Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 170
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlnér, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  "Vi tar in hela världen i klassrummet": En studie om hur lärare beskriver att de arbetar för att ta vara på flerspråkiga elevers språkliga och kulturella erfarenheter i undervisningen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016, ska undervisningen utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2016b). Denna studies syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 arbetar för att ta vara på elevers språkliga och kulturella erfarenheter i ett klassrum där flera språk och kulturer finns representerade. För att uppfylla detta syfte ställdes följande frågor:Hur beskriver lärare att de arbetar för att ge elevernas språkliga och kulturella erfarenheter utrymme i undervisningen och i den fysiska klassrumsmiljön? Vilka förhållningssätt kommer till uttryck gällande hur stort utrymme elevernas språkliga och kulturella erfarenheter ska få i undervisningen?

  Studien är en kvalitativ studie där fyra lärare har intervjuats, klassrumsmiljöer har fotograferats och pedagogiska planeringar har granskats. Materialet har analyserats utifrån ett interkulturellt och ett poststrukturellt perspektiv. Resultatet visar att för att få kunskap om elevernas tidigare erfarenheter måste lärare bygga relationer till eleverna vilket ofta sker utanför klassrumsmiljön. När det gäller att ta vara på elevernas olika språk i undervisningen har digitala hjälpmedel men också studiehandledaren en viktig roll. Lärarna i studien ser flerspråkighet och mångkulturalitet som en resurs och de menar att många olika kulturer och språk i en klass berikar undervisningen. Slutligen visar också resultatet att lärarna upplever svårigheter med att ta vara på elevernas tidigare erfarenheter i matematiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahnberg, Nikolina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Engelskundervisning genom skönlitterära texter i åk 4–6: Skönlitterära texters för- och nackdelar i engelskundervisningen i åk 4–62018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska vad samtida forskning säger om användningen av skönlitteratur i undervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet. Forskningsfrågorna fokuserar på för- och nackdelar med användningen av skönlitteratur, samt hur dessa förhåller sig till kunskapskraven i engelska i mellanstadiet. Bakgrunden berör olika begrepp viktiga för förståelse av detta ämne, skönlitteraturens betydelse allmänt och i skolans värld samt de delarna i styrdokumentet Lgr 11 som pekar på behov av ett komplext undervisningsmaterial i engelska som främmande språk. Resultatdelen lyfter fram olika forskningsresultat som rör användningen av skönlitteratur i de yngre och äldre årskurserna. Här berörs för- och nackdelar när det gäller inlärning av nya ord, grammatik samt utveckling av andra aspekter såsom empati, kritiskt tänkande och interkulturell kompetens. Det lyfts även fram olika aspekter av arbetet med skönlitteratur som till exempel att förberedelse, genomförande och uppföljning av lektioner kräver mer tid av en lärare, än undervisning som endast följer en kursbok. Granskningen är baserad på forskningsartiklar, samt böcker som behandlar temat skönlitteraturens betydelse allmänt samt skönlitteraturens betydelse för inlärning av främmande- och andraspråk. Eftersom denna granskning är inriktad mot grundskolans mellanstadium, och i avsaknad av ytterligare material som behandlar mellanstadieålder, har jag även använt mig av undersökningar som omfattar äldre elever. Genom en noga granskning av forskningsmaterialen återger studien en bild av skönlitterära texters för- och nackdelar för språkundervisning i engelska som främmande språk i mellanstadiet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Almroth, Klas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Ämnesforskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Postmoderniara: En revy över en postmodern idévärld i Harry Martinsons Aniara2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar belysa hur Harry Martinsons Aniara (1956) förebådar postmodernismen trots att verket är rotat i den modernistiska traditionen. Analysen tar upp två aspekter med fokus på innehåll och berättarteknik där verket visar prov på en postmodern idévärld.

  Först behandlas miman, och resonemang förs kring att hon och hennes produktion bör ses som en masskulturell företeelse snarare än som elitistisk diktkonst. Analysen anknyter till Baudrillards teori om hyperverklighet och simulacrum och visar på hur miman skapar detta med sin kultur­produktion. Här framstår två tolkningsalternativ: ett där miman i egenskap av masskultur upp­värderar synen på masskulturen och pekar framåt mot postmodernismen, och ett andra där hon blir en negativ symbol för masskulturen. Detta eftersom hon döljer verkligheten för befolkningen så pass länge att de slutar försöka lösa sin situation.

  Den andra aspekten är Aniaras förhållande till metanarrativ, vilket belyses utifrån Lyotards teorier om vad som kännetecknar det postmoderna samhället. Analysen visar hur metanarrativen ses som omöjliga inom fiktionen och istället byts ut mot lokalt meningsskapande. Verket i sin helhet bjuder också på motstånd mot metanarrativ genom att (1) utge sig för att vara en klart av­gränsad händelse, (2) skriva ut ett motstånd mot djuplodande tolkningar och slutligen genom att (3) mimaroben som ska förmedla revyn över människan i tid och rum inte är pålitlig nog att lägga fram en allmän sanning. Sammantaget konstateras att verket är rotat i modernismen men att det samtidigt förebådar postmodernismen i dess syn på masskultur, hyperverklighet och meta­narrativ.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Arlebrand, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Adaptionens potentiella didaktiska dimensioner: Att arbeta med Robinson Crusoe som ett klassiskt litterärt verk i gymnasieskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay i examine the adaption process of the book Robinson Crusoe (1719) and the movie Robinson Crusoe from 1997. From my findings i will discuss the didactic potential of working with classic literature in a widened textual sense. I aim to answer the following questions:

  1. What could be found in the adaption process between text and movie?

  2. How can film be used as didactical tool in teaching classical literature in upper secondary school?

  The methods i have used in this essay are narrative method which means that you study the story as a whole and it´s parts. In specific I have studied the plot, use of time and the characters. I have found that the characters have been modernized in order to fit in a changed society. Which is also shown is the polarization of the characters´ religion. A women is added to the story which change the cultural context in comparison to the original story. I found several potential didactic dimensions; for example the use of a female character in the movie which can engage a larger audience, different living conditions and the questions of different religions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Broken itineraries and back translation: Geometries of methodology in language policy as applied research2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Interdisciplinary interaction between the areas of language acquisition and language policy can be considered as a process and analysed from the methodological meta-perspective of how it interrelates with institutional practices. Mother tongue tutoring in Sweden is used to illustrate impacts when concepts travel across disciplinary and institutional contexts.

 • 6.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  But if the book is exciting, I will read it: Recreational reading among minority children2013Ingår i: New challenges, new literacies, 2013, s. 39-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 7.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Continuités et ruptures dans les paysages de pratiques du soutien scolaire aux élèves migrants: un cas suédois2014Ingår i: Décrocher n'est pas une fatalité!: le rôle de l'école dans l'accrochage scolaire / [ed] Débora Poncelet & Joëlle Vlassis, Luxembourg: Université de Luxembourg , 2014, s. 270-274Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 8.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Dynamics of becoming in intercultural and interprofessional educational collaboration configurations2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The seminal work of Engestrom (1987) has given rise to a vast body of literature looking at how tensions and dilemmas can generate creativity and ultimately lead to so-called expansive learning. Expansive learning can typically take place when different value systems come in contact, since members of the concerned communities of practice are then exposed to conflicting norms by which to evaluate and direct their work. This type of situation is common in cases of collaboration within or across professional groups. In her theorisation of intercultural school development, Lahdenperä (2008) further argues that it is productive to creat a climate of trust where differences can be explicitly discussed rather than avoided.   

  Nevertheless, in practice the benefits of conflicting input on work processes are not always obvious in the context of educational collaboration. The paper will present a reflection on the elements that may obstruct or facilitate expansive learning in collaboration, based on two case studies of intercultural educational work: a study of a library network and a study of study support for newly arrived students. It will be argued that alongside power relationships, specifics in the configuration of the collaborative arrangement can determine the outcome.

 • 9.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Encouraging Participation, Expression and Culture in a Highly Diverse Environment: Intercultural Practices of a School Library Network2013Ingår i: Creativity and Innovation in Educational Research, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Community has a clear policy in favour of multilingualism and diversity. For instance, Figel (2006), responsible for Education, Training, Culture and Youth, has stressed that:

  "Respect for diversity is a key element of creativity and innovation, and is central for solidarity and mutual understanding."

  In the Commission’s consultation on multilingualism 57 different languages were included. Ten per cent of the respondents declared their mother tongue to be other than one of the 23 official languages of the EU (European Commission 2007, p. 6). With changing and volatile global conditions, this diversity steadily increases, posing practical problems in terms of how to organise multilingual and inclusive education. Also, despite formal policies at the European level, in practice native-like competence in the language of instruction is assumed to function as a basis to develop knowledge and competencies at school. While some localities may comprise a small number of languages, others are highly diverse, posing a particular challenge in terms of providing mother tongue support as well as for accommodating cultural diversity.

   The situation in European urban environments can today be compared to traditionally highly diverse countries, such as Bolivia. In Bolivia, where bilingual intercultural education has been practiced for many years, EIB programmes appeared successful in rural localities with relatively homogenous  populations, while they encountered less success among the mixed populations of urban conglomerations (Arrueta & Avery, 2012). High diversity thus poses a different type of educational challenge than environments that comprise a limited number of linguistic minorities.  Identifying promising approaches to inclusive intercultural forms of education that are well adapted to highly diverse communities is therefore an urgent issue.

  In a recent literature review by Pihl (2012), it appeared that the role of the library in intercultural education has been very little researched to date. Libraries further occupy a priviliged position allowing them to bridge formal and informal learning contexts. Finally, they are not bound by the constraints of school curricula, and can therefore to a higher extent base their activities on the learner’s own interests and intrinsic motivation (Fink & Samuels, 2008), which also are important factors in developing creativity (Hennessey, 2004).

  The present study investigates the practices of the school library network of a multiethnic neighbourhood in the outskirts of Lund, Sweden. The network was awarded for best librarians in 2009 and received the national prize as the best school library in 2011, motivated by the exemplary practices in integrating library and school activites. The library in question is an integrated network of school libraries and public library, working in very close collaboration with the local schools, special needs resource centres, activity centres and various NGOs. The study proposes to look closer at which aspects in the library’s practices may be particularly significant for its success.  

  Method

  The study is a case study based on semi-structured in-depth interviews conducted 2012 with librarians and staff at activity centres. Interviews focused on their short and long term aims, relationships with local residents and organisations, as well as striving to obtain a detailed description of both organisation and practices. Steering documents and locally formulated action plans were analysed. The analysis aims to capture how library practices and collaboration impacted the collective dynamics in the neighbourhood, rather than focusing correlations between isolated practices and individual library users. The present situation has also been interpreted against the background of how the neighbourhood and its institutions have evolved over the past decades. The neighbourhood has a very diverse population, and nineteen main languages are spoken, as well as a number of less common languages. Inhabitants include recent refugees, a large proportion of first and second generation immigrants, foreign students and university staff, as well as several Roma groups. Educational backgrounds are highly diverse, and social and cultural cohesion therefore pose an additional challenge. The lower secondary school in the neighbourhood has a cultural profile and works with an inquiry-based and collaborative approach inspired by Vygotskyian pedagogics. The pre-schools largely work with Freirian pedagogics.

  Expected Outcomes

  Preliminary results indicate a number of factors that contribute to successful practices. Multiple complementary approaches mutually support each other in developing creative competences: - The library actively supports mother tongue literacy irrespective of whether the language is large or small. - Multi-modal literacy is supported, as well as multiple forms of cultural expression. - Active participation is encouraged, learning to produce culture rather than only consume. - There is close collaboration between school library and activity centres for extra-curricular activities. - Librarians work both with specific individual interests and peer-group dynamics. - An exploring attitude is encouraged and initiatives are welcomed, rather than focusing on steering, evaluating or assessing academic achievement. - Multiple opportunities are provided to express ideas concretely in the local community – becoming visible and assuming an active role in the public space. The study hopes to describe practices and interaction with sufficient detail to be of use for professionals working with both school and public libraries, as well as administrators and decision-makers, particularly in the fields of educational planning and coordination at neighbourhood and local community levels. It additionally presents a contribution to research on intercultural education, with respect to strategies that support plurilingual literacy and develop creative competences in highly diverse environments.

  References

  Arrueta, J. A. & Avery, H. (2012) Education Reform in Bolivia: transitions towards which future?, Research in Comparative and International Education, 7(4), 419-433. Ball, J. (2011). Enhancing learning of children from diverse language backgrounds: mother tongue-based bilingual or multilingual education in the early years. Analytical review commissioned by the Unesco Education sector. Cheesman, E. & De Pry, R. (2010) A Critical review of culturally responsive literacy instruction. Journal of Praxis in Multicultural Education. 5 (1), 83-99. Cohen, L, Manion, L & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. London and New York: Routledge. European Commission (2007). Outcomes of the European Commission’s public consultation on multilingualism 14 September – 15 November 2007. Figel, J. (2006). Multilingualism: a key component of the European Union’s strategy. Speech given at Bridge Forum Dialogue, Luxemburg, June 15. Fink, R. & Samuels, S. J. (2008) Inspiring reading success: Interest and motivation in an age of high-stakes teaching. International Reading Association. Florida, R & Tinagli, I. (2004). Europe in the Creative Age. London : Demos. Garcia, O. & Fishman J.A. (2012). Power sharing and cultural autonomy: some sociolinguistic principles. International Journal of the Sociology of Language. 213, 143-147. Hennessey, B.A. (2004). The Social Psychology of Creativity: The Beginnings of a Multi-Cultural Perspective. In S. Lau (Ed.), Creativity: When East Meets West (pp. 201-226). Hong Kong: World Scientific Publishing. Parlement européen (2010) Résolution du Parlement européen du 18 mai 2010 sur les compétences clés dans un monde en mutation. Pihl, J. (2012) Can library use enhance intercultural education? Issues in Educational Research. 22, 1, 79-90. Street, B.V. (2001). The New Literacy Studies. In E. Cushman, E.R. Kintgen, B.M. Kroll, & M. Rose (Eds.), Literacy: A Critical Sourcebook. Boston: Bedford St Martin’s. Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage.

 • 10.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  From pupils' reading habits to teachers' working conditions: research on prerequisites for educational development in mother tongue instruction2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Intercultural practices of an integrated public and school library network in Sweden2014Ingår i: Education for Sustainable Development, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents a case study of an integrated public and school library network in a highly diverse multiethnic urban neighbourhood, where intercultural practices and long-term competence building strategies have successfully been developed. These practices are outlined, and some of the conditions needed to develop a strongly integrated library network of this kind are considered.

   

  The library’s collaborative networks are discussed as Communities of practice (Lave & Wenger1991; Wenger, 1998), and the case methodology draws on Stake (1995). The study is based on semi-structured in-depth interviews with librarians and staff at activity centres conducted in 2012.

   

  The school libraries in the network are managed and partly staffed by a core team of public librarians. Librarians and teachers have developed effective forms of collaboration (cf Pihl 2009, 2011, 2012) and the librarians are an integrated part of the teaching teams.The public library also works in close cooperation with activity centres, the local community and associations. The pedagogical approaches of the public library draw on the Scandinavian popular education tradition (Klasson, 1997). Multimodal literacies in all languages spoken in the neighbourhood are supported. This engages the student as a member of society, not limited to the role of learner at school. The approach is empowering, and conducive to engagement in local or global sustainability projects. Pooling resources in the network has provided the means for establishing continuous professional and interprofessional development processes, as well as mechanisms for disseminating know-how, where the librarians function as knowledge brokers.

   

  The network has worked through long-term processes (cf Lundholm, 2011) with boundary-crossing intercultural pedagogies (Pihl 2012) based on critical reflection (Fabos, 2008; Vare & Scott, 2007), cooperation and active participation. Embracing diversity and opening spaces where people of multiple cultures meet contributes to justice oriented citizenship (Westheimer & Kahne 2004) and action competence (Almers, 2009; Mogensen & Schnack, 2010).

   

  Exchanging experiences of such practice based models for school / library collaboration is particularly interesting since the Nordic countries share fundamental aims of inclusive education (Egeland, Haug & Persson, 2006) with similar popular education traditions, while the institutional and legal basis for collaboration differs.

 • 12.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Moving together – conditions for intercultural development at a highly diverse Swedish school2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is a case study of a primary school in a highly diverse urban neighbourhood in Sweden. Basic pre-conditions for intercultural school development are studied by examining the overall organisation of teaching, learning and opportunities for collaboration in the investigated case. The study focuses on the targeted support measures to enhance learning for students with an immigrant background: Mother tongue instruction, Swedish as a Second Language, and tutoring in the mother tongue, as well as looking at pedagogical support provided by the school library. The latter has a mission to promote learning and inclusion, where non-native speakers of Swedish are a prioritised group.

  Communities of practice linked to the work organisation at a meso-level are investigated, and the collaborative relationships between professional groups at the school involved in the various support measures. Teacher relationships and categorisations implied by support measures impact the learning spaces that are shaped for students and the teaching spaces within which teachers work. Collaborative opportunities and convergence of concerns in the teaching spaces combine to shape the overall space for intercultural development.

  The raw data for the case study consists of interviews, national policy documents and additional information on local work organisation gained through documents and observations. Four articles resulted from the case study, each focusing a specific support measure. An overarching analysis is then made of findings from these articles and the other dimensions of the investigation. The analysis describes the organisation in terms of monocultural or intercultural school cultures, pointing to significant characteristics of the landscapes of practice, with respect to their overall implications for the spaces of school development. In the discussion, findings are considered in relation to research on professional development in education, collaboration, democracy and inclusive schooling.

  The relative positioning of languages and cultures is given particular attention, to ascertain if the school culture is monocultural or intercultural in the sense given by Lahdenperä (2008), and to what extent it could enable intercultural development. Such positioning plays a role interms of affordances for identity, participation and engagement discussed by Wenger (1998).

  This case study should be understood against the wider background of recent social developments in Europe linked to globalisation and technological changes. It is argued that looking at the concrete specifics which facilitate or obstruct school development, and simultaneously reflecting on how the different forms of teaching interrelate in the overall organisation and in policy may provide a useful vantage point from which structural changes can be contemplated.The discussion underlines the importance of the physical localisation of activities, continuity in personal contacts and time available for joint pedagogical reflection, as basic conditions for effective intercultural dialogue in the organisation. Finally, the impact of policy is considered, looking at connections between levels of policy, expressed in official steering documents, and conditions for teaching and learning at the level of an individual school.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kappa
 • 13.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Paths that cross and move apart: Itineraries of teaching in a pluricultural primary school environment2014Ingår i: Research & Practice - Change & Exchange, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mother Tongue Studies is an optional school subject offered in Swedish schools to students who speak additional languages at home. For reasons linked to organisational issues, school cultures and the curriculum, the subject receives a position that is both inside and outside regular teaching provisions.

  The special status of the subject affects positioning of students and teachers, but also both limits and shapes opportunities for exchange and communication with other teacher groups. Through the voices of three school principals and twelve teachers, a picture of mother tongue teacher itineraries emerges. The diverse paths shape diverse perspectives on students and content, as well as modulating understandings of other teachers. Positions are additionally represented and exchanges mediated through employment forms, scheduling practices, attribution of rooms or facilities and through student assessments.

  The presentation outlines some of the multiple learning and teaching spaces mother tongue teachers move between in their daily work, the continuities and ruptures in exchanges that are formed, and perceptions of these nomadic practices

 • 14.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Swedish and the ‘second language learner’: From induction to segregation2016Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Swedish Second Language for Immigrant Students: Slow Lane or Fast Track Forward?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper reports on teacher and pupil interviews from a case study of a primary school in a highly diverse Swedish urban neighbourhood. It discusses some of the consequences of dividing the school subject Swedish into two separate syllabi (Swedish and Swedish as a Second Language, respectively), both with respect to inclusion and language development opportunities. Implications for teacher training programmes are considered.

  The study examines how primary school teachers teaching Swedish as a Second Language (SSL) and/or Swedish differentiate between these subjects. It looks at how they express their understanding of differences or similarities between aims, methods and teaching approaches, with respect to the needs of their pupils. Tensions and paradoxes are considered, between the ambition to provide equally valid instruction to all pupils, on the one hand, and the segregating mechanisms of distinct subject tracks, on the other. The discussion is placed in the wider theoretical framework of inclusive education (Persson, 2012), and intercultural school development (Lahdenperä, 1998, 2008), as well as drawing on research on Swedish language teaching for immigrants (Fridlund, 2011; Torpsten, 2008; Stroud, 2004).

  In a European perspective, improving education provisions for students with a migrant background is a central concern, aiming to support integration and ensure social cohesion (OECD, 2010; Sirius Literature Review). Migrants are far from being a homogenous group, however. Immigrant communities comprise second or third generation immigrants as well as newly arrived families and refugees, with a very wide range of socio-economic backgrounds and educational needs.

  Several European studies stress that language support is a strategic aspect which impacts migrants’ access to education and the effects of language proficiency on school performance are often underlined. Sweden has been mentioned as a positive example with respect to language support, for providing SSL classes (Sirius Literature Review). Other language-oriented support measures in Sweden include mother tongue instruction and study guidance in the mother tongue (OECD, 2009; Bunar, 2010).

  SSL is taught to newly arrived immigrant students, but also offered as a school subject in mainstream school. The intention of placing newly arrived students in mainstream classes at a relatively early stage is to allow them to benefit from contact with native speakers of Swedish. At same time it is thought that Swedish classes adapted for second language learners will better support their language development.

  In practice, there are numerous problems connected to SSL teaching in mainstream classes (Fridlund, 2011; Skolverket, 2008; Torpsten, 2008). Parents and students are reluctant to choose this option, since it is perceived to provide inferior teaching and is felt to not be equally valuable as a qualification. Officially, the two subjects are supposed to be equivalent, and there are only minimal differences the learning objectives and assessment criteria for exams.

  Not just new arrivals, but all students with some form of migrant background and/or all ’multilingual’ students (speaking other home languages besides Swedish) are categorised as non-native speakers of Swedish. Consequently, such students are often directed to SSL. The final decision of whether a student takes Swedish or SSL rests with the school, not the parents.

  Since December 2013, year 1-6 teachers teachers are required to have at least some qualification in Swedish or Swedish as a Second Language in order to teach SSL (www.andrasprak.su.se). Nevertheless, these requirements are minimal (half a term’s training for years 1-3 and one term for years 3-6) and hardly provide an adequate base, considering the challenges involved.

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources UsedThe study is part of a larger case study of a primary school in a highly diverse urban neighbourhood, examining conditions for intercultural organisational development (Lahdenperä, 2008). Case methodology (Stake, 1995) is used. At this school, there were too few pupils taking the subject Swedish to organise separate classes, so the two subjects Swedish and SSL were taught in mixed classes. Interviews were conducted with six randomly selected teachers (teaching years 2, 4 and 6), teaching Swedish as a Second Language and/or Swedish. The interviews were analysed with respect to how differences and similarities between the two school subjects were described by the teachers. Additionally, attention was paid to how they explained the different or similar teaching approaches that they adopted, and how they related this to their perceptions of pupils’ needs (cf. Lahdenperä, 1998). The term migrant background is in certain European contexts used  for foreign-born students only. In Sweden, the definition used for statistical purposes since 2002 also covers cases where both parents were born abroad. In daily usage, however, the term covers any migrant origin several generations back. The term multilingual (flerspråkig) is also used in Sweden to refer to immigrant communities in a wide sense. Such categorisations have consequences for language support measures and for which track of Swedish pupils are directed towards (Bunar, 2010; Stroud, 2004). Particular attention was therefore paid in the analysis to how categorising terms were used by the teachers. Attention was also devoted to teachers' conceptions of language (marker of identity or skill), and which specific linguistic features and/or competencies the teachers considered to be relevant in the school context. Conclusions, Expected Outcomes or FindingsPreliminary findings suggest interviewed teachers were unsure of the purpose of distinguishing between the subjects Swedish and Swedish as a Second Language, which teaching approaches would be suitable, and which criteria should be applied to direct pupils towards one subject or the other. Several of the underlying contradictions in policy aims and the syllabus for the two subjects could be noticed in the teachers’ descriptions. Contradictions were particularly apparent in how some pupils born in Sweden were categorised as native speakers of Swedish, while others were not. The teachers generally expressed simplified ideas about needs of second language learners. For pupils who were categorised as SSL learners, focus in teaching was placed on on word comprehension, not on higher skills. Pupils categorised as native speakers were perceived to be in need of more challenging approaches, with support of written syntax and structure of texts, enriching variety in expression. The low level of the majority of pupils was felt to be problematic for the stronger pupils, since it was difficult to find time for more interesting activities. Perceptions of pupils’ linguistic proficiency tended to be based on characteristics such as pronunciation (cf. Boyd, 2003; Stroud, 2004), and knowledge of Swedish traditional childrens’ culture. If Swedish language support measures are to be used as a model for other European countries’ efforts, sufficient attention needs to be devoted to the potentially segregating and stigmatising effects of targeted support measures. Adequate teacher training is critical. Conflating different kinds of language skills into an overall notion of language proficiency does not give teachers sufficient guidance for  language development efforts. Similarly, the theoretical conceptualisation of learning processes as divided into mutally exclusive categories applicable for L1 and L2 learners does not appear to help teachers find effective teaching strategies for these highly diverse groups of students.   References

  Boyd, S. (2003). Foreign-born Teachers in the Multilingual Classroom in Sweden: The Role of Attitudes to Foreign Accent. In A. Creese and P. Martin (eds.), Multilingual Classroom Ecologies: Inter-relationships, Interactions and Ideologies, pp 123-135. Clevedon: Multilingual Matters.

  Bunar, Nihad (2010). Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända elever i den Svenska skolan (Newly arrived pupils and learning. A review of the research on newly arrived pupils in Swedish school). Vetenskapsrådet (Swedish Research Council).

  Fridlund, L. (2011). Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma: Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser (Intercultural education – A pedagogical dilemma. Professional talk about the teaching of Swedish as a second language and in preparatory classes). PhD dissertation. Gothenburg University.   

  Lahdenperä, P. (1998).  School Difficulties and Immigrant Background: conclusions about intercultural education. European Journal of Intercultural Studies, 9(3), 297-306.

  Lahdenperä, Pirjo (2008). Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald (Intercultural leadership – change in diversity). Lund: Studentlitteratur.

  OECD (2009). Thematic Review on Migrant Education : Country Background Report for Sweden. Paris: OECD.

  OECD (2010) Thematic Review on Migrant Education: Closing the Gap for Immigrant Students. Paris: OECD.

  Persson, E. (2012): Raising achievement through inclusion, International Journal of Inclusive Education, DOI:10.1080/13603116.2012.745626

  Sirius European Policy Network on the Education of Migrant Children and Young People with a Migrant Background.  Working Package Number 1 – Policy Implementation and Networking. Literature Review Draft.  (accessed at http://www.sirius-migrationeducation.org/ 10 January 2013).

  Skolverket (2008). Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet. (With another mother tongue – pupils in compulsory school and school activies) Stockholm: Skolverket (The Swedish National Agency for Education)

  Stake, R. (1995). The Art of Case Study Research. London: Sage.

  Stroud, C. (2004). Rinkeby Swedish and semilingualism in language ideological debates: A Bourdieuean perspective. Journal of Sociolinguistics, 8 (2), 163–230.

  Torpsten, A-C. (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk och svensk skola (Offered and experienced learning in the encounter with Swedish as a Second Language and Swedish school). PhD dissertation. Växjö University.

  The National Centre for Swedish as a Second Language (located at Stockholm University) www.andrasprak.su.se

 • 16.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Taking responsibility for a marginal vocation: Mother tongue teacher training and the logistics of autonomous higher education in Sweden2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Higher education in Sweden has experienced increasing competitive pressure, while adopting paradigms borrowed from market philosophies (Beach, 2013). As in other European ountries, macro steering, incitaments and criteria for endorsing specific programmes operate through aggregated quality indicators, and tend to be more concerned with international ranking (Hazelkorn, 2008) than with meeting domestic needs. Additionally, deep-running tensions exist between what is seen as academic ’excellence’ and vocational relevance (Slantcheva-Durst, 2010). Despite a supposed increase in autonomy, forward looking strategic planning at university level is narrowly constrained (Bleiklie & Michelsen, 2013). While the nation-wide lack of qualified teachers has been amply documented, no concerted efforts are made to remedy the situation. Recruitment difficulties are exasperated by poor working conditions (cf. the situation in Norway, Valenta, 2009). Assuming comprehensive training in the more than 130 languages taught as mother tongue in Sweden would be daunting to manage alone for any single institution. On the other hand, the administrative burden of initiating cooperation across institutions is prohibitive, as well as the cost of managing coordination between a large number of partner institutions – within and outside Sweden. Competition between universities further reduces chances for effective cooperation. The ambition of equivalent standards and symmetrical structures in terms of credit requirements, progression or definition of levels ignores the substantial differences in actual conditions pertaining to different languages, student groups or locations. Finally, in a markets-driven higher education landscape, costly specialisations become dependent on direct targeted external financing. Without private or public sponsorship, the ratio between the number of highly specialised teacher trainers needed to establish credible programmes and the potential number of students per course is not financially viable for the course provider, particularly concerning smaller languages. Sweden has formerly held a vantaged position with respect to life-long learning (Boström, Boudard & Siminou, 2001), allowing continuous and flexible refinement of competences for active professionals. Today, the combined forces of marketisation and the Bologna process appear instead to have created relatively rigid structures that tend to favour a broad massified mid-section of the educational market, but make it difficult to maintain more specialised or rapidly changing disciplines.

 • 17.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Teaching in the 'edgelands' of the school day: The organisation of Mother Tongue Studies in a highly diverse Swedish primary school2015Ingår i: Power and Education, ISSN 1757-7438, E-ISSN 1757-7438, Vol. 7, nr 2, s. 239-254Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To promote attainment and inclusion, Sweden offers tuition in migrant pupils’ mother tongues as a regular school subject. However, the formulation of learning aims is problematic, and resources allocated to the subject do not correspond to ambitions expressed in steering documents. This case study presents an analysis of the organization of Mother Tongue Studies at a highly diverse urban primary school, based on interviews with teachers and head teachers. The practical organization of Mother Tongue Tuition affects how mother tongue teachers and pupils are perceived, but also potentially provides opportunities for empowerment and educational development. Results indicate that in the investigated case, such opportunities are not exploited, placing mother tongue teachers in a state of continuous structural stress, while limiting the forms their teaching relationships can take. Additionally, scheduling the school subject Mother Tongue Studies at the ‘edgelands' of the school day contributed to further marginalizing languages taught as mother tongue and minimized interaction with class teachers.                  

 • 18.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Läs & skriv. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  The role of the school library: Reflections from Sweden2014Ingår i: Intercultural Education, ISSN 1467-5986, E-ISSN 1469-8439, Vol. 25, nr 6, s. 497-507Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Libraries are critical learning spaces and may play a significant role in intercultural education initiatives, particularly in Sweden where the national curriculum ascribes central functions to libraries for learning activities. Unfortunately, the ways in which teachers and librarians may collaborate to leverage mutual resources is not fully understood. This article uses Pirjo Lahdenperä’s model of intercultural education development to consider the case of a small school library in a highly diverse urban neighbourhood. Although public libraries in Scandinavia can support intercultural educational values by addressing individual needs and complementing curriculum-based teaching, the development of new teaching practices requires additional guidance as well as institutional support.

 • 19.
  Avery, Helen
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Barhoum, Rafah
  Lund university.
  Education in Transition2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Refugee education: 2015 witnessed a rapid surge in the number of Middle Eastern refugees coming to neighbouring countries and to Europe. This presentation summarises some of the main challenges of refugee education, from the perspective of national policies, local classrooms and the refugees themselves. Based on experiences in raising teacher competences in both countries, situations in Lebanon and Sweden are compared, pointing to pitfalls as well as best practices observed. Finally, possible directions for reforming curricula and pedagogical strategies are envisaged, to prepare young people to make positive contributions to host countries, as well as building foundations for reconstruction and return.

 • 20.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Språkets identiteter och identitetens språk: Komplexitet och gränser i utbildningspraktiker over tid och rum2012Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Messina Dahlberg, Giulia
  Skövde University, Sweden.
  Heterogeneity in the areas of language and identity. Trajectories and mobilizations of neologisms in the 21st century2017Ingår i: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Messina Dahlberg, Giulia
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Virtual Learning Sites as Languaging Spaces. Critical issues on languaging research in changing eduscapes in the 21st centuryManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Bergstrand, Isak
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  ”Spelen är ju typ alltid på engelska…”: Elevers medvetenhet om MMO-spels påverkan på engelskkunskaper2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om Massive Multiplayer Online-spels (MMO-spel) inverkan på engelskkunskaper. Studien, likt tidigare forskning inom om-rådet, grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv. En kvalitativ metod i form av semistruk-turerade intervjuer har använts för att intervjua deltagare i årskurs 6. Följande frågeställ-ningar har legat som grund för studien: Hur beskriver elever sitt eget och klasskamraters spelande av MMO-spel i förhållande till engelskinlärning? Hur beskriver elever att de och andra lär sig engelska i MMO-spel? Hur ser elever på MMO-spel som ett möjligt verktyg för språkinlärning i engelskundervisning?Intervjuerna analyserades med en fenomenografiskt inspirerad modell i sju steg för att få fram ett resultat. Resultatet visar att eleverna är medvetna om MMO-spels inverkan på eng-elskkunskaper. Medvetenheten hos deltagarna berör inte enbart utvecklingen av engelsk-kunskaper utan även spelvanor och vad i spelen det är som utvecklar engelska. Resultatet visar även att eleverna påstår att det är den sociala sidan i spelen som utvecklar och inte själva spelandet. Flertalet av deltagarna är skeptiska till en potentiell användning av MMO-spel i engelskundervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Bergstrand, Isak
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Fritzon Sund, Viktoria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  The Game Changer: MMO-spels inverkan på elevers färdigheter i engelska som andraspråk2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroplanen i engelska beskriver hur undervisningen ska anknyta till elevnära och vardagliga situationer. Studien utgår därför ifrån de vardagliga situationer där eleverna möter engelska. Flertalet av dagens elever är bekanta med och har deltagit i online-spel, det är därför intressant att undersöka användandet av online-spels inverkan på elevernas engelska språkutveckling. Målgruppen för undersökningen är elever som studerar engelska som andraspråk. Syftet med studien är att undersöka ‘Massive Multiplayer Online’-spels påverkan på elevers språkutveckling i engelska som andraspråk och är en litteraturöversikt på forskning inom området. Materialet består av vetenskapliga artiklar samt en forskningsrapport. Kommunikationsmiljöerna i spelen ses som mer autentiska än de i klassrummet, vilket i sin tur anses leda till ökad språkinlärning och ett stort intresse för att kommunicera hos eleverna. Elever som aktivt spelar ‘Massive Multiplayer Online’-spel på fritiden visar även enligt studierna en högre kommunikativ och vokabulär förmåga inom engelska som andraspråk. Användandet av spelen lämpar sig inte för elever med begränsade engelskkunskaper och används främst av pojkar. Slutsatsen av studien är att MMO-spel i sin nuvarande form inte bör föras in i klassrummet som en allmängiltig undervisningsmetod, utan att spelen ska ses som ett komplement till engelsk språkutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  TheGameChanger
 • 25.
  Brodin, Eva
  et al.
  Lunds universitet.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Gränsöverskridande lärande i tvärvetenskapliga forskarskolor: Gränslöst eller begränsande?2012Ingår i: Gränslöst lärande, Göteborg, 2012, s. 107-108Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Carlberg, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Retoriken i svenskämnet på gymnasiet: Hur undervisningen kring muntliga framställningar prioriteras och organiseras2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med grund i retorikens återkomst i ämnesplanen för svenskämnet på gymnasiet är uppsatsens syfte att genomlysa retorikens plats i undervisningen, att undersöka lärares förhållningssätt till och genomförande av undervisning i muntliga framställningar. Syftet har konkretiseras genom de två frågeställningarna: Vilket förhållningssätt uppvisar svensklärare på gymnasiet till muntliga framställningar, med avseende på betydelse för elevers betyg och kompetens samt dess relevans i förhållande till andra moment i kursen? Hur ser svensklärare på organisationen av muntliga framställningar i svenskämnet? För att leva upp till syftet och besvara frågeställningarna har tre halvstrukturerade djupintervjuer genomförts, och dessutom har två informanter lämnat in listor på de begrepp som används i undervisningen kring muntliga framställningar. Både tidigare forskning och uppsatsens undersökning visar på skilda förhållningssätt gällande muntliga framställningar i svenskämnet och dessutom framkommer varierande organisation av undervisningen. Inget enhetligt resultat uppnås, istället påvisar uppsatsen en bristande konsensus i frågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Retoriken i svenskämnet på gymnasiet
 • 27.
  Carlberg, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Eriksson, Camilla
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Sambandet mellan språk, kön och skola: En litteraturstudie av forskning från 2000-talet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur synen på det manliga och kvinnliga talspråket utvecklats från 1900-talet fram till början av 2000-talet och om denna utveckling även syns i elevers ageranden i skolan. De frågeställningar uppsatsen bygger på är: Hur beskriver och förklarar forskare från 2000-talet mäns och kvinnors muntliga språkbruk? Hur beskriver och förklarar forskare från 2000-talet pojkars och flickors muntliga ageranden i skolan? Kan de allmänna teorierna kring mäns och kvinnors muntliga språkbruk relateras till de muntliga ageranden som pojkar och flickor uppvisar i skolan? För att besvara frågeställningarna och leva upp till syftet har en litteraturundersökning genomförts. Forskningen som bearbetas i studien är från 2000-talet och representerar såväl samband mellan språk och kön, som samband mellan språk, kön och skola. Resultatet visar en generell attitydsförändring kring det kvinnliga och manliga talspråket, där de kvinnliga dragen idag värdesätts mer än tidigare. Skillnaderna i mäns och kvinnors talspråk syns även i pojkars och flickors muntliga ageranden i skolan, dock syns inte samma attitydsförändring kring språkbruket i skolan som i samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sambandet mellan språk, kön och skola
 • 28.
  Cedergren, Mickaëlle
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lindberg, Ylva
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Att förmedla den andras litteratur: Sveriges möjliga väg till världslitteratur?2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 29.
  Denke, Annika
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Fant, Lars
  Stockholm University.
  Negotiating with the Boss: An Inter- and Crosscultural Perspective on Problematic Talk2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Elm, Matilda
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Högläsningens betydelse i undervisningen: En studie om lärares beskrivningar av högläsningsaktiviteter i årskurserna 1–32017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar högläsning och bearbetning av högläsning i undervisningen. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurserna 1–3 beskriver högläsningsaktiviteter som de använder i klassrumspraktiken. Dessa frågeställningar har varit utgångspunkterna för denna studie: Hur beskriver lärare att de använder sig av högläsning i undervisningen? Vad vill lärare uppnå med bearbetning av högläsning? Vilka texter läser lärare vid högläsningen och på vilka grunder väljer de ut texter som används? Studien utgår från en teori om att elevers lärande utvecklas genom sociala aktiviteter där de får stöttning, vilket har sin utgångspunkt i en sociokulturell teori. Fem lärare har deltagit i studien. Kvalitativ metod har använts där både intervjuer och observationer har genomförts för att få en fördjupad och bred förståelse för området. Materialet har analyserats och diskuterats. Resultatet av studien visar att lärarna anser att högläsning är ett viktigt moment i undervisningen som bidrar till elevers språkutveckling. Lärarna använder texter som intresserar eleverna och som bidrar till att eleverna kan relatera egna erfarenheter till innehållet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Erman, Britt
  et al.
  Stockholm University.
  Denke, Annika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Fant, Lars
  Stockholm University.
  Forsberg Lundell, Fanny
  Stockholm University.
  Nativelike expression in the speech of long-residency L2 users: A study of multiword structures in L2 English, French and Spanish2015Ingår i: International Journal of Applied Linguistics, ISSN 0802-6106, E-ISSN 1473-4192, Vol. 25, nr 2, s. 160-182Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Nativelike expression in L2 speech is investigated by comparing quantity and distribution of different types of multiword structures (MWSs) in the speech of very advanced L2 speakers with native speakers. Swedish speakers of L2 English, L2 French and L2 Spanish (average LOR in the UK, France and Chile 7–10 years) performing two oral tasks, a role play, and an online retelling task, are compared with matching native speakers, totalling 140,000 words. The L2 groups were nativelike in their use of MWSs as social routines in the role play. Collocations, the dominant category in the retelling task, were underrepresented in all three L2 groups compared to the native groups. Furthermore, the English NNSs were nativelike on more measurements of MWSs than the French and Spanish NNSs.

 • 32.
  Ewertsson, Mona
  et al.
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Bagga-Gupta, Sangeeta
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Allvin, Renée
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Blomberg, Karin
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Tensions in learning professional identities - nursing students' narratives and participation in practical skills during their clinical practice: An ethnographic study2017Ingår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 16, nr 1, artikel-id 48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Clinical practice is a pivotal part of nursing education. It provides students with the opportunity to put the knowledge and skills they have acquired from lectures into practice with real patients, under the guidance of registered nurses. Clinical experience is also essential for shaping the nursing students' identity as future professional nurses. There is a lack of knowledge and understanding of the ways in which students learn practical skills and apply knowledge within and across different contexts, i.e. how they apply clinical skills, learnt in the laboratory in university settings, in the clinical setting. The aim of this study was therefore to explore how nursing students describe, and use, their prior experiences related to practical skills during their clinical practice.

  Methods: An ethnographic case study design was used. Fieldwork included participant observations (82 h), informal conversations, and interviews (n = 7) that were conducted during nursing students' (n = 17) clinical practice at an emergency department at a university hospital in Sweden.

  Results: The overarching theme identified was "Learning about professional identities with respect to situated power". This encompasses tensions in students' learning when they are socialized into practical skills in the nursing profession. This overarching theme consists of three sub-themes: "Embodied knowledge", "Divergent ways of assessing and evaluating knowledge" and "Balancing approaches".

  Conclusions: Nursing students do not automatically possess the ability to transfer knowledge from one setting to another; rather, their development is shaped by their experiences and interactions with others when they meet real patients. The study revealed different ways in which students navigated tensions related to power differentials. Reflecting on actions is a prerequisite for developing and learning practical skills and professional identities. This highlights the importance of both educators' and the preceptors' roles for socializing students in this process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 33.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  “Being Ashamed: An Ethics of a Blush”2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 34.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. University of Gothenburg, Sweden.
  For a Future to Come: Derrida’s Democracy and the Right to Literature2013Ingår i: Journal of East-West Thought (JET), ISSN 2161-7236 (Print), 2168-2259 (Online), Vol. 3, nr 1, s. 13-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Reflecting on the political nature of literature and its relation to modern democracy, the essay begins by problematizing any notion of commitment in literature. However, irresponsibility found in literature, far from undermining the political process, is what animates the political field seen as an endless contestability of our social practice. The way our notion of modern democracy informs our understanding of literary practice is explored through a selection of Derrida’s writings where democracy emerges as the possibility of imagining alternatives to the world and “of thinking life otherwise,” as Derrida (2004) says, which is to say that democracy cannot be thought without the possibility of literature. Democracy implies not political stability but a continuous call for unrest that prevents its atrophy, and literature, in its unconditional right to call everything to account, is its rearguard work as it were, keeping democracy forever open, for better or for worse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Introduction to Emmanuel Levinas: ‘After you, sir!’2011Ingår i: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. 105, nr 1, s. 58-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  (Mis)reading Proust: Style, Rhetoric, Allegory2011Ingår i: Theorising textuality. Theorising reading: om vetenskaplig teoribildning inom kultur- och litteraturforskning / [ed] Eva Ahlstedt, Göteborgs: Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer , 2011, Vol. 3, nr 10, s. 105-117Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The incursion of style upon our ability to read, indeed of stylus, of a pointed object that “might be used in a vicious attack against what philosophy appeals to in the name of matter,” as Derrida writes in Spurs, will here take the form of specific tropological concerns that will be given in terms of Paul de Man’s understanding of allegory and reading. Style, inescapably tied to rhetoric and figurativity as a mode of expression, would be a syncope of cognition present in every text. A disruptive possibility of the text that outmatches its potential to be read. Style, seen in these terms, is a certain excess/lack of text that opens to a jouissance of reading, the pain of having read always too much or too little, of always having read otherwise. What the rhetorical structure of reading points to, as we shall see in de Man’s reading of Proust, is the radical impossibility of its closure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  "Narrativising the Past in W.G. Sebald's The Emigrants: Historiography and Memory in Postmodern Writing"2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 38.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  “Not Human Enough: Levinas and a Call for New (Old) Humanism”2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  “Not Human Enough: Levinas and a Call for New (Old) Humanism”2011Ingår i: Conference on Modernity, Critique, and Humanism, Los Angeles, US, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 40.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik. University of Gothenburg, Sweden.
  Not Human Enough: Levinas and a Call for New (Old) Humanism2013Ingår i: An Insatiable Dialectic: Essays on Critique, Modernity, and Humanism / [ed] Roberto Cantú, Cal State University, LA, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 104-120Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The humanity of man, Levinas argues in Humanism of the Other, is not defined by rationality or subjectivism of freedom, it is found instead in absolute humility and subjection of my freedom to the vulnerability of others. Indeed, for Levinas, the subject itself is constituted as singular or unique by an assignation of responsibility it cannot escape. The fact that no one can respond to the distress of others in my stead is what so imperially consigns me to my idenitity.

   

  The critique of humanism that is implicit in Levinas does not testify so much to its failure as to the hypocrisy of the humanist projects based on reason, integrity, autonomy and the dignity of the subject, its naive rights of freedom and self-assertion often appropriated by the discourses of exploitation and used as a shameless pretext for virile imperialism and colonial aggression. Instead, for Levians, humanism has not risen to the true height of its ideals, of what it means to be human. It is the status and the menaing of this ideal that this paper will question. For to be human is to be called to goodness such that the other counts more than myself. Freedom of the subject, ‘is not the source of all right and meaning,’ as Levians writes in Ethics and Infinity. It is rather the possibility of self-sacrifice and being for the other. Being called to goodness is being sobered up to a responsibility that for Levians is manifested as the-one-for-the-other, even as ‘substitution unto death.’ To be human is to call into question the prejudice of my freedom and my self-righteousness. It is to discover onself in passivity. The other person’s vulnerability, his mortality, comes as the effraction of my being, of my rights, and exposes the injustice of my selfish will. True humanness seems, in fact, to demand more than my capacity. I am thus never responsible enough, I am never human enough. The presence of the other person, the unabated pathos of his need and vulnerability, revelas me to my own shame, to a kind of self-effacement and absolute discretion of my own presence. There is a supplication to a freedom that precedes mine and to respond to it is to be human.

   

  This paper will point towards a certain insufficiency of humanism and the inheritance of its concept in the context of Levinas’s writing as an expression a post-Enlightenment critique both of the notions of freedom and autonomy that are put in question in the responsibility for the other but also in terms of its pre-critical naivité about ‘the human nature’ and the metaphysics of the unified subject. Self-relation is broken in Levinas by infinite incumbent responsibilities that devolve on the subject like an insolvent debt one can never settle in good conscience. The self with all its resources is in a permanent deficit.

 • 41.
  Filipovic, Zlatan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  ”The Roots of My Shame: Place and Diasporic Identity”2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 42.
  Fleischer, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  A phenomenological understanding of Web 2.0 as a Learning Phenomenon2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  All technological revolutions have created a hope for a new pedagogy. So was the case with the VCR, that created the dream of the perfect distance education. So was the case with the research on Artificial Intelligence – this time the dream was about creating the perfect teacher by aid of software. Now, there is fuzz about the new emerging web, web 2.0, that is supposed to be social and interactive. This time, the dream is that the ‘digital generation’ will be its own best teacher.

   

  The article aims to illuminate the character of web 2.0 as a learning phenomenon out of a reading of Martin Heidegger, primarily his earlier work. It applies the ontological grounds on which Heidegger described being-in-world and the worldliness, out from the phenomenon of web 2.0. The article states that web 2.0 could both be considered to be a thing (in Heideggerian terms), and not, a fact that could have massive impact upon learning. A thing, according to the character of equipment, to the feature of self-sameness and by the fact that it is organized in equipmental nexus which makes it recognizable as a thing from different perspectives. This is properties that education has been built upon forever. However, it does also seem to have unthingly features because of its lack of spatio-temporal fixation, the fact that there is no original and no copies of it, and that it lacks timely orientation. This insight could have huge impact upon building strategies for learning within a formal educational system.

   

  It further discusses the way the world reveals itself while using web 2.0, and is proposing a new term for this kind of revelation: a stretched world, with both similarities with and differences from a simulated world. The conditions for learning in this stretched world seem to be changed in a number of ways that are elaborated in the article. It finally discusses web 2.0 as a place for dwelling, and the epistemological consequences of these features of web 2.0 as a learning phenomenon.

 • 43.
  Fleischer, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan2013Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. En ytterligare ambition är att väcka reflektioner kring och bilda kunskap om hur en-till-en, som en produkt av kunskapssamhället, påverkar såväl kunskapssynen som kunskapsbildningens kvalitet och villkor. Därtill är också ambitionen också att, mot bakgrund av kunskapssamhällets särskilda villkor, bidra till nya insikter kring kunskapsbegreppets utvecklingsmöjligheter i relation till en-till-en.

  Utgångspunkten tas i kunskapssamhället och villkoren för kunskapsproduktion och i hur Sverige har valt att fokusera på behovet av att ge eleverna digital kompetens. Den teoretiska ansatsen ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande. Avhandlingen bygger på fyra studier: en narrativ forskningsöversikt med fokus på vad forskning berättar om elever respektive lärare i en-till-en projekt. Vidare ingår en teoretisk artikel med fokus på att utveckla en alternativ förståelse för villkoren för kunskapsbildning på den sociala webben med utgångspunkt från Martin Heideggers fenomenologi. En intervjustudie kring elevers upplevelser av sitt lärande i en-till en ingår också samt en fenomenografisk analys av inlämnade kunskapsuppgifter med fokus på kritiska dimensioner och kunskapsdjup. Resultaten diskuterar huruvida det starka färdighetsfokus som uppstår vid kunskapsbildning i en-till-en är samstämmigt med den performativa kunskap som i kunskapssamhället antas vara av vikt och hur det påverkar kvalitet och karaktär på bildad kunskap. Avhandlingen diskuterar också hur en-till-en påverkar elevers sätt att uppleva sitt lärande i en situation som präglas av flexibilitet och ständigt nya förutsättningar för lärande. Slutligen diskuteras också ett möjligt sätt att utveckla kunskapsbegreppet mot bakgrund av de resultat som framträtt i avhandlingens fyra studier genom att formulera begreppet ”stretchad kunskap”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Fleischer, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Knowledge qualities and interpretations of knowledge tasks in one-to-one projects2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One-to-one computer projects are getting more and more common in European schools, for example in Italy, Portugal, France, Spain, Turkey and Germany (European Schoolnet, 2011; The Worldbank Group, 2011), as following the trend of education in USA (Maine Learning Technology Initiative, 2010). A recently published systematic research review (Fleischer, in press) on one-to-one (one computer per pupil and teacher) projects shows that pupils do spend much time on computers in one-to-one projects (Grimes & Warschauer, 2008), and that computers are highly appriciated. Previous research do also show that the computers are mostly used to explore information, to produce material by using word processors and powerpoint, and to communicate electronically (Fleischer, in press; Penuel, 2006). Previous research also indicates that the pupils sense of self-regulation in studies are increasing, as well as their motivation for studying (Maninger & Holden, 2009).

   

  However, the mentioned research review (Fleischer, in press) indicates that there is a lack of knowledge on how one-to-one affect the way pupils interpret knowledge tasks in school, how they approach knowledge tasks and how one-to-one computer projects affect qualities in formed knowledge.  

   

  The proposed study will therefor research qualities in formed knowledge in one-to-one settings. The research questions for the study are:

   

  • Which are the variations of quality in formed knowledge that takes place due to the one-to-one setting?
  • How is interpretation of the knowledge task conducted in one-to-one classrooms?
  • What strategies do the pupils use to solve knowledge tasks in one-to-one classrooms?

   

  Methodology

  The study is using a phenomenographical approach (Marton & Booth, 1997). The study takes place within one class of 16-years old pupils in Sweden, studying a theoretical topic, where the knowledge task will be to write an essay. An interview is made with the teacher, parallel with investigating the formal curriculum of the course, to establish the pedagogical norm. The content of the essays are investigating in relation to this pedagogical norm, in order to find the students critical varations on the topic. These variations are then hierarchical ordered due to the depth of knowledge represented, and presented critical aspects of the topic. After this, retrospective interviews with the pupils are conducted, to find out the way they tried to solve their knowledge task.

   

  Expected results

  The studies will bring further clarity on how one-to-one computing affects qualities in knowledge formation, and how those qualities are related to strategies that are chosen when the pupils are in a one-to-one  computer setting. The strategies will be discussed in terms of the interpretation of the task, the information seeking aspect of solving the task, and the writing process. The results of the study will be discussed from Gurwitsch’s three layers of awareness (Gurwitsch, Zaner, & Embree, 2010), in order to cast light over which aspects of one-to-one projects that affect the process of knowledge formation, and in what ways. Further, the results will also be discussed from a specific phenomenological framework, namely the one discussing the stretched world (Fleischer, 2011), taking into account what the strategies in forming knowledge mean for the lived experience of studying.

   

  The study will further discuss how to engage deeper into the question of affection on knowledge qualities and knowledge formation processes within one-to-one projects.

   

  Intent of publication

  The study is conducted within the framework of a doctoral thesis. The study is conducted during spring 2012, and the results will be presented at the ECER conference in September 2012. The study is also intended to be published in international peer reviewed journals during 2012.

   

  References

   

  European Schoolnet. (2011). Educational Netbook Pilot  Retrieved 2011-11-14, 2011, from http://www.netbooks.eun.org/web/acer/about

  Fleischer, H. (2011). Towards  a  Phenomenological  Understanding  of  Web  2.0  and  Knowledge  Formation. Education Inquiry, 2(3), 535-549.

  Fleischer, H. (in press). What is our current understanding of one-to-one computer projects: A systematic narrative research review. Educational Research Review. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2011.11.004

  Grimes, D., & Warschauer, M. (2008). Learning with Laptops: A Multi-Method Case Study. Journal of Educational Computing Research, 38(3), 305-332.

  Gurwitsch, A., Zaner, R. M., & Embree, L. E. (2010). The field of consciousness : phenomenology of theme, thematic field, and marginal consciousness. Dordrecht ; New York: Springer.

  Maine Learning Technology Initiative. (2010). About MLTI  Retrieved 2011-06-09, 2011, from http://www.maine.gov/mlti/about/index.shtml

  Maninger, R. M., & Holden, M. E. (2009). Put the Textbooks Away: Preparation and Support for a Middle School One-to-One Laptop Initiative. American Secondary Education, 38(1), 5-33.

  Marton, F., & Booth, S. (1997). Learning and awareness. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum Associates.

  Penuel, W. R. (2006). Implementation and Effects of One-to-One Computing Initiatives: A Research Synthesis. Journal of Research on Technology in Education, 38(3), 329-348.

  The Worldbank Group. (2011). 1-to-1 educational computing initiatives around the world, from http://blogs.worldbank.org/edutech/node/558

   

 • 45.
  Fleischer, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Towards a Phenomenological Understanding of Web 2.0 and Knowledge Formation2011Ingår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, nr 3, s. 535-549Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article aims to illuminate the character of web 2.0 out of a reading of Martin Heidegger in order to provoke new epistemological questions about web 2.0 and knowledge formation. The article applies the ontological grounds on which Heidegger described being-in-world and worldliness, out from the phenomenon of web 2.0. The article states that web 2.0 could both be considered to be a thing (in Heideggerian terms), but also as not being a thing. A thing, according to the character of equipment, the feature of self-sameness and by the fact that it is organized in equipmental nexus which makes it recognizable as a thing from different perspectives. However, it does seem to have unthingly features because of its lack of spatio-temporal fixation, the fact that there is no original and no copies of it, and that it lacks timely orientation. The article further discusses the way the world reveals itself while using web 2.0, and is proposing a new term for this kind of revelation, namely a stretched world. It finally discusses web 2.0 as a place for dwelling, and the epistemological consequences of these features of web 2.0 for knowledge formation. It proposes that research questions should be asked from the perspective that web 2.0 used for knowledge formation is something to act upon while stepping into it.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Fleischer, Håkan
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  What is Our Current Understanding of One-to-one Computer Projects: A Systematic Narrative Research Review2012Ingår i: Educational Research Review, ISSN 1747-938X, E-ISSN 1878-0385, Vol. 7, nr 2, s. 107-122Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to review cross-disciplinary accumulated empirical research on one-to-one computer projects in school settings as published in peer-reviewed journals between 2005 to 2010, particularly the results of teacher- and pupil-oriented studies. Six hundred five research articles were screened at the abstract and title level, 36 were full-text mapped, and 18 of those were further analysed. The final analysis revealed two main themes of narration, which guided the further descriptions. The first theme, Pupil-Related Results, deals with classroom activities and learning experiences and the outcomes of one-to-one projects. The second theme, Teacher-Related Results, deals with how teachers comprehend and relate to one-to-one computer projects. The results show that the research field has not developed substantially since the previously published reviews. This paper discusses the reasons for this lack of development, as well as the need for political, scholarly and epistemological awareness when researching questions of one-to-one computer projects.

 • 47.
  Fritzon Sund, Viktoria
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Språk-, litteratur- och mediedidaktik.
  Gaming and English language development: En kvalitativ studie om samband mellan användande av MMO-spel och engelsk språkutveckling ur ett lärarperspektiv.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel och ökad engelsk språkutveckling hos elever i svensk skola ur ett lärarperspektiv. För att besvara syftesfrågorna i studien användes en kvalitativ metod. Fem lärare som undervisar eller har undervisat i engelska i årskurserna 4-6 intervjuades om sina erfarenheter. Studien har inspirerats av fenomenografi och fokuserar på lärarnas upplevelser och erfarenheter av MMO-spelande elevers språkutveckling i engelska.  Resultatet i studien visar att lärare har följande uppfattningar: elever som spelar MMO-spel har en ökad engelsk muntlig förmåga, mer tillgång till det engelska språket ett naturligt sammanhang för det engelska. Samtidigt finns det nackdelar med MMO-spelens inverkan på elevernas engelska språkutveckling. Dessa nackdelar består av negativt språkbruk, avsaknad av abstraktionsförmåga och svårigheter med att skilja på formellt och informellt språkbruk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Gamaleldin, Selma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Att söka kunskaper på Internet ur ett sociokulturellt och källkritiskt perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att hjälpa lärare undervisa sina elever så att de når förmågan att ”söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 223). För att uppfylla syftet har jag valt att arbeta utifrån följande frågeställningar:

  -       Vilka fördelar finns det med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet?

  -       Vad bör lärare tänka på när de undervisar i informationssökning på Internet?

  -       Hur kan lärare undervisa i källkritik på Internet?

  Den metod jag använt är att göra en litteraturstudie i det aktuella ämnesområdet för att söka svar på mina frågeställningar. Jag har använt mig av söktjänsten PRIMO, Skolverkets databas och kedjesökning. Materialet består av åtta forskningsrapporter och en doktorsavhandling.

  Fördelarna med informationssökning på Internet utifrån det sociokulturella perspektivet är att det utgår från elevens intresse, lärstil och förkunskaper. Lärare bör veta att det tar tid för eleven att lära sig informationssökning på internet, att de bör vara aktiva handledare samt att de bör ta reda på var eleven befinner sig kunskapsmässigt. För att utveckla det källkritiska tänkandet hos eleven ska eleven ha ett intresse/ en inre motivation men också att undervisningen bland annat ska bestå av diskussion, individuella samtal och handledning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Hallberg, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Johansson, Anneli
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Lässtrategier och skönlitteratur: En undersökning om lässtrategier, läsundervisning och skönlitteratur i ämnet svenska2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker fem lärares arbete och undervisning om litteraturoch lässtrategier utifrån skönlitteratur. Skönlitteratur visade sig vara ettviktigt arbetsredskap i undervisningen för att utveckla lässtrategier och godläsförståelse. Litteratur anses vara traditionsbärare för kultur, historia ochgemenskap och för människorsutveckling. Läroplan och kursplan i svenska har tydliggjort vikten av läsningoch lässtrategier i undervisningen. Elever behöver tillgång till lässtrategierför att kunna läsa olika typer av texter på ett ändamålsenligt och effektivtsätt. Trots skolors medvetenhet kring läsnings vikt visar rapporter ochundersökningar från statliga utredningar att läsförståelse överlag försämratshos dagens skolungdomar. Vi ställer oss frågorna hur lärare arbetar medskönlitteratur, vad lässtrategier innebär och hur de arbetar med strategierna.Vår metod var en kvalitativ enkätundersökning ochdeltagare var samtliga svensklärare från samma skola. Vårt resultatvisade att lärarnas kunskaper i och om lässtrategier varierade och så ävenarbetet med skönlitteratur och hur de arbetar med elevernas läsförmåga.Sammanfattningsvis kan vi konstatera att läsning är mer än en aktivitet mellanläsare och text, den kan berika människors liv och bidra till en förståelse förbåde sig själva och andra individer.  Läsning av litteratur är ettarbetsverktyg och hjälpmedel i undervisningen och det kan skapa delaktighet isamhället då förmågor som kritiskt tänkande och ett analytiskt förhållningssättkan uppkomma i samband med boksamtal eller diskussioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lässtrategier och skönlitteratur
 • 50.
  Hamidovic, Aldina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  Johansson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Medie-, litteratur- och språkdidaktik.
  "Utveckla där jag skrev utveckla": En kvalitativ studie av hur fyra svensklärare arbetar med skriftlig respons av elevtext samt elevernas upplevelser av den2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur fyra svensklärare arbetar med skriftlig respons, vilka effekter den har på elevers skrivutveckling samt hur eleverna beskriver sina upplevelser av att motta respons. En kvalitativ metod har använts genom att fyra svensklärare på högstadiet har intervjuats. Därefter gjordes gruppintervjuer med fyra av respektive lärarrespondents elever. Intervjuerna analyserades och data kategoriserades i syfte att få svar på studiens frågeställningar, vilka är:

  • Vad beskriver lärarna att de fokuserar på i den skriftliga respons de ger till eleverna, på vilket sätt ger de respons och varför?

  • Vilka effekter beskriver lärarna att deras skriftliga respons har på elevernas skrivutveckling?

  • Hur beskriver eleverna sina upplevelser kring den respons de ges på sina skriftliga framställningar?

  Resultatet visar att lärarna arbetar med tre typer av respons: slutkommentarer, matriser och markeringar i elevtexten. Det sistnämnda upplever eleverna som störande. Lärarna kommenterar huvudsakligen på innehåll och genreanpassning. Det framkommer att lärarna inte har en klar uppfattning om vilka effekter deras respons har på deras elevers skrivutveckling. Eleverna uppskattar att få berömmande kommentarer. Däremot är inte matriserna och slutkommentarerna lika uppskattade då eleverna upplever språket i dessa som svårbegripligt. Dock är eleverna huvudsakligen intresserade av vilket betyg deras produkt uppnått, vilket gör att kommentaren förlorar sitt värde. Eleverna upplever även att responsen inte utvecklar deras skrivförmåga. Detta beror dels på att responsen saknar instruktioner angående hur eleverna ska utvecklas och dels för att ett system för hur de ska spara den skriftliga responsen saknas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Utveckla där jag skrev utveckla"
1234 1 - 50 av 170
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf