Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
23456 201 - 250 av 254
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Persson, Jakob
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Lejon, Carl
  Kierkegaard, Kristian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Practical Application of Modern Portfolio Theory2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  There are several authors Markowitz (1991), Elton and Gruber (1997) that discuss the main issues that an investor faces when investing, for example how to allocate resources among the variety of different securities. These issues have led to the discussion of portfolio theories, especially the Modern Portfolio Theory (MPT), which is developed by Nobel Prize awarded economist Harry Markowitz. This theory is the philosophical opposite of tradi-tional asset picking.

  The purpose of this thesis is to investigate if an investor can apply MPT in order to achieve a higher return than investing in an index portfolio. Combining a strong portfolio that beats the market in the longrun would be the ultimate goal for most investors.

  The theories that are used to analyze the problem and the empirical findings provide the essential concepts such as standard deviation, risk and return of the portfolio. Further, diversification, correlation and covariance are used to achieve the optimal risky portfolio. There will be a walk-through of the MPT, with the efficient frontier as the graphical guide to express the optimal risky portfolio.

  The methodology constitutes as the frame for the thesis. The quantitative method is used since the data input is gathered from historical data. This thesis is based on existing theories, and the deductive approach aims to use these theories in order to accomplish a valid and accurate analysis. The benchmark that is used to compare the results from the portfolio is the Stockholm stock exchange OMX 30. This index mimics and reflects the market as a whole. The portfolio will be reweighed at a preplanned schedule, each quarter to constantly obtain an optimal risky portfolio.

  The finding from this study indicates that the actively managed portfolio outperforms the passive benchmark during the selected timeframe. The outcome someway differs when evaluating the risk adjusted result and becomes less significant. The risk adjusted result does not provide any strong evidence for a greater return than index. Finally, with this finding, the authors can conclude by stating that an actively managed optimal risky portfolio with guidance of the MPT can surpass the OMX 30 within the selected timeframe.

 • 202.
  Persson, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Carlsson, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Eliasson, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  The Swedish Hedge Fund Industry: An Evaluation of Strategies, Risks and Returns2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze Swedish hedge funds in terms of pursued investment strategies, risks and returns.

  The study deals with a large number of quantitative data and delimitations were used to obtain a sample that better fulfills the purpose of this paper. The time frame chosen for increas-ing validity and reliability was almost four years. Furthermore, the study uses secondary data due to difficulties and costs as-sociated with obtaining primary data though this is not consi-dered as lowering the quality of the study.

  The theory section starts by presenting the differences between hedge funds and mutual funds and then focusing on different hedge fund strategies, risks associated with hedge funds and fi-nally risk and return measurements. This section provides an overview for the empirical findings and analysis.

  In the empirical findings and analysis, statistical calculations of and Analysis the risk measurements standard deviation, Sharpe ratio, track-ing error and correlation are conducted for the sample. The re-sults are related to the hedge funds strategies. Later on the strategies are weighted against each other. Finally, all strategies are compared to OMXS to find the investors‟ most appropriate investment structure.

  After categorizing the different hedge funds with respect to pursued strategies, the result shows how there are clear dispari-ties in risk and returns for the different strategies. We found indications of a significant relationship between high return and high risk as well as between low return and low risk.

   

 • 203.
  Petersson, Eva
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Söderberg, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Kviberg, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Redovisningens användare och änvändning: Externredovisning ur ett småföretagsperspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ofta fokuseras det på större företag i undervisningen, men verkligheten är den att de flesta företag i Sverige är små eller medelstora. Det finns olika definitioner av vad ett småföretag är, men ingen är mer rätt än någon annan och i denna uppsats kommer EU:s definition att användas. Alla företag, stora som små, har någon/några som vill ta del av företagets ekonomiska information. De små företagen har oftast inte lika många intressenter som de stora företagen, och därför är det sannolikt att de inte behöver en lika komplicerad och detaljerad redovisning. Dessa mindre företag har under en längre tid haft samma regelverk som de större, men BFN, IASB och lagstiftare har påbörjat ett förenklingsarbete av redovisningsreglerna.

  För att kunna vara säker på att de nya reglerna verkligen fyller sitt syfte är det viktigt att de uppfyller de krav som företagen och användarna av redovisningsinformationen har. Det är därför viktigt med ytterligare forskning inom området då man fortfarande har relativt lite kunskap om vilka som använder sig av redovisningen och hur.

  Vi vill med denna uppsats skapa förståelse för vilka småföretagen ser som huvudanvändare av externredovisningen samt hur denna används. Vi vill vidare undersöka om småföretagens syn på huvudanvändarna skiljer sig från de studier och den litteratur som finns på området.

  För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av telefonintervjuer. Vi har intervjuat 36 småföretag i Jönköpings län, och av respondenterna är hälften byggföretag och den resterande hälften är tjänsteföretag.

  I denna uppsats har vi kommit fram till att majoriteten av de allra minsta företagen ser upprättandet av externredovisningen som ett nödvändigt ont, och att betydelsen av den har en tendens att öka när antalet anställda och antalet ägare ökar. Detta kan tänkas bero på att kunskapen inte finns i de mindre företagen. Den användning småföretagen ser att de har av externredovisningen är för uppföljning, vid planering, för likviditetsmätning, som beslutsunderlag och för att informera personalen och företagsledningen.

  Utifrån vår undersökning har det framkommit att småföretagen ser ägare/styrelsen/VD, banken och skattemyndigheten som de främsta huvudanvändarna. Vårt resultat stämmer till stor del in på tidigare studier, men vissa skillnader finns. Vi har även fått andra svar så som kunder, revisorn, leverantörer, konkurrenter och övriga. Revisorn är ett svar som kan diskuteras då ingen från den litteratur vi använt tagit upp detta, men även för att denne i praktiken inte använder sig av redovisningen så som till exempel banken. Slutligen kan det konstateras att storleken har betydelse, då vi kan se skillnader mellan de allra minsta småföretagen och de största.

 • 204.
  Petkova, Aleksandra
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Swedish mutual funds’ performance. Performance measures, performance persistence and mutual funds’ attributes2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 205.
  Pettersson, Jens
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Andreasson, Johan
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Public Company Accounting Oversight Board: A forced change to the auditing profession2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I samband med revisionsskandaler i USA så infördes ett nytt kontroll organ för revisorer, Public Company Accounting Oversight Board. De har syftet att kontrollera att revisorer som arbetar med klienter som lyder under Sarbanes-Oxley Act efterföljder de nya reglerna. Den svenska revisorsprofessionen har länge varit självreglerad men på grund av PCAOB möts professionen av en tydligare reglering vilket kan resultera i problem. Därför finns det ett behov att undersöka hur svenska revisorer ser på PCAOB och hur det har påverkat revisorsprofessionen.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska revisorers åsikter om PCAOB och om PCAOB har förändrat den svenska revisorsprofessionen. Uppsatsen har också syftet att förklara orsakerna bakom de svenska revisorernas åsikter och varför den svenska revisorsprofessionen påverkas.

  Utifrån uppsatsen syfte valdes en kvalitativ ansats. Data har samlats in genom semistrukturerade telefonintervjuer och personlig intervju. Urvalet består av 4 stycken anonyma auktoriserade revisorer som alla har erfarenhet av Sarbanes-Oxley Act.

  PCAOB har påverkat revisorsprofessionen till att bli mer professionell men samtidigt har formaliseringen ökat för professionen och bidragit till mindre tid för analytiskt arbete vilket i längden kan påverka kvaliteten på revisionen negativt och därmed kan PCAOB utgöra ett hot mot professionen.

  Trots att revisorsprofessionen är och har varit starkt kopplad till självreglering så verkar regulativa förändringar från PCAOB som syftar till att stärka revisorernas förtroende vara viktigare än att vidhålla professionens självreglering

 • 206.
  Pia, Jakobsson
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Liselott, Vislander
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Ansvarsredovisning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet ansvarsredovisning har många olika meningar, och har fått en allt större betydelse för företagens kommunikation. Samhället ställer krav på organisationernas och företagens etik, sociala ansvar och miljöansvar enligt litteraturen. Trots dessa krav är företagens och organisationernas ansvarsredovisning till stor del frivillig. Den lågkonjunktur som råder i Sverige och i övriga världen kan också antas ha påverkat kraven på företagen, att ta ett större samhälligt ansvar. Allmänheten ställer också större krav på att informationen redovisas på ett korrekt sätt, och att informationen är tillförlitlig.

  Syftet med denna uppsats är att utifrån studiens frågor beskriva innebörden av begreppet ansvarsredovisning. Resultatet visar att ansvar har en teknisk innebörd som kräver tekniska färdigheter och kommunikation, men har även en social dimension som blir allt viktigare. Hur kan ansvarsredovisning beskrivas i ett organisatoriskt sammanhang, samt den tekniska dimensionen av ansvarsredovisningen? Vi har studerat organisationen ur ett organisatoriskt perspektiv. Studiens resultat karakteriseras genom två olika former, den sociala och den tekniska.

  Studien är baserad på det induktiva perspektivet. Undersökningsstrategin är deskriptiv och explorativ. Vi använder en multipel teoretisk referensram för att berika analysen av insamlade materialet.

  Tillämpning av multipla teorier resulterade i en i en klar koppling mellan teori och praktik. Företag och organisationer vill framstå i ”god dager” i media som en ansvarsfull enhet.Ansvarsredovisning balanserar förhållandet mellan intressenters krav och företagens och organisationernas ansvar.Ansvarsredovisningens betydelse ökar stadigt, trots att lagkravet för ansvarsredovisning är minimalt. Vi tror att ansvarsredovisningen har kommit för att stanna.

 • 207.
  Picard, Robert
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Bertelsen, Berit
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Capitalisation of Advertising Expenditure in the Media Industry: Regulatory Differences and their Consequences for International Financial Accounting2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Even though the IASB and the FASB have placed high emphasis on convergence efforts to reach one consistent set of international standards, the regulations with respect to advertising expenditures still incorporate differences in accounting treatment. Significant debates of how to handle intangible assets and internally generated value continue. In this context, the purpose of this study is to analyse the existing regulations on advertising expenditure and to highlight the consequences of divergent regulations. Additionally, the authors identify issues where the existing regulations either are not comprehensible or not consistent in their approach.

 • 208.
  Rahavard, Farshad
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Abeditary, Monica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Nilsson, Jana
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  En revisors agerande: Inför tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Under slutet av 1970-talet började det hållas debatter angående den dåliga redovisningskvalitén samt den ökade ekonomiska brottsligheten. I och med detta började debattörer även diskutera revisorns roll och funktion. Detta medförde att man först införde en upplysningsplikt som senare utvecklades till en anmälningsplikt som lagstadgades den 1 januari 1999. Tystnadsplikten som sedan länge varit förankrad i revisorns yrkesroll kom nu i konflikt med den nya lagen. Däribland revisorerna själva, som menade att de inte ville agera som en moralisk polis. Samtidigt menade revisorerna samt olika remissinstanser som FAR och SRS att anmälningsplikten skulle medföra bristfällig information från klienten då de inte skulle vara villiga att utge tillräckligt med information av rädsla för att bli anmälda, vilket därmed skulle medföra svårigheter för revisorn att utföra sitt arbete. Däremot ansåg regeringen att revisorn var det främsta arbetsverktyget i kampen mot ekonomisk brottslighet, då de som enda yrkesgrupp har total insyn i bolagens verksamhet.

  Samtidigt har revisorns brottsförebyggande roll ifrågasatts på senare tid, då antalet anmälningar som kommer från revisorn varit låg i jämförelse med dem som kommer från konkursförvaltare och skatteförvaltningen. Likväl har anmälningarna från revisorer drastiskt ökat sedan år 2004. Därför har vi i denna studie haft som syfte att undersöka vilka faktorer som påverkar revisorns agerande i tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt. I denna tillämpning uppstår ofta en konflikt av moralisk och etisk natur gentemot klienten. Samtidigt krävs det att revisorn är juridiskt kapabel till att avgöra om ett brott föreligger. Detta beror då på den utbildning denne erhål-lit, vilket enligt tidigare studier inom ämnet skiljer sig åt mellan stora- och små revisionsbyråer. Ju större osäkerhet revisorn känner i fråga om ett brott föreligger desto högre bevisgrad tenderar denne också att kräva.

  För att undersöka dessa faktorer i förhållande till revisorns agerande inför tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt har vi valt att utföra en kvantitativ studie. Detta har vi gjort med hjälp av en enkätundersökning som riktats till fem stora- och fem små revisionsbyråer med avgränsning till Jönköpings stad. Förutom slutna frågor har vi inkluderat öppna tillämpningsfall direkt tagna ur Ekobrottsmyndighetens rapport- ”revisorns åtgärder vid misstanke om brott”. Resultaten från enkätundersökningen har sedan framställts i stapeldiagram utförda i Excel.

  För att få en bakgrund till de data vi erhållit behövs en relevant teoretisk referensram. Den främs-ta källan till revisorns åtgärder vid brottsmisstanke finner vi i ABL. Dock har det utvecklats omfattande rättspraxis samt rekvisit för att underlätta revisorns avgörande vid misstanke om brott. Dessutom har EBM givit revisorn vägledning i form av riktlinjer för bevisgrad och mer grund-läggande definitioner av de rekvisit som berör en anmälan eftersom lagen lämnat dessa till god revisorssed att avgöra. Dessutom är det relevant för vår studie att finna hur etik och moral påverkar revisorn i affärssammanhang samt den utbildning denne erhållit angående anmälningsplikt.

  Vår undersökning visar att nästintill samtliga respondenter erhållit en utbildning om anmälningsplikt men att majoriteten trots detta kräver en betydligt högre bevisgrad än EBMs riktlinjer för att agera på brottsmisstanke. Samtidigt tror vi att revisorn tar på sig en yrkesroll och överlägger allt etiskt ansvar på revisionsbyrån, då kommentarerna till tillämpningsfallen visar att revisorerna skulle valt att agera utan att ta hänsyn till det etiska i situationen. Revisorns agerande påverkas av storleken på revisionsbyrån, då det visar sig att respondenterna från de små revisionsbyråerna haft en större praktisk användning av anmälningsplikten, vilket därtill i vår mening kan bero på den externa utbildning de fått. Samtidigt tror vi att vår undersökning indikerar på att stora revisionsbyråer har en lägre tendens att anmäla sina klienter. Fortfarande visar tillämpningsfallen att respondenterna i stor utsträckning agerar enligt EBMs riktlinjer samt enligt den lagreglering som finns. Därför drar vi den slutsatsen att revisorn fortfarande värnar om tystnadsplikten och helst av allt inte vill bryta den men att anmälningsplikten kommit att bli betydligt mer implementerad i dennes yrkesroll, vilket visas av ett ökat antal anmälningar.

 • 209.
  Reda, Nour
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Laryd, Johan
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  BASEL III: En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Basel III – En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska banksektorn

   

  Nivå: D-nivå (30 Högskolepoäng) inom ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Nour Reda 891029-xxxx, Johan Laryd 850131-xxxx

   

  Handledare:

  Per-Olof Bjuggren, Professor inom nationalekonomi; Economics, Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan.

  Louise Nordström, Doktorand inom nationalekonomi; Economics, Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan.

   

  Datum: Jönköping, Maj 2011

   

  Frågeställningar: (i) Vilka behov finns för att det befintliga regelverket skall kompletteras? (ii) Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen mellan banken och dess kunder? (iii) Kommer införandet av Basel III leda till en stabilare finansiell marknad?

   

  Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och undersöka Basel III:s påverkan på den svenska banksektorn.

   

  Metod: Författarna har inom studien använt en kvalitativ metod med en deduktiv ansats som tillvägagångssätt. De intervjufrågor som vi tagit fram har grundats på studiens tre frågeställningar. Respondenterna som intervjuats är personer som är ansvariga eller delaktiga i arbetet mot införandet av Basel III. Det har lämnats stort utrymme för respondenterna att kunna föra sina egna diskussioner för att vidare mynna till väldefinierade resultat.

   

  Resultat Resultatet av denna studie visar att de svenska storbankerna är positivt inställda mot införandet av Basel III och tror att det nya regelverket kommer bidra till en stabilare finansiell marknad. Kritik riktas mot regelverkets nya krav på bankers likviditet, samt det bruttosoliditetskrav som kommer införas. Som en effekt av det nya regelverket kommer bankernas kostnader öka, vilket i sin tur kommer drabba deras kunder negativt, i form av högre räntekostnader.

 • 210.
  Rickardsson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Wennberg, Gustaf Wennberg
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Utsikt för olja: Hur värderas oljeaktier2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Olja är den dominerande källan till energi idag och oljan står för mer än 40 procent av den totala energikonsumtionen i världen. Detta tillsammans med det faktum att aktier i oljeföretag har stigit kraftigt på börser runt om i världen gör olja till ett väldigt intressant ämne att skriva om. För att skaffa kunskap i hur man värderar oljeföretag kommer författarna av denna uppsats samla information från teori på ämnet och genom ett frågeformulär. Genom att applicera insamlad information på tre företag noterade på Stockholmsbörsen hoppas författarna att kunna nå en objektiv bild av hur man värderar oljeföretag.

  Syfte: Att undersöka hur aktier värderas i oljeindustrin och vilka specifika nyckeltal och metoder som används vid värderingen av aktier i prospekterings- och produktionsbolag.

  Metod: Genom att använda en kvalitativt tillvägagångssätt för uppsatsen hoppas författarna kunna undersöka hur värdering av oljeföretag fungerar och vilka nyckeltal och metoder som ska användas. Författarna kommer att att i huvudsak använda sig av en deskriptiv studie. Detta anses lägligt för uppsatsen eftersom författarna kommer att beskriva hur nyckeltal och formler fungerar samtidigt som de kommer att utgå från tidigare forskning inom ämnet och därifrån visa på om teorin och de inkomna svaren verkligen fungerar.

  Slutsats: Den mest rekommenderade värderingsmetoden är nuvärdesanalys. Hotelling Valuation Principle är form av nuvärdesanalys som riktar sig till oljeföretag och är lite mindre komplicerad än vanlig nuvärdesanalys. Förutom nuvärdesanalys används även relativa mått och nyckeltal. De specifika mått som används inom oljeindustrin och prospekterings- och produktionsbolag är EV/DACF, ROACE, R/P, produktionskostnad, kostnad per styck, skattesats, och återfyllnad av reserver.

 • 211.
  Ritterfeldt, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Jidéus, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Franck, Pernilla
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Capital Structure Decision: A case study of SMEs in the road freight industry2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Companies need capital in order to run their business, do necessary investments and grow larger. These actions are combined with high costs where both internal and external financing might be appropriate. Capital structure is the relation between debt and equity.

  In this thesis we have focused on the decision behind the capital structure. We have focused on the road freight industry and we have tried to find out how management reason about their decision. The purpose of this thesis is therefore to describe and analyze SMEs’ decision of capital structure within the road freight sector in the Jönköping region. Emphasise is put on the different aspects that influence the capital structure decision and to what extent this is a strategic issue coloured by personal beliefs.

  To fulfill the purpose mainly a qualitative approach with primary data from structured interviews has been used. The interviews were conducted face-to-face with six owner and/or managers. Further on, secondary data from the firms’ annual reports were used and analyzed.

  The pecking order theory explains that firms, especially SMEs, prefer to finance their businesses with internally generated funds. Focus of the theoretical part are on theories of what factors that affects the capital structure decision, how this can be argued to be a strategic question for SMEs, how risk affects the capital structure decision and how this decision is made in a family business. These theories are presented to shed light on the capital structure decision making process of SMEs.

  From this study it is found that the majority of the companies’ prefer internal financing i.e. reinvested earnings, and as a second alternative to use debt in form of bank loans. The study also shows that the reasons behind this preferred order are the will of being independent, previous experience and managements’ risk-taking propensity. We believe that these factors combined with beliefs about debt and realized need for debt works as a base for how a capital structure strategy is discussed, formed and developed. From this study it can also be concluded that risk indirect affects the capital structure decision and that a restrictive view on debt leads to a restrictive desire to grow since a fast growth in most cases needs to be financed by debt. Last, the study concludes that even though the studied firms prefer to finance with retained earnings they all use debt more or less.

 • 212.
  Rubil, Goran
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Sprycha, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Absolute Return Hunters2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Hedge fund investing is a relatively new phenomenon in Sweden. The first Swedish hedge fund was started in 1996. This new financial sector has since showed a steady growth.

  Due to the novelty of hedge fund phenomena, it is right to ask whether the investors are prepared for this kind of investments; how they choose their hedge funds investments and whether they have adequate knowl-edge in the field.

  This thesis provides a mapping of the investors’ behavior regarding hedge fund investments. We have concluded that Swedish hedge fund investors have a limited basis of knowledge required to fully utilize hedge funds in their portfolios.

 • 213.
  Sand, Adam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Svahn, Emil
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Nilsson Lange, Kim
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Investment Strategies: Can accumulated stock recommendations provide positive abnormal return?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Purpose The purpose of this thesis is; “To find out whether a strategy based on accumulated stock recommendations are able to outperform mutual funds and/or index funds with similar holdings over time”.

  Background During the past 30 years the interest for the financial market has been ever increasing. With the increased interest for the financial market, also an increased interest for the different investment alternatives have developed, thus also the amount of various financial products. Further there has been a discussion whether the different investment products actually add value to the investors.

  Method To be able to reach our purpose we have constructed a portfolio containing stocks based on recommendations. We have also come up with a method in order to decide the weights of the individual stocks in our portfolio. Further, we have used existing theories in order to estimate the return and the standard deviation. We have also benchmarked our portfolio against popular funds on the market.

  Conclusion We have seen that our portfolio during the six years running have performed better than the existing funds and also resulted in a lower standard deviation i.e. risk. Thus the results are applicable on our specific data, more research is needed in order to make any statements of statistical significance.

 • 214.
  Schäfer, Dorothea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Agenda for a New Financial Market Architecture2009Ingår i: DIW Wochenbericht, Vol. 7, s. 41-49Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 215.
  Schäfer, Dorothea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Editorial: Will the stress test for banks improve the stability of financial markets?2010Ingår i: Intereconomics. Review of European Economic Policy, ISSN 0020-5346, E-ISSN 1613-964X, Vol. 45, nr 4, s. 194-195Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 216.
  Schäfer, Dorothea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Eine öffentliche europäische Rating-Agentur - wir brauchen sie jetzt2009Ingår i: DIW Wochenbericht, Vol. 76, nr 38, s. 654-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Schäfer, Dorothea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Finanzmärkte im Umbruch – Krise und Neugestaltung2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 218.
  Schäfer, Dorothea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Finanzmärkte im Umbruch – Krise und Neugestaltung2009Ingår i: Quarterly Journal of Economic Research (Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung), ISSN 0340-1707, Vol. 79, nr 1, s. 5-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 219.
  Schäfer, Dorothea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Konsolidierung des Landesbankensektors ist ein Muss für die zweite Regierung Merkel2010Ingår i: Quarterly Journal of Economic Research (Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung), ISSN 0340-1707, Vol. 79, nr 1, s. 117-129Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In 1989 a report has already highlighted the “below-average earnings potential” of the German Landesbanken and called for the merger of these state banks into a single central institution. However, 20 years later the bad bank law of Germany saved the ailing Landesbanken not only from write-downs of toxic assets, but also gives the state banks the option to escape possible consolidation efforts of the federal government by establishing a regional bad bank. Therefore, a reform of the German bad bank law is needed that puts the federal government into a position of being able to actively promote the consolidation of the regional Landesbanken. The reform should require from the Landesbanken to write down toxic securities to their market value and transfer them to a central bad bank run by the SoFFin, the German fund for restructuring ailing banks. The existing shareholders would then be charged with the losses from the bad investments. Thereafter, the remaining state banks could, under the pressure of the federal government be merged and recapitalized by the SoFFin, possibly in conjunction with the German savings banks. A similar procedure has allowed the Swedish banking system a rapid recovery from its crisis at the end of the 80s of the last century. The German government must at last give the restructuring of the public banking sector priority in its financial market policy.

 • 220.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Badunenko, Oleg
  Barasinska, Nataliya
  Genügend Widerstandskraft?: Immobilienfinanzierung und Haushaltsverschuldung in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und den USA2009Ingår i: Vierteljahreshefte zur WirtschaftsforschungArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 221.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Ketzler, Rolf
  Nordische Bankenkrise der 90er Jahre : gemischte Erfahrungen mit "Bad Banks"2009Ingår i: DIW Wochenbericht, Vol. 76, nr 5, s. 87-95Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 222.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Muravyev, Alexander
  Talavera, Oleksandr
  Entrepreneurs' Gender and Financial Constraints : Evidence from International Data2009Ingår i: Journal of comparative economics (Print), ISSN 0147-5967, E-ISSN 1095-7227, Vol. 37, nr 2, s. 270-286Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 223.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Schilder, D
  Smart capital in German start-ups - an empirical analysis2009Ingår i: Venture Capital: an International Journal of Entrepreneurial Finance, ISSN 1369-1066, E-ISSN 1464-5343, Vol. 11, nr 2, s. 163-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 224.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Siliverstovs, Boriss
  German Institute for Economic Research (DIW) Berlin, Germany.
  Terberger, Eva
  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Heidelberg, Germany.
  Banking Competition, Good or Bad?: The Case of Promoting Micro and Small Enterprise Finance in Kazakhstan2010Ingår i: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 42, nr 6, s. 701-716Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Competition is claimed to be beneficial in development projects promoting micro and small enterprise finance although there are still doubts as to whether these loans can be developed into a profitable business. Our research sheds new light on the question of how many MSE banking units should optimally be created and supported in a certain region. We employ a unique data set from the European Bank for Reconstruction and Development for Kazakhstan, and investigate which strategy contributes more to the overall success of the programme: a strategy of setting up several competing banks or a strategy of establishing regional monopolies. 'Competition is the most important principle on which our strategy is based. As in any other market, effective competition provides incentives for banks to offer market-based and demand-oriented financial services. Competition encourages the development of better products and services at lower cost.'

 • 225.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Talavera, Oleksandr
  Small Business Survival and Inheritance: Evidence from Germany2009Ingår i: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913, Vol. 32, nr 1, s. 95-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 226.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Zimmermann, Klaus
  Bad Banks: Staat soll toxische Papiere zum Null-Wert übernehmen2009Ingår i: DIW Wochenbericht, Vol. 76, nr 13, s. 198-206Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 227.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Zimmermann, Klaus F
  Finanzmärkte nach dem Flächenbrand2009Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 228.
  Schäfer, Dorothea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi.
  Zimmermann, Klaus F.
  German Bad Bank Plan: Government Should Take Over Toxic Assets at Zero Cost2009Ingår i: Weekly Report, Vol. 13, s. 87-94Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 229.
  Sebenius, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Vernersson, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Företagsrekonstruktion: -En fallstudie av processen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagsrekonstruktioner är sällan använda trots att de ger en samhällsekonomisk vinst genom att bidra med fler arbetstillfällen och genom att rädda affärsverksamheter. Tidigare studier har kritiserat lagen som reglerar företagsrekonstruktioner och även rekonstruktionsprocessen i sig. Studien undersöker inte varför en rekonstruktion inte fungerar utan fokuserar på ett företag som faktiskt har överlevt en rekonstruktion. Hur ser rekonstruktionsprocessen ut, vilka faktorer påverkar, hur används redovisningens information och ifall nyckeltalen kan indikera på en framtida betalningsoförmåga, är problemfrågor som studien kommer att behandla.

  Syfte: Huvudsyftet med studien är att identifiera och belysa de informationskällor som tillämpas under rekonstruktionsprocessen. Ett delsyfte är att identifiera varje enskild faktor; juridisk information, redovisningens information och företagsledningens roll.

  Metod: Syftet har besvarats genom en fallstudie av ett specifikt företag och en triangulär insamlingsmetod har använts. Den består av en kvalitativ intervju med ekonomidirektören, juridiskt material från Jönköpings tingsrätt samt uträkningar av nyckeltal.

  Slutsats: Studiens slutsats visar att en rekonstruktionsprocess består av en ansökan om rekonstruktion, val av rekonstruktör, uppförande av rekonstruktionsplan, genomförande och slutligen uppfyllande av rekonstruktionens syfte. Dessa delar inkluderar en juridisk-, lednings- och ekonomisk process. Juridiken sätter begränsningar medan ledningen skapar möjligheter. Redovisningen tillämpades vid värdering av Snickar-Per och visade den ekonomiska utvecklingen under perioden 2004-2008. De nyckeltal som visar på lönsamhet ger de tidigaste tecknen på en illikvid situation medan de kortfristiga måtten för finansiell balans reagerar senare på att företaget är i en ekonomisk kris.

 • 230.
  Sellgren, Jakob
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Karlström, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Portfolio Risk: In the eyes of institutional portfolio managers2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund Människor måste alltid fundera över risk och avkastning. Att omkring 80% av svenskarna äger någon form av fond skapar ett stort beroende av hur en extern aktör, portföljförvaltare, ser på begreppet och hur de hanterar portföljrisken mer precist. Det är därför intressant för alla investerare att förstå om och hur portföljrisk används och ses på utifrån förvaltarna som styr över vårt sparande. Är deras synsätt speglat i de befintliga teorierna och används den ofta kritiserade riskvariabeln beta i praktiken.

  Syfte: Syftet med magisteruppsatsen är att förklara och analysera hur institutionella investerare använder risk i portföljförvaltning, illustrera hur de i praktiken använder riskvariabler och om risk är nära relaterat till avkastning.

  Metod: Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsmetodiken för att kunna analysera hur portföljförvaltare ser på portföljrisk. Ett slumpmässigt urval av nio portföljförvaltare, oberoende av storlek och strategi, valde att ställa upp på intervjuer. De intervjuade fick fritt besvara frågorna för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av de olika uppfattningarna inom portföljrisk.

  Slutsats: Analysen av det empiriska materialet visar att det är svårt att frambringa en enhetlig syn på portföljrisk och definition av densamma. De intervjuade skiljer sig åt i de flesta frågor förutom i kritiken mot betas värde som riskvariabel. Ingen använder beta som främsta riskmått, istället används riskvariabler som Value at Risk, tracking error och/eller variansen av avkastning.

  De statligt ägda fonderna använder sig av strategier där riskhantering kommer i främsta rummet och de ser även en stark koppling mellan risk och avkastning. Värdet av riskhantering skiljer sig åt bland de privata portföljförvaltarna eftersom några aktivt justerar och övervakar risknivån medan andra inte använder sig av risktänkande alls. Korrelationen mellan risk och avkastning är inte heller uppenbar då några anser att sambandet inte alltid är positivt eller linjärt.

 • 231.
  Siddiq, Abu Bakar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Capital Adequacy Behaviour:: A case study of Swedish banking industry2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 232.
  Soeriowardojo, Gino Thomas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Valuation in High Growth Markets: Capturing Country Risk in the Cost of Equity Capital2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper adds to the understanding and transparency of equity pricing in emerging markets. Its novel contribution is that it empirically investigates the pricing of Country Risk in BRIC markets, using a two-factor intertemporal pricing model. Bridging the gap between academics and practitioners, this paper contributes to the debate as to whether or not it is justified to adjust discount rates for emerging market companies – as given by the CAPM – by including an unconditional country risk premium. In choosing between country risk proxies, the sovereign yield spread adjusted for relative equity volatility appears to supersede the classical sovereign yield spread in explaining return variations. Evidence is presented that country risk is priced in India and China indicating some type of market segmentation; in these markets, the addition of a country risk premium to the discount rate is justified. Moreover, the paper complements the market integration literature in that it is shown that the correlation between the change in country risk premium and the equity risk premium might show signs of market segmentation or market integration, rendering the pricing factor for country risk in specific countries significant or insignificant, respectively. © 2010 Soeriowardojo, G.T. All rights reserved.

 • 233.
  Stephan, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Barasinska, Nataliya
  DIW Berlin.
  Schäfer, Dorothea
  DIW Berlin.
  Hohe Risikoaversion privater Haushalte bei Geldanlagen2008Ingår i: Wochenbericht, Vol. 75, nr 45, s. 704-710Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [de]

  Eine möglichst breite Streuung der Geldanlagengilt als eine wichtige Strategie der Risikominimierungbei Investitionsentscheidungen. Die Mehrzahlder Haushalte in Deutschland streut auch ihrGeldvermögen über mehrere Anlageformen. IhrAnlageverhalten stimmt jedoch nur bedingt mitder von Haushaltsvorständen bekundeten Risikobereitschaftüberein. Dies zeigt eine aktuelle empirischeStudie auf Basis des Sozio-oekonomischenPanels (SOEP). So steigt zwar die Wahrscheinlichkeit,seine Anlagen zu streuen tendenziell mit derRisikoaversion an, allerdings nur solange es sichnicht um einen „vollständig gestreuten Anlagekorb“handelt. Die Neigung, ein Portfolio mit allenAnlageformen zu halten, nimmt mit wachsenderScheu vor dem Risiko ab. Offenbar entscheidenHaushaltsvorstände nach dem bereits von Keynespropagierten Prinzip: Sicherheit und Liquiditätkommen zuerst. Die Bereitschaft in riskantere Anlagenzu investieren, steigt mit der Anzahl bereitsbestehender sicherer Anlagen im Portfolio.

 • 234.
  Stephan, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Tsapin, Andriy
  Persistence and Determinants of Firm Profit in Emerging Markets2008Ingår i: Applied Economics Quarterly, ISSN 1611-6607, Vol. 54, nr 4, s. 231-253Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper studies the persistence of profit and its determinants in emerging markets. We apply Markov chain analysis, dynamic panel GMM estimation, and quantile regression techniques to a panel of approximately 3,000 Ukrainian companies. The empirical results show a moderate level of profit persistence, as well as a relatively low speed of adjustment to the steady-state profit level, thus providing no support for the hypothesis that there is a lower persistence of profits in emerging markets due to more intense competition. Regarding thedeterminants of firm profit in an emerging market economy, the findings from alternative methods reveal that ownership structure and regional location of the firm have a significant impact.

 • 235.
  Stephan, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Tsapin, Andriy
  Talavera, Oleksandr
  Main bank power, switching costs, and firm performance2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Stephan, Andreas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Nationalekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Tsapin, Andriy
  Talavera, Oleksandr
  Why Do Firms Switch Their Main Bank?: Theory and Evidence from Ukraine2009Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  We examine why firms change their main bank and how this affects loans, interest payments and firm performance after switching. Using unique firm-bank matched Ukrainian data, the treatment effect estimates suggest that more transparent and riskier companies are more likely to switch their main bank. Importantly, main bank power, measured by equity holdings, appears to be one of the main drivers of firm switching behavior. Furthermore, we find that firms have lower performance after changing their main bank as they have to contend with higher interest payments.

 • 237.
  Sturk, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Valkonen Evertsson, Marina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Reclassifications of financial intstruments in the Nordic countries: The effects of the reclassification amendments on Nordic banks financial statements of 2008 and 20092010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to the apparent global economic conditions, at the end of 2008, the International Accounting Standards Board (IASB) issued amendments to IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement and IFRS 7 Financial instruments: disclosures in October and November, 2008. The amendments allow banks to reclassify their non-derivative financial instruments in rare circumstances. This thesis investigates whether banks in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway, and Sweden) reclassify financial instruments, in their financial statements of 2008 and 2009.

  The result of the study shows that 47% of the sample Nordic banks reclassified financial instruments in 2008 and 12% in 2009. All banks increased their net profit as a result of reclassifying financial instruments in 2008. The return on equity (ROE) increased significantly compared to whether the banks would not had reclassified their financial instruments. Tendencies found among the sample Nordic banks are that larger and less profitable banks used the possibility to reclassify financial instruments to a greater extent. Because none of the banks made losses on their choice to reclassify in 2008, the conclusion is that the opportunity given due to the amendments are mostly used by the banks to enhance the net income and the key ratio ROE. This shows that management decisions are short-term. This also indicates that the amendments may be misused by management to enhance current profit for their own benefit. The thesis also concludes that the departure from fair-value as the valuation method for financial instruments, due to recent massive critic, is unlikely.

 • 238.
  Svensson, Ann
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  An Approach for Trust and IS Engagement in Professional-Orientated Work2010Ingår i: Proceedings of 16th Americas Conference on Information Systems: Sustainable IT Collaboration Around the Globe, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses profession-orientated work and the professionals’ involvement and engagement in design and use of information systems. Two ethnographical studies have been performed within different types of professional organizations. Information systems will reduce the complexity in the professionals’ work, but only if the professionals could trust the usage of information systems. The analysis reveals the importance of the professionals’ engagement in information systems design and use in order to trust the systems integrated in the work.

 • 239.
  Svensson, Ann
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Experiences from Aircraft Maintenance Professions: Challenges for Knowledge Integration2010Ingår i: Proceedings of IRIS 33, Information systems Research seminar In Scandinavia, Rebild, Denmark / [ed] Hanne Westh Nicolajsen, John Persson, Lise Heeager, Gitte Tjørnehøj, Karlheinz Kautz, Peter Axel Nielsen, Rebild, Denmark, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aircraft maintenance can be described as a complexly interactive and technical system. The ever-increasing complexity of aircraft maintenance place greater demands on the professions responsible for that work The maintenance work is performed within a risky and complex framework. A case study is performed within a military aircraft maintenance organization. The case study is analysed, and the aim is to identify problems in the work situation for aircraft maintenance professionals. The knowledge and practical experience of the different professions, besides coordination and cooperation between them, are of great value for decision making in complex situations. For this context the paper highlights some design challenges for creating information systems for professions, where quick access to common information and professional knowledge is of vital importance. The aim of this paper is to find challenges for information and knowledge management, according to the problems found in the empirical aircraft maintenance case. This paper shows how social dimensions such as collaboration and sharing of common information and professional knowledge are played out within aircraft maintenance.

 • 240.
  Svensson, Ann
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Knowledge Integration in Profession-Orientated Work2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Different professions often collaborate within profession-orientated organizations in order to accomplish complex and sometimes both time- and life-critical activities. Knowledge is a prerequisiting resource in performing work in such activities. Hence, knowledge is integrated in such work settings, and knowing is a central concept to make sense of the professionals doing and their collaborating actions. We present and analyze two ethnographical case studies. The result of the analysis of the cases shows both differences and similarities within the use of boundary objects, brokers and boundary spanning activities which facilitated the integration of knowledge within the collaboration between different professions. From these results we make some proposals for design of knowledge integration. However, the results of the use of boundary objects, brokers and boundary spanning activities identified in each case have been used to inspire the other case proposing new ways of designing knowledge integration.

 • 241.
  Svensson, Ann
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Professional Knowledge-Sharing in Aircraft Maintenance2010Ingår i: IRIS: Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Trondheim: Tapir Academic Press , 2010, Vol. 1, s. 103-117Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aircraft maintenance can be described as a complexly interactive and technical system. The ever-increasing complexity of aircraft maintenance places greater demands on the professions responsible for that work. The maintenance work is performed within a risky and complex framework. A case study is performed within a military aircraft maintenance organization. The case study is then analysed in the framework of the professions, professional knowledge and knowledge sharing concepts. The knowledge and practical experience of the different professions, besides knowledge sharing and cooperation between them, are of great value for decision making in complex work situations. For this context the paper suggests support of information systems for professions, where quick access to common information and professional knowledge is of vital importance. The aim of this paper is to highlight challenges for knowledge sharing, according to the problems found in the empirical aircraft maintenance case. The overall analysis accounts for a profession-oriented approach. This paper shows how social dimensions such as cooperation in producing professional knowledge as well as knowledge sharing are played out within communities in aircraft maintenance.

 • 242.
  Svensson, Ann
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  The Shareholders’ Perspectives on Annual Reports2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For a satisfactory development of commercial and industrial life companies must obtain enough venture capital. The behaviour of the shareholders in companies is of vital importance for the financial opportunities. In order to supply venture capital and provide long-term ownership there has to be a satisfactory progress of the share values, and there is also an expectancy of returns on shares. A performance-driven company giving returns on shares will provide confidence for investors. Investors need information about the companies’ economic situation. This paper reports from an empirical qualitative review of different Swedish companies’ annual reports. Shareholders are often more interested in narrative information in the annual reports, than in the numerical information. Therefore the companies should be more interested in the qualitative aspects in their annual reports. It is important to inform about their business concept and their strategy. Information about the long-term economical outline is important in order to judge the company’s ability to make growth for the future. Companies’ governance routines are not described very well in the reviewed annual reports at all. Furthermore, many of the companies are missing information about future profit forecasts.

 • 243.
  Svensson, Ann
  et al.
  University West.
  Pashang, Hossein
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  IAS/IFRS and its Impact on Consolidated Companies’ Annual Reports2009Ingår i: European Journal of Management, ISSN 1555-4015, Vol. 9, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 244.
  Söderberg, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  The prognostic value of financial statements: Detecting business failure using financial ratios?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The research for detecting business failure using financial ratios started in the late 60’s and has been researched in various ways since. Previous researchers suggest that big changes in the macroeconomic environment give the need for updated work on this area. With the latest financial crisis in mind and the fact that very few updated studies have been made on Swedish corporations’ gives reason to as to why this thesis is needed.

  This study uses a sample of 25 Swedish firms that went bankrupt 2012 or later and 25 healthy ones. The study then inspects the five years prior to failure of all these 50 companies for identifying what financial ratios can be used for detecting failure. For an interesting perspective, five of the failed firm’s textual presentation of their future for the last year prior to failure was also inspected.

  The findings suggest that financial ratios can be used for detecting failures. Strong indications are found the last year before failure with decreasing indications the more years before failure you look. The findings contribute to society on a practical level supporting stakeholders in their decision making.

 • 245.
  Taheri, Kayvan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Bergman, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Henriksson, Filip
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  The role of sustainability reports in investment analysis2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 246.
  Töre, Hedro
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Gustavsson, Anders
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Venture Capital: In need of new valuation tools?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Venture capital investments have become a major contributor the growth of start-up firms. Investing in start-up firms carries a substantial risk of failure, only a minority of start-ups is high-return investments. This put great responsibility to the valuation methods used by the venture capital firm. It is argued that when uncertainties about future pay-offs are high traditional valuation tools are of little help, they are said to be too static and not to comply with change. A valuation method that is alleged to act in accordance with a changing environment where uncertainty is high is real option which is said to consider these variables, thus giving a more accurate valuation. The structure of venture capital funding can be seen as well suited for real option valuation.

  The authors find it interesting to find out how venture capitalists screen possible investments, if the traditional valuation methods hold in proportion to the challenges they face and if the real option approach could be suitable.

  The purpose is to describe and analyze how Swedish venture capital firms can valuate investments.

  The research was carried out using a qualitative method. We conducted interviews with four venture capital firms that operate in Sweden. The participating firms were: Industrifonden, Itact, FöretagsByggarna and LinkMed.

  The authors found in their research that the most important factors when screening the possible investments are the market and the entrepreneur. The venture capital firms use of valuation methods differ significantly. LinkMed and Industrifonden apply traditional valuation tools in contrast to Itact and FöretagsByggarna that rely on personal experience and expertise. Limitations found in the traditional models were lack of accurate and reliable estimations. The structural outlay of the investment is in line with that of the real option approach and the authors believes that real options exist embedded in the respondent’s investments. This implies that a real option approach is suitable for them.

 • 247.
  Törneling, Charlotta
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Gustafsson, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Statutory audit - beyond the yes or no debate2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det pågår en intensiv debatt i Sverige om revisionspliktens vara eller inte vara i små aktiebolag. Sverige är ett av få europeiska länder som fortfarande har kvar en lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag, och debatten är även av än mer intresse när Svensk redovisnings- och revisionsstandard alltmer anpassas till internationell standard. Ett medlemsland i Europeiska Unionen har möjligheten att undanta små aktiebolag från revisionsplikt. Men på grund av rådande regler i Sverige ska alla aktiebolag följa samma regler, något som ifrågasätts i debatten. Debatten om revisionsplikten är aktuell och viktig eftersom ungefär 200 000 aktiebolag skulle påverkas om revisionsplikten skulle tas bort.

  Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra till debatten om revisionsplikt för små aktiebolag, genom att gå bakom “ja- och nejdebatte.” Vi kommer att beskriva och förklara attityderna till revisionsplikten, samt till de existerande redovisningsreglerna hos mikroföretag i två olika branscher.

  För att uppfylla syftet har vi genomfört en kvalitativ studie. Vi har intervjuat ägarna till sex mikroföretag från två olika branscher, nämligen organisationskonsulter och byggnadsentreprenörer.

  De viktigaste slutsatserna från den här studien är, att oberoende av deras respektive attityd till revisionsplikten är det ingen av respondenterna, som skulle vilja ta bort revisionsplikten för små aktiebolag. Vidare uppfattar respondenterna inom byggnadsentreprenörsbranschen redovisningsreglerna som mer komplicerade än respondenterna inom organisationskonsultbranschen och en förenkling av reglerna skulle inte förändra någon av respon-denternas attityd till revisionsplikten

 • 248.
  Wahlsten, Joakim
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Hindocha, Anish
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Non-executive directors: a case study of four UK banks from 2005-20092011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 249.
  Wahlström, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Karlsson, Christian
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Activist Funds' impact on Blue Chip Companies in Sweden: Analysing the implications on capital structure, valuation and credit rating2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De svenska börsbolagen gör större vinster än någonsin tidigare, men har fått stor kritik för att vara för långsamma i sin vinstallokering. Företag med överkapitaliserade balansräkningar utan investeringsbehov är potentiella måltavlor för riskkapitalisternas affärsidé om finansiell effektivisering och en aggressivare kapitalstruktur. Debatten i media har skapat kritik kring dessa så kallade kortsiktiga och giriga bolagsplundrare som påstås förstöra finansiella värden och kreditvärdigheten i företagen. I tidigare fall har marknaden svarat positivt på riskkapitalisternas investeringar, något som har reflekterats i ett kraftigt ökande aktiepris. Skeptiker hävdar dock att spekulationer är anledningen till att marknadsvärdet drivs upp, inte fundamentala aspekter.

  Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att fastställa en bild av fenomenet riskkapital och hur dess aktiva ägande inverkar på svenska börsbolags kreditbetyg, kapitalstruktur och värdering.

  Metod: För att uppnå syftet med vår magisteruppsats har en kvalitativ ansats till-lämpats baserad på tre börsbolag där riskkapitalisters aktiva ägande spelat en betydande roll. Det empiriska materialet har insamlats genom personliga intervjuer med aktie- och kreditanalytiker, och studien förlitar sig även på markandsdata, artiklar och nyhetssändningar i media, samt respektive bolags kvartals- och årsrapporter.

  Slutsats: Studien har gjorts over den tidsperiod som varit riskkapitalisternas inve-steringshorisont – explicit och implicit. Genom att analysera det aktiva ägarskapet i tre svenska börsbolag kan slutsatsen dras att det inverkat positivt i form av högre prestanda och marknadsvärdering. De finansiella förändringarna har, till skillnad från kritiken, styrkt kreditbetyget i fallen Lindex och Volvo. En analys av Skandia/Old Mutual visade dock en marginellt ökad kreditrisk. Slutsatsen visar härmed att riskkapitalisternas inverkan på svenska börsbolag är värdeförädlande utan att äventyra den finansiella statusen.

 • 250.
  Wennerholm, Caroline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Larsson, Marie
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Ethics in the auditing profession: A comparison between auditors and students2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Introduktion: Revisionsbranschen har under de senaste åren drabbats av en rad skandaler vilka har fått stor uppmärksamhet i media den senaste tiden. De inträffade företagsskandalerna har bidragit till ökade krav på etik inom revisionsbranschen. För att revisorer ska återfå sin trovärdighet bland klienter och intressenter har kraven i allmänhet ökat på revisorer. Syftet med vår studie är att från ett svenskt perspektiv undersöka graden av etiskt tänkande bland revisorer. Detta kommer även att jämföras med det etiska tänkandet bland studenter för att se om det föreligger skillnader och likheter när det gäller etik.

  Metod: För att uppnå vårt syfte med studien har vi valt att genomföra både kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa intervjuer. Enkäten genomfördes på totalt 100 respondenter varav 50 revisorer och 50 studenter. Resultaten från enkäten följdes upp av tre djupintervjuer med tre revisorer som även deltog i enkäten.

  Teori: Teorin är indelad i tre större avsnitt; etik i allmänhet, etik inom revisionsbranschen samt etiskt tänkande vid beslutsfattande. Den teoretiska referensramen inleds med ett brett perspektiv på etik för att få en bakgrund till vårt huvudproblem som berör etiskt tänkande bland revisorer.

  Emperi: Resultaten från vår enkätundersökning och de tre intervjuerna är sammanställda i en empirisk diskussion.

  Slutsats: Slutsatserna vi kommit fram till är att revisorer har ett högt etiskt tänkande i beslutsfattandet och de har även ett högre etiskt tänkande än studenter vid etiska dilemman. En annan slutsats är att studenter behöver mer etik undervisning för att vara föreberedda på vad som väntas när de kommer att arbeta på revisionsbyråer. Etikundervising är viktigt då etik är grunden för revisionsbranschen.

23456 201 - 250 av 254
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf