Change search
Refine search result
78798081828384 4001 - 4050 of 29636
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 4001.
  Björk, Mathilda
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Thyberg, Ingrid
  Hälsouniversitetet i Linköping.
  Skogh, Thomas
  Hälsouniversitetet i Linköping.
  Gerdle, Björn
  Hälsouniversitetet i Linköping.
  Hand Function and Activity Limitation According to Health Assessment Questionnaire in Patients with Rheumatoid Arthritis and Healthy Referents: 5-Year Followup of Predictors of Activity Limitation (The Swedish TIRA Project)2007In: Journal of Rheumatology, ISSN 0315-162X, E-ISSN 1499-2752, Vol. 34, no 2, p. 296-302Article in journal (Refereed)
 • 4002.
  Björk, Mathilda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Trupin, L
  University of California, USA.
  Thyberg, I.
  Linköping University, Sweden.
  Katz, P.
  University of California, USA.
  Yelin, E.
  University of California, USA.
  Differences in activity limitation, pain intensity, and global health in patients with rheumatoid arthritis in Sweden and the USA: a 5-year follow-up2011In: Scandinavian Journal of Rheumatology, ISSN 0300-9742, E-ISSN 1502-7732, Vol. 40, no 6, p. 428-432Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: In this study we compared activity limitations, pain intensity, and global health in patients with rheumatoid arthritis (RA) in Sweden and the USA and aimed to determine whether nationality is associated with these outcomes.

  Methods: We used longitudinal data from the 'Swedish TIRA project' (n = 149) and the University of California, San Francisco (UCSF) RA panel study (n = 85). Data were collected annually concerning use of medications [disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), biologics, and corticosteroids], morning stiffness, number of swollen joints, and number of painful joints. Three self-reported outcome measures were examined: pain intensity measured on a 0-100 visual analogue scale (VAS), activity limitation according to the Health Assessment Questionnaire (HAQ), and global health. To analyse the data, the Student's t-test, the χ(2)-test, and the generalized estimating equation (GEE) method were used.

  Results: Nationality was significantly related to HAQ score and pain intensity, even after adjustment for covariates. The patients in the TIRA cohort reported a lower HAQ score and a higher pain intensity than the patients in the UCSF cohort. Nationality was not related to global health.

  Conclusion: Patients with RA should be assessed with awareness of the psychosocial and cultural context because disability seems to be affected by nationality. Further knowledge to clarify how a multinational setting affects disability could improve the translation of interventions for patients with RA across nationalities.

 • 4003.
  Björk, Matilda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Johansson, Hanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Sjuksköterskans arbetsmiljö och dess påverkan på patientsäkerhet: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

   

  Background: Major efforts have been made in order to improve patient safety, but still one of ten patients suffers from a health care injury. Nurses have a big responsibility for the patients safety since the majority of health care injuries occur within the nurses area of responsibility. A suitable work environment improves the quality of care and increase the nurses opportunity to pursue this care.

   

  Aim: To describe factors in the nurses’ work environment that affects patient safety.

   

  Method: A literature review based on qualitative- and quantitative articles. Data was collected through CINAHL, Medline and in a secondary search. Fribergs three-stage model was used to analyse data.

   

  Results: The analysis resulted in four categories which were identified to have an impact on patient safety. High workload and staffing shortage with more patients per nurse decreased patient safety while management who prioritized patient safety and work through multi-disciplinary teams improved patient safety.

   

  Conclusion: The possibility of development in interprofessional teamwork, an increased cooperation between management and nurses regard to patient safety and improved working conditions in order to recruit and retain nurses are measures that can be taken to improve nurses work environment and patient safety.

   

  Keywords: Nurse, Safe care, Patient safety, Work environment, Literature Review.

   

 • 4004.
  Björk, My
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Sander, Nina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  IL 48a:6a och dess förenlighet med EG-rätten: Om skatteflyktsklausulen för vinst på kvalificerade andelar i samband med andelsbyte2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För ägare av fåmansföretag finns särskilda beskattningsregler. Dessa syftar till att undvika situationer då delägare i fåmansföretag erhåller ej avsedda skattefördelar. I Sverige finns en skatteflyktsklausul i IL 48a:6a vars syfte är att förhindra att delägare av kvalificerade andelar i samband med ett andelsbyte erhåller av lagstiftaren ej avsedda skattefördelar.

  Tyngdpunkten i uppsatsen har varit att granska den svenska bestämmelsen mot skatteflykt vid vinst på kvalificerade andelar i samband med andelsbyte. Härigenom vill vi belysa den tvivelaktighet som finns beträffande bestämmelsens överensstämmelse med EG-rätten och Fusionsdirektivet.

  Kvalificerade andelar i fåmansföretag berörs av speciella beskattningsregler. Anledningen är att delägare av sådana andelar har ett större intresse än bara ägande av företaget. Kravet för att en andel ska vara kvalificerad är att delägaren varit verksam i företaget i betydande omfattning. Delägaren ska alltså arbeta i företaget. När en delägare arbetar i sitt företag kan det verka lockande för honom att ta ut ersättning för utfört arbete genom utdelning eller kapitalvinst istället för lön eftersom skattebelastningen för delägaren då sjunker. Det är dock möjligt att inneha kvalificerade andelar i ett fåmansföretag även om man inte själv arbetar där. Så är fallet om en kvalificerad andel avyttras genom ett andelsbyte. Att avyttring sker genom andelsbyte innebär att andelar säljs och ersättning ges i form av andelar i ett annat företag. Härigenom blir icke-kvalificerade andelar kvalificerade och således kan delägare vilja utnyttja möjligheter till lägre beskattning.

  I EU:s Fusionsdirektiv finns bestämmelser som säkerställer att gränsöverskridande omstruktureringar inom EU inte utlöser beskattningskonsekvenser för berörda företag. Fusionsdirektivet ska ses som ett led i uppbyggnaden av en gemensam marknad inom EU. Fusionsdirektivets bestämmelser har implementerats i den svenska Inkomstskattelagen i bland annat kapitel 48a, som medger en rätt till framskjuten beskattning vid andelsbyten om vissa villkor är uppfyllda.

  I Inkomstskattelagens kapitel 48a finns ett villkor som enbart tillämpas då det är fråga om andelsbyte av en kvalificerad andel. Villkoret återfinns i 6a § och ställer krav på att rörelse ska bedrivas av det förvärvande företaget för att framskjuten beskattning ska medges. Bestämmelsen har till syfte att motverka skatteflykt, skydda den svenska skattebasen samt upprätthålla systemet för beskattning av fåmansföretag. Bestämmelsen har införts mot bakgrund av att den svenska lagstiftaren har utnyttjat en rätt som återfinns i Fusionsdirektivets Artikel 11. I Artikel 11 erbjuds medlemsländerna i EU en möjlighet att vägra tillämpa bestämmelserna i Fusionsdirektivet på vissa omstruktureringar om avsikten är att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande.

  Problemet med skatteflyktsklausulen i IL 48a:6a är att den är generellt utformad och således tillämpas på alla former av andelsbyten av kvalificerade andelar utan att någon individuell prövning sker. Klausulen verkar oberoende av om det verkligen föreligger ett skatteflyktssyfte. En liknande nationell bestämmelse har prövats av EG-domstolen i målet Leur-Bloem. Där kom EG-domstolen fram till att en generell bestämmelse som inte ger utrymme för individuell prövning strider mot syftet med Fusionsdirektivet och går utöver vad som är nödvändigt för att förhindra skatteflykt.

  Mot bakgrund av EG-domstolens resonemang i Leur-Bloem har vi, efter att ha granskat den svenska skatteflyktsbestämmelsen i IL 48a:6a, kommit fram till att bestämmelsen strider mot EG-rätten. Anledningen är bestämmelsens generella utformning. Eftersom bestämmelsen står i strid med EG-rätten bör något göras och vi har därför kommit fram till att det finns tre möjliga vägar att gå. Det första alternativet innebär att bestämmelsen lämnas oförändrad. Om så sker kommer bestämmelsen fortfarande att strida mot EG-rätten. Det andra alternativet är att upphäva bestämmelsen och således förlita sig på generalklausulen i Skatteflyktslagen. Det tredje och mest önskvärda alternativet vore naturligtvis att förändra bestämmelsen så att den uppfyller det EG-rättsliga kravet på proportionalitet. För att så ska vara fallet måste bestämmelsen ge utrymme för en individuell prövning som även kan vara föremål för domstolskontroll. Hur en sådan bestämmelse ska kunna se ut är i nuläget svårt att säga, men i praktiken skulle troligen en förändrad IL 48a:6a ha stora likheter med Skatteflyktslagens generalklausul. Av den anledningen frågar vi oss om det inte är bättre att då genomföra alternativ två, det vill säga ta bort IL 48a:6a och låta generalklausulen ta hand om skatteflykt när det gäller andelsbyten av kvalificerade andelar.

   

 • 4005.
  Björk, Oliver
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  Sihvo, Sebastian
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  KARTLÄGGNING OCH REDUCERING AV FÖRLUSTER I EN PRODUKTION UTIFRÅN LEAN2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the presence of losses in a production department. Based on this analysis, improvements and suggestions that meet the performance requirements set by the company on the department’s planed cycle time.

  With this purpose in mind, two questions have been raised. These are the questions:

  1. What losses can be identified in the department?

  2. How can these identified losses in the department be reduced?

  A case study has been performed on a producing company, where the production has been observed and staff from the department has been interviewed for increased insight into the situation. The data presented has been analyzed in relation to the theoretical framework set up to achieve the results of the study.

  The result shows how the presence of losses in a production can be connected to production planning and batch size. These connections have in this study support in Lean production and its three M. Losses associated with waste were also found, such as movement, transport and waiting.

  In this study, there was only focus on one case company. The case company is a producing company, the department that the study focuses on produces a compressor product. The study does not take into account the production design or requirements beyond what is relevant for designing the improvement proposals.

 • 4006.
  Björk, Petra
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare.
  Vad behövs för att förbättra en remissprocess?: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av remissprocessen.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4007.
  Björk, Robin
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Lindbom, Jesper
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Piirilä, Ville
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Social media marketing of SMEs in regional Sweden: A study of the automotive sales industry2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Background

  The recent developments in technology have resulted in an emergence of social media platforms and they are now an essential part of everyday lives of consumers and businesses. Since a lot of companies utilize social media in their marketing activities, the marketing strategies of small and medium sized enterprises (SMEs) have changed from the traditional practises. Due to their limitations in resources, they need to be creative and flexible in their marketing. Since cars are classified as high involvement products, customers spend more time on information search before making the purchase. This has resulted automotive retailers to utilize more social media into their marketing, as it is among the most popular channels for consumers to search for information. Jönköping is among the leading industrial cities in Sweden and it is well known for its entrepreneurial spirit as it hosts a large number of SMEs. Because of this, the authors of this research have investigated how SME car retailers in the region of Jönköping utilize social media marketing.

   

  Purpose

  The purpose of this thesis was to research how SME car retailers in the region of Jönköping utilize social media in their marketing activities.

   

  Method

  A qualitative research approach with semi-structured interviews was conducted in order to develop an understanding of how small car retailers in Jönköping region utilize social media in their marketing activities. The owners of car dealerships were interviewed since they could contribute with insights from the firm and its marketing activities.

   

  Conclusion

  The findings of this thesis show that SME car retailers in Jönköping region utilize social media in their marketing activities and this is a major factor contributing to their firm performance. However, the companies do not use it to its full potential and it can be identified that there is room for improvements when it comes to social customer relationship management and creating marketing strategies.

 • 4008.
  Björk, Sofia
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Corporate customer loyalty within the banking sector: The case of SEB2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background:

  The financial sector is under constant development and the massive digitalization has changed the banking sector. The banking industry is nowadays characterized by self-service solutions and customers can solve their problems from everywhere and at any moment. The banking industry is highly competitive since all banks offer homogenous products and services that easily can be duplicated. Therefore it is of major importance for the banks to distinguish themselves from the other banks, offering the same products and services. The only way to distinguish oneself in today’s competitive environment is by either price or quality.  Hence customer satisfaction, which leads to customer loyalty, can be seen as a potential tool to gain a strategic advantage in the highly competitive environment.

   

  Purpose:

  The purpose of this thesis is to examine marketing strategies for bank companies work in reaching corporate customer loyalty concerning digitalization, decision-making and service quality towards their corporate customers in the modern banking industry.

   

  Method:

  This thesis builds on primary sources in the form of semi-structured interviews. Three key persons carefully selected within SEB have been chosen to get an insight of how the bank works towards shaping long-term relationships and loyal customers. Respondents were chosen after their competence concerning corporate customer loyalty.

   

  Conclusion:

  The banking sector was examined and it showed to be highly homogenous and the products and services offered are basically the same. In that, three important conclusions were highlighted. First, there is a need for banks to distinguish oneself through high service quality, which will result in customer loyalty. The importance of being easy, credible and secure in order to keep existing customers and acquire new ones was fundamental. However being predictable and transparent in their reasoning is a necessity to shape a loyal clientele. Second, providing high service quality and reducing the gap between the customer expectations and delivered service will enhance the customer loyalty and also the bank’s profitability. Significant since it is cheaper to keep loyal customers than to acquire new ones. Third, as digitalization has changed the banking landscape, the future customers will consider themselves as loyal, but they will be loyal with more actors at the same time. This is due to the fact that competitors will only be a click away and that the digitalization will make it easier for customer to increase their probability by switching bank, as they will be offered more different available alternatives.

   

 • 4009.
  Björk, T.
  et al.
  Örebro universitet.
  Ahlström, Gerd
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  The patient's perception of having recovered from an eating disorder2008In: Health Care for Women International, ISSN 0739-9332, E-ISSN 1096-4665, Vol. 29, no 8-9, p. 926-944Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our aim in this study was to describe how patients perceive having recovered from eating disorders. A qualitative method with a phenomenographic approach was used to identify various ways of experiencing recovery. Four categories emerged, describing how the subjects now relate in a relaxed and accepting manner to food, the body, themselves as individuals, and their social environment. Some perceived recovery as coping with emotions, while others experienced themselves as healthier than people in general regarding food and weight. Different aspects were emphasized as important for recovery. As long as patients perceive themselves as recovered, it is not necessary that they fulfill all conceivable criteria for recovery.

 • 4010.
  Björkdahl, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Stadler, Julia
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  INTERNET OF THINGS INOM DRIFT OCH UNDERHÅLL I FÖRVALTNINGSSKEDET2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: This work presents Internet of Things or IoT in facility management; operation and maintenance. One of the many functions of IoT is making “smart” building components, which can communicate when they break and can be controlled from a distance. Today there are many articles on how you can use IoT in buildings but not as many on how you can use it in operation and maintenance of real estates. Therefore, the aim of this thesis is to investigate the possibilities of IoT in facility management; operation and maintenance work. This is investigated by the questions: (1) How can IoT be used in the facility management; operation andmaintenance work? (2) What are the savings in terms of workhours that can be made by using IoT in facility management; operation and maintenance work? (3) What is the attitude to IoT in the facility management industry?

  Method: The main strategy for this thesis is a case study in the facility section of the municipality in Jönköping. Approaches include interviews with IoT-consultants and employers at the facility section, document analysis of the workhours for different tasks of a operation technician and a literature study.

  Findings: The first question is answered by that IoT can be used for almost everything because of the huge amount of sensor types and that new ones are constantly in the making. You can also make unique IoT systems which contributes to the flexibility.The limits today are costs and finding value in the collected data.

  The second question is answered by that saving possibilities exists. Calculations are made based on attitudes from respondents and what they think are possible savings.This results in savings of about 13 000 workhours/year out of 30 000 workhours/year which equals 40 %.

  The third question is answered by that both employers at the facility section and IoT-consultants find IoT in facility management interesting. Of the different work-categories, it is interesting to mention that the most positive are the real estate managers and the maintenance engineers and the least positive are the operation technicians.

  Implications: Conclusions made are that the possibilities of IoT in facility management; operation and maintenance are many. In the future, a lot of savings of workhours can be made by using IoT. Since interest in IoT exists at the facility-section future studies should explore the costs of different IoT-systems. If the municipality of Jönköping chooses to implement IoT in their facilities they can become a role model for other facility managers.

  Limitations: The limitations in this work are the different costs of IoT-products and how the IoT-systems are built. The work tasks investigated include only supervision-tasks.

 • 4011. Björkegren, C
  et al.
  Anderson, Helén
  Linköping University.
  Learning for short or long term?2000In: Paper presented at the 16th EGOS Colloquium, Helsinki, July 2-4, 2000, 2000Conference paper (Other academic)
 • 4012. Björkelund, Cecilia
  et al.
  Andersson-Hange, Dominique
  Andersson, Kate
  Bengtsson, Calle
  Blomstrand, Ann
  Bondyr-Carlsson, Dorota
  Eiben, Gabriele
  Rödström, Kerstin
  Sjöberg, Agneta
  Sundh, Valter
  Weman, Lilian
  Zylberstein, Dimitri
  Hakeberg, Magnus
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Oral health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Lissner, Lauren
  Secular trends in cardiovascular risk factors with a 36-year perspective: observations from 38- and 50-year-olds in the Population Study of Women in Gothenburg.2008In: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 26, no 3, p. 140-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To study secular trends in cardiovascular risk factors in four different cohorts of women examined in 1968-1969, 1980-1981, 1992-1993 and 2004-2005. DESIGN: Comparison of four representative cohorts of 38- and 50-year-old women over a period of 36 years. SETTING: Gothenburg, Sweden with approximately 450,000 inhabitants. SUBJECTS: Four representative samples of 38- and 50-year-old women were invited to free health examinations (participation rate 59-90%, n =1901). MAIN OUTCOME MEASURES: Body mass index (BMI), systolic and diastolic blood pressure (SBP, DBP), leisure time exercise, use of antihypertensive medication, smoking, levels of haemoglobin, b-glucose, s-cholesterol, s-triglycerides and HDL-cholesterol. RESULTS: There was no significant difference in mean BMI from 1968-1969 versus 2004-2005. Mean leisure time exercise was significantly higher in later born cohorts; in 1968, around 15% were physically active compared with 40% in 2004. SBP and DBP, mean s-cholesterol and s-triglyceride levels were significantly lower in both 38- and 50-year-old cohorts in 2004-2005 versus 1968-1969. HDL-cholesterol (not measured until 1992-1993), showed a significantly higher mean level in 2004-2005. Reduction of risk factors was apparent in women with a high as well as low level of physical activity. Smoking declined most in women with high levels of physical activity. CONCLUSIONS: Several cardiovascular risk factors related to lifestyle have improved in middle-aged women from the 1960s until today. Most of the positive trends are observed in women with both low and high physical activity.

 • 4013.
  Björkgren, Andreas
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Brodin, Henrik
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  First Impression Lasts: The First Meeting2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  When firms are doing business it is important to meet the customer’s expectations. It is often in the first impression (the first time the parties meet in a sales encounter) that the seller fails to do this, sometimes resulting in the prospective customer dropping the whole thought of a business deal and no further relationship is established. The first impression results from the first image and understanding a seller creates in a potential customer: here the latter gets a brief insight into the former’s organization, credibility and overall quality. Each encounter or meeting is an opportunity to achieve trust and build a relationship, but also contains the risk of reducing credibility and losing all chances of a relationship. The purpose of this thesis is to describe and analyse the importance of the first impression when creating and building a business to business relationship and to describe the factors which influence this process. The theoretical framework is based on theories regarding the concept of first impression and the implications of two-way communication during the first encounter. These include the seller’s preparation and categorisation of the customer before each encounter. Other variations of communication concerns verbal and non-verbal communication, generalizations, cultural differences and circumstances where a failure can turn into an advantage. The present qualitative case study is based on interviews with five highly competent respondents with long experience of business relationships. They were chosen after discussions with Walter Carvajal, owner and MD of City Guest Service. The results showed that the first impression was very important in creating a business relationship. Some variables, e.g. gender, had less significance. Generally, the first impression included the small things a person perceived and interpreted during the first encounter. Combined, they determined whether a person chose to do business with the counterpart in question. All aspects of verbal and non-verbal commu-nication formed a basis for judging the other person. Cultural differences increased the acceptance level, reducing the risk of failure, when the parties were from differ-ent cultures.

 • 4014.
  Björkgren, Andreas
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Brodin, Henrik
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  First Impression Lasts: The First Meeting2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When firms are doing business it is important to meet the customer’s expectations. It is often in the first impression (the first time the parties meet in a sales encounter) that the seller fails to do this, sometimes resulting in the prospective customer dropping the whole thought of a business deal and no further relationship is established. The first impression results from the first image and understanding a seller creates in a potential customer: here the latter gets a brief insight into the former’s organization, credibility and overall quality. Each encounter or meeting is an opportunity to achieve trust and build a relationship, but also contains the risk of reducing credibility and losing all chances of a relationship. The purpose of this thesis is to describe and analyse the importance of the first impression when creating and building a business to business relationship and to describe the factors which influence this process. The theoretical framework is based on theories regarding the concept of first impression and the implications of two-way communication during the first encounter. These include the seller’s preparation and categorisation of the customer before each encounter. Other variations of communication concerns verbal and non-verbal communication, generalizations, cultural differences and circumstances where a failure can turn into an advantage. The present qualitative case study is based on interviews with five highly competent respondents with long experience of business relationships. They were chosen after discussions with Walter Carvajal, owner and MD of City Guest Service. The results showed that the first impression was very important in creating a business relationship. Some variables, e.g. gender, had less significance. Generally, the first impression included the small things a person perceived and interpreted during the first encounter. Combined, they determined whether a person chose to do business with the counterpart in question. All aspects of verbal and non-verbal communication formed a basis for judging the other person. Cultural differences increased the acceptance level, reducing the risk of failure, when the parties were from different cultures.

 • 4015.
  Björkhag, Sofie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Göök, Sandra
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Planeringstid i Förskolan: En jämförande fallstudie om betydelsen av planeringstid2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur förskollärare, skolledare, förvaltningsperson och kommunpolitiker inom skol- och barnomsorgsverksamheten, i en av Sveriges kommuner, upplever betydelsen av planeringstid för förskollärare i förskolan.

  Studien utgår från organisationsteorin och är baserad på kvalitativ metod genom intervjuer med sju stycken personer inom skol- och barnomsorgsverksamheten.

  Studien visar att respondenterna anser att planeringstid är viktig för förskolans måluppfyllelse och för att varje barn ska bli sett och hört Intervjuresultatet visar en bild av att planeringstiden har stor betydelse för utveckling av verksamheten, för tid till reflektion, för barnen och för förskolläraryrket. I studien framkommer att det förekommer många praktiska arbetsuppgifter för förskollärarna som inkräktar på planeringstidens egentliga användningsområde. Det bör införas fler utvärderingsdagar enligt skolledare och förskollärare.

 • 4016.
  Björkholdt, Josephine
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Dehgani, Shahab
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Spelar storleken någon roll?: En kvantitativ innehållsanalys av Jönköpings-Posten vid övergången till tabloid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to examine if there´s been any affects in the content of the newspaper regarding the transition of Jönköpings-Posten going tabloid. The primary question that this study is based upon is if Jönköpings-Posten shows tendencies regarding tabloidization in the content due to the shift of the format 7th of November 2013.

  Material and method: The material contains of six newspapers from Jönköpings-Posten, totally 12 parts, in printed format around the time of the shift. A quantitative content analysis has been used as a method where the notion tabloidization has been operationalized.

  Conclusion: As a whole it is not possible to gather a straightforward increase of the tabloidization tendencies. It is not until a closer review of the result been made which tendencies of tabloidization in the content of the newspaper can be identified. The results are many times ambiguous and should regard to earlier research and theories speak for and against a tabloidization at the same time. One conclusion that is drawn concerning Jönköpings-Posten is that the newspaper only in a certain degree show signs of tabloidization in its content, in relation to the shift to tabloid. The study only partially supports the earlier opinion of previous research where a changed format also contributes to a changed content.

 • 4017.
  Björking, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Persson, Malin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Glädje i förskolan: En kvalitativ studie om glädje i barns samvaro2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad barn i åldern 1-4 år kan uppleva som roligt och glädjefullt under den fria leken på förskolan. Intressant för studien är också på vilka sätt barn ger uttryck för glädje.

  Frågeställning:- Vad upplever barnen som roligt?

  Studien tar sin utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv och i Mealeau-Pontys teori om den levda kroppen där kropp och själ hänger samman. Genom att studera barns kroppsliga uttryck får vi möjlighet att tolka deras inre tankar och upplevelser. Barns sociala umgänge vilar på en kroppslig grund och deras handlingar ses som meningsfulla. För att belysa syftet har vi använt oss av ostrukturerade observationer på två olika förskolor, sammanlagt ingår åtta barn i studien. Resultatet visar att mycket av glädjen ligger i det sociala samspelet och i att dela upplevelser med andra. En stor del av glädjen såg vi i korta vardagliga möten. Barnen tycker det är roligt med upprepning, kroppslig lek, att dela fokus och att göra lika. De ger uttryck för glädje genom skratt, leenden, blickar och kroppsspråk.

 • 4018.
  Björklund, Andreas
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Computer and Electrical Engineering.
  Mobila tjänster för lojalitetssystem2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobila tjänster för ett lojalitetsystem där användare av systemet lätt skall kunna använda des funktionalitet.

 • 4019.
  Björklund, Anette
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Johansson, Robert
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Jämställdhet i förskolan: En studie om att arbeta i ett jämställdhetsprojekt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to examine how pre-school teachers, who have participated in an equality project, Jämställdhet i centrum (Focus on Equality), have been affected by their participation. Based on our purpose, we asked the following questions:

  In what way has JIC changed the activity at the participating pre-schools? What can pre-school teachers do to work towards increased gender equality in pre-school?

  For our qualitative study, we decided to interview six pre-school teachers, who participated in the project Jämställdhet i centrum. As a method of data collection, we made use of a semi structured form of interview with an interview guide as support. The result shows, that if a pre-school should be able to break the traditional gender roles and gender patterns, it is required of the teacher to examine his/her role, and to realize that it is not free from gender patterns. A project is a good tool to create awareness and to disseminate knowledge. To ensure that the purpose of the project is not disrupted, it is required that as many people as possible are involved in the project. The principal has a big responsibility to involve and engage the employees. At the same time, educators have an individual responsibility, a responsibility that might be difficult to maintain without the support of the principal.

  Search for: Equality, project, pre-school

 • 4020.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Arbetsterapeuternas 'hälsa'2006In: Vetenskapens dag 8 oktober, 2006Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 4021.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Arbetsterapeutparadigm1988Report (Other academic)
 • 4022.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Arbetsterapeutparadigm: Uttryck, mening och referens1994In: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, no 10, p. 21-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Professor Håkan Törnebohms paradigmteori.

 • 4023.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Att studera Arbetsterapeutparadigm: Rapport från ett avhandlingsarbete1999In: Program för At-forum 25-26 mars, 1999Conference paper (Refereed)
 • 4024.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. CHILD.
  Berättelsen om "den obente" soldaten.1998In: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, no 13, p. 14-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett försök att reda ut begreppen med anknytning till ett arbetsterapeutiskt perspektiv.

 • 4025.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. AFR. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Embryos of Occupational Therapist Paradigms: an exploratory study of Swedish occupational therapy students' perceptions of occupational therapy1999In: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 46, no 1, p. 12-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The aim of this study was to identify and describe how newly enrolled occupational therapy students perceived their future profession, especially regarding world view and field of action view. Written data were collected using essay questions. Data analysis/synthesis were accomplished qualitatively. Three themes were identified in the material: Notions of some concepts fundamental to occupational therapy; Notions of the “setting” of occupational therapy reality and Notions of the operational reality of occupational therapy. With their limited personal experience of occupational therapy, the students´ conceptions reflected interested outsiders´ views on the topic, influenced by information available in society and the questions given. They were shown to possess relevant and varied information about occupational therapy, but had difficulties in designating the different phenomena.

 • 4026.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. AFR. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Focus on Occupational Therapists' Paradigms1999In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 13, no 3, p. 165-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The primary aim of the study was to identify and characterize seven experienced occupational therapists´ perceptions of their profession, especially regarding world view and field of action view. The secondary aim was to find out if there were similarities among the respondents´ personal paradigms that could constitute a potential, local ideology for the group. Qualitative data were collected using audio- and video-taped, thematic discussions which involved focus groups on three occasions during the autumn of 1996. Within the two paradigm components world view and field of action view the data were analysed qualitatively. The results show several unifying factors and dissimilarities were limited to specifications within the unifying factors, with regard to the respondents´ notions. The unifying factors could be described as a potential, local ideology for the group.

 • 4027.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. CHILD.
  Fokus på hälsa, engagemang och stolthet: En diskussion av teoretiska perspektiv på rehabilitering av sjukskrivna.2006In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder, Jönköping: Hälsohögskolan , 2006, p. 22-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4028.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Function, action and/or well-being as health constituents in occupational therapy2006In: 5th Occupation UK and Ireland symposium in Occupational science 11-12 september: Health through occupation - the evidence, 2006Conference paper (Refereed)
 • 4029.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Hälsa, kropp och arbetsterapi i ett professionsperspektiv2004In: At-forum 21-22 april, 2004Conference paper (Refereed)
 • 4030.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Kunskapsmöte inom arbetsterapi.2001In: Vetenskapens dag 3 oktober, 2001Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 4031.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  'Occupation': Fokus för yrkesutövningen arbetsterapi.1999In: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, no 1, p. 4-9Article in journal (Other academic)
 • 4032.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. AFR. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Occupational Therapist: A Chameleon in the Light of Paradigms1994In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 1, no 2, p. 59-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this pilotstudy is to present a more disticnct profile of the profession, deriving inspiration from Törnebohm's theory of paradigms. Six occupational therapists answered in writing 12 open essay questions about their ideas on paradigmatic matters. The focus in the questions is within the occupational therapist's field of action view and results are presented as aspects of practice. The occupational therapist is like a chameleon in the field of health care. She alters between different roles, using various parts of her professional competence to support the patient in reaching a meaningful everyday life from the patient's own perspective. The flexibility of the profession may contribute to many occupational therapists' feelings of having av vague professional profile, but is fundamental and a prerequisite of good occupational therapy. A greater awareness of our professional paradigm creates conditions by which it can be improved and adapted to variable demands. and a greater possibility to express the profession to society.

 • 4033.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. AFR. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Occupational therapy students' paradigms: A passage from beholder to practitioner.2000In: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 47, no 3, p. 97-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study has an explorative, comparative design with its starting point in Törnebohm´s theory of paradigms. The aim of the study was to identify and describe how qualified OT students perceived their future profession, especially regarding world view and field of action view, and to compare their conceptions with those of newly enrolled OT students in order to find out the differences and similarities between the two aggregations of paradigms. Data were collected in writing, using essay questions. Data analysis/synthesis was accomplished qualitatively. The comparision between the two groups was carried out through the structure of three themes with appurtenant categories. The qualified occupational therapist students´ notions gave expression to a constant application of a holistic health perspective which in contrast to those of the newly enrolled occupational therapist students resulted in numerous examples of interrelations between themes belonging to different paradigm components. In line with Törnebohm (1987) this is characteristic for paradigms.

 • 4034.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2000In: Vetenskapens dag 3 oktober, 2000Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  To study quality of life and subjective post-concussion symptoms in adults (16-60 years) with a mild traumatic brain injury (MTBI) 3 months and 1 year after injury.

  METHODS:

  Of a total of 489 patients 173 responded to questionnaires at 3 months and at 1 year, including the SF-36 health-related quality of life survey, which is a standardized measure validated for Swedish conditions. Post-concussion symptoms were rated as either existing or non-existing in a 21-item checklist [a modified version of Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS)].

  RESULTS:

  SF-36 showed impaired scores in all dimensions. Existing post-concussion symptoms were reported by 1545%. Significantly, more symptoms were present at 3 months than at 3 weeks after injury. Furthermore, a significant correlation between higher rates of post-concussion symptoms and lower SF-36 scores was found. CONCLUSIONS:

  The SF-36 results were significantly impaired compared with an age- and gender-matched normative control group and the rate of post-concussion symptoms was significantly higher at 3 months than at 3 weeks after injury. As a significant correlation between higher rates of symptoms and low SF-36 scores was also found we assume SF-36 to be a sensitive enough measure of MTBI-related effects.

 • 4035.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Om arbetsterapeutstudenters och arbetsterapeuters syn på arbetsterapi2001In: At-forum 17-18 maj, 2001Conference paper (Refereed)
 • 4036.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. AFR. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  On the structure and contents of occupational therapist paradigms: empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy2000Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambition of this thesis is to contribute, from a paradigm theoretical frame of reference, to the development of occupational therapy knowledge in Sweden.

  The specified thesis aim was to identify and characterize occupational therapy students´ and occupational therapists´ perceptions of occupational therapy, especially regarding world view and field of action view in Törnebohm´s sense.

  The thesis includes five sub-studies. The first and second studies are based on newly enrolled and qualified occupational therapy students´ written answers to essay-questions. The third study comprises occupational therapists´ audio- and video-taped thematic discussions and involves a focus group approach. Study four concerns occupational therapists´ exam papers and study five occuptional therapists´ personal accounts of the meaning of health.

  In study one the newly enrolled occupational therapy students were shown to possess varied information about occupational therapy, but to have difficulty in joining the information together into a coherent unity. Three themes were identified in the material: Notions of some concepts fundamental to occupational therapy; Notions of the setting of occupational therapy; and Notions of the operational reality of occupational therapy.

  In study two a major finding was that the qualified occupational therapy students´ notions gave expression to a constant application of a holistic health perspective which, in contrast to that of newly enrolled occupational therapy students, resulted in numerous examples of interrelations within, but also between, themes belonging to different paradigm components. According to Törnebohm this is characteristic of paradigms.

  In study three the results showed several unifying factors within the two paradigm components world view and field of action view, and the dissimilarities were limited to specifications within the unifying factors, with regard to the respondents´ notions. The unifying factors could be described as a potential local ideology for the group. A major finding is that the las-ting core of occupational therapy work consists of three components: concern for uniqueness of patients; concern for details of everyday life; and concern to set free willpower/facilitate autonomous actions.

  In study four the occupational therapists´ interest in research subjects related to the field of action view components of paradigms and in applied research on strategical matters, dominated throughout the material. The interest in research subjects related to the world view components of paradigms, and in basic research on ontological matters, however, was shown to have increased in the last five-year period.

  In study five the results showed a strong tendency towards holistic health conceptions and also towards a phenomenological view of the body. If this tendency should be taken to reflect current basic views within the profession, it would indicate a movement away from biomedical frames of reference on the theoretical level. This would seem to imply consequent movements on the practice level away from organ-focused interventions to the benefit of interventions in the person/context dimension of occupational performance.

 • 4037.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Paradigmatik inom arbetsterapi.1998In: Vetenskapens dag 22 september, 1998Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 4038.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Recension av: Ett vårdtestamente av Inge Dahn2006In: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, no 8, p. 1-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4039.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. AFR.
  Tematiska diskussioner med fokus på arbetsterapeuters verksamhet.1997In: Program för At-forum 13-14 mars, 1997Conference paper (Refereed)
 • 4040.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. AFR. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Borell, Lena
  Svensson, Tommy
  What Occupational Therapists Consider to be Worth Knowing: An Analysis of Swedish Occupational Therapists' Examination Papers 1984-96.1999In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 6, no 3, p. 127-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine and characterize an aggregation of experienced occupational therapists´ exam papers with regard to the occupational therapists´ research interests, concerning especially ontological and strategical matters, during the time period 1984-1996. The title pages, summaries and results discussions of 84 papers were analyzed qualitatively and quantitatively with the starting point in two of the components from Törnebohm´s structure of paradigms: the world view- and the field of action view-component. The occupational therapists´ interest in research subjects related to the field of action view component of paradigms, and applied research on strategical matters, dominates throughout the material. The interest in research subjects related to the world view component of paradigms, and basic research on ontological matters, increases in the last five year period. The increasing interest in more ontological matters seems as a natural and necessary progress for a profession which is deeply involved in knowledge aquired by experience. Only by the development of a “double-edged” knowledge, the profession has the possibility of developing and adapting to future demands.

 • 4041.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  On the Context of Elderly Persons' Occupational Performance2003In: Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, ISSN 0270-3181, E-ISSN 1541-3152, Vol. 21, no 3, p. 49-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the context of elderly persons’ occupational performance in order to expose factors affecting their opportunities to age successfully. The study design is a descriptive pilot study and consists of interviews, based on a standardized questionnaire, with thirteen elderly people in their home settings. The results show that the informants’ occupational performance problems are mostly related to their occupational function and physical environment. The informants seem to be satisfied with their life as elderly individuals, but with adequate support, aiming to increase their occupational performance, their wellbeing may increase to benefit both themselves and the society in which they live.

 • 4042.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Technical support for family caregivers2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this project was to investigate if support received by family care givers in the form of products, technology and web-based services corresponds to their needs when taking care of a person aged over 65 years at home. Questionnaires related to activity limitations, need for support and received support were distributed nationally and answered by 368 family care givers and 332 occupational therapists, who had met family care givers within their services. Furthermore, 58 family care givers were individually interviewed. The results from the questionnaires demonstrated that family care givers experienced activity limitations with the person they take care of to a higher degree than their expressed need for support in the form of products/technology and web-based services. In addition, they stated their need for support as greater than that they had received. Family care givers experienced activity limitations with the person they took care of to a higher degree than occupational therapists within all nine activity areas in WHO’s classification of functioning, disability and health (ICF). Family care givers expressed a need for products/technology to a larger or to the same extent as occupational therapists. Exceptions were mobility and personal care, where occupational therapists perceived the need for products/technology as greater than the family care givers. When it comes to web-based services, data was not sufficient to enable a comparison between family care givers’ and occupational therapists’ perceptions. The results from the interview studies conducted in two counties indicated that information on what could be offered needs to be improved and that family care givers expressed a desire for improved follow-up of the prescriptions given. Their knowledge of web-based services was limited, but they considered them to be good, especially for others than themselves. Additionally, the family care givers thought that the products and technology they had become aware of needed to be developed to be more user-friendly, but felt that those they had received brought them security, safety and independence. In conclusion, it is important to consider the point of view of the family care giver and their perception of activity limitations with the person they take care of in order to provide relevant information and appropriate support in form of products, technology and web-based services for the person they are caring for.

 • 4043.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Teknikstöd för anhörigvårdare2010Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att ta reda på om erhållet stöd i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster motsvarar de behov som anhörigvårdare har när de vårdar en person över 65 år i hemmet. Enkäter med nationell spridning angående aktivitetsbegränsningar, behov av stöd och erhållet stöd besvarades av 368 anhörigvårdare och 332 arbetsterapeuter, som mött anhörigvårdare inom tjänsten. Dessutom intervjuades 58 anhörigvårdare från två län individuellt. Resultatet av enkätstudierna visar att anhörigvårdare uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den person de vårdar i högre grad än vad de ansåg sig ha behov av stöd i form av produkter/teknologi och webbaserade tjänster. De angav dock behov av stöd i större omfattning än vad de uppgav att de erhållit. Anhörigvårdarna uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar i högre grad än arbetsterapeuterna inom samtliga nio aktivitetsområden i WHO:s klassifikation över funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Anhörigvårdarna uppfattade behov av produkter/teknologi i något större utsträckning eller i lika stor utsträckning som arbetsterapeuterna. Undantagen var förflyttning och personlig vård, där arbetsterapeuterna uppfattade behoven av produkter/teknologi som större än anhörigvårdarna. När det gäller webbaserade tjänster var underlaget alltför bristfälligt för att möjliggöra jämförelse mellan anhörigvårdarnas och arbetsterapeuternas uppfattningar. Resultatet av intervjustudierna visar att informationen om utbudet behöver förbättras och att man efterfrågade bättre uppföljning av de förskrivningar som skett. Kunskapen om webbaserade tjänster var begränsad men man tyckte att de verkade bra, framförallt för andra än sig själv. Man ansåg vidare att de produkter och den teknologi som man fått ta del av behöver utvecklas så att de blir mer användarvänliga, men att det man erhållit gav säkerhet, trygghet och självständighet. Sammanfattningsvis kan inte nog betonas vikten av att utgå från anhörigvårdarnas egna uppfattningar om aktuella aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar för att kunna ge relevant information och rätt stöd för vårdandet i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster.

 • 4044.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Teknikstöd för anhörigvårdare2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att ta reda på om erhållet stöd i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster motsvarar de behov som anhörigvårdare har när de vårdar en person över 65 år i hemmet. Enkäter med nationell spridning angående aktivitetsbegränsningar, behov av stöd och erhållet stöd besvarades av 368 anhörigvårdare och 332 arbetsterapeuter, som mött anhörigvårdare inom tjänsten. Dessutom intervjuades 58 anhörigvårdare från två län individuellt. Resultatet av enkätstudierna visar att anhörigvårdare uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den person de vårdar i högre grad än vad de ansåg sig ha behov av stöd i form av produkter/teknologi och webbaserade tjänster. De angav dock behov av stöd i större omfattning än vad de uppgav att de erhållit. Anhörigvårdarna uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar i högre grad än arbetsterapeuterna inom samtliga nio aktivitetsområden i WHO:s klassifikation över funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Anhörigvårdarna uppfattade behov av produkter/teknologi i något större utsträckning eller i lika stor utsträckning som arbetsterapeuterna. Undantagen var förflyttning och personlig vård, där arbetsterapeuterna uppfattade behoven av produkter/teknologi som större än anhörigvårdarna. När det gäller webbaserade tjänster var underlaget alltför bristfälligt för att möjliggöra jämförelse mellan anhörigvårdarnas och arbetsterapeuternas uppfattningar. Resultatet av intervjustudierna visar att informationen om utbudet behöver förbättras och att man efterfrågade bättre uppföljning av de förskrivningar som skett. Kunskapen om webbaserade tjänster var begränsad men man tyckte att de verkade bra, framförallt för andra än sig själv. Man ansåg vidare att de produkter och den teknologi som man fått ta del av behöver utvecklas så att de blir mer användarvänliga, men att det man erhållit gav säkerhet, trygghet och självständighet. Sammanfattningsvis kan inte nog betonas vikten av att utgå från anhörigvårdarnas egna uppfattningar om aktuella aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar för att kunna ge relevant information och rätt stöd för vårdandet i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster.

 • 4045.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Teknikstöd för anhörigvårdare2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inom ramen för regeringens utvecklingsprogram "Teknik för äldre" har Hjälpmedelsinstitutet (HI) tilldelats 6 miljoner kronor/år under en treårsperiod, med början 2007, för uppdraget att utveckla kunskap inom området "Teknik för anhöriga som hjälper och vårdar närstående". I uppdraget ingår att genomföra en behovsstudie via enkäter och intervjuer med anhöriga för att få bättre kunskap om anhörigas situation i fråga om hjälpmedel och annat teknikstöd. HI beviljade i november 2007 medarbetare vid Hälsohögskolan i Jönköping, avdelningen för rehabilitering, utvecklingsstöd under en tvåårsperiod för att utföra denna behovsinventering. Syfte: Syftet med projektet är att kartlägga och beskriva de behov av stöd som anhörig-närståendevårdarna har av produkter och/eller teknologi samt webbaserade tjänster, när de vårdare en äldre person över 65 år i hemmet samt att kartlägga i vilken utsträckning erhållet stöd motsvarar behoven. Metod: Datainsamling sker genom ett frågeformulär som har skickas ut till ca 1000 anhörigvårdare/närståendevårdare och 1000 arbetsterapeuter runt om i Sverige. Intervjuer med ett mindre antal anhörigvårdare/närståendevårdare (ca 60) i Jönköpings län kommer också att genomföras. Förväntat resultat: Tydliggörande av behov och erfarenheter av produkter och/eller teknologi samt webbaserade tjänster i hemmet hos olika grupper av anhörig-/närståendevårdare till personer över 65 år. Dessutom avser projektet att belysa i vilken utsträckning de hjälpmedel som förskrivs motsvarar de behov som finns. I sin förlängning kan projektet leda till utveckling av nya produkter och ny teknologi. Konklusion: Projektet är pågående.

 • 4046.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Teknikstöd för anhörigvårdare2009Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att ta reda på om erhållet stöd i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster motsvarar de behov som anhörigvårdare har när de vårdar en person över 65 år i hemmet. Enkäter med nationell spridning angående aktivitetsbegränsningar, behov av stöd och erhållet stöd besvarades av 368 anhörigvårdare och 332 arbetsterapeuter, som mött anhörigvårdare inom tjänsten. Dessutom intervjuades 58 anhörigvårdare från två län individuellt. Resultatet av enkätstudierna visar att anhörigvårdare uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den person de vårdar i högre grad än vad de ansåg sig ha behov av stöd i form av produkter/teknologi och webbaserade tjänster. De angav dock behov av stöd i större omfattning än vad de uppgav att de erhållit. Anhörigvårdarna uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar i högre grad än arbetsterapeuterna inom samtliga nio aktivitetsområden i WHO:s klassifikation över funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Anhörigvårdarna uppfattade behov av produkter/teknologi i något större utsträckning eller i lika stor utsträckning som arbetsterapeuterna. Undantagen var förflyttning och personlig vård, där arbetsterapeuterna uppfattade behoven av produkter/teknologi som större än anhörigvårdarna. När det gäller webbaserade tjänster var underlaget alltför bristfälligt för att möjliggöra jämförelse mellan anhörigvårdarnas och arbetsterapeuternas uppfattningar. Resultatet av intervjustudierna visar att informationen om utbudet behöver förbättras och att man efterfrågade bättre uppföljning av de förskrivningar som skett. Kunskapen om webbaserade tjänster var begränsad men man tyckte att de verkade bra, framförallt för andra än sig själv. Man ansåg vidare att de produkter och den teknologi som man fått ta del av behöver utvecklas så att de blir mer användarvänliga, men att det man erhållit gav säkerhet, trygghet och självständighet. Sammanfattningsvis kan inte nog betonas vikten av att utgå från anhörigvårdarnas egna uppfattningar om aktuella aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar för att kunna ge relevant information och rätt stöd för vårdandet i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster.

 • 4047.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Henriksson, Marlene
  Teknikstöd för anhörigvårdare: Problem, behov och försörjning av produkter/teknologi och webbaserade tjänster2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att ta reda på om erhållet stöd i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster motsvarar de behov som anhörigvårdare har när de vårdar en person över 65 år i hemmet. Enkäter med nationell spridning angående aktivitetsbegränsningar, behov av stöd och erhållet stöd besvarades av 368 anhörigvårdare och 332 arbetsterapeuter, som mött anhörigvårdare inom tjänsten. Dessutom intervjuades 58 anhörigvårdare från två län individuellt. Resultatet av enkätstudierna visar att anhörigvårdare uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den person de vårdar i högre grad än vad de ansåg sig ha behov av stöd i form av produkter/teknologi och webbaserade tjänster. De angav dock behov av stöd i större omfattning än vad de uppgav att de erhållit. Anhörigvårdarna uppfattade aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar i högre grad än arbetsterapeuterna inom samtliga nio aktivitetsområden i WHO:s klassifikation över funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Anhörigvårdarna uppfattade behov av produkter/teknologi i något större utsträckning eller i lika stor utsträckning som arbetsterapeuterna. Undantagen var förflyttning och personlig vård, där arbetsterapeuterna uppfattade behoven av produkter/teknologi som större än anhörigvårdarna. När det gäller webbaserade tjänster var underlaget alltför bristfälligt för att möjliggöra jämförelse mellan anhörigvårdarnas och arbetsterapeuternas uppfattningar. Resultatet av intervjustudierna visar att informationen om utbudet behöver förbättras och att man efterfrågade bättre uppföljning av de förskrivningar som skett. Kunskapen om webbaserade tjänster var begränsad men man tyckte att de verkade bra, framförallt för andra än sig själv. Man ansåg vidare att de produkter och den teknologi som man fått ta del av behöver utvecklas så att de blir mer användarvänliga, men att det man erhållit gav säkerhet, trygghet och självständighet. Sammanfattningsvis kan inte nog betonas vikten av att utgå från anhörigvårdarnas egna uppfattningar om aktuella aktivitetsbegränsningar hos den de vårdar för att kunna ge relevant information och rätt stöd för vårdandet i form av produkter, teknologi och webbaserade tjänster.

 • 4048.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Svensson, Tommy
  A Longitudinal Study on the Transformation of Fifteen Occupational Therapist Students' Paradigms into Occupational Therapists' Paradigms.2006In: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 53, no 2, p. 87-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study describes the transformation of 15 occupational therapist students’ paradigms into occupational therapists’ paradigms according to Törnebohm’s theory of paradigms, over a period of six years. This research particularly considers the paradigm components world view and field of action view in Törnbohm’s sense. Qualitative data were collected using essay-questions on three occasions: first week, and last semester, at the Occupational Therapy Programme at the School of Health Sciences, Jönköping, Sweden, and after three years of occupational therapy practice. A content-analysis of the collected materials was performed and the transformation of the informants’ views could be characterized as comprising three different perspectives: a ‘public’ view in 1995, a ‘theoretical’ view in 1998 and an ‘experiential/contextual’ view in 2001.

 • 4049.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Svensson, Tommy
  Begreppet 'Hälsa' som vägvisare för arbetsterapeuter.2005In: Arbetsterapeuten, ISSN 0345-0988, no 9, p. 10-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4050.
  Björklund, Anita
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Svensson, Tommy
  Femton arbetsterapeutstudenters paradigmutveckling genom utbildning och yrkespraktik: en sexårsstudie2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Studien handlar om paradigmutveckling hos arbetsterapeutstudenter, senare arbetsterapeuter, under en sexårsperiod. Speciellt studeras deras världsbild och verksamhetssyn enligt Törnebohms paradigmteori. Kvalitativ data samlades in genom essäfrågor, första veckan och sista terminen på arbetsterapeutprogrammet vid Hälsohögskolan i Jönköping, samt efter tre års yrkespraktik. Genom kvalitativ innehållsanalys framträdde informanternas syn på arbetsterapi vilken kan karaktäriseras som "allmänhetens syn" 1995, "teoretisk syn" 1998 och en "erfarenhetsbaserad/kontextuell syn" 2001.

78798081828384 4001 - 4050 of 29636
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf