Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 691
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Assessed young persons in secure units – trajectories in out-of-home care2014Conference paper (Refereed)
 • 252.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Banor i samhällsvården: en tvåårig studie om unga som utretts på SiS-institution2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 2, p. 48-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Unga kan placeras på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner för att utredas tvärprofessionellt. Utredningarna leder fram till förslag på fortsatt vård som socialtjänsten tar ställning till och beslutar om. I artikeln analyseras en sekvens av utredda ungas banor i samhällsvården.

 • 253.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University, Sweden.
  ‘I got to know myself better, my failings and faults’: Young people’s understandings of being assessed in secure accommodation2017In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, no 2, p. 124-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores young people’s understandings of assessments conducted in secure accommodation. The concepts of ‘institutional identity’ and ‘text-mediated’ actions have been used in the analysis. The main empirical material is repeated interviews with assessed young people during a two-year period. In the findings, the stories of three young people display understandings of appreciation, disappointment and self-development. The assessments seem to have made the youths aware of their ‘failings and faults’. An analysis of the written assessments found institutional identities of ‘inner problems and unstructured everyday lives’. In conclusion, the young people’s understandings of the meanings and implications of the assessments are suggested to be connected to the caseworkers’ text-mediated actions and their position in the assessment process. The young people’s stories indicate the need to consider the institutional context of the assessments and to acknowledge young people’s efforts in care.

 • 254.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Institutional identities in transition – Young people’s understandings of assessments in secure accommodations2015Conference paper (Refereed)
 • 255.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Young people in limbo: Perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016Conference paper (Refereed)
 • 256.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Young people in limbo: perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, young people are assessed in institutions at the request of the social services, a situation that can be described as being in limbo, in a state of uncertainty. Using the concepts of self-presentation and institutional processes in total institutions, this research aims to analyse young people’s perceptions of being assessed in secure accommodation. The empirical material consists of repeated interviews with 16 adolescents assessed in secure accommodation. Three situations were identified in which the young people felt that their self-presentations were in some way in or out of their control: the placement situation; the assessment situation and the assessment-outcome situation. The youths perceived their self-presentations to be influenced by the setting (i.e., the institution). In addition, there were two parts to being in limbo: being on site in the institution and being distant from the social services. The young people’s experience of being assessed in an institution was characterized by feelings of a loss of control over self-presentation and of their perceptions of themselves.

 • 257.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

  Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

  Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

  1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

  2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

  3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

 • 258.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Searching for the right track – managing care trajectories in child welfare2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, no 1, p. 398-408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines caseworkers' efforts to plan and find appropriate interventions for troublesome young people. Strauss's concept oftrajectory is applied to analyse how Swedish caseworkers shape and manage the evolving care trajectories using assessments for young people in secure accommodation, i.e. institutional youth assessments. The empirical material consists of surveys to 82 caseworkers concerning 85 institutional youth assessments and interviews with 16 of these caseworkers. The findings reveal ongoing care trajectories that are out of control where the assessments are seen as an opportunity of change for the youths. Diagnoses, confirmations and plans for action are provided through the assessments and used by the caseworkers in negotiations for resources. Three orientations of contributions to the caseworkers' management of care trajectories were found, all reflecting the many uncertainties of child welfare work:child centredprofessional and discharge of liability. In conclusion, the caseworkers searched for the right measures to manage change and achieve youth compliance, but it was also a matter of managing professional and organizational contingencies and passing on responsibility.

 • 259.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem2013Report (Refereed)
 • 260.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, SabineLinköpings universitet, Linköping, Sverige.Vogel, Maria A.Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förlagets beskrivning:

  Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

  Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

  Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen.Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

 • 261.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – teoretisk och historisk inramning2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
 • 262.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – summering och avslutande reflektioner2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 285-292Chapter in book (Other academic)
 • 263. Enell, Sofia
  et al.
  Hultman, Malin
  Jergeby, Ulla
  Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem: En systematisk kunskapsöversikt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IMS har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en systematisk kunskapsöversikt över internationella utrednings- och bedömningsinstrument som används i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem.

  Sökningar i sex databaser resulterade i 1 788 träffar. Efter att ej relevanta träffar uteslutits återstod 43 artiklar. Ytterligare elva skrifter inkluderades via referenser i de 43 artiklarna och via internationella kontakter. I 14 av dessa totalt 54 skrifterna beskrevs fem standardiserade bedömningsmetoder med vetenskapligt stöd och två som inte är vetenskapligt prövade. Samtliga instrument är utvecklade i USA.

  Av de standardiserade bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd tillhör tre ett system, Casey Foster Family Assessments. De två andra bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd, Potential for Foster Parenthood Scale och Foster Parent Potential Scale, är föregångare till Casey Foster Family Assessments.

  Samtliga instrument i Caseysystemet har utvecklats särskilt för att användas i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem. Den första delen består av två introducerande formulär, ett som besvaras av familjehemsföräldrarna (Applicant version; CFAI-A) och ett som besvaras av familjehemsutredaren (Worker version; CFAI-W). Den andra delen (Self Report; CHAP-SR) består av 18 instrument som används vid behov av fördjupning inom ett eller flera frågeområden i samband med utbildning eller för uppföljning under placering. Instrumenten varierar i omfattning och täcker områden som alkoholbruk, engagemang i fostran, fysisk och psykisk hälsa, familjerelationer, socialt stöd, familjens resurser, kulturell kompetens samt beredskap att bli familjehem. Den tredje delen i systemet (Fostering challenges; CHAP-FC) består av ett antal vinjetter som den blivande familjehemsföräldern får ta ställning till. Vinjetterna är korta beskrivningar av situationer som kan vara svåra att hantera för ett familjehem. Samtliga instrument i Caseysystemet är vetenskapligt prövade och med något undantag har de befunnits ha god reliabilitet och validitet. Däremot saknas studier av om instrumenten faktiskt medverkar till att familjehemsplacerade barn får en bättre tillvaro än om bedömningsinstrumenten inte används.

  Det fortsatta utvecklingsarbetet av en standardiserad metod för bedömning vid rekrytering av familjehem kommer att utgå från ett eller flera av de amerikanska instrumenten. Stor vikt kommer också att läggas vid synpunkter och behov hos familjehemsutredare innan en psykometrisk prövning genomförs.

 • 264.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linneaus University, Sweden.
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  In the name of care: Locking up young people in Sweden2018In: Book of Abstracts, 2018Conference paper (Refereed)
 • 265.
  Engman, Beatrice
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  "Genom samverkan ska föreningen verka": En kvalitativ intervjustudie om biosfärområdet Östra Vätterbranterna och dess samverkan med samhällsaktörer för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 20302019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The geographical area Eastern Vätterbranterna has since its initiation as a biosphere reserve according to UNESCO's appointment in 2012 worked towards being a model area in which sustainable development can evolve. This has been done from five sustainability perspectives: the ecological, social, economic, the perspective with broad cooperation and the learning perspective. In 2015, the UN General Assembly adopted Agenda 2030 with its seventeen global sustainability goals and associated 169 sub-goals, which the biosphere association Eastern Vätterbranterna then woven into its work. This qualitative interview study has, with the focus on the biosphere association's seven active focus areas, investigated the biosphere association of Östra Vätterbranternas work with Agenda 2030 in collaboration with the Municipality of Jönköpings and its County Government, within the association, and other community actors. Cooperation has stood as a constant point through both interviews and through one of the questions of issue, conclusions can be established that the Östra Vätterbranterna had served to perform better cooperation within themselves. The Municipality of Jönköping and its County Government looks up to the biosphere association's work with Agenda 2030 and raises collaboration between them as a major success factor, but cooperation between the focus areas in the biosphere association has not achieved its full potential. Furthermore, not all of Agenda 2030's global sustainability goals have been included, but it is something that the biosphere association is constantly working on, which continues to develop all the time, and which can be achieved with the help of other community actors. Cooperation is the concept Agenda 2030 advocates for to achieve the goals and the concept that permeates the biosphere association Eastern Vätterbranterna.

 • 266.
  Engström, Christine
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Simone, Liedholm
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme: Familjerättens utredning vid umgängestvist2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to shed light on the complexity of family court investigations regarding visitation rights in relation to scope of action, child perspective and a child’s perspective. Twelve family court secretaries at nine different municipalities have been interviewed according to a semi-structured interview design. Collected data has then been analyzed to shed light on the aspects that the family court secretaries experience regarding how their investigations are conducted. The result shows that the work of the informants regarding the material investigations has great similarities, but that the procedure during the investigations differs between them, both when it comes to time spent on the investigations, the number of discourse with the child and the use of manuals or methods. The study also shows that the family court secretaries experience that they have a high level of scope of action which they cherish, as this forms the opportunity to make assessments based on the individual child's best interests in its unique situation.

 • 267.
  Ericson, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Andersson, Jenny
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Barnets bästa: ett begrepp i förändring2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper the conception “the best interest of the child” examines with the starting-point to study which different ideas that exists and have existed about what this means. This conception is not new for today, but it has been debated more frequently after the creation of the United Nations Children’s Convention which was accepted in 1989. However, the best interest of the child is a social construction and therefore the meaning of the conception changes constantly.

  The method that lays the foundation of this paper is partly an exposition of literature and also a text analysis of two historical sources consisting of a government bill from 1924, prop. 1924:150, and one of the States official reports from 1997, SOU 1997:116. Through this text analysis emerges both similarities and differences between the society’s views on the best interest of the child.

  The statement is that the conceptions of what the best interest of the child mean have changed since the beginning of the twentieth century. The development of the best interest of the child is connected to many factors such as the view of the child, existing culture, norms, values, knowledge, economy, political ideas, reforms and gender conceptions. The conclusion is that grown-ups tried to fulfil what was best for the children even in the beginning of the twentieth century, but the conception had a different meaning at the time. Therefore the conclusion is that the best interest of the child has been, is and will be a conception in change.

 • 268.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Sandberg, Jonas
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology.
  Holmgren, Jessica
  Pringle, Keith
  His helping hands-adult daughter's perceptions' of fathers with caregiving responsibility2013In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 16, no 2, p. 235-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Women's position as informal carers has been taken for granted in social policy and social professions, while relatively few discussions have elaborated on caring as a later life activity for men and the impact on family care. This study explores the processes connected to informal caregiving in later life through the position of adult daughters of older fathers engaged with long-term caregiving responsibilities for a partner. A sample of eight daughters, with fathers having primary caregiving responsibility for their ill partners was recruited and in-depth interviews were carried out and analysed according to qualitative procedures. The daughters' descriptions of their relationships with their fathers show that being an older man who engages in caring can have a positive outcome on relations. Even if some of the daughters have doubts about their fathers “masculine authenticity”, all of them appear to cherish “his helping hands” as a carer and closer more intimate relationships with their fathers. Caring for an old and frail spouse may potentially present alternative ways of being a man beyond traditional ‘male activities’ and that caring might also sometimes involve a re-construction of gender identities. It is suggested that social work professionals may use a gendered understanding to assess and work strategically with daughters and other family members who support caring fathers.

 • 269. Eriksson, Henrik
  et al.
  Sandberg, Jonas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Pringle, Keith
  “It feels like a defoliation…”: Older men’s notions of informal support as primary caregivers2008In: Nordic Journal for Masculinity Studies, ISSN 1890-2138, Vol. 3, no 1, p. 48-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Little interest has been given to painting a broader picture of men’s relation tocaring and care giving activities and when it has, it has often tended to upholdstereotypic notions regarding men’s attitudes to caring activities. This articleexplores older men’s account of becoming and being primary caregivers as a resultof unexpected life events. By interviewing eleven older men in three focus groupsessions questions about masculinity and the cultural understanding about beingolder men in relation to caregiving and support was approached. In our result wedescribe the caregiving men’s social and personal changes as a consequences ofcaregiving as a defoliation process where the difficulty in upholding relationshipswith unconventional men and the caregiving men’s difficulty in upholdingrelations with people, who embrace hegemonic ideals about masculinity, is framingtheir lives as caregiving men.From this position caregiving men reach out and connect with other men whoshare the same experiences. We suggest that in the network of men who are, and isabout to become, primary caregivers, the principle of “paying it forward” seems tobe understood as the most valued support. Paying it forward help the men touphold their caring experience as valuable and gives the men a position as skilled.

 • 270.
  Eriksson, Jakob
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Mara, Adelin
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Faktorer relaterade till genomförande av uppföljningsintervjuer med ASI – klientprofil och organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Addiction Severity Index (ASI) is thought to be used both for client work at the individual level and for research at a group level. This study examines the extent to which the ASI Follow-up is carried out, and the individual and organizational factors influencing the usage. The study is quantitative, i.e. presents statistical analyzes. Data were collected in two ways. Access to ASI data was made possible by an anonymous file from the database ASI-Net and included data from eleven municipalities in Jönköping County. ASI data consisted of 1,964 interviews from ASI Basic and ASI Follow-up and was needed for the investigation of individual factors. Data regarding organizational factors was collected through web surveys to managers in Individual and Family Care (IFO) in the same eleven municipalities. The result shows that the percentage of follow-up interviews is increasing every year and that there are large differences between municipalities in the usage of the percentage of follow-up interviews. The analysis of individual factors suggest that the elderly, with higher education and a profession are interviewed to a greater extent. Clients with serious problems and in need of help with alcohol also undergo follow-up interviews more frequently, while more problems with drugs and legal problems tend to be followed-up to a lesser degree. The analysis of organizational factors could not in a meaningful way be tested for significance since the population for the web survey was small, however, correlation was discovered between the percentage of follow-up interviews for each municipality and organizational factors of population in municipalities and employee turnover. Organizational factors show the contrary as expected that small municipalities follow up to higher degree, and that factors such as staff turnover, training and case quantity does not explain the existing differences. The study's conclusions are that the percentage of ASI Follow-up is continuously increasing. Although the ASI follow-up is increasing, it is a long way until the even half of all cases with ASI Basic are re-interviewed. To increase the motivation to carry out follow-up interviews, it may be important for the social workers to get back more in the form of summaries and analyzes at the group level.

 • 271.
  Eriksson, Simon
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Varför är urban utforskning intressant?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Eriksson, Sören
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Marketing and Logistics.
  The technological state in Indonesia – the co-constitution of high technology and authoritarian politics2013In: Asian Geographer, ISSN 1022-5706 (Print) 2158-1762 (Online), Vol. 30, no 2, p. 181-182Article, book review (Other academic)
 • 273.
  Ernsth Bravell, Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Foebel, A.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Pedersen, N.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  The importance of social network factors among older adults in need of regular care2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: As populations continue to age, the need for formal care is increasing. As criteria for formal care services become stricter, older adults with greater health problems may remain at home longer and become increasingly reliant on help from their social networks. Knowledge on how different social network factors affect use of care is limited. This study aimed to analyze 1) how personal outlook and objective and subjective social network factors change over time and 2) how these factors are associated to the use of care among older adults. Methods: Data from 7 follow-up questionnaires from the Swedish Adoption Twin Study of Aging (SATSA) were used, spanning a 23-year period. Individuals older than 55 years at baseline were included. Objective social network measures included: number of neighbors, acquaintances, close friends, confidants, and caregivers. Subjective social networks were measured as the satisfaction with these different contacts. Personal outlook included feelings of loneliness and satisfaction with life. The outcome was measured as self-reported receipt of weekly care. Multivariate logistic regression explored the relationship between social network factors and weekly care. Results: Among the 1,065 older individuals in the sample, changes in social networks were most concentrated in the oldest individuals (85+ years at baseline). Increasing age (p<0.0001) was associated with an increased likelihood of weekly care, while never feeling lonely was associated with a much lower likelihood of weekly care (p=0.034). Conclusion: Age and personal outlook factors are important considerations in formal care needs among older populations.

 • 274. Espvall, Majen
  et al.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Att förhandla i underläge: En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor2001In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 21, no 2, p. 107-118Article in journal (Refereed)
 • 275.
  Evaldsson, Christina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Samskapande: En fallstudie kring påverkansfaktorer vid ett förbättringsarbete inom socialtjänstens barnavård2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The child welfare service in Jönköping municipality carried out an improvement project aimed for increased safety for children and improved support for children and families. The goal was fewer breakdowns in out-of-home placements and more effective interventions in the child's home environment. An improvement project about implementing Signs of Safety in one of Jönköping's offices was conducted.The improvement project was based on the Sustainability Triangle and its three pillars; governance, support and disturbance.The improvement project was studied by case-study design including interviews with participants and document analysis. The aim of the study was to increase the knowledge of influencing factors linked to improvements in the context of child welfare.

  The goals of the improvement project were not reached though the results indicate that the parents experienced increased collaborative alliance with the social services during and after the project than before.The process of the improvement project influenced the premise of successful implementation of Signs of Safety. Understanding, will, ability to learn and allocation of resources appeared as influencing factors. The conclusion is that allocation of resources seems to be important, but that factors, such as method support, which are of good quality can compensate for missing resources. This reinforces earlier research in the field.

 • 276.
  Evans, Kiah L.
  et al.
  Curtin University and Edith Cowan University.
  Millsteed, Jeannine
  Edith Cowan University.
  Richmond, Janet E.
  Edith Cowan University.
  Falkmer, Marita
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Curtin University.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Curtin University.
  Working Sandwich Generation Women Utilize Strategies within and between Roles to Achieve Role Balance2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 6, article id e0157469Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasingly, women simultaneously balance the roles of mother, parental carer and worker. However, individual role balance strategies among these working ‘sandwich’ generation women have not been thoroughly explored. Eighteen women combining these three roles were interviewed about their individual role balance strategies. Findings were identified through the framework analysis technique, underpinned by the Model of Juggling Occupations. Achieving and maintaining role balance was explained as a complex process accomplished through a range of strategies. Findings revealed the women used six within-role balance strategies: living with integrity, being the best you can, doing what you love, loving what you do, remembering why and searching for signs of success. The women also described six between-role balance strategies: maintaining health and wellbeing, repressing perfectionism, managing time and energy, releasing responsibility, nurturing social connection and reciprocating. These findings provide a basis for health care providers to understand and potentially support working ‘sandwich’ generation women.

 • 277.
  Evans, Kiah L.
  et al.
  Edith Cowan University, Perth, Australia.
  Millsteed, Jeannine
  Edith Cowan University, Perth, Australia.
  Richmond, Janet E.
  Edith Cowan University, Perth, Australia.
  Falkmer, Marita
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Girdler, Sonya J.
  Edith Cowan University, Perth, Australia.
  The impact of within and between role experiences on role balance outcomes for working Sandwich Generation Women2019In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 26, no 3, p. 184-193Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Women combining paid employment with dual caring responsibilities for children and aging parents, otherwise known as the sandwich generation, experience both benefits and costs related to role participation and quality of life. However, previous literature is inconclusive regarding the impact of this role combination on role balance. In the context of these mixed findings on role balance for working sandwich generation women, this study aimed to explore how within role characteristics and between role interactions are related to role balance for these women. This aim was achieved through the use of a questionnaire administered to 18 Australian working sandwich generation women. Data were analyzed using descriptive statistics and correlation coefficients, with findings suggesting the women studied tended to experience neither role balance or role imbalance. Within-role characteristics, particularly within the mother and family member roles, were related to role balance. In addition, between-role conflict and role interactions involving either the home maintainer or family member roles had the greatest impact on role balance.

 • 278.
  Fabbre, Vanessa
  et al.
  Washington University, St Louis, MO, USA.
  Siverskog, Anna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Transgender ageing: community resistance and well-being in the life course2019In: Intersections of ageing, gender and sexualities: Multidisciplinary international perspectives / [ed] Andrew King, Kathryn Almack, Rebecca L Jones, Bristol: Policy Press, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 279.
  Falk, Max
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Jakobsson, Kristin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Hur många kön finns det i världen?: En kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten och upprätthållandet av tvåkönsnormen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates The Swedish Board of Health and Welfare handbooks and the upholding of the binary gender system using critical discourse analysis. The purpose of this study is to examine how the handbooks construct, produce and reproduce gender and examines the binary gender system prominence and dominance using Faircloughs critical discourse analysis. The study also makes use of a social constructivist perspective and queer theory. The results revealed how the handbooks both produce and reproduce the binary gender system by using a language, which exclude people who identify outside of the system. In this kind of study, it is only possible to speculate about the consequences from the order of discourse, by making the binary order of discourse visible and to reflect on the possible consequences for people who do not identify themselves as a woman or a man.

 • 280.
  Fredriksson, Rebecca
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Johansson, Ida
  Varför går hon?: En kvalitativ studie som utgår ifrån våldsutsatta kvinnors berättelser om varför de lämnar en relation som innehåller våld.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is interested in why women, living in relations with domestic violence, leave their husbands. The purpose of the study is to through biographies, investigate the factors women subjected to violence, state as decisive for leaving their husbands. In the study, data from biographies written by women who are subjected to violence are analyzed, using a thematic analysis to identify central and pervasive themes about the causes that influence women to leave the relationship. The study and the results are then discussed based on previous research on the normalization process and the break-up process, as well as viewpoints from an intersectional perspective to contribute to a better understanding of the situation of violent women and the process of leaving can be lengthy. The results confirm previous research showing that factors such as changed and increased violence, threats to the woman and her close relatives, children's safety and well-being, and the existence of social support are significant for the woman's choice to leave a relationship containing violence.

 • 281.
  Freij, Michaela
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Somo, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Upplevelse av stress bland äldreomsorgens biståndshandläggare: En kvalitativ undersökning bland biståndshandläggare (i södra Sverige) för att undersöka stress på arbetsplatsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Friberg, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Martinsson, Viktoria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Problems and Solutions when Dealing with Street Children: A qualitative study based on experiences from Social Workers' in Bloemfontein, South Africa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on qualitative interviews with social workers is the aim with this study to examine a social worker's perspective concerning their work and development with street children in Bloemfontein, South Africa. The interviews were analyzed thematically focusing on how social workers describe the problems and their work/strategies with street children. The result is divided in two themes; Problems and Solution. Problems refer to how the local context concerning street children in Bloemfontein are described by social workers. Solutions refer to how the social workers describe their work and which solutions that are available in Bloemfontein.

  According to the participant’s street children are viewed as victims, thief’s and naughty by the society. The social workers stated that the main approach of effort in social work with street children are trustful-relationships, negotiation and support. Therefore, a relationship of trust must be gained before the children can receive help. The participants divided children of the street in to types, the ‘manipulative’ child and the ‘naive’ child. The social worker’s tasks are to work with both types of children in order to create change and to restore trust.

  The findings from the result are analyzed from one of Helen Fuchs Bach’s theoretical concepts from The Exit Process. This concept is called the Turning Point and refers to that there comes a point where a change is needed which affects the former identity and role for a person. Understanding the results using the Turing Point has helped us understand the importance of creating trusting relationships and making each street child feel special in order to enable change in a street child’s life. 

 • 283. Frida, Roos
  et al.
  Hakola, Kajsa
  ”Innanför hemmets väggar”: En kvalitativ studie om biståndshandläggares erfarenheter och uppfattningar kring äldre personer med problematiskt förhållande till alkohol2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is qualitative and aims to describe and analyze how senior citizens with alcohol- related problems are recognized by social workers within local care for the elderly. The empirical material consists of eleven semi-structured interviews which was completed with the help of social workers within local elderly care. The findings of the study shows that the processing of the senior citizens alcohol related problem can be explained as an identified “awareness process.” Further, the findings of the study shows that awareness is often made by others than the social workers themselves. The study has also showed that known versus unknown information about present alcohol-related problems, tends to be crucial for when and how awareness is made in the “awareness process”. 

 • 284.
  From, David
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Arvidsson, Jonas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Tiggeriets Symboler: En studie om beteende och strategier i en mellansvensk stad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to reveal typical strategies used by beggars in Sweden and how interactions between beggars and passers-by affect behavioral patterns. The study aimed to analyze the results of the observation through a symbolic interactionistic perspective in order to reveal meanings of symbolic interactions in the begging encounter. The study was conducted in an ethnographic manner and the method of use was covert observation. The result showed that there are several types of strategies and symbols used by beggars in Sweden. The most used strategy is the passive, sitting type of begging where signs and photographs are used as symbols to convey distress. The study showed that the use of strategies are general, meaning there is no difference in use of strategies dependent on gender or age.  Furthermore, the study indicated that a connection between begging and organized crime is improbable. Moreover the study showed different counter strategies used by passers-by in the begging encounter.

 • 285.
  Gardell, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Hansson, Ida
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Att samverka: En studie om elevhälsoteamets arbete kring psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to understand what knowledge the members of two student health teams have about mental health, how they collaborate and how they view the schools responsibilities to work with student’s mental health. It is a qualitative study and the data has been collected through individual interviews with the members of two student health teams. The interviews have been analyzed using a qualitative content analysis. The study shows uncertainties in the work with mental health and also how difficult it can be to know how far the schools responsibilities go. The study also shows that collaboration in student health teams is complex, especially regarding roles and responsibilities. There are different opinions about how the team should be structured. How the student health teams collaborate have an effect on student’s mental health. Therefor there is need for more research and development in this area. The differences in opinions regarding the structure of the collaboration show uncertainties about how to work with mental health in school and also who they should work for.

 • 286.
  Gartzell, Emelie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Holman, Nemesis
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Svenska och spanska socialarbetares beskrivning av arbetsrelaterad stress inom hälso- och sjukvård: En kvalitativ studie om socialarbetares syn på bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this investigation is to highlight Swedish and Spanish social workers’ views on the factors that contribute to occupational stress in healthcare. The aims of the study is also to examine differences and similarities between Swedish and Spanish social workers in experienced stress at the work place. In order to achieve the purpose of the study we have chosen to carry out eight semistructured interviews. The findings of the study demonstrate that the two key themes in the results organization and personal qualities are the main contributing factors in work related stress. Organizational factors related to case load, the multi-professional team, leadership and lacking economic resources comprise sub themes that reoccur in the accounts of the interviewed social workers. Work life experience and the level of strain of patient cases are factors that influence the personal qualities of the social workers and affect work related stress. The study has a qualitative approach using a thematic analysis to understand and interpret the accounts of the interviewed social workers. The results have been analyzed with support of past research, systems theory and Demand-Control Model of Job Stress.

 • 287.
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Barndomens återkomst i behandling och forskning2011In: CTQ - Childhood Trauma Questionnaire, A Retrospective Self-Report: Manual, Svensk version / [ed] David P Bernstein & Laura Fink, Stockholm: Pearson Assessment and Information AB , 2011, p. 5-10Chapter in book (Other academic)
 • 288.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Diagnosinstrument för beroende och missbruk - Granskning av ADDIS validitet och interna konsistens gällande alkoholproblem2009In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 26, no 3, p. 265-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Swedish National Board on Health and Welfare recommends that structured assessment instruments should be used in medical as well as in social treatment of substance misusers. These should be validated in a Swedish context. Instruments for diagnoses of dependence/abuse (DSM-IV) and dependence/harmful use (ICD-10) have been used in Sweden for many years, although not yet validated in Swedish. ADDIS, the Swedish version of the American SUDDS, is used in four Nordic countries and the most often used diagnostic instrument in Sweden. This article investigates the psychometric properties of ADDIS alcohol module, including discriminant and construct validity and internal consistency. The two main constructs in DSM - dependence and abuse - as well as the seven criteria for dependence and the four criteria for abuse are studied. Further, the value of each of the 44 specific items in ADDIS for capturing these criteria is studied.

  Two samples are explored: 1) a clinical sample (n = 349; incl. 129 women) and 2) a sample of 400 men convicted for driving while intoxicated. Mean age was the same (41 ys.). Using discriminant analyses on lifetime prevalence, the items correctly classify 94% of the cases in the two samples. Using one-factor principal component analysis to explore homogeneity of the combined samples, all 28 items on dependence and 15 of 18 items on abuse have loadings above 0,40 (R2 dependence = 0,46; abuse = 0,40). Separate analyses of the two samples, as well as on women, show similar results. Cronbach's alpha is excellent for dependence and satisfactory for abuse in all analyses. Analyses of specific criteria show satisfactory results on dependence and acceptable on abuse. Minor revisions are proposed to make ADDIS more user-friendly and to improve some specific items.

  In conclusion: ADDIS has acceptable to excellent discriminant and construct validity as well as internal consistency and captures the specific criteria of DSM-IV. It has the preconditions for sensitive assessment of alcohol use disorders in men and women.

 • 289.
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Research Platform of Social Work.
  Diagnosinstrument för substansberoende - MINI, SCID-I, eller ADDIS?2015In: Best Practice, ISSN 1329-1874, Vol. 6, no 23, p. 28-31Article in journal (Other academic)
 • 290.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Eftervården eftersatt! En genomgång av studier om fortsatt vård efter LVM2004In: Alkohol & Narkotika, ISSN 0345-0732, Vol. 98, no 4, p. 17-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur fungerar eftervården efter LVM? I vilken omfattning finns den och vad har den för innehåll? Behövs den? Det är några frågor som berörs i denna artikel av Arne Gerdner, lektor i socialt arbete, Mitthögskolan, Östersund, som tidigare har presenterat många studier om LVM-vården och dess utfall. Ibland diskuteras under begreppet "eftervård" även andra viktiga stödåtgärder som handlar om boende, sysselsättning och försörjning etc. Andra har påvisat stora brister i dessa avseenden (se t.ex. Yohannes m.fl. 2002). Denna artikel koncentreras dock på frågan om eftervård i en snävare mening, dvs insatser som handlar om stöd, vård och behandling med fokus på att hantera missbruket.

 • 291.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Framgångsfaktorer i vården vid tungt missbruk: Inviterad föreläsning vid konferensen "På jakt efter den kraft som utvecklar", FSS studiedagar i Åre 27-29 september, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)2006Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 292.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Från "tvångologins" horisont: Forskning om tvångsvård vid tungt missbruk2008In: Från teori och randomisering till klinik: Festskrift till Mats Berglund / [ed] Jan Arlebrink, Lund: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten , 2008, p. 233-252Chapter in book (Other academic)
 • 293.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  LVM-vårdens genomförande, utfall och efekt - En kontrollerad registerstudie i Jämtland2004In: Bilagedel till LVM-utredningens betänkande "Tvång och förändring": SOU 2004:3, Stockholm: Socialdepartementet & Fritzes Förlag , 2004, p. 415-476Chapter in book (Other academic)
 • 294.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Missbrukarvårdens mål - framgångsfaktorer och hinder.2005In: Personer med tungt missbruk - Stimulans till bättre vård och behandling: SOU 2005:82, Stockholm: Socialdepartementet , 2005, p. 91-117Chapter in book (Other academic)
 • 295.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Perspektiv på tvångsvård för alkohol- och drogproblem:  2007In: Inviterad föreläsning vid konferensen "Tvangsinleggelser i Rusbehandling - erfaringer, dilemmaer og muligheter.: i arrangemang av Borgestadklinikken, Helse Sør og RESA (Regional for samordning og analyse av rusebehandling) Sandefjord 11 april 2007, 2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Svenska muslimska församlingar - organisation, frivilligt socialt arbete och omvärldsrelationer2011Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 297.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Tvångsvårdens utfall och effekt2005In: Tvångsvård vid missbruk: LVM i teori och praktik / [ed] Jan Arlebrink, Marianne Larsson Kronberg, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 217-254Chapter in book (Other academic)
 • 298.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Utfall av LVM-vård - Översikt och syntes av hittillsvarande studier2004In: Bilagedel till LVM-utredningens betänkande "Tvång och förändring": SOU 2004:3, Stockholm: Socialdepartementet & Fritzes Förlag , 2004, p. 303-414Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Gerdner, Arne
  Mittuniversitetet, Institutionen för Socialt Arbete.
  Vård av personer med samtidigt missbruk och annan psykisk störning - samordning eller integration av insatser: Inviterad föreläsning vid konferensen Framgångsrik missbruks- och beroendevård, Institutet För Kompetensutveckling 26-27 april, 20072007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Gerdner, Arne
  et al.
  Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Allgulander, Christer
  Dept of psychiatry, Karolinska Institute.
  Psychometric properties of the Swedish version of the Childhood Trauma Questionnaire - Short Form (CTQ-SF)2009In: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 63, no 2, p. 160-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Childhood maltreatment is delicate to assess both in clinical work and in research. There is a need for assessment tools that can be easily administered in an ethical and non-intrusive way that meets requirements of conceptual validity for various types of maltreatment and is sensitive to levels of severity. This study explores the psychometric properties of the Swedish translation of one such tool—the Childhood Trauma Questionnaire—Short Form (CTQ-SF; Bernstein and Fink, 1998). The CTQ-SF was administered to seven samples (total n=659)—five clinical samples and two non-clinical student samples. The factor structure supports the construct validity of the global maltreatment scale, four of the five maltreatment subscales (emotional abuse, physical abuse, sexual abuse and emotional neglect) and the minimization/denial (MD) scale, but not the physical neglect (PN) subscale. All items are highly correlated with their respective subscale. The discriminant validity is satisfactory. Highly significant correlation with social desirability gives further support for the MD-scale and to the recommendation of how to apply it. Internal consistency of PN is acceptable and for all other scales satisfactory. Swedish norm groups tend to score lower than similar American norm groups on abuse scales but higher on the neglect scales. Percentiles for seven gender-specific norm groups are presented. The weaknesses of the PN-scale are discussed and new constructs are proposed. The Swedish version of the CTQ-SF has the same construct validity and internal consistency as the original, including less homogeneity of the PN scale.

3456789 251 - 300 of 691
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf