Change search
Refine search result
5678910 351 - 400 of 464
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Monwell, Bodil
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Johnson, B.
  Opiatregeln i konflikt med vetenskap,yrkesetik och klinisk erfarenhet: Hur en föreskrift för LARO hanterades ipraktikenManuscript (preprint) (Other academic)
 • 352.
  Muratagic, Mia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Smiljanic, Jesika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Biståndshandläggarens salutogena förhållningssätt i möten med utrikesfödda äldre2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Elderly people with a different cultural background than swedish is now a targeted group that is becoming more relevant in elderly care. The swedish elderly care has also focused much of the work to be carried out according to a salutogenic approach and several development projects in this perspective has been practiced in many parts of the country's municipalities. The purpose of this study was to create a greater understanding of the care managers work with foreign-born elderly people from a salutogenic approach. For us to be able to answer the purpose of the study we collected empirical material through semi-structured interviews from five care managers from two different municipalities in central Sweden. The results are presented and analyzed based on the collected empirical data that we then tied together with the key concepts and previous research. The results showed that the challenges that the care managers encounter in their salutogenic approach is the language deficiencies and demands for action because they differ from the Swedish culture. In the discussion we write our thought about the future development concidering the care managers work with foreign-born elderly.

 • 353.
  Murray, Nina
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Hatfield, Megan
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Marita
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Evaluation of career planning tools for use with individuals with autism spectrum disorder: A systematic review2016In: Research in Autism Spectrum Disorders, ISSN 1750-9467, E-ISSN 1878-0237, Vol. 23, p. 188-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This systematic review aimed to identify tools published in peer reviewed journals that could be utilised in career planning for individuals with autism spectrum disorder (ASD), and to describe their clinical utility and psychometric properties. Due to limited results for ASD-specific tools, the search was broadened to career planning tools for individuals with a cognitive or developmental disability, which could be used by individuals with ASD. Six databases were electronically searched. Main search terms used were 'disability', 'young adult', 'assessment' and 'employment'. Boolean operators expanded the search strategy. Two independent reviewers undertook data extraction and quality assessment. Electronic searches located 2348 literature items; 14 articles met inclusion criteria covering 10 career planning tools. Identified tools were of a predictive nature; however, none of the studies assessed all the psychometric properties necessary for evaluating a sound predictive tool. Only one addressed all three components of clinical utility. None of the identified tools had strong reliability or validity and their clinical utility remains unexplored. 

 • 354.
  Mårtensson, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Wide, Sara
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Mer än bara bortgifte: En studie om professionellas perspektiv på barn och unga i Sverige som blir bortgifta mot sin vilja2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine the professional perspective to the life situation of children and youth in Sweden that is being forced into marriage. The study also focuses on identifying eventual difficulties in the professionals work and how the professionals describe the problem with children and youth being forced into marriage. In order to examine this, we have conducted qualitative interviews with school counsellors and social workers that have worked with these individuals. In our analysis we have discussed the occurrence of control, coercion, violence and free will that we have found in the interviews with the professionals. The study also emphasizes what a hard-defined concept forced marriage is and that it should be understood in its context. In addition, we have also explained the difficulties the children and youth may experience that have been placed in shelters because of the risk of being forced into marriage. The result has been interpreted from theories of patriarchal structures and honor cultures because we find these theories relevant for our study and because the professionals have talked about them during the interviews.

 • 355.
  Narbutaite Aflaki, Inga
  et al.
  Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap.
  Eriksson, Henrik
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Schneider, Thomas
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Utmaningar och framgångsfaktorer för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet-offentligt partnerskap: Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP ensamkommande i Göteborg 2016-20172017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige för att söka asyl ökade kraftigt under en period mellan 2014 och 2016, och speciellt många kom under hösten 2015. Flyktingvågen ställde nya krav på kommunerna men öppnade samtidigt möjligheter för innovativa angreppssätt. För att ta ett helhetsgrepp om mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar inleddes en relativt ny form av samverkan, ett idéburet–offentligt partnerskap (IOP), mellan Göteborgs kommun (Social resursförvaltning) och sju (senare nio) idéburna verksamheter. Ett IOP utgör ett nytt sätt att tänka kring samverkan mellan staten och det civila samhället och kan ses som ett alternativ till upphandlingskontrakt och sedvanliga föreningsbidrag, framförallt inom sociala och integrationsfrågor. Det finns ännu begränsad kunskap kring implementeringen av IOP och implikationerna för båda sektorerna. Syftet med denna rapport är att ta fram kunskap om samverkansmodellen idéburet–offentligt partnerskap till nytta för framtida liknande arrangemang. Genom att samla in kunskap om IOP-samarbete i form av framgångsfaktorer och utmaningar ges bättre förutsättningar för tillämpningen av IOP-avtal inom andra välfärdsområden och inom andra kommuner och offentliga verksamheter. Projektet har genomförts i form av följeforskning på IOP Ensamkommande i Göteborg. Sammanfattningsvis, baserat på innehållet i detta kunskapsunderlag om IOP lyfter vi fram fyra rekommendationer för att öka användningen av IOP som samarbetsform: (1) Det behövs en ökad vilja och ett mod bland politiker och ledande tjänstemän inom den offentliga sektorn att våga initiera IOP-avtal trots juridiska oklarheter. Initierandet av IOP-samarbeten behöver stödjas av policyentreprenörer inom bägge sek-torerna och ha som utgångspunkt att olika organisationers identitet ska bevaras, och att klimatet ska vara präglat av tillit, öppna dialoger och en gemensam värdegrund. (2) För att framgångsrikt kunna genomföra ett IOP är det nödvändigt med en partnergemensam styrning, ledning och en aktiv samordning som bygger på vilja, tillit, ömsesidigt inflytande och kommunikation över organisationsgränserna. Något annat som är viktigt för att lyckas med ett IOP är att de idéburna aktörerna hittar sina unika roller i partnerskapet och förmedlar komplementära tjänster/insatser och därmed mervärden. (3) För att partnerskapet ska bli hållbart över tid och kunna anpassas efter nya förutsättningar krävs en fortsatt gemensam vilja, tillit och utvecklade relationer så att man hela tiden kan balansera mellan konflikt och konsensus, och mellan kontinuitet och förändring. (4) Det behövs en djupare och bredare kunskap om IOP generellt inom båda sektorerna, och i synnerhet om när och hur man kan initiera och driva ett IOP. Detta kan erhållas genom olika former av kunskapsutveckling och kunskapsspridning som utgår från flera praktiska exempel på IOP-samverkan.

 • 356.
  Nelander Ekehage, Ida
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Leicht, Alma
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  ...Alltså, Det är inte kravlöst. Att få försörjningsstöd: En intervjustudie av ekonomihandläggares arbete med personer med missbruksproblem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ studie kring ekonomihandläggarens arbete med personer med missbruksproblematik. Anledningen till att vi valde att studera detta var att vi i litteraturen inte hittade någon tydlig arbetsrutin för den här gruppen av försörjningsstödstagare.

  Våra frågeställningar är:

  • Vad fokuserar respondenterna på i sin bedömning av rätten till försörjningsstöd för en person med missbruksproblem?
  • Vilket eller vilka arbetsmönster kan vi identifiera i respondenternas arbete med personer med missbruksproblem?

  Vi har utgått från tidigare forskning kring ekonomiskt bistånd och även forskning kring missbruk och missbruksvård. Teoretiska utgångspunkter är Prochaskas och DiClementes teori om förändringsprocessen samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten.

  Vi har intervjuat nio olika handläggare för ekonomiskt bistånd från tre kommuner. Intervjuerna har kretsat kring en vinjett som beskriver en man med missbruksproblem som ansöker om försörjningsstöd.

  De slutsatser vi kan dra av studien är att respondenterna i sina bedömningar fokuserar på vad mannen gör för att förändra sin situation, några respondenter ställer krav på att mannen skall vara i kontakt med missbrukshandläggare eller delta i missbruksbehandling, några respondenter fokuserar på mannens motivation till att förändras. Respondenterna är oense i huruvida det skulle leda till ett avslag eller ej om mannen inte deltar i behandling enligt plan. Det arbetsmönster som vi kan identifiera är att respondenterna utgår från att klienten står till arbetsmarknadens förfogande för att sedan revidiera planen om det visar sig att klienten har något arbetshinder. Om klienten visar sig ha missbruksproblem utgår ekonomihandläggaren från det och förmedlar kontakt med missbrukshandläggare. Vidare ser vi att respondenterna har en kontinuerlig kontakt med missbruksenheten gällande gemensamma klienter. 

 • 357. Nilsen, Charlotta
  et al.
  Darin Mattsson, Alexander
  Fors, Stefan
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Work-related stress, midlife socioeconomic position, complex and severe health problems in old age2013Conference paper (Refereed)
 • 358.
  Nilsson, Emma
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Carlqvist, Ann-Britt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Våld i HBT-relationer ur ett socialarbetarperspektiv: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med våld i HBT-relationer2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of the study at hand is to analyze and study which educational and organizational conditions the social workers believe exist in order for them to meet the need for support for those who have experienced violence in an LGBT-relationship. Furthermore, the purpose is to investigate and analyze the social workers' descriptions and notions of the terms "power", "norms" and "values" in conjunction with the practical work with violence in LGBT-relationships. The study has a phenomenographical approach and is based on interviews with social workers who work with violence in close relationships. In the study, we have used the perspective of power as a theoretical frame of reference. The result shows that personal as well as the society's norms and values have a great influence on how the clients are treated in the practical work carried out. The social workers accentuate the importance of revised policies and action plans, since they make a good support in the daily work. The fact that LGBT-persons are a neglected group, the socialworkers agree upon, since only one of our informants have experience of meeting people who have been subjected to violence in LGBT-relationships. The social workers stress the importance of being gender-neutral in their approach, at the same time as it is crucial to keep a scrutinizing discussion within the organization, in order to make this group visible. To sum up, the result in our study shows that power is present in both individual, organisational and community levels, when it comes to social work regarding violence in LGBT-relationships.

 • 359.
  Nilsson, Gunilla
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Frihet, regler och läkarintyg: en uppföljning av Samverkansmodellen mellan Försäkringskassan och Landstinget i Jönköpings län2012Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 360.
  Nilsson, Gunilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Which social values can the use of horticulture as therapy add to the social care of the elderly?2012In: Social work social development 2012 : action and impact, 8-12 July 2012, Stockholm, Sweden: Abstract book, 2012, p. 191-192Conference paper (Other academic)
 • 361.
  Nilsson, Håkan
  Jönköping University, School of Health and Welfare. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Conceptualizing and contextualizing mindfulness: New and critical perspectives2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. Paper I examines and assesses the numerous definitions of mindfulness that have been presented over the years by a wide range of scholars from a variety of disciplines. Paper II traces the roots of modern mindfulness in Buddhism. It continues by exploring the utility and practices of mindfulness in the context of social work. The definitions provided in Paper I and the Buddhist underpinnings discussed in Paper II call attention to the fact that in addition to the more commonly considered physical and mental dimensions, mindfulness contains a social and an existential dimension as well – dimensions that remain under-researched and not well understood. To redress this imbalance, Paper III elaborates on these two latter dimensions, emphasizing their potential to enhance health, wellbeing and meaning in life. Paper III further argues that a more nuanced understanding of physical, mental, social and existential mindfulness can be obtained by examining the interconnectedness of all four fields. Paper IV continues the discussion of the social and the existential dimensions of mindfulness with specific emphasis on their utility for successful aging, and advances the notion of mindful sustainable aging. Paper IV highlights the potential of mindfulness for living a meaningful life and boosting the elderly’s capacity to find deeper meaning in their final stage of life.

 • 362.
  Nilsson, Håkan
  Jönköping University, School of Health and Welfare. University West, Trollhättan, Sweden.
  Existential social work and the quest for existential meaning and well-being: A conceptual framework2018In: Journal of Religion and Spirituality in Social Work, ISSN 1542-6432, Vol. 37, no 1, p. 64-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to conceptualize “existential social work.” A greater understanding of what existential social work means may enable social workers and those studying social work to see how its practice can reveal “the truth” about human existence and how they, as professionals, can enhance existential meaning and existential well-being among their clients. In such work, existential social workers have at their disposal tools such as the Frankl therapeutic approach to existential analysis (i.e., logotherapy) as well as spiritual-sensitive modalities (prayer and mindfulness). To interpret and understand apparent phenomena in the therapy is the ultimate goal with existential social work practices, thus providing clients with the opportunity to discover the meaning that exists in themselves. In addition, these practices pave the way for existential well-being. 

 • 363.
  Nilsson, Håkan
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  From Buddhist sati to Western mindfulness practice: A contextual analysis2016In: Journal of Religion & Spirituality in Social Work, ISSN 1542-6432 (Print), 1542-6440 (Online), Vol. 35, no 1-2, p. 7-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the last three decades the practice of mindfulness has grown to become one of the most widespread health promoting applications in the West—so much that terms like yoga and meditation have now become standard household words. The purpose of this paper is to discuss the meaning of mindfulness within both its Buddhist and its Western context. In the former case, the aim will be to shed light on mindfulness as a concept and practice that is rooted in Buddhist understandings (i.e., the Buddhist perspective); and in the latter case, the meaning of mindfulness will be more broadly explored in terms of its relevance to society, social work and everyday life (i.e., the social (work) perspective).

 • 364.
  Norderyd, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. National Oral Disability Centre for Rare Disorders, The Institute for Postgraduate Dental Education, Jönköping, Sweden.
  Klingberg, Gunilla
  Departement of Pediatric Dentistry, Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Faulks, Denise
  CHU Clermont-Ferrand, Service d'Odontologie, Clermont-Ferrand, France.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Specialised dental care for children with complex disabilities focusing on child's functioning and need for general anaesthesia2017In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 39, no 24, p. 2484-2491Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To describe and analyse dental care and treatment modalities for children with complex disabilities from a biopsychosocial perspective, with special focus on dental treatment under general anaesthesia (GA) and its relationship to child's functioning.

  METHOD: An ICF-CY Checklist for Oral Health was completed using structured interview, direct observations, and dental records for patients attending a specialist paediatric dentistry clinic. Descriptive and comparative data analysis was performed. Performance qualifiers from the ICF-CY component Activities and participation were used to calculate functional factors.

  RESULTS: Median referral age was 1.5 years and the majority were referred by their paediatrician. Almost all visited a dental hygienist regularly. Dental treatment under GA was common and was combined in 78% of sessions with medical treatment. Children with limitations in their interpersonal interactions and relationships were most likely to have dental GA.

  CONCLUSION: Children without caries experience had been referred for specialist dental care at an earlier age than children with caries experience. GA was a common treatment modality and dental and medical treatments were coordinated under the same GA for a majority of children. By using the ICF-CY, it was possible to identify functional limitations characterising children with disabilities that require dental treatment under GA. Implications for Rehabilitation Early referral to a specialist in paediatric dentistry is valuable for oral disease prevention in children with disabilities. Availability of dental treatment under general anaesthesia (GA) is also important. Combining dental and medical interventions during the same GA session optimises resources both for the individual and for the health organisation. Children with limitations in interpersonal interactions and relationships are more likely to need dental treatment under GA than other children.

 • 365.
  Nygren, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Svensson, Sara
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Lika bedömningar i missbruks- och beroendeärenden?: En vinjettstudie om handläggares och nämndledamöters bedömningar av likartade missbruks- och beroendeärenden.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The latest study touching differences between the assessment made by the officials and the politicians in the area of abuse and addiction problems was made 1981, which motivates new studies in this field.  This study investigates the similarities and differences between these two groups assessments in similar scenarios, whether the assessments differ between the personal assessment and from the point of view of the municipality, whether there is major consensus between the assessments in between the groups separately and which factors was crucial for their choice. To examine the questions, eight vignettes were created. The survey was answered by twenty politicians and sixteen officials. According to the results the politicians are more willing to chose non-voluntary actions while the officials more often have chosen voluntary actions, often in combinations. The assessments made of the groups were very similar to the choice of assessed outcomes for the municipality  The consistency of the choices do not differ between the groups. Concerning the last question it has, despite a limited number of vignettes, emerged significant explanatory models for many of the actions. This study is a pilot study which could be repeated with a higher number of vignettes and applicants.

 • 366. Olofsson, Alexandra
  et al.
  Karlsson, Johanna
  Individer med intellektuella funktionsnedsättningar i LSS-verksamheter: En scoping review om missförhållanden, dess orsaker och verksamhetsledares hantering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 367.
  Olsson, Hanna
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Blixt, Filippa
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  "Det är ju vår verktygslåda, alla metoder och teorier": Om familjebehandlares upplevelse av kunskap, teorier och metoder i behandling av mammor som använder våld mot sina barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate family therapists understanding of knowledge, theories and methods in the treatment of mothers who use violence against their children. The study is made on the basis that the operation is not based on clear evidence-based knowledge and examines how family therapists understand and combines existing methods and theories in social work. Methodically the study is based on qualitative interviews with five family therapists in different municipalities in the south of Sweden. A compilation of the interviews gave rise to two main themes: Mothers and violence respective Treatment. The result shows that there are not always explicit methods and theories available in the treatment of violent mothers. Despite this, the family therapists shows a large degree of consensus regarding methods and theories. In the discussion it is suggested that this may be due to some theories and methods are so integrated in the environments that the family therapists are active in that they do not specifically reflect on them. They have, in short, become routine.

 • 368.
  Opsal, Anne
  et al.
  Sørlandet Hospital, Addiction Unit, Norway.
  Kristensen, Øistein
  Sørlandet Hospital, Addiction Unit, Norway.
  Larsen, Tor Ketil
  Stavanger University Hospital, regional Centre for Clinical Research in Psychosis.
  Syversen, Gro
  Oslo University Hospital, Adult Addiction Treatment Unit, Centre for Addiction.
  Rudshaug, Elise Bakke Aasen
  Sørlandet Hospital, Addiction Unit, Norway.
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Clausen, Thomas
  University of Oslo, Norwegen Centre for Addiction Research (SERAF); Sørlandet Hospital, Addiction Unit, Norway.
  Factors associated with involuntary admissions among patients with substance use disorders and comorbidity: a cross-sectional study2013In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 13, no 57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: To investigate factors associated with involuntary admissions to hospital pursuant to a social services act of patients with substance use disorder by comparing the socio-demographic characteristics, substance use, and psychiatric comorbidities with voluntarily admitted patients.

  Methods: This cross-sectional study compared two groups admitted to combined substance use disorder and psychiatry wards. Sixty-five patients were involuntarily admitted pursuant to the Social Services Act and 137 were voluntarily admitted. The International Classification of Diseases and Related Health Problems was used for diagnostic purposes regarding substance use disorders, type and severity of psychiatric problems, and level of functioning. Socio-demographic variables were measured using the European Addiction Severity Index, and the Symptom Checklist-90-R instruments were used to evaluate the range of psychological problems and psychopathological symptoms. Logistic regression was performed to investigate the relationship between involuntary admissions and patients characteristics.

  Results: Patients who had been involuntarily admitted were more likely to be females, had utilized public welfare services more often, presented more severe substance use patterns, and had a history of more frequent visits to physicians for somatic complaints in the last 6 months, they also had fewer comorbid mental disorders. Still, considerable burdens of comorbid substance use disorders and mental disorders were observed both among involuntary and voluntary admitted patients.

  Conclusions: More attention is required for involuntarily admitted patients in order to meet the needs associated with complex and mixed disorders. In addition, treatment centers should offer diagnostic options and therapy regarding substance use, psychiatric and somatic disorders.

 • 369.
  Ovens, Noel
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Abbass Nagim, Mazin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Att Vilja men inte kunna hjälpa: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i arbete med arbetslösa ungdomar som uppbär försörjningsstöd.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 370.
  Pan, Peng
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  School situation and social conditions of children with ASD in mainland China: A Systematic Literature Review from 2011-20172018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on the situation and social conditions in school for primary and secondary school students with ASD in mainstream schools in Mainland China. Based on the current situation in China, although compulsory education has been popularized at an early stage, under the system of examination-oriented education, the distribution of educational resources is very uneven. Searches for published journals and articles with relevant program for children with ASD have been carried through several databases, and six articles are included as results. Few relevant studies concerning the current situation in mainland China exist. The social condition and school situation of children with ASD is complex and vary between environments. Thus it is hard to determine what education mode that is the most appropriate for children with ASD as well as the support they need. Limitation of the study and future research is also discussed in the thesis

 • 371.
  Persson, Ellen
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Arvidsson, Elin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Fältsekreterare- ett mötande arbete: En kvalitativ studie om hur fältsekreterare beskriver mötet med ungdomar med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 372.
  Persson, Julia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Sandoval, Bianca
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Arbetsrelaterad stress bland enhetschefer.: En kvantitativ studie om hur olika stressfaktorer påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress för enhetschefer inom kommunal äldre- och funktionshinderomsorg.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Middle managers is the name of the professional group who is responsible for institutions that are run by the Social Service Act and Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional impairments. They work in a politically controlled organization with the municipal social welfare committee as the outsourcer. Middle managers are identified as a profession with a high workload and a higher risk of being exposed to stress, in comparison with other occupational groups with a leading position. The aim of the study is to examine how various stressors contribute to work-related stress. The method is a quantitative survey with the aim of reaching out to more people and to get a larger overview of the middle managers work situation. The study has been carried out in a medium-sized Swedish municipality, where all middle managers in municipal elderly and disability care were selected. The result shows that the stressors that contribute most to work-related stress are the high workload in relation to working time and a lack of opportunity to fulfill the client’s wishes.

 • 373. Persson Thunqvist, Daniel
  et al.
  Sandén, Inger
  Bülow, Pia
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Kommunikation som praktik: en teoretisk bakgrund2012In: Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter / [ed] Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2012, 1, p. 17-29Chapter in book (Other academic)
 • 374.
  Rafoneke, Seithati
  et al.
  University of the Free State, South Africa.
  Coetzee, Jan K.
  University of the Free State, South Africa.
  Bülow, Pia H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Jaffray, Penny
  University of Fort Hare, South Africa.
  Young-Hauser, Amanda
  University of the Free State, South Africa.
  Experiencing physical disability: Young African women in Lesotho2018In: Qualitative Sociology Review, ISSN 1733-8077, E-ISSN 1733-8077, Vol. 14, no 4, p. 154-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article unwraps notions related to young African women’s lifeworld experiences of physical disability. The study is positioned in the broad context of the theoretical frameworks of phenomenology, existential sociology, the social construction of reality, feminist disability theory, and intersectionality. Focus is given to the way social systems of cultural oppression and discrimination impact women with physical impairments and manifest in how they perceive and make meaning of their everyday life experiences. Women with physical impairments often experiencea double measure of oppression—being both female and disabled. When these women try to engage in a normal life and interact with others, they experience barriers imposed on them by their social reality—particularly in the form of cultural norms and patriarchal ideals. There are also instances where participants demonstrate resilience in the face of negative social stereotyping, instances that clearly show that they are not different, and do not perceive themselves as being different to able-bodied women. Drawing on semi-structured in-depth interviews with eight young Black women who are living with physical disabilities in Lesotho, the objective of this article is to examine their everyday life experiences within a predominantly able-bodied society.

 • 375.
  Raghavendra, Pammi
  et al.
  Novita Children’s Services, Flinders University, and University of South Australia, Adelaide, Australia.
  Bornman, Juan
  University of Pretoria, South Africa.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  The World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health: implications for clinical and research practice in the field of augmentative and alternative communication2007In: Augmentative and Alternative Communication: AAC, ISSN 0743-4618, E-ISSN 1477-3848, Vol. 23, no 4, p. 349-361Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2001, the World Health Organization (WHO) ratified and published a new classification system, the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). There has been a varying amount of discussion and debate across the health and disability fields about what the ICF means and what it has to offer. However, there has been little discussion of its use and value in the field of augmentative and alternative communication (AAC). This article describes the earlier International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH), upon which the current ICF was based; and outlines the ICF and the preliminary, derived Child and Youth version of the ICF (ICF-CY). The article also proposes what the ICF has to offer the AAC field, from both a clinical and research perspective; and concludes with a discussion of the advantages and challenges of using the ICF.

 • 376.
  Renblad, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Luppen research and development centre.
  Henning, Cecilia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Living Conditions and Care of Older People.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola.
  Framtidsverkstad som metod inom social planering och samhällsmotiverad forskning: Hur skapar vi ett åldrandevänligt samhälle?2009Report (Other academic)
 • 377.
  Renblad, Karin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Luppen research and development centre.
  Henning, Cecilia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Living Conditions and Care of Older People.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola.
  Future Workshop as a Method for Societally motivated Research and Social Planning2009In: Perspectives on Empowerment, Social Cohesion and Democracy: An international antology / [ed] Cecilia Henning & Karin Renblad, Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University , 2009, p. 185-211Chapter in book (Other academic)
 • 378.
  Romfors, Therese
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Andersen, Rebecka
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Förebyggande arbete i samverkan på familjecentral: - en analys av kuratorers perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how social workers at Swedish family centers, Familjecentraler, works with preventive work for parents with children 0-6 years. We have chosen to examine the preventive work, both based on the work of the social workers in the family center, but also in collaboration with the other professions working there. All family centers had access to counselor (social worker), midwife, child nurse and preschool teacher. The material was collected by visiting six family centers and interviews with a total of eight social workers. The material has been transcribed and analyzed based on a thematic analysis. And the result was analyzed and discussed based on structural organizational theory, which is the chosen theoretical approach for this study. The study shows that social workers work with preventive work in similar ways by offering general family support. Social workers also work similarly with individual-oriented efforts for the families of children. Collaboration with other professions at the family center is described as positive although there are some difficulties since the professions work differently from each other. The organization is also build in a way that they have different employers and this complicates the interaction

  Keywords: social worker at family center, preventative work, collaboration, structural organizational theory

 • 379.
  Roshan, Nahal
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Heldic, Emana
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Losdal, Emmie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Barn och ungas delaktighet på HVB: En kvalitativ studie ur personalens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate to what extent young people, from the staff’s perspectives, are able to participate in their care placement. In order to reach the purpose, 11 individual interviews with treatment staff and institution managers at residential care homes have been conducted. Based on the interview material, a thematic analysis has been implemented. The results show that the staff work to involve young people, though within certain set limits. The result also shows that the staff motivates the youngsters to bring them ”on the same track". Furthermore, it appears that the staff often seems to be under the impression that they make the young people more involved than the results show. The thematic analysis will also be related to Arnstein's participation ladder (1969) and Shier's participation ladder (2001).

 • 380.
  Rämgård, Margareta
  et al.
  Department of Care Science, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Forsgren, Annika
  R&D Elderly Care, Scania Association of Local Authorities, Lund, Sweden.
  Avery, Helen
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  PHR in health and social care for older people – regional development through learning within and across organisations2017In: Educational action research, ISSN 0965-0792, E-ISSN 1747-5074, Vol. 25, no 4, p. 506-524Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study draws on findings from a series of seven participatory action research projects in community care for older people carried out over a period of eight years in 20 municipalities in southern Sweden. The analysis here looks at social impact across administrative levels and geographical scales. Different professional groups and care workers in community care participated, crossing divides between social work and health care. The participatory methods all involved a phase of individual reflection, a phase of reflection in practice with colleagues and mixed groups at the regional level, including unit managers and directors in some stages. Impacts concerned interprofessional learning and improved conditions for collaboration in care for older people across institutional boundaries as well as organisational learning across the municipalities. The action research approach was characterised by intensive work with values, empowering low-status professional groups. Social impacts were achieved beyond each project by benefitting from the multi-stakeholder design, using the structure of the organisations and the regional R&D department of the Association of Local Authorities. Over time, the different projects thus contributed to regional development ‘from below’. Nevertheless, employer perspectives tended to determine which conclusions from the projects were eventually implemented and prioritised. Continued reflective dialogue meetings between professional groups are therefore, needed as part of regular work processes. Local and regional structures need forms of autonomy that allow them to implement recommendations from participatory projects. Finally, employee perspectives need to be reflected in decision-making at all levels, particularly including low-status groups of care staff. 

 • 381.
  Rågfeldt, Elena
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Wennborg, Hanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Perspektiv och praktik i biståndshandläggning med missbrukande äldre2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den äldre generationens dryckesmönster genomgår en förändring vilket leder till att antalet missbrukande äldre ökar. Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar med äldre, som har en missbruksproblematik, samt att få biståndshandläggarnas perspektiv på området. Materialet till studien består av sju semistrukturerade intervjuer, som genomförts med biståndshandläggare i en kommun i Mellansverige. I resultatet framkommer att det saknas riktlinjer när det kommer till handläggningen av missbrukande äldre vilket leder till en osäkerhet för biståndshandläggarna. Vidare visar resultatet att biståndshandläggarna arbetar utifrån behovsprövning och lägger tyngd på frivilliga insatser. De fokuserar således inte på en eventuell missbruksproblematik. Det förekommer attityder om att äldre med missbruksproblem saknar motivation och vilja till att bli av med missbruket. Det är inte heller en grupp som prioriteras vad gäller behandling och insatser. Slutsatsen är att det krävs mer resurser tillägnade målgruppen samt utbildning av den personal som bemöter dem.

 • 382.
  Sabic, Norbert
  Jönköping University, School of Education and Communication. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gender differences in young peoples value preferences2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim of this work is to discover gender differences in value orientation of today's youth, and to analyze developmental changes and ethnicity in terms of the same. The research is based on the assumption that a person’s gender identity influences his or her value orientation, thus gender stereotypes are adopted also on the level of what is preferred by the individual, or seen as important in life.

  In the research participated 118 young people from the Gymnasium in Subotica. The data about gender identity and value orientation was collected by a questionnaire, which was created in favour of this research. In the first part the questionnaire offered a list of gender related traits in order to define the participant’s gender identity. The second part was a list of opposite values, which was adopted from Jensen’s research.

  The results confirm the general findings of Jensen and reveal that there is significant gender effect present in adolescent’s value orientation in case of eight opposite values. It also highlights that age difference between the participants doesn’t contribute significantly to a higher or lower visible gender difference in value orientation, but conversely it shows that ethnic difference is an important factor in it.

 • 383.
  Sandberg, Jonas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Placing a partner in a nursing home-reconstructing roles and relationships2006In: Changing Professional Identities and Boundaries in Health and Social Care: European Perspectives, 2006Conference paper (Other academic)
 • 384. Sandberg, Jonas
  et al.
  Eriksson, Henrik
  Holmgren, Jessica
  Pringle, Keith
  Keeping the family balance: Adult daughters’ experiences of roles and strategies when supporting caring fathers2009In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 12, no 2, p. 233-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Scandinavian countries represent a progressive approach to gender equality and transitions of traditional gender roles but little attention has been paid to gender equality in old age and how normative constructions of gender intersect in the lives of family carers. The aim of this study was to understand how adult daughters experience their roles and strategies when supporting fathers caring for an ill mother. A sample of eight daughters shared their experiences through in-depth interviews. The findings show that the daughters provide substantial and crucial effort and are intimately involved in the caring for their father and the sole contributors towards the emotional support of their fathers. They tend to devote a lot of energy towards picturing their family as ‘normal’ in terms of the family members adopting traditional roles and activities inside as well as outside the family context. In conclusion, the lack of understanding about gender as a ‘norm producer’ is something that needs to be further elaborated upon in order for professionals to encounter norm-breaking behaviours. The daughters’ position as family carers is often assumed and taken for granted since the intersecting structures that impact on the situations of the daughters are largely invisible.

 • 385.
  Schön, Per
  et al.
  Aging Research Center, Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm, Sweden; Stockholm Gerontology Research Center, Stockholm, Sweden.
  Lagergren, Mårten
  Stockholm Gerontology Research Center, Stockholm, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Aging Research Center, Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Rapid decrease in length of stay in institutional care for older people in Sweden between 2006 and 2012: results from a population-based study2016In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, no 5, p. 631-638Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is limited knowledge about older people’s length of stay (time untildeath) in institutional care and how it has changed over time. The aim ofthis study was to analyse changes in the length of stay for older peoplein institutional care between 2006 and 2012. All persons 65+ living inKungsholmen (an urban area of Stockholm), who moved to an institutionbetween 2006 and 2012, were included (N = 1103). The data source wasthe care system part of a longitudinal database, the Swedish NationalStudy on Aging and Care. The average length of stay was analysed usingLaplace regression for the 10th to the 50th percentile for the years 2006–2012. The regressions showed that in 2006, it took an average of 764 daysbefore 50% of those who had moved into institutional care had died. Thecorresponding figure for 2012 was 595 days, which amounts to a 22.1%decrease over the period studied (P = 0.078). For the lower percentiles,the decrease was even more rapid, for example for the 30th percentile,the length of stay reduced from 335 days in 2006 to 119 days in 2012, adecrease of 64.3% (P < 0.001). The most rapid increase was found in theproportion that moved to an institution and died within a short timeperiod. In 2006, the first 10% had on average died after 85 days, in 2012after only 8 days; a decrease in the length of stay of 90.5% (P = 0.002). Ingeneral, there was a significant decrease in the length of stay ininstitutional care between 2006 and 2012. The most dramatic change overthe period studied was an increase in the proportion of people whomoved into an institution and died shortly afterwards.

 • 386.
  Segerholm, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Stålklint, Malin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Termen särskola: Upplevelser utifrån ett elevperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on empirical data from two completed focus groups that explore how stu-dents with mild intellectual disabilities in special secondary schools perceive the term “sär-skola”. A social constructionist perspective is used with particular specialization in theories of categorization. Study results were analyzed trough thematic content analysis and the result showed all participating students experienced disadvantages of the term “särskola”, which they wanted removed. The term contributed to thoughts and feelings of being inferior and deviant. The disadvantages students raised with the term were that it contributes to limits, bullying and stamping. One focus group felt that the school form as such is positive, while the other focus group felt that it is negative. Both groups highlighted that any other term than the existing would be better, but they preferred no special term at all. Concerns were raised that a changed terminology would not make any long-term difference. The study’s conclusions are that the terminology and society's attitudes should change. Particular attention should be paid to inform the professionals, who have contact with students in special curriculum, of students’ experiences of the term. Furthermore, the term should be studied further, particularly from a student perspective.

 • 387. Seing, Ida
  et al.
  Ståhl, Christian
  Nordenfelt, Lennart
  Bülow, Pia
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Ekberg, Kerstin
  Policy and practice of work ability: a negotiation of responsibility in organizing return to work2012In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 22, no 4, p. 553-564Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: In welfare policy and practical work it is unclear what the concept of work ability involves and assessments may be different among involved actors, partly due to a lack of theoretical research in relation to regulations and practice. Based on theoretical and legal aspects of work ability the aim of the study is to analyze stakeholders’ perspectives on work ability in local practice by studying multi-stakeholder meetings.

  Methods: The material comprises nine digitally recorded multi-stakeholder meetings. Apart from the sick-listed individual, representatives from the public Social Insurance Agency, health care, employers, public employment service and the union participated in the meeting. The material was analyzed using qualitative content analysis.

  Results: Three perspectives on work ability were identified: a medical perspective, a workplace perspective and a regulatory perspective. The meetings developed into negotiations of responsibility concerning workplace adjustments, rehabilitation efforts and financial support. Medical assessments served as objective expert statements to legitimize stakeholders’ perspectives on work ability and return to work.

  Conclusions: Although the formal goal of the status meeting was to facilitate stakeholder collaboration, the results demonstrates an unequal distribution of power among cooperating actors where the employers had the “trump card” due to their possibilities to offer workplace adjustments. The employer perspective often determined whether or not persons could return to work and if they had work ability.

 • 388.
  Serbic, Jasmina
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Sundbring, Henrik
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Alkoholkonsumtion på äldreboenden: En studie gällande vårdpersonals bemötande av alkoholkonsumtion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In our society we are frequently informed about alcohol and its effects on our population. New research findings regarding alcohol occur at regular intervals, but they rarely involve the elderly. At the same time, the social board to a new generation of older people with changing consumption patterns emerge, who tend to bring their habits into the years of retirement. In our study, we chose to focus on alcohol use among the elderly, and in this work we have chosen to find information through the nursing staff at geriatric care. The aim of the study is to investigate how alcohol consumption among the residents is treated and handled by nursing staff, this combined with that the alcohol consumption that is bordering on abuse is increasing amongst the elderly. In order to properly answer this, we have conducted qualitative interviews. The selection consisted of six nursing staff. The theoretical starting point has been the basis for the design of the interviews and the results we found. Based on statements from the interviews we found four themes related to our purpose and problem formulations: a picture of consumption, self-determination and quality of life, cumbersome situations, and different experiences. With the help of these themes, we analyzed the results that among other things show the low level of education concerning alcohol in elder care, a lot of focus on self-determination, but also abuse of power.

 • 389.
  Sigblad, Martin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Gustafsson, Ida
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  "Att hitta en nivå där man möts": En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares tankar och erfarenheter av att skapa goda relationer med föräldrar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte har varit att belysa erfarna socialsekreterares tankar och erfarenheter av hur en god relation skapas i inledningen av utredningsprocessen när klienten kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Vidare har avsikten varit att identifiera vad som kännetecknar en god relation mellan erfarna socialsekreterare och föräldrar och hur socialsekreterarna kommit fram till sina strategier och förhållningssätt. Följande centrala forskningsfrågor har legat till grund för studien: Vilka strategier och förhållningssätt upplever erfarna socialsekreterare bygger en god relation till föräldrar som blivit aktualiserade hos socialtjänsten via en anmälan? Hur har de erfarna socialsekreterarna kommit fram till sina strategier och förhållningssätt?

  Studien har haft en kvalitativ forskningsansats och utgått från åtta semistrukturerade forskningsintervjuer som fokuserat på att lyfta fram socialsekreterares tankar och erfarenheter av vad som bidrar till att skapa en god relation till föräldrar som blivit kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Socialsekreterarnas utsagor har speglats och tolkats med hjälp av tidigare forskning på området, socialkonstruktionistisk teori samt teori om sociala interaktionsritualer.

  Socialsekreterarna i vår studie belyste flera konkreta förhållningssätt och strategier som de anser skapar en god relation till föräldrar som kommit i kontakt med socialtjänsten via en orosanmälan. Socialsekreterarna lyfte fram vikten av att visa respekt för föräldrarnas situation och att skapa förutsättningar för en god kontakt. De beskrev även att flexibilitet och tydlighet under utredningsprocessen underlättar relationsskapandet med föräldrar. Slutligen beskrevs värdet av att föräldrarna upplever att de och socialsekreteraren arbetar mot ett gemensamt mål. Ökad erfarenhet, uppmärksammandet av framgångsfaktorer och personliga egenskaper framställdes av socialsekreterarna som betydande faktorer för hur de kommit fram till sina strategier och förhållningssätt.

 • 390. Sigudardottir, SH
  et al.
  Kåreholt, I
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Who recevies informal- and formal care in Iceland?2013Conference paper (Refereed)
 • 391.
  Sigurdardottir, Sigurveig H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Sundström, Gerdt
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Ernsth Bravell, Marie
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Needs and care of older people living at home in Iceland2012In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 40, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:The Icelandic old-age care system is universal and the official goal is to support older people live independently for as long as possible. The aim of this study is to analyse living conditions and use of formal and informal care of older people in Iceland.

  Methods:The results are based on the new study ICEOLD, a telephone survey which included questions on social network, health, activities of daily living, and received support from the community and/or from relatives, neighbours, and friends.

  Results: Almost half of the sample (47%) receives some kind of care, with 27% of them receiving only informal care, which is understood to mean that informal care is of great importance and families are the main providers of help. For hypothetical future long-term care, older people wish to be cared for in their homes, but those already in need of assistance prefer to be cared for in institutions.

  Discussion:Caring relatives are the main providers of support to older people in their homes and it is important to provide them with suitable formal support when the care responsibility increases.

  Conclusions:As the care system in Iceland is now under reconstruction, the important contribution of informal carers must be recognised and taken into account when planning the care of older people.

 • 392.
  Sigurđardóttir, Sigurveig H.
  et al.
  Faculty of Social Work, University of Iceland.
  Júlíusdóttir, Sigrún
  Faculty of Social Work, University of Iceland.
  Reciprocity in relationships and support between grandparents and grandchildren: An Icelandic example2013In: Journal of Intergenerational Relationships, ISSN 1535-0770, E-ISSN 1535-0932, Vol. 11, no 2, p. 118-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores and discusses the relationships between grandchildren and grandparents with an emphasis on the reciprocal, practical, emotional and financial support that is provided between generations. Two independent surveys were conducted in Iceland, one of grandparents aged 65 years and older (n=206), and one of grandchildren among college students (n=648). The questions used were the same. The results indicated that there is certain consistency in the pattern of views of the younger towards the older generation and the other way around.  These findings are discussed in relation to family development and the value of intergenerational relationships and support. 

 • 393.
  Siljefors, Kristina
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Amanuel, Natnael
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Blixt, Stina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Våldets “verklighet”: en diskurspsykologisk studie om talet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer på diskussionsforumet Familjeliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The “reality” of violence: a study of how participants of the internet forum Familjeliv talk about domestic violence against women, with a discourse psychological approach.

  The purpose of this study was to examine how participants in the discussion forum Familjeliv reasoned and constructed the reality of men's violence against women in intimate relationships. The data used in the study comes from 20 discussion-threads on the forum where violence in intimate relationships has been discussed based on the participants' experiences, questions and findings. The data has then been analyzed on the basis of  discourse psychology and feminist theory. The focus of the analysis was to examine the language that the participants used. To do this, two analytical tools were used: positioning and interpretative repertoires. The result showed a variety of reasoning and constructions regarding the definition of violence, the responsibility of the women and men, and whether men's violence against women should be considered a social problem or not. The majority of the data that was  analyzed highlighted the woman's responsibility in the relationship, some of whom also saw it as both the man and the woman's responsibility while some left the entire responsibility to the man. The result also showed that men's violence against women is seen as a societal problem by many who participated in the discussions. At the same time, there were some who considered that men's violence against men was a major problem, and therefore thought that this problem should be given more attention than men's violence against women. In order to develop support efforts for women exposed to violence in intimate relationships, knowledge about the public's perception of the phenomenon is required. As a professional, this knowledge also increases the understanding of how exposed women are treated in everyday meetings with other individuals.

 • 394.
  Simeonsson, Rune J.
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Sauer-Lee, Andrea
  University of North Carolina at Chapel Hill.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Developmental and Health Assessment in Rehabilitation with the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth2010In: Rehabilitation and Health Assessment: Applying ICF Guidelines / [ed] Elias Mpofu and Thomas Oakland, New York: Springer , 2010, p. 27-46Chapter in book (Other academic)
 • 395.
  Simonsson, Melinda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Holmgren, Mikaela
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Trygghet i flera led: Enhetschefers uppfattningar om förutsättningar och utmaningar inom hemtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Safety at multiple levels – Unity managers views on pre-conditions and challenges in home care services.

  In this study eight qualitative interviews were conducted with unity managers in home care services. The aim is to study safety in home care services from a leadership-perspective. The hope is to raise understanding for unity managers experiences, knowledge and thoughts regarding pre-conditions for safety within home care services. Focus is also at the challenges that the unity managers encounter regarding strengthening safety. Based on the interviews it appeared that safety in home care services is formed in levels where the unity manager, the staff and the client are links that are connected and that affects each other. Two themes were found: pre-conditions for safety and challenges to strengthen safety. The theme pre-conditions for safety contains what pre-conditions are needed for safety at all levels. One pre-condition is professionalism that is created through competent staff and adaptation to the needs of the clients. Another pre-condition is predictability where predictable services, safe roles for the staff and a present leadership are components for safety. The theme challenges to strengthen safety shows the challenges that the unity managers encounter. The first challenge is the middle-position as a unity manager. The other is to get the right person at the right place, which shows the challenge to recruit staff that are competent and to retain unity managers within home care services. The result is analyzed through earlier research and a leadership theory.

 • 396.
  Skillmark, Mikael
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
  Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnor2017In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 24, no 3/4, p. 201-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past two decades, social workers’ assessment and decision-making skills in client cases have been the subject of increased attention. The profession’s ability to conduct accurate assessments has been questioned. One way to seek to improve assessment work has been to implement various risk assessment tools. This article describes how social workers reason in risk assessment situations involving women exposed to violence by a previous male partner. The assessments studied here have been carried out with the assessment tool FREDA. The analysis reveals three logics in the social workers’ reasoning: the addiction logic, the normalization logic and the safety logic. These logics illustrate how social workers’ deliberations and assessments are not governed in a rectilinear manner by the standardized tool but that risk is negotiated also by drawing on other knowledge sources. Although standardization can be seen as a way for professionals to strive for more secure social work, the participants at the same time acknowledge the uncertainty associated with assessment work in which future violence is to be predicted. This however can have consequences for how the victims of violence are expected to live their lives.

 • 397.
  Skillmark, Mikael
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Strävan efter standardisering i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Om etablering av riskbedömningspraktiker, deras innehåll och (in)stabilitet2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta föredrag presenteras resultat från ett avslutat forskningsprojekt om framväxten av arbetsmetoder inom området våld i nära relationer i två kommunala kontexter. Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur idén att använda riskbedömningsverktyg manifesteras och processas i socialtjänstens arbete med våld i nära relationer. Analysen baseras på intervjuer med olika aktörer (socialarbetare, chefer, politiker, utvecklingsledare) och på dokument. Resultaten visar att en relativt liten grupp av socialarbetare i organisationerna varit framgångsrika i att föra fram sina anspråk och besluta hur riskbedömningsarbetet ska genomföras, utan särskilt mycket inblandning från chefer eller politiker. Resultaten visar också att en alltför stor tilltro till riskbedömningsverktyg paradoxalt nog kan leda till en professionell osäkerhet och instabil praktik där andra kunskapskällor underbetonas. Dessa resultat sätts i relation till, och diskuteras utifrån, tidigare forskning som knyter den tilltagande standardiseringen inom socialtjänst och angränsade fält till en de-professionalisering av välfärdsprofessionella. 

 • 398.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Uppdrag standardisering: införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the issue of standardization in social work. Standardization is a necessary and fascinating, though underestimated, phenomenon, which governs, regulates and calibrates social life. In Swedish social services, we have witnessed an increased use of top-down imposed manual-based tools for investigative and assessment work. In human service organisations, such as social services, this raises questions about social workers’ control in terms of how work should be executed as well as the implications of standardization for professional discretion. The aim of this thesis is to investigate and understand standardization as a phenomenon, focusing on its consequences for social work as a profession and a field of practice.The thesis consists of four papers investigating the implementation and execution of manual-based assessment tools (BBIC, FREDA and SARA) in social services. The empirical material is based on interviews with a total of 68 social workers, managers, politicians and officials as well as documents and observations of risk assessment events. Each paper results from the analysis of an exclusive data set, with the concepts used in the analysis coming from theories of professions and organisations.The results show that increased standardization is a way for social workers to seek legitimacy as well as to claim jurisdiction and increase professionalism. The execution of the tools in social work is conditioned by significant key implementation factors in organisational contexts as well as the compatibility between the construction of tools and users’ needs and expectations. Along with previous research and theory, the results from the four papers are used to develop a tentative taxonomy of different discretionary positions that social workers can take with regards to standards in their practice. Those positions illustrate that it is not straightforward how the increased standardization of investigative and assessment work will impact professional discretion. It is argued that a balance between standardization and professional discretion is possible.

 • 399.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Agevall Gross, Lotta
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Kjellgren, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services2017In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This multiple case study examines how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in Swedish social services. Based on the analysis of interviews with different stakeholders and of organizational documents in two social service organizations, we investigate the actors who control local risk assessment practices. The findings illustrate that a relatively small group of social workers in the organizations have been able to forward their claims and decide how risk assessment work should be carried out without much intrusion from local managers or politicians. The findings also validate other studies that found that increased standardization can strengthen social workers’ ability to perform their professional task rather than lead to de-professionalization. This article ends with a discussion of what risk assessment practices might mean for domestic violence victims.

 • 400.
  Skillmark, Mikael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  The standardizers: social workers' role when implementing assessment tools in the Swedish social services2018In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 8, no 1, p. 88-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Standardisation and standards are common in the modern world, including in social work. This article focuses on social workers who implement the assessment tool Children’s needs in focus (Barns behov i centrum BBIC) in Swedish social work with children and families. Inspired by ‘siblings’ in the UK, the National Board of Health and Welfare has developed and supported the implementation of the BBIC. From the start, the implementation strategy was to engage well-educated and experienced social workers as educators. The article studies these educators (standardizers) as mediators between national imperatives and local practice during the implementation of the BBIC in the social services. Based on interviews with 10 BBIC educators, three standardizer roles were identified: the instrumental, the adaptive and the transformative. These roles affect the practice of social work in potentially different ways.

5678910 351 - 400 of 464
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf