Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 186
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aguero, Katherine
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Shining Path: An Analysis of a Terrorist Organization's Power2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Allgoth, Philip
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  U.S. Diplomatic relations: How has it been used in Iran and North Korea?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This is a study of how the United States has used different diplomatic strategies towards Iran and North Korea. The concept of coercive diplomacy is defined and explained, in or-der to see if it has been used by the United States, and if so, to what extent. After giving a brief historical background between the U.S and the two countries, the study will put a fo-cus on what and why the Bush administration has acted the way they have in their diplo-matic relation with Iran and North Korea. The study presents cases where you can see par-allels between strategies used, but also some significant differences. The latter part of the study will examine the reasoning behind the different strategies used. Conclusion drawn from this study was that, in the case of Iran, the United States has been forced to act in a certain way due to the other conflicts they are involved with in the region, i.e. the war in Iraq and the situation in Afghanistan. Due to the fear for North Koreas al-ready existing nuclear arsenal, the U.S. has shown a more restricted diplomatic policy to-wards the country, not wanting to push them towards starting a nuclear war.

 • 3.
  Alpfält, Tina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Impact of Entrepreneurial Climate on Youth Unemployment: A Study of This Relationship in Swedish Municipalities2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to create a deeper understanding of the concepts entrepreneurial climate and youth unemployment as well as estimating the statistical relationship between them. This was realised through a use of multiple methods. A qualitative study that examined the causes and solutions to youth unemployment and one that investigated what factors constitute a good entrepreneurial climate. Some causes of youth unemployment are technological progress, globalisation, labour market regulations, the Swedish education system and the local entrepreneurial climate. Possible solutions to some of these causes are to reform the labour market regulations, incorporate more vocational training in the education system and improve the entrepreneurial climate. Factors that constitute a good entrepreneurial climate are business friendly attitudes, good service by the municipality and good communication between the firms and the municipality. The quantitative study was followed by a quantitative study with the hypothesis that the local entrepreneurial climate and the youth unemployment have a negative relationship in Swedish municipalities. The regression results for both years examined, 2006 and 2009, confirmed the hypothesis. When the local entrepreneurial climate improves, the youth unemployment decreases. An interesting finding is that the goodness of fit, indicated by the adjusted R2, almost is twice as large for 2009, when the Swedish economy was in a recession, compared to 2006 when the economy was booming.

 • 4.
  Alvi, Ali Ahsan
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The changing global domestic political conditions and the role of media organization Wiki Leaks to shape these conditions2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5.
  Andersson, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Is Iran an Islamic State: A Comparison between Shia Islamic Theory of State and Ayatollah Khomeini's Islamic Republic of Iran2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den Islamiska Republiken Irans påstådda strävan att uppnå kärnvapen kapacitet har visat sig vara ett stort problem för det internationella samfundet, vilket har gett landet en bety-dande position i världspolitiken. Detta har i sin tur medfört att Iran återigen har fått värl-dens uppmärksamhet riktat mot sig, endast trettio år efter Ayatollah Khomeinis upprättan-de av den Islamiska Republiken. Irans statsskick, som uteslutet bygger på Ayatollah Kho-meinis egen tolkning av Islam, har länge stått i fokus för både offentlig och akademisk granskning, i synnerhet på grund av dess tillsynes radikala manövrar på den internationella scenen. Men eftersom fokuset för denna granskning har varit Irans ovilja att rätta sig efter västerländska normer så har frågan om Irans Islamiska natur förbisetts.

  Utifrån detta så ämnar denna uppsats att uppmärksamma och belysa frågan om Iran verkli-gen kan betraktas som en islamisk stat, vilken är en nödvändighet för en djupare och mer korrekt förståelse av landet. Syftet med denna studie är således att undersöka och reflektera över teorin om Islamiskt styre som Ayatollah Khomeini främjar och hans senare republik genom att jämföra dessa med deras påstådda grundpelare: Islamisk statsteori och dess le-darskap. Islamisk statsteori och det shia Islamska ledarskapet har alltid varit centralt i Aya-tollah Khomeinis och den Islamiska Republikens officiella retorik, där de hävdas vara den enda inspirationen för Irans statsskick. Detta är dock något som denna uppsats ifrågasätter, och den har därav undersökt Islamisk statsteori och dess ledarskap för att i sin tur kritiskt granska Ayatollah Khomeinis teori och den Islamska Republiken Iran. Denna studie har därav gett upphov till en slutsats om Iran är rättvist märkt ‟en Islamisk stat‟.

  Denna studie har genom att utföra en norm-uppfyllande analys av ämnet i fråga, vilande på en kvalitativ datainsamling, funnit endast en vag korrelation mellan de två modellerna för Islamiskt styre. Baserat på det undersökta materialet så har studien kunnat konstatera att Iran har en politisk struktur som lånats från icke-islamiska källor, men att dess aktörer och politiska ‟spel‟ trots det är av en islamisk natur. Vad som därav har påvisats i denna uppsats är att Ayatollah Khomeinis teori och stat utgör en ny och unik form av Islamisk fundamen-talism som skapats i konjunktur med moderna och icke-islamiska idéer. Resultaten av den-na undersökning indikerar på så vis att den Islamiska Republiken Iran är i behov av en om-prövning i förhållande till dess Islamiska natur, vilket är speciellt tydligt då Iran visar prov på betydande avvikelser från dess påstådda grundpelare.

 • 6.
  Arnautovic, Aida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Bosnia and Herzegovina: A multinational state2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

   

  This bachelor thesis in political science investigates whether the ethnic groupings in Bosnia and Herzegovina will lead to a separation of the country or if the country has potentials to develop and unify. The purpose of the thesis is to see what the underlying problems to this ethnic mentality are. Bosnia and Herzegovina was known for its multiethnic characteristics with three ethnic groups living side by side, the Muslims, the Croats and the Serbs. However, in the beginning of the 1990’s everything changed. New nationalistically oriented politicians made their names known and opinions based on ethnic belongings became important within every ethnic group.

  The aim with this thesis is to introduce the reader to the problems Bosnia and Herzegovina experienced in late twentieth century. Several international actors were involved in the conflict and after a lot of pressure on the native politicians the Dayton Peace Agreement which put an end to the war was signed. Unfortunately, as in many cases before, the outcome shows that the people are the ones left with the consequences from the decisions the politicians make.

   

 • 7.
  Arnoldsson, Henric
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Recognizing the Failing Layers of International Institutions during the Genocides in Rwanda2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar hitta de bakomliggande orsaker till folkmordet, inte bara i Rwandas historia men också varför internationella instutitioner, så som FN, inte bidrog till att förhindra folkmorden. I det fortlöpande arbetet med uppsatsen har en modell utvecklats vilken ämnar förklara vad som hände, och som är byggd på den information som framkommit under arbetets gång. Modellen bygger på ett flertal lager av händelser. Dessa lager bygger på händelser som inte bara rör Rwandas historia utan också på vad de internationella institutionerna bidrog med i konflikten. De identifierade lagren som ligger till grund för konflikten är Rwandas koloniala bakgrund, Arusha Accords och mandatet för UNAMIR, en unipolär värld, ökande fattigdom samt mordet på President Habyarimana. Det fanns få tillgängliga politiska strategier som kunde ha använts för att stoppa folkmordet.

 • 8.
  Asplund, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Legitimacy of Secession and the Case of Montenegro2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Rätten till självbestämmande har traditionellt sett inneburit att staters suveränitet respekterats. Konceptet har dock kommit att applicerats på andra plan i större utsträckning, då man har argumenterat för rätten till nationellt självbestämmande. En gemensam kultur, eller liknande, har på så vis fungerat som underlag för secessionsrörelser. Secession kan ha allvarliga konsekvenser för de involverade politiska enheterna. Det kan även vara ett koncept svårt att implementera i verkligheten då det berör territoriella aspekter såväl som ifrågasätter vilka som hör till den utbrytande rörelsen. En teoretisk ram användbar för utvärdering av secession har därför sammanställts i denna uppsats, baserad på tre typer av secessionsteorier som applicerats på och jämförts med fallet Montenegro. Ramen bygger på en teoretisk diskussion rörande definitioner av nationalism, nationer och identitet. Dessa definitioner grundas på en civil och medborgerlig förståelse av nationalism, där identitet beskrivs som en dynamisk företeelse. Secessionsramen har därefter applicerats på fallet Montenegro som nyligen blivit en självständig stat. En utvärdering av fallet har sedan bedrivits, baserad på en historisk översikt av landet. För att understryka komplexiteten med secession presenteras sedan argument mot secession som inte bör betraktas som en lösning på etniska konflikter. Alternativa lösningar på sådana presenteras därefter vilket ger en insikt i multiculturalism. Sådana lösningar innebär alla en risk för att etniska gränser etsas fast istället för löses upp. Montenegros secession kan dock betraktas som legitim då relativts stabila demokratiska och liberala institutioner gått att finna även innan secessionen. Folkomröstningen var även den legitim och influerad av medborgarskap snarare än etnicitet.

 • 9.
  Asplund, Malin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Är Asylprocessen i Sverige Rättssäker?: En Undersökning om de Offentliga Biträdena och Ombudens Roll före och efter Reformerna 2006.2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Som den svenska asylprocessen såg ut innan 2006, var den omdiskuterad och hårt kritiserad. Processen sades sakna insyn och ansågs därför alltför öppen för beslut tagna baserat på politiska, snarare än juridiska, grunder. År 2005 skapades en ny Utlänningslag. Även asylprocessen reformerades och den nya ordningen innebär bland annat möjligheten för asylsökande att få sin sak prövad i särskilda domstolar; Migrationsdomstolar.

  Då målet med reformerna var att skapa en öppnare process offentliggjordes även Migrationsverkets databas för landinformation. De offentliga biträdena och ombuden som Migrationsverket tilldelar asylsökande fick utvidgade arbetsuppgifter. Vid prövning i Migrationsdomstol möter klienten med biträde Migrationsverket som motpart. Reformerna har bidragit till en möjlig stärkt ställning för den asylsökande beroende på hur den sökandes talan förs. Mycket av detta ansvar beror därför på klientens biträde.

  Med anledning av reformerna som trädde i kraft år 2006 och de offentliga biträdenas betydande roll syftar denna uppsats till att utvärdera rättssäkerheten i den svenska asylprocessen genom att rikta fokus på biträdena i processen. Undersökningsmetoden utgörs av ett enkätutskick till offentliga biträden i Malmö region. Undersökningen backas upp av en teoretisk diskussion om den svenska rättsstaten, de svenska statsmakterna och så kallad lesson-drawing. Det senare innebar möjligheten till att dra lärdom från andra länder, områden eller skeden, där brister i rättssäkerheten uppdagas. Detta ramverk har använts i syfte att jämföra asylprocessen före och efter reformerna.

  Resultatet av enkätundersökningen stödjer hypotesen om att rättssäkerheten i asylprocessen ökat sedan reformerna och den nya lagen trädde i kraft. Processen upplevs som tydligare, mer rättssäker och mer öppen överlag. Undersökningen har dock belyst områden av processen som fortfarande hotar förutsägbarheten samt lämnar många biträden missnöjda över sin arbetssituation. Det faktum att Migrationsverket utser biträdena och på så vis kan påverka sin egen motpart i Migrationsdomstolen är ett problem som hotar rättsäkerheten. Migrationsverkets landinformation kritiseras även för att vara otillräckligt och anses ibland ha företräde i domstol, vilket belyser ytterligare infekterade områden.

 • 10.
  Bengtsson, Sophia
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Hansson, Kajsa
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Corporate Povery Reduction: Perspectives on collaboration between CSR and Development Assistance2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Traditionally, governments are the main providers of development assistance and re-sponsible for stimulating social development in the third world. In recent years, Corpo-rate Social Responsibility has gained considerable ground and it is now common for corporations to get involved in activities resembling those carried out in the name of development assistance. A deconstruction of these two activities shows that they could be described as two definitions of the same concept. Through a set of research ques-tions, this thesis explores the relationship between CSR and development assistance and seeks to identify possibilities for future cooperation between them.

  The purpose of the thesis is to investigate (1) if there is a future possibility for a com-mon strategy where CSR and Development Assistance collaborate; (2) if developing countries would benefit from corporate involvement in development assistance; and (3) who else could benefit from such a strategy.

  The main conclusion is that there are substantial possibilities for future co-operation be-tween them. It seems clear from the research that neither governmental development as-sistance organizations nor corporations stand a chance to eradicate poverty alone. It is, however, crucial that poverty eradication has to be the common goal for all actors in-volved. For cooperation to succeed the public must realize that a collaborative strategy is a way of including more actors in pursuing the goal of poverty eradication and not a way of trasferring money from development assistance to corporations.

  Further, distribution of responsibility becomes useless if legal or official guidelines are unable to decide who has the ultimate responsibility. It is importance that responsibility is also followed by accountability.

  Corporations would benefit by gaining access to emerging markets and the possibilities for innovative business strategies. Development assistance agencies would by introduc-ing new strategies improve the results and get more resources to achieve effective po-verty reduction. If corporations and development assistance agencies collaborate and focus on long-term projects real effectiveness will be the result. The general opinion seems to be that with a clearly set goal, several coordinated actors have a better chance of achieving it than one.

   

 • 11.
  Bergström, Helena
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The effects of a separation between a state church and a state: Participation and religious activity in the Evangelical-Lutheran churches in Sweden and Norway2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the effects on religious participation and activity in a country that a separation between a state and a state church has. To do this I have compared Sweden and Norway. Norway still has a state church whereas Sweden does not as of January 1 2000. I decided to examine these two countries due to their similar backgrounds, geographical location and political systems. What I found when examining Sweden was that the separation did effect the religious participation compared to Norway. But Sweden has seen a decrease in church activities for a long time; the decrease would have taken place even without the separation, since Norway also had experiences this decrease over time. So my conclusion is, if Sweden had continued to have a state church, there would have been a similar decrease. However, it would probably have been smaller, then what have taken place after the separation. The different religious activities I have looked at, baptism, confirmation and marriage, have had different development over the years and have been affected differently by the separation. The decrease in religious activity in Sweden is not only caused by the separation between state and church, it is also a reaction against a changing society. The separation in Sweden lead to a larger decrease compared to Norway. Both the decrease in religious activity in Sweden and the separation was instead a reaction to a changing society, the role that the Swedish church once played has been replaced by other factors. One of the foundations to the political elements in Sweden has with this decrease and ultimately the separation been lost and if this also will have any effect on the involvement in secular organization, voting rates or political participation is too early to tell.

 • 12.
  Beso, Leila
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap. Högskolan i Jönköping.
  CYPERNFRÅGAN: En fallstudie av Cypern med fokus på etnicitet och fredsförslaget Annanplanen2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Cypernfrågan handlar om en etnisk konflikt mellan grek- och turkcyprioterna som uppstod direkt efter öns självständighet. Parterna hade väldigt svårt att samarbeta med varandra vilket ledde till att Cypern delades i två delar. Sedan dess har grupperna levt åtskilda med egna administrationer och strävan efter självbestämmande, den grekcypriotiska befolkningen strävade efter enosis, att hela ön införlivas med Grekland medan den turkcypriotiska befolkningen strävade efter taksim, att den norra delen av ön förenas med moderlandet Turkiet. FN har agerat som tredjepart för att försöka nå en fredslösning och lyckades lindra konflikten men många problem förblev olösta. I min uppsats har jag försökt komma fram till varför fredsförslaget Annanplanen, som upprättades av FN:s dåvarande generalsekreterare, blev avvisad av den grekcypriotiska befolkningen samt vad kan vara den största orsaken bakom den långvarige konflikten. Jag har använt mig av Lijphart demokratimodellen consociational democracy för att se om det skulle kunna vara en bra lösning för Cypern och har kommit fram till att det finns både för- och nackdelar med lösningsmodellen. Hänsyn har även tagits till federalism, etnicitet, primordialism samt socialkonstruktivism.

 • 13.
  Beso, Leila
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Daytonavtalet och dess konsekvenser2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Fokus i denna uppsats kommer att ligga på de etniska konflikter som fortfarande pågår mellan de tre folkgrupper och den nya konstitutionen i landet sedan Daytonavtalet undertecknades. Vid krigets slut i Bosnien för ca fjorton år sedan då landet låg i spillror implementerades Daytonavtalet. Daytonavtalets  huvuduppgift var att sluta fred mellan de tre konfliktgrupperna samtidigt se till att landet utvecklas utan att minoriteterna skulle förtryckas. Medan Daytonavtalet lyckades stoppa kriget och uppehålla freden misslyckades den med statens sammanhållning och upprätthållning av en fungerande demokrati.

  Krisen i Bosnien har inte förändrats sedan krigets slut, de nationalistiska partierna av samtliga tre folkslag blir valda gång på gång, fattigdomen är fortfarande ett faktum och landet är fortfarande beroende av utländsk bistånd. Som det ser ut just nu går Bosnien inte en ljus framtid till mötes.

  

 • 14.
  Björklund, Anna
  et al.
  Miljöstrategisk analys - fms, Kungliga Tekniska Högskolan.
  Finnveden, Göran
  Miljöstrategisk analys - fms, Kungliga Tekniska Högskolan.
  Dreborg, Karl-Henrik
  Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm.
  Johansson, Jessica
  Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm.
  Mårtensson, Anders
  Industriell miljöteknik, IKP, Linköpings Universitet.
  Stenlund, Jenny
  Industriell miljöteknik, IKP, Linköpings Universitet.
  Viklund, Per
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Wiklund, Hans
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Energiplanering med strategisk miljöbedömning i Finspång2007Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15. Bostedt, Göran
  et al.
  Hjern, Benny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Regelverk och verklighet: Organisering av lokalt arbetsmiljöarbete i kommunerna: Arbetsmiljöfondens rapportserie1991Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Bruhagen, Åsa
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  European Identity-building and the Democratic Deficit - a Europe in search of its 'Demos'2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  During the last two decades the citizens’ trust in the European Union (EU) has decreased. It has been established that the Union suffer from a democratic deficit which has caused it to impose so called “identity-policies”. There is a need for the citizens to identify with the Union as a foundation of its legitimacy. But there is a problem since there is no clear idea of who constitutes “the people” in the European case.

  Democratic theory presupposes a demos and a polity. The problem of the EU is that there are difficulties defining the ‘demos’ – there are difficulties identifying ‘the people’. The fact that the EU is in a situation where it has to deal with ‘peoples’ instead of a ‘people’ (demoi instead of demos) makes it more difficult since demos is closely related to the ‘nation’. Only nations may have states, thus the EU may not have a state. Hence it is difficult for the EU to conceptualize a demos, and without a demos there cannot be democracy. By arguing in this way the great need to create a ‘peoples’ Europe’ is understandable.

  The thesis will concentrate on why there is a lack of a demos, or a “We-feeling”, within the Union, why this is a source of anxiety, and what possibly could unite the Union.

  Attempts have been made to create a ‘European’ identity through constitution-making (however, a new constitution was recently rejected) and citizenship rights. The Union has also adopted a number of symbols to facilitate the citizens in identifying with the Union. Most of these symbols have been similar to those of the memberstates, thus, the Union has tried to use the methods of nation-building to overcome the legitimacy problem. Still, there is a lack of uniqueness of the Union. This may be for various reasons. Institution-building and constitution-making cannot alone provide democratic legitimacy; social practice and contestation must be included. This should take place in a public sphere but, in order to ‘have’ a public sphere, there must be a certain degree of collective identification.

  It has also been claimed that there is a ‘European’ culture stemming from three ancient treasure houses (the ancient Near East, the ancient Greece, and the Roman Empire). Since culture is based on norms, i.e. customs, attitudes, beliefs, and values of a society, it is of importance to the Union when this is what politics are based on.

  The study of this topic is relevant since the EU has an increased impact on the lives of its citizens, yet troubles to reach them. There is a lack of communication between the Union and its citizens and the democratic deficit becomes more and more obvious. The methods used by the Union do not seem successful and the issue of a European identity has become a source of anxiety.

 • 17.
  Bruhagen, Åsa
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Justifying Preferential Treatment - Preferential Policies in Theory and Reality2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background and problem: It is important for a policy aiming at overcoming discrimination to be justifiable as just or as creating justice. When a policy is implemented lacking such qualities it is argued to be unjust, which creates a problem. During the last decades there has been massive immigration to the Western countries from countries marked by war and disaster. This has created problems of integration into the “new” society, and the use of preferential policies has become increasingly topical. Whether or not the use of preferential policies is a just method is the basis of this thesis.

  Aim: The aim of this thesis is to study the concept of preferential policies in an impartial perspective of fairness. By impartial it is meant to present facts speaking both for and against preferential policies as being just. The main question of this thesis is whether or not preferential treatment is a just method to create equality within the society.

  Method: A research method of textual analysis has been used combined with an analysis of structure of arguments.

  Theoretical framework: First, definitions of discrimination and preferential policies as such are focused upon in the third chapter. Second, the concept of social justice and its connection to preferential policies is treated. The question if preferential policies should be directed towards individuals or groups is a central question in the debate and it will demand its space in this thesis. Here the importance of merit will be discussed. The section about individuals and groups will be followed by a section discussing the importance of ethnic diversity which will be followed by a comparison of the development of preferential policies in the USA and Sweden. Last, there will be a section where an attempt to generalize between arguments is made.

  Conclusions and Discussion: In this part a conclusion and a discussion will be presented. Here conclusions will be drawn from the gathered material. Finally there will be a discussion on the subject and of how the research procedure has proceeded.

 • 18.
  Cajic, Nela
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  One Nation under God: A study on religion and politics in United States2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  This essay deals with the subject on American politics and how it is affected by religion and religious leaders/organizations. The Religious right is also included as the movement has a strong attachment to the Republican party, but also the political sphere in general. A historical review is given as an introduction to this subject, and aims towards further reading. Three questions are asked; How does the religion affect the politics in Us and to which extend, Has the Religious right been able to affect politics and it that case how? And: Has the politicians used religious beliefs as arguments? Further on the two latest election in 2004 and 2008 are studied and its presidential candidates, to strengthen the hypothesis that religion is affecting the politics in United States.

   

  The Republican candidate John McCain and the Democrat Barack Obama connections to religion is upheld in this essay, and their political statements and debates are analyzed, to emphasize the influences from their religious faith.

   

  In the conclusion, facts are presented that actually shows that the religion has to an extend impact on politics and its performance. As the politicians are using religious rhetoric’s to strengthen their argumentations and speeches. 

 • 19.
  Claesson, Ida
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  What are feminist fussing about?: Feminists attempts for full Citizenship2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Is citizenship gendered? The answer to this question for most feminist theorists has to be a resounding ‘yes’. For them citizenship has always been gendered in the sense that women and men have stood in different relationship to it, to the disadvantage of women. In recent years citizenship has been combined to gender by a number of feminists. Their work is all about the importance to reconstruct citizenship because they believe it fails to engage or to include women. This thesis examines the limitations of citizenship as it is in its current construction. The discussion clearly indicates the need to use gender and difference as categories of analysis in the creation of an inclusive conception of citizenship. The thesis will focus on the theoretical project and particularly on three debates around the ‘engendering of citizenship’. Discourse analysis is used as textual analysis in order to compare these three alternative models to citizenship. The aim is to investigate what solutions they find to include women into public life. One can appreciate that citizenship is a complex problem and so are the debates concerning it. It is important that feminists discuss this question carefully so that citizenship does not loose its meaning.

 • 20.
  Daka, Saranda Daka
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Building intelligence agencies in new democracies: The case of Kosovo Intelligence Agency2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Creating democratic and accountable intelligence agencies is a difficult process for both old and new democracies. This is because of the conflict that exists between democracy and intelligence. While the first is related to accountability and transparence, the other has secrecy as its core nature. Finding a proper balance between this two is an exhausting process which requires time in combination with a big portion of political will.

  The intelligence reform in Kosovo is in many ways similar to those in post-authoritarian transitions. Kosovo as new state is faced with weak state institutions, serious problems with corruption and organized crime, lack of democratic experience, inequality, and other social and economic issues. Further, similar to other transitions Kosovo lacks both experience and civilian capacity on the field of the intelligence. On the other side, however, the intelligence reform in Kosovo quite unique. While most new democracies struggle with weakening the authoritarian structures in their country in order to make them accountable to the people, Kosovo is still aspiring to pursue full sovereignty. With an independence overseen by the international community, and its northern border controlled by international organizations, Kosovo has yet to start to gain experience on self-rule. Kosovo has started its post-war transition, but has yet to wait for its democratic transition to commence.

  Intelligence agencies are essential to a state’s national security. By neutralizing security threats to the overall democratic reform, they allow for a broader democratic reform to take place. One of the most serious problems in new democracies is to keep intelligence agencies free from political abuse. Although difficult, there are mechanisms to be adopted in order to ensure democratic control of intelligence agencies.

  The aim of this thesis is to examine and analyze the law for the establishment of the Kosovo Intelligence Agency. Further, the thesis aims to identifying challenges on intelligence reform facing Kosovo and other new democracies. 

 • 21.
  Daka, Saranda Daka
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The new world politics- a challenge for the UN: Why did the UN fail in Rwanda, Bosnia, and Kosova?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The United Nations was founded in 1945 in order to create a global collective security system for maintaining peace and security and saving the “succeeding generations from the scourge of war.” The structure of the organisation was a reflection of the world politics after the Second World War. Its Charter was based on the principle of national sovereignty, and its Security Council kept the privileged positions of the supreme powers by giving them permanent positions, and by providing them with a veto-right.

  After the Cold War, the nature of conflicts started to change. The conflicts between nations decreased, giving space to new, internal conflicts. Today, conflicts within states are the most usual form of aggression and pose the greatest threat to international peace and security. However, a change of activity from across borders to activity within them has be-come a challenge for the international community and the United Nations.

  The aim of this thesis is to show how the United Nations deals with international conflicts and to find out why the United Nations failed in preventing and stopping the conflicts in Rwanda, Bosnia and Kosova. In order to answer these questions, I have analyzed and pre-sented the Charter of United Nations and the actions taken by the Security Council during these three conflicts. These conflicts have been seen as the United Nations biggest failure by both the United Nations itself and the rest of the world. That is the main reason why these conflicts are part of my thesis. Moreover, all these conflicts are ethnic conflicts, where human rights have been abused and genocide has occurred.

  The charter of the United Nations is based on the principle of sovereignty, which gives a state juridical supremacy within its own territory. Therefore, this principle together with the principle of non-intervention has limited the United Nations potential to act within states’ boundaries during ethnic conflicts. The collective security of the United Nations only func-tions when a clear act of aggression exists, veto is not applied and when the states with the military resources contribute in solving international conflicts. However, such a combina-tion seems rather impossible to be achieved within the United Nations, explaining why the genocide in Rwanda, Kosova and Bosnia could not be prevented nor stopped.

 • 22.
  Dalevi Artelius, Jacob
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Macro Trends in Chinese Human Resources: The Effects of Human Resources on the World's Most Populous Nation2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Makro Trender inom Kinesiska Human Resurser

  Medan vi går mot en mer avancerad globaliserad ekonomi har vi också utvecklats från ett

  jordbrukssamhälle till ett service samhälle. Som med alla andra delar av mänsklighetens

  utveckling har vi fortsatt på en stig av entreprenörskap och förändring till det som vissa

  idag kallar ett ”kreativt samhälle”. Det kan vara för tidigt att säga att vi är på väg in i en

  ny era men det är klart att förändringar händer mycket snabbare och med en större effekt

  runtom jorden och det skapar ett samhälle som är annorlunda jämfört med förut.

  Ett samhälle där de begåvade, utbildade och kreativa är den ekonomiska utvecklingens

  katalysator. Men uppkomsten av denna, den kreativa klassen, och globaliserings

  processen innebär också problem. När människor höjer sig själva och dem runtomkring

  till nya höjder genom omfattande förändring finns en risk att de människor som inte

  klarar omställningen till en sådan värld lämnas kvar. Det är Globaliseringens paradox;

  den ger rikedom till människor som kan anpassa sig medan de andra ofta lämnas för att ta

  hand om sig själva.

  Den här uppsatsen handlar om de effekterna på världens mest befolkade nation, Kina.

  När de kommer till dessa, Human Resurser, de mest produktiva elementen av ett modernt

  samhälle är Kina långt bakom. Det Kinesiska loppet mot att bli en global makt handlar

  - 3 -

  lika mycket om att komma ifatt resten av världen ekonomiskt som socialt och politiskt.

  Medan Kina spänner sina ekonomiska muskler för att förändras uppstår andra problem

  och hastigheten som Kina förändras med leder till mer komplicerade sociala problem som

  kan komma att hota landets utveckling.

  Kina försöker göra det som det tog de främsta utvecklade länderna i världen den största

  delen av de senaste 300 åren att göra inom loppet av en generation. Tvingade av

  nödvändigheten av reformer jonglerar kommunistpartiet dessa politiska, ekonomiska och

  utbildningsmässiga problem på mer och mer komplicerade sätt och längre och längre bort

  från varandra. Den här historien börjar dock på ett tåg mellan Washington DC och New

  York.

 • 23.
  Dib, Sadi
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  En Demokratisk Utmaning: Högerpopulism i Danmark, Sverige och Norge2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 24.
  Dimoski, Zoran
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Mexico´s Transition to Democracy: And Problems of Consolidation2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  This thesis deals with Mexico’s transition to democracy, and its problems of consolidation.

  Mexico has an authoritarian heritage which still, eight years after the historic election in

  2000 and the coming of an electoral democracy, causes great problems in society. The thesis

  deals mainly with

  civil society, political society, and the rule of law. As a framework for the

  thesis, a transition model developed by Juan J. Linz and Alfred Stepan, called the “

  five arenas

  is used. As Mexico in year 2000 for the first time in 70 years had a change o regime,

  many Mexicans believed that this was the end to the corporatist style of the “old” system,

  and that many problems would disappear if Mexico would be democratic. However, this

  was not the case. Mexico has huge problems in consolidating its democracy, and new

  problems have developed.

  This thesis tries to identify the areas which have been important to the democratization

  process in Mexico, and how these areas function today. It does so from an historical perspective

  since much of today’s problems have roots in the past. The past is then connected

  to contemporary Mexico, dealing mostly with the period until 2006, when the winning

  party from the election in 2000 the PAN, confirmed their success when they won again in

  2006, but with the smallest margin even in Mexican history. The poor electoral performance

  of the PAN was a result of unsuccesfull politics with many promises but little change.

  This thesis also identifies the lack of

  accountability as a key-term to explain some of the failures

  of society to implement democratic measures in all areas of society.

 • 25.
  Dopgima, Gadinga Amstrong
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  European Engagement with Africa: Problems, Potentials and the Way Forward2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research seeks to evaluate European engagement with Africa looking at the problems, pontentials and way forward. The continent’s treasure chest of varied natural resource endowments, have made it the source of historic, economic and political competition from especially western interests, a trend that has combined dangerously with the region’s poor leadership and democratic profile in impoverishing its masses, escalating lethal conflicts, while upsetting hard earned developments gains, that have been made.

  About 50 years since the sun of colonial hegemonies set in Africa, the continent’s development prospects continue to stagnate. Even the World Bank moved to describing Africa’s poor as the poorest of the poor in its 2001 development report. One question that continues to beg for answers is why a region so richly endowed with natural and human resources continues to bear the brunt of misery in such dispiriting fashion?

  The research is built on an exploration of the backward and forward historical continuums of patronizations that have stifled the continent (backward: counting the true cost of the legacies of slavery and colonial exploitation, forward: measuring the real cost of the iniquitous integration of Africa within the global economy and the continent’s role as bread basket for the rest of the world). The research explores the economic rationale for Europe’s engagement with the continent in the political, economic and cultural spheres, casting from a plethora of academic sources drawn from both leftist and right wing publications on the question of European engagement with Africa.

  In the end, the research has dwelled on some possible policy recommendations which could help this relationship. These recommendations  includes the African debt cancellation, using the Chinese Cushion Effectively for Africa’s development and the last but not the least, the reconstitution of African poltical and economic power which if considered, could precipitate a reversal in the trend of most African countries.

 • 26.
  Edquist, Love
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Decentralization of Educational Managment in Vietnam2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar det aktuella tillståndet av utbildningsdecentralisering i Vietnam. Syftet är att analysera hur utbildning har blivit decentraliserat i Vietnam och hur denna decentralisering överrensstämmer med det uttalade syftet av de internationella utvecklingsinstitutionerna.

  Uppsatsen presenterar en grundläggande teoretisk ram som behandlar offentlig administrativ decentralisering samt utbildningsdecentralisering. Denna teoretiska ram ligger till grund för uppsatsens fallstudie och dess avslutande diskussion.

  Fallstudien i denna uppsats är gjord i intervjuform med fyra ”Department of Education and Training” samt tre internationella utvecklingsinstitutioner som medverkar i decentraliserings-processen av utbildning i Vietnam. Dessa intervjuer visar att utbildning har blivit decentraliserat i Vietnam. Dock har denna decentralisering endast flyttat beslutandemakt över utbildning till de lägre politiska nivåerna utan att ge ”Department of Education and Training” någon ökad frihet att ta individuella beslut. Den politiska sfären i Vietnam har på så sätt lyckats att decentralisera utbildning utan att ge ifrån sig politisk makt. Detta har skett genom att utbild-ningsdecentraliseringen inte har kombinerats med finansiell decentralisering samt att ”Department of Education and Training” inte har kontroll över sin egen kompetensutveckling.

  Detta har lett till att en officiell decentralisering har ägt rum av utbildning i Vietnam. Dock har denna decentralisering inte främjat syftet uttalat av decentraliseringsteorin eller de interna-tionella utvecklingsinstitutionerna.

 • 27.
  Edwertz, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Democratic development in Belarus and Cuba: Is it possible?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study of whether it is possible for the governmental form of democracy to be ap-plicable in states that have not had democracy as their governmental form earlier in their political history. In this thesis the concept of liberal democracy is the major theory used as well as the concepts of rule of law and civil society. After giving a description of the con-cepts the thesis continues with two chapters that respectively describe and explain the states of Belarus and Cuba. The two states are going to be used in the analysis at the end of this thesis.

  The analysis includes several conditions to asses if democracy exists. These conditions are derived from the chapters on democracy and rule of law. In the analysis the states of Bela-rus and Cuba are analyzed based on the conditions derived from the chapters on democra-cy and rule of law. The results of the concluding discussion are that the probability for de-mocracy to survive in Cuba is higher than in Belarus because Cuba seems to be transition from an authoritarian form of regime to a form o f democracy. In contrast to Belarus, Cu-ba seems to be willing to open up from seclusion and isolation, as well as listen to its people than what the state of Belarus is willing to do.

 • 28.
  Edwertz, Gunilla
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Signalspaning: Helgar ändamålet medlen?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

   

  Debatten om den kontroversiella signalspaningslagen är högst aktuell och det diskuteras öppet och intensivt om huruvida den är ett skydd mot hot utifrån eller om den hotar medborgarna i det svenska samhället. När uppsatsen avslutas har lagen trätt i kraft den 1 januari 2009, men kommer inte att träda i full kraft förrän i oktober 2009.

  Terrorism är ett fenomen som har fått en ny betydelse för människor i det globala samhället. Det har alltid funnits i samtid som det demokratiskt politiska samhället, men betydelsen av detta fenomen, detta begrepp har varierat. Den har skiftat under åren från att vara en terrorism där grupper som IRA och ETA figurerade för att frigöra territorium från de stora länderna till att handla om att påverka politiska beslut genom att skrämma civila. Cyberterrorism är ett nyare fenomen inom begreppet och har en annan verkan då den riktar sig mot det nya informationstekniska samhället som har blivit allt mer sårbart ju längre utvecklingen går.

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilket sorts inflytande som cyberterrorism har haft i utformandet av lagen, om lagen är ett hot mot Sverige eller ett skydd för Sverige samt huruvida signalspaning rättfärdigas av ändamålet, det vill säga att ge Sverige ett fungerande säkerhetsskydd.

  Slutsatsen av denna uppsats är att cyberterrorism har ett visst samband med hur lagen har utformats, men det är inte en avgörande eller ensam faktor. Huruvida lagen är ett hot mot Sverige eller ett skydd för och om ändamålet helgar medlen har det kommit fram till att den till viss del kan vara ett hot, men att ändamålet att politikerna vill  kunna ge Sverige ett fungerande säkerhetsskydd väger upp till en viss del vad lagen vill stå för. Det är fortfarande en hel del motsättningar mot lagen och det kommer det alltid att vara.

   

 • 29.
  Ekdahl, Oscar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Possibilities of Electoral Reform in Zambia: A Study on Electoral Systems in Zambia and its Consequences2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats tar sin start i valsystem och valreform i Zambia. Demokratisering är ett vanligt tema i Afrika och många länder är i full gång med att befästa sin nyvunna mark. Det demokratiska uppsving som kunde ses i början av 1900-talet följdes i många länder utav ett stillestånd i utvecklingen. På senare år har en tydlig tendens kunnat ses där demokratiseringen på nytt har tagit fart. Som en konsekvens av denna nytända demokratisering i Afrika har frågor kring valsystem, valreform och dess effekter på det politiska systemet börjat att cirkulera. Det är i det sammanhanget som uppsatsen finner sig.

  På uppdrag att finna vad som driver valreform, cirkulerar syftet med denna uppsats kring vilka konsekvenser det nutida valsystemet har i Zambia. Ett kompletterande syfte, eller frågeställning, för analysen vidare mot valreform och vilka utsikter som finns. En kvalitativ literaturstudie med en hermeneutisk ansats har använts i denna uppsatsen. Ett teoretiskt ramverk har skapats som fokuserar kring olika valsystem och deras respektive konsekvenser för det politiska systemet. Teorier kring valreform har också beskrivits och diskuterats fär att ge en förståelse och bakgrund till analysen. Slutsatsen för uppsatsen är att det finns många negativa kopplingar till valsystemet I Zambia. De tydligaste effekterna är att minoriteter och kvinnor blockeras från att delta i parlamentet, att svaga regeringar har funnits trots ett pluralistiskt valsystem som i sig självt har resulterat i en legitimitetsbrist och bortfallna röster. En del positiva inslag kunde även hittas, däribland en saknad av etniska konflikter, en stundom stark opposition och en möjlighet till sammanhängande politik. Som en del av resultatet verkar det också som att det finns ett stöd för en valreform på många olika nivår i Zambia. Detta anses vara nödvändigt om Zambia vill fortsätta att utveckla sin demokrati.

 • 30.
  Ekdahl, Oscar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Transition States in Africa: A Comparative Study: The Case of Ghana and Zambia2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund & Problem

  Författaren anser att det finns viktiga lärdomar att inhämta från de afrikanska stater som har genomgått en lyckad övergång från enpartistyre till flerpartistyre. I Afrika finns det idag länder som lider av enorma problem och många utav dem är stillastående både politiskt och ekonomiskt. Det huvudsakliga temat för denna uppsats är att leta efter skillnaderna, hur kan vi förklara skillnaderna i övergångar och vad orsakar dem?

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att beskriva övergångsfaserna så som Bratton & de Walle förklarar dem och sedan undersöka om dessa teorier håller i fallet Ghana & Zambia.

  Ett andra syfte inkluderar också en jämförelse mellan de två fallen där skillnader och likheter lyfts fram

  Metod

  I uppsatsen används en kombination av en traditionell litteraturstudie och en fokuserad jämförelse.

  Teoretisk Referensram

  Det andra, tredje, fjärde och femte kapitlet representerar den teoretiska referensramen. Dessa teorier härstammar från Bratton & de Walle och kommer att vägas mot empirin som beskrivs i de två fallen.

  Analys & Slutsats

  De sista kapitlen i uppsatsen innehåller analysen och resultat från jämförelsen. I slutsatsen argumenteras det för att orsaker och utgångar i övergångsstater till stor del beror på och är bundna av politiska orsaker. Även de faser som ingår i Bratton & de Walles teorier återfinns till stor del i fallen. Skillnaden mellan Ghana & Zambia är främst att Ghana lyckats med att bibehålla en högre politisk aktivitet i sin demokratisering vilket har gett bättre resultat för landet.

 • 31.
  Ekholm, Edvin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Swedish model and the Rehn-Meidner model: A definition of the Swedish model and comparison to the Rehn-Meidner model2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien behandlar de två olika modellerna, den svenska modellen och Rehn-Meidner-modellen. Deras likheter och skillnader visas, och det förklaras varför det är inkorrekt att sätta ett likhetstecken mellan dem. En noggrann diskussion om modellerna genomförs för att kunna ge dem båda en rättvis bedömning. Det visas även hur och varför den svenska modellen misslyckats, samt hur Sverige har misslyckats att tillämpa Rehn-Meidner-modellen.

   

  Uppsatsen avslutas med en kort diskussion om modellernas eventuella tillämpning idag och i framtiden. Några krav för modellernas giltighet är också uppmärksammade. Ett antal viktiga frågor rörande modellernas relevans, mångfaldens inflytande på modellerna, samt globaliseringen och EU:s inverkan är i detta kapitel diskuterat. Det påstås att mångfalden har minskat modellernas relevans, och att den svenska välfärdsstaten, vilken är baserad på den svenska modellen, måste omvärderas. Välfärdskommuner föreslås snarare än en välfärdsstat.

 • 32.
  El Daoi, Racha
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Democratization Process in the Middle East: - The Example of Lebanon2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to evaluate the democratization process in the Middle East after 9/11. After 9/11 the US made a drastic change in their foreign policy towards the Middle East aiming on a “Freedom Agenda and fighting the “war on Terrorism” to ensure their national security.  Therefore, the main effort of the policy was made on democracy promotion in the Middle East in order for the Bush Administration to achieve their goals. Democracy is a widely used concept in the West describing a ruling system that secures peace and stability since it ensures the citizens all their freedoms and human rights. A definition of democracy and its arenas will be given according to the definition of Linz and Stephan with a main focus on Civil and Political Society. Lebanon will be brought up as an example of a somehow democratic Middle Easter Country. The Lebanese political system is based on confessionalism thus it is important to show how democracy is preserved within Lebanon presenting both the civil and political society within the country. The study in question shows how the US approached the region and which efforts were made in the democratization process in the Arab Middle East and it will also deal with the outcome 9/11 had on the Lebanese-US relation.

  The conclusion of the thesis showed that the Bush Administrations new foreign Policy faced many backlashes. Even though the US managed to overthrow the Taliban’s and remove Saddam’s Regime, the policy’s main goal of achieving democracy in the Middle East was not successful. In the case of Lebanon the research concludes that to achieve a successful democratic policy the Lebanese strong confessional structures must be combined with the fundamentals of democracy. It further showed that there has not been a drastic change in the Lebanese-US relation due to 9/11.

 • 33.
  Elovsson, Elinor
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  “Man måste visa hänsyn även om man inte tycker om dem”: vargfrågan i glesbygden2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vargen fridlystes 1966 och var i det närmaste utrotad i Sverige. Vargens återetablering är ett känsligt ämne som om och om igen skapar debatter. I valet 2010 fick rovdjurspolitiken stort utrymme i den lokala politiken, där licensjakten var en viktig fråga. Även i den senaste debatten när det kommer till vargfrågan, handlar det om licensjakten på varg. Denna debatt delar Sverige i två läger. Europeiska Unionen har kritiserat Sveriges rovdjurspolitik, särskilt när det kommer till vargfrågan.Sverige har nu två år i rad genomfört licensjakt på varg, år 2010 och 2011.

  Syftet med denna uppsats i statsvetenskap är att med hjälp av debatten om licensjakten på vargen i Sverige, med fokus på EU's kritik, kort undersöka orsakerna till den konflikt som uppstått mellan människa och rovdjur men även mellan Sveriges regering och EU. Detta skall även jämföras med Lipset & Rokkans teori om konfliktstrukturer, för att se vart dessa konflikter passar in. Uppsatsen kommer även att använda sig av intervjuer för att undersöka Sveriges försvar av policyn om licensjakten.

  Intervjupersonerna är hämtade från en glesbygdskommun, och från berörda klasser i frågan. Uppsatsen börjar med en översikt av vargen som rovdjur, över det utvalda undersökningsområdet, samt kring konflikt historiken. I undersökningsavsnittet framkommer resultatet av de intervjuer som gjorts.

  Det framkommer i undersökningen att konflikterna är delade utefter tre axlar i Lipset & Rokkans modell. Vad som ligger bakom dessa konflikter är i grund och botten en misstro mellan sidorna i konflikten. När det kommer till licensjakten så är den ett första steg i att skapa acceptans för vargen i våra skogar, men det finns definitivt utrymme för en kompromiss.

 • 34.
  Engström, Anna
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Political representation in EU multi-level governance: Is there a need for consent between the political elite and the public?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis deals with political representation in EU multi-level governance. The European Union and its political system is quite complex, due to its unusual and multi-level governance.

  It has gained the reputation of capturing professionalism, and conforming to elite governance to a point where it is seen as an elite political game.

  The thesis wish to examine the European political system, and ask the questions, how important is the degree of consent between the political elite and the public in the European Union? Does it necessarily have an effect on the system of political representation as such, and if is does, does it influence legitimacy? Or in other terms, is it necessary for a degree of consent between the political elite and the public for political representation and legitimacy?

  The European Union has a tendancy to gain critique for its focus on professionalism and elitism, and I wish therefore to state that it is important to generate an evident relationship between political representation and legitimacy in EU multi-level governance. It is necessesary to create a functioning relationship between the political elite and the public, but it does not necessarily mean that it influence political representation and legitimacy. It is important to view the opportunities for political representation and legitimacy in a situation such as this. The degree of consent is not to create an impossibility for sufficient political representation and legitimacy in the European Union, is it?

 • 35.
  Ericsson, Lina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Ni-Vanuatu RSE-Worker: Earning, Spending, Saving, and Sending2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I april 2007 så startade Nya Zeeland (NZ) sitt Recognised Seasonal Employer (RSE) program.  Programmet tillåter lågutbildade arbetare från Söderhavsöarna att erhålla fördelaktigt säsongsarbete i NZ:s jordbruks industrier med upp till sju månader per arbetsperiod. Ett av de uttalade syftena med programmet är att avancera utvecklingen i arbetarnas hemländer, för vilket penningförsändelser från säsongsarbetet har lyfts fram som huvudsakliga förmåner. Trots att tidigare insamlad data och intervjuer som berör dessa delar av programmet är marginella, så har alla studier indikerat klara förmåner för säsongsarbetarna. Till skillnad från tidigare resultat, så påvisar denna studie nya insikter skildrade från ett perspektiv av 23 Ni-Vanuatu arbetare, och deras uppfattning om möjligheter till inkomst, sparande, och att kunna skicka penningförsändelser under en arbetsvistelse i juni 2008. Resultaten från studien pekar på en frånvaro av autonomi hos arbetarna att bestämma över hur deras inkomster skall spenderas, med negativa följder av att inte kunna skicka hem tillräckligt med pengar till sina anhöriga. Den identifierade primärorsaken till detta är framförallt den dubbelroll som NZ baserade företag, å ena sidan, kan spela som rekryterare av arbetskraft i Vanuatu, och å andra sidan, som förvaltare av arbetskraft i NZ. Denna dubbelroll skapar en mellanhandssituation som hindrar säsongsarbetarna från att tillgå sina inkomster under sin vistelse i NZ. Slutsatsen, i detta exempel av 23 Ni-Vanuatu arbetare, påvisar att nivån utav penningförsändelser beror på typ av anställningsform, istället för individuellt sparande eller spenderande av inkomster, skillnader i inkomst, eller skillnader i tillgängligt arbete för respektive arbetare.

 • 36.
  Ericsson, Lina
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Swedish Arms Trade and the Politics of Human Rights:: A Comparative Case-study of Swedish Weapon Exports to the Islamic Republic of Pakistan and the Russian Federation in the year of 20062008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens problemområde behandlar den nuvarande debatten och påståendena om hur svensk vapenexport står i strid med kriterierna för mänskliga rättigheter och icke beväpna-de konflikter, vilka är fastställda i riktlinjerna för export. Eftersom dessa är faktorer av av-sevärd vikt gällande mottagarländerna vid beslutsfattandet av export, så har denna uppsats syftat till att undersöka situationerna och empiri i förhållande till de två fallen av vapenex-port till Pakistan och Ryssland under 2006. Det primära syftet har således varit att under-söka om dessa fall är i samspel med svenskt regelverk för vapenexport. Undersökningen bygger på en deduktiv metod av logiskt resonemang som har etablerat 4 hypoteser, vilka är deducerade från svenskt regelverk. Allt som allt, efter att ha testat hypoteserna, så påvisar resultatet av studien att besluten för export står i klar strid med kriterierna för mänskliga rättigheter och icke beväpnade konflikter. Detta förklaras emellertid av andra punkter i re-gelverket, vilket ger slutsatsen att besluten är i linje med svenskt regelverk.

 • 37.
  Erixon, Elin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Åldrande i Europa: utmaningen för europeiska kommuner2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

   

  Uppsatsens syfte är att beskriva hur den offentliga verksamheten som kommunen i Jönkö-ping står för tillhandahålls ute i sex olika kommuner i Europa. Uppsatsen skall även under-söka kommunernas utförandekapacitet för att möta behovet av äldreomsorg från ett ökan-de antal äldre människor. Detta problem ställer även krav på skol- och barnomsorgen att kunna erbjuda högkvalitativ service för att öka motivationen för ett ökat antal födda barn i samhället som i framtiden skall trygga försörjningskvoten för våra äldre och yngre. I en enkät som skickats ut till de sex kommunerna har frågor ställts om förväntad demogra-fiutveckling, offentliga och privata aktörer för kommunal verksamhet samt kostnader för kommunal verksamhet i offentlig- privat regi. Uppsatsen visar att det är främst demografi som påverkar kommunernas utförandekapacitet men att det även finns en korrelation mel-lan demografi samt två andra faktorer nämligen privata och offentliga aktörer samt omfatt-ning av kommunala verksamheter.

   

 • 38.
  Glemdal, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Gubben på kullen: Om den smärtsamma skillnaden mellan politiska intentioner och praktiska resultat2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many social problems have proved unexpectedly difficult to solve. To analysethe unintended social repercussions of intentional human actions is considered to be the most important task of the social sciences. The ’unintended’ stand inthe way of satisfaction for human needs. The purpose of the thesis is to explain why political intentions are different from practical results. The political science sub-discipline of implementation research can make a contribution inthis aspiration. But there are problems. The top-down approach-researchers (Sabatier et al.) focus on the state, and in this way they tend to leave out extrastate activities (even if they themselves deny it). The bottom-up approachresearchers (Hjern et al.) can accurately map social problem solving, but they can not explain why identified differences exists between functional problem solving institutions and formal institutions (political assemblies). The thesis attempts to increase the capacity of the bottom-up approach to explain results. A framework of analysis is constructed with regard to this aim. It draws on Myrdal (1968) and Popper (1979). The thesis also aims to demonstrate how the framework works in practice. This is accomplished with a case study. It investigates political intentions andpractical results in relation to the heated controversies surrounding the institutionalisation of a National City Park in Stockholm, Sweden. This is the first law-protected national park in the world that is set in the heart of densely populated urban area. The institutionalisation of the park thwarts one leg of ahighway called the Northern Link. This starts a chain of events that stops awhole system of highways supporting the wider Stockholm area. It means thatone of the most expensive infrastructural projects in Swedish history collapses. Instrumental in setting this turn of events in motion is an old man living in ahouse on top of a hill close to the Northern Link. He takes the plans on the Northern Link to court and unexpectedly wins. The court agrees that thehighway intrudes on the park. Hence the name of the thesis – the Man On the Hill (Gubben på kullen).

 • 39.
  Granstrand, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The European Enlargement: To the East and Beyond?2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De två östutvidgningarna 2004 och 2007 utgjorde ett nytt kapitel i EU:s historia då det var första gången som Unionen påbörjade utvidgningen mot Öst. Denna uppsats undersöker gränsproblematiken som uppkom i samband med Artikel 49 i Maastricht Fördraget om Europeiska Unionen, vilken gav rätten till varje Europeiskt land som respekterar principerna om: frihet, demokrati, mänskliga och fundamentala rättigheter, samt rättsstat, att ansöka om medlemskap i EU.

   

  Denna uppsats närmar sig EU:s gränsproblem genom att ta sig an tre fallstudier bestående av Ungern, Litauen, och Ukraina, i syfte att analysera östutvidgningen och Ukrainas potential att bli medlem i EU ur ett utrikespolitiskt perspektiv. Anledningen till detta är att jämföra Ukrainas potential att bli medlem i EU med två öststater som, i likhet med Ukraina, har varit involverade i Sovjet Unionen, men som oberoende graden av involvering med Ryssland, framgångsrikt blivit integrerade i EU.

   

  Eftersom EU påbörjat utvidgningen mot Öst så förskjuts EU:s gräns gradvis, med varje östutvidgning, nära ryskt territorium. Därmed är det nödvändigt att utreda hur potentiell integrering av ett land som Ukraina kan påverka EU:s relationer med Ryssland. Den avgörande aspekten när det gäller relationerna mellan EU och Ryssland, är det ömsesidiga beroendet kring energi, där Ukraina utgör ett strategiskt viktigt land, eftersom det för närvarande verkar som en korridor mellan Öst (Ryssland) och Väst (EU). Denna uppsats visar att problematiken kring potentiell integrering av Ukraina rör problemområden bortom geografisk natur, så som inhemskt politisk instabilitet i Ukraina, samt Rysslands politiska inflytande genom energiförsörjning till Europa.

   

  Denna uppsats närmar sig EU:s gränsproblem från ett utrikespolitiskt perspektiv genom att utreda Ukrainas potentiella medlemskap i EU. Den föreslår, med hjälp av Westbergs integrationsteoretiska ramverk, att en tredje generation av integrationsteorier är nödvändig för att analysera problematiken kring utvidgningen mot Öst. Uppsatsen ger rekommendationer till hur EU kan hantera sitt gränsproblem genom att svara på tre frågeställningar gällande utvidgningsproblematiken.

 • 40.
  Granstrand, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The Quest for Value-Creating Networking2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar finna signifikansen av värdeskapande nätverk, för aktörer som organiserar sig för att ta socialt ansvar. Studien tar sig an nätverksproblematiken genom att, utifrån tre empiriska fall, undersöka: (1) hur de organiserande aktörerna nätverkar, (2) för vem aktörerna organiserar sina aktiviteter, (3) när nätverkandet genererar värde och (4) vad resultaten av deras nätverkande är.

   

  Studien består av både primär och sekundärdata. Primärdatan utgör studiens empiriska material och består av samtalsintervjuer som förts med aktörer från tre nätverk, vilka har valts ut med hjälp av snöbollsmetoden. Primärdatan har sedan analyserats med hjälp av implementationsmässig policyanalys från ett bottom-up perspektiv. Denna forskningsmetodik har vidare kombinerats med en väl beprövad metodologisk analysram, vilken har använts både för att strukturera det forskningsmässiga upplägget av studien, men också för att utforma intervjufrågorna. Sekundärdatan, i sin tur, stödjer primärdatan med befintliga teorier inom nätverkande, socialt ansvar, organisation och organisering.

   

  Utifrån de tre empiriska fallen påvisar studien att socialt ansvarstagande aktörer organiserar sig i nätverk för att möta gemensamt definerade behov. Studien visar också att nätverkandet ide tre empiriska fallen gestaltas av resursutbyten mellan aktörer inom nätverken. Baserat på de tre empiriska fallen drar studien sedan slutsatsen att nätverken genererar värde tilldeltagarna så länge som det finns ett behov, eller en efterfrågan av dess aktiviteter. Huruvida, då nätverken inte längre genererar extra värde till deltagarna, finns det heller inget behov eller efterfrågan av dess aktiviteter. Detta i sin tur skulle innebära att de studerade nätverken inte längre skulle vara organiserade. Genom att exemplifiera utifrån de tre empiriska fallen bidrar studien med ökad kunskap om hur dessa socialt ansvarstagande aktörer nätverkar, för vem de organiserar sina aktiviteter, närde genererar värde genom att nätverka, samt vilka resultaten av deras nätverkande är. De trestuderade nätverken möjliggör på så vis för att närma hur socialt ansvarstagande aktörer genererar mervärde genom att organisera sig i nätverk.

 • 41.
  Gruici, Simona
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan. Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  International Security: Crossing Borders: International Migration and National Security2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  One of the most dynamic events of our time is the large extent of population movements within and across national boundaries. The causes of this movement of people include economic hardship due to various natural calamities such as earthquakes, droughts, famine and floods, as well as economic hardship due to lack of income. Political instabilities represent a central factor that is forcing the population movements at both national and international level.

  In most of the cases, reality is beeing perceived as follows: if international security is enhanced, so is national security. However, the phenomenon of migration is perceived as being a greater challenge in the field of security towards failure states, rather than it might affect any welfare postindustrial states. Nowadays we are facing a more globalized security environment, fact that is actually providing other states with the possibility to create a better security for their own nations. In order to gain this security immunity, the states should be able to enforce and protect the migration policies within international security.

  The relationship between migration and security became increasingly complex in the new millennium. As it follows, the focus of this theme is the correlation between migration´s consequences, both positive and negative, towards national security of host states. Furthermore, the topic of this paper is extending over ´what terrorism implies´. In order to reach a clear understanding, it has been analyzed the phenomenon of globalization and its forthcoming implications within both terrorism and migration. As a result of this transformation, terrorism has the power now to threat much more countries in the global area.

  Nevertheless, the purpose of this thesis is to examine which factors have an impact on international security, within a continental similarity. The central focus reflects over the Euro-Mediterranean area and to certain extends over the United States. The considered factors are: migration, loss/gain of governmental control, the political reaction after the attack of 9/11, spread of democracy (e.g. globalization), and creating citizenship.

 • 42. Gröning, Lotta
  et al.
  Hjern, Benny
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik: delbetänkande. Rapport 6, Kommunal industripolitik och lokalt politiskt ansvar2000Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 43.
  Gunes, Sema
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  The importance of Turkishness and its affects on the Freedom of Expression: EU, Freedom of Expression, TPC 301, and the Armenian issue2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Gustafsson, Karl-Martin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Development as Social Contract: Political Leadership in Indonesia, Singapore and Malaysia2007Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis will show how authoritarian governments rest legitimacy on their ability to create socio-economic development. It will point to some methods used to consolidate power by authoritarian leaders in Indonesia, Singapore and Malaysia. An authoritarian regime that successfully creates development is strengthened and does not call for democratic change in the short run. It is suggested that the widely endorsed Lipset hypothesis, that development will eventually bring democratic transition, is true only when further socio-economic development requires that the economy transfers from being based on industrial manufacturing to knowledge and creativity – not on lower levels of development. Malaysia and Singapore have reached – or try to reach – this level of development today, but restrictions on their civil societies have still not been lifted.

  This thesis describes modern political history in Indonesia, Singapore and Malaysia in a Machiavellian tradition. The historical perspective will give a more or less plausible idea of how authoritarian regimes consolidated au-thority and what role development policies played in the leaders’ claims for authority. The conclusion will give a suggestion on how the political future in these three countries might evolve. It will point to the importance of an active and free civil society as a means to develop the nations further, rather than oppression.

  This thesis will try to point to the dos and don’ts for authoritarian regimes. The ideas of Plato, Machiavelli and Hobbes provide the structures and methods that authoritarian regimes apply. It will be shown that a regime will disintegrate when it fails to comply with Plato’s and Machiavelli’s ideas. Although ancient, Plato and Machiavelli provide methods and structures that seem to carry relevance to the modern history of Southeast Asia.

  I will point to how authoritarian rule can be maintained in the long run. What is required from the political leadership, what are their strategies and methods? What makes people to tolerate or topple authoritarian regimes? Why do some authoritarian regimes successfully create development while others do not? These are some of the questions this thesis will try to answer.

 • 45.
  Gustafsson, Karl-Martin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Development Policies as Social Contract: Political leadership in Indonesia, Singapore and Malaysia2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis will show how authoritarian governments rest legitimacy on their ability to create socio-economic development. It will point to some methods used to consolidate power by authoritarian leaders in Indonesia, Singapore and Malaysia. An authoritarian regime that successfully creates development is strengthened and does not call for democratic change in the short run. It is suggested that the widely endorsed Lipset hypothesis, that development will eventually bring democratic transition, is true only when further socio-economic development requires that the economy transfers from being based on industrial manufacturing to knowledge and creativity – not on lower levels of development. Malaysia and Singapore have reached – or try to reach – this level of development today, but restrictions on their civil societies have still not been lifted.

  This thesis describes modern political history in Indonesia, Singapore and Malaysia in a Machiavellian tradition. The historical perspective will give a more or less plausible idea of how authoritarian regimes consolidated au-thority and what role development policies played in the leaders’ claims for authority. The conclusion will give a suggestion on how the political future in these three countries might evolve. It will point to the importance of an active and free civil society as a means to develop the nations further, rather than oppression.

  This thesis will try to point to the dos and don’ts for authoritarian regimes. The ideas of Plato, Machiavelli and Hobbes provide the structures and methods that authoritarian regimes apply. It will be shown that a regime will disintegrate when it fails to comply with Plato’s and Machiavelli’s ideas. Al-though ancient, Plato and Machiavelli provide methods and structures that seem to carry relevance to the modern history of Southeast Asia.

  I will point to how authoritarian rule can be maintained in the long run. What is required from the political leadership, what are their strategies and methods? What makes people to tolerate or topple authoritarian regimes? Why do some authoritarian regimes successfully create development while others do not? These are some of the questions this thesis will try to an-swer.

 • 46.
  Gustafsson, Karl-Martin
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Självintresse som Samarbetsgrund: Företag i Samverkan2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats belyser förutsättningar för samarbete om en gemensamt ägd resurs mellan traditionellt sett egoistiska vinstmaximerande aktörer. Handlingar som motiveras utifrån egoistisk vinstmaximerande rationalitet vid utnyttjandet av en gemensamt ägd resurs är kontraproduktivt och ohållbart för resursens bevarande på lång sikt. Därför måste aktörerna ändra sitt beteende kring utnyttjandet av resursen.

  Här belyses de förutsättningar, processer, handlingsmotiv och verktyg som krävs för att gemensam handling mellan egoister kan ingås, etableras och bevaras. Samarbete som utformas enligt modellen som beskrivs i denna uppsats ger individerna högre nyttoavkastning samtidigt som resursen kan bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. Egoistiska, eller självintresserade, konkurrerande aktörer gör långsiktiga nyttovinster på att samarbeta.

  Som exempel används två imaginära vinstdrivande företag på en konkurrensutsatt marknad. Företagen får nyttovinster i form av ökad produktivitet och kostnadsminskningar genom att samarbeta om en gemensamt ägd inköpsavdelning, jämfört med individuellt agerande. Ett företag fungerar i denna uppsats som representant för urtypen av en vinstmaximerande självdriven egoist. Inköpsavdelningar har traditionellt sett varit drivna som en privat ägd resurs. Här belyses att nyttovinster kan göras genom att ombilda flera privat ägda inköpsavdelningar till en gemensamt ägd resurs. Men detta kräver att aktörerna omformulerar sina nyttofunktionella motiv till handling. Uppsatsen beskriver hur detta kan gå till, vilka svårigheter samarbete kan innebära och hur aktörerna kan överkomma svårigheterna.

  ”Mind-Map” modellerna i avsnitten 5.2 och 5.3 har visst sammanfattande värde. De visar hur uppsatsens teorier bygger på varandra. ”Mind-Map” modellerna visar följderna från egoistisk och liberal-utilitaristisk rationalitet som motiv till handling vid utnyttjandet av en gemensamt ägd resurs. För att en gemensam handling ska komma till stånd kan aktörerna inte motivera sina handlingar från egoistisk vinstmaximering, utan snarare liberal-utilitaristisk ”satisficing”.

  Uppsatsens antaganden är uppbyggda som så att avsnitten 2, 3 och 4 utgör grundantagandena. Hur de antagandena appliceras introduceras i avsnitt 5. I avsnitt 6 kommer ytterligare antaganden allt eftersom modellen anpassar sig efter en inköpssituation.

 • 47.
  Gustafsson, Oscar
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Transition States in Africa: A Comparative Study: The Case of Ghana & Zambia2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background & Problem

  The author believes that there are important lessons to be

  learned from the states in Africa that have managed to achieve successful transitions from

  one-party regimes to multy-party regimes. However, Africa today displays countries that

  suffer from enormous problems and many of them are mired in political and economical

  development. A main theme of this thesis is the search for the differences, how can we

  explain the transitions and the outcomes of them?

  Purpose

  The purpose of this thesis is to describe the nature of transitions as Bratton

  & de Walle explain them and to see if their suggested explanations hold true in Ghana &

  Zambia. A secondary purpose also includes a comparison between the two cases and the

  differences between them.

  Method

  A combination of a traditional literature study and a focused comparative

  study has been used in order to fulfil the purpose.

  Theoretical Framework

  The second, third, fourth and fifth chapter represent the

  bulk of the theoretical framework. The theories stem from Bratton & de Walle and will be

  weighted against the empirical information found in the two cases.

  Analysis & Conclusions

  The latter chapters of this thesis summarize the results from

  the comparison and include a discussion and comment chapter. The conclusion argues that

  the causes and results of a transition to a large extent can be found in the political. The

  phases that Bratton & de Walle describe are also accurate in relation to the two cases. An

  important feature that Ghana has been successful with is that they have managed to

  withhold a higher political activity throughout their democratization. This has in turn

  resulted in a better outcome.

 • 48.
  Hansla, André
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Politiskt Intresse och Politisk Apati i Sverige (1960-1998): Ett mångteoretiskt perspektiv2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats kartlägger det politiska intressets och den politiska apatins utveckling i Sverige under 1900-talets senare hälft. Det undersöks också hur antalet ”nya”, så kallade icke traditionella partier med mandat i kommunfullmäktige, förändrats under samma tidsperiod. Genom att förankra studiet av det politiska intresset i en explicit teoretisk grund (ett av uppsatsens syften), som i stor utsträckning förbisetts i tidigare undersökningar, härleddes hypotesen att det politiska intresset torde ha ökat parallellt med ökningen av antalet ”nya” partier i kommunfullmäktige, men likaså med minskningen av etablerade partiers medlemmar och en stigande politikermisstro. Underförstått i detta antagande ligger att begreppet politiskt intresse inte låter sig reduceras till ett intresse för etablerade politiska institutioner – en tes som genomgående drivs i uppsatsen. Hopfogandet av en teoretisk grundval för det politiska intressebegreppet innebar också att betydligt fler mått på politiskt intresse och politisk apati, än de i föregående studier hittills få använda mått, kunde härledas i denna undersökning – medförande en förbättrad reliabilitet. Rådata inhämtades från de svenska valundersökningarna. Resultatet bekräftar det antagna sambandet mellan å ena sidan ökad partitillförsel och å andra sidan ökat politiskt intresse och sjunkande apati. Resultatet visar även att den politiska apatin är avsevärt mycket lägre än vad som påvisats i andra undersökningar, och att apatin i stort sätt sjunkit konstant sedan 1960-talet. Dock kan en ökning av den politiska apatin urskiljas i slutet av 1990-talet. Avslutningsvis diskuteras det politiska intressets väsen. Det görs gällande, till skillnad från den gängse uppfattningen, att en sjunkande politisk apati och ett stigande politiskt intresse har sin förklaring i en utbredning av särintressen, knapphet, mångfald, specialisering, värderelativism och i avsaknaden av en gemensam politisk ”myt” i moderna västerländska samhällen. Den motsatta förklaringen framförs emellertid ofta, nämligen att särintressen får medborgarna att tappa intresset för politik – den gemensamma angelägenheten – och apatiskt vända den ryggen. Men denna förklaring och definition av det politiska intressebegreppet, som betraktar särintressen som ”opolitiska” intressen och fråntar dem en roll som politiska drivkrafter, riskerar att göra etablerade politiska institutioner till självändamål. Därmed kontrasterar förklaringen mer eller mindre den representativa demokratins grundtanke: att politik skall spegla samhället och att politik är ett medel. För att undvika att göra redan institutionaliserad politik till aristoteliska självändamål, avrundas uppsatsen med ett förtydligande och en återformulering av en nygammal, liberalistisk politisk intresseontologi.

 • 49.
  Henningsson, Peter
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  Amerikansk världsdominans och dess påverkan på Förenta Nationerna: En studie av Förenta staters utrikespolitik från andra världskriget till dags dato2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer att presentera USAs utrikespolitik satt i sammanhang till dess åtagande och engagemang i Förenta Nationerna samt hur dess agerande har påverkat nämnda organisations agerande. Jag kommer att fokusera på tre aspekter av Förenta staters utrikespolitik; deras militära kapacitet, deras ekonomiska styrka samt den allmänna opinionen.

  För uppsatsens tillkommelse har litteratur så som böcker, artiklar, dokument och FNresolutioner använts. Uppsatsen består av en kvalitativ textanalys där den hermeneutisk tolknings metoden har används för att få fram resultatet.

  Resultatet av uppsatsen är entydiga och klara i huruvida USA påverkar FN eller inte. USA har ett klart och kraftigt grepp om FN och dess verksamhet allt sedan starten fram till dags dato. Uppsatsens slutsats är att fram till slutet av det kalla kriget är rädslan för kommunismens spridning den alltigenom förhärskande tonen i utrikespolitiken. Från 1990 och framåt har kommunistskräcken ersatts av ekonomiska föresatser, tillgång på olja, neo-ekonomisk liberala tankegångar och till viss del humanitära föresatser. Den 11 september 2001 drabbades USA av terrorattackerna mot World Trade Centre och försvarshögkvarteret Pentagon. Allt sedan dess har utrikespolitiken formats av kampen mot den globala terrorismen vilket också har satt sina märkbara spår i FNs verksamhet.

 • 50.
  Henningsson, Peter
  Högskolan i Jönköping, Internationella Handelshögskolan, IHH, Statsvetenskap.
  United Nation On its way to a new architecture2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
1234 1 - 50 av 186
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf