Change search
Refine search result
1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergmo Prvulovic, Ingela
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Towards a Substantial Notion of Validation2010In: Communication, Collaboration and Creativity - Researching Adult Learning / [ed] Marianne Horsdahl, Odense: University of Southern Denmark Press , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 2. Bergvall, Eva
  et al.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Handikappade elevers integrering i skolklassen: Rapport 2, Utvärdering av ett försök med integrerad elevvård1974Report (Other academic)
 • 3. Bergvall, Eva
  et al.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Andersson, Lennart
  Handikappade elevers integrering i skolklassen: Rapport 1, Upplevelse av skolsituationen och omgivningens inställning1973Report (Other academic)
 • 4. Bergvall, Eva
  et al.
  Danielsson, Bertil
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Handikappade elevers integrering i skolklassen: Att lära om handikapp med simuleringsövningar eller informationsmaterial1974Report (Other academic)
 • 5.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Social Representations of Theory and Practice in VET2013Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Falkner, Carin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Kvalitetsarbete i vuxenutbildning2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svensk vuxenutbildning har en anrik tradition och är internationellt erkänd. Det är också ett utbildningsområde som är i ständig förändring för att anpassa sig till samhällets behov. Förändringarna kan handla om konjunkturanpassningar och det har med tiden skett en ökad orientering gentemot arbetsmarknaden. På kommunnivå har denna förändring manifesterat sig i byte av ansvarig nämnd eller organisering i nya nämnder där vuxenutbildning och arbetsmarknad möts.

  Det är kommunen som ansvarar för vuxenutbildningen men samtidigt finns det nationella regler som ska efterlevas. Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är en sådan övergripande regel. Det är dock inte självklart vad som ska ingå i detta arbete och hur det ska bedrivas. Målbilden för vuxenutbildning har delvis olika betoning på nationell respektive kommunal nivå och denna spänning ska hanteras i verksamheten på skolnivå.

  Den här studien ger en aktuell inblick i hur verksamhetschefer och rektorer, som representanter för huvudmannen, ser på kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet. Den kvalitativa studien återges i en empirinära beskrivning där olika aspekter av kvalitetsarbetet behandlas utifrån de intervjuades perspektiv. Ett framträdande drag är den heterogenitet som präglar vuxenutbildning. Förutom mål så finns en stor variation i termer av utbud, målgrupp, anordnare och det sätt på vilket kommunen har valt att organisera arbetet. Vi har i diskussionsavsnittet lyft fram följande aspekter som vi diskuterar mer utförligt eftersom de har bäring för en precisering av kvalitetsarbetet:

  • Kvalitetsarbete i vuxenutbildningsverksamhet kan innebära att individerna tvingas växla mellan anpassning och motstånd. Anpassning handlar om att det finns många mål och styrdokument för vuxenutbildning och det är de professionellas uppdrag att utföra och följa dessa mål. Samtidigt uppstår situationer som ger en upplevelse av att kvalitetsarbete inte alltid handlar om kvalitet och då uppstår motstånd. Det kan till exempel ske om kvalitetsarbetet bedrivs utifrån alltför generella modeller och system vilket kan bli irrelevant och ibland även skadligt för utbildningen. Att undvika rapportering i ett statistiksystem som ger en missvisande bild kan vara ett uttryck för motstånd.
  • Den centrala/nationella organiseringen av vuxenutbildning har en ”stuprörskaraktär” medan den verksamhetsnära organiseringen i kommunerna uppvisar nämnder där exempelvis arbetsmarknad och vuxenutbildning samsas. I mindre kommuner kan detta också innebära att utöver den formella vuxenutbildningen så har man ett bredare utbud som ska möta vuxnas behov av lärande och utbildning. I storstäderna kan ledningen för vuxenutbildning sitta i egna lokaler som inte behöver finnas i anslutning till utbildningen. I mindre städer kan vuxenutbildning arrangeras med ”allt under ett tak”. Det här påverkar också synen på kvalitetsarbetets roll och innehåll.
  • Den offentliga marknaden har olika karaktär beroende på om den ligger i kommuner med hög befolkningstäthet (storstadsregionerna) eller i kommuner med lägre befolkningstäthet. Olika förutsättningar gör att konkurrens eller kollaboration kan vägleda organiseringen av vuxenutbildning. I storstadsregionernas kommuner går det att konstruera konkurrens inom vuxenutbildning men många små kommuner har liten eller ingen egen vuxenutbildning och måste samarbeta i nätverksliknande konstellationer för att uppfylla sitt uppdrag att erbjuda vuxenutbildning.
  • Kvalitetsarbete, som en form av granskning, kan få både positiva och negativa effekter i verksamheten. Vi har kallat detta ”den onda” och ”den goda” granskningen. Den goda är helt enkelt när granskning får önskade positiva effekter och den onda är när granskning ger oväntade eller negativa effekter. En central del i kvalitetsarbete borde vara att ifrågasätta konstruktionen av kategorier och mått eftersom de får följder för verksamheten. Anledningen är att det inte finns en given utgångspunkt utan vad som avses med kvalitet etableras i samtal och dialog med berörda intressenter.

  Utifrån den genomförda studien presenteras även två slutsatser som har betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet:

  1. Vi argumenterar för att utbildning har en särart, utöver att vara en produkt eller tjänst, som bör beaktas inför genomförande av kvalitetsarbete och utformning av kvalitetsmätning/kvalitetssystem. Med tanke på att kundbegreppet vunnit mark inom vuxenutbildningsvärlden är det relevant att diskutera skillnaden mellan en kund och en studerande.
  2. Kvalitet i vuxenutbildning utgår från målområden med olika karaktär och för att fånga upp och tydliggöra olika dimensioner i kvalitetsarbetet har vi utarbetat en kvalitetstypologi med tre dimensioner: demokratisk, pedagogisk och administrativ kvalitet. En indelning på de här tre dimensionerna möjliggör att administrativ kvalitet kan fortsätta att mätas men behandlas som ett separat område. Det öppnar upp för att använda sig av andra sätt att bedriva kvalitetsarbete inom de övriga två dimensionerna.
 • 7.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Amatörteater - den totala konstarten?: Ungdomar i en konstnärlig edukativ process1993Report (Other academic)
 • 8.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Amatörteater med ungdomar: Ett bildningsperspektiv1996In: Kulturpolitisk Tidsskrift, ISSN 1104-540X, no 1, p. 56-65Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Bidrag om fristående kurser1997In: Ett myller av människor: lärarutbildningen i Jönköping under 50 år / [ed] Nils Gruvberger, Kerstin Keen, Emil Danielsson, Jönköping: Lärarhögskolan i Jönköping , 1997Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Bridging the Gap between School and Workplace in Advanced Vocational Education and Training (AVET)2007In: 5th ESREA European Research Conference in Sevilla, Spain, Sept 2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 11.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Cirkelledarnas syn på sitt arbete: En utvärdering av handikappverksamheten inom Studieförbundet Vuxenskolan1989Report (Other scientific)
 • 12.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Collaborative ICT Learning: Teachers´ Experiences2004In: Asian and European Conference about ICT and Teacher Education, 2004Conference paper (Other scientific)
 • 13.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Collaborative ICT Learning: Teachers' Experiences2005In: ICT in teacher Education: Challenging Prospects, Jönköping: Jönköping University Press and Encell , 2005Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  De professor comum a nerd informatico2003In: Nuances: Estudos sobre Educacao, ISSN 2236-0441, Vol. 9, no 9/10, p. 11-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [pt]

  RESUMO: O estudo constitui-se numa análise de seis equipes docentes que vivenciam seu primeiro encontro com TInE (Tecnologia da Informação na Escola). Este estudo em particular enfoca o desenvolvimento do conhecimento entre as equipes docentes. O objetivo é ilustrar o que aconteceu nas escolas pelo

  fato de as equipes docentes refletirem juntas sobre métodos de trabalho interdisciplinar baseados em problemas centrados nos alunos, dos quais a TI (Tecnologia da Informação) constitui-se numa ferramenta pedagógica integrada. A maior parte dos dados foi coletada através de observação participante e entrevistas estruturadas com as equipes docentes e os alunos. O procedimento de análise foi inspirado pela análise contextual e resultou em quatro categorias das quais as características mais proeminentes são ressaltadas.

  Mudança nos Métodos de Trabalho: Os professores mostraram uma visão esmagadoramente positiva da TInE, porque foram proporcionadas oportunidades para experimentar novos métodos de trabalho, mesmo que estes não fossem necessariamente dependentes do uso de TI. Vários professores tinham pouca confiança em lidar com habilidades de TI. Eles também criticaram o fato de que a tecnologia nem sempre funcionou da maneira adequada. Experiências de orientação e seminário: Os professores gostaram da orientação dentro de TInE e

  a impressão geral foi que os mentores conseguiram apoiar adequadamente as equipes. Conversas com os monitores emanaram de problemas práticos vividos pelas equipes. No entanto, a maioria das equipes tinha dúvidas quanto à validade dos seminários, uma vez que o conteúdo ali oferecido era difuso. O aprendizado dos próprios professores: Os professores sentiram ter aprendido bastante de TInE. Eles ganharam novos “insights” sobre a situação de ensino em geral e sobre o uso de computadores como ferramentas educacionais. O entendimento do trabalho temático, e de outros assuntos escolares e sua organização, também cresceu. Os professores ficaram decepcionados por não terem aprendido mais sobre programas específicos de computadores. O aprendizado dos alunos: os professores sentiram que TInE e o uso de TI colocou exigências a eles de fazer suas *aulas mais significativas e individualizadas para os alunos. Os professores acharam que eles tinham menos controle sobre o que os estudantes faziam do que com o ‘’ensino tradicional’’. Os alunos gostaram de trabalhar com TInE, mas gostariam de mais orientação e informação sobre diferentes ferramentas de TI a fim de ir mais além em seu aprendizado.

 • 15.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Enhancing learning through amateur theatre1997In: AARE, Australian Association for Research in Education: Researching Education in New Times, Brisbane November, 1997, 1997Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  From Ordinary Teacher to Computer Nerd: A study of Teacher Teams experiencing ICT2002Report (Other academic)
 • 17.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Gravt rörelsehindrade barn och ungdomar i skolan: Individualintegrering i Jönköpings läns skolor1987Report (Other academic)
 • 18.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  How to Catch a True Picture?: Dilemmas in a Qualitative Approach2004In: Paper presented at Nordic Education Research Association Annual Conference, Reykjavik, Iceland, 2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Interaktion mellan scen och salong: Om kreativitet, intuition och skapande i en konstnärlig kommunikationsprocess1996In: Begriplighet och förståelse / [ed] Mohamed Chaib, Lund: Studentlitteratur , 1996, p. 172-197Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Learning Through ICT: Students Experiences2003In: The Quality Dialogue: Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning. Proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference, held in Rhodes, Greece, 15-18 June, 2003. / [ed] András Szűcs, Budapest, Hungary: European Distance Education Network , 2003Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Livet på scen förbereder det verkliga livet.2008In: Ungdomskulturer - äger eller suger? Möjliga möten inom svenskämnet. / [ed] M. Ellvin och L. Holmbom, Svensklärarnas årsbok , 2008, 1Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Livet på scen förbereder det verkliga livet: Om betydelsen av unga människors teaterskapande2000In: Barn Teater Drama / [ed] Karin Helander, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Univ. , 2000Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Modeller för rekrytering av flickor till tekniska utbildningar: Delrapport 1, Erfarenheter av kampanjen för vidgad rekrytering av flickor till teknikerutbildningen1988Report (Other academic)
 • 24.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Modeller för rekrytering av flickor till tekniska utbildningar: Delrapport 2, Fördjupningsstudie av flickors attityder och förhållningssätt till naturvetenskap och teknik i grundskolan1989Report (Other academic)
 • 25.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  När man jobbar med teater får man ett vidare perspektiv på omvärlden och människorna1997In: Vetenskapens ansikten / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University Press , 1997Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  On the Discrepancy between Theory and Practice in Advanced Vocational Education and Training (AVET)2007In: The Second Nordic Conference on Adult Learning, Linköping, 2007Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Quasimodo - ett musikteaterprojekt: Ungdomars erfarenheter och upplevelser1991Report (Other academic)
 • 28.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Spela teater och lära för livet!: Teaterprocessen utifrån unga aktörers perspektiv1999In: Taide, Nuorisotutkimus, ISSN 0039-8977, no 2, p. 16-29Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Undervisning i förändring: Om forskningsanknytning vid lärarutbildningen - en kvalitativ problembeskrivning1983Report (Other academic)
 • 30.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Undervisningsformer inom Kunskapslyftet!: En studie av fyra utbildningar i Nässjö och Vetlanda2000Report (Other scientific)
 • 31.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ungdomars teaterskapande och kollektiv bildning1999In: Ungdomskulturforskningvid: Vid JMK, vid Stockholms universitet, 7-8 oktober, 1999Conference paper (Other scientific)
 • 32.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ungdomsteater och personlig utveckling: En pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande1996Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 33.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ungdomsteater som estetisk läromiljö2006In: Lärandets konst: Betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 171-190Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Utvärdering av Lärarforum: Tjänster inom Edisonprogrammet för grundskollärare1998Report (Other scientific)
 • 35.
  Chaib, Christina
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Yrkeskunnande och pedagogisk kompetens: Erfarenheter av kvalificerad yrkesutbildning2007Report (Other academic)
 • 36.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Bergmo Prvulovic, Ingela
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Towards a Substantial Notion of Validation2009In: Adult Learning: The Third Nordic Conference on Adult Learning: Communication, Collaboration and Creativity, 22 - 24 Arpil, 2009, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose of our study is concerned with the pervasive concept of validation of knowledge and competencies extensively used in Europe today. We believe that the wide diversity of the methods used as well as their theoretical supports is many times confusing and sometimes contradictory.

  The OECD formulated in 1996, a strategy to make the lifelong learning a reality for all. That included, the creation of new instruments for validation of knowledge and competencies. The European commission supported this strategy for lifelong learning in their memorandum from 2000.  The Commission stressed the need for a lifelong learning strategy; build on, active citizenship, increased employment, and mobility within Europe. The strategy is expected to facilitate the development of systems and methods that assert education and competencies as necessary tools for development, accepted by workplaces and institutions. Since that period strategies and methods for validation have been extensively developed and tested in the European arena.

  Within the European Universities Lifelong Education Network, EUCEN we are, together with many European partners, involved in an Observatory of validation. Our work consists of gathering information, scrutinizing validation processes and assessing different texts about validation. In our understanding validation, neither as a concept nor as a phenomenon, is interpreted in a common way among people who are in a professional way working with validation.

  Despite or maybe because of the broad variety of  “validation processes” going on in Sweden there is confusing understanding of what validation really consists of. There are many reasons why individuals want to be submitted to validation, risking to loose job, wanting a new job, to start to study or even to get a higher income.  We have also seen that sometimes the ambition to validate candidates comes from the industry, especially when a certain job has a low status. We are asking the question whether all these experiences really can be identified and labelled as validation?

  The aim of our study is to conduct a critical analysis of validation as concept and phenomenon. In the text we will present two or three different processes of validation and interpret them in relation to both the Swedish official definition of validation and also related to the two goals declared by The European commission, and mentioned above. A main question for our study is: Can validation be seen as a solution to all problems or do we need more sophisticated concepts, that are giving support and guidance for a true and substantial validation?

 • 37.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Mohamed
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Överbryggande utbildning i pedagogik för klasslärarlinjerna i Jönköping: bakgrund och förutsättningarna1981Report (Other academic)
 • 38.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Mohamed
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Arbetslagen i Fokus: Underlag för rapportering till Delegationen för IT i skolan, december 2002. Inom projektet Nationell utvärdering av ITiS2002Report (Other scientific)
 • 39.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Chaib, Mohamed
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Leva med ITiS: Nationell utvärdering av IT i skolan2004Report (Other academic)
 • 40.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ett år efter Kunskapslyftet i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda: Kursdeltagarnas erfarenheter2000Report (Other academic)
 • 41.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Hammarström, Margareta
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Kunskapslyftet på Höglandet i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda: Kursdeltagarnas syn på utbildningarna1999Report (Other academic)
 • 42.
  Chaib, Christina
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Ludvigsson, Ann
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Learning Through ICT: Teachers' and Students' Experiences2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf