Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 4010
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Arnesson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Petersson, Karl
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kartläggning och analysering av produktionsplanering av order med specialkvalitet hos Stora Enso Packaging AB2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This investigation’s task was to map manufacturing of special qualities at Stora Enso Packaging under a certain period, analyze if rules concerning special qualities is followed, which consequences this results in concerning use of paper, waste and costs and to give suggestions on alternative solutions. The goal was to give sugges-tions that help the company to reach its business ratio that the production de-partment uses within use of paper and productivity in the corrugated cardboard machine.

  Stora Enso Packaging is a part of the forest group Stora Enso and is one of Swe-den’s leading producers of corrugated cardboard. Stora Enso Packaging acts pri-mary on the Swedish market, where they have a market share of 25 %.

  To be able to analyze orders with special qualities we did a data collection during two months, where we mapped incoming orders. The period for this mapping was set to 1 February – 31 March 2006. It was considered enough to see it as an aver-age for the whole year, as there were no mentionable season variations.

  There is given written rules for special qualities in Stora Enso Packaging’s manual for quality standard. The rules say that an order shall be at least 5000 m2. 177 of 270 orders in our investigation were less than 5000 m2, while 93 orders fulfilled the demands. The result clearly shows that most of the orders are not following the rules, which is quite remarkable considering the importance of effective plan-ning of the corrugated cardboard in the machine.

  One of Stora Enso Packaging’s four business ratio in the production department is the use of paper. Therefore we examined the use of paper for every single order dur-ing the data collection period and we show the result in three diagrams, partly for all orders and partly for orders over respectively under 5000 m2. The result shows that all orders that have a use of paper less than 50 % has also fewer than 5000 m2. It also shows that most of the orders have a use of paper between 91 100 %.

  The additional cost for the waste of corrugated cardboard was 83 % higher in SEK for orders over 5000 m2, compared with order under the same square meter limit. An important comparison is that orders over 5000 m2 are 7 times bigger in square meters than orders under 5000 m2. Of this comparison one can see that the addi-tional cost is bigger per ordered square meter for orders under 5000 m2. Further-more, the same indication shows when we compared the additional cost for waste with the revenue for every single order. Order under 5000 m2 shows a result of 12,5 %, while the same result for orders over 5000 m2 is 9,5 %. This shows an indi-cation of that orders under 5000 m2 increases the costs and decreases the productiv-ity in the plant.

 • 252.
  Aronsson, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Rudenstam, Sara
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ödeen, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Produktutveckling i stadens tjänst: en explorativ studie om design av souvenirer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det blir allt viktigare för städer att locka till sig besökare, potentiella nya invånare och näringsliv.  Jönköping är en av de städer som arbetar med plats­marknads­föring, en strategi som handlar om att förmedla en positiv bild av staden, i syfte att åstadkomma just detta.

  Människor har ofta ett behov av att bevara minnet av en resa i något materiellt. Den som besöker Jönköping möts av ett souvenirutbud likt det i många andra städer. Kopplat till idén om positiv platsmarknadsföring syftar vårt arbete till att undersöka hur vi som produktutvecklare kan skapa en produkt som stärker bilden av Jönköping utifrån tanken om att alla stadens invånare är avsändare. I detta tar vi fram tre förslag på produkter utifrån Jönköpingsbornas egen bild av staden.

  Våra frågeställningar är:

  Utifrån fotografierna, vilken bild av Jönköping förmedlar ambassadörerna av sin egen stad?

  Vad kan vi som designers ta till vara på i Jönköpings historia kontra bilden av dagens Jönköping för att ge produkter avsedda för besökare autenticitet?

  På vilket sätt kan vi som designers använda kunskaper inom place branding vid utveckling av souvenirer?

  Vi har genomfört samtalsintervjuer utifrån tre olika aspekter: historia, souvenirer och platsmarknadsföring, alla med fokus på staden Jönköping. Intervjuerna och en workshop låg till grund för den fortsatta designprocessen.

  Arbetet har resulterat i tre produkter: tändsticksasken Det nya Jönköping i en historisk förpackning, lyfter fram en viktig del i stadens historia och blir en conversation piece. Spelet Lek dig genom Jönköping vill visa besökaren vad staden erbjuder och särskiljer den från andra, under tiden den används på plats. Underläggen som namngetts Detaljerna gör staden har en tydlig vardagsfunktion och kan få in­vån­ar­na att börja upptäcka detaljer i sin egen stad.

  Genom att använda oss av kunskaper och teorier inom place branding och souve­nirer vill vi hävda att vi har hittat en väg för att faktiskt fånga Jönköpings­bornas bild av staden i ett antal produkter. Vi tror också att man skulle kunna applicera denna typ av projekt på andra platser för att skapa mer autentiska och samtidigt nyskapande souvenirer.

 • 253.
  Aronsson, Linus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Integrerat brounderhåll2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet i Sverige. Vägnätet består av cirka

  15 500 broar som ständigt utsätts för olika former av nedbrytning. Broarna

  behöver därför underhållas med jämna mellanrum både för att hålla broarna i ett

  bra skick och för att motverka att nedbrytningen påskyndas.

  Under de senare åren har Trafikverket utformat en ny upphandlingsmetod av

  brounderhåll. Den går ut på att allt brounderhåll för en region paketeras, i ett s.k.

  brounderhållspaket, som en entreprenör sköter i en femårig period. I

  brounderhållspaketen ingår förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och

  akut underhåll.

  Syftet med det här arbetet är att följa upp den nya formen att upphandla

  brounderhåll i paket. Målet är att tydliggöra vilka vinster, eller förluster, som gjorts

  i effektivitet i hela kedjan sedan införandet av brounderhåll i paket.

   

  De metoder som använts vid skapandet av examensarbetet är litteraturstudier,

  möten och intervjuer samt analyser, beräkningar och jämförelser.

  Resultatet visar hur beställare, entreprenör och konsult arbetar i

  brounderhållspaket och vad som har förändrats jämfört med hur de arbetade med

  brounderhåll tidigare.

  De största effektivitetsvinsterna är administrativa. Genom att

  brounderhållspaketen är en totalentreprenad läggs mycket av ansvaret över från

  beställaren till entreprenören och därmed får beställaren tid till andra

  arbetsuppgifter. Eftersom brounderhållet numera ligger i eget kontrakt som löper

  under en längre tid får beställaren också en kunnig entreprenör till arbetet vilket

  minskar antalet grundläggande frågor och frigör tid. Entreprenören får mer frihet

  när arbetena skall utföras och samtidigt mer tid till att planera underhållsarbetet.

  Genom en tät kommunikation mellan beställare och entreprenör blir

  beslutsvägarna kortare vilket effektiviserar hela kedjan.

  Skaraborgspaketet var ett av de första brounderhållspaketen och det skiljer sig

  mycket från de senare underhållspaketen. Den största förändringen ligger i

  förfrågningsunderlagen. Skaraborgspaketet utgick från en fiktiv bro medan

  förfrågningsunderlagen i de nyare paketen behandlar verkliga åtgärder som

  entreprenören kommer att utföra under den kontrakterade tiden.

 • 254.
  Arveståhl, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lehtinen, Susan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  UTREDNING KRING TOLKNINGEN AV ”LITEN AVVIKELSE”2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: I Sverige används ett kommunalt planmonopol som regleras av Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. Planerna i form av översikts- och detaljplaner reglerar vad, hur och var man får eller inte får bygga. Genom åren har PBL många gånger genomgått mer eller mindre omfattande förändringar med det övergripande syftet att förbättra svensk byggd miljö och förenkla eller effektivisera plan- och byggprocessen, därför har begreppet liten avvikelse tillkommit i PBL. I författningen framgår att det trots avvikelser från planbestämmelser är möjligt att bevilja bygglov, förutsatt att avvikelsen är liten. Det saknas dock förklaringar i PBL kring vad detta kan innebära, och stora skillnader i bedömningen kring vad som kan anses vara en liten avvikelse finns.

  Målet med arbetet är att analysera hur begreppet liten avvikelse enligt PBL, kap 9 § 31b tolkas och appliceras vid bygglovshandläggning.

  Metod: De metoder som använts i undersökningen är intervjuer (med bygglovshandläggare) och dokumentanalys (av bygglovsbeslut kvartal två, 2016, och rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen från 2016).

  Resultat: Resultatet visar att det finns stora skillnader i hur liten avvikelse tolkas och appliceras, både mellan olika instanser och på kommunal nivå. Medan kommunerna använder dylika metoder för att avgöra om en avvikelse kan anses vara liten, finns det även avsevärda skillnader i bedömningen. Bara när det gäller byggrätt har kommunerna i undersökningen riktvärden det är stor skillnad på. I åtta av 13 fall bedömde Mark- och miljööverdomstolen olika från samtliga tidigare instanser, och bara i ett fall var samtliga överens om graden av avvikelse.

  Konsekvenser: De slutsatser som kan dras från resultatet är att:

  • Det finns anmärkningsvärda skillnader i hur liten avvikelse bedöms.

  • De största skillnaderna är mellan den lokala nämnden och Mark- och

   miljööverdomstolen.

  • Det som främst påverkar bedömningen på kommunal nivå är erfarenhet, prejudicerande rättsfall och diskussion med kollegor.

  Begränsningar: En bredare undersökning med fler kommuner och bygglovsbeslut från en längre tidsperiod i kombination med en analys av det material som finns för att hjälpa bygglovshandläggare bedöma avvikelser hade kunnat ge ett tydligare svar på vad som påverkar tolkningen. Det hade också gett ett tydligare svar på hur skillnaderna huvudsakligen ser ut, vilket i sin tur gjort det möjligt att ta fram förslag till lösningar.

  Nyckelord: PBL, Plan- och bygglagen, bygglov, lagtolkning, tolkning, avvikelse, liten avvikelse, avvikelse från detaljplan, meningsskapande, MÖD, Mark- och miljööverdomstolen 

 • 255.
  Arvidsson, Anna K.
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Drift och underhåll, DOU.
  Blomqvist, Göran
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Erlingsson, Sigurdur
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Väg- och banteknik, VBA.
  Hellman, Fredrik
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Väg- och banteknik, VBA.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Öberg, Gudrun
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Drift och underhåll, DOU.
  Klimatanpassning av vägkonstruktion, drift och underhåll2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringarna är en realitet och påverkar vårt samhälle och därigenom även våra transporter. Genom att klimatanpassa transportsystemen blir systemen mer robusta och risken för transportstörningar blir mindre. För vägars konstruktion, drift och underhåll innebär klimatanpassningen i de flesta fall relativt stora förändringar men det saknas idag en övergripande bild av det totala klimatanpassningsbehovet nationellt sett samt vilka åtgärder som behöver tas och som är rimliga att tas. Eftersom klimatförändringarna generellt varierar mellan Sveriges klimatzoner är det förenat med stora svårigheter att förutsäga vilken påverkan klimatförändringarna får på vägarnas beteende och livslängd. Inom vinterväghållningen i Sverige kommer saltanvändandet totalt sett att minska på grund av det varmare klimatet. Plogningstillfällena kommer antagligen minska, men beredskapen bör inte minskas för mycket eftersom de mer extrema tillfällena kommer att öka. För att lyckas klimatanpassa vägtransportsystemen så att de blir robusta konstaterar vi att det finns ett stort behov för att ta fram mer kunskap om vägkonstruktionens påverkan av ett förändrat klimat, samt inom drift och underhåll hur man skall anpassa sig genom olika typer av varierande och flexibla klimatanpassningsåtgärder och till effekterna av extrema väderhändelser.

 • 256.
  Arvidsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Eriksson, Markus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Val av monteringsprincip och tillhörande materialförsörjning för montering av armaturer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Proton Lighting AB tillverkar professionell belysning för skola, industri, butiker och offentliga miljöer. Proton Lighting har en årlig tillverkning av 400 000 armaturer i sin fabrik i Värnamo. En ökad global konkurrens medför ökad prispress, samtidigt som Proton Lighting önskar vara flexibla mot sina kunder och erbjuda konkurrenskraftiga leveranstider. För att öka sin konkurrenskraft på marknaden undersöker Proton Lighting möjligheterna till en effektivisering av monteringsprocessen.

  Monteringen av armaturer utförs idag av montörer självständigt vid enskilda monteringsbänkar. Armaturerna monteras och färdigställs till största del i en sekvens, av en och samma montör. Samarbete och interaktion mellan montörer är minimalt med nuvarande arbetssätt och kompentensvariationer är påtagliga. Montörerna ansvarar också för utförandet av stödjande aktiviteter kopplade till monteringen. Materialförsörjningen utförs idag till stor del av montörerna själva, allt från beställning av material, hämta plockartiklar till retur av material. Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till en förändrad monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning som effektiviserar monteringsprocessen genom att minimera andelen stödjande aktiviteter kopplade till monteringen.

  En fallstudie genomfördes på Proton Lighting i syfte att belysa problembilden samt skapa en nulägesbeskrivning av verksamheten. Insamlad data har analyserats tillsammans med studiens teoretiska ramverk kring monteringssystem, materialhantering och produktivitet. Analysen visar att montörerna ägnar stor del av sin arbetstid åt stödjande aktiviteter kopplade till monteringen vilket skapar effektivitetsförluster. Resultatet för studien visar på att med förändrad monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning är det möjligt att skapa en effektiviserad monteringsprocess. Utifrån studiens resultat presenteras åtgärdsförslag som adresserar Proton Lightings problembild, främst syftar de till att öka andelen tid som montörerna ägnar åt montering och färdigställande av armaturer.

 • 257.
  Arvidsson, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Davidsson, Linnéa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Orderprocess- Hur svårt kan det vara?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftade till att analysera och visualisera flödet av information från det att en komplex kundorder anländer, till dess att kompletta tekniska underlag överlämnas till produktion. För att besvara syftet formulerades två frågeställningar. 1. Hur säkerställs orderflödet från order till produktion vid komplexa kundanpassningar? 2. Hur kan orderflödet visualiseras för att skapa en gemensam bild i ett tillverkande företag? Metod: För att besvara studiens två frågeställningar har teori samlats in med hjälp av litteraturstudier. Den teori som samlats in ligger till grund för studiens analys och har därför varit inriktad på orderflöde, hur dessa kan utformas, hur orderprocessen går till och kan hanteras samt hur en orderprocess kan visualiseras. Teori som erhölls vid litteraturstudier sammanfattades i ett teoretiskt ramverk. Studiens empiriska datainsamling bestod av en fallstudie med fokus på orderprocessen som inkluderade dokumentstudier, intervjuer och observation. Den empiriska data mönsterjämfördes sedan mot det teoretiska ramverket. Utifrån mönsterjämförelsen kunde frågeställning 1 besvaras och ligga till grund för visualiseringen som behandlas i frågeställning 2. Resultat: Resultatet av studiens första frågeställning visar hur orderflödet kan säkerställas från order till produktion hos tillverkande företag som bedriver kundanpassad produktion. Orderprocessen och dess informationsflöde kan bedrivas på ett effektivt och säkert sätt sammanfattas i nio steg, från skapande av standarder till upprättande av tillverkningsorder. Steg ett till tre definieras som den inledande och mest kritiska fasen där kunden är i fokus. Steg fyra till sex berör den interna kommunikationen mellan olika avdelningar för att behandla och bygga en korrekt order. Sista fasen inkluderar steg sju till nio och beskriver uppfyllande av order inför produktion. Grunden för att visualisera och skapa en gemensam bild av orderflödet enligt frågeställning två påverkas av resultatet av frågeställning ett. Studien visar på att orderflödet kan visualiseras genom upprättande av ett flödesschema över aktiviteterna i orderflödet. Utformandet är beroende av sin kontext och hur aktiviteterna i orderprocessen genomförs. Utifrån detta är principen för upprättande av en visuell bild generell, men med detaljer som anses fallspecifika. Implikationer: Studien bidrar teoretiskt utifrån ett generellt sammanhang kring hur analys och visualisering av information inom orderflödet kan hanteras. Rapporten blir en referenspunkt för säkerställande av orderflödet då den bygger på tidigare forskning kopplat till rapportens områden. Studien bidrar praktiskt med ett underlag för att säkerställa och visualisera orderflödet hos tillverkande företag vid kundanpassning. Begränsningar: Studien är en enfallsstudie i specifik kontext där allmän teori och fallunik empiri har kombinerats vilket påverkar generaliserbarheten. Detta kompenseras med att företaget i studien representerar tillverkande företag av kundanpassade produkter. Kontext och orderprocessens utformning påverkar visualiseringen och begränsningar i att förutsäga resultatet finns. Förenkling till att säkerställa orderhanteringen snarare än att lösa specifika problem i flödet har varit av intresse.

 • 258.
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Tillgänglighet i flerbostadshus från 1990 till nutid: Analyser av projekt i Uddevalla2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The built environment should be accessible for everyone. A residence shall be functional without creating a handicap for people who have a disability from birth, caused by an accident or of old age. A residence that is accessible creates equal conditions for everyone.

  In this report the accessibility of newly built blocks of flats in Uddevalla city from 1990 until today are interpreted. One project that is yet to be built is interpreted and compared with the already existing projects. The apartments of seven projects have been analyzed according to today’s regulations of accessibility. The Swedish politics regarding disablement and a historical overview of the building regulations from the 1980’s till 2010 give the foundation of the analyses of the projects. One type-apartment in each project has been furnished to be able to interpret how the accessibility demands are fulfilled.

  In the study the conditions of the seven projects are different. Two of the projects, that have been built 8 years apart, are two-story apartment blocks. These projects separate from the other projects that are four-seven story apartment block buildings. One of the buildings has the concept of being able to keep living in and using the apartment when ageing. The four project that remains are all block of flats with 26-45 apartments each, with the difference of when they were built, or is going to be built.

  The result of how accessible the different apartments are in each project depends on how well thought-out the floor plan is. The oldest project is comparable to and even better than two of the younger projects when it comes to accessibility. A neutral hallway or accessing a bedroom from the living room is a recurring design that is found in five of the seven projects. In three of the projects a failing design or different building regulations causes the bathroom to fail the accessibility demands. The recurring center- to- center distance between the toilet and washbasin in each projects determines if the accessibility demands are achieved. When a kitchen, dining area and living room are in an open connection with each other they create practicability, but depending on the measurements of each space the accessibility demands can be fulfilled or shattered by collisions, created when furnishing.

 • 259.
  Arvidsson, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Gullstrand, Marcus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Classifying natural forests using LiDAR data2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In forestry, natural forests are forest areas with high biodiversity, in need of preservation. The current mapping of natural forests is a tedious task that requires manual labor that could possibly be automated.

  In this paper we explore the main features used by a random forest algorithm to classify natural forest and managed forest in northern Sweden. The goal was to create a model with a substantial strength of agreement, meaning a Kappa value of 0.61 or higher, placing the model in the same range as models produced in previous research.

  We used raster data gathered from airborne LiDAR, combined with labeled sample areas, both supplied by the Swedish Forest Agency. Two experiments were performed with different features. Experiment 1 used features extracted using methods inspired from previous research while Experiment 2 further added upon those features. From the total number of used sample areas (n=2882), 70% was used to train the models and 30% was used for evaluation.

  The result was a Kappa value of 0.26 for Experiment 1 and 0.32 for Experiment 2. Features shown to be prominent are features derived from canopy height, where the supplied data also had the highest resolution. Percentiles, kurtosis and canopy crown areas derived from the canopy height were shown to be the most important for classification. The results fell short of our goal, possibly indicating a range of flaws in the data used. The size of the sample areas and resolution of raster data are likely important factors when extracting features, playing a large role in the produced model’s performance.

 • 260.
  Arwidson, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning - Ytteknik.
  Thermal Fatigue Life Prediction of Solder Joints in Avionics by Surrogate Modeling: a Contribution to Physics of Failure in Reliability Prediction2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Manufacturers of aerospace, defense, and high performance (ADHP) equipment are currently facing multiple challenges related to the reliability of electronic systems. The continuing reduction in size of electronic components combined with increasing clock frequencies and greater functionality, results in increased power density. As an effect, controlling the temperature of electronic components is central in electronic product development in order to maintain and potentially improve the reliability of the equipment. Simultaneously, the transition to lead-free electronic equipment will most probably propagate also to the ADHP industry. Compared to well-proven tin-lead solder, the knowledge about field operation reliability of lead-free solders is still limited, as well as the availability of damage evaluation models validated for field temperature conditions. Hence, the need to fill in several knowledge gaps related to reliability and reliability prediction of lead-free solder alloys is emphasized. Having perceived increasing problems experienced in the reliability of fielded equipment, the ADHP industry has suggested inclusion of physics-of-failure (PoF) in reliability prediction of electronics as one potential measure to improve the reliability of the electronic systems.

  This thesis aims to contribute to the development of reliable ADHP systems, with the main focus on electronic equipment for the aerospace industry. In order to accomplish this, the thesis provides design guidelines for power distribution on a double-sided printed circuit board assembly (PBA) as a measure to improve the thermal performance without increasing the weight of the system, and a novel, computationally efficient method for PoF-based evaluation of damage accumulation in solder joints in harsh, non-cyclic field operation temperature environments.

  Thermal fatigue failure mechanisms and state‑of‑the‑art thermal design and design tools are presented, with focus on the requirements that may arise from avionic use, such as low weight, high reliability, and ability to sustain functional during high vibration levels and high g-forces. Paper I, II, and III describes an in-depth investigation that has been performed utilizing advanced thermal modeling of power distribution on a double-sided PBA as a measure to improve the thermal performance of electronic modules.

  Paper IV contributes to increasing the accuracy of thermal fatigue life prediction in solder joints, by employing existing analytical models for predicting thermal fatigue life, but enhancing the prediction result by incorporating advanced thermal analysis in the procedure.

  Papers V and VI suggest and elaborate on a computational method that utilizes surrogate stress and strain modeling of a solder joint, to quickly evaluate the damage accumulated in a critical solder joint from non-cyclic, non-simplified field operation temperature profiles, with accuracy comparable to finite element modeling. The method has been tested on a ball grid array package with SnAgCu solder joints. This package is included in an extensive set of accelerated tests that helps to qualify certain packages and solder alloys for avionic use. The tests include -20°C to +80°C and -55°C to +125°C thermal cycling of a statistically sound population of a number of selected packages, assembled with SnAgCu, Sn100C, and SnPbAg solder alloys. Statistical analysis of the results confirms that the SnAgCu-alloy may outperform SnPbAg solder at moderate thermal loads on the solder joints.

  In Papers VII and VIII, the timeframe is extended to a future, in which validated life prediction models will be available, and the suggested method is expected to increase the accuracy of embedded prognostics of remaining useful thermal fatigue life of a critical solder joint.

  The key contribution of the thesis is the added value of the proposed computational method utilized in the design phase for electronic equipment. Due to its ability for time-efficient operation on uncompressed temperature data, the method gives contribution to the accuracy, and thereby also to the credibility, of reliability prediction of electronic packages in the design phase. This especially relates to applications where thermal fatigue is a dominant contributor to the damage of solder joints.

 • 261.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Exploring optimal flexible assembly systems2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As a prominent part of manufacturing system, assembly system provides a platform for increasing efficiency while delivering various market demands. However, due to the lack of a unified and clear definition of flexibility in assembly systems, the recognition of optimal flexibility in assembly system without clashing with efficiency still remains elusive. In order to establish a sound basis to discuss the characteristics of flexible assembly and to address the question of reaching optimal flexibility, this paper makes use of a case study performed in five manufacturing plants. The study proposes a clear definition for flexible assembly and identifies six enablers for flexibility in assembly systems. Further in this research the applicability of few different types of manufacturing flexibility in assembly system is investigated. The paper concludes with discussions and suggestions for future research.

 • 262.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  The Essential Constituents of Flexible Assembly Systems: A Case Study in the Heavy Vehicle Manufacturing Industry2015Ingår i: Global Journal of Flexible Systems Management, ISSN 0972-2696, Vol. 16, nr 3, s. 235-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The major challenge of today’s manufacturing industry in tackling demands for a wider range of products with short life-cycle times and meeting customisation requirements has drawn considerable attention towards flexibility in manufacturing systems. As a prominent part of a manufacturing system, an assembly system provides a platform for increasing efficiency while delivering various market demands. However, owing to the dearth of a unified and clear definition of the constituents of flexible assembly systems, in both theory and practice, the recognition of flexibility in assembly systems still remains elusive. In order to establish a sound base for discussing the constituents of flexible assembly systems, this research paper explores the literature concerning flexibility in manufacturing and assembly as well as in flexible systems management domains. To reflect an industrial perspective, a multiple case study of five manufacturing plants in the heavy vehicle industry is performed. By identifying six essential constituents of flexibility in assembly systems, the study proposes a clear definition of flexibility in assembly systems which mainly revolves around mix and volume flexibility. To further enhance the findings, the compatibility of a few previously identified types of manufacturing flexibility in the assembly systems of the case plants is investigated and additional dimensions of flexibility in assembly systems are revealed. Finally, the implications for theory and practice as well as suggestions for future research are discussed.

 • 263.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Drivers of complexity in a flexible assembly system - A case study2015Ingår i: 48th CIRP International Conference on Manufacturing Systems (CIRP CMS 2015): Key Enabling Technologies for the Factories of the Future: Proceedings of a meeting held 24-26 June 2015, Ischia, Italy / [ed] Roberto Teti, Elsevier, 2015, s. 189-194Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Various ever-changing market demands have propelled manufacturing companies to offer product variety in an efficient and timely manner. Assembly as a key stage of manufacturing process is used to realise product variety through establishing mixed-product assembly systems. Although establishing a flexible mixed-product assembly system which both offers product variety and absorbs market demands fluctuation is pivotal for maintaining competitive edge in certain industries such as vehicle manufacturing, it is also considered an elaborate task which calls for further investigation. In this paper, complexity in a flexible mixed-product assembly line is investigated and the key drivers of complexity are identified. To fulfil the research objective, a case study during the pilot implementation of a flexible mixed-product assembly concept in a heavy vehicle manufacturing company has been conducted. The results indicate the key factors concerning assembly process, product design, and information and communication technology (ICT) which contribute to complexity in the flexible assembly system. The paper concludes with an outlook for possible future research.

 • 264.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Handling product variety in a mixed-product assembly line: A case study2015Ingår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, Volume 4, Issue DS 80-04 / [ed] Cantamessa M.,Graziosi S.,Weber C.,Cascini G.,Husung S.,Marjanovic D., The Design Society, 2015, s. 41-50Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In today’s fast-changing global market, using mixed-product assembly lines (MPALs) and mixed-model assembly lines (MMALs) allows manufacturing companies to be flexible and to maintain their competitive edge through product variety. Balancing and sequencing issues have been recognized as the main challenges of MPALs and MMALs, but other practical needs of MPALs remain unclear. Recognizing the practical needs of MPALs helps in identifying related requirements for product design, leading to products that closely align with the MPAL concept. The objective of this paper is to offer an industrial perspective on the needs of MPALs and to identify its requirements vis-à-vis product design. To achieve this objective, a single real-time case study in a heavy-vehicle-manufacturing company has been performed. The results from this industrial case study suggest that in order to handle product variety in MPALs and to reduce the related complexity, certain dimensions of flexibility need to be created in the assembly system, and requirements related to product design should be considered simultaneously in order to support assembly processes.

 • 265.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Identification of the causes of complexity in mixed-product and mixed-model assembly lines2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increasing demands for product variety have directed manufacturing companies towards accommodating flexibility by establishing mixed-product and mixed-model assembly lines. However, since greater variety leads to increased complexity, establishing these assembly lines becomes complicated. By conducting a case study, this paper investigates the causes of complexity and the applicability of assembly instructions in one mixed-product and four mixed-model assembly lines in a heavy vehicle manufacturing company. The results indicate a set of causes for complexity and highlight the significance of assembly instructions, as the practical implications for development of flexible assembly systems and design of products closely aligned with them.

 • 266.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Västerås, Sweden.
  Jackson, Mats
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Fundin, Anders P.
  Mälardalens högskola, Västerås, Sweden.
  Implications of realizing mix flexibility in assembly systems for product modularity—A case study2019Ingår i: Journal of manufacturing systems, ISSN 0278-6125, E-ISSN 1878-6642, Vol. 52, s. 13-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To enable the production of high product variety, mix flexibility in assembly systems is of paramount importance for manufacturing companies. Mixed-product assembly lines (MPALs) are growing as the key means of realizing mix flexibility in many manufacturing sectors, as they absorb volume fluctuations and offer high product variety. With the increasing product variety in MPALs, these assembly systems are becoming more complex. However, the practical challenges of these assembly systems, in particular those concerning product design, have not been adequately addressed. By performing a case study of a heavy machinery manufacturing company, this paper investigates the implications of realizing mix flexibility in an assembly system for product modularity. The findings pinpoint the low level of product modularity in assembly as the most important challenge in MPALs. Accordingly, realizing mix flexibility in an MPAL impacts product modularity through establishing a common assembly sequence and defining similar module contents across distinct product families. 

 • 267.
  Asadi, Narges
  et al.
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Schedin, Joel
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Fundin, Anders
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Innovation och produktrealisering.
  Considering assembly requirement specifications in product development: identification and approach2014Ingår i: FAIM 2014 - Proceedings of the 24th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: Capturing Competitive Advantage via Advanced Manufacturing and Enterprise Transformation, Curran Associates, Inc., 2014, s. 969-976Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Due to the major advantages such as reduced time to market and improved quality at lowered cost, the principles of design for assembly capabilities and concurrent engineering are of great significance when developing new products. However, identifying assembly requirement specifications and considering them in New Product Development (NPD) in a timely manner, while securing efficiency and robustness of assembly processes, still remains a challenging task. In presenting a case study of an NPD project in a manufacturing company, this article focuses on the process of capturing and incorporating the requirements related to the assembly system during the early phases of NPD. Further, the results of the research study indicate the different assembly requirements in the case company and pinpoint the challenges in practices involved in handling them. The assembly requirements identified in this research reflect some of the challenges encountered in handling the requirements, through the investigated requirement practice. Based on the results, the issues of when and how to consider the assembly requirements are highlighted in the conclusions and suggestions for future research are made.

 • 268.
  Asanovic, Darko
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Kha, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Förbättring av tillgänglighet i tillgänglighetsanpassade naturreservat2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Över en halv miljon människor i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning. Vid vistelse i naturen blir det besvärligt för människor med funktionshinder att ta sig fram. Vårt samhälle ställer krav på att alla människor ska kunna leva med samma förutsättningar. Syftet med detta arbete är att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder. Målet är att undersöka vilka brister som finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat och ge förslag på förbättringar.Frågorna som besvaras i rapporten är följande:• Vilka brister finns i tillgänglighetsanpassade naturreservat, och hur påverkar de besökarna?• Vilka förbättringar kan göras för ökad tillgänglighet i naturreservat?För att besvara frågorna genomfördes en fallstudie i form av platsbesök, där fem olika naturområden undersöktes. Under fallstudien observerades och analyserades brister i tillgängligheten. Som grund till fallstudien studerades krav på tillgänglighet och forskning inom området. Med kunskapen från litteraturstudien föreslogs förbättringar som hade kunnat göras för att öka tillgängligheten. Förbättringarna som kunde göras i de undersökta naturreservaten förmodades generellt kunna appliceras i andra tillgänglighetsanpassade naturreservat runtom i landet.Efter fallstudien bedömdes tillgängligheten kunna förbättras inom flera områden. Tillgängligheten undersöktes utifrån tre av handikappförbundens fyra perspektiv på tillgänglighet; fysisk, kommunikativ, och informativ. Bristerna som hittades i reservaten fanns på grund av felaktig utformning eller dåligt underhåll. De flesta av bristerna kunde avhjälpas med enklare lösningar, men det som var felaktigt planerat eller utformat skulle vara svårt att åtgärda i efterhand. Från undersökningen av naturreservaten upptäcktes även att leder som enligt webbsidor skulle vara rullstolsanpassade hade varierande nivå av tillgänglighet. Ett tillgänglighetsanpassat naturreservat gynnar alla besökare, inte bara personer med funktionsnedsättning. Det blir bekvämare att vistas i och möjliggör exempelvis vistelse med barnvagn. Ett område kan inte göras tillgängligt för alla, men kan alltid göras tillgängligt för fler besökare.

 • 269.
  Ascic, Ivana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ascic, Josip
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Competitive manufacturing in a high cost environment2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: The movement of production to low cost countries has been a prominent trend during recent decades. The offshoring trend has primarily been cost motivated and has had a negative impact on domestic economic growth. Manufacturing firms operating in a high cost environment must strive to develop core capabilities to enhance competitiveness. In this study, the focus is on operations capabilities and improvement areas in a specific context (i.e. high cost environment).

  Purpose: The purpose of the study is to evaluate critical operations capabilities and improvement areas for competitive manufacturing in a high cost environment.

  Method: The research process is based on the evaluation of an existing framework of operations capabilities in a high cost environment. The study adopts a multiple case study approach in which three Swedish manufacturing firms are evaluated. The data collection was conducted through a quantitative part (i.e. questionnaire) and a qualitative part (i.e. workshop discussion).

  Findings: The findings revealed that 16 operations capabilities and ten improvement areas were considered critical in a high cost environment. Four critical capabilities (i.e. total cost, productivity, conformance and customization flexibility) are more prominent and appear in all three cases. Two critical improvement areas, total cost and dependability, are more prominent and have a higher occurrence.

  Implications: The practical implication of the study provides firms with an overview and better understanding of critical operations capabilities and potential improvement areas in a high cost environment. The theoretical implication of the study is that firm characteristics (e.g. size and position in the supply chain) influence the importance of each capability.

 • 270.
  Ascic, Ivana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ascic, Josip
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Förbättring av leveransservice inom ett produktionsflöde mellan en intern och en extern operationsenhet – från ett tillverkande företags perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose – The purpose of the study is to identify the challenges that arise in the production flow of a manufacturing company between an internal and external operating unit and how these challenges can be managed to achieve higher delivery performance in the production flow. The following two questions where formulated in order to fulfil the purpose of the study:

  1. 1.     What challenges arise in a manufacturing company in the production flow between an internal and an external operating unit.  

   

  1. 2.     How can the challenges in a manufacturing company be managed to improve delivery performance in the production flow between an internal and an external operating unit.

  Method – To answer the questions of the study and thus fulfil the purpose a case study was conducted at Bufab Lann AB in Värnamo. Observations, interviews and document studies were conducted to obtain empirical data. Empirical data was analysed against the theoretical framework of the study to answer the study questions. 

  Findings – Three challenges were identified in a production flow between an internal and external operating unit: Unlevelled internal production flow, lack of supplier collaboration and inadequate information and communication exchange. The challenges interact with each other, where internal problems are reflected and magnified when an external operating unit is included in the processing operation. To manage the identified challenges with regard to delivery performance must initially the internal production flow be levelled and thereafter establish closer relationships with suppliers and improve the exchange of information to suppliers.

  Implications – Synchronizing planned production to the end customer’s delivery date can level the internal production flow while also applying FIFO principles to overloaded stations. To establish good supplier collaboration the number of suppliers should be evaluated to simplify and maintain frequent and routinely information and communication exchange. 

  Limitations – During the study a single case study was conducted with one analysing unit, which is not optimal to obtain generalizable results. Conducting additional case studies in several manufacturing companies would have increased the study´s external validity and thus strengthened the generalizability. The study´s reliability is limited with regard to the views and opinions of the study´s external operating unit since only one interview was conducted with the external party.     

  Keywords – Production flow, delivery performance, supplier collaboration, information exchange. 

 • 271.
  Ashizuka, Masahiro
  et al.
  Kyushu Institute of Technology, Japan.
  Ishida, Eiichi
  Kyushu Institute of Technology, Japan.
  Matsushita, Taishi
  Kyushu Institute of Technology, Japan.
  Hisanaga, Masahiro
  Kyushu Institute of Technology, Japan.
  Elastic modulus, strength and fracture toughness of alumina ceramics containing pores2002Ingår i: Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 6, s. 554-559Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 272.
  Ashrafi, Hamid
  et al.
  Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
  Shamanian, Morteza
  Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
  Emadi, Rahmatollah
  Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
  Ghassemali, Ehsan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Void formation and plastic deformation mechanism of a cold-rolled dual-phase steel during tension2019Ingår i: Acta Metallurgica Sinica (English Letters), ISSN 1006-7191, E-ISSN 2194-1289Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The void formation and plastic deformation micromechanisms of a cold-rolled DP600 steel during tensile loading were studied by scanning electron microscopy (SEM) and electron backscatter diffraction (EBSD). The SEM observations revealed that the main void nucleation mechanism in the DP600 steel is decohesion at the ferrite–martensite interfaces. The voids were mostly observed between the closely spaced martensite islands situated at the boundaries of relatively finer ferrite grains. The EBSD results indicated a strain gradient developed from the ferrite–martensite and ferrite–ferrite interfaces into the interior of ferrite grains during the tensile deformation, which led to a stress concentration at these interfaces. Moreover, it was demonstrated that local misorientation inside the finer ferrite grains surrounded by martensite islands was higher than that for the coarser ferrite grains, which made the former more prone to void initiation.

 • 273.
  Ask, Andréas
  et al.
  Mälardalens högskola, Institutionen för innovation, design och produktutveckling.
  Jackson, Mats
  Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik.
  Factory-in-a-Box: An Enabler to Realize Mass Customization2006Ingår i: Proceedings of the international conference on agile manufacturing, ICAM 2006, 2006, s. 44-54Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 274.
  Aslam, Muhammad Awais
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Router Architecture for Junction Based Source Routing:Design and FPGA Prototyping2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The increase in the number of cores that can be integrated on a single chip has forced the designer to use computer network concepts for design of System on Chip (SoC). This idea led to development of Network on Chip (NoC) to deal with more cores on a single chip. NoC has three main parts, namely routers, link and network interface through which cores are connected to NoC. Router is one of the most important parts because cores communicate with other cores through routers. One of the important tasks for a NoC designer is to design router with low latency.Router design depends on the routing protocol and routing algorithm used. Two kinds of routing algorithms are source routing and distributed routing. In source routing, complete route information is available in Head flit while in distributed routing, routing decisions are taken inside every router on the path. Source routing has speed advantage over distributed routing because the packet itself contains the routing information. But source routing leads to overhead to store complete path information in the header of each packet. To overcome this flaw, junction based source routing has been introduced. If destination is far away from the source then first packet will go to a junction and get the new path information from the junction to the destination. Thus we need to store the path information only for a few hops in the packet header. This idea has been taken from the daily experience of train journey. In this thesis we have developed design of a router for junction based source routing. Main component of simple router includes buffering, header modification and making route decision. Router includes a table called Path Table which stores information about paths from junction to various destinations. JB router also includes, picking up the new path information from Path Table and modify the header by adding new path information.We have developed VHDL designs of two versions of the routers for Junction Based Routing. The delay performance of routers have been analysed through simulation. A simple prototype of the router has also been implemented in Altera FPGA to find out the resource requirements of the new router designs.

 • 275.
  Asplund, Anna
  et al.
  University of Skövde, Sweden.
  Persson, Anne
  University of Skövde, Sweden.
  Hilletofth, Per
  University of Skövde, Sweden.
  E-procurement beyond the buyer cost perspective2010Ingår i: Proceedings of the 22nd NOFOMA Conference, Kolding, 2010, s. 483-498Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The objective of this paper is to provide and argue for a comprehensive view of eprocurement that involves both the buyer and suppliers and that goes beyond looking at mere cost reductions on the buyer side. More specifically, the paper describes benefits and barriers of implementing e-procurement solutions for both buyers and suppliers.

  Design/methodology/approach – This paper reports on a literature review combined with a case study. The case is a public organization in Sweden, which prepares to implement an eprocurement solution. Interviews were also conducted with a selection of suppliers to the case organization.

  Findings – In e-procurement literature, drivers and barriers are often viewed only from the perspective of a buying organization. Benefits are mainly cost-related for the buying organization, while barriers often include suppliers. It is proposed that benefits and barriers should include both buyers and suppliers. The literature review and the case study findingsform the basis for further investigation into this problem area.

  Research limitations/implications – This study focuses on a public organization in Sweden. Yet, it could have implications for many public or private organizations considering implementing e-procurement systems.

  Practical implications – This research suggest that organizations to a greater extent should take the supplier´s side into account when implementing e-procurement solutions.

  Originality/Value – The study highlights a full cycle view on e-procurement taking both buyer and supplier into account.

 • 276.
  Ates, Mehmet
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan.
  Artificial intelligence in banking: A case study of the introduction of a virtual assistant into customer service2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The usage of artificial intelligence in banking is an important theme within entrepreneurial research. The purpose of the study was to analyse the motivations, challenges and opportunities for Swedish banking institutes to implement artificial intelligence based solutions into their customer service process. The research is based on a case study of the Swedish banking institute Swedbank AB, who introduced an AI based virtual assistant (Nina) to deal with customer requests. For the qualitative study, interviews with Swedish banking customer and experts were conducted. Further, to understand the managerial motivations of Swedbank, a theory of Moore (2008) regarding innovation management was applied. The findings display that Nina improved the service spectrum of Swedbank with the potential of decreasing costs, while maintaining customer satisfaction. Further, the results displayed a high acceptance of new technologies from the customer perspective. This provides the foundation for Swedbank to introduce further artificial intelligence based services. Banking institutes and other service oriented organisations with high customer interaction can use the implications of the thesis when considering to more effectively handle customer requests.

 • 277. Athley, Josef
  et al.
  Mauritzson, Gustav
  Concept for stroller chassis2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 278.
  Attergrim, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Johansson, Linnea
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Utveckling av montersystem med tyganvändning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 279.
  Attila, Csikós
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Belysningslära.
  Glödljus vs. LED-ljus: En rumslig analys av ljuskvalitén i hemmiljö2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns fortfarande för många hushåll i Sverige som använder mest glödljus för belysning, i form av glödlampor eller halogenlampor. Detta orsakar en väsentlig del av det onödiga överskott av koldioxidutsläpp som är en av orsakerna till den globala uppvärmningen. Därför avser detta examensarbete att försöka skapa en grönare miljö genom att studera och uppmärksamma faktorer som påverkar val av ljuskällor i belysningssammanhang.

  Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för hur LED-ljuset upplevs i hemmiljö. Arbetet ska visa hur LED-ljuskällans nuvarande kvalité bedöms utifrån individuella rumsupplevelser samt om ytterligare kvalitetsförbättringar behövs. Detta görs för att kunna vända allmänhetens inställning i en mer positiv riktning gentemot LED, vilket kan bidra till en mer ekologiskt hållbar miljö.

  För att undersöka hur LED fungerar i hemmiljö genomfördes en experimentell studie med syfte att besvara följande frågor: hur upplevs LED-ljusets kvalité jämfört med halogenljusets, hur tror man att det egna välmåendet påverkas av halogenljus respektive LED-ljus, hur påverkas rumsupplevelsen och rumskaraktären om halogenljus ersätts med LED-ljus och finns det några skillnader mellan ljusdesigners och icke ljusdesigners upplevelse av halogenljus och LED-ljus i hemmiljö?

  Det byggdes upp två likadana försöksrum som hade samma förutsättningar både storleksmässigt, inredningsmässigt och belysningsmässigt. Den enda skillnaden var de installerade ljuskällorna, då det användes halogenlampor i det ena rummet och LED-lampor i det andra rummet. En enkätundersökning genomfördes, resultatet analyserades och en utförlig rumsanalys gjordes.

  Resultatet visade att ljuset, oavsett ljuskälla, påverkade deltagarnas välmående och rumsupplevelse på olika sätt, beroende på vilken yrkesgrupp de tillhörde. Det visade sig också att skillnaden i ljuskvalitén mellan halogenljus och LED-ljus inte längre är omfattande. Dagens LED-lampor utvecklas alltså positivt och är redan en värdig ersättare till glöd- och halogenlampor.

 • 280.
  Avdic, Aldin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kling, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Ledtidsreducering vid Saab Training Systems Ab: Lead time reduction at Saab Training Systems AB2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på Saab Training Systems AB i Huskvarna. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och säljer kompletta militära träningssystem.

  Syftet med arbetet var att minska ledtiderna, då korta leveranstider blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Arbetet innebar en kartläggning av nuvarande reserv- och reparationsflöde samt att identifiera problem och komma fram till förbättringsförslag.

  Vidare har vi studerat reservdelslagrets lagernivå och dess kapitalbindning.

  Arbetet genomfördes med hjälp av intervjuer med berörd personal, observationer, enkätundersökning samt statistiska studier. Vi har även arbetat med Supply Chain Operations Reference Model som är en öppen referensmodell med vars hjälp man kan kartlägga, förändra och optimera sin verksamhet.

  Saab Training Systems har som mål att ledtiderna för reservdelsflödet och reparationsflödet skall vara 14 dagar, men i själva verket är det inte så. Dessa ledtider är idag längre, hur långa är dock oklart.

  De långa ledtiderna beror främst på att i flödena förekommer det mycket passiv tid. Tiden uppstår bland annat i väntan på transport men även som en konsekvens av att företaget för tillfället har mycket att göra.

  För att reducera ledtiderna bör Saab Training Systems i första hand reducera den passiva tiden.

  Saab Training Systems bör sänka sina lagernivåer för att frigöra bundet kapital vilket leder till att de minskar risken att produkterna minskar i värde eller blir inkuranta.

 • 281.
  Avdiu, Blerta
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Matching Feature Points in 3D World2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis work deals with the most actual topic in Computer Vision field which is scene understanding and this using matching of 3D feature point images. The objective is to make use of Saab’s latest breakthrough in extraction of 3D feature points, to identify the best alignment of at least two 3D feature point images.

  The thesis gives a theoretical overview of the latest algorithms used for feature detection, description and matching. The work continues with a brief description of the simultaneous localization and mapping (SLAM) technique, ending with a case study on evaluation of the newly developed software solution for SLAM, called slam6d.

  Slam6d is a tool that registers point clouds into a common coordinate system. It does an automatic high-accurate registration of the laser scans. In the case study the use of slam6d is extended in registering 3D feature point images extracted from a stereo camera and the results of registration are analyzed.

  In the case study we start with registration of one single 3D feature point image captured from stationary image sensor continuing with registration of multiple images following a trail.

  Finally the conclusion from the case study results is that slam6d can register non-laser scan extracted feature point images with high-accuracy in case of single image but it introduces some overlapping results in the case of multiple images following a trail.

 • 282. Avertoft, Anton
  et al.
  Rudenstam, Carl
  Weed control equipment for battery trimmer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 283. Avestedt, Alice
  et al.
  Hedström, Anton
  Konceptuell studie av gångjärn i titan för glasögonbågar2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report presents a final thesis in product development and design at Jönköping University. The mission was to design a new hinge for glasses. The report is written by Alice Avestedt and Anton Hedström.

  In the start of the project a pre-study was made on the topic to increase the understanding and to get inspiration from earlier solutions. To create new solutions, the writers looked for similar movements and products in other fields except glasses. This helped making it easier to create new solutions and think outside the box. To gather the information and make it easy to view the writers created both an image board and an idea board.

  After the pre-study the idea and concept generation was made. This part of the work focused on getting solutions to the problem. With help from the idea and image board five concepts was created that was chosen to keep improving. To further test the function and movements of the components mock-ups was created. For concepts that required CAD models, they were created in Solid Works.

  When the concepts were done the writers selected which one to keep working with. The purpose was to find the concept which most fulfilled the requirements from the company. To help make this decision a Pugh’s matrix was used. Here the requirements were weighted based on importance and the concepts were compared to each other.

  The result was a new hinge which can be used on titanium glasses and has a new design solution. 

 • 284.
  Awe, Samuel A.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Seifeddine, Salem
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Jarfors, Anders E. W.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Dahle, Arne
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Development of cast Al-Cu-Si ternary eutectic alloys for high temperature applications2016Ingår i: Proceedings and Abstracts Book of European Advanced Materials Congress, At Stockholm, Sweden / [ed] Ashutosh Tiwari, Linköping: VBRI Press , 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 285.
  Awe, Samuel A.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Seifeddine, Salem
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Jarfors, Anders E.W.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Lee, Young C.
  Dahle, Arne
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Development of new Al-Cu-Si alloys for high temperature performance2017Ingår i: Advanced Materials Letters, ISSN 0976-3961, E-ISSN 0976-397X, Vol. 8, nr 6, s. 695-701Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a quest to develop new light metal alloys that can perform excellently at elevated-temperatures (from 300°C to 400°C), a ternary eutectic Al-Cu-Si alloy was exploited to gain a deeper understanding of the alloy system and its suitability for high temperature applications. The alloys studied, with chemical composition of Al-27%Cu-5%Si (by weight percent) with Ni addition in the range of 0 to 1.5%wt, were cast in a rapid solidification casting technique. The solidification characteristics of the alloy was studied using the Thermo-Calc software. Microstructures were characterized in a scanning electron microscope coupled with energy dispersive spectrometry (SEM-EDS). Finally, the elevated-temperatures tensile properties of the alloys were investigated. Comparing the microstructures and mechanical properties of these Al-Cu-Si(-Ni) alloys with conventional Al-Si alloy A319, the refined microstructure with dispersed Ni intermetallic particles formed in the as-cast Al-Cu-Si(-Ni) alloys deliver improved elevated temperature properties. In particular, the yield strength and ultimate tensile strength of the new alloy with 1.5% Ni at 400?C were observed to be 220% and 309% higher, respectively, than for conventional A319 alloy.

 • 286.
  Axberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Engblom, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Kommunicera med kärnvärden: En studie i produktfotografering2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today’s consumption society, the image and core values of a company have become more important in order to secure the attention on the market. All entrepreneurs have to distinguish themselves in the extremely tight competition.

  This thesis examines how product photos can reach out to the consumers successfully. Both students have previous experiences from model shoots – but now want to study the possibilities to sell a product without a human model.

  The purpose of the thesis is to examine how to convey core values by commercial product photos - how to best capture the attention of a customer. We have broken down the study in the following questions:

  -   What are the major factors, influencing the viewer, of an advertisement picture?

  -   In what ways can a company's core values be conveyed by a product photo?

   

  To reach our conclusions we’ve interviewed two experts in the field; a photographer and a stylist. We also conducted a competitor analysis which conclusions we’ve tested on a test group of 88 people. Literature studies in picture communication, perception and how to process information are also the basis for our conclusions.

  The result of our thesis is that – there are many variables that affect how to communicate core values with a commercial product photo. There are plenty of perception techniques and other methods to get the attention of the viewer. These techniques can be applied to all kinds of products but in different ways – and you have to know them all and when to use them.

  Finally, the most important outcome of our thesis is that lighting and composition in particular are the major factors when communicating core values by product photos.

 • 287.
  Axell, Robert
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Hellqvist, Gustav
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Införandet av BIM i ett medelstort entreprenadföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 288.
  Axelsson, Arvid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Hansen, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Utveckling av testutrustning för långtidsprovning av bensindrivna motorsågar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 289.
  Axelsson, Emil
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Hansson, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Internet of Things: Kommunikationsstandarder för smarta hem, i teorioch praktik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 290. Axelsson, Jan
  et al.
  Karltun, Johan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  RULA: en metod för egenutvärdering av arbetsställningar och risker1995Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 291.
  Axelsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Göransson, Nicklas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Funktionsentreprenad för beläggning och vägmarkering2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport är skriven i samarbete med Vägverket Region Sydöst som ett resultat av den utvärdering som gjorts för att ge ett svar på hur bra den funktionsupphandling som är gjord på E4:an i Östergötlands och Jönköpings län fungerar. Den studie som ligger till grund för rapporten är uppdelad i tre olika parametrar, två hårda och en mjuk.

  Den första hårda parametern handlar om vägstandard då Vägverket är intresserade av att veta hur den förändrats under funktionsperioden. För att få fram en mätbar siffra på detta har en jämförelse av värden från de årliga vägytemätningarna på den aktuella vägsträckan gjorts. Man vill även få reda på om det är ekonomiskt hållbart att upphandla standard endast med hjälp av funktionskrav, därför handlar den andra hårda parametern om ekonomi. I den mjuka parametern vill man få reda på vad berörda aktörer tycker om funktionsentreprenaden. Genom intervjuer och samtal med personer som berörs av entreprenaden vill man få reda på vilka erfarenheter man har fått av den tid som hittills förflutit.

  Resultatet av undersökningen av vägstandarden visar indikationer på en tydlig standardhöjning sett till ojämnheter och vägmarkeringar. Ekonomiskt sett finns det också fördelar med funktionsentreprenaden, då Vägverket Region Sydöst fått lägga ut en lägre summa pengar under funktionsentreprenaden än vad det skulle kostat att upphandla samma åtgärder med utförandeentreprenad. Baserat på de intervjuer som genomförts har man kommit fram till att entreprenaden ses med positiva ögon från såväl beställarhåll som entreprenörhåll.

  Slutsatsen med rapporten är därmed att denna upphandlingsform lämpar sig mycket väl för denna typ av projekt och att Vägverket Region Sydöst bör använda sig av denna upphandlingsform för den valda vägsträckan även i framtiden.

 • 292.
  Axelsson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Söderberg, Robert
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Värdeflödesanalys på Saab Training Systems i Huskvarna2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Saab Training Systems (STS) i Huskvarna tillverkar utbildningsmaterial åt all världensarméer. De håller nu på att implementera delar av Leankonceptet i sin verksamhet.En del i arbetet med Lean är att eliminera slöserier i produktionen. För att kunna identifieradessa slöserier är värdeflödeskartläggning ett bra verktyg och det är också det verktyget vi haranvänt oss av under detta examensarbete. Målet med arbetet var att finna sätt att effektiviseraproduktionsflödet på avdelning där produktionen av Personnel Detector Device (PDD) utförs.En PDD är en slags väst som används vid militär utbildning som registrerar om användarenhar blivit träffad av fienden.Grunden till arbetet gjordes genom att författarna genomgick en utbildning i Lean productionsamt i värdeflödeskartläggning. Arbetet gick vidare genom att en kartläggning gjordes avvärdeflödet på avdelningen PDD, intervjuer gjordes med arbetande på plats och studier avlitteratur för att på ett bra sätt kunna lösa uppgiften.Värdeflödeskartläggningen resulterade i att författarna gick vidare med fem åtgärdspunkterutav de sex vi identifierade skulle vara bra att åtgärda. Åtgärdspunkterna var följande:undersöka varför tillförlitligheten i en testkammare inte var bättre än 83 procent, se överbatchstorlek och ställtider, undersöka om två av stationerna ska separeras samt se överlayouten och utforma en ny.Vad som framkom i uppföljandet av åtgärdspunkterna var att felkällorna i testkammaren varisolerad till några få detaljer och genom ett paretodiagram av dessa kunde det bestämmasvilken felkälla som skulle angripas först.Batchstorleken är anpassad efter orderstorleken vilket resulterar i stora batchstorlekar,resultatet som framkom var att de skulle minskas och anpassas efter det dagliga behovet ochkapaciteten, i denna punkt var ställtiden en viktig parameter då värdefull monteringstid gicktill spillo genom att material skulle plockas fram för monteringen. Resultatet blev att STS skase över framplockningen av material till monteringen.De två stationerna som delar samma utrustning är lite ett problem i materialflödet och detkonstaterades att det för att lösa det skulle de två stationerna delas på vilket inte är kräver merän en extra dator och arbetsbänk. Det påverkar också hur layouten ser ut och därför gjordesockså en undersökning om hur en framtida layout skulle utformas. Parametrar som nämntstidigare vägdes in med teori om hur en layout ska utformas och ett förslag presenterades.Författarnas arbete resulterade i att de ovan nämnda åtgärdspunkter bearbetas vidare på STSför att införas helt eller delvis.

 • 293.
  Axing, Erik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Ljudkudde med stereoåtergivning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Thorbjörn Birging. Birging arbetar med RFID[1] och är även VD för CombiQ på Science Park i Jönköping. Under lång tid har han velat skapa en produkt som hjälper människor med sömnproblem, depression, ångest och stress. Författarens roll som ingenjörsstudent blev att utveckla hans ide till en färdig produkt. Birging upptäckte efter att ha läst en artikel om sömnproblem att det finns studier som visar att det är enklare att somna med ett svagt ljud i rummet för att andra personer i rummet inte skall störas. Birging fokuserade på att skapa en ny ljudkudde med denna teori som grund.

   Målet med detta examensarbete blev att skapa en kudde med fokus på utmärkt stereoljud som hjälpredskap för människor med sömnproblem. Med ljudets användning blir insomningen betydligt lättare. Många människor söker hjälp för sina problem på sjukhus, men ofta får de bara recept på lugnande och antidepressiva mediciner. Ett annat problem med sömntabletter är risken för att utveckla ett beroende och en längre tids användning av medicinerna kan störa kroppens normala sömnfunktion, vilket läkaren Anders Isaksson som driver en privatklinik i Örebro kan intyga. Birging har haft kontakt med Anders under detta arbete och kan intyga detta.

   Ett sätt att lindra sömnproblem är genom att patienten får lyssna till lugnande musik före insomnandet, vilket alltså är tanken med denna kudde. Författaren genomförde en undersökning för att ta reda på vad som är bra och dåligt med dagens ljudkuddar. En idégenerering och kravspecifikation påbörjades med hjälp av Birging. För att kunna veta vad kunderna önskar sig med denna nya produkt gjordes bland annat en designbrief, funktionsanalys och en QFD-matris. Designbriefen skapades både verbalt och visuellt för att se hur den nya produkten skall se ut på markanden. QFD-matrisen rangordnar kraven och konkurrenternas kuddar i förhållande till Birgings krav på den nya prototypen. QFD ger inte svar på vad kunden får för upplevelse med produkten vilket designbriefen kan åstadkomma. Konstruerandet av prototypen kan börja först när designbriefen och funktionsanalysen är klara. Materialvalet gjordes genom testfaser som ljudåtergivning och komfort. Skumplast materialen kommer ifrån Recticel AB i Gislaved och ett intresse för denna nya produkt finns i den framtida utvecklingen.

   Denna nya produkt blev betydligt bättre än de ljudkuddar som finns på marknaden. Den nya produkten har egenskaper som tryckavlastning samt bättre ljudkvalitet vilket innebär att volymen inte behöver vara hög, vilket gör att omgivningen inte störs. Orsaken till att ljudet inte stör är att spridningen av ljudet mestadels riktas upp mot användaren. Kuddens mått är B50*H40*T5 cm innebär att man enkelt kan köpa vanliga örngott och att den inte ta onödig plats i sängen.

  [1] Radio Frequency IDentification

 • 294.
  Ay, Konstantin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  George, Joshua
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Decentraliserad datalagring baserad på blockkedjan: En studie som jämför Storj.io och Microsoft Azure Blob Storage2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av datalagringsmolntjänsterna är centraliserade, varav Microsoft Azure står som den mest använda molntjänsten. Centralisering innebär att konsumenten behöver lita på att värdföretaget hanterar tillgänglighet och säkerheten av data på bästa möjliga sätt. I kontrast mot en centraliserad molnplattform finns Storj.io som är en decentraliserad molnlagringstjänst. För att åstadkomma decentralisering använder sig Storj.io av blockkedjan som används för att uppnå den autonoma konsensusmekanismen mellan noderna som lagrar data.

  Syftet med denna studie är att identifiera för- respektive nackdelarna med en decentraliserad blockkedjebaserad molnplattform i jämförelse mot en centraliserad molnplattform. Specifikt fokuserar studien på prestanda och säkerhet.

  En komparativ fallstudie har utförts med ett experiment och en litteraturstudie som datainsamlingsmetoder. Den kvantitativa datan från experimentet användes i en hypotesprövning för att identifiera om det fanns någon skillnad i prestanda mellan Microsoft Azure och Storj.io. Litteraturstudien användes i syfte för att kunna styrka skillnader om säkerhetsåtgärder och säkerhetsrisker mellan molnplattformarna.

  Resultatet av denna studie visar att prestandan för Storj.io är lägre än Microsoft Azures molnplattform. De identifierade faktorerna som orsakade resultatet anses vara på grund av de flertal steg som krävs vid resursallokering för Storj.io. De säkerhetsrisker som uppstår hos Storj.io kom till i samband med konsensusmekanismen. För att en säkerhetsrisk skall uppstå mot konsensusmekanismen behöver det decentraliserade nätverket hotas med majoritet. Eftersom Microsoft Azure inte använder sig av blockkedjan uppstår inte dessa typer av säkerhetsrisker. För dataöverföring till Azures datalagringstjänst behöver konsumenten själv säkerställa en krypterad kommunikationskanal. I Storj.ios fall sköts alla typer av säkerhetsåtgärder automatiskt vilket eliminerar risken för säkerhetsattacker vid överföringar. Sammanfattningsvis tyder denna studie på att Storj.io inte är ett optimalt val vid prioritering av prestanda. Eftersom konsumenten som använder Microsoft Azures tjänst ansvarar för säkerhetsåtgärder drogs ingen direkt slutsats huruvida Storj.io är ett säkert substitut. Studien visar på att det existerar konensusrisker med en tjänst som Storj.io och det är upp till envar konsument att förlita sig på att dessa inte uppstår.

  De slutsatser som har dragits från denna studie är avsedda som ny kunskap inom fältet som berör decentraliserade molnplattformar baserade på blockkedjan. Studien kan användas som en utgångspunkt för val mellan en centraliserad och decentraliserad molntjänst baserad på blockkedjan med prioritet för prestanda och säkerhet.

 • 295.
  Ayaz, Rohail
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Challenges in the Implementation of the Information Technology Infrastructure Library (ITIL): The Problem Management process2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ITIL - Information Technology Infrastructure Library is a widely acclaimed practice framework. It is a framework for Information technology service management (ITSM), which provides IT, business alignment, improved IT services and helps to resolve business issues. ITIL does not function to generate business strategies but to support them. ITIL as a framework describes a lifecycle that includes five stages, which are not technological specific or organization specific. It can be adopted by any organization to meet its goals. Five stages of ITIL lifecycle are; Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, and Continual service improvement.

   

  The primary purpose of this thesis is to elaborate upon the ITIL problem management process with particular regard to challenges that hinder its application and to further supplement this analysis with insights of ITIL professionals about overcoming these challenges. As this research’s data collection is based on semi-structured interviews with IT professionals, gathering their views on ITIL implementation challenges, so expected data to be collected from these interviews is to be non-numerical, therefore; this thesis will follow qualitative research. This thesis will employ deductive approach. As the researcher of this thesis will gather in-depth knowledge of ITIL framework and challenges in implementing ITIL problem management by extensive literature review. As a result, a list of twenty-six challenges, categorized into six categories, was the first outcome of this study by extensive literature review. The literature review didn’t only help to generate a list of challenges but also helped this study to recognize the importance of ITIL framework in the organizations, by contributing to IT governance. To fulfil the purpose of this thesis a detailed guideline for the ITIL implementation was gathered by interviewing the IT professionals.

 • 296.
  Azizi, Nima
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Informationsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Taqi, Mohammed Aysar
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Informationsteknik.
  Applying Agile methodologies within the context of traditional project governance: - A study of the Volvo Group experience2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Synen på mjukvaruutveckling har förändrats under det senaste decenniet; Vattenfalls- eller traditionella kommando- och styrmetoder har ersatts av Agila metoder. Agila utvecklingsmetoder kom som en "lösning" till nackdelarna med vattenfalls metodiken, men användning av Agila metoder har sina egna utmaningar. På grund av Agila metoders attraktiva egenskaper såsom flexibilitet och kort tid till marknaden, har denna typ av utveckling blivit alltmer populärt och antalet organisationer som har börjat flytta till Agila metoder växer varje dag. Att genomföra nya metoder i en organisation är alltid en stor utmaning. Särskilt för stora organisationer på grund av deras komplexitet, med tanke på många olika samverkande gränssnitt, stark organisationskultur, etc.

  Karaktären på dessa utmaningar och hinder ändras från olika perspektiv inom en organisation, och vart och ett av dessa perspektiv behöver studeras och undersökas för att säkerställa en framgångsrik övergång från traditionella metoder till Agila metoder. I denna avhandling fokuserar vi på projektledare och projektförvaltningsperspektiv. Vi strävar efter att definiera framgångs- och misslyckande faktorer som spelar en nyckelroll i att flytta från traditionella metoder till Agila metoder i storskaliga organisationer.

  För att möta dessa utmaningar genomfört vi dessutom en litteraturstudie av den senaste forskningen om införande av Agila metoder. För att samla våra data vi använt en kombination av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Vi utforskade både projektledare för IT och chefs-projektledare sidor av organisationer genom intervjuer och enkäter i vår forskning.

  Resultaten visar den kritiska roll produktägare utgör i Agila projekt. Det är en utmaning att tillsätta en korrekt produktägaren som har Agile kunskap och är expert i projektet domänen. Specialiserad utbildning och coaching för produktägare nämns som en av de möjliga lösningar som finns för denna utmaning. "distribuerade team", "brist på fokus på affärssidan" och "Svag coachning och support" är några av de andra viktiga områden som har lagts fram av deltagarna i intervjuerna och undersökning i denna studie.

  Den viktigaste slutsatsen är att för att få en lyckad övergång till Agila metoder bör Agilt tänkande tillämpas i alla delar i en organisations, inte bara utvecklingssidan, utan alla måste förstå "varför" Agila metoder är fördelaktigt. Även överföring av lärdomar och återkoppling bör vara stark och effektiv för att undvika återkommande samma misstag. Dessutom, specialiserad utbildning och coaching för olika roller och inom den tidsfrist för utvecklingen är nödvändig för att säkerställa ett framgångsrikt antagande av Agila arbetsmetoder.

 • 297.
  Aziziderouei, Mona
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  The influence of Strontium level on the microstructure formations and mechanical properties of Al-Si alloys2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this thesis is to investigate the influence of Strontium (Sr) addition on the microstructure formation, including porosity and the mechanical properties of commercial Aluminum alloy ENAC 46000. In addition, it is intended to obtain an optimum Sr level in order to achieve the desired mechanical properties.

  Specimens were prepared with gradient solidification technique at different cooling rates in order to achieve samples with a variety of microstructural coarseness. Beside microstructural and mechanical properties studies, thermal analysis was employed to keep track of the time and temperature of phases during solidification.

  The achieved results indicate that Sr affects the mechanical properties except the strength. The analysis of the result indicates that the optimum level of Sr is 150 ppm.

  Porosity is a function of both Sr addition and cooling rate. Comparing the influence of cooling rate with Sr addition on the amount of porosity shows that the cooling rate can modify the ENAC 46000 alloy more than Sr addition.

  Thermal analysis technique used to study effect of phase formation on modification. Influence of solidification rate and Sr level on time and temperature of α-Al (Τ_α) and Al-Si eutectic (Τ_N) nucleation was observed.

 • 298.
  Bach, Willy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Vidarsson, Petter
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Datateknik och informatik.
  Integrering av en robotgräsklippare i en 3-dimensionell simulering.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att marknaden för robotgräsklippare ökar så är pressen högre på företag att deras produkt ska vara robust. Detta kan uppnås genom att testerna som görs på robotgräsklipparen testas så fort som möjligt. Genom att skapa en simulering där alla tester genomförs istället för att köra testerna på en fysisk robotgräsklippare kan detta uppnås och utifrån detta utformades forskningsfrågan. För att skapa simuleringen undersöktes först mjukvaror vilket ansågs lämpliga för att utveckla en simulator, detta gjordes via en fallstudie. Dessa har sedan analyserats och jämförts för att till slut bestämma de som ansetts bäst att använda. Med hjälp av de så startade en utveckling av en simulator där hjul- och kollisionsdata hämtades från en fysisk robotgräsklippare och skickades till en virtuell robotgräsklippare. Den färdigställda simulatorn utvärderades vid slutet av arbetet med hjälp av experiment där författarna observerade och jämförde rörelsen hos den fysiska och virtuella robotgräsklipparen. För att utföra denna uppgift så tillämpade arbetet metoden Design science research där det arbetades iterativt vid utvecklingen av simulatorn. Resultatet visar på att det är möjligt att skapa en simulator med de valda mjukvarorna ROS och Gazebo där man kan genomföra simulerade tester. Arbetet visar på ökad kunskap där data från en fysisk robotgräsklippare kan implementeras i 3D-simulatorn Gazebo via ramverket ROS. Studien kan användas som riktlinje i liknande projekt när det kommer till val av mjukvaror och om de är lämpliga. Arbetet begränsas till enbart hjul- och kollisionsdata från den fysiska robotgräsklipparen.

 • 299.
  Backström, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Wikström, Ludvig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Jönköping har problemet med översvämningar, erosion och materialtransport varit ett stort problem i Strömsbergsbäcken i Jönköpings kommun. Detta har tillviss del orsakats av ett ökat dagvattenutsläpp i bäcken, vilket skapar kraftigaflödestoppar då den ursprungliga fåran inte är ”dimensionerad” för den ökadevattenmängden. Syftet med arbetet är att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö med högt dagvattenutsläpp. Målet med arbetet är i sin tur att framställa underlag för hur ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö kan genomföras och att rapporten skall kunna ge värdefull kunskap till liknande sammanhang. För attuppfylla målet har följande tre frågeställningar utformats som utgör en väsentligdel av arbetet:

  • Hur kan belastningen på det allmänna dagvattennätet minskas?
  • Hur kan föroreningsföljderna av dagvattenavrinning i stadsmiljö minskas?
  • Vilka åtgärder är lämpliga för att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i  Strömsbergsbäcken?

  Metoderna som använts för att besvara frågeställningarna är litteraturstudie, dokumentanalys och fallstudie. Resultaten visar på att vattenflödena från fyra av nio upptagningsområden som har sitt utlopp i Strömsbergsbäcken bör genomgå någon form av åtgärd som bromsar eller minskar dagvattenflödena innan det återgår till den naturliga vattencykeln. Dagvattenflödet kan minskas genom att anlägga åtgärder i området innan vattnet når vattendraget. Flödena kan också minskas genom åtgärder i anslutning tillbäcken, vid de utloppen där de största flödena förekommer. En väsentlig lösning för Strömsbergsbäcken är t.ex. att bygga om den befintliga branddammen, som ligger intill ett av utloppen, till en fördröjningsdamm för att bromsa en del av flödena i bäcken.

 • 300.
  Badri, Shabanam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Holsmark, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Kumar, Shashi
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Junction Based Routing: A Scalable Technique To Support Source Routing in Large NoC Platforms2012Ingår i: Proceedings of Network on Chip Architectures 2012, ACM Digital Library, ACM Digital Library, 2012, s. 45-50Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To support communication among hundreds of cores on a chip, on-chip communication must be well organized. In the embedded systems using such a chip, the communication patterns can be profiled off-line and routing can be well planned. Source routing has been shown to be suitable in such contexts. However, source routing has one serious drawback of overhead for storing the path information in header of every packet. This disadvantage becomes worse as the size of the network grows. In this paper we propose a technique, called Junction Based Routing (JBR), to remove this limitation. In the proposed technique, path information for only a few hops is stored in the packet header.

  With this information, either the packet reaches the destination, or  reaches a junction from where the path information for on-ward path is picked up. There are many interesting issues related to this approach. We discuss and solve two important issues related to JBR, namely, the required number of junctions and their positions and path computation for efficient deadlock-free routing. A simulator has been developed to evaluate the performance of JBR and compare it with simple source routing. We observe that JBR has slightly worse performance as compared to pure source routing for packets with large payload. But JBR has  potential of higher performance for packets with small payloads.

3456789 251 - 300 av 4010
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf