Change search
Refine search result
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bergnéhr, Disa
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige: En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jämlikhet och jämlika villkor betyder att alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående. Denna rapport handlar om ungdomar och unga vuxna i Sverige mellan åldrarna 13 och 25 år. Syftet är att sammanställa svenska studier från 2008 till 2016 som granskar ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor och hur dessa skiljer sig beroende på kön, ursprung, ekonomiska förutsättningar och funktionsnedsättning.

  Rapporten har särskilt fokus på följande områden: ekonomiska villkor, boende, utbildning, sysselsättning, hälsa, fritid, inflytande och delaktighet samt brottslighet och utsatthet för brott. Den bygger på två typer av material: nationella rapporter från svenska statliga myndigheter och organisationer, och vetenskapligt granskade forskningsstudier. Rapporten visar att majoriteten av ungdomar och unga vuxna i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Välståndet och de ekonomiska förutsättningarna har ökat de senaste tjugo åren. Samtidigt har den fattigaste andelen av befolkningen blivit större, och dessa har inte kunnat ta del av den generella förbättringen. Det framkommer tydligt att låg ekonomisk standard påverkar ungdomars och unga vuxnas övriga levnadsvillkor negativt med bland annat ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa, bristfälliga relationer till vänner och föräldrar, kriminalitet, utsatthet för brott och otrygghet, trångboddhet, låga studieresultat, arbetslöshet, bidragsberoende och ingripanden av den sociala barnavården. Det är särskilt ungdomar som bor med ensamstående föräldrar (vanligtvis mamman), har utrikes födda föräldrar och/eller lever i hushåll med låg socioekonomisk status som drabbas av följderna.

  Skolgången har mycket stor betydelse för ungdomars hälsa, välmående och framtida möjligheter till utbildning och sysselsättning. Oavsett familjeförhållanden är godkända betyg och bra relationer till klasskamrater och lärare viktiga för att minska risken för ohälsa. Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, men uppvisar i högre grad stressrelaterade psykosomatiska problem och etablerar sig senare på arbetsmarknaden. Det är framför allt pojkar med utländskt ursprung som uppvisar problem i skolan och runt hälften saknar behörighet till gymnasiet efter årskurs nio.

  Ungdomar och unga vuxna som vuxit upp i familjer med behov av försörjningsstöd, haft en kontaktperson genom socialtjänsten och/eller varit placerad i boende utanför hemmet är särskilt utsatta. De löper stor risk för misslyckad skolgång, fysisk och psykisk ohälsa, kriminalitet och förtidig död.

  Rapporten belyser områden i behov av ökad kunskap. Mer kunskap behövs om levnadsvillkoren för unga med olika former av funktionsnedsättningar. Detsamma gäller för hedersrelaterat våld och förtryck, som många flickor och kvinnor lever under. Generellt kan sägas att mer kunskap behövs om hur ungdomar och unga vuxna själva förstår och upplever sin livssituation, inte minst om hur de handlar och vilka strategier de tillämpar för att påverka sitt liv och sin framtid. Forskning om ungdomar i tidiga tonåren (13–14 år) samt unga vuxna (20–25 år) är inte lika vanligt förekommande som forskning om äldre tonåringar (15–19 år). Av de områden som rapporten särskilt fokuserar på behövs mer kunskap om fritidsaktiviteter, delaktighet och inflytande samt brottslighet och utsatthet för brott.

  Det presenteras även en rad förslag som kan vara till underlag vid det fortsatta arbetet med att förbättra ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige. Exempelvis behövs fler och effektivare interventioner för de grupper som i denna rapport har identifierats som marginaliserade. Villkoren behöver förbättras för ungdomar och unga vuxna i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, resurssvaga familjer med eller utan försörjningsstöd, unga placerade i dygnsvård utanför hemmet, unga med funktionsnedsättning, missbruk eller i behov av psykiatrisk vård, unga som står utan sysselsättning, och unga som begår eller utsätts för brott. Åtgärder för att säkerställa en likvärdig skolgång och möjliggöra för skolväsendet att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag är viktiga för att förbättra levnadsvillkoren.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 2.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 143-166Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Assessed young persons in secure units – trajectories in out-of-home care2014Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 4.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Banor i samhällsvården: en tvåårig studie om unga som utretts på SiS-institution2014In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 21, no 2, p. 48-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Unga kan placeras på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner för att utredas tvärprofessionellt. Utredningarna leder fram till förslag på fortsatt vård som socialtjänsten tar ställning till och beslutar om. I artikeln analyseras en sekvens av utredda ungas banor i samhällsvården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University, Sweden.
  ‘I got to know myself better, my failings and faults’: Young people’s understandings of being assessed in secure accommodation2017In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 25, no 2, p. 124-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores young people’s understandings of assessments conducted in secure accommodation. The concepts of ‘institutional identity’ and ‘text-mediated’ actions have been used in the analysis. The main empirical material is repeated interviews with assessed young people during a two-year period. In the findings, the stories of three young people display understandings of appreciation, disappointment and self-development. The assessments seem to have made the youths aware of their ‘failings and faults’. An analysis of the written assessments found institutional identities of ‘inner problems and unstructured everyday lives’. In conclusion, the young people’s understandings of the meanings and implications of the assessments are suggested to be connected to the caseworkers’ text-mediated actions and their position in the assessment process. The young people’s stories indicate the need to consider the institutional context of the assessments and to acknowledge young people’s efforts in care.

  Download full text (pdf)
  Accepted Manuscript
 • 6.
  Enell, Sofia
  Department of Social Work, Linnaeus University.
  Institutional identities in transition – Young people’s understandings of assessments in secure accommodations2015Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Transit i samhällsvården: När unga utreds på särskilda ungdomshem2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about assessments of young people in secure accommodations. Institutional assessments relate to the paradox in child welfare of combining control and care. The procedure raises questions about their implications for young people, their caseworkers and evolving care trajectories. Although institutional assessments of young people have a historical heritage, research about their implications is lacking. The aim of the thesis is to explore young people’s and their caseworkers’ experiences of assessments in secure accommodations and their implications for young people’s care trajectories. Methods used are primarily repeated interviews with 16 young people during a period of two years and one interview with their caseworkers. Surveys about 85 youths, participatory observations and written assessments are also included. This thesis takes an interactionist approach and the material has been analysed with the main concept of care trajectory along with the concepts of self-presentation, total institution, institutional identity and texts as coordinators.

  The results are presented in four papers. The concluding analysis shows that assessments in secure accommodations can be divided into three elements: the practice, the text and the placement. These three elements have different implications for the young people and the caseworkers. For the young people the practice and the placement converge into an assessment universe that, with the text, intensifies their shaping of self-identity. The young people’s experiences are characterised by lack of control over their self-presentations, the present and the future. For the caseworkers, the practice has implications for their understanding of the young people’s individual troubles, the text for negotiating with other actors and the placement in their efforts to achieve change in the young people’s troublesome situations. The assessments’ implications for stability and foreseeability in the young people’s further care trajectories are limited. Moreover, the procedure of assessing young people in itself contains instability through involving several professionals in different parts of the assessment and decision-making process. Despite lack of stability, the thesis reveals that some young people experience the assessment as a place for self-development and where the course of the care trajectory changes to the better.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Young people in limbo: Perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Abstract
 • 9.
  Enell, Sofia
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Young people in limbo: perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, young people are assessed in institutions at the request of the social services, a situation that can be described as being in limbo, in a state of uncertainty. Using the concepts of self-presentation and institutional processes in total institutions, this research aims to analyse young people’s perceptions of being assessed in secure accommodation. The empirical material consists of repeated interviews with 16 adolescents assessed in secure accommodation. Three situations were identified in which the young people felt that their self-presentations were in some way in or out of their control: the placement situation; the assessment situation and the assessment-outcome situation. The youths perceived their self-presentations to be influenced by the setting (i.e., the institution). In addition, there were two parts to being in limbo: being on site in the institution and being distant from the social services. The young people’s experience of being assessed in an institution was characterized by feelings of a loss of control over self-presentation and of their perceptions of themselves.

 • 10.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidiga och förebyggande insatser för barn och föräldrar efterfrågas allt mer idag. Samverkan mellan verksamheter såsom socialtjänst, BVC, förskola och skola lyfts ofta fram som en nödvändighet för att förebygga ohälsa och socialproblematik. Men, kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för att i samverkan förbättra barns livsvillkor är begränsad. I denna studie analyseras ett samverkansprojekt och vilka faktorer som framstår ha bidragit till eller försvårat det förebyggande arbetet. Det aktuella samverkansprojektet genomfördes i Braås, ett litet samhälle i Växjö kommun, mellan 2013–2015. Studien bygger på dokumentsanalys och intervjuer med de som ansvarade, genomförde eller deltog i projektet. I analysen har teorier om samverkan och begreppet gränsarbete använts. Gränsarbete handlar om hur professionella sätter upp gränser för vilket arbete som tillhör eller inte tillhör den egna professionsarenan.

  Studien visar att pedagoger i förskolan uppfattade att de fått ökad kompetens och ökad trygghet i att bemöta barn och föräldrar. Likaså har personal upplevt sig tryggare i att kontakta och göra anmälningar till socialtjänsten. Familjer har också av professionella i de olika verksamheterna blivit hänvisade till projektet och fått enskilt stöd. Studien visar också att projektet kunde få en avgörande betydelse för föräldrars livssituation både då som nu. De faktorer som identifierats bidra är att de ansvariga på förvaltningarna hade en gemensam samsyn och tog ett gemensamt ansvar. De projektanställdas förmåga att med barnens bästa för ögonen vara gränsöverskridare – att med stort engagemang skapa relationer och tillit och få tillgång till andras arenor – framstår varit centralt. Att arbetet gjordes i projektform kan också ses ha bidragit då det möjliggjort att existerande gränser kunnat utmanas. Utbildningssatsningar kan ha bidragit till ökad reflektion hos personal och större gemensam förståelse av barns behov.

  Till de försvårande och hindrande faktorerna hör bristande implementering i berördaverksamheter vilket väckte frågor och ett behov av att försvara gränser. Projektet påverkades också negativt av att personal i projektet och på chefsposter utanför projektet slutade. Personalomsättningens betydelse visar också att projektet var och förblev personberoende. Analysen av samverkansprojektet i Braås visar på vikten av att skapa en verksamhetdomän för tidiga och förebyggande insatser som vilar på flera stöttepelare – någon form av reglerande strukturer, gemensamt ansvar och uppdrag och samverkanskultur i såväl förvaltning som berörda verksamheter. För Växjös del framstår det som att arbetet främst vilat mot den normerande stöttepelaren – att skapa ett moraliskt tryck på verksamheter och personal att genom samverkan arbeta förebyggande. Skapandet av en verksamhetsdomän för tidiga och förebyggande insatser framstår därmed vara en fortsatt utmaning för Växjö kommun. För utvecklingen av en sådan domän finns flera lärdomar från Braåsprojektet – en samsyn från involverade förvaltningar som skapar ett gränsland för förebyggande arbete, att detta gränsland har autonomi i relation till andra verksamheter, lokal tillgänglighet och personal med förmåga att skapa relation och tillit. Fortsatt arbete bör inriktas på omgivande strukturer som skapar tillhörighet och långsiktighet i arbetet. Vår analys visar också påbehov av bättre villkor för samverkan och förebyggande arbete, något vi trorkan gynnas av följande:

  1. Ett lagstiftat gemensamt socialt uppdrag att förebygga ojämlika villkor för verksamheter som kommer i kontakt med barn. Ett sådant uppdrag bör innefatta att verksamheten ska (1) vara väl förtrogen med barnslevnadsförhållanden,(2) främja jämlikhet i levnadsvillkor och (3)samverka.

  2. Ökad kunskap om konsekvenserna för barn och föräldrar av förebyggande arbete. Det är särskilt angeläget att föräldrar och barn får dela med sig av erfarenheter och att studier inriktas på att undersöka vilken betydelse förebyggande arbete och tidiga insatser kan få fördem.

  3. Att samverkan och förebyggande arbete ges förutsättningar för att lyckas. Det inbegriper tydlig ledning i alla nivåer, från högsta till lägsta, gemensamma utbildningar för personal i olika verksamheter, lokalt utarbetade samverkansuppdrag, öppna och icke-diskriminerande strukturer bortom myndighetsutövning och uthållighet. Växjö kommun har med sin uthållighet och vilja att förebygga ohälsa och sociala problem för barn goda förutsättningar för att utveckla enverksamhetsdomän för tidiga och förebyggande arbete. Fortsatt arbete bör inriktas på att göra detta uppdrag till ett delat samhällsansvar för professionella i berörda verksamheter.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 11.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Searching for the right track – managing care trajectories in child welfare2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, no 1, p. 398-408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines caseworkers' efforts to plan and find appropriate interventions for troublesome young people. Strauss's concept oftrajectory is applied to analyse how Swedish caseworkers shape and manage the evolving care trajectories using assessments for young people in secure accommodation, i.e. institutional youth assessments. The empirical material consists of surveys to 82 caseworkers concerning 85 institutional youth assessments and interviews with 16 of these caseworkers. The findings reveal ongoing care trajectories that are out of control where the assessments are seen as an opportunity of change for the youths. Diagnoses, confirmations and plans for action are provided through the assessments and used by the caseworkers in negotiations for resources. Three orientations of contributions to the caseworkers' management of care trajectories were found, all reflecting the many uncertainties of child welfare work:child centredprofessional and discharge of liability. In conclusion, the caseworkers searched for the right measures to manage change and achieve youth compliance, but it was also a matter of managing professional and organizational contingencies and passing on responsibility.

 • 12.
  Enell, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet, Institutionen för socialt arbete (SA).
  Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem2013Report (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem
 • 13.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, SabineLinköpings universitet, Linköping, Sverige.Vogel, Maria A.Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förlagets beskrivning:

  Låsta institutioner, tvångsvård, kriminalitet, missbruk, ungdomar på rymmen. Orden skapar bilder och väcker debatt – hur ska ungdomar som utsätter sig själva och andra för fara hanteras? I denna antologi går författarna bortom förenklade föreställningar om farliga ungdomar och hårdare tag till en mer sammansatt förståelse av tillvaron innanför institutionernas väggar. Det är en tillvaro som präglas av kontroll och säkerhetsarrangemang. Låsta dörrar och personal som bär synliga larmanordningar signalerar hur tvångspraktiker är möjliga och oavbrutet tillgängliga. Det blir samtidigt en tillvaro som producerar kontrollerade unga som anpassar sitt beteende, sina rörelser och hur de framställer sig själva för att återfå något av den kontroll de genom inlåsningen förlorat.

  Bokens olika bidrag öppnar för kontrasterande perspektiv på den låsta institutionsvården. I huvudsak står de svenska särskilda ungdomshemmen i fokus men de speglas även mot sina motsvarigheter i andra nordiska länder.

  Kontrollerade unga vänder sig till studenter och praktiskt verksamma inom socialt arbete och andra närliggande ämnen.Boken är också av intresse för politiker och beslutsfattare med koppling till den sociala ungdomsvården.

 • 14.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – teoretisk och historisk inramning2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige.
  Gruber, Sabine
  Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Vogel, Maria A.
  Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Tvångspraktiker på institution – summering och avslutande reflektioner2018In: Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution / [ed] S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 285-292Chapter in book (Other academic)
 • 16. Enell, Sofia
  et al.
  Hultman, Malin
  Jergeby, Ulla
  Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem: En systematisk kunskapsöversikt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IMS har fått i uppdrag av Socialdepartementet att göra en systematisk kunskapsöversikt över internationella utrednings- och bedömningsinstrument som används i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem.

  Sökningar i sex databaser resulterade i 1 788 träffar. Efter att ej relevanta träffar uteslutits återstod 43 artiklar. Ytterligare elva skrifter inkluderades via referenser i de 43 artiklarna och via internationella kontakter. I 14 av dessa totalt 54 skrifterna beskrevs fem standardiserade bedömningsmetoder med vetenskapligt stöd och två som inte är vetenskapligt prövade. Samtliga instrument är utvecklade i USA.

  Av de standardiserade bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd tillhör tre ett system, Casey Foster Family Assessments. De två andra bedömningsmetoderna med vetenskapligt stöd, Potential for Foster Parenthood Scale och Foster Parent Potential Scale, är föregångare till Casey Foster Family Assessments.

  Samtliga instrument i Caseysystemet har utvecklats särskilt för att användas i bedömningsfasen vid rekrytering av familjehem. Den första delen består av två introducerande formulär, ett som besvaras av familjehemsföräldrarna (Applicant version; CFAI-A) och ett som besvaras av familjehemsutredaren (Worker version; CFAI-W). Den andra delen (Self Report; CHAP-SR) består av 18 instrument som används vid behov av fördjupning inom ett eller flera frågeområden i samband med utbildning eller för uppföljning under placering. Instrumenten varierar i omfattning och täcker områden som alkoholbruk, engagemang i fostran, fysisk och psykisk hälsa, familjerelationer, socialt stöd, familjens resurser, kulturell kompetens samt beredskap att bli familjehem. Den tredje delen i systemet (Fostering challenges; CHAP-FC) består av ett antal vinjetter som den blivande familjehemsföräldern får ta ställning till. Vinjetterna är korta beskrivningar av situationer som kan vara svåra att hantera för ett familjehem. Samtliga instrument i Caseysystemet är vetenskapligt prövade och med något undantag har de befunnits ha god reliabilitet och validitet. Däremot saknas studier av om instrumenten faktiskt medverkar till att familjehemsplacerade barn får en bättre tillvaro än om bedömningsinstrumenten inte används.

  Det fortsatta utvecklingsarbetet av en standardiserad metod för bedömning vid rekrytering av familjehem kommer att utgå från ett eller flera av de amerikanska instrumenten. Stor vikt kommer också att läggas vid synpunkter och behov hos familjehemsutredare innan en psykometrisk prövning genomförs.

  Download full text (pdf)
  Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem: En systematisk kunskapsöversikt
 • 17.
  Enell, Sofia
  et al.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue). Linneaus University, Sweden.
  Wilińska, Monika
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  In the name of care: Locking up young people in Sweden2018In: Book of Abstracts, 2018Conference paper (Refereed)
 • 18.
  Vogel, Maria A.
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
  Enell, Sofia
  Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ, Dep. of Behavioural Science and Social Work. Jönköping University, School of Health and Welfare, HHJ. SALVE (Social challenges, Actors, Living conditions, reseach VEnue).
  Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelses roll på barnavårdsmarknaden2018In: Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen / [ed] Marie Sallnäs & Stefan Wiklund, Stockholm: Liber, 2018, p. 83-205Chapter in book (Other academic)
1 - 18 of 18
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf