Change search
Refine search result
1234 151 - 175 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Runesson, Ulla
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa undervisning2017In: Undervisningsutvecklande forskning: exemplet learning study / [ed] Ingrid Carlgren, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 45-60Chapter in book (Other academic)
 • 152.
  Ryther, Cathrine
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  They put it in the yearbook, but with a smiling white kid: Encoding the weakness of children and native Americans, and the whitewashing of the message2017In: Pedagogies in the Flesh: Case Studies on the Embodiment of Sociocultural Differences in Education / [ed] Sarah Travis, Amelia M. Kraehe, Emily J. Hood, & Tyson E. Lewis, Cham: Springer, 2017, p. 175-179Chapter in book (Refereed)
 • 153.
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Strangers in their own land. Anger and mourning on the American right av Arlie Russell Hochschild (bokrecension)2017In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 75, no 2, p. 98-100Article, book review (Other academic)
 • 154.
  Shasivari, Albana
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Användandet av skönlitteratur i de samhällsorienterande ämnena: En sudie om de didaktiska frågorna vad, hur och varför skönlitteratur bör användas i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4 - 62018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är baserad på vetenskaplig litteratur. Studien syftar till att sammanställa hur didaktisk forskning framhåller användandet av skönlitteratur i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4 – 6. Studien är baserad på fyra frågeställningar. De är utformade utifrån de didaktiska frågorna vad, hur, varför skönlitteratur bör användas och för vem. All forskningslitteratur till denna litteraturstudie har samlats genom olika databaser. Resultatet av forskningen visade att användandet av skönlitteratur i de samhällsorienterande ämnena kan ha en positiv inverkan på eleverna. Detta främst för att de utvecklar förståelse för sig själva men även för andra. Dock kan fel val av litteratur leda till motsatt effekt.   

 • 155.
  Sidenvik, Emil
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Historiska talsystem och taluppfattning: En studie om hur det egyptiska talsystemet kan användas till att stärka elevers taluppfattning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vad som är kritiskt för elever när ett historiskt talsystem ska användas i undervisningen. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter som elever behöver urskilja för att kunna utveckla sin taluppfattning genom undervisning där det egyptiska talsystemet används. Syftet besvaras med hjälp av två forskningsfrågor; Vilka aspekter är kritiska? Vilka variationsmönster kan synliggöra de kritiska aspekterna?

  Studien baseras på variationsteorin och metoden learning study. Studien har utförts i två klasser i årkurs fyra. Studien består av ett för- och eftertest, samt en lektion som hållits i båda klasserna. Resultatet visar på att det fanns fyra kritiska aspekter för denna elevgrupp. Lektionen innehöll tre olika variationsmönster som resultatet påvisar ha belyst de kritiska aspekterna, eftersom eleverna presterat bättre i samtliga delar som testats. I vissa delar har andelen elever som svarat rätt ökat från 13% till över 50%. I studien dras slutsatsen att användning av historiska talsystem är ett effektivt sätt att utveckla elevers taluppfattning samt att de variationsmönster som använts i denna studie har lyckats belysa de aspekter som var kritiska för eleverna så att de har kunnat urskilja dem.

 • 156.
  Sjögren, Madelene
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Rydbeck, Annica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Oredigerade platser utomhus i fritidshemmets undervisning: En kvalitativ intervjustudie med lärare i fritidshem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Spanca, Ylber
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Hangasmaa, Christian
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Bollek i fritidshem:: En studie om interaktionen mellan elever i bollek.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur bolleken utformade sig under elevers fria lek på två olika fritidshem i södra Sverige. I studien deltog totalt 48 elever, 20 av deltagarna var flickor och 28 var pojkar och samtliga deltagare tillhörde årskurs ett. Deltagarna i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval och studien har tagit sin utgångspunkt från den kvalitativa forskningsstrategin, med inspiration från etnografin som forskningsmetod. Studiens empiri kommer från deltagande observationer av elevers bollek. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Resultat visade att bolleken skilde sig om en vuxen var med som deltagare. Beroende på tidpunkt och omgivande miljö varierade bollekandet bland eleverna som observerats. Bolleken förekom i olika varianter, oftast på konstruerade platser som var avsedda för viss typ av bollek, till exempel i bandyrinken eller på fotbollsplanen.

 • 158.
  Sparrman, Anna
  et al.
  Tema Barn, Linköpings universitet.
  Cardell, David
  Sociologiska institutionen, Örebro universitet.
  Lindgren, Anne-Li
  Barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  The Ontological Choreography of (Good) Parenthood2017In: Doing Good Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement / [ed] Anna Sparrman, Allan Westerling, Judith Lind, Karen Ida Dannesboe, Palgrave Macmillan, 2017, 1Chapter in book (Refereed)
 • 159.
  Stecher, Ludwig
  et al.
  University of Giessen, Germany.
  Klerfelt, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Comparison of extended education and research in this field in Germany and in Sweden2017Conference paper (Other academic)
 • 160.
  Svanesohn, Sofie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Isabelle, Platenius
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Lekens betydelse i fritidshemmet: Ur ett fritidslärarperspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritidshemmet ska bidra till att eleverna utvecklar sin fantasi, förmågan att lära och att kommunicera och samarbeta med andra genom lek (Skolverket, 2018). Som skolverket skriver är lek en viktig del påfritidshemmet. Verksamheten ska bidra till elevers lärande genom lek. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi förstått att leken ser olika ut på olika fritidshem. Vad som gör leken meningsfull, och vad som styr den. Vi är därför intresserade av vad verksamma fritidslärare har för erfarenheter av vilka faktorer som styr lekens sociala roll, betydelse och kvalité på fritidshemmen. Syftet med denna studie är att belysa fritidslärares erfarenheter av vilka faktorer som gör leken betydelsefull samt vad leken har för betydelse för sociala samverkan. Studien är kvalitativt inriktad och inspirerad av det sociokulturella perspektivet. Metoden som användes i studien var semistrukturerade intervjuer, med fem verksamma fritidslärare från tre olika skolenheter.Resultatet visar att fritidslärarna anser att vuxenkontakten är en viktig faktor för att få en mer betydelsefull lek i verksamheten. Fritidslärarna menar att de som vuxna ska vara mer aktiva och ge bra förutsättningar till lek i verksamheten, då de vill att eleverna ska leka så länge som möjligt, oavsett ålder. Fritidslärarna menar att ledningen är en faktor som styr lekens kvalité, hur personaltätheten ser ut vilket också påverkar den tillgängliga tiden. Tid till planering och tid för eleverna, vilket fritidslärarna anser är begränsade, då det är stora barngrupper med lite personal. De anser även att miljön är en viktig faktor som påverkar kvalitén. Majoriteten av respondenterna har inte några egna fritidshemslokaler utan de delar den med den obligatoriska skolan, vilket gör att verksamheterna krockar. Samtliga fritidslärare anser att leken har en stor betydelse för det sociala samspelet mellan elever. De menar att det är i leken eleverna lär sig det sociala samspelet med varandra och det är något som de kommer att ha med sig livet ut. 

 • 161.
  Svensson, Angelica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Vem blir historielärare?: en kvalitativ intervjustudie om elva studenters tankar kring sitt yrkesval och sin utbildning2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 73-83Chapter in book (Other academic)
 • 162.
  Svensson, Carl-Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Samuelsson, Tobias
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Plats, Identitet, Lärande (PIL). Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Museet i bilderboken: Verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (huvudred.), Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 147-170Chapter in book (Other academic)
 • 163.
  Söderberg, Henrik
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research.
  Blomgren, Jesper
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), School-Age Educare Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Lärares uppfattningar av arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem beskriver sina uppfattningar av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Utifrån syftet har två forskningsfrågor författats; Vilka faktorer uppfattar lärare i fritidshem avgörande i arbetet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Vilka möjligheter respektive svårigheter uppfattar lärare i fritidshem att det finns med att undervisa elever med NPF? Studien är kvalitativ och har använt fokusgruppsintervjuer som metod för att samla in de kvalitativa data som har utgjort resultatet. Vidare har kvalitativa data analyserats genom att de har ljudinspelats och transkriberats. Dataanalysen har ägt rum genom den tematiska analysmodellen Framework där data har sammanställts med hjälp av teman som elever med NPF, inkludering, extra anpassningar, planering, miljö, möjligheter och svårigheter. Dessa teman utgör sedan utgångspunkten i presentationen av resultatet. I resultatet framgår det att de faktorer som är avgörande i arbetet med elever med NPF är hur en lärare planerar, genomför och anpassar sin undervisning samt hur miljön är utformad för att elever ska kunna erbjudas rätt förutsättningar till stimulering, utveckling och lärande samt att de ska få en känsla utav tillhörighet och gemenskap. Vidare beskrivs många svårigheter och möjligheter i arbetet med elever med NPF. De svårigheter som framgår är utifrån de centrala områden som nämns ovan. Något som betonas är att det råder en stor resursbrist i fritidshemsverksamheten. Mer resurser skulle vara en stor bidragande faktor för att skapa ytterligare möjligheter i arbetet med planering, genomförande etc. Avslutningsvis framhävs det att det finns ett stort behov av fortbildning där lärare ges möjlighet att införskaffa samt fördjupa sin kompetens i arbetet med elever med NPF.

 • 164.
  Tambour, Linnea
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Kontroversiella samtal i klassrummets offentliga rum: En studie om gymnasieelevers perspektiv på samtalets funktion i undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 165.
  Turesson, Jonna
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Lind, Andrea
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  "Göra vad de vill, springa som galningar": En kvalitativ studie om utomhusmiljöns betydelse för barns lek och lärande2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har förskollärares föreställningar om utomhusmiljön varit i fokus. Syftet har varit att undersöka hur förskollärare beskriver utomhusmiljön betydelse för barns lek och lärande. Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärare barns lek och lärande i utomhusmiljön? Vilket material erbjuder förskollärare för att stimulera barns lek och lärande i utomhusmiljön? Hur ser förskollärare på sin roll i utomhusmiljön?

  De analysbegrepp som använts i studien har varit medierande redskap och appropriering. Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer som metod med sex förskollärare på sex olika förskolor.

  Av resultatet framgår tre teman: Förskollärarnas beskrivningar om barns lek och lärande i utomhusmiljön, material som stimulerar barns lek och lärande i utomhusmiljön samt förskollärarens roll i utomhusmiljön. Ur resultatet hävdar förskollärarna att lek och lärande inte går att särskilja på grund av att barn lär sig samtidigt som de leker sina lekar. Förskollärarna anger att de vill erbjuda natur-rikt material som är ofärdigt som de menar ska ge barn möjligheter till att fantisera kring. De vill även erbjuda liknande material ute som inne då det bidrar till ytterligare dimensioner.  Det framgår även att förskollärarna anser att deras roll är tudelad, dels att ge barn en fri zon där de kan leka fritt eller ibland anordna mer planerade aktiviteter.

 • 166.
  Ullergård Pappas, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Gustafsson, Joanna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Talsortsräkning – en strategi för huvudräkning och för att förstå tal.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt TIMSS–studien 2015 presterar elever inom matematikämnet sämre i kategorintaluppfattning och aritmetik än i de övriga kategorierna. Med det som utgångspunkt är syftet med vår litteraturstudie att beskriva hur huvudräkningsstrategin talsortsräkning behandlas inom matematikdidaktisk forskning. Frågeställningarna ”vilka fördelar/nackdelar har strategin talsortsräkning?”, ”när väljer elever talsortsräkning?” och ”vad bör en lärare tänka på när undervisning om strategin planeras och genomförs?”utformades utifrån syftet. För att vidare besvara frågeställningar har vi analyserat ett flertal publikationer. Det analyserade materialet omfattar 9 vetenskapliga tidskriftsartiklar och 2 konferensbidrag. Samtliga publikationer är studier som utförts inom matematikdidaktik och berör huvudräkning. Forskning visar att talsortsräkning kan vara användbar i ett flertal situationer. Det kan vara en god ide att låta elever påbörja undervisning om huvudräkning med strategin talsortsräkning. Strategin används främst av elever med lägre taluppfattning och vid enkla uppgifter och har visat sig mer effektiv att använda vid additionsuppgifter jämfört mot subtraktionsuppgifter. Resultatet visar på ett antal olika nackdelar gällande talsortsräkning. Vid beräkning av subtraktionsuppgifter kan det exempelvis bli nödvändigt att behöva byta räknesätt samt att det finns en risk för att negativa tal kan uppstå. Det har visat sig att en lärares roll och förhållningssätt vid undervisningssammanhang har en stor betydelse för elevers syn och användning av strategier.

 • 167.
  Venkat, Hamsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Askew, Mike
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Mediating primary mathematics: theory, concepts, and a framework for studying practice2018In: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816, Vol. 97, no 1, p. 71-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we present and discuss a framework for considering the quality of primary teachers’ mediating of primary mathematics within instruction. The “mediating primary mathematics” framework is located in a sociocultural view of instruction as mediational, with mathematical goals focused on structure and generality. It focuses on tasks and example spaces, artifacts, inscriptions, and talk as the key mediators of instruction. Across these mediating strands, we note trajectories from error and a lack of coherence, via coherence localized in particular examples or example spaces, towards building a more generalized coherence beyond the specific example space being worked with. Considering primary mathematics teaching in this way foregrounds the nature of the mathematics that is made available to learn, and we explore the affordances of attending to both coherence and structure/generality. Differences in ways of using the framework when either considering the quality of instruction or working to develop the quality of instruction are taken up in our discussion. 

 • 168.
  Venkat, Hamsa
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research. Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Mathews, Corin
  Wits School of Education, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Improving multiplicative reasoning in a context of low performance2019In: ZDM - the International Journal on Mathematics Education, ISSN 1863-9690, E-ISSN 1863-9704, Vol. 51, no 1, p. 95-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we analyze the outcomes of a design experiment that sought to improve the multiplicative reasoning of 12–13 year-old learners across two schools in a South African context of low performance. Using a hybrid theoretical base in Realistic Mathematics Education, variation theory and analogical reasoning, a short-term intervention consisting of four lessons, designed with attunement to classroom culture and levels of learning, was implemented. Outcomes based on pre- and post-testing pointed to substantial gains in both schools, leading to interest in understanding the nature and extent of changes in models and calculation approaches in high performance and high gain item clusters. Increases in appropriate setting up of symbolic models of multiplicative situations and in more efficient calculation are discussed. 

 • 169.
  Vristel, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Aronsson, Alicia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Platsens betydelse för undervisning.: En fokusgruppstudie om förskollärares uppfattningar kring undervisning på olika platser.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utveckla kunskap om vilka föreställningar förskollärare har om platsens betydelse för undervisning. Forskningsfrågorna i studien är: Var väljer förskollärarna att bedriva undervisning? På vilka platser beskriver förskollärarna att den spontana undervisningen sker? Vilka förutsättningar för undervisning menar förskollärarna att platserna ger?

  Datainsamlingen har skett genom tre fokusgruppssamtal, sammanlagt har nio förskollärare deltagit i studien. För att få fram förskollärarnas föreställningar om platsens betydelse för undervisning har vi använt oss av stimulusmaterial. Resultatet i studien visar att planerad undervisning sker på bestämda platser, exempelvis på samlingsmattan. Förskollärarna i studien menar att den spontan undervisningen sker på de platser där nyfikenhet uppstår. Det framgår även i resultatet att olika platser ger barn olika upplevelser, exempelvis skapar platser utomhus fler sinnliga upplevelser. Utifrån studiens resultat är vår slutsats att förskollärarnas inställning till olika platser får inverkan för vilka platser som används vid undervisningen.

 • 170.
  Waloszczyk, Dorota
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Reconsidering documentation systems: Examining Polish preschool educators’ reflections upon Polish preschool documentation system, preschool democracy and Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation from Sweden.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden and Poland see preschool documentation as a very important practice in Early Childhood Education and Care. Each country, however, conceives of this documentation differently. Reggio Emilia-inspired pedagogical documentation is one of the documentation practices used in Swedish preschools. There is very little research on the approach of Polish educators to this form of pedagogical documentation. Furthermore, the Swedish preschool curriculum is based on Social Pedagogy in contrast to the Polish preschool curriculum, which is based on Readiness for School. These curricular perspectives are underpinned by different views on children’s abilities and on the goal of preschool as an institution. This, in turn, reflects the relative differences in how democracy is viewed, and documentation maintained in these two countries. In this study, semi-structured interviews with four Polish preschool educators were conducted in order to document their understandings of the mentioned terms, as well as their perspectives on the forms and practices of documentation that they use. The participants were also asked about the possibility of adapting pedagogical documentation, as seen in Sweden, to the Polish preschool model. The findings showed, that the participants did not recognize Polish preschool system as democratic. What is more, the interviewees are not satisfied with the form of their preschool documentation. However, the interviews showed, that even though the teachers see value in pedagogical documentation, they do not see this approach as the appropriate one to adapt to Poland, due to the system malfunctions and reluctant co-workers. Lastly, the study shows that more research is needed to examine the relationship between documentation practices and the promotion and maintenance of democratic practices in preschool internationally, as well as suggests some changes in order to improve Polish documentation practices.

 • 171.
  Wikman, Tom
  et al.
  Åbo Akademi.
  Hansén, Sven-Erik
  Åbo Akademi.
  Lilliedahl, Jonathan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Identifying Coherence in Teacher Education2018Conference paper (Refereed)
 • 172.
  Wollsén, Madelen
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Kronlund, Jessica
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Det handlar också om en lyhördhet. Att lära sig se: En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt och ambition att se varje barn, varje dag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares förhållningssätt och ambition att se varje barn varje dag i förskolans verksamhet. Vi vill också undersöka förskollärares uppfattning om ansvaret i sin profession gentemot läroplanen samt vilka möjligheter förskollärare uppfattar finns för att gestalta sitt förhållningssätt och ambition i förskolan.

   

  Studien har gjorts med kvalitativa metoder för datainsamling med åtta legitimerade förskollärare fördelade i två fokusgrupper. Stimulusmaterialet i de båda fokusgrupperna bidrog med samlade beskrivningar av förskollärares uppfattning, förhållningssätt och ambition för att se varje barn. Studien har utgångspunkt i fenomenologin som står för människans uppfattning av fenomen. När människan uppfattar fenomen strävar de efter att skapa mening och betydelse för det fenomen som visar sig omedelbart för medvetandet. I innehållsanalys av empirin framkom tre övergripande kategorier: tilliten till varandra, organisation och struktur för att se barn samt möjligheter att se enskilda barn i barngruppen. Studiens resultat har visat att förskollärares förhållningssätt och ambition att se varje barn, varje dag grundar sig i att förskollärare betraktar sin profession som en livsstil med ett genuint intresse för barn som medför stor glädje att arbeta med barn. En deltagare uttrycker: ”Om ni kan se detta så har vi ju ett fantastiskt arbete. Det är så roligt. Vi kan ju ha roligt varje dag om vi verkligen kan se och koppla ihop det vi är där för!” Sammanfattningsvis har resultat visat att deltagarna i fokusgruppen följer läroplanens intentioner med sitt professionella och personliga förhållningssätt i förskolans uppdrag med ambition att varje barn ska möta vuxna som visar intresse och engagemang för varje barn.

 • 173.
  Wulff, Sofie
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research.
  Uthas, Emma
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Kommer förskoleklassen bli den nya ettan?: En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk.

  Vi valde att använda oss av tre fokusgrupper för att samla in vår empiri och det var endast förskollärare som deltog i vår studie. Fokusgrupperna består av Flora där tre lärare deltog, Azalea där fyra lärare deltog och Timotej där två lärare deltog. Empirin analyserades genom en tematisk analysmetod där begreppen social (dis-) kontinuitet, progression samt gränsland har fungerat som analysbegrepp.

  Resultatet visar att lärarna upplever att de befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola. En av anledningarna till detta är att lärarna i förskoleklassen arbetar i en verksamhet där både förskolans och skolans traditioner ska mötas. Detta resulterar i att lärarna i förskoleklassen inte har möjlighet att endast fokusera på sin egen verksamhet fullt ut. Lärarna diskuterar även kring de eventuella konsekvenser det kan medföra att förskoleklassen blir obligatorisk då det framkommer i vårt resultat att lärarna är oroliga för att det endast i framtiden kommer arbeta grundskollärare i förskoleklassen. De ser också förändringar i barns och elevers lek. En förändring är att barn och elever har svårt att hålla ihop leken längre stunder.

 • 174.
  Åsa, Hirsh
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Holmberg, Per
  Gothenburg University.
  Samuelsson, Johan
  Skolforskningsinstitutet.
  Wallin, Johan
  Skolforskningsinstitutet.
  Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:012018Report (Refereed)
 • 175.
  Świerczyńska, Katarzyna
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  “Actually, it could be like this, why it is not?”: Examining early career in-service Polish preschool teachers’ conceptions of preschool children’s contributions to their own education through the lens of the Swedish Preschool Curriculum2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Throughout the world, children's contributions to the preschool education are key for respecting children's rights and establishing the environment of democratic relationships between teachers and children. However, it is unclear how, internationally, given the various cultural contexts and steering documents, teachers conceptualize a child and therefore engage children in their everyday practices at preschools. The aim of this study was to examine early career in-service Polish preschool teachers’ reflections on the Swedish curriculum’s view of the child and children's contributions to their own education, as well as to identify obstacles for incorporating these contributions in the Polish preschool teachers’ practices. Furthermore, the study aimed to document Polish preschool teachers’ conceptualizations of potential implementations in their own practices of the Swedish curriculum's principles and guidelines representing pre-schoolers as competent contributors. Four focus groups interviews were conducted with 11 early career in-service Polish preschool teachers. Results indicate that Polish preschool teachers do not generally support children's contributions and conceive of a child as incompetent and in the need of control. Nevertheless, when discussing Pedagogical Documentation as a tool to develop their work practices, the preschool teachers presented an altered view of a child and could identify possible implementations of the Swedish practices based on children's contributions. It might suggest that the way in which teachers conceptualize children vary according to the context and hence, Pedagogical Documentation could be a promising tool for promoting genuine contributions by children in Poland. Given the complexity of the phenomenon and the potential for changes in the Polish preschool provision, future large-scale research on how exactly the pedagogical tools, steering documents and the work environment can influence on the teachers’ practices, is recommended.

  The full text will be freely available from 2022-06-01 17:40
1234 151 - 175 of 175
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf