Change search
Refine search result
1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Forslund, Helena
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management. Linnéuniversitetet.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management. Linnéuniversitetet.
  Varför uppstår gap i leverantörsflexibilitet?2019In: Proceedings of the Plan Research Conference, Linköping, 23-24 oktober, 2019, 2019, p. 213-228Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Leverantörers flexibilitet är av stor vikt för att kunna vara flexibel mot sina kunder. Trots att det generellt uttrycks ett behov av att ha flexibla leverantörer, är det få företag som uttryckligen använder det som ett mätetal. En enkätstudie som 2018 presenterades på Plans forsknings- och tillämpningskonferens kartlade leverantörsflexibilitet i svenska företag baserat på över 500 inköpschefers svar. Resultaten från den studien visade att inköpschefer generellt upplever stora negativa gap mellan bedömda behov och erhållen flexibilitet i kritiska leverantörers volym- och leveransflexibilitet. Dessa svar väckte åtskilliga nya frågor och ledde till denna studie. Syftet är att förstå och belysa varför det uppstår negativa gap mellan bedömt behov och erhållen leverantörsflexibilitet. 

  Den använda metoden är en flerfallstudie hos fyra större tillverkare, där data har analyserats med hjälp av fiskbensdiagram och ställts mot litteraturen. Behovet av leverantörsflexibilitet, hur leverantörsval och leverantörsvärdering genomförs, hur kommunikationen sker med leverantören och vilken maktsituation som råder mellan köpare och leverantör har identifierats som bidragande orsaker till negativa gap i leverantörsflexibilitet. Förhållanden som identifierats i företagen innefattar bl.a. att flexibilitet inte avtalas med leverantörer, att andra urvalskriterier än flexibilitet används, att flexibilitet inte värderas och följs upp, att kommunikationen mellan köpare och leverantör inte fokuserar flexibilitet och att leverantörerna har stor makt över köparna. Dessa förhållanden har formulerats i åtta propositioner. Komplexa samband mellan dessa orsaker har också identifierats. Resultaten kan ge praktiker och forskare en grundförståelse för leverantörsflexibilitet i form av dess betydelse och orsaker till gap mellan bedömda behov och erhållen flexibilitet. Flera förslag till fortsatta studier presenteras.

 • 2.
  Forslund, Helena
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management. Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Strategier för att uppnå kundorderflexibilitet – leverantörens perspektiv2020In: Proceedings of the Plan Research Conference, Stockholm, 21-22 oktober, 2020, Bromma: Logistikföreningen Plan , 2020, p. 60-70Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Flexibilitet är ett viktigt konkurrensmedel. Att ha flexibla leverantörer är ett alternativ för ett köparföretag till att själv hålla kostsamma buffertar för att säkerställa egen flexibilitet mot kunder. Frågan är hur och med vilka strategier företag kan uppnå kundorder-flexibilitet i order-till-leveransprocessen? Få empiriska studier förekommer på området. Syftet med denna studie är att utveckla ett ramverk bestående av strategier för hur kundorderflexibilitet i order-till-leveransprocessen kan uppnås, samt att empiriskt undersöka hur leverantörer försöker uppnå kundorderflexibilitet. En konceptuell analys av befintlig litteratur genomfördes och sammanställdes i form av ett ramverk med strategier kopplade till två flexibilitetsdimensioner. Flexibilitet i orderkvantitet och flexibilitet i leveranstid har studerats och täcker därmed order- respektive leverans-delprocesserna. Denna struktur ger fyra kombinationer som täcker 21 proaktiva såväl som 18 reaktiva strategier.

  Efter att ha sammanställt ramverket av strategier genomfördes en empirisk intervjustudie där nio viktiga leverantörer till fyra stora svenska tillverkare ingick. Leverantörerna är alla viktiga materialleverantörer, som hanterar kundorder med leveranstid, d. v. s.  tillämpar montering mot order (ATO) eller tillverkning mot order (MTO). Deras marknadschefer, key account managers, försäljningschefer eller exportchefer svarade på en intervju som utgick från flexibilitetsstrategierna i ramverket. Svaren avsåg hur de agerar för att uppnå flexibilitet mot den givna köparen, vilket skattades på en skala 1 (inte alls) till 5 (i mycket stor omfattning). De kunde även lägga till ytterligare använda strategier. 

  Det visade sig att den strategi som hade högst medelvärde var “vi förbereder oss genom kontinuerliga kontakter med kundens inköpare”. Medelvärdet för använda strategier var högre i order-delprocessen än i leverans-delprocessen. Med de empiriskt genererade strategierna expanderade ramverket till 23 proaktiva och 19 reaktiva strategier. Det utvecklade ramverket är ett bidrag till flexibilitetslitteraturen. Leverantörer kan använda ramverket som ett hjälpmedel för att på ett systematiskt sätt utveckla och uppnå en högre kundorderflexibilitet i order-till-leveransprocessen. Köparföretagen kan använda ramverket som en checklista eller ett verktyg vid leverantörsutveckling.

 • 3.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Buffers in capacity management: A multiple case study2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A competitive delivery capability is dependent on a balance between supply and demand, a challenge that increase due to variations. This inevitably leads to a need for proper management of buffers. The purpose of this research is to investigate buffers utilized in practice in relation to a framework of buffers for capacity management. Twelve different kinds of buffers from the conceptual framework are identified in the multiple case study. The experiences from eleven respondents highlights the purposes and procedures of buffer capacity management (BCM).

 • 4.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Developing color-coded zones for safety buffers2021In: Proceedings of the Plan Research Conference, Borås, Sweden, 20-21 October, 2021, 2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) as a planning and control approach combines the strengths from traditional MRP, lean, six sigma and the theory of constraint (TOC). The core of DDMRP is to create and protect the flow of relevant information and materials by visibility and clear signals. Green, yellow and red are used in DDMRP as color coding to signalize when a situation is good, ok and give a warning when for example an inventory position has a clear risk of stockout. This type of color-coded zones does not need to be exclusively devoted to the buffers utilized in DDMRP, they could potentially also be beneficial for other planning and control approaches. Taking inspiration from the color-coded zones in DDMRP, this article investigates how the color coding can be adjusted and utilized for safety buffers in general, independent of the planning and control approach behind. How the color coding could be utilized for safety stock, safety lead time and safety capacity is proposed. This is sought to also open possibilities for facilitated evaluation of buffer size and adjustments with an adaptive approach.

 • 5.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Reducing and absorbing variations in a manufacturing context: A capacity management perspective2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Variations can have substantially negative effects on performance and it is therefore important to investigate how the variations can be reduced or absorbed in an appropriate way for competitiveness. Manufacturing companies are daily exposed to variations and operations managers need to take capacity management decisions with this in mind to secure the delivery capability. The current body of knowledge mainly focus on techniques for root cause analysis for reducing variations, especially in the manufacturing processes, neglecting the fact that both internally and externally generated variations are more or less possible to affect. Buffers are traditionally associated with waste and unfavourable performance, while the right buffers can be of strategic importance. The purpose of this research is therefore to increase the understanding of causes for variations, actions to reduce variations and how buffers can be used to mitigate negative effects of variations related to capacity management in a manufacturing context.

  Three research studies have been conducted, including four appended papers, to fulfil the purpose. These studies encompassed different combinations of traditional literature reviews, conceptual research with logical reasoning and case study research. The findings demonstrate that working on mitigating negative effects of variations is a complex challenge and not just about choosing to reduce or absorb the variations. In general, it is concluded that the variation management and buffer management include several aspects to consider with implications for the capacity management. In addition, the results indicate that the decisions in manufacturing companies tend to be based on intuition and previous experience due to a lack of decision support. Furthermore, the participating companies perceive that several of their internal routines contribute to their prevailing variations. This research contributes to an awareness of causes for variations that are possible to affect, possible actions to reduce the variations and the purposes of different buffers to absorb variations. This is sought to facilitate a systematic way of working with reducing and absorbing variations, creating support in the variation management and the buffer management from a capacity management perspective.

  Download full text (pdf)
  Kappa
 • 6.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Forslund, Helena
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Exploring challenges in dimensioning safety buffers: an empirical study2023In: Journal of Manufacturing Technology Management, ISSN 1741-038X, E-ISSN 1758-7786, Vol. 34, no 9, p. 163-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purposes of this study were (1) to explore empirical challenges in dimensioning safety buffers and their implications and (2) to organise those challenges into a framework.

  Design/methodology/approach

  In a multiple-case study following an exploratory, qualitative and empirical approach, 20 semi-structured interviews were conducted in six cases. Representatives of all cases subsequently participated in an interactive workshop, after which a questionnaire was used to assess the impact and presence of each challenge. A cross-case analysis was performed to situate empirical findings within the literature.

  Findings

  Ten challenges were identified in four areas of dimensioning safety buffers: decision management, responsibilities, methods for dimensioning safety buffers and input data. All challenges had both direct and indirect negative implications for dimensioning safety buffers and were synthesised into a framework.

  Research limitations/implications

  This study complements the literature on dimensioning safety buffers with qualitative insights into challenges in dimensioning safety buffers and implications in practice.

  Practical implications

  Practitioners can use the framework to understand and overcome challenges in dimensioning safety buffers and their negative implications.

  Originality/value

  This study responds to the scarcity of qualitative and empirical studies on dimensioning safety buffers and the absence of any overview of the challenges therein.

 • 7.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies2017In: Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2017Conference paper (Refereed)
 • 8.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Addressing the causes of variations to reduce the need for buffers in manufacturing companiesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 9.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Causes and actions related to self-induced variations in manufacturing companies2022In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Short-term and stochastic variations can create negative effects on the delivery capability, and companies often adopt their processes accordingly. What is then ignored is the fact that causes for variations are often self-induced and, therefore, possible to affect. Proposed actions in current literature focus mainly on continuous improvement without explicitly emphasizing that certain behaviours, rules and routines have a direct impact on variations affecting the company. In this study, a framework of causes for self-induced variations is established with proposed actions for each cause to reduce the variations. The framework is situated relative to practice for the actions applied at six manufacturing companies. This study sought to increase the understanding of self-induced variations and where companies can apply the proposed framework for an overview of 22 causes and 60 appropriate actions to support the systematic reduction of self-induced variations that can be internally or externally generated. 

 • 10.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar2018In: Proceedings of the Plan Research Conference, Jönköping, 23-24 oktober, 2018., 2018, p. 95-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Variationer i efterfrågan, i internt genererade kapacitetsbehov, i tillgång på kapacitet och i leveranstider från leverantörer medför utmaningar för företag att uppnå kostnadseffektiva materialflöden och en konkurrenskraftig leveransförmåga. För att hantera sådana variationer finns det två principiellt olika angreppssätt. Det ena innebär att man använder sig av olika buffertar i form av extra material, extra kapacitet och extra tid för att absorbera variationerna och utgår från att förekomst av variationer accepteras. Buffertar förorsakar emellertid kostnader och kapitalbindning som måste vägas mot de fördelar som kan uppnås. Det andra angreppssättet innebär att man först försöker reducera variationerna genom att angripa orsakerna till att de förekommer med olika typer av åtgärder och genom att reducera dem kunna använda sig av mindre buffertar. Syftet med den här studien är att med utgångspunkt från detta angreppssätt utveckla ett ramverk av orsaker till att variationer förekommer och för varje orsak redovisa olika möjliga åtgärder för att begränsa dem. Avsikten är att skapa en bättre förståelse för vad det är som skapar variationer som är påverkbara i företag och ett hjälpmedel för att i praktiken identifiera möjliga åtgärder för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra variationsreducerande aktiviteter. Syftet är också att med hjälp av ramverket studera i vilken utsträckning ett antal företag tillämpar de olika ingående åtgärderna.

  Underlag till utvecklingen av olika orsaker till variationer och åtgärder för att reducera dem i ramverket har hämtats från litteraturen inom de områden som berörs. I de fall litteraturstödet varit otillräckligt eller helt saknats har i stället underlag baserats på egna erfarenheter från tillverkningsindustrin och konceptuella logiska resonemang. Studien har resulterat i ett ramverk uppdelat på fyra olika typer av variationer och bestående av sammanlagt 22 olika variationsorsaker och 61 olika slag av åtgärder. Via fallstudien har studien också bidragit med en bild av i vilken utsträckning de olika möjliga åtgärderna används i företag i praktiken för att reducera förekomst av variationer.

 • 11.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companiesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 12.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Identification and selection of safety buffers in manufacturing companies2023In: Production planning & control (Print), ISSN 0953-7287, E-ISSN 1366-5871Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The view on safety buffers is fragmented in the current literature; some researchers argue that a safety buffer is only waste, while others see them as prerequisites to absorb variations and secure a competitive delivery capability. This study conceptualises various safety buffer types in terms of materials, capacity and lead time to mitigate the negative effects of short-term stochastic variations in supply and demand. The identified safety buffers are categorised based on a material flow perspective as inbound, process and outbound buffers. In total, seven safety buffer sub-types are identified and investigated in terms of their utilization in four manufacturing companies. The experiences from eleven respondents highlight the utilization purposes in their selection of safety buffers. The empirical investigation also indicates several concerns through four propositions that highlight the significance of decision support, providing a more holistic perspective on different types and sub-types of safety buffers and their application in practice. Finally, a conceptual framework is proposed to facilitate the selection of safety buffers in practice. 

 • 13.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Sollander, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Dimensionering av kapacitet i 14 företag2017In: Bättre Produktivitet, ISSN 1402-1145, no 6, p. 16-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Sollander, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier2016In: Proceedings of the Plan Research Conference, Växjö, 19-20 oktober, 2016., Plan , 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Metodstödet för kapacitetsdimensionering är i dagsläget svagt, trots att det är en viktig utmaning i de flesta typer av verksamheter. Hur en kapacitetsnivå ska fastställas kommer in i flera sammanhang såsom tillverka-/köpabeslut, maskin-investering, planering och styrning samt bemanning. Denna studie är utformad för att skapa en bättre förståelse för hur industriella verksamheter arbetar med kapacitetsdimensionering i dagsläget, samt vilka faktorer och utmaningar som påverkar och är centrala i beslutsprocessen. Det har visat sig att kapacitetsdimensioneringen har interna såväl som externa påverkansfaktorer och utmaningar. I denna studie identifieras budget, investeringskostnader, konkurrensförmåga, ledningsbeslut samt grad av komplexitet och integration i försörjningskedjan som centrala påverkansfaktorer. Vidare identifieras prognoser, kommunikation, suboptimering samt bristande systemsupport i beslutsfattandet som utmaningar i beslutsprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Decision-Making Process for Buffer Dimensioning in Manufacturing2019In: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, 2019, Vol. 567, p. 196-203Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Systematic and stochastic variations, both endogenous and exogenous to companies, are a constant challenge for decision makers struggling to maintain a competitive advantage for the business. In response the decision maker introduces buffers to absorb variations but this does not target the source of the problem. The first step should instead be to focus on how to reduce variations and then to handle the remnant variations. In summary the first step should be to perform variation management and then as the second step buffer management should be applied. The combination of these two subprocesses represent service performance management and within this context is buffer dimensioning a key challenge. Input data, decision maker and process logic are identified as three key aspects of buffer dimensioning which are integrated and resulting in six scenarios. These scenarios unravel different conditions for performing buffer dimensioning and facilitate an awareness of a match or mismatch between current and desired situation. 

 • 16.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework2017In: Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, Germany, September 3-7, 2017, Proceedings, Part II / [ed] Lödding, Hermann; Riedel, Ralph; Thoben, K.-D.; Von Cieminski, Gregor; Kiritsis, Dimitris, Springer-Verlag New York, 2017, Vol. 514, p. 366-373Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Buffer management is not of a great concern when there is a perfect match between demand and supply. Demand represents the requirement for resources, and supply represents the collective capability of the resources to fulfill the requirements. A perfect match would then represent that supply can fulfill demand without any buffers involved, such as materials prepared in advance or capacity not being fully loaded. Such a perfect match is usually not possible to achieve since demand is frequently difficult to predict and the agility of the supply is limited. As a consequence, supply cannot perfectly match demand which may result in insufficient delivery performance. Different types of buffers may be employed to improve performance but they should only be used when the contribution of a buffer is greater than the cost of it. Hence, management of buffers is an important part of manufacturing planning and control (MPC) in order to mitigate such imbalances in pursuit of a competitive supply. The purpose here is therefore to define a framework for MPC that reflects the significance of buffers. To actually establish competitive supply is a complex challenge and four management perspectives are identified to support the balancing of supply with demand. Buffer management is here defined based on the intersection of these four management perspectives related to the transformation flow: the resources employed in the flow, the risk involved in the flow, the decision making related to the flow, and finally the planning and control to balance the flow.

 • 17.
  Mattsson, Stig-Arne
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management. Linnéuniversitetet.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Dimensionering av kötider baserat på önskad utnyttjningsgrad och servicenivå2019In: Proceedings of the Plan Research Conference, Linköping, 23-24 oktober, 2019, 2019, p. 135-152Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Användning av planerade ledtider är en förutsättning för att effektivt kunna styra materialflöden och kapacitetsutnyttjande. I tillverkande företag krävs de exempelvis för att med hjälp av ledtidsförskjutningar beräkna starttidpunkter för tillverkningsorder från önskade färdigtidpunkter. Detta är exempelvis fallet vid användning av materialbehovsplanering och för bestämning av beställningspunkter i beställningspunktssystem. Planerade ledtider krävs också för att kunna använda fasta leveranstider vid tillverkning mot kundorder. Av de komponenter som ledtider består av anses kötiden vara den mest svårbestämbara och dessutom den som ofta utgör den största delen av ledtiden. De i företag vanligaste sätten att bestämma planerade ledtider är att antingen direktuppskatta den totala ledtiden baserat på erfarenhet eller att uppskatta var och en av de ingående komponenterna, exempelvis kötiderna, och sedan addera dem till en total ledtid. Det finns ett antal nackdelar med detta tillvägagångssätt, bland andra att kötiderna inte blir en funktion av kötidspåverkande faktorer som önskad utnyttjningsgrad och variationer i tider mellan ankomster och i operationstider. I en behovsstyrd planeringsmiljö där utgångspunkten är att kunna leverera när behov av att fylla på lager uppstår eller kund önskar få levererat inträffar önskade färdigtidpunkter slumpmässigt över tid. Via ledtidsförskjutningen inträffar följaktligen även planerade starttidpunkter slumpmässigt. Dessa starttidpunkter kan därmed betraktas som slumpmässiga ankomster av tillverkningsorder. Det ligger då nära tillhands att använda ett köteoretiskt angreppssätt för att beräkna kötider som ett alternativ till att basera dem på erfarenhetsuppskattningar. Vid tillämpning av köteoretiska beräkningsmodeller i det här sammanhanget föreligger två principiella problem som måste hanteras för att kunna åstadkomma trovärdiga resultat. Det ena problemet gäller de antaganden om exponentialfördelade ankomsttider mellan order och exponentialfördelade operationstider som förekommer i traditionella köteoretiska modeller. För att få någorlunda realistiska beräkningar behöver dessa beräkningsmodeller anpassas så att de bygger på mer realistiska och i praktiken förekommande fördelningar. Det andra problemet är att de kötider som beräknas med de teoretiska modellerna är medelkötider. Kötider är stokastiska variabler vilket innebär att kötiderna för enskilda tillverkningsorder varierar och som konsekvens att vissa order levereras för tidigt medan andra kommer att bli leveransförsenade och därmed påverka servicenivån, exempelvis i form andel order som kan levereras i tid. En modell för att beräkna kötider i den kontext det är fråga om här, måste följaktligen inte endast beakta önskade utnyttjningsgrader utan även kunna ta hänsyn till önskade servicenivåer. I den här studien har en sådan beräkningsmodell utvecklats. Modellens användbarhet och tillförlitlighet har också testats med hjälp av simulering.

 • 18.
  Mattsson, Stig-Arne
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Ett koncept för adaptiv dimensionering av säkerhetsbuffertar2020In: Proceedings of the Plan Research Conference, Stockholm, 21-22 oktober, 2020, Bromma: Logistikföreningen Plan , 2020, p. 1-14Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Alla tillverkande företag i försörjningskedjor är utsatta för variationer av olika slag. Det kan vara fråga om variationer i efterfrågan på produkter, variationer i tillgång på kapacitet i de värdeförädlande processerna och variationer i tillgång på material att förädla. Sådana variationer påverkar effektiviteten negativt, både i materialflöden och i kapacitetsutnyttjande, och bör genom olika typer av åtgärder reduceras så längt som det är ekonomiskt försvarbart. De variationer som återstår och som inte kan reduceras ytterligare bör istället absorberas med hjälp av olika slag av säkerhetsbuffertar. Det kan exempelvis vara frågan om materialbuffertar av typ säkerhetslager, kapacitetsbuffertar av typ säkerhetskapacitet och tidsbuffertar av typ kötider och säkerhetsledtider.

  Storleken på de olika buffertar som används påverkar både intäkter, kostnader och kapitalbindning. De måste därför positioneras i flödet och dimensioneras så effektivt som möjligt. Buffertar kan dimensioneras baserat på erfarenhetsmässiga bedömningar alternativt med hjälp av olika beräkningsmetoder. Med bedömningsmetoder måste buffertstorlekarna sättas på detaljerad nivå och det är i huvudsak endast personal som är involverad i den detaljerade operativa verksamheten som har rimliga förutsättningar att göra bra värderingar och fatta beslut. Det kan innebära att beslut som påverkar så för företaget avgörande framgångsfaktorer som leveransförmåga, kapacitetsutnyttjande och kapitalbindning till stor del måste fattas av enskilda medarbetare på ”golvnivå”. 

  Med beräkningsmetoder blir buffertstorlekar en funktion av en beslutsparameter och indata på en eller flera buffertstorlekspåverkande variabler. De möjliggör att dimensionering i större utsträckning kan göras på en mer grupperad nivå och med mer managementbaserade beslut. Med beräkningsmetoder kommer dessutom buffertstorlekar att kunna relateras till faktorer som påverkar hur stora de bör vara, exempelvis att efterfrågevariationer påverkar ett säkerhetslagers storlek. I många förekommande beräkningsmetoder är beslutsparametrarna inte identiska med resultatvariablerna. Detta försvårar möjligheterna att sätta lämpliga värden. Metoderna utgår också vanligtvis från ett begränsat antal buffertpåverkande variabler och de teoretiska beräkningsmodeller som ingår i metoderna bygger oftast på förenklande antaganden. 

  För att komma tillrätta med dessa svagheter med beräkningsmetoder och de osäkerheter som är förknippade med bedömningsmetoder är det väsentligt att tillämpa dem inom ramen för ett adaptivt tillvägagångsätt. Det innebär att mål sätts för önskade värden på varje resultatvariabel, så kallade ”bör-värden”, och att periodiskt och rutinmässigt genom resultatmätning få information om de verkliga utfallen, så kallade ”är-värden”. Är skillnaden mellan ett är- och ett bör-värde inte acceptabel anpassas värdet på beslutsparametern. I den här artikeln redovisas synpunkter på användning av bedömningsmetoder vs beräkningsmetoder, ett koncept för adaptiv styrning av säkerhetsbuffertar och en sammanställning av ett antal alternativa resultatvariabler som kan användas för att definiera ”bör-värden” och mäta ”är-värden” för respektive buffert.

 • 19.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning2018In: Advances in Production Management Systems. Production Management for Data-Driven, Intelligent, Collaborative, and Sustainable Manufacturing. APMS 2018 / [ed] Moon I., Lee G., Park J., Kiritsis D., von Cieminski G., Cham: Springer, 2018, p. 384-391Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To proactively decide on the volume of capacity available in a period of time is referred to as capacity dimensioning. The actual dimensioning of capacity concerns both the regular capacity, to cater for systematic variations, and safety capacity, to handle the stochastic variations. Despite the critical impact of these two types of variations, the support in the literature is limited in terms of formal methods for resource management based on dimensioning of capacity in general, and of safety capacity in particular. Capacity is one aspect of resources’ capabilities and as a point of departure for developing such methods, the two overarching challenges of form-place-time matching and capacity balancing are defined. These challenges are exploited to provide a holistic approach to the combination of capacity and the generic form, place and time transformations performed to create customer value. This approach requires alignment between these types of transformation to enable a homogenous perspective on different types of resources such as machines and stock shelves. Such transformations are performed over time and a discrete-time period-based approach requires that the intra-period transfers and inter-period variations are integrated. Finally, the preconditions for proactive and reactive control related to capacity required are outlined. A foundation for capacity dimensioning is then established based on capacity balancing, period transfers and flow control.

 • 20.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management. Linnéuniversitetet.
  Adaptiv buffertstyrning baserad på önskad servicenivå2019In: Proceedings of the Plan Research Conference, Linköping, 23-24 oktober, 2019, 2019, p. 203-212Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En central utmaning inom logistik är att hantera variationer. Externa orsaker till variationer kan vara t.ex. osäker efterfrågan eller leverantörer med ledtider som avviker mot det förväntade. På motsvarande sätt kan variationer skapas internt genom partiformning eller oväntade avbrott i produktion. Variationer är en ständig utmaning för beslutsfattare eftersom de skapar obalans i verksamhetens flöden. Från ett resursperspektiv innebär variationerna en obalans mellan behov och tillgång av resurser och en viktig utgångspunkt är då att reducera dessa så långt som det är ekonomiskt försvarbart. De återstående variationerna måste absorberas på något sätt för att inte påverka leveransförmågan negativt. Buffertar fyller denna funktion där förmågan att absorbera avgörs av den typ av buffert som används och i kombination med var den är positionerad och hur stor bufferten är. Det finns i huvudsak tre olika bufferttyper och dessa är kopplade till material, kapacitet och ledtid. Baserat på syftet med buffertarna bör de positioneras på olika ställen och storleken på buffertarna baseras på variationer och den risk företaget är beredd att ta. En buffert kopplad till risk, i termer av stokastiska variationer, benämns här säkerhetsbuffert och är en del av en totalbuffert som utgör hela tillgången på en resurs. När buffertarna har fått sin initiala positionering och dimensionering så vidtar den löpande styrningen av buffertarna där de kan anpassas efter de behov som finns (det här kan i princip även omfatta omdimensionering och ompositionering genom ett iterativt förfarande). Olika typer av styrning kan då tillämpas. Konventionell styrning avser vanligen återkoppling av ett ”är-läge” (t.ex. en lagernivå) för att jämföra med ett s.k. ”bör-läge”. Ur ett affärsperspektiv bör styrningen istället ta sin utgångspunkt i ett mått på intern eller extern servicenivå kopplat till hur effekten av bufferten. Att på det här sättet tydliggöra utgångspunkten för buffertstyrning är central ur ett kundperspektiv (intern eller extern kund). Den erhållna servicenivån jämförs då löpande med en önskad servicenivå och används för att justera buffertens storlek men ibland är det inte tillräckligt att bara flytta fokus till servicenivå. Den här typen av styrning kräver dessutom ofta en högre grad av anpassningsförmåga vad gäller själva styrningen och det kan uppnås genom att tillämpa s.k. adaptiv styrning. Adaptiv styrning bygger på en större grad av flexibilitet jämfört med statisk styrning eftersom t.ex. även modellen i sig kan ändras. Statisk styrning bygger på att en styrmodell är identifierad och att nödvändiga parametrar i modellen är bestämda. Med det som utgångspunkt kan sedan bufferten styras mer eller mindre automatiskt med förhållandevis enkla medel. Om erhållen servicenivå avviker från den önskade kan det dock kräva att styrmetoden förändras och det kan göras på olika nivåer. Dels kan parametrar i den aktuella styrmodellen behöva anpassas och det betecknar vi som adaptiv styrning av typen ”Adaptiv-P”. I en del fall är det inte tillräckligt utan det är nödvändigt att förändra själva modellen som används för styrningen och det betecknas här som ”Adaptiv-M”. Hur detta görs beror dock till stor del på hur manuell, automatisk eller semiautomatisk styrning tillämpas. Den här artikeln illustrerar hur de två typerna av adaptiv styrning kan tillämpas på buffertstyrning och syftet med den här studien är därför att visa hur buffertstyrning med utgångspunkt i servicenivå är kopplad till ett adaptivt förhållningssätt.

 • 21.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing2019In: IFAC-PapersOnLine, E-ISSN 2405-8963, Vol. 52, no 13, p. 2626-2631Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Buffer management is an important part of manufacturing planning and control where the safety buffers provide robustness in relation to uncertainty in demand and supply. Hierarchical control of safety buffers highlights the significance of decisions made at different levels and for different purposes with inter-level feedback and intra-level adaptation. A period-based view of time complements the hierarchical control by identifying inter-period and intra-period aspects of managing uncertainty and thereby promoting a proactive dominated or reactive dominated way of managing uncertainty. By combining these two inter vs. intra based concepts, a hierarchical approach to adaptive safety buffer control in manufacturing planning and control is outlined.

1 - 21 of 21
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf