Change search
Refine search result
254255256257258259260 12801 - 12850 of 28710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 12801.
  Jangmo Viridèn, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Bragd, Matilda
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Vårdsökandes gensvar på egenvårdsråd vid telefonrådgivning- sjuksköterskors erfarenheter inom primärvården2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Telefonrådgivning är idag en stor del av sjukvården. När en vårdsökande drabbas av hälsoproblem kontaktas sjukvården för att få hjälp. Att arbeta som telefonrådgivande sjuk-sköterska kräver kunskap och handlar till stor del om att bedöma, hänvisa och ge råd. Mycket av de råd som ges är egenvårdsråd som den vårdsökande anses kunna klara av att själv han-tera i hemmet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar den vårdsökandes gensvar på egenvårdsråd vid telefonrådgivning inom primär-vården. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats. Data samlades in från semistruktu-rerande intervjuer från 12 sjuksköterskor/distriktssjuksköterskor och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att tidigare vårdkontakter, generationsskillnader, förutbestämdbarhet och kunskapsskillnader är personliga erfarenheter hos vårsökande som påverkade gensvaret. De intervjuade sjuksköterskorna beskrev även att de själva påverkar gensvaret av egenvård genom att de är lyhörda, motiverar, skapar trygghet hos vårdtagaren och är professionella. Sjuksköterskorna ansåg även att yttre faktorer som ar-betsmiljön och samhällsinformation påverkar. Slutsats: För att få ett bra gensvar på egen-vårdsråd ska telefonrådgivande sjuksköterska lyssna på vad vårdsökande har att säga, bekräfta vad den vet och lämna en "öppen dörr" så att den känner sig trygg att återkomma. Råden som ges ska vara enkla, tydliga och användbara.

 • 12802.
  Janhäll, Sara
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Genell, Anders
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Jägerbrand, Annika K.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut, Miljö, MILJÖ.
  Trafikinformation och miljöeffekter: beräkningar av omledningseffekter2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This project aims at calculating the environmental impact of traffic with a new computational model. A list of possible measures to reduce environmental effects using traffic information is given, aiming at improving energy efficiency, air quality, noise, and environmental impact. The use of traffic information to control traffic is growing, especially in urban environments where congestion impacts trafficability, while alternative routes are available. In the road sector The Swedish Transport Administration usually informs the traveller directly, while in the rail sector information is directed to the train companies who then inform travellers/drivers. This affects the ability to manage traffic, and creates problems for the intermodal information. This report focuses on the urgent environmental impact of traffic, although a review of long-term effects are included. Only the change in traffic and driving style affects the calculations. Many environmental impacts are affected by traffic, such as air pollution, noise, greenhouse gas emissions, but also the barrier effects, light pollution, water pollution and soil disturbance in sensitive areas. Calculations with the model show how emissions are affected by driving mode, and how the population exposure is affected. The existing models are highly simplified and development in emission modeling, exposure, effects of exposure, and model implementation is essential.

 • 12803.
  Janhäll, Sara
  et al.
  Statens väg- & transportforskningsinstitut (VTI).
  Jägerbrand, Annika K.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Civil Engineeering and Lighting Science. Statens väg- & transportforskningsinstitut (VTI).
  Vägnära vegetation i staden – påverkan på trafiksäkerhet och luftkvalitet2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att använda vegetation för att minska halterna av luftföroreningar i tätorter har blivit alltmer vanligt. Tidigare studier har visat att vegetationen bör placeras nära källan för att underlätta rening av luften via filtrering. Det finns också andra aspekter på hur vegetationen ska designas för att ge positiva effekter på luftkvaliteten. Då placeringen av vegetation mycket nära trafiken också kan ge effekter på trafiksäkerheten har denna studie kombinerat de nya rekommendationerna avseende luftkvalitet med en genomgång av hur vegetation behandlas i de planeringsprocesser som är aktuella för vägnära vegetation och hur vägnära vegetation påverkar trafiksäkerheten. Denna studie har genomförts främst med hjälp av litteraturstudier, både av vetenskaplig litteratur och av handledningar och annan typ av skriftligt material inom området.

  Viktiga slutsatser av studien är att vegetation behandlas på olika sätt i olika delar av planeringsprocesserna, vilket kan göra att hanteringen av vägnära vegetation ibland försvåras. Vår bedömning är att vägplanering och vegetationsplanering kan behöva integreras i fler fall.

  Avseende trafiksäkerhet finns rekommendationer om att röja den vegetation som hindrar synbarheten, både direkt och genom att skugga behövlig belysning. Det finns också anledning att hålla stamdiametrar nere för att minska risken för allvarlig skada, samt att beakta hur vegetation kan ta upp krockkrafter och minska skaderisken. Vegetationen kan också ha positiva trafiksäkerhetseffekter genom visuell eller fysisk avgränsning, skydda mot bländning eller användas som en hastighetsdämpande åtgärd.

 • 12804.
  Janjic, Daliborka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Mattsson, Britt-Marie
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  -Det hade varit kul att bestämma över vuxna. Vi hade nog haft det mycket roligare, men det funkar inte så.: En fenomenografisk studie om hur barn uttrycker hur det är att vara vuxen.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur 14 femåringar uttrycker hur det är att vara vuxen. Vi har använt oss av en fenomenografisk ansats med kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Intervjufrågorna har varit öppna och kompletterats med följdfrågor. De kategorier som visade sig vid analysen var kroppsliga skillnader, brist på vuxnas lyhördhet, bestämmande, trygghet och barn och vuxna som åtskilda. Resultatet visar att enligt barnens beskrivningar är det vuxna som bestämmer. Leken är en aktivitet där barn får bestämma och som de beskriver att de har kunskap om. Att spela dataspel är också en sysselsättning som barnen anser att de har insikt i. Vidare gav barnen uttryck för att vuxna inte har tid att lyssna på det barnen säger. Barnen beskriver trygghet med att vuxna hjälper barnen genom att ge dem redskap så att de kan ta hand om sig själva. Vår slutsats utifrån resultatet är att barn uppfattar vuxna som bestämmande och skilda från barnen, samt att vuxna inger barn trygghet.

 • 12805.
  Janlöv, Ann-Christin
  et al.
  Kristianstad University, Sweden.
  Ainalem, Ingrid
  Center for Innovation and Improvement (CII), Region Skåne, Malmö, Sweden.
  Andersson, Ann-Christine
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Berg, Agneta
  Kristianstad University, Sweden.
  An improvement program as a way to intensify inter-professional collaboration in the community for people with mental disabilities: a follow-up2016In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 37, no 12, p. 885-893Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to follow up inter-professional experiences of improvement work one year after a completed CII improvement program aiming at improve health care and social services for people with mental disabilities living in ordinary housing. This study was performed with a qualitative descriptive approach which employed six focus group interviews followed by a thematic analysis. The results revealed four themes; Self-awareness and insights; Behavior and actions in daily practice; Organizational cultures and subcultures; and Organizational practices, using Ken Wilbers' integral theory of four quadrants of realities as a holistic frame in the discussion.

 • 12806.
  Janossy, Axel
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Återbetalning av kapitaltillskott: Återbetalningsformerna och kompletteringar för ytterligare säkerhet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Capital accession to a company, without subscription of shares, is exercised when a company is facing a forced liquidation, or when the company wants to obtain capital by a less regulated process than conventional methods of raising capital. The main reason for raising capital in this way is that the accession does not add to a company’s liability in the balance sheet, therefore creating a surplus in the balance sheet. Thus, avoiding a forced liquidation caused by a share capital deficit below the required amount for going concern. However, the contributor of a capital accession of this kind, almost certainly wants reimbursement for his deed when not receiving shares. This can be achieved by a range of agreements between the contributor and the shareholders.

  The question is what arrangements can be done to constitute a sufficient security for the contributor. And further, in which way can these be combined?

  The answer depends on many factors, amongst others, whether there is a possibility to alter the Articles of Association, the shareholders’ financial solidity, and if the risk with pledging of shares is accepted. Ultimately, the decision is an agreement between the contributor and the shareholders, upon the conditions in the given situation. Therefore, there cannot be a single solution to every situation.

 • 12807. Jansen, I. E.
  et al.
  Savage, J. E.
  Watanabe, K.
  Bryois, J.
  Williams, D. M.
  Steinberg, S.
  Sealock, J.
  Karlsson, Ida K.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Institute of Gerontology. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Hägg, S.
  Athanasiu, L.
  Voyle, N.
  Proitsi, P.
  Witoelar, A.
  Stringer, S.
  Aarsland, D.
  Almdahl, I. S.
  Andersen, F.
  Bergh, S.
  Bettella, F.
  Bjornsson, S.
  Brækhus, A.
  Bråthen, G.
  de Leeuw, C.
  Desikan, R. S.
  Djurovic, S.
  Dumitrescu, L.
  Fladby, T.
  Hohman, T. J.
  Jonsson, P. V.
  Kiddle, S. J.
  Rongve, A.
  Saltvedt, I.
  Sando, S. B.
  Selbæk, G.
  Shoai, M.
  Skene, N. G.
  Snaedal, J.
  Stordal, E.
  Ulstein, I. D.
  Wang, Y.
  White, L. R.
  Hardy, J.
  Hjerling-Leffler, J.
  Sullivan, P. F.
  van der Flier, W. M.
  Dobson, R.
  Davis, L. K.
  Stefansson, H.
  Stefansson, K.
  Pedersen, N. L.
  Ripke, S.
  Andreassen, O. A.
  Posthuma, D.
  Genome-wide meta-analysis identifies new loci and functional pathways influencing Alzheimer’s disease risk2019In: Nature Genetics, ISSN 1061-4036, E-ISSN 1546-1718, Vol. 51, no 3, p. 404-413Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Alzheimer’s disease (AD) is highly heritable and recent studies have identified over 20 disease-associated genomic loci. Yet these only explain a small proportion of the genetic variance, indicating that undiscovered loci remain. Here, we performed a large genome-wide association study of clinically diagnosed AD and AD-by-proxy (71,880 cases, 383,378 controls). AD-by-proxy, based on parental diagnoses, showed strong genetic correlation with AD (rg = 0.81). Meta-analysis identified 29 risk loci, implicating 215 potential causative genes. Associated genes are strongly expressed in immune-related tissues and cell types (spleen, liver, and microglia). Gene-set analyses indicate biological mechanisms involved in lipid-related processes and degradation of amyloid precursor proteins. We show strong genetic correlations with multiple health-related outcomes, and Mendelian randomization results suggest a protective effect of cognitive ability on AD risk. These results are a step forward in identifying the genetic factors that contribute to AD risk and add novel insights into the neurobiology of AD. 

 • 12808.
  jansen, jonas
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  edefjäll, christoffer
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  capretti, kim
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Sportbranschen vs. marknaden: Positionering och dess två skilda uppfattningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12809.
  Janshen, Kathrin
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS).
  van Montfort, Jozef
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS).
  Analysis of challenges and critical success factors of ERP implementations – a multiple-stakeholder perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Organisations use and implement enterprise resource planning (ERP) systems with the intention to stay competitive or gain a competitive advantage. Yet, many organisations fail at implementing ERP systems successfully in terms of exceeding project scope, time and costs, and at delivering the expected benefits. Previous research has mainly focused on identifying and ranking critical success factors (CSF), whereas the explanation of how to apply these CSFs and what challenges occur in applying them has been lacking. 

   

  Purpose: The purpose of this thesis is to understand how practitioners with different backgrounds perceive the CSFs of an ERP implementation and which challenges occur while applying them. 

   

  Method: This study adopted an abductive qualitative research approach, whereby an interview study was performed. The empirical data has been gathered through semi-structured interviews, in which our from literature derived CSF framework served as basis. Subsequently, the empirical data was analysed with regards to the Technological-Organisational-Environmental (TOE) framework. This was followed by a cross-perspective analysisand a discussion in which the main findings from the analysis are compared to previous research results. 

  Conclusion: The findings of this thesis mostly confirm the actual perceived criticality of most of the derived CSFs from literature. However, the perspectives and opinions on how to apply them differ with regards to certain CSFs between internal and external stakeholders involved in ERP projects. Complementary, the major challenges that were mentioned by participants are the lack of a sufficient pre-analysis, the lack of resources in terms of skilled personnel, budget and time, and the lack of internal as well as external communication and cooperation. Therefore, this thesis contributes to the current literature by mostly confirming the justification of conducting research on CSFs and by identifying major challenges in applying CSFs which can hinder organisations from successfully implementing an ERP system. 

 • 12810.
  Jansizian, George
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Hästar som handelsobjekt: Frågan om den höga process-frekvensen i hästmål är förankrad i utformningen av felbegreppet i KöpL och KköpL, samt om denna utformning är lämpad för att identifiera fel i häst?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Horses are special objects of sale that are constantly changing in the interior and exterior for various reasons. Because of that, they may obtain defects within their anatomy that does not directly affect the horse's functionality, as well as behavioural disturbances and radiographic changes that are difficult to track back in time. Such "defects" affect the passing of risk and the suitability of the Swedish sale of goods Act (SSOGA) and the Swedish consumer Act (SCA), since both these laws are designed for “general everyday goods”. Transactions are especially complex whenever the SCA is applied, since defects that occur the first six months are presumed to have existed before the passing of the risk. Statistics show that there is a high frequency of horse trials that can be related to the configuration of the SSOGA and the SCA. As for now, buyers and sellers are obligated to develop "clinical contracts” in order to determine whether a defect within a horse is a breach of contract. Otherwise, there is a high risk that the dispute will end up in court where trial costs often exceeds the value of the horse. The effect of how the SSOGA and the SCA is designed has resulted in an inconsistent assessment by the courts on whether defects within a horse constitute a breach of contract. Although there are a lot of standard contracts that can complement the SSOGA and the SCA, there is a heavy burden on parties trading with horses to establish complex and technical contracts in order to remove themselves from certain provisions or conditions. A regulation concerning standard contracts at a national level, with specific minimum requirement on the design of standard contracts, could create a better predictability for par-ties, councils and the court. The high frequency within horse trials can probably decrease with the help of these small changes in the long run.

 • 12811.
  Jansizian, George
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Medhjälpare till brott mot URL?: Vem och när anses man vara medhjälpare?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Pirate Bay was convicted by the Svea Court of Appeals in November 26, 2010 for aiding in crime against Swedish Copyright Law on the grounds that this service promoted the sharing of copyright material without the authors’ consent. The wording in chapter 23, paragraph 4, part 2 of the Swedish Criminal Code reads, "responsibilities in this section are prescribed for a specific act, it shall be imposed not only on those who carried out the deed, but also the one that facilitated this by giving advice or carrying out deeds. The same shall apply in relation to another law or constitutional criminal offense for which imprisonment is prescribed." Nowadays there are several services of similar nature such as the search engine Google and the video streaming service Youtube. These services have not been tested by Swedish law, since they are protected by the Swedish E-Commerce Law. Google and Youtube actively take actions to prevent the occurrence of copyrighted material without the authors' consent. However, there is a considerable amount of copyright material, which most probably has been made available to the public without the authors' consent. These companies can in theory establish a policy against the proliferation of unauthorized materials in an amount sufficient to offset the damage which affects the copyright owners, but still enjoy the title of information society services in the E-Commerce Law, since the social benefits are larger than the caused injury. The Swedish Court of Appeal's judgement is now a landmark for similar services when it comes to the interpretation of aiding crime against the Swedish copyright law. It is nevertheless important that the Supreme Court of Sweden and the EU-court defines the cloudy boundary between the definition information society services and the interpretation of the wording in the 23 chapter 4 § 2 part, Swedish penal code.

 • 12812.
  Janson, S.
  et al.
  Barnrättsakademin, Örbero universitet.
  Andersson-Gäre, Boel
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. Quality improvements, innovations and leadership in health care and social work.
  Blennow, M.
  Södersjukhuset, Stockholm.
  Är barnen fortfarande osynliga vid familjevåld?2008In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 105, no 14, p. 1027-1028Article in journal (Other academic)
 • 12813.
  Jansson, Adam
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Accounting and Law.
  Köparens reklamationsrätt av jordbruksprodukter – En komparativ studie mellan KöpL, CISG och DCFR2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A large part of the agricultural products that are sold in Sweden are imported because Sweden cannot meet the consumers agriculture products demand all year around. One problem that can occur and become problematic when trading across boarders is if there are errors in the delivered agricultural products. What must the Swedish buyer do, for example, make for it to be considered complained fault in the goods against the seller? Another problem in international trade is that the buyer may need to apply complaint rules they have not previously been in contact with since their domestic law is not always applicable to the contract. To avoid getting into this situation, the buyer should try to negotiate with the seller that the contracting parties shall use compensation claim rules that the buyer is familiar with, or which is even more advantageous than to the seller. This so that the buyer is not likely to neglect their right to sanctions against the seller. Since there are many different compensations claim rules to choose from for a buyer, it will be investigated in this paper which of the complaint rules of KöpL, CISG and the DCFR that is most advantageous complaint claims for the buyer regarding complaints of agricultural products. The paper will discuss and compare the complaint rules in KöpL, CISG and the DCFR about the risk of agriculture products, the buyer's duty, the buyer’s complaint period and the content and form of a message. With the help of discussion, it will appear that the KöpL has the most advantageous compensation claim rules for the buyer when the buyer is complaining about the delivered agricultural products to the seller. This because KöpL is most beneficial for the buyer regarding when the risk of agricultural products shall be deemed to pass to the buyer and the criterion concerning the content of the buyer’s complaint.

 • 12814.
  Jansson, Adam
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Swedish Arbitration Act: Should it be able to determine multi-party arbitration?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12815.
  Jansson, Agnes
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Orke, Anna
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Upplevelsen av krav, kontroll och stöd: En kvantitativ studie av kommunalarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12816.
  Jansson, Agnetha
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Sundell, Hanna
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Beskrivning av aktivitetsutförande under och efter långtidssjukskrivning.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagliga aktiviteter är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och något som individen engagerar sig i varje dag. För individer som varit långtidssjukskrivna och återgår i arbete påverkas många områden. Ett område är i vilken utsträckning olika dagliga aktiviteter utförs. Syftet med studien var att beskriva och jämföra aktivitetsutförandet under och efter långtidssjukskrivningen samt beskriva hur arbetet påverkat livssituationen. Författarna till studien utgick från en kvantitativ metod med målinriktat urval. För att samla in data om aktivitetsutförandet användes enkäter som konstruerats för studien, med frågor om hur ofta olika dagliga aktiviteter utfördes under långtidssjukskrivningen samt hur ofta de utförs idag. Studien bygger på resultatet av enkäterna där 23 deltagare, 6 män och 17 kvinnor, i åldrarna 28 - 62 år medverkade. Utifrån resultatet gjordes en jämförelse av aktivitetsutförandet under och efter långtidssjukskrivningen. Resultatet visade att aktivitetsutförandet hade ökat efter långtidssjukskrivningen. Dessutom framkom att arbetet påverkat tillvaron för deltagarna positivt. Eftersom antalet deltagare var litet kan resultatet inte generaliseras men var ändå intressant ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv och författarna till studien anser att fler studier behövs kring aktivitetsutförandet i samband med långtidssjukskrivning och återgång i arbete

 • 12817.
  Jansson, Amanda
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Jansson, Cecilia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Låt dom bestämma själva: En diskursanalys av förskollärares berättelser om att motverka traditionella könsmönster.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12818.
  Jansson, Camilla
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Spärreglerna för underskottsavdrag: Uppnår reglerna sitt syfte?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12819.
  Jansson, Carl Oscar
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Myhrman, Jens
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Nordström, Michael
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Successful Branding in Covert Virals: Communication Strategy and Communication Channel Synergy2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to see what implications the new communication channel of Covert Virals has on acknowledged communication strategies and whether or not these strategies are still viable within Covert Virals.  

  Background: The term Covert Viral has been given to pieces of advertisement, spread through the medium of electronic word of mouth over social networks, which are designed to look user made. With the defense mechanisms towards traditional advertisements in mind, and the extensive growth of the social networks, it is of high interest to understand how traditional branding strategies work in this new communication channel. 

  Method: To answer our research questions, and thereby conclude our purpose, we have used quantitative data which was collected through the use of non-random sampling. This was analyzed within the SPSS statistics software, using both descriptive and inferential statistics. 

  Conclusion: The implications this communication channel brings to traditional branding strategies has been divided into two categories, Brand Awareness strategy implications, and Brand Attitude strategy implications. Within Brand Awareness strategies it was found that Covert Virals were unfit to execute brand recall strategies. However, Brand recognition strategies were found to still apply, with a possible negative backlash of advertising for a competitor‟s brand. Within Brand Attitude Strategies, we found that a new restriction has been placed on the traditional strategies. This restriction is the obligatory use of emotional branding. Furthermore, this emotional branding must be constructed in such a way so that it caters to both the viral intent of the advertisement, and the branding intent.

 • 12820.
  Jansson, Caroline
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Bodin, Martina
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Nursing Science.
  Att leva med pacemaker: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser av hälsa och ohälsa. Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) är ett omfattande begrepp som beskriver upplevt välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt.

  Syfte: Var att beskriva om och på vilket sätt det dagliga livet påverkas av att leva med pacemaker.

  Metod: En litteraturöversikt med kvantitativa och kvalitativa artiklar har sammanställts utifrån deduktiv ansats. Begreppet HRQoL har använts som teoretisk referensram. Det har gjorts artikelsökningar i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Det resulterade i åtta artiklar som analyserades utifrån Elo och Kyngäs innehållsanalys.

  Resultat: HRQoL förbättrades efter att personer fått pacemaker inopererad. Personer mötte fysiska, psykiska och sociala utmaningar, men pacemakern upplevdes som något positivt då de fått en livsräddande behandling.

  Slutsats: Att leva med pacemaker är en komplex och individuell upplevelse som kan påverka det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att informera, undervisa, stötta och bemöta dessa personers upplevelser.

 • 12821.
  Jansson, Charlotte
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Quality Improvement and Leadership in Health and Welfare.
  Tidig understödd utskrivning från strokeenhet: En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund Rehabilitering efter ett strokeinsjuknande ska påbörjas tidigt och vara målinriktad. För patienter som drabbats av mild till måttlig stroke rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer vård på strokeenhet i kombination med tidig understödd utskrivning. Uppsatsen beskriver, analyserar och utvärderar ett förbättringsarbete där tidig understödd utskrivning med stöd av ett stroketeam prövades som arbetsmodell på en strokeenhet.

  Syfte Syftet med förbättringsarbetet var att patienterna skulle uppleva ett tryggt omhändertagande i samband med utskrivningen, samtidigt som strokeprocessen effektiviserades genom kortare vårdtid på sjukhus. Syftet med studien var att beskriva erfarenheter hos patienter, närstående och personal vid införandet av tidig understödd utskrivning från sjukhus med stöd av ett stroketeam för patienter med mild till måttlig stroke.

  Metod Förbättringsarbetet utvärderades genom mätning av vårdtider och mätning av patienternas upplevelse av trygghet i samband med utskrivningen. I studien av förbättringsarbetet insamlades data genom semistrukturerade intervjuer med patienter och deras närstående, samt i en fokusgruppsintervju med involverad personal. Nio patienter och sex närstående intervjuades. Vid fokusgruppsintervjun deltog två arbetsterapeuter, två sjukgymnaster och en sjuksköterska. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat Arbetssättet med tidig understödd utskrivning testades på tio patienter. Vårdtiden var något kortare, men osäkerhet finns i mätningarna och i den kvalitativa analysen framkom tveksamhet om vårdtiderna påverkades. Upplevelsen av trygghet i samband med hemgång var något högre bland deltagarna i projektet jämfört med baslinjemätningen. Vid intervjuerna med patienter framkom värdet av att erhålla rehabilitering i sin hemmiljö. Både patienter och närstående beskrev att teamet bidrog med kunskaper om stroke, rehabilitering och säkerhetsaspekter i hemmet, samt att kontinuiteten med samma personal var värdefull. Närstående beskrev också att de fått stöd av teamet i närståenderollen. Personalen framhöll vid fokusgruppsintervjun förbättrad kvalitet för patienterna, tidsbrist och svårigheter med prioriteringar samt en arbetstillfredställelse i nöjda patienter och att arbeta med förbättringar.

  Slutsats Tidig understödd hemgång med stöd av ett stroketeam upplevdes positivt av patienter, närstående och personal. Arbetssättet var engagerande men tidskrävande. Förhoppningen är att lärdomarna från detta projekt kan bidra till fortsatt utveckling av rehabiliteringsprocessen i samband med utskrivning.

   

   

   

 • 12822.
  Jansson, Daniel
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Karlsson, Joel
  Jönköping University, Jönköping International Business School.
  Strategic Alignment and its influence on Purchasers: Propositions for constructing the strategic alignment2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this research is to contribute towards a deeper understanding of the strategic alignments influence on the purchaser and how the alignment can be constructed to be more supportive for the purchaser.

  Methodology

  The empirical data were collected through interviews and document studies. A qualitative approach was used to get an in-depth understanding of the strategic alignment and its influence on the purchaser. The conclusions drawn in this study are based on the empirical findings and the constructed theoretical framework.

  Findings

  The authors identify 12 enablers/disablers that influence the purchaser’s ability to make strategically aligned decisions. Furthermore, the authors have conducted five propositions on what firms should consider when constructing their strategic alignment in order to enable the purchaser to make strategically aligned decisions

  Research limitations

  This research will be limited to the purchasing function and it will only embrace the internal integration connected to purchase. Thereby, the external orientation e.g. the effects from the supply-chain on the purchasing function and other effecting contexts will be outside the scope of this research.

  Implications

  This research provides a model that illustrates the areas connected to strategic alignment and enables both managers and researchers to map the construction of the strategic alignment in an easy and visualized manner. Together with the enablers/disablers and propositions managers and researchers will be able to recognize potential pitfalls and opportunities regarding the construction of firm’s strategic alignment.

  Originality / value

  To the researchers knowledge this is the first research that provides an in-depth understanding of how the strategic alignment influences the purchasers ability to make strategically aligned decisions. 

 • 12823.
  Jansson, Filippa
  et al.
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Johnsson, Petter
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Economics.
  Human Pressure on the Environment: A study on the effect of population, affluence and technology on the Ecological Footprint2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human Impact on the environment is an important subject. The purpose of this study is to examine what impact population, affluence and technology have on the environment. Environmental impact is measured by the Ecological Footprint, a measure of human pressure on nature. The study is primarily based on the IPAT (Impact, Population, Affluence & technology) and STRIPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence, and Technology) frameworks and a fixed effects regression with control variables for urban population and income groups. The findings show that population and affluence have a positive effect on the Ecological Footprint whereas the effect of technology is ambiguous. These findings can be used to bring clarity into the effect human activity has on the environment and raise awareness of the importance of the subject. We propose further research to be done in the sustainability of the size of the Ecological Footprint, the effect of monetary inequality and more in depth analysis of the different income groups. 

 • 12824.
  Jansson, Hanna
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Jawad, Fereshteh
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Natural Science and Biomedicine.
  Det kromogena odlingsmediet UriSelectTM4 kan inkuberas i 5 % koldioxid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urinary tract infection is one of the most common infections among humans. For diagnostics, the chromogenic media UriSelectTM4 can be used to visualize the urinary tract pathogens. The primary purpose of the study was to evaluate if the chromogenic media UriSelectTM4 could be incubated in 5% carbon dioxide instead of aerobic environment without impacting total growth and morphology. Furthermore, total growth and number of free colonies was evaluated when cultivating on a half UriSelectTM4 agar media with two streak patterns to examine if further diagnostics is possible. Urine samples were incubated in aerobic environment and in 5% carbon dioxide and visually compared for total growth, number of free colonies, morphology and color change of bacterial colonies and the agar media. The results showed that total growth and free colonies only had slight differences between the incubation environments. On the other hand, morphology and color of the colonies may vary. Further a half agar media could be used for cultivation and further diagnostics. Consequently, the study shows that UriSelectTM4 can be incubated in 5% carbon dioxide without any impact on total growth, free colonies or of the chromogenic media.

 • 12825.
  Jansson, Henrik
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Proposition 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall: En analys av de föreslagna reglernas förenlighet med gällande EU-rätt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12826.
  Jansson, Henrik
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Sand, Malin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Engineering and Management.
  Processkartläggning och -förbättring på Linde Material Handling2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Linde Material Handling AB har på kort tid gått från att vara ett litet familjeföretag till att bli en av Sveriges största truckleverantörer. Orderingången har vuxit fort men stora delar av företaget har inte riktigt följt med i utvecklingen vilket har resulterat i att de idag har problem att hålla utlovade leveranstider och att leverera produkter av rätt kvalitet.Utifrån en kartläggning av processen från det att en truck säljs till dess att allt material finns hemma identifieras de brister och kritiska punkter som är roten till problemen. Processkartan i kombination med en nulägesbeskrivning ska ge ett antal förbättringsförslag där lösningar på problemen tas upp och analyseras.Den största bristen som identifierats i processen var främst avsaknaden av ett för företaget gemensamt planeringssystem. I dag använder olika avdelningar olika system vilka ofta består av avancerade Excelfiler och i andra fall av att information lagras i huvudet hos någon anställd. Detta i sin tur resulterar i svårigheter med uppföljning av de sålda truckarna. Det blir svårt att veta vem som göra vad och att säkerställa att allt som ska göras blir gjort i tid. I dagens till stora delar manuella system finns inte all information tillgänglig för alla alltid vilket försvårar arbetet för många och gör det svårt att se helheten i processen.En annan anmärkningsvärd brist som identifierades och som i hög grad påverkar produkternas kvalitet är avsaknaden av leveranskontroll av de delar som köps från de lokala leverantörerna. Detta resulterade förvånansvärt ofta i att defekta eller felaktiga produkter identifierades först när de skulle monteras på en truck. Ofta sker detta så långt efter leverans att det då är för sent att reklamera eller byta varpå en ny beställning måste göras vilket resulterar i en onödig extrakostnad.De lösningar som vi föreslagit på dessa och många andra problem som uppstår till följd av dem är främst en investering i ett MPS-system vilket skulle förbättra den interna informationshanteringen. Vidare föreslår vi också mer standardiserade konstruktioner för att undvika att konstruera nya lösningar till gamla problem, vilket ofta händer idag.Kontentan av de föreslagna förbättringarna är att skapa en mer standardiserad och förutsägbar process där alla parter vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av varandra.Linde Material Handling AB har på kort tid gått från att vara ett litet familjeföretag till att bli en av Sveriges största truckleverantörer. Orderingången har vuxit fort men stora delar av företaget har inte riktigt följt med i utvecklingen vilket har resulterat i att de idag har problem att hålla utlovade leveranstider och att leverera produkter av rätt kvalitet.Utifrån en kartläggning av processen från det att en truck säljs till dess att allt material finns hemma identifieras de brister och kritiska punkter som är roten till problemen. Processkartan i kombination med en nulägesbeskrivning ska ge ett antal förbättringsförslag där lösningar på problemen tas upp och analyseras.Den största bristen som identifierats i processen var främst avsaknaden av ett för företaget gemensamt planeringssystem. I dag använder olika avdelningar olika system vilka ofta består av avancerade Excelfiler och i andra fall av att information lagras i huvudet hos någon anställd. Detta i sin tur resulterar i svårigheter med uppföljning av de sålda truckarna. Det blir svårt att veta vem som göra vad och att säkerställa att allt som ska göras blir gjort i tid. I dagens till stora delar manuella system finns inte all information tillgänglig för alla alltid vilket försvårar arbetet för många och gör det svårt att se helheten i processen.En annan anmärkningsvärd brist som identifierades och som i hög grad påverkar produkternas kvalitet är avsaknaden av leveranskontroll av de delar som köps från de lokala leverantörerna. Detta resulterade förvånansvärt ofta i att defekta eller felaktiga produkter identifierades först när de skulle monteras på en truck. Ofta sker detta så långt efter leverans att det då är för sent att reklamera eller byta varpå en ny beställning måste göras vilket resulterar i en onödig extrakostnad.De lösningar som vi föreslagit på dessa och många andra problem som uppstår till följd av dem är främst en investering i ett MPS-system vilket skulle förbättra den interna informationshanteringen. Vidare föreslår vi också mer standardiserade konstruktioner för att undvika att konstruera nya lösningar till gamla problem, vilket ofta händer idag.Kontentan av de föreslagna förbättringarna är att skapa en mer standardiserad och förutsägbar process där alla parter vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av varandra.

 • 12827.
  Jansson, Henrik
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Sand, Malin
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Processkartläggning- och förbättring på Linde Material Handling2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12828.
  Jansson, Inger
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Arbete eller medborgarlön åt alla?2019Conference paper (Refereed)
 • 12829.
  Jansson, Inger
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  On the nature of work ability2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  ‘Work ability’ is a multidimensional concept with importance for both society and the individual. The overall aim of this thesis was to illuminate work ability from the perspective of individuals (Studies I, III), rehabilitation (Study II) and employers (Study IV). In Study I five focus-group interviews were conducted with a total of 16 former unemployed sickness absentee participants. The interviews focused on their experiences of the environmental impact on return to work. The participants expressed a changed self-image and life rhythm. A need for reorientation and support from professionals was stressed. Experiences of being stuck in a ‘time quarantine’, i.e. a long and destructive wait for support, were also revealed. Study II was a randomised controlled study evaluating the interventional capacity of problem-based method (PBM) groups regarding anxiety, depression and stress and work ability compared to cognitive behavioural therapy (CBT) as a method within the Rehabilitation Guarantee. Effects were measured with psychometric instruments. The participants, 22 in the PBM group and 28 in the CBT group, were persons on sick leave because of common mental disorders. Within-group analysis showed significant lower degree of symptoms regarding anxiety and depression for both interventions. Between-group analysis showed significant lower degree of symptoms for CBT regarding anxiety, depression and stress. Within-group analysis of work ability showed significant improvement in one (out of five) subscales for the PBM group and in four for the CBT group. No significant between-group differences were found regarding work ability. In Study III, 16 participants were interviewed after completed interventions in Study II, eight from each intervention group. The interviews focused on their experiences from the interventions and the impact on their ability to work and perform other everyday activities. The interventions were experienced as having a positive impact on their ability to work and perform other everyday activities in a more sustainable way. Reflecting on behaviour and achieving limiting strategies were perceived as helpful in both interventions, although varying abilities to incorporate strategies were described. The findings support the use of active coping-developing interventions rather than passive treatments. Study IV included interviews with 12 employers and investigated their conceptions of ‘work ability’. In the results three domains were identified: ‘employees’ contributions to work ability’, ‘employers’ contributions to work ability’ and ‘circumstances with limited work ability’. Work ability was regarded as a tool in production and its output, production, was the main issue. The employees’ commitment could bridge other shortcomings. In summary, in the work rehabilitation process, different perspectives on work ability need to be considered in order to improve not only individual performance but also rehabilitation interventions, work-places and everyday circumstances. Clearly pronounced perspectives can contribute to better illustrating the dynamic within the relational and multifaceted concept of ‘work ability’. The ability to work can thus be enhanced through improving individual abilities, discovered through reorientation and created through support and adaptation.

 • 12830.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Algurén, Beatrix
  Jönköping University, School of Health and Welfare, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  ICNP, ICF, KVÅ, ICD och NANDA - Hur kan dessa samverka?2016Conference paper (Other academic)
 • 12831. Jansson, Inger
  et al.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. CHILD.
  Erfarenheter av att återgå till arbete efter sjukskrivning och arbetslöshet2006In: Vågor på HaVet: tio texter om arbete och funktionshinder, Jönköping: Hälsohögskolan , 2006, p. 26-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12832. Jansson, Inger
  et al.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health Science, HHJ. CHILD.
  Hindrande och stödjande faktorer för arbetsåtergång: En fokusgruppstudie ur ett miljöperspektiv av tidigare arbetslösa, sjukskrivnas uppfattningar.2005In: Svensk Rehabilitering, ISSN 1403-4468, no 4, p. 30-34Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12833.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ. ADULT. Regional Social Insurance office in Kalmar.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  The Experience of Returning to Work2007In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 28, no 2, p. 121-134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to explore from an environmental perspective the experiences of returning to work of former unemployed sickness absentees. Five separate focus-group interviews were carried out with themes concerning different environmental areas. The findings showed that the participants in their process of being off work and then attempting returning to work experienced a personal transition manifesting itself as a negative self-image, change of life-rhythm and restrictions in their roles and activities. In their progression, the participants experienced a need for reorientation and expressed feelings of alienation, and for that reason felt need of support from a network, especially a professional one. Regarding attitudes in society, the participants reported experiences of social stigmatization, both in mass media and in their immediate social environment, and an increasing egocentricity among their fellow-workers. They perceived their progression back to work as a ‘time quarantine’ and as a long and destructive wait for support. The findings indicate that the phenomenon of ‘returning to work’ after unemployment and sick leave could not be reduced to a single issue. It should rather be seen as a dynamic problem with individual and structural, environmental aspects.

 • 12834.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Perseius, Kent-Inge
  Kalmar City Hospital, Kalmar, Sweden.
  Gunnarsson, A. Birgitta
  Kronoberg City Council, Unit for Research and Development, Växjö, Sweden.
  The concept of 'work ability' from the view point of employers2015In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 52, no 1, p. 153-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Since work ability is manifested in working life and "bought" by employers, employers perceptions of the concept are important to understand. Studies have shown that people with health problems want to take part in the labour market, but experience difficulties in gaining access. Additionally, studies have demonstrated the doubt felt by employers when they consider hiring a person with a disability.

  OBJECTIVE: The aim was to identify and characterise employers' conceptions of work ability.

  METHODS: The study design was qualitative with a phenomenographic approach. Six male and six female employers from various workplaces and geographical areas in Sweden were interviewed.

  RESULTS: Three domains were identified: employees' contributions to work ability, employers' contributions to work ability and circumstances with limited work ability. Work ability was regarded as a tool in production and its output, production, was the main issue. The employees' commitment and interest could bridge other shortcomings.

  CONCLUSIONS: The employers highlighted their own contributions in shaping work ability in order to fit with work circumstances. Health problems were not the only limiting issues; other circumstances, such as individual characteristics and contextual factors, could limit work ability too. Knowing the importance of commitment and interest is valuable in work rehabilitation.

 • 12835.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Gunnarsson, A. Birgitta
  Department of Research and Development, Region Kronoberg, Växjö, Sweden.
  Employers' views of the impact of mental health problems on the ability to work2018In: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 59, no 4, p. 585-598Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Mental health problems (MHP) are common in working life and can be hard to respond to for employers. Therefore, knowledge of employers' perceptions of employees with MHP is important to support coping efforts of persons and their work environments.

  OBJECTIVE: Identify and characterise employers' perceptions of the impact of MHP on work ability.

  METHODS: Twelve employers with experience of employees with MHP were interviewed. Data were analysed with a phenomenographic method.

  RESULTS: The first main category, 'Experiences of employees with MHP', included experiences of diffuse and unexpressed signs of the onset of MHP and frustration among employers and work-mates which was difficult to verbalise. MHP could also be turned off, thus having no impact on work ability. The second main category, 'Strategies to handle effects of MHP in the workplace', included the importance of continual responsiveness and communication, and of fluctuating adaptations. The informants expressed diversity in the workplace as a strategy.

  CONCLUSIONS: Employers have experiences of, as well as strategies for, how to handle MHP at times when they impact with the ability to work. However, neither experiences nor strategies were explicitly pronounced and verbalised which makes it a challenge to develop strategies and guidelines in workplaces.

 • 12836.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Gunnarsson, A. Birgitta
  Kronoberg City Council, Unit for Research and Development, Växjö, Sweden.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Brudin, Lars
  Kalmar City Hospital, Kalmar, Sweden.
  Perseius, Kent-Inge
  Kalmar City Hospital, Kalmar, Sweden.
  Problem-based self-care groups versus cognitive behavioural therapy for persons on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled study2015In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 25, no 1, p. 127-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose To evaluate the interventional capacity of problem based method groups (PBM) regarding mental health and work ability compared to cognitive behavioural therapy (CBT) for persons on sick leave due to common mental disorders. Methods In a randomised controlled design the experimental group received PBM and the control group received CBT. Outcomes were measured by the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Stress and Crisis Inventory 93 (SCI-93) and the Dialogue about Working Ability instrument (DOA). Results Twenty-two participants in the PBM group and 28 in the CBT group completed intervention. Both groups showed significant lower scores on the two HADS subscales. Regarding stress the PBM group showed significant decrease in one (out of three) subscales of SCI-93. The CBT group showed significant decrease on all subscales of SCI-93. Regarding work ability the PBM group showed significant higher scores on one of five subscales of DOA. The CBT group showed significant higher scores on four of five subscales of DOA. Between groups there were significant differences to the favour of CBT on one of two subscales of HADS, all three subscales of SCI-93 and on two of the five subscales of DOA. Conclusion PBM seem to be able to reduce anxiety- and depression symptoms. CBT showed to be superior to PBM in reducing symptoms in all aspects of mental health, except for anxiety, in which they seem equally effective. Regarding work ability CBT showed to be superior, with significant effect on more aspects compared to PBM.

 • 12837.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Perseius, Kent-Inge
  Nyckeln Competence Centre for Pedagogic in Healthcare, Kalmar County Hospital, Kalmar, Sweden.
  Gunnarsson, Anna Birgitta
  Unit for Research and Development, Kronoberg County Council, Växjö, Sweden.
  Björklund, Anita
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. Ageing - living conditions and health.
  Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders2014In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 21, no 4, p. 295-304Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Lengthy sick leave makes demands on work ability enhancing interventions in primary health care. Problem-based method (PBM) and cognitive behavioural therapy (CBT) are interventions aimed at people with common mental disorders. This study aimed to describe how individuals experienced interventions and the impact the interventions had on the individuals' ability to work and perform other everyday activities. Method: Fourteen women and two men, eight each from two interventions, were interviewed. The interviews were analysed using qualitative content analysis. Results: The analysis revealed one overarching theme: "Reaching safe ground or continuing to seek help". Four categories were identified: "From being passive to making one's own efforts in the rehabilitation process", "Being stuck on a treadmill or daring to change", "Evolving from routine to more aware behaviour", and "Fitting in or not fitting in with workplace situations". Conclusions: According to the participants, experiences from both PBM and CBT had a positive impact on their ability to work and perform other everyday activities in a more sustainable way. Reflecting on behaviour and achieving limiting strategies were perceived as helpful in both interventions, although varying abilities to incorporate strategies were described. In general, the results support the use of active coping-developing interventions rather than passive treatments.

 • 12838.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Wagman, Petra
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Hannah Arendt’s thoughts in relation to occupational science: A response to Turnbull2018In: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576, Vol. 25, no 2, p. 252-255Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In his response to our article “Hannah Arendt’s vita activa: A valuable contribution to occupational science,” Turnbull (2017) outlined some tensions he perceived with our discussion of “her approach to philosophy, politics and science”. In our reply, we express appreciation of his interest in Arendt related to occupational science and the contribution his article makes, as well as clarifying some points in his critique. We argue that Turnbull’s main arguments do not address our primary purpose of presenting Arendt’s vita activa and provide examples of its relevance for occupational science. We thus focused on activity-related aspects of Arendt’s thoughts, to raise awareness of this work amongst occupational scientists. However, we are thankful for Turnbull’s reflections, which broaden the insights of Arendt’s thinking and contribute to a better understanding of human occupation. 

 • 12839.
  Jansson, Inger
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Wagman, Petra
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Rehabilitation. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ADULT.
  Hannah Arendt’s vita activa: A valuable contribution to occupational science2017In: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576, Vol. 24, no 3, p. 290-301Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Occupational science is undergoing dynamic development and claims have been articulated that human occupation must be understood from multiple ontological standpoints. Hannah Arendt (1906–1975) is known for her work The Human Condition in which she explored human occupation from a philosophical and political standpoint. She distinguished the modalities labor, work and action, and labelled them vita activa. The aim of this paper is to present Arendt and her vita activa, in order to provide examples of its relevance for occupational science, showing how vita activa can assist occupational scientists to take a deeper perspective on human occupation. According to Arendt, human occupation is always conditioned. The condition for labor is necessity, which reflects human biological needs and represents the basics of life. The condition for work is utility, as something persistent and durable is produced. Action is the activity that takes place between people without the intermediary of things. Similar to occupational science, vita activa is concerned with human doing but their origins differ. Arendt also emphasized the public sphere as an arena for human occupation, a viewpoint that is shared with recent occupational science literature. The need to expand the scope of occupational science to encompass all aspects of human occupations, including the deleterious, has been expressed and vita activa can contribute to broadening this perspective. Examples of the need for sustainability in working life are also presented in this paper.

 • 12840. Jansson, Jan-Åke
  et al.
  Gunnarsson, Birgitta
  Jönköping University, School of Health Science, HHJ, Dep. of Rehabilitation.
  Motivations- och emotionspsykologi2010In: Aktivitet & relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering / [ed] Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson, Christel Leufstadius, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 99-118Chapter in book (Other academic)
 • 12841.
  Jansson, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Gustafsson, T.
  Jönköping University, School of Engineering.
  Salomonsson, Kent
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Olofsson, Jakob
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Johansson, Joel
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Product Development, Production and Design.
  Appelsved, P.
  Kongsberg Automotive AB, Mullsjö, Sweden.
  Palm, M.
  Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden.
  An anisotropic non-linear material model for glass fibre reinforced plastics2018In: Composite structures, ISSN 0263-8223, E-ISSN 1879-1085, Vol. 195, p. 93-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to present a methodology to predict the anisotropic and non-linear behaviour of glass fibre reinforced plastics using finite element methods. A material model is implemented in order to remedy the need of multiple material definitions, and to control the local plastic behaviour as a function of the fibre orientation. Injection moulding simulations traditionally provide second order orientation tensors, which are considered together with a homogenization scheme to compute local material properties. However, in the present study, fourth order tensors are used in combination with traditional methods to provide more accurate material properties. The elastic and plastic response of the material model is optimized to fit experimental test data, until simulations and experiments overlap. The proposed material model can support design engineers in making more informed decisions, allowing them to create smarter products without the need of excessive safety factors, leading to reduced component weight and environmental impact. 

 • 12842.
  Jansson, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Olofsson, Jakob
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  Salomonsson, Kent
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Materials and Manufacturing.
  On the use of heterogeneous thermomechanical and thermophysical material properties in finite element analyses of cast components2019In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics (IOP), 2019, Vol. 529, no 1, article id 012076Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cast components generally show a heterogeneous distribution of material properties, caused by variations in the microstructure that forms during solidification. Variations caused by the casting process are not commonly considered in structural analyses, which might result in manufacturing of sub-optimised components with unexpected in-use behaviour. In this paper, we present a methodology which can be used to consider both thermomechanical and thermophysical variations using finite element analyses in cast components. The methodology is based on process simulations including microstructure modelling and correlations between microstructural features and material properties. Local material data are generated from the process simulation results, which are integrated into subsequent structural analyses. In order to demonstrate the methodology, it is applied to a cast iron cylinder head. The heterogeneous distribution of material properties in this component is investigated using experimental methods, demonstrating local variations in both mechanical and physical behaviour. In addition, the strength-differential effect on tensile and compressive behaviour of cast iron is considered in the modelling. The integrated simulation methodology presented in this work is relevant to both design engineers, production engineers as well as material scientists, in order to study and better understand how local variations in microstructure might influence the performance and behaviour of cast components under in-use conditions. 

 • 12843. Jansson, Leif
  et al.
  Johansson, Christer
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Förstudie, Parametriserade konstruktionsmoduler1988Report (Other scientific)
 • 12844.
  Jansson, Malin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Literacy Research.
  Utvecklas elevernas läsförståelse?: En studie om lärares arbete med läsförståelse i årskurserna 1-3.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12845.
  Jansson, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Jönsson, Malin
  Jönköping University, School of Education and Communication.
  Ett flerspråkigt klassrum: Lärarens kompetens och elevens lärande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien behandlar ämnet flerspråkighet i skolan. Syftet var att undersöka vilken yrkeskompetens som krävs hos läraren för att undervisa i en flerspråkig klass, vad som gynnar de flerspråkiga elevernas lärande i svenskämnet samt vad lärarutbildningarna innehåller angående ett flerspråkigt perspektiv. Studiens metod bestod av informationssökning i flera pedagogiska- och didaktiska databaser. Det slutgiltiga materialet bestod av tidskriftsartiklar, antologier, böcker utgivna av förlag och en forskningsöversikt. Efter informationssökningen granskades materialet utifrån kriterier för inklusion och analyserades utifrån analyskriterier. Resultatet av studien visade att elevernas förutsättningar för lärande har ett tydligt samband med lärarens kompetens. Att integrera de flerspråkiga eleverna i klassrummet, bemötandet och de anhörigas betydelse för språkutvecklingen presenteras i resultatet. Samarbetet mellan lärarna har en avgörande roll för elevernas språkutveckling. Kring lärarutbildningarna saknas forskning inom perspektivet flerspråkighet och endast ett litet antal lärare har behörighet inom ämnet svenska som andraspråk.

 • 12846.
  Jansson, Malin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Karlsson, Lisa
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Mathematics Education Research.
  Elever förståelse av kommutativitet: En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. En av dessa egenskaper om återfinns i räknesätten addition och multiplikation, är kommutativitet. Syftet med litteraturstudien är att kartlägga vad vetenskapliga studier visar om elevers förståelse av kommutativitet som en matematisk egenskap. Syftet besvaras genom följande frågor: Vilken förståelse av kommutativitet har elever innan de fått formell undervisning om det, vilken betydelse har undervisningens form för elevernas förståelse av kommutativitet samt vilken roll har ordet kommutativitet för elevernas förståelse för begreppet kommutativitet. Resultatet har visat på att det krävs undervisning om kommutativitet i multiplikation, men inte i addition samt att undervisningens form faktiskt har betydelse för elevers förståelse. Trots att kommutativitet nämns i läromedel i tidiga årskurser har det framkommit att ordet kommutativitet inte har någon påverkan på elevens begreppsmässiga förståelse och behöver alltså inte kunna ordet för att tillämpa egenskapen.

  De publikationer som samlats in består främst av vetenskapliga artiklar, men även av en svensk doktorsavhandling. Litteraturen har kvalitetsbedömts och valts ut med hjälp av inklusionskriterier som nämns i litteraturstudien.

 • 12847.
  Jansson, Marica
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Oharmoniserad familjerätt i EU: Problematik och lämpliga förändringar ur medborgarnas perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The EU guarantees the free movement of persons. The citizens of the EU Member States have the right to move freely without barriers within the EU borders and this result in an integration of the peoples in Europe. The integration result in several international family relationships. It is not unusual in the present situation that families have international relations. For example, spouses in a married couple may have different nationality. The international family law in Europe is applicable in case of a cross-border family dispute.

  The international family law consists of specific common rules on jurisdiction and rules on recognition and enforcement of judgments. There is no substantive family law or conflict-of-law rules in the international family law in the present situation. National law regulates the substantive law and the conflict-of-law rules. Since all Member States applies its own substantive family law, and the fact that national family law rules may differ in many cases, the absence of a common substantive family law in the EU cause issues in international family law. The differences in the substantive family laws affect citizens negatively in case of one Member State imposes less favorable legal effects compared to the internal law of another Member State. The national conflict-of-law rules apply since the international family law does not include any conflict-of-law rules. The conflict-of-law rules identifies the applicable national substantive law which gives rise to the problems in cross-border disputes. The international family law has no substantive solution to the cross-border disputes. The issues in international family law are that EU citizens are not necessarily treated the same way in all Member States even if the circumstances in a family law situation are identical. Legal uncertainty, risk of discrimination on grounds of nationality and possible obstacles to the free movement of people in the EU are examples of how citizens are affected by the divergences in international family law in the EU.

  A harmonisation of substantive family law is required to meet the citizens' rights under similar conditions in all Member States. However, the EU should not strive for common conflict-of-law rules since these rules only specify the substantive law. Differences in judicial practice arise in the substantive family law. A harmonised substantive law in the EU is required to avoid such differences. A harmonisation of these rules is complex due to the differences in national law. For example, the differences in the substantive law give rise to difficulties to harmonise the substantive rules by means of regulations. An appropriate solution for the harmonisation of substantive law is to let the Court of Justice of the European Union and the literature achieve a harmonised international family in Europe in due time.

 • 12848.
  Jansson, Marica
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Commercial Law.
  Unharmonised Transfer Pricing Documentation Requirements: Is the Principle of Legal Certainty Sustained for Mulinational Corporations?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 12849.
  Jansson, Max
  Jönköping University, Jönköping International Business School, JIBS, Business Administration.
  Capital and business structure within small/family businesses: A case study on Liquid Leisure2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a case study on a water sports facility named Liquid Leisure which is owned by Stuart Marston. The aim of this case study is to get a deeper understanding of Liquid Leisure’s capital and business structure and how it affects Liquid Leisure when trying to raise capital. It will also look at potential knowledge gaps within Liquid Leisure and how these potential gaps have formed Liquid Leisure as a company. There are a significant number of research that point out that small/family businesses operates in different ways compared to large businesses. Because of these deviations it is important to know how small/family businesses think to get an understanding of their advantages and disadvantages. This research will provide a deeper understanding of Liquid Leisure as a small/family businesses and how they address corporate governance, bootstrapping and the agency problem. It will also give an understanding of the advantages and disadvantages facing Liquid Leisure when raising debt and equity. These aspects have been compared to the complexity in the characteristics of small/family businesses. This will later be compared to Stuart Marston’s views and how Liquid Leisure is being operated. The results shows that Liquid Leisure has some characteristics in common with other small/family businesses but that Stuart’s behaviour create some complications for Liquid Leisure.    

 • 12850.
  Jansson, Mikael
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, CHILD. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Lund, Victor
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Media and communication science.
  Mot en ny (kr)istid?: En studie om hur svenska förvaltningsmyndigheter arbetar för att utveckla en proaktiv krishantering2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is no longer a question of whether an organization will suffer from a crisis; it is rather the question of when. It has been a shift in the discourse of the crisis communication area. Focus now lies in how to prevent and prepare for these extraordinary events instead of reacting when the crisis already has occured.

  This study aims to expand the crisis management area in a Swedish context by examining Swedish authorities and their capabilities to be proactive in the case of crisis management. Based of Mi- troffs framework for Crisis Leadership, the authorities capabilities have been analyzed through a quantitative and qualitative survey. From the 70 authorities that were contacted, 42 surveys were returned, resulting in an acceptable 60% response rate.

  The results from the survey show that the Swedish authorities do not fulfil the ideal for develop- ing a proactive crisis management. The four factors, crisis types, crisis mechanisms, crisis system and crisis stakeholder, are indicators for a proactive stance. These were not represented in the data that was gathered, except the third factor which were having a proactive organizational culture along with preparedness activities such as having a crisis plan and a crisis leadership team.

  The conclusion is that Swedish authorities needs to develop a more proactive approach to their crisis management regarding good relationships with their stakeholders, having a crisis portfolio that covers different crisis families, implement more signal detectors and strategies to prevent cri- sis, for example corporate social responsibilities program. 

254255256257258259260 12801 - 12850 of 28710
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf