Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1152
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Berggren, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Skärnell, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Alkoholproblem: Lärares beredskap att möta barn till föräldrar med alkoholproblem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om lärare i skolan har kunskap om samt redskap att bemöta elever med föräldrar som har alkoholproblem. Våra frågeställningar är:

  - Hur kan lärare upptäcka barn till föräldrar med alkoholproblem i skolan?

  - Hur kan lärare stödja barn till föräldrar med alkoholproblem?

  För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat sex lärare med olika inriktningar på tre grundskolor och två förskolor.

  Vi fann att lärarna hade kunskaper om hur dessa barn kan upptäckas i skolan. Däremot var det ingen av lärarna som upptäckt något barn med alkoholproblem i hemmet. De ansåg att man bör uppmärksamma beteendet hos barnen. Vidare fann vi att lärarna hade svårigheter och var osäkra i sitt bemötande av dessa barn men hade mycket tankar om hur de kan stödja dem. Att lyssna och finnas till hands, ha en stabil personalgrupp samt samarbeta med föräldrar är några av många exempel som framkommer. Tystnadsplikten ansågs vara ett hinder för att upptäcka och hjälpa dessa barn.

 • 202.
  Bergman, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Wallin, Ellen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kompetensförsörjning som mål - jämställdhet som medel: Om upplevda hinder för att söka chefstjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är kunskap och kompetens kritiska framgångsfaktorer för företag och organisationer. I och med detta är det av stor vikt att kompetens tillvaratas, särskilt när det kommer till rekrytering av chefer. För att göra detta anser vi att man behöver undanröja alla de irrationella faktorer som hindrar att kompetenta människor söker sig till chefstjänster. I ett könssegregerat Sverige behöver särskilt de hinder som gör att kvinnor inte når ledande positioner identifieras och undanröjas. Utifrån detta konstaterande formades syftet med denna studie; att få ökad förståelse och insikt i vad som kan upplevas som hinder för att söka chefstjänster på en statlig myndighet. Studien utgick från en fenomenologisk forskningsansats och genomfördes med kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer vilka analyserades utifrån en metod, inspirerad av tematisk analys och meningskoncentrering. Resultatet visade att det finns upplevda hinder. De hinder som identifierades var bland annat; ett alltför stort fokus på manligt/kvinnligt och att kvinnor i hög grad vill vara säkra på sin förmåga innan de söker en chefstjänst. I resultatet konstaterar vi även att det till viss del finns hinder i organisationsstruktur, organisationskultur och livet utanför arbetet, men att dessa inte är lika stora som de övriga. 

  Studien ger en bild över vilka upplevda hinder för att söka en chefstjänst som kan finnas. Förhoppningen är att resultatet kan vara en hjälp i myndighetens fortsatta arbete med att få fler kvinnor till ledande positioner. En slutsats vi drar är att arbetet med att få jämn könsfördelning är komplext och att det finns risk att ett fokus på hinder i sig blir ett hinder.

 • 203.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  ‘Career’ from a perspective of effort and reward2019Inngår i: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, s. 56-71Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The traditional take on ‘a career’ is that it is a climb upwards in terms of position and pay, but such traditional career pathways are rapidly disappearing. Today, organisations place emphasis on learning, adaptability, and flexibility. Attempts to redefine 'career' as a personal development have not been adopted by most employees. When stable working conditions; employment contracts; and predictable, transparent career pathways disappear, this results in insecurity and the impression that there is no reward for increased effort. This, in turn, creates dissatisfaction and frustration. To re-establish the balance between effort and reward, organisations need to revise the career pathways that they offer their employees.

 • 204.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Demographic Changes and the Need for Later Career Opportunities2015Inngår i: Lifelong learning for older adults: Hopes, fears and expectations, 2015, s. 22-22Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An ageing population creates challenges for society, organizations and individuals. People live longer and are healthier, and many adults of retirement age are still able to continue to work. Some of them want to continue and to prolong their working lives; others are not so keen on the idea. An extended working life is clearly an issue of increasing interest in society. Politicians argue for changes in the retirement system and suggest a raising of the retirement age. This paper is a first step towards a mapping of previous research about extended working lives and later careers as consequences of demographic changes. This study explores the character of issues and themes visible in recent research regarding older adults’ career opportunities, and such issues and themes are critically analysed according to the following research questions: In whose interests are the identified issues and themes highlighted? What possible gaps and challenges are identified for future research?

  Comprehensive databases, including peer-reviewed scientific articles, were used to search relevant research literature. The selection followed several steps. A brief review of the context and themes of extended working life in the literature was first explored. Thereafter, keywords were tested, revised, and finally selected for the final search procedure, which focused on scholarly, peer-reviewed articles published in the past ten years. Titles and abstracts were examined according to inclusion/exclusion criteria. This procedure resulted in a final selection of relevant articles that were included in the material for analysis. The analysis procedure resulted in several synthesised themes. These themes are critically analysed, and challenges for future research are discussed.

 • 205.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Is career guidance for the individual or for the market? Implications of EU policy for career guidance2014Inngår i: International Journal of Lifelong Education, ISSN 0260-1370, E-ISSN 1464-519X, Vol. 33, nr 3, s. 376-392Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores the essential understanding and underlying perspectives of career implicit in EU career guidance policy in the twenty-first century, as well as the possible implications of these for the future mission of guidance. Career theories, models and concepts that serve career guidance are shaped on the twentieth-century industrial division of labour and now face a crisis due to the influence of globalization on working life. The transition to a knowledge-based society also challenges the traditional view of career: vocational and educational paths are no longer linear, predictable or stable. The analyses of EU policy documents and ethical declarations discussed here indicate that meanings of career are under reconstruction and that these documents fail to clarify the underlying meanings or perspectives on career contained therein. The essential meaning of career, as communicated through characterizations and dominating underlying perspectives in EU policy, puts greater emphasis on career guidance as being conducted on behalf of society, rather than the individual. Ethical tensions within the career guidance profession appear to have increased, and the profession is also challenged in its professionalization by contradictions and broadened areas, activities and functions.

 • 206.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Kilhammar, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell. Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Conclusion: HR work – a balancing act with integrity2019Inngår i: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, s. 203-217Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Three important strategic challenges face future HR work: (i) HR departments should deploy a properly informed and critical attitude towards current trends and conditions, (ii) HR departments should deploy a relational and holistic perspective with respect to the work that they perform, and (iii) HR departments should deploy a positive view of other human beings and an ethical stance towards the work that they perform. The chapter ends with a discussion of the particular competencies that HR specialists need to develop so as to successfully meet the challenges described.

 • 207.
  Bergqvist, Tomas
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Boesen, Jesper
  NCM, Göteborg.
  Nyroos, Mikaela
  Umeå universitet, Pedagogiska institutionen.
  Vad vet vi om hur matematiklärare arbetar för att utveckla elevers matematikkunskaper?2010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 208.
  Bergström, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Eklund, Filip
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet: En intervjustudie med rektorer och fritidslärare2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet. Fokus läggs på att undersöka vad rektorer har att förhålla sig till i frågan samt om fritidslärare upplever att dessa elever får sina behov tillgodosedda.

  Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer med två rektorer och tre fritidslärare har genomförts. De valdes dels utifrån ett bekvämlighetsurval men också utifrån ett målstyrt urval med kravet att elever i behov av särskilt stöd skulle finnas på deras respektive enheter. Resultatet visar att det svåraste rektorerna brottas med är den ekonomiska fördelningen inom sina verksamheter, vilket i stor utsträckning påverkar elever i behov av särskilt stöd. Fritidslärarna har olika uppfattningar gällande om dessa elever får det stöd de är i behov av på fritidshemmet. De alla är dock samstämmiga och tror att den ekonomiska frågan är avgörande för om stöd sätts in eller inte.

 • 209.
  Bergström, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Olsson-Lindell, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  "Sjukt osäker": Nyexaminerade tidigarelärare beskriver sina erfarenheter av att hantera konflikter mellan elever2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur nyexaminerade lärare beskriver sina erfarenheter och kunskaper vad gäller hantering av konflikter mellan elever samt hur de genom sin utbildning har förberetts för sådana utmaningar. Frågeställningarna är följande:

  -          hur definieras och beskrivs konflikter?

  -          vilka strategier har lärarana för att lösa konflikter mellan elever?

  -          vilka kunskaper i konflikthantering har lärarna fått från lärarutbildningen på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping?

  För att få svar på dessa frågor genomförde vi halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer med  åtta nyexaminerade tidigarelärare. Datamaterialet analyserades samt tolkades och tre huvudkategorier gick att urskilja, Konflikt och konflikthantering, Känslor samt Förberedelser från lärarutbildningen.

  Resultatet visar att de nyexaminerade tidigarelärarna känner sig osäkra på hur de ska hantera konflikter mellan elever och att de saknar metoder och strategier för hur de ska gå tillväga i en konfliktsituation. De upplever att små konflikter, som till exempel tjafs är svårare atthantera än stora konflikter som innehåller våld. Konfliktsituationerna upplevs som ett problem och de vill gärna ha en tydlig plan för hur de ska förebygga, hantera och lösa dem. De nyexaminerade lärarna beskriver att de har förberetts för lite om konflikthantering under sin lärarutbildning på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

 • 210. Bergvall, Eva
  et al.
  Chaib, Christina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Handikappade elevers integrering i skolklassen: Rapport 2, Utvärdering av ett försök med integrerad elevvård1974Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 211. Bergvall, Eva
  et al.
  Chaib, Christina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Andersson, Lennart
  Handikappade elevers integrering i skolklassen: Rapport 1, Upplevelse av skolsituationen och omgivningens inställning1973Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 212. Bergvall, Eva
  et al.
  Danielsson, Bertil
  Chaib, Christina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Handikappade elevers integrering i skolklassen: Att lära om handikapp med simuleringsövningar eller informationsmaterial1974Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 213.
  Berndt, Ingvor
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Jag ska ha datorer: En intervjustudie med elever och lärare i lågstadiet om deras uppfattningar om textskrivande med dator.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 214.
  Berndt, Ingvor
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Stöd i högre utbildning: Universitetslärares erfarenheter av stöd till studenter med funktionsnedsättning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med syfte att undersöka universitetslärares erfarenheter och uppfattningar om stöd till studen-ter med funktionsnedsättning i högre utbildning samt tillgänglighets- och likabehandlingsar-bete har lärare intervjuats och deltagit i en associationsstudie. Studien är genomförd inom fyra professionsutbildningar på ett universitet. Genom en livsvärldsfenomenologisk ansats har ana-lysen visat att lärarna efterfrågar stöd i sitt vardagsarbete med denna studentgrupp och behöver ökad kompetens avseende funktionsnedsättningar. Lärarnas uppfattningar speglar att det kan finnas dilemman och ambivalens när det gäller studenternas möjligheter att nå målen för ut-bildningen och för vad professionen kräver.

 • 215.
  Berrio Rueda, Diana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Echeverria Monsalve, Angelica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Hoyos Jaramillo, Andres
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Managerial practices and perception of how music affects customers’ shopping behaviour: an insight from clothing retailers:  2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background

  Several researchers have studied atmospheric factors like crowding, col-ours, music and olfactory cues and tested their effect on shopping behav-iour. In the particular case of the influence of music in consumers‟ be-haviour, several notable observations have been made.

  Yet, the majority of the studies have focused on the phenomena of the music and the influences of its different factors towards consumers‟ be-haviour but little research has focused on managerial awareness of such effects on its consumers. Thus, there are still a lot of doubts about man-ager‟s practices and perception regarding the use and effects of atmos-pheric music.

  In line with the approaches mentioned above, this thesis intends to fill this gap in the literature through the attainment of two objectives: the first one is to study what exactly clothing retailers are doing in terms of atmospheric music and the second objective is to examine their implicit theories about the impact of the music on consumers‟ shopping behav-iour.

  Purpose

  The purpose of this thesis is to study managerial practices and percep-tions of how music affects customers‟ shopping behaviour in clothing retailers in Sweden.

  Method

  This study employs a qualitative method. The Data was obtained through semi-structured face to face interviews with managers and staff of clothing retailers in Jönköping. These interviews were conducted in clothing stores located in the two main commercial areas of the city where the majority of the stores were located.

  Conclusions

  Our research found that in the big retailers the atmospheric music is used in a more systematically way than in the small ones. This level of sys-tematization is directly related to the level of centralization in decision-making and to the size of the store.

  On the other hand, with regards to our second objective we found thatnot only managers but also the salespersons working in the clothing stores have a high degree of knowledge about how music affects their customer´s shopping behavior. Some of their implicit theories coincided with what previous researchers have found while others didn´t.

 • 216.
  Bertills, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Augustine, Lilly
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Inclusive teaching skills and student engagement in physical education2019Inngår i: Frontiers in Education, ISSN 2504-284X, Vol. 4, nr 74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Including students with disabilities in school-based Physical Education (PE) is common practice. However, little is known about students’ engagement and interaction in this environment and how it is related to PE teaching skills. Student engagement and interaction patterns were therefore observed. A multiple time-sampling method was used to perform observations of individual, contextual and environmental aspects of student engagement in school-based PE lessons. Three groups of students, aged 14 (n = 94), with: (1) Disabilities (n = 23), (2) Low grades (n = 27), and (3) High grades (n = 44) were compared. Students, independent of group, showed relatively high engagement in PE. The observed frequency of linking lesson content to PE syllabus in combination with using a vibrant affective tone when instructing was used as an indicator of high-/low-level teaching skills. Higher student engagement was observed in environments with high-level PE teaching skills, which included more whole group teaching, a higher frequency of student-teacher communicative proximity and more instructions. Students with disabilities and with low grades were more often observed in whole group activities, students with high grades in small group activities. The primary type of support provided to students with disabilities in PE seemed to consist of communicative proximity to the teacher. They were more often observed to be close to the teacher. Our results suggest that proximity to the teacher may serve as an indicator of inclusive teaching. In high-level teaching environments, teachers were more frequently in communicative proximity to all students, which facilitates learning. Lessons were also more focused (physically and academically) and technical devices and music were used for teaching purposes. More complex lesson content requires more instructions and our results show that, despite more instructions, all student groups were more on-task. Implied from our observations is that lesson complexity, the structuring of whole/small group formats, teacher proximity, and student engagement are aspects to consider when studying school-based PE. More instructions, closer communicative proximity and higher student engagement in high-level teaching provide students with more learning opportunities and facilitate feed-back and feed-forward, and individual support to students with disabilities.

 • 217. Beth, Ferholt
  et al.
  Monica, Nilsson
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Lecusay, Robert
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Developing the Relational Competence of Early Childhood Education Teachers Through Playworlds: Contributions From a Swedish Preschool2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Biesta (2006) argues that within the past two decades there has been a rise in the concept of “learning” and a decline in the concept of “education”. He calls this the “learnification” of education: “the translation of all there is to say about education in terms of learning and learners” (Biesta, 2009, p. 5). He argues that this is problematic in part because learning is basically an individual concept referring to what people as individuals do, versus education, which implies a relationship.

  The field of early childhood education and care is uniquely situated to respond to “learnification”. In this paper we challenge the view that teachers teach children in preschools, in an effort to replace it with the view that preschool children and their teachers are engaged in reciprocal learning and development. We do so by analyzing that ways that teacher participation in a pedagogical practice consisting of adult-child joint play, called playworld (Lindqvist, 1995), can support the development of teachers’ relational competence.

  Relational competence is “the skill of entering into and building relationships” (Aspelin, 2015, p. 35). Aspelin (2015) writes that “Questions about what teachers’ relational competence means, how it promotes students’ learning and how it can be developed in teacher education, further education of teachers and in pedagogical practices is largely unexplored.” In playworlds (Lindqvist, 1995) adults actively enter into the fantasy play of young children as a means of promoting the development and quality of life of both adults and children. Thus, in this paper we begin from a relational pedagogical perspective (Aspelin & Persson, 2011) where the concepts of co-existence and co-operation, in addition to “attitude to relationships” and “attitude in relationships” are foci. This conceptual framework is applied in the analysis of transcripts and field notes from a case study of three preschool teachers implementing the playworld pedagogy for the first time in their classroom.

  This case study consists of observations from a two-year ethnographic research project that took place in three preschools, all of which followed a pedagogy of listening and exploratory learning approach originated from the municipal preschools of Reggio Emilia. The research project was originally designed to examine if and how the teachers in these three preschools adopted and adapted into their own practices the Vygotskian-inspired playworld play pedagogy. The research study data was

  In Event: Putting the Teacher in the Picture: Perspectives From Early Childhood Education in Japan, Sweden, Finland, and Brooklyn

  gathered through participant observation using a variety of documentation methods, e. g.: interview, field notes, audio recorded reflection- and planning meetings and teachers pedagogical documentation.

  Findings include the following: Relational competence developed through the fostering of trust and authentic/honest communication, but this communication was often difficult for teachers, pushing them to challenge each other in ways that made them uncomfortable; Relational Competence developed through co-existence, in which “attitude in relationships” had a potential to emerge; “attitude in relationships” occur in playworlds, in which teachers encounter each other and the children in ways that go beyond the “rational” and encourage ethical steps in the development of subjectivity.

 • 218.
  Bjursell, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Inclusion in education later in life: Why older adults engage in education activities2019Inngår i: European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, ISSN 2000-7426, E-ISSN 2000-7426, Vol. 10, nr 3, s. 215-230Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The connection between education and wellbeing is presented as a general argument for the participation of older adults in education, but is this reason why older adults themselves choose to engage in education activities? This paper combines the results from two previous empirical studies and addresses how older adults account for their participation in education activities. The first empirical data set comprises a survey completed by 232 Swedish pensioners. The second empirical data set comprises stories by 53 Swedish pensioners about their participation at Senior University. The same dominant arguments for their participation in education emerged in both studies; namely (i) staying active and (ii) socialising. However, this observation can be understood in terms of motives and benefits, something which indicates a possible fusion of extrinsic- and intrinsic motivation. A closer reading of the narratives reveals that many participants enrolled in Senior University because other family members, friends, and former work-colleagues had enrolled. This suggests that what on the surface may appear as an individual’s choice could, in fact, be explained by social factors.

 • 219.
  Bjursell, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Professional development for older colleagues2019Inngår i: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, s. 140-152Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Demographic changes have raised the issue of a prolonged working life. Research has shown that older employees are reliable, service- and customer-orientated, knowledgeable, productive, demonstrate good work ethics, and are able to learn new skills. Employers thus show wisdom and foresight when they provide competence development programmes for their older employees. Another relevant dimension is the need for the transfer of knowledge from older to younger employees. The chapter discusses learning at the workplace and suggests that HR supports 'study circles', in which participants search for, and develop knowledge themselves, and they subsequently share this knowledge between themselves.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-04-10 00:00
 • 220.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Generation, relationer mellan generationer, generationspolicy: Ett mångspråkigt kompendium2017Inngår i: Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: Ein mehrsprachiges Kompendium / [ed] Kurt Lüscher, Andreas Hoff, Gil Viry & Eric Widmer, Mariano Sánchez, Giovanni Lamura & Marta Renzi, Andrzej Klimczuk, Paulo de Salles Oliveira, Ágnes Neményi, Enikő Veress, Cecilia Bjursell & Ann-Kristin Boström, Gražina Rapolienė & Sarmitė Mikulionienė, Sema Oğlak & Ayşe Canatan, Universität Konstanz , 2017, s. 215-236Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 221.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Engström, Annika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Horizontal structures – A fundamental and forgotten perspective in school governance?2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 222.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 223.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Strategiskt mentorskap: Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Mentorskap erbjuder ett överlägset sätt att lära sig yrkeskunskap och för attsocialiseras in på arbetsplatsen enligt flera studier som vi har tagit del av. Den här rapporten presenterar en modell för ett strategiskt mentorskap som utvecklades i ett ESF-projekt och jämför den med forskningslitteratur om mentorskapsmodeller för arbetsplatslärande.

  SMILE-modellen utvecklades baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter från Ingjuta-projektet. SMILE är en akronym för strategiskt mentorskap för inklude- ring, lärande och jämlikhet. Modellen består av följande fyra delar:

  • Ledningens stöd. På vilket sätt är mentorskap en strategisk fråga i organi- sationen och hur stödjer ledningen detta med konkreta insatser?

  • Inkludering. Hur samverkar företaget med andra aktörer så att individens livssituation som helhet fungerar?

  • Lärande. Vilka verktyg och metoder har de anställda tillgång till för att stödja sitt eget och andras lärande?

  • Jämlikhet. Hur uppmuntras och tillvaratas variation och olikheter på ett jämlikt sätt och till företagets bästa?

  Ledningens stöd är avgörande för att de övriga tre ska fungera.

  I litteraturstudien återkom följande områden:

  • Innebörden av mentorskap. Det finns flera sätt att definiera mentorskap men i grunden handlar det om överföring av kunskap från en erfaren person till en annan person med mindre erfarenhet. För att betona vikten av att både mentor och adept fortsätter utvecklas har vi i den här rapporten definierat mentorskap som en lärandesituation då två individer möts för att ge varandra inspiration och vägledning för att vidareutvecklas, ofta i relation till ett yrke.

  • Mentorns egenskaper. Mentorskapsprogram är inte starkare än de mentorer som ingår och i rapporten går vi igenom en rad egenskaper och förmågor som en effektiv mentor ska ha. Centralt är att fungera som en förebild och att kunna ge både positiv och negativ återkoppling för att stödja denyrkesmässiga och den psykosociala utvecklingen. En viktig bit är att arbeta med utveckling av en mentor eftersom mentorskap är något annat än yrkes- kunskap. Med andra ord, en erfaren och kunnig medarbetare är inte samma sak som en erfaren och kunnig mentor.

  • Mentorskapsprogram. Utbildning och träning som sker på arbetsplatsen har flera fördelar: det är ofta kostnadseffektivt, det kan anpassas till individens och organisationens kompetensbehov och det kan vara ett sätt att ta tillvara medarbetarnas kompetens. De programstrukturer som beskrivs i den här rapporten poängterar en bredare ansats där yrkeskunskaper sätts i relation till andra kompetenser. Ledningens stöd uttrycks genom att erbjuda organisatoriska förutsättningar som främjar lärande och förändring.

  • Effekter av mentorskap. Effekter avser den förändring som sker efter en viss insats men eftersom forskning kan ha olika karaktär och ansatser valde vi en bredare definition. Med effekter menar vi de slutsatser som visar på effekter eller som kan förväntas få effekter när de tillämpas i en konkret situation. Utifrån artiklarnas slutsatser framträder programstrukturer, mentorns egenskaper och förmågor, e-mentorskap, IT-system och kvinnors karriär som centrala områden.

  Rapporten avslutas med ett avsnitt där vi presenterar några konkreta rekommendationer för den som ska starta ett mentorskapsprogram i sin organisation.för den som ska starta ett mentorskapsprogram i sin organisation.

 • 224.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Raudberget, Dag
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design.
  Organising for knowledge and learning – a balancing act between divergent forces2019Inngår i: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, s. 42-55Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research and development is a knowledge-intense activity where HR departments must balance many internal tensions, such as that between development versus project management, or research versus product standardisation. The first issue may ensure long-term survival and the second, short-term profitability. Another contrasting pair of issues is technical knowledge vs. administrative knowledge. Forging a career path in a manufacturing business often entails abandoning the technical work for the benefit of completing administrative or management work. The chapter discusses how HR departments can handle knowledge management and provide new ways to benefit both the individual and the company.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-04-10 00:00
 • 225.
  Björck-Åkesson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Från en differentierad förskola och skola till delaktighet i lärandemiljöer som anpassas till olika förutsättningar och behov2009Inngår i: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, ISSN 2000-429X, nr 4, s. 8-9Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 226.
  Björck-Åkesson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Kunskapsfrukt utan kärna2008Inngår i: Pedagogiska magasinet, ISSN 1401-3320, nr 2, s. 32-35s. 32-35Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 227.
  Björck-Åkesson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Measuring Sensation Seeking1990Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 228.
  Björck-Åkesson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Specialpedagogik i förskolan2009Inngår i: Med sikte på förskolan: barn i behov av särskilt stöd / [ed] Anette Sandberg, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 17-35Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 229.
  Björck-Åkesson, Eva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Specialpedagogiken: Ett mångfacetterat kunskapsfält2001Inngår i: Att Undervisa, ISSN 0345-0384, nr 5, s. 13-17Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 230.
  Björck-Åkesson, Eva
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Simeonsson, Rune
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD.
  Varför behövs en barnversion av ICF?2003Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 6, s. 510-514Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 231.
  Björk, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Morja, Nathalie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism: Kvalitativ studie av grundskolans tidigare år2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen handlar om att förstå pedagogers och rektorers argument för de strategier som de väljer i det förebyggande arbetet mot främlingsfientlighet och rasism i grundskolans tidigare år. Syftet är att bättre förstå argumenten och hur skolans arbete därmed kan utvecklas och förbättras.

  - Vilka strategier väljer pedagoger och rektorer i det förebyggande arbetet mot främlingsfientlighet och rasism?

  - Vilka argument har pedagoger och rektorer för att styrka sitt val av strategi i det förebyggande arbetet mot främlingsfientlighet och rasism?

  För att få svar på dessa frågor genomfördes en kvalitativ undersökning bland fyra rektorer och fyra pedagoger för att få fram deras val av strategier och argumenten för dem.

  Enligt lag ska skolor arbeta förebyggande mot främlingsfientlighet och rasism. Trots det finns det ingen kursplan eller riktad handlingsplan som skolor har att följa. Skolor får själva utforma sin handlingsplan, vilket leder till olika kvalité på olika skolor. Hur väljer skolor att arbeta förebyggande? Vad anser de vara framgångsrika strategier?

  Respondenterna har i undersökningen presenterat strategier som de anser vara framgångsrika samt argument för dem. Strategierna baseras på erfarenhet, skolans praxis, vetenskapliga modeller samt värderingar. Detta tyder på att de har goda argument för val av strategi.

 • 232.
  Björk, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kränkningar i fritidshemmet: Lärares förståelse av kränkningar och arbetet med att motverka dessa2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att bringa kunskap om vad lärare i fritidshem anser vara kränkningar och kunskap om hur de arbetar för att motverka dessa i fritidshemmet.

  • Vad har lärare i fritidshem för förståelse av begreppet kränkningar?
  • Hur beskriver lärare i fritidshem att de arbetar för att motverka kränkningar i fritidshemmet?

  Studien är kvalitativ och för insamling av empirin har semistrukturerade intervjuer använts.

  Fem lärare i fritidshem har intervjuats och efter bearbetning och analys av empirin, har studien fått ett resultat. Studiens resultat presenteras under olika teman. I resultatet framkom att lärarna anser att en kränkning är när en elev känner sig kränkt, oavsett om det är en fysisk, verbal, psykosocial eller kränkning via digitala verktyg. Fritidshemmen där lärarna är anställda har arbetssätt och rutiner för att motverka kränkningar.

 • 233.
  Björkhag, Sofie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Göök, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Planeringstid i Förskolan: En jämförande fallstudie om betydelsen av planeringstid2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur förskollärare, skolledare, förvaltningsperson och kommunpolitiker inom skol- och barnomsorgsverksamheten, i en av Sveriges kommuner, upplever betydelsen av planeringstid för förskollärare i förskolan.

  Studien utgår från organisationsteorin och är baserad på kvalitativ metod genom intervjuer med sju stycken personer inom skol- och barnomsorgsverksamheten.

  Studien visar att respondenterna anser att planeringstid är viktig för förskolans måluppfyllelse och för att varje barn ska bli sett och hört Intervjuresultatet visar en bild av att planeringstiden har stor betydelse för utveckling av verksamheten, för tid till reflektion, för barnen och för förskolläraryrket. I studien framkommer att det förekommer många praktiska arbetsuppgifter för förskollärarna som inkräktar på planeringstidens egentliga användningsområde. Det bör införas fler utvärderingsdagar enligt skolledare och förskollärare.

 • 234.
  Björking, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Persson, Malin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Glädje i förskolan: En kvalitativ studie om glädje i barns samvaro2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad barn i åldern 1-4 år kan uppleva som roligt och glädjefullt under den fria leken på förskolan. Intressant för studien är också på vilka sätt barn ger uttryck för glädje.

  Frågeställning:- Vad upplever barnen som roligt?

  Studien tar sin utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv och i Mealeau-Pontys teori om den levda kroppen där kropp och själ hänger samman. Genom att studera barns kroppsliga uttryck får vi möjlighet att tolka deras inre tankar och upplevelser. Barns sociala umgänge vilar på en kroppslig grund och deras handlingar ses som meningsfulla. För att belysa syftet har vi använt oss av ostrukturerade observationer på två olika förskolor, sammanlagt ingår åtta barn i studien. Resultatet visar att mycket av glädjen ligger i det sociala samspelet och i att dela upplevelser med andra. En stor del av glädjen såg vi i korta vardagliga möten. Barnen tycker det är roligt med upprepning, kroppslig lek, att dela fokus och att göra lika. De ger uttryck för glädje genom skratt, leenden, blickar och kroppsspråk.

 • 235. Björn, Marianne
  et al.
  Gillberg, Claudia
  Democracy and Diversity in Swedish Higher Education2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In 2001, a new national policy document was issued by the Swedish government, mainly dealing with questions on how to increase diversity of the student body with regard to social background, ethnicity, gender and disability. To varying degrees, methods such as validation of informally acquired competencies were introduced to boost heterogeneity in higher education (HE), as this would reflect a genuinely democratic society. In the latest policy document (2004/05:162), internationalisation is focused, yet a number of critical questions regarding democracy and diversity in HE remain to be discussed. In this paper we intend to address some of them, such as diversity and accessibility concerning postgraduate studies. Our key question is: How do students perceive their possibility to pursue an academic career by means of applying for entrance to PhD studies? Findings from interviews conducted with one female PhD student and another woman who had applied for entrance to a PhD programme but was not accepted, and students with reading/writing disabilities in undergraduate courses show that these students are highly motivated to study but are uncertain about their possibility to pursue an academic career. However, the picture is far more complicated than that as we would like to illustrate in this paper.

 • 236.
  Blomberg, Git
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Att möta barn i behov av särskilt stöd i förskolan2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 237.
  Blomberg, Git
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Children in need of special support in preschool2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 238.
  Blomgren, Angelica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Likhetstecknet – det är väl inte så svårt att lära sig?: En studie om hur elever tolkar likhetstecknet och en möjlig väg till förståelse genom en undervisande intervju om ett spel2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien behandlar det specifika matematiska innehållet likhetstecknet. Syftet är att se om eleverna kan utveckla sin förståelse för likhetstecknets betydelse. Utifrån syftet kommer två frågeställningar där färdigheter, kritiska aspekter samt kunskaper om likhetstecknet efterfrågas.

  I studien sammanfattas en del av den forskning som behandlar likhetstecknets kritiska aspekter. Variationsteorin har varit en hjälp för att analysera elevernas lärande och för att hitta möjliga kritiska aspekter. Några av de kritiska aspekterna är att likhetstecknet innebär ekvivalens och att det går att utföra operationer på båda sidor om tecknet.

  Studien grundar sig på ett spel som har sina rötter i ekvationsspelet av Viggo Kilborn. Spelet är utformat med pärlor och likhetstecken och genom för- och eftertest utreds om eleverna inhämtar någon kunskap. Resultatet visade att intervjun med spelet var relativt framgångsrikt eftersom eleverna hade större lösningsprocent på eftertestet. En slutsats är dock att det inte är metoden som är viktig utan det som påverkar är att det skapas möjligheter till lärande där elever kan urskilja de kritiska aspekterna av likhetstecknet

 • 239.
  Blomén, Amanda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  ”Språket är ju liksom hela vi på något sätt”: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar av multimodalt lärande och estetiska lärprocesser i läsförståelseundervisningen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt nuvarande läroplan ska eleverna ges möjlighet att bearbeta text genom varierade estetiska uttrycksformer. Likaså påvisar tidigare forskning betydelsen av att erbjuda elever olika uttrycksformer att visa förståelse på. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är därför att belysa hur sju verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 förhåller sig till multimodalt och estetiskt textarbete som verktyg i läsförståelseundervisningen. Data i form av sju lärarintervjuer analyserades med sociokulturell teori som utgångspunkt. Studiens resultat visar att begreppen multimodalt lärande och estetiska lärprocesser uppfattas som ett utnyttjande av olika uttryckssätt som ses antingen som ett komplement till eller en vidareutveckling av ett innehåll. Lärarna uppfattar multimodalt lärande och estetiska lärprocesser som verktyg i läsförståelse-undervisningen på olika vis, bland annat som ett verktyg för kroppsligt uttryck samt utveckling av föreställningsförmåga. Estetiskt och multimodalt textarbete ges olika stort utrymme i lärarnas läsförståelseundervisning, från kontinuerligt inslag till sporadiskt förekommande. Alltjämt innehar det verbala skriftspråket en överordnad roll. Lärarna identifierar olika utmaningar vid integration av estetiskt och multimodalt textarbete, såsom stress och tidsbrist.

 • 240.
  Blåberg, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Niemi, Lisa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Det är lätt att lära om man sjunger på något vis": En studie om hur sex förskollärare beskriver musik som ett pedagogiskt redskap2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur sex förskollärare beskriver musik som ett pedagogisk redskap i deras verksamhet. De frågeställningar som tas upp är:

  - Hur beskriver förskollärare att de utövar musik i förskolan?

  - Hur beskriver förskollärare musikens betydelse för barns utveckling?

  Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer som metod för att förstå förskollärarnas egna erfarenheter och åsikter i ämnet.

  Resultatet visar att musik är en viktig del i förskolans verksamhet. Barnen använder musik i sin lek och spontansången är ett vanligt inslag som används vid exempelvis blöjbyten och påklädning. Musiken kan användas för att göra tråkiga stunder roliga, men också som ett hjälpmedel att fånga barns intresse och koncentration för att lära sig nya saker. Musik förbättrar barnens motorik, kroppsuppfattning och koordination. Musik har också stor betydelse för barnens språkutveckling, då den tycks ha en satsmelodi som är lättare att förstå och härma. Den glädje, gemenskap och rytm som uppstår i musikutövandet tillsammans är en orsak till att språket främjas. Musik kan också ge barnen möjlighet att bli delaktiga i aktiviteter och förskollärarna framhäver att barn tycker om musik, de blir glada av den och vill ha musik i sin vardag.

 • 241.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  St. Olaf College2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 242.
  Borell, Klas
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Lindblom, Jonas
  På var sida av Cannon River: En fallstudie av Liberal Arts2003Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 243.
  Borg, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Gustafsson, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "The size of the diamond is important, mostly to the man": Genusperspektiv i två engelska läroböcker2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte är att undersöka två olika läromedel i engelska för årskurs 9 utifrån ett genusperspektiv och hur väl läromedlen relaterar till läroplanens jämställdhetsfrågor. Våra frågeställningar är Hur framställs kvinnor och män utifrån ett genusperspektiv? och Hur relaterar läromedlen i engelskundervisningen till de jämställdhetsfrågor som tas upp i LGR11?

  Vi utgår ifrån socialkonstruktionism och genusteori och sammanlänkar dessa i begreppet doing gender. Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys tillsammans med den så kallade genustrappan har vi analyserat alla texter i dessa två böcker. Resultatet visar att det finns brister, sett ur ett genusperspektiv, i synliggörandet av män och kvinnor och att böckerna förmedlar en könsstereotypisk bild av båda könen. Män lyfts ofta upp i maktpositioner medan kvinnor befinner sig i mer passiva roller, vilket bevarar patriarkala strukturer. Vidare kan vi konstatera att varken någon av böckerna på ett lämpligt sätt relaterar till läroplanens jämställdhetsfrågor, utan att enbart en av texterna tar upp jämställdhetsrelaterad problematik.

 • 244.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Adult learning in a European context2012Inngår i: Journal of Contemporary Educational Studies, ISSN 0038-0474, nr 5, s. 154-163Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The European Commission predicted that the ratio of people aged 65 and more as a percentage of the population aged 15-64 is expected to increase from 25% in 2007 to 54% in 2060. This change in demographics will have an impact on adult education and training because adult education will to a great extent be expected to include older people in the future. How will adult learning and training adapt to this new trend? Will the learning and training for older people be institutionalized, or will it be positioned in the informal sector? Or could this be organized from the top or by political decisions considering the importance of the motivation, psychological, and health status of the participants as well as the understanding of the degree of flexibility and understanding from the trainers and educators? The intergenerational gap that will exist between older participants and younger professionals might be overcome but should be taken into account.

 • 245.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Generational differences at the workplace2019Inngår i: Human resource management: A Nordic perspective / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar, London, UK: Routledge, 2019, s. 128-139Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many workplaces have a somewhat odd fixation on age and the segregation of different generations that occurs ('age segregation'), which often leads to the underutilisation of competence within organisations. The chapter reviews some common misunderstandings between different generations that impel cooperation. The review helps HR specialists to understand the importance of the dimension of age and may provide these specialists the necessary tools to overcome any obstacles or problems which may arise in connection with age differences. Again, this is done so that every person’s competence, irrespective of their age, can be used within the organisation.

 • 246.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Increasing Social Capital in the Classroom: A Challenge for Intergenerational Learning2002Inngår i: Education and Society, ISSN 0726-2655, Vol. 20, nr 3, s. 91-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 247.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Lifelong learning and community well-being: the case of the Granddad project in Sweden2010Inngår i: Linking Generations: Family, Work, Community Intergenerational Solidarity for A Sustainable Society: Panel C9: Enhancing Community Well-being through Intergenarational Learning, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 248.
  Boström, Ann-Kristin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Sweden2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 249.
  Boström, Ann-Kristin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Boudard, Emmanuel
  Siminou, Petroula
  Lifelong Learning in Sweden: The extent to which vocational education and training policy is nurturing lifelong learning in Sweden2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 250.
  Boström, Ann-Kristin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Chaib, Mohamed
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Ahl, Helene
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Chaib, Christina
  Bergmo Prvulovic, Ingela
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Petersson, Rune
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Universities Regional Engagement in Regional settings in Sweden: and the case of the National Centre of Lifelong Learning (Encell), Jönköping University2010Inngår i: Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education: "Education for Sustainable Democratic Societies: The Role of Teachers". 23rd session in Ljubliana, Slovenia, 4-5 June 2010.Introduction to sub-theme C Partnerships and networking in Education: Illustrative case from Sweden, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
2345678 201 - 250 of 1152
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf