvious. Two sets of ELS were identified for infants/preschoolers and school aged children/adolescents. Professionals and parents agreed on ELS for the older age-group. Findings suggested that ELS differ in context specificity depending on maturity and growing autonomy. The study have implications for the future tool intending to support children with disabilities in describing what matters most for them in intervention planning.

 • 409.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Four studies were included in this doctoral dissertation aiming to investigatehow habilitation professionals perceive the ICF-CY in clinical work and to identify everyday life situations specific for children and youth aged 0-17 years. The ICF-CY was the conceptual framework and since the research was conducted on as well as with the ICF-CY, the use of the classification runs like a thread through all the work. The design was primarily qualitative and included descriptive and comparative content analyses. Study I was longitudinal, aiming to explore how an implementation of the ICF-CY in Swedish habilitation services was perceived. Studies II-IV were interrelated, aiming to explore children’s most common everyday life situations. Content in measures of participation, professionals’ perspectives, and external data on parents’ perspectives were linked to the ICF-CY and compared. Mixed methods design bridged the Studies III-IV.

  Results in Study I indicated that knowledge on the ICF-CY enhanced professionals’ awareness of families’ views of child functioning and pointed to the need for ICF-CY based assessment and intervention methods focusing on child participation in life situations. A first important issue in this respect was to identify everyday life situations. Two sets of ten everyday life situations related to the ICF-CY component Activities and Participation, chapters d3-d9, were compiled and adopted for younger and older children respectively, establishing a difference in context specificity depending on maturity and growing autonomy. Furthermore, key constructs in the ICFCY model were discussed, additional ICF-CY linking rules were presented and suggestions for revisions of the ICF linking rules and the ICF-CY were listed. As the sample of everyday life situations reflects the perspectives of adults, further research has to add the perspective of children and youth. The identified everyday life situations will be the basis for the development of code sets included in a screening tool intended for self- or proxy- report of participation from early childhood through adolescence.

 • 410.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Att identifiera sin egen situation2011In: Handbok i att använda ICF och ICF-CY / [ed] Mia Pless, Mats Granlund, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 151-156Chapter in book (Other academic)
 • 411.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Att utvärdera en behandling2011In: Handbok i att använda ICF och ICF-CY / [ed] Mia Pless & Mats Granlund, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 157-161Chapter in book (Other academic)
 • 412.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Att öka delaktigheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. ICF-CY’s användbarhet för kartläggning av vardagsfungerande2011In: / [ed] Bengt Westerberg, 2011Conference paper (Other academic)
 • 413.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  ICF-CY in habilitation services for children2017In: An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability / [ed] S. Castro & O. Palikara, London: Routledge, 2017, p. 187-203Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Habilitation services is the name for interdisciplinary health care organisations in Sweden serving children and young people aged 0 to17 years with a wide range of disabilities categorised as mobility, behavioural, intellectual and multiple disabilities, their families and other networks. The construct of habilitation is used in childhood since it focuses on acquiring skills, whereas rehabilitation focuses on regaining lost skills. Despite this difference, the objective of services is consistent and the WHO definition of rehabilitation can apply to both: “A process aimed at enabling people with disabilities to reach and maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and self-determination” (WHO, 2016). Habilitation teams include social, psychological, pedagogical and medical competencies with a marked preponderance of the latter (Figure 12.1).

 • 414.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  ICF-CY lupp på vardagssituationer2009In: Kvalitetsdagar för Svensk Barn- och ungdomshabilitering: Växjö, maj 2009, 2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 415.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  ICF-CY to understand everyday life situations for children and youth. Assessments instruments for collaborative problem solving in child- and youth habilitation2010Conference paper (Other academic)
 • 416.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Identification of ICF-CY categories for participation focused code sets for pre-schoolers: A Delphi process2013Conference paper (Refereed)
 • 417.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Identifying children´s everyday life situations using an ICF-CY perspective2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Children with disabilities and their parents need opportunities to express opinions and take part of professional knowledge during habilitation processes. However, there is no structured model to identify child participation in everyday life situations (EDLS). Code sets based on WHO International Classification of Functioning, disability and health, Child and Youth version, ICF-CY, would support  such dialogues. Interventions for children with disabilities have in the last decades shifted from focusing on the child to the child in specific EDLS. Integration of professionals’ and parents´ views of EDLS for children provides a common knowledge on conditions important for everyday functioning. Shared views might be a ‘door opener’ for collaboration during intervention planning for children with disabilities. A focus on EDLS make the partners focus on participation, share understanding of children’s individual preferences, and motivate them for interventions.

  The study identified parents’ and professionals’ picture of EDLS to be considered in intervention planning. With the long-term goal to create code sets for children’s EDLS, the purpose was to determine a set of EDLS for children and youth aged 0-17 years. A triangulation of data collected with various sampling strategies and participants was conducted, integrating the views of professionals and parents in Sweden, South Africa, and the US. Data were compared after linkage to ICF-CY codes in the component Activities and Participation. Analyses pointed out Self-care and Major life areas as the two most important chapters and  depicted eleven categories as EDLS with Hygiene and Recreation and leisure as the most frequent. Two final sets of ICF-CY categories were identified as EDLS for infants/preschoolers and school aged children/adolescents. The sets differed slightly between younger children (0-6 yrs) and older (7-17 yrs), reflecting how EDLS might differ in context specificity depending on maturity and growing autonomy. Professionals and parents agreed on everyday life situations for older children but not for younger. The results of the study have implications for the future development of a screening tool containing code sets from early childhood through adolescence concerning children’s desires and opportunities to participate in EDLS. To obtain a picture as complete as possible, children and youth representing the two age groups should be involved in the future process of developing a screening tool.

 • 418.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  The development of social strengths in children with cerebral palsy2014In: Developmental Medicine & Child Neurology, ISSN 0012-1622, E-ISSN 1469-8749Article in journal (Other academic)
 • 419.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Vad barn med funktionsnedsättningar behöver berätta för habiliterare2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Habiliterare identifierar oftast barns svårigheter med yrkesspecifika metoder, vilket ger en risk att barnen utsätts för överlappande tester och för åtgärder som de inte förstår meningen med. För att barnen ska kunna  uppleva träning meningsfull måste de ges möjlighet att uttrycka sina behov av ökad delaktighet i vardagssituationer. Habiliteringspersonal vet då vad som inledningsvis är viktigt och motiverande för barnen själva för att planera åtgärder, men det har saknats tvärvetenskapliga instrument för detta.

  Eftersom ICF-CY bedömts användbart som gemensamt ramverk för habiliteringsteam, främst för kartläggning och habiliteringsplanering, är det långsiktiga målet för projektet ett ICF-CY baserat instrument med kortare frågeformulär fokuserade på delaktighet i vardagen. Inom ramen för ett avhandlingsarbete har barns viktigaste vardagssituationer identifierats genom litteraturstudier, frågeformulär med personal och integrering av föräldradata från externa studier. I ett pilotprojekt med Delphiprocess har föräldrar och personal identifierat innehåll i tre formulär för förskolebarn: sömn, måltider och lek.

  Resultatet har visat, att instrumentet behöver innehålla två uppsättningar frågeformulär baserade på 10 delvis olika vardagssituationer för vardera förskolebarn (0-6 år) och skolbarn/tonåringar (7-17 år). Fokus låg på milstolpar i barns utveckling för yngre och på sociala aktiviteter för äldre barn. Föräldrar framhöll hushållsgöromål och socialt liv i högre grad än de professionella.  När det gällde innehåll i formulär fokuserade föräldrar i högre utsträckning på barns kroppsfunktioner och personal mera på omgivningsfaktorer.

  Fortsatt arbete planeras. Barn måste själva få uttrycka vilka vardagssituationer som är viktigast, bestämma rubriker som speglar deras uppfattning om det som förekommer i vardagen och diskutera innehåll i formulären.

 • 420.
  Adolfsson, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation2007In: Good practice in rehabilitation of children and young - in practise 2007-2011: Helsingfors, November 2007, 2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 421.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, M
  ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities2007In: The 10 years anniversary research conference of Nordic Network on Disability Research (NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May, 2007Conference paper (Other academic)
 • 422.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, M
  ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities2007In: 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences: Zagreb, June 2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 423.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Lim, Chih Ing
  Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill, United States.
  ICF-CY based code sets focusing on participation for pre-schoolers2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Children with disabilities and their parents need opportunities to express opinions and take part of professional knowledge during habilitation processes. However, there is no structured model to identify and assess child participation in everyday life situations (EDLS). ICF-CY based code sets focusing on participation would support  dialogues about what matters most for individual children, causes of failures,  and needs of interventions. This study constituted a trial identifying content in code sets for Sleeping, Mealtimes, and Play.

  EDLS specific for children and youth was initially identified by integration of data from measures of participation, professional opinions, and parents’ perspectives. Linkage to the ICF-CY, using existing and additional linking rules, provided comparable data, resulting in two sets of ten EDLS. These were related to the Activities and Participation component, chapters 3-9, and adapted for younger and older children.

  ICF-CY categories relevant for children aged 0-6 years to be included in code sets for three of the EDLS were identified by a sequential Delphi process in 3 rounds. Participants were 5 interdisciplinary habilitation teams, altogether 35 professionals, and 7 parents of 13 typical developed preschool children from 6 families. There were no significant correlation between professionals and parents. Their partly different ICF-CY categories suggested high professional focus on Environmental factors compared with  high parental focus on Body functions. Integration of data revealed 12 categories appropriate for Sleeping, 21 for Mealtimes, and 30 for Play. This highlights the importance to integrate opinions and adapt content in code sets to individual EDLS.

 • 424.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Lim, Chih-Ing
  Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA..
  Code sets for everyday life situations of children aged 0-6: Sleeping, Mealtimes and Play - a study based on the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth2013In: British Journal of Occupational Therapy, ISSN 0308-0226, E-ISSN 1477-6006, Vol. 76, no 3, p. 127-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [fi]

  Introduction: The complexity of the Child and Youth version of the International Classification of Functioning, Disability and Health, the ICF-CY, is a challenge for occupational therapists and other professionals in clinical work. Code sets including only essential categories help to make it more user-friendly. Thus far, code sets have been developed to reflect functioning for children in different developmental periods. However, there are no code sets that support screening of participation in everyday life situations and can be used across diagnoses. This exploratory study is the first attempt to develop code sets for preschoolers’ (age 0-6 years) everyday life situations.

  Method: Using sequential Delphi processes with expert panels consisting of 35 professionals in five interdisciplinary early intervention teams and six parents of children, the study identified content in three code sets: Sleeping, Mealtimes and Play.

  Results: A limited number of relevant categories were identified for three code sets: Sleeping (12), Mealtimes (21) and Play (30). Findings suggested a professional focus on Environmental factors compared with a parental focus on Body functions.

  Conclusion: It is important to consider the opinions of all involved when developing code sets to provide a common framework for screening of children’s everyday functioning.

 • 425.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Is ICF a valid tool for structuring health information?2007In: 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference: Kalmar, October 2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 426.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Ibragimova, Nina
  Pless, Mia
  Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY)2010In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 42, no 7, p. 670-678Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective:This study explored how professionals in interdisciplinary teams perceived the implementation of the World Health Organization’s International Classification of Functioning, Disability and Health, version for Children and Youth (ICF-CY) in Swedish habilitation services.

  Design:Descriptive longitudinal mixed-methods design.

  Methods:Following participation in a 2-day in-service training on the ICF-CY, 113 professionals from 14 interdisciplinary teams described their perceptions of the implementation of the ICF-CY at 3 consecutive time-points: during in-service training, after 1 year, and after 2.5 years.

  Results:Implementation of the ICF-CY in daily work focused on assessment and habilitation planning and required adaptations of routines and materials. The ICF-CY was perceived as useful in supporting analyses and in communication about children’s needs. Professionals also perceived it as contributing to new perspectives on problems and a sharpened focus on participation.

  Conclusion:Professionals indicated that the ICF-CY enhanced their awareness of families’ views of child participation, which corresponded to organizational goals for habilitation services. An implementation finding was a lack of tools fitting the comprehensive ICF-CY perspective. The study points to the need for ICF-CY-based assessment and intervention methods focusing on child participation.

 • 427.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, Mia
  Uppsala universitet.
  Professionals' views of children's everyday life situations and the relation to participation2012In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 34, no 7, p. 581-592Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim was to determine professionals’ views of everyday life situations (ELS) of importance for children and to explore how ELS correlate with the construct ‘Participation’. This study was part of a larger work to develop a structured tool with code sets to identify child participation and support children with disabilities to describe what matters most for them in intervention planning.

  Method: The study had a concurrent mixed methods design. Information from one open-ended question and questionnaires were linked to the ICF-CY component Activities and Participation. Two concurrent data sets were compared.

  Results: Proposed ELS were distributed across ICF-CY categories from low to high level of complexity and context specificity. The correlation with participation became stronger for the later chapters of the component (d7-d9). Differences between respondents due to working field, country, and children’s ages were explored. Acts and tasks seemed most important for the youngest children whereas ELS shifted towards societal involvement for adolescents.

  Conclusion: Eleven categories related to ICF-CY chapters d3-d9 emerged as ELS. Two age groups (infants/preschoolers and adolescents) are required to develop code sets for the new tool. The results need triangulation with other concurrent studies to provide corroborating evidence and add a family perspective.

 • 428.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Ibragimova, Nina
  Mälardalens högskola.
  Pless, Mia
  Uppsala universitet.
  Om ICF/ICF-CY i egna rutiner och daglig samverkan: Workshop2008In: Att använda ICF-CY: Västerås sept, 2008, 2008Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 429.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Johnson, Ensa
  Centre for Augmentative and Alternative Communication, University of Pretoria, South Africa.
  Nilsson, Stefan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. University of Gothenburg, Sweden.
  Pain management for children with cerebral palsy in school settings in two cultures: Action and reaction approaches2018In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, no 18, p. 2152-2162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Children with cerebral palsy (CP) face particular challenges, e.g. daily pain that threaten their participation in school activities. This study focuses on how teachers, personal assistants, and clinicians in two countries with different cultural prerequisites, Sweden and South Africa, manage the pain of children in school settings.

  Method: Participants’ statements collected in focus groups were analysed using a directed qualitative content analysis framed by a Frequency of attendance-Intensity of involvement model, which was modified into a Knowing-Doing model.

  Results: Findings indicated that pain management focused more on children’s attendance in the classroom than on their involvement, and a difference between countries in terms of action-versus-reaction approaches. Swedish participants reported action strategies to prevent pain whereas South African participants primarily discussed interventions when observing a child in pain.

  Conclusion: Differences might be due to school- and healthcare systems. To provide effective support when children with CP are in pain in school settings, an action-and-reaction approach would be optimal and the use of alternative and augmentative communication strategies would help to communicate children’s pain. As prevention of pain is desired, structured surveillance and treatment programs are recommended along with trustful collaboration with parents and access to “hands-on” pain management when needed.

 • 430.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Klang, Nina
  School of Education, Culture and Communication, Mälardalen university.
  Maxwell, Gregor
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Ståhl, Ylva
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. CHILD.
  Ullenhag, Anna
  Karolinska Institutet.
  Participation as the Focus of Intervention:  Cultural Diversity and Universal Characteristics2011In: / [ed] Michael Guralnick, 2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Participation as a construct can be applied on all ecological levels from participation for individual children in their everyday life to participation for all as a societal goal. It is defined in the ICF-CY as involvement in a life situation. Participation is occurring at the nodal point between children and their environments. Contexts vary with socio-economical standards, culture and geographical characteristics and thus also the expressions of participation. This presentation will discuss cultural diversity in children’s participation in relation to the universal characteristics of participation defined as “being there” and participation defined as “degree of engagement while being there”. The utility of the ICF-CY as a tool to analyze universal characteristics and cultural diversity in conditions for, and actual experiences of, participation are examined in findings from five studies: 1) Maxwell et al. have analyzed national, regional and local educational policy documents in Scotland and Sweden regarding children in need of special support  in relation to conditions for participation and participation; 2) Ståhl et al. have linked and compared ICF-CY codes to information regarding children’s health in Child Health Care and School Health Care and analyzed whether biomedical or participation information is the focus of the information; 3) Adolfsson et al. have collected and compared data from respondents in Sweden, the USA, and Portugal concerning what professionals consider to be important everyday situations for child participation; 4) Klang et al. has studied domains of participation and environment related to child and caregiver interaction in a Russian context to identify factors related to participation; and 5) Ullenhag et al. have studied participation in  leisure activities and  leisure activity preferences  of Swedish children and compared with data from the Netherlands and Canada using the same questionnaire.

 • 431.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Malmqvist, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, Mia
  Uppsala universitet.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective: Everyday Life Situations Explored in Measures of Participation2011In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 33, no 13-14, p. 1230-1244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose. This study was part of a larger work to develop an authentic measure consisting of code sets for self- or proxy-report of child participation. The aim was to identify common everyday life situations of children and youth based on measures of participation.

  Method. The study was descriptive in nature and involved several stages: systematic search of literature to find articles presenting measures for children and youth with disabilities, identifying measures in selected articles, linking items in included measures to the ICF-CY, analysing content in measures presented as performance and participation and identifying aggregations of ICF-CY codes across these measures.

  Results. A large number of measures for children and youth with disabilities were identified but only 12 fulfilled the inclusion criteria. A slight distinction in content and age appropriateness appeared. Measures presented as performance covered all the ICF-CY Activities and Participation chapters, whereas measures presented as participation covered five of nine chapters. Three common everyday life situations emerged from the measures: Moving around, Engagement in play and Recreation and leisure.

  Conclusion. Only a small number of life situations for children and youth emerged from items in selected measures, thus, other sources are needed to identify more everyday life situations.

 • 432.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, M
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Ibragimova, N
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation2007In: Presentation at The 5th conference on International Classification of Functioning, Disability and Health. Oslo, June 2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 433.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, Mia
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala universitet.
  Bickenbach, Jerome
  Disability Policy Unit, Swiss Paraplegic Research. Faculty of Humanities and social Sciences, University of Lucerne.
  Användning av ICFoch ICF-CY.: Workshop2012Conference paper (Other academic)
 • 434.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, Mia
  Mälardalens högskola.
  Ibragimova, Nina
  Mälardalens högskola.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Användbarhet av ICF/ICF-CY inom Barn- och ungdomshabilitering2007In: / [ed] Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskola, 2007Conference paper (Other academic)
 • 435.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, Mia
  Ibragimova, Nina
  Mälardalens högskola.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Införande av ICF-CY i habiliteringsverksamhet2008In: Att använda ICF-CY: Västerås,  sept 2008, 2008Conference paper (Other academic)
 • 436.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Pless, Mia
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala universitet.
  Malmqvist, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Everyday Life Situations for Child Participation2011In: / [ed] Michael Guralnick, 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Child Participation is defined by the International Classification of Functioning, Disability and Health forChildren and Youth (ICF-CY) as involvement in life situations but knowledge on children´s specific everydaylife situations (EDLs) is lacking. Professionals in early intervention services need a structured tool to identifyand assess child participation in everyday life situations. It should support children with disabilities indescribing what matters most for them in intervention planning. With the long term goal to create ICF-CY codesets, EDLs were identified by a systematic literature search for measures of performance or participation andby collecting professional opinions on EDL and participation. Information was linked to the ICF-CY andtriangulated with research exploring family opinions. Most items in measures were linked to moving around,play, and recreation and leisure. The six measures of performance and six of participation differed regardingcontent and content dependent on age group.Descriptions on EDLs from 297 professionals were linked to ICF-CY codes. Frequent linkages were Self-care,such as eating and hygiene; Major life areas, such as play and education; and Relationships, but also sleep. Byrelating EDLs directly to predefined ICF-CY categories in the ICF-CY component Activities and Participation,five EDLs across categories were identified based on responses from 207 professionals. These concernedsleep, communication, dressing, family relationships and play. Some differences emerged dependent onparticipants’ culture and on age group. A triangulation between professional and family opinions concerningEDL’s revealed relatively high agreement. As a final result, a set of approximately 12-15 everyday lifesituations is expected to be identified in this study to be used for development of code sets.

 • 437.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Simeonsson, Rune J
  School of Education, University of North Carolina at Chapel Hill.
  Sauer Lee, Andrea
  Ellingsen, Kirsten
  Alfred I duPont hospital for children, Wilmington, DE, USA.
  CHAPTER 27: Major life areas: Play and Education (d810-d880, ICF-CY)2012In: Measures for Children with Developmental Disabilities: An ICF-CY approach / [ed] Annette Majnemer, London: Mac Keith Press , 2012, 1, p. 404-415Chapter in book (Refereed)
 • 438.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Simmeborn Fleischer, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Applying the ICF to identify requirements for students with Asperger syndrome in higher education2015In: Developmental Neurorehabilitation, ISSN 1751-8423, E-ISSN 1751-8431, Vol. 18, no 3, p. 190-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Higher education requires more than academic skills and everyday student-life can be stressful. Students with Asperger Syndrome (AS) may need support to manage their education due to difficulties in social functioning.

  Objective: As preparation for the development of a structured tool to guide student and coordinator dialogues at Swedish universities, this study aimed to identify ICF categories that reflect requirements in everyday student-life for students with AS.

  Methods: Using descriptive qualitative approach; information in documents reflecting the perspectives of university students; international classifications; user/health organisations and education authorities were linked to ICF codes.

  Results: In total, 114 ICF categories were identified, most of which related to learning, tasks and demands, communication and interactions.

  Conclusion: Students with AS need varying accommodations to be successful in higher education. In the future, ICF based code sets, including demands on student roles, can be used as checklists to describe functioning and needs for support.

 • 439.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Swedish Institute for Disability Research, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Sjöman, Madeleine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Swedish Institute for Disability Research, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Swedish Institute for Disability Research, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  ICF-CY as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool2018In: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 3, article id 36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Engagement in preschool predicts children's development, learning, and wellbeing in later school years. The time children engage in activities and social interactions is conditional for preschool inclusion. Engagement is part of the construct participation, which is determined by attendance and involvement. Two suggested underlying dimensions of engagement had been identified as essential when assessing children's participation in preschool activities. As engagement is a key question in inclusion of all children, and preschool becomes a common context for them, it is increasingly important to understand the concept of engagement in those settings. In Sweden most children attend preschool but children in need of special support tend not to receive enough support for their everyday functioning. This study aimed to conceptualize child engagement in preschool with ICF-CY as a framework to clarify core and developmental engagement dimensions included in Child Engagement Questionnaire (CEQ). The content of CEQ was identified through linking processes based on ICF linking rules with some exceptions. Specific challenges and solutions were acknowledged. To identify engagement dimensions in the ICF-CY, CEQ items related to ICF-CY chapters were integrated in the two-dimensional model of engagement. Findings showed that engagement measured for preschool ages was mostly related to Learning and Applying knowledge belonging to Activities and Participation but the linkage detected missing areas. Broader perspectives of children's everyday functioning require extended assessment with consideration to mutual influences between activities, participation, body functions, and contextual factors. Related to core and developmental engagement, findings highlight the importance for preschool staff to pay attention to how children do things, not only what they do. Activities related to core engagement include basic skills; those related to developmental engagement set higher demands on the child. Linking challenges related to preschool context were not consistent with those reported for child health. Using the ICF-CY as a framework with a common language may lead to open discussions among persons around the child, clarify the different perspectives and knowledges of the persons, and facilitate decisions on how to implement support to a child in everyday life situations in preschool and at home.

 • 440.
  Adolfsson, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Westerberg, Christina
  Stockholms Universitet.
  Möller, Kerstin
  Örebro Universitet.
  Everyday Life Situations of School-Aged Children with Severe Disabilities: What are the Goals for the Future? An Exploratory Study2014In: Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, E-ISSN 2292-2598, Vol. 2, no 1, p. 21-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigated present and future everyday life situations (ELS) in home, school, work, and leisure environments for a group of school-aged children with severe disabilities, including complex disorders and a combination of disabilities. The purpose was to explore universal ELS; clarify how the children can be supported in their development of autonomy; and to gather information on potential overall goals for interventions. To make data comparable, all reported ELS were linked to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Child and Youth version (ICF-CY) and listed along with information on the setting. Both today, and in the future, recreational activities and participation in school or work were of highest importance, but few reported ELS involved directly interacting with other children. More ELS were predicted to occur outside the home and with a higher degree of autonomy. Therefore, interventions would be focused on the overall goal that children with severe disabilities take initiatives to become independent and to form relationships with others.

 • 441.
  Adolfsson, P.
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Lindstedt, H.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Pettersson, I.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Hermansson, L. N.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Janeslätt, G.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities2016In: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 11, no 6, p. 493-500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Adults with cognitive disabilities often have difficulties in dealing with the complexity of everyday life. With cognitive assistive technology (e.g. electronic planning devices [EPDs] and individual support), they can bring order to their often chaotic life. Assumptions are that environmental factors influence with non-use of EPDs.

  Objective: To explore how adults with cognitive disabilities perceive the influence of environmental factors in the use of EPDs.

  Methods: A reference group with experience of use of EPDs assisted the researchers. Twelve adults with cognitive disabilities and experience of using EPDs participated. An interview guide was implemented covering environmental factors according to the International Classification of Functioning, Disability and Health. Qualitative content analysis was applied in the analyses.

  Results: Five categories and two themes emerged, which were integrated into a model of facilitating factors influencing the use of EPDs. Measures to prevent or eliminate negative influences of the device use are important to be taken.

  Conclusions: Professionals need more knowledge about EPDs, while users need individual adaption of the EPDs. EPDs need to be user-friendly, manageable and work in any seasons.

  Implications for Rehabilitation: The users should have access to specially trained prescribers. There is a need for development of user-friendly and manageable products to function in any climate. Knowledge is lacking on how to implement the users in all stages of the prescribing process. Prescribers should increase knowledge in the use of EPDs to influence the attitudes of the social environment.

 • 442.
  Adolfsson, Per
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Export of Pharmaceutical Products: An analysis of which factors that affects Sweden’s export of pharmaceutical products2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The pharmaceutical industry is one of Sweden’s most important export industries with 6% of total exports. The purpose of this thesis is to analyse which factors affect Sweden’s ex-port of pharmaceutical products. Further, the different pharmaceutical products group Sweden exports will be identified. The modern trade theory, the monopolistic competition model, the product life cycle theory and the gravity equation are used to explain and to un-derstand the problem at hand.

  To analyse the problem, data of Swedish export of pharmaceutical products from 1997 to 2003 was used to the 176 destination countries Sweden exported to during the time period. The following factors were used as independent variables; distance, Gross Domestic Prod-uct (GDP) /capita, Area, Population, dummy variable for EU-membership, dummy vari-able for English or Scandinavian speaking countries, dummy variable for bordering to Sweden, dummy variable for same religion as Sweden and a dummy variable for countries that are not land-locked.

  The findings coincide with previous studies in the manner that distance and GDP/capita have a major impact on the sales abroad of pharmaceutical products. Also, countries with a larger population are importing more than countries with a smaller population. However, the strong affinities between the exporter and the importing countries found in previous studies were not found in the export of pharmaceutical products. Further, Sweden exports most of the product group that includes medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses.

 • 443.
  Adolfsson, Per
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Christensson, Jon
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Equity funds - and the Relationship between Return and Administration Fees2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of investmentfunds have dramatically increased in the last years and so have the interest in funds. 94% of the Swedish population between 18-74 years are investing in some kind of mutual fund. In 2005 the total fund capital was approximately 1.4 billion SEK. That makes this an important topic to investigate further.

  Therefore this thesis purpose is to analyse if there is any relationship between administrationfees, returns, the risk-adjusted performances. Furthermore, does the performance of the Swedish mutual funds differ dependent on whether they are managed by banks or if they are listed as Premiepensionsmyndigheten (PPM) funds, or run by other mutual fund companies?

  To analyse the problem a panel least square regression was used. The population consisted of 63 Swedish mutual equity funds over 20 quarters. Dummy variables were used to separate the banks- and PPM funds from the total population.

  The findings are mixed compared to previous research. There seem to be no relationship between the return, the risk-adjusted return and the administration fee. This indicates that the fund companies do not set their administration fee based on the expected return.

  However, a negative relationship was found between the market-adjusted return and administration fee.

  In general, the banks, on average, outperformed, the mutual fund companies that were not bank and/or PPM funds, in return, risk-adjusted return and market-adjusted return. Further, the funds with some additional fee had the on average second lowest efficiency in terms of return on the market.

 • 444.
  Adolfsson Sjökvist, Simon
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Mellanmannens skadeståndsansvar i samband med strandade företagsförvärv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A company acquisition is a complicated and long process. The road to the final purchase agreement is lined with several contacts between the parties. By that, the parties may incur costs in order to acquire the company. Typically, negotiations are conducted with involvement of intermediaries, acting on behalf of the selling or the buying party. If the acquisition is aborted and the final purchase agreement fails to materialize, it is conceivable that the denied party wants compensation for its expenses in association with the negotiations. Then they can claim damages under culpa in contrahendo, negligence of contract conclusion. The intermediaries who negotiate for a principal may be subject to the above tort claims if certain subjective and objective condition exists.

 • 445.
  Adolfsson, Vendela
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Prosthetics and Orthotics.
  Karlsson, Evelina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Prosthetics and Orthotics.
  Effekten av ToeOFF på infallsvinkeln mellan kroppsmasscentrum och belastningscentrum hos patienter med droppfot2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 446.
  Adolfsén, Jennifer
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Ragnarsson, Elin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Samer i svenska dagstidningar: En innehållsanalys av nyhetsrapporteringen om Europas enda urfolk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the Sami peoples representation in Swedish newspapers. Previous research show that news media holds a growing power in affecting how different groups are perceived and being treated in today’s society. It shows how indigenous people and minorities are limited in the news media and portrayed in a homogeneous and biased way. This study examines to which extent the Sami population is being seen in the Swedish news media, what kind of Sami related news that are being reported and, how the Sami people are being presented. The method used to answer the thesis questions is a content analysis with complementary qualitative and quantitative elements. Articles published in three Swedish newspapers during the period of one year have in this study been examined. The result indicates that Sami culture is given a lot of space in the reported news, while other important events and questions concerning the Sami people are less visible. The result is analyzed on the basis of postcolonial theory, and connection could thus be distinguished between Sweden's historical relationship with the Sami population and the media's presentation of the group.

 • 447.
  Adomnita, Alexandr
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Informatics.
  Balancing walled garden and open platform approaches for the Internet of Things: A case study of Husqvarna Group2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term “Internet of Things” (IoT) was first introduced by a technology pioneer Kevin Ashton in 1999.Although the term is relatively new, the idea of making networks and computers communicate in order totrack and manage devices has been around for many years. As of now IoT is a rising topic in technicalcommunity. Some specialists are anticipating that by 2025 there will be around 100 billion connected IoTdevices with a worldwide economic impact of more than $11 trillion. On the other hand, Internet of Thingsemerges significant challenges. Currently the organization around world use two main approaches whenentering the IoT market. First one is an open platform and is represented by interoperability andcollaboration with devices from different vendors. Second one is a closed platform, or a “walled garden”approach. A “walled garden” approach is characterized by building “fences” around the user. In other words,the service provider has control over applications, content and media and also restricts the non-approvedcontent to reach the customer. Therefore, the research set out to explore these approaches and show thebenefits and limits they can have on an organization. The research was conducted in collaboration with aSwedish manufacturer of outdoor power products called Husqvarna Group. In order to fully acknowledgethe organization’s approach, 4 interviews were conducted with managers, back end developers andconsultants hired by Husqvarna Group. From the findings, some things should be taken in consideration.First, IoT involves big data being collected, therefore security and privacy are crucial when developingdevices and systems. Second, it is essential for an organization to have the same views when taking a newdirection. Third, when discussing Internet of Things, it means that things connect, devices to sensors,sensor to gateways and gateways to system. And there shouldn’t be a delimitation from a vendor to another.Therefore, open platform approach is seen as the way to diversity and innovation.

 • 448.
  Adrovic, Ninella
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Sex and the City: En kvalitativ studie om serien och karaktärerna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur de kvinnliga huvudkaraktärerna i den amerikanska dramaserien Sex and the City framställs. En analys har gjorts på sex avsnitt av serien. Analysmaterialet studerades utifrån ett feministiskt samt stereotypiskt perspektiv. En av utgångspunkterna har varit antagandet om att karaktärerna är olika.

  Undersökningen syftar också till att analysera serien och se om den är en traditionell eller en modern såpopera.

  Studien grundar sig på en innehållsanalys. Resultatet kommer att delvis vara generellt för hela serien, eftersom karaktärerna följer med alla säsonger men utvecklas under seriens gång.

  Resultatet av undersökningen stärker antagandet av att karaktärerna är olika. Kvinnorna representerar stereotyper av olika slag. Resultatet visar även att kvinnorna också har mycket gemensamt. Serien kan varken placeras i den traditionella såpoperan eller i den postmoderna såpoperan. Sex and the city är en serie som har element från båda subgenrerna.

 • 449.
  Afandiyeva, Jamila
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Place brand building in Baku: Place branding2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose   

  The aim of this study is to explore if there is a gap between brand identity and brand image in the city of Baku.

  Background

  Having a strong city brand based on the positive perceptions from both internal and external stakeholders’ point of view is very important in today’s world of globalization when cities have to constantly compete for the share of tourists, investors etc. Therefore, in terms of the thesis we aspire to investigate if Baku has been successful to build a strong brand identity and whether the brand image mirrors it from the Swedish people’s perception.

  Method

  The study constructed upon a mixed research method, which based simultaneously on inductive and deductive approach. Interviews representing the qualitative reasoning approach are utilized in order to reach the data related the city brand image and city brand identity.

  Conclusion

  The city has a firm and rationally established brand identity. The current research revealed the gap between brand image and brand identity in Baku. Thus, that the city’s brand image is not fully reflecting the real brand identity, in particular due to the internal facts.

 • 450.
  Aflas, Melissa
  et al.
  Jönköping University.
  Johansson Matuszewski, Amanda
  Jönköping University.
  Basel II’s impact on operational risk disclosure2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
6789101112 401 - 450 of 28689
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf