Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anderström, Helena
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–20192019Report (Other academic)
 • 2.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Mentorship programs - a way to inclusion and diversity at the workplace2017Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Mentorship programs for workplace inclusion and learning2017Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Mentorship programs in the manufacturing industry2018In: European Journal of Training and Development, ISSN 2046-9012, E-ISSN 2046-9020, Vol. 42, no 7/8, p. 455-469Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper aims to present a literature review of studies of mentorship programs in the manufacturing industry so as to lay a theoretical basis for learning at work.

  Design/methodology/approach

  A literature review with focus on mentorship programs in the manufacturing industry was used. A search for relevant peer-reviewed articles, in four databases, rendered 315 hits, but only one article dealt with mentorship programs in an industry similar to the manufacturing industry. Thus, it is concluded that there is a lack of research on this area. The selection criteria were broadened so as to include 16 articles on mentorship programs for learning at work.

  Findings

  Three dominant areas emerged from this review: definitions of mentorship, characteristics of a good mentor and mentorship program structures. The establishment of a mentorship program requires a clear purpose; contextual knowledge; and adaption to the profession, the organization and to individual needs. In addition to their findings, the authors discuss relationships in mentoring programs, what can be understood by “reading between the lines” and the ongoing digitalization of mentorship programs.

  Originality/value

  Mentorship has proven itself to be a superior way to learn on the job. This paper provides practical information about establishing mentorship programs in the manufacturing industry, with a particular focus on the moulding industry.

 • 5.
  Bjursell, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Lifelong learning/Encell.
  Strategiskt mentorskap: Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mentorskap erbjuder ett överlägset sätt att lära sig yrkeskunskap och för attsocialiseras in på arbetsplatsen enligt flera studier som vi har tagit del av. Den här rapporten presenterar en modell för ett strategiskt mentorskap som utvecklades i ett ESF-projekt och jämför den med forskningslitteratur om mentorskapsmodeller för arbetsplatslärande.

  SMILE-modellen utvecklades baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter från Ingjuta-projektet. SMILE är en akronym för strategiskt mentorskap för inklude- ring, lärande och jämlikhet. Modellen består av följande fyra delar:

  • Ledningens stöd. På vilket sätt är mentorskap en strategisk fråga i organi- sationen och hur stödjer ledningen detta med konkreta insatser?

  • Inkludering. Hur samverkar företaget med andra aktörer så att individens livssituation som helhet fungerar?

  • Lärande. Vilka verktyg och metoder har de anställda tillgång till för att stödja sitt eget och andras lärande?

  • Jämlikhet. Hur uppmuntras och tillvaratas variation och olikheter på ett jämlikt sätt och till företagets bästa?

  Ledningens stöd är avgörande för att de övriga tre ska fungera.

  I litteraturstudien återkom följande områden:

  • Innebörden av mentorskap. Det finns flera sätt att definiera mentorskap men i grunden handlar det om överföring av kunskap från en erfaren person till en annan person med mindre erfarenhet. För att betona vikten av att både mentor och adept fortsätter utvecklas har vi i den här rapporten definierat mentorskap som en lärandesituation då två individer möts för att ge varandra inspiration och vägledning för att vidareutvecklas, ofta i relation till ett yrke.

  • Mentorns egenskaper. Mentorskapsprogram är inte starkare än de mentorer som ingår och i rapporten går vi igenom en rad egenskaper och förmågor som en effektiv mentor ska ha. Centralt är att fungera som en förebild och att kunna ge både positiv och negativ återkoppling för att stödja denyrkesmässiga och den psykosociala utvecklingen. En viktig bit är att arbeta med utveckling av en mentor eftersom mentorskap är något annat än yrkes- kunskap. Med andra ord, en erfaren och kunnig medarbetare är inte samma sak som en erfaren och kunnig mentor.

  • Mentorskapsprogram. Utbildning och träning som sker på arbetsplatsen har flera fördelar: det är ofta kostnadseffektivt, det kan anpassas till individens och organisationens kompetensbehov och det kan vara ett sätt att ta tillvara medarbetarnas kompetens. De programstrukturer som beskrivs i den här rapporten poängterar en bredare ansats där yrkeskunskaper sätts i relation till andra kompetenser. Ledningens stöd uttrycks genom att erbjuda organisatoriska förutsättningar som främjar lärande och förändring.

  • Effekter av mentorskap. Effekter avser den förändring som sker efter en viss insats men eftersom forskning kan ha olika karaktär och ansatser valde vi en bredare definition. Med effekter menar vi de slutsatser som visar på effekter eller som kan förväntas få effekter när de tillämpas i en konkret situation. Utifrån artiklarnas slutsatser framträder programstrukturer, mentorns egenskaper och förmågor, e-mentorskap, IT-system och kvinnors karriär som centrala områden.

  Rapporten avslutas med ett avsnitt där vi presenterar några konkreta rekommendationer för den som ska starta ett mentorskapsprogram i sin organisation.för den som ska starta ett mentorskapsprogram i sin organisation.

 • 6.
  Bäcklund, Johan
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Anderström, Helena
  Manderstedt, Lena
  Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan2018Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Att leda lärande och bygga kunskap om den egna undervisningspraktiken i samhällskunskap på grundskolan.2011Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Att utbildas för att utbilda: en didaktisk reflektion om av undervisa blivande ämneslärare2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, 1, p. 17-33Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Doktorsutbildning i didaktik med inriktning mot samhällskunskap - ett exempel.2013Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Etik och intuition i vardagen2008In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, Vol. 18, no 1, p. 56-62Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  From objectives to the object of learning.: Teachers designing for learning by using learning study as a way to inquire teachers planning in social studies in the 8th grade classroom.2013Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Förstelärares lärande och utveckling inom ramen för en aktionsforskningsinspirerad kurs.: Hur och varför?2016Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  I det didaktiska spänningsfältet mellan styrning och elevers lärande: En studie av lärares tal om och iscensättning av kursplanemål i en mål- och resultatstyrd skola2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates teachers’ life-world during an era of restructuring of the educational system in Sweden. In recent years two different kinds of curriculums have been implemented in compulsory school, Lpo94 [1994 Curriculum for the Compulsory School System] and Lgr 11 [Curriculum for Primary Schools, Kindergarten, and Before/After School Care], which replaced the 1994 plan. Both are framed in the system of management by objectives. This affects teachers practice in different ways. One is that teachers need to interpret and implement curricular goals in the classroom in a way that makes them evaluable. This reflects an instrumental view of knowledge that is often found in a goal- and results-driven business. The aim of this study is to explore teachers’ meaning-making as they formulate and discuss the subject content in teaching with regard to learning objectives and student learning. This thesis consists of two studies. Results show that teachers first need to understand the subject matter and its relation to students’ understanding and only then consider the objectives to be met. This is what is expressed by the teachers in this thesis when they create meaning as they formulate objectives with regard to the object of learning. In this way the view of the goals as directive and rational in teaching is overturned because the goals are incorporated into teaching and are used in different ways by different teachers.

 • 14.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  In an era of restructuring of the educational system in Sweden: In a field of tension, teachers in between fixed objectives in curriculum and student learning2015In: NERA 2015 the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, 4-6 March, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  The goal-oriented teacher, a leader in disguise?2010Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015-20192019Conference paper (Refereed)
 • 17.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Anderström, Helena
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Manderstedt, Lena
  Luleå tekniska universitet.
  En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal2019In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 48-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här studien presenteras resultatet från en delstudie som ingår i ett större forskningsprojekt om kvalitetsaspekter rörande den verksamhetsförlagda utbildningen inom grundlärarutbildningens försöksverksamhet. Det övergripande syftet med försöksverksamheten är att höja kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, och att på olika sätt förbättra studenternas möjligheter till god handledning inom ramen för projektet. Syftet med föreliggande studie är att bilda kunskap om på vilka sätt som VFU-handledare och lärarstudenter beskriver användandet av bedömningsmatrisen i handledningssamtal. Studien är genomförd på lärarutbildningens inriktningar år F–3 och 4–6.

  Materialet består av sju skuggningar av genomförda handledningssamtal, fjorton enskilda intervjuer med VFU-handledare och lärarstudenter samt två fokusgruppsintervjuer med studenter. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analyserades sedan med utgångspunkt i en sociokulturell ansats. Resultatet visar att bedömningsmatrisen både tolkas och används på olika sätt under VFU:n och i handledningssamtal. Studenterna efterfrågar en tydligare formativ funktion för användning av matrisen i de handledningssamtal som genomförs inom ramen för övningsskolorna medan VFU-handledarna tenderar att uppehålla sig vid att problematisera innehållsliga aspekter av bedömningsdokumentet.

 • 18.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Bäcklund, Johan
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices.
  Manderstedt, Lena
  Anderström, Helena
  Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal2018Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Gustafsson, MikaelJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.Larsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar2017Collection (editor) (Other academic)
 • 20.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Lindström, Clare
  Assarsson, Petra
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Preschool Education research.
  Nersäter, Anders
  Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip2017Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF).
  Nersäter, Åsa
  Förstelärarens roll förskolutveckling - ett  forsknings- och förstelärarperspektiv2017Conference paper (Refereed)
 • 22.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Åman, Pia
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Learning Practices inside and outside School (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU).
  Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Seminariepass 1b 1:

  Forskningscirkeln som kollaborativ ansats för lärares kompetensutveckling

  I den här studien presenteras samlad kunskap från ett projekt där lärare, genom forskningscirkeln som kollaborativ ansats, har genomfört undersökningar i praktiken. Forskningscirkeln som ansats har sin tradition i folkbildningen och bygger på emancipatoriska ideal, vilket innebär att lärare och pedagoger driver och utvecklar kunskap om frågor som de själva är intresserade av att undersöka. Ansatsens teoretiska hemvist är aktionsforskning och i synnerhet den inriktning som benämns som deltagarbaserad aktionsforskning (Participatory Action Research, PAR). PAR är ett samlingsbegrepp för de forskningsmetoder där människor som ingår i ett specifikt sammanhang, såsom skola, observerar, studerar och utvecklar praktiken tillsammans. Utforskandet av praktiken sker kollaborativt vilket innebär att forskningscirkeln sker i skärningspunkten mellan högskolan och skola och där kunskap samproduceras mellan lärare och forskare (Persson, 2008), (Lahdenperä, 2014). Handledarens roll är att vara gruppens facilitator och att bidra med att teori och praktik möts.

  Syftet med presentationen är att visa vad det kan innebära att utveckla systematisk kunskap med forskningscirkeln som ansats men också att diskutera forskningscirkelns potential som möjlig kompetensutvecklingsmodell för lärare och pedagoger. Detta görs utifrån presentatörernas erfarenheter från att vara handledare i forskningscirklar. Att delta i en forskningscirkel innebär att ständig bli utmanad av andras erfarenheter för att få syn på för-givet-tagna tankar om pedagogiska frågor. Detta sker i dialogisk form där både deltagare och handledare lär av varandra. Frågan som adresseras är:

  vilken funktion fyller forskningscirkeln som potentiell ansats för lärares kompetensutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

 • 23.
  Nersäter, Åsa
  et al.
  Per Brahegymnasiet, Jönköping.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Förstelärarens roll för skolutveckling: ett forsknings- och förstelärarperspektiv2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin sädbom, Mikael Gustavsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, , p. 191p. 129-146Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Segolsson, Mikael
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research.
  Florin Sädbom, Rebecka
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Other School Based Research. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Bäcklund, Johan
  Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län2015Report (Other academic)
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf