Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 515
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bülow, Pia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Sjökvist, Michael
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Rehabsamordnaren som länk i den samordnade rehabiliteringen: Uppföljning av arbetsmodell för vårdcentraler i Jönköpings län. Arbetsrapport2010Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 152.
  Bülow, Pia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT.
  Thunqvist Persson, Daniel
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  Cedersund, Elisabet
  Avdelningen Åldrande och social förändring, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.
  Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 153.
  Carrass, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Rosenlöf, Cathrine
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Framtidsverkstad som metod inom socialt arbete bland äldre: - aspekter av empowerment2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Hösten 2005 genomfördes en framtidsverkstad på seniorboendet Snickaren i Eksjö. Med hjälp av metoden ville politikerna i Eksjö kommun skapa ett allaktivitetshus, en form av mötesplats med god gemenskap och meningsfulla aktiviteter samt ett utvecklat brukarinflytande. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att se vilka erfarenheter och upplevelser några av deltagarna har från verkstaden. Utifrån intervjuer med tre av de äldre deltagarna och med samordnaren på Snickaren vill vi undersöka vad framtidsverkstaden och tiden därefter har betytt för intervjupersonerna och för Snickaren som allaktivitetshus. Vidare har syftet varit att se vilka aspekter av empowerment vi kan finna samt vad som tycks främja respektive hindra empowerment i praktiken.

  Resultatet verkar tyda på att intervjupersonerna överlag har positiva erfarenheter och upplevelser av framtidsverkstaden på Snickaren. Vad framtidsverkstaden och tiden därefter har betytt för intervjupersonerna skiljer sig något åt. Det har betytt mindre för någon och mer för andra. Fler aktiviteter har kommit igång och fler människor tycks ha anslutit sig till Snickarens verksamhet. Vidare visar resultatet på att det går att se aspekter av empowerment på både individuell och kollektiv nivå samt faktorer som verkar främja respektive hindra empowerment i praktiken.

 • 154.
  Cassandra, Björklund
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Mia, Sarajlija
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  "Ibland är det inte själva missbruket som är problemet": "En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av en lyckad respektive misslyckad placering inom missbruksvården"2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 155.
  Cedersund, Elisabet
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete.
  On interaction and social pedagogy in elder care2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 156. Cedersund, Elisabet
  et al.
  Bülow, Pia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Förändring och lärande i socialt arbete: Att utveckla metoder i socialt arbete med barn och familj samt inom äldreomsorgen via samarbete mellan organisationer2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De verksamheter som bedrivs inom socialt arbete är i ständigt i behov av utveckling och förändring. Samhället förändras och därmed villkoren för de människor som socialarbetare möter. Även de problem människor brottas med i sin vardag förändrar karaktär. Problemen tenderar i dag att vara mer komplexa och svårare att bemästra än tidigare.  De krav som ställs innebär ofta att flera huvudmän ska samverka för att framgångsrika lösningar ska åstadkommas. Detta medför att socialarbetare måste bygga upp stabila strukturer för samarbete även utanför den egna organisationen, vilket ställer krav på god förmåga till samverkan på interorganisatorisk nivå. De förändringar som sker inom socialt arbete innebär att socialarbetarna förvänts ta del i ett eget lärande som bör fortgå under hela yrkeskarriären. Det ”livslånga lärandet” blir principen för att socialarbetaren ska kunna ta del av de nya metoder och arbetssätt som successivt utvecklas inom området. I detta paper kommer jag att utgå från följande två FoU-projekt som bedrivits i Sverige under det senaste årtiondet: 1.  Ett projekt som rört utveckling av äldreomsorgens kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre personer (Anbäcken, 2002); 2. Ett projekt som inriktats på utveckling av samtalsstöd för barn och föräldrar inom kommunal socialtjänst genomfört i samarbete med vuxenpsykiatrin (Cedersund, mfl. 2011).  

  Syftet med papret är att beskriva och analysera de två utvalda projekten avseende följande:

  Vilka har initierat de två projekten och vilka aktörer har varit drivande under projektets genomförande? Vilka strukturer för samarbete med aktörer utanför den egna organisationen (utanför äldreomsorgen, alternativt utanför den kommunala socialtjänstens familjeverksamhet) har byggts upp under genomförandet av projekten? Vilka nya kunskaper har socialarbetarna i respektive FoU-projekt förvärvat under projektens gång, samt vilka metoder har utvecklats? Hur har det sociala arbetet förändrats och utvecklats inom projekten?

  Material som använts för beskrivning och analys av de två projekten består av den rapportering som genomförts av respektive projekt (Anbäcken, 2002; Cedersund. Mfl, 2011). Dessutom finns dokument samt annan skriftlig dokumentation av aktiviteter som genomförts i projekten, bl.a. i form av anteckningar från möten och utskrifter av intervjuer med deltagare i projekten. De analyser som genomförts utgår dels från perspektiv där interorganisatoriskt samarbete (se Jaffee 2008) står i fokus, dels med inriktning på livslångt lärande och kunskapsformer (Ellström mfl, 1996; Gustavsson, 2000).

  Resultaten visar att båda projekten baseras på en utveckling av interorganisatoriskt samarbete. I projekt 1 med inriktning på kultur- och fritidsverksamhet inom äldreomsorgen har samarbete med personal i äldreomsorg i andra kommuner utvecklats, samt samarbete med kulturarbetare och med forskare växt fram. I projekt 2 om samtalsstöd för barn och föräldrar har ett nära samarbete mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin etablerats. Även här har forskare deltagit i projektet för dokumentation, som ”bollplank” och via partnerskap.  I båda projekten har de professionella bidragit med utveckling av metoder i det egna arbetet, som innefattar utveckling av olika typer av kunnande. Nya perspektiv på socialt arbete har utvecklats, där socialarbetarens samarbete med andra aktörer fått en tydligare bas samt en större hållbarhet över tid.

 • 157.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Olaison, Anna
  Care management in practice: on the use of talk and text in gerontological social work2010Ingår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, ISSN 1369-6866, Vol. 19, nr 3, s. 339-347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a study of encounters between social workers and citizens in one welfare organisation, the municipal old age care system. The article sheds light on how older persons’ claims are dealt with in the processing of applications for home care, and how their needs of care are assessed. Twenty encounters between social workers and older persons were studied using discourse analysis. The findings show how discursive practices are part of the routine when older people’s applications for old age care are processed. The application handling follows an agenda-bound pattern that is visible in the encounters. In these standardized procedures, oral discourse is embedded in routines that also include the use of texts. However, within this institutional order, there is also an important element of negotiation between the parties. It is therefore claimed that this type of institutional encounters include a negotiated order which does not exist on its own, but has to be continuously achieved in the ongoing interaction.

 • 158.
  Chaib, Mohamed
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Youth, Mainstream Culture and Symbolic Communication: Conceptual Frameworks for Research1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 159.
  Christensson, Lennart
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete.
  Björklund, Anita
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap inom vård och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Åhnby, Ulla
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete.
  Henriksson, Marlene
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Joakimsson, Daga
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Forskningsplattformen socialt arbete.
  Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home2010Ingår i: Journal of Allied Health, ISSN 0090-7421, E-ISSN 1945-404X, Vol. 39, nr 4, s. 293-300Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives: Negative attitudes in society toward working in eldercare constitute a challenge to educators and care providers. The purpose of this study was to explore, describe, and compare the attitudes of different professional groups toward factors that are important for the well-being of older adults.

  Methods: A randomized sample of 210 respondents that included registered nurses (RNs), registered occupational therapists (OTRs), personal benefit advisors (PBAs), and home help assistants (HHAs) was collected from social service agencies in 10 Swedish municipalities. A scale was developed in a six-step process to measure attitudes toward factors influencing elder wellbeing, and the final 22-item Likert-type scale was called the “Staff Attitudes toward the Well-being of Older Adults” scale.

  Results: Thirty-three percent of staff responded with positive attitudes <toward working with elders>, and the remaining were uncertain or negative. The attitudes of RNs, OTRs, and PBAs were significantly more positive than those of HHAs.

  Discussion: The scale is practical for use in different professional groups with the aim of exploring existing attitudes, identifying areas with a low degree of prevailing positive attitudes and differences between groups, and evaluating whether attitudes change after staff training.

 • 160.
  Claesson, Agnes
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Friberg, Jonathan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Kompetens i samtal med barn.: En studie om kompetens- och verksamhetsutveckling för socialtjänstpersonal angående samtal med barn.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I socialtjänstens utredning om barn är barnen en viktig informationskälla. I svensk lagstiftning beskrivs det att barnets bästa ska betraktas när åtgärder rör dem. Socialarbetare känner sig ibland osäkra inför samtal med barn. Syftet med denna studie är att undersöka vilken möjlighet socialarbetarna har gällande kompetensutveckling i att samtala med barn och behovet av verksamhets ut veck l ing för att förbättra samtal med barn. I studien ingår det två arbetsgrupper, socialarbetare som arbetar inom öppenvården och socialarbetare som arbetar med främst myndighetsutövning, mellan dessa grupper kommer det ske jämförelse för att se om det finns likheter och olikheter i upplevelsen av sin kompetens.

  Metod: Studien har genomförts med kvantitativ metod där datainsamlingen har bestått i online - enkäter. I studien är det totalt 10 av de totalt 13 tillfrågade kommunerna i Region Jönköpings län som har tackat ja till att vara med. Av tillfrågade 77 socialarbetare inom den sociala barnavården deltog 52 (65,7 procent) och av dessa arbetar 19 inom öppenvården och 33 arbetar med myndighetsutövning.

  Resultat: I studien framgår det att det finns förbättringsmöjligheter i samtal med barn för socialarbetare rörande utbildning och arbetsmaterial. I studien framgår det också att det inte finns några signifikanta skillnader mellan socialsekreterare och behandlare.

  Slutsats: Studien tyder på att socialarbetare är i behov av mer kunskap kring samtal med barn, samt att det finns områden som behöver förbättras för att känslan i samtalet med barnet ska bli mer positiv. 

 • 161.
  Cordier, Reinie
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Wilson, Nathan J.
  School of Nursing and Midwifery, University of Western Sydney, Richmond, NSW, Australia.
  Stancliffe, Roger J.
  Intellectual Disability, University of Sydney, Lidcombe, NSW, Australia .
  MacCallum, Judith
  School of Education, Murdoch University, Perth, WA, Australia .
  Vaz, Sharmila
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Buchanan, Angus
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Ciccarelli, Marina
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Formal intergenerational mentoring at Australian Men's Sheds: a targeted survey about mentees, mentors, programmes and quality2016Ingår i: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, nr 6, s. e131-e143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Intergenerational mentoring enables a purposeful exchange of skills and knowledge to enhance individual and social outcomes for sub-groups at risk of health and social disparities. Male intergenerational mentoring may be an approach to help address these disparities in young men. Over 1000 Men's Sheds operate in Australia with 39% providing some form of mentoring mainly to youth. Yet, little is known about the variables intrinsic to creating and running quality programmes. This study aimed to identify the characteristics of formal intergenerational mentoring programmes, review their quality against the Australian Youth Mentoring Network (AYMN) quality benchmarks, and identify the factors that predict quality in these programmes. All known Australian Men's Sheds were invited to participate in an online cross-sectional survey. Forty sheds with formal mentor programmes completed the survey for a total of 387 mentees (mean = 9.7 mentees/programme), the majority being male. The majority of mentor programme facilitators were unpaid male volunteers aged 61 years and older, and programmes were unfunded. Promoting social and emotional well-being of the mentees was the primary focus in more than half of the programmes, and working on a shared construction project was the most common activity. Respondents rated the three most important factors that influenced programme effectiveness as being: (i) meaningful activities; (ii) mentors’ approach; and (iii) a safe environment. Univariate analyses revealed that mentoring programmes that had a system in place for screening mentors, trained mentors and evaluated the programme were most likely to rate highly against the AYMN quality benchmarks. 

 • 162. Crnoja, Kristina
  Behandlingspersonals upplevelser av missbruk och beroende: En kvalitativ studie om bakomliggande orsaker, bemötande samt behandlingsrelationen på tre behandlingsenheter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 163.
  Dabetic, Christian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Nilsson, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Vad påverkar beslutet av missbruksvård?: Faktorer som kan påverka val av insats2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns få studier om trauma och religionens betydelse för professionell handläggning av

  missbruksklienter i en svensk kontext. Det är därför motiverat att undersöka betydelsen av

  sådana faktorer. Denna studie undersöker om upplevt trauma i barndomen eller religiös

  övertygelse påverkar bedömningen och val av insats i fiktiva fall. För att undersöka detta

  skapades sex vinjetter. Vinjetterna kunde deltagarna bedöma med hjälp av olika fasta

  svarsalternativ. Enkäten bestod av två delar, vinjetterna och personliga uppgifter om

  deltagarna. Där ingick frågor om upplevt trauma och religiös övertygelse. Resultatet av

  studien visar att missbrukshandläggarna med upplevt trauma bedömer likvärdigt med gruppen

  utan upplevt trauma. Religiösa handläggare skiljer sig dock från de icke-religiösa vid

  bedömningen av val av insats. I studien framkommer att en tredjedel av

  missbrukshandläggarna är religiösa och hälften har upplevt ett trauma i barndomen.

  Sammantaget innebär detta att 58 av 93 deltagare antingen har upplevt trauma, är religiös eller

  är både och. Framtida forskning kan kanske undersöka dessa variabler noggrannare

  operationalisera och mäta religion och traumas inverkan på bedömningen med större precision

  och känslighet.

  Nyckelord:

  Handläggning, missbruk, beroende, religion, trauma

 • 164.
  Dahl, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Sandström, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  In Search for Secure Families: A study of what qualifies as a suitable family for vulnerable children at a child protection organization in South Africa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem. Cirka 400 000 barn lever i fostervård i Sydafrika år 2018. Många av dessa barn är påverkade av den försummelse och våld deras familj har utsatt dem för. Även att syftet med fostervård är att det ska vara en fristad är det många av barnen som flyttar från familj till familj och hela tiden väntar på att komma till en permanent familj. På grund av bristerna i fostervården är det viktigt att undersöka socialarbetarnas syn på en passande familj, eftersom vi anser att detta kommer påverka utredningen, vilket i slutändan kommer påverka barnet. Den här uppsatsen utforskar vad socialarbetare på en barnskyddsorganisation i Sydafrika uppfattar som en passande familj för utsatta barn.

  Metod: Vi intervjuade sju socialarbetare på nämnd organisation, som arbetar med formell fostervård och återförenande med föräldrar eller släktingar. Vi använder tematisk analys för att bearbeta vårt undersökningsresultat vilket vi sedan analyserar med Maslows behovstrappa.

  Resultat. Våra undersökningsresultat visar att socialarbetarna anser att de emotionella behoven hos barnet är de viktigaste, vilka sedan följs av de fysiologiska behoven. Kriminellt beteende och olämpliga värderingar och moral tros utgöra en opassande familj.

  Slutsats. Resultatet visar att det är vissa skillnader i socialarbetarnas uppfattning av en passande familj för utsatta barn, samtidigt som de alla betonar samma faktorer som mest viktiga. De menar också att dessa barn anses ha samma behov som vilket annat barn som helst; allt handlar om vad de anser är det bästa för barnet. Oavsett vilka värderingar den individuella socialarbetaren har, vad de letar efter i varje familj är att barnet ska kunna känna sig säkert och älskat.

 • 165. Darin Mattsson, A
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Is work complexity associated with psychological distress after retirement age?2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 166. Darin Mattsson, Alexander
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Fors, Stefan
  Social stratification, work complexity, and psychological distress in old age: Exploring the associations2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 167.
  Deliu, Flora Florije
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Våld, förtryck och kontroll i hederns namn: Socialsekreterarnas arbete med hedersnormer och hedersvåld2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur socialarbetare definierar fenomenet hedersnormer och hedersvåld, samt hur dessa frågor behandlats inom socialtjänstens undersökta verksamheter och hur samarbetet mellan dessa verksamheter anses fungera. Undersökningen är empirisk och består av intervjuer som genomfördes med socialarbetare inom kommuner i Jönköpings län. Uppsatsens resultat analyserades med hjälp av en tematisk analys. Resultatet visar att det finns kommuner som fortfarande saknar handlingsplaner för att arbeta med hedersproblematiken. Med hänsyn till att samtliga socialsekreterare har upplevt och rapporterat att det är svårt att definiera problemet belyser studien att hedersvåld är ett svårfångat fenomen. Studien visar också att socialsekreterarna inte bara knyter fenomenet hedersrelaterat våld till tjejer/unga kvinnor utan att detta även anses beröra pojkar/unga män. Det krävs också större kompetens för att förstå och möta de utsattas behov. Vidare framkommer det att socialsekreterarnas handlingsutrymme, när det gäller att arbeta för de utsattas bästa, begränsas av hur lagstiftningen är utformad. Det framkommer också att kommunerna i första hand erbjuder generella lösningar när det handlar om att placera de utsatta i skyddade boenden, detta på grund av ekonomiska hinder. Sammantaget visar resultatet på att kommunerna behöver fler hjälpmedel och ökade kunskaper när det gäller att bemöta problemet. Vad gäller samverkan med andra myndigheter går det att konstatera att trots svårigheterna som socialsekreterarna möter vid ärendehanteringen anses samverkan med andra myndigheter vara relativt god.

 • 168.
  Denvall, Verner
  et al.
  School of social work, Lund university, Lund, Sweden.
  Agevall Gross, Lotta
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö, Sweden.
  Kjellgren, Cecilia
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö, Sweden.
  Skillmark, Mikael
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö, Sweden.
  Lost in comparison: a program theory analysis of performance measurement in social work2019Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the 1990s, social work has been subject to requirements for monitoring and quality assurance. Here we examine one of the monitoring systems: Open Comparisons (OC). Gradually expanded and published online by a national agency, the OC now has around 350 indicators that cover major areas within social work in Sweden. We use program theory to clarify the operational idea in which OC is based. To do this, we analyse domestic violence data gathered from two social service organizations, from the regional level and from governmental agencies. The results show a strong normative support for OC within national level. However, OC is time consuming, its data are questionable, and its reliance on name-and-shame seems dubious. OC represents a trend in social work that may influence changes in routines and provide new kinds of performance measurements that affect how social work is organized.

 • 169.
  Dowidat, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Kenneth, Karlsson
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Det är kvinnor som är genus eftersom män är norm: Om olika villkor inom missbruksvården utifrån kön2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 170.
  Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Bengtsson, Staffan
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Borell, Klas
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning2018Ingår i: Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, ISSN 1531-3204, E-ISSN 1531-3212Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social work educators have long struggled with the challenge of finding appropriate strategies for fostering cultural awareness among their students. The purpose of this study is to illustrate how a computer-based simulation, SimChild, can be used in teaching about child protection to enhance cultural awareness among students and expand their insight into how personal biases can affect professional practice. In SimChild, individual students can assume the role of social worker and then collectively discuss the patterns emerging after their individual assessments have been aggregated. This study, based primarily on focus group data, reflects testing conducted at three Swedish universities.

 • 171. Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 172.
  Ekström, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Andersson, A.
  Börjesson, U.
  “Call me and ask if you want more information. I’ve got many stories youknow” –inhabited silence among unaccompanied female minorsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Ekström, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Bülow, Pia H.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Wilińska, Monika
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  'I don’t think you will understand me because really, I believe' – Unaccompanied female minors re-negotiating religion2019Ingår i: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The role of religion in migration has been a contested subject in previous research and social work practice, with religion being considered both a bridge and a barrier to integration. When considering unaccompanied female minors, struggling to be recognised beyond the prevailing image of the victimised refugee girl, religion is sometimes seen as a force of oppression rather than a tool for integration. In this article, we focus on the embodied practices of young women?s lived religion in a context where such practices are constructed as otherness. Based on an interview study with 11 unaccompanied female minors, this article explores the identity negotiations that emerged when migrating from societies where religion plays an integral part in everyday life to a society with highly secular values. By using the concept of (oppositional) gaze, we explore how these young women negotiate their identities at a point where the normative, invisible gaze meets the embodied practices of lived religion. We demonstrate how these young women are themselves agents of their own faith, and we confirm previous research that points to religion as a support structure for unaccompanied minors; however, not without causing friction in their new society. The study shows how lived practices of religion and the development of an oppositional gaze can function as mutually reinforcing processes in identity negotiation. In social work, understanding the role of religion through lived practices might contribute to a more holistic approach when creating solutions for young people experiencing turbulent circumstances of arriving in a new country.

 • 174.
  Enell, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution2018Ingår i: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, s. 143-166Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 175.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Assessed young persons in secure units – trajectories in out-of-home care2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 176.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Banor i samhällsvården: en tvåårig studie om unga som utretts på SiS-institution2014Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, nr 2, s. 48-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Unga kan placeras på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner för att utredas tvärprofessionellt. Utredningarna leder fram till förslag på fortsatt vård som socialtjänsten tar ställning till och beslutar om. I artikeln analyseras en sekvens av utredda ungas banor i samhällsvården.

 • 177.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University, Sweden.
  ‘I got to know myself better, my failings and faults’: Young people’s understandings of being assessed in secure accommodation2017Ingår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, nr 2, s. 124-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores young people’s understandings of assessments conducted in secure accommodation. The concepts of ‘institutional identity’ and ‘text-mediated’ actions have been used in the analysis. The main empirical material is repeated interviews with assessed young people during a two-year period. In the findings, the stories of three young people display understandings of appreciation, disappointment and self-development. The assessments seem to have made the youths aware of their ‘failings and faults’. An analysis of the written assessments found institutional identities of ‘inner problems and unstructured everyday lives’. In conclusion, the young people’s understandings of the meanings and implications of the assessments are suggested to be connected to the caseworkers’ text-mediated actions and their position in the assessment process. The young people’s stories indicate the need to consider the institutional context of the assessments and to acknowledge young people’s efforts in care.

 • 178.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Institutional identities in transition – Young people’s understandings of assessments in secure accommodations2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 179.
  Enell, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Young people in limbo: Perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 180.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Young people in limbo: perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, nr 1, s. 22-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, young people are assessed in institutions at the request of the social services, a situation that can be described as being in limbo, in a state of uncertainty. Using the concepts of self-presentation and institutional processes in total institutions, this research aims to analyse young people’s perceptions of being assessed in secure accommodation. The empirical material consists of repeated interviews with 16 adolescents assessed in secure accommodation. Three situations were identified in which the young people felt that their self-presentations were in some way in or out of their control: the placement situation; the assessment situation and the assessment-outcome situation. The youths perceived their self-presentations to be influenced by the setting (i.e., the institution). In addition, there were two parts to being in limbo: being on site in the institution and being distant from the social services. The young people’s experience of being assessed in an institution was characterized by feelings of a loss of control over self-presentation and of their perceptions of themselves.

 • 181.
  Enell, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

  Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

  Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

  1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

  2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

  3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

 • 182.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Searching for the right track – managing care trajectories in child welfare2017Ingår i: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, nr 1, s. 398-408Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines caseworkers' efforts to plan and find appropriate interventions for troublesome young people. Strauss's concept oftrajectory is applied to analyse how Swedish caseworkers shape and manage the evolving care trajectories using assessments for young people in secure accommodation, i.e. institutional youth assessments. The empirical material consists of surveys to 82 caseworkers concerning 85 institutional youth assessments and interviews with 16 of these caseworkers. The findings reveal ongoing care trajectories that are out of control where the assessments are seen as an opportunity of change for the youths. Diagnoses, confirmations and plans for action are provided through the assessments and used by the caseworkers in negotiations for resources. Three orientations of contributions to the caseworkers' management of care trajectories were found, all reflecting the many uncertainties of child welfare work:child centredprofessional and discharge of liability. In conclusion, the caseworkers searched for the right measures to manage change and achieve youth compliance, but it was also a matter of managing professional and organizational contingencies and passing on responsibility.

 • 183.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem2013Rapport (Refereegranskat)
 • 184.
  Enell, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, SabineLinköpings universitet, Linköping, Sverige.Vogel, Maria A.Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution2018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förlagets beskrivning:

  Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

  Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

  Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen.Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

 • 185.
  Enell, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – teoretisk och historisk inramning2018Ingår i: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, s. 19-36Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 186.
  Enell, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – summering och avslutande reflektioner2018Ingår i: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, s. 285-292Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 187. Enell, Sofia
  et al.
  Hultman, Malin
  Jergeby, Ulla
  Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem: En systematisk kunskapsöversikt2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  IMS har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en systematisk kunskapsöversikt över internationella utrednings- och bedömningsinstrument som används i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem.

  Sökningar i sex databaser resulterade i 1 788 träffar. Efter att ej relevanta träffar uteslutits återstod 43 artiklar. Ytterligare elva skrifter inkluderades via referenser i de 43 artiklarna och via internationella kontakter. I 14 av dessa totalt 54 skrifterna beskrevs fem standardiserade bedömningsmetoder med vetenskapligt stöd och två som inte är vetenskapligt prövade. Samtliga instrument är utvecklade i USA.

  Av de standardiserade bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd tillhör tre ett system, Casey Foster Family Assessments. De två andra bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd, Potential for Foster Parenthood Scale och Foster Parent Potential Scale, är föregångare till Casey Foster Family Assessments.

  Samtliga instrument i Caseysystemet har utvecklats särskilt för att användas i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem. Den första delen består av två introducerande formulär, ett som besvaras av familjehemsföräldrarna (Applicant version; CFAI-A) och ett som besvaras av familjehemsutredaren (Worker version; CFAI-W). Den andra delen (Self Report; CHAP-SR) består av 18 instrument som används vid behov av fördjupning inom ett eller flera frågeområden i samband med utbildning eller för uppföljning under placering. Instrumenten varierar i omfattning och täcker områden som alkoholbruk, engagemang i fostran, fysisk och psykisk hälsa, familjerelationer, socialt stöd, familjens resurser, kulturell kompetens samt beredskap att bli familjehem. Den tredje delen i systemet (Fostering challenges; CHAP-FC) består av ett antal vinjetter som den blivande familjehemsföräldern får ta ställning till. Vinjetterna är korta beskrivningar av situationer som kan vara svåra att hantera för ett familjehem. Samtliga instrument i Caseysystemet är vetenskapligt prövade och med något undantag har de befunnits ha god reliabilitet och validitet. Däremot saknas studier av om instrumenten faktiskt medverkar till att familjehemsplacerade barn får en bättre tillvaro än om bedömningsinstrumenten inte används.

  Det fortsatta utvecklingsarbetet av en standardiserad metod för bedömning vid rekrytering av familjehem kommer att utgå från ett eller flera av de amerikanska instrumenten. Stor vikt kommer också att läggas vid synpunkter och behov hos familjehemsutredare innan en psykometrisk prövning genomförs.

 • 188.
  Enell, Sofia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Linneaus University, Sweden.
  Wilińska, Monika
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  In the name of care: Locking up young people in Sweden2018Ingår i: Book of Abstracts, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 189.
  Engman, Beatrice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Globala studier.
  "Genom samverkan ska föreningen verka": En kvalitativ intervjustudie om biosfärområdet Östra Vätterbranterna och dess samverkan med samhällsaktörer för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 20302019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The geographical area Eastern Vätterbranterna has since its initiation as a biosphere reserve according to UNESCO's appointment in 2012 worked towards being a model area in which sustainable development can evolve. This has been done from five sustainability perspectives: the ecological, social, economic, the perspective with broad cooperation and the learning perspective. In 2015, the UN General Assembly adopted Agenda 2030 with its seventeen global sustainability goals and associated 169 sub-goals, which the biosphere association Eastern Vätterbranterna then woven into its work. This qualitative interview study has, with the focus on the biosphere association's seven active focus areas, investigated the biosphere association of Östra Vätterbranternas work with Agenda 2030 in collaboration with the Municipality of Jönköpings and its County Government, within the association, and other community actors. Cooperation has stood as a constant point through both interviews and through one of the questions of issue, conclusions can be established that the Östra Vätterbranterna had served to perform better cooperation within themselves. The Municipality of Jönköping and its County Government looks up to the biosphere association's work with Agenda 2030 and raises collaboration between them as a major success factor, but cooperation between the focus areas in the biosphere association has not achieved its full potential. Furthermore, not all of Agenda 2030's global sustainability goals have been included, but it is something that the biosphere association is constantly working on, which continues to develop all the time, and which can be achieved with the help of other community actors. Cooperation is the concept Agenda 2030 advocates for to achieve the goals and the concept that permeates the biosphere association Eastern Vätterbranterna.

 • 190.
  Engström, Christine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Simone, Liedholm
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme: Familjerättens utredning vid umgängestvist2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande umgänge i relation till handlingsutrymme, barnperspektiv samt ett barns perspektiv. Tolv familjerättssekreterare i nio olika kommuner har intervjuats enligt en semistrukturerad intervjudesign. Insamlad data har sedan analyserats för att belysa de aspekter som skildrar familjerättssekreterarnas upplevelse kring hur deras utredningar utförs. Resultatet påvisar att informanternas arbete gällande den materiella utredningen har stora likheter med varandra, men att tillvägagångssättet under utredningarna skiljer sig åt mellan dem, både när det kommer till tidsåtgång, antal barnsamtal samt nyttjandet av manualer eller metoder. Studien påvisar även att familjerättssekreterarna upplever sig ha en hög grad av handlingsutrymme som de värnar om, då detta utgör möjligheten till att göra bedömningar utifrån det enskilda barnets bästa i dennes unika situation.

 • 191.
  Ericson, Maria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Andersson, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Barnets bästa: ett begrepp i förändring2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks begreppet ”barnets bästa” med utgångspunkten att granska vilka olika föreställningar som finns och har funnits kring vad detta innebär. Detta begrepp är inte nytt för vår tid, men det har debatterats mer efter tillkomsten av Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter som antogs 1989. Barnets bästa är dock en social konstruktion och innebörden av begreppet förändras därför ständigt.

  Metoden som ligger till grund för denna uppsats är dels en genomgång av litteratur och dels en textanalys av två historiska källmaterial bestående av en proposition från 1924, prop. 1924:150, och en av statens offentliga utredningar från 1997, SOU 1997:116. Genom denna textanalys framkommer både likheter och skillnader mellan samhällets syn på barnets bästa.

  Det kan konstateras att föreställningarna kring vad barnets bästa innebär har förändrats sedan början av 1900-talet. Utvecklingen av barnets bästa hänger samman med en mängd faktorer såsom synen på barn, rådande kultur, normer, värderingar, kunskap, ekonomi, politiska idéer, reformer och genusföreställningar. Slutsatsen är att vuxna såg till barnets bästa även i början av 1900-talet, men att begreppet då hade en annan innebörd. Därmed kan det konstateras att barnets bästa har varit, är och förblir ett begrepp i förändring.

 • 192.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Sandberg, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Holmgren, Jessica
  Pringle, Keith
  His helping hands-adult daughter's perceptions' of fathers with caregiving responsibility2013Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 16, nr 2, s. 235-248Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Kvinnors position som informella vårdare har ofta tagits för givet i forskning om och socialpolitisk styrning av informell vård inom familjen i västeuropa, medan relativt få diskussioner har förts om mäns delaktighet och ansvar för densamma. Män som helt oförutsett hamnar i en situation i livet där de måste bestämma sig för om man ska ta sig an ett påtagligt vårdansvar går på många sätt bortom alla de förutsättningar som män vardagsvis har att hantera i livet. Genom att undersöka vårdande mäns insatser i sina familjer kan man lära sig en del av vad som faktiskt sker när män tar på sig ett långvarigt vårdansvar. I denna studie har vi intervjuat åtta döttrar som växt upp och/eller levt nära en pappa som under lång tid vårdat sin partner i det egna hemmet. Resultatet visar att när män har ett långvarigt vårdansvar så kommer det också något gott ur de kunskaper de fått av vårdandet i relation till de egna barnen. Alla döttrar som vi intervjuat prisar sina fäders insatser och -hans hjälpande händer- därför att det hade gett dem en närmare och mer “genuin” relation. Resultatet visar också att vårdansvaret för männen inneburit att de bryter mot rådande konventioner om vad manlighet är och på olika sätt fått hantera och betala för det priset i det offentliga livet. Ett långvarigt och påtagligt vårdansvar innebär således en transformering av sociala relationer, privat och offentligt samt att presentera ett alternativt sätt att vara man på. Avslutningsvis föreslås en mer genusbaserad förståelse och ett mer strategiskt arbets- och förhållningsätt bland professionella, i socialt och välfärdsarbete, i mötet med döttrar och andra familjemedlemmar som stödjer sina vårdande fäder.

 • 193.
  Eriksson, Jakob
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Mara, Adelin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Faktorer relaterade till genomförande av uppföljningsintervjuer med ASI – klientprofil och organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Addiction Severity Index (ASI) är tänkt att användas både för klientarbete på individnivå och för forskning på gruppnivå. Denna studie undersöker i vilken omfattning ASI-Uppföljning genomförs samt vilka individ- och organisationsfaktorer som påverkar användningen. Studien är kvantitativ dvs presenterar statistiska analyser. Data samlades in på två sätt. Tillgång till ASI-data gjordes möjlig genom en avidentifierad fil från databasen ASI-Net och omfattade data från elva kommuner i Jönköpings län. ASI-data bestod av 1964 intervjuer från ASI-Grund och ASI-Uppföljning och behövdes för undersökningen av individfaktorerna. Data angående organisationsfaktorerna samlades in genom webbenkäter till cheferna inom Individ- och Familjeomsorg (IFO) i samma elva kommuner. Resultatet visar att andelen uppföljningsintervjuer ökar för varje år och att det föreligger stora skillnader mellan kommuner i genomförande av andelen uppföljningsintervjuer. Analysen av individfaktorerna tyder på att de äldre, med högre utbildning och ett yrke återintervjuas i högre utsträckning. Klienterna med stora problem och hjälpbehov med alkohol genomgår i högre grad en uppföljningsintervju, medan mer problem med narkotika och rättsliga problem tenderar att följas upp i mindre grad. Analysen av organisationsfaktorerna kunde ej på meningsfullt sätt signifikansprövas då populationen för webbenkäten var liten. Dock upptäcktes korrelation mellan andelen uppföljningsintervjuer för varje kommun och två organisationsfaktorer, befolkningsmängd i kommunerna samt personalomsättning. Organisationsfaktorerna visar tvärtemot förväntat att små kommuner följer upp en högre andel, och att faktorer som personalomsättning, utbildning och ärendemängd inte förklarar de skillnader som finns.  Studiens slutsats visar att andelen genomförda ASI-Uppföljning ökar kontinuerligt. Även om ASI-Uppföljning ökar så är det långt kvar till dess att ens hälften av alla ärenden med ASI-Grund återintervjuas. För att öka motivationen att genomföra uppföljningsintervjuer kan det vara viktigt att socialsekreterarna får mer tillbaka i form av sammanställningar och analyser på gruppnivå. 

 • 194.
  Ernsth Bravell, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Foebel, A.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Pedersen, N.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  The importance of social network factors among older adults in need of regular care2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: As populations continue to age, the need for formal care is increasing. As criteria for formal care services become stricter, older adults with greater health problems may remain at home longer and become increasingly reliant on help from their social networks. Knowledge on how different social network factors affect use of care is limited. This study aimed to analyze 1) how personal outlook and objective and subjective social network factors change over time and 2) how these factors are associated to the use of care among older adults. Methods: Data from 7 follow-up questionnaires from the Swedish Adoption Twin Study of Aging (SATSA) were used, spanning a 23-year period. Individuals older than 55 years at baseline were included. Objective social network measures included: number of neighbors, acquaintances, close friends, confidants, and caregivers. Subjective social networks were measured as the satisfaction with these different contacts. Personal outlook included feelings of loneliness and satisfaction with life. The outcome was measured as self-reported receipt of weekly care. Multivariate logistic regression explored the relationship between social network factors and weekly care. Results: Among the 1,065 older individuals in the sample, changes in social networks were most concentrated in the oldest individuals (85+ years at baseline). Increasing age (p<0.0001) was associated with an increased likelihood of weekly care, while never feeling lonely was associated with a much lower likelihood of weekly care (p=0.034). Conclusion: Age and personal outlook factors are important considerations in formal care needs among older populations.

 • 195. Espvall, Majen
  et al.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Att förhandla i underläge: En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor2001Ingår i: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 21, nr 2, s. 107-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 196.
  Evaldsson, Christina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Samskapande: En fallstudie kring påverkansfaktorer vid ett förbättringsarbete inom socialtjänstens barnavård2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom Jönköpingssocialtjänst genomfördes ett förbättringsarbete som syftade till ökad säkerhet  för  barn  och  unga  samt  förbättrat  stöd  till  barn  och  familjer. Målet  var färre sammanbrott vid placeringar och mer ändamålsenliga insatser i barnets hemmiljö. För att nå syftet genomfördes ett projekt som handlade om att implementera Signs of Safety på ett av Jönköpings socialkontor. Förbättringsarbetet använde Hållbarhetstriangeln och dess tre hörnstenar som struktur; styrning, stöd och störning. Förbättringsarbetet studerades med hjälp av fallstudiedesign som byggde på intervjuer med deltagare i förbättringsprojektet samt dokument. Studiens syfte var att utöka kunskapen kring vilka påverkande faktorer som förekommer kopplat till förbättringsarbete inom socialtjänstens barnavård.

  Resultatet av förbättringsarbetet visar ingen tydlig förbättring i förhållande till förbättringsarbetets mål, dock indikerar processmätningar att föräldrarna upplever starkare samarbetsallians med socialtjänsten under och efter projektet än före.

  Studiens resultat tyder på att genomförandet av förbättringsarbetet påverkat förutsättningen att lyckas med implementeringen av Signs of Safety. Följande påverkansfaktorer identifierades: förståelsen, viljan, möjligheten att lära samt fördelningen av resurser. En av studiens slutsatser är att fördelning av resurser verkar vara viktigt men faktorer som är av god kvalitet, såsom metodstöd, kan kompensera för de som saknas vilket styrker tidigare forskning inom området.

 • 197.
  Evans, Kiah L.
  et al.
  Curtin University and Edith Cowan University.
  Millsteed, Jeannine
  Edith Cowan University.
  Richmond, Janet E.
  Edith Cowan University.
  Falkmer, Marita
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, CHILD. Curtin University.
  Falkmer, Torbjörn
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Curtin University.
  Working Sandwich Generation Women Utilize Strategies within and between Roles to Achieve Role Balance2016Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, nr 6, artikel-id e0157469Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Increasingly, women simultaneously balance the roles of mother, parental carer and worker. However, individual role balance strategies among these working ‘sandwich’ generation women have not been thoroughly explored. Eighteen women combining these three roles were interviewed about their individual role balance strategies. Findings were identified through the framework analysis technique, underpinned by the Model of Juggling Occupations. Achieving and maintaining role balance was explained as a complex process accomplished through a range of strategies. Findings revealed the women used six within-role balance strategies: living with integrity, being the best you can, doing what you love, loving what you do, remembering why and searching for signs of success. The women also described six between-role balance strategies: maintaining health and wellbeing, repressing perfectionism, managing time and energy, releasing responsibility, nurturing social connection and reciprocating. These findings provide a basis for health care providers to understand and potentially support working ‘sandwich’ generation women.

 • 198.
  Falk, Max
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Jakobsson, Kristin
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Hur många kön finns det i världen?: En kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten och upprätthållandet av tvåkönsnormen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har med hjälp av kritisk diskursanalys undersökt Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten och upprätthållandet av tvåkönsnormen. Syftet med studien är att granska hur handböckerna konstruerar, producerar och reproducerar kön och den undersöker när tvåkönsnormen är som mest framträdande. Dessa tillfällen har sedan analyserats med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys. Studien behandlar även teorier som socialkonstruktivism och queerteori. Studiens resultat visade att handböckerna producerar och reproducerar det dominerande binära könssystemet genom användningen av ett språk som osynliggör de individer som identifierar sig bortom eller emellan det. I denna typ av studie går det endast att spekulera kring betydelsen av den dominerande diskursordningen och dess konsekvenser för socialt arbete genom att belysa hur diskursordningen ser ut och reflektera över möjliga konsekvenser för individer som identifierar sig som varken kvinna eller man.

 • 199.
  Freij, Michaela
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Somo, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Upplevelse av stress bland äldreomsorgens biståndshandläggare: En kvalitativ undersökning bland biståndshandläggare (i södra Sverige) för att undersöka stress på arbetsplatsen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 200.
  Friberg, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Martinsson, Viktoria
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Problems and Solutions when Dealing with Street Children: A qualitative study based on experiences from Social Workers' in Bloemfontein, South Africa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Based on qualitative interviews with social workers is the aim with this study to examine a social worker's perspective concerning their work and development with street children in Bloemfontein, South Africa. The interviews were analyzed thematically focusing on how social workers describe the problems and their work/strategies with street children. The result is divided in two themes; Problems and Solution. Problems refer to how the local context concerning street children in Bloemfontein are described by social workers. Solutions refer to how the social workers describe their work and which solutions that are available in Bloemfontein.

  According to the participant’s street children are viewed as victims, thief’s and naughty by the society. The social workers stated that the main approach of effort in social work with street children are trustful-relationships, negotiation and support. Therefore, a relationship of trust must be gained before the children can receive help. The participants divided children of the street in to types, the ‘manipulative’ child and the ‘naive’ child. The social worker’s tasks are to work with both types of children in order to create change and to restore trust.

  The findings from the result are analyzed from one of Helen Fuchs Bach’s theoretical concepts from The Exit Process. This concept is called the Turning Point and refers to that there comes a point where a change is needed which affects the former identity and role for a person. Understanding the results using the Turing Point has helped us understand the importance of creating trusting relationships and making each street child feel special in order to enable change in a street child’s life. 

1234567 151 - 200 av 515
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf