Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 4011
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Patrik, Nolerås
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  UTVÄRDERING AV OLIKA BYGGPROJEKTS BRISTER UTIFRÅN GARANTIBESIKTNINGSPROCESSEN2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is ordered by Peab Sweden AB Regional Jönköping and concerns of warranty inspections.

  The intention is to work out a basis, which show the most common complaints is the warranty inspections, and make a small analysis on what causes them to be. The report also presents possible solutions to prevent the occurrence of defects. It also covers the issue of how the client looks at Peabs way to overcome the objections of warranty inspections. The report has the following issues:

  •What are the most common errors observed during the warranty inspection?

  •What are the causes of complaints?

  •What can be done to reduce the number of complaints?

  •How the customer thinks that the complaints be addressed?

  Twenty-five Guarantee survey records from the projects Peab has done in recent years has been the starting point for the investigation. In the protocols, we have categorized the remarks and made a compilation of common remarks. Through interviews with inspectors, buyers, site managers and Peab's inspection team the results have been analyzed and interpreted.

  These survey methods have resulted in various proposals for measures that can reduce the remarks. An example may be to inform professional workers in the building about what the most common remarks are and how to guarantee that these can be prevented.

  The compilation is categorized according to the most common complaints, construction types, actors and types of buildings.The compilation of inspection protocols showed that the cracks are the most common complaints. The interviews gave confirmation that the survey compilations of protocols were equivalent to reality.

  The conclusion is that the most common complaints are mainly cracks in the wall corners, roof angles and doors that need to be adjusted. These remarks are mainly due to the tight construction times, sloppy and wet materials that are installed. But there are also many other factors contributing to many of the common faults of warranty inspection that cannot be defined as a single cause. Interviews with clients revealed that they are satisfied with the way Peab remedy defects observed at guarantees, while the survey does not disturb the residents/production.

 • 152.
  Andersson, Hilda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Nygren Gustafsson, Lina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Utredning av stopptider i ett täcklacksmåleri verksamt inom fordonsindustrin2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att undersöka och analysera stopp och dess rotorsaker som uppkommer i buffertsystemet på ett täcklacksmåleri. Utifrån denna utredning presenteras sedan åtgärdsförslag i syfte att eliminera undersökta stopp. För att kunna uppfylla syftet med studien har följande frågeställningar formulerats:

   

  1. Vad finns det för stopp relaterade till buffertsystemet och vad är rotorsakerna till dessa?
  2. Hur mycket kan det akuta underhållet reduceras?
  3. Hur stora besparingar skulle företaget kunna göra genom reducering eller eliminering av stoppen?
  4. På vilket sätt kan en minskning av stoppen öka tillgängligheten för täcklacksmåleriet?

   

  En fallstudie har genomförts där historisk data har analyserats och personal från avdelningar som produktion, underhåll och IT har intervjuats. Den empiri som samlats in tillsammans med det teoretiska ramverket som presenteras i rapporten ligger till grund för resultatet, analysen och åtgärdsförslagen.

   

  Resultatet från studien visar att en stor andel av de stopp som sker i buffertsystemet orsakas av mjuka förluster. Dessa stopp är en konsekvens av bristfällig hantering av data och mjukvara samt bristfällig kommunikation mellan verkstäderna. Konsekvenserna av dessa stopp resulterar i ökade kostnader samt en nedsatt effektivitet för täcklacksmåleriet. Åtgärdsförslagen som presenteras ger företaget goda möjligheter att uppnå sin fulla kapacitet, eliminera stoppen och därmed öka effektiviteten.

   

  Studien är avgränsad till måleriprocessen och omfattas inte av grundmåleriet eller monteringen. De resultat, analyser och åtgärdsförslag som presenteras är avgränsade till de mjuka förlusterna som orsakar stopp i buffertsystemet.

 • 153.
  Andersson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Gard, Ludwig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  En analys av CO2e-utsläpp vid tillverkning och transport av prefabricerade betongelement2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Den globala betongkonsumtionen uppgår årligen till 25 gigaton vilket gör den till det mest använda byggnadsmaterialet (Petek, Masanet, Horvath & Stadel, 2014). Den fortsatt ökande världspopulationen i samband med urbaniseringen kommer att leda till en större efterfrågan av cement. Problemet med den ökade tillverkningsprocessen av cement är att koldioxidutsläppen år 2020 kommer att stå för 10-15 % av de globala CO2-utsläppen, jämfört med värdena uppmätta år 2016 på cirka 5–8 % (Habert & Ouellet-Plamondon, 2016). Målet med examensarbetet är att analysera skeden i tillverkningsprocessen av prefabricerad betong ur miljösynpunkt med avseende på CO2-utsläpp för att sedan kunna komma med konkreta förbättringsåtgärder alternativt enbart bidra med nyttig kunskap för betongindustrins framtid. Skedena som analyseras är transporter samt betong-, armering- och cellplasttillverkning.

  Metod: Metoderna som valdes för genomförandet av examensarbetet var Litteraturstudie samt Intervju. Litteraturstudien gjordes i syfte att fördjupa författarna i ämnet samt insamling av diverse resultat från aktuell forskning. Intervjuerna som genomfördes bidrog till nödvändig information för att kunna genomföra analyserna i arbetet.

  Resultat: Examensarbetet har resulterat i totala CO2-utsläpp i fyra olika skeden i betongtillverkningsprocessen. Cement visade sig vara den absolut största bidragande faktorn till CO2-utsläpp. Det finns flera olika åtgärder för att minska CO2-utsläppet i betongtillverkningsprocessen. De åtgärder som diskuteras flitigast berör cementtilllverkningen vilket är gynnsamt för betongtillverkningen som helhet. Diskussionen framhäver även åtgärder som kan vidtas på en betongfabriks nivå.

  Konsekvenser: Det konstaterades i denna studie att cement står för majoriteten av det totala CO2-utsläppet i betongproduktionen. Därför bör mycket fokus läggas vid förbättring av cementtillverkningsprocessen med avseende på CO2-utsläpp. Detta innebär inte att mindre fokus skall läggas vid forskning för miljövänligare transport, isolering- och stålproduktion. Samtliga områden bör förbättras och potential finns definitivt att hämta vid alla produktionsskeden.

  Begränsningar: Studien avgränsades till tillverkningsprocessen av prefabricerad betong. Ett specifikt projekt HUS F analyserades med avseende på CO2-utsläpp i fyra tillverkningsskeden; betong, armering, cellplast samt transport.

 • 154.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Karlsson, Victor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Utveckling av takräcken för släpvagnar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar ett examensarbete inom området produktutveckling och design. Uppdraget har varit att utveckla en lösning för hur takräcken som används för bilar ska kunna monteras på de öppna släpvagnsmodellerna FS1425 och Alugance. Examensarbetet har genomförts av Johan Andersson och Victor Karlsson, studenter på maskintekniksprogrammet med inriktning mot produktutveckling och design på Jönköpings tekniska högskola under våren 2012.

  Uppdragsgivaren vill öka släpvagnarnas möjligheter för användning av transportlösningar på samma sätt som takräcken gör för bilar. Användaren för en framtida produkt antas att önska enkelhet, säkerhet och en attraktiv design till ett tilltalande pris, vilket har varit utmaningen i arbetet.

  Förstudier har genomförts för att undersöka eventuella konkurrenter och erhålla kunskap inom området. Koncept har genererats genom metoden brainstorming och utvärderats och sållats med metoderna Go/No-Go samt Pughs beslutsmatris. Vid modellering för koncepten har CAD-programmet Solid Works använts.

  Arbetet resulterade i en lösning för FS1425 och en för Alugance, där båda utgår från en standardlösning/kit. Varje kit består utav en gummikomponent och två bleck vilka skapar en klämkraft mot släpvagnsprofilen med hjälp av två skruvar. Konceptprototyper har tillverkats genom modifiering av befintliga bleck samt 3D- printing. För vidareutveckling av koncepten bör fokus ligga på produktionsoptimering och tester av funktionsprototyper. 

 • 155.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Simu, Malin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Underhåll av levande väggar: Möjligheter och utmaningar i ett svenskt urbant klimat2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: En långsam utveckling av levande väggar i Sverige beror bland annat på bristande erfarenhet och kunskap inom byggbranschen. Tidigare studier visar bland annat utmaningar gällande teknikens anpassning till ett svenskt klimat och ett krävande underhåll beroende av kompetens, planering och samverkan. Målet med studien är att analysera ett hållbart underhåll utifrån teknik och underhållsplanering av systemet levande väggar för att kunna besvara dessa problem.

  Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där använda metoder är dokumentanalys, intervju och observation. Dokumentanalys ger en lägesbild av implementerade lösningar i södra Sverige och strategier för underhållsplanering. Intervju med relevanta aktörer bidrar med erfarenheter om teknik, underhåll och planering. Observation bekräftar information om teknik.

  Resultat: Studien visar på att ingen av de studerade konstruktionslösningarna kan anses fullständigt hållbara, men det finns systemlösningar som har mer eller mindre hållbara egenskaper. Levande väggar har starka sociala och ekologiska fördelar, där växtligheten bidrar till att öka ekosystemtjänsterna i urban miljö. En mindre resursanvändning är nödvändig för en hållbar teknik, där naturlig bevattning, lokala tåliga växter, varaktig konstruktion samt återvunna materialkomponenter främjar hållbar miljö och ekonomi. Filtdukssystem är enklare i design medan modulsystem är mer flexibelt. Ett gemensamt mål bland studerade projekt är att skapa ett så underhållsfritt system som möjligt där väggen får leva på naturlig väg. Acceptans för vilande växter under vinterhalvåret kan sänka krav på underhållet. Teknisk övervakning underlättar men manuell tillsyn är vital för väggens överlevnad. Frekvensen på underhållet varierar från projekt till projekt där kundens önskemål, placering, typ av vägg, storlek, växtval och årstid påverkar. Därför är det viktigt med planering och kontinuerlig utvärdering av behov. Majoriteten av studerade projekt har ingen tydlig underhållplanering, men studien visar på framgångar av ett tydligt gemensamt mål, tidig involvering av driftpersonal, platsanalys, målinriktad underhållsplan och erfarenhetsåterkoppling.

  Konsekvenser: Studiens slutsats är att tekniken för levande väggar behöver utvecklas för att för att lämna ett mindre fotavtryck på miljö och ekonomi. Utvecklingen går mot ett så underhållsfritt system som möjligt, men den manuella tillsynen kan inte ersättas helt av avancerad teknik. Varje anläggnings unika förutsättningar kräver noggrann planering och kontinuerlig utvärdering av behov.

  Begränsningar: Studien behandlar levande väggar i ett svenskt urbant klimat, där resultatet baseras på erfarenheter från projekt utförda i södra Sverige. Annan geografisk placering skapar andra förutsättningar för teknik och underhåll. Mer generella antaganden kan göras gällande underhållsplanering. Fler intervjuer med underhållstekniker kan bidra med andra aspekter i analysen.

 • 156.
  Andersson, Johannes
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av 3d-projektering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Sveriges byggbransch står idag inför stora utmaningar i form av ökat bostadsbyggande med allt högre krav på miljö och ekonomi. Detta i kombination med rådande låg arbetslöshet redan idag och många kommande pensionsavgångar. För att möta dessa utmaningar krävs utveckling och förändring, vilket BIM anses klara om det utförs korrekt. 3d projektering utgör en viktig byggsten inom BIM, där den lägger grunden för vidare arbete i byggprocessens följande två steg som är produktion och förvaltning.

  Metod: Valda metoder för detta examensarbete är litteraturstudie, semistrukturerad intervju och dokumentanalys. I litteraturstudien studerades litteratur som handlar om eller är relaterade till 3d projektering. Intervjumetoden gav djupare information om problematiken som projektörer upplever i verkligheten. Dokumentanalysen skapade en djupare förståelse hur 3d projektering fungerar.

  Resultat: Studiens resultat visar att det med hjälp av enkla medel går att undvika vanligt förekommande problem inom 3d projektering för att effektiviseras. Dessa enkla medel är främst förbättrad kommunikation, kompetens och förståelse för varandra. Effektivisering av 3d projektering leder till att öka effektiviteten i hela byggprocessen. Detta med besparingar på bland annat ekonomi, miljö, arbetssäkerhet och hållbart byggande.

  Konsekvenser: Utveckling och förbättringar inom 3d projektering leder till effektivare projektering som i sin bidrar till effektivare byggprocess. Ökning av effektiviteten kan idag motiveras med besparingar inom ekonomi och miljö. Men visioner om utvecklingspotential i vidare steg finns idag. Ett steg längre kan exempelvis vara kontroll av arbetsmiljön redan i projektering. Mer utbildning inom BIM i alla nivåer för byggbranschen bör skapa en bättre förståelse för varandra och mildra de kommunikationsbrister som idag råder.

  Begränsningar: Detta examensarbete begränsar sig till projekteringsfasen inom byggprocessen som utförs med 3d modellering.

 • 157.
  Andersson, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Data- och elektroteknik.
  Serialisering av API mellan PC och inbyggda system2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar problemet med att testa inbyggda system i kontorsmiljö. För att göra detta och därigenom kunna göra anrop på det inbyggda systemets API, måste detta anrop skickas som ett seriellt datapaket över en seriell kommunikationslänk som TCP/IP.

  Detta möjliggjordes genom att först upprätta en kommunikationslänk med protokollet TCP/IP, där användningen av POSIX-sockets tillämpades. För att packa ner och packa upp funktionsanropen till seriell data implementerades ett protokoll som följdes när detta utfördes. Hantering av data i samband med överföring över TCP/IP sköttes av ett protokoll vid namn BGSFP, ett protokoll som bygger på det tidigare protokollet TSFP.

 • 158.
  Andersson, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Månsson, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  KOSTNADSKALKYLERING VID VOLYMVARIATION2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte - Syftet med denna studie är att bidra med kunskap gällande kostnadskalkylering vid volymvariation. För att uppnå syftet bröts det ner i följande två frågeställningar.

  [1] Vilka kostnader kan identifieras i operationsenheter?

  [2] Hur bör en kostnadskalkyl utformas för operationsenheter vid volymvariation?

  Metod och genomförande - Under studiens gång har en fallstudie bedrivits för att anskaffa empiri och en litteraturstudie för att anskaffa teori. I fallstudien användes observationer, intervjuer och dokumentstudier för insamling av empiri. Den insamlade empirin analyserades tillsammans med teori för att besvara studiens frågeställningar och på så sätt uppfylla syftet.

  Resultat - Studiens resultat identifierar de kostnader som uppstod i det studerade området samt en kalkylmodell som kan hantera volymvariation. Kostnaderna förklaras med hjälp av de aktiviteter i tillverkningen där de uppstod, vilket är resultatet på den första frågeställningen. För att besvara den andra frågeställningen har olika kostnadskalkylmodeller analyserats för att undersöka deras styrkor och svagheter vid volymvariation. Genom analysen framkom olika egenskaper en kostnadskalkyl borde ha för att hantera volymvariation. Dessa egenskaper har format studiens kalkylmodell och gett den de egenskaper som en kostnadskalkyl vid volymvariation borde ha. Studiens kalkylmodell jämfördes sedan med självkostnadskalkyl för att tydliggöra resultatet.

  Implikationer - Resultatets implikationer är både teoretiska och praktiska då resultatet påverkar praktiken men även utökar teorin inom kalkylering vid volymvariation. De praktiska implikationerna är den påverkan resultatet har på utförandet av kostnadskalkylering vid volymvariation. Till skillnad från rapportens praktiska implikationer så går de teoretiska implikationer åt båda håll då teorin påverkat studiens riktning men även då resultatet påverkar teorin. Resultatet påvisar att kalkylmodeller inom volymvariation är bristfälliga vilket leder till at de kan ifrågasättas och vidare forskning behövs för att komplettera eller utveckla dessa.

  Vidare forskning - Studiens resultat är grundat på en fallstudie av enfalls karaktär vilket sänker resultatets generaliserbarhet. Vidare studier för att stärka generaliserbarheten kan genomföras med en flerfallstudie. Studiens kalkylmodell har inte testats i praktiken så vidare studier kan bedrivas genom att praktiskt implementera rapportens resultat.

  Begränsningar - Den bedrivna fallstudien var en enfallsstudie vilket betyder att endast ett företag studerades. För att öka generaliserbarheten kunde fallstudien bedrivits på fler företag med olika förutsättningar.

 • 159.
  Andersson, Kristoffer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Optimering av spjällhus för dragracing2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utreder en ny typ av spjällhus som optimerats för dragracing. Spjällhuset styr luftflödet till förbränningsmotorn och regleras av gashandtaget. Konceptet är utvecklat av Emtes Ingenjörsbyrå och i examensarbetet ingår att konstruera ett spjällhus med det nya konceptet för motorcykelmodellen Suzuki Hayabusa. Det standardmonterade spjällhuset är anpassat för gatubruk och ett brett effektregister. För dragracing är den maximala effekten avgörande och det standard monterade spjällhuset är en flaskhals vid WOT (Wide Open Throttle).

  För konceptet saknas dock fullständiga lösningar för diverse funktioner. I examensarbetet ingår att komplettera konceptet med en returmekanism, synkroniseringsanordning och erforderliga standarkomponenter. I början av arbetet skall även en kravspecifikation och DFMEA (Design Failure Mode Effects Analysis) upprättas.

  Den slutliga konstruktionen uppfyller de uppsatta kraven enligt krav-specifikationen. Spjällhuset är kompakt, enkelt att montera och anpassat för tillverkning i små serier. Den symmetriska konstruktionen förenklar CNC-tillverkningen (Computer Numerical Control) och sänker tillverknings-kostnaderna.

  Avslutningsvis genomfördes provning för att jämföra det nya spjällhuset med det standardmonterade. Metoden visades vara olämplig och provningen av spjällhuset blev resultatlös. Vidare provning av spjällhuset med andra metoder rekommenderas men lämnas utanför examensarbetet på grund av tids¬begräsningarna.

 • 160.
  Andersson, Lars
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Enno, Abel
  Ofrivillig ventilation: förutsättningar och betydelse för byggnaders värmebalans1978Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 161.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Polsten, Victor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Effektivisering av två monteringslinor ur ett produktivitetsperspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur kan två automatiserade monteringslinor effektiviseras för att öka antalet färdigmonterade produkter i timmen? Denna fråga ställdes inledandevis vid utformningen av detta examensarbete, som är gjort i samarbete med företaget Thule Sweden AB (Thule). Bakgrunden till detta examensarbete är att Thule anser att två av deras monteringslinor inte når sin fulla kapacitet. Utifrån bakgrunden kom syftet att öka antalet färdigmonterade produkter per timme för respektive monteringslina. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar; Hur kan monteringstakten öka genom kortare upptäcktstider vid larm? Vilka rutiner kan implementeras för att skapa förutsättningar till ökad monteringstakt? Finns det möjlighet till ytterligare ökad monteringstakt? För de båda linorna finns ett mål uppsatt om hur många paketerade kartonger (fyra produkter per kartong) som ska göras i timmen, 90 respektive 100 stycken.

  För att besvarar frågeställningarna och på så vis uppfylla arbetets syfte har datainsamling i form av tidsstudier, observationer och samtal genomförts. Datainsamlingen har sedan analyserats för att skapa en bild av nuläget. Nulägesbeskrivningen ligger sedan till grund för förbättringsarbetet.

  Gällande lina X ansågs den största förbättringspotentialen finnas i linans larmsystem. I dagsläget tar det drygt 20 sekunder för operatörerna att upptäcka larmen. Upptäcktstiden påverkar antalet färdiga kartonger i timmen genom att utrustningen står stilla på grund av att operatörerna är omedvetna om larmen. Upptäcktstiden går troligtvis att sänka genom investeringar i larmsystemet. Under förutsättning att upptäcktstiden sänks till noll sekunder ökar monteringstakten med nästan tio kartonger per timme. Med en upptäcktstid på noll sekunder samt andra förbättringar kan monteringstakten öka med totalt 14,3 kartonger per timme.

  Lina Y:s larmsystem är annorlunda i jämförelse med det som finns på lina X. Upptäcktstiden vid lina Y är endast en sjättedel av upptäcktstiden för lina X, därför ansågs det viktigare att lägga större vikt vid att förbättra andra problemområden. För att förbättra en manuell monteringsstation gjordes en SAM-analys på en ny monteringsmetod. SAM-analysen visade att monteringstiden kan minskas från 8,45 sekunder till 7,37 sekunder. Det finns också en automatiserad station med 8,35 sekunders operationstid. Lyckas Thule reducera denna tid till en operationstid under 7,37 och att den nya monteringsmetoden implementeras kommer de få ut 15,6 fler kartonger per timme. Genomförs också övriga förbättringsförslag kommer monteringstakten öka med ytterligare 7,8 kartonger per timme.         

  Slutsatsen för detta examensarbete är att det går att öka antalet färdigpaketerade kartonger med 14,3 respektive 23,4 kartonger i timmen. Detta förutsatt att Thule implementerar de förslag som tagits fram.

 • 162.
  Andersson, Linus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Polsten, Victor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Effektivisering av två monteringslinor ur ett produktivitetsperspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur kan två automatiserade monteringslinor effektiviseras för att öka antalet färdigmonterade produkter i timmen? Denna fråga ställdes inledandevis vid utformningen av detta examensarbete, som är gjort i samarbete med företaget Thule Sweden AB (Thule). Bakgrunden till detta examensarbete är att Thule anser att två av deras monteringslinor inte når sin fulla kapacitet. Utifrån bakgrunden kom syftet att öka antalet färdigmonterade produkter per timme för respektive monteringslina. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar; Hur kan monteringstakten öka genom kortare upptäcktstider vid larm? Vilka rutiner kan implementeras för att skapa förutsättningar till ökad monteringstakt? Finns det möjlighet till ytterligare ökad monteringstakt? För de båda linorna finns ett mål uppsatt om hur många paketerade kartonger (fyra produkter per kartong) som ska göras i timmen, 90 respektive 100 stycken.

  För att besvarar frågeställningarna och på så vis uppfylla arbetets syfte har datainsamling i form av tidsstudier, observationer och samtal genomförts. Datainsamlingen har sedan analyserats för att skapa en bild av nuläget. Nulägesbeskrivningen ligger sedan till grund för förbättringsarbetet.

  Gällande lina X ansågs den största förbättringspotentialen finnas i linans larmsystem. I dagsläget tar det drygt 20 sekunder för operatörerna att upptäcka larmen. Upptäcktstiden påverkar antalet färdiga kartonger i timmen genom att utrustningen står stilla på grund av att operatörerna är omedvetna om larmen. Upptäcktstiden går troligtvis att sänka genom investeringar i larmsystemet. Under förutsättning att upptäcktstiden sänks till noll sekunder ökar monteringstakten med nästan tio kartonger per timme. Med en upptäcktstid på noll sekunder samt andra förbättringar kan monteringstakten öka med totalt 14,3 kartonger per timme.

  Lina Y:s larmsystem är annorlunda i jämförelse med det som finns på lina X. Upptäcktstiden vid lina Y är endast en sjättedel av upptäcktstiden för lina X, därför ansågs det viktigare att lägga större vikt vid att förbättra andra problemområden. För att förbättra en manuell monteringsstation gjordes en SAM-analys på en ny monteringsmetod. SAM-analysen visade att monteringstiden kan minskas från 8,45 sekunder till 7,37 sekunder. Det finns också en automatiserad station med 8,35 sekunders operationstid. Lyckas Thule reducera denna tid till en operationstid under 7,37 och att den nya monteringsmetoden implementeras kommer de få ut 15,6 fler kartonger per timme. Genomförs också övriga förbättringsförslag kommer monteringstakten öka med ytterligare 7,8 kartonger per timme.         

  Slutsatsen för detta examensarbete är att det går att öka antalet färdigpaketerade kartonger med 14,3 respektive 23,4 kartonger i timmen. Detta förutsatt att Thule implementerar de förslag som tagits fram.

 • 163.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Rudengren, Nanny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Valmöjligheter i samband med prefabricerade badrum2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Rapporten handlar om prefabricerade badrum och de produktionsmässiga fördelar dessa har jämfört med platsbyggda. Arbetet görs tillsammans med JM i Jönköping. Den gemensamma uppgiften är att undersöka om man kan bygga prefabricerade badrum enligt JM:s koncept, det vill säga flexibelt och med hög grad av kundanpassning. På JM är man tveksam till metoden, då man inte tidigare har arbetat med prefabricerade moduler och man tror att kundens behov av valmöjligheter begränsas.

  I rapporten ger vi en kort resumé över badrummets utveckling och dess betydelse som hygien- och trivselfaktor.

  Den senaste tidens problem med fuktskador har resulterat i ett regelverk med normer för byggande av badrum. Vi redovisar summariskt dessa regler.

  Intervjuer som är utförda med personer, som på olika sätt har erfarenhet av prefabricerade badrum är kortfattat redovisade.

  Vi redovisar också de olika tillverkningsmetoder som finns för olika modultillverkare och hur man på byggarbetsplatsen monterar den färdiga modulen i byggnaden.

  När det gäller de ekonomiska vinsterna med att välja modulbadrum jämfört med konventionellt byggda badrum, har vi godtagit leverantörernas uppgifter.

  Prefabricerat - eller industriellt byggande, är en metod att förkorta produktionstiden på själva arbetsplatsen. Detta sker genom att man tillverkar färdiga byggelement i en fabrik. Ofta har man tagit gamla fabriksbyggnader, där man tidigare hade annan typ av produktion, i anspråk. Elementen kan vara olika utformade allt från enkla balkar till färdiga moduler i form av kök eller badrum. Fördelarna är många, man är till exempel inte beroende av vädret. Man uppnår också en jämnare kvalitet då varje del utformas oberoende av tidigare tillverkad del.

  Vi har lärt oss hur processen går till från planering, konstruktion till färdig montering och vi tror att inte bara JM utan även andra byggföretag, som i dag inte använder prefabricerat byggande kan vinna på att införa denna typ av metod.

  De problem som vi har uppmärksammat är:

  • noggrannare planering krävs av de olika entreprenörerna.

  • transportfaktorn begränsar flexibilitet och storlek av modulerna.

  • modulerna stjäl volym av den omgivande lägenheten i jämförelse med traditionellt byggande.

  • modulerna kräver sänkning av bjälklaget på den plats där de skall monteras. Detta kräver speciell dimensionering av bjälklaget.

 • 164.
  Andersson, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Problematik och lösningar vid våtrumsstambyten2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Litteraturstudier visar att det mellan år 1961 och 1970 byggdes 600 000

  flerbostadshus i Sverige, tiden är nu inne för en renovering av dessa byggnaders

  våtrumsstammar. De tekniker som konkurrerar om de stora renoveringsarbetena

  är den klassiska stambytesrenoveringen, Relining och Prefab-badrum. Huvuddelen

  av denna uppsats utgörs av en undersökning av de tre teknikerna men rapporten

  beskriver också problem som kan uppstå vid renoveringar av våtrumsstammar och

  den ger en allmän redovisning för Sveriges byggnadsbestånd.

  Den klassiska stamrenoveringsmetoden, då det gamla badrummet rivs ut och ett

  nytt badrum byggs upp utifrån den gamla stommen, är ett omfattande och

  tidskrävande projekt. För att minimera bland annat kostnader, byggtid och

  byggavfall har man tagit fram nya, mindre tidskrävande tekniker.

  Så sent som år 1990 gjordes den första Relining renoveringen i Sverige. Denna är

  idag intakt vilket tyder på att livslängden för denna typ av renovering är minst 18

  år. Tack vare att rören gjuts får de nya rören varken fogar eller skarvar, vilket

  minskar risken för fuktskador. Efter ett stambyte då man använt sig av Relining

  kan dock en mindre kunnig konsument tro att badrummet är intakt och kommer

  att så vara en lång tid framöver, men eftersom endast ledningarna renoveras, skulle

  detta kunna leda till att ett tätskikt kan fortsätta att läcka utan något ingrepp görs.

  Prefab-badrummen, vars teknik också är ny, bygger på att ett nytt badrum byggs i

  det gamla, vilket minimerar rivningsarbetet. När Rum i Rum AB renoverar

  badrummen använder de sig utav en ventilationsspalt för att eventuell framtida

  fukt ska kunna ventileras ut genom öppningen vid tröskeln in till badrummet.

  Detta är en prisvärd renovering som innefattar ett framtidstänkande, då eventuella

  läckor kan upptäckas direkt så några skador inte hinner bildas. Det finns dock en

  risk för en ”prefab” känsla ges, det vill säga mindre valmöjligheter när det gäller

  utformningen.

  Nu när miljonprogrammet kommer att behöva en stamrenovering anser jag att

  Prefab-badrummen är det bästa alternativet. De flesta av dessa badrum har

  liknande eller till och med samma utformning, vilket skulle gynna den utvecklade

  logistiken som finns inom Prefab-badrummen för att då hinna med all renovering

  som behövs.

 • 165.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Eriksson, Sophie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Prefabricerade Passivhus2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EU har tagit ett nytt beslut om att alla nyproducerade hus år 2020 ska vara näranollenergihus.Boverkets definition på nära-nollenergibyggnader avser byggnadermed god energiprestanda där en hög andel av den mängd energi som måstetillföras byggnaden utgörs av förnybar energi.Passivhus är en uppsättning krav från FEBY som syftar till att bygga energisnålahus. Detta uppfylls genom att minska förlusterna av värme genom klimatskaletsamt att ta tillvara den passiva värmen från solinstrålning, installationer ochmänniskor i huset.Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Anebyhus. Ett av deras typhushar undersökts utifrån rapportens frågeställningar som bland annat tar uppAnebyhus energiprestanda, krav från tillverkning och montering, hur klimatskaletska kunna förbättras för att uppfylla kraven för ett Passivhus samt vilkaenergiberäkningsprogram som finns att tillgå på marknaden.Syftet med rapporten är att ta fram lösningar för energieffektiva hus som ärproduktionsanpassade för småhusindustrin.Två besök på Anebyhus har gjorts för att ta reda på hur deras tillverkning ochmontering av byggnadselement fungerar. Energiberäkningsprogrammen som harundersökts räknar ut den specifika energianvändningen för en byggnad.Anebyhus typhus klarar idag BBR:s krav på 55 kWh/m2 och år, men har intebörjat utforma eller bygga några Passivhus. De har inga speciella krav påutformningen på sina hus bara det går att bygga. Byggnadselementens måttpåverkas främst av möjligheten att kunna frakta elementen på lastbil tillbyggarbetsplatserna.Den viktigaste delen vid prefabricerade byggen är själva monteringen då det ärviktigt att huset blir tätt så inte fukt kommer in i byggnaden samt att det inteuppstår luftläckage. Detta är särskilt viktigt vid Passivhusbyggen eftersomkonstruktionen ställer högre krav på noggrannheten.Fokus i rapporten ligger på förbättringen av klimatskalet till Anebyhus typhus. Föratt klara de strängare Passivhuskraven behöver hela klimatskalet bytas ut motbättre isolerade konstruktioner. Även värme- och ventilationssystem måste bytasut för att klara kraven.Energiberäkningar gjordes både för hand och med energiberäkningsprogrammetTMF. Resultatet visar att Passivhuset vi studerat precis klarar FEBY:s krav för ettPassivhus som ligger på 50 kWh/m2 och år då solfångare installeras på taket föratt täcka varmvattenbehovet på sommarhalvåret.Slutsatsen är Anebyhus inte har speciellt lång väg att gå tills de nårPassivhuskraven, eftersom typhuset Sadelvägen, som vi studerat, i stort sett klararkraven för ett Minienergihus. För att klara kravet utan solfångare skulle dock extraisolering behövas, vilket maskinerna på Anebyhus inte klarar av idag.

 • 166.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Aasa, Adam
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Component modification: A thesis on an electronic product2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis is including the product development process and it carried out on a Husqvarna Product to improve the function and design. By performing a preliminary study, competitor analysis, brainstorming and development of different concepts, a prototype could be developed. By testing the concepts, a basis for the evaluation process was created. The concepts that had the best performance were combined and implemented in the final prototype. These were then documented as suggestions for improvements in the report. Small and profitable improvements to the product's design were presented in the report's results and discussion chapter.

 • 167.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Andersson, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Kartläggning av hälsorisker vid tillverkning av ankel-fot-ortoser2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är en del i ett större projekt, ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser. Vid tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel används idag många olika metoder för att tillverka individanpassade produkter. Processer, metoder och material kan variera beroende på vilken slutprodukt det är som ska tillverkas. Det finns ingen fullständig kunskap om hur detta påverkar personalen som tillverkar hjälpmedlen och användare på lång sikt ur ett hälsomässigt perspektiv. Syftet med arbetet var att kartlägga tillverkningsprocesserna för ledade och oledade gjutna ankel-fot-ortoser som är gjorda framförallt av kolfiberkompositmaterial, för att identifiera exponeringen av farliga material och ämnen som kan leda till eventuella hälsoproblem. För att besvara frågeställningarna har teori om processkartläggning samlats in och observationer i form av videoinspelningar och intervjuer har utförts på Borås Ortopedteknik för att kartlägga nuläget. Processkartläggningen syfte var också att identifiera potentiella emissionskällor där exponering för farligt material förekom. Teori och forskning om dessa material har samlats in om dess potentiella hälsopåverkan. Exponeringstiderna vid emissionskällorna har sammanställts genom videoinspelningarna, där det i nuläget bedömdes finnas fyra stycken emissionskällor i form av torra kolfiberband, gjutning med polymetylmetakrylat, slipning och limning. Exponeringstiderna och emissionskällorna har analyserats och jämförts med teori och forskning för att granska om det var någon hälsorisk. Diskussionen har framförallt handlat om hur bearbetningen av farliga material kan komma att påverka personalen som tillverkar hjälpmedlen hälsomässigt och hur exponeringstiderna kan reduceras. Slutsatsen är att vissa emissionskällor löper större risk att påverka personalen negativt och åtgärder i form av nya arbetssätt och metoder eller ombyggnationer kan vara av värde att analysera vidare. Även förebyggande åtgärder som att följa föreskrifter skulle vara aktuellt för att minska exponeringen av farliga material. Praktiska förslag ges på vad som skulle kunna förändras. Exempel på detta kan vara att installera en spegellösning i dragskåpet vid gjutningen eller att se över rutiner och arbetssätt vid slipningen och att följa föreskrifterna från arbetsmiljöverket.

 • 168.
  Andersson, Moa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Produktutveckling - Industridesign.
  Product development and design of industrial sensors2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  IoT-teknologi, Internet of Things, är en snabbt växande marknad, det innebär att mer och mer produkter, kläder, även människor förses med sensorer som i sin tur kan förstå omgivningen och kommunicera, detta för att skapa ett smartare samhälle. För att företag ska kunna vidhålla positionen på marknaden är det viktigt att hela tiden erbjuda produkter med bättre komponenter och mindre till storleken. För skapa en starkare position, företaget borde erbjuda revolutionerande produkter med unika egenskaper. Det är en av de här idéerna som har undersökts i det här examensarbetet.

  Arbetet har skett under ett samarbete med företaget CombiQ, belägen i Jönköping. Produkten som skulle tas fram var en industriell sensor, som skulle använda sig av IIoT-teknologin, Industrial Internet of Things, som företaget utvecklar. Tidpunkten när det här arbete utfördes, CombiQ hade inga egna produkter men all teknologi som sitter i sensorerna.

  För att ta fram en industriell sensor för CombiQ behövde inte bara möjligheterna att tillverka en produkt utefter funktionerna undersökas. Varumärket behövde även analyseras för att utveckla en produkt som uttrycker företaget och dess varumärke på rätt sätt.

  Genom att tillämpa metoder och verktyg från både produktutvecklingsprocesser och designprocesser, kunde ett koncept tas fram som uppfyllde de uppställda kraven och funktionerna. Den huvudsakliga funktionen i sensorn var att produkten skulle bestå av moduler och på det viset kunna justeras utefter vad kunden behöver. Vidare, under projektet har även CombiQ som varumärke undersökts och riktlinjer för designen har tagits fram som reflekterar företaget och dess varumärke. Design riktlinjerna kan användas för att ta fram ytterligare produkter med samma maner, vilket har visats i detta arbete genom att ta fram designkoncept på ytterligare produkter som räknas till samma produktfamilj som sensorn med moduler. 

 • 169.
  Andersson, Moa
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Hacksell, Nathalie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Produktutveckling av Mingelbord2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte – Att skapa en ny produkt inom kategorin mingelbord, som erbjuder fler användningsområden för att bli mer anpassad för privatpersoner och i hemmamiljö. Att genom en innovativ konstruktion och en kombination av moduliserade- och hantverksdelar skapa en unik produkt på marknaden.

  Metod – Grundmetoden för det här arbetet är den första fasen i en produkts liv: produktutvecklingsprocessen; identifiera behovet, planera designprocessen, ta fram kundkraven, utveckla konceptet och till sist utveckla produkten.

  Resultat – Designkoncept på ett mingelbord har tagits fram och redovisas i bilder. Dessa bilder är resultatet av en uppmodellering i datorn med hjälp av 3D-progam. För att få en mer realistisk känsla för material och form har bilderna även renderats.

  Implikationer – Resultatet av denna studie visar att mingelbord, genom konstruktionsändringar, kan utöka dess användningsområde utan att förändra grundfunktionen. Med utveckling av det framlagda konceptet kan ytterligare användningsområden skapas. 

  Begränsningar – I denna rapport har fokus lagts på de skeden innan själva tillverkningen och resultatet innebär då inte färdigt produktionsunderlag.

  Nyckelord – Hemmamiljö, justerbar, hantverk, funktionalitet, produktutveckling, design, mingelbord.  

 • 170.
  Andersson, Molly
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Andersén, Lovisa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, resursbrist samt kompetensbrist.

 • 171.
  Andersson, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Knutz, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Etablering av turistboende i fjällmiljö2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sälen är norra Europas största skidcentrum och är under utveckling för att möta turistbehovet. Skistar AB äger och förvaltar alpindestinationer i Sverige och Norge. I Hundfjället planerar Skistar AB ett nytt turistboende för ca 300 personer för att förstärka området som skidcentrum. Syftet med detta examensarbete är att få kunskaper om hur turistboende i skidorter fungerar och vilka funktioner som eftersträvas. Målet är att utreda styrande faktorer för etablering av turistboende i fjällmiljö. Detta ska avslutas i ett förslag på en Skilodge (hotellanläggning) i Hundfjällets centrum.

  Ett planprogram har tagits fram efter möten med Skistar AB för att få fram eftersträvade funktioner och utrymmen. Områdesinventering har gjorts på plats i Hundfjällets centrum där rådande förutsättningar, bebyggelse och omgivning inspekterats.Referenser har studerats i litteratur och via internet, men också på plats i alpincentrum i Sälen. Referensobjekt av större hotellanläggningar, stugor m.m. i fjällmiljö har studerats för att få en uppfattning om hur boende i fjällvärlden ser ut. Lagar och regler för hotellanläggningar har beaktats samt begreppet ”Storslagen Fjällmiljö” då dessa anläggningar ofta ligger i ekologiskt känsliga områden där hänsyn måste beaktas för djur och natur.

  Ett förslag har tagits fram efter dessa förutsättningar med hänsyn till byggnadens inverkan på omgivningen och trolltemat i Hundfjället. Förslaget kommer att presenteras för Skistar AB.

  Turistboende i fjällmiljö ligger ofta avlägset och påverkar därför funktionerna i boendet med fokus på självhushåll. En tydlig återspegling av naturen återfinns i material av trä och sten.

 • 172.
  Andersson, Nils-Eric
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  High speed machine metallic structures NFFP-344 WE 2.2.2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Andersson, Nils-Eric
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik. Komponentteknologi.
  Structure and properties of thick plate and near surface properties after high speed machining af AA70102003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 174.
  Andersson, Nils-Eric
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik. Komponentteknologi.
  Structure and properties of thick plates of 70101998Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 175.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Bylow, Jacob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Lean Produktion inom prefabindustrin2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes på Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla som tillverkar prefabricerade betongelement till byggindustrin. I dagsläget är företaget inte helt tillfredsställt med material-, produkt-, information- eller kommunikationsflödet i verksamheten. Kynningsrud vill därmed skapa ett eget produktionssystem, KPS, för en fortsatt expansion.

   

  Genom diskussion med företaget beslutades att arbetet skulle fokusera på tillverkningen av väggelement. Syftet med arbetet är att analysera och identifiera förbättringsmöjligheter samt ta fram förbättringsförslag med förhållningssättet lean produktion.

   

  För att eliminera icke värdeadderad tid, standardisering av arbetsmoment samt informationsspridning valdes de sju slöserierna+en och 5S verktyget som teoretiskt ramverk. Information om verksamheten samlades in genom observationer, intervjuer och deltagande. Genom en nulägesbeskrivning av väggproduktionen med tillhörande stödprocesser beskrevs  arbetsmoment i processerna. Beskrivningen analyserades sedan efter det teoretiska ramverket.

   

  Analysen resulterade i åtta förbättringsförslag som tillsammans skulle eliminera slöserier med en total tidsåtgång på ungefär 12 timmar om dagen. Det innebar en kostnadsreduktion på cirka 3,500 kr per dag. Sammanställning av den insamlade informationen åskådliggjordes genom en GAP-analys.

   

  Vid tid- och kostandsberäkningar används den lägst uppskattade tidsåtgången från observationer och intervjuer med personalen som därmed kan innehålla mörkertal. Det gör att de beräkningar som redovisas är i teorin lägsta besparingen som kan genomföras. Kostnadsreduceringen kan i verkligheten vara större vid  en implementering av förbättringsförslagen. 

 • 176.
  Andersson, Petter
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Belysningslära.
  Petersson, Marcus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Belysningslära.
  En undersökning av projicerat ljus i inomhusmiljö2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 177.
  Andersson, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Dagvattenhantering inom starkt hårdgjord radhustomt med jord av begränsade infiltrationsegenskaper.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Problemet med hårdgjorda ytor, som exempelvis asfalt och tak, är att de inte absorberar dagvattnet tillräckligt. Vidare leder detta till att gräsytor och andra absorberande ytor runt omkring måste ta hand om det dagvatten som inte de hårdgjorda ytorna kan tillvarata. Översvämningar i urbana miljöer har blivit allt vanligare på grund av kraftiga regn och stor andel hårdgjorda ytor. Detta leder till att ledningsnätet för dagvatten blir överbelastat. Därmed behövs väl fungerande utjämningsmagasin nära källan för att efterlikna naturens naturliga avrinningsförlopp. Målet var att utreda vilken eller vilka utjämningsmagasin som främst bör tillämpas i starkt hårdgjorda små radhustomter, med avseende på effektivitet, kostnad och underhåll, då jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper.

  Metod: De metoder som har använts för att svara mot målet är dokumentanalys, kvalitativ intervju och fallstudie. Dokumentanalysen fungerade som underlag för fallstudien och intervjuerna fungerade som bidragande empiri för fallstudien.

  Resultat: Det utjämningsmagasin som är att föredra är rörmagasin när anläggningsytan är begränsad och jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper.

  Konsekvenser: I problembeskrivningen beskrivs problemet med att det blir allt fler översvämningar i urbana miljöer på grund av de hårdgjorda ytorna och de kraftiga regnen. Vidare beskrivs det att ledningssystemet därför riskerar att bli överbelastat. Detta problem bekräftades även i intervjuerna. Arbetet löste inte vilket utjämningsmagasin som är att föredra för alla typer av fall, utan för fall där tomtytan är begränsad och där jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper. Lösningen på problemet är därför att rörmagasin är det utjämningsmagasin som är att föredra vid lokalt omhändertagande av dagvatten vid dessa förhållanden. Vid tillämpning av detta resultat i verkligheten rekommenderas det att använda kostnaderna per meter och utjämningsvolym per meter som finns i arbetet för att komma fram till hur lång sträcka som rörmagasinet behöver anläggas på för att uppnå önskad utjämningsvolym. Poängsättningen som har gjorts för underhållet kan däremot återanvändas till andra fall.

  Begränsningar: Resultatet är tillämpbart i liknande typfall som för fallstudien, alltså vid radhus där ytan för utjämningsmagasinet är begränsat och där jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper. I arbetet har ett diagram tagits fram där anläggningskostnaden per meter framgår för respektive utjämningsmagasin och ett diagram med utjämnad volym dagvatten per meter. Dessa diagram kan därför tillämpas på andra fall med små ytor men med lite andra mått på tomten. Därav är resultatet även tillämpbart på andra fall.

 • 178.
  Andersson, Robert
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Gergesa, Igor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Analys av kommunikation under projektering i partnering2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: När ett byggnadsverk ska projekteras är det många aktörer som är inblandade;

  arkitekter, byggentreprenörer, byggherrar, konstruktörer, el- och VVS-projektörer.

  Kommunikationsproblem förekommer mellan dessa aktörer vilket leder till

  felprojektering och extra kostnader. Samverkansformen partnering fokuserar på

  relationsbyggande, öppenhet och förtroende vilket i teorin ska minska problemen för

  kommunikation inom ett projekt. Målet med detta examensarbete är att analysera

  kommunikationen i projekteringsskedet för att identifiera hur

  kommunikationsproblem kan överbryggas för partnering.

  Metod: För att uppnå målet har litteraturstudier och intervjuer valts som metoder.

  Elva stycken intervjupersoner valdes utifrån två partneringsprojekt som Skanska var

  delaktiga i.

  Resultat: Resultat visar på att partnering minskar kommunikationsproblem och

  skapar en större delaktighet och engagemang hos projektörerna enligt

  intervjupersonerna själva. Tyvärr förekommer det fortfarande vissa problem så som

  användning av projektportaler, val av kommunikationskanaler, samordning samt

  informationsöverföring på en formell och informell nivå.

  För att förhindra dessa problem har litteraturstudierna och intervjupersonerna bidragit

  med några förslag; en detaljerad mötesagenda, infoga kommentarer på ritningar,

  produktionspersonal bör delta i projekteringsmöten, samlokalisering och införa ett

  ekonomiskt incitament. Intervjupersonerna har annars ansett att partnering har

  fungerat bra och gett goda resultat under projekteringen.

  Konsekvenser: För att skapa en effektiv projekteringsgrupp och få bort aktörernas

  eget intresse bör partnering tillämpas. Projektörerna bör arbeta med ett projekt i taget

  och gärna samlokaliserat för att underlätta arbetet och kommunikationen på den

  formella och informella nivån. Projektörerna bör jobba i en projektportal som de är

  erfarna och bekväma med.

  Begränsningar: Examensarbetet kommer endast behandla projekteringsskedet. De

  två undersökta partneringsprojekten befann sig under projekteringsskedet under

  rapportens gång vilket omöjliggjorde vidare forskning kring överlämnandet från

  projektering till produktionen. Intervjupersonerna har avgränsats till arkitekter,

  byggentreprenörer, byggherrar, konstruktörer, el- och VVS-projektörer.

  Nyckelord: Projektering, kommunikation, partnering, kommunikationsproblem

 • 179.
  Andersson, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lundström, Jonathan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Implementering av maskinstyrning på grundläggningsmaskiner2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 180.
  Andersson, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Persson, Tobias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Maskinteknik.
  Konceptframtagning av komponent: Till handhållen elektrisk produkt2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is performed as a final thesis project at School of engineering, Jönköping University in collaboration with the Professional electric department at Husqvarna. The purpose of the study was to develop a concept proposal that improves the performance of a battery-powered handheld product by developing a new component.

  By evaluating and analyzing the existing product and by discussions with the Husqvarna supervisors, a construction criteria list was created with the requirements to be met. A literature study was conducted to gather information, which gave a broader basis for further work.

  To find a potential solution, a conceptual study was conducted in the form of a brainstorming process. This process resulted in a couple of concepts which were evaluated and screened by the methods "Go / No-Go" and "Pugh's matrix". After evaluation and by simpler tests, a concept was elaborated further and developed into a final prototype.

 • 181.
  Andersson, Ronny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Björk, Bo-Christer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ekholm, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Johansson, Peter
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Kombination av ledningsfilosofier bäst2007Ingår i: Intelligent logistik, ISSN 1653-9451, Vol. 2, s. 23-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 183.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Kvalitet ger cost cutting. Ericssons erfarenheter2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 184.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Quality-driven logistics2007Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall objective of this thesis is to describe and explain how different quality management philosophies can be combined in the supply/demand chain, in order to contribute to its resilience. The analysis is both quantitative and qualitative, based on theory and literature related to TQM, Lean, Agile and Six Sigma, one literature study and three case studies that were performed in companies. The studies are related to four research questions and are presented in four papers. The first research question focuses on similarities and differences between the quality management concepts TQM, Lean and Six Sigma. The findings were that TQM, Six Sigma and Lean have many similarities, but they differ in some areas. For examples Lean addresses process flow and waste, whereas Six Sigma addresses variation and design. The conclusion is that there is a lot to gain if organisations are able to combine these three concepts, as they are complementary. Two case studies and a literature survey supported the findings. The second research question focuses on outcomes in a logistics process if using quality management. The findings were that the quality management approach leads to risks being mitigated, managed and monitored and ensures a more effective, robust and flexible process, very much in line with the Agility philosophy. Solutions for quicker response to customers have also been introduced. The findings were supported by two case studies in seven companies. The third research question focuses on how prepared the transport- and logistics-oriented companies are for the application of quality concepts and quality management philosophy. The findings were that they can be described as being TQM-oriented. The companies do not consider Lean and Six Sigma to be future trends. Focus is on the customer, while they do not focus on variations or removing waste. The findings were supported by a case study in 24 companies. The fourth research question focuses on how quality concepts can contribute to risk control and resilience in an organisation. A combined Lean/Six Sigma approach by using Six Sigma framework and the last phase, Perfection, in the Lean concept, implies that the companies’ resilience, due to their strengthened ability to handle variability, risk management and agility, was improved. The findings were supported by two case studies in seven companies.

 • 185.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Quality-driven logistics today and tomorrow2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 186.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Resiliens i försörjningskedjan2014Ingår i: Organisatorisk resiliens: vad är det som gör företag och organisationer uthålligt livskraftiga? / [ed] Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, s. 199-216Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 187.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Supply chain resilience through quality management2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The length and complexity of the supply chain tend to increase, rather than diminish, thereby making the supply chain riskier and less predictable and, hence, more vulnerable. At the same time, customers are becoming increasingly demanding. The challenge to businesses today is to create a resilient supply chain in order to manage and mitigate risk and vulnerability. The purpose of the thesis is to explore, describe and develop the use of a combined quality management philosophy in logistics processes in order to improve supply chain resilience. The findings are supported by six studies, which are presented here in six papers. The studies show that there is a lot to gain if organisations are able to combine quality management philosophies, as they are complementary to one another. TQM places its strongest emphasis on the commitment and involvement of all employees. Lean is a discipline that focuses on process speed and removal of waste in order to increase customer value. Six Sigma benefits from an added focus on variability and design of products/services and processes. It has been indicated that a combined quality management philosophy makes the logistics processes more reliable, flexible, agile and robust while reducing cost. The companies’ risk awareness has increased and their risk management has been improved, thanks to the Six Sigma training programmes and philosophy. Using a combined quality management philosophy, the speed of production could be increased, and the responsiveness and flexibility could be improved, which means quicker response to changes. It has also been indicated that a combined quality management philosophy improves the companies’ resilience, due to their increased agility and strengthened ability to handle variability and risk management. Quality management tools can be very effective in the companies’ efforts to control supply chain risk and to identify risk sources of variation, even outside the focal company. In Six Sigma projects, the root cause of variation is often found outside the focal companies, which requires more collaboration in the supply chain. However, if the companies that use a combined quality management philosophy intend to become more resilient, they must involve suppliers and customers more in their own processes and design products/services and processes together. Collaboration with the suppliers and customers and the notion of how to extend a combined quality management philosophy outside the focal company are of importance in order to make the whole supply chain resilient. This could lead to a problem, especially since the conditions for transport and logistics in regards to the application of quality methods and tools represent a large area, unexploited by the companies. On the other hand, Six Sigma has standardised training courses, and it has been demonstrated how a Six Sigma framework can enable collaboration across companies’ boundaries in the supply chain, with the use of Six Sigma training and the DMAIC-roadmap as a common platform. Even if a combined quality management philosophy is effective and efficient, the companies must re-invest in additional methods, tools and strategies to make the entire supply chain resilient. It could be this re-investment in risk prevention and mitigation solutions that enables faster process responsiveness, the establishment of a risk management culture by creating common values, culture and rules in the supply chain and the use of logistics strategies and methods.

 • 188.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Överträffa kundernas förväntningar2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ekwall, Daniel
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Torstensson, H.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Revised guidelines on intermodal transfer techniques needs and technologies2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Deliverable 2.2 of the Intermode-TRANS project presents a first version of guidelines on intermodal transfer techniques needs and technologies. The guidelines are based on an initial investigation of joint European projects and other sources, as well as on discussions with researchers and stakeholders, the results of which were presented in Deliverable 2.1 - State of art on intermodal transfer techniques. A series of workshops with stakeholders and experts in intermodal transport and transshipment facilities and techniques brought a number of additional identified problems and research needs,. Principally, the workshops confirmed the findings of D2.1, which therefore form the core also of these guidelines. The guidelines include a summary of more than 24 joint European research projects, addressing intermodality, where several results have not yet become exploited. Identified areas of development and recommendations for further work address a.o. technology for transshipment, including container standards and handling, harmonization of rail infrastructure and rail and road vehicles, marketing and knowledge management in the field, information systems for logistics support, training and awareness-raising, the cost vs. benefit structure, and a number of actions of a political and organizational nature.

 • 190.
  Andersson, Roy
  et al.
  School of Engineering, University College of Borås.
  Eriksson, Henrik
  School of Engineering, University College of Borås.
  Torstensson, Håkan
  School of Engineering, University College of Borås.
  Similarities and differences between TQM, six sigma and lean2006Ingår i: TQM Magazine, ISSN 0954-478X, E-ISSN 1758-6887, Vol. 18, nr 3, s. 282-296Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Purpose – During the last decades, different quality management concepts, including total quality management (TQM), six sigma and lean, have been applied by many different organisations. Although much important work has been documented regarding TQM, six sigma and lean, a number of questions remain concerning the applicability of these concepts in various organisations and contexts. Hence, the purpose of this paper is to describe the similarities and differences between the concepts, including an evaluation and criticism of each concept.

  Design/methodology/approach – Within a case study, a literature review and face‐to‐face interviews in typical TQM, six sigma and lean organisations have been carried out.

  Findings – While TQM, six sigma and lean have many similarities, especially concerning origin, methodologies, tools and effects, they differ in some areas, in particular concerning the main theory, approach and the main criticism. The lean concept is slightly different from TQM and six sigma. However, there is a lot to gain if organisations are able to combine these three concepts, as they are complementary. Six sigma and lean are excellent road‐maps, which could be used one by one or combined, together with the values in TQM.

  Originality/value – The paper provides guidance to organisations regarding the applicability and properties of quality concepts. Organisations need to work continuously with customer‐orientated activities in order to survive; irrespective of how these activities are labelled. The paper will also serve as a basis for further research in this area, focusing on practical experience of these concepts.

 • 191.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Hammerberg, P.
  A six sigma framework enabling collaboration across company boundaries in supply chain2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 192.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Lean implementation in geriatric care in a municipal: A case study from Sweden2014Ingår i: Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28th-30th May 2014, Seoul, South Korea, 2014, s. S4-87-S4-99Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this research is to examine how lean has been implemented at geriatric care in a municipal department in Sweden, focusing on the experiences and challenges of the employees, together with the strengths and weaknesses of the lean philosophy.

  Design/methodology/approach: The primary method used was a case study with interviews and observations on spot, in combination with a literature study. All with the intention of defining and describing lean, its value, and how organizations generally apply lean.

  Findings: All sources of information have shown that there are many advantages with lean such as better communication and a better-organized workplace. In addition, lean tools help to eliminate non-value adding activities (waste). However, implementations also bring about issues and challenges such as the difficulty of creating a long lasting lean commitment. A lack of follow-ups and the decreasing demand for lean from the executives have been the main issues within the geriatric care. The next step might be to create a common organizational culture, which is permeated with continuous improvements, focusing on value-adding activities for the residents and others stakeholders.

  Originality/value: Very few studies have addressed lean implementation in geriatric care as well as in a municipal department.

 • 193.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Hilmola, Olli-Pekka
  Lappeenranta University of Technology, Finland.
  Lean implementation in the geriatric care sector in Sweden2015Ingår i: International Journal of Six Sigma and Competitive Advantage (IJSSCA), ISSN 1479-2494, E-ISSN 1479-2753, Vol. 9, nr 1, s. 56-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this research is to examine how lean has been implemented in the geriatric care sector in a municipality in Sweden. The research focuses on implementation experiences and challenges encountered. The research method used is a case study using interviews and observations for data collection. The findings indicate that there are many advantages of lean in the geriatric care sector, such as better communication, organisation and workflow. The lean implementation worked as an eye-opener and created a situation, where the employees realised a great deal of waste in the daily operations. In addition, lean tools helped to reduce the waste. The findings also indicate that there are some challenges of lean in the geriatric care sector, such as the difficulty to create long-lasting lean commitment. A lack of follow-ups, decreasing interest from senior management and lack of a holistic view were the main issues in the case organisation.

 • 194.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Manfredsson, Peter
  Business Unit Networks, Microwave and Access Supply, Ericsson, Borås, Sweden.
  Hilmola, Olli-Pekka
  Department of Industrial Management, Lappeenranta University of Technology, Kouvola, Finland.
  Lean Six Sigma strategy in telecom manufacturing2014Ingår i: Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, Vol. 114, nr 6, s. 904-921Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to elaborate, how the use of a joint-use strategy of Lean and Six Sigma can improve flexibility, robustness, and agility. Telecom manufacturing has been under tremendous change after dot.com bubble burst in the early 2000, and new competition has originated from Asia. Being successful requires now more than before, and joint-use of strategies is one option to survive.

  Design/methodology/approach – A single case study from a Swedish company operating in the telecom manufacturing was conducted. In particular, a Six Sigma project was followed and analyzed during 2002. However, the outcome of the Six Sigma project has been studied in longitudinal manner until 2014.

  Findings – The Lean Six Sigma strategy ensures flexible, robust, and efficient processes. However, to make them more agile in order to sustain in today's highly competitive environment, something more is required. This could include staff training, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

  Research limitations/implications – This study is limited to large company that usually has a lot of resources and choices where to put the strategic emphasis as well as has level of control of the supply chain operations. The situation could be very different in small and medium-sized companies and thus it may be more difficult to realize the Lean Six Sigma strategy in such environment. On the other hand, the processes in these companies are often less complex.

  Practical implications – This research provides guidance on how to manage the Lean Six Sigma strategy in order to ensure more flexible, robust, and efficient processes as well as how to perform a Six Sigma project in Lean environment, in a proper manner.

  Originality/value – This research provides guidance to companies regarding the applicability and properties of the Lean Six Sigma strategy. The paper will also serve as a basis for other companies and industries, on how to survive in difficult times.

 • 195.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Manfredsson, Peter
  Ericsson AB, Sweden.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Lean Six Sigma strategy: A case study from Sweden2014Ingår i: Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28th-30th May 2014, Seoul, South Korea, 2014, s. S1-128-S1-140Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim is to examine if the joint-use strategy of Lean Six Sigma can improve flexibility, robustness, cost-efficiency, and agility at the same time.

  Design/methodology/approach: A single case study including a Swedish company from the telecom manufacturing industry was conducted.

  Findings: A Lean Six Sigma strategy ensures more flexible, robust, and efficient processes. However, to make them agile, something more is required. This could include training the staff, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

  Research limitations/implications: This study is limited to large companies that usually have a lot of resources and choices where to put the strategic emphasis. The situation could be very different in small and medium-sized companies.

  Practical implications: This research provides guidance on how to manage the Lean Six Sigma strategy in order to ensure more flexible, robust, and efficient processes.

  Originality/value: This research provides guidance to companies regarding the applicability and properties of the Lean Six Sigma strategy.

 • 196.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Manfredsson, Peter
  University of Borås, Sweden.
  Lantz, Björn
  Chalmers, Gothenburg, Sweden.
  Total productive maintenance in support processes: an enabler for operation excellence2015Ingår i: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 26, nr 9-10, s. 1042-1055Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to stay competitive in today's marketplace, it is vital to reduce activities that do not create value. Lean production has in the last decade been seen as a philosophy to reduce non-value time. The office environment often presents a major improvement opportunity to reduce non-value time. Lean contributes positively to business performance applied in a manufacturing context and is also suggested to do the same in a service context. The purpose of the paper is to analyse and determine how total productive maintenance (TPM) can be applied within the support process and to identify effects from an employee and business perspective. A case study has been performed and a qualitative research approach was selected. Empirical data were gathered by using semi-structured interviews at one case company, but from several teams that had applied TPM. The result was then used as an inductive approach to explore how TPM can be applied in a support process. To implement and apply TPM within an office context, it should be structured in three steps (i) define, (ii) implement and (iii) sustain. TPM should be conducted as a part of the ordinary day-to-day work. The planning and discussions connected to TPM can be included in regular daily departmental stand-up meetings' involving everybody. The work with 5S and maintenance should also be a part of the TPM structure, connecting it as a system and not as an isolated activity. TPM can create value from both a business and an employee perspective. In the employee perspective, TPM reduces the risk of missing/forgetting areas of responsibility and creates more involvement. In the business perspective, objectives such as cost and quality are improved, but TPM also enables the reduction of waste.

 • 197.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Manfredsson, Peter
  Månsson, B.
  How to extend Lean philosophy to suppliers by training2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 198.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Svensson, Victor
  University of Skövde.
  Preventive maintenance is an enabler for operation excellence in support processes2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  TPM in a Lean office environment can create values both in a business and an employee dimension. In the employee dimension TPM reduces the risk of missing/forgetting areas of responsibility and creates more involvement. In the business dimension objectives such as cost, quality and supporting the reduction of waste improved. Preventive maintenance meetings can be included and performed once a month in the ordinary departmental “stand-up meetings”. Methods like 5S, which need to be updated on a continuous basis, and standardized maintenance should also be connected to the TPM work. But first all employees should be trained in order to have the same direction/behavior.

 • 199.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  How to Integrate Suppliers by Training in Lean Thinking2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Much research has addressed how to implement lean in a focal company, but little has been published about how to integrate suppliers in strategies and the focal company’s culture, such as lean production or lean thinking. The purpose of the article is to investigate if suppliers can become more integrated in the supply chain by training in lean thinking at the focal company and to explain a possible structure of the training.

  Design/methodology/approach: A multiple-case study has been conducted of the focal com- pany and five of its supply companies. The findings are supported empirically by on-site interviews and by observations, as well as by a binomial two-proportion test that was used to analyse the statistical data of the delivery precision.

  Findings: While the training programme does not show a conclusive result for the supply chain, it has made a difference for all participating suppliers. In most cases the training programme was a trigger that started or boosted the internal work with continuous improvements. In some cases it helped create structured ways of working and improved the internal production flows.

 • 200.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Månsson, Bo
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Yar Hamidi, Daniel
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Resilience in the supply and demand chain a new management strategy2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The length and complexity of the supply chain tend to increase, rather than diminish, thereby making the supply chain riskier and less predictable and, hence, more vulnerable. At the same time, customers are becoming increasingly demanding. The challenge to businesses today is to create a resilient supply chain in order to manage and mitigate risk and vulnerability. The purpose of this paper is to describe the use methods and tolls from quality and logistics can improve supply chain resilience. There are five principles that characterise supply chain resilience: risk management culture, agility, design-and innovation-led organisations, collaboration and spreading and anchoring of the vision, goal, values and methods. Using a combined quality management philosophy, the speed of process could be increased, and the responsiveness and flexibility could be improved, which means quicker response to changes. It has also been indicated that a combined quality management philosophy improves the companies’ resilience, due to their increased agility and strengthened ability to handle variability and risk management. Quality management tools can be very effective in the companies’ efforts to control supply chain risk and to identify risk sources of variation, even outside the focal company.

1234567 151 - 200 av 4011
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf