Endre søk
Begrens søket
20212223 1101 - 1141 of 1141
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1101.
  Vinqvist, Sophia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Karlsson, Alicia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  "Bara det finns kärlek runt omkring": - en fokusgruppsstudie om hur det talas om familjer i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1102.
  Vristel, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Aronsson, Alicia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Platsens betydelse för undervisning.: En fokusgruppstudie om förskollärares uppfattningar kring undervisning på olika platser.2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utveckla kunskap om vilka föreställningar förskollärare har om platsens betydelse för undervisning. Forskningsfrågorna i studien är: Var väljer förskollärarna att bedriva undervisning? På vilka platser beskriver förskollärarna att den spontana undervisningen sker? Vilka förutsättningar för undervisning menar förskollärarna att platserna ger?

  Datainsamlingen har skett genom tre fokusgruppssamtal, sammanlagt har nio förskollärare deltagit i studien. För att få fram förskollärarnas föreställningar om platsens betydelse för undervisning har vi använt oss av stimulusmaterial. Resultatet i studien visar att planerad undervisning sker på bestämda platser, exempelvis på samlingsmattan. Förskollärarna i studien menar att den spontan undervisningen sker på de platser där nyfikenhet uppstår. Det framgår även i resultatet att olika platser ger barn olika upplevelser, exempelvis skapar platser utomhus fler sinnliga upplevelser. Utifrån studiens resultat är vår slutsats att förskollärarnas inställning till olika platser får inverkan för vilka platser som används vid undervisningen.

 • 1103.
  Waibel, Laura
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  "Avkodningen är ju nummer ett": En kvalitativ studie om undervisningens innehåll i avkodning i årskurs 12016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Syftet med studien är att undersöka vilket undervisningsinnehåll i avkodning lärare med erfarenhet av att arbeta i årskurs 1 väljer att undervisa om. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ undersökningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer och sammanlagt sju lärare från olika skolor har intervjuats. Studien har fokuserat på färdigheten att avkoda, vilket är en del av elevers läs- och skrivutveckling. Resultatet visar att lärarna har valt ett undervisningsinnehåll där eleverna arbetar mycket med bokstavens form. Vidare visar resultatet vikten av att undervisningen innehåller övningar så som att upptäcka bokstävers ljud som en del i avkodningsprocessen. Lärarna uttrycker vikten av att lyfta fram skillnaden mellan bokstavens namn och ljud, att urskilja ljud i ord samt att en bokstav kan ha flera ljud. För att utveckla förmågan att avkoda sker undervisningen i olika sammanhang samt genom aktiviteter i klassrummet så som att läsa och skriva.  Lärarna väljer olika arbetssätt för att skapa variation och på så sätt ge alla elever möjligheten att utveckla förmågan att avkoda. För att åstadkomma variation i undervisningen används olika verktyg, så som Active boards, datorer, surfplattor och konkret material. Vidare beskriver lärarna att det är genom samspel med andra som elever utvecklar förmågan att avkoda ord. Slutsatsen är att avkodning är en betydelsefull och tidskrävande del i läs- och skrivutvecklingen. Resultatet visar att lärarna har valt ett varierat undervisningsinnehåll i avkodningsarbetet. Det som resultatet visar bearbetas i undervisningen är sambandet mellan fonem och grafem, att urskilja ljud, ordbilder och bokstavskännedom. Undervisningsinnehållet bearbetas i olika sammanhang så som att arbeta med digitala hjälpmedel, leka, läromedel men även genom ett varierat arbetssätt.

 • 1104. Wallin, Karin
  et al.
  Fahlstråle, Madeleine
  Undervisning i projekterande arbetssätt: Hur undervisning kan förstås i projekterande arbete med de yngsta barnen 1-2 år2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1105.
  Wallöf, Jakob
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Hellgren, Jonna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Utvecklas man inte, avvecklas man: En kvalitativ studie om nyckelpersoners uppfattning om lärande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att öka förståelsen kring hur nyckelpersoner som arbetar med lärande i organisationer uppfattar lärande, samt vilka förutsättningar och hinder för lärande som kan förekomma.

  Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. Data analyserades utifrån en hermenuetisk forskningsansats genom en tematisk analys. Resultatet visade att lärande i organisationer uppfattas utifrån tre huvudteman; där chefen skapar förutsättningar, medarbetarna är drivkraften och organisationen sätter ramarna för lärandet.

  Nyckelförutsättningar som studiens resultat visade var motiverade medarbetare vilka upplever en delaktighet i lärandet. Men även organisationen som genom sitt klimat underlättar lärande och chefer som med god kommunikativ förmåga och trygghet i sin roll är engagerad i sina medarbetares lärande. Bristen av ekonomiska resurser, ansträngningen som lärande kräver och avsaknaden av utrymme att implementera ny kunskap på arbetsplatsen identifierades som hinder.

 • 1106.
  Welin, Anita
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Ahlberg, A
  Målqvist, Mabel
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Kompetens att möta alla elever2006Inngår i: Från naturvetenskap och specialpedagogik till hållbar utveckling inom lärarutbildning, Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten , 2006, Vol. 19, s. 25-45Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1107.
  Welin, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Hurtig, Helena
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Meningsfull sex- och samlevnadsundervisning: En kvalitativ studie om elevers skilda uppfattningar av sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 7-92012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bilda kunskap om gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta tidigare sex-och samlevnadsundervisning och vad som enligt eleverna är meningsfullt med sex- och samlevnadsundervisningen i årskurs 7-9. Kvalitativa intervjuer har genomförts med nio elever i årskurs ett på gymnasiet. Studien ämnar använda en fenomenografisk forskningsansats.

  I resultatet framgår fem skilda uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningen. Eleverna uppfattar undervisningen som kommunicerande, trygg och bekväm, förberedande och förebyggande, informativ, samt att skolan har en stor roll i sex- och samlevnadsundervisningen. Det identifieras i resultatet även fyra skilda uppfattningar om meningsfullt innehåll för sex- och samlevnadsundervisningen. Eleverna beskriver att undervisningen blir meningsfull om den utgår från elevens behov och tankar, om undervisningen fokuserar på andra människor, om undervisningen är förberedande samt om fokus på undervisningen är att alla har rätt att veta. Resultatet diskuteras och jämförs med tidigare forskning och med de nu gällande styrdokumenten för årskurs 7-9. 

 • 1108.
  Wendahl, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Pihl, Madelen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lärares tankar om läxor: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi intresserar oss för debatten som förts, bland annat politiskt och i fackpress, gällande läxans vara eller inte vara samt varför läxor som begrepp är frånvarande i dagens styrdokument. Därför är syftet med vår undersökning att beskriva lärares tankar om läxor. Studien bygger på en kvalitativ ansats och baseras på sju intervjuer med lärare som arbetar i skolår 4 till 6.

  De frågeställningar som ligger till grund för vår studie är:

  Vad anser lärare att det finns för fördelar respektive nackdelar med att ge läxor?

  Hur och varför ger lärare läxor?

  Hur anser lärare att läxor påverkar elevers lärande?

  Av vilken anledning tror lärare att läxbegreppet inte tas upp i nuvarande styrdokument?

  Huvudresultaten i vår studie visar att alla sju lärarna ger läxor, men att de har olika uppfattningar om vad en läxa är och vad den innebär. Hur och varför de ger läxor är också något som skiljer dem åt. Lärarna ser både fördelar och nackdelar med att ge läxor. En fördel är att läxor ses som ett sätt att befästa kunskap, medan en nackdel är att elevernas olika hemförhållanden kan påverka läxläsningen.

  Inga av lärarna har reflekterat över varför läxbegreppet är frånvarande i den nuvarande läroplanen, men majoriteten tror att det handlar om en politisk fråga. Om läxor kan kopplas till lärande råder det delade meningar om. Några av dem tror att det kan ha en positiv inverkan medan några är osäkra. I stort sett är lärarna överens om att läxor inte är nödvändiga för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen.

 • 1109.
  Wennergren, Ann-Christine
  et al.
  Halmstad högskola.
  Åman, Pia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Vägar till en skola på vetenskaplig grund2011Inngår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 20, nr 4, s. 207-230Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 1110.
  Wennström, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Kompetens och kvalitet i förskolan1999Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1111. Wennström, Karin
  Specialpedagogisk profil: specialpedagogik vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan i Örebro1999Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1112.
  Wernersdotter, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Andersson, Mia-Terese
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Mäh, inte den låten! E du tjej, eller?: En kvantitativ studie om musik, genus och identitetsskapande på fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Musik är en stor del av barn och ungdomars fritidskultur och den ingår i hög grad i

  fritidshemsverksamheten, vilket ger anledning att granska på vilket sätt den används i

  relation till genus. Då fritidshemmet ska vara en arena för diskussion om och

  problematisering av normer i media och populärkultur bör det finnas en normkritisk

  medvetenhet hos fritidslärare gällande alla estetiska uttrycksformer som används i

  verksamheten. Studien antar en genusteoretisk ansats med utgångspunkt i

  socialkonstruktionism då syftet var att problematisera användandet av musik i

  fritidshemmet utifrån genus. Vi ville undersöka vilken medvetenhet lärare i fritidshem

  uttrycker om musikens roll för elevers identitetsskapande avseende genus samt i vilken grad

  fritidslärare arbetar med genusnormer i musik.

  Studien utgick från en kvantitativ ansats där en webbenkät låg till grund för det empiriska

  materialet. Resultatet visar att medvetenheten om musikens roll i identitetsskapandet är

  relativt stor, likaså medvetenheten om att musik bär på genusmarkörer, däremot visar

  resultatet också att samtalet om genusmarkörer i musik i fritidshemmet saknas. Studien ger

  vidare exempel på hur fritidslärare kan använda populärmusik för att synliggöra och

  problematisera genus i verksamheten.

 • 1113.
  Westerlund, Theres
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Serikoff, Maria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Att matematisera med yngre barn: En studie på hur förskollärare synliggör matematikens begreppsvärld för 1-3-åringar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1114.
  Wiklander, Petter
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Professionellt lärande i en kollaborativ lärgrupp för idrottslärare: En fallstudie över ett aktionsforskande kollaborativt skolutvecklingsprojekt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aktionsforskning är ett exempel på en skolnära forskningsansats för att utveckla ett professionellt lärande hos lärare, vilket förväntas leda till en utveckling av verksamheten såväl som av lärarnas förståelse av sin egen undervisningspraktik. Studien beskriver och undersöker hur gemensamma reflektioner och ett undersökande arbetssätt i en kollaborativ lärgrupp kan utveckla ett professionellt lärande hos lärare. Forskningsfrågorna som ställdes var: Hur beskriver lärare att de utvecklar sitt professionella lärande i en kollaborativ lärgrupp med ämneskollegor? Hur kan lärare, genom arbete i en kollaborativ lärgrupp, utveckla och förändra (a) undervisningspraktiken, (b) förståelsens av praktiken? Studien har ett sociokulturellt perspektiv på lärande som teoretisk utgångspunkt.  Undersökningen har genomförts som en fallstudie med en aktionsforskande ansats. Empirin har samlats in genom en triangulering av datainsamlingsmetoder, där kvalitativa intervjuer med lärarna i lärgruppen varit tongivande för analysen. Resultatet visar att lärarna uppfattar att arbetssättet lett till ett Ökat reflekterande förhållningssätt, en Ökad handlingskraft att förändra sin praktik, Fördjupade ämnesdidaktiska diskussioner och Nya perspektiv på lärande. Lärarna har även utvecklat metoder för att tydliggöra och kommunicera lärandemål för undervisningen och utvecklat en mer begriplig, hanterbar och meningsfull undervisningspraktik. Det visar även på vikten av att frågeställningarna och förbättringsaktionerna i utvecklingsarbetet utgår från upplevda problem och utvecklingsbehov i praktiken. När ett sådant förhållningssätt integreras i en skolas utvecklingsarbete kan lärare utveckla sitt professionella lärande och sin handlingskraft att förändra sin undervisning.

 • 1115.
  Wikman, Tom
  et al.
  Åbo Akademi.
  Hansén, Sven-Erik
  Åbo Akademi.
  Lilliedahl, Jonathan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker.
  Identifying Coherence in Teacher Education2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1116.
  Wiss, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Kovacevic, Ana
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Skapande på fritidshemmet: En studie av lärares uppfattning om skapande i fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva lärares tal om skapande på fritidshem och hur skapandet används.

   

  Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats:

  Vilka diskursiva konstruktioner uttrycker lärarna i fritidshemmet kring skapande?

   

  I studien används en kvalitativ metod genom fokusgruppsamtal med lärare i fritidshem. Samtalet har analyserats ur ett diskursteoretiskt perspektiv.

  I resultatet framkommer det att skapande är ett brett och mångfacetterat begrepp. Skapande syftar inte nödvändigtvis till att endast skapa något med händerna. I studiens resultat framkommer fyra diskursiva konstruktioner av diskurser kring skapande: elevers intresse, skapande i samspel, från produkt till process och fritidstänket.

 • 1117.
  Wulff, Sofie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Förskolepedagogisk didaktisk forskning.
  Uthas, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Förskolepedagogisk-didaktisk forskning.
  Kommer förskoleklassen bli den nya ettan?: En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk.

  Vi valde att använda oss av tre fokusgrupper för att samla in vår empiri och det var endast förskollärare som deltog i vår studie. Fokusgrupperna består av Flora där tre lärare deltog, Azalea där fyra lärare deltog och Timotej där två lärare deltog. Empirin analyserades genom en tematisk analysmetod där begreppen social (dis-) kontinuitet, progression samt gränsland har fungerat som analysbegrepp.

  Resultatet visar att lärarna upplever att de befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola. En av anledningarna till detta är att lärarna i förskoleklassen arbetar i en verksamhet där både förskolans och skolans traditioner ska mötas. Detta resulterar i att lärarna i förskoleklassen inte har möjlighet att endast fokusera på sin egen verksamhet fullt ut. Lärarna diskuterar även kring de eventuella konsekvenser det kan medföra att förskoleklassen blir obligatorisk då det framkommer i vårt resultat att lärarna är oroliga för att det endast i framtiden kommer arbeta grundskollärare i förskoleklassen. De ser också förändringar i barns och elevers lek. En förändring är att barn och elever har svårt att hålla ihop leken längre stunder.

 • 1118.
  Wäring, Emily
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Nieminen, Jennifer
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Vem påverkar vad jag ska kompetensutveckla?: En kvalitativ studie om chefers upplevelser kring den egna kompetensutvecklingen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompetensutveckling är en viktig del i dagens föränderliga samhälle. Syftet med studien var att undersöka chefers upplevelser kring vem och vad som styr samt driver den egna kompetensutvecklingen. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där chefer från en kommunal organisation och en privat organisation har intervjuats och ett jämförande perspektiv mellan organisationerna har tagits i beaktande. Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt har använts och teman identifierades utifrån chefernas upplevelser. Resultatet påvisade att den egna påverkan var den största påverkansfaktorn på chefers kompetensutveckling men att cheferna även upplevde personalens behov, HR och verksamhetens behov som betydelsefulla påverkansfaktorer. Andra utmärkande teman som uppmärksammades av cheferna som påverkansfaktorer var: den egna chefen, organisationen samt myndigheter. Ämnet kring vad som upplevs styra och driva chefers kompetensutveckling är mindre beforskat och studien bidrar till djupare förståelse och en grund för vidare forskning.

 • 1119.
  Wästefors, Madelene
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Ström, Evelina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Barns motorik i förskolan: En studie som bygger på fyra förskollärares arbete kring barns grovmotorik2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med barns grovmotoriska utveckling i förskolan. Vi ville veta förskollärarnas uppfattningar kring begreppet motorik, om de anser att grovmotoriken har betydelse för barns utveckling samt hur de arbetar med barns grovmotoriska utveckling inomhus och utomhus.

  I studien har en kvalitativ metod använts där intervjuer med hög standardisering och låg struktureringsgrad genomförts med fyra förskollärare.

  I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att motorik är en del av barns vardag samt att den är viktig för barns utveckling. Studien visar att förskollärarna anser att då barn har välutvecklad motorik behöver de inte lägga så mycket energi på att kontrollera sin kropp och kan därmed vara delaktiga i det som sker runt omkring sig och koncentrationsförmågan ökar. De fyra förskollärarna i studien har få planerade aktiviteter som är inriktade på att grovmotoriken utvecklas men de anser att motoriken utvecklas genom rörelse och att rörelse är en naturlig del i vardagen och på så vis utvecklas barns grovmotorik. Vi önskar att studien bidrar till att den som läser får ökad kunskap kring grovmotorikens betydelse och vilka möjligheter det finns på förskolan att utveckla den.

 • 1120.
  Yonan, Mervat
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Inkludering av nyanlända elever i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Mervat Hikmat Yonan

  Inkludering av nyanlända elever i fritidshem

  Inclusion of newly arrived pupils in leisure-centers

  Antal sidor: 33

  Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärare arbetar med att inkludera nyanlända elever i fritidshem. Undersökningen har utförts utifrån följande frågor:

  - Vilka risker för exkludering förekommer i fritidshemsarbetet med nyanlända elever?

  - Hur beskriver fritidslärarna sitt arbete med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmets verksamhet?

  - Vilka faktorer tar man med i planering och målsättning?

  Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod via en fokusgruppsdiskussion där fyra utbildade fritidslärare har varit deltagande. Analysen har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv då inkludering sker i ett socialt sammanhang. Resultaten visar att eleverna inkluderas via metoder med fokus på socialt samspel och språk. Via spel och lekar som uppmuntrar till språkanvändning och interaktion med lärare och andra elever inkluderas den nyanlända eleven i gemenskapen. Därtill visar resultaten även på brister avseende lärarnas kompetens och kunskap kring nyanlända elever, samverkan med vårdnadshavare och användningen av resurser.

 • 1121. Yulman, Tanju
  Integrering i fritidshem2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Integrering av invandrade barn har blivit allt viktigare i takt med att antalet ökat kraftigt på senare år och att en bristfällig integrering riskerar att få negativa sociala konsekvenser. Det är något som måste bli mycket bättre i våra skolor/fritidshem. Syftet med min studie är att studera hur fritidslärarna arbetar med att integrera nyanlända elever i fritidshemmets verksamhet. 

   

  Den metod som används i studien är en kvalitativ metod, i form av intervjuer. Intervjuerna har gjorts med fyra fritidslärare som är verksamma på fyra olika skolor. Studien visar att det finns en bred kunskap och mycket forskning kring ämnet och att man arbetar på olika sätt med att integrera nyanlända elever i fritidshem. Fritidslärarna beskriver att de har strategier om hur de ska arbeta med att integrera de nyanlända eleverna i fritidshemmet men att det ändå brister en del och att de har problem med det.

 • 1122.
  Zahiti, Kreshnik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Al-fatlawy, Athir
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lärande i fritidshemmet: En intervjustudie med vårdnadshavare angående lärandet som sker i fritidshemmet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antal sidor: 33

  Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas reflektioner kring lärandet som sker i fritidshemsverksamheten. Studien har genomförts på två skolor i Jönköpings län och 10 respondenter har deltagit. Intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerad intervju och de svar som har angivits ligger till grund för resultatet. Vi valde att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv då detta är relevant för det lärande som sker i fritidshemmet då den verksamhet som bedrivs i stor utsträckning sker mellan eleverna samt mellan lärare och elev. Genom att jämföra datamaterialet med tidigare forskning inom området, som har utgått från liknande syfte, har vi kommit fram till olika likheter och skillnader. Resultatet av denna studie visar att vårdnadshavarna beskriver att eleverna i fritidshemmet lär sig en rad olika saker och dessa i stor utsträckning sker i informella sammanhang men även i formella sammanhang. Vidare skiljer sig fritidshemmet mot den obligatoriska skolan främst genom att eleverna i fritidshemmet lär sig i det sociala samspelet och att fritidshemmet har en struktur vilken bjuder in eleverna till att ta ansvar och påverka utformningen av verksamheten.

 • 1123.
  Åberg, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  3O-en modell för kollektiv kompetensutveckling2014Inngår i: Modellskolan: en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare / [ed] Tomas Kroksmark, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, s. 45-62Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1124.
  Åberg, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Arbetslag i skolan1999Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Arbetslag i skolan behandlar bl a

  • hur man i arbetslaget kan sätta upp samstämmiga mål och hitta former för gemensam reflektion kring arbetet; exempel på nya pedagogiska arbetsformer och tankar om hur man kan hjälpa eleverna att växa

  • hur man skapar ett gott sam arbetsklimat i arbetslaget; kunskap om grupper och grupprocesser och vad som händer med oss när vi ställs in för förändringar

  • vanliga problem i utvecklingsarbetet och hur de kan hanteras

  • inspirerande exempel från skolor som kommit en bit på väg.

  Diskussionsmaterial

  I anslutning till boken finns ett diskussionmaterial i form av ett häfte med bl a värderingsövningar.

 • 1125.
  Åberg, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Group facilitation for teacher development: a postgraduate study in learning and communication2004Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 1126.
  Åberg, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Gruppsamtal i skolan1997Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Social och emotionell träning

  Gruppsamtal kan användas för att lösa konflikter, förbättra samarbete och klassrumsklimat, för att träna samtalet som uttrycksmedel mm. Men alla behöver träning – från det lilla barnet med sin spontana omedelbarhet till den långa, slängiga tonåringen med sitt osäkra sökande. En liten, trygg grupp kan göra att blyghet släpper och elever vågar pröva tankar och åsikter på varandra. Upplevelsen av att andra tar ens åsikter på allvar och möter en med respekt, får självförtroendet att växa.

  I boken finns bl a:

  tips på hur man sätter samman grupper

  olika samtalsteman med diskussionsfrågor och metoder som kan hjälpa till att få fart på ett samtal

  enkla samtalsregler och råd till gruppledaren

  tips på hur man kan använda gruppsamtal i ämnesundervisningen, på klassråd, för konfliktlösning, krisbearbetning mm

  (Priser exkl moms, R = restnoterad titel

 • 1127.
  Åberg, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Handledda lärargrupper: för vad och vem?2007Inngår i: Handledning i pedagogiskt arbete / [ed] Tomas Kroksmark, Karin Åberg, Lund: Studentlitteratur , 2007, s. 77-98Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1128.
  Åberg, Karin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Veiledede lærergrupper: for hva og hvem?2007Inngår i: Veiledning i pedagogisk arbeid / [ed] Kroksmark, Tomas & Åberg, Karin, Bergen: Fagbokforlaget , 2007, s. 68-85Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 1129.
  Åkerblom, Annika
  et al.
  Lunds universitet.
  Anderberg, Elsie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv.
  Alvegård, Christer
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv.
  Svensson, Lennart
  Lunds universitet.
  The awareness of language use in understanding2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1130.
  Åkesson, Stina
  Högskolan i Jönköping.
  Närmiljön som både plats och objekt för lärandet: En kvantitativ studie kring lärares angivelser om utomhuspedagogik i matematik-undervisningen i årskurs 4-62016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1131. Åstrand, Anders
  et al.
  Mannergren, Bodil
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Lärarkandidaters klassificering och bedömning av texter avsedda för mellanstadiets elevers upplevelseläsning1973Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1132. Åstrand, Anders
  et al.
  Samuelsson, Ulf
  Mannergren, Bodil
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Mellanstadieelevers upplevelser vid läsning av fiktionslitteratur1973Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 1133.
  Öhman, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Diskursordning och hegemoni: Representationer av en skola2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här artikeln utforskar, genom en mångperspektivistisk diskursanalys, tidningsartiklar, en vetenskaplig artikel, ett myndighetsbrev, bloggar och ett reportage skrivna om en specifik grundskola i Sverige, som har blivit känd för sitt lyckade utvecklingsarbete med elevernas studieresultat. Enligt denna artikel är bilden som förmedlas genom media mycket positiv tills en artikel följd av en blogg, förändrade diskursordningen på ett hegemoniskt sätt. Den här artikeln beskriver den diskursiva förändringen i relation till den social- och historiskt utbildningspolitiska kontexten, till stor del dominerad av en nyliberal ideologi, där mätning och ranking fokuseras mer än skolutveckling i form av inkludering och lärande.

 • 1134.
  Öhman, Charlotte
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Musik - ett verktyg för 100-språkligt utforskande i förskolan: - en intervjustudie av pedagoger i Reggio Emiliainspirerad verksamhet.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1135.
  Öhman Sandberg, Ann
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Hållbar programutveckling: en studie av betydelsen av expansivt lärande och delvis delade objekt2014Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis aims to develop meanings of sustainable programme development. Policies are often introduced to solve societal problems identified by a government agency or some other organization. In order to realize the intentions behind the policy it is common that one or several policy driven projects are funded with large sums of money. By funding policy driven projects, the funding organizations expect that the projects can support a sustainable change of practice that can solve or at least decrease the societal problem. Research shows that policy driven projects and programmes often fail to realize the intentions behind poli-cies. Hence, it is uncertain to what extent policy driven projects contribute to a sustainable change of practice.

 • 1136.
  Öhman Sandberg, Ann
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Hållbart utvecklingsarbete på lärarutbildningen2010Inngår i: Hållbart utvecklingsarbete på lärarutbildningen, 2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper focuses the ongoing developmental work in three projects aimed at enhancing ICT in teacher education. Instead of studying effects after completed developmental work I will in the framework of Yrjö Engeström´s expansive cycle in a three- step procedure clarify if the project organizations have provided or can provide situated preconditions for learning in an ongoing developmental project. I´m interested in preconditions that can enhance the possibility for the results of the developmental projects to lead to sustainable change, long term effects.  First I will with the help of the expansive cycle, clarify contradictions within or between activity systems. I will then investigate if the universities that host the projects have provided preconditions for expansive learning that promote sustainable change in the organizations. Second I will clarify four critical preconditions for sustainable change and discuss them in a socio cultural perspective. Thereafter I will put the four preconditions that I have clarified, in a framework of an expansive cycle. I will finally use the model to clarify preconditions that has made it possible for an expansive learning to take place in the tree developmental projects that I am following in my research.

 • 1137.
  Öhman Sandberg, Ann
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  The relation between policy, program, project and practice2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 1138.
  öhman sandberg, Ann
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  halvarsson, agneta
  University of Linköping.
  Learning in large scale development projects: A comparison between two methods to bridge the gap between theory and practice2010Inngår i: Learning in large scale development projects: A comparison between two methods to bridge the gap between theory and practice, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Action researchers strive to create an interface between theory and practice. Different methods to organize learning events seeking to create such interface have been developed in Scandinavia. These methods have been used for over forty years and they have influenced different Scandinavian action research perspectives. One method to bridge the gap between theory and practice in large scale development projects is the dialogue conference. Lately in Sweden a new method to integrate theory and practice in large scale projects has emerged, the Analysis Seminar. In the conference paper we will compare a late generation of dialogue conferences (Gustavsen, 2006) with analysis seminars (Halvarsson and Öhman-Sandberg, 2009). Whereas the dialogue conference is quite well documented in the research literature, less is written about the analysis seminar. We will therefore in the paper present two Swedish cases to portrait the use of analysis seminars as a departure for the comparison. As interactive researchers we have used analysis seminars in the presented research projects over a four year period. Democratic dialogue and joint learning are a common ground for the dialogue conference and the analysis seminar. The implications of the differences and the similarities of the two methods will be highlighted and discussed in the paper.

   

   

   

 • 1139.
  Öijerstedt, Angelica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Sverige - Thailand; Tur & Retur: En kvalitativ undersökning av en svensk skola i Thailand.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att studera en svensk skola utomlands och dess mellanstadielevers och lärares upplevelser av den thailändska religionen. Uppsatsens frågeställningar:

  · Hur upplever eleverna att de påverkas av att gå i en svensk skola utomlands?

  · Hur beskriver lärarna att de arbetar med undervisningen i religion på en svensk skola utomlands?

  · Hur upplever eleverna den thailändska religionen i skolan? Finns det några likheter eller skillnader, enligt lärare och elever, med svenska skolan hemma, när det gäller religionsundervisningen?

  Resultatet av undersökningen visade att eleverna uppskattade den lärarledda tiden som de tyckte var möjlig i större utsträckning på skolan utomlands. Undersökningen visade även att lärarna upplevde att det fanns många likheter med religionsundervisningen i Sverige såsom kursplaner och ämnets innehåll medan de ansåg däremot att det som skiljde dem åt var möjligheten till mycket mer studiebesök och möjlighet till lärarledd tid på skolan i Thailand. Eleverna upplevde buddhismen på olika vis och med olika djup kunskap beroende på hur länge de varit på plats i Thailand.

 • 1140.
  Örn, Sandra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Bengtsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Att kommunicera vardagsmatematik: En kvalitativ studie över hur förskollärare hanterar matematisk kommunikation med de yngsta barnen och om vilka faktorer som kan påverka denna kommunikation.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 1141.
  Öster, Hans Christian
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning.
  Education as an opening wedge1993Inngår i: The Three Angels and the Crescent: A reader: Adventist approaches to Islamic people / [ed] Jonquil Hole & Børge Schantz, Bracknell, Berkshire: SDA Global Centre for Islamic Studies , 1993, s. 217-229Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
20212223 1101 - 1141 of 1141
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf