Change search
Refine search result
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Kvalitetsarbete i vuxenutbildning2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svensk vuxenutbildning har en anrik tradition och är internationellt erkänd. Det är också ett utbildningsområde som är i ständig förändring för att anpassa sig till samhällets behov. Förändringarna kan handla om konjunkturanpassningar och det har med tiden skett en ökad orientering gentemot arbetsmarknaden. På kommunnivå har denna förändring manifesterat sig i byte av ansvarig nämnd eller organisering i nya nämnder där vuxenutbildning och arbetsmarknad möts.

  Det är kommunen som ansvarar för vuxenutbildningen men samtidigt finns det nationella regler som ska efterlevas. Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är en sådan övergripande regel. Det är dock inte självklart vad som ska ingå i detta arbete och hur det ska bedrivas. Målbilden för vuxenutbildning har delvis olika betoning på nationell respektive kommunal nivå och denna spänning ska hanteras i verksamheten på skolnivå.

  Den här studien ger en aktuell inblick i hur verksamhetschefer och rektorer, som representanter för huvudmannen, ser på kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet. Den kvalitativa studien återges i en empirinära beskrivning där olika aspekter av kvalitetsarbetet behandlas utifrån de intervjuades perspektiv. Ett framträdande drag är den heterogenitet som präglar vuxenutbildning. Förutom mål så finns en stor variation i termer av utbud, målgrupp, anordnare och det sätt på vilket kommunen har valt att organisera arbetet. Vi har i diskussionsavsnittet lyft fram följande aspekter som vi diskuterar mer utförligt eftersom de har bäring för en precisering av kvalitetsarbetet:

  • Kvalitetsarbete i vuxenutbildningsverksamhet kan innebära att individerna tvingas växla mellan anpassning och motstånd. Anpassning handlar om att det finns många mål och styrdokument för vuxenutbildning och det är de professionellas uppdrag att utföra och följa dessa mål. Samtidigt uppstår situationer som ger en upplevelse av att kvalitetsarbete inte alltid handlar om kvalitet och då uppstår motstånd. Det kan till exempel ske om kvalitetsarbetet bedrivs utifrån alltför generella modeller och system vilket kan bli irrelevant och ibland även skadligt för utbildningen. Att undvika rapportering i ett statistiksystem som ger en missvisande bild kan vara ett uttryck för motstånd.
  • Den centrala/nationella organiseringen av vuxenutbildning har en ”stuprörskaraktär” medan den verksamhetsnära organiseringen i kommunerna uppvisar nämnder där exempelvis arbetsmarknad och vuxenutbildning samsas. I mindre kommuner kan detta också innebära att utöver den formella vuxenutbildningen så har man ett bredare utbud som ska möta vuxnas behov av lärande och utbildning. I storstäderna kan ledningen för vuxenutbildning sitta i egna lokaler som inte behöver finnas i anslutning till utbildningen. I mindre städer kan vuxenutbildning arrangeras med ”allt under ett tak”. Det här påverkar också synen på kvalitetsarbetets roll och innehåll.
  • Den offentliga marknaden har olika karaktär beroende på om den ligger i kommuner med hög befolkningstäthet (storstadsregionerna) eller i kommuner med lägre befolkningstäthet. Olika förutsättningar gör att konkurrens eller kollaboration kan vägleda organiseringen av vuxenutbildning. I storstadsregionernas kommuner går det att konstruera konkurrens inom vuxenutbildning men många små kommuner har liten eller ingen egen vuxenutbildning och måste samarbeta i nätverksliknande konstellationer för att uppfylla sitt uppdrag att erbjuda vuxenutbildning.
  • Kvalitetsarbete, som en form av granskning, kan få både positiva och negativa effekter i verksamheten. Vi har kallat detta ”den onda” och ”den goda” granskningen. Den goda är helt enkelt när granskning får önskade positiva effekter och den onda är när granskning ger oväntade eller negativa effekter. En central del i kvalitetsarbete borde vara att ifrågasätta konstruktionen av kategorier och mått eftersom de får följder för verksamheten. Anledningen är att det inte finns en given utgångspunkt utan vad som avses med kvalitet etableras i samtal och dialog med berörda intressenter.

  Utifrån den genomförda studien presenteras även två slutsatser som har betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet:

  1. Vi argumenterar för att utbildning har en särart, utöver att vara en produkt eller tjänst, som bör beaktas inför genomförande av kvalitetsarbete och utformning av kvalitetsmätning/kvalitetssystem. Med tanke på att kundbegreppet vunnit mark inom vuxenutbildningsvärlden är det relevant att diskutera skillnaden mellan en kund och en studerande.
  2. Kvalitet i vuxenutbildning utgår från målområden med olika karaktär och för att fånga upp och tydliggöra olika dimensioner i kvalitetsarbetet har vi utarbetat en kvalitetstypologi med tre dimensioner: demokratisk, pedagogisk och administrativ kvalitet. En indelning på de här tre dimensionerna möjliggör att administrativ kvalitet kan fortsätta att mätas men behandlas som ett separat område. Det öppnar upp för att använda sig av andra sätt att bedriva kvalitetsarbete inom de övriga två dimensionerna.
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 2.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre.
  Att bilda sig själv genom att spela datorspel2005Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre. Örebro universitet.
  Att leda barn och ungas fritid – två utbildningars olika praxis2009In: Folkhögskolans praktiker i förändring / [ed] Gustavsson, Bernt; Andersdotter, Gunnel & Sjöman, Lena, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 225-244Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Bildning, lek och relationer i fritidshem2021In: Skolutveckling i teori och praktik / [ed] Å. Hirsh & A. Olin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2021, p. 169-184Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Dataspill – et eksempel på danning i barnehagen2013In: Danning i barnehagen: perspektiver og muligheter / [ed] Steinsholt, Kjetil & Øksnes, Maria, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013, p. 227-242Chapter in book (Refereed)
 • 6.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Datorspelande som bildning och kultur2007In: Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik / [ed] Simon Lindgren & Torgny Sandgren, Stockholm: Ungdomsstyrelsen , 2007, p. 29-46Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Datorspelande som bildning och kultur2008In: Locus, ISSN 1100-3197, no 2, p. 31-43Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre. Örebro universitet.
  Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av datorspelande2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the dissertation is to understand the playing of computer games based on its own conditions, and questions are asked such as what is the meaning constructed around playing and themselves as players, what is the social construction of playing and how can playing computer games be understood from the perspective of youth culture? A basic interest in the thesis is to contribute to the understanding of Bildung in an informal context outside the institutions, activities and genres that traditionally stand for Bildung.

  The empirical investigation that forms the basis of this thesis is in the form of presence at various LANs and interviews with players. The research perspective includes a hermeneutic point of departure and playing computer games is interpreted and understood from three perspectives: playing com- puter games as a meaning of Bildung (play and mimesis), as social meaning (friendship and community) and as cultural (style).

  The results demonstrates that playing computer games is something the player does to relax, to have fun and it makes the time that passes mea- ningful. For dedicated players, playing computer games is a longing for community. To be a member of a community provides the opportunity to become someone in relation to the others. To participate in the community of players is a way to achieve understanding about how one is expected to behave in a larger community, that is to say society. The players are not much interested in clothes and fashion. Alcohol and other drugs are disapproved. Not stealing from others in the LAN, helping each other and sharing both knowledge and material things are also ways of expressing style.

  Playing computergames is Bildung and the experiences and insights wich playing can provide should have a place in a vision regarding Bildung in our time. The teachers and the school should make use of the free-time experiences that young people take with them to school. 

 • 9.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre. Linköping universitet.
  En nordisk bildningstradition utmanad2010Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Falkner, Carin
  Örebro universitet.
  Fritidens mening2010In: Folkhögskolans praktiker i förändring II / [ed] Bernt, Gustavsson & Gunnel, Andersdotter, Örebro: Örebro universitet , 2010, p. 125-147Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre. Örebro universitet.
  Fritidens mening2009Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre. Linköpings universitet.
  I folkbildningens gränsland – Agenter i krig och fred2011Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare. Linköpings universitet.
  I folkbildningens gränsland. Agenter i krig och fred2013In: Bildning och demokrati - nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet / [ed] Bjurström, Erling & Harding, Tobias, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013, p. 177-222Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre.
  Ungdomars datorspelande – en bildande sysselsättning2004Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Falkner, Carin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fritidshem och fritidspedagogik - en forskningsöversikt2016Book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Falkner, Carin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Leisure-time Centre.
  God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa2012Report (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Falkner, Carin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Öksnes, Maria
  Institutt for lærerutdanning, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet.
  Knutas, Agneta
  Institutt for lærerutdanning, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet.
  Kjaer, Björg
  Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
  Förskjutningar i innehåll i SFO/Fritidshem i Skandinavien – mellan den nordiska modellens och konkurrensstatens logik2022In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 28, no 1-2, p. 100-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skolefritidsordning (SFO)/fritidshem har sitt ursprung i den nordiska modellen där utbildning ansågs vara en förutsättning för rättvisa, likvärdighet, social inkludering och demokratiskt deltagande. Den nordiska modellens enhetsskola kom i skymundan under 2000-talet i samband med konkurrensstatens och kunskapsskolans inträde med ett ökat fokus på nyttoorienterad kunskap, mätbara resultat och individuellt ansvar. Mot bakgrund av det vill vi genom en in- och utläsning undersöka, vilket innehåll som SFO/fritidshem i de tre skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige tillskrivs via centrala styrdokument. Vår inläsning visar att SFO/fritidshem fått ett dubbelt uppdrag med motstridiga uppgifter; å ena sidan rekreation och lek och å andra lärande i riktning mot måluppfyllelse. Utläsningen visar att styrdokumentens innehåll har en slagsida åt det sistnämnda. Konkurrensstatens logik och kunskapsskolans dominans har ökat polariseringen i fritidshemmets uppdrag. Bärande element i den nordiska modellen kolonialiseras och blir till retorik för att legitimera konkurrensstatens logik.

 • 18.
  Falkner, Carin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ruschkowski, Andreas
  Linköpings Universitet.
  Grundlärares och fritidsledares (sam)arbete i fritidshem2021Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Falkner, Carin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Öksnes, Maria
  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim.
  Knutas, Agneta
  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Kjaer, Björg
  Aarhus Universitet.
  The position of play in Scandinavian after-school programs2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  After-school programs (SFO/fritidshem) in Denmark, Norway and Sweden are places for learning and teaching oriented projects. Politicians in all the three countries explicitly express an interest for the potential of childhood and play as support of school life. In a general comment on article 31 UN warns against an increasing pressure for learning. A consequence of this is that children`s free spontaneous play is marginalized and that children’s spontaneous play is under pressure. Our point of departure is that play is a central part of the (free)time that children spends inside institutional framework. With this as our backdrop we will do a close reading of how play is presented in the official documents regarding children`s institutionalized leisure in after-school programs in Denmark, Norway and Sweden. Such a reading makes this study relevant for Nordic educational research. The interpretation of the official documents is made particularly from the concept of inläsning and utläsning as Säfström (1999) describes it. Our reading show that there is room for interpretation and that the official documents are open to an understanding of play as something instrumental. This is in line with what we interpret as a dominating perspective on play where play is viewed as a learning tool. Our reading also shows that the documents are open to a change of perspective where play is regarded for its own value. This is not only an opportunity – it is an obligation, which the general comment from UN (2013) has pointed out the seriousness of.

 • 20.
  Ludvigsson, Ann
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Högskolan i Borås.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Fritidshem - ett gränsland i utbildningslandskapet: Lärare i fritidshems institutionella identitet2019In: Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, E-ISSN 2387-5739, Vol. 5, p. 13-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The leisure-time centre is an essential part of the Swedish education system. It is positioned as a borderland in the educational landscape, between preschool, preschool class and compulsory school. Conflicting expectations and different conditions influence the fulfilment of teacher in leisure-time centres tasks. Against the background of the position of leisure-time centres within the education system and the major structural changes carried out during recent decades, this article describes how teachers in leisure-time centres perceive their mission and the importance of the structural conditions surrounding the leisure-time centre. This article analyses how the teachers construct their identities within the institution. The empirical data consists of two focus group interviews. The teachers describe their identities in such terms as ‘team player’, ‘flexible but inflexible in some situations’, and ‘professional and logistical’. Central to the teachers’ mission is creating the conditions for security, which they achieve through being clear in their leadership, through their approach to students and parents and through organizing activities to manage the students and maintain order. The teachers consider their educational mission to be unclear. They also cite a general problem of principals who lack sufficient knowledge about the leisure-time centre, which results in a lack of leadership. 

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 21.
  Ludvigsson, Ann
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell. Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fritidshem – förvaring eller grundskolans bästa plats för bildning?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fritidshem ska erbjuda elever en meningsfull fritid, och detta sett ur varje barns enskilda perspektiv. Men vilka förutsättningar har fritidshem att erbjuda en gemenskap där elever tillsammans med lärare får möjlighet att samtala om erfarenheter, tankar och det som är meningsfullt för just dem? Kort sagt, är fritidshem en plats för bildning?

 • 22.
  Ludvigsson, Ann
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Borås.
  Fritidshem – kunskap i gemenskap2016In: Specialpedagogisk tidskrift, ISSN 2000-429X, no 2, p. 6-9Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Ludvigsson, Ann
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Leisure-time center – A Borderland in the Education System2017Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Ludvigsson, Ann
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Falkner, CarinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Symposiet Fritidshem - kunskap i gemenskap i backspegeln: En efterskrift redigerad av Ann Ludvigsson och Carin Falkner2014Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Øksnes, Maria
  et al.
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, School age educare.
  Knutas, Agneta
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  Kjær, Bjørg
  Danmarks Pedagogiska Universitet (DPU).
  The leisure of childhood in after School programs: a Nordic model?2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With Rousseau the romantic idea of the leisure of childhood was established. This notion is associated with childhood as an isolated space for children`s play. Ideologically, after school programs build on this freedom, at the same time we see an increasing institutionalization of childhood with political decisions pointing towards instrumentalisation. Thus, children often meet prearranged programs structured by pedagogues with educational aims for institutional activity. As such, children`s leisure time might be as confining as school and work (cf. Kleiber 1999). There seems to be an expectation that the content of after school programs should be useful for development of formal knowledge in school. We suggest that a ”hurry sickness” (cf. Elkind 1984) steer pedagogues in a certain direction focusing on an academical and theoretical knowledge grounded in developmental psychology. This might reduce children`s opportunities to get varied experiences in their play and leisure. The aim of our study is to explore the possibilities everyday life in after school programs and children’s opportunity to creatively express themselves in other ways than in school and maybe transgress institutional educational aims and intentions. what kind of experience do they get? Theoretically, we are inspired by philosophers as Gadamer, Bakhtin and Arendt in an attempt to move beyond the emphasis on humans as cognitive and intellectual beings. We are also inspired by new institutional theory as a tool for reflection. This will give as an opportunity to highlight the culture in after school programs (Brunsson & Olsen, 1990; Johansson, 2002). To answer our research questions we will conduct three case studies (cf. Yin 2003), one in each country. Data is gathered through shadowing, observations, interviews, and documents. The study is expected to generate knowledge about on the way pedagogues in after school programs relate to cultural and institutional grounds, and to what degree they open for children’s transgressing activity. We hope this study will give us deepened understanding of what kind of experience after school programs in the three countries offer children and in what way pedagogues relate to what might be a transcending institution, how do they relate to cultural and institutional contexts.

 • 26.
  Øksnes, Maria
  et al.
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  Knutas, Agneta
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Carin, Falkner
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Kjær, Bjørg
  Danmarks Pedagogiske Institut (DPU), Aarhus universitet.
  Lekens rolle i skandinaviske skolefritidsordninger og fritidshjem2014In: Barn, ISSN 0800-1669, Vol. 32, no 3, p. 107-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a general comment on article 31 UN warns against an increasing pressure for learning. A consequence of this is that children`s free spontaneous play is marginalized and that children’s spontaneous play is under pressure. With this as our backdrop we will do a close reading of how play is presented in the official documents regarding children`s institutionalized leisure in after-school programs in Denmark, Norway and Sweden. Our reading show that there is room for interpretation and that the official documents are open to an understanding of play as something instrumental. This is in line with what we interpret as a dominating perspective on play. Our reading also shows that the documents are open up to a change of perspective where play is regarded for its own value. 

1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf