Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 802
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Delby, Martina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Johansson, Frida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Skandiaskandalen: Skandias krishantering och marknadsföring efter skandalen år 20032009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 152.
  Dennemark, Marcus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lewander, Marcus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Feminina män och... Maskulina kvinnor?: En kvalitativ interkulturell jämförelsestudie av genuskonstruktion i reklambilder i Sverige och USA2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att genom en kvalitativ metod pröva tillförlitligheten i Geert Hofstedes maskulinitetsdimension (MAS). MAS förklaras ingående i uppsatsens inledande kapitel, men är en del i Hofstedes mer övergripande kulturdimensionsteori, som ämnar att förklara kulturella skillnader mellan olika länder (De Moij & Hofstede, 2010). Kulturdimensionsteorin och MAS har prövats i flertalet tidigare interkulturella jämförelsestudier, där man jämfört medieinnehåll i två eller fler länder. Många av dessa studier har varit av kvantitativt slag, och har genom statistiskt säkerställda resultat kunnat legitimera teorin i flera avseenden (Wiles, Wiles & Tjernlund, 1995; An & Kim, 2007; Stoica, Miller & Ardelea, 2011).

  I vår studie har vi med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys jämfört reklambilder publicerade i livsstilsmagasin i Sverige och USA. Vi har genom att titta på hur genus konstrueras i reklambilder i de båda länderna funnit att reklambilder i svenska livsstilsmagasin innehåller mer icke-stereotypa framställningar av män och kvinnor jämfört med reklambilder funna i amerikanska livsstilsmagasin. Studiens teoretiska grund bygger på ett socialkonstruktionistiskt ramverk, där genusteori och stereotyper utgör en fundamental utgångspunkt för studien. Analysen av materialunderlaget har gjorts med hjälp av bland annat Goffmans (1979) klassifikationer för könsframställning, där även feministisk blickanalys har inkluderats i analysverktyget.

  Studiens resultat är inte entydiga då det finns många likheter mellan reklambilder publicerade i svenska och amerikanska livsstilsmagasin, men det finns en märkbar skillnad i hur genus konstrueras i reklambilder i de båda länderna, något som går att härleda till den teoretiska grunden i Hofstedes MAS-dimension.

 • 153.
  Dizdarevic, Nurvedina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Maktrelationer innanför fängelsemurarna: En fältteoretisk studie av Orange Is the New Black2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Viktiga frågor konstrueras på olika sätt, inom fiktion, utefter producentens uppfattningar om världen. Genom att undersöka maktrelationerna kan man ta reda på vilken betydelse makt har i viktiga frågor som hat, ras, klass. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hur maktrelationer opererar i den populärkulturella tv-serien Orange Is the New Black.

  För att utföra studien analyserades ett avsnitt, det sjunde ur säsong 4, som släpptes i juni år 2016. De frågeställningar som ställdes till materialet var: Hur konstrueras maktrelationer inom fältet Orange Is the New Black?”, ”I vilka situationer är dessa maktrelationer tydliga?”, samt ”Är dessa situationer positiva/negativa och i sådana fall på vilka sätt?”. Dessa frågeställningar utformades för att ge en helhetsbild av maktrelationerna inom avsnittet. För att utföra studien tillämpades Pierre Bourdieus klassperspektiv, där begreppen fält, habitus och kapital användes. I uppsatsen diskuterades även Marx definition av begreppet klass, då klass-begreppet är mest associerat till honom. Även Goffmans teori angående stigma användes för att kunna gå in med en förståelse av vad de utsatta kan ha för attribut som kan påverka hur andra ser på dem. För att utföra studien tillämpades även Bourdieus metodologi.

  Analysen visade att maktrelationer konstrueras på olika sätt. Genom att producenten skapar situationer där karaktärerna tävlar om makt och kapital får tittaren se vilken betydelse makt har inom viktiga frågor. Kamper om makt och kapital visades på flera olika sätt. Slutsatsen som drogs var att maktrelationer konstrueras på flera olika sätt, att dessa händelser och situationer inte enbart är negativa, utan även positiva och hur situationerna konstrueras kan påverka människors tankar då det är en populärkulturell serie som når ut till en massa.

 • 154.
  Dommert, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  “Humans Are and Always will be the Greatest Predators“: Posts and comments about hunting on WWF Germany’s Facebook account2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The latest version of the International Red List of International Union for Conservation of Nature contains more than 23.000 animal and plant species as endangered. Conservation work is needed to prevent the extinction of these species. This study focusses on hunting as a determining factor when it comes to animal species endangered. The purpose of this study is to examine public engagement about hunting on Facebook. Therefore, the representation of hunting in social media by a conservation organisation, the World Wide Fund for Nature (WWF) Germany is analysed. On the one hand, social media has a lot of potential for organisations like the WWF, because they can reach out with their mission and their aims through Facebook. On the other hand, there might be barriers due to the social media logics applying on Facebook such as the use of dramatic pictures or the news value negativity. In order to find out if social media really helps WWF Germany and similar kinds of organisations to achieve their aims, it is asked what kind of content engages people and what their engagement looks like. In conclusion of a qualitative content analysis of three posts about elephant poaching, it is shown that posts which rely on pictures showing shocking scenarios, like brutally killed elephants tend to engage people. Here, the animals are represented as something threatened that has to be protected. People engage primarily by expressing their emotions, which range from compassion, fear, sadness and anger to aggression. Facebook posts, which explicitly call-to-action and do not follow the logics of social media, appear to be most suitable when it comes to achieving the organisational aims. However, in conclusion it is argued that a combination of posts that on the one hand focusses on organisational aims and on the other hand focusses on social media logics can help WWF Germany and similar kinds of organisations to achieve their aims. 

 • 155.
  Draschnar, Alexander
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Därth, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Det omedvetna ambassadörskapet: En fallstudie på Skattekontoret i Jönköping2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ingen marknadsföring är väl så god och trovärdig som medarbetare som pratar gott om och förespråkar den egna organisationen? Dessa medarbetare kan ses som ambassadörer för organisationen. Ambassadörskap är något som naturligt växer fram då en individ inom en organisation trivs med organisationens krav och behov och vidare kan sammanfläta dessa med sina egna krav och behov.

  Skatteverket är en organisation som i mångas öron inte låter speciellt inspirerande, kanske delvis ett resultat av det skattesystem som finns i Sverige, men kanske även på grund av de förhållandevis krångliga regler och processer som många anser dem använda sig av. Med detta i åtanke ämnar vi undersöka hur ambassadörskapet på Skattekontoret i Jönköping ter sig.

  Vägledande för uppsatsen är frågan: Hur ser ambassadörskapet ut på Skattekontoret i Jönköping i enlighet med de två dimensionerna; individens behov i organisationen i relation till organisationens behov?

  Vi lyfter fram teorier i två centrala dimensioner som berör organisationens behov samt behoven hos individerna inom denna. Med teorin som utgångspunkt tar vi fram en modell som ämnar åskådliggöra vad ambassadörskap bottnar i.

  Den metodologiska grunden för denna rapport är av kvalitativ karaktär. Detta står i relation till och tjänar uppsatsens deskriptiva syfte. Inom ramen för den valda metoden genomförs en informantundersökning och sex respondentundersökningar.

  Resultatet av undersökningens huvudsakliga forskningsfråga visade på en förhållandevis god spridning och flera olika ambassadörskaraktärer på Skatteverket i Jönköping uppenbarade sig. Vidare framkom det bland annat att de anställdas verksamhetssyn inte alltid stod i relation till hur ledningen avsåg att de skulle se på verksamheten.

  Vi ser att analysmodell på ett bra vis illustrerar vari ett gott ambassadörskap kan bestå. Vidare forskning kan pröva modellens giltighet.

 • 156.
  Dubovina, Gorjana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Shwani, Cheya
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Haddad, Josette
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Nöjesnytt Vs React Magazine: En innehållsanalys av två lokala gratismagasin i Jönköping2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 157.
  Dybelius, Anders
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Det svarta området utvidgas för vart år som går: - en annorlunda berättelse om en geografisk plats i förändring och vad som där hände2016Ingår i: Geografiska notiser, ISSN 2282, nr 2, s. 85-96Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 158.
  Dybelius, Anders
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik.
  En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa2015Ingår i: Karolinska förbundets årsbok 2015 / [ed] Marie Lennersand, Stockholm: Karolinska förbundet , 2015Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 159.
  Dybelius, Anders
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik.
  En riktig karolinerpräst: En källkritisk studie över rysshärjningarna 1719 på orterna Södertälje, Ytterjärna, Mörkö, Hölö och Trosa2015Ingår i: Det historiska perspektivet / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & didaktik , 2015, s. 31-54Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 160.
  Edvardsson, Moa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Andersson, Linnea
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  ”Det är ju inte så roligt att vara ensam”: En studie om heteronormativitet i svensk reality-TV2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur heteronormativitet finns synligt i reality-TV. För att utröna hur detta framställs undersöks ett avsnitt av Bonde söker fru och ett av Tro, hopp och kärlek. Båda programmen är dejtingprogram som sändes hösten 2016. Studien utgår från queerteorin som ifrågasätter heteronormativiteten och hur den utövar makt över de som inte lever efter den normen. Metoden för studien är kritisk diskursanalys som används för att synliggöra vilka språkliga grepp som används för att konstruera heteronormativiteten och även för att synliggöra maktstrukturer. Syftet med studien är att avslöja strukturer som konstruerar normativa respektive avvikande kärleksrelationer.

  Studien identifierar fem olika teman som konstrueras kring kärleksförhållandet: Ett komplett liv, Den stora kärleken, Livet utan kärleksförhållande, Jag är redo och Det mätbara målet. De heteronormativa föreställningarna syns genom att kärleksförhållandet konstrueras som en problemlösare, kärleksförhållandet ses som den högst prioriterade relationen i de medverkandes liv, singelskapet medför ett utanförskap och en känsla av misslyckande samt att målet med kärleksrelationen är en långvarig relation med en önskan om reproduktion. Studien antyder också på att det även finns krav på när kärleksförhållandet bör inträffa i livet. 

 • 161.
  Eek, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Ellström, Erik
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  An Actor in the Vietnamese Media Landscape: A Case Study of the Online Newspaper VnExpress2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  There are no private media in Vietnam, all media activity is owned and controlled by the State and the Vietnamese media landscape is therefore relatively closed and strangled. It is not allowed to produce any news material which criticise the government or put it in bad days. In 1997, the Internet was introduced in Vietnam and online newspapers started to establish.

  Through investigating the underlying factors of the development and success of one of the biggest online newspapers in Vietnam, VnExpress, our study intends to describe how it has affected the Vietnamese media landscape. Based in Hanoi during ten weeks, we performed this minor field study with the support from Swedish International Development Cooperation Association, SIDA. Our case study is made from five in-depth interviews. The research questions deals with VnExpress in particular; how they have developed, how they consider their purpose as an online publication and what they find unique about their newspaper.

  Through the empirical findings, we can distinguish a couple of factors with which VnExpress has affected the Vietnamese media landscape. First of all, we found that their policy of always reporting news in an objective point of view has made them respected among competitors and used by the same as a source of news material. Furthermore, their close contact to readers through different channels at the editorial, giving them the opportunity to express their thoughts, makes the readers engaged and able to form their own opinions about the society. To achieve the above, it is significant that VnExpress has a unique ownership allowing them to work as free and limitless as possible in a country like Vietnam.

  Finally, we can see that the Vietnamese media landscape tends to become more open and we claim that online newspapers and Internet in general will have a great impact of its development.

 • 162.
  Eklund, Jennifer
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Lisa är en väldigt glad och trevlig flicka...": En kvalitativ studie gällande framställningen av brottsoffret Lisa Holm i svensk morgon- och kvällspress2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how Lisa Holm is being portraited in the tabloid Aftonbladet and the morning newspaper Dagens Nyheter through a qualitative text analysis. By examining the two different newspaper genres, it will become clear whether or not there exists similarities or differences in how the newspapers potrays Lisa Holm through the theories of media logic and framing theory.

  The result of this examination shows an obvious similarity between the two newspapers. This becomes clear as both Aftonbladet and Dagens Nyheter reported a very similar depiction of the crime victim Lisa Holm, through both framing and journalistic techniques. That means that the newspapers have approached each other in terms of content, and the line dividing the two newspaper genres has been blurred. An undifferentiated and stereotypical image is then being presented of the crime victim Lisa Holm that the readers will take part of.

 • 163.
  Eklöf, Elin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  ”Jobba på en högskola är att få alla solister att sjunga i samma kör”: – en undersökning av den interna kommunikationen på Högskolan i Skövde2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många organisationer har insett hur viktig det är med information och kommunikation, speciellt den interna kommunikationen. Det är viktigt att ha en väl fungerande intern kommunikation för att kunna hänga med i den tuffa konkurrens som råder. Det är via den interna kommunikationen som kunskap sprids inom en organisation.

  Uppsatsen är skriven på uppdrag av Högskolan i Skövde. Informationsavdelningen ville undersöka hur väl deras interna kommunikation fungerar. De hade planer på att utveckla ett intranät och ville därför reda ut hur de anställda ser på ett intranät samt hur de uppfattar att den befintliga interna kommunikationen fungerar.

  Jag har gjort en intervjuundersökning med utvalda personer ur högskolans ledning, administration och utbildning. Intervjupersonerna är helt anonyma och har fått svara på frågor om hur de kommunicerar med sina medarbetare, hur de anser att de befintliga kommunikationskanalerna fungerar, till hur stor del deras informationsbehov täcks, hur de tycker att den allmänna interna kommunikationen på högskolan fungerar och hur de ser på det framtida intranätet.

  Resultatet av denna undersökning visar att den interna kommunikationen på Högskolan i Skövde skulle kunna fungera bättre. Det är dock tveksamt om ett intranät är lösningen på de problem som finns. Det har tidigare visats sig att det har varit svårt att få all personal på högskolan att börja använda ett nytt intern system och de behov som finns blir svåra att täcka via ett intranät.

 • 164.
  Eklöv, Tomy
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Medarbetarsamtalssystemet - forum för delaktighet, kommunikation och lärande?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva hur medarbetarsamtalen uppfattas av chefer, medarbetare och representanter för personalavdelningar. Empirin består av 15 intervjuer: respondenterna var två representanter för personalavdelningar, fyra enhetschefer och nio medarbetare, som arbetar på ett statligt verk eller en kommunal förvaltning. I studien utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv tillsammans med det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Det senare utgör ett specialpedagogiskt perspektiv där sammanflätningen av delaktighet, kommunikation och lärande betonas.

  Resultatet visar att flertalet av medarbetarna gärna ser att samtalen hålls tätare än en gång om året. En chef har tillsammans med sina medarbetare utarbetat en modell som bygger på att varje år, förutom lönesamtal, ha ett individuellt samtal, ett samtal med varje grupp och ett individuellt avstämningssamtal varje år. Att ha ett uttalat syfte eller mål med samtalen är också något som efterfrågas och det är intressant att chefer och medarbetare inte vet vad ledningens och personalenheternas syfte med samtalen är.

  Värdet av samtalen kan vara att det blir tid att reflektera och i lugn och ro få möjlighet att prata färdigt om det som är angeläget. Något som många hade synpunkter på var det material som används och det uttrycktes olika uppfattningar om hur det kunde förändras.

 • 165.
  Ekryd, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Einebrant, Evelyn
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Varning för clown: En kvalitativ textanalys av tidningsmediers framställning av clownattackerna i Sverige 20162017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hösten 2016 uppkom ett fenomen som blev omtalat i svenska morgontidningar, den så kallade “clownhysterin”. Fenomen sattes snabbt på agendan och handlade om clowner som hade attackerat människor. Syftet med denna studie är att undersöka vilka som får synas i artiklarna och hur de representeras. Artiklarna kommer att inhämtas från de två största kvälls- och morgontidningar i Sverige, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Studien använder sig av teorin om medielogiken där begreppen tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, personifiering, konkretion och stereotypisering använts. En kvalitativ textanalys kommer att vara studiens metod. Resultaten som tagits fram visar på att vittnen, clowner och utsatta är underrepresenterade i artiklarna. Poliser och högre uppsatta syns till en större grad. Clownerna representeras som de onda och skräckinjagande medan poliser framställs som tillförlitliga och sakliga. 

 • 166.
  Ekström, Lisa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Furulund, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Avsändare: Högskolan i Jönköping: - En studie av Jönköpings profil och inflyttade studenters uppfattning om staden2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Svenska högskolor spenderar allt mer pengar på marknadsföring som används i arbetet med att attrahera studenter. Konkurrensen om studenterna är hård högskolorna emellan och resurser satsas på marknadsföring för att överleva i kampen om studenterna. Som i all marknadsföring bör den egna produkten särskiljas från konkurrenter och numera är det inte endast program och kurser som ägnas uppmärksamhet. Staden och dess attraktioner där den aktuella högskolan är belägen får idag en plats i den marknadsföring som sker.

  Högskolan i Jönköping presenterar Jönköping som stad i sin programkatalog med presumtiva studenter som målgrupp. Det förefaller oss som studenter vid Högskolan i Jönköping intressant att undersöka den bild som sprids av vår stad i programkatalogen. Vårt syfte är därmed att konkretisera en profil utifrån programkatalogens innehåll samt att undersöka huruvida denna profil överensstämmer med inflyttade studenters bild av Jönköping, det vill säga stadens image.

  Då det fokuseras på tolkning för att nå en ökad förståelse inom området utgår vi från en kvalitativ ansats och använder en sympatisk tolkningsstrategi samt arbetar i samklang med den hermeneutiska cirkeln. Syftet kräver en process av analyser och undersökningar som bryts ned i fyra frågeställningar. Genom dessa når vi följande: en konkretisering av en profil utifrån det innehåll som Högskolan i Jönköping använder i sin programkatalog 08/09, en konkretisering av Jönköpings image, en avstämning av profil och image med den faktiska verkligheten samt förhållandet mellan profil och image. Någon liknande undersökning har tidigare inte genomförts vilket gör vår undersökning relevant för att nå en förståelse för hur profilen förhåller sig till imagen.

  Resultatet ger en klar och aktuell bild av hur profil och image förhåller sig till varandra. Det framträder att Högskolan i Jönköping presenterar relevanta områden för studenten om Jönköping. Framträdande i undersökningen är att de konkreta exempel som ges i profilen till stor del är irrelevanta för studenten. Exemplen är formade efter en alltför vid målgrupp och stämmer inte överens med studentens bild av vad de olika områdena innefattar. Detta framträdande resultat bidrar till rekommendationer om hur innehållet i programkatalogen kan förbättras. Undersökningen är till nytta för informations- och marknadsföringsavdelningen vid Högskolan i Jönköping att ta del av i arbetet med sin marknadsföring för att sprida en sanningsenlig profil som överensstämmer med studenters bild av Jönköping.

 • 167.
  Ekwurtzel, Miriam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Karlsson, Lena
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Våld i svensk kriminalfilm: En textanalys ur ett genusperspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en textanalys av svensk kriminalfilm. Den här studien undersöker hur våld skildras i svensk kri-minalfilm, hur våldet motiveras och vilka skillnader det finns mellan kvinnor och mäns motiv, och om våldskaraktärerna innehar stereotypa könsrelaterade egenskaper. Studien görs utifrån ett genusperspektiv med inslag av teorin om intersektionealisering. Textanalysen görs genom analys av nyckelscener i filmen, det vill säga våldsscener, scener där karaktären agerar i enlighet med Bems (1974) maskulina eller femi-nina egenskaper, och scener där karaktären agerar könsstereotypt. Filmerna som analyseras är

  Hypnotisören (Hansson, Possne, Ohlsson & Hallström, 2012), Snabba cash II (Wikström, Nicastro & Najafi, 2012), Irene Huss - Tatuerad torso (Fälemark, Råberg & Asphaug, 2007) och Solstorm (Rehnberg & Lindblom, 2007). Studien kommer fram till att svensk kriminalfilm skildrar allt från psykiskt våld i form av hot till fysiskt våld i form av tortyr och mord. Studien kommer även fram till att kvinnor och mäns motiv till våld ser olika ut och att våldskaraktärerna inte är stereotypa men att de innehar främst maskulina egenskaper.

 • 168.
  Enehall, Josefine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Wahlgren, Alexandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Skrämmande lättillgänglighet?: Unga vuxnas attityder kring Internettillgängligheten och dess påverkan på det fysiska mötet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet har kommit att bli en stor del av människans liv. 5,3 miljoner svenskar använder Internet varje dag. Användandet växer ständigt och detta är något som kan betraktas i uppkomsten av nya tjänster. Den ålderskategorin som använder Internet i mobilen i störst utsträckning är 20-29 år, där 18 procent av denna grupp surfar i mobilen dagligen.

  Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas, i åldern 20-25 år, tankar och attityder kring hur tillgängligheten av en ökad Internetuppkoppling påverkar det fysiska mötet. Även attityder om mobiltelefonens uppkoppling till Internet och dess påverkan studeras. Respondenterna i undersökningen är studenter vid Högskolan i Jönköping.

  I denna studie har en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer använts för att få fram ett empiriskt material. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån teoretiska ramverk såsom det socialpsykologiska begreppet attityd, Maslows behovshierarki, Uses and gratifications samt mediekonvergens.

  Om det fysiska mötet påverkas av Internets tillgänglighet råder det delade meningar om. En syn är att Internet underlättar att bestämma träff för ett fysiskt möte och att man genom det träffas i större utsträckning. En annan syn är att människor hade träffats mer om Internet inte funnits. En tendens som kan ses är svårigheten att definiera begreppet fysiskt möte, gränser suddas ut mellan ett möte online och en fysisk interaktion. Studien visar att mobiltelefonen har större inverkan på det fysiska mötet än datorn, då den är lättare att bära med sig.

 • 169. Engblom, Christina
  et al.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Minnesrunor: Livsviktiga för dagspressen på Island2018Ingår i: Personhistorisk Tidskrift, ISSN 0031-5699, Vol. 114, nr 1, s. 94-101Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 170.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Arbetarpressen i Göteborg: En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-19651980Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 171.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Blev Hjörne påtvingad sitt segervapen - konstruerat av Ernst Wigforss?!1996Ingår i: Medierna i samhället: Igår, idag, imorgon / [ed] Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom-Sverige , 1996, s. 57-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 172.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Den globala medieutvecklingen i ett nordiskt perspektiv2007Ingår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, Vol. 1, s. 41-46Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 173.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Den nordiska TV-frågan – i spillrorna av Nordsat2016Ingår i: Nordisk Tidskrift, ISSN 0029-1501, nr 4, s. 347-352Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 174.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Den ständigt aktuelle Segerstedt: [Recension av "Torgny Segerstedt: en levnadsskildring" av Kenne Fant (Atlantis, Stockholm 2007)]2009Ingår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, nr 3, s. 270-271Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 175.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Den svenska pressen under andra världskriget2010Ingår i: Pressehistorisk tidsskrift, ISSN 1891-9472, nr 13, s. 31-36Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 176.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  En tv-journalists bokslut - Åke Ortmark minns2014Ingår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, Vol. 90, nr 1, s. 102-103Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 177.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ett barn av tryckfriheten: Götheborgske Spionen2016Ingår i: Parnass, ISSN 1104-0548, nr 1, s. 10-12Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 178.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Ett tidningsläsande släkte1999Ingår i: Folk och press i rörelse / [ed] Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, Göteborg: Nordicom-Sverige , 1999, s. 55-63Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 179.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Fenomenet Hyland2011Ingår i: Småländska förebilder & föregångare / [ed] Magnus Gustafsson, Ingrid Nettervik, Växjö: Artéa , 2011, s. 103-106Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 180.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Från djungeltelegraf till internet: masskommunikationens historia2013 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 181.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Först men inte störst: tidningarna i Göteborg 1900-19261993Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 182.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Hur mycket massmedier orkar vi med?2007Ingår i: Mönster i nordisk medieutveckling / [ed] Lars-Åke Engblom & Karl Erik Gustafsson, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) , 2007, s. 43-58Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 183.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Här håller nekrologer liv i dagstidningen2015Ingår i: Medievärlden, ISSN 1654-2495Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 184.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Ideologiska eller ekonomiska mål?1998Ingår i: En lokaltidning och det offentliga samtalet / [ed] Gert Z Nordström, Jönköping: Jönköping University Press , 1998, s. 13-30Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Idrottsnytt – Smålands första idrottstidning2016Ingår i: Småländska idrottsminnen, nr 1, s. 9-14Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 186.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Imponerende om norsk presses historie2010Ingår i: Arr. Idéhistorisk tidsskrift, ISSN 0802-7005, nr 4, s. 165-169Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Islands landsortspress2001Ingår i: Nordisk landsortspress på 1990-talet / [ed] Karl Erik Gustafsson, Göteborg: Handelshögskolan , 2001, s. 105-116Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 188.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Konkurrensen mellan Aftonposten och Göteborgs-Tidningen2000Ingår i: Konkurrens och förnyelse / [ed] Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, Göteborg: Nordicom-Sverige , 2000, s. 43-61Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Konkurrenssituationen1991Ingår i: Smålandsposten: En tidnings 125-åriga historia / [ed] Stig Tornehed, Växjö: Smålandsposten , 1991, s. 59-72Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 190.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Magistrar eller murvlar ?: Rekryteringen av producenter till utbildningsprogrammen under 1960-talet1999Ingår i: Medier och modernisering: En antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige , 1999, 1, s. 96-118Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 191.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Martin Andersson och Albin Ström: Revoltörer och redaktörer som skakade Göteborg2006Ingår i: PS till den svenska pressens historia, Göteborg: Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (NORDICOM-Sverige) , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 192.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Medier och kommunikation i förändring: forskning vid den 30-årsjubilerande medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen i Jönköping2008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 193.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Minareten - ett lokalt boulevardblad i Göteborg1986Ingår i: Presshistorisk årsbok: 1986, Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner , 1986, s. 73-83Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 194.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Minnesord på Island: Användarskapat innehåll som intäktskälla2016Ingår i: Nordicom Information, ISSN 0349-5949, Vol. 38, nr 1, s. 97-100Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Alltmer av mediernas innehåll produceras av användarna och på Island har det blivit tidningen Morgunblaðiðs främsta tillgång i kampen om prenumeranterna. Cirka en fjärdedel av tidningens textinnehåll består idag av insänt materiel, främst nekrologer. Traditionen har funnits i flera decennier, men har på senare tid vuxit starkt i omfång. Islands mediemiljö har också andra särpräglade inslag. Gratistidningen Frettablaðið har nästan dubbelt så många läsare som den traditionella morgontidningen Morgunblaðið. Men Morgunblaðið är ensam om minnesartiklarna. Utan dem skulle hälften sluta prenumerera enligt en undersökning.

 • 195.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Nordiska A-pressens guldålder 1900-19201996Ingår i: Den moderna dagspressen 350 år / [ed] Ulla Carlsson och Karl Erik Gustafsson, Göteborg: Nordicom-Sverige , 1996, s. 67-76Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 196.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Norsk presses historie 1660-20102011Ingår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, nr 2, s. 169-172Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 197.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Pedagoger eller journalister: Om yrkesidentitet, rekrytering och företagskultur i Utbildningsradion2006Ingår i: Bildning, utbildning, journalistik: perspektiv på utbildningsprogrammens ideologiska, organisatoriska och personella förutsättningar, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige , 2006Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 198.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Politiken och partierna i Huskvarna och Hakarp2010Ingår i: De första hundra åren: Huskvarnas och Hakarps historia 1911-2011 / [ed] Ebbe Ombäck, Huskvarna: Huskvarna hembygdsförening , 2010, s. 97-110Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 199.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Pressen2009Ingår i: Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet / [ed] Jakob Christensson, Stockholm: Signum , 2009, s. 54-90Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 200.
  Engblom, Lars-Åke
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Pressen påskyndade och underlättade unionens upplösning2005Ingår i: Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, Vol. 1, s. 35-42Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
1234567 151 - 200 av 802
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf