Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 432
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulameer, Hasanain
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Chamoun, Kristian
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  BIM i små och medelstora anläggningsföretag.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to improve the usage of BIM in facility projects.

  Method: The methods used for this bachelor thesis are qualitative interviews and literature studies.

  Findings: Free programs will be available for usage where models can be opened, viewed, examined and studied. The small and medium-sized facility companies will not be forced to use resources to cope with the requirements of Trafikverket.

  Implications: Consequences are that the small and medium-sized civil engineering companies understand and follow the requirements.

  • Using more 3D models to gain more experience and skills in the subject.

  • Attend the Trafikverkets industry days when opportunities arise, the authors believe that it was very instructive.

  • Engage in more BIM projects.

  • Older projects where the drawings are in 2D is converted into 3D.

   

  Limitations: How BIM is used during the management process will not be covered.

  Keywords: Productivity, resource, competence, experience, BIM.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Josef
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Karlsson, Mikael
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bullerbegränsande åtgärder för byggnation nära befintlig väg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: När städerna växer i allt snabbare takt behövs nya platser att bygga bostäder på. De kommuner som växer väljer allt oftare att bebygga platser som tidigare ratats på grund av bland annat buller. Från statens sida finns det krav på hur stor bullernivån får vara. Kraven har sitt ursprung i att över två miljoner svenskar utsätts för buller dagligen. Buller kan leda till hälsoproblematik, i form av sömnstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. För att minska hälsoproblemen görs bullerutredningar, där förslag hur bullernivåerna kan minskas ges. Syftet med arbetet är att ge läsaren kunskap i vilka faktorer som påverkar bullerutredningar och tillvägagångssättet vid valet av bullerreducerande åtgärder så att byggnation närmare trafikerad väg kan möjliggöras.

  Metod: De metoder som använts i arbetet är litteraturstudie, dokumentanalys och intervjuer. Den litteratur som samlats in består av vetenskapliga artiklar. Dokumenten består av bullerutredningar genomförda av olika företag på olika platser i Sverige. Utifrån bullerutredningarna har personer att intervjua valts. De personer som intervjuats har utfört några av de bullerutredningar som använts i dokumentanalysen.

  Resultat: För att besvara rapportens syfte ställdes tre frågeställningar upp. Den första frågeställningen behandlar bullerreducerande tekniker, vilka tekniker som används idag. I rapporten framkom det att det finns ett flertal sätt att reducera buller. I följande ordning rangordnas de som mest frekvent använda: tyst sida, bullerskärm, hastighetsminskning, avstånd mellan hus och väg, vegetation, flytt av väg och tyst asfalt. I rapportens andra frågeställning behandlas vilka faktorer som påverkar valet av bullerreducerande åtgärd. Från litteraturstudien framkom absorption, reflektion och reduktion som viktiga faktorer. I dokumentanalysen framkom omgivning, trafik och hastighet som viktiga faktorer. I intervjuerna framkom estetik och pris som viktiga vid val av reducerande åtgärd. I den tredje frågeställningen behandlas frågan om hur byggnation närmare väg kan möjliggöras. I resultatet framkommer det att alla lösningar som tidigare nämnts har förmåga att reducera buller, men hur effektiva de är och hur bra de reducerar buller varierar från fall till fall. Omgivning och trafikmängd har stor betydelse.

  Konsekvenser: Att utnyttja de tekniska lösningar som tidigare beskrivits ger en minskad bullernivå och således kan byggnation nära trafikerad väg möjliggöras. Att utföra en bullerutredning i ett tidigt skede medför att senare och dyrare ändringar kan undvikas, vilket gör att byggnationen kan ske snabbare. Rapporten föreslår att bullerproblematiken ska beaktas tidigt i projekt, detta för att skapa en lösning som alla i projektet kan acceptera.

  Begränsningar: Rapportens resultat är begränsat till ett mindre urval av bullerutredningar och intervjuer. Fler utredningar och intervjuer hade bidragit till ett större spektrum. Rapporten tar enbart hänsyn till buller utomhus och vilka möjligheter till bullerreduktion det finns.

  Fulltekst (pdf)
  Bullerbegränsande åtgärder för byggnation nära befintlig väg
 • 3.
  Agnesson, Stina
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bagger-Sjöbäck, Josefina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  PREFABRICERADE SMÅHUS PLANLÖSNINGAR: En jämförelse mellan tillverkare och kund2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att analysera utformningen av planlösningarna i prefabricerade småhus. Resultatet ska kunna utnyttjas som underlag vid planlösningsutformning och möjliggöra planlösningar med färre kundändringar.  

  Metoder som används är litteraturstudier, intervjuer och en fallstudie. Fallstudien är gjord med material från företaget Anebyhus som tillverkar prefabricerade småhus. Ur en av deras kataloger valdes tre olika hus med snarlika förutsättningar. Det som analyseras är tillverkares och kunders prioriteringar samt de vanligaste kundändringarna. Problemet är att om kunden ska bli nöjd med den slutliga planlösningen måste kunden och tillverkaren ha liknande kvalitetsprioriteringar. Ändringar som återkommer frekvent är ett tecken på en svaghet i ursprungsplanlösningen.

  Resultaten visar att tillverkare av prefabricerade småhus möter kundernas behov och önskemål genom prioriteringar av livslångtboende och flexibilitet i planlösningen. Kunderna visar prioritering av mer bänkytor i köket, vardagsrummet storlek och samband till köket och att alla i familjen ska få varsitt sovrum. De kundändringar som förekommer mest frekvent är minskning av antalet klädkammare, sammanslagning av teknik och klädvård samt att ändra till en U-formad köksuppställning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Agriam, Pia
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Socialt hållbart boende2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det behövs mer forskning kring vad som ger människan goda förutsättningar till livskvalitet i en bostadsmiljö. Social hållbarhet är ett ämne som arkitekturvärlden värnar om mer än någonsin. Målet är att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på erfarenheter från brukare, arkitekt samt beställare som kan användas till gestaltning av bostadsområden med flerbostadshus.

  För att uppnå målet besvaras frågeställningarna ”Hur värderas socialt hållbart boende, enligt arkitekter och beställare, när bostadsområden med flerbostadshus utformas?” samt ”Hur upplevs det som värderas som socialt hållbart, i bostadsområden med nyproducerade flerbostadshus, av brukare?” Frågeställningarna besvaras med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer som tillsammans utgör en kvalitativ forskningsmetod.

  Resultatet visar att social hållbarhet kan ses ur olika vinklar. Det är vanligt att se på social hållbarhet ur ett samhällsperspektiv och ur en stads perspektiv i enlighet med vetenskapliga referenser. Som en övergripande sammanfattning är det en byggnads vackra form, utseende och dess funktionsduglighet som vägs in med en rimlig kostnad som skapar ett socialt hållbart boende enligt intervjuer med arkitekt och beställare. Det handlar om en balansgång mellan skönhet, funktion och ekonomi som tillsammans skapar ett boende som håller över tiden och bekräftar människans sociala värdighet. Enligt de som bor på området Nysäter i Mölnlycke som är det studerade objektet, handlar socialt hållbart boende om trivsel, trygghet, privatliv och samhörighet. Tillgång till natur och uteaktiviteter, frisk luft och god grannsämja är andra faktorer som värderas högt. Därmed har socialt hållbart boende kopplingar till både fysiskt greppbara parametrar samt icke fysiska kvaliteter som behöver sammanlänkas med varandra.

  Det sammanfattande resultatet belyser de väsentliga aspekter som bör inbegripas vid planering av ett nytt bostadsområde för att det ska bli socialt hållbart för de boende. Kunskapsunderlaget följer en logisk ordning från att analysera ett orört område med dess kvaliteter till att analysera hur den privata bostaden ska uppfylla människans behov av välbefinnande.

  Rapporten är bred i sitt ämnesval även om den begränsas till människans förhållande till bostaden och bostadsområdet i sociala sammanhang, hur individer upplever sin omgivning både i och utanför bostaden. Ytterligare begränsningar hade gjort att en djupare forskning kring ett specifikt tema hade kunnat genomföras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlgren, Ahlgren
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Ekblad, Alexander
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik. Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap.
  Förvaltande byggherrars inställning till BIM2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahlgren, Josef
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Andersson, Stefan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Klintenheim, Johannes
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Uppvärmning och miljöpåverkan: -en jämförelse mellan fjärrvärme och bergvärme i villa2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Many of todays studies show that district heating is one of the betteralternatives as heating source because of its low environmental load.

  The energy source is often leftovers from other processes producing energy or waste, like garbage or chips.

  Electricity in combination with geothermal heating is another heating system that has increased sharply during the last years, and also this system decreases the discharges that have negative affects

  on the environment compared to several other heating methods.

  This report aims to, concentrated towards these two different heating systems, estimate the amounts of discharges they indirect cause and how the environment is affected.

  We have calculated the mean value for discharges of carbon dioxide, nitrogen oxide, sulphur oxide and dust generated from electrical power used in Sweden.

  Through interviews and research we have gained data for the same substances that district heating based on combustion of garbage and biofuel generates.

  We have also in cooperation with a housing company chosen a building we see representative for many of the new single-family houses built in Sweden today.

  Based on its shape and appearance we theoretically created three alternatives of the same house, each of them with climate screens different from each other.

  Together with the amounts of discharged environmental affecting substances, these houses were the base for our calculations and studies when investigating the different heating sources environmental effect.

  The results have thereafter been analyzed and discussed from different angles.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ahlstedt, Simon
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Poomann, Siim
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Uppgradering av prefabricerad villa till passivhus, baserad på en husmodell från Götenehus AB2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Rising energy prices, growing energy use and the current climate debate is a major contributing factor to today's search for new, more economical ways to use energy. The Swedish national building and planning department (Boverket) places greater demands on energy use in new housing. Local governments also place specific requirements on certain residential housing projects in addition to the requirements of Boverket, i.e. only passive houses may be built in certain areas. The terms passive house, zero-energy house and plus-energy house are becoming increasingly common in the construction industry and house manufacturers want  to offer products that meet these new requirements.

  This thesis examines whether it is possible to upgrade a pre-fabricated house so that it meets the requirements to be classed as a passive house according to FEBY (translated - Forum for energy-efficient buildings). The study is based on established calculation and production techniques used in Götenehus AB, a manufacturer of prefabricated homes. A case study based on the upgrade of a house from Götenehus is performed and the results are compared with the original house from energy and economic points of view. The production stage is also taken into consideration to see if the engineering solutions required for the upgrade can be produced with the methods in use today.

  The methodology used to process the subject have been literature studies, a case study, own calculations and consultations with staff at Götenehus and other people, who have knowledge on the subject. Energy calculations have been made using the energy  calculation software TMF-Energy v2.1, which Götenehus currently uses to calculate the energy performance of their houses. The results show that it is possible to upgrade the original house to meet the requirements for passive houses with changes made in the building envelope and heating and ventilation systems. The solution presented includes changes in all parts of the building envelope and replacement of the ventilation and heating systems. Instead of the exhaust air heat pump in the original house, a district heating system in combination with solar panels are used. The ability to combine different systems has been limited to the combinations that were available in the calculation software. The results also show that the investments needed for construction and installations are not financially justifiable. Also, the running costs for the passive house are bigger. The energy consumption for the passive house remains the same as in the original house.

 • 8.
  Ahlstrand, Sanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bender, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nordström, Linn
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  A more efficient way of building in a developing country, influenced by industrialized building: A case study in Leticia, Colombia2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose:The purpose of this study is to approach a solution to reduce housing shortage, by using inspiration from an industrialized building concept, which can lead to the opportunity for underprivileged people to get a livable housing. The aim is to study how knowledge from industrialized building could be used for a more efficient way of building in developing countries similar to Colombia.

   

  Method:Utilizing literature studies for achieving abutment to published research also giving the authors an observant mind. With this knowledge, participatory observations were made as action research to explore the prevailing procedure when establishing a house. Operating analyzes, interviews were held in Leticia for understanding observed decisions. To be able to critically analyze the results from the interviews and observations, collected data were compared with knowledge based on the authors’ reference frames.

   

  Findings:Keystones identified as the overall concept are applicable on establishments in the western world, since the concept is designed after similar conditions. Capital is required designing a building system as well as establishing a factory for prefabrication of elements, conditions limited in developing countries. Climate conditions and prevailing corruption prevents implementation of the concept. Identified weaknesses during the observations, noted repetition of unnecessary and non-value adding activities. One conclusion is not to implement the entire industrial building system, only practice the mindset. Initially keystones are implemented such as planning, exchange of information and reflection of performed projects, in order to improve upcoming projects. These keystones require no direct capital, merely a mindset that should be implemented.

   

  Implications:The outcome of this study is to enlighten the subject, since obvious weaknesses were noticed, with capacity for development. Further research is realistic because, in a long term it will help solving the housing situation. For example, using this result as underlay for education like creating more efficient building, enlightening planning for reducing unnecessary non value-adding activities. As a conclusion of the study, identified weaknesses during the establishment affects the efficiency, creating unnecessary costs. A developing country should focus upon emphasizing reduction of costs, since their economic status is already declining.

   

  Limitations: The observations during the case study have been concentrating on one small-scaled project in Leticia, Colombia. No further observations have been made but complements such as literature studies and interviews. Due to lack of time and language barrier, the amount of collected empirical data was too limited to provide durable conclusions for question formulations. Since only observations were performed on one establishment, a general result cannot be submitted.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ahrenbeck, Linnea
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Holmström, Josefin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Varför vill inte fler vara skyddsombud på byggarbetsplatser?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Ett problem som konstaterats är att rekrytera och behålla skyddsombud inom byggbranschen. Bristen på frivilliga och engagerade skyddsombud kan bidra till lägre säkerhet på byggarbetsplatser. Syftet är att undersöka hur skyddsombuden upplever sin arbetssituation i dagsläget, samt att utreda vad som kan förändras för att situationen ska bli bättre. 

  Målet med examensarbetet är att ta reda på vad som kan förändras för att fler ska vilja vara skyddsombud. Detta undersöks genom huvudfrågeställningen: Varför vill inte fler vara skyddsombud? Huvudfrågan bryts ned och besvaras genom två delfrågeställningar:

  • Vilka nackdelar finns i rollen som skyddsombud? 
  • Vad behöver förändras för att situationen ska bli bättre? 

  Metod: För att nå målet genomförs en fallstudie. Fallet är Skanska Hus region väst och begränsas till yrkesgruppen skyddsombud. Intervjuer och enkäter används som undersökningsmetoder, vilka utformas kvalitativt. Intervjuer genomförs med huvudskyddsombud. Huvudskyddsombuden har en bred bild av situationen då de har kontakt med samtliga arbetsplatser inom sitt distrikt. Enkäter skickas ut till alla lokala skyddsombud i regionen, detta för att få en bred svarsfrekvens.

  Resultat: En stor anledning till de nuvarande skyddsombudens bristande engagemang är att de inte får gehör, vilket gör att de känner sig ensamma. Det finns inte acceptans för att säkerhetsarbete tar tid och skyddsombuden får dåligt samvete när de tvingas lämna sin arbetskollega för detta. 

  För att förbättra situationen måste skyddsombuden få mer gehör. Säkerhetsförståelse och acceptans för säkerhetsarbete måste ökas bland alla på arbetsplatsen. Skyddsombuden behöver känna att de kan och tillåts påverka projektet.

  Konsekvenser: För att lösa problemet måste situationen för de som är skyddsombud förbättras. Om de nuvarande skyddsombuden är nöjda så kommer de sprida en positiv bild vidare till sina medarbetare, de potentiella nya skyddsombuden. Skyddsombudens situation kan förbättras genom följande punkter: 

  • Skyddsombuden måste få mer gehör från övriga på arbetsplatsen.
  • Skyddsombuden ska med fördel ligga utanför projektets tidplan.
  • Skyddsombuden bör involveras i ett tidigare skede av projektet.

  Begränsningar: Examensarbetet har avgränsats till att enbart undersöka skyddsombudets roll utifrån deras eget perspektiv. Med tanke på arbetets omfattning har övriga rollers uppfattning om skyddsombuden utelämnats från undersökningen. Undersökningen har inte heller fokuserat på att undersöka hur förbättringar kan genomföras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Al Rammal, Monica
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Karabeg, Jenny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Kartläggning av sex kommuners planering av kollektivtrafiken i nya bostadsområden inom Jönköpings län2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: Today we can see a steady increase in population, which calls on the municipalities to plan new residential areas and develop the old ones. This in turn leads to pressure on public transport with a focus on environmental issues and a desire for a different way of transport than by car becomes more and more relevant. The purpose is to give an overview and to understand the planning of public transportation today for six municipalities in Jönköping County.

  Method: The report has been conducted using qualitative studies in the form of interviews and literature studies. Document studies have also been used and have been downloaded from the municipalities' websites. Findings: When planning new residential areas, the municipalities try to bring public transport into account. In some municipalities, public transport has a more significant part in planning. If the municipality fail to achieve the aims of public transport planning, it will mainly result in negative environmental impacts. For the municipality to develop and make sure that the number of inhabitants increases, public transport should be an important part of the planning. When it comes to the cooperation between Jönköpings Länstrafik and the municipalities, they focus on public transport and that It will cover the need for travel in the municipalities. It is important that you already in the early stages of planning make sure that there is room for the public transport that is required.

  Implications: Public transport must continue to be a major part of planning and focus should be on realizing what is planned for public transport. Although the municipalities are planning public transport, there are residential areas that could have a significantly better access to public transport.

  Limitations: As time was not enough for a study covering all 13 municipalities in Jönköping County, it was decided to focus only on six municipalities with different circumstances and varying sizes.

 • 11.
  Aldamiri, May
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Singarajah, Pirija Dharicenie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  ÖKA BIM-ANVÄNDNINGEN -UR BESTÄLLARPERSPEKTIV2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose: The purpose of this thesis is to map the level of knowledge and demand that the clients in today's construction industry have of the BIM aid. This will be achievedby identifying the possibilities and obstacles they believe that BIM causes the project.The aim is to develop a proposal on how to increase the use of BIM in the Swedish construction industry.

  Method: This thesis covers an analysis of the current situation regarding the client’s knowledge of a specific topic, qualitative interviews were chosen to enable the respondents’ answers to be developed after their personal experiences. Both interviews and literature studies were conducted to identify the pros and cons of BIM since a comparison could be made between the client's assumptions against the theory. In order to develop a proposal on how to increase the usage of BIM, all the previously collected data was combined to develop a foundation that is then built up with the collected empirical and theoretical data for the specific question.

  Findings: BIM is a foreign term for most of the clients in today’s industry, which makes the demand for correct BIM-models minimal or non-existing. Although the benefits of BIM creates more efficient, productive and quality-proof projects, the lack of knowledge, competence and proven projects in the Swedish construction industry creates a fear that makes the actors wait to make an investment. Therefore, the clients usually choose the visual short-term profits over the long-term profits.In order to streamline the usage of BIM an increased understanding of the potentials that BIM holds is needed. Competence development, training, a show of BIM completed projects in the Swedish construction industry, an appointed BIM coordinator in the early stages of the design processes and a standardization of a fileformat.

  Implications: BIM has a great potential in the construction industry. The use would mean a simpler and clearer process for the involved actors, which would benefit the engineers’ work, since safer and more effective calculations would be presented. This could result in lower overall costs, reduction and prevention of errors. However, the competence and knowledge of many of the clients are lacking at present and the use of BIM is considered unrealistic as one needs to readjust the entire market and perform an intensive learning process during the boom.

  Limitations: The thesis has been carried out in the Småland region and is limited to the client's perspective and a few entrepreneurs' perspective of BIM.

  Keywords: BIM, Clients, Developers, BIM streamlining.

 • 12.
  Alexandersson, Anders
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Gynne, Sven
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ekonomisk utvärdering av betonggjutformar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report will try to evaluate the use of rented concrete casting moulds, which are used to build walls and system of joists. The evaluation is only examining the economical aspects.

  The cost of using concrete casting moulds is a big part of the total production expenses. Therefore it is important that the calculated price not exceeds the final costs of the casting moulds. The calculated price is the price used in the process of making an offer.

  The evaluation consists of a comparison of the calculated price and the final costs for three building projects. It also evaluates the exploitation of the concrete casting moulds for each project.

  The report is made by Sven Gynne and Anders Alexandersson at School of Engineering, Jonkoping University, in cooperation with PEAB Jonkoping. The evaluation is strictly based on the calculated price and final cost of rented concrete casting moulds, only the moulds themselves, not the labour costs.

  Educational visits have been made to the three projects gathering facts. The conclusions we have drawn are that the difference between the calculated price and the final costs are considerable, especially one project have a greater difference than the others. The reasons for that are among other things tight building ground and a complicated building construction.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Alklid, Erik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Finnander, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Arbetsmiljömodell för byggarbetsmiljösamordnare på små byggföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Arbetsmiljömodell för byggarbetsmiljösamordnare på små byggföretag
 • 14.
  Almqvist, Amanda
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nordström, Emma
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Himmelstrand, Malin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Klassificeringssystem för hållbar stadsutveckling2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Urbaniseringen ökar samtidigt som det sker en omfattande klimatförändring i världen. Städerna står för bland annat 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och två tredjedelar av världens energianvändning. Hälften av världens befolkning bor i städer. På grund av detta är det nödvändigt att städerna är hållbara. Därför finns det olika klassificeringssystem för stadsdelar som underlättar att skapa en hållbar stad. Dock finns inget svenskt system men Breeam Communities är anpassat till svenska förhållanden.

  Syftet med rapporten är att bidra till utvecklingen av metoder som stöder en hållbar stadsutveckling. Genom att först kartlägga vilka klassificeringssystem som finns kunde dessa jämföras med varandra för att se vilka kriterier som återkommer. Paralleller kunde dras för vilka som var av större betydelse då majoriteten använt sig av just dessa kriterier. Ett skissarbete gjordes för att ta reda på vilka kriterier som bör ingå i ett svenskt system och de återkommande kriterierna från de undersökta klassificeringssystemen var också till stor hjälp.

  De system som har undersökts är Breeam Communities, Casbee for Cities, One Planet Communities, Green Star Communities och Leed for Neighborhood Development. I systemen mäts hållbarheten oftast i faktorer/kriterier ur sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Klassificeringssystemen har olika krav eller mål på vad som behöver uppnås inom vardera faktor. Systemen är dock mycket olika uppbyggda vilket komplicerade jämförelseprocessen. De kriterier som återkommer i system är koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, vattenförorening, livsmedel, djur och natur, översvämningar, avfallshantering, materialval, exploaterad mark, fysisk aktivitet, tillgänglighet, hälsa och välmående, kultur och kulturarv, transporter, grönområden, samhällsengagemang, ljusföroreningar, lokal ekonomi och sysselsättning.

  Eftersom Sverige har ett eget klimat och egna normer kan inte ett utländsktsystem anpassas så lätt till svenska förhållanden. De kriterier som bör ingå i ett svenskt system baseras bland annat på de globala och nationella målen för Sverige samt de som återkom i de analyserade systemen. Förutom de kriterier som återkom i systemen (somliga av kriterierna har andra benämningar) bör systemet också innehålla buller, natur, trafik, blandad bebyggelse, trygghet, underhåll och utbildning.

  Det är många faktorer inom de tre perspektiven som ska analyseras och tas tillvara för att uppnå ett välorganiserat och bra klassificeringssystem för stadsdelar. Det finns många fördelar med ett klassificeringssystem. Till exempel underlättar det medvetna val, samverkan och kommunikation mellan aktörer, men framför allt ett bättre samhälle att leva i.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Almén, Christofer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Samzelius, Olof
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av en tjänsteleverantörs processer: Genomfört som en fallstudie på köksprojekt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Produktionskostnaderna i byggbranschen ökar ständigt och i en rapport utgiven av

  Sveriges byggindustrier kartläggs att uppemot 30-35 % av den totala

  produktionskostnaden i ett byggprojekt kan betraktas som slöseri.

  Slöseri kan beskrivas som de förbrukade resurser som inte skapar något värde för

  kunden, såsom förflyttning av material, väntan, avbrott, lagerhållning och

  överproduktion.

  Studien är genomförd på köksprojekt där Peab byggservice agerar tjänsteleverantör och

  bistår Ikea med monteringstjänster. Studien baseras på ett rikstäckande avtal som rör

  all typ av montering av Ikeas sortiment, dock har i denna studie endast monteringen av

  kök studerats. De förbättringsområden som har identifierats i rapporten har sedan

  analyserats och diskuterats med hjälp av verktyg från Lean. I rapporten benämns Peab

  byggservice som tjänsteleverantör och Ikea som leverantör.

  Syfte: Syftet med arbetet är att effektivisera en byggtjänsteleverantörs processer för att

  uppnå en ökad lönsamhet.

  Metod: För att uppnå målet och besvara frågeställningarna har arbetet utförts som en

  fallstudie av köksprojekt. Kvalitativa intervjuer och dokumentinsamling har använts

  som metoder och har varit en del av fallstudien. För att inhämta stöd i teorin och

  metoder som lämpar sig i det aktuella fallet har en litteraturstudie gjorts.

  För att identifiera slöseri i den befintliga processen har en värdeflödesanalys uppförts,

  det är ett verktyg från Lean med syfte att synliggöra köer, och andra icke värdeskapande

  aktiviteter.

  Resultat:

  I rapporten har:

  ● Processen gällande ett köksprojekt kartlagts.

  ● Olika former av slöseri identifierats.

  ● Verktyg från Lean analyserats för att minimera slöseri.

  Detta har lett till förslag på:

  ● Reducerade ledtider genom kombinerade aktiviteter.

  ● Kortare processtider genom effektivisering.

  ● Metoder för långsiktiga lösningar för att på sikt uppnå en effektivare process.

  Konsekvenser: Utifrån rapportens resultat konstateras möjlighet till förbättring. Slöseri

  har identifierats och förbättringsåtgärder med hjälp av framtagna teorier bedöms vara

  möjligt.

  Begränsningar: Resultatet är kopplat till generella problem och ger förslag på

  förbättringsarbete i de fall där en entreprenör agerar tjänsteleverantör åt en leverantör.

  Nyckelord: Processeffektivisering, Lean Production, Slöseri, Värdeflödesanalys.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Altgärde, Kristoffer
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Andreasson, Joel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  En utredning av kommunala markanvisningspolicyer: Påverkan av lag 2014:8992016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är sedan tidigare tydligt att det funnits problem och delade åsikter kring arbetet med markanvisningar innan lag 2014:899 trädde i kraft. Arbetets syfte var att undersöka om arbetet har förändrats efter att lag 2014:899 trädde i kraft. Målet med arbetet är att utreda de valda kommunernas markanvisningspolicyer och deras erfarenheter av arbetet med dessa. Förbättringsåtgärder föreslås efter att ha belyst svagheter i de markanvisningspolicyer som undersöktes, med utgångspunkt i lag 2014:899 samt punkter specificerade av Caesar et al. (2013). 

  Ett dokument med förslag till vad en markanvisningspolicy bör innehålla har tagits fram. Dokumentet kan underlätta kommuners arbete med markanvisningspolicyer i fortsättningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Amanda, Öst
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Andréa, Sandin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Mindre kommuners arbete med LOU och deltagandet av små byggentreprenörer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The problem is that small building entreprenuers generally don’t participatein public procurement since they are experiencing the process to be time-consuming,expensive and complicated. The main objective is to produce a proposal for howsmall municipalities can work to make the participation of small buildingentreprenuers in public procurement easier.

  Method: The main objective has been achieved with qualitative enquiries such asinterviews. These interviews have been made with three small municipalities and onesmall building entrepreneur.

  Findings: To make it easier for small building entreprenurs to participate in publicprocurement small municipalities can work with simplifying the administrativeregulations with the help of frequently asked questions from the entreprenurs. They can procure total contracts, partnering-projects or split contracts which afterward iscombined to a coordinated generalcontract. They can also try to keep a good contactwith their local entreprenuers. They can identify which documents that are necessaryto demand at the tendering and which they can submit afterwards. Another initiativeto increase the entreprenuers interest is to organize a gathering where the municipalitycan inform and answer questions about public procurement.

  Implications: The problem is not demarcated just in Sweden but throughout theEuropean Union. The proposal can be used in other member states but needs furtherdevelopment to make a greater difference during a longer perspective. Svenskt Näringsliv (2014) earlier warned that an increase of the direct procurement limitwould affect the competition badly. The essay clarify that the increase did not bringany difference to the competition since the municipalities uses internal guide-lines.The internal guidelines involves internal monetary limits for the municipalities. Thisis to ensure a good competition when procuring direct awards. Hopefully the proposalwill help to solve the overall problem that small building entrepreneurs generallydon’t participate in public procurement.

  Limitations: The essay only covers municipalities with a population ofapproximately 30.000 people, but the problem is most likely present in bigmunicipalities as well. It was a suitable boundary that was made becausemunicipalities with approximately 10 000 people often cooperate with bigmunicipalities. Such a small municipality would not contribute to the empirics thatwere necessary to fulfill the main objective.

  Keywords: Public procurement, Act (2007:1091) on public procurement,Municipality, Contract, Building entrepreneur.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ameen, Yal
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Johansson, Jimmy
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  KOMMUNIKATION MELLAN PROJEKTÖR, BYGGLEDARE OCH ENTREPRENÖR I EN GENERALENTREPRENAD2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka kommunikationen mellan entreprenör, byggledaren och projektör i ett anläggningsprojekt där en generalentreprenad genomförts. Kommunikation ses bristande mellan dessa aktörer i tidigare forskning vilket har bidragit till negativa aspekter i form av ekonomi och tid. Denna undersökning skall resultera i förbättringsförslag för att minska kommunikationsproblemen.Metod: Undersökningens problematik grundades genom en insamling av primär- och sekundärdata om kommunikationsproblem inom anläggningsprojekt och generalentreprenad. Den primära datan består utav semistrukturerade intervjuer och den sekundära utav tidigare forskning. Detta ligger till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar.Resultat: Undersökningen resulterar i att kommunikationsproblem mellan entreprenör och konsult finns och att problemen påverkar projekten negativt. Undersökningen fann även att andelen generalentreprenad minskar.Konsekvenser: Slutsatsen i undersökningen visar att genom en ökad möjlighet för tvåvägskommunikation bidrar detta till förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan de deltagande aktörerna. Rekommendationer för att öka möjligheten är:

  • Användning av videosamtal ger parterna en tvåvägskommunikation.
  • Direktkontakt mellan entreprenör och projektör vid tekniska problem (generalentreprenad) ger effektivare tekniska lösningar samt minskar risken för feltolkningar.
  • Mer vikt vid erfarenhetsåterföring till alla parter.
  • Tillåta projektören att vara delaktig under hela produktions skedet ger möjlighet till bättre kommande handlingar.

  Begränsningar: Arbetet begränsas till kommunikation mellan entreprenör och konsult i en generalentreprenad. Intervjuerna begränsades till Pontarius AB och NCC Construction med hänsyn till arbetets tidsram. Undersökningen är generellt anpassad till andra företag inom branschen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Annie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Matic, Tamara
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Jämförelse av fyra trärena fasadpaneler beträffande utseende, miljöpåverkan, beständighet och kostnad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Trä är ett förnyelsebart material som bidrar till mindre miljöpåverkan än andra material. Klimatförändringen leder till ökad nederbördsmängd som ställer högre krav på beständighet hos fasader, samtidigt ska ytterligare miljöpåverkan undvikas i bästa mån. Denna rapport utreder modifierat trä, ett sätt att förbättra träs beständighet som inte kräver underhåll och är ett alternativ för framtiden. Målet är att jämföra tre modifieringsmetoder, acetylering, furufrylering och värmebehandling, med cederträ beträffande beständighet, miljöpåverkan, kostnad och utseende för att öka användandet av modifierat trä som trärent fasadmaterial. Metod: Litteraturstudie visade på forskningsfronten för modifieringsmetoderna och dokumentanalysen gav kompletterande data om produkternas miljöpåverkan, utseende och beständighet. Intervjuer gav inblick i aktörernas roller vid valet av fasadmaterial samt klargjorde kostnader för metoderna. Ytterligare intervjuer gav kompletterande data till dokumentanalysen och visade skillnaden mellan beständighet och miljö- påverkan för modifieringsmetoderna. Observationer gjordes för värmebehandlat trä och furfurylerat trä. Resultat: Arkitekter och förvaltare har en stor påverkan på valet av fasad men det är beställaren som fattar beslut. För beställaren är priset den viktigaste parametern och därför skulle de flesta byggherrar välja värmebehandlat trä, det billigaste alternativet. Dock rangordnade de flesta miljöpåverkan som den viktigaste parametern som visar på att aktörerna går mot att använda metoder som är bra för miljön. Acetylerat trä visade sig vara det alternativet som forskare föredrar ur beständighetssynpunkt. Det är viktigt att veta vilka parametrar som är väsentliga för byggnaden och utifrån dem avgöra om fasaden är värd kostnaden som modifierat trä medför. Konsekvenser: Att använda modifierat trä är dyrt, men ett billigare alternativ än cederträ. Aktörerna tycker dig se en framtid för dessa metoder, men eftersom metoderna är dyra är marknaden begränsad till nischade beställare eller detaljplaner och främst användbara i mindre projekt. För att öka användandet av modifierat trä krävs större kunskap på marknaden, flera referensobjekt som kan hjälpa beställare att välja metoden samt tid och pengar i projekt för att utvärdera och välja modifierat trä. Begränsningar: Dokumentanalysen gav användbar empiri, men utbudet var begränsat då det fanns gott om information om vissa behandlingsmetoder och mindre om andra. Intervjuerna gav mycket empiri men visade på en okunskap om metoderna ute i branschen, trots avgränsningen till aktörer som aktivt arbetar med trä i byggnaden, vilket gjorde sista frågeställningen svårbesvarad. Överlag är en begränsning att det endast finns ett fåtal fasader med modifieringsmetoderna att utreda, vilket gjorde observationerna svåra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  PARAMETRISK DESIGN I TIDIGA SKEDEN AV ARKITEKTONISKA PROJEKT2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Andersson, Ludvig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Vad skapar boendekvalitet?: Analys av småhusområden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis has been to signify what creates quality for the dwellers. By

  creating a definition of the term we have showed how well the quality

  criteria’s has been fulfilled in the newly built one family house area Pumpkällehagen in Viskafors.

  The questions the thesis gives answers to is: What is quality for the dwellers in

  housebuilding of today? and How well have these quality aspects been carried out in tract

  housing areas? These questions have taken us to our main goal: To describe what quality

  for the dwellers is and how well it has been carried out in a certain area.

  The literature review is describing what was published before the making of this thesis.

  From four different publications within the concept of quality an analysis template has

  been enacted. This template has been used for our case study, but is also supposed to

  work in future analysis of tract housing areas.

  Interviews was carried out with the areas architects; Ola Nylander and Mattias Karlsson,

  as well as the client; Mikael Bengtsson. From these we have gathered their point of view

  on the background of the area, as well as their view on the term quality for the dwellers.

  Our work has brought us to enact nine different quality aspects, which we consider

  creates quality for the dwellers:

  • The Non-measurable properties

  • The rooms relative connections

  • Sufficient and user-friendly property complements

  • The property complements connection to the apartment

  • Location of the apartment and connections to the environment

  • Opportunities of outdoor activities

  • Orientation and transportation within the area

  • The social unity

  • The cost of the apartment and its form of tenure

  From the case study, using the analysis template, we can state that Pumpkällehagen is a

  very successfully built area where most of our assessment criteria’s and quality aspects

  have been fulfilled. That makes the quality for the dwellers as a total very high.

  We reach the conclusion that quality for the dwellers is what make you feel comfortable

  in your home, and therefore makes you stay.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Kritz, Viktor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Koncept på senior- och äldreboende2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper describes physical planning of a combined living for senior citizens

  and old people’s accommodation, the choices of design and how the result

  was achieved. This paper brings up the question about what the differences in

  living are between senior citizens and old people, and how this can be

  combined in one building. This investigation is part of developing a concept.

  Besides investigating these questions we will make a suggestion of a building

  on behalf of Smålands Delta AB. The main part of this project is to find a

  pleasant, functional and appealing solution.

  The paper describes a planning process from the idea stage to a final concept.

  A background of the two different types of accommodations is described and

  visual solutions of our project are presented.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Patrik, Nolerås
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  UTVÄRDERING AV OLIKA BYGGPROJEKTS BRISTER UTIFRÅN GARANTIBESIKTNINGSPROCESSEN2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is ordered by Peab Sweden AB Regional Jönköping and concerns of warranty inspections.

  The intention is to work out a basis, which show the most common complaints is the warranty inspections, and make a small analysis on what causes them to be. The report also presents possible solutions to prevent the occurrence of defects. It also covers the issue of how the client looks at Peabs way to overcome the objections of warranty inspections. The report has the following issues:

  •What are the most common errors observed during the warranty inspection?

  •What are the causes of complaints?

  •What can be done to reduce the number of complaints?

  •How the customer thinks that the complaints be addressed?

  Twenty-five Guarantee survey records from the projects Peab has done in recent years has been the starting point for the investigation. In the protocols, we have categorized the remarks and made a compilation of common remarks. Through interviews with inspectors, buyers, site managers and Peab's inspection team the results have been analyzed and interpreted.

  These survey methods have resulted in various proposals for measures that can reduce the remarks. An example may be to inform professional workers in the building about what the most common remarks are and how to guarantee that these can be prevented.

  The compilation is categorized according to the most common complaints, construction types, actors and types of buildings.The compilation of inspection protocols showed that the cracks are the most common complaints. The interviews gave confirmation that the survey compilations of protocols were equivalent to reality.

  The conclusion is that the most common complaints are mainly cracks in the wall corners, roof angles and doors that need to be adjusted. These remarks are mainly due to the tight construction times, sloppy and wet materials that are installed. But there are also many other factors contributing to many of the common faults of warranty inspection that cannot be defined as a single cause. Interviews with clients revealed that they are satisfied with the way Peab remedy defects observed at guarantees, while the survey does not disturb the residents/production.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Simu, Malin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Underhåll av levande väggar: Möjligheter och utmaningar i ett svenskt urbant klimat2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: En långsam utveckling av levande väggar i Sverige beror bland annat på bristande erfarenhet och kunskap inom byggbranschen. Tidigare studier visar bland annat utmaningar gällande teknikens anpassning till ett svenskt klimat och ett krävande underhåll beroende av kompetens, planering och samverkan. Målet med studien är att analysera ett hållbart underhåll utifrån teknik och underhållsplanering av systemet levande väggar för att kunna besvara dessa problem.

  Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där använda metoder är dokumentanalys, intervju och observation. Dokumentanalys ger en lägesbild av implementerade lösningar i södra Sverige och strategier för underhållsplanering. Intervju med relevanta aktörer bidrar med erfarenheter om teknik, underhåll och planering. Observation bekräftar information om teknik.

  Resultat: Studien visar på att ingen av de studerade konstruktionslösningarna kan anses fullständigt hållbara, men det finns systemlösningar som har mer eller mindre hållbara egenskaper. Levande väggar har starka sociala och ekologiska fördelar, där växtligheten bidrar till att öka ekosystemtjänsterna i urban miljö. En mindre resursanvändning är nödvändig för en hållbar teknik, där naturlig bevattning, lokala tåliga växter, varaktig konstruktion samt återvunna materialkomponenter främjar hållbar miljö och ekonomi. Filtdukssystem är enklare i design medan modulsystem är mer flexibelt. Ett gemensamt mål bland studerade projekt är att skapa ett så underhållsfritt system som möjligt där väggen får leva på naturlig väg. Acceptans för vilande växter under vinterhalvåret kan sänka krav på underhållet. Teknisk övervakning underlättar men manuell tillsyn är vital för väggens överlevnad. Frekvensen på underhållet varierar från projekt till projekt där kundens önskemål, placering, typ av vägg, storlek, växtval och årstid påverkar. Därför är det viktigt med planering och kontinuerlig utvärdering av behov. Majoriteten av studerade projekt har ingen tydlig underhållplanering, men studien visar på framgångar av ett tydligt gemensamt mål, tidig involvering av driftpersonal, platsanalys, målinriktad underhållsplan och erfarenhetsåterkoppling.

  Konsekvenser: Studiens slutsats är att tekniken för levande väggar behöver utvecklas för att för att lämna ett mindre fotavtryck på miljö och ekonomi. Utvecklingen går mot ett så underhållsfritt system som möjligt, men den manuella tillsynen kan inte ersättas helt av avancerad teknik. Varje anläggnings unika förutsättningar kräver noggrann planering och kontinuerlig utvärdering av behov.

  Begränsningar: Studien behandlar levande väggar i ett svenskt urbant klimat, där resultatet baseras på erfarenheter från projekt utförda i södra Sverige. Annan geografisk placering skapar andra förutsättningar för teknik och underhåll. Mer generella antaganden kan göras gällande underhållsplanering. Fler intervjuer med underhållstekniker kan bidra med andra aspekter i analysen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Johannes
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av 3d-projektering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: Sweden's construction industry is facing great challenges in form of increased housing with the increasing demands on the environment and economy, this combined with the current low unemployment today and many upcoming retirements. To meet these challenges, it requires development and changes which BIM is considered to handle if it is correct performed. 3d planning is an important part of BIM, where it lays the ground for further step in the building process following two steps, production and management.

  Method: Selected methods of this thesis is a literature review, semi-structured interviews and document analysis. In the literature review writings about, or related to, 3d planning was studied. The interview method gave more detailed information about the problems that planners experience in reality. The document analysis created a deeper understanding of how 3d design work.

  Findings: The results show that with simple means it is possible to avoid common problems. Which leads to streamline of 3d design and the entire construction process. This in the form of aspects including economy, the environment and sustainable construction.

  Implications: Development and improvements in 3d design leads to more effective planning which in contributing to more effective construction. Increase of efficiency can now be justified by the savings in the economy and the environment. But visions of development potential in the further step exists today. One step further, for example, be monitoring the working environment in the planning phase. More education in BIM at all levels of the construction industry should create a better understanding of each other and alleviate the communication gaps that currently prevails.

  Limitations: This thesis is limited to the design phase of the building process conducted with 3d modeling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Lars
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Enno, Abel
  Ofrivillig ventilation: förutsättningar och betydelse för byggnaders värmebalans1978Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 27.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Rudengren, Nanny
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Valmöjligheter i samband med prefabricerade badrum2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report deals with prefabricated bathrooms and the advantage, during the production process, they have compared to ordinary produced bathrooms.

  The work is done together with the building company JM. The common task is to investigate if the manufactures, in spite of standardized design can meet the concept of JM, i.e. high flexibility and adjustment towards the customer. In JM they are doubtful to the method, as they did not yet worked with prefabricated modules and think that the choises for the costumer will be limited.

  There will be a short resume of the progress of the bathrooms and its importance as sanitary and wellbeing.

  The recent problems with damage caused by damp in bathrooms. Have resultade in regulations. These rules, will be briefly reported.

  There will also be a short review of some interviews with persons who have experience of prefabricated bathrooms.

  Different manufacturing methods will be reviewed and how different modules will be installed in to the houses.

  Concerning the economy we have accepted the figures of the manufactures.

  Prefabricated building is a method to shorten the production time on the working site. It will be done through manufactoring buildingblocks in factories. The blocks could be simple beams or complete modules. Therer is a great deal of advantages for instance the productions will not be depending of the weather.

  The quality will also be more uniform, since each part is produced independent of earlier parts.

  We have learned about the planning process, construction and installing and we think that not only JM but also other building companies could have a lot to win in this way of building

  The problems we have noticed are:

  • Very accurate planning is required from the contractors

  • The transporting factors restrict the flexibility and the size of the modules

  • The modules take more space than the ordinary way to build

  • The modules required depression in the ground beam layer in the area where it should be placed. This will be calculated for during the constructing period.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Andersson, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Problematik och lösningar vid våtrumsstambyten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Litteraturstudier visar att det mellan år 1961 och 1970 byggdes 600 000

  flerbostadshus i Sverige, tiden är nu inne för en renovering av dessa byggnaders

  våtrumsstammar. De tekniker som konkurrerar om de stora renoveringsarbetena

  är den klassiska stambytesrenoveringen, Relining och Prefab-badrum. Huvuddelen

  av denna uppsats utgörs av en undersökning av de tre teknikerna men rapporten

  beskriver också problem som kan uppstå vid renoveringar av våtrumsstammar och

  den ger en allmän redovisning för Sveriges byggnadsbestånd.

  Den klassiska stamrenoveringsmetoden, då det gamla badrummet rivs ut och ett

  nytt badrum byggs upp utifrån den gamla stommen, är ett omfattande och

  tidskrävande projekt. För att minimera bland annat kostnader, byggtid och

  byggavfall har man tagit fram nya, mindre tidskrävande tekniker.

  Så sent som år 1990 gjordes den första Relining renoveringen i Sverige. Denna är

  idag intakt vilket tyder på att livslängden för denna typ av renovering är minst 18

  år. Tack vare att rören gjuts får de nya rören varken fogar eller skarvar, vilket

  minskar risken för fuktskador. Efter ett stambyte då man använt sig av Relining

  kan dock en mindre kunnig konsument tro att badrummet är intakt och kommer

  att så vara en lång tid framöver, men eftersom endast ledningarna renoveras, skulle

  detta kunna leda till att ett tätskikt kan fortsätta att läcka utan något ingrepp görs.

  Prefab-badrummen, vars teknik också är ny, bygger på att ett nytt badrum byggs i

  det gamla, vilket minimerar rivningsarbetet. När Rum i Rum AB renoverar

  badrummen använder de sig utav en ventilationsspalt för att eventuell framtida

  fukt ska kunna ventileras ut genom öppningen vid tröskeln in till badrummet.

  Detta är en prisvärd renovering som innefattar ett framtidstänkande, då eventuella

  läckor kan upptäckas direkt så några skador inte hinner bildas. Det finns dock en

  risk för en ”prefab” känsla ges, det vill säga mindre valmöjligheter när det gäller

  utformningen.

  Nu när miljonprogrammet kommer att behöva en stamrenovering anser jag att

  Prefab-badrummen är det bästa alternativet. De flesta av dessa badrum har

  liknande eller till och med samma utformning, vilket skulle gynna den utvecklade

  logistiken som finns inom Prefab-badrummen för att då hinna med all renovering

  som behövs.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Eriksson, Sophie
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Prefabricerade Passivhus2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  European Union has made a new decision that all new built houses by 2020 shallbe near-zero energy houses. Boverket’s definition of near-zero energy housesintends buildings with good energy performance in which a proportion of theamount of energy that must be added to the building is made of renewable energy.Passive House is a set of requirements from FEBY designed to build energyefficient buildings. This is achieved by reducing loss of heat through the buildingenvelope and to take advantage of the passive heat from solar radiation,installation and heat sources like people living in the house.This project has been made with help of Anebyhus and one of their model houseshave been examined from the report’s issues, including Anebyhus’s energyperformance, requirements for the manufacturing and assembly, how theenvelope must be improved to fulfill the requirements for the Passive House andwhat energy calculation programs are available on the market.The report aims to provide solutions for energy efficient houses that are adaptedfor production of house building.Two visits to Anebyhus has been done to study their manufacture and assemblyof building elements. The Energy calculation programs that have beeninvestigated calculates the specific energy consumption of a building.Anebyhus manage today BBR’s requirement of 55 kWh/m2 and year, but has notbegun designing or building any Passive Houses. They have no specialrequirements for the design of their houses only that it should be possible to buildusing their present manufacturing and assembly process. The dimentions of thebuilding elements is mainly restricted by the ability to transport the items on thetruck to the construction sites.The important part of prefabricated construction is the assembly because it isimportant that the house is built tightly so that no moisture or air leakage gets into or out of the building. This is particularly important in Passive House buildingas the construction making demands higher accuracy.The focus of the report is on the building envelope to Anebyhus’s model house.To manage the stricter requirements that Passive House needs the whole buildingenvelope needs to be replaced with better insulated constructions. Also theheating and ventilation systems must be changed to handle the requirements.Energy calculations were made both by hand and by using the energy calculationprogram TMF. The results show that the Passive House we studied just manageFEBY’s demands for a Passive House, which is 50 kWh/m2 and year when solarpanels are installed on the roof to cover the needs for hot water in the summer.The conclusion is that Anebyhus doesn’t have a particularly long way to go in thePassiv House technique, as the house Sadelvägen, which we studied, basicallyfulfill the requirements for a low-energy house. To meet the requirement withoutthe solar panels, extra insulation would be needed, though the machines atAnebyhus aren’t capable of that today.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Knutz, Per
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Etablering av turistboende i fjällmiljö2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sälen är norra Europas största skidcentrum och är under utveckling för att möta turistbehovet. Skistar AB äger och förvaltar alpindestinationer i Sverige och Norge. I Hundfjället planerar Skistar AB ett nytt turistboende för ca 300 personer för att förstärka området som skidcentrum. Syftet med detta examensarbete är att få kunskaper om hur turistboende i skidorter fungerar och vilka funktioner som eftersträvas. Målet är att utreda styrande faktorer för etablering av turistboende i fjällmiljö. Detta ska avslutas i ett förslag på en Skilodge (hotellanläggning) i Hundfjällets centrum.

  Ett planprogram har tagits fram efter möten med Skistar AB för att få fram eftersträvade funktioner och utrymmen. Områdesinventering har gjorts på plats i Hundfjällets centrum där rådande förutsättningar, bebyggelse och omgivning inspekterats.Referenser har studerats i litteratur och via internet, men också på plats i alpincentrum i Sälen. Referensobjekt av större hotellanläggningar, stugor m.m. i fjällmiljö har studerats för att få en uppfattning om hur boende i fjällvärlden ser ut. Lagar och regler för hotellanläggningar har beaktats samt begreppet ”Storslagen Fjällmiljö” då dessa anläggningar ofta ligger i ekologiskt känsliga områden där hänsyn måste beaktas för djur och natur.

  Ett förslag har tagits fram efter dessa förutsättningar med hänsyn till byggnadens inverkan på omgivningen och trolltemat i Hundfjället. Förslaget kommer att presenteras för Skistar AB.

  Turistboende i fjällmiljö ligger ofta avlägset och påverkar därför funktionerna i boendet med fokus på självhushåll. En tydlig återspegling av naturen återfinns i material av trä och sten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Andersson, Rickard
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Dagvattenhantering inom starkt hårdgjord radhustomt med jord av begränsade infiltrationsegenskaper.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Problemet med hårdgjorda ytor, som exempelvis asfalt och tak, är att de inte absorberar dagvattnet tillräckligt. Vidare leder detta till att gräsytor och andra absorberande ytor runt omkring måste ta hand om det dagvatten som inte de hårdgjorda ytorna kan tillvarata. Översvämningar i urbana miljöer har blivit allt vanligare på grund av kraftiga regn och stor andel hårdgjorda ytor. Detta leder till att ledningsnätet för dagvatten blir överbelastat. Därmed behövs väl fungerande utjämningsmagasin nära källan för att efterlikna naturens naturliga avrinningsförlopp. Målet var att utreda vilken eller vilka utjämningsmagasin som främst bör tillämpas i starkt hårdgjorda små radhustomter, med avseende på effektivitet, kostnad och underhåll, då jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper.

  Metod: De metoder som har använts för att svara mot målet är dokumentanalys, kvalitativ intervju och fallstudie. Dokumentanalysen fungerade som underlag för fallstudien och intervjuerna fungerade som bidragande empiri för fallstudien.

  Resultat: Det utjämningsmagasin som är att föredra är rörmagasin när anläggningsytan är begränsad och jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper.

  Konsekvenser: I problembeskrivningen beskrivs problemet med att det blir allt fler översvämningar i urbana miljöer på grund av de hårdgjorda ytorna och de kraftiga regnen. Vidare beskrivs det att ledningssystemet därför riskerar att bli överbelastat. Detta problem bekräftades även i intervjuerna. Arbetet löste inte vilket utjämningsmagasin som är att föredra för alla typer av fall, utan för fall där tomtytan är begränsad och där jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper. Lösningen på problemet är därför att rörmagasin är det utjämningsmagasin som är att föredra vid lokalt omhändertagande av dagvatten vid dessa förhållanden. Vid tillämpning av detta resultat i verkligheten rekommenderas det att använda kostnaderna per meter och utjämningsvolym per meter som finns i arbetet för att komma fram till hur lång sträcka som rörmagasinet behöver anläggas på för att uppnå önskad utjämningsvolym. Poängsättningen som har gjorts för underhållet kan däremot återanvändas till andra fall.

  Begränsningar: Resultatet är tillämpbart i liknande typfall som för fallstudien, alltså vid radhus där ytan för utjämningsmagasinet är begränsat och där jordmånen har begränsade infiltrationsegenskaper. I arbetet har ett diagram tagits fram där anläggningskostnaden per meter framgår för respektive utjämningsmagasin och ett diagram med utjämnad volym dagvatten per meter. Dessa diagram kan därför tillämpas på andra fall med små ytor men med lite andra mått på tomten. Därav är resultatet även tillämpbart på andra fall.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Robert
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Gergesa, Igor
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Analys av kommunikation under projektering i partnering2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: During the planning phase of a construction there are many participants

  involved; architects, building contractors, constructors, developers and so on.

  Communication problems occur between these participants and may lead to wrong

  planning and high costs. Partnering focuses on relationship-building, transparency and

  trust, which in theory should reduce the problems for a project. The objective of this

  study is to analyse the communication in the planning phase to identify how

  communication problems can be prevented in a partnering.

  Method: To achieve the objective, literature studies and interviews have been

  selected as methods. The interviewees were selected from two partnering projects that

  Skanska was involved in.

  Findings: Results show that partnering reduces communication problems and create a

  greater involvement and commitment of the project planners. However, some problem

  still exists such as the use of project portals, choice of communication channels,

  coordination and information transfer on a formal and informal level.

  To prevent these problems, literature studies and interviewees contributed a few

  examples; a detailed meeting agenda, add comments on the blueprints, production

  personnel should participate in planning meetings and economic incentives. The

  interviewees have felt that partnering has worked well which has produced good

  results during the project planning.

  Implications: To create an effective planning group and remove the participants own

  interest, partnering should be applied. Planners should work with one project at a time

  and should be located with each other to benefit the work and communication at

  formal and informal level. Planners should work in a project portal that they are

  experienced and comfortable with.

  Limitations: This thesis will only analyze the planning stage. The two analyzed

  partnering projects were under planning stage during the thesis, which made it

  impossible to continue the research on the handover phase from planning to

  production. The interviewees have been limited to architects, contractors,

  constructors, developers, electrical and plumbing planners.

  Keywords: Planning stage, communication, partnering, communication problems

  Fulltekst (pdf)
  Analys av kommunikation under projektering i partnering
 • 33.
  Andersson, Robin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lundström, Jonathan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Implementering av maskinstyrning på grundläggningsmaskiner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Ronny
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Björk, Bo-Christer
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ekholm, Anders
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Johansson, Peter
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Rydell, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Utredning av länkplattans användning vidvägbroar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ardalan, Jamshid
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Bickaj, Labeat
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Khalil, Tjener
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Integration genom fysisk planering: Ungdomars inflytande i byggprocessen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  We live in a time where the influence of citizens is taking a larger role in the spatial 

  planning. The Swedish laws, such as PBL, deals with matters of citizen participation 

  which advocates that the youth should be included in the consultation circuit, but there is 

  no directive given.  

  The report's purpose is to demonstrate methods for how to get the young people's 

  influence included in the spatial planning, with a main focus on the ages between 13 and 

  21. On the base of literature and two case studies, the goal is to illustrate how to integrate 

  young people through a meeting place in Jonkoping, Sweden. 

  The report is structured along with an analysis based on the literature, two case studies 

  from previous projects and discussions/interviews with young people from four selected 

  areas in Jonkoping.  

  The case studies from Malmo and Gothenburg show how the cooperation between 

  different participants can be organized during the planning and how to give the users a 

  greater involvement. 

  Based on literature and case studies, we carried out a field analysis of the four most 

  segregated areas of Jonkoping; Osterangen, Oxnehaga, Ekhagen and Raslatt. Young 

  people in these areas were interviewed, as a basis for a proposal for a new all-activity 

  center at the expended location of Kungsang School. 

  During this project, the following three issues were investigated:

   

  In what need are young people of a meeting place in Jonkoping?  

  Our research has proved that there is no greater connection between the young people in 

  Jönköping, because the young people appear generally in their own neighborhoods. 

  Therefore, segregation patterns are created and there is a need for a common meeting 

  place, a place in the municipality of Jönköping would be of great value to promote 

  integration between young people. 

  What can an all-activity house contribute to in Jonkoping? 

  An all-activity house which is available for everyone would contribute to what young 

  people are missing, by being a meeting place for everyone in the municipality of 

  Jonkoping. 

  Based on literature studies we believe that an all-activity house will break the segregation 

  pattern and reduce the distinction between "us" and "them", which will result in a more 

  integrated environment. By involving young people from the beginning until the end of 

  the projects, their influence will increase and it will give a wider understanding of their 

  neighborhoods and needs. This should be done through meetings and open dialogues 

  between users and planners. To assessment the degree of influence, Arnstein’s step 

  model can be used. An all-activity house with a wide range of activities benefits the 

  participants’ health by making them active and enabling conditions for movement. 

  School activities are not sufficient for young people to fully develop competencies, such 

  as sport accomplishments, playing instruments and artistic abilities. To have an activity 

  benefiting a person's health, the requirements is to gradually develop the person's abilities 

  based on active learning, engage in various types of exercises and have clear goals. The 

  school's activities do not have this kind of structure and it is therefore important that 

  young people have the opportunity outside of school and in the very neighborhood. 

   

  How can you precede the work of involving the youth in the spatial planning? 

  In real practice, the young people’s influence is not included during the whole planning 

  stage, only in the very beginning. This is considered as manipulation. To fulfill the co- 

  degree of influence, it requires that young people are involved and enthused through the 

  implementing-, planning- and management stage. The best way to capture young people's 

  thoughts, ideas and experiences is to use methods such as recreational centers, mental- 

  maps, walking trips or internet communication. 

  Fulltekst (pdf)
  Integration genom fysisk planering - Ungdomars inflytande i byggprocessen
 • 37.
  Aronsson, Linus
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Integrerat brounderhåll2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet i Sverige. Vägnätet består av cirka

  15 500 broar som ständigt utsätts för olika former av nedbrytning. Broarna

  behöver därför underhållas med jämna mellanrum både för att hålla broarna i ett

  bra skick och för att motverka att nedbrytningen påskyndas.

  Under de senare åren har Trafikverket utformat en ny upphandlingsmetod av

  brounderhåll. Den går ut på att allt brounderhåll för en region paketeras, i ett s.k.

  brounderhållspaket, som en entreprenör sköter i en femårig period. I

  brounderhållspaketen ingår förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll och

  akut underhåll.

  Syftet med det här arbetet är att följa upp den nya formen att upphandla

  brounderhåll i paket. Målet är att tydliggöra vilka vinster, eller förluster, som gjorts

  i effektivitet i hela kedjan sedan införandet av brounderhåll i paket.

   

  De metoder som använts vid skapandet av examensarbetet är litteraturstudier,

  möten och intervjuer samt analyser, beräkningar och jämförelser.

  Resultatet visar hur beställare, entreprenör och konsult arbetar i

  brounderhållspaket och vad som har förändrats jämfört med hur de arbetade med

  brounderhåll tidigare.

  De största effektivitetsvinsterna är administrativa. Genom att

  brounderhållspaketen är en totalentreprenad läggs mycket av ansvaret över från

  beställaren till entreprenören och därmed får beställaren tid till andra

  arbetsuppgifter. Eftersom brounderhållet numera ligger i eget kontrakt som löper

  under en längre tid får beställaren också en kunnig entreprenör till arbetet vilket

  minskar antalet grundläggande frågor och frigör tid. Entreprenören får mer frihet

  när arbetena skall utföras och samtidigt mer tid till att planera underhållsarbetet.

  Genom en tät kommunikation mellan beställare och entreprenör blir

  beslutsvägarna kortare vilket effektiviserar hela kedjan.

  Skaraborgspaketet var ett av de första brounderhållspaketen och det skiljer sig

  mycket från de senare underhållspaketen. Den största förändringen ligger i

  förfrågningsunderlagen. Skaraborgspaketet utgick från en fiktiv bro medan

  förfrågningsunderlagen i de nyare paketen behandlar verkliga åtgärder som

  entreprenören kommer att utföra under den kontrakterade tiden.

  Fulltekst (pdf)
  Integrerat brounderhåll
 • 38.
  Arveståhl, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Lehtinen, Susan
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  UTREDNING KRING TOLKNINGEN AV ”LITEN AVVIKELSE”2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: In Sweden, a municipal plan monopoly is used to regulate what, how and where you can or cannot build. How the plans, in the shape of comprehensive and detailed development plans, are formed is in turn regulated by the Planning and Building Act (PBL). Throughout history, Swedish building regulations have gone through many more or less extensive changes with the overall goal to improve our built environment and simplify or streamline the planning and building processes. From this comes the term small deviation, which in PBL is used to allow building permits that deviate from the detailed development plan, provided that the deviation is small. There is, however, no explanation in the law as to what this might mean in practice, and so there are large differences in terms of interpretation and application.

  The goal of this study is to analyse how the term small deviation according to PBL, chapter 9 § 31b is interpreted and applicated in building permit trials.

  Method: The methods used in this study are interviews (with building permit officers) and document analysis (of building permit decisions from quarter two, 2016, and court cases from the Land and Environment Court of Appeal).

  Findings: How deviations are interpreted does indeed vastly differ, and while the municipalities do work in a similar manner to determine whether a deviation could be considered small, there are significant differences. Only in the matter of built area on a property, the three studied municipalities all have different practices in what size of violation may be considered small, and the building permit officers in one of these municipalities still deviate from this. In eight out of 13 court cases, the Land and Environment Court of Appeal judged differently from the previous authorities. Only in one did all authorities agree.

  Implications: The findings implicate the following:

  • There are remarkable differences in how small deviation is assessed.

  • De biggest differences are between the local building permit officers and the Land and Environment Court of Appeal.

  • The factors that affect the assessment on a municipal level the most are experience, precedent cases and discussion with colleagues.

  Limitations: A wider study containing more information from several municipalities and an analysis of the material accessible to the municipalities for guidance to assess deviations would provide a clearer answer as to what affects the interpretation.

  Keywords: PBL, Planning and Building Act, building permits, law interpretation, interpretation, deviation, small deviation, deviation from detailed development plan, sensemaking, the Land and Environment Court of Appeal 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Tillgänglighet i flerbostadshus från 1990 till nutid: Analyser av projekt i Uddevalla2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The built environment should be accessible for everyone. A residence shall be functional without creating a handicap for people who have a disability from birth, caused by an accident or of old age. A residence that is accessible creates equal conditions for everyone.

  In this report the accessibility of newly built blocks of flats in Uddevalla city from 1990 until today are interpreted. One project that is yet to be built is interpreted and compared with the already existing projects. The apartments of seven projects have been analyzed according to today’s regulations of accessibility. The Swedish politics regarding disablement and a historical overview of the building regulations from the 1980’s till 2010 give the foundation of the analyses of the projects. One type-apartment in each project has been furnished to be able to interpret how the accessibility demands are fulfilled.

  In the study the conditions of the seven projects are different. Two of the projects, that have been built 8 years apart, are two-story apartment blocks. These projects separate from the other projects that are four-seven story apartment block buildings. One of the buildings has the concept of being able to keep living in and using the apartment when ageing. The four project that remains are all block of flats with 26-45 apartments each, with the difference of when they were built, or is going to be built.

  The result of how accessible the different apartments are in each project depends on how well thought-out the floor plan is. The oldest project is comparable to and even better than two of the younger projects when it comes to accessibility. A neutral hallway or accessing a bedroom from the living room is a recurring design that is found in five of the seven projects. In three of the projects a failing design or different building regulations causes the bathroom to fail the accessibility demands. The recurring center- to- center distance between the toilet and washbasin in each projects determines if the accessibility demands are achieved. When a kitchen, dining area and living room are in an open connection with each other they create practicability, but depending on the measurements of each space the accessibility demands can be fulfilled or shattered by collisions, created when furnishing.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Asanovic, Darko
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Kha, Mattias
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Förbättring av tillgänglighet i tillgänglighetsanpassade naturreservat2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  More than half a million people in Sweden are affected by some sort of disability. During recreational activities in nature areas, these people might encounter difficulties such as inadequate accessibility. The Swedish society requires that all citizens should have the same possibilities. The purpose of this thesis is to improve the accessibility for people with disabilities. The aim is to examine occurring flaws in accessible nature reserves and suggest possible improvements.The questions that will be answered are as follows:• What flaws do accessible nature reserves have, and how do they affect the visitors?• What improvements can be made in nature reserves to increase accessibility?To answer the questions, a case study was done, where five different nature areas were visited. During the case study, various flaws in the accessibility were observed and analysed. Prior to the case study, requirements and scientific research regarding accessibility was studied. Using this, suggestions for improving the accessibility were made. . Most of the improvements that could be made in the studied nature reserves were presumed to be applicable in other nature reserves in Sweden.With the case study in mind, the accessibility was considered in need of various improvements. The accessibility was studied from three out of four of the Swedish disability association’s categories; physical, communicative, and informative accessibility. The flaws that were encountered in the studied areas were due to incorrect design, or insufficient maintenance. Most of the flaws could be corrected in simple ways, but the flaws that were due to incorrect design or planning would require more work. After the case study it was discovered that supposedly “accessible” trails, according to different websites, had varying levels of accessibility. An accessible recreational area will benefit all types of visitors, not only people with disabilities. It will be more convenient and enables visits with strollers. An area cannot be made accessible for all types of visitors, but can be made accessible for as many visitors as possible.

  Fulltekst (pdf)
  Improving_acessibility_in_accesible_nature_reserves_2014
 • 41.
  Axelsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Göransson, Nicklas
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Funktionsentreprenad för beläggning och vägmarkering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report is written in cooperation with the Swedish National Road Administration South-Eastern Region in Jönköping. The report is a result of the evaluation to give an answer to the question about how well the function contract has been carried out on the E4 in Östergötlands and Jönköpings län. The evaluation is divided in two hard parameters and one soft.

  The Swedish National Road Administration is interested in knowing how the standard on the road have been changed during the functions period, which is the reason why the first hard parameter is considering road standard. To evaluate the standard there have been a comparison of values from measures taken every year on the current road stretch. The second hard parameter considers economy. The Swedish National Road Administration wants to know if there are any economic reasons to continue this sort of purchasing, which only contains requirements of functions. The third and last parameter contains experiences from each part of the function contract and what each part thinks about this kind of contract.

  The result of the research dealing road standard indicates a clear increase of standard ensuring roughness and road markings. In an economic point of view the function contract shows many benefits, one of them is that the Swedish National Road Administration South-Eastern Region has paid a smaller amount of money compared to the calculated cost of purchase the same measures in a traditional contract. Based on the answers from the interviews the overall opinion of the function contract is very good, from each part of the function contract.

  The final conclusion is that this kind of contract suits very well for this sort of project and that the Swedish National Road Administration South-Eastern Region should use this kind of contract for the E4 also in the future.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Backström, Martin
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Wikström, Ludvig
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Effektivisering av ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Jönköping har problemet med översvämningar, erosion och materialtransport varit ett stort problem i Strömsbergsbäcken i Jönköpings kommun. Detta har tillviss del orsakats av ett ökat dagvattenutsläpp i bäcken, vilket skapar kraftigaflödestoppar då den ursprungliga fåran inte är ”dimensionerad” för den ökadevattenmängden. Syftet med arbetet är att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö med högt dagvattenutsläpp. Målet med arbetet är i sin tur att framställa underlag för hur ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö kan genomföras och att rapporten skall kunna ge värdefull kunskap till liknande sammanhang. För attuppfylla målet har följande tre frågeställningar utformats som utgör en väsentligdel av arbetet:

  • Hur kan belastningen på det allmänna dagvattennätet minskas?
  • Hur kan föroreningsföljderna av dagvattenavrinning i stadsmiljö minskas?
  • Vilka åtgärder är lämpliga för att effektivisera ekologisk dagvattenhantering i  Strömsbergsbäcken?

  Metoderna som använts för att besvara frågeställningarna är litteraturstudie, dokumentanalys och fallstudie. Resultaten visar på att vattenflödena från fyra av nio upptagningsområden som har sitt utlopp i Strömsbergsbäcken bör genomgå någon form av åtgärd som bromsar eller minskar dagvattenflödena innan det återgår till den naturliga vattencykeln. Dagvattenflödet kan minskas genom att anlägga åtgärder i området innan vattnet når vattendraget. Flödena kan också minskas genom åtgärder i anslutning tillbäcken, vid de utloppen där de största flödena förekommer. En väsentlig lösning för Strömsbergsbäcken är t.ex. att bygga om den befintliga branddammen, som ligger intill ett av utloppen, till en fördröjningsdamm för att bromsa en del av flödena i bäcken.

  Fulltekst (pdf)
  Effektivisering av ekologisk dagvattenhantering i stadsmiljö
 • 43.
  Behr Andersson, Filip
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Cimen, Askin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Hänninen, Toni
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Miljonprogrammets möjligheter: Energieffektivisering av Öxnehaga, Jönköping2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Benjaminsson, Ida
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Svahn, Emil
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Skyddsombudets Roll: En undersökning av skyddsombudets säkerhetsarbete på byggarbetsplatsen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Safety in the construction industry has become a question of top priority in recent years. Despite a massive investment of time, money and knowledge, the occur-rence of fatal accidents in Sweden alone is around one a month.

  The purpose of this study is therefore to improve the safety on the construction site. By an examination of the role of the safety agents and their cooperation with the construction workers and supervisors as well as examine how safety agents can improve safety on the construction site, which is the goal of the study.

  Four questions were formulated based on the purpose and the goal of the study.

  The methods used to answer the questions were a questionnaire survey, multiple interviews, a literature review and a document analysis.

  The report describes the safety agent’s role as a complex one with many different tasks. The role of the safety agents is regulated in the health and safety law, but it can sometimes be difficult to interpret and the agents can therefore interpret their role differently. Some of the tasks and the rights that the law describes is the right to stop a dangerous task, and the right to affect the employer. The safety agents should also participate in the early planning and carrying out safety inspections.

  The surveys show that safety agent’s cooperation with both construction workers and supervisors worked well at the examined places. A major area for improve-ment is in the early planning, where the safety agents should participate, which they rarely do.

  To improve the safety on the construction site the safety agents can lead by exam-ple as role models in safety. They can also use their right to stop a dangerous task and their right to affect the employer to improve the safety.

  Creating a safe construction site requires that everyone works together. There should be a safety approach through the whole project, from the people who con-duct the early planning to the people involved in the production. Everyone must work actively to achieve a good working environment. The knowledge of the safe-ty agents should be used in all steps of the construction process, not just in the production.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Benjaminsson, Linn
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Kilim, Ajla
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Rätt metod för energieffektivisering vid renovering av vårdlokaler2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Rätt metod för energieffektivisering vid renovering av vårdlokaler
 • 46.
  Berg, Viktor
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Broberg Holm, Anton
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Cykelvägsproblematik med lösningar2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I rapporten behandlas cykelvägsproblematik. Detta främst ur cyklisternasperspektiv då rapporten fokuserar på deras problem i dagens svenska samhälle.Cykelnätet är underprioriterat och nya ansatser behövs för att lyfta denna viktigafråga. Målet och syftet med rapporten är att öka medvetenheten om bristerna icykelnätet, visa på lösningar som kan höja nätets standard och öka cyklandetsattraktion. Rapporten besvarar frågeställningarna: Vilka brister i den fysiskautformningen är vanliga i svenska tätorters cykelnät? Hur kan problemen lösas?Metoden som valts för att finna brister och problem i cykelnätet är en fallstudie itätorten Skara. Bristerna sammanställs, generaliseras och övergripande lösningarföreslås.Cyklister önskar snabba, trafikseparerade, kontinuerliga och säkra cykelvägar. Deviktigaste kvalitetsanspråken är trafiksäkerhet och trygghet, framkomlighet ochtillgänglighet, orienterbarhet och tydlighet, miljöskydd och kretsloppsanpassning,estetik och gestaltning, samt underhåll och vinterväghållning. Delen avcykelvägsutvecklingsprocessen som behandlas i rapporten är principutformningmed konsekvensbeskrivning. Många åtgärder för att lösa problemen i den fysiskutformning finns tillgängliga.De huvudsakliga bristerna som fanns i cykelnätet vid granskningen var: onödigahastighetsreglerande åtgärder, undermålig beläggning och underhåll, bristandekontinuitet, bristande överfarter och korsningar, saknade cykelvägar, samt saknadskyltning och orienteringsproblem.Felaktigt utförda hastighetsreglerande åtgärder innebär en onödig risk ochobehaglighet som ofta går att lösas med bättre fysisk planering och i vissa fall intebehövs. Det är viktigt att cykelnätet är komplett och kontinuerligt. För detta krävsgod planering och kunskaper om möjliga åtgärder för att kunna utföra kreativalösningar. Korsningar och passager innebär stora säkerhetsrisker som kan lösasmed bland annat kontrasterande beläggning, upphöjda övergångar,cirkulationsplats och planskild korsning. För att kunna utnyttja nätets fullakapacitet är en förutsättning att god skyltning och kartor finns tillgängliga somhålls uppdaterade.Cykelnätet kan utvecklas på många punkter. Det är viktigt att på politisk nivå vågasatsa mer pengar på den miljövänliga infrastrukturen. Trafikverket jobbar med attgenerera material till stöd för kommunernas planering. Samarbeten mellankommuner, övriga intressenter och framför allt andra länder är viktiga för ensnabb utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Bergkvist, Martin
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Cyklisters situation på 2+1-vägar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this report the situation for cyclists on 2+1-roads is analysed and studied. These

  roads are often the old 13-meter roads that have been changed into 2+1 to increase

  the security. Two road sections outside Motala in Sweden has been deep studied

  and analysed. The different parts in the planning process show how the progress

  goes. To begin with the change should be within the old 13 meters but after the

  pilot study was circulated for comments the result became a broadening to 13,75

  and 14,00 meters. These new broadth gave a wider roadside and a safer situation

  for cyclists.

  The reconstruction outside Motala is an unusual solution since broadthening of

  the road area rarely is done. The biggest reason to this broadthening is probably

  the cycle races Vätternrundan and Tjejvättern and all the practice that takes place

  before these events. The township of Motala wants to promote cycling in their

  municipality. This whish where probably an important factor during the

  commenting period.

  The rapport also analyses different control documents used in the planning

  process. These are VGU (Vägar och Gator Utformning) and Inriktningsdokument

  för 13-metersvägar inom Vägverket Region Sydöst.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Berglund, Angela
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Holtz, Tina
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. Discussions regarding leadership are mostly from the leaders’ perspective and usually the decisions about what kind of leadership is needed is made by the leaders themselves. Not very often do the followers get a chance to share their thoughts on what they need to become more efficient. Earlier research shows a correlation between motivation and efficiency. Therefore, this study attempt to find out what motivates construction workers.

  This study intended to examine what type of leadership construction workers think they need to become more efficient. The study’s aim was to contribute knowledge about how leadership can increase the efficiency on the construction site.

  Method: Two methods for data collection were used. A literary review based on effective leadership and interviews with construction workers about their thoughts on what type of leadership would increase their motivation and efficiency.

  Findings: This study has, by answering the research questions, contributed knowledge about how leadership can increase the efficiency on the construction site. The construction workers are of the opinion that their leaders have a big impact on their efficiency. The leaders’ knowledge and experience of the production phase as well as their ability to communicate and plan ahead were all seen as factor that affect their efficiency.

  The literary review for this study found 23 effective leadership traits. According to the construction workers the leadership skills that contribute the most to their motivation and efficiency are humility, relationship-management, and self-awareness.

  Connecting the construction workers responses to the efficient leadership theories showed that the most relevant theories for increasing the workers motivation and efficiency are Transformational and Servant Theory. The theory of Servant is the most relevant since it focuses on the followers.

  Implications: To increase the efficiency one must focus on the people in the industry. By changing the leadership based on the construction workers' opinions their efficiency can be increased. Therefore, it is recommended that leaders on the construction site work with the leadership theories Transformational and Servant and that they develop the effective leadership traits, especially the traits the construction workers find most important.

  Limitations: This study was limited to the leadership from the site supervisor to the construction workers. The focus was on what type of leadership the construction workers wanted to become more motivated and efficient. Furthermore, the study was limited to four leadership theories and effective leadership traits.

  Keywords: Efficiency, motivation, effective leadership traits, Contingency Theory, Transformational Theory, Transactional Theory, and Servant Theory.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Bergviken, Christian
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Johansson, Jakob
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Prefabricerade nära nollenergihus: Fallstudie om energieffektivisering av konventionella byggnader2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Berner, Isabella
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  Nilsson, Johanna
  Högskolan i Jönköping, Tekniska Högskolan, JTH, Byggnadsteknik.
  ARBETSLEDARROLLEN - UR ARBETSLEDARNAS PERSPEKTIV2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is intended to point out differences within the supervisors’ role and contribute in making the role more attractive. At present the information about how the supervisors’ perspective varies on the supervisors’ role and the introduction to it depending on work experience and education is unknown. Further it was investigated why the supervisors’ role is seen as an entrance to the building industry and how to develop the role to encourage the supervisors to stay longer within it.

  In the collection of data we have been interviewing supervisors and studying literature. In total we have interviewed 14 supervisors in the region of Jönköping and the result of the literature study has subsequently been used to substantiate the outcome of the interviews. The selection of interviewees was partly based on the supervisors’ work experience and educational level but consideration regarding sex and age was also taken.

  The result showed that the supervisors experience their role as a diverse, social and coordinating role and the main work involves staking, preparation for upcoming activities, answering questions and solving problems that occur. Furthermore it appeared that the supervisors’ role varies in work tasks as well as what is considered positive, negative and difficult. Moreover varies the role in the vision of the leadership and the experience of response from co-workers. Although it also appeared that the variations may not always depend on work experience and education level but also on the supervisors’ personality. The supervisors, who have experience from being craftsmen, were considered to have several advantages, for example concerning practical understanding, detecting inaccuracies and delays and that they more easily get accepted by the co-workers.

  The result indicated that the supervisors are experiencing their first months in the role differently depending on work experience and educational level. Most of them also believe that there are opportunities for improvement concerning the introduction period. The supervisors who have experience from being craftsmen felt prepared for the role to a greater extent than those supervisors who have an engineering degree. It were primarily those with an engineering degree who feel the need of a mentor but the majority of the supervisors reckons that if mentorship is to be used the mentor should be working at the same place as the supervisor.

  In addition, it was shown that the supervisors enjoy their role but the supervisors who have an engineering degree see the role as more attractive than those with a background as craftsmen. Possible enhancements mentioned were improved wage development, increasingly greater responsibility, better economic planning and more variation in the types of projects and tasks.

  The conclusions drawn were that the supervisors’ role varies in the aspect of the role itself and of the experience from the introduction period as well as that there are certain requests for mentorship and that there are opportunities to introduce changes which may make sure that the supervisors remain longer in their role.

  Fulltekst (pdf)
  ARBETSLEDARROLLEN - UR ARBETSLEDARNAS PERSPEKTIV
1234567 1 - 50 of 432
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf