Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 693
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Bülow, Pia
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Linköpings universitet.
  Narratives and accounts in cross-institutional, multi-party talk about work capacity2013In: Social workers and users encounters: narrative and accounting practices / [ed] Isabella Paoletti, 2013Conference paper (Refereed)
 • 202.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Bülow, Per
  Region Jönköpings län.
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Torgé, Cristina Joy
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Ernsth-Bravell, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Jegermalm, Magnus
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality2018Conference paper (Refereed)
 • 203.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Blended voices and co-narration in lay– interprofessional talk about return-to-work2013In: Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, ISSN 2040-3658, E-ISSN 2040-3666, Vol. 10, no 3, p. 289-316Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the co-production of narratives based on an analysis of audio recordings from 12 statutory lay–interprofessional meetings involving clients and concerning rehabilitation for return-to-work. Using Bakhtin’s (1981) notion of voice in a similar vein to Mishler (1984), it is argued that a voice represents a specific normative order, displayed in the way of speaking. The premises of the approach taken is that citizens’ problems and needs are often presented as stories and that this particular type of meeting opens up the possibility for what Wertsch (1991) calls multi-voicedness. Three patterns of co-narrating the client’s story of illness and the process of rehabilitation were found. In the most frequently recurring form, there was one primary storyteller and another participant who joined in as a co-teller. Another pattern was that dyadic co-narrated episodes commonly drew on prior contacts between the two storytellers. A third salient feature was how storytelling episodes involved revoicing an absent expert – that is, the interactional move when a speaker makes use of someone else’s words, and what Bakhtin (1981) calls rhetorical double-voicedness. Due to the multi-voicedness character, co-narrated stories in lay–interprofessional meetings often represent two or more perspectives and are founded on the blending of voices.

 • 204.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Brukarens perspektiv och röst: Forskning och utvecklingsarbete med samtalet som grund2011In: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete / [ed] Lars Rönnmark, Borås: Högskolan i Borås , 2011, p. 79-87Chapter in book (Other academic)
 • 205.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Nilsson, Gunilla
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Grön rehabilitering i praktiken: En kvalitativ studie av realiserandet och upplevelsen av en terapeutisk verksamhet i landstinget i Jönköpings län2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den studie som redovisas i denna rapport har genomförts av forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping på uppdrag av Landstinget i Jönköpings län. Rapporten utgör den kvalitativa delen av utvärderingen av projektverksamheten Grön rehab som landstinget på försök driver sedan årsskiftet 2012-2013. Studiens övergripande syfte var att studera hur grön rehabilitering realiseras i mötet mellan deltagare och natur, deltagare och personal, och mellan deltagarna, samt undersöka deltagarnas motiv och mål för sitt deltagande i Grön rehab, deras upplevelse av att delta och vilken betydelse de tillskriver att deltagandet har haft i deras rehabiliteringsprocess och för deras arbetsförmåga och hälsa.

  Verksamheter under namn som grön rehabilitering har växt fram ur teorier om sambanden mellan naturens egenskaper och dess betydelse för människans hälsa. Tre olika discipliner har lämnat viktigt bidrag till den vidare utvecklingen mot användning av natur och trädgård i behandlande sammanhang. Hit hör design- och landskapsteorier som formulerat vissa grundantaganden om den gröna miljöns utformning. Aktivitetsteorier, som utgår från att människan är en aktiv varelse med behov av aktivitet och rörelse, har bidragit med forskning om hur olika slags aktiviteter kan användas i terapeutiskt syfte. Slutligen har miljöpsykologin bidragit med kunskaper om hur och varför människan uppfattar gröna miljöer som lugnande och stress-lindrande.

  Grön rehab i Jönköpings län bedrivs som ett tidsbegränsat projekt med placering vid ett av landstingets naturbruksgymnasier. Det innebär att man delar på resurser som växthus och djurstallar. I projektet Grön rehab ingår arbetsterapeut (100 %), psykolog (50 %) samt trädgårdsmästare och djurinstruktör på 20 % vardera. De båda senare arbetar också på naturbruksgymnasiet där de har sin ordinarie anställning. Verksamheten är organiserad som en kurs där deltagarna kommer till Grön rehab tre timmar per dag, två dagar i veckan under tio veckor. Den övergripande organiseringen av Grön rehab innebar att Dag ett varje vecka hade fokus på gruppsamtalet och att dag två innehöll ett ”grönt” inslag. Som gröna aktiviteter räknades både sådana i trädgården/växthuset och sådana med djur. Grön rehab räknas som en behandlande insats och deltagarna kommer på läkarremiss från vårdcentraler och liknande.

  Den kvalitativa studien bygger på en serie individuella intervjuer med samtlig personal i projektet samt på individuella intervjuer med personer som deltagit i Grön rehab under hösten 2013. Totalt ingår 12 intervjuer med personal och 12 intervjuer med deltagare. Personalen intervjuades mellan två och fyra gånger per person under olika tidpunkter i två olika kurser. Deltagarna intervjuades mellan en och fyra månader efter kurstidens slut. Utöver intervjuer ingår i studien data från besök i de miljöer som ingår i Grön rehab. Dessa besök genomfördes utanför kurstid och med personal som guide. Som data räknas även projektbeskrivning och broschyren med rubriken ”Grön rehabilitering” som Landstinget i Jönköpings län har producerat och som distribueras via bland annat landstingets hemsida.

  Analysen av personalintervjuerna visar att skogspromenaden är den aktivitet som förekommer mest frekvent (i princip varje kursdag) och att gruppsamtalet av samtlig personal betraktas som den överordnade aktiviteten i Grön rehab. Gruppsamtalen förs primärt inne i ”Lillstugan” en gång varje vecka. De leds av psykolog och arbetsterapeut gemensamt. Genom att båda samtalsledarna medverkar i samtliga aktiviteter den kursdagen hände det att samtalet fortsatte eller flyttades till exempelvis skogen. Under skogspromenaderna eftersträvade personalen ett fokus på medveten närvaro (mindfulness). Påbjuden tystnad varvades med korta samtal och reflektioner omkring det som kunde erfaras med olika sinnen. Deltagarna uppmanades att känna på bark och mossa, notera lukten av regn, lyssna till vinden och att iaktta naturens växlingar över tid och i förhållande till olika väderlek, samt att gå långsamt. Andra ”gröna” aktiviteter som genomfördes i växthuset eller i trädgården, liksom aktiviteter med djur utgjorde en mindre del av verksamheten. Arrangemanget med en samtalsdag och en ”grön” dag per vecka, betyder att deltagarna var engagerade i trädgårdssysslor omkring en timme vid fem olika tillfällen, och att lika mycket tid lades på aktiviteter med djur. Deltagarna möttes för gruppsamtal vid totalt tio tillfällen. Dessa beskrevs oftast pågå i mer än en timme.

  Sammanfattningsvis framgår av studien att det behövs

  • en tydlig programförklaring med uttalat stöd i befintlig nationell och internationell forskning och med beskrivning av vad behandlingsinsatsen Grön rehab syftar till.

  • en diskussion om Grön rehab’s möjliga betydelse för olika målgrupper.

  • följeforskning kvantitativt och kvalitativt för att kunna bedöma värdet av behandlingsinsatsen Grön rehab på kort och lång sikt. Alternativt att under en två-årsperiod driva Grön rehab som ett forskningsprojekt.

  • handledning av erfaren trädgårdsterapeut som resurs i behandlings-verksamheten.

  • utvecklas en strategi för att hantera krockar med naturbruksgymnasiets verksamhet.

 • 206.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Seitl, Camilla
  Högskolan Väst.
  Bo, Rolander
  Futurum, Landstinget i Jönköpings län.
  PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län: Arbetsrapport2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar och diskuterar resultatet av en studie omkring en regionalt i Jönköpings län framtagen modell för rehabiliteringsutredning i primärvården – PR-team. Studien bygger på tre olika material och har genomförts som tre separata delstudier. Resultaten för delstudierna redovisas i rapporten var för sig.

  Den första delstudien bygger på material från ett register över samtliga patienter i primärvården i Jönköpings län som har en sjukskrivning som överstiger 28 dagar. Resultat från delstudien visar att en högre andel män genomgår PR-team vid privata vårdcentraler jämfört med kvinnor och att PR-teamutredningar vid offentliga vårdcentraler i en tredjedel av fallen genomfördes under de första 90 dagarna av sjukskrivningsperioden. Vidare noterades att psykisk ohälsa angavs oftare för kvinnor än för män samt att nästan dubbelt så många kvinnor som män avslutades mot arbete eller studier.

  Den andra delstudien bygger på observationer av genomförda möten i rehabiliteringsteamet där den sammanvägda bedömningen av rehabiliteringsutredningen diskuteras och dokument­eras. I delstudien ingår även intervjuer med mötesdeltagare i så kallade PR-teammöten. Resultatet visar att ett PR-teammöte utgörs av flera delar och att en relativt stor del av mötestiden handlar om hur dokumentationen ska ske och hur olika tolkningar ska göras för att kunna fylla i blanketten på ett korrekt sätt. Det märktes stor skillnad mellan teamen vilket sannolikt berodde på respektive teams vana att arbeta enligt modellen för PR-team samt möjligen en påverkan av att observeras och spelas in.

  Den tredje delstudien är en analys av dokumentationen från 177 rehabiliteringsutredningar. Analysen visar att dokumentationen utgör en textgenre som nästan helt saknar uttalade subjekt. Det gäller både patienten som texten handlar om och den/de personer som gör bedöm­ningen. I den tematiska analysen framstår smärtproblematik som den främsta anledningen till att en teamutredning genomförs. Tre fjärdedelar av utredningarna handlade om kvinnor. Lång sjukskrivningshistoria, låg utbildning och migrationshistoria framstod som särskilda sårbarhetsfaktorer där såväl att patientens framtidsbild som att teamets bedömning pekade mot ringa förutsättningar för återgång till arbete.

 • 207.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Thunqvist Persson, Daniel
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linköpings universitet.
  Sätta ord på föräldrars psykiska problem för barnens skull: Familjestöd som professionell praktik2019In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 26, no 1, p. 43-64Article in journal (Refereed)
 • 208.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Wilinska, Monika
  University of Stirling, Scotland, UK.
  Delaktighet i avstämningsmöten2014Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten handlar om de lagstadgade möten som kallas avstämningsmöten. Det är Försäkringskassan som kallar olika aktörer till dessa flerpartssamtal, för att utreda arbetsförmågan hos en sjukskriven person (här: försäkrad), och eventuella behov av rehabilitering för att denne ska kunna återgå till arbete. Syftet med det här redovisade forskningsprojektet var att studera den kommunikativa processen i sådana möten avseende främst de försäkrades delaktighet och upplevelse av mötet. Studien bygger på observationer av åtta avstämningsmöten som spelades in i sin helhet med ljud och bild, samt på intervjuer med samtliga medverkande efter mötets slut. Materialet har bearbetats kvantitativt med analys av talutrymmet mätt i antal ord och kvalitativt genom analys av det kommunikativa samspelet.

  Resultatet visar att de försäkrades delaktighet var relativt stor beaktat deras andel av talutrymmet. Detta fördelades dock inte jämnt över mötet, vilket analytiskt kunde delas upp i fem olika faser utifrån vilka slags frågor som behandlades och hur detta gick till. Bland de faser som identifierades, var de försäkrades andel av talutrymmet störst i den som handlade om att beskriva aktuellt hälsotillstånd och i fasen som kallats för bedömning av arbetsförmåga, evaluering och planering. Ett mönster som märktes var att de försäkrades talutrymme sjönk väsentligt när mötet involverade fler än fyra personer. Ingen av de försäkrade uppgav dock att någon part eller person deltog ”i onödan” och därmed hade kunnat undvaras. Tvärtom beskrev de sig nöjda med valet av deltagare. Förekomsten av flera aktörer tycktes för de försäkrade utgöra en garanti att deras ärende skulle behandlas omsorgsfullt och med omtanke.

  Som ett generellt mönster konstateras att de avstämningsmöten som ingår i studien tycktes främja och stödja ett aktivt deltagande av alla berörda parter inklusive den försäkrade. De försäkrade uppmuntrades att berätta ur sitt eget perspektiv. Detta var särskilt tydligt i de två faser där deras talutrymme var störst. Dessa två fynd hör sannolikt samman med att samtalssituationer som innebär att personer tilldelas, och kan göra anspråk på, en tydlig berättarroll nästan per automatik innebär ett större talutrymme jämfört med en dialog som bygger på frågor och svar. I beslutsprocessen (den femte fasen) var den försäkrades roll avsevärt mindre och i vissa fall minimal. I allmänhet tycktes besluten fattas om den försäkrade snarare än tillsammans med honom.

  Avstämningsmötet framstår med tydlighet som ett så kallat institutionellt möte. Enligt samhällsvetenskaplig forskning karaktäriseras ett sådant av en tydlig agenda och markerade institutionella roller. Den studerade mötestypen skiljer sig dock från många andra institutionella samtal genom att involvera aktörer från minst två olika fält på arenan för rehabilitering med inriktning mot arbete. Dessa aktörer är Försäkringskassan och sjukvården samt i flera fall arbetsgivaren. Konstellationen innebär att samtalet utgick från flera olika perspektiv under dessa möten. Den försäkrade tilltalades ofta ur ett livsvärldsperspektiv genom att få frågor ställda på ett vardagligt sätt och med utgångspunkt i personliga upplevelser, såsom: ”hur mår du”, ”hur känner du dig?”. I analysenmärks dock, att när däremot den försäkrade själv förde in ett sådant perspektiv i andra sammanhang än i förhållande till aktuell hälsa tenderade rehabiliteringsaktörerna glida undan och skifta till ett institutionellt perspektiv. Detta kan vara en förklaring till varför den försäkrade totalt sett använde sig i anmärkningsvärt liten utsträckning av ett livsvärldsperspektiv. En annan förklaring kan vara ovana och osäkerhet att mötas i ett tvärinstitutionellt sammanhang tillsammans med personer med vilka den försäkrade har en annan relation som t.ex. patient eller anställd. Som en konsekvens av framstår den försäkrades roll i avstämningsmötet såsom oklar.

  Den försäkrades perspektiv stärktes emellertid genom att ingå i allianser (alignment/aligning) med olika rehabiliteringsaktörer. När så hände var det genomgående den institutionella parten som tog det första initiativet, aldrig den försäkrade. Ett viktigt resultat är att samspelet i mötet på ett påtagligt sätt påverkas av hur framför allt rehabiliteringsaktörerna agerar visavi den försäkrade. Detta innebär att handläggaren från Försäkringskassan, i sin egenskap av mötesledare, spelar en avgörande roll för i vilken utsträckning den försäkrade gesmöjlighet att bli delaktig. Detta förutsätter att FK-handläggare har goda kunskaper i samtalskonst såväl som i regelverk och samtalsmetoder. Samtidigt måste grundläggande förutsättningar för delaktighet diskuteras då det handlar om ett institutionellt möte och ett möte som ur den försäkrades synvinkel inte kan betecknas såsom helt frivilligt.

  De försäkrade uttryckte emellertid tillfredsställelse med sitt möte och beskrev en känsla av att ha varit mötets centralperson. De försäkrade betonade också arbete som något mycket viktigt för dem. I ett framtidsperspektiv föreställde de sig som friska och arbetande. För att nå dit ter sig avstämningsmötet som en praktiktisk och välmotiverad arena. Kombinationen arbetsgivare, sjukvård och Försäkringskassa öppnar vägen för en ingående och förutsättningslös dialog med den som är sjukskriven omkring den aktuella livssituationen. Varierande svar från de försäkrade angående behovet av information inför ett avstämningsmöte tyder dock på att det finns både skäl och möjlighet att utveckla sättet att informera och att modifiera informationsmaterial i förhållande till individens specifika situation och förutsättningar.

 • 209.
  Bülow, Pia H.
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT.
  Wilinska, Monika
  University of Stirling.
  Supported User Participation: Alignment in Multiparty Cross-Institutional Conversations about Work Capacity2014In: Abstract book 20:th EUMASS congress: scientific knowledge and good practice in insurance medicine and social security / [ed] The Scientific Committee of EUMASS 20th Congress in Stockholm 2014, Wout De Boer, 2014, p. 59-60Conference paper (Refereed)
 • 210.
  Bülow, Pia
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Sandén, Inger
  Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete2012In: Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter / [ed] Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2012, 1, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
 • 211.
  Bülow, Pia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Persson Thunqvist, DanielSandén, Inger
  Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter2012Collection (editor) (Other academic)
 • 212.
  Bülow, Pia
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Sjökvist, Michael
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Rehabsamordnaren som länk i den samordnade rehabiliteringen: Uppföljning av arbetsmodell för vårdcentraler i Jönköpings län. Arbetsrapport2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 213.
  Bülow, Pia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Thunqvist Persson, Daniel
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  Cedersund, Elisabet
  Avdelningen Åldrande och social förändring, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
  Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem2017Report (Other academic)
 • 214.
  Cardell, David
  et al.
  Tema Barn, Linköpings universitet.
  Sparrman, Anna
  Tema Barn, Linköpings universitet.
  Lindgren, Anne-Li
  Tema Barn, Linköpings universitet.
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  Doing Parenthood through Children’s (Consumer) Culture2013In: TORINO, 28-31 August 2013ESA 11th Conference, Crisis, Critique and Change: Abstract book, Torino: European Sociological Association (ESA), University of Torino, Department of Culture, Politics and Society , 2013, p. 267-268Conference paper (Refereed)
 • 215.
  Carlek, Jesper
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Isaksson, Jacob
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Lever Generation Y upp till sitt rykte?: En kvalitativ studie av generationsbundna arbetsrelaterade värderingar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if Generation Y lives up to their reputation. Fifteen individuals currently in the workforce born between 1980-2000 participated through a purposive sampling. A qualitative research design was used together with semi-structured interviews. Collected data were analyzed with a thematic analysis and the authors examined three main themes: how participants valued work, intrinsic and extrinsic work-related factors and management. Our analysis demonstrated that the most prominent values amongst the participants were: work-life balance (distinction between work and leisure), work to live, development opportunities, a coaching leadership and that they put more emphasis on the type of work rather than the salary. In conclusion, participants representing Generation Y and their typical values as culled from this research can be summarized by the fact that they preferred work to be adjusted to them rather than vice versa.

 • 216.
  Carrass, Kerstin
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Rosenlöf, Cathrine
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Framtidsverkstad som metod inom socialt arbete bland äldre: - aspekter av empowerment2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In autumn 2005 a future workshop was implemented at Snickaren, an accommodation for seniors in Eksjö. The politicians in Eksjö wanted to engender an “all-activity-house”, a form of meeting place with good fellowship, meaningful activities and a developed influence among older persons. The aim of this qualitative interview study is to see which experiences some of the participants have from the workshop. On the basis of interviews with three of the older participants and with the coordinator of Snickaren we want to look into what the future workshop and the time after have meant for the interview persons and for Snickaren as an “all-activity-house”. Further the aim has been to see which aspects of empowerment we can find and what seems to promote respectively prevent empowerment in practice.

  The result indicates that most of the interview persons had positive experiences from the future workshop at Snickaren. It differs from one to another of our interview persons what the future workshop and the time after have meant. The workshop has meant less to someone and more to others. Several activities have started and more people seem to have joined Snickaren. Further more the result indicates that we can see aspects of empowerment on both individual and collective level and some factors that seem to promote respectively prevent empowerment in practice.

  Title: Future workshop as a method within social work with elderly people – aspects of empowerment

  Keywords: future workshop, empowerment, participation, social work – older people

 • 217.
  Cassandra, Björklund
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Mia, Sarajlija
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  "Ibland är det inte själva missbruket som är problemet": "En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av en lyckad respektive misslyckad placering inom missbruksvården"2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work.
  On interaction and social pedagogy in elder care2011Conference paper (Refereed)
 • 219. Cedersund, Elisabet
  et al.
  Bülow, Pia
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Förändring och lärande i socialt arbete: Att utveckla metoder i socialt arbete med barn och familj samt inom äldreomsorgen via samarbete mellan organisationer2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  De verksamheter som bedrivs inom socialt arbete är i ständigt i behov av utveckling och förändring. Samhället förändras och därmed villkoren för de människor som socialarbetare möter. Även de problem människor brottas med i sin vardag förändrar karaktär. Problemen tenderar i dag att vara mer komplexa och svårare att bemästra än tidigare.  De krav som ställs innebär ofta att flera huvudmän ska samverka för att framgångsrika lösningar ska åstadkommas. Detta medför att socialarbetare måste bygga upp stabila strukturer för samarbete även utanför den egna organisationen, vilket ställer krav på god förmåga till samverkan på interorganisatorisk nivå. De förändringar som sker inom socialt arbete innebär att socialarbetarna förvänts ta del i ett eget lärande som bör fortgå under hela yrkeskarriären. Det ”livslånga lärandet” blir principen för att socialarbetaren ska kunna ta del av de nya metoder och arbetssätt som successivt utvecklas inom området. I detta paper kommer jag att utgå från följande två FoU-projekt som bedrivits i Sverige under det senaste årtiondet: 1.  Ett projekt som rört utveckling av äldreomsorgens kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre personer (Anbäcken, 2002); 2. Ett projekt som inriktats på utveckling av samtalsstöd för barn och föräldrar inom kommunal socialtjänst genomfört i samarbete med vuxenpsykiatrin (Cedersund, mfl. 2011).  

  Syftet med papret är att beskriva och analysera de två utvalda projekten avseende följande:

  Vilka har initierat de två projekten och vilka aktörer har varit drivande under projektets genomförande? Vilka strukturer för samarbete med aktörer utanför den egna organisationen (utanför äldreomsorgen, alternativt utanför den kommunala socialtjänstens familjeverksamhet) har byggts upp under genomförandet av projekten? Vilka nya kunskaper har socialarbetarna i respektive FoU-projekt förvärvat under projektens gång, samt vilka metoder har utvecklats? Hur har det sociala arbetet förändrats och utvecklats inom projekten?

  Material som använts för beskrivning och analys av de två projekten består av den rapportering som genomförts av respektive projekt (Anbäcken, 2002; Cedersund. Mfl, 2011). Dessutom finns dokument samt annan skriftlig dokumentation av aktiviteter som genomförts i projekten, bl.a. i form av anteckningar från möten och utskrifter av intervjuer med deltagare i projekten. De analyser som genomförts utgår dels från perspektiv där interorganisatoriskt samarbete (se Jaffee 2008) står i fokus, dels med inriktning på livslångt lärande och kunskapsformer (Ellström mfl, 1996; Gustavsson, 2000).

  Resultaten visar att båda projekten baseras på en utveckling av interorganisatoriskt samarbete. I projekt 1 med inriktning på kultur- och fritidsverksamhet inom äldreomsorgen har samarbete med personal i äldreomsorg i andra kommuner utvecklats, samt samarbete med kulturarbetare och med forskare växt fram. I projekt 2 om samtalsstöd för barn och föräldrar har ett nära samarbete mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin etablerats. Även här har forskare deltagit i projektet för dokumentation, som ”bollplank” och via partnerskap.  I båda projekten har de professionella bidragit med utveckling av metoder i det egna arbetet, som innefattar utveckling av olika typer av kunnande. Nya perspektiv på socialt arbete har utvecklats, där socialarbetarens samarbete med andra aktörer fått en tydligare bas samt en större hållbarhet över tid.

 • 220.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Olaison, Anna
  Care management in practice: on the use of talk and text in gerontological social work2010In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, ISSN 1369-6866, Vol. 19, no 3, p. 339-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a study of encounters between social workers and citizens in one welfare organisation, the municipal old age care system. The article sheds light on how older persons’ claims are dealt with in the processing of applications for home care, and how their needs of care are assessed. Twenty encounters between social workers and older persons were studied using discourse analysis. The findings show how discursive practices are part of the routine when older people’s applications for old age care are processed. The application handling follows an agenda-bound pattern that is visible in the encounters. In these standardized procedures, oral discourse is embedded in routines that also include the use of texts. However, within this institutional order, there is also an important element of negotiation between the parties. It is therefore claimed that this type of institutional encounters include a negotiated order which does not exist on its own, but has to be continuously achieved in the ongoing interaction.

 • 221.
  Chaib, Mohamed
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Serge Moscovici och teorin om sociala representationer1991Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 222.
  Chaib, Mohamed
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Youth, Mainstream Culture and Symbolic Communication: Conceptual Frameworks for Research1993Report (Other academic)
 • 223.
  Christensson, Lennart
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Åhnby, Ulla
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Henriksson, Marlene
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Joakimsson, Daga
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Henning, Cecilia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home2010In: Journal of Allied Health, ISSN 0090-7421, E-ISSN 1945-404X, Vol. 39, no 4, p. 293-300Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Negative attitudes in society toward working in eldercare constitute a challenge to educators and care providers. The purpose of this study was to explore, describe, and compare the attitudes of different professional groups toward factors that are important for the well-being of older adults.

  Methods: A randomized sample of 210 respondents that included registered nurses (RNs), registered occupational therapists (OTRs), personal benefit advisors (PBAs), and home help assistants (HHAs) was collected from social service agencies in 10 Swedish municipalities. A scale was developed in a six-step process to measure attitudes toward factors influencing elder wellbeing, and the final 22-item Likert-type scale was called the “Staff Attitudes toward the Well-being of Older Adults” scale.

  Results: Thirty-three percent of staff responded with positive attitudes <toward working with elders>, and the remaining were uncertain or negative. The attitudes of RNs, OTRs, and PBAs were significantly more positive than those of HHAs.

  Discussion: The scale is practical for use in different professional groups with the aim of exploring existing attitudes, identifying areas with a low degree of prevailing positive attitudes and differences between groups, and evaluating whether attitudes change after staff training.

 • 224.
  Claesson, Agnes
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Friberg, Jonathan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Kompetens i samtal med barn.: En studie om kompetens- och verksamhetsutveckling för socialtjänstpersonal angående samtal med barn.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children are an important source of information in the investigations of the social services. Swedish law stipulates that the best interests of the child should be considered when measures concern them. Social workers sometimes feel insecure about speaking with children. The purpose of this study is to examine the opportunities of social workers for training in speaking with children, and the need for development of the organization in order to improve conversations with children. Two groups are included in the study, social workers that work with non-institutional care, and social workers that primarily work with the exercise of public authority. These groups will be compared to see whether there are similarities and differences in their perception of competence.

  Method: The study has been done by a quantitative method where data has been collected with online surveys. In total, 10 of the 13 municipalities in Jönköping County have participated in the study. Out of the 77 social workers in child welfare asked to participate, 52 (65.7 per cent) chose to do so, whereof 19 work with non-institutional care and 33 with the exercise of public authority.

  Results: The study shows that there is room for improvement of social workers’ conversations with children with regards to education and work material. The study also shows that there are no significant differences between different types of social workers.

  Conclusions: The study indicates that social workers need more knowledge of speaking with children, and that there are areas that need improvement for the conversation with the child to be perceived as more positive. 

 • 225.
  Connidis, Ingrid A.
  et al.
  Department of Sociology, Western University, London, Ontario, Canada.
  Borell, Klas
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University.
  Ambivalence and Living Apart Together in Later Life: A Critical Research Proposal2017In: Journal of Marriage and Family, ISSN 0022-2445, E-ISSN 1741-3737, Vol. 79, no 5, p. 1404-1418Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most unattached older persons who would like an intimate partnership do not want to remarry or be in a marriage-like relationship. A growing trend is to live apart together (LAT) in an ongoing intimate relationship that does not include a common home. We address the debate about whether LAT constitutes a new form of intimate relationship in a critical assessment of research on LAT relationships that applies ambivalence and concepts from the life course perspective. We conclude that among older but not younger adults, LAT relationships are generally a stable alternative to living with a partner, negotiated in the context of current social institutions and arrangements. We propose research questions that address later life living apart together as an innovative alternative intimate relationship. We encourage comparative work on the unique challenges of later life living apart together, their implications for other family ties, and their connection to social and cultural arrangements.

 • 226.
  Cordier, Reinie
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Wilson, Nathan J.
  School of Nursing and Midwifery, University of Western Sydney, Richmond, NSW, Australia.
  Stancliffe, Roger J.
  Intellectual Disability, University of Sydney, Lidcombe, NSW, Australia .
  MacCallum, Judith
  School of Education, Murdoch University, Perth, WA, Australia .
  Vaz, Sharmila
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Buchanan, Angus
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Ciccarelli, Marina
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Formal intergenerational mentoring at Australian Men's Sheds: a targeted survey about mentees, mentors, programmes and quality2016In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, no 6, p. e131-e143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intergenerational mentoring enables a purposeful exchange of skills and knowledge to enhance individual and social outcomes for sub-groups at risk of health and social disparities. Male intergenerational mentoring may be an approach to help address these disparities in young men. Over 1000 Men's Sheds operate in Australia with 39% providing some form of mentoring mainly to youth. Yet, little is known about the variables intrinsic to creating and running quality programmes. This study aimed to identify the characteristics of formal intergenerational mentoring programmes, review their quality against the Australian Youth Mentoring Network (AYMN) quality benchmarks, and identify the factors that predict quality in these programmes. All known Australian Men's Sheds were invited to participate in an online cross-sectional survey. Forty sheds with formal mentor programmes completed the survey for a total of 387 mentees (mean = 9.7 mentees/programme), the majority being male. The majority of mentor programme facilitators were unpaid male volunteers aged 61 years and older, and programmes were unfunded. Promoting social and emotional well-being of the mentees was the primary focus in more than half of the programmes, and working on a shared construction project was the most common activity. Respondents rated the three most important factors that influenced programme effectiveness as being: (i) meaningful activities; (ii) mentors’ approach; and (iii) a safe environment. Univariate analyses revealed that mentoring programmes that had a system in place for screening mentors, trained mentors and evaluated the programme were most likely to rate highly against the AYMN quality benchmarks. 

 • 227. Crnoja, Kristina
  Behandlingspersonals upplevelser av missbruk och beroende: En kvalitativ studie om bakomliggande orsaker, bemötande samt behandlingsrelationen på tre behandlingsenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  Dabetic, Christian
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Nilsson, Alexander
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Vad påverkar beslutet av missbruksvård?: Faktorer som kan påverka val av insats2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title:

  What influences the assessment of addiction treatment? - Factors that may affect the

  choice of interventions

  There are few studies on trauma and the importance of religion for the professional handling

  of abuse clients in a Swedish context. It is therefore appropriate to examine the role of such

  factors. This study examines whether experienced trauma in childhood or religious beliefs

  influence the assessment and selection of input in fictitious cases. To examine this created six

  vignettes. Vignettes could assess participants using different set responses. The questionnaire

  consisted of two parts, vignettes and personal details of the participants. It included questions

  about experienced trauma and religious beliefs. The results of the study show that the abuse

  case officers with experienced trauma deems equivalent to the group but have experienced

  trauma. Religious officials, however, differ from the non-religious in assessing the choice of

  effort. The study shows that one third of abuse officers are religious and half have experienced

  a trauma in childhood. Overall, this means that 58 of the 93 participants either experienced

  trauma, religious or both. Future research might examine these variables more carefully

  operationalize and measure religion and traumas impact assessment with greater precision and

  sensitivity.

  Keywords:

  Assessment, misuse, addiction, religion, trauma

 • 229.
  Dahl, Linnéa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Sandström, Hanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  In Search for Secure Families: A study of what qualifies as a suitable family for vulnerable children at a child protection organization in South Africa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem. Approximately 400 000 children are in the year 2018 living in foster care in South Africa. Many of these children have wounds from neglect and abuse from their original family. Even though foster care is intended to be a safe haven many of the children instead end up drifting from one foster home to another, waiting to be placed in a permanent family. Because of the deficiencies in foster care it is of importance to investigate the social workers’ views of a suitable family, since we believe this will affect the assessment, which in the end will affect the child. This thesis explores what conceptions social workers at a child protection organization in South Africa have of a suitable family for vulnerable children.

  Method. We interviewed seven social workers at mentioned organization, working with formal foster care and reunification with parents or relatives. We use theme analysis to process our findings which we thereafter analyze using Maslow’s hierarchy of needs.

  Result. Our findings reveal that the emotional needs of the child are considered most important by the social workers, followed by the physiological needs. Criminal behavior and poor values and morals are thought to make a family unsuitable.

  Conclusion.  We found that there are some differences in the social workers’ conception of a suitable family for vulnerable children, although they all underlined the same factors as most important. They also state that these children are thought to have the same needs as any other child; it all comes down to what they consider is the best interest of the child. Regardless which values the individual social worker has, what they look for in every family is that the child will feel safe and loved.

 • 230. Darin Mattsson, A
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Is work complexity associated with psychological distress after retirement age?2013Conference paper (Other academic)
 • 231. Darin Mattsson, Alexander
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Fors, Stefan
  Social stratification, work complexity, and psychological distress in old age: Exploring the associations2013Conference paper (Refereed)
 • 232.
  Darin-Mattsson, Alexander
  et al.
  Karolinska Institutet, Solna, Sweden; Stockholm University, Sweden .
  Andel, Ross
  School af Aging Studies, University of South Florida, Tampa, USA; International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital, Brno, Czech Republic .
  Fors, Stefan
  Karolinska Institutet, Solna, Sweden; Stockholm University, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Karolinska Institutet, Solna, Sweden; Stockholm University, Sweden.
  Are Occupational Complexity and Socioeconomic Position Related to Psychological Distress 20 Years Later?2015In: Journal of Aging and Health, ISSN 0898-2643, E-ISSN 1552-6887, Vol. 27, no 7, p. 1266-1285Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To assess occupational complexity in midlife in relation to psychological distress in older adulthood (69+ years) and explore the role of socioeconomic position.

  Method: Baseline data from the Swedish Level of Living Survey and follow-up data from the Swedish Longitudinal Study ofLiving Conditions of the Oldest Old were combined, resulting in 20+ years of follow-up. Data were analyzed using ordered logistic regressions.

  Results: Higher occupational complexity was associated with less psychological distress 20 years later adjusted for age, sex, follow-up year, hours worked the year before baseline, and psychological distress at baseline. Higher socioeconomic position yielded the same pattern of results. Socioeconomic position partially accounted for the association between occupational complexity and psychological distress.

  Discussion: With social gradient not easily amenable to modification, efforts to increase engagement at work may offer a viable option to attenuate the influence of work environment on psychological distress later in life.

 • 233.
  Darin-Mattsson, Alexander
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Karolinska Institutet, Sweden.
  Andel, Ross
  University of South Florida, Tampa, USA.
  Economic hardship and income before retirement in relation to anxiety and depression in older adulthood. (2015) Work-related stress in midlife and all-cause mortality: the role of sense of coherence.2015In: Life Courses in Cross-­National Comparison: Similarities and Differences: Abstract book, 2015, p. 69-Conference paper (Refereed)
 • 234.
  Deliu, Flora Florije
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Våld, förtryck och kontroll i hederns namn: Socialsekreterarnas arbete med hedersnormer och hedersvåld2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this diploma thesis was to investigate how social workers define the phenomena honour norms and honour violence, as well as to investigate how these issues are treated within social services activities and how cooperation between activities and organizations functions.

  The investigation is an empirical study based on interviews. It was performed with social workers from a number of municipalities in Jönköping. The result was analyzed using a thematic approach. It demonstrates that there are municipalities that still lack action plans regarding honor violence and honor culture. Considering that all social secretaries also have experienced and reported that it is hard to define the problem, the study shows that honor violence is an elusive problem. One of the main results in this study is that the phenomenon honor violence not only include girls/ young women but also boys/ young men. Also, higher competency is required to understand and meet the needs of the victims. Furthermore, the study reveals that the flexibility of the social secretaries, when it comes to working for the victims´ best, is limited by the legislation´s design. It is also shown that the municipalities primarily offer general solutions when it comes to placing the victims in protected accommodations. This is due to economic limitations. Put together, the results indicate that the municipalities call for more support and increased knowledge in order to tackle the problem. Concerning cooperation with other authorities, the study indicates that in spite of difficulties, cooperation with other authorities is considered to be relatively good. 

 • 235.
  Denvall, Verner
  et al.
  School of social work, Lund university, Lund, Sweden.
  Agevall Gross, Lotta
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö, Sweden.
  Kjellgren, Cecilia
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö, Sweden.
  Skillmark, Mikael
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö, Sweden.
  Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the 1990s, social work has been subject to requirements for monitoring and quality assurance. Here we examine one of the monitoring systems: Open Comparisons (OC). Gradually expanded and published online by a national agency, the OC now has around 350 indicators that cover major areas within social work in Sweden. We use program theory to clarify the operational idea in which OC is based. To do this, we analyse domestic violence data gathered from two social service organizations, from the regional level and from governmental agencies. The results show a strong normative support for OC within national level. However, OC is time consuming, its data are questionable, and its reliance on name-and-shame seems dubious. OC represents a trend in social work that may influence changes in routines and provide new kinds of performance measurements that affect how social work is organized.

 • 236.
  Dowidat, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Kenneth, Karlsson
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Det är kvinnor som är genus eftersom män är norm: Om olika villkor inom missbruksvården utifrån kön2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 237.
  Downing-Wilson, D.
  et al.
  Laboratory of Comparative Human Cognition, University of California, San Diego, CA, United States.
  Lecusay, Robert
  Laboratory of Comparative Human Cognition, University of California, San Diego, CA, United States.
  Rosero, I.
  Laboratory of Comparative Human Cognition, Department of Communication, University of California, San Diego, La Jolla, CA, United States.
  Cole, M.
  Department of Communication, University of California, San Diego, La Jolla, CA, United States.
  A cultural-historical approach to university/community collaborative interventions2012In: The Oxford handbook of culture and psychology / [ed] Jaan Valsiner, Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 885-898Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we explore approaches to intervention research viewed from a broadly conceived culturalpsychological perspective. Although scholars who adopt this perspective share a belief in the centrality of culture in human development, they may differ in how they conceive of culture and how it enters into and participates in human thought and action. We examine two cultural-psychological strategies for developing and sustaining innovative educational environments: design experimentation and mutual appropriation. Design experimentation is an approach in which researchers and practitioners collaborate to simultaneously engineer innovative learning environments and understand salient aspects of human cognition and learning. They do so by developing and implementing, in a specific educational setting, a version of a learning design and iteratively revising this design in light of results from each implementation. Mutual appropriation refers to interventions in which the nature of the intervention is not prespecified, but negotiated among participants over time. We examine these approaches by introducing two examples of university-community research and educational collaborations. The first collaboration, The Beach Boys & Girls Club, is an example of an intervention based on the principles of design experimentation, while the second, the Town and Country Learning Center, illustrates the mutual appropriation approach. Through this comparative examination of the two intervention perspectives, we endeavor to show that a mutual appropriation approach can help the field create interventions that are themselves developmental in their fundamental methodology. © 2012 by Oxford University Press, Inc. All rights reserved.

 • 238.
  Dribe, Martin
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Nystedt, Paul
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics. Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Age Homogamy, Gender, and Earnings: Sweden 1990-20092017In: Social Forces, ISSN 0037-7732, E-ISSN 1534-7605, Vol. 96, no 1, p. 239-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research has shown considerable marriage premiums in earnings for men, but often penalties for women of being in a union. In this study we extend this research by analyzing how the age difference between spouses affects the earnings profiles by gender. As we follow people over time in advance as well as within their marriage, we can separate premarital from postmarital earnings movements. The data consist of information on annual earnings 1990-2009 for all Swedes born 1960-1974 (N = 926,219). The results indicate that age homogamy is related to higher earnings for both men and women, and that larger age differences are generally associated with lower union premiums, quite independently of which spouse is older. However, most of these results are explained by assortative mating, in which men and women with greater earnings potentials find partners of a similar age. Overall, the age difference between spouses seems to have a limited causal effect, if any, on individual earnings.

 • 239. Dumont, Guillaume
  et al.
  Ots, Mart
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  Self-branding as collaborative labor: Brand management and networks of cooperation2017Conference paper (Refereed)
 • 240.
  Edvinsson, Isabell
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Sennerstam, Johanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Det perfekta arbetssättet, finns det?: En kvalitativ studie om hur skolkuratorer arbetar med socialt utanförskap bland barn och unga.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this report has been to study how different schools work to prevent and counteract social exclusion among school children in the ages of 13–16. To enable the purpose of this study, the research also includes the contributing factors that causes social exclusion. The following key research questions have been the basis of the study: Which are the contributing factors to social exclusion among the students in the schools that partake in this study? How do school counselors work to prevent and counteract social exclusion among children in the ages of 13-16? To answer the research questions, six semi-structured interviews were conducted with counsellors on six different schools. Based on the results, a content analysis was made where six different themes were identified – contributing factors, working methods and routines, relationships, cooperation, politics and opposition. The theoretical foundation that was used to analyze the result is a critical theoritical approach to Luhmann’s systems theory with focus on the critical systems theory, with a focus on the critical view and oppositions within systems. Conclusions that are made are that it can be problematic to establish general methods and guidelines to work with social exclusion, since the problem is varied depending on where and in which context it exists. However, there are certain central aspects that can be taken into consideration when working with the social exclusion. This could be a bigger supportive work for students’ mental health as well as improvements in the relationships between staff and student.

 • 241.
  Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Bengtsson, Staffan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Borell, Klas
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning2018In: Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, ISSN 1531-3204, E-ISSN 1531-3212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social work educators have long struggled with the challenge of finding appropriate strategies for fostering cultural awareness among their students. The purpose of this study is to illustrate how a computer-based simulation, SimChild, can be used in teaching about child protection to enhance cultural awareness among students and expand their insight into how personal biases can affect professional practice. In SimChild, individual students can assume the role of social worker and then collectively discuss the patterns emerging after their individual assessments have been aggregated. This study, based primarily on focus group data, reflects testing conducted at three Swedish universities.

 • 242. Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk2012Conference paper (Refereed)
 • 243.
  Ekman, Aimée
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Theorizing failure: explanations regarding weight regain among people with fat bodies2018In: Social Theory & Health, ISSN 1477-8211, E-ISSN 1477-822X, Vol. 16, no 3, p. 272-291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on interviews with Swedish men and women who live in fat bodies, this article articulates people’s own explanations of weight regain and failure to lose weight permanently. The aim is to give a glimpse into a system of explanations where eating is perceived as a way of handling other problems, fatness is considered as a symptom of something else, and where weight-reduction practices are seen as contributing to fatness. The participant’s theorizations of weight regain, here called theorizing failure, are characterized by two types of shift in focus: cause-shifting and problem-shifting. The first seeks to attribute fatness to causes outside the received view, focusing on behaviors and energy consumption. Cause-shifting means that overeating is seen as being caused by underlying problems. The second, problem-shifting, means that fatness is viewed as an effect of an underlying, ‘real’ problem, and defines fatness as a symptom, and weight-centered methods as part of the person’s weight problem. This article pinpoints shortcomings with the weight-centered approach and addresses alternative ways to think about why some people fail to lose weight permanently.

 • 244.
  Ekman, Aimée
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work.
  Richt, Bengt
  Linköpings Universitet .
  Tonvikt på vikt tungt för de tyngsta2013In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 110, no 38, p. 1679-1680Article in journal (Other academic)
 • 245.
  Ekman, Aimée
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Richt, Bengt
  Linköpings Universitet.
  Viktordningen – ett analytiskt perspektiv2013In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 50, no 3-4, p. 223-245Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The weight order – an analytical perspective

  This article is an outline of a critically oriented and empirically grounded theory of the weight order, as a complement to theories of more widely recognized and studied ordering systems. We 1) expose the weight orders “absent presence” in humanistic and social science-oriented research treating overweight and fatness as a personal or social problem, 2) outline the contours and characteristics of this specific ordering system, and 3) suggest a set of sensitizing concepts for analysis of this ordering system. Two primary forms of activity, maintaining order and putting in order, are analysed. The first is making thin people into order and overweight people into disorder, and thus maintains order in the weight order. The other, putting in order, covers different activities supposed to make sure that people keep their bodies thin or try to become thin. These ordering activities meet resistance when overweight people stop dieting and/or define overweight as a personal choice and themselves as good enough, or even healthy and beautiful. We call these forms of resistance alternative weight-doings.  

 • 246.
  Ekström, Elin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  From a place without speech: negotiations of othering among unaccompanied female minors in Sweden2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The study presented in this thesis focuses on unaccompanied female minors and their experiences as newly arrived migrants in Sweden. As a group, unaccompanied female minors have until recently been rather invisible in both academic research and media. However, according to previous research on migration and integration, they risk being constructed as ‘others’ both due to their status as unaccompanied minors, being female and in relation to general perceptions of what it means to be Swedish.

  This study is based on qualitative interviews with 11 girls, 13 to 18 years old, who arrived in Sweden as unaccompanied minors in the period between 2014 and 2017. The interviews were conducted in two phases, with nine months to one year between the first and second phases. Whereas the focus in the first phase was on getting to know the participants, the second phase provided an opportunity to delve deeper into discussions on recurring themes from the first phase. The interviews were transcribed using a denaturalised approach and thematically analysed through an abductive process.

  The thesis explores the girls’ narratives of everyday experiences and interprets them through a theoretical framework of othering. Without losing sight of the social structures that situates the girls’ experiences, othering is approached as a reciprocal, three-dimensional relationship, focusing on knowledge, values and conduct towards the other.

  The findings indicate that the girls participating in this study were often seen through the normative perception of an already othered context, and as a consequence, their own voices and agency were disregarded. They were, metaphorically, put in places without speech. However, by engaging a critical perspective on their everyday interactions, the girls were also able to recognise and resist othering by keeping true to their own experiences. The thesis concludes that by exploring the margins between their comfort zones and new contexts the girls engage in an epistemic merging of different horizons, which can be understood as a slow but insistent process of moving out from the place without speech.

 • 247.
  Ekström, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Andersson, A.
  Börjesson, U.
  “Call me and ask if you want more information. I’ve got many stories youknow” –inhabited silence among unaccompanied female minorsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 248.
  Ekström, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Bülow, Pia H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  'I don’t think you will understand me because really, I believe' – Unaccompanied female minors re-negotiating religion2019In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The role of religion in migration has been a contested subject in previous research and social work practice, with religion being considered both a bridge and a barrier to integration. When considering unaccompanied female minors, struggling to be recognised beyond the prevailing image of the victimised refugee girl, religion is sometimes seen as a force of oppression rather than a tool for integration. In this article, we focus on the embodied practices of young women?s lived religion in a context where such practices are constructed as otherness. Based on an interview study with 11 unaccompanied female minors, this article explores the identity negotiations that emerged when migrating from societies where religion plays an integral part in everyday life to a society with highly secular values. By using the concept of (oppositional) gaze, we explore how these young women negotiate their identities at a point where the normative, invisible gaze meets the embodied practices of lived religion. We demonstrate how these young women are themselves agents of their own faith, and we confirm previous research that points to religion as a support structure for unaccompanied minors; however, not without causing friction in their new society. The study shows how lived practices of religion and the development of an oppositional gaze can function as mutually reinforcing processes in identity negotiation. In social work, understanding the role of religion through lived practices might contribute to a more holistic approach when creating solutions for young people experiencing turbulent circumstances of arriving in a new country.

 • 249.
  Ekström, Patricia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Hellsten, Evelina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Råslätt: En diskursanalys av tre versioner av en stadsdel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how different actors of the society speak about and portrays the Råslätt neighborhood.Further we study how using different terms to describe the area can come to affect the area and its residents. This study is done by using a qualitative method in the form of document analysis based on official documents from three different actors of the society and we also conducted three interviews with representatives from each actor. Different themes are examined that have been identified using a discourse analysis. Through the themes three different discourses were created and identified which are being used by the actors in describing Råslätt. The discourses are then compared with each other. The result shows that there are similarities and differences between the discourses in how Råslätt is described. The result shows that the terms used in the different discourses create different versions of the Råslätt neighborhood. The result also shows that, within the discourses the actors of society consciously relate to their use of languageand that the decision of using or not using a particular term has been made with insight to the risk of stigmatization that might emerge. In conclusion the result shows that the language used by the actors of society affect how they justify their own work.

 • 250.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 143-166Chapter in book (Other academic)
2345678 201 - 250 of 693
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf