Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 515
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Gustafsson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Johnsen, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  En normkritisk analys av "Socialt arbete - en grundbok"2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study present a norm-critical analysis of a Swedish social work academic textbook. The aim is to make visible how norms can be created and maintained through written text, but also to analyze whether the current book is inclusive in its language. The study also aim to analyze how the authors write about and portray, for example, gender, sexuality, ethnicity and functionality. The analysis uses a number of discourse analytical tools and focus on norms and normalization processes. The study makes use of a social constructivist perspective and queer theory. An initial quantification of the use of sex-based and gender-neutral pronouns is supplemented by an analysis of these occasions, where the discursive tools are used.

  In conclusion, the study's results can show how norms about sex, sexuality, ethnicity and functionality can be created and reproduced through text. Because there is only room for two sexes and heterosexuality, the view on gender is maintained as a binary category and heterosexuality as the "normal". The result also shows how clients are categorized and presented as "the other", which contributes to how social workers look at different groups, individuals and social problems.

 • 252.
  Gustafsson, Ida
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Socialarbetares arbete med utövare av våld i nära relationer: En fenomenografisk studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna fenomenografiska studie av socialarbetares uppfattning om arbetet med utövare av våld i nära relation speglas tre områden; orsaker bakom våldsutövande, verksamma strategier i arbetet med våldsutövare samt våldsutövares rättfärdigande av sitt våldsutövande. Uppfattningarna kring orsaker bakom våldsutövare innefattade erfarenheter av våldsutsatthet, påverkan av psykisk ohälsa, maskulinitetsfällan och försummelse i barndomen. Rötterna till dessa orsaksförklaringar kunde ses i kopplingar till strukturellt perspektiv, strukturellt samhällsperspektiv, socialpsykologiskt perspektiv samt individualpsykologiskt perspektiv. De uppfattningar som lyftes gällande strategier informanterna har i arbetet med våldsutövare innefattade en betoning av att etablera en god arbetsrelation med våldsutövaren, att bekräfta våldsutövaren som person och att främja ansvarstagande. Informanterna beskrev en balansgång där etablerande av en tillitsfull allians med våldsutövaren är avgörande, samtidigt som det är av största vikt att lyckas förhålla sig fördömande gentemot de handlingar våldsutövaren utfört. Slutligen handlade uppfattningarna bland informanterna kring våldsutövarnas rättfärdigande av sitt våldsanvändande om ansvarsförskjutning, maktlöshet samt ansvarstagande återspeglas. Våldsutövarna tenderade enligt informanterna att förlägga ansvaret utanför sig själva och uttrycka en upplevelse av maktlöshet inför det egna våldsutövandet. Informanternas uppfattningar uttryckte att våldsutövarnas rättfärdigande var ett tecken på det starka motstånd de bar mot att acceptera sig själva som våldsutövare.

 • 253.
  Gustafsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Bartels, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Drivkrafter för ideellt arbete inom den sociala sektorn: En kvalitativ studie om motivation hos volontärer på tjej- och transjourer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktuell studie syftar till att undersöka motivationsgrunder för ideellt arbete inom den sociala sektorn. Som ett exempel på ideella organisationer inom den sociala sektorn har tjej- och transjourer valts ut. Åtta kvalitativa, semi-strukturerade individuella intervjuer har genomförts med fyra aktiva volontärer och fyra tidigare aktiva volontärer. Intervjupersonerna kommer från tre olika jourer. En tematisk analys har gjorts på materialet och fem teman framträder – feministiskt grundade värderingar, relationen till de andra volontärerna, individuella förutsättningar, feedback direkt från stödsökande och genom gruppen samt feedback och stöd från organisationen. Dessa teman kan förstås som både främjande och hämmande för motivationen och presenteras i en tidslinje då motivationsgrunderna varierar över tid. De teoretiska utgångspunkter som används för att förstå resultatet är sex motivationsgrunder enligt Volunteer Functions Inventory (VFI) samt en teoretisk ram utvecklad av Marta, Guglielmetti och Pozzi kring specifika mönster för ungas motivation. Viktiga slutsatser som dras är att intervjupersonerna drivs av mer än en motivationsgrund, att sammansättningen av motivationsgrunder förändras över tid men att de genomgående starkaste drivkrafterna är feministiskt grundade värderingar och relationen till de andra volontärerna.

 • 254.
  Göthager, Adam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Khalaf, Maysoon
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Högutbildad men utestängd: En kvalitativ studie av högutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This qualitative interview-based study investigated the current situation on the Swedish labour market for highly educated immigrants having acquired their education from their respective home countries. The aim was to capture the immigrants’ experiences on the Swedish labour market regarding the challenges in finding a job that is on par with their level of education. The study aimed to identify what immigrants viewed as the main obstacles and possibilities in doing so. Interviews were conducted with eight immigrants currently living in Sweden, most of whom had immigrated from countries in Asia. The main obstacles according to the immigrants were language barriers, lack of an adequate social network, ethnic discrimination and difficulties in having their foreign education verified by Swedish authorities. There was a sense of hopelessness regarding possibilities, but most of the interviewees wanted to be given the possibility to show their expertise via internships. Some of them felt that a move to yet another country was their only and last resort.

 • 255.
  Haage, Caroline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Tovhult, Tovhult
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  HBTQ i ett heteronormativt perspektiv: EN studie med fokus på HBTQ-personer i gruppbehandling inom missbruksvården2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning.                

  Homo- bisexuell, trans eller queer (hbtq) situation i samhället har förbättrats avsevärt de senaste åren genom bland annat en förändrad lagstiftning som ger dessa individer samma rättigheter som övriga befolkningen. Forskning på området visar dock en annan bild som tyder på att individer som tillhör hbtq fortfarande är en utsatt grupp och i större utsträckning lider av psykisk ohälsa, är utsatt för kränkningar och visar på en högre risk att utveckla ett alkohol- och drogmissbruk. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur drog- och alkoholbehandlare ger stöd åt hbtq-personer inom ramen för gruppbehandling. I detta examenarbete har vi varit inspirerade av delfimetoden för att samla in vårt material. Vi har även använt oss av en kvalitativ intervju som en förstudie inför utskicket av enkäter som består av öppna frågor. Sammanlagt deltog åtta respondenter i vår studie. Resultatet tyder på att inga konkreta anpassningar görs i gruppbehandlingen för att möta hbtq klienters behov, men visar på att avvikelser förekommer där generella anpassningar har framträtt i form av ett normkritiskt förhållningssätt och där språket tenderar vara det centrala medlet för att påvisa en öppen inställning gentemot hbtq. Examensarbetets slutsatser tyder på att heteronormativiten fortfarande är kraftigt förankrad i gruppbehandlig inom missbruksvården.

   

 • 256.
  Hammarström, Ylva
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Nilsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Ungdomars erfarenhet av tvångsvård: En kvalitativ studie av ungdomars upplevelse av tvångsvård på Statens institutionsstyrelses hem under 20162019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen har varit att lyfta fram ungdomarnas egna ord av att befinna sig inom Statens institutionsstyrelses vård i Sverige. För att få en djup och beskrivande bild har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och analyserat vårt material utifrån en tematisk analys av texterna i boken ”Kärlek + Lycka + Svek= Tårar”, utgiven 2017 av Statens institutionsstyrelse där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter av livet på ett SiS-hem. Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman, ”att inte vara delaktig i sitt eget liv”, ”ett kontrollerat liv” och ”jag räcker inte till”. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning och Goffmans teori om totala institutioner samt teorier kring maktperspektiv.

  I studien fann vi samband mellan Goffmans teori och ungdomarnas texter. Resultatet visar på hur Goffmans teori om totala institutioner är relativt omfattande inom tvångsvården och synnerhet inom statens institutioner.

 • 257.
  Hannu, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Rehn Lomberg, Mari
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Normkritik och intersektionalitet på socionomprogrammet: Lärares erfarenheter och upplevelser av undervisning om normkritik och intersektionalitet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att socionomstudenter under socionomutbildningen erhåller kunskap kring de maktaspekter som förekommer i mötet med klienter, kan anses betydande för det sociala arbetets praktik. Undervisning kring normkritik och intersektionalitet tar fasta på just dessa maktaspekter vilket därmed påvisar vikten av goda förutsättningar för att bedriva sådan undervisning. Studiens syfte vilket är att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa om normkritik och/eller intersektionalitet på socionomutbildningen. En kvalitativ studie har genomförts med lärare som har erfarenhet av undervisning kring normkritik och/eller intersektionalitet. Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts med lärare från olika lärosäten. Studiens material har analyserats utifrån normkritisk pedagogik samt antiförtryckande undervisning. I studien framkommer vikten av att studenterna utvecklar ett kritiskt tänkande för att kunna ifrågasätta förgivettagna sanningar samt för att studenterna genomgående skulle arbeta kring den process som det kritiska tänkandet innebär. Även att den kritiska blicken måste riktas mot den egna personen för en djupare förståelse kring makt, normer och strukturer, samt hur de som individer påverkar och påverkas av dessa. Organisatoriska hinder för undervisningen har synliggjorts i form av resursbrist. Studentgrupperna anses vara för stora och det finns inte tillräckligt med tid för att utforma undervisningen på sätt som visat sig gynnsamma. Slutsatserna för studien är att lärarna anser att kunskap kring normkritik och intersektionalitet är ett viktigt bidrag till att social förändring på strukturell nivå ska kunna ske. För att studenterna ska kunna tillgodose sig sådan kunskap krävs tillgång till de resurser som lärarna efterfrågar. Den resursbrist som tydliggjorts i denna studie behöver även tas hänsyn till vid forskning samt utformning av undervisningsmetoder för att dessa praktiskt ska kunna genomföras.

 • 258.
  Hansson, Jacqueline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Lindell, Carolina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Barnets bästa måste komma fram: Hur tolkar och beaktar familjerättssekreterare barnets bästa i vårdnadstvistutredningar?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Studien baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien kommer att behandla barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. I resultatet framkommer att begreppet “barnets bästa” är svårt att definiera men att familjerättssekreterarna ser till barnets utsatta situation. Forskning och studiens resultat pekar på att barn i vårdnadstvistutredningar är i en utsatt situation och offer för föräldrars konflikt. Resultatet visar att familjerättssekreterare ser att föräldrar i en vårdnadstvist uppvisar bristande föräldraförmåga i jämförelse med föräldrar som inte är i vårdnadstvist och de kan därför inte tillgodose barnets behov av trygghet och stabilitet. I diskussionen kopplas studiens resultat samman med tidigare forskning samt systemteorin och handlingsteorin. Det visar sig att systemteorin kan ses som en utgångspunkt i familjerättssekreterares arbete även om det inte uttrycks som så. Det framkommer att familjerättssekreterare känner en frihet i sitt handlingsutrymme och att de utför målinriktade handlingar.

   

   

 • 259.
  Hansson, Tobias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Kuula, Marko
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Är gräset grönare på andra sidan?: En litteraturstudie om svenska ungdomars attityder till cannabis2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har 18 artiklar granskats och analyserats när det kommer till cannabisanvändning och ungdomars attityder till drogen i svensk kontext. Detta har gjorts i form av en litteraturstudie. Syftet var att undersöka vilka attityder svenska ungdomar uppvisar till cannabis och hur dessa attityder förhåller sig till Howard Parkers normaliseringsteori. Resultatet har strukturerats upp efter fyra av normaliseringsteorins fem dimensioner. Slutsatserna som kan dras utifrån studiens resultat är att det finns ett ökat ifrågasättande av svensk narkotikapolitik, som i sin tur har bidragit till mer liberala attityder hos ungdomar när det kommer till cannabis. Hälften av svenska skolungdomar har inte heller fått någon undervisning i skaderiskerna när det kommer till användning av tobak, alkohol och narkotika. Detta kan vara en direkt effekt eller en indikation på varför ungdomar visar upp mer positiva attityder till narkotika. Även om andelen cannabisanvändare inte ökar i Sverige, så kan det konstateras att frekvensen av cannabisanvändningen har ökat markant den senaste tiden.

 • 260.
  Haraldsson, Elina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Riberth, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  ADHD och arbete: Arbetsgivares uppfattningar om personer med diagnosen ADHD på arbetsplatsen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien analyserar vad arbetsgivare har för uppfattningar beträffande personer med ADHD på en arbetsplats. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Urvalet består av sju arbetsgivare inom den privata sektorn. Studien har inspirerats av den fenomeno-grafiska ansatsen, där olika uppfattningar om ett fenomen står i centrum. Teoretiska analysbe-grepp för den här studien är social kategorisering och den medicinska och sociala modellen kopplat till funktionsnedsättningar. Resultatet presenteras i fem teman. Viktiga slutsatser är att informanterna ansåg att ADHD är ett svårfångat fenomen. Personer med ADHD anses kräva mycket tid, tolerans och tålamod av arbetsgivaren. Det ansågs finnas en lägsta gräns för hur mycket vinstdrivande verksamheter kan och bör anpassa sig efter de anställdas behov. Eko-nomiskt stöd ansågs vara nödvändigt för att kunna anpassa arbetsplatsen. Informanterna ansåg att det kan gagna arbetsgivaren och personen själv om personen berättar om sin diagnos. Sam-tidigt trodde informanterna att det kunde finnas svårigheter i att få ett jobb om en person be-rättar att denne har en diagnos innan denne är anställd. Genomgående för studien är att ar-betsgivarna anser att det är viktigt att se personen och inte diagnosen. Informanterna utgick mestadels från den medicinska modellen i studien och hade en tendens att kategorisera perso-ner med ADHD.

 • 261.
  Harnett, Tove
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Everyday day life and power relations in elder care2010Ingår i: The Stig Berg Symposium at 20 NKG Iceland: From Genes to Society - A Life Career in Research Caring for Aging and the Elderly, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 262.
  Harnett, Tove
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Jönson, Håkan
  Socialhögskolan, Lunds Universitet.
  That’s not my Robert!: Identity maintenance and other warrants in family members’ claims about mistreatment in old age care2010Ingår i: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 30, nr 4, s. 627-647Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study has explored how family members of care recipients define and sustain claims of mistreatment in old-age care. Twenty-one informants were recruited from an association of relatives of care recipients in Sweden. Using argumentation analysis, four warrants about mistreatment were identified from the qualitative interview data: they referred to physical harm, psychological harm, social-care deficiencies and identity subversion. The first three categories are similar to those recognised in previous research on elder mistreatment, but the fourth, which is described in detail in the article, is less familiar : eldermistreatment as the violation of an older person’s identity. The family members backed their claims about staff members’ violation of a care recipient’s persona or identity by using arguments that drew on their unique knowledge of the care recipient’s appearance, daily routines and preferred activities. They also described their attempts to protect the dignity and identity of a care recipient, their fears of abuse, and actual cases of conflict and retribution by care staff. They consistently positioned themselves as guardians of identity through their claims of mistreatment. The study provides important knowledge about family members’ moral view of elder mistreatment, which may enhance the understanding of conflicts between formal care providers and family members.

 • 263. Harnett, Tove
  et al.
  Jönson, Håkan
  Nilsson, Magnus
  Eldercare with a profile – outlines for a typology.2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 264.
  Havskog, Lisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Fägerås, Carl
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  "Om jag har ordning på mitt kontor då får jag mer tid till brukaren": En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal upplever ständigt förbättringsarbete2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 265.
  Hedman, Karl
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Strengths and support of older people affected by precarity in South Louisiana2019Ingår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 14, nr 2, artikel-id e12232Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background 

  Few empirical studies have examined strengths and support of older people in circumstances of precarity. A better understanding of this problem has the potential to contribute to the development of care planning and delivery. 

  Purpose

  To investigate how older people deal with episodes of precarity in South Louisiana. 

  Method

  More than 300 hours of participant observation and interviews were conducted with 20 predominantly older African American women in a housing complex for low-income older persons and two senior citizen centers. 

  Results

  The findings demonstrate five central negative conditions of precarity that older people had to manage: (1) loss and discontinuity of home-based health care services, (2) stress after loss or disruption of social support, (3) problems of poverty, (4) cognitive impairment and declining health, and (5) stress of eviction. Strengths and support that older people used were as follows: (1) spiritual faith, (2) psychological strengths, (3) spiritual relationships, (4) family support, (5) friendships of love and friendships of helpfulness, (6) care and support performed by home-based services, (7) senior center and housing complex activities, (8) church memberships and activities, and (9) grocery store and café contacts. 

  Conclusion

  Home-based services were not sufficient to prevent and reduce precarity for older people because of a lack of and discontinuities in these services.

  Implications for practice

  This study adds to the literature about precarity among community-based older people by demonstrating gaps in care support and medication access. The findings suggest that ongoing state funding and support by home-based services are necessary to support frail older people in precarious living conditions to survive and handle stressful life events by reducing vulnerability and enhancing strengths and supportive resources of older people. 

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2020-03-12 00:00
 • 266.
  Hedman, Karl
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Svensson, Lars A.
  Department of Social and Behavioral Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Empowering older people in different contexts through social ties2019Ingår i: Creating empowerment in communities: Theory and practice from an international perspective / [ed] T. Anme, Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2019Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A better understanding of insecure living circumstances and the relational world of older people has the potential to contribute to the development of care planning and delivery. This chapter examines conditions of precarity and empowering social ties of older people in community sites. The study used ethnographic methods to understand the lived experiences of 20 older people that was predominantly female and African American in Baton Rouge in the U.S. State of Louisiana. The ethnographic fieldwork for this investigation was conducted from 2013 to 2018 through participant-observations and open-ended interviews in three community sites in Baton Rouge. The field data was analyzed using social network and empowerment frameworks. The social ties of older people in Louisiana were compared with a previous study on social ties of older people in two Swedish senior centers. The analysis focuses self-, peer- and community empowerment levels and how they protect against precarity of older people.

  The findings from studying different community sites of older people in Louisiana demonstrate that the key social support ties that provided a buffer against precarity of older people were close friendships made in community sites and spiritual faith ties to God. Conditions of precarity and sources of stress of older people in Louisiana were constant threats of discontinuity of home-based health care services, prescription and medication access, not affording health care and other social problems of poverty, cognitive impairment and declining health.

  In Louisiana, self- and peer empowerment of older people were strong, but community empowerment through home-based health care services were not enough to prevent and reduce precarity of older people. Toward the background that Sweden can be considered to have a comprehensive social welfare system it is easier to see examples of empowerment of older people on all three levels. Self- and community empowerment were the strongest when studying examples of community sites for older people. In the Swedish study, the social network of older people was dominated by thin ties between senior peers. Community sites are needed as completent to ageing at home. In Louisiana, strong (thick) ties of older people were dominant.

  For the older people in Louisiana to receive consistent home-based health care services was not a given but required an ongoing active and joint effort by older people, family caregivers and friends. Policy implications of this study are that ongoing care support by family caregivers, friends and home-based health care services and medication access without gaps are needed to reduce and protect against precarity of older people. Self-empowerment should be supported by not only peer but also community empowerment.

 • 267.
  Hermansson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Kristoffersson, Mia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Etnicitet i socialt arbete.: En kvalitativ studie av etnicitetens betydelse i samband med sociala barnavårdsutredningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden is nowadays a multicultural society. This also means that Swedish social services increasingly come in contact with ethnic minority families. This study aims to examine the ways in which social workers consider and talk about the clients’ ethnic background in relation to child welfare cases. Further, the aim is to reveal the ways in which ethnicity is done and reproduced in social work practice. To reach this goal, a qualitative vignette study is applied. The research participants, Swedish social workers in the field of children and family, were invited to focus groups interviews and asked to react to vignettes constructed around three notices of child abuse. Different focus groups received vignettes with different names of the child: Erik represented ethnic majority name, while Ali represented ethnic minority name. The application of qualitative content analysis resulted in the differentiation of the following themes: worry, description of the case and construction of the family. The results in this study demonstrate that depending on the child’s name, social workers viewed the case and the family differently and ascribed different levels of worry to their respective cases. These findings are discussed through the perspective of social constructionism and the concept of ethnicity as being socially constructed to demonstrate the mundane ways in which ethnicity is constructed in social work practice. This study emphasizes the complexity and challenges that may accompany social work practice with ethnic minority families. 

 • 268. Hill, Linnea
  et al.
  Hallengren, Malin
  Kärt barn har många namn: En innehållsanalys av fenomenet ”hemmasittare” i svensk dagspress2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 269.
  Hinas, Nellie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Daniel Younadam, Ashtar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Spelar kön någon roll?: Framtida socialsekreterares val av insatser mot ungdomar utifrånungdomens könstillhörighet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tanken med vår c-uppsats är att undersöka om könstillhörighet hos klienten påverkar framtidasocialsekreterares bedömning av insats i ungdomsärenden, och om det föreligger andrafaktorer som kan påverka bedömningen. Intresset för ämnet väcktes hos oss med tanke på attsocialsekreterare skall jobba könsneutralt och inte särskilja mellan sina klienter utifrån olikakategoriseringar. Detta ledde till att frågan väcktes om framtidens socialsekreterare lever upptill sådana krav.För att besvara frågeställningarna användes tre vinjetter som är exakta kopior av varandra,men skiljs åt i könstillhörighet hos ungdomen i fallbeskrivningen. Med hjälp av webbenkäterfick socionomstudenterna ta del av en vinjett per deltagare. Detta gjorde att det skapades treolika grupper som sedan jämfördes med varandra för att se om det förekommer skillnader ochlikheter i bedömningarna och beslut. För att genomföra jämförelsen användes tabeller ochäven Chi2-tester i SPSS.Resultatet av studien visar att det inte föreligger några skillnader i beslut av insatser utifrånklientens könstillhörighet. Dock förekom skillnader i vilka faktorer som ansågs viktiga förbeslutet beroende på könstillhörighet, till exempel skolfrånvaro och sexuellt utnyttjande somriskfaktorer. Studenterna som deltagit i studien anser också att det förekommer anpassningutifrån klientens etnicitet och ekonomi.

 • 270.
  Hjort af Ornäs, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Lithman, Charlotta
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Ungdomsbrottslighet - en bedömning utifrån könstillhörighet?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte. Denna studie undersöker om socialsekreterares bedömningar av ungdomar som begått brott skiljer sig åt i relation till ungdomens kön. Studien är avgränsad till att innefatta unga lagöverträdare och huruvida de har behov av fortsatt kontakt med socialtjänsten efter att påföljden är genomförd. Studiens teoretiska referensram är baserad på socialkonstruktionism samt genusteori. 

   

  Metod. En kvantitativ metod ligger till grund för studien. Två enkäter innehållandes två vinjetter vardera utformades och skickades ut via mejl till socialsekreterare verksamma i mellersta Sverige. Enkäterna skiljer sig åt i ett avseende - hälften av respondenterna har fått en enkät som består av två vinjetter där ungdomarna har flicknamn, och de resterande respondenterna har fått en enkät där vinjetterna innefattar pojknamn. Förutom namnen är vinjetterna identiska.

   

  Resultat. Svaren som enkäterna genererade visar inte några signifikanta skillnader kring socialsekreterares bedömningar i relation till kön, varken sett till oro, lämplig insats eller skydds- och riskfaktorer.

   

  Slutsats. Utifrån respondenternas svar har det inte varit möjligt att utläsa några skillnader mellan ungdomarnas kön. Dock går det inte utesluta förekommandet av könsskillnader inom socialtjänstens arbete med ungdomar då studiens resultat enbart är baserat på de resultat som genererats utifrån vinjetterna. Detta innebär att svaren kanske inte hade blivit desamma i verkligheten. 

 • 271.
  Hodzic, Ismeta
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Fondelius, Elin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Är du redo att arbeta som socionom?: En kvantitativ studie om nuvarande och tidigare socionomstudenters upplevda kunskaper och förberedelser inför arbetslivet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socionomprogrammet i Sverige är en generalistutbildning som ska ge förberedelser inför arbetslivet som socionom. Vi upplever att flertal socionomstudenter är fundersamma om deras kunskaper från och förberedelser i utbildningen är tillräckliga för att ta sig an arbetsuppgifter som socionomer. Studiens syfte är att undersöka nuvarande och tidigare socionomstudenters upplevelse av kunskap och förberedelse inför arbetslivet, kopplat till olika ämnesområden, samt undervisnings- och examinationsformer. Valet av kvantitativ metod och enkät som mätinstrument baserades på att vi ville nå ut till fler personer och få en större överblick av situationen. Studien genomfördes på Hälsohögskolan i Jönköping och populationen valdes ut genom ett strategiskt urval, utifrån studiens frågeställningar. 

  Studien genomfördes i samarbete med socionomstudenter i termin 6 och socionomer som examinerades 2018. I resultatet framgår det att kunskap och förberedelse är sammankopplat, hög upplevd kunskap i ett område är kopplat till starkare känsla av förberedelse i ämnesområdet. Generellt är respondenterna neutrala eller lätt positiva kring sin förberedelse inför arbetslivet som socionom. Utmärkande var att VFUn ansågs vara det mest givande under hela utbildningen. 

 • 272.
  Holm, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Arvedal, Sara
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  I svallvågorna av förändrad rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den: LSS-handläggarnas syn på dess konsekvenser i deras yrkesutövning och för brukare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka erfarenheter som handläggare av personlig assistans har av att arbeta i en kontext som är föränderlig till följd av rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den. Studien syftar även till att undersöka de konsekvenser som detta medför för LSS-handläggarna i deras yrkesutövning och vilka konsekvenser som de anser att det fått för brukarna. För att uppnå syftet har semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Den teoretiska ansatsen har bestått av Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme och Andrew Jametons koncept om etisk stress.  En bearbetning av empirin har genomförts i enlighet med tematisk analys.

  Olika krav och svårigheter har uppstått för LSS-handläggarna i deras yrkesutövning, såsom konflikt mellan deras professionella värderingar och den institutionella kontexten och att kunna bemöta brukare i oro och kris. Handläggarna är genomgående kritiska till Försäkringskassans restriktiva och detaljstyrda tolkning och tillämpning av den rättspraxis som ska vara styrande för dem båda. Vissa grupper av brukare har som konsekvens av förändrad rättspraxis och Försäkringskassans tolkning och tillämpning av den i stort sett uteslutits från rätten till personlig assistans.

  I diskussionen förs resonemang om LSS-handläggarnas yrkeskompetens, deras handlingsutrymme och etisk stress samt detaljstyrningens påverkan och konsekvenser för brukarna.

 • 273.
  Horvath Antonsson, Elin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  The vulnerable boy-child: A qualitative study of the sitution for the rural boys in Kenya2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This minor field study describes the situation for the boy-child in rural Kenya and thepossible effects that can be seen after years of focus directed mostly on the girl-child,both in school and through non-governmental organizations (NGO). This study is doneby going in to the field of rural Kenya and meeting people who can give their opinion onwhat is going on for the boy-child in Kenya. This is a qualitative study based on semistructuredinterviews with six social workers. The method of using open ended questionswill give a hint of what is going on in the day-to-day life in the social worker´s context.During the analysis of the interviews it became evident that there is a need to payattention to the boy-child. There is also a slight difference in focus depending onwhether the informant is a woman or a man. Furthermore all social workers have spokenabout the risks that the boy-child and young teenaged boys are facing. The social workersin this study express their perception that the boy-child is vulnerable. Three major areascould be recognized: vulnerable by the neglect of professionals, vulnerable by the Africanculture and vulnerable by exposure to hazards. At the end of this study there will be adiscussion around the findings and analysis of the interviews. The discussion will alsobring up the aspects of manhood, masculinity and the importance of language as a way toconstruct perceptions as well as how the general construction of gender can be a part ofwhat makes the boy-child vulnerable.

 • 274. Hwang, Ai-Wen
  et al.
  Hsieh, Yu-Hsin
  Kang, Lin-Ju
  Kwok, HsinYi
  Lee, Fu-Shiuan
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Hemmingsson, Helena
  Hsu, Yu-Wei
  Developing a service protocol for learning to use the eye-gaze assistive technology in children and youth with severe disabilities and complex communication needs2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 275. Hydén, Lars-Christer
  et al.
  Bülow, Pia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations2012Ingår i: Focus Group Research: Volume III / [ed] Graham R. Walden, London: Sage Publications, 2012, s. 65-82Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 276.
  Ibrahim, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Nyander, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Enhetschefers arbetssituation under förändringsarbete: En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg ser på implementeringen av det salutogena arbetssättet.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with the study is to see how middle managers in communal elderly care looks at the implementation of the salutogenic way of working in their operations. And how it affects the middle managers working situation. We studied which scope of actions middle managers has in the salutogenic way of working. We had previous knowledge that the salutogenic working way is an ongoing work of development in several communes, and therefore we chose to study in a profound way how this work of development affects the middle managers working situation. To reach a deeper knowledge about how the salutogenic way of working affects the middle managers working situation we conducted a qualitative study with been seven semi-structured interviews with middle managers in different geographical communes. The result is overall performed in four different themes: job assignments, demands, control and social support. The first theme focuses on the middle managers versatile job assignments and the theme demands define several of stresses on the middle managers profession in form of high workload and time pressure. The theme control describes different strategies to cope with the requirements that is contained in the middle managers job assignments the theme support describes what social support the middle managers have access to, among other things it is stated that middle managers support each other and there are opportunities to ask questions to each other and other competent persons from the communes. The majority of middle managers expressed that they felt that they could cope with their work situation despite the requirements with the salutogenic work of change.

   

  Keywords: middle manager, elderly care, demand, control, scope of actions, social support, salutogenic work of change.

   

 • 277.
  Isaksson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Ståhl, Caroline
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Bertilsson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Children's uncontrollable behaviour: A qualitative study of how social workers in Heidedal, South Africa works with the issue2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förutsättningarna för socialt arbete är ständigt föränderliga i Sydafrika och landet kännetecknas av genomgripande ojämlikhet med ytterligheter av rikedom och fattigdom. Tillgången till sysselsättning är begränsad i områden på landsbygden och detta leder till storskalig arbetslöshet och fattigdom i landet. Ett område med dessa problem är samhället Heidedal i Bloemfontein, Sydafrika.

  Okontrollerbart beteende hos barn är också ett stort och ökande problem i samhället.

  Syftet med denna studie är att undersöka vad termen okontrollerbart beteende innebär och hur socialarbetare i Heidedal arbetar med barns okontrollerbara beteende i samhället. Detta genom vår valda teoretiska referensram, teorin om individuell- och community empowerment. Studien genomfördes med ett mikro-etnografiskt förhållningssätt och baserades på semistrukturerade intervjuer med socialarbetare från fyra olika organisationer i Heidedal, samt observationer i området.

  Fokus i analysen var att dela in materialet i olika teman som besvarar syftet med studien genom att använda influenser från en kvalitativ innehållsanalys. Okontrollerbart beteende hos barn undersöks vidare genom specifika teman kopplade till denna teori. Upptäckterna i denna studie visade på fem övergripande teman: Okontrollerbart beteende, Påverkansfaktorer på okontrollerbart beteende, Huvudsakliga metoder, Huvudsakliga förhållningssätt och Arbetsmiljö.

  De huvudsakliga upptäckterna i denna studie visar att okontrollerbart beteende hos barn kan vara en följd av flera olika faktorer och därför arbetar socialarbetare i Heidedal med frågan genom många olika metoder och tillvägagångssätt, vilka kommer att belysas och diskuteras i denna studie.

  Utifrån resultatet kommer också termen  “okontrollerbar” vidare att diskuteras och ifrågasättas.

  Sammanfattningsvis visade resultatet på vikten av en kombination mellan de två typer av empowerment som nämns i denna studie; personlig empowerment och community empowerment, som ett alternativt sätt att hantera problemet med okontrollerbart beteende hos barn. Detta för att nå en långsiktig lösning, i relation till de miljömässigt och socioekonomiskt sårbara områden som dessa barn befinner sig i.

 • 278.
  Israelsson, Magnus
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Compulsory Commitment to Care of Substance Misusers: A Worldwide Comparative Analysis of the Legislation2010Ingår i: The Open Addiction Journal, ISSN 1874-9410, Vol. 3, nr 1, s. 117-130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study explores the worldwide use of compulsory commitment to care (CCC) at the end of the 20th century and evaluates the implementation of WHO recommendations since the 1960s. Based on three WHO reports, the legislation of 90 countries and territories are analyzed, and types as well as predictors of such legislation are analyzed in multivariate models from country characteristics. Laws on CCC for alcohol and drug misusers are common all over the world; more than 80 percent of the countries and territories studied have such laws. The majority use civil commitment – acute or rehabilitative – in accordance with welfare logic, while a large minority still uses commitment under criminal law, based on a moral logic. Civil CCC is positively related to strong economies or having been part of the Soviet legal system. CCC under criminal law is negatively related to the same factors.

 • 279.
  Israelsson, Magnus
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet, Östersund.
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Compulsory commitment to care of substance misusers: international trends during 25 years2012Ingår i: European Addiction Research, ISSN 1022-6877, E-ISSN 1421-9891, Vol. 18, nr 6, s. 302-321Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The study explores international trends in law on compulsory commitment to care of substance misusers (CCC), and two subtypes – civil CCC and CCC within criminal justice legislation – as well as maximum length and amount of applications of such care. Method: The time period covers more than 25 years, and a total of 104 countries and territories. The study is based on available data in three times of observation (1986, 1999 and 2009). Applications of CCC in number of cases are studied on European level for the years 2002–2006. Trends are analyzed using nonparametric tests and general linear models for repeated measures. Findings are discussed from contextual analysis. Result: There is a trend towards decrease in the number of countries worldwide having civil CCC legislation after the millennium, while CCC under criminal law has increased since the mid-1980s, resulting in some total net decrease. The shift results in longer mean duration of CCC and an increase in the number of cases sentenced. Conclusion: There is a risk that the shift from civil CCC to penal CCC implies more focus on young out-acting males in compulsory treatment and that the societal responsibility for more vulnerable persons might be neglected.

 • 280.
  Israelsson, Magnus
  et al.
  Mittuniversitet, Institutionen för socialt arbete.
  Nordlöf, Kerstin
  Örebro Universitet.
  Gerdner, Arne
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems – a comparative review from a human and civil rights perspective2015Ingår i: Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, ISSN 1747-597X, E-ISSN 1747-597X, Vol. 10, s. 1-12, artikel-id 34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Laws on compulsory commitment to care (CCC) in mental health, social and criminal legislation for adult persons with alcohol and/or drug dependence or misuse problems are constructed to address different scenarios related to substance use disorders. This study examines how such CCC laws in European states vary in terms of legal rights, formal orders of decision and criteria for involuntary admission, and assesses whether three legal frameworks (criminal, mental and social law) equally well ensure human and civil rights.

  Methods

  Thirty-nine laws, from 38 countries, were analysed. Respondents replied in web-based questionnaires concerning a) legal rights afforded the persons with substance use problems during commitment proceedings, b) sources of formal application, c) instances for decision on admission, and d) whether or not 36 different criteria could function as grounds for decisions on CCC according to the law in question. Analysis of a-c were conducted in bivariate cross-tabulations. The 36 criteria for admission were sorted in criteria groups based on principal component analysis (PCA). To investigate whether legal rights, decision-making authorities or legal criteria may discriminate between types of law on CCC, discriminant analyses (DA) were conducted.

  Results

  There are few differences between the three types of law on CCC concerning legal rights afforded the individual. However, proper safeguards of the rights against unlawful detention seem still to be lacking in some CCC laws, regardless type of law. Courts are the decision-making body in 80 % of the laws, but this varies clearly between law types. Criteria for CCC also differ between types of law, i.e. concerning who should be treated: dependent offenders, persons with substance use problems with acting out or aggressive behaviors, or other vulnerable persons with alcohol or drug problems.

  Conclusion

  The study raises questions concerning whether various European CCC laws in relation to substance use disorder or misuse problems comply with international ratified conventions concerning human and civil rights. This, however, applies to all three types of law, i.e. social, mental health and criminal legislation. The main differences between law types concern legal criteria, reflecting different national priorities on implicit ambitions of CCC – for correction, for prevention, or for support to those in greatest need of care.

 • 281.
  Jacobsson, Brittmarie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Hugoson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Ho Thi, Thanh
  National Technical College of Medicine No II.
  Knowledge, attitudes and behaviour about dental diseases and dental care habits in adolescents in Jönköping, Sweden and in Da Nang, Vietnam2008Ingår i: Knowledge, attitude and behaviour in oral health care among 10-15 year olds in Jönköping, Sweden and DaNang, Vietnam, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to present data about oral hygiene and knowledge about dental diseases and dental care habits in 10-15 year olds in Jönköping, Sweden and 10-11 year-olds in Da Nang, Vietnam in 2003. Methods A random sample of 206 individuals 10 and 15 year olds, from the City of Jönköping and 369 individuals from the City of Da Nang, were asked about their attitudes towards and knowledge of teeth and dental care habits. Results In Jönköping 9% answered that gingivitis is the same as inflammation of the gum. In Da Nang study 40% knew about early sign of gingivitis (easily gum bleeding).  67% in Jönköping answered that bacteria and sugar cause the acid that gives caries. In Da Nang 47% could answer correctly the cause of dental caries. The percentage of children who brush their teeth twice a day was the same, around 80 %, in both studies. In Jönköping 100% of the children used fluoride toothpaste. In Da Nang 73 % always used Fluoride toothpaste and 14 % did not know if the toothpaste they used contained Fluoride or not.

 • 282.
  Jakobsson, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Kortenius, Malin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Företeelsen Barnahus: En intervjustudie om ett svenskt exempel på en organisation för barnets bästa2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att studera samverkan på Barnahus och om det någon gång kan krocka mellan de olika professionerna. Om så är fallet, vill vi författare se ifall det kan uppstå några konsekvenser för barnet.

  Empirin har samlats in genom fem kvalitativa intervjuer med professionella på det utvalda Barnahuset. Av informanterna var tre socialsekreterare, en polis och en åklagare. Materialet har transkriberats för att sedan analyseras utifrån en tematisk analys. Detta resulterade i fyra teman: Barnets bästa i fokus, Samverkan på Barnahus, Svårigheter på Barnahus och Påfrestningar för barnet. Resultatet har sedan tolkats, analyserats och diskuterats utifrån den valda teoretiska utgångspunkten nyinstitutionell teori. Studien visar att de professionella upplever samverkan som väl fungerande men att de ibland kan krocka i arbetet då de har olika arbetsuppgifter. Vissa av dessa krockar kan leda till påfrestningar för barnet, en av dessa påfrestningar är att barnet skuldbeläggs.

 • 283.
  Jansson, Peter M.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  An Explorative Integration of Factors Causing Men's Violence against Women2017Ingår i: Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, ISSN 2373-6445, Vol. 8, nr 2, s. 2-11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the great progress in individual disciplines studying men’s physical violence against women, the various disciplines have developed much different approaches that by themselves are insufficient for understanding the processes that lead to men’s violence against women. Moreover, they also tend to neglect the equally important issue of understanding why some men are not violent toward women. The aim of this work is to integrate former research on socially modifiable factors and therefore does not include theories relating genetics and neurochemistry that may also play an important role. It shows how the psychological approach within criminology can be integrated with the feminist masculinity perspective. The work illustrates that it is both theoretically and methodologically possible, through an integration of previous research, to make hypotheses about under which conditions men are likely to be violent against women, as well as make hypotheses about under what conditions men are unlikely to be violent against women. This study also emphasizes methodologically important non-dichotomous forms where both enabling and reactive conditions are mixed at various levels. Despite the methodological problems, an integrated perspective on men’s violence against women is the most promising way forward today.

 • 284.
  Jansson, Peter M.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Avhandlingspresentation; Våldets onda cirklar2018Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 1, s. 108-108Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 285.
  Jansson, Peter M.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Emotioners betydelse för psykisk hälsa och ohälsa2017Ingår i: Mind: för psykisk hälsa, ISSN 2002-4282, Vol. 58, nr 3, s. 30-35Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskningen visar entydigt att personer som utsatts för våld, kränkningar, övergrepp och förnedringar i barndomen är mer skambenägna än andra. Känsligheten är störst för händelser i vuxenlivet som påminner personen om att denne varit oälskad som barn.

 • 286.
  Jansson, Peter M.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Unacknowledged shame in therapy as the primary obstacle to succesful rehabilitation for violent men: considering the therapist perspective2011Ingår i: 2011 Joint Nordic Conference on Wellfare and professionalism in Turbulent Times., Reykjavik Island, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Skam- och stigmatiseringsprocessers betydelse vid behandling av våldsverkande män. Peter Jansson, Högskolan Dalarna, Akad. för Hälsa och Samh.; Socialt arbete, 791 88 FALUN. I vålds- och missbruksbehandl. av unga män tas i varierande grad hänsyn till skam- och stigmatiseringprocessers betydelse för behandlingens resultat, trots att skammens betydelse för stigmatisering har stöd i forskning. Inställningen till klienten hos behandlande personal och behandlingsmetodernas tillämpning, kan innebära att klientens självbild som stigmatiserad förstärks, är oförändrad eller konstruktivt rekonstrueras. Med utgångspunkt i behandlade personals erfarenh. av tillämpningen av behandlingsmetoder och klienters erfarenh. av behandl. kan slutsatser dras om hur klientens stigma konstrueras. Syftet är att utveckla och testa hypoteser om skam- och stigmatiseringsprocessers betydelse vid behandling av våldsverkande män. - Har behandlingsmetoder av våldsverkande män skam- eller stolthetsskapande innehåll. Förstärks en stigmatiserad identitet eller rekonstrueras den konstruktivt? - Vilka exempel finns på stolthets- och skamskapande situationer hos klienterna? Data samlas in under två faser, fas 1 omfattar en pilotstudie, där ett urval av behandl. personal samt ett urval klienter intervjuas i avsikt att konkretisera de frågeställningar som studien omfattar. Den första hypotesgenererande fasen kompletteras i fas 2 med delt. observ. och intervjuer samt dokumentanalys. Datainsamlingsmetoderna är intervjuer med personal och klienter, dokumentanalys samt deltagande observ. av klientsamtal. Analysmetoderna är kvalitativa med tonvikt på diskurs- och innehållsanalys. De förväntade resultaten är att behandlingmetoder innefattande en förståelse av att klientens stigma påverkas av stolthets- respektive skamskapande behandling också leder till en konstruktiv rekonstruktion av klientens status som stigmatiserad. Behandlingsmetoder där personalen inte har denna kunskap motverkar en rekonstruktion av en stigmatiserad identitet.

 • 287.
  Jansson, Peter M.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Våldets onda cirklar: En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. Med vetenskapsteoretiska utgångspunkter hämtade från den kritiska realismen och ekologiska metoder relaterar studien forskning från olika skolbildningar till varandra; - psykologisk: om barndomserfarenheter och socialisation, socialpsykologisk: om emotioner och interaktion samt sociologisk: om social klass, könsmaktsstrukturer och hegemonisk maskulinitet. Detta genomförs för att kunna få tillgång till kunskap om hur olika faktorer samverkar vid mäns våld.

  I studie I och II studerades möjligheterna att undersöka de sociala banden mellan terapeut/terapi och klient inom terapeutiska behandlingar mot våld. I studie I operationaliserades indikatorer på emotionerna stolthet och skam och i studie II testades dessa på terapeuter inom en KBT-orienterad terapi. I studie III undersöktes män i olika maskulinitetspositioner, där urvalet för den ena gruppen hämtades ur populationen män dömda till terapi för våld och missbruk och den andra ur populationen män som organiserat arbetade för jämlikhet och mot våld mot kvinnor. I studien jämfördes de båda gruppernas förhållningssätt till faktorer som i tidigare forskning relaterats till våld och våld mot kvinnor. I studie IV undersöktes våldsdömda mäns karriärer fram till deras nuvarande position som våldsbejakande kriminella i avsikt att öka kunskapen om det samspel mellan faktorer som i olika situationer leder fram till deras våld mot andra män, sig själva och kvinnor. Samtliga empiriska studier använde kvalitativa metoder för datainsamling och analys. I studie IV användes individuella intervjuer och biografisk analys, I studie II och III användes gruppintervjuer samt deduktiv innehållsanalys. I studie I, den teoretiska reviewartikeln, utgjorde sociologisk, socialpsykologisk och psykologisk teoribildning empiri.

  Avhandlingen visar att det finns fler fördelar är nackdelar med ett nivåövergripande perspektiv. Nivåintegrerande studier försvåras av att de kräver en komplex metodologi för att kunna hantera samverkan mellan faktorer bakom våld på olika nivåer men ger å andra sidan en mer holistisk förståelse av fenomenet i fråga. Resultaten visar att integrerande perspektiv kan minska risken för ekologiska felslut och ökar förståelsen av komplex samverkan mellan faktorer bakom mäns våld, något som kan komma att bidra till kunskapsutvecklingen inom våldsterapiområdet. Den teoretiska reviewartikeln (studie I) exemplifierade hur teoretiskt och metodologiskt driven forskning om sociala band kan göras pragmatiskt tillämpbar av terapeuter inom våldbehandlingar. Den tillämpade studien av en KBT-terapi (studie II) gav exempel på hur operationaliserade indikatorer på stolthet och skam kan användas praktiskt för att bestämma kvalitén på det sociala bandet mellan terapeut och klient. Den studerade KBT-terapin innehöll som förväntat både skam- och stolthetskapande moment vilket utgör värdefulla utgångspunkter för vidare forskning. Jämförelsen mellan män i idealtypiskt motsatta maskulinitetspositioner (studie III) visade att både gruppen av män som arbetar mot våld mot kvinnor och männen dömda till behandling mot våld, bär på ambivalenta attityder gentemot våld och våld mot kvinnor. Jämförelsen visade vidare att gruppernas maskulinitetskonstruktioner och attityder till våld korresponderar med grupperingarnas olika tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella resurser. Den biografiskt fokuserade kvalitativa studien av män i våldsbehandling (studie IV) undersökte explorativt hur karriären fram till våldskriminell kan se ut och hur barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitet och emotioner hos enskilda våldsverkande män kan tänkas ha samverkat med varandra när våld äger rum. Resultaten visade att de män som vittnar om utsatthet för allvarligt våld i barndomen är mer skambenägna och vid kränkningar från andra tenderar att omedvetet och utan föregående känslor av skam direkt reagera med aggressioner och våld mot båda könen. Övriga män var visserligen skambenägna men beskrev en mer kontrollerad våldsreaktion. Två män som blivit brutalt fysiskt mobbade i grundskolan, berättade om ett mer kontrollerat våld. En preliminär hypotes är att männen kan ha lärt sig att kognitivt, för att undslippa fortsatt mobbing, ta kontrollen över processen där skamkänslor ersätts med aggressioner. Föräldrarnas personliga problem tillsammans med deras bristande sociala kontroll och omsorg antogs ha ett samband med flera av männens skolproblem, deras umgänge med avvikande ungdomar, deras senare svårigheter med att kunna försörja sig med konventionella medel samt deras våldskarriärer.

 • 288.
  Jansson, Peter M.
  et al.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Kullberg, Christian
  Mälardalens högskola.
  Ambivalent attitudes towards equality and violence against women among men in a pro-feminist network2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  There is a great need for more knowledge on how a pro-feminist masculinity that challenges the normative hegemonic masculinity can be developed. To achieve this, it is important to gain more knowledge on how pro-feminist men relate to gender quality, violence in general and violence against women in particular, and when and why their reasoning points to ambivalence.The study was based on secondary analyzes of qualitative interviews done with five men active in a pro-feminist network in Sweden. The research questions applied spanned over several areas: socioeconomic status, masculinity construction and the men’s proximity to violence. Data analysis method used was content analysis, and as a means of increasing the reliability, member-check was used. The study was approved by the Regional Ethical Review Board.On a general level, the results show that the men’s masculine construction towards gender equality corresponded with their privileged position as regards to their socioeconomic status, as regards to educational level and job career. The men were positive to gender equality and opposed both men’s control of woman and violence against women. More in-depth analysis thus shows that the interviewed men acknowledged using some forms of less overt control over women and thus in some sense showed ambivalent attitude to gender equality. The men also, somewhat paradoxically, accepted some conventional forms of men’s violence.

  A conclusion from the study is that the conditions that the results highlights may pose problems for the development of gender equality and the ending of violence against women. This is because to make violence against women end all men, and particularly pro-feminist men, need to renounce all forms of violence and be aware of how gender equality can be weakened or strengthened by all different forms of gender interaction.

 • 289.
  Jansson, Peter M.
  et al.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Kullberg, Christian
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Violent men: Problems, Interventions and Change2011Ingår i: Safe Community Conference 2011, Falun, 2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the project is twofold, on the one hand to study how Swedish men with different masculinity positions reflect and relate to violence in general in the other hand to study interventions to rehabilitate men with violence problems and these interventions potential to rehabilitate and change mens behaviour.

 • 290.
  Jarhag, Sven
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete.
  Contradictions in Social Work - Codes of ethic and empowerment2010Ingår i: Social Professions for a Social Europe: Common challenges and discourses / [ed] Oldrich Chytil, Gunter J. Friesenhahn, Friedrich W. Seibel & Jochen Windheuser, Ostrava: ALBERT, , 2010, s. 265-279Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Jarhag, Sven
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete.
  Nilsson, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Werning, Mats
  Disabled Persons and the Labor Market in Sweden2009Ingår i: Social Work in Public Health, ISSN 1937-1918, Vol. 24, nr 3, s. 255-272Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Persons with disabilities have well-documented problems entering the labor market all over the world. Research reveals that legislation to assist such individuals has relatively less significance than the attitudes of individual employers. In Jönköping, Sweden, a smaller town of about 120,000 inhabitants, about 100 openings for jobs are created annually for people with learning disabilities and reduced employment capacity. Despite difficulties, local labor market agencies succeed to a relatively great extent, to find real and lasting jobs. An intervention often used for these individuals in Sweden is called Special Introduction and Follow-up Support (SIUS). The purpose of this paper is to provide balance to the somewhat biased but dominant view of persons with disabilities and unemployability. This is contradicted by Swedish data showing that it is possible to find jobs for people with disabilities with the support by trained of SIUS advisers.

 • 292.
  Jarl, Evelina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Sundberg, Sanna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Den "brännande" påsen från Systembolaget: En studie om socialsekreterarens yrkesroll2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie eftersträvar att få en ökad kunskap om och förståelse för hur socialsekreterarna upplever sin yrkesroll, samt hur de uppfattar att allmänheten ser på dem och media framställer dem. För att nå denna förståelse har studien använt sig av ”mixed method” det vill säga både kvantitativa och kvalitativa metoder. Studien har använt sig av en online-enkäter som har delats ut till socialsekreterarna i samtliga kommuner i Jönköpings län. Online-enkäten innehöll såväl slutna som öppna frågor. I resultatet framgår det att socialsekreterarna anser att media framställer dem i ett negativt sken. Det framkommer även att socialsekreterarna uppfattar att allmänheten beskriver ”socialsekreterare” och ”socialt arbete” med negativa ord som exempelvis ”maktmissbrukare”, ”fyrkantig” och ”kontrollerande”. Ur resultatet utläses det att socialsekreterarens syn på alkohol och alkoholvanor påverkas av deras yrkesroll och den ökade kunskap om alkoholrelaterade problem som arbetet genererat. Slutsatsen är att socialsekreteraren påverkas av vad de tror att allmänheten har för uppfattning om professionen samt att de indirekt påverkas av medias framställning av dem. Allmänheten påverkar socialsekreterarna genom uttalanden där de anser att allmänheten gestaltar dem nedvärderande. Även socialsekreterarens alkoholvanor och syn på alkohol påverkas av den yrkesroll de har. De väljer att inte dricka sig berusade delvis på grund av den kunskap de får inom yrkesrollen och delvis genom att de känner ett ansvar över att representera kommunen i en offentlig miljö.

 • 293.
  Jarl, Yrsa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Sundhall, Alexandra
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Med sidoeffekten i fokus: En studie om de paramedicinska insatserna vid ett sprutbytesprogam2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har gjorts mot bakgrund av den pågående diskussionen gällande införandet av sprutbytesverksamhet i Jönköpings län och vill till den diskussionen tillföra de skilda erfarenheterna som finns i fyra olika existerande sprutbytesprogrammen i Sverige, att jämföra likheter och skillnader i praxis och att relatera dessa erfarenheter till deras mål och resurser. Trots att lagen om sprutbyte trädde i kraft år 2006 är sprutbyte fortfarande ett kontroversiellt ämne i Sverige. I denna omtvistade form av preventiv verksamhet finns det dock en viktig del som gör ämnet mer relevant och det är de goda, sociala bieffekter som programmen medför. Dessa omnämns i studien som paramedicinsk vård. Metoden som ligger till grund för studien är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Materialet har sedan analyserats för betydelsen av sitt innehåll och genom organisationsteori. Utgångspunkten är avhandlingar, vetenskapliga artiklar och litteratur i ämnet sprutbyte. Vid sprutbytesprogrammen i Sverige skiljer sig uppfattningarna åt gällande behovet och implementeringen av den paramedicinska vården i verksamheten. Likaså går åsikterna isär mellan de forskare, politiker och professionellt verksamma som intervjuats. En gemensam nämnare är dock synen på paramedicin i stort som något betydelsefullt för personer i aktivt missbruk, oavsett om det är landstinget eller socialtjänsten som bedriver den. Studiens konklusion blir således att denna form av verksamhet kräver ett holistiskt perspektiv av den vård som ska bedrivas. Samarbete utanför landstingens och kommunens gränser verkar gynnande. Landstinget har större inflytande än kommunen men kommunen har å andra sidan större resurser när det gäller paramedicinska vårdinsatser. I de landsting där eventuella sprutbytesverksamheter diskuteras kan studien ge exempel på goda respektive mindre goda paramedicinska insatser vid de program som idag är verksamma.

 • 294.
  Jawhar Hanna, Nanita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Zymeri, Dielleza
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor: En webbaserad innehållsanalys av socialstyrelsens publicerade dokument kring könsstympning.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund Fokus för studien är att uppmärksamma Socialstyrelsens vägledande information rörande könsstympning av flickor och kvinnor. Traditionen innebär total eller delvis borttagning av det kvinnliga yttre könsorganet, vilket innefattar avsiktliga skador som förändrar eller orsakar defekter på det kvinnliga könsorganet utan medicinska skäl eller grunder (WHO, 2008). Till följd av migration och befolkningsomflyttningar har traditionen kommit att uppmärksammas internationellt och även i Sverige. I Sverige har traditionen en tydlig relevans för socialt arbete eftersom könsstympning diskuteras och definieras som våld mot kvinnor/barn, förtryck, heder, brott mot mänskliga och barns rättigheter (Talle, 2008). Myndigheter i Sverige står inför en utmaning att informera, uppmärksamma, integrera och arbeta preventivt med denna målgrupp.

   

  Syfte Syftet med studien är att beskriva och analysera hur socialstyrelsen via sin webbplattform förmedlar kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor. Utifrån hemsidans tillgängliga texter granskas och analyseras vägledning och kunskapsstöd riktade till olika professioner, exempelvis socialtjänsten och hälso-och sjukvård. Vidare studeras hur kunskapsstöd vägleder professioner till att förstå och handla i frågor som rör könsstympning som ett arbete på samhälls-, grupp och individnivå. Utifrån det analyseras hur socialstyrelsen främja det sociala arbetet kring könsstympning.

   

  Metod Studien bygger på en kvalitativ forskning baserad på systematisk litteraturstudie och induktiv ansats. Litteraturstudien grundades på analys och granskning av socialstyrelsen kunskapsstöd. Genom en webbaserad innehållsanalys granskades 53 publicerade dokument som direkt eller indirekt berör könsstympning av flickor och kvinnor.  

   

  Resultat I resultatdelen identifieras tilltänkta mottagare av det publicerade materialet som illustreras i form av ett diagram. Den allmängiltiga informationen representerar hälften av urvalet. De två mer framträdande grupper identifieras som Hälso-och sjukvård och den berörda målgruppen. I mindre omfattning riktas material till socialtjänst och samhälls-/hälsokommunikatörer. Resultat påvisar att Hälso-sjukvården i sitt arbete med könsstympning, har i större omfattning tillgång till praktiskt och teoretisk vägledning i jämförelse med de andra representerade mottagargrupperna.

   

  Slutsatser Studien visar att socialstyrelsen förmedlar ett arbete mot traditionen på individ-, grupp- och samhällsnivå. Information kring könsstympning av flickor och kvinnor stämmer i stort sett överens med tidigare forskning gällande ursprung, förekomst, utformning och konsekvenser. Studien visar att Socialstyrelsen är en källa för kunskap och information kring ämnet. Det föreligger dock skillnader i den praktiska vägledningen som skapar grund för handling. Vid det konkreta arbetet på individnivå framträder skillnader beroende på om frågan aktualiseras inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

 • 295.
  Jegermalm, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Anhörigomsorgen från ett givarperspektiv2018Ingår i: Äldre i centrum, ISSN 1401-5110, nr 3, s. 26-29Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 296.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Informal care and support for carers in Sweden: patterns of service receipt among informal caregivers and care recipients2004Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 7, nr 1, s. 7-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study describes and analyses the kinds of support received by different categories of informal carers, and the kinds of help that care recipients receive in addition to that provided by various categories of carers. Data were collected in a Swedish county in 2000, by means of telephone interviews. The net sample consisted of 2,697 individuals 18-84 years old, and the response rate was 61%. The results showed that relatively few carers in any care category received any kind of support aimed directly at them as carers. The most widespread form of support received by providers of personal care was relief services. Those most likely to be receiving care from the public care system were people also receiving personal care from an informal caregiver. Nevertheless, the majority of those receiving personal care from an informal carer did not receive any help from the public care system or from voluntary organizations or for-profit agencies. These results indicate that social policy and social work need to clarify the aims of the services they provide. They also need to take the needs of both caregivers and recipients into account when discussing support systems.

 • 297.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Informal Care and Support for Carers: The Case of Sweden2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 298.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Kommuners och frivilliga organisationers stöd till äldres anhöriga och samverkan kring anhörigstöd2002Ingår i: Anhöriga och anhörigstöd i Stockholms län: sammanfattning av ett forskningsprojekt / [ed] Eva Jeppsson Grassman, Stockholm: Sköndalsinstitutet , 2002, s. 51-58Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 299.
  Jegermalm, Magnus
  Ersta Sköndal högskola, Enheten för forskning om det civila samhället.
  Stöd till äldres anhöriga: socialpolitik och praktik2003Ingår i: Anhörigskapets uttrycksformer / [ed] Eva Jeppsson Grassman, Lund: Studentlitteratur , 2003, s. 157-184Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 300.
  Jegermalm, Magnus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Institute for Civil Society Research, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm, Sweden.
  Hermansen, Jonathan
  Department of Research and Development, University College Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Fladmoe, Audun
  Institute for Social Research (ISF), Oslo, Norway.
  Beyond voluntary organizations and the welfare state: Patterns of informal helping in the Scandinavian countries2019Ingår i: Civic engagement in Scandinavia: Volunteering, informal help and giving in Denmark, Norway and Sweden / [ed] L. S. Henriksen, K. Strømsnes & L. Svedberg, Cham: Springer, 2019, s. 95-111Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter studies patterns of informal helping in Scandinavia. Previous research has assumed that due to the extensive welfare state, informal helping has been less important in the Scandinavian countries. However, the results presented in this chapter show that informal helping is widespread in these countries. Furthermore, earlier studies on this topic have taken either a ‘welfare state/care culture’ perspective or a ‘civil society’ perspective as a point of departure. We argue that both perspectives are relevant, but they point to different forms of informal help in terms of who are the recipients of help. Whereas help provided to relatives may be viewed as a ‘family duty’ and linked to a certain care culture, help provided to non-relatives is arguably more comparable to behaviour driven by altruism and therefore linked to civic engagement. The results suggest that the latter perspective is more predominant in Denmark than in Norway and Sweden. In Denmark, informal help provided to non-relatives is associated with volunteering and social trust. The findings call for further theorising on the relationship between informal help, the welfare state and civil society.

3456789 251 - 300 av 515
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf