Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
567891011 351 - 400 av 518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Lindholm, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Seemann, Sarah
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Grannskapets potentiella roll för integration: En studie om ensamkommande barn och deras grannskapsrelationer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del av en flerfallstudie i Jönköpings län och undersöker ett HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar i Jönköpings kommun. Syftet är att med hjälp av en kvalitativ fallstudie undersöka grannskapets potentiella roll för de ensamkommande barnen och ungdomarnas integration. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med grannar (n=11) och med representanter för HVB-hemmet (n=3). Studien undersöker även vilka kontakter som finns mellan HVB-hemmet och grannskapet, samt vilka informationsstrategier som använts i etableringsprocessen av HVB-hemmet och den betydelse dessa kan ha haft för hemmets mottagande. Studien visar att grannskapet uppfattar det undersökta HVB-hemmet som anonymt och att det finns en tydlig brist på information och kunskap om hemmet. Grannskapet efterfrågar mer information om HVB-hemmet samt har en generellt likgiltig alternativt positiv attityd till HVB-hemmets placering och de ensamkommande barnen. Acceptansen till HVB-hemmet kan bero på den informationsstrategi verksamheten valde gentemot grannskapet inför verksamhetsetableringen i området eller den låga kunskap som existerar bland grannarna angående hemmets verksamhet, men ytterligare faktorer skulle kunna ges som förklaring. Bristen på kontakt som finns mellan HVB-hemmet och grannskapet skulle kunna förklaras genom verksamhetens val att hålla en låg profil i grannområdet. Studien kan även urskilja att det finns en outnyttjad potential då grannskapet möjligen kan spela en viktig roll för ungdomarnas integration.

 • 352.
  Lindroth, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Sexuella rättigheter - Unga med normbrytande sexuella erfarenheter2015Ingår i: Fokus 15: Unga sexuella och reproduktiva rättigheter: En tematisk kartläggning, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , 2015, s. 155-164Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 353.
  Lindroth, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Socialt utsatta unga och sexuell hälsa2015Ingår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, nr 12, s. 14-15Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 354.
  Lindroth, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Transpersoner och sexuell hälsa2015Ingår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, nr 12, s. 23-24Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 355.
  Ljungberg, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Folkesson, Patricia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Kvinnor som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål: Hälsofrämjande omständigheter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna c-uppsats har vi eftersträvat en förståelse kring vilka omständigheter som hjälper kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål att gå vidare och bygga upp ett nytt liv. För att nå denna förståelse har en kvalitativ intervjustudie genomförts där personer som hjälper dessa kvinnor har delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Utifrån deras uttalanden har det i analysen gått att urskilja fem teman som beskriver de hjälpande omständigheterna. Dessa teman beskriver bland annat hur kvinnorna tar sig ifrån sina människohandlare med hjälp av andra, hur de beskrivs som starka överlevare, hur kvinnorna behöver tid, uppmuntran och få ordning på praktiska bitar samt hur nätverk och en framtidstro kan ge dem styrka. Dessa omständigheter, som framkom hjälpa kvinnorna att bygga upp ett nytt liv, tolkades sedan utifrån den salutogenetiska modellen med fokus på generella motståndsresurser samt en känsla av sammanhang. Med stöd av dessa teoretiska utgångspunkter framkom hur vissa generella motståndsresurser går att se i de hjälpande omständigheterna samt hur kvinnorna då verkar kunna skapa sig en känsla av sammanhang. Detta sammantaget skulle kunna förklara varför just dessa omständigheter hjälper kvinnorna att skapa sig ett nytt liv.

 • 356.
  Lochner, Christine
  et al.
  Dept of Psychiatry, University of Stellenbrosh, South Africa.
  Seedat, S
  Allgulander, Christer
  The Karolinska Institute, Dpt of Psychiatry.
  Kidd, M
  Stein, D
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Childhood trauma in adults with social anxiety disorder and panic disorder: A cross-national study2010Ingår i: African Journal of Psychiatry, ISSN 1994-8220, Vol. 13, nr 5, s. 376-381Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  The influence of childhood trauma as a specific environmental factor on the development of adult psychopathology is far from being elucidated. As part of a collaborative project between research groups from South Africa (SA) and Sweden focusing on genetic and environmental factors contributing to anxiety disorders, this study specifically investigated rates of childhood trauma in South African and Swedish patients respectively, and whether, in the sample as a whole, different traumatic experiences in childhood are predictive of social anxiety (SAD) or panic disorder (PD) in adulthood.

  METHOD:

  Participants with SAD or PD (85 from SA, 135 from Sweden) completed the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). Logistic regression was performed with data from the two countries separately, and from the sample as a whole, with primary diagnoses as dependent variables, gender, age, and country as covariates, and the CTQ subscale totals as independent variables. The study also investigated the internal consistency (Cronbach alpha) of the CTQ subscales.

  RESULTS:

  SA patients showed higher levels of childhood trauma than Swedish patients. When data from both countries were combined, SAD patients reported higher rates of childhood emotional abuse compared to those with PD. Moreover, emotional abuse in childhood was found to play a predictive role in SAD/PD in adulthood in the Swedish and the combined samples, and the same trend was found in the SA sample. The psychometric qualities of the CTQ subscales were adequate, with the exception of the physical neglect subscale.

  CONCLUSION:

  Our findings suggest that anxiety disorder patients may differ across countries in terms of childhood trauma. Certain forms of childhood abuse may contribute specific vulnerability to different types of psychopathology. Longitudinal studies should focus on the potential sequential development of SAD/PD among individuals with childhood emotional abuse.

 • 357. Lorentsson, Emelie
  Att vara äldre: En diskursanalytisk studie av Aftonbladets bilder av äldre människor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Föreliggande studie syftar till att ge svar på vilka bilder av äldre människor som framträder i nyhetsmediet Aftonbladet, hur dessa framträder, och hur dessa bilder kan påverka äldres livssituation och synen på ålderdom.

  Teori och metod: Studien är förankrad i ett socialkonstruktionistiskt teoriperspektiv och analysen har utformats med inspiration av diskursanalytiska begrepp. Det empiriska urvalet har skapats med hjälp av ett slumpmässigt obundet urval av artiklar från Aftonbladet under år 2013 där uttrycket ”äldre” förekommit.

  Analys: Analysen har formats genom en induktiv ansats då analysen utformats utan hypoteser och innehållet i empirin har fått påverka metodval. Analysen har formats genom ett reflexivt förhållningssätt för att forma en så subjektiv analys som möjligt. Innehållet i empirin relaterats till tidigare forskning med begreppen grundfigur, motbild, resursperspektiv och eländesperspektiv.

  Slutsatser: Aftonbladet har under angiven tidsperiod främst format bilden av Den problematiska ålderdomen. Detta sker genom tydliga kopplingar mellan äldre och problematiska attribut, genom betonade, och dramatiska beskrivningar. Det framträder även en bild som benämns Det goda åldrandet men den representeras av betydligt färre artiklar och framkommer genom mer otydliga beskrivningar. Analysen visar att Aftonbladet tilldelar äldre människor ett begränsat redaktionellt utrymme, det finns få fylliga beskrivningar av äldres livssituationer och äldre kopplas till stor del samman med olika former av problematiska sammanhang. Bilden av Den problematiska ålderdomen ger stöd åt den grundfigur som beskriver äldre människor ur ett eländesperspektiv. Som motbild finns bilden av Det goda åldrandet som visar på att det finns människor som avnjuter det goda åldrandet, men de framstår i regel som undantag.

 • 358.
  Luiza, Aphakidze- Garshag
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Surrogatmödraskap- den okända vägen: En kvalitativ studie om professionellas syn på surrogatmödraskap i Georgien2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt mål med denna uppsats har varit att se hur surrogatmödrars situation i Georgien ser ut, och hur olika aspekter påverkar förståelsen för själva processen och skapar olika förutsättningar för surrogatamödrar.  Jag gjorde detta genom att intervjua personal som träffar surrogatamödrar i sin verksamhet. Jag genomförde fem intervjuer. De teorier jag valt att använda i studien är Maslows behovstrappa och Goffmans stämplingsteori. Jag kom fram till att surrogatmödraskap är ett omdiskuterat ämne som är intressant att analysera utifrån dessa teorier. Efter att jag intervjuat personerna visade det sig att det förekommer en del hierarkiska skillnader mellan surrogatmödrar och biologiska mammor. Studien visar att surrogatmödrarnas motiv och uppfattning ser olika ut i samhället, vilket leder till stigmatisering och kategorisering av själva fenomenet. I framtiden kommer det bli intressant att formulera, synliggöra, problematisera och diskutera hur surrogatmödraskap påverkar samhället och professionellas bedömningar på fenomenet. Jag hoppas att studien väcker framtida intresse för andra och bidrar med nya perspektiv som professionella kan ha nytta av.

 • 359.
  Lundahl, Christer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Behrens, Lasse
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  "Föräldrar har aldrig varit så pålästa...men heller aldrig så osäkra"2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Att bli förälder är för de flesta en fantastisk del i livet. Många lyckliga stunder varvas med utmaningar som ställer föräldraskapet på sin spets. I Sverige finns ett utbrett föräldrastöd, bland annat genom familjecentraler runt omkring i landet, vars målsättning är att ge hjälp och stöd till föräldrar. Trots ett utbrett stöd, visar forskning på att den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats i åldern 13 och 15 år, under de senaste 30 åren. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personal från familjecentraler uppfattar att de kan stödja familjer för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Syftet delas in i två frågeställningar där upplevda brister och fungerande faktorer undersöks. Faktorerna analyseras sedan för att se hur dessa kan tänkas påverka barns psykiska hälsa. Metoden som användes är en kvalitativ studiedesign där fokusgrupps-intervjuer utfördes på totalt tre familjecentraler i två kommuner i södra Sverige. Totalt antal deltagare i studien är tio personer med olika professioner kopplat till familjecentralen. Dessa i form av sjuksköterska från barnavårdscentralen, sjuksköterska från mödravårdscentralen, förskollärare, samt kurator. Studien analyseras med hjälp av en kvalitativ metod. Resultatet visar att utifrån kategorierna; föräldrars resurser, tillgänglighet som resurs och samverkan som resurs påverkas barnet på olika plan genom fungerande och bristande faktorer. Konklusionen är att föräldrastödet är ett komplext tema och de identifierade fungerande och bristande faktorerna finns på olika nivåer i samhället som samspelar och påverkar varandra. Det sätt de samspelar och påverkar varandra blir avgörande för hur stödet når fram till barnet.

 • 360.
  Lundberg, Evelyn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  In the tension between the local and the global: A field study about organizational and cultural challenges faced by NGO:s working with orphans and vulnerable children in Gaborone; Botswana2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HIV och AIDS-epidemin i subsahariska Afrika kräver en omfattande nationell och global respons för att möta de utmaningar som är förknippade med sjukdomen för individen, hushåll, samhället och nationers framtid. Sjukdomen har lett till ett ökat antal föräldralösa och andra utsatta barn i Botswana där icke-statliga organisationer står för utförande av sociala tjänster och vård till dessa barn. Detta är dock inte utan utmaningar och påtryckningar om anpassning från andra organisationer. De icke-statliga organisationernas personal utför sitt arbete inom detta organisatoriska sammanhang mellan en mängd olika influenser och relationer som återspeglas i utmaningar vilka de definierar. Ett brett utbud av strategier används av de aktörer och organisationer för att ta itu med dessa hinder. Därför är det av vikt att utforska icke-statliga organisationer och specifikt personalens erfarenheter av sitt arbete i förhållande till ett institutionellt perspektiv, vilket denna studie avser att göra. Fokus för analysen var att separera materialet i kategorier som svarar på syftet genom att använda influenser från kodningsprocessen av ”grundad teori”. Resultatet visade att organisationerna arbetar inom lokala och globala spänningar i deras organisatoriska fält, inkluderande en vilja att bevara traditionella sedvänjor men samtidigt anpassa sig till internationella förändringar. Detta för att de icke-statliga organisationerna ska kunna uppnå legitimitet, få finansiering och fortsätta att tillhandahålla sina tjänster till föräldralösa och utsatta barn i landet.  

 • 361.
  Lundgren, Kata
  et al.
  Örebro Universitet.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Lundquist, L-O
  Örebro Universitet.
  Childhood Abuse and Neglect in Severely Dependent Female Addicts: Homogeneity and reliability of a Swedish Version of the Childhood Trauma Questionnaire2002Ingår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 11, nr 3, s. 219-227Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores the psychometric characteristics of childhood experiences (‘Barndomsupplevelser’), using a Swedish translation of the 53–item version of the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). Fifty–five female addicts, treated in a compulsory–care setting, completed the questionnaire. Homogeneity and reliability were studied using principal component analyses (PCA) and Cronbach’s alpha. The test was submitted to content analysis. Nearly all (94.5%) had experienced childhood abuse or neglect. The internal consistency is high. The 4–factor solution corresponded to the subscales of emotional and physical abuse (combined), of sexual abuse and of emotional neglect, while the items in the physical neglect subscale were distributed to several factors. In the 5–factor solution, this subscale was divided into two factors. Content analyses of these factors point to other meanings than physical neglect. The CTQ (Swedish translation) was found to have high consistency and homogeneity in four of the five subscales (emotional, physical and sexual abuse, and emotional neglect), while the subscale on physical neglect may need revision. The new 28–item brief version seems to be an improvement, with regard to these problems.

 • 362.
  Lundström, Ellinor
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Homelessness in Borås - Individual and structural factors2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 363.
  Lundström, Emma
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Stereotyper och bedömningar: En kvantitativ vinjettstudie som undersöker om ADHD-diagnosen påverkar socialsekreterares förhandsbedömningar vid orosanmälningar som gäller unga2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om socialsekreterares bedömningar vid orosanmälningar kring unga påverkas av om den unga har en ADHD-diagnos eller inte. Hypotesen var att socialsekreterares bedömningar kring behov av omedelbart skydd, skäl till oro för den unge, om utredning ska inledas eller inte samt identifierade risk- och skyddsfaktorer skiljer sig åt beroende på om den unge har en ADHD-diagnos eller inte. En kvantitativ vinjettundersökning med tillhörande enkätfrågor genomfördes. Två vinjetter utformades med den enda skillnaden att i den ena vinjetten fanns det information om att ungdomen har en ADHD-diagnos. Sammanlagt besvarade 86 socialsekreterare för barn och/eller unga undersökningen, 42 besvarade vinjetten med ADHD och 44 besvarade vinjetten utan ADHD. Resultatet visar statistiskt signifikanta skillnader i socialsekreterares bedömningar gällande fem orosområden (beteendeproblematik hos ungdomen, psykisk ohälsa hos ungdomen, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos ungdomen, ungdomens förmåga att klara sig själv samt fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos mamman) och en riskfaktor (mammans alkoholanvändning) beroende på om ungdomen har ADHD-diagnos eller inte. Det påvisades inga statistiskt signifikanta skillnader i bedömningarna när det gäller omedelbar skyddsbedömning, förhandsbedömning eller uppmärksammade skyddsfaktorer. Resultaten diskuteras i relation till om socialsekreterarnas kunskap om ADHD, sociala representationer om ADHD och stereotyper om ADHD har påverkat resultaten. Resultatet från denna studien kan bidra till diskussionen om ADHD i social barnavård samt kan användas för att öka medvetenheten hos socialsekreterarna kring hur de hanterar bedömningar av ungdomar med ADHD-diagnos, för att främja att bedömningar fattas på reella grunder. Resultatet skulle också kunna utgöra en grund för vidare forskning exempelvis genom kvalitativa studier på området för att få en djupare förståelse och synliggöra orsakerna till skillnaderna mellan vinjetterna.

 • 364.
  Magnusson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Hannela, Ljung
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  “Allt faller tillbaka på oss handläggare”: En kartläggning av riktlinjer och arbetssätt för biståndshandläggare i Jönköpings län gällande äldre personer med alkoholmissbruk.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Statistik visar att det saknas riktlinjer eller strategier inom många av Sveriges kommuner för hantering av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Studier pekar på att det finns ett ökat behov av forskning, kunskap och utbildning för biståndshandläggare och vårdpersonal som arbetar med äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem i Sverige. I syfte att belysa detta, genomfördes en enkätundersökning riktad till alla biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Jönköpings läns 13 kommuner för att undersöka deras upplevelse av den eventuella bristen och behovet av riktlinjer och stöd samt eventuella skillnader i handläggning av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem. Denna kvantitativa studie baseras på enkätsvar från 57 biståndshandläggare som deltog i studien. Data har analyserats genom rangkorrelationsanalys och jämförande analys för att undersöka eventuella samband och för att möjliggöra en kartläggning av biståndshandläggarnas upplevelser. Resultatet visar att övervägande delen av respondenterna upplever att det inte finns riktlinjer för hanterande av ärenden gällande äldre personer med missbruks- eller beroendeproblem och att biståndshandläggarna generellt vill ha mer utbildning och kunskap inom området från kommunerna. Resultatet synliggör även att biståndshandläggarna i stort sett hanterar dessa ärenden på ett liknande oavsett bakgrundsfaktorer.

 • 365.
  Manzoor, Mirfa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Vimarlund, Vivian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  E-services for the social inclusion of people with disabilities: A literature review2017Ingår i: Technology and Disability, ISSN 1055-4181, E-ISSN 1878-643X, Vol. 29, nr 1-2, s. 15-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: It is assumed that e-services support persons with disabilities in their everyday life by improving communication and interaction with healthcare organizations and whilst facilitating their social inclusion.

  AIM: The aim of this study is to examine the contribution of e-services in terms of how they diminish barriers and constraints on social inclusion.

  METHOD: A literature review was performed, covering the period between 2010 and 2016 (6 years). Only studies that discussed the social inclusion of people with disabilities or presented prototype solutions to this problem were included.

  RESULTS: The results of this study show that there is a lack of theoretical framework which can be used to measure the effectiveness of the e-services or innovations in the area of e-services in the contexts that were examined. The existing research studies are normally generic and do not discuss whether the requirements that are imposed on a particular e-service differ depending on (i) type of disability, (ii) the ICT-maturity or skill of the end-user, or (iii) context in which the e-service will be used. In general, previous research in this area claims that e-services do assist people with disabilities access to society (defined as the community in which they live), even when no evidence is actually presented about the impact such services have in this area of the end-user's life.

  CONCLUSION: The results of the present study present us with new knowledge about the types of ICT-based innovations and e-services that have been proposed to facilitate the social integration of people with disabilities. 

 • 366.
  Maria, Johansson
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Marie, Ericsson
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Säljarna, köparna och efterfrågan: En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera hur sexköpslagen framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. Genom analys av 42 artiklar från flera tidningar under 2019, som berör ämnet sexköpslagen behandlas följande frågor: Hur framställs sexköpslagen?, Hur framställs människor som säljer sex?, Hur framställs människor som köper sex? samt Hur framställs relationen mellan utbud och efterfrågan rörande prostitution?Frågorna besvaras genom en foucauldiansk diskursanalys, där diskurser urskilts genom analys av vad som underförstås, vad som görs illegitimt samt subjektspositioneringar i artiklarna. De fyra diskurser som återfunnits i artiklarna är: Lagen som ofullständigt verktyg, Säljaren som kvinnligt offer, Köparen som manlig förövare,  samtEfterfrågan förutsätter utbudet. Uppsatsen tar avstamp i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, och behandlar två feministiska inriktningar, liberalfeminism och radikalfeminism. Resultatet visar på en genomgående radikalfeministisk ton, där män som säljer sex osynliggörs i artiklarna som berör sexköpslagen. 

 • 367.
  Maslic, Alma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Lind, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Socialtjänsten och heder: Socialsekreterares syn på hantering av hedersärenden och den upplevda kompetensen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med de senaste årtiondenas migration till Sverige har hedersförtryck kommit att bli ett allt viktigare socialt problem. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att arbeta med personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare ser på kunskapen kring hedersvåld i Sverige. I studien undersöks också hur socialsekreterarna i Sverige arbetar med hedersrelaterade ärenden. Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som består av intervjuer och diskussion kring ett fiktivt ärende. Studien har genomförts i två svenska kommuner. Resultatet i denna studie visar på att socialsekreterarna har kunskap och kompetens inom detta område även om vissa av socialsekreterarna som vi intervjuade inte alltid höll med om detta. I resultatet beskrivs också de viktigaste faktorerna att tänka på när socialsekreterare arbetar med hedersrelaterade ärenden. 

 • 368.
  Maxwell, Gregor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Alves, Ines
  Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND), Italy.
  Moretti, Marta
  Pädagogische Hochschule Zürich, Switzerland.
  A Systematic Literature Review of the ICF/ICF-CY in Education: A Useful Tool for Inclusion or a Flight of Fantasy?2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) is meant to be a universal language for professionals working with functioning and health in children and adults. So far most applications of ICF have been in the field of health sciences. Is it also applicable to education? This paper aims to present the outcome of a systematic literature review in the fields of education, more specifically education of children with disabilities or special educational needs and the ICF. Devised as a complementary classification of health and functioning by the World Health Organisation (WHO) in 2001 with a child and youth version (ICF-CY) published in 2007, it introduces a biopsycosocial approach to functioning. This stresses the importance of the environment and participation experience and incorporates components described at the body, individual and societal levels. One of the aims of inclusive education is to enhance the access and participation of children with disabilities (UNESCO, 1994; United Nations, 1989, 2006). From a disability perspective the biopsychosocial model emphasizes that the needs of persons with disabilities being not just medical but more broadly, social, educational and functional in nature (Simeonsson et al., 2003).  Disability is understood as a complex interaction between a health condition and contextual factors and not as an attribute of a person.

  The ICF appears to be mostly used in the medical field with reviews highlighting its use and applications (Bruyère, Van Looy, & Peterson, 2005). However, if there is considerable work done in terms of the use of the ICF/ICF-CY in the medical and rehabilitation fields, this does not appear to be the case when we consider its presence, concepts and model in the field of education: it is unknown how well received or known the ICF is in the educational field. Thus, this literature review intends to situate the current debates in education, such as additional support, eligibility, and goal planning, which relate to the ICF and its concepts and also to report the extent to which it is being used. The main interest of this literature review is to explore how the ICF and its child and youth version (ICF-CY), are currently situated in the field of education with respect to various processes at different levels with an international perspective. This research focus can be broken into three key questions:- Is the ICF/ ICF-CY is used in educational context today? If yes, how is it used?- What critical points arise when using the ICF/ ICF-CY in educational settings, namely what are the possible effects of the use of the ICF/ ICF-CY in the approaches to additional support provision with a view to ensuring inclusion?- Are the ICF/ ICF-CY components present in the reviewed articles, namely how is the environment described, which personal factors are mentioned, and how is the concept of participation used?

   

  Method

  This study uses a systematic review of the literature using database keyword searches. Studies exploring the relationship between education, the ICF and its related concepts: participation, environment, and personal factors were sought. The keywords used to search in the databases were applied after qualitative test searches were carried out to establish the suitability of the terms. The selection of studies was then refined further using inclusion and exclusion protocols. The protocols investigated the paper contents at different levels: abstract, full-text, and full-text quality level. In addition an extraction protocol is also used on the included documents to draw on the points which arise from the research questions and provide the basis for the main discussion.

  Expected Outcomes

  The final search was limited to works which had an ICF and an educational focus and using this strategy 423 studies were found. The primary-step protocol stipulated that abstracts containing at least one ICF-related factor, and at least one education-related factor were included. All of the authors examined the first 100 abstracts and a check for inter-rater reliability was made. Approximately 150 further abstracts were examined by each of the authors ensuring that the majority of the abstracts were reviewed by more than one author. Overall inter-rater reliability was calculated. After the primary stage 70 abstracts met the inclusion criteria for the second stage of review at full-text level. Preliminary results suggest that there is little application of the ICF/ICF-CY at different levels of education systems. When it is used it appears to be linked to SEN, Special Education, Special Needs, disability in general or specific disabilities. Whether the framework itself will be of direct use for different education purposes remains to be resolved. It is the view of the authors, having undertaking this review, that the concepts ICF/ICF-CY introduces – especially those of disability and participation – will have a long-lasting and positive effect on inclusive education.

  References

  Bruyère, S. M., Van Looy, S. A., & Peterson, D. B. (2005). The International Classification of Functioning, Disability and Health: Contemporary Literature Overview. Rehabilitation Psychology 50(2), 113-121. Simeonsson, R. J., Leonardi, M., Lollar, D., Bjorck-Akesson, E., Hollenweger, J., & Martinuzzi, A. (2003). Applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to measure childhood disability. Disability and Rehabilitation, 25(11-12), 602-610. UNESCO (1994). Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO. WHO. (2007). International Classification of Functioning, Disability and Health, Version for Children and Youth, ICF-CY. Geneva: WHO.

   

 • 369.
  Maxwell, Gregor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Alves, Ines
  Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND), Italy.
  Moretti, Marta
  Pädagogische Hochschule Zürich, Switzerland.
  The ICF-CY as a tool to enhance communication between education professionals: Applying the ICF coding rules to education documents2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  The International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) and its child and youth derivative the ICF-CY is meant to be a universal language for professionals working with functioning and health in children and adults. Use of the ICF-CY's codes in educational documents which refer to individual characteristics – such as individual education plans – could greatly enhance communication between support professionals. To date this has not been attempted. This paper proposes to use and adapt an established health and rehabilitation-based coding methodology (Cieza et al., 2005) to do this.

  This project looks to validate and adapt the use of ICF coding rules on education documents. This project will also validate whether ICF-CY codes give a good description of a child and their learning environment, or whether the ICF-CY could be better used in another way to construct a tool to do this. This study also aims to establish whether the ICF-CY can be directly used to enhanced communication between differing education support professionals and between support professionals and parents.

  Initially devised in 2002 (Cieza et al., 2002) with an update in 2005 (Cieza et al., 2005) there currently exists coding rules or guidelines for coding textual information to ICF values. This has so far only been applied in the health and rehabilitation field. We propose to use these in education by coding information specific to individuals (such as that found in individual education plans).

 • 370.
  Maxwell, Gregor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  How are conditions for participation expressed in education policy documents?: A review of documents in Scotland and Sweden2011Ingår i: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 26, nr 2, s. 251-272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study approaches inclusive schools by looking at how conditions for participation are expressed for pupils with additional support needs in education policy documents in Sweden and Scotland. By using five dimensions of the environment – availability, accessibility, affordability, accommodability, and acceptability – expressions of conditions for participation are explored in 41 documents. This is done in a vertical manner by analysing national laws, regional policy documents, and local-level documents which directly influence classroom practices. A deductive content analysis approach using a protocol based on the five environmental dimensions is used to extract information and identify meaning units. In the meaning units meaningful concepts are identified and linked to ICF-CY categories. These are used as reference points. It is suggested, from the documents analysed, that conditions for participation are easy to express as available, accessible opportunities, or affordability issues, but not as involvement experiences linked to accommodations made and acceptability issues within a context. Documents in Scotland and Sweden also have different foci in terms of conditions for participation.

 • 371.
  Melkersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Torevi, Ida
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Samverkan under ett gemensamt tak: En intervjustudie om professionellas upplevelser av att samverka i ett Barnahus2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka upplevelsen av hur samverkan fungerar i ett Barnahus och vilka faktorer som påverkar samverkan. Studien eftersträvar också att utforska upplevelsen av hur samverkan påverkar målet att uppnå bättre arbetsmetoder kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. En kvalitativ intervjustudie med samtliga involverade professioner i ett utvalt Barnahus har genomförts. En tematisk analys resulterade i åtta stycken teman. De teman som kunde urskiljas är: öppet klimat på kort tid, natt och dag, spindlarna i nätet, ringar på vattnet, en fråga om inställning, Barnahus är allas hus, tydlighet är husets väggar och något bra på spåren. Resultatet har vidare tolkats och diskuterats utifrån bakgrund och tidigare forskning samt den valda teoretiska utgångspunkten sociologisk nyinstitutionell teori, Med hjälp av den teoretiska utgångspunkten har framförallt det personliga bidragets inverkan visat sig mer betydelsefullt i samverkan i Barnahus än vad som tidigare framkommit. Studien visar också på att upplevelsen av en god samverkan uppstår till följd av faktorer på såväl individ-, grupp- som samhällsnivå.

 • 372.
  Modin, Sanna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Psykisk ohälsa i media: En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet.  Syftet med studien är att studera hur svensk dagspress framställer psykisk ohälsa bland ungdomar under en ettårsperiod. Till detta används den kritiska diskursanalysen för att utforska relationen mellan språkanvändning och upprätthållandet av maktförhållanden i samhället, samt att undersöka om det är ungdomar eller sakkunniga som kommer till tals kring ämnet. Den insamlade empirin delas in i tre huvudsakliga diskurser; välfärdsdiskursen, den postmoderna diskursen samt den individualistiska diskursen. Välfärdsdiskursen visar hur det svenska välfärdssamhället misslyckas i sitt ansvar att täcka upp medborgarnas behov kring psykisk ohälsa. Den postmoderna diskursen framhäver hur ungdomarna i hög grad utsatts för strukturella stressorer i form av bland annat högre utbildning- och arbetsmarknadskrav samt sociala mediers ständiga informationsflöde. Vidare presenterar den individualistiska diskursen hur samhälleliga orsaker till psykisk ohälsa bör lösas med hjälp av individuella interventioner. I resultatet upptäcktes en avsaknad av en förebyggande diskussion, istället dominerar ett symptominriktat angreppssätt. Inom alla diskurser är det sakkunniga och professionella som till största del kommer till tals kring frågan, vilket speglar ungas utsatthet och låga maktposition i samhället. Detta återspeglar och återspeglas av kulturella trender vilket i sin tur påverkar politiska ageranden och dess funktion för det sociala arbetets praktik.

 • 373.
  Monwell, Bodil
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  En dyster parentes – opiatregeln i svensk LARO-behandling 2010–20162019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Opioids are well documented to arouse euphoria, relieve pain, and to have a high dependency potential. Opioid dependence is a serious chronic condition with a high risk of extensive worsened health, relapse and premature death.

  Opioid maintenance treatment (OMT) is well researched and has strong scientific support. In Sweden, OMT over time was subjected to polarised and infected political debate and has been strictly regulated by the National Board of Health and Welfare (NBHW). During 2010–2016 NBHW redefined the diagnostic concept of “opiate dependence” in the regulation SOSFS 2009:27. Dependence to only three opioids: heroin, opium or morphine, could give eligibility to OMT (here called the “opiate rule”). The purpose stated was to prevent those dependent to other opioides, e.g. buprenorphine,from receiving OMT. Applicants with severe opioid dependence were thereby divided into two subgroups: those with “opiate” dependence related to heroin, morphine or opium, and those with opioid dependence who lacked documentation in relation to the three opiates. The question is whether there were differences between these groups concerning problem severity or substance-related diagnostics that could justify differences in access to OMT?

  A population (n = 127) actualised for OMT during 2005-2011 in Jönköping County is studied regarding severity of problems, diagnostics and trajectories in and out of treatment. In order to provide precise drug use data, a cognitive tool for taking anamnestic information, called the Drug List, was developed.

  In Study I, using the Addiction Severity Index, the two groups were found to be quite similar in severity of health problems, social situation and drug problems, including overdoses and injections.

  In Study II, the Drug List was found to be superior to a traditional way of taking anamnestic data, more sensitive and giving more precise data, without taking more time. Validity was shown in relation to faked drugs.

  In Study III, using a structured diagnostic interview, ADDIS, with the Drug List, showed that both two groups qualified for severe opioid dependence, that opiates and other opioids had contributed equally to the development of opioid dependency, and that the two groups also had similar additional substance dependence problems.

  Study IV investigated how “the opiate rule” affected practice by interviewing representatives of OMT clinics as well as a representative of a users’ association. The regulation created dilemmas for clinics as well as for users. Users developed a strategy of getting "negative merits" for being eligible to OMT. Clinicians developed strategies to find ways “around” the regulation in order to admit patients in OMT.

  Study V followed those who had applied for OMT and found four trajectory subgroups – those denied OMT, those discharged, those readmitted, and those who remained in treatment. The study provides evidence for a more positive development being related to more involvment in OMT concerning health, social situation as well as substance use problems. Being denied or discharged is related to increased risks of a negative development.

  The thesis conclude that there was no support for dividing applicants according to “the opiate rule”. The purpose of top-down control using regulations, is to guarantee uniform and knowledge-based care. In this case the regulation had negative effects in these respects, increasing risks for the applicants, and lost credibility from the profession. The opiate rule in SOSFS 2009:27 is therefore a dismal parenthesis in the history of OMT in Sweden, and could be studied to prevent similar mistakes in the future.

 • 374.
  Monwell, Bodil
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Blix, Olof
  Beroendemottagningen, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.
  Bülow, Per
  Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Ämneslista som kognitivt stöd gav utförligare uppgifter om droganvändning: Jämförelse av två metoder för utredning av opioidberoende2013Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 110, nr 48, s. 2178-2180Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 375.
  Monwell, Bodil
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Opioid maintenance treatment: trajectories in and out of treatment2019Ingår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 73, nr 1, s. 24-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Problem: Although efficacy studies of opioid maintenance treatment (OMT) have shown evidence of treatment benefits, there is still need for studies on its effectiveness in natural clinical processes. This study investigates the development in health, substance use and social conditions of those who applied for OMT, including those denied access or discharged.

  Method: First, persons assessed for admittance in 2005–2011 (n = 127) were categorized into four trajectory groups based on whether they were admitted or denied (n = 19), discharged (n = 31), readmitted (n = 21) or had been undergoing OMT without interruption (n = 56). Second, 99 of these, the analytical sample, were interviewed at follow-up using (a) the Addiction Severity Index (ASI) for seven problem-areas and housing, and (b) self-rated change in 11 problem areas. The ASI was compared to baseline interviews after 55 months (mean). Third, outcomes within groups was studied in relation to alternative interventions.

  Results: Within the analytical sample, those denied OMT showed no improvements at group level, those discharged had some improvements, more if readmitted than if not and those with uninterrupted OMT showed the most comprehensive improvements. Those outside OMT, denied and discharged, had considerable mortality risks related to ongoing drug use, especially in lack of well-planned alternative interventions.

  Conclusion: Improvements strongly relate to access to OMT. This study underscores that access to OMT improves the situation in all areas investigated and decreases the risk for drug-related death. It underscores the importance of two major risk situations, i.e. being denied OMT and being discharged.

 • 376.
  Monwell, Bodil
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Johnson, B.
  Opiatregeln i konflikt med vetenskap,yrkesetik och klinisk erfarenhet: Hur en föreskrift för LARO hanterades ipraktikenManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 377.
  Muratagic, Mia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Smiljanic, Jesika
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Biståndshandläggarens salutogena förhållningssätt i möten med utrikesfödda äldre2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Äldre med en annan kulturell bakgrund än svenskt är idag en målgrupp som blir allt mer aktuell inom äldreomsorgen. Den svenska äldreomsorgen har även på senare år fokuserat mycket på att arbetet ska utföras genom ett salutogent förhållningssätt och flera utvecklingsprojekt inom perspektivet har utövats i flera delar av landets kommuner. Syftet med föreliggande studie var att skapa en ökad förståelse för biståndshandläggarens arbete med utrikesfödda äldre utifrån ett salutogent förhållningssätt. För att besvara studiens syfte inhämtas studiens empiri genom semistrukturerade intervjuer från fem biståndshandläggare från två olika kommuner i Mellansverige. Resultatet presenteras och analyseras utifrån insamlad empiri som binds ihop med centrala begrepp och tidigare forskning. Resultatet visar till att de utmaningar som biståndshandläggare stöter på utifrån sitt salutogena förhållningssätt är språkbrister och krav på insatser som skiljer sig från den svenska kulturen. Slutligen lyfts en diskussion om framtidens utveckling för biståndshandläggarens arbete med utrikesfödda äldre.

 • 378.
  Murray, Nina
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Hatfield, Megan
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Evaluation of career planning tools for use with individuals with autism spectrum disorder: A systematic review2016Ingår i: Research in Autism Spectrum Disorders, ISSN 1750-9467, E-ISSN 1878-0237, Vol. 23, s. 188-202Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This systematic review aimed to identify tools published in peer reviewed journals that could be utilised in career planning for individuals with autism spectrum disorder (ASD), and to describe their clinical utility and psychometric properties. Due to limited results for ASD-specific tools, the search was broadened to career planning tools for individuals with a cognitive or developmental disability, which could be used by individuals with ASD. Six databases were electronically searched. Main search terms used were 'disability', 'young adult', 'assessment' and 'employment'. Boolean operators expanded the search strategy. Two independent reviewers undertook data extraction and quality assessment. Electronic searches located 2348 literature items; 14 articles met inclusion criteria covering 10 career planning tools. Identified tools were of a predictive nature; however, none of the studies assessed all the psychometric properties necessary for evaluating a sound predictive tool. Only one addressed all three components of clinical utility. None of the identified tools had strong reliability or validity and their clinical utility remains unexplored. 

 • 379.
  Mårtensson, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Wide, Sara
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Mer än bara bortgifte: En studie om professionellas perspektiv på barn och unga i Sverige som blir bortgifta mot sin vilja2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka det professionella perspektivet på livssituationen för de barn och unga i Sverige som blir eller riskerar att bli bortgifta. Studien fokuserar även på att identifiera eventuella svårigheter i de professionellas arbete samt hur professionella beskriver problematiken kring bortgifte av barn och unga. För att undersöka detta har vi genomfört kvalitativa intervjuer med skolkuratorer och socialsekreterare som arbetat med dessa individer. I vår analys har vi diskuterat förekomsten av kontroll, tvång, våld och frivillighet som vi funnit i intervjuerna med de professionella. I studien betonas även hur svårdefinierat begreppet bortgifte är och att det bör förstås i sin kontext. Utöver detta har vi även redogjort för de svårigheter barn och unga kan uppleva som blivit placerade på skyddade boenden på grund av risken för att bli bortgifta. Resultatet har tolkats utifrån teorier om patriarkala strukturer och hederskulturer eftersom vi finner dessa teorier relevanta för vår studie samt för att de påtalats av de professionella under intervjuerna.

 • 380.
  Narbutaite Aflaki, Inga
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Eriksson, Henrik
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Schneider, Thomas
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet-offentligt partnerskap: Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP ensamkommande i Göteborg 2016-20172017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige för att söka asyl ökade kraftigt under en period mellan 2014 och 2016, och speciellt många kom under hösten 2015. Flyktingvågen ställde nya krav på kommunerna men öppnade samtidigt möjligheter för innovativa angreppssätt. För att ta ett helhetsgrepp om mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar inleddes en relativt ny form av samverkan, ett idéburet–offentligt partnerskap (IOP), mellan Göteborgs kommun (Social resursförvaltning) och sju (senare nio) idéburna verksamheter. Ett IOP utgör ett nytt sätt att tänka kring samverkan mellan staten och det civila samhället och kan ses som ett alternativ till upphandlingskontrakt och sedvanliga föreningsbidrag, framförallt inom sociala och integrationsfrågor. Det finns ännu begränsad kunskap kring implementeringen av IOP och implikationerna för båda sektorerna. Syftet med denna rapport är att ta fram kunskap om samverkansmodellen idéburet–offentligt partnerskap till nytta för framtida liknande arrangemang. Genom att samla in kunskap om IOP-samarbete i form av framgångsfaktorer och utmaningar ges bättre förutsättningar för tillämpningen av IOP-avtal inom andra välfärdsområden och inom andra kommuner och offentliga verksamheter. Projektet har genomförts i form av följeforskning på IOP Ensamkommande i Göteborg. Sammanfattningsvis, baserat på innehållet i detta kunskapsunderlag om IOP lyfter vi fram fyra rekommendationer för att öka användningen av IOP som samarbetsform: (1) Det behövs en ökad vilja och ett mod bland politiker och ledande tjänstemän inom den offentliga sektorn att våga initiera IOP-avtal trots juridiska oklarheter. Initierandet av IOP-samarbeten behöver stödjas av policyentreprenörer inom bägge sek-torerna och ha som utgångspunkt att olika organisationers identitet ska bevaras, och att klimatet ska vara präglat av tillit, öppna dialoger och en gemensam värdegrund. (2) För att framgångsrikt kunna genomföra ett IOP är det nödvändigt med en partnergemensam styrning, ledning och en aktiv samordning som bygger på vilja, tillit, ömsesidigt inflytande och kommunikation över organisationsgränserna. Något annat som är viktigt för att lyckas med ett IOP är att de idéburna aktörerna hittar sina unika roller i partnerskapet och förmedlar komplementära tjänster/insatser och därmed mervärden. (3) För att partnerskapet ska bli hållbart över tid och kunna anpassas efter nya förutsättningar krävs en fortsatt gemensam vilja, tillit och utvecklade relationer så att man hela tiden kan balansera mellan konflikt och konsensus, och mellan kontinuitet och förändring. (4) Det behövs en djupare och bredare kunskap om IOP generellt inom båda sektorerna, och i synnerhet om när och hur man kan initiera och driva ett IOP. Detta kan erhållas genom olika former av kunskapsutveckling och kunskapsspridning som utgår från flera praktiska exempel på IOP-samverkan.

 • 381.
  Nelander Ekehage, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Leicht, Alma
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  ...Alltså, Det är inte kravlöst. Att få försörjningsstöd: En intervjustudie av ekonomihandläggares arbete med personer med missbruksproblem2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ studie kring ekonomihandläggarens arbete med personer med missbruksproblematik. Anledningen till att vi valde att studera detta var att vi i litteraturen inte hittade någon tydlig arbetsrutin för den här gruppen av försörjningsstödstagare.

  Våra frågeställningar är:

  • Vad fokuserar respondenterna på i sin bedömning av rätten till försörjningsstöd för en person med missbruksproblem?
  • Vilket eller vilka arbetsmönster kan vi identifiera i respondenternas arbete med personer med missbruksproblem?

  Vi har utgått från tidigare forskning kring ekonomiskt bistånd och även forskning kring missbruk och missbruksvård. Teoretiska utgångspunkter är Prochaskas och DiClementes teori om förändringsprocessen samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten.

  Vi har intervjuat nio olika handläggare för ekonomiskt bistånd från tre kommuner. Intervjuerna har kretsat kring en vinjett som beskriver en man med missbruksproblem som ansöker om försörjningsstöd.

  De slutsatser vi kan dra av studien är att respondenterna i sina bedömningar fokuserar på vad mannen gör för att förändra sin situation, några respondenter ställer krav på att mannen skall vara i kontakt med missbrukshandläggare eller delta i missbruksbehandling, några respondenter fokuserar på mannens motivation till att förändras. Respondenterna är oense i huruvida det skulle leda till ett avslag eller ej om mannen inte deltar i behandling enligt plan. Det arbetsmönster som vi kan identifiera är att respondenterna utgår från att klienten står till arbetsmarknadens förfogande för att sedan revidiera planen om det visar sig att klienten har något arbetshinder. Om klienten visar sig ha missbruksproblem utgår ekonomihandläggaren från det och förmedlar kontakt med missbrukshandläggare. Vidare ser vi att respondenterna har en kontinuerlig kontakt med missbruksenheten gällande gemensamma klienter. 

 • 382. Nilsen, Charlotta
  et al.
  Darin Mattsson, Alexander
  Fors, Stefan
  Kåreholt, Ingemar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Work-related stress, midlife socioeconomic position, complex and severe health problems in old age2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 383.
  Nilsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Carlqvist, Ann-Britt
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Våld i HBT-relationer ur ett socialarbetarperspektiv: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med våld i HBT-relationer2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka och analysera vilka utbildningsmässiga och organisatoriska förutsättningar som socialarbetarna upplever att det finns för att tillgodose stödbehoven för den som upplevt våld i en HBT-relation. Syftet är vidare att undersöka och analysera socialarbetarnas beskrivningar och föreställningar kring begreppen makt, normer och värderingar kopplat till det praktiska arbetet med våld i HBT-relationer. Studien har en fenomenografisk ansats och bygger på intervjuer med socialarbetare som arbetar med våld i nära relation. Maktperspektiv har använts som teoretisk referensram i studien. Av resultatet framkommer att både de egna och samhällets normer och värderingar har stor påverkan på bemötandet i det praktiska arbetet. Socialarbetarna framhåller vikten av reviderade riktlinjer och handlingsplaner då de utgör en trygghet i det dagliga arbetet. Att HBT-personer är en osynlig grupp är socialarbetarna överens om då endast en av våra informanter har erfarenhet av att ha träffat personer som upplevt våld i HBT-relationer. Socialarbetarna framhåller vikten av att vara könsneutral i sitt bemötande samtidigt som det är viktigt att föra en kritisk diskussion inom organisationen för att synliggöra målgruppen. Sammanfattningsvis påvisar resultatet i vår studie att makt förekommer både på individ-, organisations- samt samhällsnivå när det gäller socialt arbete med våld i HBT-relationer.

 • 384.
  Nilsson, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Frihet, regler och läkarintyg: en uppföljning av Samverkansmodellen mellan Försäkringskassan och Landstinget i Jönköpings län2012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 385.
  Nilsson, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Which social values can the use of horticulture as therapy add to the social care of the elderly?2012Ingår i: Social work social development 2012 : action and impact, 8-12 July 2012, Stockholm, Sweden: Abstract book, 2012, s. 191-192Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 386.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Conceptualizing and contextualizing mindfulness: New and critical perspectives2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. Paper I examines and assesses the numerous definitions of mindfulness that have been presented over the years by a wide range of scholars from a variety of disciplines. Paper II traces the roots of modern mindfulness in Buddhism. It continues by exploring the utility and practices of mindfulness in the context of social work. The definitions provided in Paper I and the Buddhist underpinnings discussed in Paper II call attention to the fact that in addition to the more commonly considered physical and mental dimensions, mindfulness contains a social and an existential dimension as well – dimensions that remain under-researched and not well understood. To redress this imbalance, Paper III elaborates on these two latter dimensions, emphasizing their potential to enhance health, wellbeing and meaning in life. Paper III further argues that a more nuanced understanding of physical, mental, social and existential mindfulness can be obtained by examining the interconnectedness of all four fields. Paper IV continues the discussion of the social and the existential dimensions of mindfulness with specific emphasis on their utility for successful aging, and advances the notion of mindful sustainable aging. Paper IV highlights the potential of mindfulness for living a meaningful life and boosting the elderly’s capacity to find deeper meaning in their final stage of life.

 • 387.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan. University West, Trollhättan, Sweden.
  Existential social work and the quest for existential meaning and well-being: A conceptual framework2018Ingår i: Journal of Religion and Spirituality in Social Work, ISSN 1542-6432, Vol. 37, nr 1, s. 64-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to conceptualize “existential social work.” A greater understanding of what existential social work means may enable social workers and those studying social work to see how its practice can reveal “the truth” about human existence and how they, as professionals, can enhance existential meaning and existential well-being among their clients. In such work, existential social workers have at their disposal tools such as the Frankl therapeutic approach to existential analysis (i.e., logotherapy) as well as spiritual-sensitive modalities (prayer and mindfulness). To interpret and understand apparent phenomena in the therapy is the ultimate goal with existential social work practices, thus providing clients with the opportunity to discover the meaning that exists in themselves. In addition, these practices pave the way for existential well-being. 

 • 388.
  Nilsson, Håkan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  From Buddhist sati to Western mindfulness practice: A contextual analysis2016Ingår i: Journal of Religion & Spirituality in Social Work, ISSN 1542-6432 (Print), 1542-6440 (Online), Vol. 35, nr 1-2, s. 7-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the last three decades the practice of mindfulness has grown to become one of the most widespread health promoting applications in the West—so much that terms like yoga and meditation have now become standard household words. The purpose of this paper is to discuss the meaning of mindfulness within both its Buddhist and its Western context. In the former case, the aim will be to shed light on mindfulness as a concept and practice that is rooted in Buddhist understandings (i.e., the Buddhist perspective); and in the latter case, the meaning of mindfulness will be more broadly explored in terms of its relevance to society, social work and everyday life (i.e., the social (work) perspective).

 • 389. Nilsson, Magnus
  A celebration to those that built society.2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 390.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Ageing and masculinity in the rural2011Ingår i: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 51, nr Suppl_2, s. 339-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The rural context has consequences for the ways that gender structures the lives of people throughout the life course, both materially and socially. Norms of masculinity remains strong in rural areas and there is less room for deviations than in urban areas. This is not least connected to the scarcity of meeting places, and above all to that of alternative spaces. Men in rural areas who have remained unmarried throughout their lives and live without a partner tend to live in the areas where they were born. The identity and ways of living of unmarried men is often tied to the places where they live, but it is also connected to notions of heterosexuality and couplehood. In this paper I will explore the ways that unmarried and childless older men talk about relationships and childlessness in relation to norms of masculinity and heterosexuality, notions of ageing, growing old and approaching death.

 • 391.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Ageing Single Men in Rural Areas2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 392.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Ageism as ideology? A discussion of the relevance of ideology as a concept for the understanding of ageism2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 393.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  I don’t wanna live forever… but apparently I am!2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 394.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  On the Moral Economy of Ageing and the Nation as Context and  Battleground2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 395. Nilsson, Magnus
  On the notion of “freedom of choice” as a legitimator of profiled nursing homes2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 396.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Our elderly and the social construction of older people in the public sphere2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 397.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Pensioner and "elderly" as political identities2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 398.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  Single older men in rural Sweden: Norms of masculinity2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we focus on older men in rural areas who have remained unmarried and childless throughout their lives. The rural context has consequences for the ways that gender structures the lives of people throughout the life course, both materially and socially. Norms of masculinity remain strong in rural areas and there is less room for deviations than in urban areas. This is not least connected to the scarcity of meeting places, and above all to that of alternative spaces. Despite this, studies of rural masculinity have to a little extent explored the importance of age and ageing for the ways that masculinity is lived and articulated in rural areas. In this study, we explore the ways that unmarried and childless older men talk about relationships and childlessness in relation to norms of masculinity and heterosexuality, notions of ageing, growing old and approaching death

 • 399.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013).
  Svein Olav Daatland & Per Erik Solem, Aldring og samfunn: Anföring i socialgerontologi. Fagbokforlaget, 20112014Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 51, nr 2, s. 164-166Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 400.
  Nilsson, Magnus
  Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier.
  The Discourse of Ageism within Anti-ageist Policy2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
567891011 351 - 400 av 518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf