Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 223
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abosh, Shilan
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Societas Unius Personae: Is there a need for a new European company form?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In 2008, the European Commission proposed a regulation for a new European private company, called the Societas Privata Europeaea. This proposal did not get unanimous approval and was therefore withdrawn after five years of attempt to find a compromise. In 2014, the European Commission proposed a directive on single-member private limited liability companies, called the Societas Unius Personae. The aims of the new proposal have a few similarities as the European private company, as will be mentioned in the introduction. However, the proposed directive introduces a few changes, which the European Commission hopes will make this proposal successful.

  The purpose with this thesis is mainly to examine whether there is a need of a new European company form on the market today. The conclusion is taken by examining who would benefit the most with this company form.

  This thesis contains an explanation of the proposed directive, a comparison between this new company form and the corresponding Swedish company, as well as opinions on this directive. In the end there is a discussion regarding this subject and lastly my conclusions.

  The result has shown that there are still great amount of uncertainties that are in need of further discussion in order for this proposal to eventually pass unanimous consent. My conclusions are that there is not an urgent need of a new European company form on the market right now. However, it is a work in progress, and I believe a European company form like this one is a good way towards the aim of uniting the Member States of the European Union.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alam, Milea
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Nederländska ränteavdragsbegränsningsregler i Sverige?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av att Skatteverket hade uppmärksammat problematiken med skatteplanering med ränteavdrag, så kallade räntesnurror, infördes de första svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna för koncerninterna lån för företag i intressegemenskap år 2009. Dessa regler var inspirerade av motsvarande ränteavdragsbegränsningsregler i Nederländerna. På grund av att skatteplaneringen fortsatte, utvidgades de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas tillämpningsområde år 2013. Det har dock visat sig att på grund av nuvarande utformning och tillämpningsområde av 2013 års svenska regler, medför reglerna både tillämpningsproblem och fortsatt skatteplanering. Denna uppsats syftar till att undersöka utfallet av att införa liknande regler som nederländska ränteavdragsbegränsningsregler i Sverige, i nuvarande svenska ränteavdragsbegränsningsreglers ställe, för att analysera vilket av dessa regelverk som bäst uppfyller ändamålet med de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Uppsatsen visar att det finns både likheter och skillnader, i såväl utformningen som i tilllämpningsområdet, mellan de svenska och de nederländska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Det framgår av uppsatsen att skillnaderna inte i varje bestämmelse i det nederländska regelverket leder till en möjlig lösning på den kvarstående problematiken med de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. Författaren anser att en blandad tillämpning av några nuvarande svenska bestämmelser och vissa bestämmelser lika de nederländska bäst skulle uppfylla ändamålet med de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nederländska ränteavdragsbegränsningsregler i Sverige?
 • 3.
  Aldenbrand, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Idrottsagentens arvode: Hur sker beskattning enligt svensk rätt?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrotten är idag inte endast en möjlighet för att förbättra folkhälsan, utan även en betydande ekonomisk sektor. Transaktioner som genomförs inom idrotten involverar stora summor pengar och en aktör som blivit ett allt vanligare inslag är idrottsagenten. Agenten är primärt en mellanhand mellan idrottens parter och erbjuder en mängd olika tjänster. Det finns dock tveksamheter kring hur ersättningen till agenten, dvs. agentarvodet, ska beskattas enligt svensk rätt. Kammarrätten har avgjort ett antal mål som rör utbetalda agentarvoden, men Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ännu inte tagit ställning i frågan.  

   

  I uppsatsen undersöks vilka beskattningskonsekvenser som kan uppkomma för respektive part, dvs. idrottsutövaren och klubben, vid utbetalning av ett agentarvode. Vidare utreds när idrottsutövaren blir förmånsbeskattad och om det finns en möjlighet för idrottsutövaren att göra avdrag för arvodet i inkomstslaget tjänst. I uppsatsen undersöks även hur utbetalning av arvodet kan påverka en klubbs möjlighet att göra avdrag för ingående moms samt dess skyldighet att betala arbetsgivaravgifter, lämna kontrolluppgift och göra skatteavdrag.

   

  I uppsatsen utreds dessutom vad som är avgörande för vem arvodet ska tillhöra, och därmed vilka beskattningskonsekvenser som är aktuella i det enskilda fallet. Slutligen analyseras även hur de omständigheter som är karaktäristiska för idrottsagentens verksamhet kan påverka vem arvodet ska tillhöra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Idrottsagentens arvode
 • 4.
  Almlöf, Hanna
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO).
  Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet: En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation discusses the regulation of organisation in limited companies from a closely held company perspective. The overall aim of the study is to evaluate whether the goals of the Swedish Companies Act are fulfilled by the current regulation on company organisation and decision taking organs when applied to closely held owner managed companies. The study is carried out in the field of Company Law, but the analysis also includes contributions from Regulation Theory and Law and Economics.

  To fulfil the overall aim, the study sets up two main research tasks. The first research task is to identify the goals of the Swedish Companies Act and what regulative tools that are available to achieve these goals. The second research task is to investigate the current regulation of organization and decision taking organs of a company. Focus is placed on how owner managed companies can be flexible in their decision taking activity, both within the company organs and in other arenas outside the firm such an owners meeting or family council. When these two main research tasks have been performed, the overall aim of this study can be fulfilled. The evaluation of the Companies Act reveals that the legislator’s prioritisation of legislative goal can be challenged. It may be argued that the goal to lower the transaction costs of the parties can be enhanced without diminishing any other goals. In accordance with this conclusion, the final research task of this study is to give recommendations de lege ferenda on how the regulation can be developed in order to achieve a higher degree of reaching the goals of the Companies Act.

  The conclusions argued for in this study are related to future regulation of the organisation of companies limited by shares. Therefore, the conclusions are aimed towards policy makers. However, the analysis within the second research task is of relevance for owner managers and their advisors on the subject of how they can be flexible in their decision taking activity, both within the company organs and in other arenas such as an owner’s meeting or a family council.

  Ladda ner (pdf)
  spikblad
  Ladda ner (pdf)
  svensk sammanfattning och/and english summary
 • 5.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Mälardalen university.
  Backlund, Andreas
  Mälardalen university.
  Sjöblom, Arne
  Mälardalen university.
  Rimmel, Gunnar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Swedish Examples on Management Control Health2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Malm, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Kvittningsrätten inom fållan: En analys av reglernas förenlighet med den skatterättsliga neutralitetsprincipen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den 1 juli 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslut i ett mål gällande kvittningsrätten för kapitalvinster och kapitalförluster på delägarrätter. Frågan som be-handlades i målet var om aktiebolaget hade rätt att kvitta sina kapitalförluster mot kapital-vinsterna som uppkommit i den utländska delägarbeskattade juridiska personen. HFD beslutade att neka aktiebolaget möjligheten till kvittning på grund av att lagstöd saknades.

  Denna bedömning väcker frågor, då aktiebolag som väljer att placera delägarrätter i del-ägarbeskattade juridiska personer får en mindre utsträckt kvittningsrätt vid jämförelse om delägarrätterna hade placerats direkt i aktiebolaget. Vid närmare granskning av kvittnings-möjligheterna kan det konstateras att även kvittningsrätten för kapitalförluster (inte bara kapitalvinster) på delägarrätter i delägarbeskattade juridiska personer är begränsade, vid jämförelse om motsvarande kapitalförluster hade uppkommit direkt i aktiebolaget. Be-gränsningarna för kapitalförlusterna på delägarrätter i delägarbeskattade juridiska perso-ner innebär att kapitalförlusten ska kvoteras till 70 % innan kvittning kan ske, vilket inte är ett krav om kapitalförlusten hade uppkommit direkt i aktiebolaget. Vidare finns varken en sparanderegel eller en koncernkvittningsregel att tillgå i 48 kap. 27 § IL, vilket finns om kapitalförlusten hade uppkommit direkt i aktiebolaget enligt 48 kap. 26 § IL.

  Frågan som uppkommer är hur dessa begränsningar står i förhållande till den skatterätts-liga neutralitetsprincipen, där den skattskyldiges val ska styras i minsta möjliga utsträck-ning av skattesystemet. Avsteg från denna princip kan göras i syfte att motverka oönskad skatteplanering. Av en samlad bedömning anser skribenterna att samtliga begränsningar av kvittningsrätten för delägarrätter ägda via delägarbeskattade juridiska personer är oför-enliga med neutralitetsprincipen. Detta grundar skribenterna på att aktiebolag som väljer att placera delägarrätter via delägarbeskattade juridiska personer missgynnas ur ett skatte-mässigt perspektiv, vid jämförelse om delägarrätterna hade placerats direkt i aktiebolaget. iii

  En av de motiveringar som har anförts av lagstiftaren har varit att motverka oönskad skatteplanering. Denna motivering anser skribenterna inte vara hållbar för att rättfärdiga dessa begränsningar. Reglerna borde därmed ändras så att kvittningsmöjligheten på delä-garrätter ägda via delägarbeskattade juridiska personer blir lika omfattande som om delä-garrätterna hade ägts direkt av aktiebolaget. Den framtida existensen av kvittningsrätten på delägarrätter har diskuterats av lagstiftaren och det återstår att se ifall den kommer att avskaffas eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kvittningsrätten inom fållan
 • 7.
  Appenborg, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Lindström, Charlie
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Ett skenbart anställningsskydd?: En arbetsrättslig studie av förutsättningarna för otillbörligt kringgående av reglerna om företrädesrätt tillåteranställning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I LAS finns bestämmelser om arbetstagares företrädesrätt till återanställning. Ett antal rättsfall där dessa företrädesrättsregler varit föremål för prövning har i SOU 2014:55 diskuterats närmare. I dessa rättsfall har ifrågasatts om företrädesrättsreglerna kan kringgås av arbetsgivare på ett sätt som kan anses lagstridigt. Arbetsdomstolen har i dessa rättsfall slagit fast att det onekligen skulle vara oförenligt med rättskänslan om företrädesrättsreglerna kan kringgås till skada för företrädesberättigade arbetstagare. Arbetsdomstolen har emellertid fastställt att det måste uppställas bestämda krav för att sådant kringgående ska vara för handen, varför ett antal förutsättningar uppställts.

  Efter analyser av dessa förutsättningar konstateras att de ger upphov till stora svårigheter för arbetstagare, varför det i uppsatsen konstateras att förutsättningarnas syfte och funktion inte uppfylls. Det huvudsakligen syftet med uppsatsen är därför att undersöka huruvida rättstillämpningen på området behöver genomgå förändring för att uppnå det bakomliggande syftet till förutsättningarnas uppkomst.

  I uppsatsen utarbetas med anledning av problematiken med gällande förutsättningar tre olika förslag till ändring av gällande rättsläge. Två av dessa konstateras emellertid inte ge upphov till sådan förbättring att de bör tillämpas. Det tredje ändringsförslaget innebär emellertid att viss bevisbörda flyttas från arbetstagaren till arbetsgivaren, varigenom svårigheterna med den andra förutsättningen begränsas. För att i största mån upprätthålla balansen mellan båda parters intressen justeras också beviskraven för arbetsgivare, vilket utöver att syftet med reglerna uppnås också resulterar i att de processrättsliga utgångspunkterna överensstämmer med vad som generellt torde vara gällande. Därutöver återfår också reglerna deras effektivitet och förutsebarhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Baboukardos, Diogenis
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Transparency in Fair Value Accounting under IFRS: An Examination of Greek Listed Companies’ Level of Compliance with IFRS Goodwill Disclosure Requirements2011Ingår i: The Economies of the Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World / [ed] Anastasios G. Karasavvoglou, Cambridge Scholar Publishing , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The mandatory adoption of IFRS in 2005 by publicly held companies in the European Union is viewed as another step towards establishing a high quality and transparent business language for European companies. Currently many voices warn that it is meaningless to speak about high quality and transparent financial reporting unless the effective and consistent implementation of IFRS is ensured; especially in issues that involve fair value accounting. Despite the importance of disclosures in issues where fair value accounting is involved, there is little evidence about companies’ level of compliance with IFRS disclosure requirements in a mandatory environment. This study focuses on IFRS goodwill disclosures due to the fact that goodwill accounting under IFRS is heavily influenced by fair value accounting. Specifically, using a content analysis method it examines compliance with IFRS 3 and IAS 36 for companies listed on the Athens Stock Exchange during the first four years of mandatory use of IFRS. Its findings show some potentially serious deficiencies in the implementation of IFRS disclosures for goodwill and mainly with those that are closely related to fair value accounting. Moreover, a particularly alarming finding of this study is that even after four years of IFRS introduction, Greek companies have not increased the volume of information that IAS 36 mandates. The findings of this study could be valuable for standard setters as well as for local enforcement mechanisms.

 • 9.
  Baboukardos, Diogenis
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Rimmel, Gunnar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Gothenburg Research Institute, Sweden.
  Goodwill under IFRS: Relevance and disclosures in an unfavorable environment2014Ingår i: Accounting Forum, ISSN 0155-9982, E-ISSN 1467-6303, Vol. 38, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The accounting treatment of purchased goodwill under IFRS has been severely criticizeddue to the extensive use of fair value accounting. The purpose of this study is to enrich theongoing debate upon this issue by drawing attention to the market valuation implications ofgoodwill in a country outside the Anglo-Saxon accounting paradigm, where the applicationof fair value accounting has been seen as more problematic. The results indicate that, in thecase of purchased goodwill, fair value accounting generates relevant accounting numbersbut only in companies that comply highly with IFRS disclosure requirements.

 • 10.
  Bakken, Larry A.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  A Ethics, Public Officials and the Foundation of Government1997Ingår i: Introduction to Public Administration, Kaunas, Lithuania: Kaunas Technological University Press , 1997Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Bakken, Larry A.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  A Public Conflics an Public Officials1997Ingår i: Introduction to Public Administration, Kaunas, Lithuania: Kaunas Technological University Press , 1997Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Bakken, Larry A.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Alternative Dispute Resolution and Comparative Law: A Changing Landscape2007Ingår i: Law of Tolerance, Oslo: Gyldendal , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Bakken, Larry A.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Do Good Neighbors Make for Real Consensus Decision Making?: The Decision Making Process of the International Joint Commission2008Ingår i: Hamline Law ReviewArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Bakken, Larry A.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Global Legal Education: Can American Law Schools Respond to the Opportunities?2004Ingår i: German Law Journal, ISSN 2071-8322, Vol. 5, nr 3, s. 335-338Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Bakken, Larry A.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Thomas, Vincent A.
  From Blueprints to Bricks: A Survey of Current Baseball Stadium Financing projects2002Ingår i: The Urban lawyer, ISSN 0042-0905, E-ISSN 1942-6593, Vol. 34, nr 2, s. 363-370Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Bakken, Larry A.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Vogelsang-Coombs, Vera
  Civic Duty2003Ingår i: International Encyclopedia of Public Policy and Public Administration / [ed] Jack Raybin, Marcel Dekker, Inc. , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Bakken, Larry A.
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Vogelsang-Coombs, Vera
  Dynamic Interpretation of Civic Duty: Implication for Governance2003Ingår i: International Journal of Organizational Theory and Behavior, Sage Publishing , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 18.
  Bertfelt, Emil
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Uttagsbeskattningens förenlighet med etableringsfriheten: Borde man valt en annan väg?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bjuggren, Per-Olof
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Economics, Finance and Statistics.
  Sund, Lars-Göran
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Ownership Restrictions, Risk and Team Considerations in Family-owned Businesses2011Ingår i: European Business Law Review, ISSN 0959-6941, E-ISSN 1875-841X, Vol. 22, nr 1, s. 93-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  At the start of a new business both team and risk aspects have to be considered in the choice of business form. The partnership form offers advantages in terms of team considerations while the corporate form provides limited liability which provides a way to handle the risk problems associated with owning a firm. The advantage of having a well synchronized team is important for many new firms and especially for cases where family relations are considered important. Seen from that angle the partnership form should be opted for. But risk is high up in the mind of founders. Events might unfold in an unexpected way and in the process the economy and well being of the family is at stake. The corporate form with limited liability is in this sense a very attractive choice that is commonly chosen. But with the corporate form comes transferability of ownership of shares without consent of other owners. The shareholder team might therefore change in an unexpected and unwelcome way. Therefore it is important to consider different types of transfer restrictions when a new corporate form of business is started. This aspect has not been much considered in practice and in the entrepreneurship literature. An accountant or a lawyer often has to remind an entrepreneur of the importance of stability in ownership positions.

 • 20.
  Blomqvist Zampi, Martina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Bör regeln om anvisad leverantör revideras eller rent av avskaffas?: - Om avtalsslutet, kravet på garanterad elleverans och den s.k. supplier centric-modellen på elmarknaden2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bör regeln om anvisad leverantör revideras eller rent av avskaffas? - om avtalsslutet, kravet på garanterad elleverans och den s.k. supplier centric-modellen på elmarknaden
 • 21.
  Burström, Christoffer
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Oönskad föräldraförvaltning avaktier i familjeägt bolag.: Var ligger den reella beslutandemakten?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid ett oplanerat generationsskifte när arvingen är omyndig är risken stor att den reella beslutande makten tillfaller en oönskad person. Anledningen till detta är den betydande förmyndarförvaltning en efterlevande förmyndare kan utöva över tillgångar den omyndige fått via legalt arv/testamente eller gåva. De möjligheter som ett borttestamenterande av förvaltningsrätten ger, kan tyvärr ge en falsk känsla av trygghet för testator. I flertalet av fallen finns möjlighet för den efterlevande förmyndaren att utnyttja laglottsmöjligheten föra att tillskansa sig beslutande makt över företaget och på så sätt motverka testators vilja. Trots att lagstiftaren på olika sätt försökt att trygga den omyndiges situation genom regler för hur förmyndare och överförmyndare skall handla anser jag dessa regler vara otillräckliga. Den utvidgning av förmyndaransvaret som omarbetningen av föräldrabalken i mitten på 90-talet innebar, gav tyvärr oärliga förmyndare större möjligheter att sko sig på den omyndige. Resterande skyddsregler rörande omyndigs aktieägande väger ej upp de brister som den frisläppta föräldraförvaltningen innebär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Oönskad föräldraförvaltning av aktier i familjeägt bolag
 • 22.
  Carlsson, Eva
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Bergström, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Lagval och behörighet i EUs arvsförordning: Konsekvenser av att bodelningsregler inte omfattas2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  People move between countries and establish connections all over the world. This results in a need to solve problems with cross-border inheritances and partitions of joint property. Today these situations are regulated by the countries’ own international private law. EU has adopted a constitution that harmonizes rules of jurisdiction and applicable law for inheritances but not the partition of joint property. The objective of this presentation is to study the consequences of the regulation in Swedish law and the effect of non-harmonization of partition.

  Swedish courts have jurisdiction in cross-border inheritance disputes if the deceased had domicile or property in Sweden or Swedish citizenship. The applicable law is determined by the principle of nationality. The same jurisdictional rules apply to the partition of joint property due to the death of a spouse. Swedish courts can also have jurisdiction in case the defendant has domicile in Sweden or if he accepts that Swedish court hear the dispute, as well as if the plaintiff has domicile in Sweden and Swedish law is applicable on the partition. The applicable law regarding this is determined by the principle of domicile or an agreement between the spouses.

  The regulation states jurisdiction and applicable law shall be determined by the domicile. It also states a common recognition of member states judicial decisions in this area. Sweden will be forced to abandon the principle of nationality and Swedish courts will not be required to apply foreign law with the same frequency as before. Jurisdiction for distribution of estate will have the same principle as the partition. Sweden is going to get a rather narrow jurisdiction for the inheritance. Due to this Sweden will need to recognize more foreign judicial decisions than before. Wider jurisdiction will apply to partition which may lead to continued parallel processes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Dohlmar, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Giner, Eric
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  BEPS Action 8: Finns förutsättningar för att de angivna målen uppfylls?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BEPS är ett projekt påkallat av G20 som bedrivs i OECD:s regi. Projektet syftar till att förhindra erosion av nationers skattebaser, på grund av upplägg där vinster genom koncerninterna transaktioner flyttas till länder med låg beskattning. Denna uppsats behandlar specifikt BEPS action 8, vilken rör interprissättning av immateriella tillgångar. Syftet med uppsatsen är att utreda om OECD:s rapport angående BEPS action 8 ger förutsättningarna för att uppfylla, de i rapporten angivna målen, samt vilka problem som kan påverka måluppfyllelsen. Målet med BEPS action 8 är att se till att internprissättning av immateriella tillgångar, inte används för att separera beskattningsbara inkomster från värdeskapande aktiviteter.

  Därmed fokuserar BEPS action 8 på att se till att utförande av funktioner, användande av tillgångar och risktagande kompenseras på ett korrekt sätt, då detta anses bidra till värdeskapande. Därmed ska BEPS action 8 se till att bolag inte kompenseras endast på grund av att de är den legala ägaren av immateriella tillgångar. Transaktioner innehållande immateriella tillgångar ska prissättas med den metod som ger det mest tillförlitliga priset. Vid sidan av de traditionella prissättningsmetoderna medger OECD i rapporten, användandet av alternativa prissättningsmetoder baserade på exempelvis ekonomiska beräkningar.

  Uppsatsförfattarna anser att det trots uttalade problem finns förutsättningar att uppnå uppsatta mål. Detta på grund av ökade möjligheter till vinstallokeringar baserade på bidragande till värdeskapande. Den kritik som uppsatsförfattarna presenterar baseras på en risk för en ökad börda och osäkerhet för koncerner då bedömningarna vad som krävs för att skapa värde, är subjektiv och även på grund av den osäkerhet som uppstår vid tillämpningen av alternativa prissättningsmetoder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  BEPS Action 8
 • 24.
  Eglund, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Gidlund, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  The implementation of the clarified International Standards on Auditing: The impact on the audit process in Sweden2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On all Swedish audits on fiscal years starting 1st of January 2011 or later, the clarified ISAs should be applied. Before that, the Swedish auditing standards were called RS, which were a direct translation of the elder version of the ISAs but with considerations of Swedish law and Swedish traditions. The EC states that there will be no fundamental changes for the Swedish audits when the clarified ISAs is implemented, and IFAC states that all audits will realize significant changes when the clarified ISAs is implemented. The purpose of this study is therefore to explain how the audit process has been affected by the implementation of the clarified ISAs and what effects it has given rise to. The study also aims at explaining the relationship between audit firm size and impact on the audit process.

  This study was conducted using qualitative methods for both collecting and analyzing data. The data have been collected using both primary and secondary data. The primary data was collected through questionnaires in order to get as many opinions as possible but interviews were conducted as well in order to get a deep insight about the subject and to make sure that the questions in the questionnaire was relevant.

  What emerged in this study is that both the EC and IFAC were right about the implementation of the clarified ISAs in Sweden. The auditors that participated in this study explained that the way they are doing an audit has not changed, which means that no fundamental changes have occurred in the audits. However, the auditors have experienced some changes in the audit process, for example an increased amount of requirements on documentation and a more complicated and time consuming auditor’s report. How much the audit process has changed differs depending on the size of the audit firm. Generally, the impact on the audit process at the “big four” are less than it is on small audit firms due to the fact that many of the “big four” have worked with ISA before. Overall, the auditors have experienced that the implementation of the clarified ISAs have meant an increased cost for doing audits, in the form of updates in audit methodologies, educations and more procedures to perform. However, the auditors have not experienced that the audit quality has increased due to this. This means that the costs for an audit have increased while the quality remains the same.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Eriksen, Scott D.
  et al.
  Colorado State University-Pueblo, Hasan School of Business.
  Urrutia, Ignacio
  Nebrija University.
  Cunningham, Gary M.
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Design of an Activity Based Costing System for a Public Hospital: A Case Study2011Ingår i: International Journal of Managerial and Financial Accounting, ISSN 1753-6715, Vol. 3, nr 1, s. 1-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health care systems are under pressure to adopt contemporary management practices including activity based costing (ABC). This paper reports an intensive case study of the design of an ABC system in a newly organized public foundation hospital in Spain. The study covered a few years and was based on interviews, observations, and extensive review of documentation.   The analysis draws on an institutional sociology framework .  A primary finding is that there was no conflict between physicians and administration, unlike the previous wisdom that such conflict is inherent in ABC implementation. Training medical personnel in management and involving them in management, as well as educating implementers in medical issues represented major reasons for no conflict. Although no generalizable outside this specific context, it provides the basis for broader empirical research.

 • 26.
  Eriksson, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Det mest effektiva sättet att lyfta kapital ur fåmansaktiebolag: Med fokus på 3:12 reglerna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Gerson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Compensation of Losses in Foreign Subsidiaries within the EU: A Comparative Study of the Unilateral Loss-Compensation Mechanisms in Austria and Denmark2011Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Gerson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Europeiska kommissionens förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas: en kort kommentar2011Ingår i: Skattenytt, ISSN 0346-1254, nr 12, s. 864-875Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Gerson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  The negative harmonization process of losses in foreign EU subsidiaries: the Swedish case2011Ingår i: EC Tax Review, ISSN 0928-2750, E-ISSN 1875-8363, Vol. 20, nr 6, s. 273-282Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Granlund, Annelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Karlsson, Ida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Avdragsförbudet för valutakursförluster på näringsbetingade andelar i 25 a kap. 5 § IL: I strid med etableringsfriheten och den fria rörligheten för kaptial?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En valutakursförlust som uppstår till följd av att ett bolag avyttrar näringsbetingade andelar i ett utländskt dotterbolag är enligt svensk gällande rätt inte avdragsgill, vilket följer av 25 a kap. 5 § IL. Det råder oklarhet om huruvida det svenska avdragsförbudet för valutakursförluster på näringsbetingade andelar i utländska dotterbolag strider mot EU-rättens etableringsfrihet och fria rörlighet för kapital. Oklarheterna uppstår på grund av att det inte är tydligt vad som anses hindrande mot en EU-frihet och hur detta bedöms. Det har anförts att hinder anses föreligga om en medlemsstats nationella regler negativt särbehandlar en gränsöverskridande situation om denne belastas med en större skattebörda än vad motsvarande inhemska situation utsätts för. Högsta förvaltningsdomstolen har på grund av ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i just denna fråga. Domstolen har att avgöra om den svenska regeln anses hindrande och om så är fallet, bedöma om regelns tillämpning trots detta kan motiveras genom en rättfärdigandeprövning.

  I skrivande stund har förhandsavgörandet inte meddelats än varför uppsatsen ämnar till att utreda hur utfallet torde bli. Analysen i uppsatsen leder fram till att målet torde pröva den svenska regelns stridighet mot etableringsfriheten och att det, på grund av dess negativa särbehandling av utländska situationer i relation till behandlingen av motsvarande inhemska situationer, strider mot friheten. En rättfärdigandeprövning med hänvisning till upprätthållandet av skattesystemets inre sammanhang leder dock fram till att regelns tillämpning torde kunna motiveras då den avser att undanröja kedjebeskattning och upprätthålla beskattningssymmetri.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Granlund Karlsson Avdragsförbudet för valutakursförluster
 • 31.
  Gustafsson, Adéle
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Darchini Nazhdaghi, Haddis
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Dubbelprövningsförbudet avseende skattetillägg och skattebrott: - en utredning av införandet av regeringens förslag gällande en spärreglering samt ett samlat sanktionsförfarande ur ett rättssäkerhetsperspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skattetillägg är en administrativ sanktion och tas ut när den skatteskyldige har lämnat oriktiga uppgifter till ledning för egen beskattning. Vidare kan den skatteskyldige även straffas för skattebrott enligt skattebrottslagen för samma oriktiga uppgiftslämnande. Detta anses dock strida mot Europakonventionens (EKMR) bestämmelser att man inte får bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott. Högsta domstolen (HD) har genom praxis från 2013 slagit fast att rätten att bli straffad eller lagförd två gånger för samma brott ska omfatta systemet gällande bestämmelserna avseende skattetillägg och skattebrott. HD har genom denna dom fastställt att systemet med skattetillägg och skattebrott inte är förenligt med dubbelprövningsförbudet. Mot bakgrund av domen överlämnade regeringen i november 2014 ett utkast till lagrådet gällande dubbelprövningsförbudet avseende skattetillägg och skattebrott. Anledningen till överlämnandet av förslaget var att det svenska systemet med dubbla förfaranden stod i strid med artikel 50 i EURS och artikel 4 i sjunde tilläggsprotokoll EKMR. De förändringar som föreslås är ett införande av spärreglering som innebär att åklagaren inte får väcka åtal om Skatteverket (SKV) har fattat beslut gällande skattetillägg i samma ärende. Det innebär i sin tur att SKV inte får fatta beslut om skattetillägg där åklagaren har väckt åtal eller vidtagit andra åtgärder. För att stärka rättssäkerheten ytterligare föreslår regeringen att införa en reglering där sanktionsförfarandet är samlat i en domstol. Det innebär att allmän domstol får i skattebrottsprocess besluta om skattetillägg på yrkande av åklagare. Författarnas bedömning av förslaget är att det kan anses vara bristfällig då en mer ingående utredning bör utföras. Det kan dock ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt om förslaget bör ligga till grund för lagstiftning då det kan påverka andra rättsområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Gustavsson, Ewelina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Partsautonomin i Rom I-förordningen och i internationellt kommersiellt skiljeförfarande: En princip - två utformningar?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avtal med internationell karaktär är idag vanligt förekommande, då handel inte enbart sker inom ett lands gränser. En fråga som oftast aktualiseras när tvist uppkommer mellan parter i ett internationellt avtalsförhållande är vilken lag som ska tillämpas. För att lösa tvisten och lagvalsfrågan, finns olika tvistlösningsalternativ, bl.a. tvistlösning vid allmän domstol där lagvalsfrågan avgörs med tillämpning av den s.k. Rom I-förordningen, eller tvistlösning genom internationellt kommersiellt skiljeförfarande. Vid båda dessa alternativ är principen om partsautonomi en viktig hörnsten. Principen innebär att parterna själva kan avtala om vilken lag de vill ska tillämpas på avtalet.

  Vid införandet av Rom I-förordningen utvidgades principen om partsautonomi, från dess tidigare utformning i Romkonventionen, till att även innebära en möjlighet för parterna att välja icke-statliga regler. Denna utvidgning motiverades bl.a. av att detta var möjligt för parter som valde internationellt skiljeförfarande som tvistlösningsalternativ. Frågan som då uppkommer är varför denna utvidgning av principen gjordes, och framförallt varför man motiverade utvidgningen genom att jämföra med principens utformning i internationellt skiljeförfarande. Dessa två tvistlösningsalternativ påvisar stora olikheter, där skiljeförfarandet karakteriseras av att parterna har den övervägande bestämmanderätten av hur förfarandet ska gå tillväga och vilken lag som ska tillämpas. Partsautonomin inom internationellt skiljeförfarande är i stort sett obegränsad, medan det i Rom I-förordningen ställs upp begränsningar som gör att parternas lagval kan frångås.

  Utformningen av partsautonomin i Rom I-förordningen får anses strida mot den förutsebarhet som principen och förordningen har till syfte att uppnå, och den utformning av principen som hämtades från skiljeförfarandets utformning, är därför inte ändamålsenlig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Haglund, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Olsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Tryckerimomsmålen: En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen blev att skatteverket fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av att de redovisat för hög mervärdesskatt. Skatteverket godtog återbetalning till tryckerierna utan att kreditering till tryckerikunder krävdes. Skatteverket bestämde sig för att efterbeskatta tryckerikunderna genom följdändring med motsvarande belopp som tryckeriet erhållit i återbetalning. Frågan kom att prövas av HFD. HFD ansåg att kriterierna för följdändring är uppfyllda och att efterbeskattning inte är uppenbart oskäligt. HFD:s dom bygger på antagandet att tryckerikunderna har en civilrättslig fordran på tryckerierna. Syftet med uppsatsen är att utreda konsekvenserna av HFD:s bedömning avseende följdändringsbestämmelsen och oskälighetsrekvisitet i 66 kap. 27 § 4 p. a) och 66 kap. 28 § Skatteförfarandelag (2011:1224).

  HFD har genom sin dom i tryckerimomsmålen utvidgat möjligheten att efterbeskatta genom följdändring. Domen brister i rättssäkerhet med anledning av HFD:s opreciserade domskäl. Det föreligger ett osäkert rättsläge avseende huruvida tryckerikunden har en civilrättslig fordran på tryckeriet, varför HFD:s antagande även i detta avseende brister ur rättsäkerhetperspektiv. Det finns dock ett visst stöd för antagandet att det föreligger en fordran enligt 36 § AvtL, principerna om condictio indebiti och obehörig vinst. Oavsett om HD klargör rättsläget angående fordrans existens har HFD:s bedömning orsakat ekonomiska bördor för tryckerikunder som är oförsvarliga ur rättssäkerhetsperspektiv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hartmann, Berit
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Bridging the GAAP?: IFRS in accounting practice2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis investigates how International Financial Reporting Standards (IFRS) come to act within an organizational context. In particular, the thesis explores how the requirements for goodwill accounting and leasing influence organizational calculative practices, transforming and shaping operations management. Drawing on actor-network theory, this study moves away from a priori distinctions, following the construction and mobilization of accounting numbers across institutionalized boundaries within and around the organization.

  The empirical investigation took place in a large, worldwide active media group that is listed on a European stock exchange. The group is a particular interesting setting because of its diverse business structure and its German code-law accounting roots. Business combinations are a major growth factor within the industry and a high degree of decentralization in the organization placed responsibility for investment decisions at low hierarchical levels. Goodwill accounting and impairment testing were therefore highly significant calculative practices in the group.

  The study finds that the constitutive role of the financial reporting standards in the organization both solves tensions and dilemmas around the number and creates new ones when crucial interests are lost in translation. These tensions and dilemmas arise between the aim of standardization and closure for the construction of a legitimate value of the future, and the aim to mobilize numbers in order to motivate and create value for a future.

  Originally intended for the financial representation of organizational substance and performance, the standards become associated with operations management activities, helping to create the faithful records that sum up the organization. This interrelation helps to close concern around the representation of the future in a ‘fair’ value by distributing the calculative practices over a wide network of actors spanning inside and outside the organization. However, the relationship also forces a connection between calculations and ambitions that otherwise would have preferred to stay separate.

  This thesis offers a new perspective on IFRS implementation by emphasizing organizational activities. Through a focus on integration and the link between financial and management accounting, the ‘implementation problems’ highlighted in previous literature gain a refined theorization. When taking organizational practice seriously, integration becomes a process that may find temporal stability but will never be final. In the process, conflicts might be solved but new dilemmas will arise. In turn, concepts like decision usefulness, comparability and earnings management cannot exist in a stable form but are rather constructed in networks that disregard commonly assumed boundaries inside and around the organization.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Hartmann, Berit
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Mouritsen, Jan
  Copenhagen Business School.
  Inscribing the future: goodwill accounting at the nexus of financial and management accounting2013Ingår i: / [ed] London School of Economics and Political Science, 2013, s. 1-43Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper examines how a particular part of IFRS, the requirements for goodwill accounting, influences organisational calculative practices, transforming and shaping operations management. Stepping away from a-priori boundaries between different accounting disciplines, this research contributes to existing financial and management accounting literature with an in depth case study on the consequences of standard setting in the organisational realm. Whilst financial accounting standards have shown to be intervening with other fields of societal activities, this study places emphasis on the organisational realm and the interrelation between financial accounting standardisation and operations management. Drawing on an actor-network lens, the study shows how the calculative practices introduced by IFRS associated with many parts of the organisation. Although different interests and ambitions in accounting remained, the standards intervened by both fostering and forcing communication between actors. The standardisation of accounting practice in the group granted procedural legitimacy to the reported numbers in a network of dispersed calculation. At the same time, however, these links required a new form of expertise, a shared expertise between parts of the firm that otherwise would have been preferred to stay independent. Dilemma and conflicts arise in a tension between standardisation and flexibility of business decisions, in the aim to define a value of the future for financial reporting that also becomes relevant in the creation of value for a future.

 • 36.
  Hartmann, Berit
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Mouritsen, Jan
  Copenhagen Business School.
  Rethinking the boundaries between financial accounting and management accounting2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Theoretical as well as practical movements push the frontier of accounting research towards a more integrated view on accounting and reporting practice. The traditional boundaries we tend to draw between management accounting and financial accounting are hindering accounting research to follow these movements and in this study we propose the concept of practice networks. The analysis of practice networks is presented as one way to disregard the dualisms in which we move and to investigate the complex interplay and movements of values.The purpose of this study is to investigate how internal and external notions of value come to life together to form accounting practice. For our investigation we conducted a field study in a worldwide active group listed on a European stock exchange. The paper is part of a larger research project were we investigate different practice networks and their relation to each other. Here, we present impairment testing as one example of a practice network. We show how practice networks bind allies across organisational boundaries, linking different hierarchies and different organisational disciplines in order to produce commonly accepted values. The practice network analysis reveals how external notions of value, like impairments and fair values, travel into the organisation by means of their practice network and how internal notions travel out.Our findings suggest that through practice networks, practices become temporarily stable and their outcomes become legitimate and accepted artefacts or knowledge through their attachments.

 • 37.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Det järnvägsrättsliga trafikeringsavtalet - ett förvaltningsrättsligt avtal2013Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 101-123Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Heidbrink, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Tankar om kontraktsfordringars uppkomst2011Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 22, nr 4, s. 858-869Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tar NJA 2009 s. 891 som utgångspunkt för en kritik av Högsta domstolens hantering av frågan om fordrans uppkomst och lämnar de lege ferenda förslag om ett alternativt tillvägagångssätt.

 • 39.
  Hietala, Sanna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Assignments abroad: Determining when they constitute a permanent establishment for a foreign enterprise in the host country2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hult, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Det reglerade fjärrvärmeavtalet: Etapp ett2012Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknikmed utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsynsmyndigheten genom sin tillsynsfunktion kan tänkas påverka avtalsrelationen mellan näringsidkande fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund, dels var syftet att identifiera och strukturera frågeställningar inför de kommande etapperna två och tre. Vad gäller frågan hur tillsynsmyndighetens tillsynsfunktion kan tänkas påverka avtalsrelationen mellan fjärrvärmeleverantör och näringsidkande fjärrvärmekund har (1) tillsynsmyndighetens befogenheter enligt fjärrvärmelagen analyserats och (2) en undersökning genomförts avseende vilka typer av avtal mot vilka tillsynsmyndigheten lagligen kan och ska rikta sin tillsyn. Svaret på den första frågan har konstaterats vara att tillsynsmyndigheten har i uppgift att kontrollera att informationsinnehållet i fjärrvärmeavtalet såsom det framgår av 6 § fjärrvärmelagen och att det är möjligt, men inte säkert, att tillsynsmyndigheten också har befogenhet att kontrollera de materiella reglerna i fjärrvärmeavtalet i den utsträckning som de materiella reglerna i fjärrvärmelagen korresponderar mot informationskraven i 6 § fjärrvärmelagen. Vad gäller den andra frågan har konstaterats att tillsynsmyndigheten torde rikta sin tillsynsverksamhet mot de så kallade standardavtalen men inte mot de individuellt utformade avtalen. Vad gäller uppgiften att identifiera och strukturera frågeställningar inför kommande forskning har arbetet varit fokuserat på att (1) identifiera och beskriva lagstiftarens problembeskrivning av fjärrvärmebranschen och (2) presentera alternativa och kompletterande perspektiv på lagstiftarens problembeskrivning. Lagstiftarens problembeskrivning har summerats till att lagstiftaren vill att fler ska välja fjärrvärme som säljs under marknadsmässiga former trots att fjärrvärmeleverantörerna anses ha en monopolliknande ställning. Denna lagstiftarens problembeskrivning har sedermera kontrasterats och diskuterats utifrån fem alternativa perspektiv. Det första perspektivet innebär att fjärrvärmeverksamhet betraktas som en verksamhet beroende av ett infrastrukturellt nätverk, det andra innebär att fjärrvärme betraktas som ett primärbehov, det tredje att den juridiskttekniska definitionen av en ”konsument” kritiskt granskas mot bakgrund av fjärrvärmebranschens reella leverantör-kund-förhållande, det fjärde att fjärrvärmeleverantörernas förmenta monopolliknande ställningen kritiskt granskas och den femte att fjärrvärmeverksamhet som fenomen betraktas i sin juridiskt-historiskakontext. Vad avser kommunikation av forskningsresultaten har dessa kommunicerats genom mitt deltagande i två juridiskt-akademiska konferenser, en konferens arrangerad av Svensk Fjärrvärme, en akademisk publicering i form av ett antologibidrag och ett offentligt genomfört Research Proposal avseende den fortsatta forskningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det reglerade fjärrvärmeavtalet - etapp ett
 • 41.
  Hult, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Mötet mellan civilrättslig avtalsfrihet och offentligrättslig tillsyn över avtalets innehåll på fjärrvärmemarknaden2011Ingår i: Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext / [ed] Tom Madell, Terjei Bekkedal,Ulla Neergaard, Uppsala: Iustus Förlag AB , 2011, s. 189-215Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den föreliggande artikeln ska jag diskutera hur förvaltningsrätt och civilrätt möts när två parter sluter avtal om fjärrvärme.[1] Mötet har sin grund i att lagstiftaren valt att ge en förvaltningsmyndighet i uppgift att kontrollera innehållet i avtalsparternas fjärrvärmeavtal.[2]

  Artikeln är begränsad till att behandla avtal som sluts mellan näringsidkare; således diskuteras konsumentförhållanden endast som jämförelseobjekt. Vidare ska framhållas att rättsläget i mångt och mycket är oklart. Det finns ännu ingen praxis på området – varken domstolspraxis eller myndighetspraxis – och fjärrvärmemarknaden har så vitt jag vet inte berörts i den svenska juridiska doktrinen. Mitt syfte med den här artikeln är därför tudelat: dels att beskriva fjärrvärmemarknadens speciella karaktär ur ett juridiskt perspektiv, dels att försöka tolka och problematisera den av lagstiftaren valda regleringstekniken.

  För att introducera läsaren till ämnet börjar jag med att i korthet beskriva fjärrvärmemarknadens tekniska förutsättningar och vilka problem som dessa anses orsaka. Härefter presenteras lagstiftarens åtgärder för att motverka de förmenta problemen genom att jag systematiserar de relevanta bestämmelserna. Avslutningsvis diskuteras och problematiseras reglernas närmare innebörd mot bakgrund av de ändamål som lagstiftningen på området ger uttryck för.

  [1] Ett stort tack ska här framföras till Jakob Heidbrink som trots semesterledighet tagit sig tid att läsa mina utkast och ge nyttig feedback.

  [2] 52 & 6 §§ fjärrvärmelag (2008:263) (fjärrvärmelagen)

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Haag, Gustaf
  Currency transaction tax and its conformity with the free movement of capital and monetary policy2012Ingår i: Steuer und Wirtschaft, ISSN 0341-2954, Vol. 10, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Taxation of financial transactions and currency exchange has been discussed and debated by economists and politicians ever since John Keynes first called for a taxation of stock market transactions. The financial crisis 2008-2009 and the vast expansion of currency exchange markets have intensified discussion on introducing regulatory practice to the currency exchange in the EU. By imposing a currency transaction tax, even at a very low rate, large sums of money could be collected to supplement the EU budget, meet UN Millennium Goals, or create a common rescue fund for bailing out economies in financial distress. However, imposing a tax on currency exchange is not possible without taking the supranational legal body of the EU into consideration. This study takes an initial look at the legal aspects of implementing a currency transaction tax, namely: Is implementation of a currency transaction tax compatible with the free movement of capital and the ESCB’s exclusive right to set monetary policy in the Euro zone?

 • 43.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Nilsson, Therese
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  The Swedish Taxation on Loans from Foreign Companies and its Compatibility with the Freedom of Establishment2011Ingår i: EC Tax Review, ISSN 0928-2750, E-ISSN 1875-8363, Vol. 20, nr 2, s. 84-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  On 1 January 2010, the Swedish government changed the rule on taxation of prohibited loans between Swedish companies and their shareholders and extended the regulation to loans granted by foreign companies. By changing the rule to also comprise foreign companies, the government aims to eliminate tax avoidance. The inclusion of foreign corporations in national legislation has been subject to criticism by the consultative bodies in the government bill and in the legal debate. The expression of discontent is due to the fact that the extension of the statutory rules to foreign companies does not comply with the freedom of establishment. This article aims to provide a response as to whether the changes of the rule on taxation of prohibited loans are compatible with the freedom of establishment and, consequently, whether the Swedish government commits, by the extension of the statutory rules to foreign companies, a breach of the right of the freedom of establishment.

 • 44.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Piwonska, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Rimmel, Gunnar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Beyond mere compliance with the code - UK banks boards of directors as a part of organizational structure in years 2005 - 20112013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Piwonska, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Rimmel, Gunnar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  European banks' risk disclosure practices throughout 2008 - 20122013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Piwonska, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Rimmel, Gunnar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  European banks’ risk disclosure practices throughout 2008‐20112013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Piwonska, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Stephan, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Economics, Finance and Statistics. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Corporate governance and information asymmetry in an informational environment context2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Piwonska, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Stephan, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Economics, Finance and Statistics. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Corporate governance and information asymmetry in an informational environment context2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Piwonska, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och finansiering.
  Stephan, Andreas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Economics, Finance and Statistics. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Center for Family Enterprise and Ownership (CeFEO).
  Corporate governance effectiveness and information asymmetry2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 50.
  Inwinkl, Petra
  et al.
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  Rosenberg, Jennifer
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Redovisning och Rättsvetenskap.
  The Swedish Electricity Certificates Act and its compatibility with the European Convention on Human Rights2011Ingår i: European Environmental Law Review, ISSN 0966-1646, E-ISSN 1875-8428, Vol. 20, nr 2, s. 45-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish government encourages the development of electricity produced from renewable sources using an electricity certificates system. The system is regulated in the Swedish Electricity Certificates Act (lag (2003:113) om elcertifikat). The regulation imposes a penalty fee on producers for those that have received certificates grounded on incorrect or misleading information. Once the penalty fee has been charged, the legislation does not allow any adjustments, even in the case of an unjustified penalty. This article addresses the question whether this scheme is compatible with art. 6 of the European Convention on Human Rights (the Convention). It is concluded that the penalty fee how it is regulated in the Electricity Certificates Act is not in conformity with the Convention and therefore does not comply with EU law. Regulatory changes are needed in the sense that the Electricity Certificates Act has to take into account any reasons for reducing a penalty fee.

12345 1 - 50 av 223
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf