Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 703
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Hultgren, Daniel
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Karl XII i populärkulturen: Filmatisering kring Karl XII2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En filmanalys som fokuserar på att studera framställningen omkring den svenske kungen Karl XII. Studien är omfattad att analysera olika filmer med olika produktionsländer för att finna hur olika filmskapare och länder har valt att presentera den svenske kungen. Studien fokuserar på att undersöka den bild som ges av Karl XII i olika filmer för att finna hur historien omkring Karl XII har brukats. 

 • 252.
  Hydén, Lars-Christer
  et al.
  Linköpings Universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Att höra brukarens röst: Ett forskningsprogram1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 253.
  Hydén, Lars-Christer
  et al.
  Linköpings Universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Linköpings universitet.
  Karlsson, Kristina
  Linköpings universitet.
  När olikhet blir problem: handikappforskning, kontext och social interaktion2003In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 10, no 4, p. 319-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln argumenterar författarna för försök att inom handkappforskningen gå utöver traditioner av att den medicinska kroppsuppfattningen är ett bärande element i analyser av det sociala.

 • 254.
  Häggmark, Britta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Komplimanger slutade att delas ut efter högstadiet": En studie om elevers upplevelse av respons2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the views students have of the written response they get from their teacher. Giving feedback is a big part of the teacher's duties, and it is therefore important to know how students receive and understand the comments. It is also important for the teacher to know how the views differ between students. The study also examines students’ experiences of a process-oriented working method. The study was made based on the following questions:

  • How do students in upper secondary school experience feedback and comments given by the teacher?- What is commented on in the text and what do the students think about the comments?- How do students make use of the comments?
  • What experiences of a process-oriented working method do students have?

  To answer the questions a qualitative questionnaire study was carried out and four interviews were made. The questionnaire gave 21 responses. The study was performed in first grade in upper secondary school. The results of the study show that students in the same class have different perceptions of feedback given from the teacher. The majority of the students think it is good to get feedback so they can learn from their mistakes, and they also think that it is their language that is most frequently commented on. Many students said they have experience of a process-oriented working method, and the attitude to this approach is positive. Although the questions were answered with a clear majority in favour of one answer, there was a large spread in the class in which different views were represented.

 • 255.
  Hägnesten, Toura
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lärarkompetens och måluppfyllelse.: Uppföljning av en läs- och språksatsning i Stockholms grundskolor2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the effects of a literacy program. Focus lies on studying factors affecting school participation, examine whether participating schools have different results and explore the expe-riences of literacy developers regarding changes in teaching, teacher competence and student achievement. The survey is based on two groups: eight schools that participated and eight schools that did not. Data come from the National Agency databases and from a questionnaire addressed to the school literacy developers. An educational interaction model provides the theoretical framework. The study shows that participating schools have more students, are multilingual environments and recruit students whose parents have shorter education than non-participating schools. Results for grades in Swedish in grade 9 fluctuate and are difficult to interpret. The schools that participated have an increase in average merit rating and the proportion eligi-ble for upper secondary schools national programs.

 • 256.
  Ivarsson, Gustav
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Vad ska vi läsa i skolan?: Svenskämnets attityder gentemot populärkultur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Uppsatsen Vad ska vi läsa i skolan? har som syfte att utforska vilket förhållande svenskämnet haft till populärkultur under 80- och 00-talen.

  Som metod för att finna svar på detta valde jag att göra ett litteraturstudium av ett antal texter vilka har analyserats utifrån deras attityd gentemot populärkultur. Texterna har delats in under vilket decennium de skrivits och under varje decennium har texterna sedan delats in under tre kategorier tyckare: aktiva lärare, forskare och andra kulturdebattörer. Resultatet sammanfattas och diskuteras i den avslutande diskussionsdelen.

  Resultatet av undersökning visade att en förändring av svenskämnets attityd gentemot populärkultur skett mellan 80- och 00-talen, från att det tidigare var vanligt med en aggressiv inställning har den nu mildrats och det är svårare att hitta någon från skolvärlden som talar illa om populärkultur. Däremot gick det inte att se något mönster i vad de olika kategorierna tyckare ansåg om populärkulturen. De argument som använts för att tala om populärkultur var emellertid lättare att kategorisera, särskilt under 80-talet då de argument som var riktade mot populärkultur ofta följde en tydlig mall, den så kallade mediepanikens. I motsats till detta gick det att se en antydan till att de som försvarade populärkulturen i större utsträckning använde sig av forskning och undersökningar för att underbygga sina åsikter.

 • 257.
  Jakobsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Markus, Catarina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lära genom portfolio - men vad?: En kvalitativ studie om några elevers lärande med portfolio som redskap och metod2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 4, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 9-67Chapter in book (Other academic)
 • 258.
  Jardbring, Henrik
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Wetterholm, Lennart
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Yrkeselevers motivation för skolarbetet: En fenomenografisk studie av gymnasieelevers uppfattningar2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 3, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 49-82Chapter in book (Other academic)
 • 259.
  Jerne, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dahlén, Cecilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Fysisk aktivitet: En studie av pedagogers arbete med elever i åldrarna sex till tolv år i två kommuner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta reda på om pedagoger känner till ändringen i skollagen år 2003, som innebär att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för skoldagen. Vi vill också undersöka om pedagogerna lever upp till detta mål och hur de i så fall använder sig utav fysisk aktivitet under skoldagen.

  Våra frågeställningar är följande:

  • Vad gör pedagoger för konkreta fysiska aktiviteter med eleverna?

  • Hur lever pedagoger upp till läroplanen och elevers behov av fysisk aktivitet under skoldagen?

  • Ser vi några skillnader eller likheter mellan två kommuner, Eksjö och Hjo?

  För att få svar på våra frågeställningar har vi gjort en enkätstudie bland pedagoger som arbetar i skolan, från förskoleklass och upp till årskurs sex i kommunerna Eksjö och Hjo.

  Resultatet av studien visar på att pedagoger i båda kommunerna använder sig av fysisk aktivitet trots att inte alla känner till ändringen i skollagen. Vid de kortare avbrotten som varar mellan fem till tio minuter sker oftast den fysiska aktiviteten inomhus. Vid de längre avbrotten, cirka 30 minuter, erbjuder pedagogerna den fysiska aktiviteten utomhus. Den största skillnaden som vi genom studien kom fram till var antalet schemalagda lektioner i idrott och hälsa.

 • 260.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Användning av ny teknik vid datainsamling för forskningsändamål: En pilotstudie2003Other (Other scientific)
 • 261.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Att imitera eller inte imitera - det är frågan: Lärandets komplexa natur2001In: Locus, ISSN 1100-3197, no 2, p. 15-24p. 15-24Article in journal (Refereed)
 • 262.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Barnens Bakgrund som grund för verksamheten i förskolan1983Other (Other scientific)
 • 263.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Bortfallsanalys: Skolupplevelse, betyg och social bakgrund2003Other (Other scientific)
 • 264.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Children and community: Progressing through partnership1988Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 265.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Culture, Ethnocentrism and Classroom Activities1988In: Challenge Future Through Your Culture: proceedings of the symposium in pedagogics, 12th - 15th June 1988, Luleå, Sweden / [ed] Henning Johansson, Ulf P Lundgren, Thomas S Popkewitz., Luleå: CENTEK , 1988Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 266.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elevers skolupplevelse: En forskningsintervju med elever i skolår 92004Other (Other scientific)
 • 267.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elevers upplevelse av fritiden och dess påverkan på skolupplevelsen: En forskningsintervju med elever i skolår 92005Other (Other scientific)
 • 268.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elevers upplevelser av situationer i skolan och på fritiden: En jämförelse mellan två elevgrupper i skolår 92007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 269.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  En lærandeteori for læring under samme hatt2003In: Praktikkens læringslandskab: At lære gennem arbejde / [ed] Klaus Nielsen & Steinar Kvale, København: Akademisk Forlag , 2003Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 270.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Etnocentrism i insändarbrev om samer, invandrare och tornedalska i tre norrbottenstidningar1988Book (Other academic)
 • 271.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Forskare i fält2003In: Vem väver kejsarens nya kläder?: En antologi om det praktiska lärandets konst, Stockholm: Stockholms Hantverksförening/Handkraft , 2003Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 272.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Förenklad manual till Stat-Works för Macintosh datorer1988Other (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 273.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Företagargymnasiet i Gislaved – Ett vinnande koncept?2003Book (Other academic)
 • 274.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Företagsamhet, självständighet och lust till lärande: Utvärdering av företagargymnasiet2001Book (Other academic)
 • 275.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Handlett lärande mellan mästare och lärling2006In: ”Handledning i pedagogiskt arbete”, 2006Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 276.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Huvudet fullt av mêtis-trick2007In: Handlingsboren viden, Köpenhamn , 2007Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 277.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  I handledarens fotspår2007In: Handledning i pedagogiskt arbete, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 143-164Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 278.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Kompetensutveckling i Små- och Medelstora Företag - SMF: En kvalitativ studie av konferensdeltagares utsagor2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 279.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lärande i en modern lärlingsutbildning2007Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 280.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lärande under samma hatt: En lärandeteori genererad ur multimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar2000Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 281.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mestarin kertomismuodot oppimistilanteissa2001In: Didacta Varia, ISSN 1239-4963, Vol. 6, no 1, p. 13-35p. 13-35Article in journal (Other academic)
 • 282.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mästarens berättandeformer i lärandesituationen2000In: Lära om lärande / [ed] Eva Alerby, Pertti Kansanen & Tomas Kroksmark, Lund: Studentlitteratur , 2000Chapter in book (Other academic)
 • 283.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Om konsten att få ihop en hatt2006In: Lärandets konst: betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 191-208Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Pilkku kesäluvala1990Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 285.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Samiska förskolan i Kiruna: En förundersökning av verksamhetens anknytning till barnens kulturella bakgrund1986Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 286.
  Jernström, Elisabet
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  School and leisure time: Scenes where students try to create processes, in order to achieve a sustained trust?2006Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 287.
  Jernström, Elisabet
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Johansson, Henning
  Kulturen som språngbräda: Lärande i ett flerkulturellt samhälle1997Book (Other academic)
 • 288.
  Jernström, Elisabet
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Johansson, Henning
  Utvärdering av Svenska kyrkans grundkurs vårterminen 19931994Book (Other academic)
 • 289.
  Jernström, Elisabet
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lindberg, Siw
  Musiklust1995Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 290.
  Jernström, Elisabet
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Säljö, Roger
  Att vila i orkanens öga: ett lärandeögonblick i balans2004In: Lärande i arbetsliv och var dag, Jönköping: Brain Books , 2004, p. 57-71Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 291.
  Johannesson, Lars
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Poängen med en-till-en?: Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION (HLK) Högskolan i Jönköping

  D-uppsats

  Vårterminen 2011

  SAMMANFATTNING

  Lars Johannesson

  Poängen med en-till-en?

  Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen.

  Antal sidor: 40

  En trend i skolans teknikutveckling är

  en-till-en, vilket innebär att varje elev får en egen bärbar dator att dis-ponera för skolarbete. Många skolor har eller planerar en-till-en-satsningar och det finns stora förväntningar på resultaten. Nya förhållanden i en verksamhet innebär förändringar och dessa är viktiga att undersöka och beskriva. Det behövs ökad kunskap om hur en-till-en påverkar elevernas lärande, lärarnas undervisning och de effekter som en-till-en för med sig. Utgångspunkten för min undersökning är att undersöka en-till-en ur ett lärarperspektiv.

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasiets samhällsvetenskapliga program beskriver den personliga datorns roll i lärprocessen och hur datorn förändrar elevernas sätt att lära, och lärarnas egen undervisning. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger inom fenomenologi med fenomenografi som metodisk ansats. Undersökningen baseras på sex intervjuer med lärare.

  Eleverna använder datorn för traditionella arbetsmoment, som att skriva, men också på nya, utvecklade sätt. Datorn har också blivit ett administrativt stöd i skolarbetet. Dessutom använder eleverna datorn på ett sätt som stör undervisningen.

  Lärarna uppfattar att eleverna förändrar ansvarstagandet i sitt lärande och sitt förhållningssätt till tekniken. De beskriver också förändringar i sin undervisning, som handlar om strävan efter att utnyttja tekniken, en önskan att individualisera och att datorn integreras på ett naturligt sätt i undervisningen. Lärarna har också uppfattningen att deras arbete med undervisning har blivit svårare då datorn lockar till annat än undervis-ningsinnehållet.

  Sökord: en-till-en, dator, förändring, lärprocess, undervisning, fenomenologi, fenomenografi

  Postadress

  Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Box 1026 551 11 JÖNKÖPING

  Gatuadress

  Gjuterigatan 5

  Telefon 036–101000

  Fax 036162585

 • 292.
  Johansson, Anneli
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lundberg, Ida
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Det är inne att vara ute: En studie om hur lärare använder utemiljön i matematiken2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i verksamheterna förskola, förskoleklass och tidiga skolår beskriver att de använder sig av utomhusmatematik. För att besvara frågeställningarna har vi valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer.

  Våra frågeställningar är:

  • Vilket syfte har lärarna när de arbetar med utomhusmatematik?
  • Vilka möjligheter och hinder finns det med utomhusmatematiken?
  • Hur uppger lärarna att de använder sig av material och plats vid utomhusmatematik?

   

  I studien ingår sammanlagt sex intervjuer. De intervjuade är två lärare i förskolan, två lärare i förskoleklass och två lärare i tidiga skolår. Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare är mycket positiva till utomhusmatematik och att de främst använder sig av arbetssättet eftersom matematiken blir mer konkret för barnen och att barnen får lära med alla sinnen. Det är lättare att få med alla barn och dessutom finns ett oändligt material i naturen det går att använda sig av. Det går att variera både plats och material för att passa lektionens syfte. Lärarna pekar också på att det finns nackdelar med arbetssättet, framför allt vädret som inte går att styra över. Arbetssättet är också mer tidskrävande och kräver ibland att flera lärare är med.

   

 • 293.
  Johansson, August
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Protest, likgiltighet och tystnad: En studie om Jönköpings-Postens rapportering kring judeförföljelsen under 1930-talet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 294.
  Johansson, Johanna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Johannesson, Ida
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ibland läser jag frivilligt: - Om elevers läsning och läsintresse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi intresserar oss för hur lärare och elever arbetar med läsning i dagens skola. Under vår studietid har vi noterat att läsning i skolan ofta bortprioriteras, då övrig verksamhet stjäl tid.

  Vårt syfte med detta arbete är att studera hur lärare arbetar med läsning i skolans tidiga år. Vi vill även undersöka elevers erfarenhet av läsning i skolår 2 och 5. Våra frågeställningar är:

  Hur går lärare tillväga för att lära elever läsa? Hur arbetar lärare med elever som inte har intresse för att läsa? Hur arbetar lärare för att skapa och bibehålla läsintresse hos elever? Hur upplever elever att de arbetar med läsning i skolan? Hur förhåller sig elever till läsning?

  Genom intervjuer med lärare och elever från två klasser fick vi veta att de flesta elever tycker att det är roligt att läsa. Lärarna menar att elevers intresse och lust för att lära sig läsa när de börjar i skolan finns, och alltid har funnits. Elevernas intresse för att läsa tycks sjunka med åldern i de klasser vi undersökt. Elever tycker att det är roligt att läsa men de läser sällan på fritiden. Enligt en av de intervjuade lärarna har föräldrars inställning till läsning och skolan i stort betydelse för hur elever ska tillgodogöra sig läsinlärning och den fortsatta läsningen.

 • 295.
  Johansson, Per Göran
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gods, kvinnor och stickning: tidig industriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750 - 18702001Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 296.
  Johansson, Per Göran
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Historiekultur och historiebruk under 1700-talet: Muntliga berättelser om lagmanskan Ehrencreutz tid på Sjöboholms säteri i Hishults socken i sydöstra Halland2005In: Historiedidaktiska perspektiv: bidrag från lärare och studenter vid lärarutbildningen i Jönköping, Jönköping: Jönköping University Press , 2005, p. 185-210Chapter in book (Other academic)
 • 297.
  Johansson, Per Göran
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Landsbygdsindustri utan fabriker: textila saluslöjden i Knäred och Hishult i södra Halland ca 1800 - 18801993Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 298.
  Johansson, Per Göran
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Proto-industrialism in southern Sweden1998In: The making of regions in Sweden and Germany: culture and identity, religion and economy in a comparative perspective / [ed] Peter Aronsson, Växjö: Högskolan , 1998Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Johansson, Per Göran
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Recension av: Ahlberger,Christer: Vävarfolket : hemindustrin i Mark 1790-18501989In: Historielärarnas årsskrift 1988/1989, ISSN 049-2434Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Johansson, Per Göran
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Rural industry without factories : pre-industrial textile manufacturing in two southern parishes in the province of Halland 1800-18801995Report (Other (popular scientific, debate etc.))
3456789 251 - 300 of 703
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf