Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1226
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abadi, Farah
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Jacobs, Viktor
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Det optimala intranätet: Fallstudie i hur intranätet för ett utbildningsföretag bör utvecklas utifrån ett medarbetarperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I ett samhälle som vårt ställs det höga krav på effektiv intern kommunikation. Avstånd ska inte längre vara ett problem för att informera och kommunicera med samtliga medarbetare inom ett företag. Den dagliga kommunikationen som tidigare förts öga mot öga ska nu ersättas av en likvärdig virtuell kommunikation.

  Denna studie syftar till att undersöka idealbilden av ett intranät utifrån medarbetarna inom John Bauer Organization som är ett utbildningsföretag med vuxen- och gymnasieutbildningar på ett trettiotal orter spridda över hela landet. Vilka funktioner efterfrågas av medarbetarna och bör all information och kommunikation ske via ett intranät? Vilka andra kanaler förutom intranät tycker medarbetarna bör finnas?

  Fokusgrupper har valts som intervjumetod med medarbetare från John Bauer Organization. Sedan har en innehållsanalys gjorts för att få fram tendenser och åsikter bland medarbetarna.

  Viktiga resultat som studien visar är att det bör finnas ett integrerat system där det endast behövs ett login för att komma åt samtliga program. Ökat inflytande över den egna intranätssidan efterfrågas också, där medarbetarna själv vill kunna välja den information de vill läsa.

  Förutom ett intranät tyckte medarbetarna även att det bör finnas kontinuerliga nyhetsbrev från ledningen och administration. Dessutom utryckte medarbetarna sin åsikt om att det även bör finnas en personaltidning för att öka ”vi-känslan” inom John Bauer Organization. Samtliga intervjuade medarbetare tyckte även att det fysiska mötet var en viktig del för utbyte av idéer och förståelse bland medarbetarna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abalo, Ernesto
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Between facts and ambiguity: Discourses on medical cannabis in Swedish newspapers2021Inngår i: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 38, nr 4, s. 345-360Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: This study examines the discursive construction of medical cannabis in Swedish newspapers, with the aim of understanding how the news media recontextualise the medical potential of cannabis.

  Design: The study is centred on the concept of recontextualisation, which focuses on how discourses are reinterpreted and reshaped when moving from one context to another, with a special focus on recontextualisation in relation to the media. Methodologically, the study uses critical discourse analysis to qualitatively analyse 134 articles of different subgenres, published in four Swedish newspapers between 2015 and 2020.

  Results: The study shows that medical cannabis is constructed around myriad topics and contexts, ranging from news that focuses on the medical potential of cannabis to articles where medical cannabis is mentioned in passing and constructed in a more abstract form. The media have difficulties retaining a conceptual boundary between medical and recreational cannabis. Moreover, the study shows that the medical potential of cannabis is discursively constructed using three different discourses: patient discourse, strong science discourse, and weak science discourse.

  Conclusions: The study suggests that there is a widening of the debate on cannabis in the Swedish public sphere, giving more recognition to the potential medical use of cannabis. The media, however, show difficulties in refining discourses on medical cannabis, which results in an altering between constructions that are strongly connected to science, and those that are not.

 • 3.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Fotbollsplanen kan vara en tickande miljöbomb": Om konstruktionen av risk och expertis i svenska nyhetsmediers rapportering om konstgräs som miljöfråga2019Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur svenska nyhetsmedier rekontextualiserar kunskapsläget om konstgräsets miljöpåverkan och hur de skapar expertis om detta. Syftet med detta är att utveckla förståelsen för mediernas roll som förmedlare och skapare av expertkunskap om miljöfrågor och miljörisker. Material från nio svenska nyhetsmedier studeras kvalitativt genom kritisk diskursanalys. Resultaten visar att en central utgångspunkt för medierna är att konstruera konstgräs som en miljörisk, speciellt gällande risken för spridning av mikroplaster i vattenmiljöer. Emellanåt främjas en alarmistisk diskurs om konstgräsets miljöpåverkan. Viktigt för konstruktionen av denna risk och för att förmedla expertkunskap i fråga är en rapport om källor till mikroplast där konstgräs rankas som den näst största mikroplastkällan. Medierna uppvisar svårigheter i att problematisera denna källa, vilket bland annat leder till att mediediskursen emellanåt slår fast konstgräsets negativa effekter på miljön, men också till konstruktioner av ovisshet. En viktig strategi, både för att konstruera konstgräs som miljörisk och för att säga emot en sådan diskurs, är att knyta argument till en vetenskaplig diskurs. Studien visar också att medierna har svårt att hantera kunskapsosäkerhet, vilken emellanåt blir en drivkraft i befästandet av konstgräset som miljörisk. Studien avslutas med en diskussion om hur journalistiska villkor och rådande tankemönster om miljön bidrar till att främja riskdiskurser framför ett helhetsperspektiv på miljön.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
  Download (png)
  Omslag
 • 4.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Konstgräs som miljöfråga i svenska nyhetsmedier: En kvantitativ innehållsanalys2019Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som mål att undersöka hur svenska nyhetsmedier gestaltar konstgräs som miljöfråga. Detta görs i syfte att dels öka kunskapen om hur medierna rapporterar om mikroplastrelaterade miljöfrågor, ett forskningsområde som är outforskat i både svensk och internationell kontext, dels bidra med kunskap om hur miljövinsterna med konstgräs (återvinning/cirkulär ekonomi) porträtteras gentemot de miljörisker som det ger upphov till (utsläpp av plast och gummi). Rapporteringen från 15 nyhetsmedier och ett totalurval om 250 artiklar publicerade under perioden 2014–2018 studeras genom kvantitativ innehållsanalys. Resultaten visar att konstgräs som miljöfråga förekommer sparsamt i svenska nyhetsmedier, men att rapporteringen har ökat från och med 2016. Från och med detta år börjar konstgräs att allt tydligare kopplas till spridning av plast och gummi i naturen, vilket också är det vanligaste miljöproblemet som konstgräs kopplas till överlag. Detta kan, mot bakgrund av den traditionella medielogikens främjande av risker, i sin tur förklara mediernas ökade intresse för konstgräs som miljöfråga. Miljövinster med konstgräs framkommer inte i normalfallet, vilket betyder att denna aspekt överskuggas av de miljöproblem och risker som finns med konstgräs. Däremot konstaterar ungefär var tredje artikel som fokuserar på konstgräs och miljön i huvudtemat någon form av vetenskaplig osäkerhet kring konstgräsets miljöpåverkan. Gestaltningen av konstgräs som miljöfråga är till viss del formad av samhällsdebatten kring spridningen av plast i naturen, vilket ger medierna tolkningsramar för att förstå frågan, samt gör frågan nyhetsvärdig i sig.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 5.
  Abalo, Ernesto
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Medielogik eller hållbar kommunikation? En intervjustudie om medieringen av konstgräs som miljöfråga2020Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Denna studie intresserar sig för förhållandet mellan medierna och andra intressenter i kommunikationen av miljön, och centrerar kring medieringen av mikroplastutsläpp från konstgräsplaner. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöks kommunikationsstrategierna hos centrala aktörer i medieringen av dessa miljöfrågor. Syftet är att bidra till teoretiseringen av hur kommunikationsstrategier och institutionella logiker hos olika intressenter möts och omförhandlas i den medierade kommunikationen om specifika miljöfrågor. Studien bygger på 14 intervjuer med totalt 15 journalister och redaktörer, myndighetsföreträdare, politiker, forskare och representanter för däckbranschen. En tematisk analys visar att konstgräsfrågan blir intressant för redaktioner på grund av konfliktytorna som kan exploateras i frågan, och osäkerheten som finns kring konstgräsets utsläpp av mikroplaster integreras i strategierna som styr det journalistiska hantverket. Studien visar också att kommunikationsstrategier som är i linje med den så kallade medielogiken möjliggör för intressenter att nå fram med sina perspektiv i medierna och vice versa. Detta mönster visar sig exempelvis i däckbranschens kommunikativa arbete i konstgräsfrågan. Studien visar också att Naturvårdsverket, som innehaft en nyckelroll i frågan om mikroplaster, har haft en ambivalent kommunikationsstrategi i denna fråga. Myndigheten både använder sig av och bortser från medielogiken. Studien diskuterar också riskerna med miljökommunikationens anpassning till medielogiken, där denna anpassning riskerar att bli ett problem ur ett hållbarhetsperspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
  Download (png)
  Omslag
 • 6.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Meeting the Good Other: Proper distance and the representation of José Mujica in Swedish feature journalism2019Inngår i: Iberoamericana: Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, E-ISSN 2002-4509, Vol. 48, nr 1, s. 150-160Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper examines the representation of the then president of Uruguay, José Mujica, in a long-read feature story published in the Saturday supplement of the Swedish newspaper Dagens Nyheter. This is done with the aim of contributing to the understanding of how international journalism constructs distance and proximity in the reporting of distant subjects, and more specifically, how such constructions connect the Swedish audience to (or disconnect it from) political processes and relations in Latin America. In this way, the study contributes to the field of media representation in general, as well as to research on the representation of Latin America, more specifically. Critical discourse analysis is used to analyze the text and visuals. Three result topics are presented. The first comprises discourses that construct difference, such as those highlighting personal characteristics that make Mujica different from other presidents. The second centers on discourses that construct proximity between Mujica and the audience, such as those addressing sustainability and the connections between Sweden, Uruguay and Mujica. The third highlights discourses that distance or downplay difference and revolve around constructions about Mujica’s political past. The paper ends with a discussion of how this representation is able to construct Mujica as a close other without, in the process, abandoning key tenets of contemporary capitalist ideology.

 • 7.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  News for global sustainability?: Reifying and othering social inequality in news2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper discusses news journalism about inequality from a critical point of view, with the aim of contributing to the critical theorization of the relationship between journalism and sustainability. Sustainability and journalism on social inequality are perceived as intersecting in at least two ways. On one level, journalism can serve sustainable development by providing high-quality content that can help citizens to better understand the causes behind social inequality and how it can be overcome. On another level, journalism would itself gain much from sustainable development on a global level, since that would provide a good ground for a high-quality journalism characterized by its professional and democratic ethics rather than one that is strained by market-logics. The paper focuses on reification and problematizes the ways in which social inequality is reified in news journalism. Basing the argumentation on examples from international journalism, it is argued that although the existence of social inequality in a specific country can be acknowledged in the reporting – for example by the reference to rich and poor people and rich and poor geographic spaces – the social, political and historical causes of this inequality remain abstracted. In this sense, reification provides a rather objectivist account on inequality, which in turn limits the critique of the mechanisms that lie behind it. On the long run such constructions serve the legitimation of social inequality, which indeed ought to be seen as a sustainability problem. The paper also argues that for a more sustainable journalism to take place, a shift in the attitude towards social inequality and sustainable development must take place in the broader sociocultural context that surrounds journalism.

 • 8.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  News Journalism for Global Sustainablility?: On the Problems with Reification and Othering when Reporting on Social Inequality2017Inngår i: What is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism / [ed] Peter Berglez, Ulrika Olausson & Mart Ots, New York: Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 135-150Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Rifts in the hegemony: Swedish news journalism on cannabis legalization2019Inngår i: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 20, nr 11, s. 1617-1634Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study analyzes the journalistic construction of the ongoing international renegotiation of cannabis, with the aim of contributing to the theorization of how journalism mediates between hegemonic and counter-hegemonic positions at times of crisis of hegemonic values. The study perceives the many ongoing attempts of legalizing and decriminalizing cannabis for recreational use as providing a disequilibrium to the hegemonic view of the substance as a dangerous narcotic that is rightly banned, and as intensifying a hegemonic struggle over the meaning of cannabis. Swedish print news journalism about cannabis legalization in different countries and contexts is studied, using critical discourse analysis. The analysis shows that journalism allows for debate between positive and skeptic discourses about the effects of recreational cannabis consumption and its medical benefits, and that voices that argue for cannabis legalization to combat organized crime are given important framing power. This means that a measure of legitimacy is given to discourses that counter the prohibitionist hegemony in Sweden, which means that mainstream journalism in this specific case serves as an arena for challenging hegemonic values that are in crisis.

 • 10.
  Abalo, Ernesto
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Struck by the Potentials of Cannabusiness: Exploring the Relationship Between Neoliberal Ideology and Journalism in the Reporting on Legal Cannabis2019Inngår i: tripleC: Communication, Capitalism & Critique, E-ISSN 1726-670X, Vol. 17, nr 1, s. 86-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines the reporting on legal cannabis in order to explore the operation of neoliberal ideology in journalistic discourse. Cannabis legalisation is here understood as a way for capitalism to create new market opportunities, besides being a turn away from the so-called ‘war on drugs’. The study understands neoliberalism as operating via market-based logics that are interrelated with other social logics, such as those pertaining to journalism (Phelan 2014). Critical discourse analysis is used for studying Swedish newspaper reporting on legal cannabis between 2013 and 2018. The study shows that a struggle between market-based logics and journalistic practices is visible, where journalism has difficulties in challenging core tenets of neoliberal ideology. The article concludes with a discussion of how the current conditions of journalism limit its ability to challenge neoliberal perspectives.

 • 11.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Through an imperialistic gaze?: Journalism, ideology and the notion of democracy2015Inngår i: Differences, Inequalities and Sociological Imagination: Abstract Book, Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences , 2015, s. 929-930Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Despite that the notion of democracy has a central place in the Western self-image, and also in media studies, research that focuses on how democracy is ideologically loaded in journalistic content is still in its infancy. In recent times, democracy has been used with great enthusiasm by Western political leaders, while the meaning of democracy perhaps is more fuzzy than ever. In times of economic and political crisis, and of a weak Left in most European countries, it is important to examine how journalism constructs notions of democracy, and how such notions reflect specific political positions and interests. This study, which is theoretically rooted in ideology critique, and methodologically inspired by critical discourse analysis, examines how news journalism in the coverage of Venezuela and the Ukraine conflict constructs notions of democracy. The study is specially interested in exploring and discussing the ideological interconnections between imperialism and geopolitical interests, and the journalistic construction of democracy.

 • 12.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Through Eurocentric logics: The construction of difference in foreign news discourse on Venezuela2016Inngår i: Journal of Language and Politics, ISSN 1569-2159, E-ISSN 1569-9862, Vol. 15, nr 1, s. 94-115Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aims to explore the construction of difference in foreign news discourse on culturally similar but politically different non-Western subjects. Applying critical discourse analysis (CDA) together with a critique of Eurocentrism, the study examines difference in newspaper constructions of government supporters and oppositional groups in Venezuela. Discursive differences are evident in the strategies used for constructing the two groups with regard to political rationality and violence. Government supporters are associated with social justice, Venezuela’s poor, dogmatic behavior, and the use of political violence. The opposition, in contrast, is constructed as following a Western democratic rationale that stresses anti-authoritarianism. This group is primarily associated with victims of violence. While the opposition is conveyed as being compatible with Eurocentric values and practices, government supporters to great extent deviate from these norms. Such constructions serve to legitimize politico-ideological undercurrents of Eurocentrism, as the defense of liberalism.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Towards sustainable journalism? On the need for a new common sense on inequality.2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Abalo, Ernesto
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Lärandepraktiker i och utanför skolan (LPS), Communication, Culture & Diversity @ JU (CCD@JU). Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Weeds in the Hegemony: Understanding Journalism on the Renegotiation of Cannabis2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We are witnessing the renegotiation of cannabis substances in many parts of the world. After being classified as narcotics and subjected to a worldwide ban for several decades, cannabis has now been legalized in Uruguay and in several US states, and decriminalized in some other countries. This paper aims to study how the ongoing renegotiation of cannabis, which involves the legalization of the substance in different parts of the world, is constructed in Swedish print news journalism. This is done with the purpose of understanding how news journalism in a context of a traditionally strong drug prohibition (de)legitimizes different positions and perspectives in the ongoing renegotiation of cannabis, and to what extent journalism in such a context offers challenges to the reigning prohibitionist hegemony. Although cannabis and the media has been researched extensively, very few studies have been conducted by media and communication or journalism scholars, and contributions have been placed mainly in areas as for example drug policy, drug use and misuse, and public health. The current study, in contrast, wishes to contribute to the critical study of drug journalism. The paper draws on critical theory, understanding the ongoing renegotiation of cannabis as bringing disequilibrium to the hegemonic view of cannabis as dangerous drug that needs to be banned. Journalism is perceived as playing a key role in this context, since journalism is an arena where different discourses on cannabis struggle for prominence. Journalism can in this sense serve the strengthening of counter-hegemonic discourses on cannabis or the reinforcement of the prohibitionist hegemony. The study uses critical discourse analysis as a method to study 49 print newspaper items. The results show that the studied media invites opposed discourses regarding the health risks and the medical benefits of cannabis to be part of the news pages, which creates a somewhat pluralistic view on cannabis. The study also finds that the construction of cannabis legalization as a means to combat organized crime is given significant framing power. These results suggest that the ongoing renegotiation of cannabis in different parts of the world invites Swedish journalism to broaden the debate on the substance and to provide certain legitimacy to positive discourses on cannabis that are otherwise considered deviant in the Swedish drug debate. This serves as an example of how changes in distant political contexts affect the ways in which journalism ascribes legitimacy to specific discourses on drugs.

 • 15.
  Abalo, Ernesto
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  With senior citizens in mind? Affordances and constraints in how Swedish government user interfaces offer different contact channels to its users2023Inngår i: Communication Policy and Technology Section: Abstracts of papers presented at one or both of the 2023 conferences of the International Association for Media and Communication Research, IAMCR Lyon23 – Lyon, France 9 to 13 July, IAMCR OCP23 – Online 26 June to 12 September, IAMCR – International Association for Media and Communication Research , 2023, s. 57-57Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As one of the leading countries when it comes to the access and use of ICTs (OECD, 2018), Sweden has also been on the forefront of the digitalization of government services. The Agency for Digital government, has launched the principal of Digital First, which means that digital encounters should, when relevant, be prioritized in the interaction between government agencies and citizens (Agency for digital government, 2023). At the same time, research has shown a divide in the diffusion and use of ICTs in Sweden, where increased age plays a negative role for access and literacy (Olsson et al, 2019). Against this backdrop, it is therefore important that the praxis of Digital First, thus the increased digitalization of the encounter between government and citizen, is inclusive also for the less digital savvy citizens, as some groups of elderly. This, in order for digitalization to enable rather than restrict citizenship.

  The current study, which is part of a larger project on senior citizens’ encounter with the digital welfare system in Sweden, analyzes the affordances and constrains of government user interfaces. Using multimodal critical discourse analysis, the study focuses on how government agencies, through the semiotic elements of their online user interfaces, offer and limit engagement and interaction with citizens–both digitally and off-screen. Moreover, the analysis has the overall ambition to discern the explicit and latent characteristics that the user interfaces require the users to have. The user interfaces studied belong to the Swedish pensions agency, 1177 (the Swedish healthcare system’s official website), The municipality of Växjö, and the municipality of Älmhult.

  The study discusses the affordances and constraint of the user interfaces in relation to digital citizenship (Schou & Hjelholt, 2018), a figure that is discursively construed by policy and the user interfaces themselves, but that is also materialized by the new forms of governance in advanced capitalist societies, where the slimming of government passes tasks to the citizen. The study argues that the naturalization of digital citizenship risks making senior citizens, an already vulnerable group, even more vulnerable, as the user interfaces require a certain level of digital literacy. Therefore, light needs to be shed on how user interfaces meet the needs of different groups of citizens, which in turn requires more empirical research on the actual encounters between citizens and government user interfaces.

 • 16.
  Abalo, Ernesto
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Danielsson, Martin
  Högskolan i Halmstad.
  Johansson, Håkan
  Lunds universitet.
  Olsson, Tobias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Digital inkludering eller exkludering? Arbetslösas användning av arbets­förmedlingens webbplats2010Inngår i: Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen / [ed] Torbjörn Hjort, Philip Lalander, Roddy Nilsson, Växjö: Linnéuniversitetet , 2010, s. 69-86Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Abalo, Ernesto
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Danielsson, Martin
  Johansson, Håkan
  Olsson, Tobias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Emerging patterns in the era of e-governance: A study of users of 'Swedish public employment service' on internet2012Inngår i: Media in the swirl / [ed] Ravi K. Dhar, Pooja Rana, New Delhi: Pentagon Press , 2012, 1, s. 114-125Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Abalo, Ernesto
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jacobsson, Diana
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Class struggle in the era of post-politics: Representing the Swedish port conflict in the news media2021Inngår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 42, nr 3, s. 20-34Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article addresses how class as a category of conflict and struggle is understood and shaped discursively in mainstream media today. We utilise a case study of how Swedish news media represents the long-lasting conflict in the Swedish labour market between the Swedish Dockworkers’ Union and the employer organisation, Sweden's Ports. Using critical discourse analysis, we show two ways in which class relations are recontextualised in three Swedish newspapers. One is through obscuring class and centring the conflict around business and nationalist discourses, which in the end legitimise a corporate perspective. The other, more marginalised, way is through the critique of class relations that appears in subjective discourse types. This handling of class, we argue, serves the reproduction of a post-political condition.

 • 19.
  Abalo, Ernesto
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Nilsson, Johan
  School of Humanities, Education and Social sciences, Örebro University, Sweden.
  Fostering the truthful individual: Communicating media literacy in the comic Bamse2021Inngår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 42, nr 1, s. 109-123Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines the construction of media literacy in a special issue on source criticism of the Swedish children's comic Bamse – Världens Starkaste Björn [Bamse – The World's Strongest Bear]. This is done with the purpose of understanding what values, perspectives, and practices are promoted when media literacy is communicated via children's edutainment media. Using narrative and discourse analysis, we problematise how notions of truth (such as post-truth) guide much of the discourse on digital media in today's post-political society, and how that and individualisation shape notions of media literacy. This is visible in the analysed case in how source criticism is constructed in relation to notions of truth and falsehood, and as moral lessons aimed at the individual media user. We argue that such an individualised, decontextualised, and depoliticised take on media literacy is problematic and an expression of neoliberalism and a middle-class gaze.

 • 20.
  Abalo, Ernesto
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olausson, Ulrika
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  An environmental problem in the making: how media logic molds scientific uncertainty in the production of news about artificial turf in Sweden2023Inngår i: Journal of Science Communication, E-ISSN 1824-2049, Vol. 22, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aims to contribute knowledge about how an environmental issue is discursively forged notwithstanding the prevalence of significant scientific uncertainty. This is done by studying the production of news about artificial turf as a microplastic pollutant in Sweden. Semi-structured interviews were conducted with 15 journalists and editors, public officials, politicians, industry representatives and experts, all involved in the issue of artificial turf. The study shows how media logic, among other factors, informs the interpretations of the uncertainties surrounding artificial turf as an environmental problem and concludes that the power of media logic needs to be considered also in the construction of other scientifically charged issues.

 • 21.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Consumer-led innovation in social media advertising formats2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  On Instagram, Twitter, Facebook, and weblogs, consumer activity is increasingly institutionalized, guarded by rules and norms. Consumers take on tasks previously performed by trained media workers, but they also create new activities, emerging as a new breed of media workers, institutionalizing new fields of the media and advertising industries and their associated practices (Dolbec and Fischer 2015). It has been described how amateur workers develop new ethical norms and rules for publishing, by taking journalistic/editorial decisions on what content to publish and how, within their new institutional domain (Abidin & Ots, 2015).

   

  This paper is focused on a specific group of stakeholders – everyday Internet users who manufacture themselves into a new form of social media microcelebrity known as the ‘Influencer’ (Abidin 2015). Since 2005, many young women have taken to social media to craft ‘microcelebrity personas’ as a career – “a new style of online performance that involves people ‘amping up’ their popularity over the Web using technologies like video, blogs and social networking sites” (Senft 2008: 25). In their most basic capacity, Influencers produce advertorials on blogs and social media platforms in exchange for payment or sponsored products and services (Abidin 2015). Owing to their power to shape purchase decisions, their clients have progressed from small home businesses to bluechip companies including Canon, Gucci, and KLM. Until recently, the most effective advertorials are those that are seamlessly woven into the daily narratives Influencers publish on their blogs and social media, such that readers are unable to tell apart ‘paid opinions’ from ‘unpaid’ sentiments (Abidin 2014). However, along with the maturity of the field, there is a gradual standardization of new advertising formats.

   

  The conducted study explores how semi-professional microcelebrity Influencers create advertising market innovations. Researchers have previously described how consumer fans help firms innovate (e.g. Füller et al 2008), and how fan cultures celebrate their favourite brands by creating their own advertisements (Muniz & Schau 2005; for overview see Ots & Hartmann 2015). This paper takes a slightly different approach – rather than seeing consumers as co-creators, it demonstrates how new actors outside the traditional media and advertising industries, make innovations that compete with the incumbents. We focus on these vernacular advertising innovations in the age of social media, and seek to understand how Influencers orientate towards a youth market in the saturated, visually dominated attention economy of Instagram. The findings include a typology of innovative advertising formats emerging outside the traditional media companies, along with their associated publishing rules as defined by the semi-professional Influencers.

   

  The data draws on a larger study of social media Influencers in Singapore since mid-2010, including over a year of intensive participant observation conducted with these Influencers in the flesh in the capacity of various roles. These interactions and observations were archived in extensively detailed field diaries. 120 personal interviews were conducted with Influencers, Influencer management agencies, (prospective) clients, readers, and friends and family of Influencers between December 2011 and July 2013. Social media content from blogs, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, AskFM, and popular public forums was archived until December 2015. Fieldwork entailed continued interaction with other actors involved in the Influencers’ social milieu, including their peers, backend production management, sponsors and advertisers, and readers. As such, although the data is drawn mainly from the textual and visual content of publically accessed blogs and associated social media platforms including Instagram, Twitter, and Facebook, the analysis is highly contextualised and shaped by long-term ethnographic work among these Influencers. 

 • 22.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Influencers Tell All?: Unravelling Authenticity and Credibility in a Brand Scandal2016Inngår i: Blurring the lines: Market-driven and democracy-driven freedom of expression / [ed] Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson, Nordicom, 2016, s. 153-161Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This chapter discusses the emerging practices of social media Influencers. In focus are six influential Instagram Influencers who were ‘exposed’ for involving themselves in campaigns aiming to discredit telecommunications providers in Singapore. In the absence of enforced legal boundaries and industry norms regarding advertising formats and advertising ethics, brand scandals are frequent, causing concern among regulators, brand managers, and platform owners. When starting to accommodate commercial brands and contents in social media posts, Influencers are constantly at risk of breaching their contract of trust with their followers. The case study shows how Influencers, followers, and eventually also the brand clients, are sensitive to what they experience as deceptive and unethical behaviours that will put normative pressures onto the Influencers to conform to certain ethical standards.

 • 23.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi.
  Microcelebrity influencers and advertorial disclosure: Practicing the advertising/editorial divide on Instagram2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Abidin, Crystal
  et al.
  University of Western Australia.
  Ots, Mart
  Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC). Jönköping University, Internationella Handelshögskolan, IHH, Företagsekonomi. Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  The Influencer’s dilemma: The shaping of new brand professions between credibility and commerce2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The new "liquid" media environment involves a range of new professions, practices and practitioners (Deuze 2011). Based on a rich ethnographic study containing personal interviews and participant observation, this paper looks at semi-professional Influencers in the social media marketing industry and asks how these new branding professions and their practices emerge and institutionalize. Specifically, the material draws on data collected between 2011 and 2015 among women Influencers in the ‘lifestyle’ genre in Singapore who advertise products and services in the industry verticals of Fashion, Beauty, and Electronic goods on blogs, Twitter, and Instagram.

  Fulltekst (pdf)
  Full-length paper
 • 25.
  Abramsson, Emelie
  et al.
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ottenström, Emma
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  ”Stick i stäv med värdeorden”: En kvalitativ fallstudie om internkommunikation kopplat till värdeord2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har under flera århundranden pågått en process där människors arbetsplikt har ersatts av en efterfrågan av balans, meningsfullhet och kvalitet för individen på arbetet. Denna förändring har motiverat organisationer att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke, då ”starka varumärken får sin kraft inifrån” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. 28) vilket gör att det krävs en konsekvent organisationsidentitet som har sin utgångpunkt i gemensamma värderingar och kommunikationsstrategier (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. 13–30).

   

  Värderingar som styrmedel innebär att ledningen styr organisationen med en utvald värdegrund för att uppnå uppsatta mål och skapa en önskvärd företagskultur. Tidigare forskning har visat att medarbetare som trivs och känner sig stolta över sin arbetsplats är en viktigare faktor för medarbetares motivation än vad ekonomiska förmåner är (Philipson, 2004, s. 56–58). Medarbetare som trivs och lever kulturen är ett viktigt strategiskt verktyg för att förankra kulturen inom organisationen (Falkheimer & Heide, 2007, s. 90–91). Både kommunikation och värderingar som styrmedel kan hjälpa organisationer, om de används på rätt sätt. Vi valde därför att utföra en fallstudie på en statligt ägd organisation, som kommer att vara anonym i studien. En innehållsanalys på insamlad empiri från observationer, intervjuer och enkäter utfördes för att studera den interna kommunikationen genom olika kommunikationskanaler, för att se om värdeorden uppfattas som genuina av medarbetarna och därmed fungerar som ett styrmedel.

   

  Slutsatsen visar att organisationen inte använder värdeord som styrmedel fullt ut men att värdeorden påverkar det mellanmänskliga interna beteendet. Kommunikationskanalerna används parallellt för att maximera och anpassa effekten av kommunikationen men då beslut som tas inom organisationen går stick i stäv med värdeorden uppfattas kulturen inte som genuin och fungerar därför inte fullt ut som ett styrmedel, vilket det har möjlighet att vara.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Adjin-Tettey, Theodora Dame
  et al.
  School of Journalism and Media Studies, Rhodes University, South Africa.
  Garman, Anthea
  School of Journalism and Media Studies, Rhodes University, South Africa.
  Krüger, Franz
  Wits Radio Academy, University of the Witwatersrand, South Africa.
  Olausson, Ulrika
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Berglez, Peter
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Tallert, Lars
  Fojo Media Institute, Linnaeus University.
  Berger, Guy
  UNESCO.
  Fritzon, Vilhelm
  Folke Bernadotte Academy (FBA), Swedish agency for peace, security and development.
  Towards sustainable journalism in sub-Saharan Africa: Policy brief2021Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In sub-Saharan Africa, Fojo Media Institute, Wits Journalism and four other organisations are jointly promoting independent journalism and protecting the space for civil society organisations and human rights defenders in the CHARM programme. Bringing together academics, media practitioners and researchers from four universities in South Africa and Sweden, the main objective of this policy brief is to introduce the concept of sustainable journalism, defining what the concept could entail in sub-Saharan Africa and investigating the implications for media development in this context. Stakeholder discussions on the subject matter were held with relevant media actors in four countries within sub-Saharan Africa. The findings, which provide clear policy recommendations, are shared in this report.  

  Fulltekst (pdf)
  Full-text
 • 27.
  Adrovic, Ninella
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Sex and the City: En kvalitativ studie om serien och karaktärerna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur de kvinnliga huvudkaraktärerna i den amerikanska dramaserien Sex and the City framställs. En analys har gjorts på sex avsnitt av serien. Analysmaterialet studerades utifrån ett feministiskt samt stereotypiskt perspektiv. En av utgångspunkterna har varit antagandet om att karaktärerna är olika.

  Undersökningen syftar också till att analysera serien och se om den är en traditionell eller en modern såpopera.

  Studien grundar sig på en innehållsanalys. Resultatet kommer att delvis vara generellt för hela serien, eftersom karaktärerna följer med alla säsonger men utvecklas under seriens gång.

  Resultatet av undersökningen stärker antagandet av att karaktärerna är olika. Kvinnorna representerar stereotyper av olika slag. Resultatet visar även att kvinnorna också har mycket gemensamt. Serien kan varken placeras i den traditionella såpoperan eller i den postmoderna såpoperan. Sex and the city är en serie som har element från båda subgenrerna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Agerteg, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Ardell, Sandra
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Tivelius, Marielle
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  En kvalitativ studie om genrer och varumärkesbyggande inom TV-reklam2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då TV-reklam idag är ett frekvent inslag i de kommersiella TV-kanalerna ville vi ta reda på vilken typ av reklamfilm som uppfattades som mest lämpad vid varumärkesbyggande. För att ta reda på detta valde vi att genomföra kvalitativa djupintervjuer med sex personer, tre kvinnor och tre män, i åldrarna 18 - 65 år. Vi valde att avgränsa oss till de tre genrerna humorreklam, känsloreklam och kändisreklam, och valde ut två reklamfilmer inom varje genre som vi ansåg representativa för respektive genre. Vi valde att använda oss av semiotik och brand equity som teoretisk ansats då vi ansåg att de passade väl in i vår studie.

  Under intervjuerna visade vi reklamfilmerna för intervjupersonerna och ställde därefter frågor utifrån två förutbestämda frågeområden; varumärke och reklamfilmsgenre. Majoriteten av intervjupersonerna ansåg att humor var den genre som var mest lämpad vid varumärkesbyggande, men när det gällde personligt tyckande visade det sig att humor och känsloreklam var lika mycket uppskattade. Flertalet av intervjupersonerna var överens om att val av reklamfilmsgenre var sammanlänkat med den typ av produkt som marknadsfördes. Vi kunde även urskilja att ett antal intervjupersoner ansåg att reklamfilmer till en viss grad bidrar till att intervjupersonerna skulle välja den marknadsförda produkten framför en likartad. En tendens vi fann inom kändisreklam var att om intervjupersonerna själva har en negativ uppfattning om kändisen i reklamfilmen från början så är inte det en faktor som påverkar varumärket och företaget på ett negativt sätt. En övergripande tendens vi kunde urskilja var att varumärket måste utstråla positiva associationer för att skapa värde hos TV-tittaren.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Aguilar, Huri Eunice
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Huri Eunice Aguilar

  Fyra PR-konsulters syn på hur man förändrar ett personligt varumärke. - En kvalitativ undersökning om processen av att förändra ett personligt varumärke.

  Antal sidor: 38

  Uppsatsen behandlar processen av att förändra ett befintligt personligt varumärke. Syftet är att beskriva och skapa förståelse för processen av att förändra ett personligt varumärke. Frågeställningarna är hur ompositioneras eller revitaliseras ett befintligt personligt varumärke? Finns det gemensamma komponenter som leder till framgång när man förändrar det personliga varumärke? Vilka risker finns vid en ompositionering eller revitalisering utav ett befintligt  personligt varumärke? Kan de varumärkesstrategierna som finns om hur man förändrar ett företags eller produktvarumärke anpassas till personliga varumärken?

  Metoden är kvalitativa intervjuer med fyra PR-konsulter som har erfarenhet av att förändra varumärken eller personliga varumärken.

  Processen av att förändra ett personligt varumärke är att identifiera det personliga varumärkets identitet. Det andra steget är att fastställa hur det personliga varumärket ska uppfattas, och vilka egenskaper i ens identitet som därmed måste belysas. De sista steget är att ta reda på hur det personliga varumärket uppfattas, och minska gapet mellan hur man vill att det personliga varumärket ska uppfattas, och den faktiska uppfattningen.

  Gemensamma komponenter som leder till framgång när man förändrar ett personligt varumärke är att förändringen anses vara genuin, naturlig, och att förändringen endast belyser andra redan existerande egenskaper i ett personligt varumärkes identitet.

  De risker som finns i att förändra ett personligt varumärke är att tappa sin målgrupp eller trovärdighet samt att man eliminerar de element som differentierar det personliga varumärket. Uppsatsens slutsats är att vissa av de varumärkesstrategier som finns, kan appliceras på personliga varumärken. Skillnaden är att varumärkesstrategierna för produkt och företags varumärkena är mer omfattande. Varumärkesstrategierna som inte tycks vara applicerbara, är de som tar upp en förändring av själva produkten vid en förändring av varumärket. Uppsatsen kommer fram till att ett personligt varumärke kan revitaliseras dock inte ompositioneras. En ompositionering involverar en förändring på själva produkten, medan en revitalisering är ett mer korrekt begrepp att använda , då begreppet syftar till att ändra ett varumärkes associationer.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Ahlberg, Christofer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Trygged, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Wahlström, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Vägen till nyhetsvärdig: En kvalitativ textanalys för att utmana medielogiken genom att testa tre nyhetsvärderingsteorier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I augusti 2010 inträffade en olycka i San José-gruvan i Chile. Olyckan resulterade i att 33 gruvarbe-tare blev fast i ett skyddsrum i över två månader innan de kunde räddas. Händelsen fick ett stort utrymme i media världen över. I vår studie har vi utmanat medielogiken genom att testa tre ny-hetsvärderingsteorier utifrån aftonbladet.ses och dn.ses nyhetsrapportering kring gruvolyckan. Tidningarna valdes därför att de är Sveriges största kvälls- respektive morgontidning. Vi undersök-te vilken av teorierna som bäst kunde appliceras på rapporteringen och även på skillnader mellan tidningarnas rapportering sett utifrån teorierna. De nyhetsvärderingsteorier vi testat kommer från Håkan Hvitfelt, Tony Harcup & Deirdre O’Neill samt Pamela J. Shoemaker, Tsan-Kuo Chang & Nancy Brendlinger.Vid analysen utförde vi en kvalitativ textanalys och analyserade artiklarna hermeneutiskt genom åtta dimensioner i ett analysschema. Under studien kom vi fram till att det endast finns små skill-nader mellan tidningarna i deras rapportering. De skiljer sig bara åt i två av de åtta dimensioner vi analyserade. Ingen av teorierna stämde helt överens med rapporteringen, men Hvitfelt är den teo-retiker vars teorier stämmer bäst överens med hur tidningarna skrev. Tätt därefter följer Harcup & O’Neill och därefter Shoemaker et al. Det bör dock understrykas att teoriernas kriterier i många fall var vaga och svårtolkade, vilket ledde till att vi själva fick tolka vad teoretikerna menade. Fast-än teoretikernas idéer skiljer sig åt finns det alltså ingen som lyckats skapa en teori som är fullstän-dig. Det är först när teorierna konvergerar som de visar en godtagbar väg till hur en artikel blir nyhetsvärdig i dagens medielandskap.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Ahlberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lennartsson, Annica
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Wahlström, David
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  No fat chicks: En semiotisk innehållsanalys om hur kvinnliga karaktärer framställs i barnprogram2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns inte mycket forskning kring hur genus förmedlas genom barnprogram. De få studiersom finns visar på att manliga karaktärer oftare förekommer än kvinnliga, och att de manligakaraktärerna oftast har större och viktigare roller.

  Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga karaktärer framställs i barnprogrammen från deolika tidsperioderna. Analysen ska utreda på vilket sätt de kvinnliga karaktärerna framställs och omdet har förändrats över tid. Analysen ska även påvisa om karaktärerna kan benämnas somstereotypa eller inte samt om de följer de traditionella könsrollerna.

  Uppsatsen bygger på en semiotisk innehållsanalys med både denotativ och konnotativ ansats.Semiotiken är både insamlings- och analysmetod. Genom urvalsmetoden som delvis varslumpmässig bestämdes vilka sex barnprogram från tre olika årtionden som skulle utgöra detempiriska materialet.

  Vår analys vittnar om att det finns både likheter och skillnader mellan kvinnliga karaktärer frånolika barnprogram och årtionden. Det finns däremot inget direkt mönster för dessa likheter ochskillnader. Vår analys visar också att de kvinnliga karaktärerna inte är särskilt stereotypa i sittuppträdande. Det går inte att se någon generell förändring över tid vad gäller karaktärernasbeteende, analysen visar inte att de gått från att bete sig på ett vis till ett annat.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Ahlgren, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Börjeson, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Callas, Arvid
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Marknadsföringsbegrepp i praktiken: En kvalitativ studie om tillämpningen av priming, upplevelserummet och relationsmarknadsföring i fallet HV712010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study is based on the pragmatic question whether one can apply the theoretical perspectives priming, experience space and relationship marketing in a practical context. The authors visualize how these concepts appear practical and what advantages and disadvantages can be discerned in the particular case of HV71. The method used is a hypothetico-deductive approach, which is not entirely conventional in the humanistic and social scientific context. Consequently, it has been proven to be particularly suitable as it could expose the theoretical perspectives for a difficult scientific test.

  The result of the study demonstrated that a marketer could benefit from using the theoretical perspectives when exercising the profession. It also showed that the object of study applied these perspectives. Furthermore, the study contributes with new knowledge in two areas. First, it was shown that researchers could use the hypothetico-deductive method as tool for humanistic and social scientific studies such as this. Also, the study answered the fundamental questions whether the theoretical perspectives could be identified in practice and how the object of study benefited from applying them.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Ahlin, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Bjärsholm, Alma
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Är H&M lika med Hållbart Mode?: En kritisk diskursanalys av H&M:s gröna marknadskommunikation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahmed, Abdulkarim
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Studiehandledning på modersmål: En kvalitativ studie om studiehandledarens samarbete med lärare2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ahrenberg, Rosa Greta
  Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  We won't be ignored!: Climate Protest Radicalization – Motivation, Attitudes, Goal and Communication Strategies within the German Climate Movement "Letzte Generation"2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 36.
  Albinsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lööv, Oskar
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Vem får synas i svensk reklam" - vad hände sen?: En kvantitativ innehållsanalys av reklamannonser i svenska dagstidningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Albinsson, Sanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Lindahl, Ida
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Åberg, Sara
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Med tillstånd att vara rolig: En innehållsanalys av modern komedifilm2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag.

  Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tilldelas samt vilka eventuella skillnader det finns i komedifilm med i huvudsak manliga skådespelare respektive kvinnliga skådespelare.

  Resultaten av analysen visade att komedifilm med i huvudsak manliga skådespelare bekräftar traditionella könsnormer samt sociala normer medan en komedifilm med i huvudsak kvinnliga skådespelare visar nya tendenser gällande maskulina och feminina karaktärer. Maskulina egenskaper visades dock vara de mest eftersträvansvärda. Studien fann även att den humoristiska funktionen hos karaktärerna ligger i stereotypisering, överdrifter samt brott mot sociala normer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Aleñá Naval, Gerard
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ideology and Orientalism in American and Cuban news media: Representation of the Chinese government in foreign media during the Umbrella Revolution2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to examine the representation of the Chinese government in foreign media during the Umbrella Revolution along 2014. Hence, this paper analyzes The New York Times and Granma by using Critical Discourse Analysis along with Multimodal Critical Discourse Analysis in order to reveal underlying ideology and Orientalism in their news discourse. Thus, this study aims to understand how influenced is their representation of the Chinese government by the ideology of their countries. In that way, ideology and Orientalism are the theories implemented in this research. Additionally, in order to understand the relationship between media and the establishment in United States and Cuba, the Liberal model and the Soviet Communist theory are respectively applied. Moreover, the Propaganda model is also implemented to study in depth the level of influence that the establishment has on the media. In this sense, the research reveals that the representation of Cuban and American media was influenced by the ideology of their countries and that both sides ‘othered’ each other. Hence, both constructions aimed to impose Capitalism or Communism as the most valid socio-economic system. 

  Fulltekst (pdf)
  Ideology and Orientalism in American and Cuban news media
 • 39.
  Ali Rostam, Erivan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Hallberg, Kristina
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Gyllensten, Sofie
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Med skilda perspektiv: Sverigedemokraternas profil, identitet och image2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån Sverigedemokraternas valkampanjfilm undersöka hur de planerade kommunikationsverktygen profil, identitet och image tolkas utifrån tre olika perspektiv. Under studiens gång har vi genomfört strukturerade intervjuer med tre medlemmar inom Sverigedemokraterna, en semiotisk filmanalys av partiets valkampanjfilm och utfört enkätundersökningar med 100 röstberättigade elever vid Erik Dahlbergsgymnasiet.

   

  Studiens resultat visar att Sverigedemokraternas profil stämmer överens med valkampanjfilmens identitet. Gällande image anser partiet att allmänhetens tolkning inte stämmer överens med partiets profil. Ett problem som Sverigedemokraterna säger sig ligga i att media har kommunicerat en felaktig bild av partiet.

   

  Vår semiotiska filmanalys visar att Sverigedemokraternas budskap framgår tydligt i valkampanjfilmen genom att visa hur invandringen kostar mycket, samtidigt som pensionärerna blir drabbade. Studiens resultat visar även att mer än hälften av eleverna på Erik Dahlbergsgymnasiet hade en negativ inställning till Sverigedemokraterna och 70 procent ansåg att individerna i valkampanjfilmen framställs orättvist.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Almgren, Susanne
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  News Users’ (Dis)trust in Media Performance: Challenges to Sustainable Journalism in Times of Xenophobia2017Inngår i: What Is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism, Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 161-179Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this chapter, the sustainability of journalism is explored with interest in how users express trust and distrust towards professional news media. The challenges to the sustainability of journalism have social, financial and environmental tenets. The center of attention here is the social aspect of how users negotiate the end of journalism in society. Users have conflicting views on how professional news media perform, oscillating between if the responsibility of news media should be extended to coverage of conflicting issues or to enable citizens to share a common ground imprinted by solidarity. These aspects merge and manifest in news related to issues of xenophobia and solidarity. The changed financial prospects of the news industry coincide with the timing of globalization’s effects on the local scene, where people experience increasing hurdles across the world. The sustainability of journalism—considered crucial for democracy—is currently under substantial pressure. At the same time, living conditions are deteriorating around the world. People need to migrate to other societies that are becoming ever more polarized between xenophobia and solidarity. News covering this process is constructed within a professional value system that—for the sustainability of journalism—needs to be perceived as legitimate.

 • 41.
  Almgren, Susanne
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Participating Users across News Media SpacesManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 42.
  Almgren, Susanne
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  ‘The monkey mountain’ and other stories of (dis)trust: Online news comments as venues for commonplace politics2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 43.
  Almgren, Susanne
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Undoing Churnalism? Users sharing local news on Facebook2017Inngår i: Digital Journalism, ISSN 2167-0811, E-ISSN 2167-082X, Vol. 5, nr 8, s. 1060-1079Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates the types of information that users of a local news site share on Facebook. This issue relates to the idea of "churnalism", which concerns a form of weakened journalism that diminishes the ability to perform expected tasks in a democratic society. As a major social media platform, Facebook has acquired substantial influence over news dissemination, and therefore, scholarly focus needs to be directed to users as news disseminators. The manners by which users share news on Facebook indicate whether churnalism is promoted or abated through users' interaction with online news. In this study, a quantitative content analysis illustrates how 348 news articles published on a local news site were shared 7266 times. The results show that concerns related to churnalism should be directed primarily to the fact that the news outlet only rarely provides users with opportunities to interact with serious or hard news, while lightweight news is frequently offered. Despite this, users abate churnalism in the sense that the news they prefer to share is news from in-house sources rather than from external sources. The news extensively shared covers changes in the vicinity, and health care, and has emerged from local and regional events.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 44.
  Almgren, Susanne
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Users and producers: Online News as Mediated Participation2017Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to illuminate principles that guide mediated participation, taking place through the interplay between users and news producers. Therefore, the study focuses both how spaces for participation are structured (by news producers) and those that exert participatory practices (news users). The research design thus has an approach that ties together analytical strands that previously have been studied separately. The research questions concern how the conditions comprising mediated participation – in terms of opportunities for users’ participatory practices – differ between (1a) various types of online news sites, and (1b) various types of news, as well as how users exercise participatory practices (2a) on various types of news sites, and (2b) in connection to various types of news. The last research question (3) concerns how users express the connection to news producers, through participatory practices within participatory spaces. The thesis includes four papers, that together answer the research questions by applying content and text analyses to various types of news sites (big city national, local rural area, morning broadsheets and evening tabloids) and its content: news articles and features for user participation, such as comments and sharing news through social media (i.e., Facebook and Twitter).

  The results show that users and news producers take diverging approaches to user participation adjacent to online news. This is illustrated by the fact that the categories of news that users are most often permitted to interact with, coincide precisely with the news that users tend to decline to interact with, while the news categories that users tend to interact with (when given the chance) occur comparatively sparse. The results also show that news producers are much more prone to permit users to share news through social media, than to permit them to comment news on the news site. Almost all news are made to permit users to share news through Facebook and Twitter, whereas commenting news is substantially more restricted, and even more so among big city national news sites than among local rural area news sites. When it concerns user practices, users share news on Facebook 20 times more often than they share news through Twitter or comment news on news sites. Tweeting news almost only occurs in news sites affiliated with big city national newspapers, and most prominently so when it concerns evening tabloids. This means (when controlling for differences in circulation) that commenting as a user practice tend to have a more local character than tweeting news, with its more national focus.

  The connection between users and news producers is shaped by the approach these groups of actors take to each other, under different circumstances. Sharing news through Facebook and commenting on news sites, are not interchangeable practices. Nor is tweeting news from a news site affiliated with national tabloid compared to from a local morning newspaper. And although it is well known from extant research that producers hold hesitant views concerning users’ influence over content, users also express distrust when it concerns how professional media practices allow various actors salience in the media. These ideas primarily concern “elites” versus “commoners”, differences between public service and commercial media, regulations and media, including roles, genres, and formats. These ideas also concern whether representational principles should guide media representation or if certain views should be excluded, whether journalists’ political views affect media performance, and how crime news should be presented in terms of what events are published and representations of victims and perpetrators. Overall, the thesis illustrates that there are connections between various forms of electronic communication (i.e., commenting and sharing news through Facebook and Twitter), and the specific contextual and social settings that news sites are embedded within, with its specific situated audience, shaping the connections between users and news producers.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
  Download (png)
  Presentationsbild
  Download (pdf)
  Omslag
 • 45.
  Almgren, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Ekberg, Sara
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Media, Management and Transformation Centre (MMTC).
  User-Generated Content: Organizational Routines and Participatory Practices2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This review focuses user-generated content (UGC) in the mainstream media context. The review illuminates different facets of the notion of UGC, as it follows the interlocked and subsequent links in a chain from the mainstream media organizations, the professional journalistic practices, the generated content, the users, and finally the views on the generated content and the users generating it. The contribution of the review is twofold; 1) mapping the field’s current state and its counterpoints from a cohesive and interdisciplinary perspective and, 2) letting the review fall into the construction of ideal type sets that can be used for further theoretical development of the field.

 • 46.
  Almgren, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Holck Clausen, Louise
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  " ...jag tycker om sill, men tycker inte att det ska vara obligatoriskt... ": - En innehållsanalys om medielogik, public service och partipolitik i SVT:s partiledarutfrågningar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker hur medielogik och public service-värdena uttrycks i SVT:s partiledarutfrågning hösten 2010. En totalundersökning i form av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys är gjord av samtliga partiledarutfrågningar som sändes i SVT veckorna före valet, samt respektive partis valmanifest. Fyra frågor mättes först kvantitativt och analyserades därefter kvalitativt med utgångspunkt i vilka medborgargrupper som synliggörs, hur partiledarnas privata angelägenheter exponeras, hur valmanifestens innehåll överensstämmer med de teman som journalisterna tar upp i utfrågningarna, samt regeringsbildningskomplikationer och samarbetssvårigheter av olika slag. I den kvantitativa analysen framkom att konsumentperspektivet dominerar, men skillnaden är stor i de olika partiledarutfrågningarna. Den personliga exponeringen av partiledarna ger minst utrymme åt dåvarande statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt (m) och Mona Sahlin (s), men även åt Maud Olofsson (c). Valmanifestens överensstämmelse med de journalistiska frågeställningarna visade på stora skillnader mellan de olika partiledarutfrågningarna. Mest kommunikationsutrymme åt komplikationer ges med det Rödgröna blocket (och då främst de mindre partierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet.) Resultaten av vår undersökning är varierande, beroende på vilken frågeställning det gäller. Delar av public service-värdet verkar ha haft olika stor genomslagskraft hos de större partierna jämfört med de mindre partierna gällande konsekvenserna för de enskilda fallen och partiets politik. Ett återkommande tema är skildringen av politik som att den tar ifrån människor något snarare än att politiken tillför människor något. Ett annat drag vi har noterat är att medborgaren framställs som offer för något (nya bensinpriset, sjukförsäkringen, gymnasiereformen…) I ett samhälle som får allt större problem att engagera medborgarna i det politiska livet, kan det vara av värde att fråga sig hur stort ansvar medierna har för detta. Poängteras bör slutligen att de resultat vi kommer fram till inte ska refereras till journalistiken som profession, utan snarare belysa vikten av att en medveten strategi behövs för att lyfta fram de krafter som strävar mot medielogikens komponenter i form av polarisering, konkretisering och förenkling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  bilaga
 • 47.
  Almgren, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olsson, Tobias
  Lunds Universitet.
  Commenting, sharing and tweeting news: Measuring online news participation2016Inngår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 37, nr 2, s. 67-81Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social plugins for sharing news through Facebook and Twitter have become increasingly salient features on news sites. Together with the user comment feature, social plugins are the most common way for users to contribute. The wide use of multiple features has opened new areas to comprehensively study users’ participatory practices. However, how do these opportunities to participate vary between the participatory spaces that news sites affiliated with local, national broadsheet and tabloid news constitute? How are these opportunities appropriated by users in terms of participatory practices such as commenting and sharing news through Facebook and Twitter? In addition, what differences are there between news sites in these respects? To answer these questions, a quantitative content analysis has been conducted on 3,444 articles from nine Swedish online newspapers. Local newspapers are more likely to allow users to comment on articles than are national newspapers. Tweeting news is appropriated only on news sites affiliated with evening tabloids and national morning newspapers. Sharing news through Facebook is 20 times more common than tweeting news or commenting. The majority of news items do not attract any user interaction.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Almgren, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olsson, Tobias
  Lunds universitet.
  Deltagande användare - i princip och praktik2016Inngår i: Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring, Stockholm: Fritzes, 2016, s. 377-401Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Almgren, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Olsson, Tobias
  Lunds Universitet.
  ‘Let’s Get Them Involved’ . . . to Some Extent: Analyzing Online News Participation2015Inngår i: Social Media + Society, ISSN 2056-3051, Vol. 1, nr 2, s. 1-11Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The development of social media applications, such as blogs, Facebook, and Twitter, has offered new participatory opportunities for everyday media users. This article contributes to research by looking into one specific aspect of the increasingly more participatory media ecology—the news comment feature. Drawing on a quantitative content analysis of 1,100 news pieces, as well as spaces for user comments, the article reveals both how this emerging public space is shaped by the media company and, later, appropriated by their participating users. Our analysis reveals, for instance, that the online newspaper prefers to allow users to comment on lightweight news such as sports and entertainment. The users, however, prefer to post comments on news covering changes in proximity space, politics, and health care, while also clearly ignoring the most available news pieces (sport and entertainment). In the concluding section, the discrepancy in preferences is discussed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Almgren, Susanne
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, Medie- och kommunikationsforskning.
  Olsson, Tobias
  Lunds Universitet.
  Steering the Editorial Filter - User Comments as a Negotiated Space for Participation in Online News2014Inngår i: ECREA 2014 Lisboa - Communication for empowerment: citizens, markets, innovations: Book of abstracts, 2014, s. 28-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The development of social media applications, such as blogs, Facebook and Twitter, has offered new participatory opportunities to everyday media users. In some respects, this also marks a transformation of public space, as the broadcasting era’s “audiences” nowadays also can take on the role as participating “co-creators”. Or to put it slightly differently: Contemporary media landscape allows for new forms of coexistence between producer and user generated content. For traditional media companies, this transformation has brought both challenges and opportunities. User generated content has always played a part in media production, but the current media situation has certainly made it a more salient feature. Among online newspapers, specifically, the new opportunities to include users’ participatory practices have taken different forms. For instance, they nowadays allow for convenient Facebook-liking and users linking blog posts to articles. They also spend both time and energy on making it easier for readers to get in touch with them in order to provide pictures, information, corrections, etc. Within this context of offering new, participatory opportunities to the previous “readers”, online newspapers have also come to adapt to and develop on one specifically salient strategy: To allow readers/users to comment on articles online. Media research has already paid attention to user comments as a participatory practice. These studies have typically looked into what technological features for participation that are offered and how they enable and limit users’ participatory practices (cf. Domingo et al., 2008; Hermida & Thurman, 2008). In this paper, we take on a slightly different approach. Firstly, the paper looks into the conditions for participation in terms of topics: What content are users allowed to comment on? How do content characteristics differ between news that are made available and news that are withheld from comments? After having mapped these conditions for participation we – secondly –analyze how users actually navigate within this (conditioned) space: What news are they interested in commenting on? How does commenting vary between different kinds of articles? These questions are answered by help of an analysis of 1.100 news items and their adjacent user interface in an online news site (affiliated with a professionally produced, local newspaper). In terms of methodology we apply quantitative content analysis. Our analysis reveals that the participatory space offered to the readers is geared towards light news, whereas users themselves have clear preferences for commenting news concerning changes in their local environment, about general national politics and welfare issues. The paper concludes with a discussion on potential explanations as to why this discrepancy exists and it also further reflects on its potential implications for users’ participatory practices.

1234567 1 - 50 of 1226
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf