Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Florin Sädbom, Rebecka
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Epistemic Cultures & Teaching Practices. Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Gustafsson, MikaelJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.Larsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar2017Collection (editor) (Other academic)
 • 2. Johansson, Zenita
  et al.
  Larsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Uppror och revolt; Livet i förändring: gymnasieelever skriver historia2012Collection (editor) (Other academic)
 • 3.
  Johnsson Harrie, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Larsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning är en antologi där sju forskare vid Linköpings universitet ventilerar olika sidor av samhällsundervisningens problematik och möjligheter, såsom hur samhällsundervisningens villkor ständigt förändras och konsekvenserna av detta, vilken roll teknikhistoria bör ha i grundskolan, hur gymnasieskolans nya kursplan i historia har påverkat läromedlen, innehållet i sponsrade läromedel, betydelsen av religionsundervisning i särskolan, hur staten främjar utbildning i samband med ett jubileum samt vikten av internationellt utbyte.

 • 4.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  14 röster kring samhällsstudier och didaktik2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  14 röster kring samhällsstudier och didaktik är enantologi tillkommen som ett resultat av en pågåendeutvecklingsprocess av samhällsämnenas didaktik vidforskningsplattformen Samhällsstudier och didaktikvid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK),Högskolan i Jönköping. I boken presenterar 14 forskarefrån ett flertal samhällsdiscipliner olika aspekter på problematikenkring samhällsundervisningens villkor iskolan eller på akademisk nivå. Artiklarna är ordnadeefter fyra teman:

  • kring samhällsundervisningens innehålloch metod i skolan;
  • kring akademisk samhällsvetenskapligkunskapsutveckling;
  • kring medier och samhällsundervisning;
  • kring sambandet samhälls- och skolförändring.

  Avsikten med texterna är dels att de ska kunna användasinom den akademiska undervisningen, delsatt de ska ses som diskussionsinlägg i den pågåendedebatten om utbildningens villkor och kvalitet. Bokenriktar sig främst till forskare och studenter inom samhällsvetenskapoch lärarutbildning men även till demsom är allmänt intresserade av samhälls- och utbildningsfrågor.

 • 5.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  Det historiska perspektivet2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna bok är att presentera några olika artiklar som alla ryms under rubriken ”Det historiska perspektivet”. Texterna ska kunna utgöra inlägg i den inomvetenskapliga debatten eller användas som läromedel eller bådadera. De undersökta företeelserna har alla en koppling till samhällsförändringarna men på olika sätt. Texternas innehåll spänner över så skilda fält som hur synen på vad som är att betrakta som relevant fortbildning har påverkats av new age-liknande samhällstrender, hur historia och religionshistoria kan förstås ömsesidigt, hur litteraturhistoria och historia går hand i hand, hur förutsättningen för medborgarskap kan uppfattas utifrån en historisk bakgrund, hur källkritisk analys kan kullkasta populärhistoriska föreställningar, hur våra första skriftliga dokument, runorna, kan tolkas i sitt sammanhang samt hur olika skolideologier och deras genomslag kan historiskt analyseras som samhällsfenomen.

 • 6.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Historia necesse est2012In: Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever / [ed] Bengt Liljegren, Håkan Danielsson, Hans Albin Larsson, Bengt Nilson, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 187-206Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Historieundervisningens framtid: en oviss historia2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 171-188Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics. hans_albin.larsson@hkr.se.
  Klassisk bildning för vår tid: Både bredd och djup för att möta framtiden2013In: Krävs en elitsatsning på utbildning för att klara världskonkurrens? / [ed] Kurt Almqvist & Lotta Gröning, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål , 2013, 1, p. 95-109Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  När medlet blev mål: Om mål- och resultatstyrningens effekter på skolan2014In: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik , 2014, p. 303-343Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Praktiknära utbildningsforskning (PUF), Didactics in Social Sciences.
  Samhällsdidaktiska utmaningar!2017In: Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar / [ed] Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson, Jönköping: Jönköping University , 2017, p. 5-13Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Samhällsundervisningens föränderliga villkor2012In: Samhällsdidaktik: sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning / [ed] Anna Johnsson Harrie & Hans Albin Larsson, Linköping: Linköpings universitet, Forum för ämnesdidaktik , 2012, p. 11-36Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Skola på ostadig grund: en tolkning av grundskolans föränderliga villkor2012In: Grundskolan 50 år: från folkskola till folkets skola / [ed] Christer Isaksson, Stockholm: Ekerlids förlag, 2012, p. 107-131Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  Skolideologiernas kamp: En tolkning av synsätt och aktörer2015In: Det historiska perspektivet / [ed] Hans Albin Larsson, Jönköping: Samhällsstudier & Didaktik , 2015, p. 154-174Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av de senaste femtio årens samhälls- och skolförändring analyseras några principiellt olika sätt att se på skolan, alltså olika skolideologier, och vilka motiveringar de har givits. Vilket genomslag fick vilken ideologi under vilken period? Hur ställde sig de politiska och fackliga aktörerna? Hur kan man tolka förändringarna?

 • 14.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics. Högskolan Kristianstad.
  Skolpolitiken: 2013In: Vad staten vill : Mål och ambitioner i svensk politik / [ed] Daniel Tarschys & Marja Lemne, Möklinta: Gidlunds , 2013, 1, p. 347-381Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Larsson, Hans Albin
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Social Studies and Didactics.
  Vår demokratis värdegrund: Aspekter på en högst väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna2013 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vår demokratis värdegrund behandlar en väsentlig del av lärarutbildningens gemensamma kärna, nämligen de värden som vår demokrati vilar på. Intresset koncentreras framför allt till de värderingar som återfinns i regeringsformen och skolans läroplan och hur dessa kan omsättas i skolans undervisning. I boken gesen historisk bakgrund och sammanhang kring hur värdegrunden kan tolkas. Ett kapitel innehåller sex dilemmasituationer i vilka läsaren ska ta ställning till vad som är rätt, fel, önskvärt, mindre önskvärt, möjligt och omöjligt på kort och lång sikt.

  Mot bakgrund av en ny skollag 2010, nya läroplaner 2011 samt en ny lärarutbildning 2011 har "Vår demokratis värdegrund" reviderats och anpassats efter de nya förutsättningarna. Boken - nu i sin tredje upplaga - är avseddd för blivande och redan verksamma lärare. Den kan med fördel användas i lärarutbildningens värdegrundsundervisning och i fortbildningssammanhang.

 • 16. Larsson, Hans Albin
  et al.
  Svensson, Carl-JohanJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria2007Conference proceedings (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Larsson, Hans Albin
  et al.
  Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.
  Thullberg, Per
  SKL borde dra lärdom av det kommunala skolhaveriet2012In: Dagens Nyheter 2012-04-03Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18. Liljegren, Bengt
  et al.
  Danielsson, HåkanLarsson, Hans AlbinJönköping University, School of Education and Communication, HLK, Disciplinary Research.Nilson, Bengt
  Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever2012Collection (editor) (Other academic)
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf