Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Siafakas, Dimitrios
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  On deoxidation practice and grain size of austenitic manganese steel2017Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hadfieldstålen exceptionella slitstyrkan och deformationshårdnande har gjort dessa till ettav de viktigaste materialen för tillverkning av gjutna komponenter som används inomgruv-, kross-, borr-och gruvindustrin. I alla metallegeringar som används för tillverkningav gjutna komponenter styrs de mekaniska egenskaperna av materialets mikrostruktur.Gjutna komponenter med fin mikrostruktur presentera bättre mekaniska egenskaper ochminskad risk för defekter jämfört med komponenter med grov mikrostruktur. En minskadkornstorlek i Hadfieldstål kan öka materialets hållfasthet upp till 30% och minska riskenför porositetsbildning vid stelning.Tillsatsning av spårämnen eller legeringselement i en metallsmälta för att modifiera ochförbättra mikrostrukturen kallas ympning. Denna metod används i lättmetaller och vidtillverkning av gjutjärnskomponenter, men har ännu inte fått acceptans i stålindustrineftersom forskningen inte har funnit effektiva kärnbildare att användas som ympmedel.Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka kvalitativa och kvantitativa egenskaper hosde desoxideringsprodukter som skapas under tillverkningen av Hadfield stål och hur deunder och efter stelning påverkar mikrostrukturens grovlek. Arbetet syftar till att identifierapartikeltyper och legeringselement som är effektiva för att förfina den austenitiskamikrostrukturen och bana väg för utveckling nya och förbättra desoxiderings- ochympningsprocesser som i sin tur kommer att resultera i en förbättring av den gjutnakomponentens egenskaper.Partiklarnas utskiljning och materialet resulterande kornstorlek studerades i aluminiumochtitan-desoxidiserade Hadfieldstål, tillverkade i pilotskala. Den första delen av dettaarbete var att identifiera kvalitativa och kvantitativa egenskaper hosdesoxidationspartiklar, som typ, morfologi, sammansättning och storlek.Utskiljningssekvensen fastställdes. En modell för att förutsäga partikelstorlek och derastillväxt utvecklades. De experimentella resultaten jämfördes med termodynamiskajämviktberäkningar och utskiljningen för varje typ av partikel beskrevs. I den andra delenstuderades kornstorleken och hur denna varierade desoxideringsbehandlingen. Därefterkorrelerades kornstorleken med partikeltyp och dess karaktäristika och rangordnades efterderas förmåga att förfina mikrostrukturen. Partiklarnas kristallografiska missanpassningmot austenitens kristallstruktur beräknades och jämfördes med experimentellt fastställdarangordningen.

 • 2.
  Siafakas, Dimitrios
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  On particles and slags in steel casting2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hadfieldstål är allmänt accepterade som en av de viktigaste stållegeringarna för industriella användning där hög slaghållfasthet och slitstyrka krävs. Liksom i de flesta metalliska legeringar som används för komponentgjutning, är de mekaniska egenskaperna hos Hadfield stål direkt kopplade till materialets mikrostruktur. Det har rapporterats att Hadfieldstålkomponenter med fin mikrostruktur kan visa upp till 30% ökad styrka och minskad risk för porositetsbildandning under stelnandet, jämfört med ett motsvarande material med grövre mikrostruktur.

  I lättmetallsindustrin och inom gjutjärnsindustrin är en av de mest använda metoderna för att uppnå rätt sorts och finare mikrostruktur så kallad ympning. Som namnet antyder, är ympning en metod som genom tillsats av särskilda masterlegeringar och föreningar till i en smälta som har förmågan att främja kärnbildningen av korn under stelnandet. Det finns även metoder som kan begränsa korntillväxt under sekundär värmebehandling som även har en kornförfinande effekt. Även om det har bevisats att ympningen är en av de effektivaste metoderna för förfining av en mängd olika metalllegeringar, har den ännu inte fått acceptans inom stålgjutningsindustrin eftersom forskarna ännu inte har kunnat identifiera en lämplig kärnbildare för stål och då särskilt för austenitiska stål.

  Effektiviteten vid ympning påverkas av flera faktorer som typ av kärnbildare som används och processbetingelserna vid smältning, desoxidation, gjutning och värmebehandling. Efter en korrekt desoxidation och i kombination med en skräddarsydd oxidisk slagg under smältprocessen skulle kunna främja utskiljning av lämpliga inneslutningar som även kan fungera som potent kärnbildare och som korntillväxthämmare.

  I vilket fall som helst påverkas en effektiv inympning av den komplexa interaktionen mellan kärnbildare, oxidslaggen och smältan. Hur denna interaktion sker är på många sätt dikterad av de kemiska och termofysikaliska egenskaperna hos de inblandade ämnena. Därför är fastställandet av korrekta värden hos grundläggande termofysikaliska egenskaper som viskositet och ytspänning viktigt. Detta kan åstadkommas genom att förbättra nuvarande ochatt nyttja nya mätmetoder och därigenom förbättra möjligheten till att identifiera och effektivt utnyttja potenta kärnbildare för austenitiska stål.

  Med ovanstående i tank har detta arbete ett dubbelt mål definierat. Det primära syftet är att utreda om någon av de biprodukter som bildas vid desoxidation av Hadfield stål har potential som kärnbildare för ett austenitiskt Hadfieldstål genom att undersöka deras kvalitativa och kvantitativa egenskaper och deras inflytande på den gjutna mikrostrukturen av stålet. Det sekundära syftet är att mäta mer exakta värden för oxidiskaslaggers viskositet och ytspänningen i gränsytan mellan slagg och järn vid höga temperaturer med hjälp av olika mätmetoder och undersöka hur termofysikaliska egenskaper påverkas av temperature och sammansättning hos slaggen. Denna typ av forskning är viktig då den inte bara det kan bidra till att identifiera vilka ämnen är potenta kärnbildare för austenitiska stål utan även kan bereda väg för att utveckla nya och förbättra konventionella desoxidation och ympningsprocesser med det slutliga målet att förbättra den gjutna komponentens mekaniska egenskaper.

  Arbetet är uppdelat i 3 olika delar. Den första delen är tillägnad viskositetsmätning av oxidslagger vid hög temperatur. Viskositeten hos enoxidslagg med olika sammansättning har mätts i ett brett temperaturintervall genom en roterande bob viskosimeter och och genom en metod baserad på aerodynamisk levitation. Det systematiska felet definieras och inverkan av sammansättning förklaras genom en strukturell termodynamisk inverkan på viskositeten. I den andra delen studeras utskiljning av partiklar i aluminium- och titan-desoxiderat Hadfieldstål. Egenskaperna hos partiklar, som typ, storlek, morfologi, sammansättning, population (antal) och utskiljningssekvens identifieras. Resultaten jämförs sedan med termodynamiska jämviktberäkningar, en matematisk partikeltillväxt modell utvecklades och utskiljning och tillväxtmekanismen för varje typ av partikel beskrivs. Slutligen, i den tredje delen mäts kornstorleken för de material som framställs med olika deoxidationsförfaranden och förhållandet mellan partikelegenskaper och kornstorlek fastställs. Partiklarna rangordnas enligt deras kärnbildningspotential och jämförs med en rangordning baserad på deras gitters missanpasning med austenit.

 • 3.
  Siafakas, Dimitrios
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Matsushita, Taishi
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Hakamada, Shinya
  Gakushuin Univ, Dept Phys, Tokyo, Japan.
  Onodera, Kenta
  Gakushuin Univ, Dept Phys, Tokyo, Japan.
  Kargl, Florian
  German Aerosp Ctr DLR, Inst Mat Phys Space, Cologne, Germany.
  Jarfors, Anders E.W.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Watanabe, Masahito
  Gakushuin Univ, Dept Phys, Tokyo, Japan.
  Measurement of Viscosity of SiO2-CaO-Al2O3 Slag in Wide Temperature Range by Aerodynamic Levitation and Rotating Bob Methods and Sources of Systematic Error2018Ingår i: International journal of microgravity science and application, ISSN 0915-3616, Vol. 35, nr 2, artikel-id 350204Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Viscosity measurements for SiO2-CaO-Al2O3 based ternary slags with low SiO2 content were performed for a wide temperature range utilizing the aerodynamic levitation and rotating bob methods. Aerodynamic levitation was used for temperatures >= 2229 K and the viscosity was calculated by the sample oscillation decay time. The rotating bob method was used for temperatures <= 1898 K and the viscosity was determined by the variation of the torque at different rotation speeds. Fitting curves were created using Mauro’s viscosity equation. The main sources of systematic error were identified to be the sample weight measurement, the resolution of the high-speed camera, the fitting of the linear trend line in the torque against rpm diagrams and the vertical position of the bob. The combined standard uncertainty from all error sources was calculated for both measurement methods.

 • 4.
  Siafakas, Dimitrios
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Matsushita, Taishi
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Jarfors, Anders E.W.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Hakamada, Shinya
  Department of Physics, Gakushuin University, Tokyo, Japan.
  Watanabe, Masahito
  Department of Physics, Gakushuin University, Tokyo, Japan.
  Viscosity of SiO2–CaO–Al2O3 slag with low silica – Influence of CaO/Al2O3, SiO2/Al2O3 ratio2018Ingår i: ISIJ International, ISSN 0915-1559, E-ISSN 1347-5460, Vol. 58, nr 12, s. 2180-2185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The viscosity of low SiO2 (10–20 mass%)-CaO-Al2O3 slag system was measured in a wide temperature range (1 623–2 800 K) using the rotational bob method and the aerodynamic levitation method. The influence of SiO2/Al2O3 ratio and CaO/Al2O3 ratio on the viscosity was examined. It was concluded that the SiO2/Al2O3 ratio did not affect the degree of polymerization of the aluminosilicate network in the composition range of the present study. An abnormal behaviour of the viscosity was observed at a CaO/Al2O3 ratio of 1.57 which was attributed to the formation of 12CaO·7Al2O3-like clusters. It was concluded that the overall influence on the viscosity could be expressed as the summation of the influence from the aluminosilicate network and the influence from the cluster formation of the primary precipitating solid phase. The temperature dependence of the cluster formation was coupled to the driving force of precipitation of the 12CaO·7Al2O3 phase.

 • 5.
  Siafakas, Dimitrios
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Matsushita, Taishi
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Jarfors, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Lauenstein, Åsa
  Swerea SWECAST AB.
  Ekerot, Sven
  Comdicast AB.
  Particles precipitation in Ti and Al deoxidized Hadfield steels2016Ingår i: Steel Research International, ISSN 1611-3683, E-ISSN 1869-344X, Vol. 87, nr 10, s. 1344-1355Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The characteristics and precipitation mechanism of particles in titanium and aluminum treated Hadfield steel casted during pilot scale experiments have been studied. Light Optical Microscopy (LOM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDS) were utilized for the particle analysis and characterization. Additionally, thermodynamic equilibrium calculations were performed using Thermo-Calc software. Aluminum oxides, titanium carbon nitrides, titanium carbides and manganese sulfides were the main types of particles found. The order of precipitation during solidification and chemical composition range of each type of particle was determined. Aluminum Oxides were found to act as nucleation sites fortitanium carbon nitrides. Thermodynamic equilibrium calculation for particles characteristics were in good agreement with the experimental findings. Titanium carbides were found to form during initial stages of the Ferro-titanium additions dissolution.

 • 6.
  Siafakas, Dimitrios
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Matsushita, Taishi
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Lauenstein, Åsa
  Swerea SWECAST AB, Sweden.
  Ekerot, Sven
  Comdicast AB, Sweden.
  Jarfors, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  A particle population analysis in Ti- and Al-deoxidized Hadfield steels2018Ingår i: International Journal of Cast Metals Research, ISSN 1364-0461, E-ISSN 1743-1336, Vol. 31, nr 3, s. 125-134Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A quantitative analysis of the amount, size and number of particles that precipitate in situ in titanium- and aluminium-treated Hadfield steel cast during pilot-scale experiments has been performed. SEM with EDS and automated particle analysis abilities was utilized for the analysis. Additionally, Thermo-Calc was used for thermodynamic calculations and Magma 5 for solidification and cooling simulations. Predicted particles sizes calculated with a model based on the Ostwald ripening mechanism were compared with the experimental data. The effect of solute availability, cooling rate and deoxidation practice on the particle population characteristics was determined. It was concluded that the amount, size and number of precipitating particles in Hadfield steel castings is possible to be controlled according to certain requirements by a careful selection of proper additives in proper amounts and also by the optimization of the casting process in aspects of deoxidation timing and control of the cooling rate of the castings.

 • 7.
  Siafakas, Dimitrios
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Matsushita, Taishi
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Lauenstein, Åsa
  Swerea SWECAST AB, Sweden.
  Jarfors, Anders E.W.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Ekengård, Johan
  Sandvik SRP, Sweden.
  The Influence of Deoxidation Practice on the As-Cast Grain Size of Austenitic Manganese Steels2017Ingår i: Metals, ISSN 2075-4701, Vol. 7, nr 6, artikel-id 186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effect of in-situ precipitating particles on the grain size of Al-Ti-treated and untreated Hadfield steel cast in a pilot scale environment was studied. Hadfield steel was melted in an induction furnace and cast in Y-Block samples. Light Optical Microscopy (LOM) and the intercept method were utilized for the grain size measurements. Additionally, Thermo-Calc Software TCFE7 Steels/Fe-alloys database version 7 was used for thermodynamic equilibrium calculations of the mole fraction of particles. The planar disregistry values between the austenite and the precipitating particles were calculated. It was observed that increasing oxide content in samples with low Ti(CN) content resulted in a finer microstructure, while increasing the Ti(CN) content under similar oxide content levels led to a coarser microstructure. The potency of each type of particle to nucleate austenitic grains was determined. Spinel (MnAl2O4, MgAl2O4) particles were characterized as the most potent, followed by olivine (Mn2SiO4), corundum (Al2O3, TiO2), and finally Ti(CN), the least potent particle.

1 - 7 av 7
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf