Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abi-Khalil, Pierre
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Abdulahad, Zuhair
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Stadsutveckling i mellanstora städer: En studie om förtätning i centrala Norrköping ur ett socialt och ekologiskt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Planners in Norrköping municipality today facing a challenge to meet Norrköping'sneeds in the housing market, while at the same time achieving demand for public places and areas such as parks, squares and nature areas. When existing areas within the city's borders are built, so-called densification takes place in the city, whichcan have both positive and negative consequences. The aim of this study is to investigatehow the densification has affected Norrköping's inner city from a social and ecologicalperspective with a focus on free space, and present proposals for measures forbetter management of the densification in central Norrköping.

  This study has mainly been carried out using a qualitative research method.A qualitative study is based on soft data such as interviews, document analysis and literature studies. The interviews have been conducted with respondents from Norrköpings municipality and the document analysis consists of steering documents obtained from Norrköpings municipality and Pontarius AB. Some data is obtained from documents and studies where results are presented in the form of tables, diagrams, figures and GIS analysis, which means that quantitative methods are also applied.

  To perform a safer densification, it is important that the municipality establishes safe guidelines and steering documents to relate to. These control documents should be used as a framework for efficient exploitation and ensure that the city's freeareas are developed from a sustainable perspective and that a good quality is includedin the development.

  It is advantageous that the development of the densification takes placeaccording to guidelines and documentation prepared by the municipality. To ensure maximum efficiency in exploitation, these guidelines should be followed at an early stage. It is also important that there is a balance of free space size and their quality. Too small a surface leads to a higher load and larger surfaces can be perceived as superfluousand a feeling of unsecure. It is recommended to study how the densification developsin connection with the infrastructure and how it will affect free and green areas in the long run.

  This study is limited to only the inner city of Norrköping. The study also delimits economic and political factors that can influence the planning of the densification and the development of the city’s infrastructure and public transport.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlander, Alfred
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekroth, Pontus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Kommunikationsmodell för APD-plan vid användning av materialrutor och gångstråk2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Platsbyggd byggnadsproduktion är en komplicerad process. En tillfällig fabrik, med nya materialupplag och nytt arbetsplatsområde upprättas vid varje enskilt projekt, vilket komplicerar processen ytterligare. Materialhanteringen utgör en stor besparingsmöjlighet i byggnadsprojekt och 40 % av tiden som förloras på en byggarbetsplats kan tillskrivas materialhantering. För att få bukt med slöseri kopplat till materialhantering krävs en väl bearbetad logistikplanering, fungerande kommunikation samt kunskapsbeaktning från tidigare genomförda projekt. Studiens mål är därför att identifiera förbättringsåtgärder gällande användning av materialrutor och gångstråk, samt skapa en kommunikationsmodell för arbetsplatsdispositionsplanen (APD-planen) som stödjer erfarenhetsåterföring.

  Metod: Studien har utfört fallstudier på två projekt inom NCC:s organisation. Kvalitativ datainsamling i form av litteraturstudie, intervjuer, dokumentanalys och observation har använts. Semistrukturerade intervjuer har utförts och innefattar sju respondenter med olika befattningar inom byggbranschen.

  Resultat: Studien har tagit fram faktorer som bör beaktas vid planeringen av materialrutor och gångstråk. Vidare visar resultatet att det krävs resurser och strukturerade processer för att erfarenhetsåterföring i byggnadsprojekt skall fungera. För att lyckas med användningen av materialrutor och gångstråk krävs god kommunikation av APD-planen. I studien har även en kommunikationsmodell av APDplanen som stödjer erfarenhetsåterföring tagits fram.

  Konsekvenser: Det är under inköps- och leveransplaneringen som förutsättningarna för materialrutor och gångstråk sätts, därför bör APD-planen vara mer i fokus under detta skede. En förutsättning för att användningen av materialrutor och gångstråk skall fungera är att det finns resurser som stödjer platsledningen vid planering och utförandet. Genom att använda sig av logistikresurser inom organisationen underlättas planering och hantering av material på byggarbetsplatsen och insamlade erfarenheter kan förmedlas mellan projekt. Ute i produktionen bör det finnas en ansvarig godsmottagare som är extra insatt i APD-planen och materialrutor, genom kontinuerlig kommunikation med platsledning och logistikresurs.

  Begränsningar: Eftersom arbetet endast omfattar studie av två byggnadsprojekt finns det en begränsning i vilka faktorer och resonemang som lyfts fram. Även om resultatet grundas från två byggnadsprojekt är de grundläggande processerna och händelseförloppen vid uppförande av byggnader likartade och resultatet kan därför tillämpas på liknande byggnadsprojekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlgren, Ahlgren
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekblad, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Förvaltande byggherrars inställning till BIM2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlstrand, Sanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bender, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nordström, Linn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  A more efficient way of building in a developing country, influenced by industrialized building: A case study in Leticia, Colombia2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose:The purpose of this study is to approach a solution to reduce housing shortage, by using inspiration from an industrialized building concept, which can lead to the opportunity for underprivileged people to get a livable housing. The aim is to study how knowledge from industrialized building could be used for a more efficient way of building in developing countries similar to Colombia.

   

  Method:Utilizing literature studies for achieving abutment to published research also giving the authors an observant mind. With this knowledge, participatory observations were made as action research to explore the prevailing procedure when establishing a house. Operating analyzes, interviews were held in Leticia for understanding observed decisions. To be able to critically analyze the results from the interviews and observations, collected data were compared with knowledge based on the authors’ reference frames.

   

  Findings:Keystones identified as the overall concept are applicable on establishments in the western world, since the concept is designed after similar conditions. Capital is required designing a building system as well as establishing a factory for prefabrication of elements, conditions limited in developing countries. Climate conditions and prevailing corruption prevents implementation of the concept. Identified weaknesses during the observations, noted repetition of unnecessary and non-value adding activities. One conclusion is not to implement the entire industrial building system, only practice the mindset. Initially keystones are implemented such as planning, exchange of information and reflection of performed projects, in order to improve upcoming projects. These keystones require no direct capital, merely a mindset that should be implemented.

   

  Implications:The outcome of this study is to enlighten the subject, since obvious weaknesses were noticed, with capacity for development. Further research is realistic because, in a long term it will help solving the housing situation. For example, using this result as underlay for education like creating more efficient building, enlightening planning for reducing unnecessary non value-adding activities. As a conclusion of the study, identified weaknesses during the establishment affects the efficiency, creating unnecessary costs. A developing country should focus upon emphasizing reduction of costs, since their economic status is already declining.

   

  Limitations: The observations during the case study have been concentrating on one small-scaled project in Leticia, Colombia. No further observations have been made but complements such as literature studies and interviews. Due to lack of time and language barrier, the amount of collected empirical data was too limited to provide durable conclusions for question formulations. Since only observations were performed on one establishment, a general result cannot be submitted.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahrenbeck, Linnea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Holmström, Josefin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Varför vill inte fler vara skyddsombud på byggarbetsplatser?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Ett problem som konstaterats är att rekrytera och behålla skyddsombud inom byggbranschen. Bristen på frivilliga och engagerade skyddsombud kan bidra till lägre säkerhet på byggarbetsplatser. Syftet är att undersöka hur skyddsombuden upplever sin arbetssituation i dagsläget, samt att utreda vad som kan förändras för att situationen ska bli bättre. 

  Målet med examensarbetet är att ta reda på vad som kan förändras för att fler ska vilja vara skyddsombud. Detta undersöks genom huvudfrågeställningen: Varför vill inte fler vara skyddsombud? Huvudfrågan bryts ned och besvaras genom två delfrågeställningar:

  • Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud? 
  • Vad behöver förändras för att situationen ska bli bättre? 

  Metod: För att nå målet genomförs en fallstudie. Fallet är Skanska Hus region väst och begränsas till yrkesgruppen skyddsombud. Intervjuer och enkäter används som undersökningsmetoder, vilka utformas kvalitativt. Intervjuer genomförs med huvudskyddsombud. Huvudskyddsombuden har en bred bild av situationen då de har kontakt med samtliga arbetsplatser inom sitt distrikt. Enkäter skickas ut till alla lokala skyddsombud i regionen, detta för att få en bred svarsfrekvens.

  Resultat: En stor anledning till de nuvarande skyddsombudens bristande engagemang är att de inte får gehör, vilket gör att de känner sig ensamma. Det finns inte acceptans för att säkerhetsarbete tar tid och skyddsombuden får dåligt samvete när de tvingas lämna sin arbetskollega för detta. 

  För att förbättra situationen måste skyddsombuden få mer gehör. Säkerhetsförståelse och acceptans för säkerhetsarbete måste ökas bland alla på arbetsplatsen. Skyddsombuden behöver känna att de kan och tillåts påverka projektet.

  Konsekvenser: För att lösa problemet måste situationen för de som är skyddsombud förbättras. Om de nuvarande skyddsombuden är nöjda så kommer de sprida en positiv bild vidare till sina medarbetare, de potentiella nya skyddsombuden. Skyddsombudens situation kan förbättras genom följande punkter: 

  • Skyddsombuden måste få mer gehör från övriga på arbetsplatsen.
  • Skyddsombuden ska med fördel ligga utanför projektets tidplan.
  • Skyddsombuden bör involveras i ett tidigare skede av projektet.

  Begränsningar: Examensarbetet har avgränsats till att enbart undersöka skyddsombudets roll utifrån deras eget perspektiv. Med tanke på arbetets omfattning har övriga rollers uppfattning om skyddsombuden utelämnats från undersökningen. Undersökningen har inte heller fokuserat på att undersöka hur förbättringar kan genomföras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alizadehsalehi, Sepehr
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Civil Engineering Department, Eastern Mediterranean University, Turkey.
  Yitmen, Ibrahim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Civil Engineering Department, Eastern Mediterranean University, Turkey.
  Celik, Tolga
  Civil Engineering Department, Eastern Mediterranean University, Turkey.
  Arditi, David A.
  Department of Civil and Architectural Engineering, Illinois Institute of Technology, United States.
  The effectiveness of an integrated BIM/UAV model in managing safety on construction sites2018Ingår i: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction. A variety of approaches exist to achieve better construction safety performance, but only a few consider a combination of building information modeling (BIM) and unmanned aerial vehicles (UAVs).

  Method. This article presents a four-dimensional (4D) BIM/UAV-enabled safety management model based on IDEF0 language. In the first step, potential hazards are identified with the help of safety specialists’ experiences and BIM software used in the design of the structure. Then, a UAV monitors the location of the potential hazards. The third step involves the integration of the 4D BIM-based model and the information obtained from the UAV. Finally, the combined data are analyzed and interpreted, and site safety staff are notified about measures to be put in place to prevent accidents.

  Results. This model shows a strong relationship between the design and construction phases by using BIM in the design phase and UAVs in the construction phase. The proposed safety model was evaluated by construction safety specialists in a two-pronged approach.

  Conclusion. The number of fatal, non-fatal and property damage-causing accidents may be significantly lower when the proposed system was used.

  Practical application. This model allows safety specialists to identify hazards and develop suitable mitigation strategies. 

 • 7.
  Alklid, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Finnander, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Arbetsmiljömodell för byggarbetsmiljösamordnare på små byggföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arbetsmiljömodell för byggarbetsmiljösamordnare på små byggföretag
 • 8.
  Alsterlund, Karin
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Andler, Fanny
  Högskolan i Jönköping.
  Hantering av oanvänt byggmaterial på byggarbetsplatser2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Byggindustrin genererar över 100 miljoner ton avfall per år. Fokus vid miljöarbete ligger ofta på materialval, energianvändning, inomhusmiljö, transporter och avfall. Med hjälp av certifieringssystem kan byggnader klassificeras och för att uppnå certifieringarna finns vissa krav. Det finns dock inga krav när det gäller kassering av oanvänt byggmaterial. 13 procent av avfallet är så kallat oanvänt material. Med oanvänt material menas material och produkter som beställs till ett byggprojekt men inte nyttjas under byggnationen utan hamnar i containern. Målet med arbetet är därför att undersöka hur kasseringen kan minska av oanvänt material på stora byggföretag i Sverige.

  Metod: Arbetet genomfördes som en kvalitativ studie där metoderna litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer har använts. Litteraturstudien kartlade dagens forskningsfront. Dokumentanalysen och intervjuerna gav information om företagets miljömål, etiska regler och arbetssätt.

  Resultat: Arbetet visar att oanvänt material förekommer p.g.a. bristfällig mängdning till följd av tidsbrist och oro över att få stillestånd. Det förekommer även då hanteringen av materialet på arbetsplatser leder till skador som gör att det kasseras. Materialet kasseras för att följa företagets etiska regler men motstrider de uppsatta miljömålen. Samtliga intervjurespondenter var eniga om att en förändring behövs för att få ett mer hållbart byggande. Resultatet visar att företaget har ett framarbetat arbetssätt, samlastning, som skulle kunna användas i större utsträckning för att minska kasseringen av oanvänt material på fler arbetsplatser. Det framkom även att oanvänt material kan tillvaratas på ett bättre sätt genom mer kommunikation mellan projekten för att möjliggöra nyttjandet av det överblivna materialet på ett annat projekt. Problematiken med hanteringssättet är variationen av entreprenadform på projekten då det inte alltid är företaget som äger materialet. En säljportal har tidigare diskuterats i företaget men där är platsbrist och resursåtgång problematiskt. Material förblir oanvänt p.g.a skador orsakade av väder men platsbrist på projekten orsakar att extra väderskydd inte är en genomförbar lösning.

  Konsekvenser: För att minska uppkomsten av oanvänt material kan BIM, Lean, prefabricering och samlastning användas. För att nyttja material som blir oanvänt kan bättre kommunikation mellan projekten gynna material kasseringen.

  Begränsningar: Arbetet har avgränsat genom att endast teoretiskt undersöka hur kasseringen av material kan minska. Inga mätningar har genomförts. Varken tid ekonomiska aspekter har undersökts. Arbetet anser inte material som spill, förbrukningsmaterial eller material som vid rivning är användbart utan enbart oanvänt material vid nybyggnation. Resultatet är brukbart för större företag eftersom mindre företag inte har samma problematik.

  Nyckelord: Avfall och energiutsläpp minskning, Building Information Modeling, BIM, etiska regler, hållbarhet, kassering, Lean Construction, materialavfall, materialhantering,  miljö, miljömål, oanvänt byggmaterial, samlastning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Felix
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Partnering bland små och medelstora entreprenader2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andrésen, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Strand, Kristoffer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Beställarens inställning till den utsläppsminskning av växthusgaser som förväntas ske i bygg- och anläggningssektorn till år 20302019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Klimatförändringar har fått allt större fokus tillsammans med de drastiska åtgärder som krävs för att minska människans påverkan på klimatet. Flera aktörer inom bygg- och anläggningssektorn, både stora och små har skrivit under att jobba med utsläppsminskning av växthusgaser och nå 50% minskning fram till år 2030. Men hur detta skall gå till och vad för åtgärder som behöver genomföras är inte lika tydligt.

  Målet är att ta fram förslag på åtgärder för att hjälpa beställare och entreprenörer i deras miljöarbete.

  Metod: Rapporten har genomförts som en kvalitativ studie där fem stycken intervjuer har genomförts med fyra beställare och en entreprenör. Utöver detta har både litteraturstudie och en dokumentanalys tillämpats för att validera resultatet och slutsatsen.

  Resultat: Rapporten kommer fram till att beställare har en viktig roll att driva på miljöarbetet, något som de själva upplever. Rapporten kommer även fram till att det kommer krävas mer samarbeten mellan branschens aktörer för att kunna uppnå målet till år 2030. Därför behöver upphandlingsformer som möjliggör detta användas. Det krävs nytänkande från beställarna vid upphandlingar där exempelvis mjuka parametrar såsom erfarenhet bör få större plats och nya upphandlingsformer behövs. Även ekologiska- och sociala aspekter behöver lyftas in mer för att kunna uppnå hållbart byggande.

  Rapporten kommer fram till att det än idag är priset som styr när projekt upphandlas. Rapporten fastställer även att varken den vetenskapliga teorin eller respondenterna tycker det finns ett långsiktigt perspektiv inom bygg- och anläggningssektorn, och att det har samband med varför lägsta priset väljs vid upphandlingar. 

  Konsekvenser: För att miljöarbetet skall fortsätta och öka behövs ett standardiserat verktyg som mäter klimatavtrycket i produktionen tas fram för att underlätta att göra detaljerade analyser. Samtidigt behövs samarbeten med juridikavdelningen för att lyckas ställa juridiskt korrekta miljökrav. Utöver detta behöver även fokuset flyttas från de ekonomiska aspekterna till långsiktighet och projektens bästa. Exempelvis kan detta genomföras med mjuka parametrar samt sociala- och ekologiska aspekter.  

  Begränsningar: Enbart målet till år 2030 som tas upp, samt bara beställare och entreprenörer inom bygg- och anläggningssektorn som aktörer.

  Nyckelord: Utsläppsminskning, Klimatpåverkan, Beställare, Upphandling, Långsiktighet, Mjuka parametrar, Innovation, Hållbarhet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Aronsson, Linus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Integrerat brounderhåll2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet i Sverige. Vägnätet består av cirka

  15 500 broar som ständigt utsätts för olika former av nedbrytning. Broarna

  behöver därför underhållas med jämna mellanrum både för att hålla broarna i ett

  bra skick och för att motverka att nedbrytningen påskyndas.

  Under de senare åren har Trafikverket utformat en ny upphandlingsmetod av

  brounderhåll. Den går ut på att allt brounderhåll för en region paketeras, i ett s.k.

  brounderhållspaket, som en entreprenör sköter i en femårig period. I

  brounderhållspaketen ingår förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och

  akut underhåll.

  Syftet med det här arbetet är att följa upp den nya formen att upphandla

  brounderhåll i paket. Målet är att tydliggöra vilka vinster, eller förluster, som gjorts

  i effektivitet i hela kedjan sedan införandet av brounderhåll i paket.

   

  De metoder som använts vid skapandet av examensarbetet är litteraturstudier,

  möten och intervjuer samt analyser, beräkningar och jämförelser.

  Resultatet visar hur beställare, entreprenör och konsult arbetar i

  brounderhållspaket och vad som har förändrats jämfört med hur de arbetade med

  brounderhåll tidigare.

  De största effektivitetsvinsterna är administrativa. Genom att

  brounderhållspaketen är en totalentreprenad läggs mycket av ansvaret över från

  beställaren till entreprenören och därmed får beställaren tid till andra

  arbetsuppgifter. Eftersom brounderhållet numera ligger i eget kontrakt som löper

  under en längre tid får beställaren också en kunnig entreprenör till arbetet vilket

  minskar antalet grundläggande frågor och frigör tid. Entreprenören får mer frihet

  när arbetena skall utföras och samtidigt mer tid till att planera underhållsarbetet.

  Genom en tät kommunikation mellan beställare och entreprenör blir

  beslutsvägarna kortare vilket effektiviserar hela kedjan.

  Skaraborgspaketet var ett av de första brounderhållspaketen och det skiljer sig

  mycket från de senare underhållspaketen. Den största förändringen ligger i

  förfrågningsunderlagen. Skaraborgspaketet utgick från en fiktiv bro medan

  förfrågningsunderlagen i de nyare paketen behandlar verkliga åtgärder som

  entreprenören kommer att utföra under den kontrakterade tiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Integrerat brounderhåll
 • 12.
  Arveståhl, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lehtinen, Susan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  UTREDNING KRING TOLKNINGEN AV ”LITEN AVVIKELSE”2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: I Sverige används ett kommunalt planmonopol som regleras av Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. Planerna i form av översikts- och detaljplaner reglerar vad, hur och var man får eller inte får bygga. Genom åren har PBL många gånger genomgått mer eller mindre omfattande förändringar med det övergripande syftet att förbättra svensk byggd miljö och förenkla eller effektivisera plan- och byggprocessen, därför har begreppet liten avvikelse tillkommit i PBL. I författningen framgår att det trots avvikelser från planbestämmelser är möjligt att bevilja bygglov, förutsatt att avvikelsen är liten. Det saknas dock förklaringar i PBL kring vad detta kan innebära, och stora skillnader i bedömningen kring vad som kan anses vara en liten avvikelse finns.

  Målet med arbetet är att analysera hur begreppet liten avvikelse enligt PBL, kap 9 § 31b tolkas och appliceras vid bygglovshandläggning.

  Metod: De metoder som använts i undersökningen är intervjuer (med bygglovshandläggare) och dokumentanalys (av bygglovsbeslut kvartal två, 2016, och rättsfall i Mark- och miljööverdomstolen från 2016).

  Resultat: Resultatet visar att det finns stora skillnader i hur liten avvikelse tolkas och appliceras, både mellan olika instanser och på kommunal nivå. Medan kommunerna använder dylika metoder för att avgöra om en avvikelse kan anses vara liten, finns det även avsevärda skillnader i bedömningen. Bara när det gäller byggrätt har kommunerna i undersökningen riktvärden det är stor skillnad på. I åtta av 13 fall bedömde Mark- och miljööverdomstolen olika från samtliga tidigare instanser, och bara i ett fall var samtliga överens om graden av avvikelse.

  Konsekvenser: De slutsatser som kan dras från resultatet är att:

  • Det finns anmärkningsvärda skillnader i hur liten avvikelse bedöms.

  • De största skillnaderna är mellan den lokala nämnden och Mark- och

   miljööverdomstolen.

  • Det som främst påverkar bedömningen på kommunal nivå är erfarenhet, prejudicerande rättsfall och diskussion med kollegor.

  Begränsningar: En bredare undersökning med fler kommuner och bygglovsbeslut från en längre tidsperiod i kombination med en analys av det material som finns för att hjälpa bygglovshandläggare bedöma avvikelser hade kunnat ge ett tydligare svar på vad som påverkar tolkningen. Det hade också gett ett tydligare svar på hur skillnaderna huvudsakligen ser ut, vilket i sin tur gjort det möjligt att ta fram förslag till lösningar.

  Nyckelord: PBL, Plan- och bygglagen, bygglov, lagtolkning, tolkning, avvikelse, liten avvikelse, avvikelse från detaljplan, meningsskapande, MÖD, Mark- och miljööverdomstolen 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Berglund, Angela
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Holtz, Tina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Sveriges befolkning växer stadigt vilket medför en ökad efterfrågan på nya bostäder och ny infrastruktur. För att tillgodose denna ökade efterfrågan behöver byggbranschen bli effektivare. Enligt flera forskare kan effektiviteten delvis ökas genom bättre ledarskap. Diskussioner om ledarskap utgår nästan enbart från ledarnas perspektiv och det är vanligt att ledarna bestämmer vilken typ av ledare som behövs. Det är sällan följarna får chansen att framföra åsikter sina om vad de behöver för att bli mer effektiva. Tidigare forskning har också visat att det finns ett samband mellan motivation och effektivitet. Därför undersöktes även vad som motiverar yrkesarbetarna.

  Denna undersökning avsåg att ta reda på vad yrkesarbetarna anser sig behöva för ledarskap för att bli mer motiverade och effektivare. Målet med undersökningen var att bidra med kunskap kring hur ledarskap kan öka effektiviteten i byggproduktionen.

  Metod: I undersökningen användes två metoder för datainsamling. En litteraturstudie med utgångspunkt i effektivt ledarskap samt intervjuer med yrkesarbetare om deras syn på vilket ledarskap som skulle öka deras motivation och effektivitet.

  Resultat: Genom att svara på frågeställningarna har undersökningen bidragit med kunskap kring hur ledarskap kan öka effektiviteten i byggproduktionen. Yrkesarbetarna anser att produktionsledaren har stor inverkan på deras effektiviteten. Det som påverkar är produktionsledarens kunskap och erfarenhet om produktionen samt deras förmåga att kommunicera och planera arbetet.

  Under litteraturstudien påträffades 23 effektiva ledaregenskaper. Enligt yrkesarbetarna är det egenskaperna ödmjukhet, relationshantering och självkännedom som bidrar mest till att öka deras motivation och effektivitet.

  Genom att koppla yrkesarbetarnas svar till de effektiva ledarskapsteorierna har det visat sig att Transformational och Servant Theory är de mest relevanta teorierna för att öka yrkesarbetarnas motivation och effektivitet. Eftersom Servant Theory fokuserar på följarna anses den mest relevant.

  Konsekvenser: För ökad effektivitet ska fokus läggas på de människor som branschen består av. Genom att anpassa ledarskapet efter yrkesarbetarnas åsikter kan deras effektivitet öka. Med anledning av detta rekommenderas det att ledare i byggproduktion arbetar med ledarskapsteorierna Transformational och Servant, samt att ledaren utvecklar de effektiva ledaregenskaperna, framförallt de egenskaperna som yrkesarbetarna efterfrågade.

  Begränsningar: Undersökningen behandlade endast ledarskapet mellan produktionsledaren och yrkesarbetarna. Fokus låg på vilket ledarskap yrkesarbetarna ville ha för att bli motiverade och effektiva. Vidare begränsningar var att enbart undersöka fyra ledarskapsteorier samt de effektiva ledaregenskaperna.

  Nyckelord: Effektivitet, motivation, effektiva ledaregenskaper, Contingency Theory, Transformational Theory, Transactional Theory, och Servant Theory.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Björling, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Fransson, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ett utvecklande och kunskapsdelnde förättringsarbete i prefabindustrin: med stöd av Lean och Knowledge management2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Branschen tampas fortfarande med kvalitetsbrister och har därför börjat uppmärksamma de fördelar som följer med industriellt byggande och standardiserade arbetsprocesser. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare att få ansvara för de arbetsprocesser som de medverkar i, och således bidra till att de förbättrar lösningar och standardiseringar. Ett koncept som lämpar sig väldigt väl för detta är The Toyota Production system (TPS), också kallat Lean production. År 2016 utfördes en samling fallstudier bland Lean-arbetande byggföretag där de visade att kvalitet och strävan efter standardiserade arbetsprocesser var högt prioriterat. Lean production och dess processer i företag omfattar informations – och kunskapsöverföringar och kan vara svårt att tillämpa. Därför motiveras vidare forskning på tillämpbarheten av principerna och dess verktyg i byggföretag.

  Studiens mål är att analysera hur företag inom prefabindustrin som arbetar med Lean kan utveckla sitt förbättringsarbete i produktionsprocessen.

  Metod: Rapporten är en kvalitativ fallstudie utförd på Ulricehamns Betong AB. Studiens datainsamlingsmetoder har varit litteraturstudier, deltagande observationer, semistrukturerade intervjuer och dokumentanalyser.

  Resultat: Utifrån studiens analys kunde vissa problem i förbättringsarbetet identifieras, samt leda till en analys över hur det förbättras och göras mer kunskapsdelande. Det framkom att inställningen till förbättringsarbete varierade stort bland medarbetarna. En gemensam syn på förbättringsarbetets betydelse krävs för fortsatt utveckling, något som kan uppmuntras från organisationens håll tydligare. Genom rollen som handledare kan företag säkra att det arbetas efter standardiserade arbetssätt.

  Konsekvenser: Avgörande för ett kunskapsdelande och utvecklande förbättringsarbete är att alla medarbetare är motiverade till att bidra till en förbättring. För att motivera medarbetarna bör statusen på individuell kunskap följt av inställning till kunskapsdelande att höjas. Medarbetare ska ha tillgång till kontinuerliga förbättringsmöten eller andra forum där de kan utbyta erfarenheter och idéer.

  Begränsningar: Fallstudien har genomförts på ett företag som använder sig av Lean-konceptet. Studien begränsas till att endast behandla förbättringsarbete i produktionen av prefabricerade betongelement.  Studien redogör alltså inte för hur andra prefab-företags förbättringsprocesser ser ut i produktionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ett utvecklande och kunskapsdelande förbättringsarbete i prefabindustrin - med stöd av Lean och Knowledge management
 • 15.
  Blom, Martina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Landstedt, Sara
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Granskning av 3D-printingens möjligheter vid utformning av byggnader2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det finns idag begränsningar för vad som är möjligt att utforma och faktiskt

  producera. I industriellt byggande ligger fokus på standardisering som försvårar ett

  individuellt formspråk, vilket kan anses vara en arkitektonisk kvalitet. Potentialen för

  3D-printing växer, vilket gynnar utformningsfriheten.

  Målet var att utvärdera hur 3D-printing i Sverige idag skulle kunna öka arkitektens

  möjligheter vid utformning och vara produktionsanpassat.

  Metod: I en fallstudie på Tengbom i Jönköping, ingick intervjuer med tre arkitekter.

  Utöver detta har en litteraturstudie, telefonintervju och en fokusgrupp legat till grund

  för insamlat material. Som ett inledande skede genomfördes en fokusgrupp, vilken

  resulterade i aktörers åsikter om 3D-printing. Arkitektintervjuerna bidrog med hög

  trovärdighet gällande arkitektoniska kvaliteter, vilket tillsammans med övriga

  insamlingsmetoder gav svar på studiens frågeställningar.

  Resultat: Studien visar att det är möjligt att skriva ut byggkomponenter i Sverige. Dock

  är det inte möjligt att med 3D-printing tillverka hela byggnader. Det kan påvisas att det

  finns hinder för införandet av tekniken, så som ekonomi, svensk lagstiftning samt

  bristande kunskap. Dessa bör ses över för att möjliggöra 3D-printing som tillverkningsmetod.

  I och med Rapid Ornament Production kan större arkitektoniska kvaliteter

  främjas, där 3D-printing möjliggör unika lösningar. Lösningar ingen annan teknik kan

  åstadkomma.

  Konsekvenser: Kundanpassad och varierad bebyggelse kan åstadkommas tack vare

  3D-printing. Byggkomponenter så som, lättväggar, ornament och detaljer kan tillverkas

  i Sverige idag. En fördel med 3D-printing som teknik, är att den ger större frihet mellan

  projektering och produktion. För vidare utveckling av 3D-printing rekommenderas

  ökad kunskap för branschens aktörer gällande ritverktygen samt 3D-printings-tekniken.

  Begränsningar: Resultatet är applicerbart för arkitekter, verksamma vid arkitektkontor

  av liknande storlek som Tengbom i Jönköping. Det har inte genomförts djupare studier

  gällande utskriftstekniker, ekonomi, material, tid eller juridik. Fallstudie som undersökningsstrategi

  innebär en tolkning av åsikter, vilket begränsar generaliseringen av

  resultatet.

  Nyckelord: 3D-printing, utformning, produktion, arkitektoniska kvaliteter, möjligheter,

  begränsningar, industriellt byggande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bolling, Julia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Hellqvist, My
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Kommunikationsmodell mellan platschef och arbetsledare: För att hantera hinder inom interpersonell kommunikation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med arbetet är att analysera hur kommunikationen mellan platschef och arbetsledare inom byggbranschen kan utvecklas. Kommunikation är en starkt påverkande faktor för ett byggprojekts framgång och en effektiv kommunikationsprocess leder till att produktiviteten ökar samt att felfrekvenser minskar, vilket sparar både tid och pengar.

  Metod: Detta arbete behandlar komplexa interpersonella samband varför ett kvalitativt tillvägagångssätt valts. Enskilda intervjuer och observationer utgör empirin. Deltagande observationer genomförs för att kontrollera att den insamlade empirin från intervjuerna överensstämmer med verkligheten samt för att stärka trovärdigheten. En sammanvägning av det teoretiska ramverket och insamlad empiri har resulterat i en kommunikationsmodell.

  Resultat: Interpersonell kommunikation påverkas av personliga egenskaper som förkunskaper och erfarenheter, hinder som försvårar den interpersonella kommunikationen samt verktyg som kan användas för att överbrygga kommunikationsbarriärer mellan parterna. Stress, tidspress, missförstånd och personlighetskrockar är faktorer som förhindrar en effektiv kommunikation. Verktyg att använda är kontrollfrågor, omformulering, tydlig ansvarsfördelning, utbildning, tydliga direktiv från företagets sida samt att se medarbetaren som en aktiv kommunikatör istället för en passiv mottagare. Det senare uppnås genom skapande av dialog vilket bidrar till en känsla av delaktighet och engagemang hos medarbetaren. Kommunikationen mellan platschef och arbetsledare bör ske muntligt med understöd av skriftlig kommunikation där skriftligheten bör ske genom e-post då det underlättar möjligheten att gå tillbaka till tidigare information.

  Konsekvenser: Kommunikationsproblem mellan platschef och arbetsledare beror till stor del på att det är en stressig vardag på en byggarbetsplats, där tid saknas för strukturerad kommunikation samt att majoriteten av kommunikationen parterna emellan sker muntligt. Genom att arbeta enligt den framtagna modellen kan kommunikationen mellan platschef och arbetsledare utvecklas. Förslag till vidare forskning är att undersöka hur kommunikationsmodellen kan implementeras i arbetet på en byggarbetsplats och vilka resultat det skulle ge.

  Begränsningar: Arbetet begränsas av att alla intervjuer genomförts med representanter från avdelningen husbyggnad inom NCC Jönköping. Kommunikationsnivån som studeras är interpersonell kommunikation. Studien är generellt anpassningsbar till andra företag och branscher.

  Nyckelord: Kommunikation, hinder, arbetsledare, platschef.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Borg, Robert
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Sperling, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  BIMS PÅVERKAN PÅ TIDIGARE ARBETSMETODER2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: Digitalization has progressed with big steps in the recent decades. This has been reflected in the construction industry where “Building Information Modeling” has been implemented. The implementation has entailed some complications for designers, existing established working methods are opposed to new software and digital instruments. There are also differences in skills between the designers who have worked long in the industry and those who are newly graduates. Those who have a long working experience do not have as high digital competence as the newly graduated but they have a much broader practical knowledge. The purpose of the study is to analyze how the implementation of BIM has affected constructors about their professional/technical competence and to develop measures to increase the digital competence so that constructors can fully utilize their professional competence.

  Method: The method used in this study is interviews. The study will be carried out through qualitative methods where the interviews are semi-structured. Several interviews have been conducted at two consulting offices in Uddevalla and Trollhättan. The interviewees are constructors with experience of construction before BIM and constructors with experience of BIM from their education.

  Findings: The study shows what factors that have contributed to difficulties in the working method BIM. Digitalization in general has affected the workflow that constructors carry out because they replace old habits. The construction industry is constantly changing, and older constructors can adapt to the system by training. This creates difficulties, which means that they require help from employees with a better digital competence. A higher digital competence is necessary to keep up with the incubation. Therefore, through good leadership, you should help older constructors, this is done by motivating them to learn how to use software to design, communicate and organize.

  Implications: There is a lack of digital competence in several constructors without education of BIM. There are also complications between constructors due to differences in skills and different perspectives on their problem solving. The study proposes that a BIM-coordinator is needed to steer the implementation of BIM in the right direction in a company and that a broader investigation must be carried out.

  Limitations: The report’s survey method was only limited to one company in addition to two offices, which meant that the perspective in the study was limited. The study focuses more on identifying the problem and finding a solution to the problem, it does not focus on how the measures should be carried out and what consequences this would have on a company.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bosch, Petra
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Isaksson, Anders
  Chalmers University of Technology.
  Lennartsson, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Linderoth, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag. SBUF-rapport 130692016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 19.
  Bosch-Sijtsema, Petra
  et al.
  Department of Architecture and Civil Engineering, division Construction Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Isaksson, Anders
  Department of Technology Management and Economics, division of Innovation and R&D Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Lennartsson, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Linderoth, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Barriers and facilitators for BIM use among Swedish medium-sized contractors: We wait until someone tells us to use it2017Ingår i: Visualization in Engineering, ISSN 2213-7459, Vol. 5, nr 3, s. 1-12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The pace of diffusion of BIM (Building Information Modelling) use is considered to increase with governmentalinitiatives in which public clients in countries like Finland, Singapore, United Kingdom, and Sweden begin requiring BIM as apart of the project delivery. Currently, larger contractor firms use BIM to a certain extent. However, BIM use by mid-sizedcontractor firms (that is, firms with 50–500 employees that can successfully compete with larger contractors on projects costinga maximum of 50 million Euros) is relatively unknown. Hence, the aim of the paper is to explore current use and perceivedconstraints and driving forces of BIM-implementation with respect to mid-sized contractors.

  Methods: A mixed method approach was applied, and data was collected through an interview study and a survey involvingchief executive officers or their closest sub-ordinates in mid-sized contractor firms in Sweden. The survey was based on atechnology-, organization-, and environment framework that is used in information systems research to study the use of inter-organizational information systems. The total population of firms in the survey corresponded to 104. The study presented thepreliminary results based on 32 answers (with a 31% response rate).

  Results: Fifty-eight percent of the surveyed respondents stated that they had been involved in a project in which BIM wasused in some manner. The most commonly used application included visualization, which also facilitates coordination andcommunication. The biggest perceived constraints involved partners that did not use BIM, lack of demand from clients, andthe absence of internal demand in the company. With respect tothe two last obstacles, significant differences existedbetween users and non-users. The most common perceived driving forces included the fact that BIM is perceived as ameans to follow technical development and that BIMprovides competitive advantages to the company.

  Conclusions: It is concluded that the main driver responsible for BIM-implementation is mainly determined by anindividual’s subjective positive or negative evaluation of BIM, instead of external pressure from clients and partners or by theinternal capacity and knowledge to use BIM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 20.
  Bucht, Caroline
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Korhonen, Joanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Kommunikation och kunskap för minskad energiförbrukning under produktionsfasen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien avser energiförbrukning i produktionsfasen och fokuserar på hur kommunikationen kring energiförbrukningen kan minska den. Mycket fokus läggs idag på att minska en byggnads energiförbrukning under förvaltningsskedet, medan det finns saknat fokus kring produktionsfasens energiförbrukning. En av de största svårigheterna med en hållbar utveckling i byggsektorn är att varje projekt är unikt, vilket gör det svårt för inblandade parter att lära sig från tidigare erfarenheter och dela kunskap mellan olika projekt och aktörer, varvid vikten av en fungerande kommunikation ökar. Målet med denna studie är därför att minska byggproduktionens miljöpåverkan gällande energiförbrukning, genom att förbättra kommunikationen mellan inblandade parter.

  Metod: Denna studie är utförd som en fallstudie för ett specifikt projekt hos en av Sveriges största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Metoder för att besvara studiens frågeställningar och samla empiri är litteraturstudier, dokumentanalys av interna dokument och intervjuer med inblandade parter i produktionsfasen.

  Resultat: Då den mesta kommunikationen kring miljöfrågor sker centralt och det finns en osäkerhet kring vems ansvar miljöfrågan ligger under ett projekt, leder till att det blir en personfråga och påverkas av hur stort intresse involverade personer har i miljö och hållbarhet. Resultatet visar att det i dagsläget läggs lite fokus på energiförbrukning under produktionsfasen. Byggtorkning är det moment med högst energiförbrukning och har därmed störst potential att minska dess koldioxidutsläpp.

  Konsekvenser: Studien visar att personligt intresse för miljö, prioritering samt tilldelning av resurser kan minska på energiförbrukningen under ett projekt. Genom att detta omfattas av KMA-samordnarens arbetsuppgifter innebär det att frågan adresseras och att energibesparingar kan göras.

  Begränsningar: Studien begränsas till större entreprenadföretag och studerar enbart energiförbrukningen från arbetsmomenten grundläggning, stombyggnad och yttre stomkomplettering i produktionsfasen på en platsbyggd betongstomme. Studien tar sålunda inte hänsyn till energiförbrukning av den tillfälliga fabriken. Respondenter till intervjuer har valts utifrån sakkunnighet och involveringsgrad i energieffektivisering på byggarbetsplatsen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  KOMMUNIKATION OCH KUNSKAP FÖR MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING UNDER PRODUKTIONSFASEN
 • 21.
  Caan, Adam
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Altun, Jonny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nya Plan- och bygglagen 2010:900, En konsekvensgranskning av ändringarna i planbeskedet och bygglovsprocessen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om nya Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL). Den nya författningen verkställdes 2 maj 2011. Lagändringens syfte var att effektivisera regler och processer rörande samhällsbyggnad. Ändringarna innebär att det numera finns en privat initiativrätt till ett planbesked. För bygglov och byggkontroll har en rad förändringar införts. Idag prövas ett projekt i två skeden, dels i ett lovskede, men också genom ett byggtekniskt skede. Nya moment för bygglovsprocessen är att handläggningstiden för bygglov ska uppgå till max 10 veckor. Den kontrollansvarige ska numera vara certifierad och denne har även utökade arbetsuppgifter. Det finns numera ett startbesked som bestämmer när en byggnation får påbörjas. Ett obligatoriskt arbetsplatsbesök för byggnadsnämnden på byggarbetsplatsen har även införts. 

   

  Arbete syftar till att granska effekterna av planbeskedet och bygglovsprocessen. Genom att påvisa effekterna kan en ökad kunskap och förståelse erhållas för framtida studier. Studien är en kvalitativ fallstudie. Informationen i detta arbete vilar på sekundär data från rapporter, handböcker och internet, samt primär data från intervjuer med kommuner i Jönköpings län. Studien är lokal och kan således inte generaliseras eftersom det finns en risk att kommunerna har blivit samstämmiga i sitt utförande pga. den geografiska närheten kommunerna har till varandra.

   

  Resultatet visar att effekterna av nya PBL ser likartade ut inom de kommuner som ingår i studien. De olika förutsättningarna för kommunerna har således haft mindre betydelse för resultatet. Lagändringarna har i stor utsträckning uppfyllt sitt syfte med att effektivisera plan- och bygglovsprocessen. Planbeskedet innebär att det råder entydiga beslut, bättre dialog mellan entreprenör och kommun samt att resurser sparas för kommunerna. För bygglov har 10 veckors gräns för bygglovshandläggning effektiviserat bygglovsprocessen tidsmässigt. Startbesked och arbetsplatsbesök har lett till att byggkontrollen skärpts. 

   

  Införandet av de s.k. Attefallshusen, mindre åtgärder rörande bygglovsbefrielse, innebär mer arbete för handläggarna pga. att många byggherrar brister med problematiska bygghandlingar. Detta har skapat ineffektivitet. De nya reglerna om kungörelse har även skapat mer administrativt arbete för handläggarna på kommunen vilket leder till en ökad arbetsbelastning.  

  De problem som uppstår härstammar därmed nödvändigtvis inte enbart från lagstiftningen utan beror även till viss del på de personer som ska omsätta de nya bestämmelserna i verklighet.   

 • 22.
  Cerek, Stefan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Zaklan, Amer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Loggbokshantering angående byggmaterial inom byggbranschen med hjälp av digitala verktyg2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Idag finns det ingen lag i Sverige på att materialdokumentation måste föras vid nybyggnation. Fördelarna med att föra materialdokumentation även kallad för loggbok är att det skapar en möjlighet att spåra hälso- eller miljöfarliga ämnen i byggnaden framgent. Studier har visat att vissa inbyggda ämnen upptäcks vara hälso- eller miljöfarliga med tiden. Loggbokens fördelar har lett till att regeringen gett Boverket i uppgift att ta fram ett lagförslag på krav att utföra materialdokumentation vid nybyggnationer. Svårigheten med dagens system och dagens förfarande är att inget enhetligt tillvägagångssätt finns på hur en loggbok ska föras. Målet med arbetet var att göra en studie på hur dokumentationen och hanteringen av loggböcker går till. För att sedan baserat på studierna komma fram till ett alternativt förfarande.

  Metod: Arbetet är av kvalitativ ansats och genomfördes i kombination med tre kvalitativa metoder; litteraturstudie, intervjuer och dokumentanalys. Litteraturstudien gav information och kunskap om det aktuella området vilket också ledde till att de kvalitativa intervjuerna kunde genomföras på ett ordentligt sätt. Respondenterna jobbar på större företag inom byggbranschen med kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor samt inom produktion. Dokumentanalysen gav information och kunskap till författarna för att kunna besvara frågeställningarna och genomföra intervjuerna.

  Resultat: Baserat på det införskaffade materialet sker loggboksföringen i olika typer av digitala system. Det aktuella arbetssättet sker genom att ett system används eller att olika system används samtidigt vilket kan resultera till ett icke optimalt arbetsförfarande uppstår. Därför efterfrågar byggbranschen ett standardiserat och enhetligt system. Förbättringspotential finns i dagens arbetsförfarande med loggboken. Genom att digitalisera arbetssättet i kombination med de tre olika digitala verktygen, Radio Frequency Identification (RFID), Byggnadsinformationsmodellering (BIM) och Blockkedjetekniken kan bristerna undvikas.

  Konsekvenser: Samförstånd behövs bland de olika aktörerna inom byggbranschen angående vilket system de ska använda för att föra loggbok för att uppnå önskad kvalitét. De redan tillgängliga digitala verktygen som kan användas för att underlätta arbetsförfarandet kring loggboken utnyttjas inte i dagsläget fullt ut eller inte alls.

  Begränsningar: Referenserna och teorierna som användes i arbetet är från olika delar av världen. Dessa nyttjades för att kunna se hur de kan komma att tillämpas inom den svenska byggbranschen. Loggbokstypen som har undersökts är riktad mot byggmaterial och dess ingående ämnen. Studien har inte undersökt om de olika digitala verktygen kan användas i praktiken utan endast i teorin. 

 • 23.
  Crafoord, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Jönköping.
  Hedberg, Gabriella
  Högskolan i Jönköping.
  Informationsflöde inom prefabprocessen: Hur kan Derome Träteknik effektivisera informationsflödet från konstruktion till produktion?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur informationsflödet på en prefabriceringsfabrik fungerar, från konstruktion till produktion. Mer konkret inriktar den sig till att identifiera effektiva och ineffektiva steg i flödet samt förbättringsmöjligheter för att kunna optimera personalens dagliga arbete.

  Eftersom ingen tidigare kunskap kring var problemen inom informationsflödet på fallföretaget fanns, kunde inte någon teoretiskt koppling formuleras innan fallstudien var genomförd. Fallstudien utgjordes av metoderna observation och intervju där kvalitativ data insamlades. Observationen genomfördes för att kartlägga processen av informationsflödet på fallföretaget. Intervjuerna genomfördes för att få de anställdas åsikter och hitta vart problemen låg. Efter fallstudien kunde teoriområdena klargöras och en litteraturstudie utfördes.

  De problemområden som framgick utifrån undersökningen grundar sig främst i tidsbrist. Detta bland annat på grund av tidskrävande aktiviteter som manuell hantering vid uppförandet av tillverkningsritningar och revideringar i fallföretagets planeringar. Förbättringsförslaget författarna presenterar är därmed en uppgradering av ritprogram samt implementering av ett planeringssystem. Tidsbristen ansågs även leda till brister inom kommunikationen. Författarna anser att det, av olika skäl, är viktigt att behålla den personliga kontakten och komplettera denna med system.

  Studien ämnar sig till att bidra med kunskap kring hur ett informationsflöde på en prefabriceringsfabrik kan vara utformat. Den stärker teorier kring varför det är viktigt att behålla den fysiska kommunikationen när uppdaterade system implementeras. Den har vidare bidragit med förslag kring vilka delar som kan effektiviseras inom ett informationsflöde där prefabelement tillverkas.

  Arbetet begränsades till att enbart genomföras på en prefabriceringsfabrik och kollar bara på flödet mellan konstruktion till produktion. Inga ekonomiska aspekter har beaktats och endast ett företag har deltagit i undersökningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Informationsflöde inom prefabprocessen
 • 24.
  Edstrand, Gustav
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Engberg, Jacob
  Linköpings Universitet.
  Analys av centralt beslutad extern tredjepartslogistik i Vallastaden: En fallstudie gällande värdeskapande för byggentreprenörens logistikverksamhet2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Extern logistiksamordning beslutades efter en utdragen upphandlingsprocess samtidigt som delar av projektet Vallastaden redan påbörjat byggnation. Det externa logistikföretaget dimensionerar och implementerar en helt fungerande lösning på kort tid. Kommunen har inte formellt anslutningskrav på byggherrarna utan har överlåtit till tredjepartslogistikern att ingå avtal med byggherrarna.

  Målet är att undersöka hur implementeringen av den externa tredjeparts-logistiklösningenpåverkar entreprenaden Bostadshuset samt hur en extern tredjeparts-logistiklösningarbetar värdeskapande för byggentreprenören. 

  Metod: För datainsamling har observation samt intervju använts som metoder i arbetet.

  Resultat: För att skapa goda förutsättning för en byggherre och/eller byggentreprenör vid implementering av en centralt beslutat externt tredjepartslogistiklösning så krävs:

  • Tidig involvering av tredjepartslogistikentreprenören i projekteringsskedet med mottot ”först och sist på plats vid produktion”
  • Tydliga och väl utarbetade förutsättningar vid upphandling med anslutningskrav samt möjligheten till anpassning av den tekniska lösningen utefter kundens identifierade behov.
  • Öppen och kontinuerlig dialog i alla led inom organisationsstrukturen. 

  Konsekvenser: Komplexiteten kring hur byggprojekt ska planera sin logistik gör att en hantering av frågan i tidigt skede i projekten är avgörande. Om potentialen i tredjepartslogistik för byggprojekt ska nyttjas behöver dialog föras tidigt mellan de inblandade parterna där projektets förutsättningar måste styra hur tjänsten ska utformas.

  Begränsningar: Författarna har inte hittat källan till varför det har varit svårt att implementera tredjepartslogistiklösningen i ett tidigt skede i Vallastaden. Det som framkommit under arbetets gång är att det behöver sökas svar högre upp i organisationsstrukturen för Vallastaden, men där har arbetets avgränsningar gjort att detta prioriterats bort och behandlas därför inte i denna rapport.

  Valda metoder riktar sig enbart på Skanskas verksamhet inom Vallastaden. Alternativa synpunkter från olika byggherrar och byggentreprenörer inom Vallastaden har delvis uppmärksammats vid logistikmöten. Det är viktigt att poängtera att arbetet enbart innehåller ett begränsat antal synvinklar på centralt beslutad tredjepartslogistik utifrån de många aktörer som är en del av projektet Vallastaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Eivindson, Espen
  et al.
  Oslo and Akershus University College, Norway.
  Innvær, Berner E.
  Oslo and Akershus University College, Norway.
  Kolberg, Elisabeth
  Oslo and Akershus University College, Norway.
  Merschbrock, Christoph
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Oslo and Akershus University College, Norway.
  Rolfsen, Christian Nordahl
  Oslo and Akershus University College, Norway.
  Inefficiencies in Norwegian small-scale construction, or the problem of too long trucks?2017Ingår i: Procedia Engineering, Elsevier, 2017, Vol. 196, s. 543-549Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  “When the truck arrived at the construction site it could not unload the material because it [the truck] was too long, we had to send it away […], this happens all the time in Oslo where we have to build on very small plots.” (Carpenter, Oslo). As the quote illustrates, inefficiencies and resulting low productivity remain a challenge for today’s small construction businesses. While the reasons for inefficiencies are not completely understood, various techniques for project planning and control have proven their practical value in mitigating them. Lean construction has been articulated as one of the concepts that can solve inefficiency problems. The national initiative “Lean construction Norway” initiated by government, academia, and industry, seeks to diffuse lean production principles in the construction industry. However, small to medium sized contractors remain largely excluded from the innovative practices. This article sets out to study what a small Norwegian contractor enforcing lean concepts in addressing construction inefficienciesmay gain. Ingrained in the concept of muda we exemplify waste related to waiting, overproduction, defects, inventory, motion, over processing, and transporting. We ran a case study in a small industry standard type of residential project executed by a small contractor. Data were collected based on a series of qualitative interviews conducted with the on-site personnel. The findings illustrate a variety of inefficiencies resulting in low productivity. We expect that management inspired by lean principles in conjunction with modern planning methods such as building information modelling may improve project delivery in Norwegian small-scale construction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Emelie, Vållberg
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Emelie, Wilhelmsson
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Arbetsmiljö - Utredning av efterlevnad avordnings- och skyddsregler påbyggarbetsplatsen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En byggarbetsplats är en osäker arbetsmiljö där tillbud och olyckor avlöservarandra trots att arbetsmiljöarbetet styrs av lagstiftning för att förebygga en dåligarbetsmiljö. Ordnings- och skyddsregler är ett viktigt medel i kampen till att nå enacceptabel nivå där olyckor och tillbud inte förekommer ofta.

  Syftet med examensrapporten är att undersöka byggföretaget Peabsefterlevnadsgrad i stort gällande ordnings- och skyddsregler på byggarbetsplatsenför att minska olycksfall och tillbud. Genom att bryta ner syftet till ett nåbart målskapades tre frågeställningar och de berör efterlevnaden av ordnings- ochskyddsregler, användandet av hjälpmedel och fysisk tränings samtförbättringsmöjligheter för att öka efterlevnaden av ordnings- och skyddsregler.

  Metoderna som har använts är litteraturstudie, fallstudie, enkätundersökning ochintervjuer. Den största delen i rapporten är enkätundersökningen och de andrametoderna kompletterar undersökningen.

  Rapporten visar att en dålig efterlevnadsgrad av ordnings- och skyddsregler tillstor del beror på en bristfällig kommunikation mellan arbetsledning ochhantverkare men även att attityder samt chefs- och ledarskap påverkarefterlevnaden. Både hantverkare och arbetsledning har delgett att de inte alltidefterlever de regler som finns på arbetsplatsen. Lösningar som föreslås är attförbättra chefs- och ledarskap som kan motivera och delge information på etttydligt sätt, dvs. en kommunikationsförbättring. För att förändra individersbeteende och gruppkulturer kan företag använda sig av sociala modeller som stegför steg förändrar ett felaktigt beteende.

  På varje arbetsplats ska det finnas hjälpmedel för att underlätta vissaarbetsmoment men dessa används inte i den utsträckning som det ska.Enkätundersökningen visar att detta främst beror på tidspress som gör attgenvägar skapas för att spara tid samt att hjälpmedlet inte finns tillgängligt närmomentet ska utföras. Peab erbjuder sina anställda friskvårdsförmåner för attvärna om den fysiska hälsan då det behövs en viss fysik för att klara av momenten. Resultatet visar på att detta inte utnyttjas i den mån det bör göras men enkäten visar att de flesta är medvetna om förmåner som erbjuds.

  Det är viktigt att alla anställda förstår innebörden av ordnings- och skyddsreglerför att påverka sin arbetsmiljö till att bli en säkrare arbetsplats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arbetsmiljö - Utredning av efterlevnad av ordnings- och skyddsregler på byggarbetsplatsen
 • 27.
  Eriksson, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Hansson, Emelie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Minskning av energiförbrukningen: I ett flerbostadshus från miljonprogrammet2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Eriksson, Viktor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Hansson, Rebecca
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  DIGITALA VERKTYG I BYGGPRODUKTION: HUR ANVÄNDANDET KAN ÖKA2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Erkul, Mehmet
  et al.
  Eastern Mediterranean University, Department of Civil Engineering, Famagusta, North Cyrus.
  Yitmen, Ibrahim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Department of Civil Engineering, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Cyprus.
  Celik, Tahir
  Cyprus International University, Department of Civil Engineering, Nicosia, North Cyprus.
  Dynamics of stakeholder engagement in mega transport infrastructure projects2019Ingår i: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, ISSN 1753-8378Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the practice of stakeholder engagement as a social network dynamics for stakeholder satisfaction and project success in the lifecycle of mega transport infrastructure projects (MTIPs).

  Design/methodology/approach – Hypotheses indicating the positive relationships between stakeholders’ effective attributes, stakeholder engagement as social network dynamics and project success through stakeholders’ satisfaction have been developed. Based on a questionnaire survey and semi-structured interviews, responses have been gathered from the representative groups and organizations on their social network dynamics for their satisfaction and project success. A hypothesized structural equation model has been tested using AMOS statistical software package.

  Findings – The analysis highlighted the engagement of the stakeholders within the strategic intents of the project with the public needs and expectations. The model depicts the processes of building social network models based on the capturing of the project’s data in relation to the stakeholders’ communication and satisfaction across the key issues for success in the lifecycle of MTIP.

  Practical implications – The model is applicable on most MTIP with a diverse stakeholder base and the underlying complexity associated with the community participation and consultation processes. The model will also support wider stakeholder engagement in the planning of MTIP with optimal operationalization and service delivery from a community perspective.

  Originality/value – The research involves an approach for rationalizing the stakeholder engagement policies of the MTIPs by providing an empirically grounded model simultaneously linking various aspects of stakeholder effective attributes, stakeholder engagement and their relationships to stakeholder satisfaction and project success in MTIPs.

 • 30.
  Fransson, Tom
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Petersmo, Kalle
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Framgångsfaktorer för hantering av Ändrings-, Tilläggs- & Avgående arbeten (ÄTA) inom renovering och ombyggnadsprojekt2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Purpose: Alteration labour, additional labour and retiring labour are the sort of extra work that the contractor can add in addition to the original order. The management of this type of construction work have comprehensive variation from project to project. This sort of work provides changes in both labour hours and project costs. In other words, a high amount of these will increase the project costs. The goal with this thesis is to identify the success factors that contributes to better management process of alteration labour, additional labour and retiring labour for renovation and redevelopment projects. 

  Method: This thesis has been made with qualitative research. Literature study, document analysis and semi structured interviews are the methods that have been used. The literature study provided insight in the already available research in this area. The document analysis gave understanding of the company and comprehension regarding the amount of alteration labour, additional labour and retiring labour for each project. Lastly the interviews provided profound knowledge to how the employees at Skanska Direkt manage their handling process, and which type of improvements they thought will make positive change. 

  Findings: The thesis has resulted in clear and concrete factors that contribute to the management process for alteration labour, additional labour and retiring labour. There have not been presented any new methods for this, however the success factors have been brought to light. Both the empiricism and theory show that a symbiosis between the design, the number of crewmembers, documentation and registration, the cooperation with the client and the possibility for the co-workers to understand and know the project is of most importance.

  Implications: By implementing the success factors presented in this report the amount of alteration labour, additional labour and retiring labour can be reduced. The labour that anyway emerge can be handled in a smarter and more efficient ways. The implications of this actions will for instance result in lower personnel costs, gainful cooperation’s between contractors and client, less risk for penalty expenses connected to delays. And no more than a successful company. 

  Limitations: The thesis only contains research including four different projects. There has been no comparison between new construction and redevelopment. The research has not taken the clients aspects into consideration. The result of this research study will be useful for average and large construction companies focusing on renovation and redevelopment projects. 

  Keywords: Alteration labour, additional labour, retiring labour, turnkey contract, general contract, renovation, redevelopment, project planning, construction documents, cooperation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Fredriksson, Olivia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Persson, Olle
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Påverkan av kommunikation och effektivitet i byggproduktion med hjälp av Dalux Field2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Genom att förbättra kommunikationen och effektiviteten i produktionen på en arbetsplats kan stora besparingar göras. Målet med examensarbetet är därför att undersöka hur Dalux Field påverkar produktionen på en byggarbetsplats genom att besvara (1) Hur påverkar användningen av Dalux Field kommunkationen i produktionen på en byggarbetsplats? och (2) Hur påverkar användningen av Dalux Field effektiviteten i produktionen på en byggarbetsplats?

  Metod: Arbetet innefattar en litteraturstudie samt en fallstudie med intervjuer på NCC:s byggarbetsplats D1 Ryhov i Jönköping. Fyra Arbetsledare har intervjuats varav två använder programvaran och två inte gör det. Utöver dessa intervjuas tre ledande montörer som aktivt använder sig utav programvaran. Litteraturstudien används för att bekräfta eller motsäga den insamlade empirin.

  Resultat: Dalux Field minskar kommunikationen på byggarbetsplatsen då arbetsledaren och den ledande montören har tillgång till modellen ute på arbetsplatsen. Vid eventuella kollisioner kan beslut tas direkt eftersom att de kringliggande installationerna är synliga i modellen. Detta ökar i sin tur effektiviteten eftersom att mindre stopp förekommer i produktionen. Eftersom en byggnads olika objekt består av en stor del information används med fördel Dalux Field som ett komplement då all denna information inte kan redovisas på en 2D-ritning. Vidare anser respondenterna att Dalux Field med fördel även används som ett visuellt komplement för att ge en helhetsbild av slutprodukten.

  Konsekvenser: Vid bevarandet av frågeställningarna drogs slutsatserna att användandet av Dalux Field effektiviserar kommunikationen som i sin tur effektiviserar byggproduktionen. För att förbättra verktyget ytterligare rekommenderas funktioner som mätverktyg och höjdsättning att ses över. Om Dalux Field ska utnyttjas till sin fulla potential krävs även att samtliga parter på byggarbetsplatsen har tillgång till och använder programmet.

  Begränsningar: På referensprojektet användes i första hand en intern plattform som kommunikationsverktyg. Resultatets giltighet hade stärkts om Dalux Field används primärt på helt byggarbetsplatsen. Eftersom NCC är ett stort företag inom byggsektorn med stora projekt, resurser och tillgångar är en generalisering med hela byggbranschen vag. Resultatet går att generalisera med liknande stora byggföretag med liknande projektstorlek, resurser och tillgångar.

  Nyckelord: Byggnads Informations Modellering, Kommunikationsverktyg, Byggproduktion, Informationsöverföring, Kollisionshantering, Effektivitet, Kommunikation, Dalux Field.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Gishkaev, Magomed
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Johansson, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  ANALYS AV DET INTERNA SAMARBETET MELLAN BYGG OCH ANLÄGGNING2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: In order to get into a profitable business, the various departments must be able to cooperate to not end up in costly conflicts. These conflicts can affect the work morale, the quality of the work done and the schedule can change drastically. Method: A literature study was the basis for gaining a deeper understanding of how internal collaboration works in larger companies. The literature study helped to formulate interview questions, issues and the goals that have been set. A case study was conducted at Peab AB and it was the only company in which the cooperation was investigated. A number of members of the company were chosen as respondents for interviews that became the collected empiricism. In the interviews the respondents were able to describe their opinions on how the internal cooperation works. Findings: The cooperation between departments has a number of conflicts that emerge. These conflicts are often due to time pressure, money, personal chemistry and poor communication. When these conflicts arise the schedules, work morale, cost and quality of the work performed are affected. It may ultimately affect the organisation negatively, which makes it important to get a working cooperation. Implications: If the cooperation fails the company’s results will impair in terms of cost-effective projects, poorer working standards, time losses, and even the quality of the work done. In order to make the internal cooperation work, communication and personal chemistry has to improve. Greater focus on final product has to be implemented and honesty between the departments established. Further research could be to investigate the difference between companies that have construction and infrastructure under the same company and a company that has them under two different subsidiaries. To see the difference in thinking about the end product of a joint venture. Another research might be to investigate how weekly meetings affect the cooperation between different departments, either positively or negatively. Limitations: When the report was first planned and started, the idea was to delimitate the Peab buildings and facilities in Jönköping. The department infrastructure in Jönköping closed its business and the area was forced to expand. The respondents therefore came from Jönköping, Växjö, Linköping and Nässjö. It contributed to a more generalized survey proving that the outcome could be equivalent to the same conditions in the investigation of another company.

 • 33.
  Glad, Calle
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Bäck, Elinor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the construction industry, lean construction, has been well described in most of the necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. In Sweden, lean has been mildly tested in the construction industry but the results concerning the effect it has on the work environment is yet to be found in the literature. Lean itself is a strategy for manufacturing processes. The purpose of this study is to contribute to the knowledge of lean itself and how it, theoretically, could affect the work environment at construction site.

  Method: To achieve the purpose, documents from the participating company concerning work environment has been analysed in order to visualize what routines the company currently follows. In addition to this, seven interviews were conducted with employees of the company. The persons participating in the interviews were asked about how well they think the work is organized on the construction site right now and furthermore about their thoughts of lean-concept that had been produced, based on the theoretical framework.

  Findings: Based on the theoretical framework and findings in the empirical data that has been collected, a lean-concept was developed and refined. The concept includes what routines and what documents that are vital when implicating lean in an effective way, and also what needs to be considered in order not to impede the work environment at the construction site.

  Implications: Implicating a well-structured lean-concept in the construction process of a project would, theoretically, most definitely improve effectiveness within the project. It could also improve the work environment of the project, considering the risk awareness and the easier waste-control that the concept could provide. However, it could also make it worse through the elimination of variance and monotonous work tasks that are needed to improve the effectiveness.

  Limitations: The most important limitations that the study has had is the fact of it only being a theoretical implication of a lean concept, not a practical case study of the sort. This is due to the defined and limited time that project has had. In addition, the study has also had to limit its’ research to the frame supplement phase of the construction project. This is because of the fact that the work with the theoretical framework and the empirical study would have been too overwhelming, had the study considered the entire production phase of a construction project.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lean i byggproduktion med fokus på arbetsmiljö. Bäck & Glad
 • 34.
  Gunnarsson, Marcus
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Svensson, Viktor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Implementering av Lean för små och medelstora byggentreprenadföretag för att reducera slöseri2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: Waste and negligence in the construction industry is a way too big factor of the high costs occurring. To reduce those wastes, some companies in the manufacturing industry has started to apply Lean to get a more effectively work. Lean Construction is the construction industries counterpart and this investigation investigates what Lean Construction methods for waste management can do for small and medium-sized enterprises.The goal of this work is to analyze how small and medium-sized enterprises can work to get Lean in to the companies processes to reduce perceived wastageMethod: The methods that is used to achieve the goal and to answer the chosen questions is literature studies, interviews and participant observation.Findings: Based on the methods that is used has different factors to reduce waste been acquired. Better communication, awareness among employees, management commitment and keep the work to the time schedules is important factors for improvement.Implications: Better planning is basis for a more efficient construction process.The most important thing for small and medium-sized enterprises can think about is that expensive solutions do not need to be better than simple methods. The developed factors in this investigation can help companies that want to achieve a more efficient construction process. The reason that this investigation is theoretically based, the derived factors should be applied in real projects to see what impact they have.Limitations: The investigation is limited to small and medium-sized enterprises (SMEs) and is a case study at Brantås Bygg. The study include rework, waiting, movements and transports. The interviews are made with working managers, foremans and carpenters at Brantås Bygg. The participate observation is made at a project in the central parts of Vetlanda, Sweden.Keywords: Lean Construction, Wastes, SME, Implementation issues.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Implementering av Lean för små och medelstora byggentreprenadföretag för att reducera slöseri
 • 35.
  Gustafsson, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  EFFEKTIVARE MATERIALHANTERING I PRODUKTIONEN HOS SMÅBYGGFÖRETAG- MED HJÄLP AV LEAN CONSTRUCTION2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Byggbranschen i Sverige har under en längre tid haft högre och ökandeproduktionskostnader jämfört med övrig industri. Byggkostnader för bostadsbyggandehar på senare år ökat samtidigt som produktiviteten i byggbranschen varit relativtoförändrad sedan 1990-talet. 10 % av byggkostnaderna utgörs av ineffektiv materialhantering.För att förbättra produktionen har på senare decennier kvalitetssystem såsom Lean Construction blivit etablerat inom stora företag, men har inte riktigt fått något genomslag hos små och mellanstora företag. Syftet med studien har varit attundersöka hur förbättringsverktyg så som 5S kan användas av små byggföretag för att skapa en mer effektiv materialhantering.

  Metod: En fallstudie har utförts på ett litet byggföretag. Metoder som använts istudien var litteraturstudier för att utreda kunskapsfronten inom området, semistruktureradeintervjuer med ägare, arbetsledare och byggnadsarbetare i företaget samt ostrukturerade observationer på två byggarbetsplatser.

  Resultat: I studien undersöktes hur Lean-verktyget 5S kan anpassas för att användasav ett litet byggföretag för att mottagning och förflyttning av material. Först identifierades slöserier i materialhanteringen i form av onödiga moment vilka skaparonödiga kostnader. Slöserierna bestod av onödiga transporter eller förflyttningar ochonödigt stora materiallager. Studien visar även att rutiner för hur materialhanteringska skötas saknades i företaget. Därefter togs ett teoretiskt förslag fram för hur dessaslöserier skulle kunna minskas. Förslaget utgörs av en checklista baserad på 5S ochstudiens empiri. Checklistan är avsedd att standardisera arbetssättet förmaterialmottagning och materialförflyttning. Implementering av checklistan kan skevid både större och mindre byggprojekt. Till sist redovisas kraven hos ett litetbyggföretag för att kunna införa ett förbättringsverktyg i företaget. Det som krävs ären vilja i organisationen till förändringen och resurser i form av tid, ekonomi ochpersonal som kan arbeta aktivt med förändringen.

  Konsekvenser: Genom att använda checklistan vid planering av en byggarbetsplatsorganisering säkerställs att material placeras på korrekt plats och i korrekt ordning,vilket är syftet med 5S. Detta minskar förflyttningar som måste göras av materialet.Vid produktionen används checklistan för mottagning av material vilket bidrar till attmaterial placeras korrekt och förvaras på rätt sätt. Detta leder till att minska kassationav material. Genom att tillämpa detta medför rutinen att onödiga kostnader minskas vilket bidrar till att den totala byggkostnaden av projektet minskar.

  Begränsningar: Fallstudien undersöker endast ett litet byggföretag och är därmedinte applicerbar på stora byggföretag. Även andra små byggföretag kan ha andraförutsättningar än företaget som studerats. Fallstudien bygger på intervjuer ochobservationer. Fokus har lagts på 5S som verktyg ur Lean Construction och ingetannat verktyg har undersökts. Hänsyn tas inte till personalens ergonomi vidmaterialhantering. Slutligen är förslaget som tagits fram i studien teoretiskt och harinte tillämpats praktiskt på grund av studiens omfattning.

  Nyckelord: Lean Construction, 5S, SMF, byggbranschen

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Gustavsson, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Gustafsson, Petter
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan.
  Erfarenhetsåterföring inom markanvisningsprocessen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Gylin Janoff, Adrian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Sandén, Emil
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Beställarens syn på offentlig upphandling av byggentreprenader2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Lagen om offentlig upphandling tillämpas av alla myndigheter som upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader med skattepengar. Syftet med denna studie är att få insikt över hur offentliga beställare tänker när de genomför upphandlingar av byggnader. Målet är att lista de faktorer som påverkar beslutfattandet angående kort och långsiktiga aspekter när en offentlig myndighet skall handla upp byggentreprenader samt att få förståelse för vilka egenskaper krävs av beställare för att kunna utföra enupphandling.

  Metod: Genom litteraturstudier undersöks hur lagen om offentlig upphandling är utformad, och vilka arbetsuppgifter en beställare har. Vidare studeras hur det kan bli fel och vilka konsekvenser som kan förekomma ifall beställaren upphandlar olagligt. I intervjuerna framkommer praktisk erfarenhet som beställare och fastighetsförvaltare har av LOU, hur de arbetar för att få fram den produkt de vill ha och vad som anses vara besvärligt med lagen.

  Resultat: Studien visar att beställarens arbete är omfattande och risken är stor att göra fel i upphandlingen. Egenskaper som påverkar beställarens arbete inkluderar erfarenhet, kompetens, branschkunskap. I litteraturstudien framkommer att ett anbud kan vinnas med lägsta pris, eller med ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Det sistnämnda beslutas genom att analysera mjuka parametrar, exempelvis driftkostnader, anbudsgivares organisation, genomförandetider m.m. Faktorer som påverkar beställarens valmöjligheter angående kort- och långsiktiga aspekter beror på branschkunskap, LOU:s utformning, organisationens struktur, politiska policys, miljöcertifieringar, entreprenadformer och byggnadens användningsområde. Mjuka parametrar kan vara svåra att kontrollera och kan leda till överklagan. De som ofta analyseras i dagsläget utöver pris är entreprenörens organisation. Pris är alltid en parameter som beställare analyserar och ofta den enda parameter som granskas.

  Konsekvenser: LOU finns för att gynna konkurrensen i landet och i EU. Vissa delar av lagen hämmar beställarens valmöjligheter och kan göra deras arbete krångligt att genomföra. Det är bra för alla som arbetar med LOU att förstå hur en beställare resonerar kring kvalitéer för en byggnad och hur de arbetar med anbudsutvärderingen.

  Begränsningar: Studien är begränsad till offentliga beställare som arbetar i kommuner med ca 100 000 invånare i storlek. Intervjuerna är begränsade till beställare och förvaltare. Studien undersöker beställares resonemang som arbetar med byggentreprenadupphandlingar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Haji Younes, Ali
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Omeirat, Ramadan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Arbetssäkerhetsanalys av mur- och plattsättning: Vad är problemet och hur kan det förbättras?2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Rapporten behandlar arbetsmiljö med avseende på säkerhet på arbetsplatser för murare och plattsättare. Syftet är att finna förslag på lösningar till hälsoproblem på arbetsplatser. Metod: Valda metoder för insamling av data är enkäter, intervjuer, deltagarobservation och ergonomianalys.

  Resultat: Det har framgått att  dagens hälsoproblem relaterade till plattsättning bland annat är ryggproblem, där både överdelen och nederdelen påfrestas väldigt mycket men även knäna då de används för att lyfta upp bördan med kroppsvikten. Där faktorer som trötthet, stress och väderförhållanden är påverkarande. Sannolikheten för skador på arbetsplatsen är inte stor när det gäller direkta skador, dock när det gäller indirekta skador som belastningsskador kan det bli besvär med tiden då kroppen fortsätter att påfrestas och skador kan bli permanenta och svårt att återgärda. Har en skada skett tidigare så blir sannolikheten även större att skadan kommer tillbaka. Allvarligaste skador som sker vid mur- och plattsättning är främst belastningsskador. 

  Konsekvenser: Erfarenhet ses som en faktor som borde ha tagits med i undersökningen då det var skillnad på tekniken mellan de erfarna och oerfarna arbetare. Det är viktigt att arbetarna känner till konsekvenserna vid felaktiga rörelser, då vanliga belastningsskador kan leda till permanenta skador som blir svårare att bota. Faktorer som påverkar borde uppmärksammas mer för att kunna minska skador som orsakas av dem.

  Begränsningar: Arbetet håller sig inom avgränsningarna som formuleras i inledningen och är relevant för mur- och plattsättare men även anläggare som håller på med tungt kroppsarbete. Respondenterna till intervjuerna är från samma entreprenadföretag som kan ses kritiskt då de alla har liknande standarder medan respondenterna från enkäter var helt olika, inget sammankopplande mellan dem, som gjorde att de hade olika uppfattning, arbetstider och uppvärmningar. Intervjuer med respondenter från olika entreprenadföretag och fler hade varit mer relevant.

 • 39.
  Hallman, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Elham, Mirwais
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivare materialhantering från leveransmottagning till materialanvändning på en byggarbetsplats2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Problemet i byggbranschen är ineffektiv materialhantering som skapar slöserier av resurser i form av onödiga aktiviteter som inte ökar värdet på slutprodukten. Byggnadssektorn anklagas för förseningar, budgetöverskridande och svårigheter att hålla en hög kvalitet. Målet är att hitta förbättringsmöjligheter för att effektivisera materialhantering på en byggarbetsplats vid leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning.

  Metod: För att uppnå studiens mål har en kvalitativ fallstudie av en organisation genomförts. De datainsamlingsmetoder som har använts är strukturerade observationer, semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys.

  Resultat: En checklista för materialhantering baserad på teorierna Muda, 5S och JIT inom Lean har utformats som ett förbättringsförslag och är tänkt att användas på en byggarbetsplats. Checklistan är gjord utifrån studiens insamlade empiri och består av tre delar som utgår från studiens frågeställningar leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttningen. Syftet med checklistan är att effektivisera materialhanteringen på en byggarbetsplats genom att identifiera och eliminera slöserierna i form av väntan, transport, lager och defekter.

  Konsekvenser: Genom att använda checklistan, följa leveransplanen, uppdatera APD-planen och förbättra kontraktet mellan leverantörer och företag som har framtagits i studiens resultat kan slöserier inom leveransmottagning, materiallagring och materialförflyttning minskas. Rekommendationerna blir att följa förbättringsförslagen för att effektivisera materialhanteringen och reducera slöserier på byggarbetsplatsen.

  Begränsningar: De avgränsningar som har gjorts i studien är att identifiera de valda slöserier inom Muda som behandlades i studien under olika materialhanteringsmoment. Kommunikationen mellan arbetarna, på vilket sätt företaget jobbar med att planera olika arbetsmoment, arbetsmiljö och arbetskvalitet ingår inte studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Effektivare materialhantering från leveransmottagning till materialanvändning på en byggarbetsplats
 • 40.
  Hedström, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Längberg, Stefan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  VDC-inspirerat arbetssätt i kommunen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att byggnader blir mer komplexa och samhället ständigt utvecklas får byggbranschen allt fler specialinriktade aktörer, vilket ytterligare ökar behovet av fungerande samspel mellan aktörerna. Kommunikationen behöver stå i fokus och ett branschöverskridande samarbete måste tas i bruk. Nya arbetssätt som främjar samverkan bör tas fram för att effektivisera byggprocessen mera. Där spelar kommunen en viktig och central roll för att driva på samhällsutvecklingen. Målet med examensarbetet är att undersöka hur ett VDC-inspirerat arbetssätt kan utveckla kommunens process i stadsbyggnadsprocessen för att effektivisera planprocessens tidiga skeden fram till projektering.

  För att uppnå målet har intervjuer med tjänstemän från NCC och kommunerna Norrköping, Linköping och Örebro genomförts. Det empiriska data som insamlats har sedan analyserats tillsammans med examensarbetets teoretiska ramverk.

  Resultatet visar på att kommunerna i dagsläget inte arbetar med BIM i samma omfattning som NCC. Kommunerna har inte samma behov av informationshantering och samordning av digitala modeller. Kommunernas 3D-modeller består oftast av 3Dvolymer, där volymförhållanden och samband är den viktigaste informationen som förmedlas. Däremot konstateras att kommunens arbetssätt i projektgrupper går att utveckla och göras mer effektiv. Idag arbetar kommunerna redan i team där de drar nytta av den kollektiva kompetensen. Att implementera projektstudio som ett VDCinspirerat arbetssätt kan i förlängningen skapa ett tätare samarbete och bidra till att minska kommunikationsproblem internt.

  För att kommunen ska kunna arbeta VDC-inspirerat bör först en kartläggning av vilken typ av information i en BIM-modell som kommunen anser relevant och intressant för dem. Vidare krävs också en hög teknisk kompetens bland tjänstemännen för att möjliggöra en implementering av VDC.

  Examensarbetet har undersökt en VDC tillämpning i tidiga skeden fram till projektering. Vidare har arbetet avgränsats sig till kommunens stadsbyggnadskontor. Datainsamlingen har endast skett genom besöksintervjuer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Helmfrid, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Yrjönheikki, Joakim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  HAND- OCH ARMVIBRATIONSSKADOR INOM BYGGBRANSCHEN BETEENDE – EN ORSAK TILL ATT PROBLEMET KVARSTÅR2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Problem med vibrationsskador har funnits i branschen lika länge som vibrerande maskiner har funnits. Idag är upp till 51 procent av alla belastningsskador som vibrationsrelaterade, enligt AFA. Det vanligaste är att män i åldrarna 47–49 har problem med vibrationsskador, men på senare år har skadorna krupit nedåt i åldrarna. Skador som kan uppstå av för hög vibrationsexponering är cirkulatoriska symtom (kalla/vita fingrar), neurologiska symtom (domningar, stickningar, nedsatt känsel) eller en kombination av dessa. Karpaltunnelsyndrom är även en följd av för hög exponering. Föreliggande arbete undersöker huruvida det kan vara ett beteende som ligger bakom den höga vibrationsexponeringen och om det i sådana fall kan brytas. Yrkesarbetarnas och platsledningens kunskaper och förståelse för de körtider som finns för maskiner har även studerats.

  Metod: En litteraturstudie har genomförts i arbetet. Sedan har totalt har tolv intervjuer utförts, åtta intervjuer med yrkesarbetare, tre med platsledningen och en med maskintillverkare. Det har även gjorts en mindre dokumentanalys av arbetsberedningar.

  Resultat: Studien visar att ett beteende ligger bakom det faktum att körtider överskrids och hantverkare utsätts för vibrationsexponering över gränserna. Det står även klart att kunskapen och förståelsen hos yrkesarbetarna och platsledningen behöver ökas gällande körtider och hur man tar fram vibrationsaccelerationen på maskiner.

  Konsekvenser: Branschen bör ställa krav på beställare och företag att ge utrymme för den kostnad som tillkommer när körtider följs. På så sätt kan beteendet brytas genom att tiden finns för särskilda moment. Genom att utbilda sin personal om vibrationsskador kan företaget få en mer kompetent och förstående personal i utbyte.

  Begränsningar: Denna undersökning är inte företagsspecifik vilket medför att resultatet kan vara applicerbart på de flesta byggföretag i Sverige. Studien undersöker endast hand- och armvibrationsskador, medan helkroppsvibrationer har uteslutits.

  Nyckelord: Hand- och armvibrationsskador, Teorin om överlagt beteende, Arbetsberedningar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, insatsvärde och gränsvärde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Henriksson, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Henriksson, Marcus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ökat värdeskapande arbete: Implementering av 5S på en byggarbetsplats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Forskning visar att byggbranschen inte utvecklas i den takt den borde göra sett till produktiviteten. I försök att öka det värdeskapande arbetet försöker företag att implementera metoder som 5S för att minimera slöseri. Små och medelstora företag (SME-företag) besitter inte samma kompetens och resurser som större företag och därmed försvåras effektiviseringen av produktionsprocessen. Förändringsarbeten av människors vanor samt företagskulturer är en svår process som grundar sig på djupt rotade roller och strukturer.

  Denna rapports syfte är att introducera Lean genom implementering av 5S på en byggarbetsplats. Målet är sedan att utforma en rekommendationsmanual för hur implementering av Lean-verktyget 5S kan gå tillväga i byggproduktionsskedet.

  Metod: De valda metoderna för datainsamling är litteraturstudie, fokusgruppsintervjuer och deltagande observationer. Med hjälp av litteraturstudien har kunskap erhållits. Fokusgruppsintervjuerna har bidragit till att genomföra en nulägesanalys, samt utvärdera implementeringen av 5S på arbetsplatsen. Deltagande observationer har använts för att studera utvecklingen på arbetsplatsen. Dessa metoder har legat till grund för att besvara och uppfylla rapportens syfte, mål och frågeställningar.

  Resultat: Resultatet av den genomförda studien mynnade ut i framtagandet av en rekommendationsmanual för hur 5S kan implementeras i byggproduktionsskedet. Därigenom har kritiska faktorer identifierats och förslag på hur företag kan gå tillväga med implementeringen av 5S.

  Konsekvenser: Slutsatser som dragits utifrån studien är att förändringsprocesser är svåra att genomföra. Ansvaret för att öka produktiviteten och minimera slöseri bör inte enbart ligga hos de större entreprenörerna. Alla aktörer inom byggbranschen måste samarbeta mot ett gemensamt mål för att förbättra byggprocessen och minska kostnaderna. Lean och 5S kan vara lösningen på problemen. På grund av bristande resurser och kunskap kan därför företag behöva extern hjälp med implementeringen. Redan vid projekteringen av ett byggprojekt är det viktigt att tänka på planeringen för att förhindra slöseri. Innan ett företag genomför en förändring av organisationen är det viktigt att ledningen engagerar sig och förstår Lean för att motivera personalen. Vidare krävs ständiga förbättringar och problemlösning för att engagera personalen.

  Begränsningar: Studien avgränsades till att fokusera på införandet av 5S och därigenom introducera Lean och dess koncept med förbättringsarbete och problemlösning. Resultatet av implementeringen blev lyckad i detta fall men resultatet kan variera då varje fall är unikt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ökat värdeskapande arbete - Implementering av 5S på en byggarbetsplats
 • 43.
  Hofling, Gustaf
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Uggla, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  IOT-SENSORERS PÅVERKAN INOM BYGGSTYRNING OCH BESLUTSFATTANDET UNDER GJUTNINGSPROCESSEN2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: Today, the majority of decisions in construction production are made on

  undefined data, which leads to large unnecessary resource consumption, mainly

  during the casting process. It also leads to unpredictability in decision making in

  production, which affects production control and thus costs, schedules and quality. A

  major uncertainty characterizes the casting process today, reflecting the development

  needs faced by the construction industry, which are cost-effective and time-efficient.

  Nevertheless, the investment in digital data collection tools is low. Therefore, in this

  work, opportunities are investigated for automatic data collection with one of the

  latest digital trends, Internet of Things, to promote decision making during the casting

  process.

   

  Method: This work is carried out as a qualitative study. The data collection methods

  consist of semi structured interviews together with production engineers, IoT

  consultants and developers in the concrete industry. A literature study is also

  conducted to build up the interview questions as well as the analysis of the results.

   

  Findings: The analysis of the case study indicates that the company today lacks

  structure in its work on data collection in construction production. Through the

  interviews in production, it was found that, according to respondents, IoT is believed

  to enable more quality-assured data collection and enable decisions to be made on

  time. To achieve this, it requires the company to establish structures on how data

  collection should be stored. Which previous studies show that IoT can be a good tool

  for. The case study also shows that the need and interest for IoT systems at the

  company is high. By collecting data using IoT sensors, knowledge transfer is believed

  to contribute to decision making on data as a complement to experience.

  Implications: It is necessary to create a culture within business so that more decisions

  can be made on data instead of experience. Before implementation, a good level of

  knowledge for ADC tools should be increased because interest in the area increases as

  knowledge grows. When there is interest and need, a test project should be conducted

  where decisions are made on real-time data.

  Limitations: The work does not take into account cost aspects when implementing

  ADC tools in the casting process. The report is based on a construction technology

  perspective and thus does not describe the construction of digital tools in detail.

  Keywords: ADC, construction industry, construction management, casting process,

  Internet of things, attitude and knowledge.

 • 44.
  Håkansson, Olof
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Zäther, John
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Företagets påverkan för ett ökat BIM-användande i byggproduktionen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det finns en akademisk överdrift kring vilken potential BIM har att revolutionera byggbranschen. Trots denna potential används inte BIM i produktionen fullt ut vilket bland annat beror på kompetensbrist. Det läggs för mycket fokus på vad BIM kan användas till istället för hur BIM kan användas. Det råder en mytisk entusiasm kring begreppet som ibland ses som ett universalverktyg. BIM-koordinatorer befinner sig sällan på byggarbetsplatsen och har svårt att förstå de problem som kan uppstå och det finns en klyfta i informationskedjan mellan produktion och projektering som behöver överbryggas för att främja arbetet i produktionen. Målet med arbetet var att undersöka hur användandet av BIM kan öka i produktionen. 

  Metod: Denna rapport består av en kvalitativ studie som grundar sig i den senaste forskningen inom området. De teorier som presenteras i rapportens teoretiska ramverk har legat till grund för utformningen av studiens frågeställningar samt utformningen av de semistrukturerade intervjuer som varit den huvudsakliga datainsamlingsmetoden.  

  Resultat: För att öka användningen av BIM i produktionen krävs tydliga strategier och riktlinjer för hur produktionen ska arbeta med BIM. Det behöver läggas mer resurser på BIM-projekteringen och kunskapen i produktionen behöver bli mer djupgående kring de processer BIM medför så att de kan börja ställa krav på projekteringen. Det krävs ett tydligare gemensamt mål genom ett bättre samarbete och en tidig dialog mellan produktion och projektering. BIM behöver ses som ett arbetssätt och inte som en roll. 

  Konsekvenser: För att acceptera BIM som ett nytt arbetssätt krävs det att nyttan påvisats. Dagens BIM-koordinatorer besitter ingen spetskompetens utan fungerar istället som lärare åt produktionen. Fler i produktionen behöver arbeta med BIM dagligen och resurser i form av tid och utrymme behöver avsättas i produktionen. Gränsen mellan produktion och projektering behöver suddas ut för att öka förtroendet för varandra. 

  Begränsningar: Denna rapport behandlar interna faktorer som ett företag själva kan påverka för att öka användningen av BIM i produktionen. Rapporten behandlar inte externa faktorer såsom, juridiska hinder, programvaror och beställarkrav. Studien är gjord tillsammans med Skanska Hus Syd och är därmed geografiskt begränsad till region Skåne.  

  Nyckelord: BIM, implementering, standardisering, organisation, attityd, kunskap, produktion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Irevall, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Torstensson, Sofia
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  En analys kring förbättringsmöjligheter av exteriör utformning på volymhus2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Industriellt byggda volymhus är färdiginredda volymer som tillverkas i fabrik, som transporteras till byggplats för montage. Volymelementen tillverkas på ett löpande band i en standardiserad och rationaliserad process. Detta byggsystem kan bidra till att minska rådande bostadsbrist, då det är mer kostnads- och tidseffektivt jämfört med traditionella byggsystem. Man ser dock exempel på att den exteriöra utformningen blir lidande, på grund av den begränsade flexibiliteten som byggsystemet medför. Fasader kan exempelvis upplevas som enformiga, till följd av upprepningar av geometrier och för stora huskroppar. Därför är målet med arbetet att få förståelse för hur kvaliteten av den exteriöra utformningen av industriellt byggda volymhus kan utvecklas, genom frågeställningarna; (1) Hur beskrivs samverkan mellan exteriör utformning och industriellt byggande, av arkitekter i volymhusbranschen? (2) Vilka begränsningar finns vid volymhustillverkning för exteriör utformning på flerbostadshus? (3) Hur kan man utveckla utformningen av exteriören på volymhus, med hänsyn till de förutsättningar som industriellt byggande medför?

  Metod: En litteraturstudie genomförs för att identifiera huvudsakliga begränsningar samt utvecklingsmöjligheter för tillverkning av volymhus. Tillsammans med litteraturstudien genomförs intervjuer där sex respondenter från volymhusbranschen som förklarar sin syn på samverkan mellan god kvalitet på exteriör utformning och det industriella byggsystemet. I intervjuerna studeras även referensobjekt där den aktuella respondenten varit involverad.

  Resultat: De tekniska begränsningarna är i huvudsak transport som styr storleken på volymen, samt skarvar som kopplar ihop dem. Anpassningen till dessa styrs av den projektspecifika budget som är satt. Dessa tenderar att vara orienterade efter lönsamhet snarare än hållbar arkitektur, och därmed blir den exteriöra utformningen ibland bortprioriterad. För att skapa volymhus av hög kvalitet som ger mervärde till sin omgivning, krävs en kollektiv förändring i branschen. Beställare och kommuner är nyckelaktörer och de som främst kan göra skillnad.

  Konsekvenser: De största utvecklingsmöjligheterna som kan ge förändring för framtiden är; konkurrens på marknaden genom ambitiösa beställare, fokus på process- och produktutveckling, högre kommunala krav samt nya tekniska lösningar som möjliggör för bättre lösningar till lägre pris.

  Begränsningar: Resultatet är avgränsat till exteriör utformning i volymhusbranschen, med avseende på flerbostadshus på den svenska marknaden. Studien är en övergripande analys och går inte ner på djupet för specifika problem, utan är snarare en vägledning till var problemområden finns.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Isaksson, Anders
  et al.
  Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Linderoth, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Environmental considerations in the Swedish building and construction industry: the role of costs, institutional setting, and information2018Ingår i: Journal of Housing and the Built Environment, ISSN 1566-4910, E-ISSN 1573-7772, Vol. 33, nr 4, s. 615-632Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite increasing evidence that being an environment-friendly company not only benefits the environment but also makes long-term economic sense, the transition to a more sustainable society is extremely slow. This is true of the building and construction industry as well. At a strategic level, environmental issues have received more attention with the establishment of roles such as environmental managers and implementation of advanced environmental management systems. However, adoption has been slow in the absence of a holistic approach to environmental challenges, partly reinforced by a perception that giving more than the legally required level of environmental consideration will only add to costs without corresponding financial benefits. This raises the following question that the study aims to answer: What is the most important factor influencing decision makers’ in adopting environmental considerations? To this end, it analysed questionnaire data collected from decision makers in the Swedish construction industry along with an in-depth case study of a specific building and construction company. The results show that decision makers perceive informational and institutional constraints on the adoption of environmental considerations. Lack of information is perceived as the biggest obstacle to environmental considerations. If information and knowledge about clients’ and end users’ financial benefits from adopting environmental considerations need to be exploited, they have to be supported by contractual forms that discard a short-term focus on the investment costs of a building in favour of a focus on long-term operational and maintenance costs and benefits.

 • 47.
  Isaksson, Anders
  et al.
  Chalmers.
  Linderoth, Henrik
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Bosch, Petra
  Chalmers.
  Lennartsson, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  BIM use in the production process among medium sized contractors: A survey of Swedish medium sized contractors2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building Information Modelling (BIM) is claimed to transform the AEC industry, whereas current research has argued that diffusion of BIM use proceeds at a slower rate than the optimistic predictions. However, governmental initiatives where public clients in countries like Finland, Singapore, United Kingdom and Sweden start to require a Building Information Model as a part of the project delivery, are supposed to increase the pace of diffusion of BIM use. Today, larger contractor firms use BIM to a varying extent. But BIM use in mid-sized contractor firms, with 50 – 500 employees, which successfully can compete with larger contractors on projects up to 50 million Euros, is relatively unknown. The aim of the paper is to explore the current use and perceived challenges and driving forces of BIM-implementation among mid-sized contractors. The data used in this study is collected through a survey send to chief executive officers, or their closest sub-ordinates, of mid-sized construction firms in Sweden. The survey is based on a technology-, organization-, environment framework that is used in information systems research in order to study the use of inter-organizational information systems. The total population of firms in the survey is 136. The preliminary results presented in this paper are based on 31 answers (30 percent response rate). 58 percent of the respondents said that they have been involved in a project where BIM has been used in some way. The most commonly used application is visualization. The highest obstacles perceived are that partners are not using BIM, there is no demand from clients, and there is no internal demand in the company. For the two last obstacles there were significant differences between users and non-users. The most common perceived driving forces were that BIM is a means for following the technical development and BIM can give the company competitive advantages. Moreover, the results indicate that the main driver behind BIM-implementation is mainly determined by an individual’s subjective positive or negative evaluation of BIM, rather than by external pressure from clients and partners, or by internal capacity and knowledge to use BIM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ivansson, Signe
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Starck, Kajsa
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Operativa beslut inom byggsektorn med hjälp av LCC-utvärdering2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det finns en stor brist på kunskap om att översätta klimatpåverkan till ett monetärt värde. Forskare har under flera decennium studerat och forskat inom området och tagit fram flera metoder och verktyg inom LCC (Livscykelkostnad). Forskarna frågar sig varför inte dessa används i branschen? Målet med denna studie är att ta fram ett arbetssätt för att med hjälp av LCA (Livscykelanalys) utföra en LCC med invägd miljökostnad.

  Metod: De metoder som används för att nå målet med arbetet är mailintervjuer, observationer, dokumentanalys och litteraturstudie.

  Resultat: Arbetet beskriver att kommunala bostadsbolag inte använder sig av LCC i någon större utsträckning. En fallstudie har utförts på två hus i Kv. Vingpennan 2 i Kungsängen. Arbetet presenterar utifrån fallstudien, ett arbetssätt där miljökostnad översätts till ett monetärt värde med hjälp av LCA och LCC.

  Konsekvenser: Eftersom kommunala bostadsbolag inte arbetar med LCC analyser i den utsträckning som skulle behövas i nuläget skulle någon form av krav från kommun kunna bli aktuellt. Byggnation som är en stor koldioxidbov skulle behöva en sådan typ av krav, i form av till exempel en koldioxidskatt som räknas fram i början av varje nytt byggprojekt. Orsakerna varför inte LCC används i någon större utsträckning är många. Osäkerhetsfaktorerna för uppskattning av ett monetärt värde för miljöpåverkan inom LCC anses vara en bidragande orsak. Om dessa krav som detta arbete föreslår skulle ställas på beslutsfattarna då tvingas de att lära sig att arbeta aktivt med LCC. Den nya ISO standarden 14008:2019 kan vara en början till fungerande arbetsmetoder med LCC där miljökostnaden kan räknas fram.

  Begränsningar: Val av metoder och strategier har varit passande för detta arbete. Det som dels har begränsat resultatet är att fallstudien endast pågått en kort tid i projektet Kv. Vingpennan 2 och dels att det finns olika LCA-verktyg på marknaden. Innehållet i dessa LCA-program kan ha begränsat arbetet då de inte är exakta med verkligheten. De osäkerhetsfaktorer som finns i en LCC analys kan göra att den som utför analysen kan tolka de olika faktorerna på olika sätt och därför få olika resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  OPERATIVA BESLUT INOM BYGGSEKTORN MED HJÄLP AV LCC-UTVÄRDERING
 • 49.
  Jacobsson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Umeå School of Business and Economics, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Linderoth, Henrik C. J.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Rowlinson, Steve
  Department of Real Estate and Construction, University of Hong Kong, Hong Kong.
  The role of industry: an analytical framework to understand ICT transformation within the AEC industry2017Ingår i: Construction Management and Economics, ISSN 0144-6193, E-ISSN 1466-433X, Vol. 35, nr 10, s. 611-626Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite wide-ranging research on information and communication technologies (ICT) in the Architecture, Engineering and Construction (AEC) industry, little is known about the role that industry plays in the adoption and use of ICT. Based on observations of how the drivers for ICT use seem to be inconsistent with the industry’s central characteristics, and drawing on information systems (IS) research that demonstrates the role of shared systems of meaning, the purpose here is to develop an analytical framework that explains how industry shapes the adoption and use of ICT. Building on a theoretically driven approach and a case study, a framework is first sketched and then substantiated through empirical illustrations. Three dimensions of industry are highlighted: the socio-cognitive environment, the market and production environment and institutional actors. It is explained how the interplay of these dimensions shapes the way the industry functions, which in turn influence the adoption and use of ICT. The outcomes of the interplay can either be aligned or misaligned with ICT, which explains why certain aligned applications are rapidly adopted, whereas other applications are not. The primary implication is that the framework can aid in analysing the need for structural adaptation when trying to achieve ICT-induced change.

 • 50.
  Jacobsson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap. Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Merschbrock, Christoph
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  BIM coordinators: a review2018Ingår i: Engineering Construction and Architectural Management, ISSN 0969-9988, E-ISSN 1365-232X, Vol. 25, nr 8, s. 989-1008Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the role, practices and responsibilities of building information modeling (BIM) coordinators (BCs).

  Design/methodology/approach – The aim is achieved through a review of existing publications (n 1⁄4 183) in which the term “BIM coordinators” has been described and discussed (n 1⁄4 78), complemented by interviews with four Norwegian BIM experts.

  Findings – The findings from the review indicate that the core responsibilities of BCs involve clash detection, managing information flows and communication flows, monitoring and coordinating design changes, supporting new working procedures and technical development and acting as a boundary spanner. The complementary interview study extends these findings with two additional practices and a reflection on the experienced challenges, obstacles and potential future development of the role. In essence, the authors propose that the role of BCs can be defined as being responsible for external/internal alignment and coordination of actor needs, and engaged in product-, process- and system-oriented practices of BIM.

  Research limitations/implications – Given that this study is primarily an integrative literature review of BCs, it has the limitations common with such an approach. Therefore, future studies should preferably extend presented findings through either a survey, further in-depth interviews with BCs or reviews of closely related BIM specialist roles such as BIM managers or BIM technicians.

  Practical implications – With BCs seemingly being central to information management and knowledge domain integration within the architecture, engineering and construction industry, an understanding of their importance and role should be of interest to anyone seeking to tap into the potential of BIM. This paper outlines specific implications for construction manager, educators and BCs.

  Originality/value – The value of this study lies primarily in the fact that it is the first thorough investigation of the role, practices and responsibilities of BCs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 av 130
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf