Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 143
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alabdullah, Maya
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Yalda Matti, Yvette Vivian
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Hålla balansen i ett dubbelt uppdrag: En intervjustudie med lärare i fritidshem2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare i fritidshem balanserar det dubbla uppdraget att både ansvara för ämnesundervisning och undervisning i fritidshemmet, vilka utmaningar och möjligheter det medför samt hur de ser på sitt uppdrag i framtiden. Forskningsfrågorna är: Hur balanserar lärare i fritidshem det dubbla uppdraget?  Vilka möjligheter eller utmaningar medför det dubbla uppdraget nu och i framtiden? En kvalitativ metod har använts för att besvara studiens syfte. Totalt har nio lärare i fritidshem intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att samtliga lärare upplever komplexitet i hur de balanserar det dubbla uppdraget. Den komplexiteten tar sin utgångspunkt i aspekter som tid, prioriteringar, kvalité i undervisning och stöd från kollegor och ledning. Vidare har resultatet påvisat att trötthet och stress är de utmaningar som lärarna möter när de balanserar det dubbla uppdraget. De möjligheter som det dubbla uppdraget medför är ett unikt relationsskapande med elever och vårdnadshavare. Vidare visade studiens resultat att det dubbla uppdraget har en positiv påverkan på lärare i fritidshems yrkesroll och spelar därmed en statushöjande roll inom yrket. Resultatet av studien betonade vikten av att lärare i fritidshem använder sin dubbla kompetens på ett sätt som utvecklar både ämnes och fritidshems undervisning och gynnar dess kvalité. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Alander, Julia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Stomberg-Käll, Emilia
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Hur inspirerande och inbjudande är skolgården?: En kvalitativ studie om elever i fritidshems perspektiv på skolgården2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alija, Adis
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Barcham, Marieelena
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Kommunikation mellan fritidslärare och vårdnadshavare: En kvalitativ studie om hur vårdnadshavarnas bristande svenska språkkunskaper kan orsaka hinder i kommunikationen med fritidshemmet.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen mellan fritidslärare och vårdnadshavare på flerspråkiga fritidshem fungerar med vårdnadshavare som har bristande svenska språkkunskaper. För att granska detta har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fritidslärare på olika fritidshem. Fem legitimerade fritidslärare intervjuades för att samla in data. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats. Urvalet som gjordes för studien var legitimerade och erfarna fritidslärare på flerspråkiga fritidshem. 

  Det intervjuarna har kommit fram till är att kommunikationen mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna är avgörande för elevernas utveckling och vardag. Det kan finnas olika faktorer som försvårar kommunikationen mellan fritidslärarna och vårdnadshavarna. En av det slaget är vårdnadshavare med bristande svenska språkkunskaper.

  Resultatet visar att fritidslärarna upplever att det finns en del problem i kommunikationen med vårdnadshavarna. Faktorer som vårdnadshavarnas språk, kultur, skilda synsätt, intresse och engagemang spelar en stor roll i hur väl kommunikationen fungerar. Resultatet har visat hur bland annat fritidslärare använder olika metoder för att komma i kontakt med vårdnadshavare. Fritidslärarna tar hjälp av kollegor, modersmålslärare, tolkar samt teknik i form av digitala tjänster och sociala medier som kan användas som bildstöd för att kommunicera med vårdnadshavare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Almroth, Maria
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Malmström, Louise
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  "Du är en vuxen kompis": En kvalitativ studie om lärare i fritidshems beskrivningar av relationsarbete i fritidshem2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Birgit
  et al.
  Umeå universitet.
  Klerfelt, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Challenge or options for school-age educare - Swedish principals reflect on how to manage and dispense work for teachers toward work in educare centres given their competence in a practical/aesthetic subject2017Inngår i: The 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Antonsson, Martina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Estetisk verksamhet: En intervjustudie om lärare använder estetisk verksamhet som ett verktyg i den obligatoriska skolan och på fritidshemmet2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vår vetenskapsteori utgår ifrån Vygotskijs tankar om fantasi och kreativitet.

  Syfte: Att undersöka om lärare i den obligatoriska skolan och på fritidshemmet använder sig av estetisk verksamhet i sin pedagogiska utövning och vilka effekter de anser att det får för eleverna. Vår frågeställning är:

  • Använder sig lärare av estetisk verksamhet i den obligatoriska skolan och på fritidshemmet och vad anser de intervjuade lärarna att estetisk verksamhet bidrar till för eleverna?

  Metod: Vi använde oss av en kvalitativ studie, inspirerad av fenomenografin, i form av intervjuer med sex lärare. Analysering skedde genom kategorisering.

  Resultat: Samtliga av de intervjuade lärarna använder sig av estetisk verksamhet i sin pedagogiska utövning och de anser att det bidrar till mycket för eleverna. De kategorier som lärarna anser att eleverna utvecklar är fantasi och kreativitet, social kompetens, självförtroende och självkänsla samt lustfylldhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Andersson, My
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Jonsson, Clary
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  “De ger oss kreativitet och låter oss ha roligt, men hjälper oss när vi är ledsna eller blir skadade”: En kvalitativ studie om elevers perspektiv på fritidslärarens yrke2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra och bilda förståelse för vad elever anser att lärare i fritidshems uppdrag är. Frågor som vi vill besvara i studien är hur elever uppfattar vad läraren i fritidshemmets uppdrag är, samt vad elever uppfattar att det viktiga i fritidshemmets uppdrag är. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av gruppintervjuer med elever som är inskrivna på fritidshem på två olika skolor.

  Resultatet visar att eleverna anser att lärare i fritidshemmets uppdrag är socialt och att de finns där för elevernas skull. Elever vill att lärare i fritidshem ska prata lugnt, vara snälla och lyssna på dem. De tycker att fritidslärare inte ska vara för stränga eller bli jättearga. Uppdraget innefattar planering, att hjälpa till i den obligatoriska skolan, hålla i ordning i lokaler samt hjälpa till när elever gör sig illa eller hamnar i konflikt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Arebo, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Svan, Elisabet
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Rastverksamhet: Fritidslärares verktyg för att skapa mening och trygghet tillsammans med barnen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att skapa kunskap om vad rastverksamhet kan bidra till utifrån fritidslärares erfarenheter. Rastverksamhet har blivit allt vanligare med tiden och vi ville undersöka hur det kommer sig att det blivit så populärt och vad syftet med rastaktiviteter är. Vi ville även ta reda på vad rastaktiviteter bidrar med, vad gäller barns lärande och utveckling. Studien är konstruerad ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus på kommunikation och samspel. Detta för att undersöka vad fritidslärare säger om aktiviteter på rasten och vad de erbjuder barnen på sina skolor. Detta är en kvalitativ studie gjord med observationer och intervjuer som metod. Vi har genomfört observationer för att se hur fritidslärare förhåller sig till barnen under rastaktiviteter på en skola, för att sedan kunna forma intervjufrågor utifrån observationerna Vi har intervjuat fritidslärare som aktivt arbetar med rastaktiviteter på sina skolor. Resultatet visar att fritidslärare och barns delaktighet i lekar skapar en mer meningsfull och glädjande rast. Rastverksamhet minskar även antalet konflikter som tas med in i klassrummet och lärarna kan påbörja lektionen på en gång. Rastverksamhet och rastaktiviteter leder till att skolorna får ett tryggare socialt klimat.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Arja, Siham
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Konflikter i skolans vardag: Fyra lärares syn på konflikter och konflikthantering på en specifik skola2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 10.
  Avery, Helen
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  The other education: Creative oasis or just another instrument?2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The Scandinavian countries have a strong tradition of popular education, aiming to empower individuals and communities, rather than merely implementing a State agenda. In Sweden, popular education is notably connected to ideas of participatory democracy. It also brings with it a re-evaluation of which skills and which kinds of knowledge are relevant, emphasising young people’s own lifeworld, holistic development and creativity. Swedish leisure-time pedagogy and the after-school activity centres draw on the tradition of popular education in terms of basic values, while being publicly funded as an institution, and therefore subject to changing education policies (Haglund & Klerfelt, 2013). Education and training of leisure-time pedagogues is formalised, and takes place alongside other teacher training programmes in schools of education. The current debates and shifts in Sweden educational policy have increasingly run in the direction of reducing the autonomy of leisure-time pedagogy, and instead framing the activity centres as an instrument to support school achievement. Recently, the suggestion has even been put forward to use the centres for homework and remedial after-school tutoring. The presentation will outline some of the important characteristics of Swedish leisure-time pedagogy, and summarise recent threats to its autonomy, as well as movements of resistance.

 • 11.
  Axelsson, Leontina
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Karlsson, Louise
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Fysisk aktivitet och rörelseglädje på fritidshemmet: En retrospektiv jämförande analys2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet och rörelseglädje är två centrala begrepp i fritidshemmets verksamhet. Dessa är två begrepp som behöver finnas med i fritidslärarnas planering för fritidshemmet. Utifrån resultatet är det få fritidslärare som kände att planeringen av fysisk aktivitet och rörelseglädje är enkelt och utan motgångar.

  Denna studie var en kvalitativ studie med syfte att undersöka om det har blivit någon skillnad för fritidslärarna hur de arbetade medvetet kring fysisk aktivitet och rörelseglädje nu och för åtta år sedan. Metoden för insamling av data var semistrukturerade intervjuer där fritidslärare fått besvara på hur de ser på fysisk aktivitet och rörelseglädje på deras fritidshem. Följdfrågor uppkom under intervjuerna som skapade ett djup i resultatet. 

  Resultatet visade att det fanns skillnader på hur den fysiska aktiviteten och rörelseglädjen har förändrats på en åtta års period. I resultatet besvarades teman som skapades under analysmetod vilket var följande leken, utflykter, musik & dans, lokaler & områden på & utanför skolan, material, redskap, utbildning, planeringstid, elevernas intresse, väder, teknik, budget, elevernas motivation, gruppstorlek och fritidslärarna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bajrami, Mirre Mergime
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  När kommunikationen brister...: Fritidslärares berättelser om arbetet med integration av nyanlända barn i fritidshem2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Den stora ökningen av nyanlända barn under de senaste åren har inneburit stora utmaningar för skolan. Syftet i studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver sitt arbete med integration av nyanlända barn i fritidshemmets verksamhet.

  • Hur beskriver fritidslärare det första mötet med det nyanlända barnet?
  • Hur beskriver fritidslärare att de förbereder sig för att ta emot nyanlända barn?
  • Hur beskriver fritidslärare vilka resurser de har tillgång till på fritidshemmet för integration av de nyanlända barnen?

  Ett sociokulturellt perspektiv på lärande, språk och utveckling har tillämpats i studien. Studien bygger på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har använts som metod. I resultatet framkommer det att det första mötet med ett nyanlänt barn har stor betydelse. Den största svårigheten som beskrivs är kommunikationen i mötet med nyanlända barn och vårdnadshavare. Ytterligare resultat som framkommit i studien är att resurser såsom modersmålslärare ska finnas tillgängligt i fritidshemsverksamheten för att stödja det nyanlända barnets språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bardon, Ingrid
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  "På fritids tänker man inte på att man lär sig saker": Lärande på fritidshem2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka lärande på fritidshem. Idag vistas många skolbarn på fritidshem före och efter den obligatoriska skolan och under lovdagar. Det är därför av intresse att undersöka det lärande som sker där utifrån antagandet att lärande äger rum ständigt och jämt, tillsammans med andra och i alla miljöer.

  För att komma närmare förståelsen av lärande på fritidshem söker jag svar på frågorna:

  • Hur gestaltar sig lärandeprocessen för barn i fritidshem?
  • Hur kommer barns lärdomar till uttryck i fritidshem?

  Undersökningen inspireras av ett socialkonstruktionistiskt forskningsperspektiv där det är lämpligt att använda flera kompletterande datainsamlingstekniker för att fånga fenomenet. För att finna svar på ovanstående frågor har jag använt mig av:

  - Observationer genom filmning

  - Loggboksanteckningar

  - Samtal med barn

  Resultatet visar att det barn, framförallt, lär på fritidshem kan sammanfattas som ett socialt lärande, vilket inbegriper att känna omsorg och ansvar, att ha inflytande, att hantera konflikter och att inta olika roller. Men dessutom lär de sig kognitiva och motoriska färdigheter. Lärandeprocessen sker oftast tillsammans med andra och i olika situationer där det, oftast, inte har varit planerat i förväg att ett visst lärande ska ske.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Barregren, Jens
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Rosin, Linnea
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Att vara eller inte vara - digitala medier och dataspel på fritidshemmet: En kvalitativ studie om fritidslärares förhållningssätt till digitala medier och dataspel på fritidshemmet2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitala medier och dataspel utgör ett stort intresse bland barn och ungdomar. Studien har tagit reda på hur fritidslärare förhåller sig till användandet av digitala medier och dataspel som ett verktyg för socialt samspel och lärande i fritidsverksamheten. I studien har en kvalitativ intervjumetod använts där sju fritidslärare intervjuats och fått dela med sig av sina tankar och åsikter till användning av digitala medier och dataspel på fritidshemmet. Studiens resultat visar på att förhållningsättet till digitala medier och dataspel fortfarande är ett område värt att diskutera och utforska vidare. En upptäckt var att elevernas eget intresse och konsumtion av digitala medier och dataspel på deras egen fritid var ett argument för att användningen inte borde ske i större utsträckning på fritidshemmet. Studiens respondenter reflekterade över att det kan ske lärande i den digitala användningen. En social aspekt av användningen var något respondenterna tyckte skulle infinnas för att det skulle vara givande. Samtidigt påpekades det att fritidshemmet ska vara en verksamhet som ska kunna erbjuda eleverna andra aktiviteter än det digitala. 

 • 15.
  björedal, Mikaela
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning. Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Sustainability Education Research (SER).
  Uppdraget att samvekan - vad innebär det?: En kvalitativstudie med lärare i fritidshem och lärare i den obligatoriska skolan2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Björkman Rosenqvist, Karin
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Norrlin, Josefin
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Fritidsläraren är överallt och ingenstans: En kvalitativ studie om hur fritidslärare upplever samverkan ur ett kollegialt och ledarskapsperspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Brangelid Freij, Emelie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Nilsson, Emma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Fritidshemmens förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering: – ur ett policyetnografiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte och frågeställningar handlar om hur personalen på tre olika fritidshem i tre olika kommuner beskriver att de arbetar i förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I studien undersöks även huvudmannens roll inom samma arbete. I Skollagen (2010:800) står det att varje enhet ska ha en plan för åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering, våra egna erfarenheter är att arbetet kan variera och att det inte finns specifika direktiv för hur arbetet ska ta sig uttryck. Av denna anledning undersöker vi hur pedagogerna själva säger sig arbeta förebyggande, vilka förutsättningar de anser viktiga och vilka metoder de använder. För att undersöka hur personalen beskriver sitt förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering använder studien sig av en policy enactment teori. För att undersöka huvudmannens roll i samma arbete har studien använt sig av en nyinstitutionell teori. Metoden som använts i studien är kvalitativ innehållande semi-strukturerade intervjuer med pedagoger och nyckelpersoner som har kunskap om huvudmans arbete. Det resultat som studien visar är att personalen ser det förebyggande arbetet som viktigt och att fritidspedagogerna anser sig ha en stark yrkesroll för att främja arbetet. De starka sidor pedagogerna beskriver är helhetssynen av eleverna, deras arbete med sociala relationer och konflikthantering. I de olika fritidshemmen fanns flera likheter och skillnader som beskriver hur personalen arbetade med det förebyggande arbetet. En likhet var vilka förutsättningar som personalen ansåg som viktiga för att skapa ett bra förebyggande arbete och en skillnad är de olika program som fritidshemmen använde sig av.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bringevall, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Falk, Maja
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Elevers uppfattningar av sin egen hälsa: En kvalitativ studie med pojkar och flickor i årskurs fem2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Elevers uppfattningar av sin egen hälsa
 • 19.
  Brundin, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Svensson, Sebastian
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Uppdraget är inget vi hittar på: En undersökning om pedagogers tolkning kring fritidshemmets uppdrag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan, stimulera elevernas lärande och utveckling samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation står inskrivet i skollagen. Dock finns inga närmare föreskrifter om hur komplementet bör se ut eller vad en meningsfull fritid innebär.

  Vår studie syftar till att undersöka hur pedagoger verksamma inom fritidshem tolkar uppdra-get. Våra frågor är:

  Hur beskriver pedagogerna att fritidshemmet kompletterar skolan?

  Vad innebä meningsfull fritid, enligt pedagogerna?

  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer där vi intervjuat sju pedagoger verksamma på fritidshem.

  Resultatet visar att uppdragets formulering fungerar som ramar som pedagogerna arbetar inom. Detta medför att arbetet med uppdraget och verksamheten ser olika ut på olika skolor. Vidare framkommer det att det finns olika sätt att tolka fritidshemmet som ett komplement till skolan, då det dels kan handla om hur pedagogerna verksamma inom fritidshem används under skol-dagen, dels hur fritidshemmet omsätter teoretisk kunskap till praktiska aktiviteter, samt hur fritidshemmet bidrar till elevernas sociala och personliga utveckling. För att vistelsen på fri-tidshemmet ska uppfattas som meningsfull arbetar samtliga pedagoger med att erbjuda ett stort utbud av varierade aktiviteter för att eleverna ska utveckla nya och befintliga intressen.

  Fulltekst (pdf)
  Uppdraget är inget vi hittar på
 • 20.
  Cehic, Selver
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Josef, Oianna
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Förebyggande arbete mot mobbning: En kvalitativ studie om erfarenheter från lärare på fritidshem2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare på fritidshem tänker kring mobbning och på vilket sätt de arbetar för att förebygga mobbning i sin verksamhet. Detta är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts på två fritidshem och fyra fritidslärare har intervjuats. Informanterna i studien är valda utifrån snöbollsmetoden. Studien utgår ifrån en tematisk analys med färgkodning. Det resultatet visar är att dessa fyra fritidslärare har olika erfarenheter av mobbning, vissa har personliga erfarenheter och vissa har det genom yrket. Samtliga lärare arbetar med att förbygga mobbning på fritidshemmet, men de använder sig av olika metoder för att förhindra mobbning. Informanterna arbetar målmedvetet för att förebygga mobbning, bland annat genom att vara synliga och deltagande i aktiviteterna. På ett av fritidshemmen har man också inrättat ett trygghetsteam. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Collin, Elisabeth
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Marias, Emelie
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Vad påverkar äldre elever att sluta på fritidshemmet?: En kvalitativ studie.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att söka förståelse för vad som påverkar de äldre eleverna att sluta på fritidshemmet. Studiens forskningsfråga är: vilka faktorer påverkar de äldre eleverna att sluta på fritidshemmet. En kvalitativ metod användes och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tolv tidigare fritidshemselever i åldrarna 10 – 12 år. Samtliga elever valdes ut genom ett målstyrt urval. Intervjuerna genomfördes antingen i fritidshemmets lokaler, dess utomhusmiljö eller närområde samt i en elevs hemmiljö. Empirin har analyserats med hjälp av kodning och kategorisering. Resultatet visar vilka faktorer som påverkar de äldre eleverna att sluta på fritidshemmet. Avsaknad av kamratrelationer är en återkommande anledning. Via kamrater upplevde eleverna en slags tillhörighet. Ytterligare en faktor till att eleverna väljer att sluta gå till fritidshemmet var fritidshemmets struktur, miljö och innehåll. Eleverna nämner att den inre miljön inte var anpassad efter elevernas behov medan den yttre miljön uppskattades men utnyttjades inte av fritidshemsläraren i den utsträckning eleverna önskade. Resultatet visar även att fritidshemslärarens roll var av betydelse och påverkade elevernas uppfattning om verksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Dahl, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Jardenius, Hanna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Fritidshemslärarnas höga förväntningar på föräldrarnas inflytande i verksamheten: Informationsväxling mellan fritidshemslärare och föräldrar som grund för delaktighet och inflytande2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fritidshemslärarna har i uppdrag att förklara för föräldrarna varför och hur de bedriver verksamheten på fritidshem samt på vilket sätt de når verksamhetens uppdrag och mål (Skolverket, 2011). Syftet med studien var att skapa kunskap om hur fritidshemslärare och föräldrar delger och beskriver varandras information som grund för föräldrars möjligheter till inflytande utifrån deras medvetenhet om fritidshemmets syfte och mål. Frågorna som skulle besvara syftet var; Hur beskriver föräldrarna att fritidshemslärarna når ut med fritidshemmets syfte och mål utifrån den information de får? Hur beskriver fritidshemslärarna att de når ut till föräldrarna med information om fritidshemmets syfte och mål? Hur säger sig fritidshemslärarna lyssna på föräldrarna och ge dem möjlighet till inflytande i verksamheten? Studiens teoretiska utgångpunkt var Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Med hjälp av fokusgruppsamtal och semistrukturerade intervjuer fick vi fram studiens resultat. Resultatet visade att fritidshemslärarna når ut med verksamhetens syfte och mål genom att sätta upp lappar på fritidshemmets väggar och skicka hem information om de planerade aktiviteterna. Föräldrarna har kunskap om att barnen lär sig på fritidshemmet men har svagt intresse av att exakt veta vad de lär sig. Fritidshemslärarna har en uppfattning om att föräldrarna upplever fritidshemmet som barnpassning men så är inte fallet utan föräldrarna anser att verksamheten är viktig och respekterar fritidshemslärarnas yrkeskunnande. Föräldrarna är belåtna med verksamheten och har inte ett intresse av att påverka den så länge barnen trivs på fritidshemmet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Eklöf, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Purola, Joacim
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Övrig skolnära forskning.
  Utomhuspedagogik på fritidshemmet: En intervjustudie med pedagoger2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om utmaningarna med utomhuspedagogik på fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med utomhuspedagogik inom fritidshemmet. För att försöka få detta syfte besvarat använde vi oss utav forskningsfrågorna, hur definierar pedagogerna utomhuspedagogik? och vilka utmaningar pedagogerna talar om, vad det gäller att bedriva utomhuspedagogik på fritidshemmet? Vi valde att använda oss utav det didaktiska perspektivet, och att genomföra intervjuer med pedagoger. Om frågor som var förknippade med de didaktiska frågeställningarna, var, vad, hur, varför, när. Genom att använda de didaktiska frågeställningarna producerades data som vi kunde använda när vi skulle skriva den här studien. Vi använde semi-strukturerade intervjuer som metod för våra intervjuer. Vi besökte två olika skolor och intervjuade 12 verksamma pedagoger inom fritidshemmet. Genom att jämföra med forskning kring ämnet och studier med liknande syfte kunde vi se likheter och skillnader i resultatet. Resultatet av denna undersökning visar att pedagogerna arbetar olika med utomhuspedagogiken, och har olika motiv bakom användningen av metoden. Flera pedagoger beskrev hur de brukade ta med elever till skogsområden och grillplatser, utan att ha planerade aktiviteter på plats. Medans flera andra beskrev att de arbetade med utomhuspedagogik i ett pedagogiskt syfte, för att undervisa eleverna i olika ämnen. Ämnen som trafiksäkerhet uppkom. En pedagog beskrev också att denne arbetar med utomhuspedagogik för att bygga på elevernas intressen. Pedagogerna i studien definierade utomhuspedagogiken väldigt skilt. Flera beskrev den enbart som att ta med sig elevgruppen till en utomhusmiljö, medan andra förklarade det som att en pedagogisk tanke och planering, är grundläggande för att kallas utomhuspedagogik. Pedagogerna beskrev flera utmaningar med att bedriva utomhuspedagogiken, bland annat brist på tid, resurser och kunskap. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Eldh, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Johansson, Rasmus
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Är användandet av IKT i fritidshemmet viktigt för elevernas utveckling?: Pedagogers beskrivningar om hur de arbetar med IKT i fritidshemmets verksamhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle används Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) på olika sätt och fritidshemmet ska följa med i utvecklingen av omvärlden. Fritidshemmet ska även utgå från elevernas behov och intressen. Syftet med denna studie är att skapa kunskap om hur pedagoger inom fritidshem använder IKT som verktyg för elevers meningsskapande, välbefinnande och utveckling i fritidshemmets verksamhet.

  Följande forskningsfrågor fokuseras:

  • Hur beskriver pedagogerna vad elever gör med de digitala verktygen?
  • Vilka faktorer beskriver pedagogerna som viktiga om IKT ska användas på fritidshem?
  • Hur beskriver pedagogerna sin kompetens i att arbeta med IKT på fritidshem?

  Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung i Lev Vygotskijs teorier gällande utveckling, språk och lärande. En etnografisk ansats samt en kvalitativ metod har valts och empirin är således inhämtad med hjälp av observation samt semistrukturerade intervjuer.

  Resultaten redovisas utefter våra tre forskningsfrågor. Resultaten grundar sig i empirin vilket samlades in genom observation och genom de semistrukturerade intervjuerna. Resultaten visar att pedagogernas intresse och tillgång till tid och digitala verktyg styr hur mycket de arbetar med IKT i verksamheten. Det framkommer även att surfplattan har fått en stor roll i dagens fritidshem eftersom den är smidig och lätt att bära med sig för att dokumentera och användandet har ökat markant de sista åren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Elofsson, Niklas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Lärande i fritidshem2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har gjort en intervjustudie med utgångspunkt ien sociokulturell syn på lärande. Syftet var att studera hur fritidspedagoger beskriver lärande, hur de uppfattar lärande på fritidshemmen samt vilken roll de uppfattar att kvalitetsmätning har i fritidshemmens och fritidspedagogernas verksamhet.

  I min bakgrundsdel beskrev jag fritidshemmets historia. Jag gav också en bild av hur det ser ut idag. I teoridelen redogjorde jag i korthet för lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt för teori om lärande i fritidshem.

  Jag valde en kvalitativ ansats och en halvstrukturerad intervju som redskap. Tanken med den halvstrukturerade intervjun med öppna frågor var att få berättande svar.

  Intervjupersonerna var ovana att tänka på sin verksamhet utifrån lärandebegreppet. Som exempel på lärandesituationer nämnde de styrda aktiviteter, typiska för det formella lärandet. Det som de genomgående lyfte fram som betydelsefullt i verksamheten är gruppen. Det sociala lärandet och den sociala kompetensen är andra beteckningar på det som man ansåg vara det viktigaste i fritidshemmens verksamhet. Fritidspedagogerna hade olika syn på sin roll i skolans utvecklingssamtal. Flera av dem uttryckte hur svårt det är att mäta det sociala lärandet och fritidslärandet.

  Fulltekst (pdf)
  Lärande i fritidshem
 • 26.
  Engström, Kristian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Karlsson, Veronika
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Nyanlända elever i fritidshem: En kvalitativ intervju om fritidspedagogers arbete med inkludering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Eriksson, Fanny
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Ruther, Frida
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Sokratiska samtal på fritidshemmet: En kvalitativ studie om sokratiska samtal med elever som metod i fritidshemmets värdegrundsarbete2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det problemområde som ligger till grund för denna studie är att barns filosofiska förmågor har ifrågasatts och kritiserats. Kritikerna menar att barn inte bör utsättas för oro som kan orsakas av dilemman och frågor utan tydliga svar. Barnkonventionen säger att barn har rätt till yttrandefrihet, och att barns röster behöver göras hörda genom att vuxna ger möjlighet till detta. Ett sätt att skapa dessa möjligheter i skolan är genom sokratiska samtal.

  Syftet med studien är att undersöka hur elevernas medvetenhet kring värdegrundsfrågor kan utvecklas med sokratiska samtal som metod på fritidshemmet.

  Frågeställningarna är:

  • Hur kan sokratiska samtal bidra till att utveckla elevernas förståelse och empati för andra människors livssituationer?
  • Utvecklas elevernas resonemang kring andra människors livssituationer när de får bearbeta dessa i sokratiska samtal, i så fall hur?

  Studien är kvalitativ och sokratiska samtal har genomförts med nio elever i årskurs 3.Resultatet visar att eleverna som deltagit i de sokratiska samtalen visade medvetenhet kring och god förmåga till empati och förståelse för andra människors livssituationer. Vissa elever upplevdes utveckla sina resonemang i någon mån under samtalens genomförande genom att de motiverade sina ståndpunkter och visade på viss förmåga att analysera och problematisera de olika perspektiv som framkom under samtalen. Från det första till det tredje samtalet upplevdes elevernas resonemang vara något mer innehållsrika och utförliga, vilket kan tyda på en viss utveckling i deras förmåga att resonera kring människors livssituationer. För att tydliggöra denna utveckling och bevisa effekterna av sokratiska samtal krävs större studier där samtal genomförs kontinuerligt under en längre tidsperiod.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Eriksson, Jessica
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Ahlin, Julia
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  ’’Jag kan inte förvänta mig att barnet lugnar ner sig och slutar skrika om inte jag själv gör det’’: En kvalitativ studie om grundlärare i fritidshems uppfattningar om lågaffektivt bemötande2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka fritidslärares uppfattningar om lågaffektivt bemötande i fritidshemmet.

  • Hur uppfattar fritidslärarna att arbeta med ett lågaffektivt bemötande i fritidshemmet?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt fritidslärarna med lågaffektivt bemötande?

  Studien bygger på kvalitativ metod och har sin grund i semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. För att få med fler fritidslärares uppfattningar om metoden tillämpades även ett frågeformulär. Intervjuerna och frågeformuläret genomfördes med fem fritidslärare som är verksamma i fyra olika kommuner. Urvalet skedde genom ett godtyckligt urval med två urvalskriterier att respondenten måste vara utbildad lärare i fritidshem eller inneha en utbildning som anses likvärdig och att hen måste arbeta eller ha arbetat med metoden lågaffektivt bemötande.

  I resultatet framkommer det att fritidslärare som använder sig utav metoden upplever metoden som en bidragande faktor till en bra stämning i gruppen. Fritidslärarna är eniga om att metoden har varit bra när det gäller att bygga relationer till eleverna. Metoden har varit ett stöd i att möta eleverna där de är. Resultatet lyfter även vikten av en samsyn i arbetslaget och att det finns möjlighet för vägledning i användandet i metoden. Vidare trycker fritidslärarna på betydelsen av fortbildning och vidare forskning i användandet av metoden i skola och fritidshem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Att bilda sig själv genom att spela datorspel2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem. Örebro universitet.
  Att leda barn och ungas fritid – två utbildningars olika praxis2009Inngår i: Folkhögskolans praktiker i förändring / [ed] Gustavsson, Bernt; Andersdotter, Gunnel & Sjöman, Lena, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 225-244Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 31.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Dataspill – et eksempel på danning i barnehagen2013Inngår i: Danning i barnehagen: perspektiver og muligheter / [ed] Steinsholt, Kjetil & Øksnes, Maria, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2013, s. 227-242Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 32.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Datorspelande som bildning och kultur2007Inngår i: Unga och nätverkskulturer – mellan moralpanik och teknikromantik / [ed] Simon Lindgren & Torgny Sandgren, Stockholm: Ungdomsstyrelsen , 2007, s. 29-46Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Datorspelande som bildning och kultur2008Inngår i: Locus, ISSN 1100-3197, nr 2, s. 31-43Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem. Örebro universitet.
  Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av datorspelande2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the dissertation is to understand the playing of computer games based on its own conditions, and questions are asked such as what is the meaning constructed around playing and themselves as players, what is the social construction of playing and how can playing computer games be understood from the perspective of youth culture? A basic interest in the thesis is to contribute to the understanding of Bildung in an informal context outside the institutions, activities and genres that traditionally stand for Bildung.

  The empirical investigation that forms the basis of this thesis is in the form of presence at various LANs and interviews with players. The research perspective includes a hermeneutic point of departure and playing computer games is interpreted and understood from three perspectives: playing com- puter games as a meaning of Bildung (play and mimesis), as social meaning (friendship and community) and as cultural (style).

  The results demonstrates that playing computer games is something the player does to relax, to have fun and it makes the time that passes mea- ningful. For dedicated players, playing computer games is a longing for community. To be a member of a community provides the opportunity to become someone in relation to the others. To participate in the community of players is a way to achieve understanding about how one is expected to behave in a larger community, that is to say society. The players are not much interested in clothes and fashion. Alcohol and other drugs are disapproved. Not stealing from others in the LAN, helping each other and sharing both knowledge and material things are also ways of expressing style.

  Playing computergames is Bildung and the experiences and insights wich playing can provide should have a place in a vision regarding Bildung in our time. The teachers and the school should make use of the free-time experiences that young people take with them to school. 

 • 35.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem. Linköping universitet.
  En nordisk bildningstradition utmanad2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem. Örebro universitet.
  Fritidens mening2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem. Linköpings universitet.
  I folkbildningens gränsland – Agenter i krig och fred2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 38.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning. Linköpings universitet.
  I folkbildningens gränsland. Agenter i krig och fred2013Inngår i: Bildning och demokrati - nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet / [ed] Bjurström, Erling & Harding, Tobias, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2013, s. 177-222Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 39.
  Falkner, Carin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Ungdomars datorspelande – en bildande sysselsättning2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 40.
  Falkner, Carin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Ludvigsson, Ann
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  God kvalitet i fritidshem: Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa2012Rapport (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Floxner, Cisella
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Vornanen, Rebeca
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  En studie om hur fritidslärare beskriver att de arbetar för att skapa interkulturella möten i fritidshemmets praktik2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige räknas idag som ett mångkulturellt land då var femte svensk invånare räknas som invandrare. Detta resulterar i att många kulturer ska mötas och samspela tillsammans. Studien utgår från ett interkulturellt perspektiv då syftet var att skapa kunskap om hur fritidslärare beskrev att de arbetade för att skapa interkulturella möten i fritidshemmets praktik. Detta ville vi ta reda på genom forskningsfrågorna: Hur talar fritidslärare om interkulturalitet i fritidshemmets praktik? Vilka förutsättningar, beskriver lärarna, krävs för att kunna arbeta med interkulturalitet i fritidshemmets praktik? Vilka framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter finns i arbetet med mångkultur?

  Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes som metod. Resultatet visade att interkulturalitet är ett okänt begrepp för fritidslärarna och kunskapen kring tillvaratagandet av olika kulturer är varierande. Vidare lyftes förutsättningarna för ett lyckat arbete med interkulturalitet där tid för diskussionsgrupper sågs som en avgörande faktor. Studien fokuserade även på framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter för ett lyckat arbete med interkulturalitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Forsberg, Isa
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Möjligheter till rekreation i fritidshem: En kvalitativ studie om elevers upplevelser av rekreation på ett fritidshem2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 43.
  Franzon, Cathrine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Rundbäck, Kajsa
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  En studie om relationskapande mellan elever och lärare i fritidshem2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har upplevt att lärarna i fritidshemmet ofta stöter på problem när det gäller att skapa goda relationer med eleverna, exempelvis genom stora barngrupper och outbildad personal. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i fritidshem gör att skapa god relation med eleverna. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och barnperspektiv. De forskningsfrågor som ingår i studien är "Hur beskriver lärare i fritidshem att de gör för att skapa en god relation med eleverna" och "Vilka pedagogiska hjälpmedel eller metoder beskriver lärare i fritidshem att det finns för att kunna skapa en god relation till eleverna". Vi har valt att använda oss av metoden intervju för att besvara forskningsfrågorna.

  Lärarna i fritidshemmen menar att en god relation till eleverna skapas genom trygghet och förtroende. Kollegor och arbetslag är en stor del i relationsskapandet. De menar vidare att det är viktigt att ta tillvara levernas intresse och att samtala. De menar också att det är viktigt att vågar vara en auktoritet och inte skapar en relation på kompisnivå till eleven. De talar också om att det är nödvändigt att dela in eleverna i mindre grupper för att kunna skapa goda relationer.

  Lärarna i fritidshemmen menar vidare att de ser sig själva som ett pedagogiskt hjälpmedel. För att kunna skapa en god relation till eleverna tar de hjälp av sina erfarenheter och sin utbildning. Mycket av relationsskapandet sker via olika samtalsmodeller och ett annat pedagogiskt hjälpmedel är arbetslaget. En metod är att använda en kontaktbarometer för att kartlägga lärarnas relationer till alla elever. På ett fritidshem hade de en metod som innebar att de skulle skapa extra goda relation till vårdnadshavarna när eleverna i förskoleklassen skulle inskolas. Lärarna i fritidshemmet använder metoden att delar in eleverna i mindre intressegrupper. Detta dels för att ta tillvara på elevernas intresse och för att kunna bygga goda relationer till eleverna.

  Fulltekst (pdf)
  En studie om relationskapande mellan elever och lärare i fritidshem
 • 44.
  Gustafsson, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Winslööw, Jennifer
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Man kanske ska tänka på vad det är man vill förmedla med sina kläder.: Kvinnliga fritidslärares uppfattningar om sin klädsel och vad som påverkar dem i deras val av kläder i yrkesverksamheten.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kläder och mode är ett hett ämne i samhället och kläder har en stor betydelse för vår sociala status. Människor värderar varandra utifrån hur vi klär oss och ser ut och skolan är en plats där många olika människor möts varje dag. Som fritidslärare innebär det att vara en förebild för barn och unga och hjälpa dem i deras utveckling och lärande. Vårt syfte är därför att undersöka vad kvinnliga fritidslärare säger om sin klädsel och vad som påverkar dem i deras klädval i deras yrkesverksamhet. Vi utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ge deltagarna möjlighet att svara på frågorna på sitt eget sätt. Studien utgår från en kvalitativ metod med inspiration från hermeneutikens tolkningslära. Resultatet visar att fritidslärarna är väl medvetna om vad de väljer att ta på sig för kläder och att kläderna ska vara anpassade för fritidsverksamhetens arbetsuppgifter. Resultatet visade att normer om hur man bör klä sig fortfarande lever kvar och att det är sällsynt att fritidslärare väljer att sticka ut med sina kläder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Gustafsson, Veronica
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Karlsson, Marielle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  lärares beskrivningar av estetiska lärprocesser i fritidshem: en kvalitativ studie om hur lärare i fritidshem skapar möjligheter för estetiska lärprocesser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 180 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Gustavsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Henningsson, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  De fysiska inomhusmiljöerna på fritidshem: En intervjustudie om hur sex fritidspedagoger beskriver den fysiska inomhusmiljön på deras fritidshem2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån fritidspedagogernas beskrivningar undersöka hur de fysiska inomhusmiljöerna är utformade på sex fritidshem. Första frågeställningen är hur beskriver fritidspedagoger att den fysiska inomhusmiljön är utformad på deras fritidshem? Den andra är vilka pedagogiska ställningstaganden ligger till grund för utformningen av den fysiska inomhusmiljön? Den tredje frågeställningen är vad beskriver fritidspedagogerna att de vill ändra på i den fysiska inomhusmiljön på deras fritidshem?

  Det sociokulturella perspektivet har varit utgångspunkten för studien. Det sociokulturella perspektivet belyser att barnen utvecklas och lär sig i den kontext de befinner sig i och med hjälp av stödstrukturer. Fritidspedagogerna kan utforma stödstrukturerna på fritidshemmen genom att exempelvis ha material tillgängligt för barnen så att barnen själva kan ta från materialet. För att komma fram till resultatet har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som spelades in. De ägde rum på sex olika fritidshem utifrån ett målinriktat urval.

  Resultatet visar att de sex fritidshemmens fysiska inomhusmiljö är olika utformade och att de har olika förutsättningar gällande lokaler. Den större delen av fritidspedagogerna berättar att de har egna lokaler så att de kan utforma den fysiska inomhusmiljön efter sin verksamhet. Alla fritidshemmen har olika pedagogiska aspekter och en sak som de flesta har gemensamt var att de har placerat material på barnens nivå. Det framkom att de vill ändra på olika saker men det var några saker som var gemensamt som exempelvis att de vill har fler rum.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Gustavsson, Madelen
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Sedow, Malin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  Fritidspedagogers ochgrundskollärares föräldrakontakt: Likheter eller skillnader i den verbala kommunikationen2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of this study is to investigate whether there are any similarities or differences between leisure-time pedagogs and primary school teachers' verbal communication with parents. Questions we ask ourselves is how the verbal contact looks like today, the desire for how it should be and the importance of verbal communication has.

  We chose to make a qualitative questionnaire study in the form of open questions to three leisure-time pedagogs, three primary school teachers and eleven parents were asked to answer.

  The results show that leisure-time pedagogs, primary school teachers and parents believe that verbal communication is important and significant. They believe that it is working well today, whether is via face to face, telephone or email. The verbal communication should be honest and straight between all parties. Parents believe it is important to know leisure-time pedagogs who take care of their children, in order to create a sense of security among parents. Furthermore, they express that security is missing from the contact with the teacher. By the teacher, they want to get more direct information and that the relationship must be open, honest and informal.

  Fulltekst (pdf)
  Fritidspedagogers och grundskollärares föräldrakontakt - likheter eller skillnader i den verbala kommunikationen
 • 48.
  Göpert, Christoffer
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Karlsson, Måns
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation.
  Lekgrupper som arbetssätt i fritidshem: En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar och erfarenheter2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Göransson, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  Hadzic, Ajdin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshemspedagogisk forskning.
  "Får jag vara med i er grupp?": Fritidslärares berättelser om elevgrupperingar på fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever befinner sig dagligen i grupperingar, i grupperna blir eleverna granskade och möjligheten finns att bli accepterade eller uteslutna.  Syftet med studien var därför att skapa kunskap om vilka bakomliggande faktorer det finns avseende elevgrupperingar på fritidshem. De forskningsfrågor som inriktades var:

  • Hur beskriver fritidslärarna vad som skapar elevgrupperingar på fritidshemmet?
  • Hur beskriver fritidslärarna att de arbetar med att motverka elevgrupperingar?
  • Hur beskriver fritidslärarna att de arbetar med att medverka till elevgrupperingar?

  Studien tog sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där vi tog stöd i de centrala begreppen appropriering och mediering. Studien utgick från en kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer användes.

   

  Genom intervjuerna framkom att gemensamma intressen, kompisar, popularitet och kultur var de framträdande faktorerna avseende elevgrupperingar på fritidshem. Relationsskapande var en tydlig kärna angående hur fritidslärarna motverkar till elevgrupperingar. Fritidslärarna belyste även att utveckla verksamheten genom intressegrupper som centralt i att medverka till elevgrupperingar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Haglund, Björn
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Klerfelt, Anna
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Fritidshem.
  The Swedish Leisure-time centre. Past -Present - Future.2013Inngår i: Extended Education - an International Perspective / [ed] J. Ecarius, E. Klieme, L. Stecher & J. Woods, Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2013, s. 125-145Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
123 1 - 50 of 143
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf