Change search
Refine search result
73747576777879 3751 - 3800 of 29821
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3751.
  Billig, Andreas
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Sandkuhl, Kurt
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Enterprise Ontology based Artefact Management2008In: INFORMATIK 2008, Beherrschbare Systeme - dank Informatik: Workshop Applications of Semantic Technologies, 2008, p. 681-687Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Structuring enterprise information and supporting knowledge management is a growing application field for enterprise ontologies. Based on an industrial case from automotive supplier industries, the paper proposes the use of an ontology for artefact management in engineering of dependable systems, illustrated by the tool ArtefactManager. Navigation and search in the Artefact­Manager is performed using categorizations of artefacts by means of so-called taxonomic paths through the enterprise ontology. One of the main challenges is to permit evolution at least for those parts of the ontology which are used for categorizing artefacts. This paper introduces an approach to support the evolution process on the taxonomy level in conjunction with the level of categorizations.

 • 3752.
  Billig, Andreas
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Sandkuhl, Kurt
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Match-Making based on Semantic Nets: The XML-based BaSeWeP Approach2002In: XSW 2002: XML-Technologien für das Semantic Web: Proceedings zum Workshop, Bonn: Ges. für Informatik , 2002Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3753.
  Billig, Andreas
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Sandkuhl, Kurt
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Ontology-based Domain Repository.2004In: The knowledge gap in enterprise information flow: infomation logistics concepts and technologies for improving information flow in networked organisations : the 2nd Ljungby Workshop on Information Logistics, Jönköping: School of Engineering , 2004Conference paper (Other academic)
 • 3754.
  Billig, Andreas
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Sandkuhl, Kurt
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Information Engineering.
  Towards ontology-based requirements management in automotive electronics2006In: Information Control Problems in Manufacturing, 2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3755. Billing, Elin
  Matematikundervisning för alla: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av individualiserad matematikundervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bilda kunskap om lärares uppfattningar av vad individualisering i matematikundervisningen kan innebära. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats som avser att ta reda på lärares uppfattning av vad individualisering är och hur de uppfattar att de arbetar individualiserat i matematikundervisningen. Det är en kvalitativ studie som grundar sig på semistrukturerade intervjuer med fem verksamma grundskollärare. Det teoretiska och metodologiska tillvägagångssättet i studien är fenomenografiskt.

  Resultatet visar att det finns olika uppfattningar av vad individualiserad undervisning innebär. Det övergripande är att en individualiserad undervisning krävs i skolan för att alla elever har olika bakgrund, erfarenheter och behov. En individualiserad matematikundervisning kan möjliggöra att alla elever får utvecklas utifrån sina kunskaper. Precis som forskning visar framgår det i studien att hastighetsindividualisering genomsyrar matematikundervisningen. Lärare visar en tendens till att matematikundervisningen är läroboksbunden men resultatet visar att lärare till viss del är medvetna om dess negativa effekter och att de därför försöker variera matematikundervisningen. Det finns en önskan om att individualisera mer men det finns faktorer som påverkar möjligheten till individualisering, främsta faktorn är tiden. Om lärare har de förutsättningar som krävs för att kunna individualisera matematikundervisningen så kan uppfattningen av vad individualisering är förändras och därmed sättet att undervisa.

 • 3756.
  Billing, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Engsund, Maja
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Effekter av nivågruppering: En litteraturöversikt om nivågruppering i matematik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare ansvarar för att möta alla elevers olika förutsättningar och behov i matematikundervisningen därför bör det finnas flera vägar att nå målen. Att differentiera undervisningen genom nivågruppering är en väg att gå för att möta alla elevers olikheter. Syftet med denna studie är att belysa hur begreppet nivågruppering berörs i matematikdidaktisk forskning. Arbetet är en litteraturstudie som baseras på elva forskningsstudier. Varav tio är internationella och en är nationell. Materialet som valts ut har granskats genom närläsning och en komparativ analys.

  I litteraturstudien har det framkommit att nivågruppering används för att skapa grupper med mindre elevvariation. Högpresterande elever är de som gynnas mest av nivågrupperingar i matematik och de presterar överlag bättre i en homogen grupp där alla elever har liknande kunskaper. Däremot missgynnas lågpresterande elever av nivågruppering och det medför att skillnaderna mellan elevers förmågor ökar. Att dela in elever i grupper kan påverka dem negativt om de kunskapsmässigt placeras i “fel” grupp och det kan leda till att de får en negativ inställning till matematik. Vår slutsats är att lärare bör utgå från flera olika aspekter vid arbete med nivågruppering och de bör grunda grupplacering på både provresultat och sina tidigare bedömningar för att skapa en god lärandemiljö för alla elever.

 • 3757.
  Billing, Rasmus
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Ett vätternära åldrande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbetes syfte är att upprätta ett byggnadsförslag för tre flerbostadshus på en strandnära tomt i Vättersnäs i Jönköping. Rapporten omfattar utredning, skisser, färdiga systemhandlingar samt presentationsmaterial.

  Bakgrund: Uppslaget till examensarbetet kom efter samtal med Benny Hunemark på kommunens plankontor. Där jag fick information om att en person vid namn Leif Larsson startat en ”intresseförening” med mål att genomdriva byggnation av +55 boende på en strandnära tomt i Vättersnäs. Kommunen har här lagt en detaljplan som förespråkar 3 stycken punkthus i 3 våningar vardera. Det fanns från kommunens sida intresse att utreda alternativet med +55 boende i delar av projektet eftersom behovet av boendeformen förväntas öka inom kommunen. Genomförande: Efter att ha studerat flera redan byggda +55 boenden och där noterat fördelar och nackdelar i dessa projekt och efter att ha tagit del av det skriftliga material som finns utgivet om denna problemställning började jag ”ideskissa” på ett planförslag. Därefter har jag i samråd med och efter invändningar av min kontaktperson på kommunen Benny Hunemark, ovan nämnda Leif Larson, Kaj Granath handledare på skolan, arkitekterna SAR/MSA Tomas Hansen och SAR/MSA Joachim Billing omarbetat förslaget i flera etapper för att slutligen nå det resultat som här presenteras och kommer överlämnas till beställaren.

  Resultat: Det slutliga förslaget ”Ett Vätternära åldrande” är genomgående projekterat efter de förhöjda funktionsmått som förespråkas i kommunens nyutgivna publikation ”Bättre för alla”. Detta med anledning av att alla lägenheter i projektet skall vara möjliga att bo kvar i med hög boendekomfort, trots den nedsatta rörelse och orienteringsförmåga som kan komma med stigande ålder. Förslaget förespråkar dock i sitt grundutförande bara att det nodligaste huset speciellt avsätts för boendeformen +55 boende.

  Diskussion: Förslaget har efter färdigställande jämförts med kommunens upprättade illustrationskarta över området och diskuterats med de under projektet inblandade parterna.

 • 3758.
  Billqvist, Elly
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Frank, Julia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and Communication Studies.
  Du kan vara med! (Om du gör det här): En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain a greater understanding of how companies use different communication strategies related to sustainability in order to affect the consumers’ perceptions. More precisely it is the commercials of two Swedish companies, Apoteket and Ica, that are being studied. The companies have both been awarded as the top most sustainable companies in Sweden according to Swedish consumers. In order to acknowledge which strategies are being used and to investigate how the companies take advantage of their position as authorities a multimodal critical discourse analysis (MCDA) is being used both as theory and method. The study’s theoretical framework is enhanced with research regarding advertising, Corporate Social Responsibility (CSR) and persuasion strategies. The commercials are profoundly examined using MCDA where both language and visual signs are being studied. Research questions based on the theoretical framework are being used in order to review the material systematically and create thematic schemes.

  The result indicates that common discourses exist in how the companies communicate with the public. Humour and emotions are central in the material and the visual choices contribute with associations regarding sustainability and health despite being expressed clearly. Apoteket and Ica fulfil the ethical and philanthropic stages of responsibility from the recipient’s perspective. Commonly for the two companies are the fact that the consumers are forced to engage in order for Ica and Apoteket to take their responsibility. Nonetheless the companies position themselves as good citizens who take responsibility for their businesses. 

 • 3759.
  Bin, Roberto
  et al.
  Università di Ferrara.
  Lorenzon, SaraUniversità di Ferrara.Lucchi, NicolaUniversità di Ferrara.
  Biotech Innovations and Fundamental Rights2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Biotechnology is a recognized research area that has increasingly advanced into new technologies and modern practices raising several legal, ethical and regulatory issues. The revolutionary speed of biotech innovations has had a significant impact on the protection of the rights of the individual. Fundamental rights provide a framework within which the justification of limitations and restrictions to biotechnology innovations and research results have to be assessed. The legal regulation of scientific research and scientific investigations impact more and more directly on the freedom of research and therapies as well as on the broad diffusion of knowledge. Closely related is also the debated question of the technological manipulation of life and the boundary of scientific knowledge with regard to the topical question of genetic invention patents and their side effects on access to scientific information and health care opportunities.

  Drawing on expertise from different disciplines, the volume comprises invited papers and plenary presentations given at the conference entitled “Biotech Innovations & Fundamental Rights” that took place on Januray 20-21 2011 at the Department of Juridical Sciences of the University of Ferrara. Each contribution covers a different aspect of the legal and scientific issues involved in regulation of biotechnology. In particular the focus of attention has been given to genetic research, genetic data, freedom of scientific research in genetics and biotech patents

 • 3760.
  Binadam, Zulkiflee
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  Bergeling, Gustav
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Mechanical Engineering.
  Övergångsfasen till ISO 9001:2015 i ett marknadsledande företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work has been carried out in a market-leading company in the painting industry, where the main focus of the report focuses on which areas in the company that needs improvement in order to certify itself against ISO 9001:2015. The production department has been reported as an independent company within the company in order to apply the requirements of the standard that fall on management.

  The report has addressed the problems that most companies have in the transition process to ISO 9001:2015. The issues are formulated to provide answer to how well the studied company meets the requirement at current situation and then present a gap-analysis of what needs to be done to meet the requirements that are not met. These analysis leads to a result where key areas of improvement within the company are presented together with proposals to meet the requirements of the ISO-standard.

  In order to make the thesis as credible as possible, several different methods have been used and evaluated, to then make a fair assessment of the company’s current situation. The methods presented in the report include, among other things, a method of self-assessment, where the authors have received inspiration from previous thesis works, as well as interviews with an audit firms and relevant staff at the company. An observation/survey has also been conducted on the operators in the company to gain an insight of how they feel about the company’s work with ISO-standards.

  The report's discussion and conclusion presents the areas in the business that the company is lacking and suggests how the company should develop these areas. The key areas identified are: continuous improvement, leadership, process orientation and risk-based thinking. These areas have been analyzed by the authors as the most deficient areas that the company should further develop and proposals for how to develop these areas have been presented. The action proposals are based on the authors' knowledge and experience, where the proposals were developed in consultation with supervisors and staff at the company. The conclusion also evaluates the suitability of methods and tools for implementing ISO 9001: 2015 in an organization.

 • 3761.
  Binnberg, Yvonne
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Samtal och förändring i tvångssituation: En studie av professionellas upplevelser av samtal med klienter med narkotikamissbruk inom kriminalvård2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within the three ”legs” of the Swedish Prison and Probation system; detention centre, prison and probation office, there are conversations held with the clients, with the purpose of bringing about a change. This essay is focused on the conversations with the clients who are not only criminals, but also have a drug abuse. This fact makes the conversations more difficult because of many underlying factors, both from the perspective of the client and of the authority. To be able to create a good climate for discussion which could lead to change, the method of Motivational Interviewing (MI) is used. MI is the foundation of the prison and probation authority´s everyday work with clients. A former client and drug addict, has been interviewed as well as nine professionals. The essay has a phenomenological perspective. The results of the interviews and what is found in the literature has been analyzed from a humanistic and existentialistic perspective as well as a communicative perspective.

                        The most important findings in the study are that use of conversations is a very important and basic method to be able to carry on a good work with the most difficult clients within the Swedish Prison and Probation system. Yet, this essay also shows factors which makes the conversations towards change more difficult. The conclusion is drawn that the professionals within the Prison and Probation system, have to take these factors into consideration, to be able to do their work. Motivational Interviewing as an approach can therefore be, according to the result, a very good foundation in these conversations. The study also shows that there are still things that could be better, especially that the conversations can be influenced by several of inner and outer factors, which are specified in the study. There are many of the interviewed, that are not using the MI technique, though that could mean that the method in it self, is easy to embrace because of its base on fundamental human values. Therefore some of the MI techniques can be seen among the interviewed that stated that they didn´t have any use of the method. The staff of the Prison and Probation system have, despite the many difficulties in the work, a unique opportunity to discuss change, no matter if MI is used as a method or not.

 • 3762.
  Bird, Miriam
  et al.
  University of St. Gallen, Switzerland.
  Hellerstedt, Karin
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  The influence of relational conflicts on spousal entrepreneurs‘ team performance2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Principal Topic:

  During the last decade entrepreneurial teams have gained increased attention among entrepreneurship scholars. Interestingly, entrepreneurial teams composed of spousal couples constitute the most common type of entrepreneurial team (Ruef, 2010; Hellerstedt, 2009). One reason for this strong prevalence of spousal teams is that the spousal couple is the focal point of any family system and is characterized by mutual affinity, and trust—characteristics considered as beneficial for entrepreneurial team formation (Ruef, 2010). However, relational and affective conflicts within teams have been argued to be detrimental to venture performance (Ensley et al 2002). Therefore, it is interesting to consider that spousal couples often go through challenging periods in terms of relational conflicts and the intensity of these conflicts may depend on the family stage spousal couples find themselves (Pollmann-Schult, 2014). To build our hypotheses, we build on literatures on entrepreneurial teams (Blatt, 2009), entrepreneurs’ relational embeddedness (Granovetter, 1992) and family embeddedness (Aldrich & Cliff, 2003).

  Method:

  Our empirical setting is based on data provided by Statistics Sweden and requires the matching of several databases: The first database is LISA – a database comprising all legal residents of Sweden. The second database is RAMS which provides yearly data on all registered firms. Finally, the multi-generational database provides us with information on spousal couples. By linking individuals to their families as well as through constructing links between the firm-level database, RAMS, and the individual-level database, LISA, we are able to identify businesses run by spousal partners. Following Hill et al (2011) we classify the family life stages according to individuals’ age and existence of children and their age.

  Results and Implications:

  With our research we contribute to the literatures on entrepreneurial teams (Blatt, 2009), research on entrepreneurs’ relational embeddedness (Granovetter, 1992) and family embeddedness (Aldrich & Cliff, 2003). We contribute to the entrepreneurial team literature by showing that the spousal relationship is influenced by relational dynamics such as separation and family stage. We further contribute to the strand of entrepreneurs’ relational embeddedness by showing that specific relational resources accrue due to the spouses’ relational embeddedness, which may change over family stage and may be disrupted by relational conflicts.

 • 3763.
  Birgerson Harbom, Emmelie
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Nya plan- och bygglagen: Reviderade bestämmelser om bygglov och bygglovsprövningen - särskilt om mindre avvikelser från detaljplan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bestämmelser om användningen av mark och vatten samt bebyggelsemiljöns utveckling stadgas i plan- och bygglagen (PBL). PBL är dessvärre ett komplext och svårtillämpat regelverk. Sedan PBL:s ikraftträdandet har behovet av en mer lättförstådd plan- och bygglagstiftning successivt ökat vilket föranledde utvecklandet av en ny plan- och bygglag (nya PBL) som träder i kraft den 2 maj 2011.

  Syftet med magisteruppsatsen har varit att studera bestämmelserna om bygglov och bygglovsprövningen inom detaljplan med särskilt fokus på mindre avvikelser från detaljplan i PBL. Syftet har vidare varit att göra en jämförelse med motsvarande bestämmelser i nya PBL och därefter sökt fastställa bestämmelsernas framtida rättstillämpning med utgångspunkt i nya PBL.

  Bestämmelserna om bygglov och bygglovsprövningen inom detaljplan har till stor del tolkats i rättspraxis vilket i de flesta fall givit en klar bild av rättsläget. Bestämmelsen om mindre avvikelser från detaljplan har dock varit svårtillämpad och givit upphov till subjektiva tolkningar av kommunerna. Efter en rättsfallsstudie kan konstateras att kommunerna inte har tolkat bestämmelsen så snävt som var avsikten vid införandet av densamma. Behovet av riktlinjer och kompletterande motivuttalanden till ledning för tolkningen av bestämmelsen är angeläget.

  Vid en jämförelse mellan bestämmelserna i PBL och motsvarande bestämmelser i nya PBL är ändringarna inte särskilt omfattande utan endast språkliga ändringar har företagits. För att underlätta vid en framtida tillämpning av bestämmelserna har definitioner som utvecklats i gällande rätt förankrats i nya PBL. Det kan konstateras att bestämmelserna, vid en framtida rättstillämpning, inte kommer föranleda andra tolkningar än de som hitintills utvecklats i gällande rätt vilket även innebär att de förarbeten och den rättspraxis som utvecklats innan och efter ikraftträdandet av PBL alltjämt kommer att vara vägledande.

 • 3764.
  Birkehag, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Sohlman, Sofie
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Exploring the ICT market with learning´s from a leading market: With an internationalization perspective2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of the thesis is “To explore the Thai ICT market and identify

  differences with the leading market” Where the research questions are:

  1. How are the main actors influencing the ICT market in Thailand?

  2. How can the ICT market in Thailand be improved by identifying the gaps to

  the leading market?

  Method – For reaching the purpose a qualitative case study has been carried out,

  methods that are used are interviews, observations, document studies and literature

  study. Secondary data has been collected from document studies and was compiled in

  excel documents. Primary data has been collected from interviews, employees at

  Ericsson in Thailand has contributed when gather data about organizational

  culture. Interview with representatives from institutions in Thailand were made to

  achieve current data. Interviews were made to receive a primary source of information

  with high focus on the thesis subject and strengthen by secondary data.

  Findings – The most urgent problem to improve the ICT market in Thailand is to

  develop the infrastructure. The infrastructure needs to be developed in rural areas and

  urban areas. Institutions in ICT need to do active work on the market in order to

  expand and develop the market. Service operator’s needs to standardise and offer less

  price plans in order to minimize confusion among the consumers. The consumers

  need to increase their usage of ICT services in order to decrease the gap to the leading

  ICT market. One solution could be that the government push the development with all

  actors on the ICT market. Changing the foreign business act can lead to investments

  needed to expand the infrastructure. Further, creating a demand of higher technology

  from the consumer’s perspective will pressure the actors to develop robust network of

  high technology and benefit future development of technology.

  Implications – This study has been carried out on location in Thailand but

  communication has not been made in the national language in Thailand, which can

  contribute to misunderstandings of data. The study´s result is strengthened by being

  on location in Thailand, gathering primary data by interviews and do observations on

  place in the target environment.

  Delimitations – The delimitations have been made to look at the ICT market from

  Thailand’s perspective with learning’s from Sweden. Further, delimitations to explore

  the main actors that are influencing the market has been done. A market has many

  environmental forces and they needed to be restricted in this study.

 • 3765.
  Birkfeldt, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Haglund, David
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Psykosocial arbetsmiljö i en svensk fordonsindustri: En kvantitativ studie av upplevelser och individuella skillnader2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera huruvida upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig mellan medarbetare i en svensk fordonsindustri beroende på individuella faktorer. De individuella faktorerna som studerades var kön, ålder, anställningsform och född i Sverige /inte född i Sverige. Totalt bestod studiens deltagare av 1412 medarbetare (1065 män och 347 kvinnor). Deltagarnas ålder sträckte sig från 18–65 år (M = 40.2 år, SD = 12.47). Studien var av kvantitativ art och var en tvärsnittsstudie. Ett webbaserat frågeformulär användes som forskningsinstrument, vilket konstruerades genom mjukvaruprogrammet esMaker. Enkäten baserades på den korta versionen av Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). I studien inkluderades dimensionerna krav, kontroll, socialt stöd, konflikt mellan arbete och privatliv, värderingar samt hälsa och välbefinnande. Kvantitativa data analyserades med hjälp av t-test med oberoende mätningar och one-way ANOVA med Tukey post hoc test. Resultatet visade att upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljde sig bland annat i det avseendet att kvinnor upplevde sämre hälsa och välbefinnande än män, medarbetare i åldern 18–29 år upplevde lägre krav och högre socialt stöd än äldre samt att tjänstemän upplevde högre konflikt mellan arbete och privatliv än kollektivanställda. Däremot påvisades inga signifikanta skillnader mellan medarbetare födda i Sverige och medarbetare födda utomlands. Således konstaterades att upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö skiljer sig beroende på de individuella faktorerna kön, ålder och anställningsform.

 • 3766.
  Bischoff, Giuliano
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Carlson, Philip
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Persson, Anton
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  University Brand Personality from the Perspective of Students: A case study conducted at Jönköping University2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The higher education sector has become more competitive and universities are now more actively engaged in branding. One way of branding is to utilise the concept of brand personality, which can be measured and adjusted with the help of the University Brand Personality Scale (UBPS).  However, much emphasis is put solely on measuring and adjusting while little emphasis is being put on how to actually achieve the intended brand outcome.

   

  Purpose: To research university brand personality from the perspective of students, the UBPS will be adapted. It consists of six intangible dimensions of brand personality. So-called subcomponents for each dimension will be found and evaluated. These subcomponents constitute tangible and intangible attributes that, from a students’ perspective, relate to the UBPS dimensions. This research sets out to help researchers as well as practitioners to better understand university brand personality in all its facets.

   

  Method: The chosen research method is an exploratory study utilising a multi-method, qualitative research approach as well as thematic analysis. This has been done through conducting a case study at Jönköping University, Sweden. In a first step, focus groups were used to identify an item pool of subcomponents. In a second step, interviews were conducted to determine which of these subcomponents are the most important ones to students and why.

   

  Conclusion:  The outcome of this research is an insightful adaption of the UBPS from the perspective of students, which can be used to guide further research as well as practitioners who work with university branding. A broad item pool has been generated, containing subcomponents for each of the UBPS dimensions. The motivations behind these items has been researched while identifying the most important ones to create the final adaption of the model.

 • 3767.
  Bisson, Christophe
  et al.
  Kadir Has University, Istanbul, Turkey .
  De Kervenoal, Ronan
  Sabanci University, Istanbul, Turkey and Aston Business school, UK .
  Özturkcan, Selcen
  Özyeğin University, Istanbul, Turkey.
  Social e-Atmospherics in Practice (or not): A French and Turkish Web Designers’ Perspectives2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Little is known about the development of social e-atmospherics. And yet, e-atmospherics have motivated an emerging body of research which reports that both better layouts and ‘recognized’ atmospherics encourage consumers to modify their shopping habits. While the literature has analyzed mainly the functional (design) aspect of e-atmospherics, little has been done in terms of linking its characteristics’ to social (co-) creation. This paper attempts to redress the imbalance by exploring the anatomy from a website designer perspective of the social dimension of design in relation to e-atmospherics, which includes factors such as the aesthetic design of space and the influence of visual cues as a socially constructed meaning. We identify the challenges that web designers as social agents, who interact within intangible social reference sets, restricted by social standards, value, beliefs, status and duties, face daily within their work. We aim to review the current understanding of the importance and voluntary integration of social cues displayed by web designers from a mature market and an emerging market, and provides an analysis based recommendation towards the development of an integrated e-social atmospheric framework. Results report exploratory findings from questionnaires with 10 French and 16 Turkish web designers. These allow us to re-interpret the web designers’ reality regarding social e-atmospherics. We contend that by comprehending (before any consumer/client input) social capital, daily micro practices, habits and routine of designers, a deeper understanding of social e-atmospherics possible functions in the future will be unpacked.

 • 3768. Bitzer, Juergen
  et al.
  Stephan, Andreas
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  A Schumpeter-inspired Approach to the Construction of R&D Capital Stocks2007In: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 39, no 2, p. 179-189Article in journal (Refereed)
 • 3769.
  Bixo Ottosson, Anna
  et al.
  Department of Internal Medicine, Västmanland County Hospital, Västerås, Sweden.
  Åkesson, Karin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Department of Paediatrics, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Ilvered, Rosita
  Department of Paediatrics, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Forsander, Gun
  Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Särnblad, Stefan
  Department of Paediatrics, University Hospital Örebro, Örebro, Sweden.
  Self-care management of type 1 diabetes has improved in Swedish schools according to children and adolescents2017In: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 106, no 12, p. 1987-1993Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: Age-appropriate support for diabetes self-care is essential during school time, and we investigated the perceived quality of support children and adolescents received in 2015 and 2008.

  Methods: This national study was based on questionnaires answered by children and adolescents aged 6–15 years of age with type 1 diabetes attending schools or preschools in 2008 (n = 317) and 2015 (n = 570) and separate parental questionnaires. The subjects were recruited by Swedish paediatric diabetes units, with 41/44 taking part in 2008 and 41/42 in 2015.

  Results: Fewer participants said they were treated differently in school because of their diabetes in 2015 than 2008. The opportunity to perform insulin boluses and glucose monitoring in privacy increased (80% versus 88%; p < 0.05). Most (83%) adolescents aged 13–15 years were satisfied with the support they received, but levels were lower in girls (p < 0.05). More subjects had hypoglycaemia during school hours (84% versus 70%, p < 0.001), but hypoglycaemia support did not increase and was lower for adolescents than younger children (p < 0.001).

  Conclusion: Children and adolescents received more support for type 1 diabetes in Swedish schools in 2015 than 2008, but more support is needed by girls and during hypoglycaemia. 

 • 3770.
  Bjarnö Kaae, Malin
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Finance.
  Andersson, Josefin
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Finance.
  Storbankernas Fondbolag eller de mindre fondbolagen?: En jämförelsestudie med hjälp av Morningstar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Problem: Det har skett stora förändringar i svenska privatpersoners fondsparande de senaste åren. Finns det skillnader i lönsamhet mellan Storbankernas fondbolags fonder och de mindre fondbolagens fonder? Tar fondbolagen olika stora risker och leder de alltid till en högre avkastning? Skiljer sig förvaltningsavgifterna åt mellan fondbolagen? Jämfört med benchmark, har fonderna presterat olika i de olika fondbolagen?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att jämföra de Svenska Storbankernas fondbolags fonders prestation med Bancos och Kaupthings fonders prestation, genom att ställa fondernas avkastning i relation till dess risker och avgifter.

  Metod: Uppsatsen består av en deskriptiv kvalitativ undersökning med ett subjektivt urval. Vi använder oss av sekundärdata för att samla in information om de olika fondbolagens fonders utveckling när det gäller avkastning och risk.

  Referensram: I referensramen presenteras de olika riskmåtten och de riskjusterande måtten som används i denna uppsats. Portföljteorin och CAPM presenteras i detta avsnitt.

  Slutsats: Syftet med uppsatsen var att jämföra Storbankernas fondbolag med de mindre fondbolagen för att se om det fanns några uppenbara skillnader i deras avkastning i förhållande till dess risk. Vi kom fram till att Storbankernas aktiefonder presterade bättre i förhållande till den risk som tagits. Räntefonderna skilde sig inte mycket åt, detta kan bero på att vår uppsats är inriktad mot risk och då denna kategori av fonder inte utsätts för en hög risk blir det svårt att analysera skillnaderna mellan de olika fondbolagen.

 • 3771.
  Bjelkemyr, Marcus
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Wiktorsson, Magnus
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Rösiö, Carin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production. Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Bruch, Jessica
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Bellgran, Monica
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Production Localization Factors: An Industrial and Literature Based Review2013In: Proceedings of the 11th International Conference on Manufacturing Research (ICMR2013) / [ed] E. Shehab, P. Ball & B. Tjahjono, International Conference on Manufacturing Research (ICMR) , 2013, p. 489-494Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Decision are commonly based on the available or easily accessible information; this is also true for more complex assessments like production localization. Where to locate production is often a key strategic decisions that has great impact on a company’s profitability for a long time; insufficient business intelligence may therefore have grave consequences. Six production localization factor studies have been assessed to see if they are focusing on the same issues and if there are any gaps. A new approach for structuring localization factors and the localization process is then presented and assessed with regards to some previously identified critical issues.

 • 3772. Bjellerup, Mårten
  et al.
  Holgersson, Thomas
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  A simple multivariate test for asymmetry2009In: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 41, no 11, p. 1405-1416Article in journal (Refereed)
 • 3773.
  Bjenning, Caroline
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Tänker vi lika om vad som sker i ett matematikklassrum och om sociomatematiska normer?: En fallstudie i en klass i årskurs 5, ur ett lärar- och elevperspektiv.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In every classroom and group of students it occurs norms and expectations (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010). Norms creates in interaction between the teacher and students, which conduce to that norms establish in the classroom (Cobb & Yackel, 1996). If the knowledge and consensus about norms is missing there is a risk that the students mathematical learning will be inhibit. The aim of the study is to describe which sociomathematical norms that shows in one classroom, in 5th grade. The theoretical basis of the study is social constructionism. 40 students from a school in Sweden was observed and eight of them and one of the teacher was interviewed in order to emphasize which sociomathematical norms that occurs during the observed lesson. Subsequently the teacher and eight students got to express the norms. The result showed that it’s not prevail a consensus between the teacher and students about the three norms: 1) discussion as a way to work 2) an acceptable mathematic answer and at last 3) the mathematic language and its meaning in the education. There was a consensus between some of the sociomathematical norms differences were founded though, which influences the teacher and the student view of what the mathematical education implicates. The conclusion of the study is that in some cases there is a gap between the teacher and the students’ knowledge about norms. The norm has accordingly been created unknowingly, which in turn can influence the teacher and the students acting and where they put their focus in their mathematical education.

 • 3774.
  Bjenning, Caroline
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Levenby, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Mathematics Education Research.
  Sociomatematiska normer: Skuggan i matematikklassrummet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det valda ämnesområdet för litteraturstudien är sociomatematiska normer, eftersom dessa är oundvikliga och förekommer i alla matematikklassrum. Forskningen kring ämnet är begränsad trots att sociomatematiska normer är en del av lärares och elevers vardag. Syftet med litteraturstudien är att belysa sociomatematiska normer som förekommer i den dagliga verksamheten i skolan samt deras påverkan. Utgångspunkten i studien är både ur ett lärar- och ur ett elevperspektiv. Följande frågeställningar behandlas för att uppnå syftet med studien:

   

  • Hur skapas sociomatematiska normer av lärare och elever i matematikklassrummet?
  • På vilket sätt kan olika sociomatematiska normer samt en förändring av dessa påverka elevers lärande?

   

  Tillvägagångssättet i studien är informationssökning i olika söktjänster. Den funna analyserade litteraturen är vetenskapligt granskad och riktar sig mot grundskolan. Vidare består litteraturen av både internationell och nationell forskning. Resultatet i studien visar att sociomatematiska normer skapas genom interaktion mellan elever och mellan elever och lärare. Genom ett sådant skapande av dessa normer uppstår ett flertal lärandemöjligheter för såväl lärare som elever. Sociomatematiska normer är unika för varje elevgrupp och matematikklassrum. Elevers lärande påverkas av sociomatematiska normer och för att påverkan ska vara positiv krävs acceptans av och förståelse för dessa normer från både lärare och elever.  Även vid inkludering och exkludering av normer i matematikklassrummet påverkas elevers lärande.

   

  Sociomatematiska normer är ett komplext ämne och forskning visar att lärare har bristfällig kunskap kring ämnesområdet. Följaktligen finns ett stort behov av fortsatt forskning och en utveckling av kunskaper kring sociomatematiska normer. 

 • 3775.
  Bjerkander, Matteus
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Emanuelsson, Rebecca
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Vaccination av förskolebarn som inte vill medverka: En kritisk incident studie2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vaccination is one of the most cost-effective actions in health care. The program for vaccination in Sweden includes ten diseases and the fifth dose is given when children are five years old. Preschoolers are in a development stage that makes vaccination more difficult. Studies describe the difficulties nurses experience in relation to vaccination of children; lack of knowledge is experienced about procedures to handle the situations. The aim of the study was to describe critical incidents by the Primary Child Health Care (PCHC) nurse’s descriptions and actions during vaccination of preschoolers who resist vaccination. Critical Incident Technique was used during the study. Data collection was made in a county council in the south of Sweden. Eleven PCHC nurses were interviewed. The interviews were transcribed and analysed. Ethical considerations based on current guidelines were made. Results revealed one main area about PCHC nurse’s descriptions: The PCHC nurses observations at vaccination. Two main areas were revealed about PCHC nurse’s actions: The PCHC nurse promotes vaccinations and the PCHC nurse makes a decision about implementation of the vaccinations. Conclusions clarify the importance of interaction between preschoolers, parents and the PCHC nurses leading to participation and positive experiences of vaccination. Suggestions for practical action reveal to promote and facilitate vaccination of preschooler.

 • 3776.
  Bjerke, Lina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Handelskontakter i Tranemo kommun: En studie av export- och importflöden2006Report (Other academic)
 • 3777.
  Bjerke, Lina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Jönköpings länstrafik: Fyra fallstudier av förväntade effekter av en förbättrad kollektivtrafik2009Report (Other academic)
 • 3778.
  Bjerke, Lina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Knowledge flows across space and firms2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation consists of four separate papers and an introductory chapter. The four papers can be read independently of each other but are held together by concepts around embodied knowledge: knowledge embodied in products and embodied knowledge flows. Thus the papers mainly contribute to the empirical literature on firm and regional knowledge. The rapid growth of knowledge-based industries is one of the prominent features of post-industrialism and economic growth in the industrialised part of the world.

  The first paper investigates the residential choice of Swedish university graduates after graduation. It also analyses what factors make them move away from their graduation region. In addition to individual characters such as age and gender, there are also regional characteristics that can either retain graduates or make them choose another residence region. The results of this paper show that large and growing regions are good at keeping their graduates but are also good at attracting graduates from other regions.  

  The second paper examines what regional characteristics are preferable attributes in order to renew regional exports in the manufacturing sector with export products from other regions. The results indicate that to do so, regions need a specialised export support system and a large amount of sector-related knowledge.

  The third paper deals with the issue of how industries and regions absorb new knowledge. Focusing on the role of regional high-quality import flows, the results of this paper show that imports play an important role in regional high-quality export renewal.

  The fourth paper investigates how creative labour inflow affect the productivity in firms in knowledge-intensive business services (KIBS). Labour inflow bring new knowledge and increase firm productivity but only if the incoming knowledge is firm-related, which means that the firm can absorb this new knowledge and incorporate and add it into the existing knowledge stock.

 • 3779.
  Bjerke, Lina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE). Jonkoping Int Business Sch, Box 1026 551 11, Jonkoping, Sweden.;Swedish Board Agr, Box 1026 551 11, Jonkoping, Sweden..
  Knowledge in agriculture: a micro data assessment of the role of internal and external knowledge in farm productivity in Sweden2016In: Studies in Agricultural Economics, ISSN 1418-2106, E-ISSN 2063-0476, Vol. 118, no 2, p. 68-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the impact of internal and external knowledge on firm productivity in the Swedish agricultural sector. It combines theories from regional economics about the geographical aspects of knowledge with traditional theories on the role of knowledge in productivity in agriculture. The study is a firm-level analysis using an unbalanced panel between the years 2002 and 2011 in Sweden. The results show that these firms are positively affected by employees with formal education related to the sector. Higher knowledge levels have a greater impact than lower levels. External knowledge, such as localised spillovers, is also important, but the results on this factor are more ambiguous.

 • 3780.
  Bjerke, Lina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Metropolitan regions and non-metropolitan export base renewal2010Conference paper (Other academic)
 • 3781.
  Bjerke, Lina
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Regional Export Growth: The Impact of Access to R&D2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this master thesis is to study whether a high accessibility to R&D performed by firms and universities respectively generate export growth. This sug-gestion is founded in the theory of the product cycle why this thesis also scrutinizes its validity. Firms in a region which have a high access to knowledge and research should have a front position within export. This access can be sub-divided into the unit of performance or with respect to the geographical location.

  Due to the data used in the analysis and its complexity, the final result is an indica-tion rather than precise. The accessibility is doubtlessly of major importance for the export growth but the subdivisions give different results. Research performed by firms seems to affect the export growth positively irrespective of the localisation. Also, the external accessibility to firm research has a larger impact on the export growth than if it is performed internally.

  The access to research performed by universities gives the most notable results. Without statistical significance a tendency can only be distinguished. The research performed by universities seems more difficult to absorb by firms irrespective of geographical location. The relation between firms and universities may be two folded where it is positive as well as competitive.

 • 3782.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Andersson, Martin
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Import of Products and Export Innovation2008In: Uddevalla Symposium 2008: spatial dispersed production and network governance: papers presented at the 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: Department of Economics and IT, University West , 2008, p. 31-53Conference paper (Refereed)
 • 3783.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Backman, Mikaela
  Inter-regional Labour Mobility and Returns to Migration2008In: Working regions: conference proceedings of the Regional Studies Association Winter Conference, November 2008-11-05 / [ed] Lisa Bibby Larsen, 2008Conference paper (Refereed)
 • 3784.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Johansson, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Företagande och arbetsliv i Sveriges lands- och stadsbygder2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Både den ekonomiska och demografiska utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av Sverige. Det finns regioner som visar stark tillväxt i befolkning, inkomster, sysselsättning och företagande. Samtidigt finns det svagare regioner där såväl befolkning, som sysselsättning och arbetsställen minskar. Generellt sett är det storstadsregionerna som står för den starkaste utvecklingen i både demografiska och ekonomiska termer. Vad gäller stads- och landsbygdsområden utanför storstäderna finns en stor variation i tillväxt under det senare decennierna.Denna rapport ger en bred översikt av utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknader i Sveriges olika regioner. Rapporten baseras på officiell statistik, vilken presenteras och diskuteras med stöd i och referenser till relevant forskning. Syftet med rapporten är att beskriva den långsiktiga utvecklingen och dess bakomliggande orsaker, med fokus på näringslivets förändring och därtill kopplade förändringar i efterfrågan och utbud av olika typer av arbetskraft i olika typer av regioner. Målsättningen är att ge en nyanserad bild av utvecklingen av näringsliv och företagande i Sveriges olika landsbygdsområden i jämförelse med utvecklingen i städer och storstadsregioner.

 • 3785.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE).
  Johansson, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE).
  Nätverk och dess betydelse för lokala innovationsmiljöer2014Report (Other academic)
 • 3786.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Johansson, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS).
  Patterns of innovation and collaboration in small and large firms2015In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 55, no 1, p. 221-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the patterns of innovation and collaboration by using unique regional survey data on more than 600 Swedish firms. The data also include the smallest firms, which have been largely neglected in the existing literature on innovations. In the context of collaboration, however, small firms are of particular interest because external interactions and joint projects can be expected to play a very central role in innovation processes in firms where internal resources are very limited. The results show that the probability of innovation is higher among collaborating firms, yet not all types of collaborations matter. Extra-regional collaborations appear as most important in promoting firm innovation, and collaboration seems to be most favourable when the partners involved have some organizational or knowledge relatedness. Small firms, in particular, seem to gain from such extra-regional linkages.

 • 3787.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Johansson, Sara
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Pettersson, Lars
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Arbete och liv på landsbygden: Landsbygdens förutsättningar i kunskapsekonomin2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett hållbart samhälle bygger på att resurser används på ett effektivt sätt. En effektiv ekonomi bygger på att olika typer av verksamheter utförs på de platser där de kan utföras på ett effektivt sätt. Vissa platser har bättre förutsättningar för att skapa ekonomiskt välstånd. Både teoretisk och empirisk forskning visar att produktivitet, förnyelse och tillväxt gynnas av den täthet och mångfald som finns i befolkningstäta områden. Detta gäller inte minst för kunskapsintensiva verksamheter, vilka tenderar att koncentreras till urbana miljöer. Syftet med denna studie är att ge en översikt över vilka utvecklingsvägar som finns för landsbygden i en ekonomi som i växande grad koncentreras till kunskapsintensiva verksamheter.

  Denna studie belyser det faktum att landsbygden, trots urbaniseringskrafter, är en fördelaktig plats för verksamheter som är direkt beroende av fasta naturtillgångar som återfinns utanför urbana miljöer. Landsbygden är således en fördelaktig plats för att bedriva råvaruproduktion, tillverkningsindustri samt för många företag som är inriktade på exportmarknader. Även den småskaliga livsmedelsindustrin och delar av besöksnäringen drar nytta av landsbygdens specifika resurser. Det är främst inom besöksnäring, rekreation och småskalig förädling som man kan se en potential för sysselsättningstillväxt på landsbygden, eftersom stora delar av den storskaliga industriproduktionen fortgående ersätter arbetskraft med kapital och därmed visar på en svag tillväxt i sysselsättning.

  Både småskalig livsmedelsförädling och besöksnäring är växande branscher i flera landsbygdskommuner, inte minst i fjällvärlden och i kustområdena. Man ser emellertid också att det finns många platser i Götalands och Svealands inland som har en stark livsmedelsproduktion (både storskalig och småskalig) och dessutom har en attraktiv miljö för friluftsliv och därtill kopplad besöksnäring.

  Avgörande för möjligheterna till ekonomisk tillväxt på landsbygden är att miljön är attraktiv. Viktigt för att skapa en attraktiv miljö är att landskapet är varierat, och för detta förutsätts i många avseenden ett aktivt jordbruk. Jordbruksproduktion är nödvändig för att hålla marken öppen och bidrar till en stor artrikedom och bevarade natur- och kulturmiljöer. Att odlingslandskapet bevaras torde vara av stor vikt för landsbygdens långsiktigt positiva utveckling.

  En annan förutsättning för att en plats ska visa på en långsiktigt positiv utveckling är att det finns en lokal marknad med stark köpkraft. Denna studie visar att en kommun behöver ha ett lokalt tätortscentrum med minst ca 25 000 invånare för att den förväntade befolkningsutvecklingen ska vara positiv. Närhet till grannkommuner med större tätortscentra inom avstånd som upplevs som pendlingsbara, kan kompensera avsaknaden av egen större tätort.

  Avsaknad av en köpstark lokalbefolkning kan också kompenseras av en stark besöksnäring, vilken temporärt flyttar den inhemska köpkraften från storstadsregionerna till landsbygden. Ytterligare köpkraft kan också komma från utländska besökare. Det tycks finnas ett ömsesidigt positivt samband mellan besöksnäring och uppkomst av småskaliga lokala produkter i vissa delar av landet. Många sådana produkter har en direkt koppling till det lokala jordbruket, vilket påtalar jordbrukets roll för en levande landsbygd.

 • 3788.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Handelskontakter i Borås: en studie av export- och importflöden2006Report (Other academic)
 • 3789.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Metropolitan Regions and Product Innovation2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In smaller countries, the non-metropolitan regions are to a substantial degree linked togetherwith the metropolitan regions through various networks. The national infrastructure andtransport networks are often organised with the metropolitan region as the central hub. Thiscreates a number of dependencies between the metropolitan region and the non-metropolitanregions in a small country. In this paper we focus on the role that metropolitan regions playfor the renewal of the export base in the non-metropolitan regions in a small country. Theanalytical part can be divided into three main parts: i) the role of the Stockholm metropolitanregion for the renewal of the export base in the rest of Sweden between 1997 and 2003; ii)which non-metropolitan regions gain renewal of their export base; and iii) what factors canexplain the spatial distribution of these gains. The results show that distance has little to dowith the potential success of an export products diffused from Stockholm. Instead, regionalcharacteristics such as a large manufacturing sector, educational level, size of public and/oragricultural sector, and access to producer services have a larger influential potential.

 • 3790.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Mellander, Charlotta
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS).
  Moving home again? Never! The locational choices of graduates in Sweden2017In: The annals of regional science, ISSN 0570-1864, E-ISSN 1432-0592, Vol. 59, no 3, p. 707-729Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two major challenges in Europe’s rural areas are an aging population and the diminishing share of human capital. While this pattern has been occurring for a long time, the effects are becoming acutely visible and impactful. The long-term loss of younger individuals has in many ways “drained” the labor market and the economic market power of rural areas. This is the context of our research: the locational choice of university graduates from an urban–rural perspective. Using micro data covering the entire Swedish population, we identify all university graduates from the year 2001. We analyze them with respect to whether they live in a rural or urban region before starting university and where they live after graduation at two points in time: 5 and 10 years. We use a series of multinomial logit regressions to determine what factors affect their short-term and long-term choices of location. We find that having children is one of the most influential factors for moving back home after graduation, irrespective of type of region. We find only minor differences between the two time perspectives.

 • 3791.
  Bjerke, Lina
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE).
  Palmberg, Johanna
  Entreprenörskapsforum.
  Behovet av en flexibel arbetsmarknad - egenanställning som en möjlig lösning2014In: En fungerande arbetsmarknad – Nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt / [ed] Pontus Braunerhjelm & Johan Eklund, Stockholm: Entreprenörskapsforum , 2014, p. 115-132Chapter in book (Other academic)
 • 3792.
  Bjerkhoel, Fredrik
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Hjortås, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Erfarenheter av dialysbehandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3793. Bjerklin, Krister
  et al.
  Lindsten, Rune
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Oral health.
  Tunge, Jannicke Sagevik
  Sjövall, Christine
  Orthodontic treatment need, outcome and residual treatment need in 15- and 20-year-olds2012In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 36, no 3, p. 157-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate orthodontic treatment need and the outcome of orthodontic treatment in 15-, and 20-year-olds in Jönköping, Sweden, with special reference to residual treatment need. An offer to participate in a clinical investigation was extended to random samples of 130 15-year-olds and 130 20-year-olds. Ninety-six of the 15-year-olds (73.3%; 45 boys and 51 girls) and 82 of the 20-year-olds (62.6%; 47 males and 35 females) accepted and presented for examination The participants filled in a questionnaire and impressions were taken for study models, which were graded according to the ICON index. In all, 39 (40.6%) of the 15-year-olds and 38 (46.3%) of the 20-year-olds had undergone or were currently undergoing orthodontic treatment. Ninety-one per cent of the 15-year-olds and 84% of the 20-year-olds considered that the orthodontic treatment goals had been fully or almost fully attained. Two of the 15-year-olds and two of the 20-year-olds currently wanted orthodontic treatment. This indicates a residual treatment demand of about 2%.

 • 3794.
  Bjuggren, Per Olof
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Wiberg, Daniel
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  A Regional Perspective on Firm Ownership and Performance: The Case of the Jönköping Province2005In: Uddevalla Symposium 2004: regions in competition and co-operation : papers presented at the 7th Uddevalla Symposium 2004, 17-19 June, Fredrikstad, Norway, Uddevalla: University of Trollhättan/Uddevalla , 2005, p. 97-109Conference paper (Other academic)
 • 3795.
  Bjuggren, Per-Olof
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  3G och skönhetstävlingar ur ett kontraktsperspektiv2005In: Studier i rättsekonomi: Festskrift till Ingemar Ståhl, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 29-42Chapter in book (Other academic)
 • 3796.
  Bjuggren, Per-Olof
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Book review of Innovation, economic growth and the firm: Theory and evidence of industrial dynamics, Jean-luc Gaffard and Evens Salies (eds.), Edward Elgar, 20102013In: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 92, no 1, p. 238-239Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  Innovation, economic growth and the firm is an edited book containing a selection of papers from a Schumpeter conference in 2006. How economic growth is created in a dynamic interplay between firm and industry is the subject matter. Knowledge, innovation and competition are the dynamic forces considered. The different essays in the book are both of theoretical and empirical econometric nature. The book can be said to belong to fields of industrial organization, theory of the firm, and entrepreneurship. The purpose of the book is to study the determinants of economic growth from a firm perspective.

 • 3797.
  Bjuggren, Per-Olof
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Entreprenörskap: den viktigaste produktionsfaktorn2007In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 5, p. 93-96Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3798.
  Bjuggren, Per-Olof
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Ingen tillväxt utan tillitsfrämjande lagstiftning: Robert D Cooter och Hans-Bernd Schäfer: Solomon’s Knot: How Law Can End the Poverty of Nations, Princeton University Press, 2012, 344 sidor, 978-0-69114-792-52015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 43, no 5, p. 83-87Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3799.
  Bjuggren, Per-Olof
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Liberalisation of the Telecom Sector and the Changed Role of the State: The Swedish Development from a Transatlantic Perspective2006In: The End of Sovereignty: A Transatlantic Perspective, Hamburg: Munster Lit , 2006, p. 433-457Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3800.
  Bjuggren, Per-Olof
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO). Ratio Inst, Stockholm, Sweden.;Jonkoping Int Business Sch, Jonkoping, Sweden..
  Marginal q revisited2016In: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 48, no 1, p. 52-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Two measures of firm investment behaviour used in the empirical research are Tobin's q (average q) and marginal q. The marginal q is a more recently introduced measure than Tobin's q and is not as well known. This article aims to demonstrate the advantages of using marginal q as a performance measure and is a response to an earlier critical article (Berglund, 2011) claiming an elusiveness bias. The pro arguments made in response are that the claimed elusiveness is not a problem. Furthermore, many of the evaluation problems inherent in the empirical use of Tobin's q, like estimation of replacement cost of assets, can be avoided. From a pure theoretical standpoint, it has long been recognized that marginal q is superior to an average measure of investment behaviour such as Tobin's q.

73747576777879 3751 - 3800 of 29821
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf