Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 6957
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Al-yousifi, Yani
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Deniz, Mustafa
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  EN JÄMFÖRELSESTUDIE MELLAN MANUELL UPPMÄTNING OCH LASERSKANNING VID OMBYGGNATION2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: I en undersökning från Boverket i Sverige har man inom byggnadsbranschen kartlagt viktiga orsaker för brister, fel och skador vid bland annat ombyggnationer. Tidsbrist visade sig vara den största orsaken som även medför stora åtgärdskostnader för avhjälpande av fel/skador. Digitala verktyg medför möjligheter för effektivisering av tidsåtgång samt kostnader. Laserskanning är ett sådant verktyg med likadana möjligheter. Kunskapen om laserskanning är emellertid inte omfattande inom byggnadsbranschen och/eller så antar man att det kostar mycket. Målet med arbetet var att jämföra laserskanning gentemot manuell (traditionell) uppmätning för att veta vilken metod som är mer fördelaktig med avseende på olika faktorer ur ett lönsamhetsperspektiv.

  Metod: För att uppnå arbetets mål användes en undersökningsstrategi som var både kvalitativ samt kvantitativ. Med litteraturstudie och intervjuer samlades kunskap om fördelar/nackdelar för de båda uppmätningsmetoderna (laserskanning och manuell uppmätning) samt faktorer som påverkar lönsamheten vid användning utav dessa. Beräkningar genomfördes för att jämföra kostnader för metoderna beträffande projektets komplexitet.

  Resultat: Det genererade resultatet visar att laserskanning har fler fördelar än manuell uppmätning. Laserskanning tar mindre tid att utföra vid större projekt och medför en större noggrannhet på relationshandlingar än manuell uppmätning bland annat. Ur ett kostnadsmässigt lönsamhetsperspektiv är det viktigt att för varje specifikt projekt göra egna beräkningar för att se vilken uppmätningsmetod som blir billigast. Det projektet som användes i detta arbete hade varit mer lönsam med laserskanning som uppmätningsmetod, medan det för andra projekt eventuellt kan vara mer lönsamt med manuell uppmätning.

  Konsekvenser: Studien indikerar på att laserskanning är mer lönsam vad det gäller tid. Laserskanning bör väljas som uppmätningsmetod om man vill spara tid vid större projekt samt få bättre noggrannhet vilket medför mindre fel i projekteringen. Undersökningen ger även beställare och entreprenörer en bättre syn på vilka fördelar man får genom att använda sig av laserskanning.

  Begränsningar: Undersökningen var begränsad till att endast behandla markbunden laserskanning vid uppmätning av befintliga byggnader inför ombyggnationer, därför kan inte resultatet generaliseras till andra typer utav laserskanning.

  Nyckelord: Laserskanning, Manuell uppmätning, BIM, Lönsamhet, Ombyggnation, Komplexitet, LOD.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Amanda, Öst
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Andréa, Sandin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Mindre kommuners arbete med LOU och deltagandet av små byggentreprenörer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The problem is that small building entreprenuers generally don’t participatein public procurement since they are experiencing the process to be time-consuming,expensive and complicated. The main objective is to produce a proposal for howsmall municipalities can work to make the participation of small buildingentreprenuers in public procurement easier.

  Method: The main objective has been achieved with qualitative enquiries such asinterviews. These interviews have been made with three small municipalities and onesmall building entrepreneur.

  Findings: To make it easier for small building entreprenurs to participate in publicprocurement small municipalities can work with simplifying the administrativeregulations with the help of frequently asked questions from the entreprenurs. They can procure total contracts, partnering-projects or split contracts which afterward iscombined to a coordinated generalcontract. They can also try to keep a good contactwith their local entreprenuers. They can identify which documents that are necessaryto demand at the tendering and which they can submit afterwards. Another initiativeto increase the entreprenuers interest is to organize a gathering where the municipalitycan inform and answer questions about public procurement.

  Implications: The problem is not demarcated just in Sweden but throughout theEuropean Union. The proposal can be used in other member states but needs furtherdevelopment to make a greater difference during a longer perspective. Svenskt Näringsliv (2014) earlier warned that an increase of the direct procurement limitwould affect the competition badly. The essay clarify that the increase did not bringany difference to the competition since the municipalities uses internal guide-lines.The internal guidelines involves internal monetary limits for the municipalities. Thisis to ensure a good competition when procuring direct awards. Hopefully the proposalwill help to solve the overall problem that small building entrepreneurs generallydon’t participate in public procurement.

  Limitations: The essay only covers municipalities with a population ofapproximately 30.000 people, but the problem is most likely present in bigmunicipalities as well. It was a suitable boundary that was made becausemunicipalities with approximately 10 000 people often cooperate with bigmunicipalities. Such a small municipality would not contribute to the empirics thatwere necessary to fulfill the main objective.

  Keywords: Public procurement, Act (2007:1091) on public procurement,Municipality, Contract, Building entrepreneur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Amaresh, Amaresh
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Oooramvely, Kuriachen
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Standardization in a High Mix Low Volume Company: A Case Study2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The market has been evolving from mass production towards mass customization, which has increased the complexity level for the companies. Unlike in mass production companies where the tasks are routine and standardized, the mass customization types of companies have a varied work demand which makes the work environment complex. These types of mass customization companies are known as High Mix Low Volume type of companies basically because of their characteristics of having a high mix in products and comparatively low volume production. 

  This thesis research was done with DEWTON INDUSTRIES, Kochi in India. Although product variety and complexity has been answered using technology development and modularization in the previous studies, there has been less focus given to reducing the complexity from the production process point of view. It is also evident that there is limited literature and research done regarding the standardization in High Mix Low Volume type companies both in the academia and in the industry. Hence, understanding the problems regarding standardization in a High Mix Low Volume company and how to handle them has been of a major importance at this point of time.

  The purpose of the research is to see how standardization can be increased in HMLV companies. The research approach used here was the case study to collect the necessary data to achieve the results. The data collection techniques used were interviews, observations and literature review, which gave the guidelines and suggested solutions to the identified problems related to standardization in High Mix Low Volume company in the production department. 

  The findings from the research suggest that standardization in HMLV production is very important for the companies in their current market demands. This is because standardization has a major effect on the quality of end products, production lead time, working standards of employees in the production department and design department. Various problems can occur, and only standardized procedures can solve these problems. It has been well exemplified in this thesis work, how these standardized procedures can increase the quality of the products, increase production speed, and also profit for the company.

  This research paper can be used as a guideline by other HMLV companies, while they plan to implement standardization in the production department. To the best of our knowledge this research was one of a kind in this particular field of study and also provides a base for in-depth research on each identified problem.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Amaya Segura, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Snarberg, Kristofer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  En utredning angående ett snabbt cykelstråk längs Vätterns södra strand2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: För att göra det mer attraktivt att använda cykeln som transportmedel har flertalet städer uppgraderat till snabba cykelstråk. Ett snabbt cykelstråk tillåter cyklister att färdas på ett snabbt sätt på grund av utformningens kvaliteter. Flertalet undersökningar pekar på det snabba cykelstråkets inverkan att använda cykeln i större utsträckning. Målet med arbetet är utreda ett snabbt cykelstråk längs Vätterns södra strand enligt Jönköpings kommuns mål och med hänsyn till cyklisters preferenser. För att uppnå målet utformas ett förslag till hur ett snabbt cykelstråk kan se ut, målet bryts ned i tre frågeställningar:  

  • Hur kan ett snabbt cykelstråk bidra till att uppfylla Jönköpings kommuns mål att öka cykeltrafiken till och från centrum? 

  • Vad efterfrågar cyklister vid utformningen av ett snabbt cykelstråk? 

  • Hur kan en gynnsam utformning av ett snabbt cykelstråk se ut enligt cyklisters preferenser med hänsyn till Jönköpings kommuns förutsättningar? 

  Metod: För att besvara det uppsatta målet görs en fallstudie i Jönköpings kommun genom intervju och dokumentanalys. För att lokalisera cyklisters preferenser görs en surveyundersökning med hjälp av en enkätundersökning. Genomgående i arbetet görs litteraturstudier för att i resultatdelen utforma ett förslag av ett snabbt cykelstråk längs Vätterns södra strand.  

  Resultat: Resultatet av frågeställning 1 visar att Jönköpings kommuns mål om ökad cykeltrafik i stort sett redan är uppnått. Intervjun visar cykelfrågans komplexitet och vikten av att koppla samma stadsdelar för en ökad mängd cykeltrafik.  

  Frågeställning 2 visar att cyklister föredrar ett sammanhängande vägnät medan fotgängare främst prioriterar säkerheten mot korsande biltrafik vad gäller utformningen av en cykelväg. Kvaliteterna som är prioriterade av cyklister och fotgängare bidrar till en ökad mängd cykeltrafik.  

  Frågeställning 3 visar utformningsförslag på kritiska punkter längs Vätterns södra strand efter analys av insamlad empiri och teoretiskt ramverk.  

  Konsekvenser: Slutsatserna kring utredningen visar att ett snabbt cykelstråk bidrar till fler cyklister på en koncentrerad plats, men att det totala antalet cyklister troligtvis inte ökar markant. Färdvägen Jönköping – Huskvarna anses ha störst potential. För att få en mer utförlig uppfattning om det snabba cykelstråkets påverkan rekommenderas att de ekonomiska aspekterna beaktas. 

  Begränsningar: Placeringen av det snabba cykelstråket som undersöks i arbetet är bestämd längs Vätterns södra strand, mellan Bankeryd och Huskvarna. De ekonomiska faktorerna och tekniska detaljer omfattas inte i undersökningen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sebastian Amaya Segura, Kristofer Snarberg
 • 255.
  Ameen, Yal
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Johansson, Jimmy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  KOMMUNIKATION MELLAN PROJEKTÖR, BYGGLEDARE OCH ENTREPRENÖR I EN GENERALENTREPRENAD2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka kommunikationen mellan entreprenör, byggledaren och projektör i ett anläggningsprojekt där en generalentreprenad genomförts. Kommunikation ses bristande mellan dessa aktörer i tidigare forskning vilket har bidragit till negativa aspekter i form av ekonomi och tid. Denna undersökning skall resultera i förbättringsförslag för att minska kommunikationsproblemen.Metod: Undersökningens problematik grundades genom en insamling av primär- och sekundärdata om kommunikationsproblem inom anläggningsprojekt och generalentreprenad. Den primära datan består utav semistrukturerade intervjuer och den sekundära utav tidigare forskning. Detta ligger till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar.Resultat: Undersökningen resulterar i att kommunikationsproblem mellan entreprenör och konsult finns och att problemen påverkar projekten negativt. Undersökningen fann även att andelen generalentreprenad minskar.Konsekvenser: Slutsatsen i undersökningen visar att genom en ökad möjlighet för tvåvägskommunikation bidrar detta till förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan de deltagande aktörerna. Rekommendationer för att öka möjligheten är:

  • Användning av videosamtal ger parterna en tvåvägskommunikation.
  • Direktkontakt mellan entreprenör och projektör vid tekniska problem (generalentreprenad) ger effektivare tekniska lösningar samt minskar risken för feltolkningar.
  • Mer vikt vid erfarenhetsåterföring till alla parter.
  • Tillåta projektören att vara delaktig under hela produktions skedet ger möjlighet till bättre kommande handlingar.

  Begränsningar: Arbetet begränsas till kommunikation mellan entreprenör och konsult i en generalentreprenad. Intervjuerna begränsades till Pontarius AB och NCC Construction med hänsyn till arbetets tidsram. Undersökningen är generellt anpassad till andra företag inom branschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256. Amen, Rafael
  et al.
  Rask, Ingvar
  Sunnersjö, Staffan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Matching Design Tasks To Knowledge Based Software Tools1999Ingår i: Proceedings of the 1999 ASME Design Engineering Technical Conferences., New York: American Society of Mechanical Engineers , 1999Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 257. Amen, Rafael
  et al.
  Sunnersjö, Staffan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Solidhandboken1996Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 258.
  Ames Zegarra, Carolina
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Indukaladharan, Ananthan
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Simulation of Assembly cell: Simulation based evaluation of automation solutions in an assembly cell2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose:The primary purpose of the current thesis is to develop a virtual model using discrete event simulation (DES), which aims at supporting the decision-making process regarding automation solution proposals for SMEs. 

  Method:The research approach is positivism, and it considers quantitative and empirical information. A literature search is conducted to generate a base for obtaining the theory required for the current report to answer the research questions. This search included the trace of relevant and reviewed topics regarding automation, discrete event simulation, and production lines. Then, a scenario simulation is designed and studied based on empiric knowledge and how automation would affect it, followed by a collection of information from the simulation iterations.

  Findings& Analysis: Two scenarios are presented. One with a fully manually operated assembly line consisting of only human operators and a second scenario, a semi-automated assembly line that includes some robots in specific areas doing specific operations. The two scenarios are simulated to check to what extend the KPI’s and parameters improved between each scenario. The experiment result concludes that by introducing automation elements in the production line, there is an increase in the overall efficiency, throughput rate, and a considerable gap against humans in WIP.

  Conclusions and recommendations: The results obtained from the experimentation in discrete event simulation software and study from previous research show that discrete event simulation has a significant contribution when considering a decision-making tool's role. Since it allows to understand and study the specific scenario by imitation and try different solutions in the same production system, it also allows studying several indicators from the scenarios to be checked to what extent they could be improved.

  Delimitations: The current thesis includes several delimitations. First, it focuses only on an operational level. Also, this study consists of a specific type of product with many variants, and finally, there are only two scenarios studied: a fully manual scenario and a semi-automated scenario with the presence of robots. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Amieva Llavona, Jose Manuel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Influence of Molybdenum on mechanical and thermal properties in lamellar graphite cast iron2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this work hypoeutectic lamellar graphite iron alloyed with seven different levels of molybdenum was studied in order to characterize its thermal and mechanical properties. Several tests were conducted and experimental data was collected from, laser flash (LFA), differential scanning calorimeter (DSC), dilatometer and tensile test.

  Micrographs taken from the polished specimens were captured and studied through quantitative measurements of several parameters, e.g. graphite fraction, shape, form. Afterward, the same samples were colour etched with picric acid in order to perform a qualitative analysis of the matrix.

  It was concluded from the data collected, that molybdenum has a significant influence in the UTS. Such influence, increases the UTS strongly with the amount of molybdenum. It was also found that the pearlitic matrix changes into ausferrite matrix, for the 0.96% of molybdenum, but ausferrite it is detected from 0.65% of molybdenum onwards. Regarding thermal properties, molybdenum does not have noticeable effect but it is possible to see a clear worsen in the conductivity in the specimen, which has ausferrite as matrix.

  Graphite does not seem to have a clear behavior with the different concentration of molybdenum but in the other hand, the matrix shows clear differences as it was mention before.

  During solid state reaction, it was detected a clear influence of molybdenum additions, where the latent heat and the volumetric change were measured during the eutectoid reaction and show a decreasing behavior for molybdenum contents above 0.65%.

 • 260.
  Amin, Skorupan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Eyetracking som interaktions-hjälpmedel i fordon: Utveckling och utvärdering av ett ögonstyrt infotainmentsystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utveckla och utvärdera ett nytt ögonstyrt infotainmentsystem som fungerar annorlunda än tidigare liknande system. Det som skiljer systemet från tidigare är att personlig kalibrering inte är nödvändigt att utföra inför varje ny användares bruk av systemet.

  Metoden Design Science Research (DSR) har använts genom att en artefakt har utvecklats och sedan undersökts. Experiment har utförts för att ta reda på hur bra infotainmentsystemet fungerar vid användning av relativ blick i jämförelse med absolut blick samt för att undersöka hur användare på bästa sätt kan bekräfta sin blick. För att bekräfta blick användes tre olika metoder; knapptryck, blinkning och genom att stirra. Insamlad data från experimenten har sedan matchats för att ge en uppfattning om hur bra de står sig mot varandra.

  Resultatet från studien visar att när infotainmentsystemet använde sig av relativ blickposition fungerade det vid lika många försök som det gjorde vid absolut blickposition. Resultattiderna för användningen av de olika metoderna var väldigt lika varandra men insamlad data var något brusig, vilket gjorde det svårt att dra slutsatser om vilken metod som var snabbast. Studien visar däremot att knapptryckning var den bäst lämpade metoden att använda sig av för att bekräfta sin blick, eftersom denna metod var mycket snabbare än övriga.

  En brist med studien är att datainsamling endast gjordes vid två tillfällen. Om datainsamling skett vid fler tillfällen hade mer data kunnat genereras vilket hade gjort det enklare att dra fler slutsatser kring resultattider.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Amini Malaki, Afshin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  A Study of the Effects of Operational Time Variability in Assembly Lines with Linear Walking Workers2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the present fierce global competition, poor responsiveness, low flexibility to meet the uncertainty of demand, and the low efficiency of traditional assembly lines are adequate motives to persuade manufacturers to adopt highly flexible production tools such as cross-trained workers who move along the assembly line while carrying out their planned jobs at different stations [1]. Cross-trained workers can be applied in various models in assembly lines. A novel model which taken into consideration in many industries nowadays is called the linear walking worker assembly line and employs workers who travel along the line and fully assemble the product from beginning to end [2]. However, these flexible assembly lines consistently endure imbalance in their stations which causes a significant loss in the efficiency of the lines. The operational time variability is one of the main sources of this imbalance [3] and is the focus of this study which investigated the possibility of decreasing the mentioned loss by arranging workers with different variability in a special order in walking worker assembly lines. The problem motivation comes from the literature of unbalanced lines which is focused on bowl phenomenon. Hillier and Boling [4] indicated that unbalancing a line in a bowl shape could reach the optimal production rate and called it bowl phenomenon.

   This study chose a conceptual design proposed by a local automotive company as a case study and a discrete event simulation study as the research method to inspect the questions and hypotheses of this research. 

  The results showed an improvement of about 2.4% in the throughput due to arranging workers in a specific order, which is significant compared to the fixed line one which had 1 to 2 percent improvement. In addition, analysis of the results concluded that having the most improvement requires grouping all low skill workers together. However, the pattern of imbalance is significantly effective in this improvement concerning validity and magnitude.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Amini, Zenver
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Ruya, Nurcan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Studie utav ett larmsystem ur ett signalteoretiskt perspektiv: Study of a detector by a signal detection theory2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In present-day situation many libraries use detectors so that they can be able to prevent attempts too take out books without registering them. The university library in Jonkoping is one of the libraries that have such a detector. But unfortunately it doesn’t always work correct and can also react on other things a part from books. This is a big problem since the library staff don’t have time to check all signals that comes from detector. This paper will focus to help the university library in Jonkoping to identify the causes of the false alarms.

  This paper have the purpose to help library staff to decrease the false alarms so they can be able to get more time over to examine the essential signals from the detector. To be able to identify the causes of the false alarms two experiments was implemented. 180 persons participated, they were divided into three subgroups. In the other experiment 400 persons participated, of whom 200 was female and 200 male. Astonishing to see was that the outcome of the experiments showed that the cause of the false alarms wasn’t the detector, instead the results showed that it was two other factors that affected the detector. One factor was the books that were send from other libraries in Sweden, they hadn’t been unimagnetised and the other reason was the self-service machine.

  In the conclusion and discussion two simple recommendations have been given to help the personnel:

  • To inform all other libraries that send books about the problems that the university library in Jonkoping has with books that aren’t unimagnetised. In this way they will be more careful before they send away the books.

  • To write a note with information about the self-service machine so that the students learn how to use this service.

  These simple recommendations will help the library to decrease the false alarm.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Amouzgar, Kaveh
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Metamodel based multi-objective optimization2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As a result of the increase in accessibility of computational resources and the increase in the power of the computers during the last two decades, designers are able to create computer models to simulate the behavior of a complex products. To address global competitiveness, companies are forced to optimize their designs and products. Optimizing the design needs several runs of computationally expensive simulation models. Therefore, using metamodels as an efficient and sufficiently accurate approximate of the simulation model is necessary. Radial basis functions (RBF) is one of the several metamodeling methods that can be found in the literature.

  The established approach is to add a bias to RBF in order to obtain a robust performance. The a posteriori bias is considered to be unknown at the beginning and it is defined by imposing extra orthogonality constraints. In this thesis, a new approach in constructing RBF with the bias to be set a priori by using the normal equation is proposed. The performance of the suggested approach is compared to the classic RBF with a posteriori bias. Another comprehensive comparison study by including several modeling criteria, such as problem dimension, sampling technique and size of samples is conducted. The studies demonstrate that the suggested approach with a priori bias is in general as good as the performance of RBF with a posteriori bias. Using the a priori RBF, it is clear that the global response is modeled with the bias and that the details are captured with radial basis functions.

  Multi-objective optimization and the approaches used in solving such problems are briefly described in this thesis. One of the methods that proved to be efficient in solving multi-objective optimization problems (MOOP) is the strength Pareto evolutionary algorithm (SPEA2). Multi-objective optimization of a disc brake system of a heavy truck by using SPEA2 and RBF with a priori bias is performed. As a result, the possibility to reduce the weight of the system without extensive compromise in other objectives is found.

  Multi-objective optimization of material model parameters of an adhesive layer with the aim of improving the results of a previous study is implemented. The result of the original study is improved and a clear insight into the nature of the problem is revealed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Amouzgar, Kaveh
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Multi-objective optimization using Genetic Algorithms2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, the basic principles and concepts of single and multi-objective Genetic Algorithms (GA) are reviewed. Two algorithms, one for single objective and the other for multi-objective problems, which are believed to be more efficient are described in details. The algorithms are coded with MATLAB and applied on several test functions. The results are compared with the existing solutions in literatures and shows promising results. Obtained pareto-fronts are exactly similar to the true pareto-fronts with a good spread of solution throughout the optimal region. Constraint handling techniques are studied and applied in the two algorithms. Constrained benchmarks are optimized and the outcomes show the ability of algorithm in maintaining solutions in the entire pareto-optimal region. In the end, a hybrid method based on the combination of the two algorithms is introduced and the performance is discussed. It is concluded that no significant strength is observed within the approach and more research is required on this topic. For further investigation on the performance of the proposed techniques, implementation on real-world engineering applications are recommended.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Cenanovic, Mirza
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Salomonsson, Kent
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Multi-objective optimization of material model parameters of an adhesive layer by using SPEA22015Ingår i: Advances in structural and multidisciplinary optimization: Proceedings of the 11th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO-11) / [ed] Qing Li, Grant P Steven, Zhongpu (Leo) Zhang, The International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization (ISSMO) , 2015, s. 249-254Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The usage of multi material structures in industry, especially in the automotive industry are increasing. To overcome the difficulties in joining these structures, adhesives have several benefits over traditional joining methods. Therefore, accurate simulations of the entire process of fracture including the adhesive layer is crucial. In this paper, material parameters of a previously developed meso mechanical finite element (FE) model of a thin adhesive layer are optimized using the Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA2). Objective functions are defined as the error between experimental data and simulation data. The experimental data is provided by previously performed experiments where an adhesive layer was loaded in monotonically increasing peel and shear. Two objective functions are dependent on 9 model parameters (decision variables) in total and are evaluated by running two FEsimulations, one is loading the adhesive layer in peel and the other in shear. The original study converted the two objective functions into one function that resulted in one optimal solution. In this study, however, a Pareto frontis obtained by employing the SPEA2 algorithm. Thus, more insight into the material model, objective functions, optimal solutions and decision space is acquired using the Pareto front. We compare the results and show good agreement with the experimental data.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Rashid, Asim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Strömberg, Niclas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Multi-Objective Optimization of a Disc Brake System by using SPEA2 and RBFN2013Ingår i: ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference: Volume 3B: 39th Design Automation ConferencePortland, Oregon, USA, August 4–7, 2013, New York: American Society of Mechanical Engineers , 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many engineering design optimization problems involve multiple conflicting objectives, which today often are obtained by computational expensive finite element simulations. Evolutionary multi-objective optimization (EMO) methods based on surrogate modeling is one approach of solving this class of problems. In this paper, multi-objective optimization of a disc brake system to a heavy truck by using EMO and radial basis function networks (RBFN) is presented. Three conflicting objectives are considered. These are: 1) minimizing the maximum temperature of the disc brake, 2) maximizing the brake energy of the system and 3) minimizing the mass of the back plate of the brake pad. An iterative Latin hypercube sampling method is used to construct the design of experiments (DoE) for the design variables. Next, thermo-mechanical finite element analysis of the disc brake, including frictional heating between the pad and the disc, is performed in order to determine the values of the first two objectives for the DoE. Surrogate models for the maximum temperature and the brake energy are created using RBFN with polynomial biases. Different radial basis functions are compared using statistical errors and cross validation errors (PRESS) to evaluate the accuracy of the surrogate models and to select the most accurate radial basis function. The multi-objective optimization problem is then solved by employing EMO using the strength Pareto evolutionary algorithm (SPEA2). Finally, the Pareto fronts generated by the proposed methodology are presented and discussed.

 • 267.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Strömberg, N.
  Radial basis functions with a priori bias in comparisonwith a posteriori bias under multiple modeling criteriaIngår i: Structural and multidisciplinary optimization (Print), ISSN 1615-147X, E-ISSN 1615-1488Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 268.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering.
  Strömberg, Niclas
  University of West.
  An approach towards generating surrogate models by using RBFN with a apriori bias2014Ingår i: Proceedings of the ASME 2014 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2014 August 17-20, 2014, Buffalo, NY, USA, American Society of Mechanical Engineers (ASME) , 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, an approach to generate surrogate modelsconstructed by radial basis function networks (RBFN) with a prioribias is presented. RBFN as a weighted combination of radialbasis functions only, might become singular and no interpolationis found. The standard approach to avoid this is to add a polynomialbias, where the bias is defined by imposing orthogonalityconditions between the weights of the radial basis functionsand the polynomial basis functions. Here, in the proposed a prioriapproach, the regression coefficients of the polynomial biasare simply calculated by using the normal equation without anyneed of the extra orthogonality prerequisite. In addition to thesimplicity of this approach, the method has also proven to predictthe actual functions more accurately compared to the RBFNwith a posteriori bias. Several test functions, including Rosenbrock,Branin-Hoo, Goldstein-Price functions and two mathematicalfunctions (one large scale), are used to evaluate the performanceof the proposed method by conducting a comparisonstudy and error analysis between the RBFN with a priori and aposteriori known biases. Furthermore, the aforementioned approachesare applied to an engineering design problem, that ismodeling of the material properties of a three phase sphericalgraphite iron (SGI) . The corresponding surrogate models arepresented and compared

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Simulering och optimering. School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden.
  Strömberg, Niclas
  Department of Mechanical Engineering, School of Science and Technology, University of Örebro, Örebro, Sweden .
  Radial basis functions as surrogate models with a priori bias in comparison with a posteriori bias2017Ingår i: Structural and multidisciplinary optimization (Print), ISSN 1615-147X, E-ISSN 1615-1488, Vol. 55, nr 4, s. 1453-1469Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to obtain a robust performance, the established approach when using radial basis function networks (RBF) as metamodels is to add a posteriori bias which is defined by extra orthogonality constraints. We mean that this is not needed, instead the bias can simply be set a priori by using the normal equation, i.e. the bias becomes the corresponding regression model. In this paper we demonstrate that the performance of our suggested approach with a priori bias is in general as good as, or even for many test examples better than, the performance of RBF with a posteriori bias. Using our approach, it is clear that the global response is modelled with the bias and that the details are captured with radial basis functions. The accuracy of the two approaches are investigated by using multiple test functions with different degrees of dimensionality. Furthermore, several modeling criteria, such as the type of radial basis functions used in the RBFs, dimension of the test functions, sampling techniques and size of samples, are considered to study their affect on the performance of the approaches. The power of RBF with a priori bias for surrogate based design optimization is also demonstrated by solving an established engineering benchmark of a welded beam and another benchmark for different sampling sets generated by successive screening, random, Latin hypercube and Hammersley sampling, respectively. The results obtained by evaluation of the performance metrics, the modeling criteria and the presented optimal solutions, demonstrate promising potentials of our RBF with a priori bias, in addition to the simplicity and straight-forward use of the approach.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 270.
  Anaimuthu, Bettu
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Industridesign.
  Concept Design of Inflatable Roof box usingDrop Stitch Fabric2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis project is about concept design of roof box. The roof box is targeted towards urban users who live in compact houses and are limited by space to store the conventional hard roof boxes. The project explores the idea of transforming the roof box into a compact size to be stored in a duffel bag. 

  The project incorporates several methods like Bootcamp Bootleg, Double Diamond, Mockups and Prototyping. The project involved making several mockups to ideate, build, test and verify if it works. The result of which is a roof box which folds into a compact size to be stored and transforms into its full size adding additional cargo space to your vehicle.

  This thesis project was done together with Swaroop Rajagopal, while the design and implementation is carried out by me, the material research and the testing is carried out by him in his master thesis project. This Master Thesis project is done in collaboration with Thule Sweden AB.The project is still in its conceptual phase and further development is required before it is ready to hit the market.

 • 271.
  Anderfelt, Filip
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Konstruktion och produktutveckling.
  Svensson, Filip
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design, JTH, Konstruktion och produktutveckling.
  Stopp För Mekansiskt vevbord2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ROL Ergo är ett företag som tillverkar och utvecklar höj- och sänkbara bord. Deras sortiment består huvudsakligen utav elektriskt drivna bord, men de säljer även, i liten skala, bord där höjden bestäms utav sprintar eller en handdriven vev.

  Ett problem som ROL Ergo har med sitt handdrivna vev-bord PR25 2-column 2-stage crank är funktionen att stanna bordet efter önskad slaglängd. Bordets slaglängd är ett mått som mäter förändringen utav bordets höjd mellan dess lägsta och högsta läge. Lösningen som bordet har för att stanna bordet vid önskad position är en stoppring monterad på toppen utav de yttersta benen. Denna stoppring är tänkt att stanna bordet när benens glidlager tar emot stoppringen. På grund av att vevens integrerade momentspärr är definierad för ett moment på 4.3 Nm genereras en kraft som trycker mot stoppringen som är större än det stoppringen lyckas hålla emot. Resultatet av detta blir att stoppringen trycks ut ur sitt läge och ringen måste monteras tillbaka för hand, eller i värsta fall, går sönder.

  Rapporten omfattar de steg som har tagits för att finna en lösning för att stoppa bordet vid den slaglängd som bordet är tänkt att ha. Detta har gjorts med hjälp av en produktutvecklingsprocess. Till en början gjordes handberäkningar för att beräkna de krafter som handveven genererar i bordets höj- och sänksystem. Därefter togs ett koncept fram med hjälp av en kravspecifikation, brainstorming och sållning. Konceptet verifierades därefter med simulationer och fysiska tester för att säkerställa konceptets funktion.

  Genom denna process resulterade arbetet i ett koncept där en C-ring monteras i en svarvad profil på bordsbenens gängstänger som ser till att gängstången inte kan gängas vidare vid önskad höjd. Genom att använda resultat från handberäkningar kunde simuleringar och fysiska tester verifiera att det framtagna konceptet håller för de påfrestningar som stoppet utsätts för.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Anderfelt, Filip
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Äse, David
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Methodology for Obtaining S-N Curves using Fatigue Testing and Static FEA2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of recommended S-N curves, presented in current literature, to analyse and determine the fatigue life of a part is common practice in, inter alia, the construction industry.However, the recommended S-N curves are generally created for larger components used in mainly the construction industry. Hence, the use of S-N curves for the evaluation of smaller parts, may result in over-dimensioning of such parts. For this reason, evaluation and designing of smaller parts could benefit from the development of an in house S-N curve specific for the part.

  The purpose of this thesis is to generate and validate an in-house method for creating a S-N curve, for a specific part to be compared with recommended S-N curves in the literature. The specific part used for the generating of the method is a welded steel joint with the geometry of two steel pipes, welded together in a t-formation and which has been provided by Thule AB for the purpose of the thesis.

  The method presented uses the results from 1) physical fatigue tests using a fatigue testing machine and 2) static FEA to derive a S-N curve for the specific part using the least squares method. A fatigue testing rig enables the gathering of data of the number of cycles to failure when the part is subject to a given cyclic load. The rig uses pneumatics to control the forces applied onto the part with the use of a cylinder. Furthermore, the fatigue testing rig was designed to be controlled by the applied force, meaning, that the rig ensured a homogeneous load cycle by measuring the force from a load cell and alternating the direction of the cylinder with an electrically controlled pressure valve. The performance of static FEA evaluations aim at locating stresses in the part. For this thesis the stresses were evaluated using the hot spot method due to the part's welded geometry.

  The data gathered from the physical fatigue tests and the static FEA evaluations are subsequently combined deriving S-N curves applicable to the part.

  From the fatigue tests and FEA evaluations for the t-shaped welded steel part, four S-N curves were derived of which two curves showed the results of a linear fitted curve whereas the other curves used the recommended slope of $-1/3$. The results showed that the S-N curves derived, using a set slope, resulted in similar curves to the recommended S-N curve provided by the literature. However, the linear fitted S-N curve showed that the part, according to the S-N curve, had a higher fatigue resistance than recommended.

   Due to limitations in the thesis work, the S-N curves derived within the framework of this thesis should be regarded as theoretical and have been strictly used to identify whether the method generated is applicable for deriving of S-N curves.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Anders, Angrén
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Jonathan, Pettersson
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Att skydda BLDC motorer mot oaktsam användning: Övervakning av temperatur i statorlindningar för handhållna produkter2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Syftet för denna studie var att utveckla en sensorlös modell som beräknar en estimeradtemperatur i en BLDC-motors statorlindningar, detta för att undersöka hur väl det går attskydda handhållna produkter mot oaktsam användning och för att kunna motverka körningunder höga temperaturer, vilket skulle kunna förlänga livslängden för handhållna produkter.

  Metod – Denna studie har använt forskningsmetoden Design Science Research för att utvecklaen artefakt som sensorlöst estimerar temperatur i en BLDC-motors statorlindningar.Artefaktens prestanda för den estimerade temperaturen var noggrannhet, precision ochkonvergeringstid, vilket utvärderats genom analys av kvantitativa data som samlats in underolika experiment.

  Resultat – Den utvecklade artefakten i studien baserades på en kombination av CurrentInjection och Lumped Parameter Thermal Network samt ett Kalman Filter, artefaktensprestanda uppfyllde inte Husqvarna AB:s krav.

  Artefaktens precision och noggrannhet för att estimera temperatur i en BLDCmotorsstatorlindningar blev 7,2 °C ± 23,8 °C och dess konvergeringstid blev 7,3 sför dess medelvärde och 18,4 s för dess precision.

  Implikationer – Denna studie och dess resultat kan användas som en hänvisning på hur välen kombination av Current Injection, Lumped Parameter Thermal Network och Kalman Filterkan estimera temperaturen i statorlindningar för BLDC-motorer med en resistans på 20 mΩ,induktans på 10 uH, nominell hastighet på ~20 000 RPM med terminering av typen Delta ochsom är icke salient.

  Begränsningar – Studiens begränsningar listas nedan.

  1. Utvecklingstiden för artefakten utfördes under begränsad tid.
   • Vilket bidragit till mindre optimering av artefakterna.
   • Vilket bidragit till färre iterationer av artefakter.
  2. Artefakten utvärderas endast på VESC hårdvara och dess mjukvara som grund.
   • Artefaktens prestanda påverkas av noggrannheten samt precisionen vidmätning av ström och spänning.
  3. Experimenten som utfördes var begränsade.
   • Hade intervallen som experimenten utfördes gällande temperatur, hastighetoch dynamisk last varit större skulle artefaktens prestanda kunna bli undersökti mer verkliga förhållanden. En bättre bromsbänk och en klimatkammareskulle använts.
  4. Endast en BLDC motor utvärderades.
   • Utvärdering av fler motorer skulle kunna visa på skillnader i prestanda förartefakten mellan olika mindre motorer, det vill säga visa på dess generellatillämpbarhet.
  5. Analys av artefaktens prestanda vid enbart konvergerande tillstånd utfördes inte.
   • Vilket skulle kunna visa på om artefaktens prestanda vid enbart konvergeradetillstånd hade uppfyllt Husqvarna AB:s krav.

  Nyckelord – Estimera Temperatur, BLDC-motor, Statorlindningar, Current Injection,Lumped Parameter Thermal Network, Kalman Filter, VESC

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Andersen, A. -L
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design. Department of Materials and Production, Aalborg University, Fibigerstræde 16, Aalborg East, 9220, Denmark.
  Rösiö, Carin
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design. Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning.
  Continuing Engineering Education (CEE) in Changeable and Reconfigurable Manufacturing using Problem-Based Learning (PBL)2021Ingår i: Procedia CIRP: Towards Digitalized Manufacturing 4.0 / [ed] D. Mourtzis, Elsevier, 2021, Vol. 104, s. 1035-1040Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Changeability and reconfigurability are some of the most important sources of competitiveness in today's manufacturing industry. However, the development and implementation of reconfigurable manufacturing systems still appear to be challenged and limited in industry. Therefore, it is increasingly relevant for engineers and professionals in the manufacturing industry to build knowledge and competences in reconfigurability. This paper presents preliminary insights and learnings from developing and running a problem-based learning (PBL) course in reconfigurable manufacturing for continuing engineering education (CEE). Presented insights cover both observed benefits and learnings for professionals participating in the course, as well as important learnings on how to best transfer knowledge from research to practice.

 • 275.
  Andersen, Alexander
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Brewitz, Ludvig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Prioritizing improvements at a shopping mall using an IPA framework approach2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this thesis work is to develop a model which can aid in prioritizing which customer service that should be the focus of improvement, using the two parameters; customers’ judgment of importance and the current performance as perceived by the customer. The thesis work examines customer services within a shopping mall In Thailand. To fulfill the purpose, three research questions were stated:

  1. How important is each of the three customer services: safety & security, cleaning operation and guest service according to the customer in a shopping mall in Thailand.
  2. How do Thai customers rank the current performance of the three customer services: safety & security, cleaning operation and guest service in a Thai shopping mall?
  3. How can a model be developed to aid in prioritizing where to focus improvements by combining values of customers’ judgment of importance and current perceived performance of the three customer services?

  Methodology – The gathering of data was done by interviewing and observing personnel of different customer services. This information was then used in creating surveys for the customers of the shopping mall to answer questions regarding the importance and performance of each service. A model was developed based on theories and the data gathered from the case study was used to illustrate its functions.

  Findings – The result of the first two research questions provided data which was used as input in the model created. The model is based on several theories and uses a “percentage of max” value to enable comparison between values. The model limits the “actual improvement” received when suggesting an improvement of a certain percentage by taking different theories into account.

  Implications – The model is made solely based on theories regarding customer satisfaction and performance and should therefore be seen as a guideline for practical use. The model focuses on the relation between importance and performance without any consideration to costs or any other parameters which has to be investigated and taken into consideration by the management team.

  Research limitations – This thesis work has been based around a single case study of a shopping mall in Thailand which could limit its generalization. However the model is solely based on theory and the data from the case study has only been used to test the model. Thus, the model should be applicable for other similar companies as long as the same input data can be gathered. Further studies could be done regarding how costs can be applied to the model as well as how different measurements. For example, the relation between amount of customers and amount of workers can be used in combination with the model.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Andersen, Ann-Louise
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling. Department of Materials and Production, Aalborg University, Denmark.
  Andersen, Rasmus
  Department of Materials and Production, Aalborg University, Denmark.
  Napoleone, Alessia
  Delft University of Technology, Netherlands.
  Brunø, Thomas Ditlev
  Department of Materials and Production, Aalborg University, Denmark.
  Kjeldgaard, Stefan
  Aalborg University, Denmark.
  Nielsen, Kjeld
  Department of Materials and Production, Aalborg University, Denmark.
  Sorensen, Daniel G. H.
  Vestas Wind Systems A/S, Århus, Denmark.
  Raza, Mohsin
  Bilberg, Arne
  Rösiö, Carin
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Boldt, Simon
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Skärin, Filip
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling.
  Paving the way for changeable and reconfigurable production: Fundamental principles, development method & examples2023Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This book is for professionals working with the development of production systems. It provides guidance on how to design production systems capable of meeting uncertain market requirements in the future, whether these are fluctuations in demand volume, requirements for product variants, or introduction of completely new product families.

  • An introduction to the fundamental principles of changeable, reconfigurable, modular, and platform-based production systems.
  • A research-based method for developing reconfigurable production systems.
  • Practical tools for analyzing existing capabilities, developing new concepts, and evaluating these.
  • Examples from Danish and Swedish production companies of various sizes and industries.
 • 277.
  Andersen, Ann-Louise
  et al.
  Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Aalborg University, Denmark.
  Brunoe, Thomas Ditlev
  Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Aalborg University, Denmark.
  Nielsen, Kjeld
  Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Aalborg University, Denmark.
  Rösiö, Carin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Towards a generic design method for reconfigurable manufacturing systems: Analysis and synthesis of current design methods and evaluation of supportive tools2017Ingår i: Journal of manufacturing systems, ISSN 0278-6125, E-ISSN 1878-6642, Vol. 42, s. 179-195Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In today's global manufacturing environment, changes are inevitable and something that every manufacturer must respond to and take advantage of, whether it is in regards to technology changes, product changes, or changes in the manufacturing processes. The reconfigurable manufacturing system (RMS) meets this challenge through the ability to rapidly and efficiently change capacity and functionality, which is the reason why it has been widely labelled the manufacturing paradigm of the future. However, design of the RMS represents a significant challenge compared to the design of traditional manufacturing systems, as it should be designed for efficient production of multiple variants, as well as multiple product generations over its lifetime. Thus, critical decisions regarding the degree of scalability and convertibility of the system must be considered in the design phase, which affects the abilities to reconfigure the system in accordance with changes during its operating lifetime. However, in current research it is indicated that conventional manufacturing system design methods do not support the design of an RMS and that a systematic RMS design method is lacking, despite the fact that numerous contributions exist. Moreover, there is currently only limited evidence for the breakthrough of reconfigurability in industry. Therefore, the research presented in this paper aims at synthesizing current contributions into a generic method for RMS design. Initially, currently available design methods for RMS are reviewed, in terms of classifying and comparing their content, structure, and scope, which leads to a synthesis of the reviewed methods into a generic design method. In continuation of this, the paper includes a discussion of practical implications related to carrying out the design, including an identification of potential challenges and an assessment of which tools that can be applied to support the design. Conclusively, further areas for research are indicated, which provides valuable knowledge of how to develop and realize the benefits of reconfigurability in industry. 

 • 278.
  Andersen, Ann-Louise
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling. Department of Materials and Production, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Rösiö, Carin
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Produktutveckling, produktion och design, JTH, Produktionsutveckling. Department of Intelligent Production Systems, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Continuing Engineering Education in Changeable and Reconfigurable Manufacturing: Implications of Problem-Based Learning in Industrial Practice2023Ingår i: International Journal of Engineering Education, ISSN 0949-149X, Vol. 39, nr 5, s. 1118-1130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increasingly volatile and complex manufacturing environments make the continuous development of engineering professionals’ knowledge and competences in changeable and reconfigurable manufacturing a major source of competitiveness in manufacturing companies. Enablers of this include modular and platform-based product and manufacturing system design, as well as industry 4.0 related technologies and digitalisation. Therefore, this paper focuses on Continuing Engineering Education (CEE) in changeable and reconfigurable manufacturing and investigates the implications of applying a university-industry collaborative approach to Problem-based Learning (PBL) for CEE in company-settings. The paper builds on a four-year CEE initiative from Swedish manufacturing industry and includes insights from implementing a CEE course in changeable manufacturing, which was designed based on PBL principles and run as an industry-university cooperation for four consecutive years. Implications addressed in the paper relates to (1) PBL as a suitable approach for CEE, (2) Research transfer to industry through PBL-based CEE, and (3) industry-university collaboration for CEE, which provides valuable insights on how to conduct successful CEE in knowledge fields that are fast evolving in order to enable fast industry transitions. 

 • 279.
  Andersen, Ann-Louise
  et al.
  Aalborg Univ, Dept Mat & Prod, Fibigerstr 16, DK-9220 Aalborg, Denmark..
  Rösiö, Carin
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design. Jonkoping Univ, Dept Ind Engn & Management, Sch Engn, Gjuterigatan 5, Jonkoping, Sweden..
  Investigating the Transition towards Changeability through Platform-based Co-development of Products and Manufacturing Systems2019Ingår i: 7Th International Conference On Changeable, Agile, Reconfigurable And Virtual Production (Carv2018) / [ed] C. DaCunha, A. Bernard, M. Zah, H. ElMaraghy, W. ElMaraghy, Elsevier, 2019, Vol. 28, s. 114-120Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increasing product variety, rapid new product introductions, volatile market demands, and pressure for cost reductions are among the main drivers for developing changeable and reconfigurable manufacturing systems constituting platforms that can be developed and utilized jointly with product platforms. However, methodologies to support platform-based co-development of products and manufacturing systems remain limited in previous research, including lack of knowledge on successful practices for the platform-based co-development project and process. Therefore, the objective of the research presented in this paper is to identify practices for platform-based co-development of products and manufacturing systems through a case study of a company that has successfully transitioned towards changeability through platform-based co-development. The findings cover various aspects of the co-development process and project, providing initial insight into how to enable joint development of products and manufacturing systems, in order to achieve changeability and reconfigurability.

 • 280.
  Andersen, Ann-Louise
  et al.
  Aalborg Univ, Denmark.
  Rösiö, Carin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Bruch, Jessica
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Reconfigurable Manufacturing - An Enabler for a Production System Portfolio Approach2016Ingår i: Procedia CIRP, Elsevier, 2016, s. 139-144Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate how the development of a strategically integrated product and production system portfolio could be enabled by the concept of reconfigurable manufacturing. In previous research, several critical challenges related to developing production system portfolios have been identified, but it has not been investigated how developing a reconfigurable manufacturing concept could aid some of these. Therefore, through a multiple case study, these critical challenges have been investigated in two companies that have recently developed reconfigurable manufacturing concepts for multiple variants and generations of products. The findings reveal that the companies need to deal with several challenges in order to enable a functioning RMS. By running the project separately from the NPD project and to include several product types and production sites the company overcome several challenges. (C) 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V.

 • 281.
  Anderson, Janet E.
  et al.
  Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care, King’s College London, London, UK.
  Robert, Glenn
  Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care, King’s College London, London, UK.
  Nunes, Francisco
  Department of Human Resources and Organizational Behavior, ISCTE-IUL, Lisbon, Portugal.
  Bal, Roland
  Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, Netherlands.
  Burnett, Susan
  Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Imperial College, UK.
  Karltun, Anette
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Logistik och verksamhetsledning. Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Sanne, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Aase, Karina
  SHARE—Centre for Resilience in Healthcare, Faculty of Health Sciences, University of Stavanger, Norway.
  Wiig, Siri
  SHARE—Centre for Resilience in Healthcare, Faculty of Health Sciences, University of Stavanger, Norway.
  Fulop, Naomi J.
  Department of Applied Health Research, University College London, UK.
  The QUASER Team, ,
  Translating research on quality improvement in five European countries into a reflective guide for hospital leaders: the ‘QUASER Hospital Guide’2019Ingår i: International Journal for Quality in Health Care, ISSN 1353-4505, E-ISSN 1464-3677, Vol. 31, nr 8, s. G87-G96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: The aim was to translate the findings of the QUASER study into a reflective, dialogic guide to help senior hospital leaders develop an organization wide QI strategy.

  Design: The QUASER study involved in depth ethnographic research into QI work and practices in two hospitals in each of five European countries. Three translational stakeholder workshops were held to review research findings and advise on the design of the Guide. An extended iterative process involving researchers from each participant country was then used to populate the Guide.

  Setting: The research was carried out in two hospitals in each of five European countries.

  Participants: In total, 389 interviews with healthcare practitioners and 803 hours of observations.

  Intervention: None.

  Main outcome measure: None.

  Results: The QUASER Hospital Guide was designed for leadership teams to diagnose their organization’s strengths and weaknesses in the eight QI challenges. The Guide supports organizational dialogue about QI challenges, enables leaders to share perspectives, and helps teams to develop solutions to their situated problems. The Guide includes extensive examples of QI strategies drawn from the data and is published online and on paper.

  Conclusion: The QUASER Hospital Guide is empirically based, draws on a dialogical approach to Organizational Development and complexity science and can facilitate hospital leadership teams to identify the best solutions for their organization.

 • 282.
  Andersson, Adam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Utveckling av testverktyg för mjukvara med fysiska komponenter2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mycket tid spenderas ofta på manuell testning av mjukvara. Då en mjukvara kan interagera med exponentiellt mer komponenter så kommer antalet tester att öka i samma takt. Automatisering av dessa manuella tester har med tidigare forskning bevisat att en tidsbesparing kan ske med testautomatiseringen.

  Då tester måste utföras på mjukvara som interagerar med fysiska komponenter så är resultaten av testautomatisering inte lika klara och arbetet syftar på att förklara de fysiska komponenternas påverkan på utveckling och resultatet för testverktyg som används till automatisk testning av testobjekt med fysiska komponenter.

  I detta arbete så framtogs ett testverktyg för automatiska regressionstest för höj och sänkbara bordsben.

  Metoden som användes för att utveckla verktyget var Design Science Research där till exempel TESLA anpassades för användning i automatiska tester med fysiska komponenter. TESLA är ett språk för att specificera testfall och möjliggöra testautomatisering i inbyggda system implementerades i testverktygets design och kunde då automatisk generera skript och automatiskt exekvera testfall. Med utvecklingen och design av testverktyget så försökte arbetet svara på hur ett testverktyg bör vara designat när fysiska komponenter ingår i testobjektet och hur testverktygets mätnoggrannhet kan påverka testresultatet.

  Experiment har utförts under arbetets gång där regressionstester har utförts enligt ett testprotokoll. Under experimenten utfördes ett testprotokoll manuellt för hand och ett automatiskt med testverktyget. I båda situationerna så mättes testprotokollets utförande i tid. Testverktyget gav en tidsbesparing på 35% visavi de manuella testerna. Testobjektets fysiska komponenter hade en negativ påverkan på den automatiska exekveringstiden och vidare analys av tidigare forskning har visat att detta resultat inte räcker för att motivera den stora initiala tidsinvestering som krävs för att automatisera tester.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Andersson, Adam
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Gårdenheim, Simon
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Josefsson, Anton
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Informationssäkerhet: Informell säkerhet inom informationssäkerhetsrevisioner2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Informell säkerhet är en kategori inom informationssäkerhet som innefattar människors attityder, uppfattningar och värderingar. Trots att informationssäkerhetsrevisioner utförs regelbundet mot organisationer är det oklart hur mycket informell säkerhet appliceras i dessa revisioner. Syftet med denna studie är att undersöka informell säkerhet och hur denna appliceras i informationssäkerhetsrevisioner. Undersökningen görs genom en tematisk analys av semi-strukturerade intervjuer.Resultatet av studien påvisar att det finns en bristande medvetenhet gällande informell säkerhet hos organisationer. Prioriteringarna hos organisationerna är istället den tekniska säkerheten. Studien uppmärksammar vikten av informell säkerhet och att denna inte glöms bort jämfört med de tekniska säkerhetsaspekterna.Slutsatsen i studien är att det krävs mer forskning inom området som både fokuserar på informell säkerhet i sin helhet men även hur informell säkerhet förhåller sig till organisationskultur. Det finns ett antal förbättringsområden inom området, mestadels kopplade till medvetenhet och utbildningsinsatser. Det fundamentala förbättringsområdet identifierades dock i att organisationer får en grundlig och klar insyn i vikten av väl hanterad informell säkerhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Informationssäkerhet - Informell säkerhet inom informationssäkerhetsrevisioner
 • 284.
  Andersson, Albin
  et al.
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Arfvidsson, Olle
  Jönköping University, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Hantering av legacy-system vid migreringar till molnet: Kvalitativ intervjustudie angående utmaningar vid migreringarav äldre IT-system till molnlösningar inom svenska IT-sektorn2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker fenomenet migrering av legacy-system till molnlösningar. Ettlegacy-system är ett föråldrat IT-system som fortfarande använder äldre typer av teknikäven då mer modern teknik finns tillgängligt. Dessa system används vanligtvistillsammans med äldre affärssystem samt inom lager och produktionsmiljöer.

  Utifrån tidigare forskning på området identifierades det en lucka i litteraturen hursvenska konsultbolag inom IT-sektorn hanterar och genomför migreringar av legacysystem till molnlösningar. Denna undersökning tillämpade en kvalitativ intervjustudiemed semistrukturerad intervjuform och en tematisk analys genomfördes. Litteratursamlades även in kring tidigare dokumenterade utmaningar och metoder för att skapagrundläggande förståelse inom ämnet.

  Studien ämnade kartlägga vilka utmaningar, metoder och hantering av utmaningar IT konsulter möter i deras arbete. Denna studie identifierar totalt tre tillvägagångssätt förmigreringar, först en förstudie, sedan två olika metodval, Rehost och Replace. Vidareframförs även totalt nio olika utmaningar samt vilka tekniska åtgärder konsulter utför ihanteringen av dessa. Studien bidrar även med att öka antalet studier mot näringslivetgenom att djupare undersöka svenska konsulters arbete med migrering av legacysystem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  A modified Schwarz-Christoffel mapping for regions with piecewise smooth boundaries2008Ingår i: Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427, E-ISSN 1879-1778, Vol. 213, nr 1, s. 56-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A method where polygon corners in Schwarz-Christoffel mappings are rounded, is used to construct mappings from the upper half-plane to regions bounded by arbitrary piecewise smooth curves. From a given curve, a polygon is constructed by taking tangents to the curve in a number of carefully chosen so called tangent points. The Schwarz-Christoffel mapping for that polygon is then constructed and modified to round the corners.Since such a modification causes effects on the polygon outside the rounded corners, the parameters in the mapping have to be re-determined. This is done by comparing side-lengths in tangent polygons to the given curve and the curve produced by the modified Schwarz-Christoffel mapping. The set of equations that this comparison gives, can normally be solved using a quasi--Newton method.The resulting function maps the upper half--plane on a region bounded by a curve that apart from possible vertices is smooth, i.e., one time continuously differentiable, that passes through the tangent points on the given curve, has the same direction as the given curve in these points and changes direction monotonically between them. Furthermore, where the original curve has a vertex, the constructed curve has a vertex with the same inner angle.The method is especially useful for unbounded regions with smooth boundary curves that pass infinity as straight lines, such as channels with parallel walls at the ends. These properties are kept in the region produced by the constructed mapping.

 • 286.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Modified Schwarz-Christoffel mappings using approximate curve factors2009Ingår i: Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427, E-ISSN 1879-1778, Vol. 233, nr 4, s. 1117-1127Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Schwarz–Christoffel mapping from the upper half-plane to a polygonal region in the complex plane is an integral of a product with several factors, where each factor corresponds to a certain vertex in the polygon. Different modifications of the Schwarz–Christoffel mapping in which factors are replaced with the so-called curve factors to achieve polygons with rounded corners are known since long times. Among other requisites, the arguments of a curve factor and its correspondent scl factor must be equal outside some closed interval on the real axis.

  In this paper, the term approximate curve factor is defined such that many of the already known curve factors are included as special cases. Additionally, by alleviating the requisite on the argument from exact to asymptotic equality, new types of curve factors are introduced. While traditional curve factors have a C1 regularity, C regular approximate curve factors can be constructed, resulting in smooth boundary curves when used in conformal mappings.

  Applications include modelling of wave scattering in waveguides. When using approximate curve factors in modified Schwarz–Christoffel mappings, numerical conformal mappings can be constructed that preserve two important properties in the waveguides. First, the direction of the boundary curve can be well controlled, especially towards infinity, where the application requires two straight parallel walls. Second, a smooth (C) boundary curve can be achieved.

 • 287.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Numerical Conformal Mappings for Regions Bounded by Smooth Curves2006Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In many applications, conformal mappings are used to transform twodimensional regions into simpler ones. One such region for which conformal mappings are needed is a channel bounded by continuously differentiable curves. In the applications that have motivated this work, it is important that the region an approximate conformal mapping produces, has this property, but also that the direction of the curve can be controlled, especially in the ends of the channel.

  This thesis treats three different methods for numerically constructing conformal mappings between the upper half–plane or unit circle and a region bounded by a continuously differentiable curve, where the direction of the curve in a number of control points is controlled, exact or approximately.

  The first method is built on an idea by Peter Henrici, where a modified Schwarz–Christoffel mapping maps the upper half–plane conformally on a polygon with rounded corners. His idea is used in an algorithm by which mappings for arbitrary regions, bounded by smooth curves are constructed.

  The second method uses the fact that a Schwarz–Christoffel mapping from the upper half–plane or unit circle to a polygon maps a region Q inside the half–plane or circle, for example a circle with radius less than 1 or a sector in the half–plane, on a region Ω inside the polygon bounded by a smooth curve. Given such a region Ω, we develop methods to find a suitable outer polygon and corresponding Schwarz–Christoffel mapping that gives a mapping from Q to Ω.

  Both these methods use the concept of tangent polygons to numerically determine the coefficients in the mappings.

  Finally, we use one of Don Marshall’s zipper algorithms to construct conformal mappings from the upper half–plane to channels bounded by arbitrary smooth curves, with the additional property that they are parallel straight lines when approaching infinity.

 • 288.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Numerical conformal mappings for waveguides2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Acoustic or electro-magnetic scattering in a waveguide with varying direction and cross-section can be re-formulated as a two-dimensional scattering problem, provided that the variations take place in only one dimension at a time. By using the so-called Building Block Method, it is possible to construct the scattering properties of a combination of scatterers when the properties of each scatterer are known. Hence, variations in the waveguide geometry or in the boundary conditions can be treated one at a time.

  Using the Building Block Method, the problem takes the form of the Helmholtz equation for stationary waves in a waveguide of infinite length and with smoothly varying geometry and boundary conditions. A conformal mapping is used to transform the problem into a corresponding problem in a straight horizontal waveguide, and by expanding the field in Fourier trigonometric series, the problem can be reformulated as an infinite-dimensional ordinary differential equation. From this, numerically solvable differential equations for the reflection and transmission operators are derived.

  To be applicable in the Building Block Method, the numerical conformal mapping must be constructed such that the direction of the boundary curve can be controlled. At the channel ends, it is an indispensable requirement, that the two boundary curves are (at least) asymptotically parallel and straight. Furthermore, to achieve bounded operators in the differential equations, the boundary curves must satisfy different regularity conditions, depending on the boundary conditions.

  In this work, several methods to accomplish such conformal mappings are presented. The Schwarz–Christoffel mapping, which is a natural starting point and for which also efficient numerical software exists, can be modified in different ways in order to achieve polygons with rounded corners. We present algorithms by which the parameters in the mappings can be determined after such modifications. We show also how the unmodified Schwarz–Christoffel mapping can be used for regions with a smooth boundary. This is done by constructing an appropriate outer polygon to the considered region.

  Finally, we introduce one method that is not Schwarz–Christoffel-related, by showing how one of the so-called zipper algorithms can be used for waveguides.

 • 289.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Numerical Conformal Mappings for Waveguides2010Ingår i: Computational Mathematics: Theory, Methods and Applications, Hauppauge NY, USA: Nova Science Publishers , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Acoustic or electro-magnetic scattering in a waveguide with  varying direction and cross-section can, if the variations takes  place in only one dimension at a time be re-formulated as a  two-dimensional scattering problem. By using the so-called  Building Block Method, it is possible to construct the  scattering properties of a combination of scatterers when the  properties of each scatterer are known. Hence, variations in the  waveguide geometry or in the boundary conditions can be treated   one at a time.  We consider in this work acoustic scattering, but the same  techniques can be used for both electro-magnetic and some quantum  scattering problems.  By suppressing the time dependence and by using the Building Block  Method, the problem takes the form of the Helmholtz equation in a  waveguide of infinite length and with smoothly varying geometry and  boundary conditions.  A conformal mapping is used to transform the  problem into a corresponding problem in a straight horizontal  channel, and by expanding the field in Fourier trigonometric series,  the problem can be reformulated as an infinite-dimensional ordinary  differential equation. From this, numerically solvable differential  equations for the reflection and transmission operators are  derived.  To be applicable in the Building Block Method, the numerical  conformal mapping must be constructed such that the direction of the  boundary curve can be controlled. At the channel ends, it is an  indispensable requirement, that the two boundary curves are (at least)  asymptotically parallel and straight. Furthermore, to achieve  bounded operators in the differential equations, the boundary curves  must satisfy different regularity conditions, depending on the  properties of the boundary.  Several methods to accomplish such conformal mappings are  presented. The Schwarz-Christoffel mapping, which is a natural starting point and for which  also efficient numerical software exists, can be modified in  different ways to round the polygon corners, and we show algorithms  by which the parameter problem can be solved after such  modifications. It is also possible to use the unmodified Schwarz-Christoffel mapping for  regions with smooth boundary, by constructing an appropriate outer  polygon to the considered region.  Finally, we show how a so-called  zipper algorithm can be used for waveguides.

 • 290.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  On the curvature of an inner curve in a Schwarz--Christoffel mapping2009Ingår i: Further Progress in Analysis: Proceedings of the 6th International ISAAC Congress, Ankara, Turkey, 2007, World Scientific , 2009, s. 281-290Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the so called outer polygon method, an approximative conformal mapping for a given simply connected region Ω is constructed using a Schwarz–Christoffel mapping for an outer polygon, a polygonal region of which Ω is a subset. The resulting region is then bounded by a C-curve, which among other things means that its curvature is bounded.In this work, we study the curvature of an inner curve in a polygon, i.e., the image under the Schwarz–Christoffel mapping from R, the unit disk or upper half–plane, to a polygonal region P of a curve inside R. From the Schwarz–Christoffel formula, explicit expressions for the curvature are derived, and for boundary curves, appearing in the outer polygon method, estimations of boundaries for the curvature are given.

 • 291.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Schwarz-Christoffel Mappings for Nonpolygonal Regions2008Ingår i: SIAM Journal on Scientific Computing, ISSN 1064-8275, E-ISSN 1095-7197, Vol. 31, nr 1, s. 94-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An approximate conformal mapping for an arbitrary region Ω bounded by a smooth curve Γ is constructed using the Schwarz–Christoffel mapping for a polygonal region in which Ω is embedded. An algorithm for finding this so-called outer polygon is presented. The resulting function is a conformal mapping from the upper half-plane or the unit disk to a region R, approximately equal to Ω. R is bounded by a C∞ curve, and since the mapping function originates from the Schwarz–Christoffel mapping and tangent polygons are used to determine it, important properties of Γ such as direction, linear asymptotes, and inflexion points are preserved in the boundary of R. The method makes extensive use of existing Schwarz–Christoffel software in both the determination of outer polygons and the calculation of function values. By the use suggested here, the capabilities of such well-written software are extended.

 • 292.
  Andersson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Using a zipper algorithm to find a conformal map for a channel with smooth boundary2006Ingår i: Mathematical Modeling of Wave Phenomena: 2nd Conference, 2006, s. 378-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The so called geodesic algorithm, which is one of the zipper algorithms for conformal mappings, is combined with a Schwarz–Christoffel mapping, in its original or in a modified form, to produce a conformal mapping function between the upper half-plane and an arbitrary channel with smooth boundary and parallel walls at the end.

 • 293.
  Andersson, Anders
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Nilsson, Börje
  International Centre for Mathematical modelling, Växjö University.
  Acoustic Transmission in Ducts of Various Shapes with an Impedance Condition2008Ingår i: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2008, Melville: American Institute of Physics , 2008, s. 33-36Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Propagation of acoustic waves in a two-dimensional duct with an impedance condition at the boundary, is studied. The duct is assumed to have two ends at infinity being asymptotically straight, but otherwise to be arbitrarily shaped.The so called Building Block Method allows us to synthesize propagation properties for ducts with complicated geometries from results for simpler ducts. Conformal mappings can be used to transform these simple ducts to straight ducts with constant cross-sections.By using recently developed techniques for numerical conformal mappings, it is possible to construct a transformation between an infinite strip and an arbitrarily shaped duct with smooth or piecewise smooth boundary, keeping both smoothness and the well controlled boundary direction towards infinity that the above mentioned method requires.To accomplish a stable formulation of the problem, we express it in terms of scattering operators. The resulting differential equation is solved using wave splitting and invariant embedding techniques. We expand the involved functions in Fourier series, and hence, it is possible to give the operators a matrix representation. Numerical results are produced using truncated matrices.

 • 294.
  Andersson, Anders
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik.
  Nilsson, Börje
  International Centre for Mathematical Modelling, Växjö University.
  Electro-Magnetic Scattering in Variously Shaped Waveguides with an Impedance Condition2009Ingår i: AIP Conference Proceedings: Third Conference on Mathematical Modeling of Wave Phenomena: Växjö, Sweden, 9-13 June, 2008, American Institute of Physics , 2009, s. 36-45Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electro-magnetic scattering is studied in a waveguide with varying shape and crosssection. Furthermore, an impedance or admittance condition is applied to two of the waveguide walls. Under the condition that variations in geometry or impedance take place in only one plane at the time, the problem can be solved as a two-dimensional wave-scattering problems. By using newly developed numerical conformal mapping techniques, the problem is transformedinto a wave-scattering problem in a straight two-dimensional channel. A numerically stable formulation is reached in terms of transmission and reflection operators. Numerical results are given for a slowly varying waveguide with a bend and for one more complex geometry.

 • 295.
  Andersson, Anders
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik, fysik och kemi.
  Nilsson, Börje
  Linnaeus university, Vaxjö, Sweden.
  Biro, Thomas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Matematik, fysik och kemi.
  Fourier methods for harmonic scalar waves in general waveguides2016Ingår i: Journal of Engineering Mathematics, ISSN 0022-0833, E-ISSN 1573-2703, Vol. 98, nr 1, s. 21-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A set of semi-analytic techniques based on Fourier analysis is used to solve wave-scattering problems in variously shaped waveguides with varying normal admittance boundary conditions. Key components are the newly developed conformal mapping methods, wave splitting, Fourier series expansions in eigenfunctions to non-normal operators, the building block method or the cascade technique, Dirichlet-to-Neumann operators, and reformulation in terms of stable differential equations for reflection and transmission matrices. For an example, the results show good correspondence with a finite element method solution to the same problem in the low- and medium-frequency domains. The Fourier method complements finite element analysis as a waveguide simulation tool. For inverse engineering involving tuning of straight waveguide parts joining complicated waveguide elements, the Fourier method is an attractive alternative including time aspects. The prime motivation for the Fourier method is its added physical understanding primarily at low frequencies.

 • 296.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Ottehall, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Rekommendationssystem för riktad annonsering: En studie av innehållsbaserad rekommendation i system med användare, element och annonser kopplade till en gemensam uppsättning diskreta metadata2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Advertising in mobile apps are increasing and so is the need to show the right ad to the right user. This study was conducted in cooperation with Seekly AB, a company whose app displays a feed with upcoming events in a users immediate area. In this app, every event is associated with an interest and users can choose interests to follow in a list. Seekly wanted to use so called behavioral targeting to show ads in their feed. The solution that was developed is useful for all Seekly-like systems and consists of a content based recommender system that chooses ads based on the interests a user has selected and events and ads that the user has shown an interest in. Apps that in some way or another resembles the Seekly app are not uncommon and recommender systems for behavioral targeting suited for this kind of system are to the best of our knowledge not described in the literature. The resulting recommender system has been implemented and shown to be able to recommend ads that has been associated with interests that match the interests selected by the user and/or amplified by his or her behavior. There are also indications that the system would be able to increase the number of ad clicks compared to randomly selected ads, but no statistically significant proof was found.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Andersson, Andréas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Sundeborn, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Utveckling av inkontinensprodukt2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Together with Attends in Aneby a thesis of 15 ECTS (credits) have been undertaken. The assignment was to develop a new incontinence product for single use. Users of the product value comfort, flexibility, softness, comfort and a discreet product. Users are for individuals with incontinence problems that usually receive the products via prescription. The product must also have an attractive price and good quality from the purchase / originator's perspective.

  Currently there are two models that Attends supplies, which the project intends to develop, (Slips / Briefs and Pull On's). The first has a low price but also lower usability than the other. The products have a well-developed absorptive function and with respect to this, only a new design of the chassis will be developed. Project issue were: How should a concept look like when combining Pull On's and Slips / Briefs? Is it possible to develop a better product?

  Production methods, costs and customer satisfaction will not be taken into account given that incontinence is a sensitive topic and that it would make the task too extensive. Consideration of patents, industrial designs and design protection are not taken into account when over two hundred applications per month are registered.   The mission was carried out as a development project where the product is broken down into parts which are then developed and combined to form a new developed product. Tools that were used are brainstorming and morphological matrix. This project resulted in a concept that can be described as a hybrid of today's two products. With two parts of elastic material in the waist, the product will gain a better fit for the user. It also creates a wider span between the maximum and minimum waistline each size will cover. The final product also has an adjustment function to increase the user friendliness and comfort. With the help of adjustment so you can change the pressure against the body, making the user able to customize the product. A continuation of the project is to examine whether new materials can be inserted into the device instead of the elastic composite. It is important that further development of the product is made together with a test group to gain answers about ease of use and other problems that can arise in everyday use. A continuation should also involve interviewing healthcare professionals who come into contact with the product.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensrapport 13.2
 • 298.
  Andersson, Annie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Matic, Tamara
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Jämförelse av fyra trärena fasadpaneler beträffande utseende, miljöpåverkan, beständighet och kostnad2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Trä är ett förnyelsebart material som bidrar till mindre miljöpåverkan än andra material. Klimatförändringen leder till ökad nederbördsmängd som ställer högre krav på beständighet hos fasader, samtidigt ska ytterligare miljöpåverkan undvikas i bästa mån. Denna rapport utreder modifierat trä, ett sätt att förbättra träs beständighet som inte kräver underhåll och är ett alternativ för framtiden. Målet är att jämföra tre modifieringsmetoder, acetylering, furufrylering och värmebehandling, med cederträ beträffande beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende för att öka användandet av modifierat trä som trärent fasadmaterial. Metod: Litteraturstudie visade på forskningsfronten för modifieringsmetoderna och dokumentanalysen gav kompletterande data om produkternas miljöpåverkan, utseende och beständighet. Intervjuer gav inblick i aktörernas roller vid valet av fasadmaterial samt klargjorde kostnader för metoderna. Ytterligare intervjuer gav kompletterande data till dokumentanalysen och visade skillnaden mellan beständighet och miljö- påverkan för modifieringsmetoderna. Observationer gjordes för värmebehandlat trä och furfurylerat trä. Resultat: Arkitekter och förvaltare har en stor påverkan på valet av fasad men det är beställaren som fattar beslut. För beställaren är priset den viktigaste parametern och därför skulle de flesta byggherrar välja värmebehandlat trä, det billigaste alternativet. Dock rangordnade de flesta miljöpåverkan som den viktigaste parametern som visar på att aktörerna går mot att använda metoder som är bra för miljön. Acetylerat trä visade sig vara det alternativet som forskare föredrar ur beständighetssynpunkt. Det är viktigt att veta vilka parametrar som är väsentliga för byggnaden och utifrån dem avgöra om fasaden är värd kostnaden som modifierat trä medför. Konsekvenser: Att använda modifierat trä är dyrt, men ett billigare alternativ än cederträ. Aktörerna tycker dig se en framtid för dessa metoder, men eftersom metoderna är dyra är marknaden begränsad till nischade beställare eller detaljplaner och främst användbara i mindre projekt. För att öka användandet av modifierat trä krävs större kunskap på marknaden, flera referensobjekt som kan hjälpa beställare att välja metoden samt tid och pengar i projekt för att utvärdera och välja modifierat trä. Begränsningar: Dokumentanalysen gav användbar empiri, men utbudet var begränsat då det fanns gott om information om vissa behandlingsmetoder och mindre om andra. Intervjuerna gav mycket empiri men visade på en okunskap om metoderna ute i branschen, trots avgränsningen till aktörer som aktivt arbetar med trä i byggnaden, vilket gjorde sista frågeställningen svårbesvarad. Överlag är en begränsning att det endast finns ett fåtal fasader med modifieringsmetoderna att utreda, vilket gjorde observationerna svåra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Andersson, Béatrice
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Rosenqvist, Klara
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Abutment sealing issue: Finding the root cause and redesign the concept2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Andersson, Christian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Gustafsson, Sebastian
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Utveckling av ett företags marknadskommunikation med informationsteknik2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  IT-företaget Conect AB var i behov av en förstärkning av sin marknadskommunikation, som innebar en utveckling av deras webbsida, samt en nyproduktion av produktblad om företagets samtliga tjänster, som ska finnas tillgängliga på webbsidan. Då företagets informationskanaler och målgrupp var förutbestämda, återstod en förbättring av budskapet. Med hjälp av teorier inom informationsteknik med inriktning på användbarhet, användbar webbdesign och användbar grafisk kommunikation skulle företagets budskap förtydligas. Tillämpandet av teorierna skulle på så sätt förbättra kommunikationen med potentiella och befintliga kunder.

  Uppdraget formulerades som en övergripande frågeställning med två delfrågor:

   Hur kan man med informationsteknik förbättra ett företags marknadskommunikation?

  o Hur kan webbsidan byggas upp för att fungera som en länk mellan företag och kund med hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar webbdesign?

  o Hur kan ett produktblad på ett effektivt sätt förmedla information till kunden med hänsyn till teorier inom användbarhet och användbar grafisk kommunikation?

  Utvecklingen av produkten genomfördes utifrån teorier som gör den enkel och lättförståelig. Stor vikt lades vid webbsidans utseende, navigation, struktur och information. Med webbsidan som plattform utvecklades produktbladen i enlighet med den. Viktiga aspekter gällande produktbladen var utseendet som skulle samspela med webbsidan, samt behandling av information, formgivning av texter, bilder och illustrationer.

  Resultatet blev en marknadsföringsprodukt som använder både Internet och det personliga mötet som informationskanal, dvs. webbsidan, samt säljarens möte med kunden där produktbladen kommer väl till hands. Webbsidan och produktbladen bildar ett marknadsföringspaket där användaren kan ta del av företagets budskap.

  Produkten bidrog till ett upplyft av företagets marknadskommunikation genom Internet och personliga möten som informationskanaler, där webbsida och produktblad kommunicerar med kunderna på ett effektivt sätt. Genom informativa rubriker, texter och bilder som samspelar med en användarvänlig navigering och struktur, leder det till att budskapet på ett effektivare sätt når fram till användaren. Därmed har målet mot god marknadskommunikation uppnåtts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
3456789 251 - 300 av 6957
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf