Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Fyhr, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "I love to dream, but I never try to dream and think at the same time": H P Lovecraft and the Modernism, Occultism & Natural Sciences of his time.2015In: / [ed] Dr Jon Mackley, 2015Conference paper (Other academic)
 • 202.
  Fyhr, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, Stockholms universitet.
  Lovecraft levde i det övernaturliga2007In: Axess, ISSN 1651-0941, no 5, p. 29-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skräckförfattaren H.P. Lovecraft delade upp sin tankevärld i en tidstypisk dualism mellan förnuft och känsla. Ändå levde han helt för de irrationella upplevelserna och menade att vetenskapen förgör skönheten.

 • 203.
  Fyhr, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mare Kandres monster och verkligheten2011In: Tidskrift för litteratur teori och estetik, Aiolos, ISSN 1400-7770, no 40-41, p. 185-202Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras hur Mare Kandre (1962-2005) använde sig av verkligheten i sitt författarskap och vad hon menade med ordet "verklighet".

 • 204.
  Fyhr, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  "Om natten som om dagen, i ljuset som i mörkret kringsvävar mig din blodbestänkta vålnad": Erik Johan Stagnelius och den gotiska romanen2011In: I litteraturens underland: Festskrift till Boel Westin / [ed] Maria Andersson, Elina Druker, Kristin Hallberg, Stockholm: Makadam , 2011, p. 287-302Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras de likheter mellan verk av Stagnelius och tidens engelska gotiska verk, främst Munken (svensk översättning 1800-1804) av M G Lewis, som tyder på att Stagnelius läste och inspirerades av samtida gotiska verk. I kapitlet menas "att det står utom allt tvivel att Stagnelius på ett eller annat sätt kommit i kontakt just med gotisk litteratur, kanske särskilt [Lewis'] Munken, och dessutom inspirerats av den." Det påtalas även att det är märkligt att Stagneliusforskningen inte på allvar har undersökt eventuell inspiration av engelsk gotik i samtida svensk översättning (trots att man vet att exempelvis Tégner läste Munken) men att detta skulle kunna ha sin förklaring i att Stagneliusforskningen hellre hänvisar till idag mer finkulturella författare än till Stagnelius' samtida populärlitteratur. Så tar exempelvis Paula Henrikson i Dramatikern Stagnelius (2005) avstånd från att Böök kallade tre av Stagnelius' dramer för "skräckdramer" eftersom hon finner termen "genremässigt diffus" då "Den understryker styckenas inslag av de i tiden omtyckta skräckeffekterna men kan samtidigt skymma det faktum att dessa inslag varken är självklart dominerande i Stagnelius' dramer eller alldeles nymodiga, utan i själva verket står i förbindelse med äldre dramatisk litteratur (till exempel Calderón eller Shakespeare)" (s 311). Fyhr konstaterar att Henrikson tillhör "det dominerande läger av Stagneliusforskare där hänvisningen till Shakespeare faller sig naturligare än att hänvisa till Stagnelius' samtida populärkultur."

 • 205.
  Fyhr, Mattias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Viktor Rydberg och skräcklitteraturen2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Presentation av verk av Rydberg, till exempel Wampyren, Singoalla och Den flygande holländaren, utifrån hans samtida tradition av skräcklitteratur.

 • 206.
  Fyhr, Mattias
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ellerström, Jonas
  Nycklar till drömmen: Fem anteckningar om H. P. Lovecraft2010In: Kritiker: Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, ISSN 1104-196X, no 15/16, p. 165-169Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Variant av förordet till Lovecraft, Anteckningsbok (ellerströms 2009 ISBN 9789172472013)

 • 207.
  Geidenmark, Anne
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Gustafsson Hagelberg, Marie
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lärstilar: En studie om lärares uppfattningar av lärstilar2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 4, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 279-323Chapter in book (Other academic)
 • 208. Glennow, Yngve
  et al.
  Mannergren, Bodil
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hörselskadades skolsituation och arbetsförhållanden: Sammanställning av enkätsvar från hörselskadade män och kvinnor (födda 1940-58) i Jönköpings län1974Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 209.
  Grahn, Susanne
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Smedsbo interneringsläger: en sluten disciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra världskriget2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 210. Gray,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  The Design of a Neutrino Telescope Using Natural Deep Ice as a Particle Detector1995In: The XXIV International Cosmic Ray Conference, Rome 1995, 1995Conference paper (Other scientific)
 • 211.
  Green, Lars
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elever ser på värdegrunden: En kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av människors lika värde2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 5, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 133-169Chapter in book (Other academic)
 • 212.
  Green, Lars
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elever ser på värdegrunden: En kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av människors lika värde2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av människors lika värde. Studien, som har en fenomenografisk ansats, är gjord på en grupp gymnasieelever från ett yrkesförberedande program. Syftet är att finna hur elever beskriver kvalitativt skilda sätt att erfara människors lika värde. I förlängningen är tanken att denna kunskap ska kunna ge en grund för lärare att förstå elevers perspektiv inom området. Den övergripande frågeställningen är: På vilka kvalitativt skilda sätt beskriver gymnasieelever att de uppfattar människors lika värde? 10 elever har intervjuats individuellt utifrån en halvstrukturerad intervjuguide med frågor på såväl generell nivå som avseende specifika frågeställningar.

  I en teoretisk del ges en översikt över värdegrunden i den svenska skolan, där olika perspektiv på och tolkningar av värdegrunden redovisas och diskuteras. I anslutning till denna redovisas aktuell demokratiforskning och tre demokratimodeller med anknytning till värdegrunden. Här ges också en kort översikt av fenomenografin som forskningsansats.

  Resultatet av undersökningen ges i form av beskrivningskategorier, med exempel från intervjusvaren. Kategorierna handlar dels om huruvida människor i alla situationer har lika värde eller om det finns något som fråntar dem rätten till lika värde, dels om i vilken utsträckning elever kopplar den generella frågan om människors lika värde till specifika situationer.

  I resultatdiskussionen diskuteras huruvida de uppfattningar om människors lika värde som eleverna omfattas av kan sägas harmoniera med värdegrunden, som den beskrivs i skolans styrdokument. Dessutom behandlas möjliga effekter som kunskapen om elevernas uppfattningar kan ha för undervisningen om och i värdegrund.

 • 213.
  Green, Lars
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elever ser på värdegrunden: En kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av människors lika värde2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 40 points / 60 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ undersökning av elevers uppfattningar av människors lika värde. Studien, som har en fenomenografisk ansats, är gjord på en grupp gymnasieelever från ett yrkesförberedande program. Syftet är att finna hur elever beskriver kvalitativt skilda sätt att erfara människors lika värde. I förlängningen är tanken att denna kunskap ska kunna ge en grund för lärare att förstå elevers perspektiv inom området. Den övergripande frågeställningen är: På vilka kvalitativt skilda sätt beskriver gymnasieelever att de uppfattar människors lika värde? 10 elever har intervjuats individuellt utifrån en halvstrukturerad intervjuguide med frågor på såväl generell nivå som avseende specifika frågeställningar.

  I en teoretisk del ges en översikt över värdegrunden i den svenska skolan, där olika perspektiv på och tolkningar av värdegrunden redovisas och diskuteras. I anslutning till denna redovisas aktuell demokratiforskning och tre demokratimodeller med anknytning till värdegrunden. Här ges också en kort översikt av fenomenografin som forskningsansats.

  Resultatet av undersökningen ges i form av beskrivningskategorier, med exempel från intervjusvaren. Kategorierna handlar dels om huruvida människor i alla situationer har lika värde eller om det finns något som fråntar dem rätten till lika värde, dels om i vilken utsträckning elever kopplar den generella frågan om människors lika värde till specifika situationer.

  I resultatdiskussionen diskuteras huruvida de uppfattningar om människors lika värde som eleverna omfattas av kan sägas harmoniera med värdegrunden, som den beskrivs i skolans styrdokument. Dessutom behandlas möjliga effekter som kunskapen om elevernas uppfattningar kan ha för undervisningen om och i värdegrund.

 • 214.
  Gunnarsson, Margaretha
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lokalhistoria i skolan: En historiedidaktisk studie i lärande skolåren 2 till 62007In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 1, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2007, p. 219-297Chapter in book (Other academic)
 • 215.
  Gunnarsson, Robert
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Sustainable Development and Science education.
  Kalabukhov, Alexei
  Chalmers tekniska högskola.
  Winkler, Dag
  Chalmers tekniska högskola.
  Evaluation of recipes for obtaining single terminated perovskite oxide substrates2009In: Surface Science, ISSN 0039-6028, E-ISSN 1879-2758, Vol. 603, no 1, p. 151-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have re-assessed different methods to obtain single terminated perovskite oxide substrate surfaces of SrTiO3, LaAlO3 and NdGaO3. The surfaces have been probed by a combination of atomic and lateral force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and reflection high-energy electron diffraction. (0 0 1)SrTiO3 surfaces were prepared with HF or plasma etching and annealing, (0 0 1)LaAlO3 surfaces were prepared with or without HCl etching and a consecutive annealing at 750–1100 °C, and (1 1 0)NdGaO3 surfaces were only annealed. Two of the recipes have previously been suggested to result in A-site terminated surfaces. However, except for the case of high-temperature annealed LaAlO3 where we observe a double-terminated surface, our data suggest that the single terminated surfaces obtained by these methods were of B-site type.

 • 216.
  Gustafsson, Emanuel
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hansson, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Storck, Jenny
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Lika möjligheter för alla?: En undersökning av ämnet svenska som andraspråk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Young people today develop their language all the time, with friends, at home, in school and in other social contexts. The objective of this study is to investigate the condition for pupils’ language development with Swedish as a second language in three elementary schools. We also want to investigate what opportunities these pupils have to develop Swedish from their individual level of knowledge, on the basis of the language education provided in these three schools.

  Our study are based on these following questions:

  • How do schools organize education of the subject Swedish as a second language?

  • How do schools operate a language developed education in this subject?

  • What do teachers think of pupils’ opportunities to develop their language with equal conditions as a pupil with Swedish as mother tongue?

  The methods used are an observation in class, a questionnaire with both specific and non-specific answers and interviews with Swedish as second language-educationalists.

  The questionnaires have been completed by a total of 28 teachers working in the three schools of this study. We carried out three interviews with four educationalists.

  The results of the study show that the schools mainly organize this education in excluded environments. Focus in the education is to build, as quickly as possible, a large vocabulary so the pupils can develop their communication skills, which will make their self-confidence better. Teachers’ opinions of pupils’ opportunities to develop their language vary a lot depending on how the different schools approach the subject’s characteristics and how they choose to prioritize.

 • 217.
  Gustafsson, Hanna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Vilohemsverksamheten: En studie av fyra olika vilohem som var verksamma under 1900- talet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras fyra olika vilohem som alla var en del av en större filantropisk verksamhet i början av 1900- talet. Filantropi innebär att arbeta osjälviskt för andra människor. Framförallt då arbetande och mindre bemedlade människor, framförallt kvinnor, saknade kraft att demonstrera för sin rätt till semester. Därför grundades olika vilohem landet över för att tillgodose arbetarnas behov. Genom tydliga frågeställningar och syfte har en dels en innehållsanalys använts för studien samt en jämförande metod som visar på likheter och skillnader hemmen emellan. Vilket även framkommer i resultatet då dessa vilohem grundar sig på flera likheter. Verksamheten kunde också vara utformad på olika sätt beroende på vilken organisation eller person som stod som grundare för vilohemmet. Ofta var de välbärgade kvinnor som stod i framkant för det filantropiska arbetet. Då de hade möjlighet och drivkraft till att både arbeta med sociala frågor i samhället. Samt hade möjligheten att förbättra människors sociala villkor.

 • 218.
  Gustafsson, Lina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Att vara eller inte vara...: en analys av relationen mellan ungdomar och deras föräldrar i ungdomslitteratur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteratursociologisk forskning studerar vanligen hur samhället skildras i litteraturen. Utifrån detta perspektiv kan skönlitteratur betraktas som källa till förståelsen av en viss tid. Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för ungdomars verklighet i dag genom litteraturen. Detta görs således genom att studera ungdomsböcker från 2000- talet. Frågeställningarna är följande:

  •Hur ser relationen ut mellan ungdomar och deras föräldrar i litteraturen

  •Vilken bild förmedlas av vuxenvärlden i litteraturen.

  Den teoretiska utgångspunkten är det litteratursociologiska perspektivet. Metoden som används innebär att frågor ställs till texten och karaktärerna. Relationerna framgår bland annat av karaktärernas tankar, repliker och handlingar men även av vad som inte sägs och görs. Jag har valt att hålla mig nära texten och försöker inte förklara karaktärernas handlingar. Tolkningen utgår dock från min erfarenhet och förförståelse och blir därför oundvikligen personlig.

  Tolkningen ställs sedan mot tidigare forskning och trender i litteraturen. Slutsatsen visar att många föräldrar fortfarande sviker sin ungdomar och är frånvarande i deras liv. Föräldrarna skildras ofta som otillräckliga och oförmögna att vara det stöd ungdomar behöver. Det är istället barnen som får ta över en vuxenroll. Men det är dock en mer positiv bild av dem och vuxna i allmänhet som skildras i dag än det var på 1990-talet. I dag skymtas ett ljus i slutet av tunneln i samtliga undersökta böcker.

 • 219.
  Gustavsson Lund, Annie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Dahné, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Faktorer som kan påverka elevers motivation till lärande: En enkätundersökning bland elever om olika faktorers möjliga samband med elevers skolmotivation2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  SAMMANFATTNING

   

  Annie Gustavsson Lund , Anna Dahné

  Faktorer som kan påverka elevers motivation till lärande

  Factors that can affect students motivation towards learning

  En enkätundersökning bland elever om olika faktorers möjliga samband med elevers skolmotivation

  Antal sidor: 24

   

   

  Syftet vi har med vår undersökning är att få en större kunskap om möjliga faktorer som kan påverka elevers mo-tivation att lära samt sambanden mellan dessa faktorer. Vi vill även få en djupare kunskap angående motivation och lärande. Frågeställningarna är följande:

  - Vad är motivation och lärande?

  - Vilka faktorer kan påverka elevers intresse samt motivation till lärande?

  - Undersöka vilka samband det finns mellan dessa faktorer.

  För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvantitativ studie med en enkätundersökning som genomför-des bland 111 elever, fördelade på nio klasser i år tre i Nässjö kommun.

  Resultatet, från vår undersökning, visar att det finns mer eller mindre samband mellan de faktorer som vi valt att undersöka. Högst samband med de beroende variablerna engagemang, motivation, glädje samt intresse visar kon-takten med vuxna på skolan (, 520). Detta tyder på att de vuxna som arbetar på skolan är viktiga för elevernas motivation, engagemang, intresse samt glädjen att gå till skolan. Även föräldrarna spelar en betydande roll. Vän-nerna är viktiga, men med motivationen visades ingen korrelation (, 000). Lärande är en process som pågår hela livet och inte bara i skolan. Skolan är bara en liten del av varje enskild individs lärande vilket sker i alla vardagli-ga miljöer och sammanhang. Lärandet ska utveckla eleven, ge eleven kunskap och verktyg för olika situationer som kan uppstå i livet. Skolans och lärarens viktigaste uppgift är att lära eleverna att lära. Motivation kan beskri-vas som en grundläggande tanke. Motivation är alltså inte i första hand en egenskap. Motivation handlar inte hel-ler om "viljan" finns eller saknas, utan det handlar om bemötande. Motivation är en tolkning som man kan göra av den andres beteende. Detta påverkar hur det fortsatta samspelet kan utvecklas.

   

   

 • 220.
  Gustavsson, Susanne
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Samtalet - ett verktyg för lärande, omsorg och socialt samspel: En studie av lärares uppfattningar av hur dom använder samtalet mellan lärare och elev under den samlade skoldagen2008In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 5, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2008, p. 53-86Chapter in book (Other academic)
 • 221.
  Hajdukovic, Brankica
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Eklund, Sandra
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  En dans på rosor: Hur påverkar dans människan socialt och mentalt?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to understand how man is affected socially and mentally from dancing. The questions of issue are: What is dance? How is man affected by dancing according to dance educationalists and therapists? How is dance therapy used to strengthen a person?

  Through qualitative method and semi structured interviews, interpreted by hermeneutics, of five dance educationalists and two dance therapists.

  Our result states that we are mainly affected in a positive way from dancing. It fortifies physical apprehension, self-confidence, self-esteem and social development. The respondents describes and interprets the affects dancing has socially and mentally in a diverse but satisfactory manner.

 • 222.
  Hallberg, Erik
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Kristendom och hinduism i läromedel: En kvalitativ analys av hur kristendomen och hinduismen beskrivs utifrån ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 223. Halzen,
  et al.
  Johansson, Sverker
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Status of the AMANDA South Pole Neutrino Detector1996In: The International Workshop on Aspects of Dark Matter in Astrophysics and Particle Physics, Heidelberg, Germany, September 1996, 1996Conference paper (Other scientific)
 • 224.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Barnskötare blir förskollärare: utvärdering av utlokaliserad utbildning. Delrapport 11989Report (Other academic)
 • 225.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Barnskötare blir förskollärare: utvärdering av utlokaliserad utbildning. Delrapport 21989Report (Other academic)
 • 226.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Barnskötare blir förskollärare: utvärdering av utlokaliserad utbildning. Delrapport 31989Report (Other academic)
 • 227.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ledningsansvar i barnomsorg: utvärdering av decentralisering i Gislaveds kommun1988Report (Other academic)
 • 228.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Skolbarnsomsorg i förändring: Utvärdering av ett samordningsprojekt i Nässjö kommun1990Report (Other academic)
 • 229.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Utvärdering av grundskollärarlinjen vid Högskolan i Jönköping: Del 2, Lärarstuderande och deras uppfattning av utbildningen1992Report (Other academic)
 • 230.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Varför inte högskola?: En longitudinell studie av olika faktorers betydelse för studiebegåvade ungdomars utbildningskarriär1996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 231.
  Hammarström, Margareta
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Utvärdering av grundskollärarlinjen vid Högskolan i Jönköping: Del 1, Att utvärdera grundskollärarutbildning : utvärderings- och uppföljningsprogram1991Report (Other academic)
 • 232. Hansson, Kristina
  et al.
  Nettelbladt, Ulrika
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Contextual influence on the language production of children with speech/language impairment2000In: International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822, E-ISSN 1460-6984, Vol. 35, no 1, p. 31-47Article in journal (Refereed)
 • 233.
  Hansson, Kristina
  et al.
  Lunds Universitet.
  Nettelbladt, Ulrika
  Lunds Universitet.
  Nilholm, Claes
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hur påverkar olika typer av samtalspartners språkproduktionen hos barn med språkstörning?1999In: Samtal och språkanvändning i professionerna, ASLA, Uppsala , 1999Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 234.
  Hederskog, Joakim
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Führer, bifigur eller skråpuk: Fyra svenska dagstidningars syn på Hitlers makttillträde2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 235.
  Hegestig, Erika
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Andersson, Erika
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Jämställdhet i förskolan: En studie om hur förskollärare bemöter barn ur ett könsperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary

  The purpose of this paper is to look into how preschool teachers treat children regarding to their sex. Using observations we want to study if preschool teachers are addressing the children with different sex equally or not.

  On the basis of the study we have the following question of issue:

  - Do preschool teachers use different vocabulary, vocal pitch, and body language to boys respectively girls?

  - Do the children receive equally amount of help based on their sex?

  - Do preschool teachers differentiate in the way they address and act towards children with different sex?

  The study is based on our observation of eight preschool teachers in two different preschools with children in the age range of 1-5 years old. A structural observation scheme has been used under two different situations at the preschools. The first structural observation was conducted in a teacher lead situation, getting the children dressed for outdoor activity. The second structural observation was made during recess where the children chose the game of play; the teachers did not plan the activity.

  The result shows that the boys receive more vocal encouragement then the girls in the dressing situation. The girls are supposed to be more self going and are often left to first try on their own. The girls in our study did not get any positive encouragement from the preschool teachers during the dressing setting. During recess the results show that the boys received more vocal communication with the preschool teacher than the girls did. The preschool teachers often used a hard and loud voice to address the boys and on the other side a low and soft voice when addressing the girls.

 • 236.
  Hellquist, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  En kemists synpunkter på matlagning och födointag1996In: Vad är kunskap, kvalitet och kompetens?: rapport från Pedagogiskt forum i Jönköping 4-5 maj 1995, Jönköping: Högsk. för lärarutbildning & kommunikation (HLK) , 1996, p. 153-165Conference paper (Other academic)
 • 237.
  Hellquist, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Geometrins ställning i den svenska skolan2000In: Den reflekterande medborgaren / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University Press , 2000, p. 217-230Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 238.
  Hellquist, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ligand Substitution and Solvent: Exchange Reactions of Palladium(II) and Platinum(II) Acetonitrile and Dimethyl Sulfoxide Complexes. A High-Pressure Stopped-Flow and NMR Study1988Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 239.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Bengtsson, L
  Holmberg, B
  Hedman, B
  Persson, I
  Elding, L.I
  Structures of Solvated Cations of Palladium(II) and Platinum(II) in Dimethyl Sulfoxide, Acetonitrile and Aqueous Solution Studied by EXAFS and LAXS1991In: Acta Chemica Scandinavica, ISSN 0904-213X, E-ISSN 1902-3103, Vol. 45, p. 449-456Article in journal (Refereed)
 • 240.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Ducommun, Y
  Merbach, A.E
  Elding, L.I
  Kinetics and Thermodynamics for Complex Formation between Palladium(II) and Dimethyl Sulfoxide as a Function of Temperature and Pressure1987In: Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669, E-ISSN 1520-510X, Vol. 26, no 11, p. 1759-1767Article in journal (Refereed)
 • 241.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elding, L.I
  Ducommun, Y
  Mechanism for Formation and Aquation of Palladium(II) Acetonitrile Complexes in Aqueous Solution: Variable-Temperature and Variable-Pressure Study of Stabilities and Kinetics1988In: Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669, E-ISSN 1520-510X, Vol. 27, no 20, p. 3620-3627Article in journal (Refereed)
 • 242.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elding, L.I
  Ducommun, Y
  Helm, L
  Merbach, A.E
  H-NMR Kinetic Study of Dimethylsulfoxide on Tetrakis-(Dimethyl Sulfoxide)-Platinum(II) at Variable Temperature and Pressure1989In: Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669, E-ISSN 1520-510X, Vol. 28, no 2, p. 377-386Article in journal (Refereed)
 • 243.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Elding, L.I
  Merbach, A.E
  Ducommun, Y
  Helm, L
  van Eldik, R
  Solvent Exchange and Complex Formation Reactions of Pd(II) in Aqueous Solution: Mechanistic Information from High Pressure Studies1990In: High Pressure Research, ISSN 0895-7959, E-ISSN 1477-2299, Vol. 5, no 1-6, p. 672-674Article in journal (Refereed)
 • 244.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hohmann, H
  van Eldik, R
  Kinetic Study of the Interaction of Aquated Palladium(II) Complexes with Purine 5´-Nucleotide Monophosphates and 5´-Ribose Monophosphate in Aqueous Solution: Effect of Steric Hindrance and Phosphate-induced Reactivity1992In: Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669, E-ISSN 1520-510X, Vol. 31, no 6, p. 1090-1097Article in journal (Refereed)
 • 245.
  Hellquist, Björn
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Hohmann, H
  van Eldik, R
  Kinetics and Mechanism of the Complex Formation Reactions of Diaqua(ethylenediamine)- and Diaqua(tetraethylenediamine)-palladium(II) with the Purine Nucleotides Adenosine and Inosine1992In: Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669, E-ISSN 1520-510X, Vol. 31, no 3, p. 345-351Article in journal (Refereed)
 • 246.
  Hirsh, Åsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Wiberg, Mikael
  Det kan bli skillnader, det kan det, men vi kan inte göra något åt det. Eller?: En studie om likvärdig bedömning kring elevtexter2007In: Forskande lärare i praktiken: Vol. 1, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation , 2007, p. 9-71Chapter in book (Other academic)
 • 247.
  Hjalmarsson, Git
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Barn i behov av särskilt stöd. En studie om förskollärares upplevelser kring barn i behov av särskilt stöd.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is a qualitative study with a hermeneutic, phenomenological approach. The purpose of the study is too understand and describe how seven preschool teachers experience their efforts with children in need of special support in the preschool. The study’s results show that the preschool teachers believe that they work with children in need of special support. All respondents report about children in need of special support of socio emotional nature. They describe that they work with children with troubles communicating, concentrating, control impulses, and who needs support in their relationships with other children and with grown-ups. The preschool teachers acknowledge that they contemplate which children that really are children in need of special support. They highlight that every child have different needs and pre-conditions. The results of the study show that the preschool teachers have strategies in their efforts with children in need of special support. Strategies which are brought forward and considered successful include to create closeness and safety, to capture interest and motivation, to support the children’s play, to create clearness and structure, to work with small groups of children, to benefit from the outdoor environment, and to cooperate within and between teams. The respondents think these strategies benefit all children in the children’s group. The results also show that the preschool teachers experience some difficulties related to supporting children in need of special support. Difficulties brought forward include too large children’s groups, too few staff members, the tendency to make a child into a scapegoat, flaws in connection and flaws in the interaction.

 • 248. Hohmann, H
  et al.
  Hellquist, Björn
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  van Eldik, R
  Effect of Steric Hindrance on kinetic and equilibrium data for substitution reactions of diaqua(N-substituted (ethylenediamine)- palladium(II) with chloride in aqueous solution1991In: Inorganica Chimica Acta, ISSN 0020-1693, E-ISSN 1873-3255, Vol. 25, no 188, p. 25-32Article in journal (Refereed)
 • 249.
  Hourmz, Nina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Migration och anpassningsprocess - En studie om hur ett samfund som Österns assyriska kyrka anpassar sig när den planteras i en ny miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 250. Hultegård, Å
  et al.
  Björck-Åkesson, Eva
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Manual för skattning av Tidig Social Kommunikation1997Report (Other (popular science, discussion, etc.))
2345678 201 - 250 of 710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf