Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 139
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Alerby, Eva
  et al.
  Kansanen, PerttiKroksmark, TomasHögskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Lära om lärande2000Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2. Alexandersson, Mikael
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Utvärdering och skolutveckling: en hjälpreda1984Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 3. Bengtsson, Jan
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Filosofi, didaktik och lärarutbildning1990Ingår i: Forskning om Utbildning, ISSN 0345-3588, Vol. 2, s. 4-16Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Berglund, Annie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Sheqiri, Rizah
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Hur undervisar lärare i läsförståelse?: En studie om hur lärare beskriver sitt arbete med läsförståelse2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5. Edholm, Edmund
  et al.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Ämnesdidaktiken, lärarutbildningen och Nationalecyklopedin i postmoderna tider1995Ingår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, nr 4, s. 23-46Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Englund, Lina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Att planera och skriva olika typer av texter: - En kvalitativ textgranskning av elevboken Zick Zack Skrivrummet årskurs 42017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eftersom läromedelsgranskning inte längre görs av staten, utan urvalet av läromedel i svenskämnet avgörs numera på skolorna, kan vilket läromedel som helst användas i dagens undervisning. Det ställer höga krav på skolorna att läromedel som används är anpassat till dagens kursplaner. Syftet med studien är att granska läromedlet Zick Zack Skrivrummet utifrån den avsiktsförklaring författarna har och diskutera resultatet i förhållande till den genrepedagogiska teorin. Denna studie baseras på en kvalitativ hermeneutisk brukstextgranskning med kvantitativa inslag och de teorier som använts i studien för att förstå resultaten är den sociokulturella teorin samt den genrepedagogiska teorin. Zick Zack Skrivrummet bygger på genrepedagogik och ”cirkelmodellen” som arbetsmetod och är utarbetad utifrån kursplanerna i ämnet svenska och svenska som andraspråk i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Resultatet visar att Zick Zack Skrivrummet är anpassad efter Lgr11 och behandlar alla sex texttyper ur kursplanen. Med hjälp av cirkelmodellen som arbetsmetod lär sig eleverna att planera och skriva olika typer av texter och resultatet visar även att innehållet så som arbetsuppgifter i elevboken är oförändrad sedan den utkom 2011.

 • 7.
  Ericson, John
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Bjurenfalk, David
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Stöd eller särskilt stöd?: Lärare beskriver sin gränsdragning mellan stöd och särskilt stöd.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Särskilt stöd utgör elevens yttersta garant för skolans ansträngningar att undanröja orsaker till skolsvårigheter. I lärarens praktik krävs definition och gränsdragning för att skilja det särskilda stödet från annat stöd. Syftet med studien är att undersöka hur 7-9-lärare på en skola definierar, avgränsar och erfar arbetet med särskilt stöd. Undersökningen är kvalitativ och genomförd i form av intervjuer, där lärarnas uppfattningar söks.

  Resultatet visar att de uppfattningar av definition och gränsdragning som framträder är situations-bundna och utgör dilemman för den undersökta lärargruppen. Lärarnas utsagor förhåller sig "lös-ningsfokuserat" ofta kritiskt till det rådande läget. Utsagor kring den juridiska styrningen av särskilt stöd uteblir nästan helt.

  De individuella variationer i definition och gränsdragning som framträder i lärargruppens beskriv-ningar tydliggör behovet av att på alla skolenheter aktivt arbeta med samstämmighet kring stödin-satser för elever. Ytterst är detta frågan om rätten till likvärdig utbildning.

 • 8.
  Grander Berglund, Victoria
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Wolf, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Samhällsstudier och didaktik. Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Professionell identitet: Förskollärares yrkesspecifika kompetenser, i en förskola på vetenskaplig grund.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  2011 fick det svenska utbildningsväsendet en ny skollag, i vilken det står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tidigare studier har påvisat att förskollärare känner en osäkerhet inför vad det vetenskapliga begreppet innebär. Den här studien syftar till att undersöka förskollärares yrkesidentitet och yrkesspecifika kompetenser i relation till att förskolan vilar på vetenskaplig grund. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär en syn på människor som deltagare i en social interaktion där handlingar och tänkande är situerade i en social kontext.  Studiens empiriska data härrör från fokusgrupper med förskollärare samt intervjuer med en lektor och en professor. Analysarbetet har genomförts med inspiration av Grounded Theory. Resultatet består av sju olika kategorier. Kollektiv kompetens som praxisbunden och verbal, Kompetens i form av görande, Kompetens som förmåga att hantera en komplex verksamhet, Personlighet som kompetens, Reflektion som kompetens, Se och förstå barns intentioner samt Kompetens och identitet i relation till en vetenskaplig grund. Det framkommer en hög kompetens hos förskollärare när de samtalar om sin verksamhet, men de har svårt att uttrycka sin kunskap i relation till vetenskapliga teorier. När de sätter ord på sin kompetens gör de det i termer av ett görande i en kollektiv och praxisbunden kultur.

 • 9.
  Hedegaard, Joel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Livslångt lärande/Encell.
  Hugo, Martin
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  IT-spåret: En följeforskningsstudie om studenters och personals upplevelser av verksamheten2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Hellberg, Carin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Hvit, Sara
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Lyssnande pedagoger och lärande småbarn: En intervjustudie om temaarbete som utmanande projekt2008Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra till en diskussion kring hur temainriktat arbetssätt iförskolan kan vara en kontext för små barns lärande. Frågeställningarna rörförskollärares beskrivningar om temaarbete, barns lärande i temaarbete och hurförskollärarna tar tillvara på barns frågor och tankar. Den metod som använts i studienär enskilda intervjuer. Resultatet visar hur ett temaarbete kan utformas över tid, atttermen temaarbete, även om det brukas på olika sätt, används av förskollärarna som ettgemensamt fokus för pedagogiska val i arbetet. Små barns lärande i temaarbetebeskriver förskollärarna som en del i deras livslånga lärande, att de får med sig någotfrån temat som de har användning för senare. Genom att vara lyhörda för små barnskroppsspråk, genom att lyssna och se hur barnen interagerar med miljö och materialoch genom att arbeta med reflektion kring pedagogisk dokumentation menarförskollärarna att de tar tillvara på barns egna frågor och tankar redan innan de sätterord på dem. Temaarbetet kan utifrån detta betraktas som utmanande projekt för barnenoch pedagogerna.

 • 11.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Att arbeta inom lärarutbildningen är en stor fördel - och en prövning2007Ingår i: Jönköpings Posten Debatt, nr 2007-08-08Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 12.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  … att lära andra att lära sig att lära andra att lära sig (något): eller till frågan om att organisera en lärarutbildning vid ett universitet1997Ingår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, Vol. 4, s. 7-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 13.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Bertil Hammer - Konturer till ett porträtt: Forskning om utbildning1992Ingår i: Forskning om utbildning, ISSN 0345-3588, nr 2, s. 16-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Bilda eller utbilda?2002Ingår i: Göteborgs Posten, ISSN 1103-9345, nr 08/20Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Condillac, the statue and the child1999Ingår i: Jahrbuch für Bildungs- und Erziehungsphilosophie, ISSN 1436-8668, nr 1999-06-21Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Dags att lägga ned IKEA-pedagogiken2006Ingår i: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, nr 3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  De politiska ticsen och pedagogiken1999Ingår i: Pedagogiska Magasinet, Vol. 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  De stora frågorna om skolan2013 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Den obligatoriska skolan i postmoderna tider1998Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 20.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Den sofistikerade instruktionen: Datorspelens pedagogik2012Ingår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 21, nr 2, s. 375-386Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att utveckla kunskap om datorspelens pedagogik; hur är den uppbyggd, vilka pedagogiska principer bygger den på och går det att överföra den till skolmiljöer?

  En alternativ formulering av studiens syfte är att utveckla kunskap om vad det är i datorspelen som får unga att tillsammans med ett sexpack Red Bull sitta stilla i timmar framför datorn och ägna sig åt datorspel. Finns det en pedagogisk innovation i spelen som i överförd mening skulle kunna få unga, tillsammans med en sexpack Red Bull, att sitta med sin matematikläxa i timmar varje dag – eller sammanlagt 10.000 timmar utöver dem som skolan kräver? 

  Resultatet visar att datorspelen tar pedagogiken till en ny nivå.

 • 21.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Den tidlösa pedagogiken2003Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Den tidlöse pedagogikken2006Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 23.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Den trådlösa pedagogiken: en-till-en i skolan på vetenskaplig grund2013 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Det hade jag aldrig trott2010Ingår i: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, Framtid, ISSN 1401-3320, nr 4, s. 58-60Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 25.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Det är illa ställt med skolan2007Ingår i: Jönköpings Posten Debatt, nr 2007-08-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 26.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didactica Magna: A 350 years old teaching theory1995Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 27.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didactics - from art to Science: Research report 1211993Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 28.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktik: Från konst till vetenskap1991Ingår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, nr 1/2, s. 14-23Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktiken i Didaktiskt Centrum: Vad, hur, när och varför1987Ingår i: GU-journalenArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 30.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktiken i grundskollärarutbildningen1989Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 31.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktiken i idrottsdidaktiken1990Ingår i: Idrottsdidaktik, Lund: Studentlitteratur , 1990Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 32.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktikens Carpe Diem1999Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktikken i kroppsøvingsdidatikken1992Ingår i: Barn i lek og idrett: didaktikk for kroppsøving og idrett / [ed] Claes Annerstedt, Oslo: Friundervisningens forlag , 1992Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 34.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktiska kulturmöten. Studenten - universitetet - yrket: Hur tre olika yrkesutbildningar hanterar utbildningskulturella möten1996Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 35.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaktiska strövtåg1989Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Didaskalos: undervisningsmetodik vid vår tideräknings början med särskild inriktning mot Jesu undervisningsmetodik1993Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 37.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Edith Stein: Klassikerporträtt2004Ingår i: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 38.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Eine Qualitätsabsicherung der Universitäten: Was bedeutet das?1995Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  En promille för den bästa skolan2006Ingår i: Jönköpings Posten Debatt, nr 2006-05-13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  En tankes uppgång och fall2002Ingår i: Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning, Stockholm: Statens skolverk , 2002Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Fenomenografi och lärares didaktik: konturer till en innehållsbeskrivning av lärares undervisningskompetens1990Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Fenomenografisk didaktik: En möjlighet2007Ingår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, nr 12Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Fenomenografisk didaktik: Göteborg Studies In Educational Sciences 631987Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Forskende lærer i skolan: En tydligire profesjon2012Ingår i: Bedre Skole, ISSN 0802-183X, nr 3, s. 32-37Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Genom att utbilda lärare i hur forsknings bedrivs i en lokal skolpraktik utvecklas en vetenskaplig kompetens bland yrkesverksamma lärare. Med en sådan kan lärare studer hur barn och unga lär sig och med den kunskapen som grund göra didaktiska val. Dessa val skapar förutsättningarna för full måluppfyllelse hos eleverna i grundskolan.

 • 45.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Från stadiemetodik till allmän didaktik1997Ingår i: Från metodik till allmändidaktik: Institutionen för metodik i lärarutbildningen, Göteborgs universitet 1984-1997 / [ed] Göran Strömqvist, Göteborg: Didaktisk tidskrift förlag , 1997Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Ge mindre pengar till forskningsrådet2002Ingår i: Göteborgs Posten Debatt, nr 2002-03-14Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 47.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Goda skäl flytta pedagogen: Vems ärenden går kritikerna?1999Ingår i: Arbetet Debatt, nr 1999-06-21Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  How Did Jesus Teach?: The evangelists' descriptions of the teaching methodology of Jesus1996Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 40, nr 2, s. 103-135Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 49.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Inledning1989Ingår i: Modersskolan / [ed] Johan Amos Comenius, Göteborg: Institutionen för metodik i lärarutbildningen, GU , 1989Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Kroksmark, Tomas
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Skolnära forskning, Skola på vetenskaplig grund.
  Inledning1989Ingår i: Didactica Magna: Stora undervisningsläran, Göteborg: Bokförlaget Daidalos , 1989Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
123 1 - 50 av 139
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf