Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Buffers in capacity management: A multiple case study2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A competitive delivery capability is dependent on a balance between supply and demand, a challenge that increase due to variations. This inevitably leads to a need for proper management of buffers. The purpose of this research is to investigate buffers utilized in practice in relation to a framework of buffers for capacity management. Twelve different kinds of buffers from the conceptual framework are identified in the multiple case study. The experiences from eleven respondents highlights the purposes and procedures of buffer capacity management (BCM).

 • 2.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Reducing and absorbing variations in a manufacturing context: A capacity management perspective2019Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Variations can have substantially negative effects on performance and it is therefore important to investigate how the variations can be reduced or absorbed in an appropriate way for competitiveness. Manufacturing companies are daily exposed to variations and operations managers need to take capacity management decisions with this in mind to secure the delivery capability. The current body of knowledge mainly focus on techniques for root cause analysis for reducing variations, especially in the manufacturing processes, neglecting the fact that both internally and externally generated variations are more or less possible to affect. Buffers are traditionally associated with waste and unfavourable performance, while the right buffers can be of strategic importance. The purpose of this research is therefore to increase the understanding of causes for variations, actions to reduce variations and how buffers can be used to mitigate negative effects of variations related to capacity management in a manufacturing context.

  Three research studies have been conducted, including four appended papers, to fulfil the purpose. These studies encompassed different combinations of traditional literature reviews, conceptual research with logical reasoning and case study research. The findings demonstrate that working on mitigating negative effects of variations is a complex challenge and not just about choosing to reduce or absorb the variations. In general, it is concluded that the variation management and buffer management include several aspects to consider with implications for the capacity management. In addition, the results indicate that the decisions in manufacturing companies tend to be based on intuition and previous experience due to a lack of decision support. Furthermore, the participating companies perceive that several of their internal routines contribute to their prevailing variations. This research contributes to an awareness of causes for variations that are possible to affect, possible actions to reduce the variations and the purposes of different buffers to absorb variations. This is sought to facilitate a systematic way of working with reducing and absorbing variations, creating support in the variation management and the buffer management from a capacity management perspective.

 • 3.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies2017In: Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2017Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Addressing the causes of variations to reduce the need for buffers in manufacturing companiesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 5.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Orsaker till variationer och åtgärder för att minska behovet av buffertar2018In: Proceedings of the Plan Research Conference, Jönköping, 23-24 oktober, 2018., 2018, p. 95-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Variationer i efterfrågan, i internt genererade kapacitetsbehov, i tillgång på kapacitet och i leveranstider från leverantörer medför utmaningar för företag att uppnå kostnadseffektiva materialflöden och en konkurrenskraftig leveransförmåga. För att hantera sådana variationer finns det två principiellt olika angreppssätt. Det ena innebär att man använder sig av olika buffertar i form av extra material, extra kapacitet och extra tid för att absorbera variationerna och utgår från att förekomst av variationer accepteras. Buffertar förorsakar emellertid kostnader och kapitalbindning som måste vägas mot de fördelar som kan uppnås. Det andra angreppssättet innebär att man först försöker reducera variationerna genom att angripa orsakerna till att de förekommer med olika typer av åtgärder och genom att reducera dem kunna använda sig av mindre buffertar. Syftet med den här studien är att med utgångspunkt från detta angreppssätt utveckla ett ramverk av orsaker till att variationer förekommer och för varje orsak redovisa olika möjliga åtgärder för att begränsa dem. Avsikten är att skapa en bättre förståelse för vad det är som skapar variationer som är påverkbara i företag och ett hjälpmedel för att i praktiken identifiera möjliga åtgärder för att på ett systematiskt sätt kunna genomföra variationsreducerande aktiviteter. Syftet är också att med hjälp av ramverket studera i vilken utsträckning ett antal företag tillämpar de olika ingående åtgärderna.

  Underlag till utvecklingen av olika orsaker till variationer och åtgärder för att reducera dem i ramverket har hämtats från litteraturen inom de områden som berörs. I de fall litteraturstödet varit otillräckligt eller helt saknats har i stället underlag baserats på egna erfarenheter från tillverkningsindustrin och konceptuella logiska resonemang. Studien har resulterat i ett ramverk uppdelat på fyra olika typer av variationer och bestående av sammanlagt 22 olika variationsorsaker och 61 olika slag av åtgärder. Via fallstudien har studien också bidragit med en bild av i vilken utsträckning de olika möjliga åtgärderna används i företag i praktiken för att reducera förekomst av variationer.

 • 6.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  A framework of buffers for absorbing variations in demand related to capacity management in manufacturing companiesManuscript (preprint) (Other academic)
 • 7.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Sollander, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Dimensionering av kapacitet i 14 företag2017In: Bättre Produktivitet, ISSN 1402-1145, no 6, p. 16-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Sollander, Kristina
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management. Jönköping University, School of Engineering, JTH. Research area Industrial Production.
  Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier2016In: Proceedings of the Plan Research Conference, Växjö, 19-20 oktober, 2016., Plan , 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Metodstödet för kapacitetsdimensionering är i dagsläget svagt, trots att det är en viktig utmaning i de flesta typer av verksamheter. Hur en kapacitetsnivå ska fastställas kommer in i flera sammanhang såsom tillverka-/köpabeslut, maskin-investering, planering och styrning samt bemanning. Denna studie är utformad för att skapa en bättre förståelse för hur industriella verksamheter arbetar med kapacitetsdimensionering i dagsläget, samt vilka faktorer och utmaningar som påverkar och är centrala i beslutsprocessen. Det har visat sig att kapacitetsdimensioneringen har interna såväl som externa påverkansfaktorer och utmaningar. I denna studie identifieras budget, investeringskostnader, konkurrensförmåga, ledningsbeslut samt grad av komplexitet och integration i försörjningskedjan som centrala påverkansfaktorer. Vidare identifieras prognoser, kommunikation, suboptimering samt bristande systemsupport i beslutsfattandet som utmaningar i beslutsprocessen.

 • 9.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Decision-Making Process for Buffer Dimensioning in Manufacturing2019In: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, 2019, Vol. 567, p. 196-203Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Systematic and stochastic variations, both endogenous and exogenous to companies, are a constant challenge for decision makers struggling to maintain a competitive advantage for the business. In response the decision maker introduces buffers to absorb variations but this does not target the source of the problem. The first step should instead be to focus on how to reduce variations and then to handle the remnant variations. In summary the first step should be to perform variation management and then as the second step buffer management should be applied. The combination of these two subprocesses represent service performance management and within this context is buffer dimensioning a key challenge. Input data, decision maker and process logic are identified as three key aspects of buffer dimensioning which are integrated and resulting in six scenarios. These scenarios unravel different conditions for performing buffer dimensioning and facilitate an awareness of a match or mismatch between current and desired situation. 

 • 10.
  Hedvall, Lisa
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Wikner, Joakim
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Hilletofth, Per
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Industrial Engineering and Management.
  Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework2017In: Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, Germany, September 3-7, 2017, Proceedings, Part II / [ed] Lödding, Hermann; Riedel, Ralph; Thoben, K.-D.; Von Cieminski, Gregor; Kiritsis, Dimitris, Springer-Verlag New York, 2017, Vol. 514, p. 366-373Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Buffer management is not of a great concern when there is a perfect match between demand and supply. Demand represents the requirement for resources, and supply represents the collective capability of the resources to fulfill the requirements. A perfect match would then represent that supply can fulfill demand without any buffers involved, such as materials prepared in advance or capacity not being fully loaded. Such a perfect match is usually not possible to achieve since demand is frequently difficult to predict and the agility of the supply is limited. As a consequence, supply cannot perfectly match demand which may result in insufficient delivery performance. Different types of buffers may be employed to improve performance but they should only be used when the contribution of a buffer is greater than the cost of it. Hence, management of buffers is an important part of manufacturing planning and control (MPC) in order to mitigate such imbalances in pursuit of a competitive supply. The purpose here is therefore to define a framework for MPC that reflects the significance of buffers. To actually establish competitive supply is a complex challenge and four management perspectives are identified to support the balancing of supply with demand. Buffer management is here defined based on the intersection of these four management perspectives related to the transformation flow: the resources employed in the flow, the risk involved in the flow, the decision making related to the flow, and finally the planning and control to balance the flow.

 • 11.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  A Flow Based Foundation for Capacity Dimensioning2018In: Advances in Production Management Systems. Production Management for Data-Driven, Intelligent, Collaborative, and Sustainable Manufacturing. APMS 2018 / [ed] Moon I., Lee G., Park J., Kiritsis D., von Cieminski G., Cham: Springer, 2018, p. 384-391Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To proactively decide on the volume of capacity available in a period of time is referred to as capacity dimensioning. The actual dimensioning of capacity concerns both the regular capacity, to cater for systematic variations, and safety capacity, to handle the stochastic variations. Despite the critical impact of these two types of variations, the support in the literature is limited in terms of formal methods for resource management based on dimensioning of capacity in general, and of safety capacity in particular. Capacity is one aspect of resources’ capabilities and as a point of departure for developing such methods, the two overarching challenges of form-place-time matching and capacity balancing are defined. These challenges are exploited to provide a holistic approach to the combination of capacity and the generic form, place and time transformations performed to create customer value. This approach requires alignment between these types of transformation to enable a homogenous perspective on different types of resources such as machines and stock shelves. Such transformations are performed over time and a discrete-time period-based approach requires that the intra-period transfers and inter-period variations are integrated. Finally, the preconditions for proactive and reactive control related to capacity required are outlined. A foundation for capacity dimensioning is then established based on capacity balancing, period transfers and flow control.

 • 12.
  Wikner, Joakim
  et al.
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hedvall, Lisa
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Mattsson, Stig-Arne
  Jönköping University, School of Engineering, JTH, Supply Chain and Operations Management.
  Hierarchical adaptive control of safety buffers in manufacturing2019In: IFAC-PapersOnLine, E-ISSN 2405-8963, Vol. 52, no 13, p. 2626-2631Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Buffer management is an important part of manufacturing planning and control where the safety buffers provide robustness in relation to uncertainty in demand and supply. Hierarchical control of safety buffers highlights the significance of decisions made at different levels and for different purposes with inter-level feedback and intra-level adaptation. A period-based view of time complements the hierarchical control by identifying inter-period and intra-period aspects of managing uncertainty and thereby promoting a proactive dominated or reactive dominated way of managing uncertainty. By combining these two inter vs. intra based concepts, a hierarchical approach to adaptive safety buffer control in manufacturing planning and control is outlined.

1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf