Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 613
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Hultsjö, Sally
  et al.
  psykiatriska kliniken, Jönköpings Läns Landsting.
  Hjelm, Katarina
  Mötet mellan vårdpersonal och patienter med utländsk bakgrund inom akutsjukvård i sverige.2006In: Flervetenskapliga perspektiv i migrationsforskning: Årsbok 2006 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid Växjö Universitet / [ed] Katarina Hjelm, Göteborg: Intellecta Docusys, Göteborg , 2006, p. 15-29Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet ger en sammanfattning av vilka svårigheter vårdpersonal inom svensk akut hälso- och sjukvård stöter på i vården av personer med utländsk bakgrund.

 • 302.
  Hussein, Kaltum
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Pehlić Ćehić, Sumeja
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Fotbolls VM i Brasilien 2014 - Sportevenemangets påverkan på landets hållbara utveckling: En kvalitativ innehållsanalys om vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter VM har haft på värdlandet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine and explore the social, economic and ecological effects of hosting sports events. It will focus on the FIFA world cup 2014 and its effects on its host nation, Brazil. The study will explore the underlying factors behind the sports-event and whether the world cup has contributed or hindered the development of Brazils sustainable development. It seeks to understand the environmental impact of reconstructing infrastructure and implementation of arenas. The FIFA world cup is the highest viewed sports spectacle that connects football fans all over the world. It is strongly linked with joy, pride and entertainment that also holds cultural significance. In contrast, the preparation for hosting the world cup includes reconstructions of the city’s infrastructure. These redevelopment projects consisted of forced evictions, disposing of people, ostracization and further marginalization of people, cheap labor, demolishing buildings of historical and cultural value. Violations of human rights took place in order to host the event. It also diverted state funds from the education and health sector which were invested in building grandiose arenas. The result highlights the advantages and disadvantages of hosting the world cup. It will discover its effects on the country’s economy, whether it profits from hosting such an event.

 • 303.
  Hübsch, Elina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Martinez Martinez, Paula
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  Hållbarhetsarbete inom svensk besöksnäring: En kvalitativ studie om hur svenska turistdestinationer på landsbygden arbetar mot hållbar utveckling i relation till Agenda 20302019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler har börjat kritisera det vardagsliv som vi i utvecklade länder lever, där hög konsumtion, flygresor och annan markant klimatpåverkan blivit vardag (Claesson, 2018). 2018 var året som Sverige upplevde värmerekord med följder som både torka och bränder. Sommarens extrema väder har bidragit till att klimatet fått mer fokus i samhällsdebatten, och både privatpersoners och företags påverkan på klimatet har blivit föremål för diskussion (Frid, 2018). Diskussionen har även blivit aktuell inom besöksnäringen. Turistsektorn lyfter fram dess påverkan på miljön och det är en av de största utmaningar som beslutsfattare inom besöksnäringen står inför idag, både regionalt, nationellt och internationellt (Tillväxtverket, 2019). Syftet med studien har således varit att undersöka hur svensk besöksnäring på landsbygden arbetar med en hållbar utveckling ställt i relation till Agenda 2030. Hur arbetar den svenska besöksnäringen idag med hållbarhet och hur verkar den i en av vår tids mest komplexa omställningar? För att besvara detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex personer som är verksamma i sex olika populära turistdestinationer på den svenska landsbygden. Dessa turistdestinationer ligger till grund för studiens empiriska material. Resultatet visade att det är ett begränsat antal anläggningar som aktivt arbetar med hållbar utveckling inkorporerat i verksamheten, även om allt fler har börjat arbeta mer aktivt med hållbarhet. Studien bidrar till en djupare förståelse kring den svenska besöksnäringens arbete med hållbarhetsfrågor, samt hur det skiljer sig utifrån verksamheternas geografiska läge. Studien bidrar också med ett kunskapsunderlag för hur den svenska besöksnäringen kan utvecklas för en mer hållbar framtid. 

 • 304.
  Ilvered, Magnus
  et al.
  Jönköping University, The University Library.
  Nilsson, Ulf-Göran
  Jönköping University, The University Library.
  De japanska bibliotekens tjänster till allmänhet och forskarsamhället2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Studiebesöken visade tjänster och funktioner från två olika perspektiv; det nationellt övergripande och arbetet i den lokala verksamheten.

  De nationellt övergripande tjänsterna och funktionerna visades genom tre besök på institutioner med nationellt ansvar: National Institue of Informatics (NII), National Diet Library (nationalbiblioteket, NDL) och National Instititute of Multimedia Education (NIME). Det finns ett stort värde i att nationellt kraftsamla resurser och kompetenser. Besöken visar att institutioner som får ett uttalat nationellt ansvar inom sitt ansvarsområde ges möjligheter att utveckla tjänster och funktioner som inget enskilt bibliotek har möjlighet att åstadkomma.

  Några exempel är:

  NII arbetar med forskning och utveckling på nationell nivå inom den vetenskapliga informationsförsörjningen både vad det gäller service och tjänster och kommunikationsinfrastruktur.

  NDL har fått ett nationellt uppdrag att lösa problemet med digitalt bevarande. Uppdraget tas på mycket stort allvar och ett omfattande arbete med kartläggning och planering av hur frågan skall hanteras är under arbete.

  NIME har det nationella ansvaret att upprätthålla en hög kompetens och har omfattande resurser för utbildning och forskning inom medieområdet.

  Besöken i de lokala biblioteken har visat på flera prioriterade områden och ett par exempel är:

  Digitalisering av olika delar av samlingarna ses som angeläget och arbetet har också kommit långt på flera håll, framför allt när det gäller att öka tillgängligheten av äldre kulturskatter. Efterfrågan och användning av det digitaliserade materialet är mycket stor, inte minst från användare från andra länder.

  När det gäller frågor av organisatorisk karaktär har besöken genomgående visat på en förhållandevis hög grad av outsourcing av vissa tjänster. Detta ses som ett sätt att dels kunna hålla och utveckla en högre kompetens på de som faktiskt är anställda och dels ett sätt att kunna vara mer flexibel med möjlighet att konkurrensutsätta olika funktioner.

 • 305.
  Ilvered, Magnus
  et al.
  Jönköping University, The University Library.
  Nilsson, Ulf-Göran
  Jönköping University, The University Library.
  Nationell kraftsamling i Japan: Kulturskatter i den digitala eran2008In: Biblioteksbladet, ISSN 0006-1867, no 10, p. 19-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Japan har man insett att det finns ett stort värde i att nationellt kraftsamla resurser och kompetenser. Institutioner som får ett uttalat nationellt ansvar inom sitt ansvarsområde ges möjligheter att utveckla tjänster och funktioner som inget enskilt bibliotek har möjlighet att åstadkomma.

 • 306.
  Isacsson, Violeta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  De Tysta Hjältarna: Kurdiska kvinnor i den turkisk-kurdiska konflikten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary The armed conflict between the Kurdish PKK guerilla and the Turkish state has continued with varying intensity since the early 1980s, causing tens of thousands of casualties and displacing large numbers of civilians in South Eastern Turkey. However, the social and political tensions, relating to, for example, economic justice and recognition of the Kurdish ethnic and cultural identity have troubled the Turkish state since its creation after the fall of the Ottoman Empire. Although an increasing number of studies that has been written describing and analyzing these tensions, a review of the early literature shows that few of the early works focused on how women have experienced them. The interest in the subject was created by my Turkish background. I was born and raised in a country where Turks are highly discriminated against by most of the country’s majority. I feel the sense of discrimination and isolation, and therefore I decided to write about the TurkishKurdish conflict from gender perspective. The focus is on the feelings and experiences of Kurdish women in the Turkish-Kurdish conflict that has been continuing in Turkey for a long time. This study seeks to analyze how Kurdish women perceive and experience the social, economic, and political tensions in the shadow of the raging civil war between the PKK and the Turkish state. It first focuses on identifying sources of conflict related stress that are specific to women, and then analyzes the strategies that Kurdish women use to deal with this stress as women. The empirical material consists of focus groups interviews conducted in the spring of 2017 in Istanbul, Ankara, and Diyarbakir with a total of 35 women. The study's findings show that Kurdish women face daily discrimination and oppression directed directly against them, while at the same time experiencing all these negative phenomena through their family members as well. They must keep silent about their feelings, fears, experiences, needs and sorrows to keep their family alive.

 • 307.
  Ivner, Jenny
  et al.
  Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Björklund, Anna Elisabeth
  Royal Institute of Technology, Stockholm.
  Dreborg, Karl-Henrik
  Swedish Defence Agency, Stockholm.
  Johansson, Jessica
  Swedish Defence Agency, Stockholm.
  Viklund, Per
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Political Science.
  Wiklund, Hans
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Political Science.
  New tools in local energy planning: experimenting with scenarios, public participation and environmental assessment2010In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 15, no 2, p. 105-120Article in journal (Refereed)
 • 308.
  Janeslätt, Gunnel
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD.
  Kottorp, Anders
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Children with and without developmental disabilities: Assessment of daily time management and time processing ability2011In: Time management / [ed] Varga, Anna P., New York: Nova Science Publishers , 2011Chapter in book (Other academic)
 • 309.
  Jansson, Inger
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Occupation and basic income through the lens of Arendt’s vita activa2019In: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a debate about the meaning and importance of paid work for individuals as well as for society. On the one hand, paid work is considered the only way to secure general welfare. On the other hand, the Jobs Strategy urged by the OECD as the only possible model for achieving welfare is questioned and challenged through the idea of basic income. While basic income is frequently discussed within other disciplines, it is scarcely raised within occupational science, despite its obvious relevance. In this article, the significance of paid work and the possible consequences of introducing basic income are raised. Paid work may have healthy effects, but for many people worldwide dependence on paid work for basic security implies unhealthy, hazardous, and unsecure circumstances. Basic income may have a substantial impact on people’s occupational patterns as well as their experiences of occupational meaning. Three underlying rationales for introducing basic income can be traced: i) abolish a bureaucratic payment transfer system and maintain consumption, ii) diminish poverty and enhance a self-determined life, and iii) deepen democratization. These three rationales are discussed through the lens of Arendt’s vita activa: labor, work and action. Rationales underlying claims for basic income have substantially different underlying ideologies and are therefore important to scrutinize. Rationales mainly building on maintaining consumption imply a risk that people are reduced to homo consumens and denizens. Developing all modalities creates opportunities for occupational justice as well as inclusion and citizenship.

 • 310. Jansson, Mårten
  et al.
  Gatz, Margaret
  Berg, Stig
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Johansson, Boo
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  McClearn, Gerald E
  Schalling, Martin
  Pedersen, Nancy L
  Gender differences in heritability of Depressive Symptoms in the elderly.2004In: Psychological Medicine, ISSN 0033-2917, E-ISSN 1469-8978, Vol. 34, no 3, p. 471-479Article in journal (Refereed)
 • 311.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Direct and Indirect Support for Carers: patterns of Support for Informal Caregivers to Elderly People in Sweden2002In: Journal of gerontological social work, ISSN 0163-4372, E-ISSN 1540-4048, Vol. 38, no 4, p. 67-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines what support services are offered to informal caregivers and whether the support is aimed directly or indirectly at the caters. Data were collected by means of two mail questionnaires in a Swedish county. The first questionnaire was aimed at each municipality in the region. The second questionnaire was sent to a random sample of 284 voluntary organizations in the region. Only the municipalities proved to have relief services, day care centers and two forms of payment for carers. The voluntary organizations' support for carers was focused on support groups and training as well as services for elderly care recipients. The results indicated that the support services for carers were both direct and indirect and that the municipalities and the voluntary organizations largely offer different kinds of support.

 • 312.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Support for Carers of Older People: the Roles of the Public and Voluntary Sectors in Sweden2003In: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 37, no 7, p. 756-771Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the support services offered to informal caregivers, whether directly or indirectly, in Sweden over the period of a special investment initiative between 1999 and 2001. Data were collected in a Swedish county using two separate mail questionnaires in 1999 and 2001. The first questionnaire was addressed to each municipality in the region. The second questionnaire was sent to a random sample of voluntary organizations in the area. The findings showed that only the municipalities provided direct forms of relief service, day care and financial support. The voluntary organizations’ support for carers focused on support groups and training as well as services for older care users themselves. There was a significant increase between 1999 and 2001 in the number of municipalities providing information material and training for carers and using professional caregiver consultants. On the one hand, the Swedish public social care system appears to be following the international pattern in paying more attention to informal caregivers and investing in support services for them. On the other hand the findings did not show any growth in support provided by the voluntary organizations. Here Swedish welfare is dissimilar to other European countries, where it is increasingly common for voluntary organizations to play an important role as providers of support for carers.

 • 313.
  Jegermalm, Magnus
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology.
  The Importance of Unpaid Caregiving Activities: Lessons from Sweden in an International Perspective2012Conference paper (Other academic)
 • 314.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal Högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Linköpings universitet, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.
  Caregiving and volunteering among older people in Sweden - prevalences and profiles2009In: Journal of Aging & Social Policy, ISSN 0895-9420, E-ISSN 1545-0821, Vol. 21, no 4, p. 352-373Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the role of older people in Swedish society by exploring the prevalence of their informal caregiving and volunteering and by analyzing the profiles of these contributors of unpaid work. Data were collected by means of telephone interviews in a Swedish representative survey conducted in 2005. Our analysis reveals three distinct profiles of people involved in unpaid activities. One of these consists of those involved both in informal helpgiving and volunteering, a group that has been labeled “super helpers” or “doers” in earlier research. It is important for social policy planners to recognize these groups of older people and better understand the dynamics of their unpaid work in order to ascertain whether they might need support as providers and to enhance their well-being. There does not seem to be any simple contradiction between the parallel existence of a universal welfare model of the Swedish kind and an extensive civil society in which older people play important roles as active citizens.

 • 315.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Civic participation among old-old people in Sweden at a time of change2012Conference paper (Other academic)
 • 316.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal University College.
  Jeppsson Grassman, Eva
  National Institute for the Study of Ageing and Later Life, Linköping University.
  Helpful citizens and caring families: Patterns of informal help and caregiving in Sweden in a 17-year perspective2012In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 21, no 4, p. 422-432Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports on an analysis of informal help and caregiving in Sweden with, for the first time, a focus on patterns of change over 17 years regarding scope, type of caregivers and the recipients of help. The discussion is based on results from a national survey repeated four times between 1992 and 2009. In the 1990s, the figures were stable, but from the late 1990s to 2009, there seems to have been a dramatic increase in the extent of informal help giving. Concerning types of helpers, the patterns implied involvement not only from family members, but also from other types of helpers. Two interpretative perspectives were used in the analysis: the first from recent welfare state changes and the substitution argument; the second from the present debate on civil society and its possible and changing role. These perspectives represent two partly complementary approaches to the understanding of the dynamics of informal involvement in contemporary Swedish society.

 • 317.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Department of Civil Society Research, Ersta Sköndal University College.
  Jeppsson Grassman, Eva
  National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL), Linköping University, Sweden.
  Links between informal caregiving and volunteering in Sweden: a 17-year perspective2013In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 16, no 2, p. 205-219Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses informal caregiving and volunteering in organizations over 17 years in Sweden, with a focus on links between these two forms of unpaid activities. The discussion is based on results from a national survey that was repeated four times in the period 1992–2009. Links were found between the different types of activities. In all four studies a substantial group of the population was involved both in informal caregiving and volunteering. This group of ‘active citizens’ are commonly also engaged in informal social networks. This ‘double active’ group had increased over time and they provide a substantial amount of hours of involvement. Patterns outlined in this article demonstrate that unpaid activities represent a multifaceted phenomenon, and that the boundaries between informal caregiving and volunteering as forms of engagement may be more fluid than has previously been acknowledged. The results challenge the literature in which informal caregiving is viewed as a major obstacle to volunteering. At the same time, however, informal caregiving in general was found to be increasing. There might be reasons to be cautious about the possible risk that too much pressure on citizens for informal caregiving might jeopardize the type of double involvement that is outlined in this article.

 • 318.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Omsorgens gestaltningar i civilsamhället2012In: Åldrande och omsorgens gestaltningar: mot nya perspektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker, Lund, 2012, p. 31-55Chapter in book (Other academic)
 • 319.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Äldres engagemang i civilsamhället: roller och profiler2011In: Tredje åldern: sociala aspekter och medborgarskap / [ed] Kerstin Gynnerstedt & Maria Wolmesjö, Malmö: Gleerups utbildning , 2011, p. 81-96Chapter in book (Other academic)
 • 320.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Sjögren, Jessica
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Kompetens nord och syd - utbildningar för arbetslösa försörjningsstödstagare i Stockholms stad: en studie av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och utbildningssamordnare2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 321.
  Jerne, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dahlén, Cecilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fysisk aktivitet: En studie av pedagogers arbete med elever i åldrarna sex till tolv år i två kommuner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta reda på om pedagoger känner till ändringen i skollagen år 2003, som innebär att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Vi vill också undersöka om pedagogerna lever upp till detta mål och hur de i så fall använder sig utav fysisk aktivitet under skoldagen.

  Våra frågeställningar är följande:

  • Vad gör pedagoger för konkreta fysiska aktiviteter med eleverna?

  • Hur lever pedagoger upp till läroplanen och elevers behov av fysisk aktivitet under skoldagen?

  • Ser vi några skillnader eller likheter mellan två kommuner, Eksjö och Hjo?

  För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en enkätstudie bland pedagoger som arbetar i skolan, från förskoleklass och upp till årskurs sex i kommunerna Eksjö och Hjo.

  Resultatet av studien visar på att pedagoger i båda kommunerna använder sig av fysisk aktivitet trots att inte alla känner till ändringen i skollagen. Vid de kortare avbrotten som varar mellan fem till tio minuter sker oftast den fysiska aktiviteten inomhus. Vid de längre avbrotten, cirka 30 minuter, erbjuder pedagogerna den fysiska aktiviteten utomhus. Den största skillnaden som vi genom studien kom fram till var antalet schemalagda lektioner i idrott och hälsa.

 • 322.
  Johannisson, B
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership).
  Familjeföretaget Ericsson. En studie i ömsesidig omsorg och respekt: En studie i ömsesidig omsorg och respekt.2010In: Stråhattar & batterier : En bok om kvinnors entreprenörskap då och nu / [ed] Beck-Friss, U, Stockholm: Centrum för näringslivshistoria , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 323.
  Johannisson, Bengt
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership). Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Gunnarsson, E.
  Stjernberg, T.
  Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik2008Book (Other academic)
 • 324.
  Johannisson, Bengt
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Rylander, DavidJönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Innovation Systems, Entrepreneurship and Growth . Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Entreprenörskap i regioners tjänst: Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regioner kan ses både som mål och som medel i den omvandling som fört den traditionella industriella ekonomin in i en ny era präglad av verksamheter som använder kreativitet och annat kunskapskapital för att producera upplevelser. Mål eftersom regionerna utanför storstadsområdena svarat för en stor del av den svenska tillverkningsindustrin och följaktligen avkrävs förnyelse. Medel därför att dessa regioner besitter en stor potential att aktivera i form av nya framväxande näringar med avstamp i design, upplevelser och kulturarv.

  Denna antologi har som syfte att reflektera kring och konkret belysa på vilka sätt lokalt/regionalt främjande av entreprenörskap i kreativa näringar kan stimulera såväl den egna som den nationella utvecklingen och dessutom lägga grunden för en ’glokal’ utvecklingsstrategi där en bro slås mellan det lokala och det globala.

  Boken vänder sig till alla som har intresse för dialog mellan praktik och forskning till nytta för regional utveckling: beslutsfattare, utvecklare, samhälls-entreprenörer och entreprenörer i näringslivet liksom till högskolans forskare, lärare och studenter. Vi vill nå denna breda läsekrets dels genom att ur olika perspektiv belysa den initiativkraft som de kreativa och upplevelse-inriktade näringarna förmedlar, dels genom att praktisera interaktiva metoder, alltså arbetssätt som ser kunskap som en produkt inte bara av dialog forskare emellan utan också mellan forskare och praktiker.

  Bokens författare är 14 forskare och sex praktiker. Forskarna representerar olika discipliner: etnografi, företagsekonomi, kulturgeografi, idéhistoria, industriell organisation och statsvetenskap. De medverkande praktikerna arbetar som utvecklare och kommer från fyra regioner med olika särdrag: Jämtland, Halland, Gotland och Gnosjöregionen. Dessutom representerar de vitt skilda erfarenheter utifrån olika utvecklarroller med inriktning på industri, företag, samhälle, design och turism.

  Forskarna och utvecklarna delar ett starkt intresse för att ge läsarna inblick i de kreativa och upplevelseinriktade näringarnas framväxt och nutida betydelse. De vill inte minst förmedla insikter i hur kreativa och entreprenöriella processer kan kopplas till lärande och utveckling.

  Boken rapporterar från ett brett samverkansprojekt som initierats av KK-stiftelsen och Arbetslivsinstitutet tillsammans med fem kommuner, två länsstyr-elser, ett landsting, två regionförbund och fyra högskolor. Projektets ambition har varit att skapa bättre förutsättningar för framväxten av nya jobb och företag genom kunskaps- och kompetensutveckling inom kreativa näringar. Så kan befintliga företag utvecklas och så kan nya entreprenörer stimuleras att gå till handling genom att knyta högskolorna närmare de företag och organisationer som finns i respektive region.

  De fyra nämnda regionerna - Gnosjöregionen, Gotland, Halland och Jämtland – som samarbetar i ett FoU-nätverk är både lika och olika ifråga om storlek, geografisk lokalisering, näringsstrukturella traditioner, utmaningar de står inför respektive vilka ambitioner de uttryckt och strategier de format för att hantera sina utmaningar. Forsknings- och utvecklingsaktiviteter med sikte på nyskapande design, engagerande upplevelser och identitetsstärkande kulturarv bidrar till inspiration och lärprocesser som växlas upp av förstärkta länkar mellan samhälle-högskola-näring-kultur.

 • 325.
  Johansson, Ann
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Occupational Adaptation or Well-tried, Professional Experience in Rehabilitation of the Disabled Elderly at Home2006In: Activities, Adaptation & Aging, ISSN 0192-4788, E-ISSN 1544-4368, Vol. 30, no 1, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this pilot study was to examine whether the use of the Occupational Adaptation Model increases independence and experienced health for disabled elderly in home rehabilitation in primary care. The study had an integrated design, in which the data were collected through a quasi-experimental plan in combination with semi-structured interviews with disabled elderly. The data were analyzed both quantitatively and qualitatively. The results indicated that the use of the model increases experienced health and gives the occupational therapist a tool for helping the disabled elderly to understand and engage themselves in their life situations.

 • 326. Johansson, Boo E.A
  et al.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Miljöutveckling på ålderdomshem1977Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 327. Johansson, Boo
  et al.
  Hofer, Scott M
  Allaire, J C
  Maldonado-Molina, M M
  Berg, Stig
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Pedersen, Nancy
  McClearn, Gerald E
  Change in cognitive capabilities in the oldest old: The effects of proximity to death in genetically related individuals over a 6-year period2004In: Psychology and Aging, ISSN 0882-7974, E-ISSN 1939-1498, Vol. 19, no 1, p. 145-156Article in journal (Refereed)
 • 328. Johansson, Boo
  et al.
  Malmberg, Bo
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Gerontology in Sweden: A Research and Institutional Approach2005In: Contemporary Gerontology, ISSN 1069-0840, Vol. 11, p. 55-59Article in journal (Refereed)
 • 329. Johansson, Boo
  et al.
  Steen, Gunilla
  Berg, Stig
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Minne och kognition2003In: Att bli äldre: H70: De gerontologiska och geriatriska populationsstudierna i Göteborg 1971-2002 / [ed] Bertil Steen, Göteborg: Avdelningen för Geriatrik, Göteborgs universitet , 2003Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 330.
  Johansson, Carita
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Ekblom, Mia
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Man är rädd om allting, ungefär: - tio förskolebarns uppfattningar om att arbeta med Grön Flagg.2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Grön Flagg är en utmärkelse som i Sverige finns på cirka 2000 förskolor/skolor, där syftet är att utveckla och synliggöra arbetet för Hållbar utveckling. I tidigare examensarbeten har det undersökts om förskollärares upplevelser och uppfattningar av vad Grön Flagg är och bör vara i verksamheten. Vi har istället undersökt Grön Flagg-verksamheten utifrån tio barns upplevelser och beskrivningar.

  Sammanfattningsvis visar resultatet att barnen främst associerar Grön Flagg till sopor och källsortering och de anser att detta är viktigt för att djur och natur inte ska ta skada. De flesta av barnen uttryckte att det är roligt att arbeta utifrån Grön Flagg, och de gav många konkreta exempel på förskolans aktiviteter samt sina egna handlingar i vardagen. Studien visar att barnen överlag diskuterar inom fyra olika teman; kompostering, källsortering, naturruta och omsorg till djur. Undersökningen har även visat att barnens erfarenheter av Grön Flagg kan delas in i känslomässiga upplevelser och moraliska ståndpunkter, då de ofta ger exempel på regler på vad som är och inte är tillåtet att göra i naturen.

 • 331.
  Johansson, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Mellqvist, Alexandra
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Socialsekreterares arbetsmiljö: En kvalitativ studie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to investigate and analyze the child welfare workers’ experiences of working within the public welfare agencies and to gain an insight into how they experience and how they are affected by obstacles and opportunities in their work environment. The study is based on a qualitative methodological approach and consists of individual research interviews. All child welfare workers in the study describe their work situation as very tough with a high inflow of cases which is difficult for the workers to influence. Many child welfare workers consider it to be difficult to find the time to finish their work within the timescales that are regulated in the Social Services Act. The results of the study reveal that the child welfare workers’ work environment is characterized by different cultures that influence each other, limiting the child welfare workers’ discretion and generate stress. This has a negative impact on the child welfare workers’ work environment and ultimately results in high turnover.

 • 332.
  Johansson, Paola
  Jönköping University, The University Library.
  Forskningsbibliotek i samverkan med samhället: ett exempel från Jönköping2006In: InfoTrend: Nordisk tidskrift för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, Vol. 61, no 2, p. 53-56Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  University libraries in cooperation with society

  The resources and competence of academic libraries could play an important role concerning the third task of the university, i.e. interaction with the surrounding society. With information services suited for the needs of actors outside the academic world, libraries can provide support for regional development. At the same time, the capacity of libraries and their potential of offering information services in new areas are made clearer and marketed internally. During a two-year project financed by the EU, Jönköping University Library has developed a new service based on information providers and business intelligence in the framework of an external project organisation. This has resulted in new demands within the university.

 • 333.
  Johansson, Rasmus
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Millennials och ledarskap: En kvalitativ studie om ledarskapspreferenser på RGB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how generation Y in RGB (fictional name) describes different leadership preferences and to further evaluate whether RGB´s recruitment strategy aligns with those preferences. A targeted selection of organization was made followed by a targeted selection of participants which resulted in eight respondents (n=8). A qualitative approach designed as a case study was conducted. The study included both unstructured and semi-structured interviews. A pilot study was carried out to get a wider view and understanding of the complexity of the organization. A complementary interview was also performed since the organization showed an interest in comparing their recruitment strategy with the participants´ descriptions of leadership preferences. The distribution of the sample was six women and two men with varying occupational roles but with two things in common, social work and the exercise of public authority. The Pilot study, main data collection and the complementary interview was analyzed using elements from both thematic- and pragmatic analysis. The result of the study showed that the overall recruitment strategy in wide terms aligned with the leadership preferences presented by generation Y. Social competence, self-awareness and presence were central aspects which were mentioned by both participants, recruitment officer and HR-consultant.

 • 334.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  När tanke blir regel: om dokumentstyrning av lärare och socionomer2017In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 56-61Article in journal (Refereed)
 • 335.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Tråkigt på jobbet: dokumentstyrning av revisorer och lärare2017In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 24, no 3-4, p. 261-279Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how experiences of work amongst teachers and auditors change as a shift from input control towards action control is implemented through management by documents. The study is based on interviews with auditors and teachers with long professional experience. The result shows that action control of professionals implies that (i) the core of work shifts from being based on relationships with clients to be based on documentation; (ii) priorities change to satisfy document requirements; (iii) there is a reduction in the sense of the work being relevant. These implications reduce the professionals work-related enthusiasm. In conclusion: management by document establishes conditions that do not provide incentives for professionals to fully apply their individual capabilities, thereby also preventing professional development and learning.

 • 336.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Krantz, Joakim
  Linnéuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Usch vad tråkigt jag har: dokumentstyrningens påverkan på professionellas arbetssituation2016Conference paper (Refereed)
 • 337.
  Josephson, Iréne
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Region Jönköpings län.
  Bülow, Pia H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Utilization of patient resources in physiotherapy interventions: Analysis of the interaction concerning non-specific low back pain2014In: Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, ISSN 1612-1783, E-ISSN 1613-3625, Vol. 11, no 2, p. 125-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on an empirical study in Sweden of how patient resources come into play in physiotherapy interventions. A qualitative analysis was conducted of five video recorded first encounters between patients with non-specific low back pain (NSLBP) and physiotherapists in primary care, using Conservation of Resource Theory (COR) to identify and focus on how physiotherapists made use of patients’ resources (objects, conditions, personal characteristics and energies). The findings reveal variations in how these resources are utilized during the intervention. Resources with implications for what happens in the examination room during the ongoing encounter and resources characterized by professional familiarity were both employed in the intervention. However, underutilized resources were featured in the broader lifeworld perspective of laypeople and of other professional frames. The findings raise questions about professional challenges that go beyond professional skills. This implies that professionals need to improve skills in understanding and integrating patient resources into interventions.

 • 338.
  Jönson, Håkan
  et al.
  Socialhögskolan, Lunds universitet.
  Nilsson, Magnus
  Linköpings universitet, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.
  Are Old People Merited Veterans of Society? Some Notes on a Problematic Claim.2007In: Outlines. Critical Practice Studies, ISSN 1399-5510, E-ISSN 1904-0210, Vol. 9, no 2, p. 28-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article shows how merit has been used to highlight pensioners as a special population in the claims-making activities of the senior rights movement in Sweden, as well as in debates about issues concerning old age. Simply put, merit refers to the claim that pensioners have built the society and they are entitled to special treatment – for instance welfare, reverence – for this reason. Merit is concluded to be a rhetorical tool with the potential of countering images of older people as a burden to the young. It portrays seniors as a population worthy of welfare and reverence. Social movements that emphasize merit among seniors will however risk isolation, since such claims to some extent have become associated with populist attacks on immigrants, politicians and other groups labeled as non-merited.

 • 339.
  Karlsson, Amanda
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Historiskt perspektiv på genus i skönlitteratur: Genusstrukturer i skönlitterära klassiker från 1850-talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen görs en kvalitativ textanalys av tre böcker utgivna under 1850-talet. Studien har ett genushistoriskt perspektiv. I böckerna undersöks vilka bilder det finns av manligt och kvinnligt och relationen mellan dessa manligheter och kvinnligheter. Syftet med studien är att synliggöra dessa bilder och relationer. Skönlitteratur behandlar hur författaren tolkar sin egen samtid och de värden och strukturer som fanns. Därav analyseras genusstrukturerna i böckerna i denna uppsats. Undersökningen har baserats på Joan Scotts teori om att genus utspelas på flera nivåer i samhället och R. W. Connells teori och kategorisering av pluraliteten av maskuliniteter. Utefter Scotts och Connells teorier har ett analysschema skapats som använts i studien. Resultatet visar att bilderna av manligt och kvinnligt överlag liknar varandra i böckerna med några mindre variationer. Det finns både normbyggande och normbrytande karaktärer och relationer i böckerna. Det finns hegemonisk femininitet som står över underordnad maskulinitet samtidigt som det finns hegemoniska maskuliniteter som står över den hegemoniska femininiteten. Det finns även män som genom andra attribut eller tillvägagångssätt uppnår värdet av hegemonisk maskulinitet utan att vara hegemonisk maskulinitet och är då antingen marginaliserad eller delaktig. Det finns exempel på femininiteter som är både överordnad och underordnad samtidigt som det finns femininitet som är dubbelt underordnad. Även maskulinitet kan vara dubbelt underordnad, en underordnad maskulinitet som är underordnad både hegemonisk maskulinitet och hegemonisk femininitet. Därav kan det fastslås att kvinnan inte alltid är undertryckt av män och män är inte alltid den som undertrycker i dessa tre klassiker.

 • 340.
  Karlsson, Anna-Lena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lilja, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Sandahl, Annika
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Pojkar har skägg, det har inte flickor, det är för att de ska vara lite finare: – Sexåringens syn på kvinnligt och manligt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få veta hur sexåringen i tre förskoleklasser ser på kvinnligt och manligt. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:

  – Anser barnen att det finns sysselsättningar beroende på könstillhörighet?

  – Inom vilka områden anser barnen att kvinnor och män är jämställda?

  – Anser barnen att det är skillnad på flickor och pojkar?

  För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av en kvantitativ strukturerad enkät och kvalitativa intervjuer med öppna svar, i tre olika förskoleklasser. Sammanlagt 52 barn, varav 27 flickor och 25 pojkar deltog i undersökningen.

  Resultatet av studien visar att flickor och pojkar kopplar aktiviteter och yrken till respektive kön. Aktiviteter som kopplas till kvinnligt är enligt barnen hushållssysslor och motsvarande för mannen är teknik, underhåll och fritidsaktiviteter. De yrken som de flesta av barnen kopplar till kvinnan är förskollärare, frisör och affärsbiträde. De yrken flest barn kopplar till mannen är brandman, lastbilschaufför och bonde. Vidare visar resultatet av studien att flickorna i större utsträckning än pojkarna ansåg att både kvinnor och män skulle dela på aktiviteter och yrken. Barnen vet vad det är för skillnader mellan flickor och pojkar, som till exempel att flickor får barn och pojkar har skägg. Flickor och pojkar är överens om vad som kopplas till det egna könet och det motsatta i form av yttre attribut som kläder, leksaker och färger. Flickorna skulle enligt barnen bland annat ha klänning och glittriga kläder, medan pojkarna enligt barnen skulle ha kläder med dödskallar och eldsflammor. Leksaker som associerades till flickor, var dockor av olika slag, för pojkar var det bilar och krigsleksaker som gällde. Färgen barnen främst förknippade med flickor var rosa, medan färgen barnen främst förknippade med pojkar var svart.

 • 341.
  Kerstin, Fransson
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Katarina, Nilsson
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  ... en extra krydda i livet: Några äldres erfarenheter av sexualitet ur ett livsloppsperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldre och sexualitet har både inom vården och i samhället varit ett tabubelagt område med många fördomar. Sexualitet innefattar förutom kroppslig sexuell samvaro också psykosociala aspekter som känslor, attityder och relationer. Sexuella känslor och behov finns med genom hela livet och många äldre är sexuellt aktiva långt upp i åren. Syftet med studien är att beskriva några äldres erfarenheter av sexualitet ur ett livsloppsperspektiv. För studien valdes kvalitativ metod. Åtta äldre personer, fem kvinnor och tre män, i åldern 65-77 år intervjuades.

  De äldre i studien hade en positiv syn på sexualitet oberoende av om de levde ensamma eller in ett parförhållande. En sexuell relation sågs som något som berikade livet. Sexualitet innefattade både fysiska och psykosociala aspekter. Kvinnorna i studien beskrev en tid av förändring som gav dem möjlighet till utbildning, arbete, föräldraskap och planerade graviditeter.

 • 342.
  Kjellström, Sofia
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  The Model of Hierarchical Complexity and its Application to Phenomenography,2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Phenomenography is a commonly used qualitative method which aims at revealing the quality of different ways of experiencing various phenomena. It was originally created to examine learning and pedagogical issues, but is used to examine experiences in a variety of domains.

  The aim of this explorative paper is to present the model of hierarchical complexity (MHC) and to discuss how it can be applied to phenomenographic studies. The object of study of phenomenography is the variation and change in capabilities for experiencing particular phenomena. These capabilities can, as a rule, be hierarchically ordered and “seen as more advanced, more complex, or more powerful than other capabilities” (Marton and Booth, 1997, p 111). The analysis is for example performed with the SOLO taxonomy or Werner’s theory of development. MHC is a more generic theory than many developmental theories. MHC is a formal general theory applicable to all occasions in which information is organized. The theory accounts for increases in behavioral complexity and enables measurement of these by a validated scoring procedure. It is also possible to distinguish between two kinds of qualitative differences: horizontal and hierarchical complexity.

 • 343.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Avby, Gunilla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Andersson Bäck, Monica
  University of Gothenburg.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Andersson-Gäre, Boel
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Leadership as a driver for work motivation: a study of well-functioning primary healthcare centers in Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Little is known about how, why, or under which circumstances work motivation is formed and linked to reforms and interventions.

  Aim: The aim of this study is to explore work motivation among professionals at well-functioning primary healthcare centers subject to a national healthcare reform which include financial incentives.

  Material & method: Five primary healthcare centers in Sweden were purposively selected for being well-operated and representing public/private and small/large units. Forty-three interviews were completed with different medical professions and qualitative deductive content analysis was conducted.

  Results: Work motivation exists for professionals when their individual goals are aligned with the organizational goals and the design of the reform. The centers’ positive management was due to a unique combination of factors, such as clear direction of goals, a culture of nonhierarchical collaboration, and systematic quality improvement work. Social processes where professionals work together as cohesive groups, and provided space for quality improvement work is pivotal in addressing how alignment is created. The units expressed a collective capacity to produce direction, alignment and commitment.

  Conclusions: The design of the reforms and leadership are essential preconditions for work motivation. Leaders need to consistently translate and integrate reforms with the professionals’ drives and values. This is done by encouraging participation through teamwork, time for structured reflection and quality improvement work. The values of the study consist of showing how a range of aspects combine for primary healthcare professionals to successfully manage external reforms, and how professionals collectively produce leadership.

 • 344.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Larsson, Maria
  Sutter, Silvia
  Självhushållningsfestival och nätverksskapande i Skärstad2015In: Tidningen Åter : forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden, ISSN 1650-3546, no 4, p. 25-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 345.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Larsson, Maria
  Allmogegården.
  Sutter, Silvia
  Självhushållningsfestivalen i Huskvarna2014In: Åter:Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden, ISSN 1650-3546, no 4, p. 23-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 346.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Mitchell, Ann
  School of Health, Well-being and Social Care, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, UK.
  Health and healthcare as the context for participatory action research2019In: Action Research, ISSN 1476-7503, E-ISSN 1741-2617, Vol. 17, no 4, p. 419-428Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Participatory action research (PAR) is a social, practical and collaborative process in which the building of relationships with participants is crucial. It has two distinct features, one is community based and driven to generate knowledge or understanding about what will bring about change; the other is its quality improvement cycle, whereby the actions, reactions, interventions and change are monitored, reviewed and adjusted according to the response. In practical terms, PAR methodology is carried out as a series of planning, acting, observing and evaluating cycles; in other words, reflection and reflexivity are inherent in the process. The challenges of engaging with PAR are to ensure that participants are encouraged to collaborate fully with the process and drive the process, power imbalances are discussed and the recognition that change and action may not always be possible. There are also challenges when studies are written up in a reflexive manner because being reflexive is not as straightforward as it seems. It involves deep introspection, as the researchers become aware of how their own agenda, experiences and motivation can contribute to interactions with participants and potentially influence the knowledge and actions created.

  This specially themed issue draws nine papers together to enrich our understanding of PAR and action-oriented research for transformations (Bradbury et al., 2019b). The aspiration in this presentation is to consider future directions in the domain of healthcare. In relation to the Action Research Journal’s vision, researchers should aim to develop Sustainable Development Goals when engaging in credible quality improvement projects that are monitored and adaptable in the relevant setting (Bradbury et al., 2019a). Our emphasis is therefore to concentrate more on reflexivity, transformation and the implications when developing future studies.

 • 347.
  Kjellström, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Stålne, Kristian
  Lunds tekniska högskola.
  Törnblom, Oskar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Department of Industrial Economics and Management, KTH Royal Institute of Technology.
  The qualitative different understandings of leadership development as a potential tool for the good organization2017Conference paper (Refereed)
 • 348.
  Klaesson, Johan
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE). Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Öner, Özge
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics (CEnSE). Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Ethnic enclaves and segregation—self-employment and employment patterns among forced migrants2020In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The relevance of residential segregation and ethnic enclaves for labor market sorting of immigrants has been investigated by a large body of literature. Previous literature presents competing arguments and mixed results for the effects of segregation and ethnic concentration on various labor market outcomes. The geographical size of the area at which segregation and/or ethnic concentration is measured, however, is left to empirical work to determine. We argue that ethnic concentration and segregation should not be used interchangeably, and more importantly, the geographical area at which they are measured relates directly to different mechanisms. We use a probabilistic approach to identify the likelihood that an immigrant is employed or a self-employed entrepreneur in the year 2005 with respect to residential segregation and ethnic concentration at the level of the neighborhood, municipality, and local labor market level jointly. We study three groups of immigrants that accentuate the differences between forced and pulled migrants: (i) the first 15 member states of European Union (referred to as EU 15) and the Nordic countries, (ii) the Balkan countries, and (iii) countries in the Middle East. We find that ethnic enclaves, proxied by ethnic concentration at varying levels, indicate mixed results for the different immigrant groups we study, both for their employment and entrepreneurship probability, whereas residential segregation has a more uniformly distributed result where its relationship to any of the two labor market outcomes is almost always negative or insignificant.

 • 349.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Skillmark, Mikael
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Nord, Carina
  Socialt arbete.
  Pers, Anna
  Socialt arbete.
  Fäldt, Johannes
  Mälardalens högskola.
  Förståelse, bedömningar och hjälpinsatser: Socialarbetares arbete med män som våldsoffer2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report outlines the background to, and presents the results from the Crime Victim Compensation and Support Authority funded project "Social Workers' understanding of men as victims of crime". The project aimed at describing and analyzing how social workers understand and work with male victims of violence. More precisely, the research has focused on how social workers describe men's vulnerability and how they understand men's needs for assistance, what assistance that is provided and the way the constellations of perpetrators and victims of different gender and contexts in which the violence occurs in affect the understanding of male victims of violence. The study has also been devoted to the question of whether the Support Centers for young crime victims in Sweden provide different types of and different amount of help to young men and women afflicted of violence. The project was conducted in three substudies.

  The results from substudy 1 show that more young men than women seek support from the Support centers studied. Men predominate in number of cases and in the different categories of crime. The results also show that young men on average receive less assistance over a shorter average duration than young women. This applies irrespective of the category of offense that the vulnerability applies to. Furthermore, the young men, compared to the women, proportionally receive fewer interventions characterized as support and a greater proportion of interventions in the form of information. The results also show that the young men are referred on for further action to a lesser extent than is the case for women.

  The results from substudy 2 show that social workers tend to focus on whether, and to what extent, young men who are victims of violence themselves have behaved provocatively before the violence incident and if they have put themselves in a social situation that could be interpreted as having contributed to an escalation of the violence they have been subjected to. The results from substudy 2 also show that social workers talk about the men as active in the violent situations they have been involved in and dwell on the extent to which the young men's own actions have contributed to the violence. The results also show that young men who are victims of violence are described as "reluctant" victims who are trying to cope with their situation on their own without the involvement of professional or other helper. The young men are also described as reluctant to talk about their feelings.

  The results of substudy 3 show that social workers believe that young men, when they become victims of violence, risks losing their sense of autonomy, initiative and decisiveness, that is, attributes that are often linked to the dominating cultural image of masculinity. Furthermore, the results show that social workers estimate that men's practicing of their masculinity, but also the response that men who are traumatized get from society, creates difficulties for them to get help. The results from substudy 3 also shows that attributes and actions that can be connected to the masculinity of young men's, as well as a lack of such attributes and actions are considered to be adequate explanations for the violence the men has suffered. When it comes to violence in public places it is the masculinity that explains the violence and its escalation. When it comes to domestic violence it is the lack of expected male attributes and actions that are used as explanations for the violence that have occurred.

  The discussion is devoted to the question of how the results should be understood based on the concepts of self-performance, interpretation, negotiation and categorizations, and the consequences the results obtained should have for gender sensitive social work given to abused men.

 • 350. Kullberg, Kerstin
  et al.
  Åberg, Ann-Christin
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Ekblad, Jenny
  Sidenvall, Birgitta
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Daily eating events among co-living and single-living diseased older men2008In: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 12, no 3, p. 176-182Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To analyse, describe and compare the frequency and energy intake of eating events, including specific food items, among diseased older men living in ordinary housing. Design: Descriptive and explorative. Setting: Interviews were performed in the participants’ home. Participants: Thirty-five co-living and 26 single-living men, 64-88 years of age. Participants had one of three chronic diseases associated with difficulties in buying and preparing food and with difficulties related to the meal situation: Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis or stroke. Measurements: A repeated 24-h recall was used to assess food intake and meal patterns. Results: Eating events were distributed over a 24-h period. Co-living men had a higher (p=0.001) number of eating events/day; both hot and cold eating events were consumed more frequently. There was no difference between groups concerning energy intake. Co-living men had more often hot eating events cooked from raw ingredients (p=0.001) and more various vegetables/roots (p=0.003) included in such eating events. Conclusion: Single-living men may constitute a vulnerable group from a nutritional perspective, while co-living men, besides the pleasure of eating together, seem to get support with food and eating events from their partners. Hence, the group of single-living men, particularly those with a disability, should receive particular attention with regard to possible food-related difficulties.

45678910 301 - 350 of 613
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf