Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 86
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aghaee, Naghmeh
  et al.
  Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  ICT-supported peer interaction among learners in bachelor’s and master’s thesis courses2016Ingår i: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 94, s. 276-297Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Peer interaction and collaborative learning through the use of ICT (Information and Communication Technology) is used to an increasing extent in higher education. Universities attempt to motivate learners (students) to support their peers to enhance the quality of learning outcomes. This study monitors how an ICTSS (ICT-based Support System) facilitates peer interaction in the Bachelor’s and Master’s thesis process. The aim of the study was to investigate learners’ perception of usefulness of an ICTSS for peer interaction and the influencing factors on the quality of the peer interaction. The ICTSS was developed at the Department of Computer and Systems Sciences (DSV), at Stockholm University. The system facilitates peer interaction in three ways: peer reviews, active participation, and final opposition. The study employed a mixed-method approach, which included an online survey followed by in-depth interviews. The target groups were learners at the Bachelor’s and Master’s level in computer science and information systems. The findings showed that learners perceived the peer interaction useful to enhance the quality of the thesis outcomes. However, there are influencing factors affecting the quality of peer interaction, in different phases of the thesis process. Examples of these factors are the quality of thesis manuscripts, supervisors’ control and grading of the process, clear instructions and guidelines, learners’ understanding of the peer interaction and why it takes place, previous training and learners’ motivation to perform peer reviews. Following these factors, the study developed a set of strategic suggestions from both pedagogical and technical aspects to enhance the peer interaction in the thesis process. Considering these suggestions makes the use of the ICTSS more effective to enhance the quality of thesis learning outcomes.

 • 2.
  Aghaee, Naghmeh M.
  et al.
  Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Choosing open source software: Strategies behind and reasons for municipalities’ use of Open Office2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to explore the strategies and reasons for Swedish municipalities to migrate from proprietary office applications, such as Microsoft Office, to the use of the open source software OpenOffice. We performed a comparative case study of three Swedish municipalities in the region of Västra Götaland currently implementing or planning to implement OpenOffice; Alingsås, Falköping and Kungälv. The methods of data collection used in the study were semi-structured interviews with IT managers, such as IT strategists and Chief Information Officers (CIOs), in each municipality, and document analysis.

  The findings of the study indicated that one of the municipalities had an IT strategy including strategies for use of open source software. The second municipality planned implementation of OpenOffice but were “between IT strategies”, as the current IT strategy hadn’t been updated for some years. The third municipality had abolished IT strategies, as the difficulties of anchoring strategies on all levels of the organisations were too large. Instead, operative guidelines concerning i.e. the use of open source software were used in IT management. The main driver of implementing OpenOffice was to lower IT costs. The IT managers were well aware of the fact that open source software is not entirely free of cost, but estimated the total cost of ownership of OpenOffice to be less than for Microsoft Office. Perceived barriers of implementation and use of OpenOffice were lack of standardisation with current administrative and enterprise systems used in the municipalities as well as a general lack of knowledge and familiarity with open source software among staff. There were also a genuine concern over the possibility of the community of OpenOffice developers leaving the program and its users to embark on new open source software project. The traditional relationship between systems suppliers and customers was perceived to disappear and be replaced with a much more uncertain business relationship. Further research in a larger number of Swedish municipalities is needed in order to increase the understanding of the circumstances of migration to open source software in municipalities.

 • 3.
  Aldrin, Viktor
  et al.
  PIL-enheten, Göteborgs universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning: Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vad ska en kursguide eller kurs-PM innehålla? Hur bör ett sådant dokument struktureras? Kursguider har som instruktionsdokument kommit att bli allt mer viktiga som dokument i undervisning på universitet och högskolor och utvecklats till att bli ett semiofficiellt dokument mellan kursplanernas formella nivå och undervisningens mer informella nivå (jfr Robinson 2011, Rowan & Correnti 2009). Ett exempel på detta är att betygskriterier tenderar att flyttas från kursplaner till kursguider. Som område ligger kursguidepraktiker nära den utveckling som sker inom kursplaneområdet och har i likhet med denna ett tydligt fokus på Constructive Alignment eftersom mål i kursplanen förklaras och konkretiseras i studieguiden (Martone & Sireci 2009). Utvecklingen av kursguider måste därför ha ett tydligt kvalitetsperspektiv med goda möjligheter till transparens och granskning (Porter 2002). En annan central aspekt av kursguidepraktiker är de sätt på vilket IKT kommit att påverka utvecklingen av kursguider. På vilka sätt kan lärplattformar och digitala medier användas? Digitala tekniker ger idag möjlighet att gå bortom ett papperstänk vad gäller instruktioner med ett enkelriktat budskap till att istället utgöra grund för interaktivitet och medskapande mellan lärare och student. Kursens gång kan därmed påverka utformningen av kursguiden som alltså blir både kommunikation, instruktion och dokumentation kring kursens mål och genomförande. Kursguider som forskningsområde är ett område med omfattande forskning vad gäller kursplanekonstruktion och instruktionsdesign (för en forskningsöversikt, se Roher & Pashler 2010), men med i stort sett obefintlig forskning om dess praktiker.

  Rundabordssamtalet kommer att ske i form av ett samtal mellan högskolepedagoger från västsvenska högre lärosäten. Målgruppen för rundabordssamtalet är dels pedagogiska ledare och dels undervisande lärare. Rundabordssamtalet är ett led i projektet Bättre Studieguider på Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborg universitet och det utbyte som påbörjats mellan västsvenska universitet och högskolor kring erfarenheter och idéer om kursguidepraktiker.

 • 4.
  Alexanderson, Kristina
  et al.
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  von Knorring, Mia
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Paul, Ann-Sofi
  Karolinska Institutet, Sektionen för försäkringsmedicin.
  Ledning och styrning av hälso- och sjukvårdens arbete med patienters sjukskrivning: Resultat från 2013 och jämförelse med 20072013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hälso- och sjukvården är en av flera aktörer som är involverade i patienters sjukskrivning. År 2006 infördes den så kallade sjukskrivningsmiljarden för att stimulera landstingen i att förbättra kvaliteten i sjukskrivningshanteringen och att ge den ökad prioritet. Olika områden har betonats i sjukskrivningsmiljarderna, såsom kompetens, samverkan och jämställd sjukskrivning – samtliga har haft ett starkt fokus på att utveckla ledning och styrning av sjukskrivningsfrågan. 

  Syftet med den här studien var att få ökad kunskap om hur chefer på olika nivåer inom hälso- och sjukvården leder och styr arbetet med patienters sjukskrivning och om detta förändrats sedan 2007, då en motsvarande studie gjordes. 

  Metod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys har genomförts av semistrukturerade intervjuer med 72 chefer på tre nivåer inom hälso- och sjukvården; landstings- och regiondirektörer (nivå 1), chefer direkt underställda dessa och med övergripande ansvar för sjukhusvård respektive primärvård (nivå 2), samt strategiskt valda verksamhetschefer inom primärvård och sjukhusvård (nivå 3). Resultaten har jämförts med dem från 2007. 

  Resultat: Cheferna på samtliga tre nivåer såg nu ledning och styrning av sjukskrivningshantering som ett ansvar för cheferna i linjeorganisationen, vilket var en stor skillnad mot 2007. Det var stora variationer i hur ansvaret utövas, men analysen pekar på att frågan i högre utsträckning nu ägs och hanteras av cheferna, ofta med stöd av resurser utanför linjen. Frågan fanns också på agendan i högre utsträckning än tidigare på samtliga chefsnivåer – särskilt stor var förändringen på verksamhetsnivå. Många chefer beskrev att de nu leder och styr sjukskrivningsområdet på samma sätt som andra områden och att sjukskrivningsfrågan är införlivad med verksamhetens ordinarie ledningssystem. Chefernas kompetens i att leda och styra sjukskrivningsfrågan bedöms ha ökat sedan 2007. 

  Samverkan med Försäkringskassan har utvecklats. Etablerade former för samverkan finns på flera strukturella nivåer, och omfattar främst kompetensutveckling och hantering av specifika patientärenden och ibland projekt. Samverkan beskrevs generellt som positiv och ansågs ha lett till ökad förståelse för varandras uppdrag och roller. Samverkan med Arbetsförmedlingen och kommuner nämndes ibland; däremot nämndes samverkan med arbetsgivare eller företagshälsovård ytterst sällan. 

  Intern samverkan mellan kliniska verksamheter i sjukskrivningshanteringen har utvecklats men behöver förbättras ytterligare. I många verksamheter ingår flerprofessionellt samarbete i det patientnära arbetet med sjukskrivningar, som en del av överenskomna rutiner. Chefer beskriver att intern och extern samverkan underlättas av koordinatorer som organiserar och stöttar hanteringen av sjukskrivning och rehabilitering. 

  Kompetens och kompetensutveckling inom försäkringsmedicin framstod nu som ett relativt prioriterat område för cheferna, på samtliga nivåer och i betydligt högre utsträckning än 2007. Utbildningsinsatser har gjorts i samtliga landsting, dels som begränsad fortbildning,främst för läkare, dels som utbildning av expertresurser. Man lyfte behovet av kontinuerlig kompetensutveckling. Utbildningsinsatser uppfattas som nödvändiga men tidskrävande och att det är en utmaning att leda och styra detta då frågan sällan har hög prioritet bland läkare.

  Jämfört med 2007 har en tydlig förändring skett vad avser chefernas förhållningssätt till sjukskrivningsfrågan som blivit mer positiv. Sjukskrivning beskrevs nu som en del av vård och behandling. 

  Jämställd sjukskrivning är ett prioriterat område i sjukskrivningsmiljarden och finns nu på agendan i högre grad än 2007; få har dock vidtagit konkreta åtgärder. Ibland nämndes planer på åtgärder, och många hade tagit fram - eller planerade att ta fram - könsuppdelad sjukskrivningsstatistik. Området upplevdes som svårt och komplicerat att leda och styra, bland annat på grund av bristande kunskap inom området. 

  År 2007 framkom att kvalitetssäkring av arbetet med sjukskrivningar i princip inte förekom. Här har en utveckling skett. Uttalanden om kvalitet i och kvalitetssäkring av arbetet med sjukskrivningar handlade framför allt om uppföljning. Uppföljning begränsades i flera uttalanden till mätning av villkor som anges i sjukskrivningsmiljarden, så som andel läkarintyg som godkänts av Försäkringskassan. Mer sällan inbegrep uppföljning förbättringsarbete baserat på återkoppling eller analys av sjukskrivningsprocessen eller andra kvalitetsindikatorer. 

  Chefens ansvar för att skapa goda administrativa förutsättningar för arbetet med sjukskrivningar framhölls nu på samtliga tre nivåer; detta diskuterades endast i begränsad omfattning 2007. Administrativa förutsättningar som nämndes var riktlinjer och rutiner, tid för såväl patientarbete som för kompetensutveckling, tillgång till kompetensstöd från experter, lättillgänglig och korrekt information samt olika ”verktyg”. Resultatet pekar på att man i hög grad har infört rutiner för olika aspekter av sjukskrivningsarbetet, men det fanns fortsatt behov av effektivisering och kvalitetsförbättring, inte minst vad gäller IT- stöd. 

  Sjukskrivningsmiljarden bedöms ha haft mycket stor betydelse för att fokus har satts på sjukskrivningsfrågorna i landstingen. Många ansåg att sjukskrivningsmiljarden behövs ytterligare några år, även om det framkom en ambivalens till denna form av statlig styrning. Kortsiktigheten i överenskommelserna, att de kommer sent och att det nu finns fler miljardsatsningar ansågs göra verksamheten svårare att styra. 

  Slutsatser: Ledning och styrning av sjukskrivningshantering har i större utsträckning blivit en del av den ordinarie verksamheten inom sjukvården, och chefens roll i relation till sjukskrivningshanteringen har blivit tydligare jämfört med 2007. Sjukskrivningsmiljarden tycks ha haft en stor betydelse för att sätta sjukskrivningsfrågan på agendan på samtliga nivåer i hälso- och sjukvården. Sjukskrivning ses nu i stor utsträckning som en del av vård och behandling som skall ledas och styras på motsvarande sätt som annan verksamhet, till exempel vad gäller riktlinjer, rutiner och kvalitetssäkring. Sjukskrivningsfrågan är dock en fråga bland många andra, och det finns behov av särskilt stöd till linjen i att hantera den. Vi fann en stor förändring i chefernas syn på det egna ansvaret i sjukskrivningsfrågan, särskilt på verksamhetschefsnivå. Hälso- och sjukvården har med andra ord kommit en bra bit på väg i sjukskrivningsfrågan. 

  Mycket återstår dock att göra för att säkra ledningssystem, rutiner, och tillräckliga administrativa förutsättningar för ett optimalt arbete med hantering av patienters sjukskrivning. Särskilt gäller detta kvalitetssäkring, jämställd sjukskrivning, administrativa förutsättningar och den interna samverkan mellan olika kliniker.

 • 5.
  Alexanderson, Kristina
  et al.
  Karolinska Institutet, Försäkringsmedicin.
  von Knorring, Mia
  Karolinska Institutet, Försäkringsmedicin.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Impact of a nationwide government program in Sweden on how healthcare managers, in their organisations, manage the work with sickness certification of patients2014Ingår i: The European journal of public health, Vol. 24, Supplement 2, 2014, s. 90-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6.
  Andersson, Bo
  et al.
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Harness Mobility: Managing the Off-Task Property2010Ingår i: Global Perspectives on Design Science Research: The 5th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology 2010, in St Gallen, Switzerland / [ed] Winter, R.,Zhao, J. L. & Aier, S., Berlin Heidelberg: Springer , 2010, s. 258-269Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Technological advancements in mobile computing and wireless networks open up to new applications and new user-groups in the mobile workforce. However, a considerable part of the mobile workforce, such as e.g. drivers or healthcare staff, is chiefly performing other tasks than interacting with their computers. As a result, they are not able to pay attention to computer interaction, making them mainly off computer tasks. The aim of the paper is to develop a design theory to manage off-task situations in mobile computing. Interviews were performed with developers of an information system comprising mobile devices for drivers. From the interviews, a design of an artifact and a design theory based on a strategy to automate routine administration task using place awareness is presented. The eight components of IS design theory by Gregor and Jones is applied as a theoretical framework.

 • 7.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Regionförbundet Jönköpings län, FoUrum.
  Wismén, May
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Abrahamsson, Agneta
  Regionförbundetförbundet Jönköpings län, FoUrum.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Mervärde och begränsningar i Nationell patientöversikt (NPÖ): en implementeringsstudie2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett informationssystem som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som har registrerats hos andra vårdgivare. Denna rapport behandlar mervärden och begränsningar i NPÖ och är ett resultat av en studie som på uppdrag av SKL genomförts i Jönköpings Län. Studien pågick från den 1 september 2012 till den 28 februari 2013 och var en av tre delar i projektet ”Gemensam informationsåtkomst mellan landsting och kommun genom NPÖ – en kunskapsöversikt i tre län”.

  Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer som analyserades kvalitativt. Studiens syfte var att besvara följande fyra frågor: 

  1. Vilken journalinformation kommer att visas i NPÖ?
  2. Ger informationen i NPÖ en tillräckligt fullständig bild av patientens tillstånd?
  3. Vilket förtroende har personalen för NPÖ som stöd?
  4. Hur kan journalinformationen i NPÖ kvalitetskontrolleras?

  Svaret på de tre första är beroende av den producerande organisationens rutiner och arbetssätt. Om tekniken är stabil, om journalinformation snabbt kan speglas upp i NPÖ, om alla producenter lägger upp de informationsmängder som verkligen behövs och om de dokumenterar på ett standardiserat sätt i dessa informationsmängder samt om det finns möjlighet att inhämta samtycke från alla patientkategorier så tidigt i processen som det behövs är NPÖ en bra källa till information för kommunernas personal. Alla dessa förutsättningar är i nuläget inte uppfyllda. NPÖ löser inte heller behovet av tillförlitlig information om patienternas läkemedel.

  I de olika verksamheterna finns en mångfald av redan etablerade informationssystem, såväl manuella som digitala, i vilken NPÖ ska hitta sin roll. När det gäller svaret på den sista frågan kan konstateras att ingen kvalitetsgranskning av den sammanlagda informationen i NPÖ kan ske. Patientdatalagen hindrar i nuläget detta.

  Rapporten avslutas med följande frågor som behöver besvaras inför en fortsatt utveckling av NPÖ:

  • Vem har det övergripande ansvaret för informationen i NPÖ och hur kan kvaliteten säkerställas?
  • Ska NPÖ vara en primär källa till information för kommunernas legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal behöver informationsöverföringen standardiseras. Vilka informationsmängder ska produceras av samtliga landsting? Vilka reservrutiner ska finnas?
  • Vilka konsekvenser för kommunernas personal får sena diktat och sen signering av information i NPÖ?
  • Hur kan integrering av olika informationssystem ske för att minska dubbeldokumentation och av/omskrivningar av information?
  • Läkemedelsinformationen i NPÖ kan för närvarande utgöra en risk för patientsäkerheten. Hur kan läkemedelsinformationen hanteras på ett patientsäkert sätt?
  • Hur skapas en stabil utbildningsmiljö och hur sprids goda exempel på användande av NPÖ?
  • Hur sprids kunskaper om att loggning främst ska ses som trygghet för personal, snarare än som kontroll?
  • Vilka riktlinjer för samtycke ska gälla så att de uppfattas som relevanta för patienter (mängden samtycken och samtycke innan möte med patient)?
  • Hur skapas säkra kanaler för interaktion mellan olika vårdgivare (exempelvis för frågor och svar mellan sjuksköterska på kommunalt boende och läkare på sjukhusklinik)?
  • Kan patienters planerade besök i landstingsvården på ett säkert sätt kommuniceras via NPÖ?
  • Hur kan ansvarig personal i kommunen få en signal om att ny information om en patient producerats i NPÖ?
  • Hur kan rapportering av fel uppmuntras så att en bevakning att NPÖ fungerar tekniskt kan ske? Hur kan support erbjudas även på icke kontorstid?
 • 8.
  Carlsson, Sven A
  et al.
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Henningsson, Stefan
  Center for Applied ICT, Copenhagen Business School.
  Hrastinski, Stefan
  Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  An Approach for Designing Management Support Systems: The Design Science Research Process and its Outcomes2009Ingår i: Proceedings of DESRIST 2009: The 4th International Conference on Design Science Research in Information Technology, Malvern, PA, USA, New York: ACM , 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design science research involves creating and evaluating innovative methods and approaches to be used in design practice. We present an approach to be used in the process of designing Management Support Systems (MSS). The nature of managerial work makes the design, development, and implementation of MSS a major challenge. The MSS literature suggests that determining MSS requirements and specification of MSS are the most critical phases in MSS design and development. We present an approach that can be used as a guide for MSS design, with a primary focus on MSS requirements determination and how requirements can be fulfilled using information and communication technologies (ICT). The approach builds on Quinn and associates’ competing values model (CVM) of organizational effectiveness. The approach can guide MSS designers in designing MSS that support different managerial roles, i.e., the development of MSS that support managerial cognition, decision, and action.

 • 9.
  Carlsson, Sven A
  et al.
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Henningsson, Stefan
  Copenhagen Business School.
  Hrastinski, Stefan
  Medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Socio-technical IS design science research: Developing design theory for IS2011Ingår i: Information Systems and E-Business Management, ISSN 1617-9846, E-ISSN 1617-9854, Vol. 9, nr 1, s. 109-131Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design science research is an essential part of IS research since the field should not only try to understand how the world is, but also how to change it. We argue that the aim of IS design science research should be to develop practical knowledge not only for the design of novel information technology, but also for IS governance and management. Whereas at least some methodological support exists for researchers engaged in IT-centric design science research, limited support is available for researchers who want to develop design knowledge and theory for IS governance and management. To overcome this shortcoming, we suggest a socio-technical IS design science research approach. The approach has four main activities: 1) identifying problem situations and desired outcomes, 2) reviewing extant theories, knowledge and data, 3) proposing/refining design theory and knowledge, and 4) testing design theory and knowledge. The applicability and usefulness of the proposed approach is shown by means of a design science research project concerning IS integration in the context of mergers and acquisitions.

 • 10.
  Carlsson, Sven A.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Henningsson, Stefan
  Hrastinski, Stefan
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Towards a Design Science Research Approach for IS Use and Management: Applications from the Areas of Knowledge Management, E-learning and IS Integration2008Ingår i: Proceedings of the Third International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST 2008), 2008, s. 111-131Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design science research is an essential part of IS research since the field should not only try to understand how the world is but also how to change it. We argue that the aim of IS design science research should be to develop practical knowledge not only for the design and improvement of IS but also for IS use and management. Whereas substantial methodological support exists for researchers engaged in behavioral IS research, only limited methodological support exists for researchers with the ambition to develop new IS design theories and new IT artifacts. For the development of design theories for IS use and management the methodological support is even weaker. To overcome this shortcoming we suggest an approach for design research on IS use and management. We give three examples of the proposed approach in use by applying it to the areas of knowledge management systems, e-learning and IS integration.

 • 11.
  Casanovas, Ines
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Fernandez, Gladys
  Hrastinski, Stefan
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Lindh, Jörgen
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Teachers' Perception of Institutional Strategies on e-Learning Implementations: A Comparative Study of an Argentinian and a Swedish University2008Ingår i: Proceedings of ICEL: The 3rd International Conference on E-learning 2008 / [ed] Dan Remenyi, 2008, s. 87-94Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Cernerud, Lars
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Modell för kvalitetsbedömning av högskoleutbildningar i folkhälsovetenskap2000Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 77, nr 2, s. 122-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 13.
  Christina, Keller
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Wass, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Seifeddine, Salem
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH. Forskningsmiljö Material och tillverkning – Gjutning.
  Zetterlind, Madelene
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Jarfors, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Material och tillverkning.
  Vomacka, Peter
  Hackås Precision Foundry.
  Structured knowledge transfer through online education: Mutual benefits for academia and industry2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scientists are required to disseminate the results of research to the society and companies participating in research projects. The dissemination procedure normally consists of seminars, scientific and layman journal contributions, and conferences that generally are not flexible and timely enought to capture industrial needs. In an effort to accelerate knowledge transfer and technology implementation to sustain and improve competitiveness, Jönköping University has developed a one-year online master programme in cast metals and processes in collaboration with the industry. The collaboration includes development of the curriculum, case studies, lectures and study visits. To explore the development process, we performed interviews and a survey with participating students/professionals, teachers and industrial partners. Our results show that a profound two-way knowledge transfer took place, and that course content and teaching were highly relevant to the industry. Furthermore, industry and academia engaged in new joint research collaborations. Consequently, we hypothesize that the procedure for structured knowledge transfer can be implemented in materials education at advanced level to foster engagement between university, industry and society.

 • 14.
  Christina, Keller
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Wiberg, MikaelInstitutionen för informatik och media, Uppsala universitet.Ågerfalk, Pär J.Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.Eriksson Lundström, Jenny S. Z.Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
  Nordic Contributions in IS Research: Third Scandivian Conference on Information Systems, SCIS 2012, Sigtuna, Sweden, August 2012, Proceedings2012Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 15.
  Edenius, Mats
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Lindblad, Staffan
  Karolinska Institutet, Medical Management Centre.
  Managing knowledge boundaries in healthcare when innovation is desired2010Ingår i: Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, ISSN 2073-7904, Vol. 2, nr 2, s. 134-151Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore how knowledge can be managed across boundaries when implementing innovations in the healthcare sector is desired, in this specific case a healthcare quality register. The research is based on a qualitative, case study approach and comprises methodologies such as semi-structured interviews and document analysis. Critical incidents analysis is used to discern significant events in the course of innovation implementation. The findings of this study describe knowledge transferred across boundaries on a syntactic, semantic, and pragmatic level. On the syntactic level, knowledge of the innovation was transferred by training sessions for healthcare staff and through information to patients. On the semantic level, knowledge was transferred by knowledge brokering in the professional community of rheumatologists, and by creating collective stories and encouraging rheumatologists to “try” the innovation to find added value. Moreover, allowing the innovation process to take time and realising that knowledge to some extent is tacit, were solutions to some of the challenges on the semantic level. On the pragmatic level, there were explicit conflict of interest between physicians and healthcare authorities as well as resistance from some rheumatologists to share knowledge of patients and treatment. These challenges were met by encouraging the use of the register to improve health status of patients instead of control and further stressing the common goal of healthier patients given the right treatment. The paper is concluded with implications for innovation practice in healthcare drawn from the study and ends with remarks about challenges ahead.

 • 16.
  Guo, Cheng
  et al.
  Medical Management Centre, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Keller, Christina
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Söderqvist, Fredrik
  Center for Clinical Research, Uppsala University, County Hospital, Västerås, Sweden.
  Tomson, Göran
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Promotion by education: Adolescent mental health policy translation in a local context of China2020Ingår i: Administration and Policy in Mental Health, ISSN 0894-587X, E-ISSN 1573-3289, Vol. 47, nr 1, s. 1-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe how Chinese national adolescent mental health policy is translated into local plans and practice by means of the theoretical perspective of the policy triangle. Document analysis of national, provincial and local policy documents and semi-structured interviews with local policy actors were performed. National policies were implemented by a top-down process. The ministries were strong policy-makers on the national level, while the policy actors at the local level were mainly found in the educational sector. The content of the policy actions was moral education, knowledge dissemination and learning, rather than counselling and treatment.

 • 17.
  Guo, Cheng
  et al.
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Tomson, Göran
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Guo, Jizhi
  Weifang Medical University.
  Li, Xiangyu
  Weifang Medical University.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Söderqvist, Fredrik
  Uppsala universitet.
  Psychometric evaluation of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) in Chinese adolescents - a methodological study2015Ingår i: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 13, nr 1, s. 1-9, artikel-id 198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  In epidemiological surveillance of mental health there is good reason to also include scales that measure the presence of well-being rather than merely symptoms of ill health. The Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) is a self-reported scale to measure emotional, psychological and social well-being and conduct categorical diagnosis of positive mental health. This particular instrument includes the three core components of the World Health Organization’s definition of mental health and had previously not been psychometrically evaluated on adolescents in China.

  Methods

  In total 5,399 students (51.1 % female) from schools in the urban areas of Weifang in China were included in the study (mean age = 15.13, SD = 1.56). Participants completed a comprehensive questionnaire with several scales, among them the MHC-SF. Statistical analyses to evaluate reliability, structural validity, measurement invariance, presence of floor and ceiling effects and to some extent external validity of the MHC-SF were carried out.

  Results

  The Cronbach’s α coefficients for sub-scales as well as the total scale were all above 0.80 indicating good reliability. Confirmative factor analysis confirmed the three-dimensional structure of the Chinese version of MHC-SF and supported the configural and metric invariance across gender and age. Noteworthy ceiling effects were observed for single items and sub-scales although not for the total scale. More importantly, observed floor effects were negligible. The stronger correlation found between MHC-SF and Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument (as measure of positive mental health) than between MHC-SF and Hospital Anxiety Depression Scale (as measure of mental illness and distress) yielded support for external validity.

  Conclusion

  In conclusion, the main findings of this study are in line with studies from other countries that evaluated the psychometric properties of the MHC-SF and show that this instrument, that includes the three core components of the WHO definition of mental health, is useful in assessing positive adolescent mental health also in China.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Guo, Cheng
  et al.
  Medical Management Centre, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Tomson, Göran
  Medical Management Centre, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Söderqvist, Fredrik
  Center for Clinical Research, Uppsala University, Västerås Hospital, Västerås, Sweden.
  Prevalence and correlates of positive mental health in Chinese adolescents2018Ingår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 18, nr 1, artikel-id 263Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Studies investigating the prevalence of positive mental health and its correlates are still scarce compared to the studies on mental disorders, although there is growing interest of assessing positive mental health in adolescents. So far, no other study examining the prevalence and determinants of positive mental health in Chinese adolescents has been found. The purpose of this study was to assess the prevalence and correlates of positive mental health in Chinese adolescents.

  METHODS: This cross-sectional study used a questionnaire including Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) and items regarding multiple aspects of adolescent life. The sample involved a total of 5399 students from grade 8 and 10 in Weifang, China. Multivariate Logistic regression analyses were performed to evaluate the associations between potential indicators regarding socio-economic situations, life style, social support and school life and positive mental health and calculate odds ratios and 95% confidence intervals.

  RESULTS: More than half (57.4%) of the participants were diagnosed as flourishing. The correlated factors of positive mental health in regression models included gender, perceived family economy, the occurrence of sibling(s), satisfaction of self-appearance, physical activity, sleep quality, stress, social trust, desire to learn, support from teachers and parents as well as whether being bullied at school (OR ranging from 1.23 to 2.75). The Hosmer-Lemeshow p-value for the final regression model (0.45) indicated adequate model fit.

  CONCLUSION: This study gives the first overview on prevalence and correlates of positive mental health in Chinese adolescents. The prevalence of positive mental health in Chinese adolescents is higher than reported in most of the previous studies also using MHC-SF. Our findings suggest that adolescents with advantageous socio-economic situations, life style, social support and school life are experiencing better positive mental health than others.

 • 19.
  Guo, Cheng
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Tomson, Göran
  Söderqvist, Fredrik
  Region Västmanland.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Adolescent mental health policies in Sweden and China: a comparative study2017Ingår i: European Journal of Public Health, 27, issue supplement 3, 1, Oxford University Press, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Both Sweden and China face challenges of decreasing mental health among adolescents, although the two countries are very different in political system, income level, number of population and national culture traits. To the best of our knowledge, this is the first comparative study of implementation of adolescent mental health policies in Sweden and China.

  Aim

  To describe and compare how adolescent mental health policies in Sweden and China are implemented. Our more specific research question was to find out how Sweden and China differ from each other regarding context, policy implementation process, content and actors in adolescent mental health.

  Methods

  Qualitative semi-structured interviews on policy actors from Västerås, Sweden and Weifang, China and policy document analysis were conducted.

  Results

  In both countries, the national level coordinates strategies and interventions on the regional and local levels. In Sweden, this is done by means of funding for intersectoral work and by establishing cooperation between several policy-actors on different levels. The Swedish policymakers on the national level gives the regional and local level actors a certain amount of freedom to organise their activities provided that actors cooperate. In China, the national coordination aims for interventions for improvement of adolescent mental health in one sector, the educational organisation, and the actions of policy actors are guided in detail to a higher degree. The content of the Swedish adolescent mental health policy documents focus on counselling adolescents, while the Chinese documents focus on knowledge dissemination.

  Conclusions

  The policy implementation of the two countries differs in number of actors involved, and the freedom given to regional and policy actors to perform interventions. In both countries, schools play a crucial part in policy implementation.

  Key messages:

  • The adolescent mental health policies in Sweden and China are compared in policy context, implementation process, content and actors based on the policy triangle framework.

  • The policy systems in these two countries share similarities in several aspects and also show differences in other parts.

 • 20.
  Gäre, Klas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Empowering healthcare professionals by IS education: enhancing reflective empowerment2010Ingår i: The European Conference on Information Systems (ECIS) / [ed] Roy Johnson, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents findings from a research study of an information systems master program in Sweden, targeting healthcare professionals. The aim of the study was to explore if and how mechanisms of empowerment and reflective practice can be evoked in healthcare professionals by participating in a master program in information systems. A mixed research methodology was applied, including participant observation, document analysis and a learning style inventory. The findings of the study showed signs of the students achieving a higher degree of empowerment in their professional roles, as well as beginning to actively use reflective practice as a means of professional development. The findings are summarised in a tentative framework of reflective empowerment. The findings call for further research on how IT-centred master programs targeting healthcare professional could enhance professional development.

 • 21. Hrastinski, Stefan
  et al.
  Carlsson, Sven A
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Henningsson, Stefan
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  On how to develop design theories for IS use and managment2008Ingår i: Proceedings of the 16th European Conference on Information Systems (ECIS 2008), Galway, Ireland, June 9-11 2008, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design science research is an essential part of IS research since the field should not only try to understand how the world is but also how to change it. We argue that the aim of IS design research should be to develop practical knowledge not only for the design and improvement of IS but also for IS use and management. Whereas substantial methodological support exists for researchers engaged inbahaviorural IS researdh, only limited methodological support exists for resarchers with the amibition to develop new IS design theories and new IT artefacts. For the development of design theories for IS use and management the methodological support is even weaker. To overcome this shortcoming we suggest an approach for design research on IS use and management. We give two examples of the proposed approach in use by applying it to the areas of knowledge management systems and e-learning.

 • 22.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  An examination of research approaches that underlie research on educational technology: A review from 2000 to 20042007Ingår i: Journal of educational computing research (Print), ISSN 0735-6331, E-ISSN 1541-4140, Vol. 36, nr 2, s. 175-190Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines the research approaches that underlie research on educational technology. A classification framework was developed and used when examining all articles published in four well-known journals between 200 and 2004 (n = 660). The aim of the study was to contrubute toward an understanding of the research approaches that characterize research on educational technology. It was found that research is increasingly dominated by empirical articles that adopt a pluralistic approach regarding research methosd but also regarding different types of non-empirical research.

 • 23.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Computer-mediated communication in education: A review of recent research2007Ingår i: Educational Media International, ISSN 0952-3987, E-ISSN 1469-5790, Vol. 44, nr 1, s. 61-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 24.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  När är det lämpligt att stödja synkron kommunikation i nätbaserade kurser?2007Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 25.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Carlsson, Sven
  Prescriptive guidelines for when to use synchronous communication in e-learning environments2007Ingår i: European Conference on Information Systems, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Carlsson, Sven
  Towards a design theory for synchronous communication in online education2007Ingår i: 2nd International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 27.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Carlsson, Sven A.
  Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
  Design exemplars for synchronous e-learning: A design theory approach2010Ingår i: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 55, nr 2, s. 652-662Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract: Synchronous e-learning has received much less research attention, as compared with asynchronous e-learning. Practitioners that consider using and designing synchronous e-learning are in urgent need of guidance. In order to address this need, we propose design exemplars for synchronous e-learning. They are directed towards a primary constituent community of teachers, administrators, managers and developers of e-learning. The exemplars have been theoretically grounded as well as empirically grounded through cross-case analyses of studies conducted between 2003 and 2006. Moreover, the exemplars have been evaluated by conducting focus group sessions with experienced practitioners having experience of using and developing e-learning. Strong support was identified for each design exemplar. The exemplars can be used as research hypotheses and be tested in future design research.

 • 28.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Lindberg, Ola
  Mittuniversitet.
  Olsson, Ulf
  Stockholms universitet.
  Saalman, Elisabeth
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Mer om nätbaserad utbildning: Presentation av en bok2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Boken “Mer om nätbaserad utbildning: fördjupning och exempel” riktar sig till de som vill veta mer om nätbaserad utbildning. Den ger möjlighet till fördjupning inom olika sätt att använda nätet för utbildning och innehåller många exempel. Kapitlen går bland annat in på ämnen som sociala medier i undervisningen samt dialog, kamratgranskning, bedömning och handledning via nätet.

  Författarna har haft som målsättning att förmedla sin erfarenhet och aktuella forskningsresultat på ett lättbegripligt sätt. Däremot tror vi inte att det finns enkla lösningar. Utveckling av nätbaserad utbildning är komplext och innebär en mängd tekniska och pedagogiska utmaningar. Därför har vi snarare lagt fokus på att bidra till fördjupad förståelse och reflektion. Denna bok bygger till stor del på forskning men är även nära kopplad till författarnas erfarenhet och praktik.

  Boken vänder sig till lärare, studenter och andra som arbetar med utveckling av nätbaserad utbildning. Den kan läsas som en fortsättning till den mer grundläggande boken “Nätbaserad utbildning: en introduktion” och riktar sig således till läsare med förkunskaper i området. Till boken hör en webbplats med ytterligare material samt länkar för inspiration och vidare läsning.

  Stefan Hrastinski är redaktör. Bokens kapitel är skrivna av Fredrik Andersson, Olle Bälter, Anneli Edman, Agneta Hult, Jimmy Jaldemark, Tanvir Kawnine, Christina Keller, Ola J Lindberg, Monica Liljeström, Jörgen Lindh, Marie Mörndal, Anders D Olofsson, Ulf Olsson, Linda Reneland-Forsman, Eva Rydberg Fåhræus, Elisabeth Saalman och Johan Thorbiörnson.

 • 29.
  Hrastinski, Stefan
  et al.
  Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Lindh, Jörgen
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Is e-learning used for enhancing administration or learning?: On the implications of organizational culture2009Ingår i: Institutional Transformation through Best Practices in Virtual Campus Development: Advancing E-Learning Policies, Hershey, PA.: Idea Group , 2009, s. 55-64Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The transition from learning on campus to e-learning presents many challenges. One of the key challenges is the organizational culture, which may enhance or hinder e-learning implementation. In this chapter, we describe how the organizational culture shapes e-learning use at universities. We compare a School of Business and a School of Health Sciences. It is argued that strategies for e-learning have played a key role in shaping the organizational culture, which in turn shapes how e-learning is being used. The School of Business regarded efficient administration as the key driver while the School of Health Sciences regarded collaborative learning as the key driver for e-learning. We introduce the concepts of administration-centered and learning-centered e-learning culture to pinpoint the difference identified. A challenge is to develop an e-learning culture that values both how e-learning can be used to enhance administration and learning.

 • 30.
  Hvitfeldt-Forsberg, Helena
  et al.
  Karolinska Institutet, Medical Management Centre.
  Aronsson, Håkan
  Linköpings universitet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Lindblad, Staffan
  Karolinska Institutet, Medical Management Centre.
  Managing health care decisions and improvement through simulation modeling2011Ingår i: Quality Management in Health Care, ISSN 1063-8628, E-ISSN 1550-5154, Vol. 20, nr 1, s. 15-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Simulation modeling is a way to test changes in a computerized environment to give ideas for improvements before implementation. This paper reviews research literature on simulation modeling as support for health care decision making. The aim is to investigate the experience and potential value of such decision support and quality of articles retrieved. A literature search was conducted and the selection criteria yielded 59 articles derived from diverse applications and methods. Most met the stated research quality criteria. This review identified how simulation can facilitate decision making and that it may induce learning. Furthermore, simulation offers immediate feedback about proposed changes, allows analysis of scenarios and promotes communication on building a shared system view and understanding of how a complex system works. However, only 14 of the 59 papers reported on implementation experiences including how decision making was supported. Based on these papers we propose steps essential for success of simulation projects not just in the computer but also in clinical reality. We also present a novel concept combining simulation modeling with the established PDSA-cycle for improvement. Future scientific inquiries concerning implementation, impact and the value for health care management are needed to realize the full potential of simulation modeling.

 • 31.
  Hvitfeldt-Forsberg, Helena
  et al.
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Mazzocato, Pamela
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Glaser, Daniel
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Unbeck, Maria
  Danderyds sjukhus.
  Staffs' and managers' perceptions of how and when discrete event simulation modelling can be used as a decision support in quality improvement: A focus group discussion study at two hospital settings in Sweden2017Ingår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 7, nr 5, artikel-id e013869Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To explore healthcare staffs' and managers' perceptions of how and when discrete event simulation modelling can be used as a decision support in improvement efforts.

  Design: Two focus group discussions were performed.

  Settings: Two settings were included: a rheumatology department and an orthopaedic section both situated in Sweden.

  Participants: Healthcare staff and managers (n=13) from the two settings.

  Interventions: Two workshops were performed, one at each setting. Workshops were initiated by a short introduction to simulation modelling. Results from the respective simulation model were then presented and discussed in the following focus group discussion.

  Results: Categories from the content analysis are presented according to the following research questions: how and when simulation modelling can assist healthcare improvement? Regarding how, the participants mentioned that simulation modelling could act as a tool for support and a way to visualise problems, potential solutions and their effects. Regarding when, simulation modelling could be used both locally and by management, as well as a pedagogical tool to develop and test innovative ideas and to involve everyone in improvement work.

  Conclusions: Its potential as an information and communication tool and as an instrument for pedagogic work with healthcare improvement render a broader application and value of simulation modelling than previously reported.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Karltun, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Industriell organisation och produktion.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Vinnvård metastudie: Lärdomar utifrån ett forskningsprogram2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskningsprogrammet Vinnvård är en gemensam satsning av Vårdalstiftelsen, VINNOVA, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialdepartmentet. Syftet med Vinnvård är att genom forskning på lednings- och verksamhetsfrågor bidra till ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem i Sverige. Programmet omfattar totalt 150 miljoner kronor under perioden 2007-2012. Hittills har två utlysningar genomförts, 2006 och 2008.

  Denna rapport är en dokumentation av en metastudie av forskningsprojekten i Vinnvård, som erhöll medel i utlysningarna 2006 ooch 2008. Forskningsuppdragets mål var att fånga lärandet i projekten och hitta framgångsrika angreppssätt för att nå de fyra syften eller mål som var utgångpunkter för programmet:

  1. Öka nyttiggörandet av kvalitetssäkrad kunskap i vård och omsorg

  2. Utveckla innovativ arbetsorganisation i vård och omsorg

  3. Stimulera framväxten av institutionella lärandestrukturer kring vård- och omsorgspraktikens lednings- och verksamhetsfrågor

  4. Etablera forskning om vård- och omsorgspraktikens lednings- och verksamhetsfrågor vid svenska universitet och högskolor

  Metoden för datainsamling har varit strukturerade intervjuer enligt den frågeguide som utarbetades för studien (se bilaga 1) kompletterat med skriftliga kommentarer från forskningsledarna.

  Mål 1 och 2 ansågs vara mycket viktiga av samtliga forskningsledare och var det som motiverade att projekten genomfördes. Mål 3 upplevdes som mer oklart och tolkades på flera olika sätt av forskningsledarna. Mål 4 sågs som en naturlig följd av och en förutsättning för att forskningsprojekten skulle kunna genomföras. Sambanden mellan de två första målen upplevdes som starkast men samtliga mål betraktades som väl sammanhållna och kompletterande.

  De studerade forskningsprojekten utgör en provkarta på olika ansatser och angreppssätt. Här finns exempel på aktionsforskning, interaktiv forskning, följeforskning och interventionsforskning. Vissa projekt har genomfört och beforskat interventioner direkt i vård och omsorg, medan andra projekt har fokuserat på att förbättra förutsättningarna för att genomföra interventioner. Samtliga forskningsprojekt har enligt vår bedömning varit framgångsrika. Resultaten spänner över många olika områden och organisatoriska nivåer. Alla projekt har också producerat flera olika typer av resultat uppdelat på produkter, metoder, arbetssätt, styrsystem och lärande. I minst tre fall har nya starka akademiska forskningsmiljöer inom området etablerats som en följd av Vinnvårds satsning. En av de framgångsfaktorer som framträder tydligast är att tidigt etablera eller att vid projektets start ha ett etablerat kontaktnät för att förankra forskningsresultaten i den verksamhet som berörs eller skall förändras.

  Mot bakgund av detta resultat ser vi en potential i fördjupade studier kring forskningsledarens roll och om hur aktörer från dessa verksamheter har upplevt forskningsprojekten och resultaten och en sammanhållen fördjupad dokumentation av forskningsprogrammet i form av en tematisk antologi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vinnvard metastudie
 • 33.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  A comparative case study of technology acceptance at three Northern European universities2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Virtual learning environments have in recent years become an important tool in higher education, in distance learning as well as on campus. This study analyzed factors influencing acceptance of virtual learning environments among academic staff and students in blended learning environments. The study was performed as a comparative, explanatory case study at three universities providing master education of public health in Sweden, Norway and Lithuania. The findings of the case study showed that national culture was powerful in influencing acceptance of virtual learning environments, positively as well as negatively. High degrees of performance expectancy and social influence affected acceptance of virtual learning environments positively. The high degree of social influence was hypothesized to be transferred by the values of the national culture. The high degree of acceptance of virtual learning environments in Lithuania was hypothesized to be due to high degrees of the cultural values of power distance and uncertainty-avoidance.

 • 34.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  A third person in the room: A case study of the Swedish Rheumatoid Register2017Ingår i: Proceedings of European Conference on Information Systems 2017: Information systems for a smart, sustainable and inclusive world, Association for Information Systems, 2017, s. 787-800Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how a quality register in rheumatoid arthritis care was adopted in the Swedish medical community of rheumatologists and what helped and hindered this.

  A mixed methods case study was carried out to collect data covering the development and adoption of the quality register. By performing 17 key informant interviews and document analysis, significant themes focusing on the context, content, process and outcomes of the innovation was sought for. The innovation process proceeded from idea generation, development phase, and consolidation phase to a phase of shared decision-making. Resistance from physicians, perceived threats to the medical consultation, organisational change climate and lack of integration with other health care IT-systems were perceived as barriers to the adoption of the quality register. Access to longitudinal patient and treatment data, change champions, transformational leadership, changes in the physician-patient dialogue and increased control of treatment quality and costs were identified as drivers of innovation spread. These factors can be categorised as belonging to the construct of perceived usefulness.

 • 35.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Challenge-driven open innovation in the public sector: Patient empowerment and open source for municipalities2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Chronic Health2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Technology acceptance research: Reflections on the use of a theory2012Ingår i: Management and Information Technology: Challenges for the modern organization / [ed] Peter Dahlin och Peter Ekman, New York: Routledge, 2012, s. 176-190Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The technology acceptance model (TAM) assumes that an individual’s acceptance of an information system is a necessary predecessor of actual use of the information systems, and that acceptance is determined by two major factors; perceived usefulness and perceived ease of use. Although being one of the most applied theories in information systems research since its introduction in 1989, TAM has been a target of criticism on behalf of being too simplistic, not taking user’s organizational contexts in account and avoiding controversial issues concerning the use of information systems by concentrating too much on the individual user’s self-reported perceptions. To refute the criticism, a number of extensions of TAM has been developed and tested, the most influential being Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), which was presented in 2003 introducing the core constructs of performance expectancy, effort expectancy, social influence and facilitating conditions as influencing factors of user acceptance. The chapter provides a review of information systems research that applies technology acceptance models and gives advice to researchers, students and practitioners, who wish to use technology acceptance models in research and evaluation of information systems use in different contexts.

 • 38.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  User Acceptance of Virtual Learning Environments: A Case Study from Three Northern European Universities2009Ingår i: Communications of the Association for Information Systems, ISSN 1529-3181, E-ISSN 1529-3181, Vol. 25, nr 1, s. 465-486Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Virtual learning environments have in recent years become an important tool in higher education, in distance learning as well as on campus. This study analyzes factors influencing acceptance of virtual learning environments among academic staff and students in blended learning environments. Two research questions guided the study: (1) How do organizational and individual factors influence the acceptance of virtual learning environments among academic staff and students? (2) What are the implications for practice in order to create good prerequisites for acceptance of virtual learning environments? The study was performed as a comparative, explanatory case study at three universities providing master education of public health in Sweden, Norway and Lithuania. The findings of the case study showed that the contextual factor of culture was powerful in influencing acceptance of virtual learning environments, positively as well as negatively. High degrees of performance expectancy, results demonstrability and social influence affected acceptance of virtual learning environments positively. The degree of social influence was hypothesized to be transferred by the contextual factor of culture. The organizational culture of universities, ex-pressed as shared values of what is good quality teaching and learning, were found to partly oppose values inherent in the virtual learning environment. Implications for practice are put forward, emphasizing culture as an important factor to consider in the implementation of virtual learning environments.

 • 39.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Vinnvård metastudie2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Virtual Learning Environments in Higher Education: A Study of Students' Acceptance of Educational Technology2005Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Virtual Learning Environments in Higher Education: A Study of User Acceptance2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Virtual Learning Environments: Three Implementation Perspectives2005Ingår i: Learning, Media & Technology, ISSN 1743-9884, E-ISSN 1743-9892, Vol. 30, nr 3, s. 299-311Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Keller, Christina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Where are You and What do you Talk about?: Settings and Communication of a Blended Learning Master Program in Healthcare2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Cernerud, Lars
  Vasteras City.
  "I need to look my students straight in the face": A case study of academic seminars online2012Ingår i: Hawaii International Conference of Education 2012, 2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The academic seminar has, since Socrates, been the core of university culture. With the advent of the educatinal technology of virtual learning environments, opportunities of performing academic seminars online have come into existence. The aim of this study was to explore the perceived advantages and disadvantages of performing academic seminars online. The advantages of online seminars were opportunities of reflection and deep learning provided by asynchronous seminars. Furthermore, students not being able to do themselves full justice in classroom seminars performed better in online seminars. The prominent disadvantage of online seminars was their lack of spontaneous real-time interaction, and lack of clues such as body language, in teacher-learner interaction. Based on the findings of the study, university teachers carefully need to consider the underlying reasons for choosing a classroom seminar or an online seminar, and prepare themselves accordingly.

 • 45.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Cernerud, Lars
  Students' Perceptions of E-learning in University Education2002Ingår i: Journal of Educational Media, ISSN 1358-1651, E-ISSN 1469-9443, Vol. 27, nr 1/2, s. 55-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 46.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Cernerud, Lars
  Västerås Stad.
  "We have such a beautiful campus!": The Significance of Organisational Culture when Implementing Educational Technology2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research objective: Learning management systems (LMS) is an important tool in higher education, in distance learning as well as on campus. The purpose of this study was to analyse factors influencing acceptance learning management systems among academic staff and students in blended learning environments.

  Methodology: The study was performed as a comparative, explanatory case study at three universities providing master education of public health in Sweden, Norway and Lithuania. The three universities implemented similar learning management systems during the same time span. The study was performed from a combined theoretical perspective of technology acceptance theories, diffusion of innovation and organizational learning. Qualitative interviews were performed with academic staff, such as deans, project managers and teachers. A survey questionnaire was distributed to public health master students at the three universities.

  Outcomes: Although the implemented learning management systems were similar and implemented in teaching and learning of the same academic discipline, the implementation strategies and the degree of acceptance of the learning management systems varied significantly between the three universities. The degree of acceptance was high at the Lithuanian university, low at the Swedish university and in between at the Norwegian university. The findings of the case study showed that the contextual factor of organisational culture was powerful in influencing acceptance of learning management systems, positively as well as negatively. The organizational culture of the universities, expressed as shared values of what is good quality teaching and learning, were found to partly oppose values inherent in the learning management systems. At the Swedish university, a strong orientation towards face to face teaching on campus hampered the implementation of the learning management system. At the Norwegian university, the learning management system was perceived as something necessary to survive as an academic institution, but also as a threat to academic freedom. Finally, at the Lithuanian university, the learning management system was perceived as a means of creating new opportunities for the academic institution as, as such, as something inherently good. These findings imply that organizational culture should be considered as a significant factor in implementation of educational technology.

 • 47.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Edenius, Mats
  Institutionen för informatik och Media, Uppsala universitet.
  Lindblad, Staffan
  Karolinska institutet.
  Adopting Proactive Knowledge Use as an Innovation: The Case of a Knowledge Management System in Rheumatology2009Ingår i: Proceedings of the International Conference on Information Systems (ICIS) 2009, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to present a tentative framework to explore and investigate the drivers and barriers of adoption of the innovation of proactive knowledge use in connection to a knowledge management system (KMS) in health care. Semi-structured interviews were performed with champion implementers and physicians using the KMS along with a document analysis depicting significant events of the implementation process. The findings from the study suggested that drivers of the innovation were the characteristics of change agents, quality improvement, budget control and knowledge brought to the physician-patient dialogue by the KMS. In particular, there were indications of the KMS facilitating the process of making tacit knowledge explicit in the physician-patient dialogue. Identified barriers towards the innovation were resistance from clinical management, lack of motivation to share knowledge, lack of time and perceived flaws in the interface and compilation of data in the KMS.

 • 48.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Edenius, Mats
  Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
  Lindblad, Staffan
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Improving health care services in rheumatology by open innovation: A qualitative pre-study2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction

  Traditions and organizational culture in health care has appointed the physician as the expert on the patient’s disease with full control of knowledge, treatment and services. In open service innovation, every patient is an expert on his or her disease and should be perceived as such by physicians and professions in health care. Patients with chronic diseases have access to knowledge about the disease from, for example, patient guides on the Internet or patient communities engaging in interaction via social media. Not only should evidence-based knowledge be valued in health care but also patients’ "subjective" experiences from health care services, and effects from treatment and lifestyle changes. Accordingly, the patient should be regarded as a co-designer and innovator of health care services, rather than a passive receiver of attention and care.

  Method

  The purpose of the study is to describe and discuss how principles from open innovation, which are primarily derived from commercial product development, could be applied to open service innovation in non-profit health care organizations. To evaluate the drivers, barriers and prerequisites of such innovation, interviews were performed with two rheumatologists, engaged in a Swedish research project on open innovation in rheumatology care. The data collected by the interviews were analyzed by content analysis.

  Results

  The main driver was considered to be "the empowered patient", with a good knowledge of his or her disease. The barriers to open innovation were the lack of meeting places for patients, a strong local variation in how health care services are delivered, and an organizational culture which not promotes learning and innovations. It is necessary for health care organizations to change their current culture of closed innovation, in the sense that only physicians are regarded to have valid knowledge about patients’ diseases. Other necessary prerequisites for implementing open innovation principles are support from management and structures of financial control which encourage innovations.

  Discussion

  If open innovation principles were implemented today most things in medical practice would change. Hospital and clinic premises would be adapted for interacting with patients, instead of being tailored for performing administrative tasks. Patients would be allowed to speak their mind freely and take up more space than today. Open innovation principles in health care service development would free the power and knowledge of patients. It would also free the power and knowledge of other professions than physicians. It is quite probable that the nurse of the rheumatology clinic has more knowledge about the patient, than the senior professor who perhaps hasn’t met patients in years. Patients hold incredible amounts of specialist knowledge about their chronic disease, and are able to discover and understand things that physicians don’t notice or regard as important. To achieve this goal, the organizational culture of health care need to allow and respect learning about improvement of health care services in the same way as knowledge of biomedical research is allowed and respected. Support from hospital and clinical management, as well as financial incentives is needed promoting in open innovation initiatives.

 • 49.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Edenius, Mats
  Lindblad, Staffan
  Improving health care services in rheumatology by open innovation: A qualitative rewiew2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Keller, Christina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Informatik.
  Edenius, Mats
  Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.
  Lindblad, Staffan
  Medical Management Centre, Karolinska Institutet.
  Open innovation in health care services: Challenges and opportunities2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Chesbrough’s terminology, health care organisations are so-called “innovation missionaries”, not creating service innovations for profit, but to serve a cause. Traditions and organisational culture in health care has appointed the physician as the expert on the patient’s disease with almost full control of knowledge, treatment and services. In this sense, health care organisations clearly employ closed innovation principles. These principles have only recently been challenged by, for example, the patient empowerment movement, and approaches like evidence-based design and public display of treatment results. We argue that “classic” open innovation principles could be applied also to open service innovation in health care. In the paradigm of open service innovation, every patient is an expert on his or her disease and should be perceived as such by physicians and other professions in health care. Patients have access to knowledge about the disease from, for example, patient guides on the Internet or patient communities engaging in interaction via social media. Not only should evidence-based knowledge be valued in health care but also patients’ idiosyncratic experiences from health care services, and “subjective” effects of treatment and lifestyle changes. Accordingly, the patient should be regarded as a co-designer and innovator of health care services.

  The purpose of the study is to describe and discuss how principles from open innovation, which are primarily derived from commercial product development, could be applied to open service innovation in non-profit health care organisations. To evaluate the opportunities and challenges of such innovation, we conducted interviews with physicians from the medical specialty of rheumatology. The main opportunity of open innovation was considered to be the abilities of “the empowered patient”, with a good knowledge of his or her disease. Challenges to open innovation were the lack of meeting places for patients, inertia in local health care service delivery, and an organisational culture which not promotes learning and innovations. From now on, there is an opportunity for health care organisations to change their current culture of closed innovation, implying that only physicians have valid knowledge about patients’ diseases. However, necessary prerequisites for implementing open innovation principles are support from management and structures of financial control which encourage innovations.

12 1 - 50 av 86
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf