Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Carrass, Kerstin
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Rosenlöf, Cathrine
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Framtidsverkstad som metod inom socialt arbete bland äldre: - aspekter av empowerment2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In autumn 2005 a future workshop was implemented at Snickaren, an accommodation for seniors in Eksjö. The politicians in Eksjö wanted to engender an “all-activity-house”, a form of meeting place with good fellowship, meaningful activities and a developed influence among older persons. The aim of this qualitative interview study is to see which experiences some of the participants have from the workshop. On the basis of interviews with three of the older participants and with the coordinator of Snickaren we want to look into what the future workshop and the time after have meant for the interview persons and for Snickaren as an “all-activity-house”. Further the aim has been to see which aspects of empowerment we can find and what seems to promote respectively prevent empowerment in practice.

  The result indicates that most of the interview persons had positive experiences from the future workshop at Snickaren. It differs from one to another of our interview persons what the future workshop and the time after have meant. The workshop has meant less to someone and more to others. Several activities have started and more people seem to have joined Snickaren. Further more the result indicates that we can see aspects of empowerment on both individual and collective level and some factors that seem to promote respectively prevent empowerment in practice.

  Title: Future workshop as a method within social work with elderly people – aspects of empowerment

  Keywords: future workshop, empowerment, participation, social work – older people

 • 152.
  Cassandra, Björklund
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Mia, Sarajlija
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  "Ibland är det inte själva missbruket som är problemet": "En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av en lyckad respektive misslyckad placering inom missbruksvården"2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 153.
  Cedersund, Elisabet
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work.
  On interaction and social pedagogy in elder care2011Conference paper (Refereed)
 • 154. Cedersund, Elisabet
  et al.
  Bülow, Pia
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Förändring och lärande i socialt arbete: Att utveckla metoder i socialt arbete med barn och familj samt inom äldreomsorgen via samarbete mellan organisationer2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  De verksamheter som bedrivs inom socialt arbete är i ständigt i behov av utveckling och förändring. Samhället förändras och därmed villkoren för de människor som socialarbetare möter. Även de problem människor brottas med i sin vardag förändrar karaktär. Problemen tenderar i dag att vara mer komplexa och svårare att bemästra än tidigare.  De krav som ställs innebär ofta att flera huvudmän ska samverka för att framgångsrika lösningar ska åstadkommas. Detta medför att socialarbetare måste bygga upp stabila strukturer för samarbete även utanför den egna organisationen, vilket ställer krav på god förmåga till samverkan på interorganisatorisk nivå. De förändringar som sker inom socialt arbete innebär att socialarbetarna förvänts ta del i ett eget lärande som bör fortgå under hela yrkeskarriären. Det ”livslånga lärandet” blir principen för att socialarbetaren ska kunna ta del av de nya metoder och arbetssätt som successivt utvecklas inom området. I detta paper kommer jag att utgå från följande två FoU-projekt som bedrivits i Sverige under det senaste årtiondet: 1.  Ett projekt som rört utveckling av äldreomsorgens kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre personer (Anbäcken, 2002); 2. Ett projekt som inriktats på utveckling av samtalsstöd för barn och föräldrar inom kommunal socialtjänst genomfört i samarbete med vuxenpsykiatrin (Cedersund, mfl. 2011).  

  Syftet med papret är att beskriva och analysera de två utvalda projekten avseende följande:

  Vilka har initierat de två projekten och vilka aktörer har varit drivande under projektets genomförande? Vilka strukturer för samarbete med aktörer utanför den egna organisationen (utanför äldreomsorgen, alternativt utanför den kommunala socialtjänstens familjeverksamhet) har byggts upp under genomförandet av projekten? Vilka nya kunskaper har socialarbetarna i respektive FoU-projekt förvärvat under projektens gång, samt vilka metoder har utvecklats? Hur har det sociala arbetet förändrats och utvecklats inom projekten?

  Material som använts för beskrivning och analys av de två projekten består av den rapportering som genomförts av respektive projekt (Anbäcken, 2002; Cedersund. Mfl, 2011). Dessutom finns dokument samt annan skriftlig dokumentation av aktiviteter som genomförts i projekten, bl.a. i form av anteckningar från möten och utskrifter av intervjuer med deltagare i projekten. De analyser som genomförts utgår dels från perspektiv där interorganisatoriskt samarbete (se Jaffee 2008) står i fokus, dels med inriktning på livslångt lärande och kunskapsformer (Ellström mfl, 1996; Gustavsson, 2000).

  Resultaten visar att båda projekten baseras på en utveckling av interorganisatoriskt samarbete. I projekt 1 med inriktning på kultur- och fritidsverksamhet inom äldreomsorgen har samarbete med personal i äldreomsorg i andra kommuner utvecklats, samt samarbete med kulturarbetare och med forskare växt fram. I projekt 2 om samtalsstöd för barn och föräldrar har ett nära samarbete mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrin etablerats. Även här har forskare deltagit i projektet för dokumentation, som ”bollplank” och via partnerskap.  I båda projekten har de professionella bidragit med utveckling av metoder i det egna arbetet, som innefattar utveckling av olika typer av kunnande. Nya perspektiv på socialt arbete har utvecklats, där socialarbetarens samarbete med andra aktörer fått en tydligare bas samt en större hållbarhet över tid.

 • 155.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Olaison, Anna
  Care management in practice: on the use of talk and text in gerontological social work2010In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, ISSN 1369-6866, Vol. 19, no 3, p. 339-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This is a study of encounters between social workers and citizens in one welfare organisation, the municipal old age care system. The article sheds light on how older persons’ claims are dealt with in the processing of applications for home care, and how their needs of care are assessed. Twenty encounters between social workers and older persons were studied using discourse analysis. The findings show how discursive practices are part of the routine when older people’s applications for old age care are processed. The application handling follows an agenda-bound pattern that is visible in the encounters. In these standardized procedures, oral discourse is embedded in routines that also include the use of texts. However, within this institutional order, there is also an important element of negotiation between the parties. It is therefore claimed that this type of institutional encounters include a negotiated order which does not exist on its own, but has to be continuously achieved in the ongoing interaction.

 • 156.
  Chaib, Mohamed
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Youth, Mainstream Culture and Symbolic Communication: Conceptual Frameworks for Research1993Report (Other academic)
 • 157.
  Christensson, Lennart
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Åhnby, Ulla
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work.
  Henriksson, Marlene
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Joakimsson, Daga
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Henning, Cecilia
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Research Platform of Social Work.
  Attitudes of Different Professionals Toward the Well-being of Older Adults Living at Home2010In: Journal of Allied Health, ISSN 0090-7421, E-ISSN 1945-404X, Vol. 39, no 4, p. 293-300Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Negative attitudes in society toward working in eldercare constitute a challenge to educators and care providers. The purpose of this study was to explore, describe, and compare the attitudes of different professional groups toward factors that are important for the well-being of older adults.

  Methods: A randomized sample of 210 respondents that included registered nurses (RNs), registered occupational therapists (OTRs), personal benefit advisors (PBAs), and home help assistants (HHAs) was collected from social service agencies in 10 Swedish municipalities. A scale was developed in a six-step process to measure attitudes toward factors influencing elder wellbeing, and the final 22-item Likert-type scale was called the “Staff Attitudes toward the Well-being of Older Adults” scale.

  Results: Thirty-three percent of staff responded with positive attitudes <toward working with elders>, and the remaining were uncertain or negative. The attitudes of RNs, OTRs, and PBAs were significantly more positive than those of HHAs.

  Discussion: The scale is practical for use in different professional groups with the aim of exploring existing attitudes, identifying areas with a low degree of prevailing positive attitudes and differences between groups, and evaluating whether attitudes change after staff training.

 • 158.
  Claesson, Agnes
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Friberg, Jonathan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Kompetens i samtal med barn.: En studie om kompetens- och verksamhetsutveckling för socialtjänstpersonal angående samtal med barn.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Children are an important source of information in the investigations of the social services. Swedish law stipulates that the best interests of the child should be considered when measures concern them. Social workers sometimes feel insecure about speaking with children. The purpose of this study is to examine the opportunities of social workers for training in speaking with children, and the need for development of the organization in order to improve conversations with children. Two groups are included in the study, social workers that work with non-institutional care, and social workers that primarily work with the exercise of public authority. These groups will be compared to see whether there are similarities and differences in their perception of competence.

  Method: The study has been done by a quantitative method where data has been collected with online surveys. In total, 10 of the 13 municipalities in Jönköping County have participated in the study. Out of the 77 social workers in child welfare asked to participate, 52 (65.7 per cent) chose to do so, whereof 19 work with non-institutional care and 33 with the exercise of public authority.

  Results: The study shows that there is room for improvement of social workers’ conversations with children with regards to education and work material. The study also shows that there are no significant differences between different types of social workers.

  Conclusions: The study indicates that social workers need more knowledge of speaking with children, and that there are areas that need improvement for the conversation with the child to be perceived as more positive. 

 • 159.
  Cordier, Reinie
  et al.
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Wilson, Nathan J.
  School of Nursing and Midwifery, University of Western Sydney, Richmond, NSW, Australia.
  Stancliffe, Roger J.
  Intellectual Disability, University of Sydney, Lidcombe, NSW, Australia .
  MacCallum, Judith
  School of Education, Murdoch University, Perth, WA, Australia .
  Vaz, Sharmila
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Buchanan, Angus
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Ciccarelli, Marina
  School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. School of Occupational Therapy and Social Work, Curtin University, Perth, WA, Australia.
  Formal intergenerational mentoring at Australian Men's Sheds: a targeted survey about mentees, mentors, programmes and quality2016In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, no 6, p. e131-e143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intergenerational mentoring enables a purposeful exchange of skills and knowledge to enhance individual and social outcomes for sub-groups at risk of health and social disparities. Male intergenerational mentoring may be an approach to help address these disparities in young men. Over 1000 Men's Sheds operate in Australia with 39% providing some form of mentoring mainly to youth. Yet, little is known about the variables intrinsic to creating and running quality programmes. This study aimed to identify the characteristics of formal intergenerational mentoring programmes, review their quality against the Australian Youth Mentoring Network (AYMN) quality benchmarks, and identify the factors that predict quality in these programmes. All known Australian Men's Sheds were invited to participate in an online cross-sectional survey. Forty sheds with formal mentor programmes completed the survey for a total of 387 mentees (mean = 9.7 mentees/programme), the majority being male. The majority of mentor programme facilitators were unpaid male volunteers aged 61 years and older, and programmes were unfunded. Promoting social and emotional well-being of the mentees was the primary focus in more than half of the programmes, and working on a shared construction project was the most common activity. Respondents rated the three most important factors that influenced programme effectiveness as being: (i) meaningful activities; (ii) mentors’ approach; and (iii) a safe environment. Univariate analyses revealed that mentoring programmes that had a system in place for screening mentors, trained mentors and evaluated the programme were most likely to rate highly against the AYMN quality benchmarks. 

 • 160. Crnoja, Kristina
  Behandlingspersonals upplevelser av missbruk och beroende: En kvalitativ studie om bakomliggande orsaker, bemötande samt behandlingsrelationen på tre behandlingsenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Dabetic, Christian
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Nilsson, Alexander
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Vad påverkar beslutet av missbruksvård?: Faktorer som kan påverka val av insats2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title:

  What influences the assessment of addiction treatment? - Factors that may affect the

  choice of interventions

  There are few studies on trauma and the importance of religion for the professional handling

  of abuse clients in a Swedish context. It is therefore appropriate to examine the role of such

  factors. This study examines whether experienced trauma in childhood or religious beliefs

  influence the assessment and selection of input in fictitious cases. To examine this created six

  vignettes. Vignettes could assess participants using different set responses. The questionnaire

  consisted of two parts, vignettes and personal details of the participants. It included questions

  about experienced trauma and religious beliefs. The results of the study show that the abuse

  case officers with experienced trauma deems equivalent to the group but have experienced

  trauma. Religious officials, however, differ from the non-religious in assessing the choice of

  effort. The study shows that one third of abuse officers are religious and half have experienced

  a trauma in childhood. Overall, this means that 58 of the 93 participants either experienced

  trauma, religious or both. Future research might examine these variables more carefully

  operationalize and measure religion and traumas impact assessment with greater precision and

  sensitivity.

  Keywords:

  Assessment, misuse, addiction, religion, trauma

 • 162.
  Dahl, Linnéa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Sandström, Hanna
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  In Search for Secure Families: A study of what qualifies as a suitable family for vulnerable children at a child protection organization in South Africa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem. Approximately 400 000 children are in the year 2018 living in foster care in South Africa. Many of these children have wounds from neglect and abuse from their original family. Even though foster care is intended to be a safe haven many of the children instead end up drifting from one foster home to another, waiting to be placed in a permanent family. Because of the deficiencies in foster care it is of importance to investigate the social workers’ views of a suitable family, since we believe this will affect the assessment, which in the end will affect the child. This thesis explores what conceptions social workers at a child protection organization in South Africa have of a suitable family for vulnerable children.

  Method. We interviewed seven social workers at mentioned organization, working with formal foster care and reunification with parents or relatives. We use theme analysis to process our findings which we thereafter analyze using Maslow’s hierarchy of needs.

  Result. Our findings reveal that the emotional needs of the child are considered most important by the social workers, followed by the physiological needs. Criminal behavior and poor values and morals are thought to make a family unsuitable.

  Conclusion.  We found that there are some differences in the social workers’ conception of a suitable family for vulnerable children, although they all underlined the same factors as most important. They also state that these children are thought to have the same needs as any other child; it all comes down to what they consider is the best interest of the child. Regardless which values the individual social worker has, what they look for in every family is that the child will feel safe and loved.

 • 163. Darin Mattsson, A
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Is work complexity associated with psychological distress after retirement age?2013Conference paper (Other academic)
 • 164. Darin Mattsson, Alexander
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Institute of Gerontology.
  Fors, Stefan
  Social stratification, work complexity, and psychological distress in old age: Exploring the associations2013Conference paper (Refereed)
 • 165.
  Deliu, Flora Florije
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Våld, förtryck och kontroll i hederns namn: Socialsekreterarnas arbete med hedersnormer och hedersvåld2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this diploma thesis was to investigate how social workers define the phenomena honour norms and honour violence, as well as to investigate how these issues are treated within social services activities and how cooperation between activities and organizations functions.

  The investigation is an empirical study based on interviews. It was performed with social workers from a number of municipalities in Jönköping. The result was analyzed using a thematic approach. It demonstrates that there are municipalities that still lack action plans regarding honor violence and honor culture. Considering that all social secretaries also have experienced and reported that it is hard to define the problem, the study shows that honor violence is an elusive problem. One of the main results in this study is that the phenomenon honor violence not only include girls/ young women but also boys/ young men. Also, higher competency is required to understand and meet the needs of the victims. Furthermore, the study reveals that the flexibility of the social secretaries, when it comes to working for the victims´ best, is limited by the legislation´s design. It is also shown that the municipalities primarily offer general solutions when it comes to placing the victims in protected accommodations. This is due to economic limitations. Put together, the results indicate that the municipalities call for more support and increased knowledge in order to tackle the problem. Concerning cooperation with other authorities, the study indicates that in spite of difficulties, cooperation with other authorities is considered to be relatively good. 

 • 166.
  Dowidat, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Kenneth, Karlsson
  Jönköping University, School of Health and Welfare.
  Det är kvinnor som är genus eftersom män är norm: Om olika villkor inom missbruksvården utifrån kön2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 167.
  Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Bengtsson, Staffan
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Östersund, Sweden.
  Borell, Klas
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work.
  Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning2018In: Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, ISSN 1531-3204, E-ISSN 1531-3212Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social work educators have long struggled with the challenge of finding appropriate strategies for fostering cultural awareness among their students. The purpose of this study is to illustrate how a computer-based simulation, SimChild, can be used in teaching about child protection to enhance cultural awareness among students and expand their insight into how personal biases can affect professional practice. In SimChild, individual students can assume the role of social worker and then collectively discuss the patterns emerging after their individual assessments have been aggregated. This study, based primarily on focus group data, reflects testing conducted at three Swedish universities.

 • 168. Egonsdotter, Gunilla
  et al.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk2012Conference paper (Refereed)
 • 169.
  Ekström, Elin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  From a place without speech: negotiations of othering among unaccompanied female minors in Sweden2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The study presented in this thesis focuses on unaccompanied female minors and their experiences as newly arrived migrants in Sweden. As a group, unaccompanied female minors have until recently been rather invisible in both academic research and media. However, according to previous research on migration and integration, they risk being constructed as ‘others’ both due to their status as unaccompanied minors, being female and in relation to general perceptions of what it means to be Swedish.

  This study is based on qualitative interviews with 11 girls, 13 to 18 years old, who arrived in Sweden as unaccompanied minors in the period between 2014 and 2017. The interviews were conducted in two phases, with nine months to one year between the first and second phases. Whereas the focus in the first phase was on getting to know the participants, the second phase provided an opportunity to delve deeper into discussions on recurring themes from the first phase. The interviews were transcribed using a denaturalised approach and thematically analysed through an abductive process.

  The thesis explores the girls’ narratives of everyday experiences and interprets them through a theoretical framework of othering. Without losing sight of the social structures that situates the girls’ experiences, othering is approached as a reciprocal, three-dimensional relationship, focusing on knowledge, values and conduct towards the other.

  The findings indicate that the girls participating in this study were often seen through the normative perception of an already othered context, and as a consequence, their own voices and agency were disregarded. They were, metaphorically, put in places without speech. However, by engaging a critical perspective on their everyday interactions, the girls were also able to recognise and resist othering by keeping true to their own experiences. The thesis concludes that by exploring the margins between their comfort zones and new contexts the girls engage in an epistemic merging of different horizons, which can be understood as a slow but insistent process of moving out from the place without speech.

 • 170.
  Ekström, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Andersson, A.
  Börjesson, U.
  “Call me and ask if you want more information. I’ve got many stories youknow” –inhabited silence among unaccompanied female minorsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 171.
  Ekström, Elin
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare). Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Bülow, Pia H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  'I don’t think you will understand me because really, I believe' – Unaccompanied female minors re-negotiating religion2019In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The role of religion in migration has been a contested subject in previous research and social work practice, with religion being considered both a bridge and a barrier to integration. When considering unaccompanied female minors, struggling to be recognised beyond the prevailing image of the victimised refugee girl, religion is sometimes seen as a force of oppression rather than a tool for integration. In this article, we focus on the embodied practices of young women?s lived religion in a context where such practices are constructed as otherness. Based on an interview study with 11 unaccompanied female minors, this article explores the identity negotiations that emerged when migrating from societies where religion plays an integral part in everyday life to a society with highly secular values. By using the concept of (oppositional) gaze, we explore how these young women negotiate their identities at a point where the normative, invisible gaze meets the embodied practices of lived religion. We demonstrate how these young women are themselves agents of their own faith, and we confirm previous research that points to religion as a support structure for unaccompanied minors; however, not without causing friction in their new society. The study shows how lived practices of religion and the development of an oppositional gaze can function as mutually reinforcing processes in identity negotiation. In social work, understanding the role of religion through lived practices might contribute to a more holistic approach when creating solutions for young people experiencing turbulent circumstances of arriving in a new country.

 • 172.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 143-166Chapter in book (Other academic)
 • 173.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Assessed young persons in secure units – trajectories in out-of-home care2014Conference paper (Refereed)
 • 174.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Banor i samhällsvården: en tvåårig studie om unga som utretts på SiS-institution2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 2, p. 48-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Unga kan placeras på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner för att utredas tvärprofessionellt. Utredningarna leder fram till förslag på fortsatt vård som socialtjänsten tar ställning till och beslutar om. I artikeln analyseras en sekvens av utredda ungas banor i samhällsvården.

 • 175.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University, Sweden.
  ‘I got to know myself better, my failings and faults’: Young people’s understandings of being assessed in secure accommodation2017In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, no 2, p. 124-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores young people’s understandings of assessments conducted in secure accommodation. The concepts of ‘institutional identity’ and ‘text-mediated’ actions have been used in the analysis. The main empirical material is repeated interviews with assessed young people during a two-year period. In the findings, the stories of three young people display understandings of appreciation, disappointment and self-development. The assessments seem to have made the youths aware of their ‘failings and faults’. An analysis of the written assessments found institutional identities of ‘inner problems and unstructured everyday lives’. In conclusion, the young people’s understandings of the meanings and implications of the assessments are suggested to be connected to the caseworkers’ text-mediated actions and their position in the assessment process. The young people’s stories indicate the need to consider the institutional context of the assessments and to acknowledge young people’s efforts in care.

 • 176.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Institutional identities in transition – Young people’s understandings of assessments in secure accommodations2015Conference paper (Refereed)
 • 177.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Young people in limbo: Perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016Conference paper (Refereed)
 • 178.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Young people in limbo: perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, young people are assessed in institutions at the request of the social services, a situation that can be described as being in limbo, in a state of uncertainty. Using the concepts of self-presentation and institutional processes in total institutions, this research aims to analyse young people’s perceptions of being assessed in secure accommodation. The empirical material consists of repeated interviews with 16 adolescents assessed in secure accommodation. Three situations were identified in which the young people felt that their self-presentations were in some way in or out of their control: the placement situation; the assessment situation and the assessment-outcome situation. The youths perceived their self-presentations to be influenced by the setting (i.e., the institution). In addition, there were two parts to being in limbo: being on site in the institution and being distant from the social services. The young people’s experience of being assessed in an institution was characterized by feelings of a loss of control over self-presentation and of their perceptions of themselves.

 • 179.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

  Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

  Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

  1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

  2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

  3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

 • 180.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Searching for the right track – managing care trajectories in child welfare2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, no 1, p. 398-408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines caseworkers' efforts to plan and find appropriate interventions for troublesome young people. Strauss's concept oftrajectory is applied to analyse how Swedish caseworkers shape and manage the evolving care trajectories using assessments for young people in secure accommodation, i.e. institutional youth assessments. The empirical material consists of surveys to 82 caseworkers concerning 85 institutional youth assessments and interviews with 16 of these caseworkers. The findings reveal ongoing care trajectories that are out of control where the assessments are seen as an opportunity of change for the youths. Diagnoses, confirmations and plans for action are provided through the assessments and used by the caseworkers in negotiations for resources. Three orientations of contributions to the caseworkers' management of care trajectories were found, all reflecting the many uncertainties of child welfare work:child centredprofessional and discharge of liability. In conclusion, the caseworkers searched for the right measures to manage change and achieve youth compliance, but it was also a matter of managing professional and organizational contingencies and passing on responsibility.

 • 181.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem2013Report (Refereed)
 • 182.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, SabineLinköpings universitet, Linköping, Sverige.Vogel, Maria A.Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förlagets beskrivning:

  Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

  Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

  Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen.Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

 • 183.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – teoretisk och historisk inramning2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
 • 184.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – summering och avslutande reflektioner2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 285-292Chapter in book (Other academic)
 • 185. Enell, Sofia
  et al.
  Hultman, Malin
  Jergeby, Ulla
  Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem: En systematisk kunskapsöversikt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IMS har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en systematisk kunskapsöversikt över internationella utrednings- och bedömningsinstrument som används i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem.

  Sökningar i sex databaser resulterade i 1 788 träffar. Efter att ej relevanta träffar uteslutits återstod 43 artiklar. Ytterligare elva skrifter inkluderades via referenser i de 43 artiklarna och via internationella kontakter. I 14 av dessa totalt 54 skrifterna beskrevs fem standardiserade bedömningsmetoder med vetenskapligt stöd och två som inte är vetenskapligt prövade. Samtliga instrument är utvecklade i USA.

  Av de standardiserade bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd tillhör tre ett system, Casey Foster Family Assessments. De två andra bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd, Potential for Foster Parenthood Scale och Foster Parent Potential Scale, är föregångare till Casey Foster Family Assessments.

  Samtliga instrument i Caseysystemet har utvecklats särskilt för att användas i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem. Den första delen består av två introducerande formulär, ett som besvaras av familjehemsföräldrarna (Applicant version; CFAI-A) och ett som besvaras av familjehemsutredaren (Worker version; CFAI-W). Den andra delen (Self Report; CHAP-SR) består av 18 instrument som används vid behov av fördjupning inom ett eller flera frågeområden i samband med utbildning eller för uppföljning under placering. Instrumenten varierar i omfattning och täcker områden som alkoholbruk, engagemang i fostran, fysisk och psykisk hälsa, familjerelationer, socialt stöd, familjens resurser, kulturell kompetens samt beredskap att bli familjehem. Den tredje delen i systemet (Fostering challenges; CHAP-FC) består av ett antal vinjetter som den blivande familjehemsföräldern får ta ställning till. Vinjetterna är korta beskrivningar av situationer som kan vara svåra att hantera för ett familjehem. Samtliga instrument i Caseysystemet är vetenskapligt prövade och med något undantag har de befunnits ha god reliabilitet och validitet. Däremot saknas studier av om instrumenten faktiskt medverkar till att familjehemsplacerade barn får en bättre tillvaro än om bedömningsinstrumenten inte används.

  Det fortsatta utvecklingsarbetet av en standardiserad metod för bedömning vid rekrytering av familjehem kommer att utgå från ett eller flera av de amerikanska instrumenten. Stor vikt kommer också att läggas vid synpunkter och behov hos familjehemsutredare innan en psykometrisk prövning genomförs.

 • 186.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linneaus University, Sweden.
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  In the name of care: Locking up young people in Sweden2018In: Book of Abstracts, 2018Conference paper (Refereed)
 • 187.
  Engman, Beatrice
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Global Studies.
  "Genom samverkan ska föreningen verka": En kvalitativ intervjustudie om biosfärområdet Östra Vätterbranterna och dess samverkan med samhällsaktörer för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 20302019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The geographical area Eastern Vätterbranterna has since its initiation as a biosphere reserve according to UNESCO's appointment in 2012 worked towards being a model area in which sustainable development can evolve. This has been done from five sustainability perspectives: the ecological, social, economic, the perspective with broad cooperation and the learning perspective. In 2015, the UN General Assembly adopted Agenda 2030 with its seventeen global sustainability goals and associated 169 sub-goals, which the biosphere association Eastern Vätterbranterna then woven into its work. This qualitative interview study has, with the focus on the biosphere association's seven active focus areas, investigated the biosphere association of Östra Vätterbranternas work with Agenda 2030 in collaboration with the Municipality of Jönköpings and its County Government, within the association, and other community actors. Cooperation has stood as a constant point through both interviews and through one of the questions of issue, conclusions can be established that the Östra Vätterbranterna had served to perform better cooperation within themselves. The Municipality of Jönköping and its County Government looks up to the biosphere association's work with Agenda 2030 and raises collaboration between them as a major success factor, but cooperation between the focus areas in the biosphere association has not achieved its full potential. Furthermore, not all of Agenda 2030's global sustainability goals have been included, but it is something that the biosphere association is constantly working on, which continues to develop all the time, and which can be achieved with the help of other community actors. Cooperation is the concept Agenda 2030 advocates for to achieve the goals and the concept that permeates the biosphere association Eastern Vätterbranterna.

 • 188.
  Ericson, Maria
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Andersson, Jenny
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Barnets bästa: ett begrepp i förändring2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper the conception “the best interest of the child” examines with the starting-point to study which different ideas that exists and have existed about what this means. This conception is not new for today, but it has been debated more frequently after the creation of the United Nations Children’s Convention which was accepted in 1989. However, the best interest of the child is a social construction and therefore the meaning of the conception changes constantly.

  The method that lays the foundation of this paper is partly an exposition of literature and also a text analysis of two historical sources consisting of a government bill from 1924, prop. 1924:150, and one of the States official reports from 1997, SOU 1997:116. Through this text analysis emerges both similarities and differences between the society’s views on the best interest of the child.

  The statement is that the conceptions of what the best interest of the child mean have changed since the beginning of the twentieth century. The development of the best interest of the child is connected to many factors such as the view of the child, existing culture, norms, values, knowledge, economy, political ideas, reforms and gender conceptions. The conclusion is that grown-ups tried to fulfil what was best for the children even in the beginning of the twentieth century, but the conception had a different meaning at the time. Therefore the conclusion is that the best interest of the child has been, is and will be a conception in change.

 • 189.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Sandberg, Jonas
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology.
  Holmgren, Jessica
  Pringle, Keith
  His helping hands-adult daughter's perceptions' of fathers with caregiving responsibility2013In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 16, no 2, p. 235-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Women's position as informal carers has been taken for granted in social policy and social professions, while relatively few discussions have elaborated on caring as a later life activity for men and the impact on family care. This study explores the processes connected to informal caregiving in later life through the position of adult daughters of older fathers engaged with long-term caregiving responsibilities for a partner. A sample of eight daughters, with fathers having primary caregiving responsibility for their ill partners was recruited and in-depth interviews were carried out and analysed according to qualitative procedures. The daughters' descriptions of their relationships with their fathers show that being an older man who engages in caring can have a positive outcome on relations. Even if some of the daughters have doubts about their fathers “masculine authenticity”, all of them appear to cherish “his helping hands” as a carer and closer more intimate relationships with their fathers. Caring for an old and frail spouse may potentially present alternative ways of being a man beyond traditional ‘male activities’ and that caring might also sometimes involve a re-construction of gender identities. It is suggested that social work professionals may use a gendered understanding to assess and work strategically with daughters and other family members who support caring fathers.

 • 190.
  Eriksson, Jakob
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Mara, Adelin
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Faktorer relaterade till genomförande av uppföljningsintervjuer med ASI – klientprofil och organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Addiction Severity Index (ASI) is thought to be used both for client work at the individual level and for research at a group level. This study examines the extent to which the ASI Follow-up is carried out, and the individual and organizational factors influencing the usage. The study is quantitative, i.e. presents statistical analyzes. Data were collected in two ways. Access to ASI data was made possible by an anonymous file from the database ASI-Net and included data from eleven municipalities in Jönköping County. ASI data consisted of 1,964 interviews from ASI Basic and ASI Follow-up and was needed for the investigation of individual factors. Data regarding organizational factors was collected through web surveys to managers in Individual and Family Care (IFO) in the same eleven municipalities. The result shows that the percentage of follow-up interviews is increasing every year and that there are large differences between municipalities in the usage of the percentage of follow-up interviews. The analysis of individual factors suggest that the elderly, with higher education and a profession are interviewed to a greater extent. Clients with serious problems and in need of help with alcohol also undergo follow-up interviews more frequently, while more problems with drugs and legal problems tend to be followed-up to a lesser degree. The analysis of organizational factors could not in a meaningful way be tested for significance since the population for the web survey was small, however, correlation was discovered between the percentage of follow-up interviews for each municipality and organizational factors of population in municipalities and employee turnover. Organizational factors show the contrary as expected that small municipalities follow up to higher degree, and that factors such as staff turnover, training and case quantity does not explain the existing differences. The study's conclusions are that the percentage of ASI Follow-up is continuously increasing. Although the ASI follow-up is increasing, it is a long way until the even half of all cases with ASI Basic are re-interviewed. To increase the motivation to carry out follow-up interviews, it may be important for the social workers to get back more in the form of summaries and analyzes at the group level.

 • 191.
  Ernsth Bravell, Marie
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Foebel, A.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Pedersen, N.
  Karolinska Institutet, Sweden.
  The importance of social network factors among older adults in need of regular care2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: As populations continue to age, the need for formal care is increasing. As criteria for formal care services become stricter, older adults with greater health problems may remain at home longer and become increasingly reliant on help from their social networks. Knowledge on how different social network factors affect use of care is limited. This study aimed to analyze 1) how personal outlook and objective and subjective social network factors change over time and 2) how these factors are associated to the use of care among older adults. Methods: Data from 7 follow-up questionnaires from the Swedish Adoption Twin Study of Aging (SATSA) were used, spanning a 23-year period. Individuals older than 55 years at baseline were included. Objective social network measures included: number of neighbors, acquaintances, close friends, confidants, and caregivers. Subjective social networks were measured as the satisfaction with these different contacts. Personal outlook included feelings of loneliness and satisfaction with life. The outcome was measured as self-reported receipt of weekly care. Multivariate logistic regression explored the relationship between social network factors and weekly care. Results: Among the 1,065 older individuals in the sample, changes in social networks were most concentrated in the oldest individuals (85+ years at baseline). Increasing age (p<0.0001) was associated with an increased likelihood of weekly care, while never feeling lonely was associated with a much lower likelihood of weekly care (p=0.034). Conclusion: Age and personal outlook factors are important considerations in formal care needs among older populations.

 • 192. Espvall, Majen
  et al.
  Borell, Klas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Roine
  Att förhandla i underläge: En studie av kvinnor med diffusa muskelsmärtor2001In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 21, no 2, p. 107-118Article in journal (Refereed)
 • 193.
  Evaldsson, Christina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Samskapande: En fallstudie kring påverkansfaktorer vid ett förbättringsarbete inom socialtjänstens barnavård2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The child welfare service in Jönköping municipality carried out an improvement project aimed for increased safety for children and improved support for children and families. The goal was fewer breakdowns in out-of-home placements and more effective interventions in the child's home environment. An improvement project about implementing Signs of Safety in one of Jönköping's offices was conducted.The improvement project was based on the Sustainability Triangle and its three pillars; governance, support and disturbance.The improvement project was studied by case-study design including interviews with participants and document analysis. The aim of the study was to increase the knowledge of influencing factors linked to improvements in the context of child welfare.

  The goals of the improvement project were not reached though the results indicate that the parents experienced increased collaborative alliance with the social services during and after the project than before.The process of the improvement project influenced the premise of successful implementation of Signs of Safety. Understanding, will, ability to learn and allocation of resources appeared as influencing factors. The conclusion is that allocation of resources seems to be important, but that factors, such as method support, which are of good quality can compensate for missing resources. This reinforces earlier research in the field.

 • 194.
  Evans, Kiah L.
  et al.
  Curtin University and Edith Cowan University.
  Millsteed, Jeannine
  Edith Cowan University.
  Richmond, Janet E.
  Edith Cowan University.
  Falkmer, Marita
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Curtin University.
  Falkmer, Torbjörn
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. CHILD. Curtin University.
  Working Sandwich Generation Women Utilize Strategies within and between Roles to Achieve Role Balance2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 6, article id e0157469Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasingly, women simultaneously balance the roles of mother, parental carer and worker. However, individual role balance strategies among these working ‘sandwich’ generation women have not been thoroughly explored. Eighteen women combining these three roles were interviewed about their individual role balance strategies. Findings were identified through the framework analysis technique, underpinned by the Model of Juggling Occupations. Achieving and maintaining role balance was explained as a complex process accomplished through a range of strategies. Findings revealed the women used six within-role balance strategies: living with integrity, being the best you can, doing what you love, loving what you do, remembering why and searching for signs of success. The women also described six between-role balance strategies: maintaining health and wellbeing, repressing perfectionism, managing time and energy, releasing responsibility, nurturing social connection and reciprocating. These findings provide a basis for health care providers to understand and potentially support working ‘sandwich’ generation women.

 • 195.
  Falk, Max
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Jakobsson, Kristin
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Hur många kön finns det i världen?: En kritisk diskursanalys av Socialstyrelsens handböcker för socialtjänsten och upprätthållandet av tvåkönsnormen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates The Swedish Board of Health and Welfare handbooks and the upholding of the binary gender system using critical discourse analysis. The purpose of this study is to examine how the handbooks construct, produce and reproduce gender and examines the binary gender system prominence and dominance using Faircloughs critical discourse analysis. The study also makes use of a social constructivist perspective and queer theory. The results revealed how the handbooks both produce and reproduce the binary gender system by using a language, which exclude people who identify outside of the system. In this kind of study, it is only possible to speculate about the consequences from the order of discourse, by making the binary order of discourse visible and to reflect on the possible consequences for people who do not identify themselves as a woman or a man.

 • 196.
  Freij, Michaela
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Somo, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Upplevelse av stress bland äldreomsorgens biståndshandläggare: En kvalitativ undersökning bland biståndshandläggare (i södra Sverige) för att undersöka stress på arbetsplatsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 197.
  Friberg, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Martinsson, Viktoria
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Problems and Solutions when Dealing with Street Children: A qualitative study based on experiences from Social Workers' in Bloemfontein, South Africa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on qualitative interviews with social workers is the aim with this study to examine a social worker's perspective concerning their work and development with street children in Bloemfontein, South Africa. The interviews were analyzed thematically focusing on how social workers describe the problems and their work/strategies with street children. The result is divided in two themes; Problems and Solution. Problems refer to how the local context concerning street children in Bloemfontein are described by social workers. Solutions refer to how the social workers describe their work and which solutions that are available in Bloemfontein.

  According to the participant’s street children are viewed as victims, thief’s and naughty by the society. The social workers stated that the main approach of effort in social work with street children are trustful-relationships, negotiation and support. Therefore, a relationship of trust must be gained before the children can receive help. The participants divided children of the street in to types, the ‘manipulative’ child and the ‘naive’ child. The social worker’s tasks are to work with both types of children in order to create change and to restore trust.

  The findings from the result are analyzed from one of Helen Fuchs Bach’s theoretical concepts from The Exit Process. This concept is called the Turning Point and refers to that there comes a point where a change is needed which affects the former identity and role for a person. Understanding the results using the Turing Point has helped us understand the importance of creating trusting relationships and making each street child feel special in order to enable change in a street child’s life. 

 • 198. Frida, Roos
  et al.
  Hakola, Kajsa
  ”Innanför hemmets väggar”: En kvalitativ studie om biståndshandläggares erfarenheter och uppfattningar kring äldre personer med problematiskt förhållande till alkohol2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is qualitative and aims to describe and analyze how senior citizens with alcohol- related problems are recognized by social workers within local care for the elderly. The empirical material consists of eleven semi-structured interviews which was completed with the help of social workers within local elderly care. The findings of the study shows that the processing of the senior citizens alcohol related problem can be explained as an identified “awareness process.” Further, the findings of the study shows that awareness is often made by others than the social workers themselves. The study has also showed that known versus unknown information about present alcohol-related problems, tends to be crucial for when and how awareness is made in the “awareness process”. 

 • 199.
  From, David
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Arvidsson, Jonas
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Tiggeriets Symboler: En studie om beteende och strategier i en mellansvensk stad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to reveal typical strategies used by beggars in Sweden and how interactions between beggars and passers-by affect behavioral patterns. The study aimed to analyze the results of the observation through a symbolic interactionistic perspective in order to reveal meanings of symbolic interactions in the begging encounter. The study was conducted in an ethnographic manner and the method of use was covert observation. The result showed that there are several types of strategies and symbols used by beggars in Sweden. The most used strategy is the passive, sitting type of begging where signs and photographs are used as symbols to convey distress. The study showed that the use of strategies are general, meaning there is no difference in use of strategies dependent on gender or age.  Furthermore, the study indicated that a connection between begging and organized crime is improbable. Moreover the study showed different counter strategies used by passers-by in the begging encounter.

 • 200.
  Gardell, Sara
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Hansson, Ida
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work.
  Att samverka: En studie om elevhälsoteamets arbete kring psykisk ohälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to understand what knowledge the members of two student health teams have about mental health, how they collaborate and how they view the schools responsibilities to work with student’s mental health. It is a qualitative study and the data has been collected through individual interviews with the members of two student health teams. The interviews have been analyzed using a qualitative content analysis. The study shows uncertainties in the work with mental health and also how difficult it can be to know how far the schools responsibilities go. The study also shows that collaboration in student health teams is complex, especially regarding roles and responsibilities. There are different opinions about how the team should be structured. How the student health teams collaborate have an effect on student’s mental health. Therefor there is need for more research and development in this area. The differences in opinions regarding the structure of the collaboration show uncertainties about how to work with mental health in school and also who they should work for.

1234567 151 - 200 of 481
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf