Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
4567 301 - 310 av 310
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Vackmyr, Jesper
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  And they lived happily ever after ...: Notions of masculine and feminine gender in movies produced by Walt Disney Animations Studios through the ages2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en genushistorisk undersökning av tre filmer från olika decennier. Syftet med uppsatsen är att utreda hur filmer från Walt Disney Animation Studios framställer manligt och kvinnlig genus, samt i vilken mån filmerna speglar den tid de producerades.

  Metoden är en textanalys av tre filmer. De filmer som analyseras, baserat på specifika urvalskriterier, är Snow White and the Seven Dwarfes (1937), The Rescuers (1977) och Aladdin (1992). Textanalysen uppmärksammar vilka egenskaper som ges till respektive karaktär. De uppmärksammade egenskaperna delas upp i två kategorier: inre och yttre attribut. Med inre attribut avses karaktärernas personlighet och dialog. Yttre attribut avser konkreta ageranden samt det som är möjligt att se med blotta ögat.

  Undersökningen finner att framställningen av manligt och kvinnligt genus har förändrats över tid. Det blir lättare för karaktärerna att tillskriva sig egenskaper som traditionellt sett tillhört det andra genusets.

  Analysen av filmerna visar att de i många avseenden är avspeglingar av den tid de producerades. Vidare är det tydligt att karaktärernas inre attribut är mer stabila över tid, medan karaktärernas yttre attribut varierar mer över tid. Detta uppfattas som att det i filmerna finns en orubblig kärna i de inre attributen. Denna kärna ges dock olika uttryck i de yttre attributen.

 • 302.
  Vilhelmsson, Lisa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Vi äro med i en helig strid!" - Jönköpings läns Nykterhetsförbund under åren 1896-1955.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 303.
  Wahlbin, Clas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Wennerberg, Per-Åke
  -.
  Studentkårens valborgsfirande 1998-20052008Ingår i: Låt inte studierna stå i vägen: Jönköpings studentkår 60 år, Jönköping: Jönköpings studentkår , 2008, s. 58-61Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 304.
  Wattsson, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Gustav Vasa - folkhjälte eller tyrann?: Historieskrivning kring Gustav Vasa mellan 1920-20182020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Gustav Vasa – folkhjälte eller tyrann?

  Historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan 1920-2018.

  Denna uppsats har som syfte att se utvecklingen i historieskrivningen kring Gustav Vasa mellan åren 1920-2018. Uppsatsen fokuserar på historieskrivningen kring Gustav Vasas personlighet, maktövertagande samt de uppror som förekom mot honom. Uppsatsen hade som teori att Gustav Vasas roll som nationell symbol tidigare har spelat stor roll i historieskrivningen angående honom. Enligt teorin skulle i så fall historieskrivningen kring Gustav Vasa förändras någon gång i mitten av 1900-talet vilket också var fallet. Det visade sig att ungefär från 1920 till 1950 talet så skrevs det övervägande positivt angående Gustav Vasa. Efter 1950-talet så sker en förändring och historieskrivningen kring Gustav Vasa blir mindre fördelaktig. Det som tar upp i denna uppsats är hur och när den förändringen skedde.

 • 305.
  Wester, Alina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Européerna som världens herrar: En läroboksanalys kring etnicitet i historia för år 4–62017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan är idag en kulturell mötes­plats. Många av dagens elever har en annan kul­turell bakgrund än svensk. Det mångkulturella samhället speglas dock inte i de läroböcker som används i historieundervis­ningen. Syftet med studien att undersöka om läroböcker i historia för år 4–6, skrivna efter år 2011 överensstämmer med det mångkulturella klassrummet. Studien genomfördes med en pedagogisk texta­nalys och har det hermeneutiska perspektivet som ansats. Genom textanalysen studerades tre läroböcker i historia för år 4–6. Studien visade att läroböck­erna är eurocentriska och att repre­sentationen av de etniska grupperna som inte till­hörde Europa var väldigt liten. Läroböckerna framställer endast utomeuropeiska etniciteter när dessa grupper kommer i kontakt Europa.

 • 306.
  Wester, Alina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik.
  Carlsson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik.
  Varför berättar ingen min historia?: Historieundervisning i ett mångkulturellt klassrum2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället blir alltmer mångkulturellt och globaliserat i takt med den ökade invandringen och rörligheten mellan länder. Klassrummen speglar det mångkulturella samhället med elever från flera olika länder. Det centrala innehållet i historieämnet för år 4–6 återspeglar dock inte det mångkulturella samhället. Syftet med denna studie är att undersöka om lärare tar hänsyn till det mångkulturella klassrummet i valet av innehåll i historieundervisningen. Studien ska även un-dersöka hur eleverna upplever urvalet av innehåll samt hur eleverna med utländsk bakgrund påverkas av innehållet. Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie, där främst svensk forskning inom området analyserats. Resultatet av studien visar att majoriteten av lärarna un-dervisar ur ett eurocentriskt perspektiv och följer en västerländsk kanon. Lärarna uttrycker många svårigheter med att anpassa innehållet efter elevernas bakgrunder, exempelvis kunskaps-brist, tidsbrist och språksvårigheter. Eleverna med utländsk bakgrund visar en vilja att lära sig om ”sin” historia och vissa visar ett ointresse i att lära sig om Sveriges historia. Om eleverna med utländsk bakgrund inte får lära sig om ”sin” historia påverkas de negativt. Det kan uppstå en känsla av ”vi och dom” vilket leder till utanförskap. Elevernas identitetsbildande kan för-svåras om de inte lär sig om sitt ursprung. Vår slutsats är att det är viktigt att lärare är medvetna om att den svenska historieskrivningen har en västländsk kanon, de bör därför anpassa innehållet efter elevernas bakgrunder eller förhålla sig kritiskt till det västerländska perspektivet.

 • 307.
  Weström, Malin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  I kölvattnet efter Gamleby och Tjust: Berättelser om "Stockholmsbarn" som utackorderades till Östra Ed och Tryserums socknar under tidigt 1900-tal.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 308.
  Zwettler, Niclas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Att använda minnet av en kung: Historiebruk kring Gustav III2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this master's dissertation is to examine the use of history in relation to Gustav III (1746-1792). A notable historic figure in Swedens history who ruled as king from 1771 until he was murdered in 1792. The artifacts and material used in this study ranges from a movie, biographies, theatre plays, an opera, newspapers, novels, a poem, a ballet, historical landmarks and textbooks. With this material and by applying a theoretical framework of a three categorization: educational, popular and commemorative, made by the Swedish historian Anders Dybelius, the ways in which Gustav III has been used in the time period of 1895-2014 is examined.

  Through the applyed theoretical framework and the analysis of the material, a distinct and evenly use of Gustav III memory from the time he was still alive and until our days is revealed. This is shown by the poem written by the Swedish poet Carl Michael Bellman mere days after Gustav III coup d'etat in 1772, and that movies, tv shows, biographies and theatre plays based on his memory are still being made in the 21st century. Further, the study has shown that his memory and symbolic figure is higly adaptable. This is shown by the wide range of new assignments his memory and symbolic figure have been assigned over the studied time period.

  The study also points to the fact that the use of Gustav III:s memory have been influenced based on the direction and era of the Swedish society. During his regin and until early 20th century, his memory was often used as a cultural or national symbol, both in a negative or positive light. When you arrive in late 20th century and the 21st century his memory have new assignments, such as a symbol for tough parenting, open borders or a symbolic figure for people in the hbtq community.

 • 309. Öberg, Erik
  Upplysta män eller svamlare i mörkret?: En kvalitativ studie av reseberättelser om Kina och Java på 1750-talet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 310.
  Dybelius, Anders (Medarbetare/bidragsgivare)
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL). Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Hjälte eller tyrann? Karl XII får komma till tals!2019Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
4567 301 - 310 av 310
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf