Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 796
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Halvorsen, Dick
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lindroos, Johannes
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Christensson, Ola
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Fyra marknadsavdelningar är fler än ett campus: En jämförande studie av profil och image på de fyra fackhögskolorna i Jönköping2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Högskolan i Jönköping består av ett campus med fyra marknadsavdelningar som profilerar sig på fyra olika sätt. Detta kan uppfattas som ett problem då Högskolan i Jönköping i sin gemensamma marknadsföring vill uppfattas som en enhet, så är inte fallet utan de fyra fackhögskolorna profilerar sig olika. Detta är ett ytterligare problem vilket också har legat till grund för val av forskningsområde.Syfte: Studien syftar till att undersöka Högskolan i Jönköpings fyra olika fackhögskolor och hur de profilerar sig. Vidare avser studien att belysa studenternas uppfattade image av respektive fackhögskola. Slutligen syftar våra undersökningar till att jämföra korrespondensen mellan profil och image.Metod: Tillsammans med litteraturstudier, har kvalitativa studier genomförts bestående av djupintervjuer med medarbetare på respektive fackhögskolas marknads- och informationsavdelning samt fokusgruppsintervjuer med studenter från respektive fackhögskolor. Dessa intervjuer ligger till grund för de resultat och den slutsats som presenteras nedan.Resultat: Det främsta resultatet av studien visar på två huvudsakliga begrepp där de fyra fackhögskolornas profil och dess studenters uppfattade image korresponderar. Dessa två begrepp är internationellt och entreprenöriellt. Studien visar vidare att fackhögskolornas profil och image skiljer sig på vissa områden. Dessa områden och dess problem är olika för respektive fackhögskola.

 • 302.
  Hansson, Frida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Kunskapsfattig anställd eller motiverad ambassadör?: En studie om varumärkesbyggande inom Falköpings kommun2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Likt många andra små och medelstora kommuner har Falköping på senare år genomfört ett omfattande arbete med att bygga sitt varumärke. Det ökade intresset för intensifiering av marknadsförande åtgärder bland kommunerna har flera orsaker, bland annat insikten om den viktiga roll som marknadsföring spelar för att förhindra en negativ befolkningstillväxt – ett problem som har sin grund i ökad globalisering och snabb utveckling av kommunikativ teknologi, vilket gör att människor idag är mer benägna att flytta runt i världen.

  Idag är det grundläggande arbetet färdigt, vilket innebär att det är dags att vidta åtgärder för utvärdering. Inom en kommun är det viktigt att betrakta sina anställda som ambassadörer då de varje dag har någon form av personlig kontakt med en eller flera av målgrupperna. Utifrån denna problematisering fokuserar undersökningen på den interna kommunikationen och syftar till att ta reda på huruvida de anställda har förutsättningar att kännetecknas som goda ambassadörer för Falköpings kommun, eller om det inom något område behövs information och utbildning. Grunden till undersökningen byggs genom en analys av kommunens varumärkesbyggande arbete. Därefter genomförs en frågeundersökning med hjälp av en enkät till de 2780 anställda inom kommunen med syftet att få reda på hur väl varumärket är implementerat bland dem.

  Resultatet visar att kommunen har gått igenom de sex steg som enligt de teoretiska perspektiven bör innefattas i det varumärkesbyggande arbetet. Arbetet har genomförts med ett helhetsperspektiv och var i hela processen kopplat till organisationens övergripande mål, vision och kärnvärden. Det finns dock vissa brister inom omvärldsanalys, produktattribut, marknadskommunikation och varumärkesvård. Man har heller ännu inte helt lyckats implementera varumärket bland de medarbetare som besvarat enkäten. Respondenterna hade fått information om varumärket och nästan alla kände igen den nya logotypen. Men det behövs fortfarande mer information och motivationsarbete när det kommer till vissa kärnvärden, de tre värderingarna samt varför det vore positivt för kommunen att bli utnämnd till en Cittaslow. Enligt resultatet behöver man också arbeta mer med att skapa förtroende bland medarbetarna då det framkom en osäkerhet över om kommunen skulle lyckas nå sitt övergripande mål. Mer marknadsföring kring visionen behövs också då det rådde delade meningar över huruvida denna stämde överens med verkligheten. Genom utvärdering av kommunikationsåtgärder lär man sig mycket inför framtiden och förhoppningsvis ger denna undersökning kommunen mer på fötterna. Jag hoppas samtidigt att den kan ge andra platser, som går i tankar kring intensifierande av sitt varumärkesbyggande, kunskap och inspiration till att ta steget.

 • 303.
  Harström, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Holmgren, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Har han på sig klackskor?: En kvalitativ studie om individens uppfattning av genusnormen i modebilder2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur individer uppfattar ett antal modebilder med olika grad av kongruens och inkongruens gällande genusnormer. För att göra detta har författarna valt att genomföra ett experiment i form av strukturerade kvalitativa intervjuer med 10 individer mellan åldrarna 20 och 25 år, varav fem manliga och fem kvinnliga respondenter. Studien ställer frågor kring genusnormen i modebilder, konsumentintresse, identifiering och om detta skiljer sig något mellan kvinnliga och manliga individer. Studien har ett teoretiskt ramverk bestående av kongruensteori och genusteori. Resultatet av denna studie visar att genus är en påverkande faktor i respondentens tankeprocess gällande modebilder. Övergripande kan man se en positiv attityd rörande de modebilder som utmanar genusnormen. Mode och stil blev en oväntad avgörande faktor vid respondentens tankar kring modebilderna. Hos de manliga respondenterna fanns en mer positiv och öppen attityd mot de modebilderna med inkongruent representation av genus, medan de kvinnliga respondenterna var mer tveksamma i sin attityd. Överlag visar studieresultatet att det pågår en förändring mot en mer öppnare inställning till brytande av den tidigare genusnormen. 

 • 304.
  Hartmann, Benjamin J.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Marketing and Logistics.
  Ots, Mart
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  What The Heck Is A Mash-Up?: Consumer Generated Media, Value Creation And Resource Integration2010Ingår i: 39th EMAC Conference Proceedings: The Six Senses: The Essentials of Marketing / [ed] Suzanne C Beckmann, Torsten Ringberg, Thomas Ritter, Copenhagen: CBS Library , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to elucidate the phenomenon of online Mash-Up as one type of consumer generated media (CGM). This phenomenon provides a suitable context for theorizing onthe changing nature of production and consumption and an emerging resource-based view on consumption. Based on netnographic inquiries we contribute a first systematic assessment and categorization of the phenomenon for further study of CGM and value creation in media spheres. We propose three types of Mash-Up and introduce the notion of Mash-Into clarify the difference between combinatorial and compositional logics. The paper concludes with a discussion and future research agenda.

 • 305.
  Hedlund, Camilla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lantz, Jannika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Hästsport i dagspressen: En studie av hästsportens representation och framställning i svenska dagstidningar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen nedan är baserad på en kvantitativ och en kvalitativ undersökning med syfte att kartläggaolika sporters, med fokus på hästsport, representation och framställning under en fyraveckorsperiod2012 i två av Sveriges största dagstidningar. Vi ansåg det viktigt att genomföra den här undersökningenför att se om fördomarna kring bristen på representation av hästsport i media har någongrund, samt om mediestormen kring Rolf-Göran Bengtssons Jerringpris gav någon efterverkan förhästsportens representation.Först genomfördes den kvantitativa studien där över 1 100 artiklar analyserades. Den kvalitativastudien följde där fyra reportage valdes ut för vidare analys. Reportagen behandlade de tre mestomskrivna sporterna samt hästsport. Reportagen analyserades och jämfördes i hopp om att finnamönster med likheter eller skillnader. De viktigaste fynden inkluderar bland annat att det skrevsflest hästsportsartiklar veckan då Göteborg Horse Show pågick, men under den sista undersökningsveckanskrevs inga alls.

 • 306.
  Hedwall, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Nilsson, Frida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Communicating leaders and leading communicators: A qulitative study with focus on internal communication and leadership during organizational change.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att undersöka internkommunikation ur ett ledarskapsperspektiv i samband med organisationsförändring. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes där nio chefer från olika hierarkiska nivåer intervjuades. För att undersöka fenomenet internkommunikation utgick vi från ett empiriskt fall, myndigheten Jordbruksverket. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisering vilket slutligen genererade i slutsatser gällande internkommunikation. Den vetenskapliga utgångspunkten var systemteorin och utifrån den framtogs tre relevanta fokusområden; kommunikation, ledarskap och förändring som varit genomgående teman i hela studien. Studien utgick ifrån tre frågeställningar där resultatet visade hur ledare arbetar med internkommunikation och vilket förhållningssätt ledare har till sitt kommunikativa uppdrag.

 • 307.
  Hellberg, Sofie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Baranou, Ashtar
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Hur fungerar internkommunikationen på Jönköpings Länstrafik AB?: En kvalitativ analys med fokus på kanaler och delaktighet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att beskriva och få en ökad förståelse för hur internkommunikationen på Jönköpings Länstrafik AB ser ut, kopplat till kanaler och delaktighet. De frågeställningar som vi har valt att använda oss utav är: Vilka kanaler för internkommunikation finns? Vad anser de anställda om kanalerna och deras informationsfunktion? Är de anställda delaktiga inom företaget, dvs. får de information, kan de uttala sig i frågor, kan de påverka beslut etc.?

  För att få fram våra resultat har vi använt oss utav en kvalitativ intervjumetod där vi valt att intervjua nio anställda på olika nivåer inom företaget.

  Utifrån det sammanställda resultatet kan vi dra slutsatsen att Jönköpings Länstrafik AB är ett företag som består av två större avdelningar som i sin tur sitter på två olika arbetsplatser. Detta bidrar till att företaget känns splittrat. Vi kan även se att de anställda på JLT inte har så stor kunskap om internkommunikation och de olika kommunikationskanalerna som finns på företaget. Till sist kan vi dra slutsatsen att de anställda inom JLT anser att delaktigheten inom företaget kan förbättras då det i dagsläget känns som om företaget är uppdelat i två olika block, samt att företagets vision och policies inte uppmärksammas tillräckligt mycket inom företaget, vilket kan bidra till minskad delaktighet.

 • 308.
  Hellqvist, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Viktoria, Mirkovic
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "En av gästerna, en kvinna [...] tog med vin, choklad och ost till bjudningen": En kritisk diskursanalys av våldtäktsmyters användning i svenska nyhetsartiklar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig på att undersöka hur våldtäktsmyter används i svenska nyhetsartiklar. Mer specifikt undersöks sex stycken nyhetsartiklar varav tre kommer från morgontidningen Dagens Nyheter, respektive tre från kvällstidningen Expressen. Med en kritisk diskursanalys som både teori och metod möjliggör det att analyserar språket på djupet, och hitta underliggande strukturer, som våldtäktsmyter faktiskt är. Det teoretiska ramverket för studien utgår från teorin om kritisk diskursanalys, våldtäktsmyter, offerskapande och medielogik.  

  För att kunna finna underliggande strukturer och våldtäktsmyter användes olika analysverktyg hämtade från kritisk diskursanalys. Resultatet av denna studie visar att nyhetsartiklarnas manifesta budskap är öppna och feministiska. Underliggande och vid en mer djupgående läsning kan våldtäktsmyter avläsas i den fundamentala grunden. 

 • 309.
  Hessel, Hampus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Approaching Revolution in the Middle East and the Current Media Landscape: Social Media- and News Agency Material in reporting of the Arab Spring and War in Syria2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Arab spring has been called a social media revolution and social media have been given large importance and significant space in both academic discussions and analysis in the media.

  The main focus of this study was to examine whether social media have impacted the news reporting of the conflicts. A sample of articles from four different newspapers was examined, taken randomly from all relevant articles published on the newspapers websites between December 2010 and December 2013. A part of that sample was checked for news agency cable reliance and the entire sample were checked for material from social media. Three newspapers were found to rely heavily on news agency material. The New York Times was the exception, having only 4 percent of articles being based on news agency material. Social media material and quotes were found and were used in the report-ing in different ways, but only in 4 percent of articles. It was mainly used as a way to get protester commentary.

  Two of the included newspapers were China Daily and the New York Times. The differences between the respective reporting in these newspapers were also examined in yet an-other subsample consisting of 100 articles from each newspaper. Several differences be-tween the reporting were found, with China Daily for example presenting a framing more in favour of the government of Syria than the New York Times.

 • 310.
  Hetting, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bouveng, Oskar
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Project Loveday: Föreställningar i fan-producerade reklamfilmer.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tesla är ett multinationellt företag som tillverkar och säljer elbilar bland många andra produkter och tjänster. Vår studie kommer primärt fokusera på Tesla Motors, den del av företaget som producerar och säljer bilar. Tesla är inte ett traditionellt företag när det gäller reklam och marknadsföring då de aldrig har marknadsfört sig via traditionella mediekanaler som TV-reklam, tidningar eller radio. Istället förlitar de sig på sina fans, och använder deras sociala mediekanaler för marknadsföringsändamål. Eftersom Tesla är ett modernt och tekniskt företag som får stor uppmärksamhet runt om i världen är det inte konstigt att människor finner företaget och deras produkter intressanta, därav har en fan-gemenskap vuxit kring upp företaget. Fandom är en kultur baserad på ett gemensamt intresse kring ett visst ämne eller en specifik sak. Kulturen är byggd på gemenskap och ett gemensamt intresse kring ämnet i fråga där fansen delar samma värden. Syftet med fandomproduktioner är inte att tjäna pengar, utan att dela materialet med andra personer som har samma intresse för ämnet. Tesla är medvetna om att det finns en stark fangemenskap runt företaget, vilket ledde till att de lanserade "Project Loveday" - ett projekt där deras fans fick möjligheten att skapa egna Tesla-reklamfilmer som senare skulle sändas och publiceras på Teslas egna hemsida. Syftet med vår studie är att få fram vad Teslas fans och entusiaster vill kommunicera i sina egenproducerade filmer under kampanjen “Project Loveday”. Detta kommer göras genom att vi besvarar våra frågeställningar som innefattar hur fans och entusiaster framställer Teslas elbilar i sina egenproducerade filmer, samt vilka futuristiska konnotationer, symboler, ideologier, och myter som syns i dessa filmer. Med hjälp av semiotisk analys som metod kommer vi kunna tolka de olika tecken som förekommer i de utvalda filmerna, samt analysera dess innehåll på ett begripligt sätt för att sedan skapa en djupare förståelse kring vad man försöker förmedla. Studiens resultat visade att de föreställningar kring framtiden som förekommer i Project Loveday innefattar associationer till rymden och den teknik den bär med sig, samt att Tesla Motors besitter denna teknik och därmed kan ses som en del av framtiden.

 • 311.
  Hill, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bratt, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Jag vill inte att du tafsar på mig": En kvalitativ innehållsanalys av Instagram-inlägg från #MeToo och #IHave2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens utgångspunkt är att undersöka hur män och kvinnor framställs i Instagram-inlägg under #MeToo och #IHave. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur kön framställs när människor delar inlägg under hashtags och se hur dessa förhåller sig till och/eller utmanar rådande maktstrukturer. För att analysera både lingvistiska och visuella element i valda Instagram-inlägg, har metoden multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) tillämpats på vår studie. Vårt teoretiska ramverk består av tre komponenter: feminism, genus och multimodal kritisk diskursanalys som teori.

  Med hjälp av olika analysverktyg, hämtade från MCDA, har vi kunnat urskilja tre teman. I det första temat Rätten till sin egen kropp, beskrivs hur kvinnor tystats ner och fråntas rätten till att bestämma över sin egen kropp. I Legitimering av sexuella trakasserier förklaras hur ett fysiskt beteendemönster bland män rättfärdigas och normaliseras. I det tredje temat, Upprätthållande av sociala strukturer, framgår det hur den rådande könsmaktsordning ser likadan ut både “offline” och “online”.

  #MeToo och #IHave har fått stor genomslagskraft och möjliggjort en ny väg för kvinnor och män att berätta sina erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp. Något som skapat en mobilisering kring jämställdhet i samhället och ett ifrågasättande av rådande normer, som upprätthåller patriarkala strukturer och mäns auktoritära roll.

  Under inlägg med #IHave verkar män vara väl medvetna i frågan om sexuella trakasserier och övergrepp, vilket gör att de tillskrivs en “hjälteroll”. Detta fast att män i många fall varit förövare och utsatt kvinnor för våld. Kvinnorna anses däremot vara svaga och sårbara. Trots det tar de upp kampen för sina rättigheter, vilket gör att kvinnors status och maktposition förstärks. Instagram-inläggen som delats med #MeToo och #IHave, blir därmed bevis på att sociala strukturer legitimerar sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt har dessa hashtags skapat en ökad medvetenhet, vilket förhoppningsvis leder till att normer på sikt kan komma att förändras. 

 • 312.
  Hjelm, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Dramat där alla är förlorare: En fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  C-uppsats, 15 poängMedie- och Kommunikationsvetenskap, 61-90 poängSammanfattningSofie Hjelm, MKV 5"Dramat där alla är förlorare"-en fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat"The drama without winners"-a case study of Blekinge Läns Tidnings coverage of the Rödeby shootingHösten 2007 hamnade den lilla byn Rödeby och delar av Karlskrona kommun i fokus i landets samtliga medier. Anledningen var att en sen oktoberkväll sköt en pappa i desperation och förvirring mot en grupp pojkar som befann sig i hans trädgård. En av pojkarna avled på gräsmattan, en annan skottskadades allvarligt.Det var en av nyhetshändelse som ställde hårdare och större krav än vanligt på allsidig nyhetsförmedling, objektivitet och etiska ställningstaganden.Blekinge Läns Tidning (BLT) är den ledande tidningen i Blekinge, med mer än femtio procents hushållstäckning i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. Även i Karlshamn är tidningen stark, med 47 procents täckning. Svagast är man i Olofström, där tidingen täcker 34 procent av hushållen.Det här är en fallstudie av BLT:s rapportering av dramat, från skotten till domslutet i tingsrätten. Det som undersöks är objektivitet, neutralitet och i viss mån den etiska nivån i rapporteringen. Utgångspunkterna som har stor betydelse för studien är bland andra Hvitfelts teorier om nyhetsvärdering, Westerståhls objektivitetsmodell och de pressetiska regler som utformas av Pressens Samarbetsnämnd och som gäller samtliga medier i Sverige.Frågeställningarna handlar om parternas utrymme, enskilt och i relation till varandra, hur de benämns och om BLT:s objektivitet i rapporteringen. Metoden som används är kvantitativ innehållsanalys.Genrellt sett så är BLT överlag objektiv och allsidig i rapporteringen. Tidningen håller en hög etisk nivå och samtliga parter ges utrymme och citeras. Däremot brister BLT något ifråga om benämningarna på de inblandade, där värderingar stundtals smyger sig in. I enlighet med god pressetik är BLT försiktig med såväl namn- som bildpublicering. Merparten av de namn som förekommer är de som bärs av mer eller mindre offentliga personer, och majoriteten av publicerade bilder föreställer inte någon av de inblandade parterna.                                                                                                                                                                        Nyckelord: Objektivitet, kvantitativ innehållsanalys, etik, nyhetsvärdering, Rödeby, Blekinge Läns Tidning

 • 313.
  Hofmann, Jan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Gender Representation in TV Advertising regarding Social Interaction: The Construction of Stereotypes through Symbolism and Connotations2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Gender representation is a frequently addressed field within media and communication studies in general and in the subject of TV advertising in particular. Previous research mainly focused on the detection of commonly exploited stereotypes that are used to portray women and men respectively. Much emphasize has been placed on the relationship between the sexes regarding social roles and professions, embedded in a cultural and ideological context.

  The purpose of this scientific work however is to examine how the construction of gender stereotypes in media takes place, which practices are used to connote meaning. Using a qualitative method, namely a visual discourse analysis, the aim of the study is to unveil subtle but also obvious symbols and characteristics that are used to represent feminine and masculine traits respectively in order to expand the current body of research. This proceeding marks an approach to have a closer look at the social interaction of females and males in TV advertisements in order to get an insight in the allocation of power and subsequently, social roles. Four TV advertisements are used as objects of investigation. As a theoretical fundament, the gender theories of sexism, masculinism and feminism are introduced.

  The findings suggest that the representation of women and men still follows strong patterns of stereotyping, not just on the level of role allocation but also on a behavioral level. However, the study comes to the conclusion that an asymmetric treatment of the sexes is not necessarily the result of gender stereotyping; in the case, both sexes are stereotyped similarly, not depicting either men or women dominating their counterparts in a global context. 

 • 314.
  Hogstadius, Ebba
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Montgomery, Louise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Skoglund, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Slipa din diamant: Det personliga varumärkets betydelse vid rekrytering inom kommunikationsbranschen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Department of Communication, School of Education and Communication, 61-90 HP

  Abstract

  Polish your Diamond

  – A qualitative study on the subject of personal branding linked to recruitment procedures within the communication business.

  Ebba Hogstadius, Louise Montgomery och Ida Skoglund

  Lately the concept of personal branding has occurred frequently in the media. Today there is not much research done on the concept aside from research that deals with celebrities. This study examines the concept linked to an individual within the communication business. With regards to today’s tuff competition on the job market it has become more important for the individual to stand out from the crowd. One way of doing this is to create a strong personal brand and that is why the concept is studied linked to recruitment procedures within the communication business. This purpose has been concretized into four research questions:

  1. Why is it important for an individual within the communication business to have a strong personal brand?

  2. How is an individual’s personal brand effected by Internet?

  3. Is personal branding more important in recruitment today than a few years ago?

  4. Does the concept of personal branding differ between professionals within the field and recruiters in the communication business?

  To fulfill the purpose and answer the research questions of this essay, six qualitative interviews were conducted. The persons interviewed either work professionally with personal branding or with recruitment within the communication business.

  The main result shows that personal branding is not a well recognized concept today. We have established that the concept is used by more people than the ones that work professionally with it. The recruiters do not use the concept specifically although they consider all its essence in the recruitment process. The biggest advantage of personal branding is that it can be used as a career tool.

  Keywords: Personal branding, branding, branding strategy, Recruitment procedures, the communication business

  School of Education and Communication

  Box 1026

  551 11 Jönköping

  Phone: +4636 101000

 • 315.
  Holmberg, Jacob
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Eilert, Carl
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Att kommunicera på rätt nivå – 1024Mb vadå?: En studie om upplevda risker och informationssökning vid ett högengagemangsköp2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Internet har gett konsumenten en ökad marknadsöverblick, detta har gjort det möjligt för konsumenten att tidseffektivt jämföra varor och priser. Detta innebär att dagens konsument är betydligt mer välinformerad. Medvetenheten om en stor och komplex marknad innebär ett högt engagemang och upplevda risker med köpet som följd. Det höga engagemanget innebär att man som konsument bland annat söker information för att reducera sina upplevda risker.

  Syftet med denna uppsats är att minska luckan i teorin om konsumenters riskreducerande informationsbeteende då de genomgår köpprocessen i ett högengagemangsköp. Ett annat syfte blir att se vilka faktorer kring informationssökning som är viktiga i ett högengagemangsköp på en högteknologisk marknad 2006. Frågeställningarna rör hur informationskällorna används idag, vilka källor som har störst utvecklingspotential och hur denna utveckling borde se ut.

  Datainsamlingen har skett genom åtta stycken djupintervjuer med studenter från olika fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Studenternas köp av bärbar dator de senaste sex månaderna har fungerat som underlag för samtalet.

  Resultatet av studien visar att de ekonomiska och funktionella riskerna upplevts vara mycket omfattande för våra respondenter. Priset och krav på en viss funktionalitet har varit klart tidigt i köpprocessen, funktionalitetskravet har under köpets gång översatts från behovsbeskrivningar till teknisk specifikation. Översättningen har mestadels inneburit omfattande informationssökning på Internet, vilket i många fall inneburit att respondenten engagerat personliga källor för värdering av informationen. De ekonomiska och funktionella riskerna har varit aktuella växelvis under köpprocessens olika faser.

  Många upplevelser kring informationssökningen präglas av ineffektivitet. Det icke kommersiella intryck information från jämförelsesajter på nätet och personliga källor ger ser vi ha en stor potential att kunna utvecklas. Detta genom att både i butik och på Internet aktivt arbeta med konsumenternas referenspunkter. Lösningsorienterad information med fokus på att bygga relationer och förtroende har enligt studiens resultat utvecklingsmöjligheter både på Internet och bland säljare.

 • 316.
  Holmgren, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Boundary-less work and digital mobile media: A qualitative exploration of employees’ work-life balance in the context of constant online availability2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Digital mobile media have a major influence on organizations today. The technology has enabled a flexible work environment where employees can get work done without the limits of time and space. The boundary-less working conditions have come with possibilities but also resulted in new expectations of extended work availability. Previous research has shown that a blurry line between work and time off can cause stress and make it difficult to recover from the job (Dettmers, Bamberg and Seffzek 2016, 291; Mellner 2016, 156).

   

  The purpose of this study is to continue exploring the boundary-less working environment in relation to digital mobile media. This is an exploratory study aiming to understand how and why employees use work-related smartphones and emails after working hours. The aim is also to investigate employees’ reasons to be connected to the job during spare time.

   

  This study is qualitative and based on interviews with Swedish employees working for a multinational company. As a theoretical framework, the study highlights boundary theory, social influence model, social learning theory, digital mobile media and globalization.

   

  The findings showed that employees with international job contacts experienced that they should be occasionally available after working hours but not because of peer-pressure from co-workers. The participants had different reasons for being available during time off, such as wanting to help colleagues in another time zone, being curious about a project or planning for upcoming working days. None of the participants experienced negativity of sometimes being available to work during the spare time and they believed that it is important to disconnect after working hours, to have time to relax.

 • 317.
  Holmgren, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Plant-based diets on social media: How content on social media influence for maintaining a lifestyle2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Plant-based food has recently been a frequently addressed topic for scientific research, mainly because of its benefits for the environmental sustainability, human health and animal welfare. Nonetheless, there is limited research on how people maintain a plant-based diet, as well as research gaps on the topic in relation to media and communication studies.

  The purpose of this research is to provide new empirical data on how social media can inspire and/or influence a person to maintain a plant-based lifestyle. Using a qualitative method of in-depth interviews, the aim is to understand how content on social media motivates people to make sustainable movements in their real life. In other words, the research will provide insights on how a lifestyle can be upheld with the help of social media.

  As a theoretical basis for the study, the following theories have been applied: The uses and gratification theory, cultivation analysis theory and social cognitive theory.

  The findings suggest that social media is a useful tool for a person that wants to maintain a plant-based diet. Facebook, YouTube and Instagram are preferred online platforms for seeking and sharing information about the lifestyle and the most interesting contents for upholding a plant-based diet are food pictures, personal blogs and vlogs, documentaries about the environment and animal welfare, as well as product news and different discussions in virtual groups. The result also shows that people are most likely to change a behaviour after seeing content on social media that makes them emotional, in a positive or negative way. 

 • 318.
  Holmqvist, Julia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Playing the Trump Card: A qualitative rhetorical analysis of President Trump’s crisis communication on Hurricane Maria2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study, a qualitative rhetorical analysis is done on U.S. president Donald Trump’s crisis communication on Hurricane Maria, which was an Atlantic hurricane that struck areas such as Puerto Rico and Dominica in the autumn of 2017. Given that the former is an unincorporated territory of the U.S., the need for effective relief measures by the Trump administration became of particular importance there. However, in the media, the actual response by the administration was widely criticised as being slow and inefficient by actors like the relief group Oxfam and the humanitarian organisation Refugees International. Therefore, this study critically evaluates Trump’s crisis communication strategies on the hurricane to assess their success. The material consists of statements by Trump in both traditional and social media through official remarks and tweets, which are analysed through the crisis communication theories of image repair theory and situational crisis communication theory. In doing so, of interest is also to examine whether any differences can be seen in the strategies used by Trump in these two kinds of media channels.

  To address the hurricane, the findings showed that Trump mainly used the crisis communication strategies of corrective action, bolstering, defeasibility and attack accuser from image repair theory and compensation, reminder, ingratiation, excuse and attack the accuser from situational crisis communication theory. Moreover, no distinctive differences were found in which strategies Trump used in the respective channels, even if the attacks on Twitter were often more aggressive. While both positive and negative evaluations could be made of how Trump used these strategies overall, the main conclusion of the study is that his crisis communication was largely ineffective due to the strategies sometimes being contradictory and inconsistent.

 • 319.
  Holmqvist, Julia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Shift?: A qualitative text analysis of the crisis communication in The Volkswagen Sustainability Magazine 20162017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Volkswagen emissions scandal is one of the largest CSR crises in recent times given its scope and severity. From the outset, the manner in which Volkswagen has addressed the crisis and how it is going to be solved has been subject to public scrutiny. This study set out to examine the crisis communication in Volkswagen’s sustainability magazine Shift from 2016 featuring Volkswagen together with some of its internal and external stakeholders like the management and customers to find out what strategies were used by the company to repair its reputation and to assess the success of these strategies. Additionally, of interest was to compare the viewpoints of external stakeholders to that of Volkswagen, while also to investigate what kind of actors and opinions of the crisis that were presented. To answer these questions, a strategic selection of texts from the magazine were analysed through a qualitative text analysis. The theoretical perspectives consisted of the two crisis communication theories of image repair theory and situational crisis communication theory.

  The findings of the study indicate that the strategies used by Volkswagen to address the crisis do not seem very successful in general. Even if the most common strategy by Volkswagen is to discuss potential solutions to the crisis, these solutions are mainly oriented towards solving the crisis in a long-term perspective through a development of new vehicles. The biggest difference in comparison to external stakeholders is that they instead seem more concerned with solving the crisis in a shorter perspective through increased compensation to customers, for instance. Another finding is that a preference for more elitist stakeholders in the magazine could be due to a strategic choice by Volkswagen to avoid unfavourable reviews and use leaders as a tool for inspiring change. The main conclusion of the study is that work still needs to be done before Volkswagen can claim to have achieved a shift in the company’s sustainability communication. To do so, Volkswagen needs to take more responsibility for the crisis and to pay even more attention to the opinions of its different stakeholder groups.

 • 320.
  Hovhanessian, Margaret
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Trump, Kim Jong-un and Twitter: Audience reception of political communication in the era of social media2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The literature on political communication mainly focuses on the perspectives of politicians. This study addresses the gap in the literature by focusing on the audience reception of political communication. Therefore, the purpose of this study is to collect and analyze audiences’ responses to US President Trump’s announcement to meet the North Korea’s leader Kim Jong-un.Through in-depth qualitative analysis of Twitter users’ comments, the study provides evidence on how audience receive political communication in the era of social media.The result of the study shows that audience decode political communication on social media in three ways, consistent with Hall’s (1973:1980) theory of audience reception. The ways in which audience decoded Trump’s message on twitter is modeled in Figure 1. The model shows that in reaction to Trump’s message on Twitter, (1) audience who support Trump echoed his message, (2) audience who opposed Trump rejected his message by pointing to flaws in his message and suspecting that he had ulterior motive, and (3) audience of diverse backgrounds viewed Trumps messages through the lens of their own biases.The study contributes to the literature by studying political communication from the perspective of the recipients.

 • 321.
  Huang, Shuang
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  The Discourse Analysis of Haze Issue in China: Critical Discourse Analysis about Constructions of People Daily and Analysis of Audiences Interaction in Terms of Haze Issue2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study analyzes media representation on social media of environmental issues in China and audience attitudes toward this. The study concretes upon People Daily’s discourse of Chinese haze problems on the Chinese Twitter-- Weibo. Quantitative method and critical discourse analysis are the research methods of the study. Based on reviews of previous studies and theories on media representations, critical discourse analysis, it examines how People Daily constructs discourse about haze problems on Weibo. It also focuses on audience’s interaction in order to discuss how this strengthens, negotiates or alter the discourses about haze and identify what happened with their discourses on Weibo.

 • 322.
  Hultberg, Linda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Women Empowerment in Bangladesh: A Study of the Village Pay Phone Program2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to find out how the mobile phone and the Village Pay Phone from Grameen Telecom have been implemented into women’s life in rural Bangladesh. It also aims to study how the women have become empowered by this program. The sample constitutes sixteen female owners. A purposeful cluster sampling was used to depict six villages from various parts of Bangladesh. When arriving in the villages a snowball sampling method was used to find female VPP owners. The sampling method was chosen to include a sample of various characteristics. The study has a hermeneutic phenomenological approach, which aims to find out how the women experience the VPP and what meaning the women put in it. To collect empirical data interviews with open questions were used that opened up for conversation and the possibility to understand a range of experiences and nuances of meanings. The findings indicate that the majority of the women handed over the VPP to their husband or a male relative. The reason why is the families’ pressure on them to adjust to Purdah and seclusion, too much domestic work, lack of education, or because of the attitude among men and women both that business is a male domain. The study shows that women mostly gained some prestige. Also, they got a greater self-esteem to meet strangers since the VPP made them meet more people. But it has also brought quarrels and broken some friendships. All women are now more able to call family and relatives when they needed or wanted to and said that they have full access to use the mobile phone for this purpose. Still many are put in a dependency relation to others as they need help to use it. The women, however, are no longer owners of a status symbol because the mobile phone is more available for others today, but they are still known by name. Their homes do no longer attract visitors as it once did during the initiation of the program. There has also been a significant decrease in demand for the VPP that has lessened the income much and some have become even poorer from the VPP and women seldom benefitted personally from the profit. A few of the women mentioned that the family atmosphere had improved but most of them did not say that they had gained influence in the family as a result of the VPP.

 • 323.
  Hultgren, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Candevi, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Han är på min to-do-lista": Konstruktion av genus i Paradise hotel 2014 genom deltagarnas samtal.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien fokuserar på hur män och kvinnor gestaltas i Paradise hotel år 2014, samt hur det samtalas om kroppsliga attribut i programmet. Syftet är att få en djupare förståelse för hur män och kvinnor framställs i ett av de populäraste tv-programmen 2014. Detta för att få en ökad förståelse för hur producenterna har makten att framhäva genusbilder.

  För att få fram ett resultat har två avsnitt från halloweenveckan analyserats utifrån metoden Framing analysis. Den utgår från Goffmans (1974) teori, Framing theory, om hur vi gör verkligheten begriplig genom att ”rama in” det mest utmärkande i olika kommunikationsakter, samt Hirdmans (1988), Fredrickson och Roberts (1997) teorier om genus och objektifiering. Studien fokuserar på hur dialoger framställs med koppling till genus. Då innehållet tolkas är det en hermeneutisk utgångspunkt. Inramningen av dialogerna i programmet står i centrum för studien.

  Utifrån det språkbruk som framkom i avsnitten delas studiens material in i ramverk. De ramverk som utvanns ur materialet var objektifierande kvinnor, objektifierande män, känsliga män, sexuella kvinnor och dominanta kvinnor. Därav visade resultatet på omvända genusroller. 

 • 324.
  Hultqvist, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Larsson, Viktor
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Vicinity and consequence: A qualitative text analysis of the news report during the case Mild2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This report investigates the news reporting of two net based newspapers during the killing of a student in Jonkoping, Sweden. The two papers which are investigated are one local and one national and the main purpose is to see the differences between these two papers under two different conditions. First is the question of which the meaning of range of the place where the situation was and where the papers offices are placed. It’s interesting to see if there are any direct differences in the reporting between the papers due to its closeness to the actual place. Second is based on the situation, a close relative to the dead student was a celebrity, a well known persons from various mediums. This person was anonymous in the initial phase but was revealed by the media. This ads to the question how the investigated papers reports and what they focus on when this information is revealed.

  After a formal analysis we found some interesting differences between the papers. We also discovered some new information that wasn’t answers to our mains questions but was important and relevant to the context. We found that both newspapers used two categories of articles, “the inform” article and the “story-telling” article and the differences between the papers was not in these categories but instead in the language and expressions.

  This led to the first main question, which we found some differences between the papers. The local papers use names on places in a higher level than the national. They also have more articles to describe places and people in the direct surrounding of the dead student and the place were she lived. The local paper is also more objective and constrained in their “inform” articles.

  The main differences we could see were in the second question, the entrance of a national celebrity related to the case. The national newspaper put a much greater focus on this celebrity than the local paper. Even if the celebrity at that time didn’t commented the event, the national paper published pictures and tried to write about him as a person in his situation. Even if this celebrity were of great news value to both papers the local papers used the information more objective and silenced in contrast of the other events in the whole news reporting.

 • 325.
  Hultén, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lundberg, Emil
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Hur verklig är reality-tv?: En studie kring dokusåpan Paradise Hotel utifrån deltagarnas perspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Realityshower och dokusåpor tar allt större plats i våra tv-tablåer och är under ständig debatt. Programmen sänds numera på prime time och finns hela tiden tillgängliga via internet. Just nu är dokusåpan Paradise Hotel mest aktuell och har fått utstå mycket kritik. Detta på grund av de stora mängder alkohol som deltagarna dricker samt programmets inslag av sexuell karaktär.

   

   

  Genrens namn, reality-tv, ger sken av att det är verkligheten som speglas i programmen, men hur verkligt är egentligen det vi får se? Hur stor makt har produktionsbolaget över deltagarna och hur redigeras det filmade materialet för att locka tittarna? Det är frågor som den här uppsatsen syftar till att försöka besvara. Vi ville, utifrån deltagarnas synvinkel, undersöka hur verklig reality-tv verkligen är.

   

   

  För att göra detta har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer med sex deltagare från dokusåpan

  Paradise Hotel. Dessa har vi sedan analyserat med hjälp av en hermeneutisk analysmetod. De teoretiska perspektiv vi främst använt oss av är individualism, voyeurism och narcissism.

   

   

  Det är svårt att ge några exakta svar på de frågeställningar som ligger till grund för studien då deltagarnas åsikter ofta går isär. Vi har dock kunnat konstatera att de flesta av dem vi intervjuat inte sökte till programmet själva, utan blev handplockade av produktionsbolaget. Det är också tydligt att deltagarna tilldelas roller i efterhand när det filmade materialet redigeras. Dessa roller är vissa av

  deltagarna nöjda med, medan andra är upprörda över hur de framställts i tv.

 • 326.
  Hultén, Manne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Rommel Benedikt, Lukas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Goodness is the only investment that never fails": En studie om hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag implementerar allt fler företag CSR-strategier i sina verksamheter. Trots att många konsumenter tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är det ändå inte speciellt många som är medvetna om vilka som engagerar sig och hur de engagerar sig. Att kommunicera kring sitt engagemang blir därför en avgörande faktor för organisationer som vill skapa trovärdighet och förstärka sitt varumärke. Tidigare forskning pekar på att det är en svår och komplicerad uppgift att kommunicera kring CSR.

  Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur biltillverkaren Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats. Studien undersöker både hur kommunikationen är uppbyggd utifrån textens stil och meddelandets innehåll men också hur frekvent företaget kommunicerar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga engagemang samt hur kommunikationen är inramad mot företagets primära intressentgrupper utifrån de tre motiven från triple bottom line-teorin. Volvo Cars är intressant att undersöka i detta sammanhang eftersom företaget är en del av en bransch som har en stor inverkan på miljön. Dessutom beskriver företaget sig själv som aktiv deltagare i hållbarhetsfrågor.

  Studien har genomförts genom en tillämpning av två kvalitativa innehållsanalyser och en kvantitativ innehållsanalys. Data har hämtats från Volvo Cars landningssida för hållbarhet och från företagets hållbarhetsrapport från 2015. Materialet har analyserats utifrån triple bottom line-teorin, intressentmodellen och ett konceptuellt ramverk för CSR-kommunikation.

  Uppsatsens resultat visar att Volvo Cars CSR-kommunikation är relationsbyggande och innehåller ett förhållandevis komplicerat och “tungt” språk. Företaget kommunicerar sitt engagemang kring miljö mest frekvent och kommunikationen är inramad väldigt olika till de respektive intressentgrupperna.

 • 327.
  Hägg, Agnes
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jutebring, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Därför blev jag otroligt glad när Natural Cycles kontaktade just MIG": En kvalitativ textanalys om konstruktionen av sponsrade blogginlägg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien fokuserar på influencer marketing och opinionsbildning. Den valda empirin för studien är sex blogginlägg sponsrade av företaget Natural Cycles. Studiens syfte är att få ökad kunskap om hur influencers konstruerar sponsrade blogginlägg. För att uppnå syftet har en kvalitativ textanalys utförts. Den teoretiska utgångångspunkten för studien är tvåstegshypotesen. Tvåstegshypotesen används tillsammans med influencer marketing och begreppen emotional appeals och fear appeals som är lånade från psykologiforskning.

   

  Studiens tillvägagångsätt grundar sig i en kvalitativ textanalys. Mer specifikt har en stilanalys använts för att se hur blogginläggen konstrueras språkligt, innehållsligt, socialt och kontextuellt. Utifrån de olika stildragen har gemensamma kvaliteter hittats i blogginläggen som sedan använts för att presentera analysresultatet. Analysen gav kvaliteterna gemenskap, opinionsbildning, vardagligt språk, personliga erfarenheter och åsikter, engagemang i ämnet och kontextuella faktorer. Resultatet visade att influencers använder ett personligt och engagerat språk. De skriver om personliga erfarenheter och om hur de mår, sin kropp och sina känslor. Influencers tar även på sig en självutnämnd expertroll för produkten när de försöker övertyga läsarna om fördelarna med produkten och företaget. För att övertyga läsarna används fear appeals och avskräckande exempel, som biverkningar de har upplevt med andra produkter.

 • 328.
  Häll, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hallberg, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  “We are ready for a new energy future”: En kvalitativ analys om hur Vattenfall kommunicerar CSR på YouTube.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konsumenters krav gällande hur företag bör engagera sig i samhälls- och miljöfrågor blir alltmer striktare. Samtidigt visar forskning att företag lägger ner mer resurser än någonsin tidigare på samma frågor, men trots detta är företagens kommunikation kring samhälle och miljö tämligen outforskat. Få artiklar inom fältet (Corporate Social Responsibility, CSR) kartlägger företagskommunikation kring Agenda 2030 och dessutom saknar en tredjedel teoretiskt perspektiv vilket utgör ett stort hinder i tillförlitlig forskning om ens syfte är att teoretisera fenomenet.

  Syftet med denna studie är att bidra till att fylla denna forskningslucka och att bidra till teoretiseringen för hur företag kommunicerar CSR på YouTube. Detta görs genom att analysera det statliga energibolaget Vattenfall. Studien undersöker vilka fokusområden inom Agenda 2030 Vattenfall fokuserar på i deras videor och hur man genom utformningen kommunicerar dessa.

  Uppsatsens resultat visar att Vattenfall fokuserar sin CSR-kommunikation på det miljömässiga ansvarstagandet. Empirin har en tydlig anknytning till det miljömässiga ansvarstagandet och genomsyras av värderingar som går att koppla till det sociala ansvarstagandet medan det bara går att se antydan till det ekonomiska ansvarstagandet.

 • 329.
  Höglin, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Larsson, Louise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Mitt liv online vs. offline: En kvalitativ studie om självpresentation på Instagram2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På sociala nätverkssidor tillåts användarna att presentera sig själva. Sociala medier ger användarna möjlighet att styra och kontrollera sin presentation på ett annat vis än hur presentationen kan styras i ansikte-mot-ansikte situationer. De sociala medierna tenderar dock att rikta sig till en bredare publik i jämförelse med den interpersonella situationen. Således måste användarna på de sociala medierna ge en konsekvent bild av sig själva för att inte ge en annorlunda självpresentation än den som har givits offline. Hur presentationer online skiljer sig från varandra har nyligen börjat studeras. Exempelvis finner vi en kartläggning om hur Facebook skiljer sig från LinkedIn i användarnas sätt att presentera sig. Fältet efterfrågar dock mer forskning som undersöker enskilda medier för att se om man i det valda mediet har mindre eller större tendenser till att skilja mellan presentationen online respektive offline. Utefter detta har vi identifierat studiens forskningslucka då vi konstaterat att det saknas forskning om hur vi presenterar oss på Instagram. Studiens syfte är att undersöka sociala mediers betydelse för människors självpresentation.

  Vi valde att tillämpa en kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade samtalsintervjuer med sex deltagare. Samtalsintervjun utgjorde den interpersonella offlinepresentationen som därefter jämfördes med onlinepresentationen, vilket utgjordes av deltagarnas instagraminnehåll. Studiens teoretiska ramverk behandlar publikanpassning och tre olika former av missrepresentation: idealisering, uteslutande av demografiska aspekter samt ett ogiltigt självkoncept. Vi har via innehållsanalyser letat efter just dessa fenomen.

  Studiens resultat visar att självpresentationen på Instagram är ytterst begränsad och dessutom uteslutande av fullständiga kontexter. Vi finner ingen påtaglig publikanpassning utan finner snarare att användarna utgår ifrån att deras följare, publik, är väl insatta i deras liv och därmed förstår den fullständiga kontexten som är utesluten i en uppladdad bild. Resultatet visar också att de tre formerna av missrepresentation inte går att tillämpa på Instagram som socialt medium trots att vi finner små tendenser av idealiserande. Idealiserandet beror antagligen främst på Instagrams tekniska utformning. 

 • 330.
  Hörndahl, Madelene
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Gudmundsson, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Komplexiteten i ett event: Kommunikationskanalen som leder till relationer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Events are a growing channel for companies and organizations to reach out to their customers. The com-munication channel opens up to satisfy all human senses. Which are required for a message to go into the receiver and be memorized. The research gap we decided to contribute to we made a case study of an event that is not sport related and looking at both the transmitter perspective and receiver perspective. Thus, the purpose of our study is to increase the understanding of how the transmitter should be able to convey the purpose and goal of the event to the receiver. Using an event to create an experience that mediate the mes-sage from the transmitter to the receiver and creates a relationship with the company or organization.

  To carry out our study we have used mixed methods with a pragmatic approach. We conducted a qualitative semi-structured interview with a project manager for an event. Based on the informant's response, we creat-ed a quantitative, structured survey to find out how visitors was reached by the sender's message. We also did additional qualitative observations when we collected the above mentioned data. Our theoretical frame-work consists of five main areas. Event, message, experience, project planning and relationship building.

  The results of our study shows that the sender's message is to deliver a fun evening that will lead to new relationships created with the company. The message reaches the receiver but based on our theory, there is opportunity for improvement to reach better results. The event needs to have a clearer time perspective for the event which should be communicated in the agenda for the event. The event need a clearer connection to the company's main goals in the event to enhance relationships with the company. The event should have a defined project organization who together can shape the message and goal clearer and transmit it to the rest of the working group, which can lead to better transition of the message to the visitors. Based on our theoretical framework and our case study we created a developed communications model adapted for the communication channel event.

 • 331.
  Ingemarson, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lundberg, Paulina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Motion är bra, men mer motion är bättre": En innehållsanalytisk studie om hälsobudskap i Aftonbladet under år 2006 och 20152016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien har Aftonbladets hälsojournalistik under år 2006 och 2015 studerats. Syftet har varit att analysera deras roll som hälsoupplysare och om det finns uppmaningar i innehållet som kan bidra till den framväxande hälsohets som finns i dag. Vidare har vi studerat om det har gått att urskilja någon utveckling i hälsojournalistiken under åren 2006 och 2015.

  Med stöd i dagordningsteorins båda nivåer, gestaltningsteorin och hälsoism har studien genom en kombinerad kvalitativ textanalys och en kvantitativ analys besvarat frågeställningarna om Aftonbladets hälsobudskap. Materialet strukturerades med hjälp av en tematisering och delades sedan in i huvud- respektive underteman där hälsorisker och träning blev de två mer framträdande delarna.

  Det resultat studien kom fram till är att Aftonbladet ofta integrerar skönhetsaspekter i hälsoupplysningen och att just utseendet har framställts som en motivation till förbättrad hälsa. Skönhet har därmed likställts med hälsa. Vidare fokuserar mycket av den träningsrelaterade rapporteringen på effektivitet; korta träningspass och hur träning ska integreras i vardagen. Sist men inte minst kan studien konstatera att det skett en markant ökning av det hälsorelaterade medieinnehållet under år 2006 och 2015. 

 • 332.
  Isaksson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Kinky sex till salu: En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex stycken reklambilder från tre stora modeföretag. Reklambilderna är från Calvin Klein, Diesel och Tom Ford 2016 och 2017. Det teoretiska ramverk för analysen är Hirdmans, med fleras, genusteori, Ekman och Mulveys den manliga blicken samt semiotik i form av Barthes fyra nyckelpunkter för konnotation och Goffmans kategorier om framställning av genus i reklam. Analysen visar slutsatser på att kvinnor objektifieras och sexualiseras i reklambilder och framställs som sexobjekt. Denna sexualisering och objektifiering mynnar ut i tecken på att sexualiserat våld normaliseras i samhället.

 • 333.
  Isaksson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Amrén, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Förstår du vad vi menar?: En kvalitativ textanalys av Länsstyrelsen i Jönköpings externkommunikation före och efter  Klarspråksprojektets införande2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2009 införde Justitiedepartementet Klarspråk i Jönköping. Klarspråk är ett projekt med ett självkontrollstest och riktlinjer för hur myndigheter ska kommunicera till allmänheten med ett enkelt och tydligt språk. 

  Syftet med denna studie är att jämföra om Länsstyrelsen i Jönköpings skriftliga ex-ternkommunikation har förändrats sedan Klarspråksprojektet infördes år 2009 i Jönkö-ping. Genom en kvalitativ textanalys och ett strategiskt urval kommer sex handlingar från Länsstyrelsen i Jönköping analyseras. Tre handlingar före och tre handlingar efter år 2009. Handlingarna är reella dokument som avser beslut om djurhållning i Jönköpings län. 

  Texterna analyseras och jämförs med hjälp av Klarspråksprojektets självkontrollstest och riktlinjer samt genom en stilistisk analys tillsammans med den linjära kommunika-tionsmodellen. Resultatet kommer därefter förklaras med hjälp av teorin organisationskul-tur och Jacobsen och Thorsviks organisationsmodell i kapitlet resultatdiskussion. 

  Resultatet visar att det inte har skett någon märkbar förändring i Länsstyrelsens ex-ternkommunikation. Det som går att utläsa är att det har gjorts försök men att det ännu inte följer Klarspråksprojektets riktlinjer för ett mer mottagaranpassat språk. Ur ett stilis-tiskt perspektiv går det att se en förändring i hur mottagaren tilltalas samt hur sändaren benämner sig själv i handlingarna. Analysen bekräftar även att Länsstyrelsen i Jönköping har haft mottagaren i åtanke när de har förmedlat sitt beslut vilket är en bra utgångspunkt för en konstruktiv kommunikation. 

 • 334.
  Isaksson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Colhag, Alice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ryttarinnan och en man som mår mycket dåligt.: En kritisk diskursanalys av framställningen av en kvinnlig och en manlig mördare i svenska medier.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens fokus ligger på att undersöka om det finns skillnader i framställningen mellan en kvinnlig respektive manlig mördare i svenska medier. De svenska mediernas språkbruk i relation till gärningspersonerna i de undersökta artiklarna ligger till grund för studien. 18 stycken artiklar analyseras tagna från Aftonbladet, Dagens Nyheter och SVT Nyheter. Studiens syfte är att se om skillnader i framställningen existerar, och i så fall hur de syns. Analysen utgörs av en kritisk diskursanalys, även kallad CDA, samt Carvalhos ramverk för textanalys. Carvalhos ramverk skapar en möjlighet för texten att analyseras i olika steg då den kategoriserar olika teman genom vilka språket kan analyseras. Objekt, aktörer, språk, diskursiva strategier och ideologiska ståndpunkter är de kategorier vilka genom språket analyseras. Från de språkmässiga strategier och val som medierna gjort kan en analys sedan göras som grundar sig i det teoretiska ramverket. Kritisk diskursanalys används som metod men även teori tillsammans med genusteori om stereotyper samt medielogiken.

   

  Resultatet visar att en av de mest återkommande företeelserna i alla medier är hur gärningspersonerna framställs genom motsatta traditionella stereotyper. Mediernas varierande fokus på detaljrikedom gällande brotten är något som bidrar till hur de två gärningspersonerna framställs. I resultatet diskuteras även hur framställningen av gärningspersonerna säger något om dagens samhälle i Sverige.

 • 335.
  Jacobsson, Diana
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  In the name of (Un)sustainability: A critical analysis of how neoliberal ideology operates through discourses about sustainable progress and equality2019Ingår i: tripleC (cognition, communication, co-operation): Journal for a Global Sustainable Information Society / Unified Theory of Information Research Group, ISSN 1726-670X, E-ISSN 1726-670X, Vol. 17, nr 1, s. 19-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines sustainable development discourses while addressing the unsustainable structures within which these discourses take place. The main research question concerns how sustainability is understood in relation to class and capitalism and what ideologies are expressed as neutral in the anodyne context of public information. Critical discourse analysis is applied as a method to examine how sustainable development is shaped through the construction of problems, responsibilities and solutions in a Swedish municipal magazine. The analysis reveals two parallel constructions: hyper-politicised discourses about free enterprise and a trivialisation of discourses about socio-economic challenges. Texts about social care and social responsibility are represented in the form of banal politics, transforming conflict into consensus, while stories about the business sector rely heavily on market rationales stressing the importance of political intervention to increase the attractive power of entrepreneurialism. Taking Critical Theory as its starting point, the analysis discusses the neoliberal paradox, namely that in the neoliberal political regime, despite the rhetoric of individualism and freedom, the role of the state is to support private enterprises. The article argues that the role of communication needs further analytical attention to increase our understanding of how sustainability is shaped and established in mainstream public discourse. It concludes that the specific communication practice examined here promotes neoliberal capitalism by encouraging the continued unsustainable class structuring of our society. © 2019, Unified Theory of Information Research Group. All rights reserved.

 • 336.
  Jansson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lund, Victor
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Mot en ny (kr)istid?: En studie om hur svenska förvaltningsmyndigheter arbetar för att utveckla en proaktiv krishantering2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är inte längre en fråga om huruvida en organisation kommer att drabbas av en kris, utan det är snarare frågan om när. Det har skett en utveckling inom diskursen för kriskommunikation. Fokus ligger nu vid hur organisationer förebygger och förbereder för dessa extraordinära händelser snarare än att reagera när krisen väl har inträffat.

  Denna studie syftar till att vidga diskursen inom krishantering i en svensk kontext genom att undersöka svenska myndigheter och deras förmåga att vara proaktiva när det gäller krishantering, det vill säga arbeta redan före en kris. Baserad på Mitroffs ramverk för Crisis Leadership har myndigheterna analyserats genom en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Av de 70 myndigheter som kontaktades skickades 42 enkäter tillbaka, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 60 %.

  Resultaten från undersökningen visar att de svenska förvaltningsmyndigheterna inte uppfyller idealet för utveckla en proaktiv krishantering. De fyra faktorerna, kristyper, krismekanismer, krissystem och krisintressenter, är indikatorer för en proaktiv hållning. Dessa var inte representerade i de data som samlades in, utom den tredje faktorn som hade en proaktiv organisationskultur samt beredskapsaktiviteter, till exempel att ha en krisplan och en krisledningsgrupp.

  Slutsatsen är att svenska förvaltningsmyndigheter behöver utveckla en mer proaktiv inställning till sin krishantering rörande goda relationer med sina intressenter, med en krisportfölj som omfattar olika krisfamiljer, ta fram fler signaldetektorer och strategier för att förhindra krisen, till exempel företagens sociala ansvarsprogram (CSR-program). 

 • 337.
  Jansson, Pär
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Norberg, Erik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Stridh Carlson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Då zappar de inte vidare: En semiotisk studie kring uppfattningar om kommunikationsstrategier i TV-reklam2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: TV-reklam är något som de allra flesta kommer i kontakt meddagligen, och det är ett vanligt samtalsämne. Diskussioner kan fokusera på den roliga reklamfilmen som du kan se på TV just nu eller hur irriterande det är när en spännande film stannar för ett reklamavbrott. Vad vi kan säga är att de flesta människorna har en uppfattning om TV-reklam och en del människor tycker att reklam är något positivt och en del människor ser det som något negativt. TV är en av de största marknadsföringskanalerna, men samtidigt ett av de reklamformat som uppfattas mest negativt. Detta innebär ett problemför företag som väljer denna reklamkanal då de tilltänkta mottagarna väljer att byta kanal vid reklampauserna. Hur ska reklamfilmerna utformas för att minska risken att det problemet uppstår?

  Syfte: Författarna vill, utan att generalisera, öka förståelsen för hur de olikakommunikationsstrategierna, den rationella strategin, den känslomässiga strategin, den repetitiva strategin och den sociala strategin uppfattas. Med hjälp av studien vill författarna bidra till att ta reda på hur en reklamfilm kan utformas för att minska risken för att den tilltänkta konsumenten zappar förbi reklamfilmen.

  Metod: I studien använde sig författarna av fokusgruppsundersökningar föratt se tendenser kring ungdomars åsikter om reklamfilm. Författarna använde också semiotik för att genomföra analyser av reklamfilmer.

  Resultat: Alla kommunikationsstrategier innehåller delar som deltagarna uppskattar, men det är tydligt vilken av kommunikationsstrategierna som uppskattades mest. Det visar sig också tydligt, efter undersökningen, hur en effektiv reklamfilm kan utformas.

 • 338.
  Jantorp, Sanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Stenström, Madeleine
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  I skidbacken är allt ett spel: En semiotisk analys av grafisk design i den spelifierade tjänsten Myskistar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser analysera hur de grafiska delarna i den spelifierade tjänsten Myskistar kan tolkas och därefter undersöka deras relation med tjänstens spelelement. Uppsatsen är tänkt att öka förståelsen för hur visuella element kan uppfattas i en spelifierad tjänst och vad elementen säger i relation till spelteori.

  Uppsatsens teoretiska ramverk består av ett urval med begrepp från semiotisk teori, grafisk teori och spelteori. Detta ramverk ämnar förklara vårt resultat för att besvara frågeställningarna. Undersökningen är begränsad till att undersöka 18 spelrelaterade grafiska element som en användare av tjänsten kan erhålla. Studien görs genom en semiotisk tolkande analys och knyts sedan samman med grafisk teori för att besvara hur de grafiska elementen kan tolkas. Därefter kopplas analysresultaten samman med spelteori för att besvara vad de grafiska elementen säger i relation till spelelementen.

  Studiens resultat visar att de grafiska elementen både kan vara förklarande och förvirrande för betraktaren. Grafiken krävde i stor utsträckning en tillhörande bildtext för att skapa ett tydligt meddelande. Övergripande sett stärktes spelelementens funktion med hjälp av visuella element och innehållet blev tydligare. Därmed förstärktes spelets regler och detta kan i sin tur skapa ett större engagemang hos användaren. Men det visuella kunde också påverka de grundläggande spelelementens budskap och därmed påverka tjänsten negativt. Studien har slutligen funnit att vissa grafiska element kan locka en viss typ av spelare. 

 • 339.
  Jarl, Marcus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Wannebo, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Är det möjligt med kultur i Jönköping?: En studie baserad på tre organisationers kommunikation kring kulturens roll i Jönköpings stadskärneutveckling.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kultur som en strategi för tillväxt i en stad blir således allt mer vanlig, dock saknas en mer ingående studie kring Jönköping som stad.

 • 340.
  Jarl, Sofie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Salomonsson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  "Kommunikation är skitviktigt och kommunikation är skitsvårt.": En kvalitativ studie av internkommunikationen i en medelstor organisation i Sverige2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas är internkommunikation en grundförutsättning, vilket gör att hela organisationen drabbas om kommunikationen inte fungerar. En god internkommunikation kan lyfta en verksamhet, motivera och öka känslan av delaktighet hos de anställda och generera arbetsglädje och positiv effekt på de anställdas arbetsinsats, vilket i slutänden har stor inverkan på organisationens resultat och framgång.

  Studien baseras på en kvalitativ undersökning av internkommunikationen ur ett systemteoretiskt perspektiv på ett medelstort bilföretag i södra Sverige. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts på två olika anläggningar med intervjupersoner från organisationens olika nivåer. Studien syftar till att öka kunskapen kring vilka kommunikationsstrukturer, rutiner och kanaler som skapar bäst förutsättningar för en effektiv internkommunikation med inriktning mot kommunikationen mellan ledning och medarbetare.

  Resultatet visar att det cirkulerar stora mängder information dagligen i organisationen. De anställda efterfrågade tydligare kommunikationsstrukturer, beskrivningar av kommunikationsansvar samt informationspolicys. Från materialet i intervjuerna framkom även att de anställda föredrar muntlig kommunikation vid komplexa och komplicerade frågor och skriftlig kommunikation föredras vid snabb, tydlig och operativ kommunikation, men att de anställda i vissa fall kunde se fördelar med kombinationen skriftlig och muntligt kommunikation. Resultatet visar även att direktkommunikationen mellan ledningen och medarbetarna på anläggningarna är begränsad, men att de anställda ändå anser att möjligheten till dialog är god. 

  Slutsatsen är att många av kommunikationsproblemen i den undersökta organisationen beror på otydligheter i organisationsstrukturen vilket bland annat lett till att organisationen inte har någon tydlig kommunikationsstruktur med riktlinjer och informationspolicys. Vidare har vi även kommit fram till slutsatsen att flera av bristerna i informationsflödet delvis kan bero på ledningens sätt att hantera kommunikationen och informationen i den undersökta organisationen.

 • 341.
  Jingnäs, Johanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hedin, Nora
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "She isn't emotional enough": En kritisk diskursanalys av online-publikens reaktioner under Christine Blasey-Fords vittnesmål mot Brett Kavanaugh2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur sexuellt utnyttjade kvinnor representeras på sociala medier. Specifikt studeras publikens kommentarer under det live-sända vittnesmålet av Dr. Christine Blasey Ford mot den nominerade domarkandidaten för högsta domstolen i USA, Brett Kavanaugh, den 27 september 2018. Syftet med studien är att bidra till teoretiseringen av representation av kvinnor på sociala medier, samt att öka förståelsen för hur kvinnor som blivit utsatta för sexuellt utnyttjande framställs. För att uppnå syftet används kritisk diskursanalys (CDA) som både teori och metod. Det teoretiska ramverket utgår även från teorier om genus, representation, stereotyper och könsstereotyper samt feministisk teori. Tillvägagångsättet av studien grundar sig i begrepp från CDA och van Leeuwens taxonomi för representationen av sociala aktörer. Tillsammans möjliggör detta för en kvalitativ kritisk studie av publikens språkanvändning under vittnesmålet.

  Resultatet visar att publikens reaktioner på Fords vittnesmål kan delas in i fyra diskursiva teman. Första temat är att Ford representeras utifrån sin politiska ståndpunkt som demokrat. Fortsättningsvis är två teman att hon representeras som ett offer samt som en förövare. Sista temat är hur Ford representeras utifrån sitt kön som kvinna. Dessa teman visar hur Ford representeras av online-publiken i kommentarsfältet. Representationen av Ford är grundat på stereotyper, hon generaliseras och representationen baseras inte på den enskilda individ hon är.

 • 342.
  Jivtegen, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Petersson, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Avmystifieringen av det moderna barnet: En kvalitativ innehållsanalys ur ett semiotiskt perspektiv av två svenska Instagramkonton2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Instagramkonton där föräldrar exponerar sina barn blir allt vanligare och allt mer populära. Detta kräver att barnen framställs på ett vis som är tilltalande för mottagarna. Denna uppsats ämnar att påvisa detta fenomen genom att granska hur två av de mer uppmärksammade svenska Instagrampersonligheterna i form av Penny Schulman respektive Naomi Ljungqvist framställs på Instagram. Målet är att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som är grundad i semiotiska teorier. Genom dessa teorier vill vi utläsa hur framställningen av dessa barn ser ut samt hur de förhåller sig till de enligt Barthes (1973) rådande mytbildningar som existerar kring barn och familjeliv. För att kunna genomföra analysen kommer vi utgå från Hallidays teorier kring agent och aktion, konnotationer och denotationer samt mytbildningar. Resultatet vi fann var att de bägge barnen innehar liknande karaktärsdrag men med olika förhållningar till de kulturellt rådande myterna kring barn och familjeliv. Penny Schulman upplever vi som mer avvikande från den traditionella myten om barn då hon har ett självständigt agerande och inte är en passiv agent. Naomi Ljungqvist samspelar desto oftare med sin mor Johanna och stämmer därmed bättre in på den traditionella uppfattningen om barn som en del av en familj och inte en självständig individ. Utifrån vår analys kan vi se tydliga skillnader i hur analysobjekten bryter sig ifrån den klassiska bilden om barn som en passiv agent. I det analyserade materialet ser vi istället en nybildad familjemyt där barnet och dess utveckling samt anpassning till vuxenlivet presenteras.

 • 343.
  Johansson, Alma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lundgren, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Blogga vårt varumärke!: Hur PR-utövare bör bemöta bloggare utifrånbloggarnas perspektiv.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Web 2.0 har möjliggjort och öppnat upp för en ny typ av mellanmänsklig kommunikation. Numera kan vem som helst starta sin egen offentliga och lättillgängliga webbplattform där digitala dialoger frodas och med det skapas attraktiva marknadsplatser för företag. Enligt forskningsluckan vi har identifierat anser vi att det saknas insikter om hur företag på bästa sätt ska arbeta med bloggare utifrån bloggarnas perspektiv. Bloggar är inte bara en attraktiv marknadsplats för företag utan också för bloggarna själva som skapar sitt personliga varumärke genom att bygga upp den digitala identitet som presenteras i bloggen. Således är syftet med vår uppsats att bidra till ökad förståelse för bloggares preferenser i relationen med företag och varumärken, samt hur de väljer varumärken att beröra i sin blogg utifrån sin digitalt konstruerade identitet.

  För att genomföra vår studie har vi valt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med sju populära bloggare i Sverige. Den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår studie är uppdelad i tre huvudkategorier; marketing public relations, word-of-mouth/word-of-blog samt personligt varumärke, där vi berör begreppen relationer, digitala dialoger, tvåvägs-symmetrisk kommunikation, digitalidentitet och källtrovärdighet.

  Resultatet i vår studie visar att bloggare önskar ett professionellt bemötande i relationen med PR-utövare men en personlig relation till varumärken. PR-utövare bör erbjuda bloggarna unikhet, involvering, nyhetsvärde och arvode för att skapa fördelaktiga tvåvägs-symmetriska bloggrelationer i syfte att gynna varumärket. Således förändras synen på traditionell PR vilket snarare innefattar relationer än finansiering. I vår studie presenterar vi därför en definition och modell av begreppet Blog Public Relations (BPR) vilket är vårt huvudsakliga bidrag till den vetenskapliga diskursen. Vidare visar vår undersökning att det finns tre faktorer som påverkar bloggare till att avvika från sin digitala identitet i samarbetet med företag. Förutom att de känner en press att uppdatera bloggen, och därmed ibland har valt att skriva om vissa produkter på grund av det, påverkar ett högt arvode eller ett riktigt bra och proffsigt bemötande från PR-utövarna den kommersiella avvägningen.

 • 344.
  Johansson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sköld, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Alla är ute efter mina pengar": En semiotisk innehållsanalys av SVT:s julkalendrar ur ett klassperspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie är syftet att granska huruvida Sveriges Television (SVT) uppfyller den del av sitt public service-uppdrag som säger att de inte ska generalisera. Detta genom en kvalitativ analys av hur samhällsklasser representeras i SVT:s julkalendrar. Julkalendern visas varje år och har en bred målgrupp men är framför allt anpassad till barn, vilka påverkas mycket av det de ser på tv. Därför är det viktigt att undersöka om SVT generaliserar, eftersom det finns en risk att barn får en skev bild av verkligheten och sig själva. Vi använder oss av klassteori med marxistisk bakgrund för att teoretiskt definiera samhällsklasser. För att analysera resultatet används en semiotisk metod där vi letar efter denotationer och konnotationer som kan säga något om karaktärernas klasstillhörighet samt personlighet. Resultaten diskuteras sedan i jämförelse med tidigare forskning om hur SVT har uppfyllt sitt sändningstillstånd tidigare, vilka klasstereotyper forskning har identifierat, hur barn påverkas av tv och vilka teman som har framställts i julkalendrar.

  Vår studie kommer fram till att arbetarklassen och underklassen till viss del representeras stereotypt, men inte enhetligt. Detta gör att SVT här uppfyller sändningstillståndets krav på att inte generalisera. Överklassen och medelklassen däremot representeras både stereotypt men också tämligen enhetligt, vilket blir en form av generalisering. Således kan dessa representationer sägas strida mot sändningstillståndet.

 • 345.
  Johansson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Affärsman och tv-kändis blev president: En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 20162018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett.

  Med en kvalitativ studie och retorisk analys undersöks Donald Trumps tal under the Republican National Convention, 2016. Den retoriska teorin anväands med hjälp av olika former såsom ethos, pathos, logos, ordfigurer och tankefigurer samt troper. En analys av hans användning av retorik och kommunikationsteorier görs för att få en så konkret bild som möjligt av hur Trump talade för att påverka sina väljare.

  Med hjälp av både videoformat och ett transkript av det valda talet dras slutsatsen att Trump varit en skicklig talare under det valda talet, då han fått med sig många människor till att stå på hans sida. Han för sig som en politiker bör och är tydlig med vad han vill förändra och vad som kommer ske när han blir president. Retoriken är en viktig del inom politiken och det gäller att använda den rätt för att nå ut till så många anhängare som möjligt. Trump har lärt sig av tidigare politiker hur viktigt retoriken är och nu ses han själv använda sig av den för att kunna vinna presidentvalet, trots att hans bakgrund saknar samma politiska erfarenhet som hans motståandare besitter.

  Trump har genom denna analys bevisats vara en duktig talare och kunnig inom det retoriska fältet. Han talar knappt en enda mening utan ett retoriskt begrepp och tidigt kan retorikens påverkan på hans röstare förstås. Han följer olika presidentiella strukturer och använder sig av de kommunikationsteorierna som presenteras. Trump vill vara en man för folket och lyckas övertyga med argument fyllda med ethos, pathos, logos samt ett bekvämt användande av figurer och troper. Hans framträdande är som en president bör vara.

 • 346.
  Johansson, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Johansson, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Nilsson, Camilla
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Säg något intressant!: En kvalitativ studie av marknadskommunikation på Facebook2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Elin Johansson, Hanna Johansson, Camilla Nilsson Say something interesting! A qualitative study of marketing communication on Facebook                               Pages: 36

  With the emergence of social media, new ways has been created for companies to reach out to its audience. From being dependent on journalists to provide information, companies today have the ability to self-publish information in the open media channels. The use of social media should not replace traditional marketing communication though, but works best as a complement. It is a new environment that requires the company to adapt its working methods. Although the work is different, it is important that companies see social media as part of the overall marketing communication and not as a separate project. The purpose of this paper is to study recipient’s experience of company’s communications in social media. We have chosen to relate this to the instructions on methods of marketing communication and social media marketing as found in literature on the subject. This is to examine whether firms achieve the desired effect of the methods that are considered most appropriate. Does the message reach out? The focus of this study is marketing communication in the social media Facebook. The study consists of qualitative interviews to illuminate the recipients' views and experiences, as well as a literature study from the theoretical perspective of the sender of marketing communication in social media. The results showed that business as well as audience must interact in a functional relationship in social media. Companies should be more like the customer they are trying to reach. If companies choose to expose themselves in social media, time must be given to this, which is what the audience expects. 

  Key words: Marketing communication, social media, social media marketing, Facebook, recipients, sender

 • 347.
  Johansson, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jakobsson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Fet och olycklig VS Smal och lycklig": En kvalitativ innehållsanalys av hur tv-programmet Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien använder sig av en Multimodal Kritisk Diskursanalys (MCDA) för att undersöka hur reality-showen Biggest Loser Sverige 2018 framställer överviktiga. Syftet med studien är att analysera hur seriens finalister framställs när dem är överviktiga respektive när dem är normalviktiga, samt undersöka ifall viktstigmatiserade attityder kommer till uttryck i programmet. Studiens teoretiska ramverk utgår från fältet hälsokommunikation, med fokus på stigmatiseringsteorin och stigmatiseringsprocessen. I analysen undersöks utvalda delar av Biggest Loser Sverige 2018 utifrån olika analysbegrepp hämtade från MCDA. Analysresultatet visar att programmet innehåller viktstigmatiserade attityder genom att finalisterna som överviktiga framställs som olyckliga och lata, iklädda för tighta kläder och ätandes ohälsosam mat. Dessutom filmas de utifrån kameravinklar som gör att deras kroppar ser större ut, samtidigt som ljussättningen är mörk och dyster. När finalisterna är normalviktiga framställs dem som lyckliga, självsäkra och iklädda figursydda kläder. De filmas dessutom utifrån kameravinklar som gör att deras kroppar ser mindre ut, tillsammans med en ljus ljussättning som framhäver deras kroppar på ett exklusivt sätt. Avslutningsvis i studien diskuteras hur den stora skillnaden i framställandet av finalisterna skapar viktstigmatiserade attityder genom att ge en diskriminerande bild av överviktiga människor.

 • 348.
  Johansson, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Josefsson, Frida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  "Alla drabbas": En kvalitativ studie av Cancerfondens och Barncancerfondens reklamfilmer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en medierad värld där vi dagligen är mottagare för budskap från bland annat tidningar, tv och reklam. Medierna har en stor makt över vad som står på dagordningen och styr därmed våra vardagliga samtalsämnen och tankar. Genom medierna får vi som mottagare ta del av världens alla tragedier, allt från sjukdomar till naturkatastrofer. Många väljer att inte engagera sig och hjälporganisationerna försöker hitta nya vägar för att nå ut till publiken.

  Detta är en kvalitativ studie som fokuserar på hur de svenska hjälporganisationerna Cancerfonden och Barncancerfondens reklamfilmer är uppbyggda för att övertyga publiken. Detta analyseras genom en retorisk och semiotisk analys av totalt sex reklamfilmer.

  Av analysen kunde vi se att hjälporganisationerna tar vara på den makt som medierna har för att övertyga publiken. De använder sig även av kända personer som ett retoriskt och semiotiskt tillvägagångsätt i konstruktionen av reklamfilmerna.

 • 349.
  Johansson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Fawaz, Hiba
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Byt skor: En studie om köpbeteende och kundvärde kring produkter som ännu inte lanserats2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi utsätts för reklam dagligen och det är svårt för produkter att differentiera sig. Då vi även lever i ett förväntningssamhälle tror vi alltid att nästa produkt kommer vara bättre än den förra. Inom teknikområdet är det väldigt tydligt då vi ofta väntar på nästa lansering. Vilket gör att företagen marknadsför produkten långt innan den kommer ut. Det finns inte mycket forskning om produkter som inte lanserats men vi ser att det blir allt vanligare att man marknadsför sin produkt innan lansering.

  Syfte: Vi vill undersöka om teorierna gällande köpbeteende och kundvärde även är tillämpliga för produkter som ännu inte finns att köpa men marknadsförs innan lanseringen.

  Metod: Vi har studerat de teorier som idag finns etablerade avseende köpbeteende och kundvärde på marknaden. Vi har sedan använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Urvalet har gjorts med hjälp av det så kallade snöbollsurvalet och alla respondenter har anknytning till Högskolan i Jönköping. Vi analyserar vårt material utifrån hermeneutiken där vi använder vår egen förförståelse och kunskap i analysen.

  Teori: Vi utgår från teorier om köpbeteende och kundvärde i vår analys.

  Resultat: Det finns många olika bakomliggande faktorer till vad som påverkar konsumenten att köpa en produkt. Våra respondenter anger samma huvudsakliga faktorer som skäl till sitt köpbehov för den produkt som ännu inte fanns att köpa på marknaden, när studien påbörjades, som teorierna om köpbeteende och kundvärde anger för de produkter som redan har lanserats. Varumärket har lyckats kommunicera de värderingar som konsumenten uppskattar samt lyckats skapa lojalitet hos de flesta respondenterna. Vår slutledning är därför att teorierna gällande köpbeteende och kundvärde på marknaden även är tillämpliga för produkter som ännu inte finns att köpa men marknadsförs innan lanseringen.

 • 350.
  Johansson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Johansson, Ted
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Det stavas inte konsumentskydd, utan pengar": En kritisk retorikanalys av hur CSR kommuniceras i Svenska Spels marknadskommunikation2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vårt samhälle idag ställs det höga krav på att företag ska arbeta utifrån ett samhällsansvar som grundar sig i ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Det kallas Corporate Social Responsibility, CSR. Svenska Spel, ett svenskt och statligt finansierat spelbolag har fått kritik för deras brist på CSR. Kritiken baseras i att staten som ska värna om folkhälsan finansierar ett företag vars produkter kan ha negativa konsekvenser för konsumenterna och samhället. 

  Den svenska spelmarknaden är unik i form av de olika aktörer som agerar inom den. Svenska Spel var under lång tid ensamma i Sverige om att få leverera spel, men i modern tid har de fått konkurrens av mestadels utländska spelbolag. Svenska Spel försöker ha ett rykte av att de värnar om svenska folket, vilket gör att de i den nya marknaden möter ett dilemma i sina marknadsstrategier. De måste fortsätta marknadsföra sina produkter för att kunna utmana de utländska företagen, men behålla sin etik mot folket. Därför ämnar den här studien att undersöka, genom en fallstudie på tre av Svenska Spels TV-reklamer, om de anpassar sin kommunikation efter sina uttalade CSR-mål. Målet med den här fallstudien är att bidra till forskningen kring företag med kontroversiella produkter, med syfte att undersöka hur ett företags marknadskommunikation kan skilja sig från deras CSR. För att undersöka detta har en kritisk retorikanalysmetod använts och studien utgår ifrån marknadsföringsteorier som kan förklara våra forskningsfrågor. 

  Resultatet visar att vissa företag producerar marknadskommunikationsmaterial som går emot deras CSR-grunder. Slutsatserna som dras från fallstudien pekar på att företag värderar ekonomiskavinster högre än social hållbarhet, men försöker maskera det bakom donationer och forskning, som kan gynna dem långsiktigt. I Svenska Spels fall skulle en avsaknad av CSR-tänkande kunna resultera i allvarliga folkhälsoproblem på grund av en ökning av mental ohälsa, missbruk, och ekonomisk instabilitet.

45678910 301 - 350 av 796
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf