Change search
Refine search result
568569570571572573574 28501 - 28550 of 29428
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 28501.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Dynamic Modelling and Analysis of Information Flows in Production-Inventory and Supply Chain Systems1994Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  System dynamics is the fundamental concept of this academic dissertation. The focus is on analysis and modelling of properties representative for production-inventory and supply chain systems. The modelling approach is based on Industrial Dynamics but employs a hybrid approach of Control Theory and simulation in the analysis. Simplification based on a structural approach is performed on block diagrams of complex systems as a prerequisite of analysis.

  In general, there are three main activities of interest when modelling manufacturing systems from a system dynamics point of view. Thus forecasting, lead times and inventory replenishment rules are each analysed and the properties of the suggested models discussed. Analogies between delays and density functions are identified introducing the concept of expected dynamic behaviour. Inventory replenishment rules based on inventory position enables a decomposition of production-inventory systems, thus simplifying the inclusion of trigger decision rule models. A production-inventory system and the Forrester supply chain are analysed based on a system simplification approach. It is shown that the amplification of demand fluctuations of the original Forrester model is not due to the much quoted feedback effect. Instead it is shown that no net feedback exists within the echelons due to cancellations of feedback information. Hence, the amplification is due to the design of the feedforward of orders through the supply chain.

  A difficult problem is the performance evaluation of dynamic systems. It is known that the net present value of a system can easily be obtained if a Laplace or z-transform model of the system and its cash flows exists. This theory is expanded also to cover general state space models and an application to a simple production-inventory model is given. In most cases, however, the models do not capture all aspects of economic relevance. Instead, as a complement to the cash flow based analysis, a multiple criteria approach for evaluating complex systems is suggested.

 • 28502.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Financial measures and their relations to decoupling points and decoupling zones2015In: Advances in production management systems: Innovative production management towards sustainable growth / [ed] S. Umeda, M. Nakano, H. Mizuyama, N. Hibino, D. Kiritsis, G. von Cieminski, 2015, Vol. 459, p. 186-193Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Financial management is concerned with the financial evaluation of activities performed in the supply chain. Each activity has implications on the financial situation but the actual cause-effect relation involved in this context is not always obvious. From a return on investment (ROI) perspective the financial measures revenue, cost, and assets, i.e. investment, are identified. Strategic lead-times have been highlighted in the literature as key components for flow design. Strategic lead-times are thereafter further analyzed and the relations between financial measures and strategic lead-times are outlined. Based on these relations, it is possible to establish a relation between financial measures, and decoupling points and decoupling zones. Subsequently this is shown to also provide a reference to supply chain management strategies as they are defined in the literature.

 • 28503.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production. Linköpings universitet.
  Grad av kundorderstyrning2012In: Bonnier ledarskapshandböcker: Inköp & Logistik / [ed] Gösta Hultén, Stockholm: Bonnier Ledarskap , 2012, p. 5.1 / 1-5.1 / 25Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Val av grad av kundorderstyrning är ett av de mest kritiska besluten för att skapa konkurrensfördelar i en industriell verksamhet. Som beslutsstöd för den utmaningen presente­ras här en flödesbaserad analysmodell baserad på fyra beslutskategorier för kundorderstyrning: flödesdrivning, flödesdifferentiering, flödesavgränsning samt flödestran­sparens. Modellen definierar de komponenter som bör ingå i ett flödesbaserat ramverk för kundorderstyrning i termer av innehåll. Den ger även en kortfattad beskrivning av hur ramverket kan användas i termer av arbetsprocess. Ramver­kets flexibilitet illustreras med kritiska beslut om grad av leagility, kundanpassning, utkontraktering, senareläggning, dynamikstyrning, returflöden och tjänstefiering.

 • 28504.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Hantering av osäkerhet i försörjningskedjor med utgångspunkt i frikopplingspunkter2005In: Produktionslogistik 2005: kvalitet och effektivitet i hela försörjningskedjan : artiklar från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens i Borås den 18-19 augusti 2005 / [ed] Daniel Ekwall, Borås: Högskolan i Borås , 2005, p. 221-236Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utformning av strategier för försörjningskedjor har rönt allt större uppmärksamhet de senaste åren. Släktskapet med produktionsstrategier är till vissa delar påtagligt och en viktig faktor i båda fallen är att skapa ett robust system som kan hantera olika typer av osäkerhet. Osäkerheten utgörs av många olika faktorer med externt såväl som internt ursprung. Genom att renodla bilden av materialflödet i systemet kan man karakterisera osäkerheten som antingen osäkerhet i förbrukning eller osäkerhet i försörjning. För att hantera dessa osäkerheter har man traditionellt etablerat olika typer av buffertar för attfrikoppla olika delsystem från varandra och därmed minskat risken för att hela systemet exponeras för risken. Ur ett strategiperspektiv försöker man idag också hantera osäkerheten genom att vara responsiv och använda flexibel kapacitet för att möta osäkerhet. Detta innebär bl.a. att man istället skapar buffertar i termer av extrakapacitet som möjliggör att man kan möta variationer i t.ex. efterfrågan utan att leveransledtiderna varierar. Ytterligare verktyg utgörs av flödesaggregering och informationsdelning vilket totalt sett ger fyra strategiska verktyg för utformning av logistiksystem. Användningen av dessa verktyg underlättas av ett antal riktlinjer för hur de fyra verktygen kan användas. Den centrala riktlinjen är att konfigurera konkurrenskraftiga logistik¬system med utgångspunkt i att möta osäkerhet i både förbrukning och försörjning görs genom att skapa en konkurrenskraftig balans mellan effektivitet och responsivitet.

 • 28505.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Kundorderstyrning och frikopplingszoner2012In: Plans forsknings- och tillämpningskonferens 2012: Logistik i praktisk tillämpning / [ed] Peter Berling, 2012, p. 129-144Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med kundorderstyrning avses att kundens önskemål på något sätt påverkar, d.v.s. styr, hur denförsörjande enheten agerar. Den här kopplingen till kunder innebär att företag som befinner sig närakunderna kan utveckla konkurrensfördelar som företag på längre avstånd från kunderna har svårt attmöta. Olika grad av kundorderstyrning innebär på så sätt en viktig möjlighet för t.ex. svenska företagatt stärka sin position på hemmamarknaden i förhållande till konkurrenter med produktion i andraländer. Det teoretiska stödet för att beskriva försörjningssystem ur ett kundorderstyrningsperspektiv ärdock relativt begränsat. En viktig komponent är kundorderpunkten men det är ett lite trubbigt verktygsom framförallt är användbart i renodlade fall med en tydlig uppdelning i prognosdrivna ochkundorderdrivna aktiviteter. Här ges en mer omfattande teoretisk plattform för kundorderstyrning sombaseras på en generisk bas av frikopplingspunkter och frikopplingszoner vilka sedan appliceras itermer av processdrivare (kundorderpunkt och kundorderzon) och slutligen tillämpas och tolkas medexempel från MRPII respektive lean produktion.

 • 28506.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Kundorderstyrning och frikopplingszoner2012In: Bättre produktivitet, ISSN 1402-1145, no 7, p. 10-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Med kundorderstyrning avses att kundens önskemål på någotsätt påverkar, d v s styr, hur den försörjande enheten agerar.Den här kopplingen till kunder innebär att företag som befinnersig nära kunderna kan utveckla konkurrensfördelar somföretag på längre avstånd från kunderna har svårt att möta.Olika grad av kundorderstyrning innebär på så sätt en viktigmöjlighet för t ex svenska företag att stärka sin position påhemmamarknaden i förhållande till konkurrenter med produktioni andra länder. Det teoretiska stödet för att beskrivaförsörjningssystem ur ett kundorderstyrningsperspektiv ärdock relativt begränsat. En viktig komponent är kundorderpunktenmen det är ett lite trubbigt verktyg som framförallt äranvändbart i renodlade fall med en tydlig uppdelning i prognosdrivnaoch kundorderdrivna aktiviteter. Här ges en meromfattande teoretisk plattform för kundorderstyrning sombaseras på en generisk bas av frikopplingspunkter och frikopplingszonervilka sedan appliceras i termer av processdrivare(kundorderpunkt och kundorderzon) och slutligen tillämpasoch tolkas med exempel från MRPII respektive lean produktion

 • 28507.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Ledtidsbaserat ramverk för kundorderstyrning2011In: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens: logistik i praktisk tillämpning / [ed] Fredrik Persson och Martin Rudberg, Stockholm: Plan , 2011, p. 21-38Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Grad av kundorderstyrning är ett av de mest kritiska besluten för att skapa konkurrensfördelar i en industriell verksamhet. Som beslutsstöd för den utmaningen presenteras här en ledtidsbaserad analysmodell. Modellen definierar beslutsdomäner och omfattar kritiska beslut om grad av senare-läggning, tjänstefiering, kundanpassning, utkontraktering, och transparens.

 • 28508.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Aligning operations strategy and purchasing strategy2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The possible advantages gained by outsourcing non-core competences and utilizing theglobalization of the market will be diminished if inter-firm relationships are notdesigned and managed properly. Hence, extended support for purchasing decisionsbased on market requirements in terms of order winners and delivery lead times isneeded. We provide a framework that combines the strategic implications from a wellknownpurchasing framework (Kraljic, 1983) with a decoupling based framework thatemphasizes the balance between efficiency and responsiveness, and the level ofcontrollability in the supply chain.

 • 28509.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Decoupling points and product uniqueness impact on supplier relations2012Conference paper (Refereed)
 • 28510.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Grad av kundorderstyrning2009In: PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2009: effektiva och lönsamma försörjningskedjor : artiklar från konferensen på Växjö universitet 19-20 augusti 2009, Stockholm: PLAN , 2009, p. 161-172Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Grad av kundorderstyrning är ett begrepp som används i många sammanhang men kanske inte alltid vilar på en så tydlig definition om vad som avses. Den vanligaste utgångspunkten är nog att utgå ifrån när en produkt blir knuten till en kundorder. Det här innebär att delar av materialflödet uppströms är prognosdrivna och de senare delarna, vars ledtid ligger inom leveransledtiden, är kundorderdrivna. Dessa två flöden sitter ihop i en lagerpunkt som fungerar som en buffert mellan flödena och den benämns ofta kundorderpunkt. Om man dessutom beaktar att man kan ha en stigande grad av säkerhet om kundordern längs flödet så kan flödet delas in i tre segment: spekulation, förväntan och åtagande, där den senare ligger efter kundorderpunkten. En annan aspekt är hur varianter skapas längs flödet. Detta är nära förknippat med utformningen av produktstrukturen och kan associeras med var i strukturen som dessa varianter skapas, d.v.s. variantspridningspunkten. Produktstrukturer kan inom ramen för detta ha olika uppbyggnad som t.ex. en specialprodukt som görs helt kundunik, eller en standardprodukt som ser likadan ut för alla kunder. Däremellan återfinns modulariserade strukturer som har inslag av standardmoduler,baserat på vilka man kan sätta samman kundunika lösningar. Sammanfattningsvis finns det tre olika grader av säkerhet om kundorder och några olika modeller för att hantera variantspridning. Detta innebär ett antal möjliga kombinationer, men enbart en delmängd av dessa är att betrakta som konkurrenskraftiga strategier. Syftet med den här artikeln är att belysa hur grad av kundorderstyrning kan definieras som ett koncept baserat på positionering av kundorderpunkt respektive positionering av variantspridningspunkt.

 • 28511.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor2010In: Bättre Produktivitet, ISSN 1402-1145, Vol. 8, no 8, p. 12-16Article in journal (Other academic)
 • 28512.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Strategiska frikopplingspunkter och samverkan i försörjningskedjor2010In: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2010: Efterfrågedrivna försörjningskedjor / [ed] Sandor Ujvari, Stockholm: Logistikföreningen PLAN , 2010, p. 111-122Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ledning och styrning av försörjningskedjor kräver en god överblick över kedjornas grundläggande strukturella egenskaper och över hur samverkan mellan olika aktörer i kedjorna formeras. Fundamentala egenskaper ur detta perspektiv är hur verksamhetens processer är strukturerade och ur vilken utgångspunkt de är definierade. För att säkerställa att processer genomförs endast då ett behov är identifierat är det viktigt att fokusera på centrala processdrivare i flödet. Förutom att avgöra vad som initierar en process är det också viktigt hur, och av vilken aktör, processen planeras och styrs. Om en aktör har full kontroll över processen kan processen betecknas som styrbar ur den aktörens perspektiv men om den ligger utanför aktörens kontroll så kan den på motsvarande sätt beteckna som ostyrbar. Beroende på vilken aktör som styr en process och om samma eller en annan aktör genomför processen så skapas olika förutsättningar för utformning av hur dessa aktörer samverkar. Traditionellt har den typen av frågor, kopplat till leverantörssamverkan, behandlats inom inköpsstrategin. För att illustrera hur produktions- och inköpsstrategi kan knytas närmare varandra exemplifieras detta med hur den välkända Kraljic-modellen kan integreras i ett processbaserade ramverket med hjälp av fokus på ordervinnare.

 • 28513.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Triadic perspective on customization and supplier interaction in customer-driven manufacturing2018In: Production & Manufacturing Research, ISSN 2169-3277, Vol. 6, no 1, p. 3-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Customization and customer-driven manufacturing are both explicitly based on the focal actor’s interaction with the customer actor. The impact of these aspects on the internal operations of the focal actor is relatively well known compared to the limited number of studies performed on the impact on the focal actor’s supplier. The purpose here is therefore to investigate how the concept of customization complements the concept of customer-driven and how customer requirements affect interaction between a supplier and the supplier’s supplier in a triad. Frameworks for different perspectives are developed where match and mismatch between the actors on the perception of flow driver and flow differentiation is highlighted. The frameworks are then applied on a case company to illustrate application.

 • 28514.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Johansson, Eva
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Customer-differentiated triadic interaction based on decoupling points2017In: Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, ISSN 2398-5364, Vol. 10, no 2, p. 185-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The integration of supply chains together with the disintegration of individual actors in the supply chain shifts the focus from actors to challenges in the interaction between actors. This paper sets out to identify risk strategies for different supplier interactions in triadic configurations, in order to outline supply strategies.

  Design/methodology/approach

  Companies participating in a research project recounted the challenges they faced regarding the integration of customer order-based management and supply from a triad perspective. Six triad configurations were identified, based on the literature, resulting in three risk strategies, which were empirically illustrated in practice by the participating companies.

  Findings

  A key finding is that a triad perspective for a customer-differentiated approach to supplier interaction results in a material classification that highlights the circumstances in which to apply ‘balance efficiency’, ‘postpone’, ‘balance responsiveness’ and ‘speculate’ supply strategies.

  Research limitations/implications

  The research has focused on process drivers and controllability and the results may require careful interpretation when there is a mix of standardized and customized products since further interaction differentiation then may be required.

  Practical implications

  The strategies developed herein provide guidelines for differentiated supplier interaction with explicit focus on triads where customer actors directly influence supplier actors. This approach highlights how outsourcing must be carefully executed when supplier actors are involved in delivery to customer orders.

  Originality/value

  The paper sheds new light on how customer requirements impact supplier interaction in terms of decoupling points related to both delivery strategy and control strategy. The study also presents a novel application of the Kraljic matrix in in terms of risk strategies in different triad configurations.

 • 28515.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Bäckstrand, Jenny
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Tiedemann, Fredrik
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Johansson, Eva
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Leagility in a triad with multiple decoupling points2015In: Advances in production management systems: Innovative production management towards sustainable growth / [ed] S. Umeda, M. Nakano, H. Mizuyama, N. Hibino, D. Kiritsis, G. von Cieminski, Berlin: Springer, 2015, Vol. 459, p. 113-120Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Leagility is a strategic concept that represents a combination of lean and agile. Lean is assumed to be a cost-based strategy that is appropriate in a forecast-driven context upstream of the customer order decoupling point (CODP). Agile is the corresponding flexibility-based strategy in a customer-order-driven context downstream of the CODP. Competitive advantage is based on that the position of the CODP is aligned with the market requirements. In a dyad setting this alignment can be realized with relative ease but in a triad setting it becomes more complicated if both supply actors pursue a leagile strategy. If lean based purchasing faces an agile based delivery strategy or the opposite, where agile based purchasing faces a lean based delivery strategy, the interface is misaligned. In this paper, four interface configurations are identified and empirical examples of each are given based on a case study.

 • 28516.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning2018In: Advances in Production Management Systems. Production Management for Data-Driven, Intelligent, Collaborative, and Sustainable Manufacturing. APMS 2018 / [ed] Moon I., Lee G., Park J., Kiritsis D., von Cieminski G., Cham: Springer, 2018, p. 384-391Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To proactively decide on the volume of capacity available in a period of time is referred to as capacity dimensioning. The actual dimensioning of capacity concerns both the regular capacity, to cater for systematic variations, and safety capacity, to handle the stochastic variations. Despite the critical impact of these two types of variations, the support in the literature is limited in terms of formal methods for resource management based on dimensioning of capacity in general, and of safety capacity in particular. Capacity is one aspect of resources’ capabilities and as a point of departure for developing such methods, the two overarching challenges of form-place-time matching and capacity balancing are defined. These challenges are exploited to provide a holistic approach to the combination of capacity and the generic form, place and time transformations performed to create customer value. This approach requires alignment between these types of transformation to enable a homogenous perspective on different types of resources such as machines and stock shelves. Such transformations are performed over time and a discrete-time period-based approach requires that the intra-period transfers and inter-period variations are integrated. Finally, the preconditions for proactive and reactive control related to capacity required are outlined. A foundation for capacity dimensioning is then established based on capacity balancing, period transfers and flow control.

 • 28517.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Johansson, Eva
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Inventory classification based on decoupling points2015In: Production & Manufacturing Research, ISSN 2169-3277, Vol. 3, no 1, p. 218-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ideal state of continuous one-piece flow may never be achieved. Still the logistics manager can improve the flow by carefully positioning inventory to buffer against variations. Strategies such as lean, postponement, mass customization, and outsourcing all rely on strategic positioning of decoupling points to separate forecast-driven from customer-order-driven flows. Planning and scheduling of the flow are also based on classification of decoupling points as master scheduled or not. A comprehensive classification scheme for these types of decoupling points is introduced. The approach rests on identification of flows as being either demand based or supply based. The demand or supply is then combined with exogenous factors, classified as independent, or endogenous factors, classified as dependent. As a result, eight types of strategic as well as tactical decoupling points are identified resulting in a process-based framework for inventory classification that can be used for flow design.

 • 28518.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Johansson, Eva
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Persson, Tong
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Process based inventory classification2009In: The 21st Annual Nofoma Conference 11-12 June 2009 Jönköping Sweden: Proceedings / [ed] Susanne Hertz, 2009, p. 875-889Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose of this paper

  The purpose of this paper is to develop a process based approach for inventory classification that can provide operational support and also offer a baseline for evaluation of inventory management across different delivery strategies.

  Design/methodology/approach

  The research is based on a literature overview and deductive conceptual model development.

  Findings

  Taking a process approach to inventory management highlights the drivers of different types of decoupling points. This approach paves the way to a process based classification using endogenous and exogenous factors of supply and demand as key drivers of inventory classification, enabling a more generic approach to inventory management across different delivery strategies such as make-to-stock and assemble-to-order.

  Research limitations/implications

  Process based inventory classification does not provide improved support for an accounting driven perspective of inventory but provides a complementary operational focus. Future work involves empirical research using this classification as a foundation.

  Practical implications

  Inventory classifications are frequently based on the materials flows, e.g. raw materials, work in process, and finished goods) or volume (e.g. standard ABC inventory management). A process based classification is, however, of practical use in a set of contexts usually not emphasized by present methods.

  What is original/value of paper

  A new approach to inventory classification is presented which in contrast with most present standard techniques emphasizes a process based perspective. The technique is therefore well aligned with the key perspective of operations and supply chain management involving the balancing of supply and demand in replenishment and fulfilment processes.

 • 28519.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Naim, Mohammed M.
  Rudberg, Martin
  Exploiting the Order Book for Mass Customized Manufacturing Control Systems With Capacity Limitations2007In: IEEE transactions on engineering management, ISSN 0018-9391, E-ISSN 1558-0040, Vol. 54, no 1, p. 145-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Customer specific requirements is one of the key drivers in a supply chain strategy based on mass customization. At the same time there are intense pressure on price and short delivery lead times providing a complex environment for managing the supply chain. The complexity can be reduced by introducing the concept of a customer order decoupling point (CODP). The CODP separates the supply chain into two key processes that can be categorized as make-to-order (MTO) and make-to-stock (MTS) and constitutes the two key building blocks of a system based on the mass customization concept. The dynamic properties of the MTS environment have been extensively researched using the automatic pipeline-, inventory-, and order-based production control system (APIOBPCS) archetype. In contrast to MTS systems, the customer facing MTO process, which is usually exposed to a more volatile demand stream suitable for an agile strategy, is less well investigated. Agility does, however, frequently not mean that infinite capacity is available but that there is some surplus capacity available and that the capacity can be adapted to the customer requirements in certain time frames. When the adaptation is not instant but requires some time to take effect the delay creates a dynamic backlog represented by the order book which affects the delivery lead time. Since controlling lead times is a key factor in providing reliable delivery promises an order book control logic is introduced. It is also shown that the new MTO model of the customer facing part of a mass customization system is an extension to the well established APIOBPCS framework.

 • 28520.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Naim, Mohammed, M.
  Towill, Denis, R.
  The System Simplification Approach in Understanding the Dynamic Behaviour of a Manufacturing Supply Chain1992In: Journal of Systems Engineering, ISSN 0938-7706, Vol. 2, p. 164-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The classic Forrester three-echelon supply chain model is frequently presented by authors, researchers and consultants as an example of the dynamical problems inherent in a badly designed supply chain. In particular, the Forrester model is said to highlight clearly the 'Law of Industrial Dynamics'; that is, demand is amplified at each echelon of a supply chain. Despite such widespread acceptance as an example of supply chain 'problems' there is no evidence that the Forrester model has been used as a basis for studies on developing general principles whereby such 'problems' may be avoided. In order to achieve the foregoing objective, this paper presents the analytical steps required in obtaining an understanding of the internal workings of Forrester's supply chain. Following the derivation of a block diagram representation of an echelon

  within the supply chain, system simplification is undertaken via the elimination of redundant information paths. Without this vital step, there is little doubt that the fundamental problem with this supply

  chain (that orders placed on an echelon pipeline comprise 'real' and 'safety' orders) would have been missed. Instead, by highlighting this fact at an early stage in the research an appropriate range of solutions may be developed.

  The paper describes the simplification procedures adopted.

 • 28521.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Rudberg, Martin
  Integrating Production and Engineering Perspectives on the Customer Order Decoupling Point2005In: International Journal of Operations & Production Management, ISSN 0144-3577, E-ISSN 1758-6593, Vol. 25, no 7, p. 623-641Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Traditionally the customer order decoupling point (CODP) has focused mainly on the separation of production performed on speculation from commitment to customer orders. Engineering has, with few exceptions in this context, simply been viewed as occurring before production activities in a sequential manner. As competition increases, customer requirements for short lead-times in combination with customisations requires further integration of processes involving both engineering and production activities making the traditional view of the CODP insufficient in these cases. The purpose of this paper is thus to provide a more general approach to enterprise integration of cross-functional processes in order to extend the applicability of the CODP as a logistics oriented concept.

  Design/methodology/approach – We use evolutionary approach to define the CODP as a two-dimensional concept based on the integration of engineering and production.

  Findings – The extended CODP captures the complexity in terms of possible configurations, but also provides a framework for the issues that must be handled when positioning the CODP in terms of both engineering and production simultaneously.

  Practical implications – The two-dimensional CODP is an important extension to make the theory better reflect reality and hence increase the scope and acceptance of both the concept CODP per se, and the analysis based on the CODP.

  Originality/value – By the introduction of a new two-dimensional approach, a more comprehensive CODP typology is defined. We also provide a classification of customer order influence based on a combined engineering and production perspective where the efficient CODPs constitute a set providing the highest level of customer value in terms of engineering adaptations.

 • 28522.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Rudberg, Martin
  Introducing a Customer Order Decoupling Zone in Logistics Decision-Making2005In: International Journal of Logistics, ISSN 1367-5567, E-ISSN 1469-848X, Vol. 8, no 3, p. 211-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The general aim of this paper is to explore the properties of the so-called customer order decoupling point (CODP) to enhance the knowledge and understanding of its possible use in operations and logistics. More specifically, the purpose is to enhance the applicability of the CODP framework so that it also covers scenarios with a gradual increase in certainty concerning information about customer demand. Differentiating between decisions made under certainty and decisions made under uncertainty of customer demand has been identified as a key issue in operations strategy and supply chain management. The CODP identifies this distinction but the concept is limited in that it assumes either total uncertainty or total certainty concerning customer demand. Acknowledging a gradual increase in certainty across multiple independent dimensions provides a point of departure for extending the decoupling point to a decoupling zone. Based on the decoupling zone, we extend the established framework for positioning the CODP and identify eight key decisions related to the decoupling zone that concern positioning, fulfilment strategies and buffer sizing.

 • 28523.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Tang, Ou
  IEI.
  A structural framework for closed-loop supply chains2008In: International Journal of Logistics Management, ISSN 0957-4093, E-ISSN 1758-6550, Vol. 19, no 3, p. 344-366Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The concept of the customer order decoupling point (CODP) has been used in manydifferent contexts as an important structural concept for the traditional forward supply chain. TheCODP is rarely explicitly applied in reverse supply chain management and the purpose of this paper isto show that the CODP can be an important corner stone of a framework for analysis of the closed-loopsupply chain containing both forward and reverse material flows.Design/methodology/approach – Conceptual similarities are identified using analogies betweenforward and reverse supply chains. First, the concepts are discussed in their original context offorward flows and thereafter the concepts are applied on reverse flows. Finally, a holistic closed-loopmodel is established.Findings – The conventional CODP framework for forward flow supply chains can be extended tocover also reverse material flows and therefore providing a foundation for a more comprehensivediscussion of closed-loop supply chains useful in both education, research, and industrial applications.Using the suggested extended framework it is possible to identify nine fundamental supply chainconfigurations.Practical implications – Differentiating between demand driven and forecast driven activitiesplays a critical role in practical supply chain management and this paper highlights that this approachalso can be applied to closed-loop supply chains and therefore extending the reach of the toolboxpreviously developed for the forward supply chain.Originality/value – The concept CODP has not previously been comprehensively treated for theclosed-loop supply chain and this paper provides a foundation for establishing a strategic structuralframework for discussing issues such as lean vs agile and balancing efficiency and responsiveness in amore comprehensive context involving also reverse material flows.

 • 28524.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Tang, Ou
  Differentiering inom återkopplade logistiksystem baserat på kundorderpunkten2006In: Plans forsknings- och tillämpningskonferens 2006: effektivitet och samverkan i försörjningskedjor : artiklar från konferensen på Högskolan Väst i Trollhättan den 23-24 augusti 200 / [ed] Oscar Jellbo och Rikard Sjöström, Trollhättan: Högskolan Väst , 2006, p. 260-276Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Försörjningskedjor har vanligtvis fokus på det s.k. framåtflödet från råmaterial till kunder på marknaden. I många sammanhang är dock även returflödet av stor betydelse, men utvecklingen av koncept och verktyg för att styra dessa flöden har inte samma omfattning som för framåtflödet. T.ex. finns det idag en god förståelse för kundorderpunktens betydelse i framåtflöden för att tydliggöra de olika förutsättningarna i det prognosdrivna respektive det efterfrågedrivna flödet. Den här artikeln syftar till att visa att kundorderpunkten även kan vara ett viktigt hjälpmedel i analysen av returflöden och därmed också för hela det återkopplade logistiksystemet. Genom att förstå hur kundorderpunkten även kan användas i returflödet så öppnas möjligheter för att se analogier mellan framåt- och returflödet och därmed underlätta för att se hur metoder och tekniker inom en typ av flöde också kan tillämpas på den andra typen av flöde.

 • 28525.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Tiedemann, Fredrik
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Frikopplingstänkande och kundanpassning jämfört med variantspridning i termer av form, plats och tid2017In: Bättre Produktivitet, ISSN 1402-1145, no 4, p. 18-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Intresset för olika typer av kundanpassning har tilltagit i och med att det blivit allt svårare att konkurrera med enbart pris om man inte har tillgång till lågkostnadsproduktion. Kundanpassning innebär vanligen att många varianter skapas. Kopplingen mellan kundanpassning och variantspridning är dock inte entydig och syftet här är att analysera denna relation. Utgångspunkten för analysen är de tre perspektiven form, plats och tid vilka utgör en plattform för flödesstrukturer med variantspridning. Genom tidsperspektivet så skapas en tydlig koppling till frikopplingstänkande.

 • 28526.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Tiedemann, Fredrik
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Kundanpassning och variantspridning i termer av form, plats och tid2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Intresset för olika typer av kundanpassning har tilltagit i och med att det blivit allt svårare att konkurrera med enbart pris om man inte har tillgång till lågkostnadsproduktion. Kundanpassning innebär vanligen att många varianter skapas. Kopplingen mellan kundanpassning och variantspridning är dock inte entydig och syftet här är att analysera denna relation. Utgångspunkten för analysen är de tre perspektiven form, plats och tid vilka utgör en plattform för flödesstrukturer med variantspridning. Genom tidsperspektivet så skapas en tydlig koppling till frikopplingstänkande.

 • 28527.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Towill, Denis, R.
  Mohammed, Naim
  Smoothing Supply Chain Dynamics1991In: International Journal of Production Economics, ISSN 0925-5273, E-ISSN 1873-7579, Vol. 22, no 3, p. 231-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A three-echelon Forrester production distribution system is used as a supply chain reference model for comparing various methods of improving total dynamic performance. Many authors have exploited the original simulation results for the nominal system, especially when describing problems associated with supply chain behaviour. However, few of these authors have attempted to produce a dynamically superior supply chain as distinct from offering detailed organisational and attitudinal changes needed to achieve any improvement. As the starting point of this paper, the production-distribution system has been transformed into a block diagram representation capable of considerable simplification. A combination of analysis and simulation can then be used to gain a far deeper understanding of the system dynamics than has so far been published. Thus, although the Forrester model is far from optimal, it does provide a well established benchmark against which proposals may be evaluated. For the purpose of illustration, five different approaches are then used to improve the supply chain dynamics. These are

  -“fine tuning” the existing ordering policy parameters;

  -reducing system delays;

  -removal of the distribution echelon;

  -changing the individual echelon decision rules;

  -better use of information flow throughout the supply chain.

  It is shown that by better utilisation of the information flow, significant reductions in the demand amplification can be achieved without substantial expenditure. This is because it is only necessary to separate out the flow of “real” orders from “system” orders as they are passed up the chain. Such collaboration does, however, correspond to the establishment of an integrated supply chain in which the concept of “total system stocks” is accepted.

 • 28528.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Towill, Denis R.
  Naim, Mohammed M.
  A Reference Model for Smoothing Supply Chain Dynamics1991In: Transformation of Science and Technology into Productive Power: Proceedings of the XIth International Conference on Production Research, 1991, p. 405-411Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A three-echelon Forrester production distribution system is used as a supply chain model for comparing various methods of improving total dynamic performance. Five different approaches are used. These are:

  - "fine tuning" the existing ordering policy parameters;

  - reducing system delays;

  - removal of the distribution echelon;

  - changing the individual echelon decision rules;

  - better use of information flow throughout the supply chain.

  It is shown that by better utilisation of the information flow, substantial reductions in the demand amplification can be

  achieved without substantial expenditure.

 • 28529.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Wong, Hartanto
  Naim, Mohammed
  Postponement based on the positioning of the differentiation and decoupling points2007In: Advances in Production Management Systems: International IFIP TC 5, WG 5.7 Conference on Advances in Production Management Systems (APMS 2007), September 17–19, Linköping, Sweden / [ed] Jan Olhager, Fredrik Persson, New York: Springer , 2007, p. 143-150Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Structural analysis of supply chains often involves postponement to some degree. The concept has received a lot of attention in the literature but the understanding of how to operationalize the concept still deserves some attention. A framework is introduced that provides an integrative picture of how different aspects of supply chain and operations management interplay in a postponement context. The framework is founded on a process/object perspective where a set of characteristics, properties and concepts are identified for each entity.

 • 28530.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Yang, Biao
  School of Business, Management and Economics, University of Sussex, Brighton, UK.
  Yang, Ying
  Newcastle University Business School, Newcastle University, Newcastle, UK .
  Williams, Sharon J.
  College of Human & Health Sciences, Swansea University, Swansea, UK .
  Decoupling thinking in service operations: a case in healthcare delivery system design2017In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871, Vol. 28, no 5, p. 387-397Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The notion of decoupling thinking has been well established in the manufacturing operations and supply chain management literature. This paper explores how this decoupling thinking can be applied in service operations and in particular in health care. It first reviews the relevant literature on decoupling fundamentals, the front- and back-office distinction, and new emerging decoupling thinking in service operations. Subsequently, a flow-based framework including content and process is developed for decoupling thinking in service operations. The framework provides an integrated perspective on customer contact, flow driver and flow differentiation (level of customisation). The framework hence, through flow differentiation, introduces the concept of standardisation versus customisation in a service context. This is followed by a health care case example to illustrate how the framework can be applied. The managerial implications are primarily in terms of a modularised approach to system design and management. The framework offers potential for benchmarking with other service systems as well as with manufacturing systems based on the shared foundation in decoupling thinking. Finally, suggestions are provided for further research opportunities derived from this research. 

 • 28531.
  Wikner, Sarah
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  On Customer Value: A Study of the IT Supplier Atea and Three of its Customers2007Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 28532.
  Wikner, Sarah
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership).
  Value co-creation as practice: On a supplier's capabilities in the value generation process2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  How can suppliers contribute to their customers’ value creating processes? Although this question is crucial for firms’ collaboration with customers and for their competitiveness, it is not clear how firms co-create value with their customers. Research on value co-creation has increased notably the last years. However few empirical studies have been conducted on how value is co-created in the day-to-day activities. Therefore this thesis addresses value co-creation with a strategy-as-practice perspective. The strategy-as-practice enables to link micro-level activities with the structures in which they are carried out as well as the strategic outcomes they lead to.

  In order to understand the process of value co-creation, a supplier and four customer companies are studied. The empirical context is a technical knowledge-intensive business service company providing its competence in product development and operating in a highly competitive environment. Focus is put on how the supplier’s processes fulfil customers’ requirements and expectations. The notion of value-in-use from the service logic forms a starting point in the analysis of customer’s requirements. Dynamic capabilities in the strategy field is used to analyse the supplier’s processes.

  Based on interviews, annual reports, observations and workshops, the empirical material indicates that the supplier’s processes play a crucial role for the customer. The findings in this thesis show that value-in-use is a contextual and compound concept that can take different forms as “values-in-use”, “postpone value” and “value-after-use". Understanding customers’ value-in-use requires an open dialogue between the customer and the supplier. In this sense, processes that help capture the more intangible and unconscious parts of a relationship, and the roles the parties take during the process are necessary. A finding in this thesis is that culture enhances certain processes at the expense of others. Another finding is that dynamic capabilities need to be more than well-performed processes in order for the customer to differentiate the firm from competitors. Dynamic capabilities necessitate the combination of smooth processes, understanding of customers’ value-in-use as well as managerial skills in order for the supplier to co-create value, and this in a competitive way.

 • 28533.
  Wikner, Sarah
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, EMM (Entrepreneurship, Marketing, Management).
  Andersson, Pierre
  Creating Business Offerings: The Case of Integrated Solutions in Manufacturing Firms2004In: 20th Annual Conference of the Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, Copenhagen, 2004Conference paper (Refereed)
 • 28534.
  Wikström, Anders
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Demystifying Innovation and Design - the Importanze of Visualization in Ideation and Conceptual Design2012In: Proceedings of DESIGN 2012, the 12th International Design Conference, Dubrovnik, Croatia / [ed] Marjanovic Dorian, Storga Mario, Pavkovic Neven & Bojcetic Nenad, The Design Society, 2012, Vol. 1, p. 1627-1635Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper will discuss how design and design thinking can contribute to an innovative development process in a conscious, controlled, and cost effective way. The subject will be reviewed from a theoretical and a practical point of view. In order to analyse and build an understanding of the design thinking phenomenon in practice, the paper will analyse a case study based on interviews at IDEO, a company successful in its work with innovative development using design thinking and comparing this with generic success factors and Schön’s paradigm of the reflective practice.

 • 28535.
  Wikström, Anders
  et al.
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Visualization in Reflective Practice - Support for Management2012In: Design Management Journal, ISSN 1942-5074, E-ISSN 1557-0614, Vol. 7, no 1, p. 62-73Article in journal (Refereed)
 • 28536.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Aging perceived through visual art observations2000In: Geriatric Nursing, ISSN 0197-4572, E-ISSN 1528-3984, Vol. 21, no 6, p. 300-302Article in journal (Refereed)
 • 28537.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Intuition and visual art: student nurses' projection into experiences of elderly women2002In: Australian Journal of Holistic Nursing, ISSN 1322-8803, Vol. 9, no 2, p. 24-31Article in journal (Refereed)
 • 28538.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Nurses' strategies when providing for patients' aesthetic needs: Personal experiences of aesthetic means of expression.2002In: Clinical Nursing Research, ISSN 1054-7738, E-ISSN 1552-3799, Vol. 11, no 1, p. 22-33Article in journal (Refereed)
 • 28539.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Nursing education at an art gallery2000In: Journal of Nursing Scholarship, ISSN 1527-6546, E-ISSN 1547-5069, Vol. 32, no 2, p. 197-199Article in journal (Refereed)
 • 28540.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Social interaction associated with visual art discussions: a controlled intervention study2002In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 6, no 1, p. 82-87Article in journal (Refereed)
 • 28541.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Work of art dialogues: an educational technique by which students discover personal knowledge of empathy2001In: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 7, no 1, p. 24-29Article in journal (Refereed)
 • 28542.
  Wikström, Britt-Maj
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Works of art: a complement to theoretical knowledge when teaching nursing care.2001In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 10, no 1, p. 25-32Article in journal (Refereed)
 • 28543.
  Wikström, David
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Karlemi, Tobias
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineering.
  Varför BIM?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Is the new technology always the best? This final project tries to determine if BIM is the melody of today, or if traditional 2D drawing is recommended. Perhaps a compromise is necessary, utilizing both methods.

  In order to answer this question, different views from the industry have been retrieved through reports, producers of software and users. The approach has consisted in building a 3D model of the school Råslättsskolan, house 01, along with interviews with people involved in the building process.

  When working in 2D it is hard to include the third dimension, mistakes are done and collisions happen that must be corrected, in most cases at the construction site. BIM is an incredible help since the model allows you to detect collisions and correct them. Another time when models are preferred is when you need production plans, for example, different steel details that will be joined together at the work shop before shipping to the construction site.

  Skanska and NCC, in densely developed urban areas, already require BIM today, something that most likely will be customary within the nearest future. It is not hard to understand that more and more clients require BIM when you realize its advantages. With the correct method, these 3D models can minimize risks of errors, optimize the production and save money.When it comes to introducing BIM today at BGK the students can’t do anything but make a recommendation. The improved quality, the future prospect and that the advantages of BIM is not depending by project size will make it attractive for BGK to begin a transition already today. BIM is the melody of the future, not the only song being sung, but clearly the strongest one.

 • 28544.
  Wikström, Erika
  et al.
  Boendeverksamheten, Social resursförvaltning, City of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Eriksson, Eva-Maria
  Boendeverksamheten, Social resursförvaltning, City of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindroth, Malin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Sexual and reproductive health and rights (SRHR) education with homeless people in Sweden2018In: Sex Education: Sexuality, Society and Learning, ISSN 1468-1811, E-ISSN 1472-0825, Vol. 18, no 6, p. 611-625Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes the implementation of an educational intervention to enhance sexual health among homeless people by including sexual and reproductive health and rights (SRHR) as a part of social work provision with this group. Adult service users in different forms of temporary accommodation were provided with the opportunity to participate in three group sessions. Seventeen sessions, six with women and eleven with men, took place at six different housing facilities in Gothenburg. The intervention implementation process (which involved preparation, creation, realisation and evaluation) is described, and factors of importance are identified. Service users appreciated the opportunity to receive information and discuss sexual health, rights and norms. The success of the work may be related to the fact that the project was anchored both in social services and among service users, constantly adjusted, and delivered using a respectful approach. Social work organisations and professionals have an important role to play in acknowledging and promoting service users? sexual health and rights, especially among disadvantaged and socially excluded groups including homeless people.

 • 28545. Wikström, Ewa
  et al.
  Dellve, Lotta
  Tengelin, Ellinor
  Arman, Rebecka
  Chefers tidsanvändning och stress i sjukvården2011Book (Other academic)
 • 28546.
  Wikström, Lotta
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  The clinical utility of patients’ self-rated postoperative pain after major surgery – the perspective of healthcare professionals'2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Numeric Rating Scale (NRS) is suitable in postoperative settings, yet, the implementation has shown varying results. This has raised issues about the pain scales contribution to the identifying and understanding of pain. The aim of this thesis was to describe the clinical utility of patients’ self-rated postoperative pain after major surgery from a healthcare professional perspective.

  The aim of study I and II was to describe healthcare professionals’ perceptions of the use of pain scales, and to through considering critical incidents describe care experiences and actions taken by healthcare professionals’ when assessing pain. Participants in study I (N=25) and II (N=24) were enrolled- registered nurses and physicians with clinical experiences of pain scales. The aims of study III and IV were to determine the clinical applicability of NRS mode- and maximum- measures, and the NRS mode- and median measures at rest and during activity based on patients self-rated pain. The aim in study IV was additionally to determine the number of NRS ratings needed for the calculation of these measures. The number of surgical and orthopedic patients who completed study III were: n=157 and study IV: n=479.

  Study I and II confirmed earlier findings of patients’ self-reported pain scores as a facilitator in the understanding of their postoperative pain. Organizational routines, documentation devices, clinical competence, continuity in care, collaborative actions, time, and individual routines were healthcare related factors affecting the use of pain scales (I, II). Patient-related facilitating factors were patients’ ability and willingness to communicate pain, while disability and unwillingness to communicate or inconsistency in verbal communication with observed behaviors were barriers (II). Time and multidimensional communication approaches could bridge these barriers (I, II).

  Study III and IV showed acceptable reliability for the mode, median and maximum measures. Rank correlations for individual median scores, based on four ratings, versus patients’ retrospective self-rated average pain, were moderate and strengthened with increased numbers of ratings. The Svensson method showed an individual variation within the expected outcome and a significant systematic group change towards a higher level of reported retrospective pain. The calculated pain measures, particularly concerning pain at rest, generally were lower than patients’ recall of pain.

  The findings described beneficial effects of patient self-reported pain, however present healthcare did not fully support the utilization of pain scales. Because of the simple measurement characteristics, the use of daily NRS average pain measures, patients’ pain can be followed until resolved. The measures could additionally become important patient reported outcome measures and thus constitute new motivators to increase the utilization of pain scales.

 • 28547.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Nilsson, Mats
  Futurum - Academy for Health and Care, Region Jönköping County, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Faculty of Health and Life Sciences, Linnaeus University, Kalmar.
  Broström, Anders
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  The clinical applicability of a daily summary of patients’ self-reported postoperative pain - a repeated measure analysis2017In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, no 23-24, p. 4675-4684Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVES:

  (I) to determine if a central tendency, median, based on patients' self-rated pain is a clinically applicable daily measure to show patients' postoperative pain on the first day after major surgery (II) and to determine the number of self-ratings required for the calculation of this measure.

  BACKGROUND:

  Perioperative pain traits in medical records are difficult to overview. The clinical applicability of a daily documented summarising measure of patients' self-rated pain scores is little explored.

  DESIGN:

  A repeated measure design was carried out at three Swedish country hospitals.

  METHODS:

  Associations between the measures were analysed with non-parametric statistical methods; systematic and individual group changes were analysed separately. Measure I: pain scores at rest and activity postoperative day 1; measure II: retrospective average pain from postoperative day 1.

  RESULTS:

  The sample, 190 general- and 289 orthopaedic surgery patients with a mean age of 65; 56% were men. 44% had a pre-operative daily intake of analgesia, and 77% used postoperative opioids. A range of 4-9 pain scores seem to be eligible for the calculation of the daily measures of pain. Rank correlations for individual median scores, based on four ratings, versus retrospective self-rated average pain, were moderate and strengthened with increased numbers of ratings. A systematic group change towards a higher level of reported retrospective pain was significant.

  CONCLUSIONS:

  The median values were clinically applicable daily measures. The risk of obtaining a higher value than was recalled by patients seemed to be low. Applicability increased with increased frequency of self-rated pain scores and with high-quality pain assessments.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE:

  The documenting of daily median pain scores at rest and during activity could constitute the basis for obtaining patients' experiences by showing their pain severity trajectories. The measures could also be an important key to predicting postoperative health-related consequences.

 • 28548.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University, School of Health and Welfare. Department of Anaesthesia and Intensive Care, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Årestedt, Kristofer
  School of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Kalmar, Sweden.
  Broström, Anders
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Linköping, Sweden.
  Healthcare professionals’ descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain – a critical incident technique analysis2016In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, no 4, p. 802-812Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Pain is a common postoperative symptom, and length of hospital stay after surgery is short which highlights the importance of pain assessments. Experiences of assessing pain are mainly described from the perspective of nurses. In postoperative care, enrolled nurses and physicians also assess pain. It is therefore important to take note of their experiences to improve postoperative pain assessments.

  Objectives

  The aim of this study was, through considering critical incidents, to describe care experiences and actions taken by healthcare professionals when assessing postoperative pain.

  Methods

  An explorative design employing critical incidents technique analysis was used. A total of 24 strategically selected enrolled nurses, nurses and physicians employed at orthopaedic or general surgery wards in four Swedish hospitals were interviewed. The intention was to reach variation in age, sex, profession and professional experience.

  Findings

  In pain assessments, patient-related facilitators were patients’ verbal and emotional expressions including pain ratings, while lack of consistency with observed behaviours was a barrier. Clinical competence, continuity in care and time were healthcare-related facilitators. The actions healthcare professionals took were gathering facts about patients’ pain manifestations and adapting to patients’ communication abilities. Patient observations, either passive or active were used to confirm or detect pain. Collaboration between healthcare professionals, including consultations with pain experts, social workers and relatives, strengthened understanding of pain.

  Conclusions

  Communication skills and working conditions have an impact on performance of pain assessment. Patient comfort without compromising safety is reached by including healthcare professionals’ dissimilar responsibilities when collecting patients’ and relatives’ perspectives on current pain.

 • 28549.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT. Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT. Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus Univ., Linköping Univ., Ersta Sköndal Univ Coll., Ersta Hosp., Sweden.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Broström, Anders
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT. Linköping University Hospital, Sweden.
  Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments2014In: Applied Nursing Research, ISSN 0897-1897, E-ISSN 1532-8201, Vol. 27, no 1, p. 53-58Article in journal (Refereed)
 • 28550.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Department of Anesthesia and Intensive Care, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Nilsson, Mats
  Futurum, Academy for Health and Care, Region Jönköping County, Sweden.
  Broström, Anders
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Sweden Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Linköping, Sweden.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University, School of Health and Welfare. Department of Anesthesia and Intensive Care, Ryhov County Hospital, Jönköping, Sweden.
  Patients’ self-reported nausea: Validation of the Numerical Rating Scale and of a daily summary of repeated Numerical Rating Scale scores2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 5-6, p. 959-968Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objectives: To validate the Numeric Rating Scale (NRS) for postoperative nausea assessments, and determine whether a central tendency, median, based on patients’ self-rated nausea is a clinically applicable daily measure to describe patients’ nausea after major surgery.

  Background: Postoperative nausea causes major discomfort, risks for complications and prolonged hospital stays. The NRS is recommended for the assessment of pain but is little explored for assessing nausea.

  Design: A repeated measure design was carried out on patients who had undergone major surgery in three Swedish hospitals.

  Methods: Nonparametric statistical methods were used to analyse (a) associations between the NRS and a verbal scale (no, mild, moderate and severe) and (b) to analyse associations between Measure 1 (nausea scores postoperative Day 1) and Measure 2 (retrospective nausea scores at rest and during activity, postoperative Day 2). Reporting of this research adheres to the Strobe Guidelines.

  Results: The mean age of the 479 patients (44% women) in the sample was 65 years (range, 22–93 years). Self-assessed nausea scores from the NRS and the verbal scale correlated well (rS pearman= 0.79). Correlation between nausea at rest and nausea during activity was rS pearman= 0.81. The calculated median scores (Measure 1) showed only moderate correlations with retrospective nausea scores (Measure 2); 4–9 ratings, rS pearman= 0.41; 6–9 ratings, rS pearman= 0.54.

  Conclusions: Numeric Rating Scale scores showed strong associations with a verbal scale; therefore, the NRS seems to be a valid tool to measure nausea intensity. The quality of daily summarised median nausea scores needs to be further explored before clinical use.

  Relevance to clinical practice: The use of the NRS in assessments of nausea in postoperative care will facilitate communication between patients and health care professionals regarding nausea intensity. When documenting nausea, it seems unnecessary to distinguish nausea at rest from nausea during activity.

  The full text will be freely available from 2019-10-25 00:01
568569570571572573574 28501 - 28550 of 29428
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf