Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 8621
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aaby Orellana, Tanja
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Kirkegaard, Betina
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Sjuksköterskors upplevelser av att implementera personcentrerad omvårdnad i slutenvården: -         En Empirisk Studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personcentrerad omvårdnad (PCO) är när den vårdsökande personen är delaktig i sin vård och blir sedd som mer än sin sjukdom eller åkomma. Förhållningssättet PCO grundade sig först inom demensvården men har numera blivit ett förhållningssätt som de flesta vårdinstitutioner eftersträvar. För att uppnå den förbättrande vården som PCO kan medföra, behövs en välplanerad och tydlig implementeringsplan från ledningen.

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att implementera ett personcentrerat arbetssätt på en slutenvårdsavdelning.

  Metod: En induktiv kvalitativ studie där elva intervjuer genomfördes. Därefter utfördes en innehållsanalys av åtta strategiskt utvalda intervjuer.

  Resultat: Det finns förhoppningar hos deltagarna att implementeringen ska leda till en bättre och säkrare vård, men också farhågor om rädsla för förändring bland vårdpersonalen samt en ökad arbetsbelastning. Att arbeta personcentrerat upplevs av deltagarna kommer ställa högre krav på vårdteamet, framför allt sjuksköterskorna, när det gälller tid, kunskap och kommunikation.

  Slutsats: För att kunna ge vårdsökande personen den bästa vården, behövs det engagerad och kompetent personal som har stöd och förståelse från ledningen. Trots de hinder som tycks finnas så lever en positiv anda bland sjuksköterskorna om implementeringen av PCO. Förhoppningarna är att ett personcentrerat arbetssätt bland annat ska öka delaktigheten som kan leda till kortare vårdtider samt minskar risken för återbesök tätt efter vårdtiden. Det i slutändan ger en bättre vård i helhet för den enskilda vårdsökande personen.

  Fulltekst (pdf)
  Sjuksköterskors upplevelser av att implementera personcentrerad omvårdnad i slutenvården
 • 2.
  Aakula, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  "Det där med delaktighet - det är nog lite begränsat det": Professionellas perspektiv på kognitivt funktionshindrades delaktighet vid flytt till egen bostad.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ur professionellas perspektiv undersöka hur personer med kognitiva funktionshinder är delaktiga i beslut gällande flytt till egen bostad samt hur professionellas handlingsutrymme påverkar besluten. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk ansats och kvalitativ innehållsanalys som bearbetningsmetod. Intervjuer gjordes med fem anställda, de flesta av dem socionomer inom en offentlig organisation som producerar tjänster för personer med kognitiva funktionshinder. Resultatet visar att personer med kognitivt funktionshinder har begränsad delaktighet och få valmöjligheter i beslut gällande flytt till egen bostad. Delaktigheten påverkas av klientens och socialarbetarens förmåga att kommunicera med varandra men trots det användes inga kommunikationshjälpmedel i utredningen. Anhöriga antar ofta rollen som klientens tolkningsföreträdare och när det gäller beslut om flytt till egen bostad är det anhöriga som tar beslutet oberoende klientens grad av funktionshinder. Socialarbetarna upplever sig styrda av överordnade men det hindrar dem inte från att ibland överskrida det formella handlingsutrymmet för att göra det som de anser vara det bästa för klienten.

 • 3.
  Abbas, Ali
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Påverkan av koffein på blodtryck, flödeshastighet och lumendiameter i arteria carotis communis: En ultraljudsundersökning inom klinisk fysiologi2022Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ultraljudsundersökningar av arteria carotis communis (CCA) utförs med ultraljud vid bedömning av kärlförändringar och flödeshastigheter (FH) samt utredning av sjukdomar i CCA. Lumendiameter (LD) i CCA är en markör för riskfaktorer som leder till stroke, hjärtinfarkt och ateroskleros. Syftet med den aktuella studien är att studera om det sker någon vasoaktiv förändring i CCA vid konsumtion av koffein hos unga vuxna. Det var 33 försökspersoner som delades upp i grupper beroende på deras koffeinkonsumtionsvanor och undersöktes med ultraljud. Försökspersonerna hade innan undersökning inte konsumerat koffein på 12 timmar. Undersökningen utfördes innan konsumtion av koffeindryck och 45 minuter efter koffeinkonsumtion. En signifikant skillnad efter konsumtion av koffein påvisades i lågkonsument gruppen (grupp 1) (p.0,06) och högkonsument gruppen (grupp 3) (p=0,05). En positiv korrelation mellan LD innan och efter konsumtion (r=0,955; p <0,01) samt FH innan och efter konsumtion (r=0,393; p <0,01) av koffein kunde påvisas.

  Nyckelord: Carotisduplex, Kaffe, Vasoaktiv, CCA.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abbas, Hassan
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Huzeirovic, Melisa
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  En jämförelse mellan två sjukdomsgrupper med PET/CT som undersökningsmetod: Beräkning av den totala effektiva dosen från PET- och CT-undersökning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lungcancer och malignt melanom är exempel på två sjukdomar som undersöks med dual-modaliteten positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). Vid undersökning med PET/CT erhåller patienten både en stråldos från Flourine-18 (18F) märkt med 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG) och från CT-modaliteten. Det finns strålningsrisker med undersökningen som kan uttrycka sig i form av stokastiska skador som exempelvis cancer. Syftet med studien var att jämföra stråldoserna mellan lungcancergruppen (misstänkt eller verifierad) och malignt melanomgruppen genom att beräkna den totala effektiva stråldosen samt redovisa riskerna med PET/CT-undersökningen. Material och metod: Materialet omfattades av parametrar gällande undersökningen och urvalet bestod av 20 patienter från lungcancergruppen respektive malignt melanomgruppen som hämtades från Nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. En retrospektiv metod med kvantitativ ansats användes för genomförandet av studien. Resultat: En signifikant skillnad (p <0,001) mellan sjukdomsgrupperna förekom där lungcancergruppen erhöll 11,95 milliSievert (mSv) och malignt melanomgruppen 6,03 mSv och den procentuella riskökningen av letal cancer var 0,06 % respektive 0,03 %. Slutsatser: Lungcancergruppen erhöll en dubbelt så hög effektiv dos som malignt melanomgruppen. Den effektiva dosen är dock så låg att riskökningen av letal cancer är marginell och nyttan med undersökningen överväger riskerna. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Abbas, Päivi Maria
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Stockholms stad.
  Kommunala riktlinjer för anhöriganställningar: En kvalitativ innehållsanalys med feministisk teoriansats2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet var att undersöka kommunala riktlinjer för anhöriganställningar tillgängliga på kommunernas hemsidor, dvs regeldokument gällande situationer där en anhörig anställs för att vårda en närstående. Det övergripande syftet har byggts upp utifrån följande tre frågeställningar angående hur kommunerna i Sverige beskriver: 1) vilka situationer som berättigar anhöriganställning, 2) hur det säkerställs att den äldre personen skall få sina behov tillgodosedda samt 3) hur säkerställs den anhöriganställdes rättigheter/välmående?

  Det saknas lagstöd för anhöriganställningar som rättighet, och det kommunala självstyret avgör om kommunen erbjuder denna omsorgsform. På senare tid har anhöriganställningar begränsats och förbjudits i flera svenska kommuner, och enligt uppgifter är det cirka 55–65 % av Sveriges kommuner som tillåter anhöriganställningar. Det är mestadels kvinnor med utländsk bakgrund som är anhöriganställda numera, och feministisk omsorgsforskning och media lyfter fram anhöriganställningar som en kvinnofälla och som en risk för integration av invandrare.

  I studien inkluderas riktlinjer från totalt 21 kommuner, vilka analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (2007). De undersökta riktlinjerna hittades från hemsidorna för Sveriges 121 medelstora och stora kommuner (mer än 20 000 invånare). Resultatet har bearbetats med hjälp av feministisk teori (Hirdman 2012).

  Resultatet visar att det överlag finns få riktlinjer tillgängliga i Sveriges kommuner och att regelverken skiljer sig åt i de olika kommunerna.  I de riktlinjer som finns är ofta innehållet allmänna eller oklara beskrivningar. En slutsats är därför att många kommuner säkerställer sitt eget handlingsutrymme och ett tolkningsföreträde genom otydliga och allmänt hållna regler i sina riktlinjer. Utifrån ett feministiskt perspektiv kan dessa tolkningsföreträden skapa orättvisa strukturer och skillnader i förutsättningar och villkor för de äldre och för deras anhörigvårdare avseende anhöriganställningar. Slutligen visar resultatet på att de få detaljerade beskrivningarna prioriterar de äldres rättigheter framför de anhöriganställdas. Säkerställandet av de anhöriganställdas rättigheter beskrivs huvudsakligen att ske genom att kontrollera och styra de anhöriganställda. De anhöriganställda är ofta osynliga i riktlinjerna, betraktas som pseudoanställda och hamnar därför mellan stolarna vad gäller stödbehovet (Sand 2010).

  Fulltekst (pdf)
  Abbas, P.M. (2016)
 • 6.
  Abbasi, Amir Zaib
  et al.
  IRC for Finance and Digital Economy, KFUPM Business School, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia.
  Azeem, Sundas
  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Islamabad, Pakistan.
  Farooq, Muhammad Usman
  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Islamabad, Pakistan.
  Hussain, Khalil
  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, Islamabad, Pakistan.
  Ting, Ding Hooi
  Department of Management and Humanities, Universiti Teknologi PETRONAS, Seri Iskandar, Malaysia.
  Rehman, Umair
  User Experience Design, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON, Canada.
  Griffiths, Mark D.
  International Gaming Research Unit, Psychology Department, Nottingham Trent University, Nottingham, UK.
  Pakpour, Amir H.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för omvårdnad. Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare.
  Engagement in educational games and quality of life in early and middle childhood: evidence from a developing country2023Inngår i: Current Psychology, ISSN 1046-1310, E-ISSN 1936-4733, Vol. 42, s. 19386-19400Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Serious games (SGs), are gaining prominence as a tool for early education at home as well as in school settings. Given the mixed effects of gamification on various aspects of users' lives, it is pertinent to study its broader effects on a child's pre-school and school years. Given the lack of consensus on a comprehensive measure that encapsulates these effects on an individual's routine functioning, the present study examined whether various engagement states in SGs use influence a relatively broader measure of users' functioning across significant life domains such as Quality of Life (QoL). It is argued that it would serve scholars, teachers, and parents better to understand the broader implications of SGs on children's overall QoL rather than isolated physiological and behavioral effects. Consequently, utilizing structural equation modeling, results from 335 parents of 2-10-year-olds in a developing country showed that cognitive and behavioral engagement in gamified applications appear to influence the child's QoL, but not affective engagement. Results are discussed in terms of the consequences of using game-based technology for a child's development, with far-reaching academic, personal, physical, and social implications not only for the school-going ages, but also for early teenage years. The results are promising in relation to QoL. The findings indicate the role modern technology plays in improving individuals' lives. The findings provide scholars, parents, and creators of SGs important information for their plan of action regarding children's exposure to SGs and making SGs a frequent aspect of the learning experience early in life.

 • 7.
  Abbass Nagim, Tony
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Molin, Jonas
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete.
  Psychopaths in the media: Criminals, madmen or hidden among us?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When society is viewed in a social constructive manner, the social worker is as affected as the general population by the media and the image it portrays. A prejudice or bias social worker will not be as effective in his work as his intentions are.

  The purpose of this thesis was to discover if there are any visible cultural differences in the usage and description of the concept of psychopathy or a psychopath himself in the media, more specifically, daily newspapers. There are three American newspapers and three Swedish newspapers examined in this study.

  The study is based on a quantiative content analysis of articles published between 1st of January 2008 and 1st of July 2012. The collected data is categorized where the articles can fall under one or more of five available categories. Even though no clear results occurred, some interesting indications are visible between American newspapers and Swedish newspapers, but more so between different American newspapers. Psychopaths, people with an Antisocial Personality Disorder, are most frequently mentioned as criminals or maniacs/madmen in both countries with a modestly higher percentage for the United States of America.

  Fulltekst (pdf)
  Bachelor thesis Molin & Abbass
 • 8.
  Abdilsalam, Ansam
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan. inget.
  Alsehnawi, Hanan
  Jönköping University, Hälsohögskolan. inget.
  Samband mellan cigarettrökning och förekomst av parodontit hos vuxna: Allmän litteraturstudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns ett starkt samband mellan cigarrettrökning och förekomst av parodontit. Parodontit är dosberoende och minskning av cigarrettrökning eller tobaksstopp har potential att förhindra utveckling av parodontit samt fortsatt progression av redan existerande parodontit.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Abdiqadir Salad, Amal
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Pedersen, Ida Marie Palmgren
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Ortopedteknisk plattform.
  Exploring Transtibial Prosthesis User’s Satisfaction and Experiences regarding the Appearance of their Cosmesis: A Qualitative Study2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Cosmesis has been found to have an impact on prosthesis users' body image. Therefore the satisfaction of the cosmesis plays an essential role in a prosthesis user perception of themselves. Most cosmeses on the market are natural-looking, although more futuristic options are coming to the market. Most of the previous evidence has been conducted using quantitative methods. There is a lack of research investigating the experiences of cosmesis in transtibial prosthesis users through qualitative methods. This is expected to elucidate potentially undiscovered areas and factors surrounding patient satisfaction. 

  Purpose: The aim of this thesis is to explore transtibial prosthesis user's satisfaction with the appearance of their cosmesis and gain a deeper understanding of their experiences regarding cosmeses. 

  Methods: The method in this thesis is a qualitative phenomenology approach with an interpretivist view. The experiences of 5 male transtibial users regarding their cosmesis and satisfaction towards it were explored. This was done by having in-depth semi-structured interviews that were analyzed with thematic analysis. 

  Results: The results five main themes arrived: Satisfaction, Natural-looking cosmesis, Function, Difficulties with the material, and Awareness. The results of these themes showed that the participants have different experiences regarding cosmesis. 

  Conclusion: This thesis found a variation regarding satisfaction of the appearance among unilateral transtibial prosthesis users. Similarities in satisfaction and experience were found in the respective age groups of the participants. However, due to saturation not being fully reached, there should be further investigations. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Abdirahman, Seynab
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Ahmed Mohamed, Fatma
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med olika kulturella bakgrunder: En litteraturöversikt av kvalitativa artiklar2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I samband med en ökad globalisering leder mångkulturella samhällentill fler transkulturella vårdmöten. Den mångkulturella världen gör det nödvändigtför sjuksköterskor att planera vården utifrån en transkulturell omvårdnad. Tidigareforskning visar att sjuksköterskor brister i sin kulturella kompetens. Med kulturellkompetens kan sjuksköterskor bemöta patienter med olika kulturella bakgrunder.Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med olikakulturella bakgrunder.Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Artikelsökning genomfördes iCINAHL, MEDLINE och PsycInfo. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 13 artiklarsom sammanställdes i en matris. Artiklarna analyserades med Fribergs analysmodell.Resultat: Det framkommer tre huvudkategorier i resultatet. Första huvudkategorinär utmaningar i kommunikation med underkategorier språkbarriärer ochsjuksköterskors upplevelser av tolkanvändning. Andra huvudkategorin ärutmaningar i omvårdnadsarbetet med underkategorier kulturella skillnader,fördomar och osäkerhet och omvårdnad av sämre kvalitet. Tredje huvudkategorinär organisatoriska aspekter med underkategorier behov av kunskaper och resursersamt vikten av rutiner. Resultatet visar sjuksköterskors utmaningar vidtranskulturella vårdmöten. Sjuksköterskor uttrycker behov att få resurser som tolkoch kunskaper inom transkulturell omvårdnad.Slutsatser: Transkulturella vårdmöten präglas av svårigheter på grund av språkligabarriärer och kulturella skillnader. Bristen på kulturell kompetens påverkarvårdkvaliteten vid möte med patienter från olika kulturella bakgrunder.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 11.
  Abdulhasan Looli, Intisar
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avdelningen för odontologi och oral hälsa.
  Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom: En litteraturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syfte med denna litteraturstudie var att undersöka oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom  

   Metod: Studien är en allmän litteraturstudie där sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Dentistry & oral sciences source (DOSS). Vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier samt relevanta sökord. Resultat: Totalt granskades 22 kvantitativa studier som visade att barn och ungdomar med Downs syndrom hade sämre munhygien, fler orala sjukdomar och bettavvikelser jämfört med barn och ungdomar utan Downs syndrom. De redovisade orala sjukdomarna/ tillstånden var karies, gingivit, parodontit, oral candidos, bettavvikelser, attrition, agenesi och dental erosion. Riskfaktorer som kan påverka utveckling av orala sjukdomar och bettutvecklings störningar var exempelvis munhygienvanor och oralmotoriska faktorer. Slutsats: Barn och ungdomar med Downs syndrom har en ökad risk att drabbas av orala sjukdomar och bettavvikelser. Genom ökad kunskap om den orala hälsan hos barn och ungdomar med Downs syndrom kan tandhygienister arbeta förebyggande och motivera till stöd och omhändertagande för denna riskgrupp.

  Fulltekst (pdf)
  Oral hälsa hos barn och ungdomar med Downs syndrom
 • 12.
  Abellan, Antonio
  et al.
  Centre for Human and Social Sciences, Spanish National Research Council, Madrid, Spain.
  Perez, Julio
  Centre for Human and Social Sciences, Spanish National Research Council, Madrid, Spain.
  Pujol, Rogelio
  Centre for Human and Social Sciences, Spanish National Research Council, Madrid, Spain.
  Sundström, Gerdt
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd).
  Jegermalm, Magnus
  School of Education, Health and Social Studies, Dalarna University, Falun, Sweden.
  Malmberg, Bo
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Partner care, gender equality, and ageing in Spain and Sweden2017Inngår i: International Journal of Ageing and Later Life, E-ISSN 1652-8670, Vol. 11, nr 1, s. 69-89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We used national surveys to study how older persons’ changing household patterns influence the gender balance of caregiving in two countries with distinct household structures and cultures, Spain and Sweden. In both countries, men and women provide care equally often for their partner in couple-only households. This has become the most common household type among older persons in Spain and prevails altogether in Sweden. This challenges the traditional dominance of young or middle-aged women as primary caregivers in Spain. In Sweden, many caregivers are old themselves. We focus attention to partners as caregivers and the consequences of changing household structures for caregiving, which may be on the way to gender equality in both countries, with implications for families and for the public services.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 13. Abellán, Antonio
  et al.
  Ayala, Alba
  Pérez, Julio
  Pujol, Rogelio
  Sundström, Gerdt
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Institutet för gerontologi. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. ARN-J (Aging Research Network - Jönköping).
  Ramos, María
  The new carers2018Inngår i: Ageing and care: How will we live and care for ourselves when we get old?, Palma: Observatorio Sociale de "la caxia" , 2018, s. 25-31Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Usually it is women who take care of family members in the home, but with age, gender differences become less pronounced and, from 80 years onwards, there are more men caring for a family member – generally their partner – than women. Social and demographic changes are presenting new challenges for public services. In particular, in two-person households with elderly inhabitants, one of whom is dependent, it is necessary to tackle not only the needs of the dependent partner but also those of the carer partner. For this reason, carer support programmes are needed.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 14.
  Abelsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Anxiety caused by simulated prehospital emergency care2019Inngår i: Clinical Simulation in Nursing, ISSN 1876-1399, E-ISSN 1876-1402, Vol. 29, s. 24-28Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the simulation, participants experience different degrees of stress and anxiety. It could be described as “Anxiety is like perpetually hearing the enemy music but never seeing the threat”. This study aimed to describe the Emergency Medical Services personnel's feelings of anxiety during simulation. The study had a qualitative design with interviews of 28 participants. The data were analyzed using content analysis. The result shows how the simulation could be perceived as a stage performance in the form of a theatre. The perceived acting was unpleasant and embarrassing due to unfamiliarity to perform. To be scrutinized meant having spectators reviewing ones' performance. It was considered more natural to care for actors than manikins. The interaction and connection with a human, even unconscious, were more natural. To care for a human did not require the imagination to empathize in the simulation.

 • 15.
  Abelsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Being responsible for the life of another human being2017Inngår i: Disaster and Emergency Medicine Journal, ISSN 2451–4691, Vol. 2, nr 4, s. 164-166Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A common feature of prehospital emergency care are short and fragmentary patient encounters with in­creased demands for efficient and rapid treatment. Crucial decisions are often made, based on the premise of the ambulance staff`s ability to capture the situation instantaneously. The assessment is, therefore, a pre-requisite for decisions about appropriate actions. However, a low exposure to severe trauma cases leads to vulnerability for the ambulance staff, which makes the assessment more difficult. Assessment of severe trauma patients at the scene of accident is difficult and complicated. No trauma scenarios are alike and practical skills, training, and feedback are therefore necessary.

 • 16.
  Abelsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Bringing your simulation into an attractive scientific program - Without the need for research data2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Abelsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  First response emergency care - experiences described by firefighters2019Inngår i: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 8, s. 247-258Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper was to describe firefighters’ experiences of First Response Emergency Care.

  Design/methodology/approach – An explorative descriptive design with a qualitative approach. Data was collected through group interviews of 35 firefighters and subjected to qualitative content analysis.

  Findings – The results showed that the firefighters’ professional role and their uniform serve as protection against mentally strenuous situations. It is important to protect the dignity of the injured or dead, as well as to protect and safeguard colleagues from the experience of the tragedy of an accident. Having a solid and sterling medical education gives a sense of security when providing emergency care, as well as when caring for the relatives. Debriefing brings thoughts and feelings to the surface for processing and closure. The sense of sadness lingers for those they were unable to save, or the ones that had been dead on arrival or were forgotten.

  Originality/value – A firefighter’s work situation is exposed and stressful. The firefighter’s uniform as a mental barrier, colleagues, time to mentally prepare and being allowed to show feelings are factors all needed to cope. It is therefore important to encourage, promote and strengthen the protective role of camaraderie for the firefighter, which can likely be emphasized for other uniform-wearing professions such as police, military and ambulance personell. Being acknowledged for their contribution to other peoples’ lives and wellbeing can confirm the firefighters’ importance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Abelsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Kan man se blod i mörkret?2017Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Abelsson, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  The case of the women with the broken heart2018Inngår i: Disaster and Emergency Medicine Journal, ISSN 2451-4691, Vol. 3, nr 2, s. 67-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Takotsubo can be detected as a kindred disease, predominantly affecting post-menopausal women. By correctly identifying these patients as having an acute heart failure syndrome, the outcome can be favorable.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 20.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Appelgren, Jari
  Karlstad University.
  Axelsson, Christer
  University of Borås.
  Enhanced self-assessment of CPR by low-dose, high-frequency training2021Inngår i: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 10, nr 1, s. 93-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose was to investigate what effect an intervention of low-dose, highfrequencycardiopulmonary resuscitation (CPR) training with feedback for one month wouldhave on professionals’ subjective self-assessment skill of CPR.

  Design/methodology/approach - This study had a quantitative approach. In total, 38firefighters performed CPR for two minutes on a Resusci Anne QCPR. They then self-assessedtheir CPR through four multiple-choice questions regarding compression rate, depth, recoil, andventilation volume. After one month of low-dose, high-frequency training with visual feedback,the firefighters once more performed CPR and self-assessed their CPR.

  Findings - With one month of low-dose, high-frequency training with visual feedback, the levelof self-assessment was; 87% (n=33) correct self-assessment of compression rate, 95% (n=36)correct self-assessment of compression depth, 68% (n=26) correct self-assessment of recoil and87% (n=33) correct self-assessment of ventilations volume. The result shows a reduced numberof firefighters who overestimate their ability to perform CPR.

  Originality/value - With low-dose, high-frequency CPR training with visual feedback for amonth, the firefighters develop a good ability to self-assess their CPR to be performed withinthe guidelines. By improving their ability to self-assess their CPR quality, firefighters can selfregulatetheir compression and ventilation quality.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Appelgren, Jari
  Faculty of Arts and Social Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Axelsson, Christer
  Prehospen – Centre for Prehospital Research, University of Borås, Borås, Sweden.
  Low-dose, high-frequency CPR training with feedback for firefighters2019Inngår i: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 8, nr 1, s. 64-72Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to investigate the effects of the intervention of low-dose, high-frequency cardiopulmonary resuscitation (CPR) training with feedback for firefighters for one month.

  Design/methodology/approach

  The study had a quantitative approach. Data were collected through an intervention by means of simulation. The data collection consisted of a pre- and post-assessment of 38 firefighter’s CPR performance.

  Findings

  There was a statistically significant improvement from pre- to post-assessment regarding participants’ compression rates. Compression depth increased statistically significantly to average 2 mm too deep in the group. Recoil decreased in the group with an average of 1 mm for the better. There was a statistically significant improvement in participants’ ventilation volume from pre- to post-assessment.

  Originality/value

  Prehospital staff such as firefighters, police, and ambulance perform CPR under less than optimal circumstances. It is therefore of the utmost importance that these professionals are trained in the best possible way. The result of this study shows that low-dose, high-frequency CPR training with an average of six training sessions per month improves ventilation volume, compression depth, rate, and recoil. This study concludes that objective feedback during training enhances the firefighters’ CPR skills which in turn also could be applied to police and ambulance CPR training.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 22.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Falk, P.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Surgical and Intensive care Clinics, Värnamo County Hospital, Region Jönköping county, Sweden.
  Sundberg, B.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Surgical and Intensive care Clinics, Ryhov County Hospital, Region Jönköping county, Sweden.
  Nygårdh, Annette
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  Empowerment in the perioperative dialog2021Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 8, nr 1, s. 96-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe how the nurse anaesthetist empowers the patient in the perioperative dialogue. Design: A qualitative descriptive design with interviews with 12 nurse anaesthetist (NA). Method: A hermeneutic text interpretation with a foundation in Gibson's empowerment model. Result: The results highlight Gibson's nursing domain: Helper, Supporter, Counsellor, Educator, Resource Consultant, Resource Mobilizer, Facilitator, Enabler and Advocate. The overall understanding is revealed as a relationship can be built through closeness between the patient and the NA. The NA helps the patient master the situation by talking to and touching the patient. The patient is helped to find their own strengths and to cope with their fears. The patients decide over their own bodies. When the patients do not want to or cope with protecting themselves, the NA protects and represents the patient.

 • 23.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Gustafsson, Marcus
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Petersèn, Christina
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Knutsson, Susanne
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD. Department of Health and Caring Sciences, Faculty of Health and Life Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Physical stress triggers in simulated emergency care situations2021Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 8, nr 1, s. 156-162Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim

  To practise emergency care situations during the education can be stressful. The aim of this study is to identify factors that cause stress in simulated emergency care.

  Design

  A descriptive observational study.

  Methods

  Video recordings (N = 26) subjected to observation with written field notes in turn subjected to interpretive qualitative content analysis.

  Results

  To assess the patient's condition and decide what measures to take trigger stress reactions. If the students failed to connect the correct and relevant information in the conversation with the physician, the students showed signs of stress. Also, to calculate medication dosages stress the students.

 • 24.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Gwinnutt, Carl
  Resuscitation Council (UK), London, UK.
  Greig, Paul
  Department of Anaesthetics, Guy’s and St Thomas’s NHS Foundation Trust, London, UK.
  Smart, Jonathan
  Innosonian Europe, Farnborough, Hampshire, UK.
  Mackie, Kevin
  Resuscitation Council (UK), London, UK.
  Validating peer-led assessments of CPR performance2020Inngår i: Resuscitation Plus, E-ISSN 2666-5204, Vol. 3, artikkel-id 100022Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  A patient’s survival from cardiac arrest is improved if they receive good quality chest compressions as soon as possible. During cardiopulmonary resuscitation (CPR) training subjective assessments of chest compression quality is still common. Recently manikins allowing objective assessment have demonstrated a degree of variance with Instructor assessment. The aim of this study was to compare peer-led subjective assessment of chest compressions in three groups of participants with objective data from a manikin.

  Method

  This was a quantitative multi-center study using data from simulated CPR scenarios. Seventy-eight Instructors were recruited, from different backgrounds; lay persons, hospital staff and emergency services personnel. Each group consisted of 13 pairs and all performed 2 ​min of chest compressions contemporaneously by peers and manikin (Brayden PRO®). The primary hypothesis was subjective and objective assessment methods would produce different test outcomes.

  Results

  13,227 chest compressions were assessed. The overall median score given by the manikin was 88.5% (interquartile range 71.75–95), versus 92% (interquartile range 86.75–98) by observers. There was poor correlation in scores between assessment methods (Kappa −0.051 – +0.07). Individual assessment of components within the manikin scores demonstrated good internal consistency (alpha ​= ​0.789) compared to observer scores (alpha ​= ​0.011).

  Conclusion

  Observers from all backgrounds were consistently more generous in their assessment when compared to the manikin. Chest compressions quality influences outcome following cardiac arrest, the findings of this study support increased use of objective assessment at the earliest opportunity, irrespective of background.

 • 25.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lindwall, Lillemor
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Ethical dilemmas in prehospital emergency care – from the perspective of specialist ambulance nurse students2018Inngår i: International Journal of Ethics Education, ISSN 2363-9997, Vol. 3, nr 2, s. 181-192Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe specialist ambulance nurse students’ experiences of ethical conflicts and dilemmas in prehospital emergency care. In the autumn of 2015, after participating in a mandatory lecture on ethics, 24 specialist ambulance nurse (SAN) students reported experiences and interpretations concerning conflicts and ethical dilemmas from prehospital emergency care. The text consisted of 24 written critical incidents which were interpreted using hermeneutic text interpretation. The text revealed three themes: Not safeguarding a patient’s body and identity; Not agreeing on the care actions; and Not treating the patient with dignity. The SANs experiences ethical dilemmas and conflict of values when they witness how others violate a patient’s dignity. Discussion and reflection is based on ethical conflicts and dilemmas experienced when students see how caregivers do not safeguard the patient’s body or identity. When caregivers have a conflicting will, it results in patients not being treated in an ethical manner. Also, seeing how caregivers put themselves in a power position over patients is described as an ethical dilemma that students experience when they choose not to intervene.

 • 26.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lindwall, Lillemor
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Suserud, Björn-Ove
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, PreHospen-Centre for Prehospital Research, University of Borås, Borås, Sweden.
  Rystedt, Ingrid
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Ambulance nurses’ competence and perception of competence in prehospital trauma care2018Inngår i: Emergency Medicine International, ISSN 2090-2840, E-ISSN 2090-2859, Vol. 2018, artikkel-id 5910342Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction. We focus on trauma care conducted in the context of a simulated traumatic event. This is in this study defined as a four-meter fall onto a hard surface, resulting in severe injuries to extremities in the form of bilateral open femur fractures, an open tibia fracture, and a closed pelvic fracture, all fractures bleeding extensively. 

  Methods. The simulated trauma care competence of 63 ambulance nurses in prehospital emergency care was quantitatively evaluated along with their perception of their sufficiency. Data was collected by means of simulated trauma care and a questionnaire. 

  Results. Life-saving interventions were not consistently performed. Time to perform interventions could be considered long due to the life-threatening situation. In comparison, the ambulance nurses’ perception of the sufficiency of their theoretical and practical knowledge and skills for trauma care scored high. In contrast, the perception of having sufficient ethical training for trauma care scored low. 

  Discussion. This study suggests there is no guarantee that the ambulance nurses’ perception of theoretical and practical knowledge and skill level corresponds with their performed knowledge and skill. The ambulance nurses rated themselves having sufficient theoretical and practical knowledge and skills while the score of trauma care can be considered quite low.

 • 27.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lundberg, Lars
  Centre for Defence Medicine, Swedish Armed Forces, Sweden.
  Cardiopulmonary resuscitation quality during CPR practice versus during a simulated life-saving event2018Inngår i: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, Vol. 24, nr 4, s. 652-655Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction. As a part of the emergency medical services, the Swedish fire brigade can increase the survival rate in out-of-hospital cardiac arrests.

  Aim. To compare the quality of cardiopulmonary resuscitation (CPR) performed by firefighters at a routine CPR practice versus when involved in a simulated life-saving event.

  Methods. In this study, 80 firefighters divided into two groups performed CPR according to guidelines: one group indoors during a routine training session; the other group outdoors during a smoke diving exercise wearing personal protective clothing and self-contained breathing apparatus. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.

  Results. The results showed a tendency for the outdoor group to perform CPR with better ventilation and compression quality, as compared to the indoor group. The ventilation of the manikin was not hampered by the firefighters wearing personal protective clothes and self-contained breathing apparatus, as the Swedish firefighters remove their facial mask and ventilate the patient with their mouth using a pocket mask.

  Conclusions. Overall, the results in both groups showed a high quality of CPR which can be related to the fire brigade training and education traditions. CPR training is regularly performed, which in turn helps to maintain CPR skills.

 • 28.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lundberg, Lars
  Swedish Armed Forces Centre for Defence Medicine, Sweden.
  CPR performed in battlefield emergency care2019Inngår i: Australasian Journal of Paramedicine, ISSN 2202-7270, Vol. 16, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction

  During military missions medical care is provided to military personnel as well as civilians. Although cardiopulmonary resuscitation (CPR) may not be a common task in a military field hospital, all personnel need to be trained to deal with cardiac arrest.

  Methods

  This study was a comparative simulation study. Participants (n=36) from the Swedish armed forces performed CPR for 2 minutes at one of three different locations: at ground level, a military bed, or a transportable military stretcher. Compression depth and rate after 2 minutes of CPR and at the time of the participants’ own request to be relieved were measured. Descriptive and inferential analysis was conducted.

  Results

  There is a direct correlation between compression depth and working level, concluding that the higher working level, the lower the compression depth. There is in total an overall low percentage of participants within limits for correctly conducted CPR regarding both compression depth and rate. Time to fatigue is related to working level, where increased level results in early fatigue.

  Conclusion

  The quality of CPR is affected by the level at which it is performed. The quality of CPR was satisfactory when working at ground level, but suboptimal when working at hospital bed level or military stretcher level. When working at raised levels, participants appeared to misjudge their own compression depth and rate. This may indicate that changes are needed when CPR is practised in the military hospital setting. Future studies regarding the use footstools are required due to the height of military beds and transportable stretchers.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 29.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lundberg, Lars
  Swedish Armed Forces, Centre for Defense Medicine, Stockholm, Sweden.
  Military medical personnel's perceptions of treating battle injuries2019Inngår i: Journal of military and veterans health, ISSN 1835-1271, E-ISSN 1839-2733, Vol. 27, nr 2, s. 10-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: To evaluate military personnel’s self-rated perceptions of their knowledge, experience and training after high-fidelity battle injury simulation.

  Design: 26 military medical personnel participated in this quantitative study. Data was collected using a questionnaire after a six-day exercise where participants self-rated 10 statements regarding having sufficient medical, practical and ethical knowledge, experience and training. Descriptive and inferential analyses were conducted to obtain the results.

  Results: Nurses rated themselves statistically significantly higher than medics in having sufficient medical knowledge and experience, practical knowledge, experience and training, as well as ethical knowledge and experience. The nurses also rated themselves statistically significantly higher than physicians in having practical knowledge, experience and training. Physicians’ self-rated perception was low regarding sufficient knowledge, experience and training in practical skills. Physicians, nurses and medics all reported low ratings for sufficient training in ethical issues.

  Discussion: Military medical personnel are required to have the knowledge and skills to work autonomously in challenging and threatening environments. For personnel that seldom see battlefield-like injuries, a clinical placement in a country with a high frequency of battlefield-like injuries would be advisable. A comparison between subjective and objective assessments may identify deficiencies in competence, which can negatively impact quality of care.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 30.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Prehospen-Centre for Prehospital Research, Borås, Sweden.
  Prehospital CPR training performed with visual feedback2018Inngår i: Disaster and Emergency Medicine Journal, ISSN 2451-4691, Vol. 3, nr 2, s. 41-45Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Swedish firefighters are a part of the emergency medical services. Therefore, they perform prehospital cardiopulmonary resuscitation (CPR) on a regular basis. Training becomes crucial for maintaining the CPR skills and increasing the patients’ chances of survival. Training with visual feedback is for Swedish firefighters a new way of training CPR. The aim of this study was to evaluate firefighters’ perception of a CPR manikin with visual feedback.

  METHOD: This study had a qualitative approach. Data were collected by interviews with 16 firefighters after performing CPR on a manikin with visual feedback. The data were analyzed with a manifest content analysis.

  RESULTS: Visual feedback makes it easy to identify and maintain correct compression rate. There is a need for identifying too deep compressions. Uncertainty regarding the closeness to the stomach arises when using the whole hand during compressions instead of just the wrist. To accomplish an open airway requires a bit of adjustment of the manikins’ head.

  DISCUSSION: To train and learn CPR is feasible with visual feedback. The firefighters can maintaing a correct compression rate and correct compression depth during the sessions. Ventilating a patient with bag-valvemask or pocket mask may require training with visual feedback to guarantee the firefighters being able to secure an open airway of the patient. All these skills are essential and improve the chance of survival for the patients.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 31.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lundberg, Lars
  Swedish Armed Forces Centre for Defence Medicine, Gothenburg, Sweden.
  Simulation as a means to develop firefighters as emergency care professionals2019Inngår i: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, Vol. 25, nr 4, s. 650-657Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the simulated emergency care performed by firefighters and their perception of simulation as an educational method.

  METHODS: This study had a mixed method with both a quantitative and a qualitative approach. Data were collected by simulation assessment, a questionnaire, and written comments. Descriptive analysis was conducted on the quantitative data whereas a qualitative content analysis was conducted on the qualitative data. Finally, a contingent analysis was used where a synthesis configured both the quantitative and the qualitative results into a narrative result.

  RESULTS: The cognitive workload that firefighters face during simulated emergency care is crucial for learning. In this study, the severity and complexity of the scenarios provided were higher than expected by the firefighters. Clearly stated conditions for the simulation and constructive feedback were considered positive for learning. Patient actors induced realism in the scenario, increasing the experience of stress, in comparison to a manikin.

  CONCLUSION: To simulate in a realistic on-scene environment increases firefighters' cognitive ability to critically analyze problems and manage emergency care. Simulation of emergency care developed the firefighters as professionals.

 • 32.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Nygårdh, Annette
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  The nurse anesthetist perioperative dialog2020Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 19, nr 1, artikkel-id 37Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background In the perioperative dialogue, pre-, intra- and postoperatively, the patient shares their history. In the dialogue, the nurse anesthetist (NA) gets to witness the patient's experiences and can alleviate the patients' suffering while waiting for, or undergoing surgery. The aim of this study was to describe the nurse anesthetist's experiences of the perioperative dialogue. Methods The study had a qualitative design. Interviews were conducted with 12 NA and analyzed with interpretive content analysis. The methods were conducted in accordance with the COREQ guidelines. Results In the result, three categories emerge: A mutual meeting (the preoperative dialogue) where the patient and the NA through contact create a relationship. The NA is present and listens to the patient, to give the patient confidence in the NA. In the category, On the basis of the patient's needs and wishes (the intraoperative dialogue), the body language of the NA, as well as the ability to read the body language of the patient, is described as important. In the category, To create a safe situation (the postoperative dialogue) the NA ensures that the patient has knowledge of what has happened and of future care in order to restore the control to the patient. Conclusion The patient is met as a person with their own needs and wishes. It includes both a physical and a mental meeting. In a genuine relationship, the NA can confirm and unreservedly talk with the patient. When the patients leave their body and life in the hands of the NA, they can help the patients to find their inherent powers, which allows for participation in their care. Understanding the patient is possible when entering in a genuine relationship with the patient and confirm the patient. The perioperative dialogue forms a safety for the patients in the operating environment.

 • 33.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Nygårdh, Annette
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  To enhance the quality of CPR performed by youth layman2019Inngår i: International Journal of Emergency Medicine, ISSN 1865-1372, E-ISSN 1865-1380, Vol. 12, nr 1, artikkel-id 30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By educating laymen, survival after cardiac arrest can increase in society. It is difficult to reach the entire population with cardiopulmonary resuscitation (CPR) training. However, if 15% of the population knows how to perform CPR, an increase in short- and long-term survival in patients suffering a cardiac arrest could be seen. To educate youth is a way to reach parts of the population. This study aimed to investigate the effect of a 2-h CPR intervention for youth.

 • 34.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Odestrand, Per
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Nygårdh, Annette
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Jönköping University, Hälsohögskolan, The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare).
  To strengthen self-confidence as a step in improving prehospital youth laymen basic life support2020Inngår i: BMC Emergency Medicine, ISSN 1471-227X, E-ISSN 1471-227X, Vol. 20, nr 1, artikkel-id 8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  A rapid emergency care intervention can prevent the cardiac arrest from resulting in death. In order for Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) to have any real significance for the survival of the patient, it requires an educational effort educating the large masses of people of whom the youth is an important part. The aim of this study was to investigate the effect of a two-hour education intervention for youth regarding their self-confidence in performing Adult Basic Life Support (BLS).

  METHODS:

  A quantitative approach where data consist of a pre- and post-rating of seven statements by 50 participants during an intervention by means of BLS theoretical and practical education.

  RESULTS:

  The two-hour training resulted in a significant improvement in the participants' self-confidence in identifying a cardiac arrest (pre 51, post 90), to perform compressions (pre 65, post 91) and ventilations (pre 64, post 86) and use a defibrillator (pre 61, post 81). In addition, to have the self-confidence to be able to perform, and to actually perform, first aid to a person suffering from a traumatic event was significantly improved (pre 54, post 89).

  CONCLUSION:

  By providing youth with short education sessions in CPR, their self-confidence can be improved. This can lead to an increased will and ability to identify a cardiac arrest and to begin compressions and ventilations. This also includes having the confidence using a defibrillator. Short education sessions in first aid can also lead to increased self-confidence, resulting in young people considering themselves able to perform first aid to a person suffering from a traumatic event. This, in turn, results in young people perceiveing themselves as willing to commence an intervention during a traumatic event. In summary, when the youth believe in their own knowledge, they will dare to intervene.

 • 35.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Rystedt, Ingrid
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Suserud, Björn-Ove
  Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, PreHospen - Centre for prehospital Research, University of Borås, Borås, Sweden.
  Lindwall, Lillemor
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Learning high-energy trauma care through simulation2018Inngår i: Clinical Simulation in Nursing, ISSN 1876-1399, E-ISSN 1876-1402, Vol. 17, s. 1-6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Simulation provides the opportunity to learn how to care for patients in complex situations, such as when patients are exposed to high-energy trauma such as motor vehicle accidents. The aim of the study was to describe nurses' perceptions of high-energy trauma care through simulation in prehospital emergency care. The study had a qualitative design. Interviews were conducted with 20 nurses after performing a simulated training series. Data were analyzed using a phenomenographic method. The result indicates that simulation establishes, corrects, and confirms knowledge and skills related to trauma care in prehosp ital emergency settings. Trauma knowledge is readily available in memory and can be quickly retrieved in a future trauma situation. 

 • 36.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Willman, Anna
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Caring for patients in the end-of-life from the perspective of undergraduate nursing students2020Inngår i: Nursing Forum, ISSN 0029-6473, Vol. 55, nr 3, s. 433-438Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Caring for patients in the end-of-life is an emotionally and physically challenging task. Therefore, undergraduate nursing students (UNS) need opportunities to learn to care for the dying patient. This study aimed to describe UNS' experiences of caring for patients at end-of-life.

  Methods: Interviews with 16 UNS in their last semester of nursing education were conducted. Data were analyzed with a phenomenological approach.

  Results: The UNS created a professional relationship with the dying patient. It meant that when the patient was unable to speak for themselves, the UNS could still meet his/her wishes and needs. The UNS believed they could take responsibility for the patient who was no longer able to take responsibility for themselves. Meeting with the patient's family could be experienced with anxiousness but was dependent on the personal chemistry between the patient's family and the UNS.

  Conclusion: The UNS creates a relationship with the patient and their family. To be knowledgeable about the patient's physical and psychosocial needs means that the UNS can support the patient in the end-of-life phase. Being close to the patient and the family results in an intensity of emotions in the care situation. The UNS can receive support from their colleagues during processing their emotions and creating an experience from their encounters with patients in end-of-life care. 

 • 37.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Willman, Anna
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Ethics and aesthetics in injection treatments with Botox and Filler2021Inngår i: Journal of Women & Aging, ISSN 0895-2841, E-ISSN 1540-7322, Vol. 33, nr 6, s. 583-595Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The medical nature of esthetic treatments is confusing, as the boundaries between medicine and beauty are unclear. A person's autonomous decision is an indicator for esthetic treatments that will improve their self-image, self-esteem and appearance to others. Robust ethical consideration is therefore necessary for the medical esthetician in each meeting with the client. This study aimed to describe medical estheticians' perceptions of ethics and esthetics in injection treatments with Botox and Filler. The results are described in Understanding what different clients desire, Reaching a mutual understanding of expectations and possibilities and Taking responsibility for beauty.

 • 38.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Lundberg, Lars
  Swedish Armed Forces Centre for Defence Medicine, Göteborg, Sweden.
  Trauma simulation in prehospital emergency care2018Inngår i: Journal of Trauma Nursing, ISSN 1078-7496, Vol. 25, nr 3, s. 201-204Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Well-educated ambulance staff is a prerequisite for high-quality prehospital trauma care. The aim of this study was to examine how nurses in the ambulance service experienced participation in trauma simulation. Sixty-one nurses, working in an emergency ambulance service, performed simulated trauma care on four different occasions and afterward rated three statements on a 5-point Likert scale. A descriptive and inferential analysis was conducted. There are statistically significant increases between the pre- and posttests regarding all three statements: I think simulation of severe trauma with manikins is realistic (0.23 or 6% increase), Simulation is a suitable method for learning severe trauma care (1.3 or 38% increase), and I am comfortable in the situation learning severe trauma care through simulation (0.74 or 19% increase). With the experience of realism in simulation, participants become more motivated to learn and prepare for future events. If the participants instead feel uncomfortable during simulation training, they focus on their own feelings instead of learning. In a realistic simulated environment, participants are prepared to understand and manage the emergency care situation in clinical work. Participants learn during simulation when they are outside their comfort zone but without being uncomfortable or experiencing anxiety.

  Fulltekst (pdf)
  Fulltext
 • 39. Aberg, Anna Cristina
  et al.
  Sidenvall, Birgitta
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa.
  Hepworth, Mike
  O'Reilly, Karen
  Lithell, Hans
  On loss of activity and independence, adaptation improves life satisfaction in old age: a qualitative study of patients' perceptions.2005Inngår i: Quality of Life Research, ISSN 0962-9343, E-ISSN 1573-2649, Vol. 14, nr 4, s. 1111-1125Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 40.
  Abiib, Mulki
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Cvetkovic, Anna
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Utvärdering av instrumentet UF-5000 för automatiserad urinpartikelanalys i en metodjämförelse med manuell mikroskopering av urinsediment2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Mikroskopisk analys av urinsediment anses i dagsläget vara gold standard inom urinsedimentdiagnostik, trots att metoden ofta är otillräckligt standardiserad. En rad automatiserade instrument, såsom UF-5000, finns idag tillgängliga och kompenserar för problematiken med den gamla metoden. Analys av urinsediment är avgörande vid flertal njursjukdomar, där bland annat erytrocyter, leukocyter, epitelceller, cylindrar och kristaller är av stort diagnostiskt värde. Syfte: Syftet var att utvärdera det automatiserade urinpartikelinstrumentet UF-5000 samt att jämföra metoden med manuell ljusmikroskopering av urinsediment. Metod: Vid metodjämförelse analyserades 69 prover med instrumentet UF-5000 samt i mikroskop. Data bearbetades med Passing Bablok-regression, Bland-Altman differensanalys samt Spearmans rangkorrelationkoefficient. Resultat: Statistisk signifikant skillnad förekom vid metodjämförelsen. Utvärderingen av instrumentet visade hög mätnoggrannhet med undantag för variationskoefficienten vid låg leukocytkoncentration samt avvikelser för instrumentets linjäritet. Diskussion: Då ljusmikroskopering av urinsediment är en otillräckligt standardiserad metod kunde statistiskt signifikanta skillnader ses, vilket kan bero på den bristande referensmetoden. Fortsatta studier där automatiserad metod jämförs med en mer standardiserad manuell mikroskopi är av stor vikt. Även reducering av cut-off för diverse parametrar kan vara aktuellt. Instrumentutvärdering visade en generell mätnoggrannhet med enstaka undantag vilket kan bero på felhantering vid analys. För vidare analys av linjäritet skulle ett ytterligare instrument som komplement kunna användas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ablahad, Haitham
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Skolkuratorers arbete med hemmasittande elever2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fenomenet hemmasittare ökar i omfattning och utgör en aktuell problematik för forskning och de som arbetar inom skolans värld.  Skolkuratorer är en yrkesgrupp som arbetar aktivt med elever som är hemmasittare. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för skolkuratorers arbete med hemmasittande högstadieelever. För att undersöka detta har författaren genomfört semi-strukturerade intervjuer med fyra skolkuratorer i en medelstor stad i Sverige. Studiens resultat baseras på en tematisk analys och behandlades följande två teman och tillhörande underteman: Elev-fokuserat arbetssätt och Varierande arbetsroller. Resultatet av den tematiska analysen visar att de intervjuande skolkuratorerna arbetar i nära kontakt med hemmasittande elever samtidigt som de förhåller sig till de krav och normer som skolan har och för att förstå detta analyseras resultatet med hjälp av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Aboud, Fatin
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Samuelsson, Maria
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Distriktssköterskors erfarenheter av smärtbehandling vid ben- och fotsår inom hemsjukvården: - En kvalitativ intervjustudie2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ben- och fotsår förutses öka i världen då människor lever längre. Sårsmärta är vanligt förekommande hos patienter som har svårläkta ben- och fotsår och kan behandlas på olika sätt. Distriktssköterskor inom hemsjukvården har ett komplext ansvar för dessa patienter. 

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av smärtbehandling till patienter med svårläkta ben- och fotsår inom hemsjukvården.

  Metod: Tre hemsjukvårdsenheter med total 14 deltagare intervjuades. Intervjuarna har genomförts i en kommun i södra Sverige och analyserats enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys med manifest ansats. 

  Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier: Kompetens påverkar möjlighet till smärtbedömning i hemmet, Vikten av tillämpning av olika strategier för smärtbehandling i hemmet och Organisatoriska behov i hemsjukvården. Det framkom att distriktssköterskors kompetens påverkade bedömning av sårsmärta i hemmet. Distriktssköterskorna använde olika strategier för smärtbehandling vid ben- och fotsår. De påtalade även vikten av att ha rätt organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva en säker vård i patienternas hem.

  Slutsats: Vid smärtbedömning behövs bland annat användning av smärtskattningsinstrument. Distriktssköterskor behöver ha kunskap och möjlighet att använda olika behandlingsstrategier för smärtlindring. Det behövs även tydliga rutiner och gemensamma riktlinjer i arbetet med smärta vid svårläkta ben- och fotsår inom hemsjukvården. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Aboutouk, Rana
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Forsberg, Fredrik
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för omvårdnad.
  Erfarenheter av egenvård hos personer med diabetes typ 22017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Antalet personer med diabetes Mellitus typ 2 växer snabbt i världen. Egenvård krävs för att bromsa progressionen av DMT2 och förhindra eller fördröja komplikationer. Många personer med DMT2 sköter emellertid inte sin egenvård enligt rekommendationer.

  Syftet: Att beskriva erfarenheter av egenvård hos personer med DMT2.

  Metod: Med hjälp av Fribergs femstegsmodell gjordes en litteraturöversikt av elva kvalitativa studier om erfarenheter av egenvård hos personer med DMT2.

  Resultat: Att integrera egenvården i vardagen är en utmaning. Familjen och vårdpersonalen har en nyckelroll och kan utgöra såväl ett hinder som ett stöd för egenvården. Andra personer med diabetes upplevs som ett entydigt positivt stöd. Att acceptera sjukdomen är en förutsättning för att kunna bedriva egenvården. Brist på förståelse och okunskap kring DMT2 utgör ett hinder mot egenvård. Personliga mål och feedback är avgörande för motivationen.

  Slutsatser: Socialt stöd, acceptans av sjukdomen, positiv feedback och individualiserad information upplevs underlätta egenvård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Abraham, Daniella
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Moayed Babke, Mariana
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för socialt arbete.
  Varför stannar hon?: En kvalitativ studie av kvarhållande mekanismer i biografiska skildringar av kvinnors erfarenheter av mäns våld i nära relation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Abrahamsson, Agneta
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan. University College of Kristianstad,Kristianstad.
  Lindmark, Ulrika
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. Centrum för oral hälsa. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. ADULT. Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin.
  Gerdner, Arne
  Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ. SALVE (Socialt arbete, Livssammanhang, Välfärd). Jönköping University, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Sense of coherence of reindeer herders and other Samis in comparison to other Swedish citizens2013Inngår i: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 72, s. -20633Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background. Samis are indigenous people in north Europe. In the territory called Sa´pmi (Lapland), reindeer herding is the traditional base for the Sami economy. The relation between living conditions and positive health of the Swedish Samis has been sparsely studied. As health is closely linked to sense of coherence (SOC), an understanding of the background factors to SOC may contribute knowledge that might be useful in promoting living conditions and health.

  Methods. The study examines relations between the level of SOC and background factors from surveys in a Sami population (n=613) in comparison to a non-Sami population (n=525) in Sweden, and in comparison between 2 subsamples of Samis, that is, herders and non-herders.

  Results. There are more similarities than differences between the Sami and non-Sami populations. However, dividing the Sami population, reindeer herders had significantly lower SOC, and in specific the subcomponent manageability, that is, less ability to use available resources to meet different demands in life, compared to non-herders.

  Conclusions. In addition to age and health, predictors of SOC are related to the life form of reindeer husbandry and the belonging to the herding community

 • 46. Abrahamsson, K H
  et al.
  Berggren, U
  Hakeberg, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Carlsson, S G
  Phobic avoidance and regular dental care in fearful dental patients: a comparative study.2001Inngår i: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 59, nr 5, s. 273-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 47. Abrahamsson, K H
  et al.
  Stenman, J
  Ohrn, K
  Hakeberg, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Attitudes to dental hygienists: evaluation of the Dental Hygienist Beliefs Survey in a Swedish population of patients and students.2007Inngår i: International Journal of Dental Hygiene, ISSN 1601-5029, E-ISSN 1601-5037, Vol. 5, nr 2, s. 95-102Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim was to evaluate and test the psychometric properties of the Dental Hygienist Beliefs Survey (DHBS) in a Swedish sample of different patient groups and students. It was hypothesized that negative dental hygienist beliefs would discriminate between fearful and non-fearful study groups. The DHBS was distributed together with the revised Dental Beliefs Survey (DBS-R) and the Dental Anxiety Scale (DAS). The study sample included 394 subjects (130 students, 144 general dental patients, 90 periodontal patients and 30 patients on a waiting list for dental fear treatment). The results verified that the DHBS discriminates well between dentally fearful and non-fearful study groups. The DHBS had high internal consistency (Cronbach's alpha = 0.96-0.98) in all the groups. The correlation between the DHBS and the DBS-R was high (rho = 0.82, P < 0.001). Furthermore, the DHBS correlated significantly with the DAS, as well as with a low but significant correlation to age (more negative attitudes in younger age groups) and gender (more negative attitudes amongst women). Regression analysis showed that gender and the DHBS items: 23, 16 and 28, i.e. items related to feeling helpless, worries/fears not being taken seriously and fear about 'bad news' possibly preventing treatment, were the most important predictors of dental fear. The results suggest that the DHBS may be a valid and reliable scale to use in order to assess patient's specific attitudes to dental hygienists. However, the psychometric properties including test-retest analysis and the underlying factor structure of the DHBS need to be further explored.

 • 48. Abrahamsson, Kajsa H
  et al.
  Hakeberg, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Stenman, Jane
  Ohrn, Kerstin
  Dental beliefs: evaluation of the Swedish version of the revised Dental Beliefs Survey in different patient groups and in a non-clinical student sample.2006Inngår i: European Journal of Oral Sciences, ISSN 0909-8836, E-ISSN 1600-0722, Vol. 114, nr 3, s. 209-215Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to evaluate and to test the psychometric properties of a Swedish version of the revised Dental Beliefs Survey (DBS-R) in different patient groups and in a non-clinical sample of students. It was hypothesized that negative dental beliefs, assessed using the DBS-R, would discriminate between fearful and non-fearful study groups. The questionnaire was distributed together with the Dental Anxiety Scale (DAS). The sample included 550 adults who responded to the questionnaires (206 students, 177 general dental patients, 105 periodontal patients and 62 patients at a waiting list for dental-fear treatment). The internal drop-out rate was low. The results confirmed that the DBS-R discriminates well between fearful patients and the other study groups. The DBS-R had a high internal consistency in all the study groups. Furthermore, the DBS-R correlated significantly with age (higher values in younger age groups) and the DAS. Regression analyses showed that the DBS-R subdimensions of 'communication' and 'control'/or 'trust', respectively, were significant predictors for dental fear. The results suggest that the DBS-R is a reliable and valid instrument for use in different Swedish patient- and non-clinical population groups in order to assess attitudes to dentists. However, the underlying factor structure of the DBS-R needs to be further explored and established.

 • 49. Abrahamsson, Kajsa Henning
  et al.
  Berggren, Ulf
  Hakeberg, Magnus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. Oral hälsa.
  Carlsson, Sven G
  The importance of dental beliefs for the outcome of dental-fear treatment.2003Inngår i: European Journal of Oral Sciences, ISSN 0909-8836, E-ISSN 1600-0722, Vol. 111, nr 2, s. 99-105Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 50.
  Abrahamsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Palmberg, Hampus
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering.
  Children with Intellectual Disabilities and Their Perceived Participation in Everyday Life Activities: A descriptive study conducted in Addis Abeba, Ethiopia2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Children with intellectual disabilities living in developing countries are vulnerable to participation restrictions. Few studies have been made regarding their own perspectives. Aim: To describe how children in a low income country aged 13-17 with an intellectual disability perceive their participation in everyday life activities. Method: This bachelor thesis was conducted as a descriptive study and had a quantitative approach. Participants were collected through a non-probability, goal-oriented consecutive sampling. Data were collected by using “Picture my Participation”, an instrument designed as a structured interview with quantitative questions. The data were analyzed with IBM SPSS Statistics 21. Tables and diagrams were made in Microsoft Excel 2013. Result: The activity that the children participated in most frequently was “Daily routines at home for personal care (dressing, choosing clothing, hair care, brushing teeth)”. The activity that most children prioritized as most important, and they were most involved in was “Organised leisure activities”. “Services and policies” and “Social environment” were the factors seen as “Facilitators” to participation, whereas “Family attitudes” was seen as a “Barrier” to participation. Conclusion: The children perceived their participation in the prioritized activities as high and experienced few barriers in the context of participation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 8621
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf